WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KONTO: PKO SA NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KONTO: PKO SA NR 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Historiai...1 Ex Oriente...6 Mysterion...9 Eidos...11 Cultura Hermeneia...19 Politika...20 Media...21 Komparatystyka polska...23 Psychiatria...24 Psychologia seria...28 Psychiatria, psychologia...31 Pedagogika...33 Dzieła Nietzschego...36 Filozofia...37 Kulturoznawstwo...40 Socjologia...43 Literatura i kultura...48 Teatrologia...56 Przekładoznawstwo...57 Językoznawstwo...59 Politologia...60 Prawo...63 Zarządzanie, ekonomia...64 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO REDAKCJA: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków, tel.: , fax: , DYSTRYBUCJA: tel.: , fax: , tel. kom , KONTO: PKO SA NR ZAMóWIENIA NA WSZYSTKIE KSIążKI MOżNA SKłADAć NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ PRZYJMUJEMY TEż ZAMóWIENIA WYSłANE em, faxem LUB NA ADRES POCZTOWY REDAKCJI dołącz do nas na Facebooku!

3 Historiai 1 Publikowane w serii tytuły ukazują dzieje świata w perspektywie spotkań między cywilizacjami i kulturami. wskazują na ich współzależność i przenikanie, ale także na różnice, mogące stanowić zarzewie zaciekłych konfliktów. charakteryzują się przystępnością i dobrą formą literacką, w plastyczny sposób przedstawiając procesy, wydarzenia, postaci, które zaważyły na kształcie współczesnego świata Christopher R. Browning przy współpracy Jürgena Matthäusa Geneza ostatecznego rozwiązania EwoluCJa nazistowskiej polityki wobec Żydów Wrzesień 1939 marzec 1942 Im chętniej przywódcy nazistów mówili o radykalnych rozwiązaniach, fundamentalnych rozwiązaniach, rozwiązaniach totalnych, wyplenieniu, całkowitej likwidacji i ostatecznym rozwiązaniu, tym bardziej stawało się oczywiste, na czym będzie ono polegać. Browning prowadzi nas tam niezawodnie, omijając jeden fałszywy trop za drugim. Trudno sobie wyobrazić, by w możliwej do przewidzenia przyszłości jakakolwiek książka mogła przewyższyć pracę Browninga (Times Literary Supplement) Robi wielkie wrażenie... Nie jest to literatura rozrywkowa, lecz jedno z najgłębszych, choć nie bezpośrednich, rozważań nad przejawami ludzkiej niegodziwości w XX wieku. Czytajcie i płaczcie. (Charles T. Mathewes, Virginia Quarterly Review) ISBN , 2012, format B5, s. ok. 620, cena ok. 68,00 zł Sean McMeekin Ekspres Berlin Bagdad Kajzer, islam i imperium osmańskie W ambitnym projekcie linii kolejowej z Berlina do Bagdadu Niemcy widziały potężne narzędzie, które pozwoli wygrać pierwszą wojnę światową. Lecz przedsięwzięcie to, z góry skazane na fiasko, ukończono dopiero w 1940 roku. Lawina związanych z tym wydarzeń służy McMeekinowi za barwne tło dla ukazania Wielkiej Wojny z perspektywy niemiecko-tureckiej, zaś grono bezwględnych głównych bohaterów prezentuje podjęte przez Niemcy próby obalenia tego, co było wówczas największą potęgą na Bliskim Wschodzie Imperium Brytyjskiego. (Billy Heller, New York Post) Fascynująca lektura obowiązkowa. Paralele między imperialnymi Niemcami a imperialną Ameryką dotyczące nadmiernego dążenia do wzmocnienia swojej pozycji względem rywali są tyle pouczające, ile niepokojące. Amerykanie uczyniliby słusznie, gdyby wzięli pod uwagę, w jakim stanie znalazły się Niemcy po pierwszej wojnie światowej rozgoryczone, pokiereszowane i otwarte na faszyzm. (Mark Levine, Huffington Post) ISBN , 2012, format B5, s. ok. 440, cena ok. 45,00 zł Sheila Fitzpatrick Życie codzienne pod rządami Stalina Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku Jedna z najbardziej znanych badaczek okresu radzieckiego pisze o tym, jak wyglądało życie pod rządami Stalina w latach trzydziestych w szaleńczej, heroicznej i tragicznej dekadzie kolektywizacji, wymuszonej industrializacji i czystek. Były to lata niewyobrażalnych cierpień i okrucieństwa, a zarazem idealizmu tę surrealistyczną mieszankę ukazuje autorka z podziwu godną znajomością rzeczy. (Foreign Affairs) Skupiając się na mieszkańcach miast, Fitzpatrick pokazuje dramatyczne zmiany warunków życia, jakie nastąpiły w okresie rewolucji stalinowskiej na początku lat 30. Odwołując się do licznych źródeł archiwalnych, dostępnych historykom dopiero od niedawna, autorka przedstawia prawdziwą, pasjonująca opowieść o zwykłych ludziach, którzy starali się żyć normalnie w ekstremalnie trudnych warunkach. ISBN , 2012, format B5, s. ok. 430, cena ok. 45,00 zł

4 2 Historiai Evan Mawdsley II wojna światowa PATRoni MEDIALNI Nowe ujęcie Mawdsley wykazuje, że źródeł II wojny światowej należy upatrywać w konflikcie między starym a nowym porządkiem międzynarodowym, a następnie śledzi rozprzestrzenianie się konfliktu, w miarę jak obejmował on Azję, Europę i Bliski Wschód. Autor koncentruje się przede wszystkim na aspekcie militarnym i strategicznym historii wojny, choć analizuje również czynniki polityczne, ekonomiczne, ideologiczne i kulturowe, które wpływały na rozwój wydarzeń. Nie pomija także konsekwencji wojny, obejmujących klęskę państw Osi, rozpad imperiów kolonialnych i początek Zimnej Wojny. ISBN , 2011, format B5, s. 506, cena 66,15 zł Eric D. Weitz Niemcy weimarskie Nadzieje i tragedia Okres Republiki Weimarskiej należy niewątpliwie do najciekawszych w dziejach Niemiec. Jego znajomość stanowi warunek sine qua non zrozumienia późniejszych dziejów Niemiec, a także innych krajów europejskich, a nawet pozaeuropejskich. (Prof. UW dr hab. Tomasz G. Pszczółkowski) Weitz stara się wypełnić ignorowany lub traktowany po macoszemu przez tradycyjne dziejopisarstwo obszar naukowej eksploracji Republiki Weimarskiej. Prawie połowę pracy poświęcił prezentacji zjawisk kulturowo-społecznych, które narodziły się albo rozwinęły w nowych republikańskich Niemczech. (Dr hab. Krzysztof Rzepa) ISBN , 2011, format B5, s. 380, cena 34,65 zł John Iliffe Afrykanie dzieje kontynentu Niezaprzeczalnym walorem pracy jest jej moralny wymiar i niecodzienne ujęcie, które skupia się po prostu na człowieku, na mieszkańcach Afryki w ogóle, a nie na jej wybitnych wodzach czy królach. Książka uczy, że to na tym kontynencie pojawił się pierwszy człowiek, który przez lat kolonizował ten kontynent i utrzymywał gatunek ludzki, by wreszcie ok lat temu przedostać się do Azji, a stamtąd do Europy. (Prof. dr hab. Adam Kosidło) Książka stanowi pierwszą w takiej skali próbę prześledzenia i zrozumienia historii Afryki poprzez pryzmat zmian demograficznych, czynnika ludzkiego. (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich) ISBN , 2011, format B5, s. 442, cena 52,40 zł Robert V. Hine, John Mack Faragher Pogranicza Historia amerykańskiego Zachodu W żywy i malowniczy sposób Hine i Faragher opowiadają o barwnych dziejach amerykańskiego Zachodu, od pierwszych kontaktów pomiędzy rdzennymi Amerykanami i Europejczykami aż po początki XXI wieku. Książka przybliża wiele ludów i kultur amerykańskiego Zachodu oraz śledzi wpływ, jaki miały na nich spotkania i wzajemne relacje, a często także konflikty. Przywołując autentyczne postaci z dziejów pogranicza, autorzy poruszają zagadnienia sięgające od wczesnych wypraw badawczych po współczesną problematykę ochrony środowiska. Pogranicza to nie tylko i nie w szczególności obraz utarczek z Indianami czy Meksykanami, lecz w przede wszystkim panorama procesów transformacji całego kontynentu w domenę cywilizacji technicznej i stopniowej urbanizacji. (Prof. dr hab. Marek Wilczyński) ISBN , 2011, format B5, s. 360, cena 46,20 zł

5 Historiai 3 Leslie Benson Jugosławia Historia w zarysie Książka stanowi zwięzłe kompendium dziejów Jugosławii, ukazujące genezę jej powstania, historyczne metamorfozy, rozpad w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i wreszcie późniejsze konflikty, które również obecnie grożą destabilizacją w regionie. Lektura ułatwia zrozumienie skomplikowanych dziejów i współczesnej sytuacji na Bałkanach, umożliwiając wyrobienie krytycznego zdania na temat faktów i zjawisk, które często są dość jednostronnie prezentowane w mediach. Jugosławia. Historia w zarysie może pełnić rolę podręcznika dla studentów historii, zainteresuje też wszystkich, którzy chcą lepiej poznać dzieje Bałkanów i współczesną sytuację polityczną w tym regionie. ISBN , 2011, format B5, s. 310, cena 39,90 zł Geoffrey Ellis Cesarstwo Napoleona Ellis podejmuje wiele kwestii istotnych dla zrozumienia fenomenu wielkiego cesarstwa stworzonego przez Napoleona Bonaparte w ciągu kilku lat, i to w epoce, w której wydawało się, że spektakularne podboje i błyskotliwe kariery wielkich wodzów wyniesionych na trony dzięki swym zwycięstwom należą już do przeszłości. Autor omawia karierę cesarza Francuzów na tle przemian politycznych i ustrojowych we Francji owych czasów, snuje refleksje na temat podstaw napoleońskiego państwa, organizacji władzy, prawa, edukacji, armii, formowania nowej elity oraz problemów gospodarczych i finansowych. Podejmuje również interesującą próbę prezentacji mechanizmów funkcjonowania cesarstwa na linii: centrum peryferie, Paryż i terytoria zależne. (Dr hab. Jarosław Czubaty) ISBN , 2011, format B5, s. 224, cena 37,80 zł Adam I. P. Smith Wojna secesyjna Wojna secesyjna była zdecydowanie najbardziej krwawym konfliktem w dziejach Ameryki. Wynikła na tle kryzysu politycznego spowodowanego problemem niewolnictwa, w efekcie stworzyła warunki do powstania nowoczesnego amerykańskiego państwa narodowego. Niniejsza książka łączy zajmującą opowieść z analizą oraz bieżącą oceną stanu badań nad wojną secesyjną. Ta zwięzła i miarodajna pozycja stanowi niezastąpione wprowadzenie do historii jednego z najważniejszych okresów w nowożytnych dziejach Ameryki. ISBN , 2011, format B5, s. 380, cena 39,90 zł Ivan T. Berend Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej TransformaCJa ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku był przełomowym momentem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Berend prezentuje nowe ujęcie dramatycznych przeobrażeń, których kulminacyjnym momentem było przyłączenie dziesięciu państw byłego bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Przyjmując za punkt wyjścia kryzys naftowy w 1973 roku, pokazuje stopniowy rozkład państwowego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, jego ostateczny upadek w wyniku przemian demokratycznych roku 1989 oraz restrukturyzację gospodarczą i trwałe zmiany w sferze dochodów, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, edukacji i struktury społecznej. Szczególną uwagę zwraca na rolę Unii Europejskiej oraz na przeszkody społeczne i gospodarcze, które nadal utrudniają narodom byłego bloku komunistycznego doścignięcie zachodnich sąsiadów. ISBN , format B5, s. 310, cena 46,20 zł

6 4 Historiai Anthony Kemp-Welch Polska pod rządami komunistów Historia Polski od drugiej wojny światowej do upadku komunizmu. Wykorzystując materiał z polskich archiwów oraz niepublikowane dotąd źródła z Moskwy i Waszyngtonu, autor ukazuje działalność opozycji i ruchów społecznych w Polsce na tle historii zimnej wojny w sferze dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Książkę Kemp-Welcha uważam za wybitną. Nie ma do tej pory w polskim języku przekrojowej pozycji na temat okresu , która przedstawiałaby dzieje Polski na tak szeroko i kompetentnie przedstawionym tle międzynarodowym. (Prof. dr hab. Paweł Machcewicz) ISBN , 2010, format B5, s. 520, cena 52,40 zł PATRon MEDIALNY Peter Fritzsche Życie i śmierć w Trzeciej Rzeszy Peter Fritzsche w przejrzysty i zwięzły sposb wyjaśnia zagadkę ideologicznej władzy nazizmu nad Niemcami. Podstawowym elementem, który przyciągał doń Niemców, była idea wspólnoty narodowej (Volksgemeinschaft), która jawiła im się jako szansa na zjednoczenie narodu i umocnienie jego pozycji po klęsce z roku Celem nazistów było wytworzenie w umysłach ludzi nowej świadomości narodowej i rasowej. Aby jednak Niemcy mogli żyć, inne narody a zwłaszcza żydowski musiały zginąć. W tysiącach obozów zaczęto więc przygotowywać Niemców do tego, by nieco później w tysiącach innego rodzaju obozów niszczyć wrogów narodu niemieckiego. ISBN , 2010, format A5, s. 438, cena 41,90 zł Hannu Salmi Europa XIX wieku Historia kulturowa W książce tej znajdziemy tak bardzo potrzebne świeże spojrzenie na kulturę europejską w czasach od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej. Omówione zostały wszystkie ważniejsze kwestie związane z tym okresem, od powstania nacjonalizmu na początku dziewiętnastego wieku po pesymizm fin de siécle. Praca ta jest próbą szerokiego spojrzenia na wiek dziewiętnasty, obejmującego życie codzienne z jego sferą psychiczną, materialną i obyczajową. Koncentrując się przede wszystkim na sposobach myślenia, mentalności i uczuciach, autor buduje inny obraz epoki, wykraczający poza historię izmów czy też nurtów artystycznych i intelektualnych. ISBN , 2010, format A5, s. 204, cena 31,40 zł Tom Buchanan Burzliwy pokój Historia Europy Książka prezentuje syntetyczny przegląd historii Europy zarówno wschodniej, jak i zachodniej. Autor rozpoczyna od omówienia wpływu drugiej wojny światowej na sytuację w Europie, przedstawia okres zimnej wojny, dzieje Europy wschodniej i zachodniej od lat pięćdziesiątych po osiemdziesiąte, po czym przechodzi do zagadnienia integracji, która nabierała coraz szybszego tempa w miarę zbliżania się końca stulecia. Analizuje gwałtowne i dramatyczne zmiany w Europie Wschodniej i zsrr; proponuje także nową interpretację lat dziewięćdziesiątych XX wieku, skupiając się na powstawaniu zjednoczonej Europy w postaci Unii Europejskiej, wciąż bezskutecznym poszukiwaniu trzeciej drogi oraz politycznych i gospodarczych przekształceniach w Europie Wschodniej. ISBN , 2010, format B5, s. 422, cena 41,90 zł PATRoni MEDIALNI

7 Philip Jenkins Historia stanów zjednoczonych Miarodajne i przystępnie napisane dzieje Ameryki, obejmujące zarówno aspekty polityczne, jak i rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy. Książka pokazuje, jak kształtowało się społeczeństwo amerykańskie, jego kultura i sposób myślenia. Do cech pozytywnie wyróżniających pracę należą: zwrócenie uwagi na grupy dotychczas postrzegane w kulturze amerykańskiej jako outsiderzy; zagadnienia z dziedziny geografii kulturowej; podkreślanie roli kultury materialnej w rozwoju cywilizacji; pogłębione przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych historii Ameryki. ISBN , 2009, format B5, s. 374, cena 37,80 zł Charles King Widmo wolności Historia Kaukazu Historiai Pierwsze całościowe ujęcie historii nowożytnego Kaukazu, sięgające początków rosyjskiej ekspansji imperialnej aż po wyłonienie się nowych państw po upadku Związku Radzieckiego. King opisuje carów i górali, rewolucjonistów i niebieskie ptaki, współtworzących fascynujące dzieje tego pogranicza, dając nam do ręki bezcenny przewodnik po skomplikowanych dziejach, polityce i kulturach tego intrygującego regionu. Książka rzuca jasne światło na źródła dzisiejszych antagonizmów, w tym na wojnę w Czeczenii, konflikty w Gruzji i Azerbejdżanie oraz spory o ropę z Morza Kaspijskiego i jej znaczenie na światowych rynkach. ISBN , 2010, format B5, s. 296, cena 37,80 zł 5 Jonathan M. Hall Historia Grecji archaicznej ok p.n.e. Podręcznik stanowi efekt najnowszych badań w dziedzinie archeologii, literatury i historii, dzięki którym możliwe stało się stworzenie rzetelnego, aktualnego i ciekawego kompendium wiedzy o historii Grecji epoki archaicznej. Autor do minimum ograniczył wykorzystanie opracowań na rzecz rozpoznania reliktów epoki. Celem takiego podejścia jest poza daniem świadectwa uczciwości naukowej polemika z mitami, które zakorzeniły się w wielu starych i nowych podręcznikach do historii Grecji archaicznej. ISBN , 2011, format B5, s. 342, cena 37,80 zł P. J. Rhodes Historia Grecji. Okres klasyczny p.n.e Książka zawiera przystępny wykład historii Grecji okresu klasycznego, który rozpoczyna się tuż po zakończeniu wojen perskich w 478 r. p.n.e., a kończy śmiercią Aleksandra Wielkiego w 323 r. p.n.e. P.J. Rhodes opisuje rozkwit demokracji w Atenach, powstanie imperium ateńskiego, wojnę peloponeską, rozwój potęgi macedońskiej za panowania Filipa II oraz podboje Aleksandra Macedońskiego. ISBN , 2009, format B5, s. 476, cena 47,25 zł R. Malcolm Errington Historia świata hellenistycznego p.n.e. Nowe ujęcie dziejów epoki od śmierci Aleksandra Wielkiego do momentu upadku Egiptu. Autor gruntownie analizuje każdy z regionów świata hellenistycznego, kładąc nacisk na metamorfozę greckich społeczności pod wpływem macedońskiej ekspansji. Uwypukla też ewoluujące relacje między greckimi miastami-państwami a nowymi monarchiami i śledzi macedońskie korzenie świata hellenistycznego. ISBN , 2010, format B5, s. 400, cena 40,95 zł

8 6 Ex oriente Ex Oriente to seria poświęcona kulturom i cywilizacjom tego rejonu świata, który europejczycy ochrzcili mianem orientu. pochodzące z niego systemy religijne i filozoficzne, sposoby myślenia i style życia od dawna stanowią przedmiot ludzkiego zainteresowania i fascynacji. Livia Kohn Taoizm Wprowadzenie Znakomita praca na temat taoizmu, pióra jednej z najwybitniejszych specjalistek z tej dziedziny. Stanowi przystępne, przejrzyście uporządkowane wprowadzenie do tradycji taoistycznej. (Philip Clart, University of Missouri) Livia Kohn analizuje w swojej książce podstawowe kierunki i szkoły taoizmu oraz ukazuje korzenie tej tradycji w dziełach starożytnych filozofów, takich jak Laozi i Zhuangzi, a także w najdawniejszych praktykach samodoskonalenia i tradycyjnej kosmologii chińskiej. Autorka bada również rolę taoizmu we współczesnych Chinach oraz analizuje jego zachodnie adaptacje. Każdy rozdział zawiera zarys najważniejszych wydarzeń historycznych danego okresu, przybliża czołowe postacie, święte pisma i praktyki taoistyczne oraz przedstawia zagadnienia związane z obrzędowością, doktryną, medytacjami, mitologią i poezją. ISBN , 2012, format B5, s. 340, cena ok. 39,00 zł Stephen Turnbull Samurajowie i sacrum Dzięki swej niezachwianej wierności i postawie samopoświęcenia samurajowie stali się legendą i przedmiotem kultu. Chociaż ich kunszt bojów i biegłość w sztukach walki są tematem licznych studiów, samurajski system wierzeń dla większości osób pozostaje zagadką. Ta oryginalna praca zgłębia duchowość samurajów od ich zaangażowania w najważniejsze religie Japonii, shinto i buddyzm, po związki z konfucjanizmem, chrześcijaństwem i religią ludową. Jako znawca kultury samurajów Stephen Turnbull podejmuje ważkie tematy, takie jak zen i sztuki walki, nowożytny militaryzm, kult miecza, tradycja krwawej pomsty, zwyczajowe samobójstwa, harakiri i etos pilotów kamikadze. Przygląda się również fascynującej historii kakure kirishitan ( ukrytych chrześcijan"), a także bada rosnącą popularność samurajów zarówno w Japonii jak, i na Zachodzie. ISBN , 2012, format B5, s. 256, cena 39,90 zł Eiko Ikegami Poskromienie samurajów Honorowy indywidualizm i kształtowanie się nowożytnej Japonii Książka ma pomóc zrozumieć historię Japonii i zmierzyć się z często stawianym pytaniem o to, jak naród, który osiągnął tak wielkie sukcesy w nowoczesnych technologiach, uprzemysłowieniu i zarządzaniu, może preferować sztampowe, kolektywne myślenie i trwać w niezmienności przy jednoczesnym zniechęceniu do wybujałego indywidualizmu i innowacyjności. Praca Ikegami zaprzecza temu stereotypowi, wykazując, że indywidualizm jest w Japończyku inherentny, tyle że jego istota i źródła w porównaniu z człowiekiem Zachodu tkwią gdzie indziej. ISBN , 2011, format B5, s. 456, cena 49,88 zł PATRoni MEDIALNI

9 Ex oriente 7 Meir Shahar Klasztor Shaolin PATRoni MEDIALNI Historia, religia i chińskie sztuki walki Z nastaniem XXI wieku klasztor Shaolin stał się bodaj najsławniejszą świątynią buddyjską na świecie. Nie zaważył na tym ani jego wkład w ewolucję chińskiego buddyzmu, ani zabytki sztuki, które zgromadził w trakcie swej trwającej piętnaście stuleci historii. Źródłem jego rozgłosu nie są nawet legendy łączące klasztor z mitycznym założycielem buddyzmu chan (zen) Bodhidharmą. Sława shaolińskiej świątyni obiegła świat z uwagi na jej rzekome powiązanie z chińskimi sztukami walki. (Z Wprowadzenia) Prawdziwa gratka dla miłośników i badaczy historii sztuk walki. Shahar pokazuje, jak obfitymi a niekiedy zaskakująco skąpymi wiadomości dysponujemy o początkach klasztoru Shaolin w V w.n.e., jego bliskich więziach z cesarzami z dynastii Tang ( ), świetności jako instytucji religijnej i wojskowej za panowania dynastii Ming ( ), a także nieufności ze strony państwa Qingów ( ). (Choice) ISBN , 2011, format B5, s. 312, cena 49,35 zł Sue Hamilton Filozofia indyjska Wprowadzenie Indie mają długą, trwającą dwa i pół tysiąca lat, bogatą i zróżnicowaną tradycję myśli filozoficznej nawiązującą do kilku wielkich tradycji religijnych. Do niedawna Indie kojarzono z mistycznością, a Zachód z racjonalnością. Autorka niniejszej książki wyjaśnia, że myśl indyjska posiada także silną tradycję racjonalną. Zaczynając od samych początków filozofowania w Indiach, Sue Hamilton przedstawia, jak i dlaczego rozwijała się i rozprzestrzeniała filozoficzna debata, dając początek rozmaitym szkołom myślenia. Hamilton wprowadza Czytelnika w świat klasycznej filozofii indyjskiej. ISBN , 2010, format B5, s. 186, cena 31,40 zł Rupert Gethin Podstawy buddyzmu Buddyzm jest filozofią o ponaddwuipółtysiącletniej historii. W swojej książce Rupert Gethin bada wspólne wątki łączące różnorodne tradycje buddyjskiej myśli i praktyki: opowieść o Buddzie, religijną tradycję piśmienniczą jego nauk, cztery szlachetne prawdy, życie klasztorne i świeckie, karmę i odrodzenie, etykę, medytację i filozofię. Buddyjska droga medytacji, współczucia i niezadawania bólu istotom rozumnym to niezwykle przyciągająca filozofia. Niniejsza publikacja jest najlepszym dostępnym wprowadzeniem do tego tematu. (Andrew Linzey, Mansfield College, Oxford) ISBN , 2010, format B5, s. 310, cena 34,65 zł Burjor Avari Starożytne Indie Historia subkontynentu indyjskiego od ok r. p.n.e. do 1200 r. n.e. To jasne i systematyczne wprowadzenie do bogatej przeszłości Indii od najdawniejszych czasów prehistorycznych aż do początków drugiego tysiąclecia jest fascynującą opowieścią o dawnych losach indyjskiej kultury i cywilizacji. Książka porusza takie zagadnienia, jak znaczenie cywilizacji harappańskiej, rozwój kultury hinduskiej czy wpływy islamu w Viii XII wieku, oraz przybliża dzieje najważniejszych imperiów, państw i dynastii. Omawiając ich historię, autor nie stroni od kontrowersyjnych tematów i kwestii metodologicznych. Avari obszernie i przystępnie opisuje polityczną, duchową, kulturową oraz geograficzną historię Indii, co spodoba się zarówno studentom, jak i szerszemu gronu czytelników. ISBN , 2011, format B5, s. 344, cena 49,95 zł

10 8 Ex oriente Matthew T. Kapstein Tybetańczycy W przeszłości, głównie z powodu swego położenia geograficznego, Tybet znajdował się w izolacji od reszty świata, w wyniku czego kraj ten, jego mieszkańcy i kultura były nie tylko owiane tajemnicą, lecz także błędnie rozumiane. Matthew Kapstein kreśli rozległy tematycznie obraz Tybetańczyków i ich cywilizacji, wykorzystując swą wszechstronną wiedzę, jaką zdobył dzięki wieloletnim przyjaźniom i związkom z mieszkańcami Kraju Śniegów. (Jego Świątobliwość Dalajlama) Tybet wraz ze swoją religią i wielowiekową historią kultury budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie, do czego przyczynia się dramatyczna sytuacja mieszkańców kraju okupowanego przez Chiny. Książka Tybetańczycy jest nie tylko całościowym przedstawieniem historii i kultury tego państwa na tle dziejów politycznych lecz także kompendium wiedzy o Tybecie. (Prof. dr hab. Marek Mejor) ISBN , 2010, format B5, s. 378, cena 37,80 zł Conrad Totman Historia Japonii Autor przedstawia dzieje Japonii od czasów najdawniejszych aż do dziś. Czytelnik znajdzie tu pełne i wszechstronne informacje zarówno z zakresu historii politycznej i gospodarczej, jak i historii kultury. W kolejnych rozdziałach Conrad Totman porusza m.in. zagadnienia dotyczące kształtowania się stosunków polityczno-społecznych, zmian w sferze produkcji i dystrybucji dóbr, rozwoju kultury wysokiej i kultury wojowników, skutków procesu jednoczenia państwa japońskiego w okresie wojen domowych oraz problemów wynikających z izolacji Japonii. Autor podejmuje też kwestie związane z wchodzeniem nowoczesnego państwa japońskiego na arenę międzynarodową, demokratyzacją, rozwojem gospodarczym i rodzącymi się w jego wyniku problemami społecznymi oraz kulturą współczesną ISBN , 2009, format B5, s. 934, cena 72,45 zł Paul Varley Kultura japońska To arcydzieło, zamykające tak wiele na tak niewielu stronach. Doskonale ukazuje najważniejsze aspekty liczących dwa tysiące lat sztuki, kultury i religii (np. ceremonię herbacianą) jednego z najbardziej kulturalnych narodów świata. Nie pomija żadnej znaczącej osobistości, żadnej sekty religijnej, rodzaju i stylu w sztuce, formy literackiej, teatralnej czy obcego wpływu, który ma jakiekolwiek znaczenie. Równocześnie autor skupił się na wyznaczonym celu, nie ulegając pokusie pisania o sprawach niemających bezpośredniego wpływu na kulturę. Jest to doskonałe jednotomowe wprowadzenie do japońskiej kultury. (Booklist) Kultura japońska Varleya nadal jest najlepszą dostępną na rynku książką z tej dziedziny. Jest warta polecenia każdemu, kto interesuje się Japonią. (Chanoyu Quarterly) ISBN , 2006, format B5, s. 376, cena 39,90 zł Daisetz T. Suzuki Zen i kultura japońska Jedno z najważniejszych opracowań poświęconych zen w XX wieku. Książka ta jest cennym źródłem dla osób, które chcą zrozumieć idee zen w kontekście japońskiego życia i japońskiej sztuki. Prostym, często poetyckim językiem Daisetz Suzuki opisuje, czym jest zen, w jaki sposób się rozwijał i w jaki sposób nacisk, jaki on kładzie na skrajną prostotę i skromność, pomógł ukształtować estetykę przenikającą kulturę japońską. Suzuki bada zadziwiającą rolę, jaką zen odgrywał w filozofii samurajów, i subtelnie odmalowuje powiązania między zen a sztuką władania mieczem, haiku, ceremonią herbaty i japońskim umiłowaniem natury. Pełen refleksji dyskurs Suzukiego wzbogacają anegdoty, wiersze i ilustracje, ukazujące jedwabne parawany, kaligrafię i przykłady architektury. ISBN , 2009, format B5, s. 296, cena 40,95 zł

11 Mysterion 9 Seria obejmuje książki ukazujące fascynujące formy, jakie przybierały i przybierają duchowość, teologia i religijność chrześcijańska. publikowane są w niej prace ukazujące źródła chrześcijańskich idei, obrazów i symboli, ich historyczne przemiany oraz współczesne interpretacje, jak również kluczowe teksty źródłowe Jaroslav Pelikan Maryja przez wieki Jej miejsce w historii kultury Najpełniejszy literacki portret Maryi Dziewicy, jaki kiedykolwiek powstał. Pelikan ukazuje protestantów, katolików, Żydów i muzułmanów, artystów, muzyków i pisarzy, a także zwykłych ludzi różnych czasów i miejsc opiewających Maryję, oddających Jej cześć i czerpiących natchnienie z Niej jako symbolu nadziei i pociechy dla wszystkich pokoleń. Zarówno pobożnym wyznawcom, jak i krytykom duchowości maryjnej zapewne spodoba się ta pouczająca historia, opowiedziana przez Jaroslava Pelikana w przystępny, kompetentny i bezstronny sposób Uczone studium Pelikana powinno wyjaśnić wiele nieporozumień. (Karen Armstrong, Boston Book Review) Dzieło obejmuje szerokim spojrzeniem całość tematu, pomagając zrozumieć odwieczne znaczenie i atrakcyjność Maryi dla różnych kultur i religii. (Publishers Weekly) ISBN , 2012, format B5, s. ok. 220, cena ok. 39,00 zł Duchowość chrześcijańska T. 1 Początki do XII wieku Red. Bernard McGinn, John Meyendorff, Jean Leclercq Cennym walorem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z duchowością rozwijającą się na podstawie osobowej relacji z Osobami Trójcy Świętej: chrystocentryzmu, tajemnicy Trójcy Świętej, personalizmu chrześcijańskiego, duchowości ikony, dziewictwa i jego realizacji w życiu zakonnym, życia duchowego świeckich w średniowieczu. (Ks. dr hab. Jan Machniak) Walorem książki jest również jej wymiar ekumeniczny. Zaprezentowane w niej zostały różne tradycje duchowości: prawosławna, katolicka i protestancka. Czytelnik uzyskuje w ten sposób nie tylko w miarę pełny obraz duchowości chrześcijańskiej, lecz także może znaleźć elementy, które służą wzajemnemu ubogaceniu poszczególnych tradycji. (Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz) ISBN , 2010, format B5, s. 518, cena 40,95 zł Duchowość chrześcijańska T. 2 Późne średniowiecze i reformacja Red. Jill Raitt, współpraca Bernard McGinn i John Meyendorff Praca daje bardzo obszerny i w miarę pełny obraz duchowości chrześcijańskiej w aspekcie szkół duchowości, ruchów, jakie pojawiły się w średniowieczu i w czasie reformacji, jak również pewnych zjawisk kulturowych jak humanizm, duchowość pasyjna, devotio moderna, liturgia i Eucharystia, wizja Kościoła. (Ks. dr hab. Jan Machniak) O wyjątkowej naukowej wartości dzieła świadczy już sam fakt doboru autorów, którzy opracowali poszczególne tematy tej pracy zbiorowej. Są tam nazwiska 25 znanych w świecie historyków idei i kultury, historyków Kościołów i ekumenizmu, teologów systematycznych, porównawczych i znawców szeroko rozumianej ideologii duchowości. (Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła) ISBN , 2010, format B5, s. 494, cena 37,80 zł

12 10 Mysterion Jaroslav Pelikan Tradycja chrześcijańska Historia rozwoju doktryny Tom 1. Powstanie wspólnej tradycji ( ) W latach wyłoniły się fundamentalne dogmaty chrześcijańskie. Niniejsza książka jest historią tych czasów decydujących o kształcie doktryny chrześcijańskiej. Autor skupia się na związku między tym, w co wierzyli wierni, tym, co przekazywali nauczyciele, oraz tym, co wyznawał Kościół jako akt wiary w pierwszych sześciu stuleciach rozwoju. ISBN , 2008, format B5, s. 432, cena 46,20 zł Tom 2. Duch wschodniego chrześcijaństwa ( ) Pomijając takie wydarzenia, jak wielka schizma czy krucjaty, dzieje doktryny chrześcijaństwa wschodniego były przedmiotem niewielu badań historyków Kościoła. Jaroslav Pelikan nie tylko zajmuje się kwestią PATRon MEDIALNY rozłamu na Kościół wschodni i zachodni, lecz także opisuje specyficzne formy, które doktryna chrześcijańska przybierała w kulturze bizantyjskiej, syryjskiej i wczesnosłowiańskiej. ISBN , 2009, format B5, s. 380, cena 40,95 zł Tom 3. Rozwój teologii średniowiecznej ( ) Praca jest oparta na badaniach nad średniowiecznymi autorytetami i ich dziełami. Liczba źródeł wykorzystanych PATRon MEDIALNY przez autora i jego dogłębna znajomość współczesnych opracowań przedmiotu budzą podziw, ważniejsza jest jednak jego zdolność do uchwycenia formy i kierunku rozwoju średniowiecznej doktryny oraz dzięki przemyślanemu wyborowi tekstów i postawieniu odpowiednich akcentów ukazanie istoty owego rozwoju w formie jasnej i wyrazistej narracji. (Bernard W. Scholz, History ) ISBN , 2009, format B5, s. 288, cena 40,95 zł Tom 4. Reformacja Kościoła i dogmatów ( ) Czwarty tom Tradycji chrześcijańskiej przeniósł mnie do tego okresu w dziejach doktryny chrześcijańskiej, od którego rozpocząłem swoją pracę naukową. Dziś jestem jeszcze bardziej przekonany, że na XVI stulecie należy patrzeć w kontekście jego ciągłości i braku ciągłości względem dziejów doktryny Kościoła od PATRon MEDIALNY ii wieku. Mimo deklaracji sola Scriptura (łac. jedynie Pismo) protestanci pokazali, że Scriptura nigdy nie było sola. Bardzo bym pragnął, aby czytelnicy tego tomu potraktowali poważnie ten kontekst omawianych tu zjawisk, który czyni je częścią dziejów chrześcijańskiej tradycji. (Z Przedmowy) ISBN , 2010, format B5, s. 546, cena 73,40 zł Tom 5. Doktryna chrześcijańska a kultura nowożytna (od 1700 roku) Epoka nowożytna w dziejach doktryny chrześcijańskiej to okres podawania w wątpliwość tych doktryn, które przez większą część dziejów chrześcijaństwa raczej zakładano, niż dyskutowano: idea objawienia, PATRon MEDIALNY niepowtarzalność Chrystusa, autorytet Pisma Świętego, oczekiwanie życia pozagrobowego, a nawet transcendencja Boga. Był to także czas gruntownej rewizji związku między trzema terminami: wierzyć, nauczać i wyznawać, od których jako elementów definicji doktryny chrześcijańskiej rozpoczynał się pierwszy tom niniejszej pracy. (Z Przedmowy) ISBN , 2010, format B5, s. 442, cena 44,10 zł

13 eidos 11 w serii Eidos publikowane są przełomowe dzieła, zawierające idee kluczowe dla naszego intelektualnego uniwersum. stanowią one lekturę obowiązkową dla każdego współczesnego miłośnika humanistyki Fredric Jameson Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu Niniejsza książka to praca klasyczna. Przez jej klasyczność rozumiem nieodzowność odniesienia się do niej przez każdego, kto chce pisać o współczesnej kulturze, w szczególności o tzw. ponowoczesności i postmodernizmie. (Prof. dr hab. Andrzej Szahaj) Jameson sporządził najbardziej jak dotąd wielostronny, choć zarazem wybiórczy opis zjawisk z rożnych dziedzin i obszarów kultury drugiej połowy XX wieku, opatrywanych ogólną etykietą postmodernizmu. W Polsce co do sensu i wymowy tego terminu nadal niestety panuje wiele nieporozumień, dlatego warto wykorzystywać okazje, aby niewiedzę zastępować wiedzą, zwłaszcza wysokiej próby. (Prof. UG dr hab. Marek Wilczyński) ISBN , 2011, format B5, s. 460, cena 58,80 zł Archeologie przyszłości Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe Czy w erze globalizacji, wyznaczanej z jednej strony przez oszałamiający rozwój technologii Zachodu, a z drugiej przez dezintegrację społeczną Trzeciego Świata, pojęcie utopii ma jeszcze jakiś sens? Jameson śledzi, jak rozwijała się forma utopii od czasów Morusa, zastanawia się też nad funkcją myślenia utopijnego w erze postkomunistycznej. Analizuje związki łączące utopię z fantastyką naukową, zgłębiając sposoby przedstawiania inności, obcych form życia i obcych światów w twórczości takich pisarzy jak Philip K. Dick, Ursula LeGuin, William Gibson, Brian Aldiss, Kim Stanley Robinson oraz wielu, wielu innych. ISBN , 2011, format B5, s. 524, cena 49,98 zł Luce Irigaray Ta płeć (jedną) płcią niebędąca Książka Luce Irigaray jest jednym z najważniejszych filozoficznych głosów w dyskusji toczącej się wokół współczesnych teorii podmiotowości i tożsamości płci. Jest krytyczną analizą źródeł w warunkach możliwości zaistnienia podmiotu kobiecego, przeprowadzoną z rzadko spotykaną maestrią i dogłębną znajomością przedmiotu, co czyni z owej pracy dzieło wyjątkowe. (Prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz) Ta książka stawia zasadnicze pytania kulturze, w której żyjemy. Pytania dotyczą jej dyskursów, jej teorii, jej wiedzy, jej skłonności do hegemonii. (...) Ta płeć (jedną) płcią niebędąca już zapowiada Irigarayowską etykę różnicy seksualnej, obietnicę i utopijną wizję społeczeństwa. (Prof. dr hab. Krystyna Kłosińska) ISBN , 2010, format B5, s. 186, cena 27,30 zł Alain Badiou byt i zdarzenie Książka Badiou, aktualnie jednego z najbardziej znanych filozofów (także pisarza i dramaturga), stanowi jego opus magnum i należy w ostatnim czasie do najżywiej dyskutowanych w świecie. (Prof. dr hab. Paweł Pieniążek) Wyartykułowanie dla naszej epoki filozofii, która w odniesieniu do myślenia bytu otwiera inną drogę niż droga Heideggera i która, jeśli chodzi o doktrynę podmiotu, biegnie poza Lacanem: oto stawka. W odniesieniu do tego, co dotyczy bytu, radykalna teza brzmi: począwszy od swych greckich początków, właśnie matematyka, i tylko ona, rozwija proces myślenia o nim, a odniesieniem dzisiejszej matematyki jest cantorowska teoria mnogości. Z niej można wyprowadzić ontologię czystej mnogości. ISBN , 2011, format B5, s. 532, cena 52,40 zł

14 12 eidos Jean-François Lyotard Poróżnienie Dzieło Lyotarda Poróżnienie należy do najważniejszych pozycji w humanistyce drugiej połowy XX wieku, stanowiąc jedną z najprzedniejszych manifestacji teoretycznej samoświadomości współczesności. (Prof. dr hab. Bogdan Banasiak) To najważniejsze dzieło Lyotarda stanowi najpełniejszy wykład myśli tego oryginalnego myśliciela, bez którego lektury ogólna koncepcja lyotardowskiej ponowoczesności jest nie do końca zrozumiała, jeśli się chce prześledzić całość jakże ważkiego dla dzisiejszego myślenia w humanistyce pojęcia postmodernizmu. Poróżnienie pozostaje we współczesnych rozważaniach szeroko pojętej humanistyki jednym z centralnych punktów odniesienia, bronionym przez jednych, ale i namiętnie krytykowanym przez innych. (Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Jarosz) ISBN , 2010, format B5, s. 228, cena 37,80 zł Roland Barthes Podstawy semiologii Semiologię należy dopiero stworzyć, więc zrozumiałe jest, że nie mamy obecnie żadnego podręcznika tej metody analizy. Co więcej, z powodu jej ekstensywnego charakteru, dydaktyczne ujęcie semiologii będzie możliwe tylko po uprzednim empirycznym zrekonstruowaniu tych systemów. Jednak, aby krok po kroku wykonać tę pracę, trzeba dysponować pewną wiedzą. Jest to błędne koło, z którego musimy się wydostać za pomocą jakiejś wstępnej informacji, będącej zarazem czymś nieśmiałym i zuchwałym: nieśmiałym, ponieważ wiedza semiologiczna może być dziś tylko kopią wiedzy lingwistycznej; zuchwałym, bo ta wiedza musi znaleźć zastosowanie, przynajmniej w zamyśle, do obiektów niejęzykowych. (Rolad Barthes) ISBN , 2009, format A5, s. 100, cena 30,45 zł PAT R o n i MEDIALNI Richard Rorty, Gianni Vattimo Przyszłość religii red. Santiago Zabala Wyrastających z odmiennych tradycji intelektualnych Rorty'ego i Vattima łączy krytyczna postawa wobec tradycji metafizycznej. Rzucone przez nich wyzwanie wykracza poza filozofię i wymaga od nas ponownego rozważenia podstaw wiary w Boga oraz życia religijnego. Przyszłość religii to zupełnie wyjątkowa próba spojrzenia na religię jako na najgłębszy wymiar ludzkiej egzystencji, dla której współczesna myśl filozoficzna jest paradoksalnym przygotowaniem. Odrzucenie tradycyjnej metafizyki jawi się w tym kontekście jako quasi-religijny gest odrzucenia idoli przysłaniających czekającego na człowieka Boga. (Dr hab. Stanisław Obirek, prof. UŁ) ISBN , 2010, format A5, s. 104, cena 31,40 zł Terry Eagleton ROZUM, wiara i rewolucja Refleksje nad debatą o Bogu PATRonat MEdialny Ta błyskotliwa książka spowoduje poruszenie wśród naukowców, teologów, ludzi wierzących i niewierzących, a także wielu czytelników pragnących zrozumieć debatę o Bogu. Z jednej strony Eagleton rozprawia się z tym, co nazywa zabobonnym poglądem na Boga, przyjmowanym przez większość ateistów i agnostyków, proponując na jego miejsce rewolucyjny pogląd na chrześcijańską Ewangelię. Z drugiej strony ostro atakuje zdradę tych rewolucyjnych ideałów przez instytucjonalne chrześcijaństwo. ISBN , 2010, format B5, s. 186, cena 40,95 zł

15 CULTURA Cultura to interdyscyplinarna seria, w ramach k tóre j uk azują się przekł ady zarówno klasycznych, jak i najnowszych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i studiów kulturowych oraz innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych zainteresowanych kulturą jako atrybutem, sposobem życia i sferą twórczości człowieka 13 Tom Boellstorff Dojrzewanie w Second Life Antropologia człowieka wirtualnego Miliony ludzi na całym świecie spędzają część swojego życia w internetowych, wirtualnych społecznościach. Największą z nich jest Second Life. Jej mieszkańcy kupują ziemię i budują domy, chadzają na koncerty i do barów, biorą udział w ślubach i nabożeństwach religijnych, kupują oraz sprzedają wirtualne towary i usługi, wchodzą w relacje towarzyskie i uczuciowe. Dojrzewanie w Second Life jest pierwszą antropologiczną analizą tego dynamicznego, alternatywnego wszechświata. Książka przedstawia fascynujący i dla wielu osób tajemniczy świat. W jaki sposób można w wirtualnym społeczeństwie zarabiać prawdziwe pieniądze? Czy można się zaprzyjaźnić z innymi awatarami? Niezaznajomiony z tymi zagadnieniami czytelnik może się bardzo wiele nauczyć. (Michelle Press, Scientific American ) ISBN , 2012, format B5, s. 356, cena ok. 39,00 zł Zygmunt Bauman Straty uboczne zapowiedź Nierówności społeczne w epoce globalizacji Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako uboczne, wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów. Klasa polityczna zwyczajowo postrzega ubóstwo w kategoriach prawno-dyscyplinarnych jako kwestię tego, jak powinno się postępować z jednostkami, które popadły w konflikt z prawem. Traktowanie ubóstwa w wymiarze problemu przestępczości przesłania jednak społeczne korzenie nierówności, które z jednej strony tkwią w konsumpcjonistycznej filozofii życiowej, z drugiej zaś w błyskawicznym zawężaniu się dostępnych ubogim szans życiowych. W swojej nowej książce Zygmunt Bauman przygląda się podobieństwu między nierównościami społecznymi a coraz powszechniejszym występowaniem strat ubocznych, poddając pod rozwagę jego implikacje i koszty. ISBN , 2012, format B5, s. ok. 208 Linda Stone Pokrewieństwo i płeć kulturowa Pokrewieństwo jako temat nabiera życia po połączeniu go z kwestiami dotyczącymi płci kulturowej, i odwrotnie, transkulturowe badanie płci kulturowej wiele korzysta z roboczej znajomości zagadnień pokrewieństwa. Ta niezwykle ważna książka, z powodzeniem łącząc obie dyscypliny, pokazuje ich znaczenie dla życia studentów i przyczynia się do lepszego rozumienia obcych kultur. Czternaście opisów konkretnych przypadków, zawartych w książce, rzuca światło na skomplikowane powiązania między pokrewieństwem a płcią kulturową w bardzo zróżnicowanych kulturowo grupach. Niniejsze wydanie wzbogacono o rozdział, demonstrujący, w jaki sposób struktury pokrewieństwa i związane z nimi role płci kulturowej leżą u podstaw wielu współczesnych problemów społecznych na całym świecie. ISBN , 2012, format B5, s. 424, cena ok. 49,00 zł

16 14 CULTURA Robert J. C. Young Postkolonializm Wprowadzenie Teoria postkolonialna nie jest teorią w sensie naukowym. Nie stanowi spójnie opracowanego zbioru zasad, na którego podstawie można przewidywać następstwa określonego zespołu zjawisk. Jest to raczej zespół powiązanych perspektyw, często stanowiących wzajemne przeciwieństwo. Teoria postkolonialna obejmuje zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania innych dyscyplin i działań, zwłaszcza dotyczące pozycji kobiet, rozwoju, ekologii, sprawiedliwości społecznej oraz socjalizmu w najszerszym sensie tego terminu. Nade wszystko postkolonializm dąży do zmiany sposobu myślenia ludzi i ich zachowań, a także do stworzenia bardziej sprawiedliwych relacji między narodami świata. (Z Wprowadzenia) ISBN , 2012, format B5, s. ok. 194, cena ok. 34,00 zł Steven Vertovec Transnarodowość W niniejszej książce zostały omówione transnarodowe praktyki migrantów oraz bardziej ogólne znaczenia, jakie w kontekście badań nad globalizacją przypisuje się transnarodowości. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono, w jaki sposób nowe, współczesne transnarodowe praktyki migrantów przyczyniają się do znaczącego przekształcania struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych, zarówno w krajach, z których migranci pochodzą, jak i w krajach, w których się osiedlają. Transarodowość to niezwykle potrzebna, klarownie napisana i skondensowana książka, która dotyczy jednej z ważniejszych koncepcji obecnych w dzisiejszym dyskursie akademickim i politycznym. ISBN , 2012, format B5, s. ok. 320, cena ok. 36,00 zł Jack David Eller Antropologia kulturowa Globalne siły, lokalne światy Bogaty w treści etnograficzne podręcznik do antropologii kulturowej, prezentujący spójną i nową wizję tej dyscypliny oraz jej przedmiotu różnorodności ludzkiej. Piętnaście rozdziałów i trzy studia przypadku przedstawiają wszystkie podstawowe działy antropologii kulturowej, porządkując je pod względem pojęciowym i tematycznym. Jedna trzecia książki została poświęcona globalnym i historycznym zjawiskom kulturowym, takim jak kolonializm, nacjonalizm, etniczność i konflikt etniczny, rozwój gospodarczy, ekologia, odradzanie się kultur, fundamentalizm czy kultura popularna. Z tym szerszym kontekstem zostały zintegrowane bardziej tradycyjne zagadnienia antropologiczne, co dobrze oddaje zmieniające się treści współczesnych kursów z tego przedmiotu. ISBN , 2012, format B5, s. 600, cena 74,98 zł Felix Stalder Manuel Castells Teoria społeczeństwa sieci Publikacja stanowi pierwsze kompletne omówienie Castellsowskiej teorii społeczeństwa sieci. Castells, począwszy od prac na temat przemian zachodzących w miastach oraz ruchów społecznych, po nowsze, poświęcone przeobrażeniom związanym z nowmi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, od trzech dziesięcioleci przewodzi współczesnym debatom. Rdzeń jego teorii stanowi twierdzenie, iż jesteśmy świadkami odejścia od zintegrowanych hierarchii ku elastycznym sieciom, które stanowią strukturę zarówno dominujących procesów społecznych, jak i najważniejszych prób ich podważenia. Zakres, precyzja i styl rozważań sprawiają, że porównuje się go z Marksem i Weberem. ISBN , 2012, format B5, s. 264, cena 39,90 zł

17 CULTURA 15 Maurice Godelier Idee i materia Myśl, gospodarka, społeczeństwo Autor pokazuje w błyskotliwej analizie, która rzuca wyzwanie zastanym schematom że z dwóch sił, które składają się na władzę dominacji i wyzysku, najistotniejszą wcale nie jest przemoc stosowana przez stany, kasty lub klasy dominujące w społeczeństwie, ale przyzwolenie zdominowanych na ich zdominowanie. Czarną skrzynką, którą myśl musi dogłębnie zbadać, jeśli chce mieć wpływ na ewolucję naszego społeczeństwa, jest właśnie mechanizm produkcji i reprezentacji podzielanych przez wzajemnie sobie przeciwstawne stany, kasty i klasy ale również i płcie. Oto jeden z wielkich problemów nauk społecznych, o poważnych konsekwencjach naukowych i politycznych. Lektura obowiązkowa dla studentów etnologii, antropologii kultury, socjologii, kulturoznawstwa, a także ekonomii czy filozofii. ISBN , 2012, format B5, s. 260, cena 44,94 zł Daniel Miller Teoria zakupów Przed przeczytaniem tej książki sądziłem, że teoria zakupów nie jest możliwa. Zmieniłem zdanie. Miller przekonuje, że zakupy to praktyka rytualna zorientowana na innych. Tym samym przywraca serce ujęciom konsumpcji, które zbyt często zakładają, że zakupy to czynność aspołeczna. (Nigel Thrift, University of Bristol) Książka proponuje oryginalne spojrzenie na jedną z codziennych czynności zakupy. Zwykle przyjmujemy, że w zakupach chodzi o jednostki i materializm. Miller odrzuca to założenie i podąża drogą analizy zakupów na zasadzie analogii z antropologicznymi badaniami rytuału ofiarnego. Twierdzi, że akt nabywania dóbr powiązany jest z innymi relacjami społecznymi, zwłaszcza tymi, których podstawą jest miłość i troska. ISBN , 2011, format B5, s. 172, cena 37,80 zł John L. Comaroff, Jean Comaroff Etniczność sp. z o.o. Autorzy badają całe spektrum intrygujących, niepokojących, nawet absurdalnych zjawisk, aby przeanalizować nowy moment w dziejach ludzkiej tożsamości: jej postępujące utowarowienie. Za pomocą różnorodnych przykładów śledzą wzajemnie sprzeczne skutki neoliberalizmu, w miarę jak ten przekształca tożsamości i byty społeczne na całym świecie. Książka zawiera wnikliwy opis tego, w jaki sposób zbiorowości etniczne przekształcają się na wzór korporacji podczas gdy korporacje zaczynają wykorzystywać praktyki etniczne, aby otwierać nowe rynki i zapoczątkowywać nowe systemy konsumpcji. Książka jest przekonującym, oryginalnym wizerunkiem nowego świata rodzącego się z kolizji kultury, kapitalizmu i tożsamości. ISBN , 2011, format B5, s. 256, cena 39,90 zł Richard R. Wilk, Lisa Cliggett Ekonomie i kultury Podstawy antropologii ekonomicznej Książka wprowadza czytelnika w mało wciąż u nas znaną subdyscyplinę, jaką jest antropologia ekonomiczna. Przedstawia syntetyczny zarys jej historii, filozofii oraz ujęć teoretycznych przez nią praktykowanych. Dostarcza ilustracjé zastosowania tego podejścia z pogranicza antropologii i ekonomii; w konsekwencji ujmuje gospodarkę w kategoriach systemu kulturowego. (...) Książka będzie istotnym wprowadzeniem do debaty na temat kulturowych uwikłań rozmaitych form działalności gospodarczej, debaty, która ma do spełnienia również istotną misję polityczną w świecie, stającym się jednym wielkim rynkiem ekonomicznym, rozbitym wszakże na wielość jego odmian kulturowych. (Dr hab. Janusz Barański) ISBN , 2011, format B5, s. 260, cena 40,95 zł

18 16 CULTURA Scott Lash, Celia Lury Globalny przemysł kulturowy MedializaCJa rzeczy Ta książka to fascynująca historia o tym, w jaki sposób przedmioty materialne stały się symbolami kulturowymi, i jak produkcja symboli w postaci rozpoznawalnych marek stała się celem kapitalizmu. Globalny przemysł kulturowy to bogaty zasób źródeł empirycznych i teoretycznych, pokazujących, w jaki sposób przedmioty te od butów Nike do filmu Toy Story, od piłki nożnej do sztuki konceptualnej ulegają metamorfozom i przemieszczają się ponad granicami państw. Rynkiem towarów rządzą obecnie totemy, a kultura popularna wytwarza, przesuwa i dynamizuje ikony rynkowych marek. Krążenie wartości ekonomicznej ma dziś postać rozmowy między rzeczami-symbolami. Globalny przemysł kulturowy to świetnie udokumentowana, wyrafinowana intelektualnie, ważna książka. (Jeffrey Alexander, Yale University) ISBN , 2011, format B5, s. 310, cena 39,90 zł Antropologia doświadczenia Z epilogiem Clifforda Geertza Red. Victor W. Turner, Edward M. Bruner Czternastu autorów, znanych specjalistów w swoich dziedzinach wiedzy, rozważa, jak ludzie doświadczają swojej kultury i w jaki sposób wyrażają te doświadczenia poprzez formy tak rozmaite, jak opowieść, dzieło literackie, teatr, karnawał, rytuał, wspomnienie i przegląd życia. Widać, że antropologia a przynajmniej jej część jest właśnie w trakcie procesu tworzenia serii publikacji na temat doświadczenia, opowiadania i tekstualności publikacji, które za jakiś czas będą nam stale towarzyszyć. Bogactwo tej książki jest zaletą samą w sobie, a zebranie wszystkich tych artykułów w jednym tomie jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dla tych, którzy będą wykorzystywać je w nauczaniu lub po prostu będą się chcieli z nimi zapoznać. (Paul Rabinow) ISBN , 2011, format B5, s. 412, cena 41,90 zł Simon Frith Sceniczne rytuały O wartości muzyki popularnej W Scenicznych rytuałach Simon Frith zadaje pytanie, o czym właściwie rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o muzyce. Zamiast eliminować emocjonalne reakcje i osobisty gust jako coś obcego akademickiemu krytykowi, Frith czyni te postacie zaangażowania swym tematem i ukazuje ich miejsce w samym centrum estetyki, która strukturyzuje naszą kulturę i ubarwia życie. Frith znosi pozorne rozróżnienie między kulturą wysoką a kulturą popularną z dowcipem i erudycją, które są zbyt rzadkie wśród rozprawiających o kulturze Muzyka popularna jest ważna dla autora, który daje nam jeden z najlepszych tekstów mówiących o tym, dlaczego powinna być ważna. ("Financial Times") ISBN , 2011, format B5, s. 390, cena 37,80 zł Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol Wynaleźć codzienność 2. Mieszkać, gotować W książce Wynaleźć codzienność. Sztuki działania (Wydawnictwo UJ 2008) Michel de Certeau analizował subtelne podstępy, taktyki oporu, które definiowały sztukę życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. W drugim tomie: Mieszkać, gotować Luce Giard i Pierre Mayol tworzą socjohistorię sztuk działania na podstawie mikro-opowieści przechodzących ze sfery prywatnej (sztuki gotowania i odżywiania się) do sfery publicznej (praktyki dzielnicy, tu robotniczej przestrzeni, jaką stanowi Croix-Rousse w Lyonie) oraz do prywatnej przestrzeni mieszkalnej. Oba tomy otwierają nowe pole badawcze praktycznej nauki o poszczególności, będącej wyrazem podziwu oraz szacunku dla pomysłowości zwykłych ludzi, których sposoby działania czynią z publicznej i prywatnej przestrzeni miejsce nadające się do życia. ISBN , 2011, format B5, s. 284, cena 42,84 zł

19 CULTURA 17 Mary Louise Pratt Imperialne spojrzenie Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja Imperialne spojrzenie jest wysoko cenioną interdyscyplinarną książką, która zyskała rangę fundamentalnego dzieła z dziedziny literatury podróżniczej i krytyki postkolonialnej. Autorka bada, w jaki sposób pisarstwo podróżnicze budowało obraz świata poza Europą i ukazywało go europejskim czytelnikom. Koncentruje się na utworach dotyczących Ameryki Południowej i Afryki oraz ich relacji do europejskiej ekspansji politycznej i ekonomicznej; dzięki uważnej lekturze tych książek uczona ukazuje, jak dzieła literackie łączyły się z różnymi formami wiedzy i ekspresji, które charakteryzowały ich epokę. ISBN , 2011, format B5, s. 356, cena 41,90 zł John Fiske Zrozumieć kulturę popularną To chyba nabardziej dojrzałe opracowanie o kulturze popularnej, najmocniej przy tym nasycone detalem świetnie interpretowanym przez oryginalne założenia autorskiej teorii. (Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta) Fiske nadaje nowy wymiar badaniom nad takimi wytworami kultury, jak jeansy, centra handlowe i teleturnieje telewizyjne. Wprowadza rozróżnienie między kulturą masową a kulturą popularną, która przejawia się w sposobach wykorzystania, nadużywania i niszczenia owych produktów przez człowieka, nadającego im własne znaczenia i komunikaty. Autor obala mit bezmyślnego masowego odbiorcy, dowodząc, że kultura popularna rozwija się w tak wielu kierunkach właśnie dlatego, że ów odbiorca odznacza się o wiele większą świadomością, niż się powszechnie sądzi. ISBN , 2010, format B5, s. 288, cena 37,80 zł Homi K. Bhabha Miejsca kultury Bhabha to zjawisko wyjątkowe: czytelnik imponujący subtelnością i dowcipem, teoretyk zaskakujący zaangażowaniem. Jego praca stanowi przełom w relacjach zachodzących pomiędzy różnymi epokami, gatunkami i kulturami kolonializmem, postkolonializmem, modernizmem i ponowoczesnością. (Edward Said) Bhabha proponuje teorię hybrydowości kulturowej wychodzącą daleko poza podejmowane wcześniej próby wyjaśnienia związków między kolonializmem a globalizmem. Dowodzi, że kultura odznacza się największą produktywnością na obszarach, gdzie jest najbardziej dwuznaczna i transgresyjna. Łącząc intelektualną swobodę z wiarą, że teoria może przyczynić się do praktycznych zmian społecznych, Bhabha stał się czołowym teoretykiem postkolonialnym naszych czasów. ISBN , 2010, format B5, s. 322, cena 40,95 zł Marshall Sahlins Z przeprosinami dla Tukidydesa Rozumienie historii jako kultury i odwrotnie Błyskotliwa analiza, ożywcza i zabawnie ujęta w słowa oto dzieło mistrza w jego najlepszej dyspozycji. Marshall Sahlins istotnie powinien przeprosić Tukidydesa, który już nigdy nie będzie taki sam dla czytelników tego inteligentnego i obrazoburczego studium pokazującego, jak przez ostatnie dwa tysiąclecia budowano historię. Jest to obowiązkowa lektura dla historyków, antropologów, a także wszystkich, którzy chcą poznać prawdę o wojnie peloponeskiej lub wojnie polinezyjskiej, dowiedzieć się, jak Giants zwyciężyli w rozgrywkach baseballowej National League, lub zrozumieć, dlaczego Al Gore nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. (Thomas R. Trautmann, University of Michigan) ISBN , 2011, format B5, s. 370, cena 41,90 zł

20 18 CULTURA Clifford Geertz Po fakcie Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog Właściwie nie bardzo wiadomo, co począć z przeszłością pisze Geertz; jednak z własnej przeszłości stworzył pierwszorzędną, medytacyjną niemal książkę, pełną głębokich refleksji. Stylem chwilami potoczystym, a chwilami przywodzącym na myśl prozę Jamesa, opisuje miejsca, które były widownią jego antropologicznych trudów. (New Yorker) Książka jest jednym z ważniejszych świadectw samoświadomości intelektualisty na przełomie XX i XXI stulecia, samoświadomości, dla której pretekstem jest własna kariera naukowa i długoletnie kontakty z odmiennymi kulturami. Jest to swoista summa jego poglądów na wydarzenia czterdziestu lat zarówno w świecie pozaeuropejskim, jak w cywilizacji zachodniej: są one widziane z perspektywy człowieka, który bywa i tu, i tam. (Prof. dr hab. Wojciech Burszta) ISBN , 2010, format B5, s. 208, cena 30,45 zł Maurice Godelier Zagadka daru Perspektywa przyjęta przez Maurice a Godeliera całkowicie zmienia nasze rozumienie pojęcia daru. Autor wykazuje, że można dać jakiś przedmiot i jednocześnie go zatrzymać. Podarowane zostaje prawo do używania przedmiotu jako daru, a tym, co się zatrzymuje, jest nienaruszalne prawo własności. Należy jednak wytłumaczyć, dlaczego ta zasada odnosi się do cennych przedmiotów, które się daje, ale nie stosuje się do przedmiotów świętych, które się zatrzymuje. Sprawa wyjaśnia się, kiedy rozpozna się, co kryje się w takim przedmiocie, a jest to wyobrażenie związane z władzą. Wydaje się zatem, że każde społeczeństwo łączy dwa zbiory przedmiotów: te wyłączone z wymiany, z praktyki dawania tworzą ustalone punkty oparcia niezbędne, by inne przedmioty mogły krążyć w tych wymianach. ISBN , 2010, format B5, s. 268, cena 40,95 zł Ted C. Lewellen Antropologia polityczna Wprowadzenie W tym zwięzłym i klarownym omówieniu rozwoju antropologii Ted C. Lewellen śledzi rozwój jej struktury teoretycznej i osobisty wkład jej głównych autorów. Umożliwia on czytelnikom zgłębienie zagadnień, problemów, zawiłości i osiągnięć antropologów politycznych, którzy usiłują zrozumieć wielorakie sposoby, w jakie społeczeństwa o różnej wielkości, znajdujące się na różnych poziomach złożoności, radzą sobie z kwestiami porządku i konfliktu zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W rezultacie powstał godny polecenia przewodnik po źródłach tej coraz ważniejszej subdyscypliny, który z tego, co wiem jest jedyną pozycją tego rodzaju. (Z Przedmowy Victora Turnera) ISBN , 2010, format B5, s. 296, cena 34,65 zł Nowe mitologie Red. Jérôme Garcin W lutym 1957 roku ukazały się Mitologie zbiór pięćdziesięciu trzech najbardziej błyskotliwych artykułów Rolanda Barthes'a, opublikowanych wcześniej w Lettres nouvelles, Esprit i France-Observateur. Znakomity autor sportretował francuskie społeczeństwo konsumpcyjne poprzez jego ikony ekonomiczne, wewnętrzne, polityczne i kulturowe. Pół wieku później Jérôme Garcin zaprasza na targowisko XXI wieku. Każdy z autorów zebranych w książce esejów powieściopisarzy, socjologów, filozofów, historyków, ekonomistów i psychoanalityków wybrał jakąś nową mitologię i przedstawił ją wprawdzie nie dokładnie według schematu Barthes'a, lecz w jego duchu, a więc z humorem. Niniejszy tom stanowi zatem kontynuację dzieła, które samo w sobie mitologiczne było dla niego inspiracją. ISBN , 2010, format B5, s. 170, cena 34,65 zł

Wydawnictwo Akademickie DIALOG

Wydawnictwo Akademickie DIALOG Wydawnictwo Akademickie DIALOG KATALOG 2015 Nowości Przygody Sindbada Żeglarza Przygody Sindbada Żeglarza Tłumaczenie Jolanta Kozłowska Warszawa 2015, s. 184, 120x170 mm, ISBN 978-83-8002-272-0, cena 20

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas

Katalog Przedmiotów. Collegium Civitas Katalog Przedmiotów Collegium Civitas studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Studia Azjatyckie Politologia Dziennikarstwo Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie. Zygmunt Bauman swoją uwagę poświęca nowoczesności

Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie. Zygmunt Bauman swoją uwagę poświęca nowoczesności Joanna Zygmunt Jancz Ba Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie 44 listy ze świata płynnej nowoczesności Zygmunt Bauman Kraków 2011, ss. 302.

Bardziej szczegółowo

R eligia. w kontekście społecznym

R eligia. w kontekście społecznym R eligia w kontekście społecznym Tytuł oryginału: Religion: The Social Context. Fifth Edition Copyright 2002 by Meredith B. McGuire The English language edition of this book is published by Waveland

Bardziej szczegółowo

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Tomasz Bazylewicz Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym (Atomic Holocaust in Japanese Historical Comics)

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Dorota Nowalska Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka Społeczne wyzwania współczesnych państw Redakcja naukowa Dorota Gizicka Lublin 2011 Seria Wydawnicza Studia Sądecko-Lubelskie Recenzja dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL Opracowanie techniczne i okładka

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Zbyszko Melosik Tomasz Szkudlarek. Kultura, tożsamość i edukacja migotanie znaczeń

Zbyszko Melosik Tomasz Szkudlarek. Kultura, tożsamość i edukacja migotanie znaczeń Zbyszko Melosik Tomasz Szkudlarek Kultura, tożsamość i edukacja migotanie znaczeń Spis treści 1. Wstęp: i kto to mówi? 2. Nauki społeczne u schyłku nowoczesności 2.1. Ponowoczesność jako dramat; ponowoczesność

Bardziej szczegółowo

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych PRACA DOKTORSKA mgr Adam Rogala-Lewicki Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polemiki i recenzje 229

Polemiki i recenzje 229 K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 1 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Redakcja Tomasz Kranz Lublin 2012 Redakcja i korekta:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią Raport podsumowujący Piotr Mikiewicz Jon Torfi Jonasson Gestur Gudmundsson Kristjana Stella Blondal Dagmara Margiela Korczewska red. Piotr Mikiewicz Wrocław

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME

ISSN 1895-4421 EPISTEME ISSN 1895-4421 EPISTEME KRAKÓW NR 6/2008 EPISTEME Półrocznik naukowo-kulturalny Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Rada

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 2012 R. LV, nr 4 (212) s. 151 167 RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY Bernard Poulet: ŚMIERĆ PRASY I PRZY- SZŁOŚĆ INFORMACJI 1. Przeł. Oskar

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROZNAWCZEGO Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Kraków, 19-21 września 2013

II ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROZNAWCZEGO Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Kraków, 19-21 września 2013 Dzień pierwszy Krajobazy kulturowe przewodniczący panelu: prof. Ryszard Nycz, s. 0.101 Dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM PROCESUALNA NATURA KRAJOBRAZU Wyodrębniając dwa sensy krajobrazu: krajobraz jako

Bardziej szczegółowo