Urząd Gminy Rybczewice CZASOPISMO BEZPŁATNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Rybczewice www.rybczewice.pl CZASOPISMO BEZPŁATNE"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Rybczewice WIEŚCI Z RYBCZEWIC W tym numerze DODATEK Pocztówka Najładniejsze ogrody Gminy Rybczewice 2010 LATO/JESIEŃ 2010 CZASOPISMO BEZPŁATNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY RYBCZEWICE ZA LATA W roku 2010 mija kolejna kadencja samorządów terytorialnych. Okres przyniósł wiele istotnych i pozytywnych zmian w naszej Gminie. Dziś po prawie czterech latach funkcjonowania, z satysfakcją przedstawiam Państwu informację ilustrującą działania Wójta Gminy Rybczewice w minionym czasie. Jak Państwo wiecie Wójt przy pomocy Urzędu Gminy wykonuje zadania publiczne i gospodaruje środkami publicznymi, które tworzą budżet Gminy. Poniżej pragnę zapoznać Państwa z moimi działaniami podjętymi w poszczególnych latach: W 2007 r. rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do prowadzenia inwestycji obejmującej budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Zygmuntów, dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w tym roku prace zostały ukończone. Lata obejmowały odbudowę najbardziej wyeksploatowanych dróg gminnych i wąwozów: Pilaszkowice -Izdebno, Rybczewice-Kolonia Pasów, Rybczewice-Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, Choiny, Wygnanowice, Stryjno Kolonia oraz Stryjno Drugie ze środków pochodzących z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2008 r. z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiliśmy samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom w 2009 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Stryjnie wykonano modernizację pomieszczeń celem przystosowania do utworzenia przedszkola, dodatkowo w partnerstwie z ZSO w Rybczewicach, Gimnazjum Nr 3 w Świdniku i Gimnazjum w Piaskach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskaliśmy fundusze na projekt pod nazwą Akademia Wielkich Możliwości, którego celem jest rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży poprzez szereg zajęć edukacyjnych i sportowych, takich jak: zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów oraz wyjazdy na basen i halę sportową. Wykonane inwestycje w roku 2010 obejmowały: WAŻNE TEMATY: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rybczewice za lata str. 1 Europejska Gmina - Europejskie Miasto str. 2 Mieszkańcy Gminy Rybczewice solidarni z poszkodowanymi w powodzi str. 2 Najładniejszy ogród przydomowy w Gminie Rybczewice - str. 3 Pożegnanie Lata w Rybczewicach - str. 7 Konferencja podsumowująca projekt Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy - str. 8 Szlakiem Św. Jakuba - str. 10 Zagraj z królem - str. 11 Informacje GOPS - str.12 Obchody 90-lecia OSP Rybczewice - str. 13 Sport - str. 15

2 STR. 2 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO/JESIEŃ 2010 odwiert studni głębinowej w celu ujęcia wód podziemnych dla wodociągu Podizdebno, prace związane z dokończeniem budowy ZSO w Rybczewicach (przetarg na dokończenie budowy został rozstrzygnięty i umowa podpisana - z dniem 15 czerwca 2011 r. szkoła będzie gotowa do odbioru, inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się już w nowej szkole), zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rybczewice, w lipcu br. Szkoły Podstawowe z Pilaszkowic i Stryjny w partnerstwie z Fundacją Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej z Lublina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowały projekt pod nazwą Przez ciekawość do wiedzy. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć wyrównawczych. Mająca na uwadze słowa naszego wieszcza Andrzeja Frycza Modrzewskiego Takie Rzeczypospolite będą, jak ich młodzieży chowanie sprawą priorytetową jest inwestycja w edukację naszych dzieci. Kolejny ważny temat to "Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. Projekt realizowany wspólnie przez powiat łęczyński (działający jako lider porozumienia), świdnicki (Gmina Rybczewice) i włodawski. Projekt polega na darmowym dostępie przez mieszkańców do Internetu, ma być zakończony 30 kwietnia 2012 r. Ponadto z należytą starannością były realizowane bieżące zadania jak: odśnieżanie, utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gminnej oświaty. Wszystko to pozytywnie wpływało na zwiększenie komfortu życia społeczności lokalnej. Uważam, że nasza praca dla Gminy już w najbliższych latach przyniesie efekty. Jako Wójt w mijającej kadencji starałem się mądrze gospodarować Gminą, mając na uwadze przede wszystkim jej rozwój i potrzeby mieszkańców. Życzę Państwu i sobie, aby nasza mała ojczyzna osiągała dalsze sukcesy. EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO października bieżącego roku w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień przedstawicielom samorządów terytorialnych z woj. lubelskiego pod nazwą Europejska Gmina - Europejskie Miasto. Nasza gmina została wyróżniona po raz drugi, zdobyła 15 miejsce wśród gmin pozyskujących środki z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wyróżnienia przyznawano za umiejętne i fachowe wykorzystywanie środków unijnych w inwestycjach na terenie Gminy. Ranking przygotowany przez Gazetę Prawną wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane były pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. MIESZKANCY GMINY RYBCZEWICE SOLIDARNI Z POSZKODOWANYMI W POWODZI 2010 Dramatyczna sytuacja, jaka dotknęła nadwiślańskie tereny województwa lubelskiego poruszyła mieszkańców naszej gminy. W odpowiedzi na apel Wójta Gminy Rybczewice strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy wraz z mieszkańcami przeprowadzili zbiórkę środków czystości i środków dezynfekujących oraz zbiórkę płodów rolnych dla mieszkańców Gminy Wilków, która najbardziej ucierpiała w powodzi. Dziękujemy wszystkim za okazaną życzliwość i solidarność z poszkodowanymi. Dzięki Państwa hojności zebraliśmy około 30 ton płodów rolnych, które zostały przekazane do Gminy Wilków.

3 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 3 NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY W GMINIE RYBCZEWICE W dniu 09 lipca 2010 r. odbył się komisyjny przegląd ogrodów zgłoszonych w konkursie: Na najładniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym Celem konkursu, zorganizowanego przez Wójta Gminy Rybczewice, było polepszenie estetyki ogrodów i najbliższego otoczenia oraz wskazanie ciekawych pomysłów w aranżacji posesji. Do udziału w konkursie zgłoszono 6 ogrodów. Laureatów konkursu, po przeglądzie ogrodów, wyłoniła komisja w składzie: 1. Renata Trała Przewodniczący Komisji Konkursowej (Urząd Gminy Rybczewice) 2. Anna Misztal Sekretarz Komisji Konkursowej (Urząd Gminy Rybczewice) 3. Renata Adamek Członek Komisji Konkursowej (Starostwo Powiatowe w Świdniku) 4. Beata Konieczniak - Członek Komisji Konkursowej (Starostwo Powiatowe w Świdniku) 5. Anna Kowalczyk Członek Komisji Konkursowej (Urząd Gminy Rybczewice) W wyniku punktowej oceny: estetyki ogrodu, doboru materiału roślinnego, układu kompozycyjnego, zastosowaniu pomysłowych i niekonwencjonalnych rozwiązań w urządzaniu ogrodu, komisja przyznała: Miejsce I - Świetlicka Anna Stryjno Kolonia 48 Za bogactwo kompozycji kwiatowych, ogromne zaangażowanie i wkład pracy własnej oraz elementy architektury ogrodowej, które pozwalają na spędzenie wolnego czasu w pięknym otoczeniu.

4 STR. 4 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 Miejsce II - Słowikowska Henryka Stryjno Drugie 80 Za pięknie zagospodarowany i zadbany niekorzystnie ukształtowany teren oraz urzekające kompozycje kwiatowe i elementy architektury drewnianej. Miejsce III - Flor Bożena Stryjno Kolonia 3 Za dużą różnorodność kwiatów i krzewów oraz nowatorskie pomysły i rozwiązania.

5 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 5 Wyróżnienie - Diana Rakfał Choiny 43 Za wyjątkowy ogród, który posiada swój niepowtarzalny charakter. Wyróżnienie - Maria Flor Rybczewice Pierwsze 53 Za ogóle wrażenie estetyczne, dostosowanie do otaczającego otoczenia, i zróżnicowanie gatunkowe roślin.

6 STR. 6 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 Wyróżnienie Mirosława Kasprzak Stryjno Pierwsze 84 Za udowodnienie, że mały ogród też jest piękny. Laureaci konkursu zostali uhonorowani przydatnymi w ogrodzie nagrodami rzeczowymi. Ogródki nagrodzonych uczestników konkursu wyróżniały się estetyką i pomysłowością w doborze różnorodności roślin i aranżacji. Nagrodzone i wyróżnione ogrody są wizytówką naszej Gminy i zapewne będą stanowiły dobry wzorzec dla sąsiadów. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji zamierzeń. Sponsorami nagród byli:wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Urząd Gminy Rybczewice.

7 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 7 POŻEGNANIE LATA W RYBCZEWICACH W niedzielę 29 sierpnia 2010 r. odbył się festyn Pożegnanie Lata. Impreza miała miejsce na placu przy Urzędzie Gminy w Rybczewicach. Festyn rozpoczął się o godz turniejem piłki nożnej im. Adama Jarymka. Następnie Wójt Gminy Rybczewice przywitał przybyłych gości i zaprosił dzieci do zabawy. Pracownicy Urzędu Gminy zorganizowali dla dzieci szereg różnych zabaw m.in. Kółko graniaste i Pająk. Na koniec dzieci biorące udział zabawach dostały słodycze i baloniki. Na festynie swoje rzeźby wystawił lokalny rzeźbiarz Pan Stanisław Lipa. W czasie imprezy dzieci mogły za darmo korzystać z placu zabaw: z Dmuchanego Delfina Połykacza, Suchego Basenu Karaiby i Zestawu Słodkości dla Naszych Gości, w którego skład wchodził popcorn i 4-ro smakowa wata cukrowa bez limitu dla każdego dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też darmowa grochówka ugotowana przez pracowników Urzędu Gminy. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Benway. Chętnych do zabawy nie brakowało.

8 STR. 8 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO/JESIEŃ 2010 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SZLAK DZIEDZICTWA SOBIESKIEGO JAKO SZANSA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ WSCHODNIEJ POLSKI I ZACHODNIEJ UKRAINY W dniach 1-2 października 2010 r. w Jakubowicach Murowanych (Gmina Wólka) odbyła się konferencja podsumowująca projekt Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy t r a n s g r a n i c z n e j w s c h o d n i e j P o l s k i i z a c h o d n i e j U k r a i n y. Na uroczystość przybyło ponad stu gości w tym przedstawiciele pięciu gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele Partnerów z Polski i Ukrainy, członkowie zespołu Think Tank, liderzy projektu. Swoją obecnością zaszczycili nas Mirosław Król Starosta Powiatowy, Piotr Franaszek - Dyrektor ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Gości powitał Wójt Gminy Rybczewice Mirosław Kwiatosz. Następnie 50 podmiotów z Polski i Ukrainy podpisało Akt Porozumienia o wzajemnej współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa Króla Jana III Sobieskiego. W pierwszym Panelu Konferencyjnym goście wysłuchali m. in. opowieści o historii miłosnej króla i Marysieńki, które zaprezentował Piotr Cichosz z Gorzkowa, Starosta Powiatowy Mirosław Król wykazywał związki Sobieskich z Gminą Rybczewice, zaś dr Janusz Smaza opowiedział o dzied z i c t w i e S o b i e s k i e g o n a K r e s a c h W s c h o d n i c h. W drugim Panelu Konferencyjnym Dr Magdalena Kuśmierczyk przedstawiła efekty pracy zespołu Think Tank, Dyrektor ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Piotr Franaszek opowiedział o miejscu pochodzenia i budowaniu tożsamości marki, zaś Katarzyna Sieńko przedstawiła prezentację nt Marka Szlaku Jana III Sobieskiego inwestycją w rozwój społeczno gospodarczy. Po bogatej merytorycznie konferencji o godz rozpoczęła się część artystyczna. Punktualnie o godz nastąpiło uroczyste odpalenie gry Szlak Sobieskiego. Prezentacji gry dokonali sami jej twórcy Dominik i Sebastian Zielińscy Studio Calaris z Łodzi. Uruchomienie pierwszej w Polsce gry internetowej zrealizowanej przez Samorząd nastąpiło wśród braw i przy blasku fleszy. Gra rozgrywa się na terenach autentycznych i dotyczy realiów jakie panowały tutaj w XVII wieku. Z a g r a j z K r ó l e m n a w w w. s z l a k s o b i e s k i e g o. p l. Rozpoczął się bankiet[ ] Wysłuchano koncertu Dworu Lutni. Rozległy się fanfary królewskie i oczom gości ukazała się Para Królewska Jan III Sobieski i Marysieńka. Król przemówił do zgromadzonych gości. Pojawili się wojowie inscenizujący pokaz walki, emocji było wiele. Uroczystość swoimi występami uświetniły również zespoły ludowe istniejące na Szlaku Sobieskiego, tj zespół ze Stryjno i Mełgwi. Nagle pojawili się kuglarze żonglerzy zapraszając gości do wspólnej zabawy. Całej imprezy pilnowali wciąż zakapturzeni Łotrzy. Po emocjach części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, którym był tort z logo Szlaku Sobieskiego. Pierwsze kawałki kroili Jan III Sobieski i Marysieńka. Na zakończenie odbył się pokaz fireshow taniec, połykacze ognia. Raz jeszcze wkroczyły zespoły ludowe, a goście tańczyli i śpiewali razem z artystami.

9 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 9 Sobotni dzień konferencji rozpoczął się o godz Lubomir Krawiec Partner Projektu z Ukrainy opowiedział zgromadzonym o dziedzictwie historycznym Żółkwi po Janie III Sobieskim, Viktor Zaslavskyy opowiedział o współpracy dwóch obrońców chrześcijaństwa w kontekście wojen tureckich, tj. o Janie III Sobieskim i Iwanie Sirko, dr Krzysztof Gębura z zespołu T h i n k T a n k z d r a d z i ł l e g e n d y o k r ó l u w P o l s c e. Przyszedł również czas na podsumowanie dobrych praktyk, które nabyliśmy podczas realizacji projektu. W ten sposób przypomnieliśmy sobie po krótce historię wszystkich wyjazdów jakich byliśmy uczestnikami podczas ostatniego roku m. in: Szlak Ikon nad rzeką San, podregion Gotania, Kraina Rumianku, Szlak zamków nad Loarą we Francji, Szlak Santiago de Compostella w Hiszpanii. Projekt Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy dobiega powoli końca swej realizacji, mamy nadzieję, że to dopiero początek szerokiej kampanii promocyjnej naszych gmin( Rybczewice, Mełgiew, Spiczyn, Wólka, Piaski), by pokazać jak u nas pięknie nie tylko krajobrazowo, ale również kulturowo. Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego, TVP Lublin przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do zobaczenia na Szlaku Sobieskiego Zespół Projektu

10 STR. 10 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO/JESIEŃ 2010 SZLAKIEM ŚW. JAKUBA W dniach września 2010 r. odbyła się wizyta studyjna Szlakiem Św. Jakuba w ramach projektu Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy realizowanego z grantu NMF. Dziś z perspektywy czasu pragniemy opowiedzieć Czytelnikom Wieści z Rybczewic jak jest na Szlaku kulturowym w Europie Zachodniej Naszym celem było Santiago de Compostella, gdzie od ponad tysiąca lat zmierzali pielgrzymi, aby nawiedzić grób św. Jakuba Apostoła, który według tradycji właśnie w Hiszpanii nauczał i tam został pochowany. Lecz, aby dotrzeć do Santiago należało przemierzyć Drogę Camino Primitivo łączącą dwa inne szlaki: Camino del Norte i Camino Frances. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w Oviedo, skąd do przebycia jest ponad 300 km. Camino Primitivo jest uważane za najtrudniejszą trasę, mimo że nie jest specjalnie długie. Camino Primitivo to miejsce nasycone historią i różnobarwną jak mozaika kulturą Hiszpanii, ale przede wszystkim to spotkania z człowiekiem: tym, który wędruje, i tym, który mieszka w miejscu, przez które się wędruje. Każde spotkanie otwierały słowa pozdrowienia: - Hola! Buenos dias! Buen camino. Gdy padały, można było iść dalej "dobrą drogą", lecz mogły być również początkiem rozmowy. W ten sposób poznaliśmy wiele osób. Camino jest pełne tajemnic, które choć czasem zakryte galicyjską mgłą, ciekawym i wytrwałym pozwalają się odkryć. Na Szlaku Pierwotnym zwiedziliśmy m. in. katedrę San Salvador zbudowaną w latach w stylu gotyku płomienistego. Wewnątrz kościoła znajduje się grobowiec króla Asturii Alfonsa II, kościół San Tirso zbudowany w latach , dawny klasztor benedyktyński San Vincente z pięknie zachowanymi krużgankami, dwukondygnacyjny przedromański kościół Santa María del Naranco położony na zboczu Monte Naranco. W Salas fantastyczni ludzie w CASA PACHON przyjęli nas wspaniale. Zgodnie z przysłowiem czym chata bogata tym rada. Na stole coraz pojawiały się nowe potrawy, które uraczyłyby podniebienie każdego smakosza, ale ich ilość przerosła nasze możliwości. Z kolei w Grandas de Salime zwiedziliśmy Kościół San Salvador z XVII w., z portalem średniowiecznym i rozpoczęliśmy najciekawszy i najtrudniejszy odcinek trasy do pokonania. Wspinaliśmy się pod górę krętymi serpentynami ponad 1100 m wys., aby dotrzeć do celu. Wszelkie trudności i obawy zrekompensowane zostały przepięknymi krajobrazami w Fonsagradzie. Widoki jakich nigdy nie zapomnimy. Lugo - stare miasto otoczone rzymskimi murami. Spacer po nich to niezwykłe przeżycie. Melide. W tym małym miasteczku znajduje się kilka kościołów: San Roque, Santa Maria, Sancti Spiritus - kościół parafialny w centrum. Tutaj mieliśmy okazję spróbować specjału prawdziwej Galicji, regionalnej specjalności: ośmiornicy (pulpo). Camino de Santiago to droga dla każdego. O tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób...my przebywaliśmy tam jako wolontariusze zdobywający dobre praktyki dla tworzenia szlaku kulturowego i jak każdy kto tam był, mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze tam wrócimy. Ekipa Camino Primitivo: Alicja Jaworowska, Monika Świetlicka, Jerzy Krzysiak, Viktor Zaslawskyy Fot. Oznakowanie Szlaku Santiago de Compostella

11 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 11 ZAGRAJ Z KRÓLEM Witamy w Szlaku Sobieskiego! Grze MMORPG, w której przyjdzie Ci wodzować potężnej chorągwi i stawiać czoła zastępom królewskich nieprzyjaciół! Świat Szlaku Sobieskiego osadzony jest na pograniczu lat 70-tych i 80-tych XVII wieku, kiedy to Polsce zagrażał najazd Ordy Tureckiej. Wcielamy się w postać zasłużonego dostojnika królewskiego, któremu to zlecone zostaje ważne zadanie zebrania pod swoją komendę wojska i zdławienia sił nieprzyjaciela. Jak grac!!!!! Pierwsza czynnością niezbędną do gry jest rejestracja w systemie. Na początek wybieramy imię, klasę postaci ( jedną z 4 do wyboru), oraz pochodzenie. Po wpisaniu wszystkich danych w formularzu, możemy wejść do gry Po prawej stronie, u góry znajduje się panel z opcjami: Mapa-przełącza na widok mapy i pokazuje naszą obecną pozycje w świecie Szlaku Sobieskiego.

12 STR. 12 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO/JESIEŃ 2010 Umiejętności-panel pokazuje jakie postać posiada umiejętności, oraz daje możliwość ich podnoszenia, o ile mamy punkty do rozdania. Punkty do rozdania są przyznawane z każdym zdobyciem nowego poziomu. Znajomi-tutaj możemy dodawać znajomych i sprawdzać czy są online. Pomoc-panel pomocy zawiera spis podpowiedzi i objaśnień. Początek GRY Pochodzenie: Polskie. Swoją przygodę zaczynasz w Jakubowicach. Jako że na początku nie posiadasz wojska, pierwsze 12 Czeladzi (zbrojnych parobków) dołączy się do Ciebie bez żołdu. Stanie się tak również, jeżeli w jakimkolwiek późniejszym momencie stracisz swoje wojsko i będziesz posiadał mniej niż 300 złota. Na początku porozmawiaj ze Starostą Chreptewiczem. Zleci on pokonanie watah Zbójców Zasieczników. Jednak żeby podjąć się tego ważnego zadania, niezbędne jest uzbieranie wojska i funduszy. Z pomocą przychodzi Biernacki. Jeżeli z nim porozmawiasz, dowiesz się, że, spod Jakubowic należy podganiać stada wilków. Będzie płacić 25 złotych od każdego przepędzonego stada, więc jest to dobry sposób na podbudowanie swojej siły. Aby opuścić miejscowość należy dojść postacią do rogu mapy. Szacowanie sił przeciwnika. Najważniejsze przed bitwą jest rozpoznanie sił przeciwnika. Po najechaniu kursorem na wrogi oddział (Jak i przyjazny oddział albo chorągiew innego gracza) widzimy jego szacunkową liczebność. Ekran Walki Po przystąpieniu do walki, możemy uczynić jedną z 3-ch rzeczy: -Ruszyć do ataku. Co spowoduje szarżę naszego wojska -Zmienić szyk. Zmiana szyku powoduje wystawienie na pierwszy szereg innego typu wojska co ostatecznie owocuje różnymi wynikami walki. Wprawieni wodzowie umieją dostosować szyk aby ponosić najmniejsze straty i zadawać nieprzyjacielowi jak najwięcej szkód. -Wycofać się. Wycofanie się może powodować utratę pieniędzy, koni, jeńców i morale. Czasami jednostek. INFORMACJE GOPS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem samodzielny W roku bieżącym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rybczewice realizował projekt:,, Jestem samodzielny zakres szkolenia to kurs prawa jazdy uczestniczyło w nim 15 beneficjentów ostatecznych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r w ramach Priorytetu VII,, Promocja integracji społecznej Działania 7.1.,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

13 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 13 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działająca przy Urzędzie Gminy Rybczewice informuje, że istnieje możliwość udzielenia fachowego wsparcia dla osób współuzależnionych.,, Masz problem, nie pozostawaj z nim sam- zgłoś się - Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu ul. Leśmiana 4, Świdnik. - Klub Abstynenta,, Ogniwo ul. Partyzantów 19, Piaski. - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy,,Oaza w Świdniku ul. Norwida 2 - Arka Świdnik ul. Norwida 2 OBCHODY 90-LECIA OSP W RYBCZEWICACH W dniu 3 października 2010 r. odbyły się obchody 90-lecia OSP Rybczewice. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Mirosław Król-Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego RP w Świdniku, Piotr Bazyluk-Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, Mirosław Kwiatosz-Wójt Gminy Rybczewice, Zbigniew Twaróg-Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Włodzimierz Ciołek-Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Piaskach, Zbigniew Stefanie-były Komendant Powiatowego PSP w Świdniku, Lech Miściur-Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rybczewicach, Tomasz Świetlicki-Komendant ZPOSP RP w Rybczewicach oraz Józef Smarzak-Skarbnik Gminy Rybczewice. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Częstoborowicach, następnie strażacy zostali odznaczeni i wyróżnieni za zasługę lat i wzorową postawę strażacką. Kolejnym etapem było przekazanie samochodu strażackiego przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku na ręce Prezesa OSP w Rybczewicach. Na zakończenie goście wysłuchali przemówień okolicznościowych.

14 STR. 14 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO/JESIEŃ 2010

15 WIEŚCI Z RYBCZEWIC LATO /JESIEŃ 2010 STR. 15 SPORT W turnieju o Puchar Wójta Gminy Krzczonów udział wzięły 4 drużyny KKS Krzczonovia Krzczonów, Piotrcovia Piotrków, KS Dębina i Victoria Rybczewice. W pierwszym meczu wystąpiły drużyny Krzczonovii i Piotrcovii, zwyciężyła drużyna Krzczonovii i czekała na wynik meczu Victoria-Dębina, by dowiedzieć się z kim zagrają o pierwsze miejsce. Podopieczni trenera Tomasza Świetlickiego w pierwszej połowie przystąpili do tego spotkania mocno spięci, na początku drugiej połowy stracili bramkę, ale to zmobilizowało ich do walki i szybko odpowiedzieli trafieniem Mateusza Psujka. Po strzeleniu bramki boisko opuścił Kamil Kuczma ukarany czerwoną kartką, utrzymali jednak remis do końca i strzelali rzuty karne, w których gwiazda był nasz bramkarz Mateusz Świetlicki obronił 3 karne i tym sposobem grali w finale z drużyną z Krzczonowa. Krzczonovia jako pierwsza strzeliła bramkę, ale znowu tak jak w meczu z Dębiną udaje się Victorii Rybczewice wyrównać, w ostatniej minucie Krzczonovia strzela na 2-1 i takim wynikiem kończy się mecz finałowy, Dębina pokonała Piotrcovię 2-0 i zajęła 3 miejsce w turnieju. 1-Krzczonovia Krzczonów 2-Victoria Rybczewice 3-KS Dębina 4-Piotrcovia Piotrków Przygotował Kamil Kuczma

16 UWAGA!!! Posterunek Policji w Rybczewicach informuje, iż nastąpiła zmiana numeru telefonu do tutejszej jednostki policji. AKTUALNY NUMER TELEFONU I FAXU: tel fax WYDAWCA: URZĄD GMINY RYBCZEWICE RYBCZEWICE DRUGIE RYBCZEWICE tel.: fax.:

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi i chodniki dla mieszkańców powiatu

Nowe drogi i chodniki dla mieszkańców powiatu www.powiat-olsztynski.pl nr 09(88) Wrzesień Nowe auta to większe bezpieczeństwo mieszańców Kluczyki do czterech z planowanych 11 radiowozów przekazał we wrześniu starosta olsztyński Mirosław Pampuch policjantom

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. 0 zł Czytaj str. 3 Rozmowa z MARKIEM JASKULSKIM rolnikiem z Rakutowa Powiatowe święto sportu na stałe wpisało się do kalendarza imprez powiatu włocławskiego Str. 15 Trwa dyskusja nad projektem statutu powiatu

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ KWARTALNIK ROZDAWANY BEZPŁATNIE WRZESIEŃ 2013 NAKŁAD 2500 EGZ. ISSN 2083-6414 Nr 10/2013 Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku 30 czerwca br. uroczyście zakończono

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo