Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r."

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo ISSN X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

2 Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: Podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata targowa) Inne oplaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) Dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, czynsze) Pozostałe dochody (opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej, odsetki, zwrot kosztów upomnień, opłaty stałe za przedszkola, odpłatność za usługi opiekuńcze, opłaty za media w budynkach komunalnych) DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WG ZADAŃ (SFER) WYDATKI BIEŻĄCE - WG ZADAŃ W 2015 ROKU PLAN WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM Edukacja, w tym utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla placówek niepublicznych Zarządzanie strukturami samorządowymi, w tym utrzymanie Urzędu Dzielnicy Wesoła i Rady Dzielnicy Wesoła Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki, przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, parków, placów zabaw oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przedsięwzięcia kulturalne oraz działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Transport i komunikacja, w tym utrzymanie i remonty dróg Rekreacja, sport i turystyka, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, funkcjonowanie lodowiska Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie zasobu komunalnego Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym Biuletyn Informacyjny, materiały promocyjne Finanse i różne rozliczenia, w tym pobór podatków i opłat lokalnych WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY WESOŁA W 2015 ROKU W TYS. ZŁ ,17% 0,18% Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Finanse i różne rozliczenia ,00% 1,63% 3,03% 3,51% 3,74% Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Rekreacja, sport i turystyka Transport i komunikacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 614 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 7,46% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16,97% Zarządzanie strukturami samorządowymi Zarządzanie strukturami samorządowymi Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Transport i komunikacja Rekreacja, sport i turystyka Finanse i różne rozliczenia Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 62,31% Edukacja Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI - WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: ,00 WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,86 DOTACJE ,79 WYDATKI RZECZOWE ,31 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (PROGRAM OŚWIATOWY) ,04 WYDATKI MAJĄTKOWE cd. na str. 3 2

3 Budżet inwestycyjny na 2015 rok cd. ze str. 2 Lp. Zadanie Plan w zł 1 Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej) Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap Budowa ul. Zachodniej - I etap Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego Budowa ul. Akacjowej Budowa ul. Letniej Budowa ul. Śliskiej Budowa ul. Rysiej Budowa ul. Równej Budowa ul. Cieplarnianej Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ulic: Wawerska/Teodozji/Objazdowa Realizacja projektu Pod Dębami wszyscy się spotkamy - ul. Armii Krajowej Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła Realizacja projektu Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami - Urząd Dzielnicy RAZEM Inwestycje MPWiK zrealizowane na terenie Dzielnicy Wesoła w 2014 roku L.p. Nr zad. Nazwa zadania Data rozpoczęcixa Data zakończenia Efekt w metrach Wartość z protokołu odbioru (netto) w zł Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,20m L=108,5m w ul. Małej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej DN 0,16m L=27,0m od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych Modernizacja układu napowietrzania w Stacji Uzdatniania Wody Wola Grzybowska w Warszawie przy ul.żółkiewskiego 17 - zad.1732/m Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr.ew. :15,8 z obrębu stanowiących ulice H. Łaguny i ul. Warszawską w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.:15,8 z obrębu stanowiących ulice H. Łaguny i ul. Warszawską w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm, L = 294,00 m w ul. Szlacheckiej, ul. Gościniec i ul. Poezji na odcinku od ul. Szermierczej do ul. Literackiej oraz przewodu wodociągowego DN 100 mm, L = 204,80 m w ul. Poezji na odcinku od ul. Literackiej do hydrantu za ostatnim przewidywanym przyłączem wodociągowym w osiedlu Stara Miłosna obszar II w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm, L = 295,3 m w ul. Literackiej i ul. K. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Poezji do posesji przy ul. K. Dąbrowskiego 30 w osiedlu Stara Miłosna w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN200/160mm o łącznej długości L=326,0m w pasie drogowym ul. Malinowej, na terenie Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa przewodu wodociągowego w ul. Cyklamenowej DN 150 mm, L=52,5 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Cyklamenowej (HP3) do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Cyklamenowej na skrzyżowaniu z ul. Bez Nazwy w Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hebanowej, ul. Orzechowej, ul. Fabrycznej odc. ul. Orzechowa-ul. Piotrusia Pana, u. Brzoskwiniowej odc. ul. Marmurowa-posesja przy ul. Marmurowej 12, ul. Marmurowej odc. ul. Kalinowej - ul. Dzikiej Róży oraz spięć eksploatacyjnych Dn 100 mm L= 1144,5 m na terenie osiedla Stara Miłosna obszar III Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci). Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 cd. na str. 4 3

4 Inwestycje MPWiK zrealizowane na terenie Dzielnicy Wesoła w 2014 roku cd. ze str Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie przewodu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi. Budowa tłoczni ścieków P1 (o wydajności Q=1,0dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Głowackiego i ul. Jaśminowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa (w zakresie przewodu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L = 59,5 m w ul. Leszczynowej na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej (wysokość posesji nr 30) do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do posesji nr 39 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=142,0 m w ul. K. Dąbrowskiego na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. K. Dąbrowskiego na wysokości posesji Nr 30 do hydrantu HP2 na skrzyżowaniu ulic Zapiecek i K. Dąbrowskiego Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm, L = 24,0 m w ul. Alabastrowej spinającego końcówki istniejących przewodów wodociągowych DN 150 w ul. Jaspisowej i DN 150 mm w ul. Alabastrowej w Dzielnicy Wesoła Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m w ul. Bez Nazwy, odchodzącej od ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Boczną) w osiedlu Centrum - Wola Grzybowska na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa Modernizacja technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Stara Miłosna w Starej Miłosnej przy ul. Fabrycznej 10 w zakresie zmiany części filtrów piaskowych na filtry węglowe Budowa kanału ściekowego DN 0,2 m o łącznej długości L = 284,5 m w pasie drogowym ul. Głowackiego wraz z odcinkami sieci DN 0,16 m o łącznej długości L = 75,0 m - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, na odcinku od projektowanej studni S9, w miejscu włączenia projektowanego kanału ściekowego w ul. Małej, w kierunku wschodnim, do wysokości posesji nr 98 przy ul. Głowackiego na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy , , , , , , , , , ,00 budżet partycypacyjny na 2016 rok W Warszawie trwa realizacja drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu wydzielonej kwoty z budżetów dzielnicowych na rok Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w Wesołej wynosi zł. Środki zostały podzielone na: 1) projekty ogólnodzielnicowe zł 2) projekty o charakterze lokalnym z limitami dla poszczególnych obszarów terytorialnych: obszar 1 Plac Wojska Polskiego zł obszar 2 Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka zł obszar 3 Zielona zł obszar 4 Stara Miłosna (1) zł obszar 5 Stara Miłosna (2) zł 14 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne z mieszkańcami, na którym wyjaśniano podstawowe zasady funkcjonowania dzielnicy, przedstawiono budżet dzielnicy, kierunki rozwoju i aktualnie podejmowane działania. Od 17 stycznia do 17 lutego mieszkańcy mogli składać projekty do budżetu. Odbyły się trzy dyżury konsultacyjne, podczas których mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat procedury przebiegu budżetu partycypacyjnego, zgłaszania projektów, przykładowych kosztów poszczególnych działań i mapy własności terenów. W terminie złożono 40 projektów (cztery w wersji papierowej, pozostałe drogą elektroniczną za pomocą systemu ESOG). Projekty dotyczą różnych sfer: edukacji, kultury, sportu, rekreacji, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i zdrowia. Są to projekty o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. 27 lutego rozpoczął się kolejny etap budżetu - publiczne dyskusje mieszkańców, który potrwa do 22 marca. Spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów odbyły się 10 i 11 marca, kolejne 17 marca w Zespole Szkół Nr 94 ul. Krótka 1 oraz 18 marca w Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna 1. W trakcie spotkań autorzy przedstawiają swoje projekty i odbywa się dyskusja. Kolejne etapy realizacji budżetu partycypacyjnego: weryfikacja szczegółowa projektów do 22 maja 2015 r. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła dokładnie sprawdzą, czy zostały spełnione wszystkie kryteria dla zrealizowania każdego projektu losowanie kolejności projektów na listach do 2 czerwca 2015 r. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców od 3 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. głosowanie mieszkańców na projekty od 16 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. ogłoszenie listy projektów do realizacji do 10 lipca 2015 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: Wszystkie projekty złożone w Wesołej są dostępne na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskpropose/index?taskpropose Search%5BmainRegionIds%5D%5B %5D=25&userId= cd. na str. 5 4

5 budżet partycypacyjny na 2016 rok cd. ze str. 4 harmonogram działań granice obszarów Lp. Nazwa projektu 1 Zaprojektowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu 2 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Realizacja projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Wesoła Wydział Infrastruktury 3 Wesoła na sportowo Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 4 Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami Etap, na jakim znajduje się realizacja projektu W trakcie opracowywania jest koncepcja lokalizacji przebiegu trasy rolkowej Zespół Ochrony Środowiska Wybrano wykonawcę projektu, podpisano umowę zawartą na okres od 18 lutego do 31 marca Wydział Administracyjno - Gospodarczy Trwa procedura przetargowa na etapie wyboru wykonawcy; planowane rozpoczęcie realizacji projektu - od 1 kwietnia Przygotowano projekt zapytania ofertowego na realizację projektu 5 Pod Dębami wszyscy się spotkamy Wydział Infrastruktury Wykonany projekt budowlany placu dla rodziców i dzieci, w przygotowaniu dokumenty do zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa 6 Lato z jogą Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Przygotowania do wysłania zapytania ofertowego. Realizacja w okresie lipiec-sierpień 5

6 WYKAZ REJONÓW DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI I STRAŻNIKÓW REJONOWYCH WARSZAWA WESOŁA REJON 3 REJON 2 REJON 1 REJON 4 REJON 5 6

7 KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA WESOŁA ul. 1 Praskiego Pułku 21, tel , fax Imię i nazwisko dzielnicowego, nr rejonu mł. asp. Piotr Murawski Wykaz ulic w rejonie dzielnicowego Zielona, Grzybowa ulice: Błękitna, Borowa, Borowika, Brata Alberta, Bukowa, Długa, Dobra, Dzielna, Fredry, Gajowa, Gazowa, Głucha, Jagiellońska, Jagodowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Krasickiego, Krótka, Malinowa, Mokra, Morsztyna, Niemcewicza 2-8A i 1-15, Nowa, Piaskowa, Piastowska, Piękna, Podleśna, Polna, Przejazdowa, Pstrowskiego, Reja, Rembertowska, Równa, Rysia, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szeroka, Szosowa, Śliska, Środkowa, Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Zachodnia, Za Dębami, Zagajnikowa, Zaułek, Żeglarska, Żytnia Telefon stacjonarny Telefon Komórkowy REJON NR 1 sierż. sztab. Żaneta Knap Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę wschodnią ulice: Akacjowa, Apteczna, Armii Krajowej i 42-98, Baśniowa, Berenta, Boczna, Chodkiewicza, Ciasna, Czarnieckiego, Dowcip, Dwernickiego, Głowackiego i 27, Górna, Jaśminowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Kubusia Puchatka, Lipowa, Mała, Miła, Modrzewiowa, Okuniewska, Orla, Parkowa, 1 Praskiego Pułku 1-31, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Starzyńskiego, Syrokomli, Szarych Szeregów, Świerkowa, Wiosenna, Plac Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zakątek, Żółkiewskiego REJON NR 2 Zastępstwo pełni asp. Artur Zielski w okresie Groszówka, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę zachodnią ulice: Armii Krajowej 1-31 i 2-40, Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Cicha, Dębowa, Dzika, Głowackiego 2-60, Godebskiego, Jasna, Kilińskiego, Konarskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Kraszewskiego, Kwiatowa, Letnia, Liściasta, Lotnicza, 1 Maja, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Narutowicza, Niemcewicza 10-82, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, 1 Praskiego Pułku 2-84 i 33-89, Prosta, Prusa, Przechodnia, Rejtana, Reymonta, Sapiehy, Sawickiej, Sienkiewicza, Skargi, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Tęczowa, Tuwima, Wąska, Wigury, Wrońskiego, Współczesna, Zaciszna, Żeromskiego, Żwirki REJON NR 3 Mł. asp. Artur Zielski REJON NR 4 Mł. asp. Stanisław Siwek REJON NR 5 Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę zachodnią ulice: Agatowa, Agawy, Alabastrowa, Ametystowa, Babiego Lata, Bankowa, Biesiadna, Borkowska, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Cieplarniana 2-64, Cisowa, Cyprysowa, Cyrkonii, Czereśniowa, Daglezji, Daków, Diamentowa, Dolomitowa, Dzikiej Róży, Fabryczna, Flory, Gościniec 2-98 i 1-47, Grafitowa, Graniczna, Granitowa, Grzybowa, Hebanowa, Hipoteczna, Irydowa, Jana Pawła II i 1-15R, Jarzębinowa, Jaspisowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kamienna, Kamyk, Kazita, Klonowa, Koralowa, Kruszyny, Kryształowa, Krzywa, Leszczynowa, Leśna, Limby, Mahoniowa, Majowa, Malachitowa, Marmurowa, Mazowiecka 2-38 i 1-43, Morelowa, Nefrytowa, Objazdowa, Olchy, Opalowa, Orzechowa, Perłowa, Piotrusia Pana, Platanów, Platynowa, Przyleśna, Ptasia, Rolna, Rubinowa, Sagalli, Sekwoi, Sezamkowa, Skalista, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Śnieżna, Teodozji, Topazowa, Torfowa, Trakt Brzeski 2-64 i 1-59, Tramwajowa, Turkusowa, Wapienna, Wawerska, Wczasowa, Wiązów, Wydmowa, Zachodu Słońca, Złotej Jesieni Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę wschodnią ulice: Astrów, Azaliowa, Brzozowa, Chabrów, Ciekawa, Cienista, Cieplarniana 1-55, Cyklamenowa, Dalii, Dąbrowskiego, Dąbrowy, Dworkowa, Dziewanny, Fiołków, Forsycji, Fraszka, Golfowa, Gościniec i , Hiacyntowa, Husarska, Irysów, Jana Pawła II i 21-51, Jeździecka, Kameliowa, Klimatyczna, Kolendrowa, Konwaliowa, Krokusów, Lasek Brzozowy, Lawendowa, Leśnych Ziół, Liryczna, Literacka, Łagodna, Łąkowa, Macierzanki, Magnolii, Malwy, Mazowiecka i 45-81, Melisy, Nizinna, Paproci, Piłsudskiego, Poezji, Pogodna, Polanki, Poświaty, Promienna, Radosna, Rodziewiczówny, Rowowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarenki, Sasanki, Skoczna, Słonecznej Polany, Stokrotki, Szafranowa, Szermiercza, Szklarniowa, Szlachecka, Szosa Lubelska, Śmiała, Topolowa, Trakt Brzeski i , Tymiankowa, Ułańska, Wiejska, Wiślana, Zakrętowa, Zapiecek, Zdrojowa, Źródlana

8 Posterunek II Referatu Komunalnego ul. Korkowa 119/ Warszawa tel , fax Kierownik Referatu Mirosław Dąbrowski Kierownictwo II Referatu Komunalnego: Starszy inspektor Marek Szymański Imię i nazwisko strażnika rejonowego, nr rejonu St. insp. Beata Wąsowska REJON NR 1 i 3 St. insp. Marek Szymański REJON NR 2 St. insp Robert Ptaszyński REJON NR 4 i 5 Wykaz ulic strażnika rejonowego Zielona, Grzybowa ulice: Błękitna, Borowa, Borowika, Brata Alberta, Bukowa, Długa, Dobra, Dzielna, Fredry, Gajowa, Gazowa, Głucha, Jagiellońska, Jagodowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Krasickiego, Krótka, Malinowa, Mokra, Morsztyna, Niemcewicza 2-8A i 1-15, Nowa, Piaskowa, Piastowska, Piękna, Podleśna, Polna, Przejazdowa, Pstrowskiego, Reja, Rembertowska, Równa, Rysia, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szeroka, Szosowa, Śliska, Środkowa, Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Zachodnia, Za Dębami, Zagajnikowa, Zaułek, Żeglarska, Żytnia Groszówka, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę zachodnią ulice: Armii Krajowej 1-31 i 2-40, Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Cicha, Dębowa, Dzika, Głowackiego 2-60, Godebskiego, Jasna, Kilińskiego, Konarskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Kraszewskiego, Kwiatowa, Letnia, Liściasta, Lotnicza, 1 Maja, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Narutowicza, Niemcewicza 10-82, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, 1 Praskiego Pułku 2-84 i 33-89, Prosta, Prusa, Przechodnia, Rejtana, Reymonta, Sapiehy, Sawickiej, Sienkiewicza, Skargi, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Tęczowa, Tuwima, Wąska, Wigury, Wrońskiego, Współczesna, Zaciszna, Żeromskiego, Żwirki Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum od ul. 1 Praskiego Pułku w stronę wschodnią ulice: Akacjowa, Apteczna, Armii Krajowej i 42-98, Baśniowa, Berenta, Boczna, Chodkiewicza, Ciasna, Czarnieckiego, Dowcip, Dwernickiego, Głowackiego i 27, Górna, Jaśminowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Kubusia Puchatka, Lipowa, Mała, Miła, Modrzewiowa, Okuniewska, Orla, Parkowa, 1 Praskiego Pułku 1-31, Różana, Sikorskiego, Spokojna, Starzyńskiego, Syrokomli, Szarych Szeregów, Świerkowa, Wiosenna, Plac Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zakątek, Żółkiewskiego Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę zachodnią ulice: Agatowa, Agawy, Alabastrowa, Ametystowa, Babiego Lata, Bankowa, Biesiadna, Borkowska, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Cieplarniana 2-64, Cisowa, Cyprysowa, Cyrkonii, Czereśniowa, Daglezji, Daków, Diamentowa, Dolomitowa, Dzikiej Róży, Fabryczna, Flory, Gościniec 2-98 i 1-47, Grafitowa, Graniczna, Granitowa, Grzybowa, Hebanowa, Hipoteczna, Irydowa, Jana Pawła II i 1-15R, Jarzębinowa, Jaspisowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kamienna, Kamyk, Kazita, Klonowa, Koralowa, Kruszyny, Kryształowa, Krzywa, Leszczynowa, Leśna, Limby, Mahoniowa, Majowa, Malachitowa, Marmurowa, Mazowiecka 2-38 i 1-43, Morelowa, Nefrytowa, Objazdowa, Olchy, Opalowa, Orzechowa, Perłowa, Piotrusia Pana, Platanów, Platynowa, Przyleśna, Ptasia, Rolna, Rubinowa, Sagalli, Sekwoi, Sezamkowa, Skalista, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Śnieżna, Teodozji, Topazowa, Torfowa, Trakt Brzeski 2-64 i 1-59, Tramwajowa, Turkusowa, Wapienna, Wawerska, Wczasowa, Wiązów, Wydmowa, Zachodu Słońca, Złotej Jesieni Stara Miłosna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej w stronę wschodnią ulice: Astrów, Azaliowa, Brzozowa, Chabrów, Ciekawa, Cienista, Cieplarniana 1-55, Cyklamenowa, Dalii, Dąbrowskiego, Dąbrowy, Dworkowa, Dziewanny, Fiołków, Forsycji, Fraszka, Golfowa, Gościniec i , Hiacyntowa, Husarska, Irysów, Jana Pawła II i 21-51, Jeździecka, Kameliowa, Klimatyczna, Kolendrowa, Konwaliowa, Krokusów, Lasek Brzozowy, Lawendowa, Leśnych Ziół, Liryczna, Literacka, Łagodna, Łąkowa, Macierzanki, Magnolii, Malwy, Mazowiecka i 45-81, Melisy, Nizinna, Paproci, Piłsudskiego, Poezji, Pogodna, Polanki, Poświaty, Promienna, Radosna, Rodziewiczówny, Rowowa, Rumiankowa, Sadowa, Sarenki, Sasanki, Skoczna, Słonecznej Polany, Stokrotki, Szafranowa, Szermiercza, Szklarniowa, Szlachecka, Szosa Lubelska, Śmiała, Topolowa, Trakt Brzeski i , Tymiankowa, Ułańska, Wiejska, Wiślana, Zakrętowa, Zapiecek, Zdrojowa, Źródlana Telefon stacjonarny tel

9 PONAD PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO (SZPZLO) WARSZAWA-WESOŁA BEZ POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Ostatnia weryfikacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia listy pacjentów zapisanych do SZPZLO Warszawa-Wesoła wykazała, że pacjentów nie posiada prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Jest to dla SZPZLO duża strata finansowa, gdyż za tych pacjentów nie wpływają z Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe, z których są opłacane koszty przychodni, lekarzy, badań i zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, szkoła, uczelnia wyższa, ośrodek pomocy społecznej, urzędy pracy, ZUS, Krus. Każdy ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, jak osoba ubezpieczona. Osoba ubezpieczona, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, zostaje wyrejestrowana wraz z członkami rodziny. Aby sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej wystarczy krótka wizyta w rejestracji dowolnej przychodni zdrowia i sprawdzenie uprawnień. Najczęstszą przyczyną niepotwierdzenia uprawnień przez NFZ jest brak zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się tak zdarzyć, kiedy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, albo zakład pracy zmienił formę organizacyjną i pracodawca nie zgłosił pracownika ponownie do ubezpieczenia. Innym możliwym powodem są często błędy w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, np. kiedy pracodawca lub pracownik błędnie wypełnił druk zgłoszenia. Przyczyną braku uprawnień może być także nieodprowadzanie składek przez osoby, które zawarły umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Jeżeli sytuacja dotyczy członka rodziny (dziecka, małżonka) przyczyną niepotwierdzenia uprawnień jest najczęściej brak zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce gdy np.: jeden z małżonków nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia żony lub męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny rodzic nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia dziecka osoba ubezpieczona zmieniła pracę i nie poinformowała nowego pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie zgłosił dziecka do ubezpieczenia. Jeżeli problem z uprawnieniami dotyczy studenta najczęstszą przyczyną jest brak zgłoszenia do ubezpieczenia. Takiego zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie prawni (np. rodzice) lub faktyczni (do ukończenia 26 roku życia) - jako członka rodziny. Jeżeli student był zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracował podczas nauki np. w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończył pracę, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi zostać ponownie do niego zgłoszony. Przedstawiciel lub opiekun osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych w oświadczeniu oprócz danych podopiecznego musi podać dodatkowo swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzających tożsamość. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona. Warto wiedzieć Za członka rodziny uznaje się następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, małżonka wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym Ważne! Jeżeli stwierdzi się jakieś nieprawidłowości w danych wyświetlanych na stronie systemu ewuś (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), trzeba wyjaśnić je jak najszybciej u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy w ZUS. Dariusz Małecki Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła 9

10 Nowy komisariat w Wesołej Dwukondygnacyjny obiekt przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 w Wesołej o łącznej powierzchni użytkowej 660,7 m2 stanął w miejscu starego budynku, którego powierzchnia wynosiła 338,8 m2. W nowym obiekcie służy 40 funkcjonariuszy. Całkowity koszt budowy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem wyniósł około 5,5 mln zł. Zadanie realizowane było przez Komendę Stołeczną Policji w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącego standaryzacji obiektów służbowych Policji. Intencją podejmowanych działań jest przede wszystkim polepszenie warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy i służby funkcjonariuszy i pracowników Policji. W ramach trzyletniego programu na lata na standaryzację i modernizację komend w całej Polsce Minister Spraw Wewnętrznych przeznaczył 1 mld zł. Program zakłada także ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji. Dotyczy to zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego wyglądu obiektów, m.in. w zakresie jednakowej kolorystyki elewacji, pomieszczeń wewnątrz budynku i podłóg (w odcieniach grafitu) oraz umieszczenia wystandaryzowanego logo Policji na zewnątrz budynku. - Ten wspaniały obiekt, który został wybudowany staraniem wielu stron, zobowiązuje nas, policjantów, aby jeszcze lepiej chronić mieszkańców i zwiększać bezpieczeństwo w 25-tysięcznej dzielnicy Wesoła powiedział Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki. Obiecuję, że ten dług będziemy spłacać uczciwą i profesjonalną służbą dodał komendant. W imieniu mieszkańców dzielnicy głos zabrała posłanka na Sejm Pani Ligia Krajewska, która dziękowała wszystkim zaangażowanym finansowo w realizację tego przedsięwzięcia. Był wśród nich przedstawiciel warszawskiego samorzą- du Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, który podkreślał znaczenie dobrej współpracy ze stołeczną Policją. To dla dzielnicy wielki dzień. Pamiętam, kiedy w komisariacie czynnym do godz pracowało zaledwie czterech funkcjonariuszy, dlatego też tym bardziej gratuluję władzom lokalnym, że tyle się zmieniło na lepsze i jest to jedna z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy dodał prezydent Wojciechowicz. - Na ten dzień czekaliśmy długo z satysfakcją mówił Burmistrz Dzielnicy Wesoła Edward Kłos. Policjanci długo pracowali w bardzo skromnych warunkach, dziś mogą realizować swoje zadania w zdecydowanie lepszych warunkach z pożytkiem dla całej społeczności. Jako ostatni głos zabrał zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Deskur, który podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę nowoczesnej jednostki. Inwestycja objęta ministerialnym programem standaryzacji obiektów służbowych Policji była poprzedzona sondażem na temat oczekiwań mieszkańców, a także wśród policjantów w zakresie oczekiwanych warunków pracy. Jestem przekonany, że oddawany dziś oficjalnie do użytku obiekt spełnia oczekiwania i jednych i drugich dodał minister. Po zakończonych przemówieniach budynek poświęcił Kapelan KGP ks. Jan Kot. Podczas dzisiejszej uroczystości, którym towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji i kompania honorowa, dokonano również symbolicznego przekazania kluczyków do samochodu policyjnego, zakupionego w ubiegłym roku przy współudziale środków samorządowych. Potrzeba budowy nowego obiektu w miejsce dotychczasowego Komisariatu Policji w Dzielnicy Wesoła pojawiła się przed czterema laty. Miał na to wpływ systematyczny wzrost liczby ludności zamieszkującej ten teren. Decyzja o budowie nowego, większego i nowoczesnego komisariatu była również podyktowana złym stanem technicznym dotychczasowego obiektu, zbyt małą kubaturą i bardzo niskim standardem wykończenia. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez władze samorządowe, co zaowocowało podpisaniem w 2011 roku przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy porozumienia w sprawie przekazania Policji środków finansowych, stanowiących dochody własne m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku komisariatu w Wesołej. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z podpisaną umową przystąpiono do prac budowlanych, które Komenda Stołeczna Policji zakończyła w tym roku. Elżbieta Sandecka-Pultowicz Zespół Prasowy KSP fot. Urząd Dzielnicy Wesoła, KSP 10

11 Nowe dowody od 1 marca 2015 r. cd. na str

12 Warszawiacy bezpłatnie wysterylizują swoje psy i koty W 2015 roku właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie Warszawy, będą mogli bezpłatnie dokonać zabiegu sterylizacji lub kastracji swojego pupila. Koszty zabiegu w 100% będą pokrywane z budżetu stolicy. Rozpoczęcie obu akcji planowane jest w kwietniu. Na stronie w zakładce: zwierzęta w mieście opublikowana zostanie lista wykonawców. W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku, Biuro Ochrony Środowiska przeprowadziło dwie akcje skierowane do mieszkańców stolicy: dofinansowanie do zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów, bezpłatne czipowanie psów i kotów. Oba przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W czasie trwania akcji zabiegom sterylizacji poddanych zostało 665 kotek i 430 suk, a kastracji 365 kocurów i 254 psy. W 2014 roku zaczipowano również 7157 zwierząt. Na akcję sterylizacji oraz kastracji psów i kotów w ubiegłym roku wydano blisko 125 tysięcy złotych, natomiast na akcję czipowania zwierząt ponad 370 tysięcy złotych. Zgodnie z uchwalonym 15 stycznia br., przez Radę m.st. Warszawy Programem opieki nad zwierzętami w 2015 roku działania podejmowane w latach ubiegłych w tym zakresie przez miasto będą kontynuowane. Materiał pochodzi ze strony: um.warszawa.pl Nowe dowody od 1 marca 2015 r. cd. ze str. 11 Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. Czy musisz wymienić stary dowód? Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Co nowego będzie zawierać dowód osobisty? Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdzie się informacja o polskim obywatelstwie. Czego nie będzie zawierać dowód osobisty? Zniknie adres zameldowania, dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani podpisu posiadacza. Szybki PIT w urzędach dzielnic m.st. Warszawy Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z pomocy pracowników urzędów skarbowych i złożenia zeznań PIT za 2014 rok przez Internet, w trakcie dyżurów organizowanych w dzielnicach Warszawy. Nowa fotografia do dowodu Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej dzielnicy Warszawy Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie dzielnicy Warszawy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo. Elżbieta Wiecha Naczelnik Delegatury BAiSO W Urzędzie Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33 dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer odbędzie się 13 kwietnia w godzinach

13 1% dla warszawskich organizacji pozarządowych Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Do końca kwietnia, mieszkańcy stolicy, wypełniając PIT mają możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Szeroka działalność organizacji pozarządowych uzupełnia realizację zadań samorządu i wzmacnia więzi międzyludzkie w lokalnych środowiskach. Poprzez wspólne działania możemy kształtować i wzmacniać pozytywny wizerunek mieszkańca otwartego na ścisłe relacje z organizacjami pozarządowymi. W stolicy zarejestrowanych jest blisko organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji społecznych tak zwanego III sektora, złożonych z aktywnych mieszkańców. Miasto wspiera inicjatywy poprzez współpracę finansową lub pozafinansową. Takie wsparcie może też dać każdy z nas, przekazując swój 1% w rozliczeniu podatkowym. Aby to zrobić wystarczy wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% (wykaz organizacji z Warszawy, którym można przekazać 1% podatku jest dostępny na stronie: wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i złożyć zeznanie podatkowe. Program Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Marzec 2015 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 tel , 22 marca (niedziela) godz ECCE HOMO! Koncert słowno-muzyczny w wykonaniu Łucji Rećko-Żarneckiej (słowo), Agnieszki Kaćma (flet) i Jarosława Wróblewskiego (organy). Łucja Rećko-Żarnecka studia na Wydziale Aktorskim w PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna) ukończyła z wyróżnieniem w 1974 r. Związana kolejno z teatrami: Teatr Współczesny w Warszawie, Teatr Nowy w Łodzi, a od 1981 r. Teatr Polski w Warszawie. W 2002 r. uhonorowana odznaką Zasłużona dla Teatru Polskiego w Warszawie. W 2011 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wkład w rozwój szkolnictwa teatralnego w Polsce. Agnieszka Kaćma ukończyła z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu I i II st. (1980) w klasie fletu Józefa BALCARA. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu Jerzego MROZIKA (1984). Jarosław Wróblewski jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud, Przybylski). Miejsce: Kościół Parafii Św. Brata Alberta, ul. Szeroka 2 30 marca (poniedziałek) godz Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA eliminacje dzielnicowe. Program Ośrodka Działań Twórczych Pogodna Ośrodek Działań Twórczych POGODNA Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Warszawa, ul. Jana Pawła II 25 Tel , 29 marca (niedziela) godz BUDZENIE KRÓLEWNY MARUDY. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Duetu JaHa aktorów teatru Małej Kamienicy w Warszawie. Interaktywna zabawa, w czasie której dzieci, ale również dorośli będą próbować obudzić Królewnę Marudę i pokazać jej, że szczęście i sens są w małych, prostych rzeczach. To wspaniała przygoda integrująca aktorów, dzieci i dorosłych. Będzie mnóstwo śpiewu, tańca, rozmów i radosnej atmosfery. Ośrodek Kultury Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych Zapisy do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą prowadzone, tak jak dotychczas, poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie dzieci z innych przedszkoli i szkół w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic. Harmonogram zapisów: od 11 do 22 maja 2015 r. - dyżurujące przedszkola i szkoły będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 28 maja 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/ przedszkolaki/8010_dyzury-wakacyjneprzedszkoli-i-oddzialow. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 13

14 W Ośrodku Kultury Muzyczny relaks dla dzieciaków Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i ich rodziców/opiekunów. Podczas zajęć instruktor wprowadza uczestników w świat muzyki: improwizując na pianinie, grając i śpiewając piosenki z muzyki dziecięcej, odtwarzając wybrane utwory z muzyki poważnej. Rodzice razem z dziećmi uczestniczą w muzycznych ćwiczeniach taneczno-ruchowych, uczą się śpiewać piosenki, kołysanki, a także wykonują zadania aktorskie. Zajęcia urozmaicają takie rekwizyty jak maskotki, zwiewne apaszki, dziecięce instrumenty perkusyjne. Zajęcia odbywają się w środy o godz w Ośrodku Kultury przy ul. Starzyńskiego 21 i w soboty o godz w filii Pogodna. Zapraszamy na zajęcia maluchy, które uwielbiają tańczyć, śpiewać i wspólnie bawić się w gronie rówieśników. Wolne miejsca są w obydwu grupach. Piosenki Warszawskie 15 lutego w Ośrodku Kultury odbył się Koncert Piosenek Warszawskich. Był to wieczór pełen humoru, wspomnień i anegdot. W muzyczną podróż zabrał nas zespół Dur-Moll, który takimi szlagierami jak: Felek Zdankiewicz, Bal na Gnojnej, Piosenka o mojej Warszawie, Małe mieszkanko na Mariensztacie, Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, Warszawo ma, porwał zebraną publiczność do wspólnej zabawy. W karnawałowych rytmach 8 lutego w naszej filii odbył się koncert pt. Od Opola do Brodway u w wykonaniu solistów z Teatru Sabat Mariusza Jaśko i Tomasza Czerskiego. To kolejne wydarzenie, w czasie którego frekwencja przerosła możliwości Ośrodka: liczna tego wieczoru publiczność nie zmieściła się w sali koncertowej. Pogodne planszówki Zapraszamy do skorzystania z nowego cyklu spotkań organizowanych w filii Pogodna pod hasłem POGODNE PLANSZÓWKI. Rodzinnie spędzone popołudnie z grą planszową jest znakomitą alternatywą dla telewizora czy komputera. Raz w miesiącu warto zarezerwować czas dla wyobraźni, a czekają na Was takie tytuły jak: Agricola, Carcassonne, Robinson Crusoe, Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron czy Osadnicy narodziny imperium. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a ich inicjatorem i prowadzącym jest mieszkaniec naszej dzielnicy - Zbigniew Lis. Uczestniczki sekcji ceramiki działającej w filii Pogodna wzięły udział w konkursie organizowanym przez Dom Kultury Dorożkarnia i wszystkie odniosły sukces. Jessica Wilniewczyc zdobyła wyróżnienie w kategorii lat, a Julia Madziar, Tosia Makowska i Weronika Zając zostały nagrodzone udziałem w wystawie.to bardzo duży sukces, bo na ten konkurs co roku napływają setki prac z całej Polski i konkurencja jest ogromna. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz ich instruktorce Pani Dorocie Łasisz. Ośrodek Kultury 14

15 Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Wzorem lat ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/54/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/2016 dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. A zatem rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Pierwszym krokiem jest wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka. Wniosek należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zamieszczone zostały na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu W Bibliotece Publicznej NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 1 marca 3 lutego 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w rocznicę wykonania wyroku śmierci w mokotowskim więzieniu na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z płk. Łukaszem Cieplińskim. Temat Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych budzi wciąż kontrowersje i rodzi nieporozumienia. Wydaje się, że powodów jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że ciągle za mało wiemy o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Bohaterowie powracają spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem W styczniu gościem Otwartych Lekcji Historii był prof. Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, w jaki sposób szuka się ofiar powojennego komunizmu i ile przeszkód staje na drodze osób, które podejmują się tego niełatwego zadania. Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych Zorganizowaliśmy kilka spotkań z Kajetanem Rajskim, autorem książek Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Odwiedziliśmy 3 szkoły: Gimnazjum Nr 119 i 120 oraz Szkołę Podstawową Nr 171, a wieczorem 26 lutego zaprosiliśmy młodzież i dorosłych na spotkanie do Biblioteki Głównej. Oprócz Kajetana Rajskiego gościliśmy dwoje jego rozmówców: Magdalenę Zarzycką-Redwan, córkę Stefanii i Władysława Zarzyckich oraz Krzysztofa Bukowskiego, syna por. Edmunda Bukowskiego ps. Edmund. Kajetan Rajski jest studentem II roku prawa UJ, autorem kilku książek, w tym dwóch, które są zapisem rozmów z dziećmi żołnierzy podziemia niepodległościowego. Książki zawierają 24 rozmowy z tymi, którzy byli napiętnowani jako dzieci bandytów. Opowiadają oni przejmujące historie swoich ojców, matek, rodzeństwa i oczywiście ich samych. SPOTKANIA W SZKOŁACH W promocji książki, biblioteki, wiedzy i kultury podejmujemy różne działania, zapraszamy do siebie na spotkanie albo idziemy na zewnątrz. W lutym i styczniu z zaproszonymi gośćmi poszliśmy do 3 szkół. Na spotkania z uczniami zaprosiliśmy: Zuzannę Orlińską - pisarkę, Monikę Kowaleczko-Szumowską pisarkę popularyzującą wiedzę o Powstaniu Warszawskim wśród dzieci i młodzieży, Halinę Cieszkowską łączniczkę Powstania Warszawskiego, Pawła Łosia - przewodnika ze stowarzyszenia Złota Kaczka z prelekcjami o tematyce varsavianistycznej. W kwietniu zapraszamy: Zapowiadamy spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, które będzie miało miejsce 9 kwietnia (czwartek) o godz Zapraszamy na spotkania cykliczne: Dyskusyjny Klub Książki poniedziałki, godz Wieczory Bajek poniedziałki, godz Na spotkaniach literacko-plastycznych dla najmłodszych czytelników (4-6 lat) czytamy i oglądamy z dziećmi wybraną książkę, rozmawiamy o bohaterach, ich przeżyciach i przygodach, wykonujemy prace plastyczne. Biblioteka Publiczna 15

16 16 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy 22 System komunikacji z mieszkańcami Numer alarmowy 112 Telefon interwencyjny Urzędu Miasta Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel Policja ul. 1 Praskiego Pułku 21 tel , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska Posterunek II Referatu Komunalnego ul. Korkowa 119/ Warszawa tel , fax Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła - ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel , fax Stara Miłosna - ul. Trakt Brzeski 28 tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe - telefon alarmowy 999 Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Warszawska 55 tel Wyjazdowa pomoc lekarsko - pielęgniarska tel , Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel (do 78), fax Telefon alarmowy 992 Konserwator MPWiK tel pogotowie wodociągowo kana lizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część północna - Urząd) tel , , , kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica - Urząd) tel kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna część południowa - Cyraneczka) Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie - Warszawa Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer ul. Mycielskiego 21, Warszawa, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, Warszawa, tel Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 b, Warszawa tel , Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, Warszawa tel , fax ZUS ul. Podskarbińska 25, Warszawa, tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr 3 ul. Floriańska 10, Warszawa tel , , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Al. Jerozolimskie 28, Warszawa tel , Urząd Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w poniedziałki od do dyżuruje Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i kasa Wydział Obsługi Mieszkańców przyjmuje wszelkie zgłoszenia i udziela informacji pod numerem telefonu Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Marcin Jędrzejewski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Architektury i Budownictwa tel pokój 209 tel pokój 208 tel pokój 207 tel pokój 206 Wydział Administracyjno - Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo - Księgowy pokój 116 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 110 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel inne sprawy poza komunikacją sala obsługi stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Zespół Ochrony Środowiska tel pokój 212 Wydział Organizacyjny tel , tel pokój 101 tel kadry pokój 113 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel oświata pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych tel pokój 216 tel sprawy lokalowe tel świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ul. 1 Praskiego Pułku 21a (budynek OPS) pokój 3 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości tel pokój 217 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej tel pokój 214 Zespół Zamówień Publicznych tel pokój 210 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel dowody osobiste sala obsługi stanowisko 1 tel ewidencja ludności sala obsługi stanowisko 2 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel , tel pokój 221 Delegatura Biura Ochrony tel pokój -110 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel , tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel , Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1 Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Wesoła - Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła - Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła - Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel URZĘDY POCZTOWE 1. Nr 145 ul. 1 Praskiego Pułku 9 tel Nr 147 ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (138) GRUDZIEŃ 2008 r. Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251)

PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251) PISMO SAMORZĄDOWE Maj 2014 nr 5 (251) Fot. Tomasz Marcinkiewicz 25 maja wybieramy Parlament Europejski str. 9 12 26 maja składamy Mamom serdeczne życzenia! W czerwcu wszystko co o oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo.

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 4 (173) LIPIEC 2014 r. W numerze Nadanie nazw rondom w Dzielnicy Wesoła...2-4 Budżet partycypacyjny....5-6 Słoneczny pociąg... 6 Letnie kino plenerowe w Wesołej...

Bardziej szczegółowo

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y nr 6/201 13 grudzie eń Egzempla emplar larz bezpłatn ezpłatny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA Wywiad z burmistrzem Milanówka Nowe komputery dla miejskich jednostek Wsparcie dla rodzin wielodzietnych KULTURA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę NUMER 3/135 MARZEC 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz zerówki przepędzały 21 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

pracowników komunikacji

pracowników komunikacji DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 20 marca 2015 * NR 6 (450) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW str. 21 Mistrzostwa Polski Foto. ŁG - od góry - Drużyna KOMBUS Kórnik (V miejsce),

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Będzie debata kandydatów? s. 8 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Będzie debata kandydatów? s. 8 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ listopad 2014 ~ nr 11 (284) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Będzie debata kandydatów? s. 8 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny

Bardziej szczegółowo

Propozycje na zimowe ferie z Nowe rejony szkół Nabór do przedszkoli z Budżet Swarzędza na 2015 r. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.

Propozycje na zimowe ferie z Nowe rejony szkół Nabór do przedszkoli z Budżet Swarzędza na 2015 r. Codziennie nowe informacje www.swarzedz. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 1 (312) styczeń-luty 2015 bezpłatne pismo informacyjne Propozycje na zimowe ferie z Nowe rejony szkół Nabór do przedszkoli z Budżet Swarzędza

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Czas na pierwszy dzwonek

Czas na pierwszy dzwonek 28 sierpnia 2015 Nr 18 (868) Czas na pierwszy dzwonek Być może nie wszystkim te słowa przechodzą przez gardło, ale trzeba sobie powiedzieć to jasno wakacje zbliżają się do końca, a we wtorek rozpocznie

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

WYCINKA NAD WISŁĄ TEATR JEST PRZYGODĄ W PUŁAPCE. Gazeta Ustrońska 1. Rozmowa ze Zbigniewem Kufrejem, prezesem Kolei Linowej Czantoria ISSN 1231-9651

WYCINKA NAD WISŁĄ TEATR JEST PRZYGODĄ W PUŁAPCE. Gazeta Ustrońska 1. Rozmowa ze Zbigniewem Kufrejem, prezesem Kolei Linowej Czantoria ISSN 1231-9651 WYCINKA NAD WISŁĄ TEATR JEST PRZYGODĄ W PUŁAPCE Nr 16 (1216) 23 kwietnia 2015 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Bociany już biorą się do pracy. Więcej na str. 10. Nakład: 1250 egzemplarzy ISSN 1231-9651 Fot. M.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo