Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r."

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo ISSN X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

2 Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: Podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata targowa) Inne oplaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) Dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, czynsze) Pozostałe dochody (opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej, odsetki, zwrot kosztów upomnień, opłaty stałe za przedszkola, odpłatność za usługi opiekuńcze, opłaty za media w budynkach komunalnych) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WG ZADAŃ (SFER) WYDATKI BIEŻĄCE - WG ZADAŃ W 2015 ROKU PLAN WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM Edukacja, w tym utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla placówek niepublicznych Zarządzanie strukturami samorządowymi, w tym utrzymanie Urzędu Dzielnicy Wesoła i Rady Dzielnicy Wesoła Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki, przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, parków, placów zabaw oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przedsięwzięcia kulturalne oraz działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Transport i komunikacja, w tym utrzymanie i remonty dróg Rekreacja, sport i turystyka, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, funkcjonowanie lodowiska Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie zasobu komunalnego Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym Biuletyn Informacyjny, materiały promocyjne Finanse i różne rozliczenia, w tym pobór podatków i opłat lokalnych WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY WESOŁA W 2015 ROKU W TYS. ZŁ ,17% 0,18% Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Finanse i różne rozliczenia ,00% 1,63% 3,03% 3,51% 3,74% Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Rekreacja, sport i turystyka Transport i komunikacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 614 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 7,46% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16,97% Zarządzanie strukturami samorządowymi Zarządzanie strukturami samorządowymi Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Transport i komunikacja Rekreacja, sport i turystyka Finanse i różne rozliczenia Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 62,31% Edukacja Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI - WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: ,00 WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,86 DOTACJE ,79 WYDATKI RZECZOWE ,31 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (PROGRAM OŚWIATOWY) ,04 WYDATKI MAJĄTKOWE cd. na str. 3 2

3 Budżet inwestycyjny na 2015 rok cd. ze str. 2 Lp. Zadanie Plan w zł 1 Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej) Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap Budowa ul. Zachodniej - I etap Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego Budowa ul. Akacjowej Budowa ul. Letniej Budowa ul. Śliskiej Budowa ul. Rysiej Budowa ul. Równej Budowa ul. Cieplarnianej Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ulic: Wawerska/Teodozji/Objazdowa Realizacja projektu Pod Dębami wszyscy się spotkamy - ul. Armii Krajowej Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła Realizacja projektu Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - Urząd Dzielnicy RAZEM Inwestycje MPWiK zrealizowane na terenie Dzielnicy Wesoła w 2014 roku L.p. Nr zad. Nazwa zadania Data rozpoczęcixa Data zakończenia Efekt w metrach Wartość z protokołu odbioru (netto) w zł Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,20m L=108,5m w ul. Małej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej DN 0,16m L=27,0m od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych Modernizacja układu napowietrzania w Stacji Uzdatniania Wody Wola Grzybowska w Warszawie przy ul.żółkiewskiego 17 - zad.1732/m Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr.ew. :15,8 z obrębu stanowiących ulice H. Łaguny i ul. Warszawską w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.:15,8 z obrębu stanowiących ulice H. Łaguny i ul. Warszawską w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm, L = 294,00 m w ul. Szlacheckiej, ul. Gościniec i ul. Poezji na odcinku od ul. Szermierczej do ul. Literackiej oraz przewodu wodociągowego DN 100 mm, L = 204,80 m w ul. Poezji na odcinku od ul. Literackiej do hydrantu za ostatnim przewidywanym przyłączem wodociągowym w osiedlu Stara Miłosna obszar II w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm, L = 295,3 m w ul. Literackiej i ul. K. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Poezji do posesji przy ul. K. Dąbrowskiego 30 w osiedlu Stara Miłosna w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN200/160mm o łącznej długości L=326,0m w pasie drogowym ul. Malinowej, na terenie Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cyklamenowej DN 150 mm, L=52,5 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Cyklamenowej (HP3) do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Cyklamenowej na skrzyżowaniu z ul. Bez Nazwy w Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hebanowej, ul. Orzechowej, ul. Fabrycznej odc. ul. Orzechowa-ul. Piotrusia Pana, u. Brzoskwiniowej odc. ul. Marmurowa-posesja przy ul. Marmurowej 12, ul. Marmurowej odc. ul. Kalinowej - ul. Dzikiej Róży oraz spięć eksploatacyjnych Dn 100 mm L= 1144,5 m na terenie osiedla Stara Miłosna obszar III Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci). Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 cd. na str. 4 3

4 Inwestycje MPWiK zrealizowane na terenie Dzielnicy Wesoła w 2014 roku cd. ze str Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie przewodu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi. Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie przewodu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L = 59,5 m w ul. Leszczynowej na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej (wysokość posesji nr 30) do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do posesji nr 39 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=142,0 m w ul. K. Dąbrowskiego na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. K. Dąbrowskiego na wysokości posesji Nr 30 do hydrantu HP2 na skrzyżowaniu ulic Zapiecek i K. Dąbrowskiego Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm, L = 24,0 m w ul. Alabastrowej spinającego końcówki istniejących przewodów wodociągowych DN 150 w ul. Jaspisowej i DN 150 mm w ul. Alabastrowej w Dzielnicy Wesoła Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m w ul. Bez Nazwy, odchodzącej od ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Boczną) w osiedlu Centrum - Wola Grzybowska na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa Modernizacja technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Stara Miłosna w Starej Miłosnej przy ul. Fabrycznej 10 w zakresie zmiany części filtrów piaskowych na filtry węglowe Budowa kanału ściekowego DN 0,2 m o łącznej długości L = 284,5 m w pasie drogowym ul. Głowackiego wraz z odcinkami sieci DN 0,16 m o łącznej długości L = 75,0 m - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, na odcinku od projektowanej studni S9, w miejscu włączenia projektowanego kanału ściekowego w ul. Małej, w kierunku wschodnim, do wysokości posesji nr 98 przy ul. Głowackiego na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy , , , , , , , , , ,00 budżet partycypacyjny na 2016 rok W Warszawie trwa realizacja drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu wydzielonej kwoty z budżetów dzielnicowych na rok Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w Wesołej wynosi zł. Środki zostały podzielone na: 1) projekty ogólnodzielnicowe zł 2) projekty o charakterze lokalnym z limitami dla poszczególnych obszarów terytorialnych: obszar 1 Plac Wojska Polskiego zł obszar 2 Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka zł obszar 3 Zielona zł obszar 4 Stara Miłosna (1) zł obszar 5 Stara Miłosna (2) zł 14 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne z mieszkańcami, na którym wyjaśniano podstawowe zasady funkcjonowania dzielnicy, przedstawiono budżet dzielnicy, kierunki rozwoju i aktualnie podejmowane działania. Od 17 stycznia do 17 lutego mieszkańcy mogli składać projekty do budżetu. Odbyły się trzy dyżury konsultacyjne, podczas których mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat procedury przebiegu budżetu partycypacyjnego, zgłaszania projektów, przykładowych kosztów poszczególnych działań i mapy własności terenów. W terminie złożono 40 projektów (cztery w wersji papierowej, pozostałe drogą elektroniczną za pomocą systemu ESOG). Projekty dotyczą różnych sfer: edukacji, kultury, sportu, rekreacji, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i zdrowia. Są to projekty o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. 27 lutego rozpoczął się kolejny etap budżetu - publiczne dyskusje mieszkańców, który potrwa do 22 marca. Spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów odbyły się 10 i 11 marca, kolejne 17 marca w Zespole Szkół Nr 94 ul. Krótka 1 oraz 18 marca w Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna 1. W trakcie spotkań autorzy przedstawiają swoje projekty i odbywa się dyskusja. Kolejne etapy realizacji budżetu partycypacyjnego: weryfikacja szczegółowa projektów do 22 maja 2015 r. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła dokładnie sprawdzą, czy zostały spełnione wszystkie kryteria dla zrealizowania każdego projektu losowanie kolejności projektów na listach do 2 czerwca 2015 r. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców od 3 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. głosowanie mieszkańców na projekty od 16 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. ogłoszenie listy projektów do realizacji do 10 lipca 2015 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: Wszystkie projekty złożone w Wesołej są dostępne na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskpropose/index?taskpropose Search%5BmainRegionIds%5D%5B %5D=25&userId= cd. na str. 5 4

5 budżet partycypacyjny na 2016 rok cd. ze str. 4 harmonogram działań granice obszarów Lp. Nazwa projektu 1 Zaprojektowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu 2 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Realizacja projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Wesoła Wydział Infrastruktury 3 Wesoła na sportowo Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 4 Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami Etap, na jakim znajduje się realizacja projektu W trakcie opracowywania jest koncepcja lokalizacji przebiegu trasy rolkowej Zespół Ochrony Środowiska Wybrano wykonawcę projektu, podpisano umowę zawartą na okres od 18 lutego do 31 marca Wydział Administracyjno - Gospodarczy Trwa procedura przetargowa na etapie wyboru wykonawcy; planowane rozpoczęcie realizacji projektu - od 1 kwietnia Przygotowano projekt zapytania ofertowego na realizację projektu 5 Pod Dębami wszyscy się spotkamy Wydział Infrastruktury Wykonany projekt budowlany placu dla rodziców i dzieci, w przygotowaniu dokumenty do zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa 6 Lato z jogą Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Przygotowania do wysłania zapytania ofertowego. Realizacja w okresie lipiec-sierpień 5

6 WYKAZ REJONÓW DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI I STRAŻNIKÓW REJONOWYCH WARSZAWA WESOŁA REJON 3 REJON 2 REJON 1 REJON 4 REJON 5 6

7 KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA WESOŁA ul. 1 Praskiego Pułku 21, tel , fax Imię i nazwisko dzielnicowego, nr rejonu mł. asp. Piotr Murawski Wykaz ulic w rejonie dzielnicowego Zielona, Grzybowa ulice: Błękitna, Borowa, Borowika, Brata Alberta, Bukowa, Długa, Dobra, Dzielna, Fredry, Gajowa, Gazowa, Głucha, Jagiellońska, Jagodowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Krasickiego, Krótka, Malinowa, Mokra, Morsztyna, Niemcewicza 2-8A i 1-15, Nowa, Piaskowa, Piastowska, Piękna, Podleśna, Polna, Przejazdowa, Pstrowskiego, Reja, Rembertowska, Równa, Rysia, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szeroka, Szosowa, Śliska, Środkowa, Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Zachodnia, Za Dębami, Zagajnikowa, Zaułek, Żeglarska, Żytnia Telefon stacjonarny Telefon Komórkowy REJON NR 1 sierż. sztab. Żaneta Knap Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę wschodnią ulice: Akacjowa, Apteczna, Armii Krajowej i 42-98, Baśniowa, Berenta, Boczna, Chodkiewicza, Ciasna, Czarnieckiego, Dowcip, Dwernickiego, Głowackiego i 27, Górna, Jaśminowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Kubusia Puchatka, Lipowa, Mała, Miła, Modrzewiowa, Okuniewska, Orla, Parkowa, 1 Praskiego Pułku 1-31, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Starzyńskiego, Syrokomli, Szarych Szeregów, Świerkowa, Wiosenna, Plac Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zakątek, Żółkiewskiego REJON NR 2 Zastępstwo pełni asp. Artur Zielski w okresie Groszówka, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę zachodnią ulice: Armii Krajowej 1-31 i 2-40, Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Cicha, Dębowa, Dzika, Głowackiego 2-60, Godebskiego, Jasna, Kilińskiego, Konarskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Kraszewskiego, Kwiatowa, Letnia, Liściasta, Lotnicza, 1 Maja, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Narutowicza, Niemcewicza 10-82, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, 1 Praskiego Pułku 2-84 i 33-89, Prosta, Prusa, Przechodnia, Rejtana, Reymonta, Sapiehy, Sawickiej, Sienkiewicza, Skargi, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Tęczowa, Tuwima, Wąska, Wigury, Wrońskiego, Współczesna, Zaciszna, Żeromskiego, Żwirki REJON NR 3 Mł. asp. Artur Zielski REJON NR 4 Mł. asp. Stanisław Siwek REJON NR 5 Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę zachodnią ulice: Agatowa, Agawy, Alabastrowa, Ametystowa, Babiego Lata, Bankowa, Biesiadna, Borkowska, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Cieplarniana 2-64, Cisowa, Cyprysowa, Cyrkonii, Czereśniowa, Daglezji, Daków, Diamentowa, Dolomitowa, Dzikiej Róży, Fabryczna, Flory, Gościniec 2-98 i 1-47, Grafitowa, Graniczna, Granitowa, Grzybowa, Hebanowa, Hipoteczna, Irydowa, Jana Pawła II i 1-15R, Jarzębinowa, Jaspisowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kamienna, Kamyk, Kazita, Klonowa, Koralowa, Kruszyny, Kryształowa, Krzywa, Leszczynowa, Leśna, Limby, Mahoniowa, Majowa, Malachitowa, Marmurowa, Mazowiecka 2-38 i 1-43, Morelowa, Nefrytowa, Objazdowa, Olchy, Opalowa, Orzechowa, Perłowa, Piotrusia Pana, Platanów, Platynowa, Przyleśna, Ptasia, Rolna, Rubinowa, Sagalli, Sekwoi, Sezamkowa, Skalista, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Śnieżna, Teodozji, Topazowa, Torfowa, Trakt Brzeski 2-64 i 1-59, Tramwajowa, Turkusowa, Wapienna, Wawerska, Wczasowa, Wiązów, Wydmowa, Zachodu Słońca, Złotej Jesieni Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę wschodnią ulice: Astrów, Azaliowa, Brzozowa, Chabrów, Ciekawa, Cienista, Cieplarniana 1-55, Cyklamenowa, Dalii, Dąbrowskiego, Dąbrowy, Dworkowa, Dziewanny, Fiołków, Forsycji, Fraszka, Golfowa, Gościniec i , Hiacyntowa, Husarska, Irysów, Jana Pawła II i 21-51, Jeździecka, Kameliowa, Klimatyczna, Kolendrowa, Konwaliowa, Krokusów, Lasek Brzozowy, Lawendowa, Leśnych Ziół, Liryczna, Literacka, Łagodna, Łąkowa, Macierzanki, Magnolii, Malwy, Mazowiecka i 45-81, Melisy, Nizinna, Paproci, Piłsudskiego, Poezji, Pogodna, Polanki, Poświaty, Promienna, Radosna, Rodziewiczówny, Rowowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarenki, Sasanki, Skoczna, Słonecznej Polany, Stokrotki, Szafranowa, Szermiercza, Szklarniowa, Szlachecka, Szosa Lubelska, Śmiała, Topolowa, Trakt Brzeski i , Tymiankowa, Ułańska, Wiejska, Wiślana, Zakrętowa, Zapiecek, Zdrojowa, Źródlana

8 Posterunek II Referatu Komunalnego ul. Korkowa 119/ Warszawa tel , fax Kierownik Referatu Mirosław Dąbrowski Kierownictwo II Referatu Komunalnego: Starszy inspektor Marek Szymański Imię i nazwisko strażnika rejonowego, nr rejonu St. insp. Beata Wąsowska REJON NR 1 i 3 St. insp. Marek Szymański REJON NR 2 St. insp Robert Ptaszyński REJON NR 4 i 5 Wykaz ulic strażnika rejonowego Zielona, Grzybowa ulice: Błękitna, Borowa, Borowika, Brata Alberta, Bukowa, Długa, Dobra, Dzielna, Fredry, Gajowa, Gazowa, Głucha, Jagiellońska, Jagodowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Krasickiego, Krótka, Malinowa, Mokra, Morsztyna, Niemcewicza 2-8A i 1-15, Nowa, Piaskowa, Piastowska, Piękna, Podleśna, Polna, Przejazdowa, Pstrowskiego, Reja, Rembertowska, Równa, Rysia, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szeroka, Szosowa, Śliska, Środkowa, Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Zachodnia, Za Dębami, Zagajnikowa, Zaułek, Żeglarska, Żytnia Groszówka, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę zachodnią ulice: Armii Krajowej 1-31 i 2-40, Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Cicha, Dębowa, Dzika, Głowackiego 2-60, Godebskiego, Jasna, Kilińskiego, Konarskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Kraszewskiego, Kwiatowa, Letnia, Liściasta, Lotnicza, 1 Maja, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Narutowicza, Niemcewicza 10-82, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, 1 Praskiego Pułku 2-84 i 33-89, Prosta, Prusa, Przechodnia, Rejtana, Reymonta, Sapiehy, Sawickiej, Sienkiewicza, Skargi, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Tęczowa, Tuwima, Wąska, Wigury, Wrońskiego, Współczesna, Zaciszna, Żeromskiego, Żwirki Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę wschodnią ulice: Akacjowa, Apteczna, Armii Krajowej i 42-98, Baśniowa, Berenta, Boczna, Chodkiewicza, Ciasna, Czarnieckiego, Dowcip, Dwernickiego, Głowackiego i 27, Górna, Jaśminowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Kubusia Puchatka, Lipowa, Mała, Miła, Modrzewiowa, Okuniewska, Orla, Parkowa, 1 Praskiego Pułku 1-31, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Starzyńskiego, Syrokomli, Szarych Szeregów, Świerkowa, Wiosenna, Plac Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zakątek, Żółkiewskiego Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę zachodnią ulice: Agatowa, Agawy, Alabastrowa, Ametystowa, Babiego Lata, Bankowa, Biesiadna, Borkowska, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Cieplarniana 2-64, Cisowa, Cyprysowa, Cyrkonii, Czereśniowa, Daglezji, Daków, Diamentowa, Dolomitowa, Dzikiej Róży, Fabryczna, Flory, Gościniec 2-98 i 1-47, Grafitowa, Graniczna, Granitowa, Grzybowa, Hebanowa, Hipoteczna, Irydowa, Jana Pawła II i 1-15R, Jarzębinowa, Jaspisowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kamienna, Kamyk, Kazita, Klonowa, Koralowa, Kruszyny, Kryształowa, Krzywa, Leszczynowa, Leśna, Limby, Mahoniowa, Majowa, Malachitowa, Marmurowa, Mazowiecka 2-38 i 1-43, Morelowa, Nefrytowa, Objazdowa, Olchy, Opalowa, Orzechowa, Perłowa, Piotrusia Pana, Platanów, Platynowa, Przyleśna, Ptasia, Rolna, Rubinowa, Sagalli, Sekwoi, Sezamkowa, Skalista, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Śnieżna, Teodozji, Topazowa, Torfowa, Trakt Brzeski 2-64 i 1-59, Tramwajowa, Turkusowa, Wapienna, Wawerska, Wczasowa, Wiązów, Wydmowa, Zachodu Słońca, Złotej Jesieni Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę wschodnią ulice: Astrów, Azaliowa, Brzozowa, Chabrów, Ciekawa, Cienista, Cieplarniana 1-55, Cyklamenowa, Dalii, Dąbrowskiego, Dąbrowy, Dworkowa, Dziewanny, Fiołków, Forsycji, Fraszka, Golfowa, Gościniec i , Hiacyntowa, Husarska, Irysów, Jana Pawła II i 21-51, Jeździecka, Kameliowa, Klimatyczna, Kolendrowa, Konwaliowa, Krokusów, Lasek Brzozowy, Lawendowa, Leśnych Ziół, Liryczna, Literacka, Łagodna, Łąkowa, Macierzanki, Magnolii, Malwy, Mazowiecka i 45-81, Melisy, Nizinna, Paproci, Piłsudskiego, Poezji, Pogodna, Polanki, Poświaty, Promienna, Radosna, Rodziewiczówny, Rowowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarenki, Sasanki, Skoczna, Słonecznej Polany, Stokrotki, Szafranowa, Szermiercza, Szklarniowa, Szlachecka, Szosa Lubelska, Śmiała, Topolowa, Trakt Brzeski i , Tymiankowa, Ułańska, Wiejska, Wiślana, Zakrętowa, Zapiecek, Zdrojowa, Źródlana Telefon stacjonarny tel

9 PONAD PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO (SZPZLO) WARSZAWA-WESOŁA BEZ POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Ostatnia weryfikacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia listy pacjentów zapisanych do SZPZLO Warszawa-Wesoła wykazała, że pacjentów nie posiada prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Jest to dla SZPZLO duża strata finansowa, gdyż za tych pacjentów nie wpływają z Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe, z których są opłacane koszty przychodni, lekarzy, badań i zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, szkoła, uczelnia wyższa, ośrodek pomocy społecznej, urzędy pracy, ZUS, Krus. Każdy ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, jak osoba ubezpieczona. Osoba ubezpieczona, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, zostaje wyrejestrowana wraz z członkami rodziny. Aby sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej wystarczy krótka wizyta w rejestracji dowolnej przychodni zdrowia i sprawdzenie uprawnień. Najczęstszą przyczyną niepotwierdzenia uprawnień przez NFZ jest brak zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się tak zdarzyć, kiedy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, albo zakład pracy zmienił formę organizacyjną i pracodawca nie zgłosił pracownika ponownie do ubezpieczenia. Innym możliwym powodem są często błędy w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, np. kiedy pracodawca lub pracownik błędnie wypełnił druk zgłoszenia. Przyczyną braku uprawnień może być także nieodprowadzanie składek przez osoby, które zawarły umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Jeżeli sytuacja dotyczy członka rodziny (dziecka, małżonka) przyczyną niepotwierdzenia uprawnień jest najczęściej brak zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce gdy np.: jeden z małżonków nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia żony lub męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny rodzic nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia dziecka osoba ubezpieczona zmieniła pracę i nie poinformowała nowego pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie zgłosił dziecka do ubezpieczenia. Jeżeli problem z uprawnieniami dotyczy studenta najczęstszą przyczyną jest brak zgłoszenia do ubezpieczenia. Takiego zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie prawni (np. rodzice) lub faktyczni (do ukończenia 26 roku życia) - jako członka rodziny. Jeżeli student był zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracował podczas nauki np. w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończył pracę, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi zostać ponownie do niego zgłoszony. Przedstawiciel lub opiekun osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych w oświadczeniu oprócz danych podopiecznego musi podać dodatkowo swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzających tożsamość. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona. Warto wiedzieć Za członka rodziny uznaje się następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, małżonka wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym Ważne! Jeżeli stwierdzi się jakieś nieprawidłowości w danych wyświetlanych na stronie systemu ewuś (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), trzeba wyjaśnić je jak najszybciej u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy w ZUS. Dariusz Małecki Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła 9

10 Nowy komisariat w Wesołej Dwukondygnacyjny obiekt przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 w Wesołej o łącznej powierzchni użytkowej 660,7 m2 stanął w miejscu starego budynku, którego powierzchnia wynosiła 338,8 m2. W nowym obiekcie służy 40 funkcjonariuszy. Całkowity koszt budowy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem wyniósł około 5,5 mln zł. Zadanie realizowane było przez Komendę Stołeczną Policji w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącego standaryzacji obiektów służbowych Policji. Intencją podejmowanych działań jest przede wszystkim polepszenie warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy i służby funkcjonariuszy i pracowników Policji. W ramach trzyletniego programu na lata na standaryzację i modernizację komend w całej Polsce Minister Spraw Wewnętrznych przeznaczył 1 mld zł. Program zakłada także ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji. Dotyczy to zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego wyglądu obiektów, m.in. w zakresie jednakowej kolorystyki elewacji, pomieszczeń wewnątrz budynku i podłóg (w odcieniach grafitu) oraz umieszczenia wystandaryzowanego logo Policji na zewnątrz budynku. - Ten wspaniały obiekt, który został wybudowany staraniem wielu stron, zobowiązuje nas, policjantów, aby jeszcze lepiej chronić mieszkańców i zwiększać bezpieczeństwo w 25-tysięcznej dzielnicy Wesoła powiedział Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki. Obiecuję, że ten dług będziemy spłacać uczciwą i profesjonalną służbą dodał komendant. W imieniu mieszkańców dzielnicy głos zabrała posłanka na Sejm Pani Ligia Krajewska, która dziękowała wszystkim zaangażowanym finansowo w realizację tego przedsięwzięcia. Był wśród nich przedstawiciel warszawskiego samorzą- du Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, który podkreślał znaczenie dobrej współpracy ze stołeczną Policją. To dla dzielnicy wielki dzień. Pamiętam, kiedy w komisariacie czynnym do godz pracowało zaledwie czterech funkcjonariuszy, dlatego też tym bardziej gratuluję władzom lokalnym, że tyle się zmieniło na lepsze i jest to jedna z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy dodał prezydent Wojciechowicz. - Na ten dzień czekaliśmy długo z satysfakcją mówił Burmistrz Dzielnicy Wesoła Edward Kłos. Policjanci długo pracowali w bardzo skromnych warunkach, dziś mogą realizować swoje zadania w zdecydowanie lepszych warunkach z pożytkiem dla całej społeczności. Jako ostatni głos zabrał zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Deskur, który podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę nowoczesnej jednostki. Inwestycja objęta ministerialnym programem standaryzacji obiektów służbowych Policji była poprzedzona sondażem na temat oczekiwań mieszkańców, a także wśród policjantów w zakresie oczekiwanych warunków pracy. Jestem przekonany, że oddawany dziś oficjalnie do użytku obiekt spełnia oczekiwania i jednych i drugich dodał minister. Po zakończonych przemówieniach budynek poświęcił Kapelan KGP ks. Jan Kot. Podczas dzisiejszej uroczystości, którym towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji i kompania honorowa, dokonano również symbolicznego przekazania kluczyków do samochodu policyjnego, zakupionego w ubiegłym roku przy współudziale środków samorządowych. Potrzeba budowy nowego obiektu w miejsce dotychczasowego Komisariatu Policji w Dzielnicy Wesoła pojawiła się przed czterema laty. Miał na to wpływ systematyczny wzrost liczby ludności zamieszkującej ten teren. Decyzja o budowie nowego, większego i nowoczesnego komisariatu była również podyktowana złym stanem technicznym dotychczasowego obiektu, zbyt małą kubaturą i bardzo niskim standardem wykończenia. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez władze samorządowe, co zaowocowało podpisaniem w 2011 roku przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy porozumienia w sprawie przekazania Policji środków finansowych, stanowiących dochody własne m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku komisariatu w Wesołej. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z podpisaną umową przystąpiono do prac budowlanych, które Komenda Stołeczna Policji zakończyła w tym roku. Elżbieta Sandecka-Pultowicz Zespół Prasowy KSP fot. Urząd Dzielnicy Wesoła, KSP 10

11 Nowe dowody od 1 marca 2015 r. cd. na str

12 Warszawiacy bezpłatnie wysterylizują swoje psy i koty W 2015 roku właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie Warszawy, będą mogli bezpłatnie dokonać zabiegu sterylizacji lub kastracji swojego pupila. Koszty zabiegu w 100% będą pokrywane z budżetu stolicy. Rozpoczęcie obu akcji planowane jest w kwietniu. Na stronie w zakładce: zwierzęta w mieście opublikowana zostanie lista wykonawców. W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku, Biuro Ochrony Środowiska przeprowadziło dwie akcje skierowane do mieszkańców stolicy: dofinansowanie do zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów, bezpłatne czipowanie psów i kotów. Oba przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W czasie trwania akcji zabiegom sterylizacji poddanych zostało 665 kotek i 430 suk, a kastracji 365 kocurów i 254 psy. W 2014 roku zaczipowano również 7157 zwierząt. Na akcję sterylizacji oraz kastracji psów i kotów w ubiegłym roku wydano blisko 125 tysięcy złotych, natomiast na akcję czipowania zwierząt ponad 370 tysięcy złotych. Zgodnie z uchwalonym 15 stycznia br., przez Radę m.st. Warszawy Programem opieki nad zwierzętami w 2015 roku działania podejmowane w latach ubiegłych w tym zakresie przez miasto będą kontynuowane. Materiał pochodzi ze strony: um.warszawa.pl Nowe dowody od 1 marca 2015 r. cd. ze str. 11 Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. Czy musisz wymienić stary dowód? Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Co nowego będzie zawierać dowód osobisty? Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdzie się informacja o polskim obywatelstwie. Czego nie będzie zawierać dowód osobisty? Zniknie adres zameldowania, dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani podpisu posiadacza. Szybki PIT w urzędach dzielnic m.st. Warszawy Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z pomocy pracowników urzędów skarbowych i złożenia zeznań PIT za 2014 rok przez Internet, w trakcie dyżurów organizowanych w dzielnicach Warszawy. Nowa fotografia do dowodu Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej dzielnicy Warszawy Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie dzielnicy Warszawy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo. Elżbieta Wiecha Naczelnik Delegatury BAiSO W Urzędzie Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33 dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer odbędzie się 13 kwietnia w godzinach

13 1% dla warszawskich organizacji pozarządowych Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Do końca kwietnia, mieszkańcy stolicy, wypełniając PIT mają możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Szeroka działalność organizacji pozarządowych uzupełnia realizację zadań samorządu i wzmacnia więzi międzyludzkie w lokalnych środowiskach. Poprzez wspólne działania możemy kształtować i wzmacniać pozytywny wizerunek mieszkańca otwartego na ścisłe relacje z organizacjami pozarządowymi. W stolicy zarejestrowanych jest blisko organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji społecznych tak zwanego III sektora, złożonych z aktywnych mieszkańców. Miasto wspiera inicjatywy poprzez współpracę finansową lub pozafinansową. Takie wsparcie może też dać każdy z nas, przekazując swój 1% w rozliczeniu podatkowym. Aby to zrobić wystarczy wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% (wykaz organizacji z Warszawy, którym można przekazać 1% podatku jest dostępny na stronie: wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i złożyć zeznanie podatkowe. Program Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Marzec 2015 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 tel , 22 marca (niedziela) godz ECCE HOMO! Koncert słowno-muzyczny w wykonaniu Łucji Rećko-Żarneckiej (słowo), Agnieszki Kaćma (flet) i Jarosława Wróblewskiego (organy). Łucja Rećko-Żarnecka studia na Wydziale Aktorskim w PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna) ukończyła z wyróżnieniem w 1974 r. Związana kolejno z teatrami: Teatr Współczesny w Warszawie, Teatr Nowy w Łodzi, a od 1981 r. Teatr Polski w Warszawie. W 2002 r. uhonorowana odznaką Zasłużona dla Teatru Polskiego w Warszawie. W 2011 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wkład w rozwój szkolnictwa teatralnego w Polsce. Agnieszka Kaćma ukończyła z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu I i II st. (1980) w klasie fletu Józefa BALCARA. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu Jerzego MROZIKA (1984). Jarosław Wróblewski jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud, Przybylski). Miejsce: Kościół Parafii Św. Brata Alberta, ul. Szeroka 2 30 marca (poniedziałek) godz Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA eliminacje dzielnicowe. Program Ośrodka Działań Twórczych Pogodna Ośrodek Działań Twórczych POGODNA Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Warszawa, ul. Jana Pawła II 25 Tel , 29 marca (niedziela) godz BUDZENIE KRÓLEWNY MARUDY. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Duetu JaHa aktorów teatru Małej Kamienicy w Warszawie. Interaktywna zabawa, w czasie której dzieci, ale również dorośli będą próbować obudzić Królewnę Marudę i pokazać jej, że szczęście i sens są w małych, prostych rzeczach. To wspaniała przygoda integrująca aktorów, dzieci i dorosłych. Będzie mnóstwo śpiewu, tańca, rozmów i radosnej atmosfery. Ośrodek Kultury Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych Zapisy do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą prowadzone, tak jak dotychczas, poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie dzieci z innych przedszkoli i szkół w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic. Harmonogram zapisów: od 11 do 22 maja 2015 r. - dyżurujące przedszkola i szkoły będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 28 maja 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/ przedszkolaki/8010_dyzury-wakacyjneprzedszkoli-i-oddzialow. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 13

14 W Ośrodku Kultury Muzyczny relaks dla dzieciaków Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i ich rodziców/opiekunów. Podczas zajęć instruktor wprowadza uczestników w świat muzyki: improwizując na pianinie, grając i śpiewając piosenki z muzyki dziecięcej, odtwarzając wybrane utwory z muzyki poważnej. Rodzice razem z dziećmi uczestniczą w muzycznych ćwiczeniach taneczno-ruchowych, uczą się śpiewać piosenki, kołysanki, a także wykonują zadania aktorskie. Zajęcia urozmaicają takie rekwizyty jak maskotki, zwiewne apaszki, dziecięce instrumenty perkusyjne. Zajęcia odbywają się w środy o godz w Ośrodku Kultury przy ul. Starzyńskiego 21 i w soboty o godz w filii Pogodna. Zapraszamy na zajęcia maluchy, które uwielbiają tańczyć, śpiewać i wspólnie bawić się w gronie rówieśników. Wolne miejsca są w obydwu grupach. Piosenki Warszawskie 15 lutego w Ośrodku Kultury odbył się Koncert Piosenek Warszawskich. Był to wieczór pełen humoru, wspomnień i anegdot. W muzyczną podróż zabrał nas zespół Dur-Moll, który takimi szlagierami jak: Felek Zdankiewicz, Bal na Gnojnej, Piosenka o mojej Warszawie, Małe mieszkanko na Mariensztacie, Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, Warszawo ma, porwał zebraną publiczność do wspólnej zabawy. W karnawałowych rytmach 8 lutego w naszej filii odbył się koncert pt. Od Opola do Brodway u w wykonaniu solistów z Teatru Sabat Mariusza Jaśko i Tomasza Czerskiego. To kolejne wydarzenie, w czasie którego frekwencja przerosła możliwości Ośrodka: liczna tego wieczoru publiczność nie zmieściła się w sali koncertowej. Pogodne planszówki Zapraszamy do skorzystania z nowego cyklu spotkań organizowanych w filii Pogodna pod hasłem POGODNE PLANSZÓWKI. Rodzinnie spędzone popołudnie z grą planszową jest znakomitą alternatywą dla telewizora czy komputera. Raz w miesiącu warto zarezerwować czas dla wyobraźni, a czekają na Was takie tytuły jak: Agricola, Carcassonne, Robinson Crusoe, Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron czy Osadnicy narodziny imperium. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a ich inicjatorem i prowadzącym jest mieszkaniec naszej dzielnicy - Zbigniew Lis. Uczestniczki sekcji ceramiki działającej w filii Pogodna wzięły udział w konkursie organizowanym przez Dom Kultury Dorożkarnia i wszystkie odniosły sukces. Jessica Wilniewczyc zdobyła wyróżnienie w kategorii lat, a Julia Madziar, Tosia Makowska i Weronika Zając zostały nagrodzone udziałem w wystawie.to bardzo duży sukces, bo na ten konkurs co roku napływają setki prac z całej Polski i konkurencja jest ogromna. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz ich instruktorce Pani Dorocie Łasisz. Ośrodek Kultury 14

15 Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Wzorem lat ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/54/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/2016 dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. A zatem rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Pierwszym krokiem jest wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka. Wniosek należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zamieszczone zostały na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu W Bibliotece Publicznej NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 1 marca 3 lutego 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w rocznicę wykonania wyroku śmierci w mokotowskim więzieniu na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z płk. Łukaszem Cieplińskim. Temat Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych budzi wciąż kontrowersje i rodzi nieporozumienia. Wydaje się, że powodów jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że ciągle za mało wiemy o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Bohaterowie powracają spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem W styczniu gościem Otwartych Lekcji Historii był prof. Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, w jaki sposób szuka się ofiar powojennego komunizmu i ile przeszkód staje na drodze osób, które podejmują się tego niełatwego zadania. Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych Zorganizowaliśmy kilka spotkań z Kajetanem Rajskim, autorem książek Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Odwiedziliśmy 3 szkoły: Gimnazjum Nr 119 i 120 oraz Szkołę Podstawową Nr 171, a wieczorem 26 lutego zaprosiliśmy młodzież i dorosłych na spotkanie do Biblioteki Głównej. Oprócz Kajetana Rajskiego gościliśmy dwoje jego rozmówców: Magdalenę Zarzycką-Redwan, córkę Stefanii i Władysława Zarzyckich oraz Krzysztofa Bukowskiego, syna por. Edmunda Bukowskiego ps. Edmund. Kajetan Rajski jest studentem II roku prawa UJ, autorem kilku książek, w tym dwóch, które są zapisem rozmów z dziećmi żołnierzy podziemia niepodległościowego. Książki zawierają 24 rozmowy z tymi, którzy byli napiętnowani jako dzieci bandytów. Opowiadają oni przejmujące historie swoich ojców, matek, rodzeństwa i oczywiście ich samych. SPOTKANIA W SZKOŁACH W promocji książki, biblioteki, wiedzy i kultury podejmujemy różne działania, zapraszamy do siebie na spotkanie albo idziemy na zewnątrz. W lutym i styczniu z zaproszonymi gośćmi poszliśmy do 3 szkół. Na spotkania z uczniami zaprosiliśmy: Zuzannę Orlińską - pisarkę, Monikę Kowaleczko-Szumowską pisarkę popularyzującą wiedzę o Powstaniu Warszawskim wśród dzieci i młodzieży, Halinę Cieszkowską łączniczkę Powstania Warszawskiego, Pawła Łosia - przewodnika ze stowarzyszenia Złota Kaczka z prelekcjami o tematyce varsavianistycznej. W kwietniu zapraszamy: Zapowiadamy spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, które będzie miało miejsce 9 kwietnia (czwartek) o godz Zapraszamy na spotkania cykliczne: Dyskusyjny Klub Książki poniedziałki, godz Wieczory Bajek poniedziałki, godz Na spotkaniach literacko-plastycznych dla najmłodszych czytelników (4-6 lat) czytamy i oglądamy z dziećmi wybraną książkę, rozmawiamy o bohaterach, ich przeżyciach i przygodach, wykonujemy prace plastyczne. Biblioteka Publiczna 15

16 16 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy 22 System komunikacji z mieszkańcami Numer alarmowy 112 Telefon interwencyjny Urzędu Miasta Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel Policja ul. 1 Praskiego Pułku 21 tel , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska Posterunek II Referatu Komunalnego ul. Korkowa 119/ Warszawa tel , fax Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła - ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel , fax Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe - telefon alarmowy 999 Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Warszawska 55 tel Wyjazdowa pomoc lekarsko - pielęgniarska tel , Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel (do 78), fax Telefon alarmowy 992 Konserwator MPWiK tel pogotowie wodociągowo kana lizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część północna - Urząd) tel , , , kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica - Urząd) tel kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część południowa - Cyraneczka) Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie - Warszawa Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer ul. Mycielskiego 21, Warszawa, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, Warszawa, tel Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 b, Warszawa tel , Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, Warszawa tel , fax ZUS ul. Podskarbińska 25, Warszawa, tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr 3 ul. Floriańska 10, Warszawa tel , , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Al. Jerozolimskie 28, Warszawa tel , Urząd Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w poniedziałki od do dyżuruje Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i kasa Wydział Obsługi Mieszkańców przyjmuje wszelkie zgłoszenia i udziela informacji pod numerem telefonu Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Marcin Jędrzejewski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno - Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo - Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 110 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel inne sprawy poza komunikacją sala obsługi stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Zespół Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel , tel pokój 101 tel kadry pokój 113 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel oświata pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych tel pokój 216 tel sprawy lokalowe tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1 Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości tel pokój 217 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej tel pokój 214 Zespół Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel dowody osobiste sala obsługi stanowisko 1 tel ewidencja ludności sala obsługi stanowisko 2 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel , tel pokój 221 Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel , tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła - Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła - Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła - Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. Nr 145 ul. 1 Praskiego Pułku 9 tel Nr 147 ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej DZIEŃ 2,5,9 3,6,10 3,6,10 3,7,10 2,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 13,16,20 13,17,20 13,17,20

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, w zabudowie wielorodzinnej DZIEO 4,8,11 1,5,8 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 1,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,10 2,5,9 15,18,22 12,15,19 14,18,21

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu Barcikowo, Mijakowo, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Miszewko - Stefany. Bio w tym Styczeń 9 7 7 - Luty 3 4 4 - Marzec 2 3 3 3 Kwiecień 6 7 7 7 Maj 4 5 5 5 Czerwiec 1 2 2 2 Lipiec 6 7 7 7 Sierpień 3 4

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2017 r. Bezpłatne pismo. Numer 2 (194) W NUMERZE: Marcin Jędrzejewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

KWIECIEŃ 2017 r. Bezpłatne pismo. Numer 2 (194) W NUMERZE: Marcin Jędrzejewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 2 (194) KWIECIEŃ 2017 r. Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego, pogody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej Barcikowo, Mijakowo, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Miszewko - Stefany. Bio Meble i inne Styczeń 9 7 7 - - - Luty 3 4 4 - - - Marzec 2 3 3 3 29 8 Kwiecień 6 7 7 7 - - Maj 4 5 5 5 - - Czerwiec 1 2 2 2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - REJON 1 3-GO MAJA, ANDERSA, BARTOSZOWA, BOH. WESTERPLATTE, CICHA, DZIAŁKOWA, ROMANOWSKIEGO, BOSCO, KSIĘŻYCOWA, LAZUROWA, MIODOWA, MONTE CASSINO, ORZESZKOWEJ, POWST. ŚLĄSKICH,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 1. Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz

Bardziej szczegółowo

4. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

4. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. PODSTAWA PRAWNA Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach do klas I w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach do klas I w szkołach podstawowych Rekrutacja 6-7 latków Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007-2008 do klas I w szkołach podstawowych Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016 Załącznik 4 Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych w S.P. z O.I. Nr 223 na rok szkolny 2015/2016 1. Zasady przyjęć do szkóły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st.warszawa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później NIERUCHOMOŚCI OBSŁUGIWANE PRZEZ VAN GANSEWINKEL Legenda: niesegregowane odpady komunalne wywóz co 2 tygodnie - tygodnie parzyste w skali roku papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Matki

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Matki ... Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica... Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Załubicach Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 zostały

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO 1 miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych Maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Informacje ogólne: Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.. adres do korespondencji Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu

Bardziej szczegółowo

I. Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016

I. Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 I. Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Poręba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. Projekt z dnia 14 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Załącznik do Statutu Szkoły nr 2 Regulamin Rekrutacji do klasy pierwszej ogólnodostępnej w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Podstawa prawna Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1962 UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2017 r. Poz. 1851 UCHWAŁA NR XXV/220/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Zasady prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy

Bardziej szczegółowo

4 5 szkołą pierwszego wyboru dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 6

4 5 szkołą pierwszego wyboru dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 6 Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2010-2014. Tak jak w poprzedniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Zasady ogólne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów, w roku szkolnym /2016 Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. REKRUTACJA.

ROZDZIAŁ X. REKRUTACJA. ROZDZIAŁ X. REKRUTACJA. 1 Szkoła Podstawowa nr 103 przyjmuje dzieci do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2 1. O przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 103 w trakcie roku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, będzie odbywała się w dniach od 16

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIA - Codziennie

GASTRONOMIA - Codziennie POGORZELICA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Wrzosowa, Słoneczna, Wojska Polskiego, Sztormowa, Plażowa Leśników, Słoneczna, Teligi, Sołdka, Morska, Wojska Polskiego, Sztormowa,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Harmonogram wywozu zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Nazwa ulic Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady segregowania odpadów

Nowe zasady segregowania odpadów Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Nowe zasady segregowania odpadów Numer 1 (164) MAJ 2013 r. Nowe zasady segregowania odpadów m. in. opakowania plastikowe, papier, kartony po sokach, puszki m. in. butelki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151)

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 7 (151) LISTOPAD 2010 r. W numerze Uchwały Rady Dzielnicy.......... 2 Informacje z międzysesyjnej działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2 L.p. Nr drogi ulica 1 560751 K Ulica Akacjowa WYKAZ ULIC GMINNYCH Nr działki ewiden-cyjnej 954 538/2 537/1 537/2 537/3 955 obręb 2 560752 K Ulica Batalionów Chłopskich 1566/1 obr 2 3 560753 K Ulica Stefana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Ząbki WZÓR z dnia 24 lutego 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Ząbki WZÓR z dnia 24 lutego 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.17.2014 Burmistrza Miasta Ząbki WZÓR z dnia 24 lutego 2014 r. Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor nazwa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018 REKRUTACJA 2017/2018 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 1 marca 2017 r. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ojca Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca

Ojca Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.7.0 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia lutego 0r. Dyrektor nazwa i adres jednostki, do której

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 146. im. Janusza Korczaka w Warszawie Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne podstawowe są szkołami obwodowymi tzn.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości

W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości W 29 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości 127.226.554.- Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco : a) dochody bieżące 91.645.419.- b)

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 3652 UCHWAŁA NR XXVII/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC

Pakiet podstawowy. Pakiet dodatkowy 1. WYKAZ ULIC Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. WYKAZ ULIC Pakiet podstawowy ul. Turystyczna (odcinek od ul. Kolejowej do pętli na ul. Jagodowej),,05 ul. Podróżna (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej),,00

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2017 ROKU 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Leśna, Nadawki, Sosnowa, Świerkowa, ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Dereniowa, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK SZKOLNY 2014/2015

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK SZKOLNY 2014/2015 Edukacją przedszkolną w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddzia łach przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęte są dzieci 3,4,5 letnie oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo