UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;"

Transkrypt

1 1. A III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B Jesień Narodów / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski. - Warszawa : Collegium Civitas [et al.], s. : il. ; 24 cm. WĘGRY - POLITYKA I RZĄDY - OD 1989 R.; NIEMCY, REP.DEMOKRATYCZNA - POLITYKA I RZĄDY R.; CZECHOSŁOWACJA - POLITYKA I RZĄDY R.; RUMUNIA (REWOLUCJA); BUŁGARIA - POLITYKA I RZĄDY R.; 3. B ABSOLUTORIUM jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. - Olsztyn : Uniw.Warmińsko-Mazurski. Wydaw., s. ; 24 cm. BUDŻET PAŃSTWA - PRAWO; FINANSE PUBLICZNE - KONTROLA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; KONTROLA PARLAMENTARNA; KONTROLA PARLAMENTARNA - POLSKA; 4. C ACCOUNTING for changes in the Spanish wage distribution : the role of employment composition effects / Raquel Carrasco, Juan F. Jimeno, A. Carolina Ortega. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1120) PŁACA - HISZPANIA; 5. B ACQUIS Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej / Anna Szachoń-Pszenny. - Poznań : Ars Boni Et Aequi, [2],344 s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 6. B ADMINISTRACJA celna w strukturze administracji publicznej / Mirosława Laszuk. - Białystok : Politechnika Białostocka. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 23 cm. ( Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka. Biblioteka Prawa Administracyjnego) ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ADMINISTRACJA CELNA - POLSKA; CŁO - POLSKA; CŁO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 1

2 7. B AFTER the great complacence : financial crisis and the politics of reform / Ewald Engelen [et al.]. - Oxford [et al.] : Oxford University Press, XIV,281 s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - 21 W.; FINANSE - INSTYTUCJE - POLITYKA PAŃSTWA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO; 8. A THE AGE of equality : the twentieth century in economic perspective / Richard Pomfret. - Cambridge, Massachusetts ; London : Belknap Press of Harvard University Press, XI, 283 s. : mapy, wykr. ; 22 cm. HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; RÓWNOŚĆ (PRAWO); GLOBALIZACJA - HISTORIA - 20 W; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 20 W.; 9. B AKTYWIZACJA zawodowa szczególnych kategrii bezrobotnych / Grażyna Spytek- Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY - BADANIE - POLSKA; BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ; 10. B W AKTYWNOŚĆ eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków / red. nauk. Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik ; aut. : Jerzy Cieślik [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PRZYPADKÓW; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PRZYPADKÓW; 11. B ALIMENTY w prawie prywatnym międzynarodowym / Anna Juryk. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 24 cm. - ( Biblioteka Prawnika) ALIMENTY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; 2

3 12. A ANALIZA kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) KRYMINALISTYKA; PRZESTĘPCZOŚĆ - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA - OD 1989 R; 13. B W ANALIZA zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Henryk Gurgul. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 25 cm. ANALIZA HISTORII ZDARZEŃ; AKCJE - RYNEK - BADANIE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - BADANIA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - MODELE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT; 14. B ANALYSIS of the Albanian banking system in a risk-performance framework / Irini Kalluci. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 03 (26)2011) BANKOWOŚĆ - ALBANIA; RYZYKO BANKOWE; 15. C ANCHORING countercyclical capital buffers : the role of credit aggregates / by Mathias Drehmann, Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis. - Basel : Bank for International Settlements, III,[1],34 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 355) STABILNOŚĆ FINANSOWA; 16. C W ANDRZEJ Heidrich - twórca polskich banknotów / Narodowy Bank Polski ; [z Andrzejem Heidrichem rozmawia Teresa Torańska]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, ,[1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. HEIDRICH, ANDRZEJ (1928- ; ARTYSTA GRAFIK, AUTOR PROJEKTÓW POLSKICH BANKNOTÓW) - BIOGRAFIA I TWÓRCZOŚĆ; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; 17. C ATLAS historii świata : od p.n.e. do dzisiaj / red. nauk. Geoffrey Wawro ; [tłum. Rafał Sarna]. - Warszawa : Buchmann, c s. : il., mapy kolor. ; 33 cm. ATLAS HISTORYCZNY; HISTORIA POWSZECHNA; 3

4 18. B /1 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.1 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; 19. B /2 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.2 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, [8], s , [1] : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 20. C BANK heterogeneity and interest rate setting : what lessons have we learned since Lehman Brothers? / by Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 39 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 359) BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; STOPA PROCENTOWA - MODELE; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 21. C BANK Spółdzielczy w Łomży : : 100 lat na Ziemi Łomżyńskiej / [Andrzej Nowicki]. - Warszawa : NM-Media, s. : fot. kolor. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOMŻA); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOMŻA (POLSKA) - HISTORIA; 22. C BANK Spółdzielczy w Łowiczu : 110 lat na Ziemi Łowickiej / Marek Wojtylak, Jan Sosna. - Warszawa : Biomal, , [8] s. : fot. kolor., wykr. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOWICZ); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOWICZ (POLSKA) - HISTORIA; 4

5 23. B DIE BANKEN in ihrer größten Krise : wie geht es weiter? : Beiträge des Duisburger Banken-Symposiums / Werner Böhnke, Berndt Rolfes (hrsg.). - Wiesbaden : Gabler, c XV,[1],92 s. : rys. ; 25 cm. - ( Schriftenreihe des European Center for Financial Services) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 24. B W W BANKOWOŚĆ elektroniczna : studium prawne / Barbara Bajor ; Instytut Nauk Prawnych PAN. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PRAWO - POLSKA; 25. B BANKOWOŚĆ internetowa i pieniądze w sieci dla "dinozaurów" (seniorów młodych duchem i z poczuciem humoru) / Bogdan Krzymowski. - Michałowice (pod Warszawą) : Komp.Ofic.Wyd."HELP", c s. : il. ; 24 cm. - ( Best HELP) BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; AUKCJE INTERNETOWE; 26. A BASEL III, the devil and global banking / Dimitris N. Chorafas. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XI, 287 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO A SEKTOR BANKOWY; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - PRAWO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BANKOWOŚĆ A GLOBALIZACJA; BANKI MIĘDZYNARODOWE A GLOBALIZACJA; RYZYKO SYSTEMOWE; RYZYKO BANKOWE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - POLITYKA; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 27. B A BAYESIAN estimation of a small structural model for the Albanian economy / Elona Dushku, Vasilika Kota. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania ; 04 (27)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - MODELE; 5

6 28. B BEYOND our means : why America spends while the world saves / Sheldon Garon. - Pricenton ; Oxford : Princeton University Press, cop [10], 475 s., 4 k. tabl. kolor. : fot., w tym kolor. ; 25 cm. OSZCZĘDNOŚCI - HISTORIA; OSZCZĘDNOŚCI - AZJA; OSZCZĘDNOŚCI - STANY ZJEDNOCZONE; OSZCZĘDNOŚCI - JAPONIA; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - BADANIE; HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; GOSPODARSTWO DOMOWE - OSZCZĘDNOŚCI - BADANIE; STANY ZJEDNOCZONE A AZJA; 29. B BEYOND the Keynesian endpoint : crushed by credit and deceived by debt - how to revive the global economy / Tony Crescenzi. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, c [6],298 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. FINANSE MIĘDZYNARODOWE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; DŁUGI PUBLICZNE; INWESTYCJE PUBLICZNE; 30. A BEZCZYNNOŚĆ organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Michał Miłosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA R.-; 31. B BEZPIECZEŃSTWO obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka / [red. nauk. Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan]. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. MALAK, KAZIMIERZ ( ; POLITOLOG) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA I RZĄDY; KRAJE BYŁEGO ZSRR - BEZPIECZEŃSTWO; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA ZAGRANICZNA; 32. B BIAŁY wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 25 cm. ŹRÓDŁA INFORMACJI; SŁUŻBY WYWIADOWCZE - ŹRÓDŁA INFORMACJI; WYWIAD GOSPODARCZY; INTERNET - STOSOWANIE; ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI; 6

7 33. A BIG mind : wielki umysł, wielkie serce / Dennis Genpo Merzel ; przeł. Joanna Janisiewicz, Andrzej Getsugen Krajewski. - Warszawa : Wydaw.Czarna Owca, ,[7] s. : il. ; 21 cm + płyta DVD. BUDDYZM ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; MEDYTACJE ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; 34. B BLISKI wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ,[2] s. ; 24 cm. BLISKI WSCHÓD; BLISKI WSCHÓD - POLITYKA I RZĄDY W.; BLISKI WSCHÓD - GOSPODARKA; 35. A W BRAKTEATY śląskie, wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie z XIII wieku z prywatnych kolekcji niemieckich = Schlesische, pommerellische, kleinpolnische und großpolnische Brakteaten aus dem 13. Jahrhundert in einzelnen privaten Sammlungen Deutschlands / Tadeusz Szczurek, Hans-Dieter Dannenberg. - Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie, s. : fot. kolor., mapy ; 22 cm. BRAKTEATY (NUMIZMATYKA); BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - ZBIORY NIEMIECKIE; BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - POLSKA; NUMIZMATYKA; MONETY - POLSKA - 13 W; MONETY ŚREDNIOWIECZNE; PIENIĄDZ - HISTORIA - POLSKA; 36. B BRUGIA : kolebka kapitalizmu / James M. Murray ; tłum. Dorota Guzowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[3] s. : il. ; 24 cm. HISTORIA GOSPODARCZA W; BRUGIA (BELGIA); BRUGIA (BELGIA) - HISTORIA GOSPODARCZA; BRUGIA (BELGIA) - POLITYKA I RZĄDY; BELGIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 37. B BUSINESS matters / Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BIZNES I EKONOMIA; 7

8 38. B CASE studies in Islamic banking and finance : case questions & answers / Brian Kettell. - Chichester : John Wiley and Sons, XXI, [2], 167 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; 39. B CASUALTIES of credit : the English financial revolution, / Carl Wennerlind. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, IX,[3],348 s. ; 25 cm. KREDYT - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA - 17 W.; FINANSE - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; 17 W; ANGLIA (WIELKA BRYTANIA) - GOSPODARKA - 17 W.; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA - 17 W.; 40. B CHAOS czy twórcza destrukcja? : ku nowym modelom w gospodarce i polityce / red. nauk. Anna Zorska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKONOMICZNA; OFFSHORING; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA; QXL POLAND; KONSUMENT; KOMUNIKACJA W POLITYCE; 41. C CHINA'S evolving reserve requirements / Guonan Ma, Yan Xiandong and Liu Xi. - Basel : Bank for International Settlements, III, 29 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 360) ZHONGGUO REN MIN YIN HANG - POLITYKA PIENIĘŻNA; PIENIĄDZ - POLITYKA - CHINY; BANKI - REZERWY - CHINY; BANKOWOŚĆ - CHINY; 42. C THE CHINESE yuan : internationalization and financial products in China / Peter G. Zhang with Thomas Chan. - Singapore : John Wiley and Sons (Asia) Pte, cop XV, 247 s. : wykr. ; 27 cm. JUAN (PIENIĄDZ); KURSY WALUTOWE - CHINY; INSTRUMENTY POCHODNE; RYNEK FINANSOWY - CHINY; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; CHINY - GOSPODARKA - OD 2000 R; 8

9 43. A CO widział pies i inne przygody / Malcolm Gladwell ; tłum. Rafał Śmietana ; konsultacja tłum. Randall Johnson, Małgorzata Skopek, Andrzej Zalasiński. - Kraków : Znak, ,[4] s. ; 21 cm. - ( Punkty Przełomowe) PUBLICYSTYKA AMERYKAŃSKA - 21 W.; PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA; KULTURA MASOWA; 44. B CODES of finance : engineering derivatives in a global bank / Vincent Antonin Lépinay. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c XXI,[3],280 s. : rys. ; 24 cm. INŻYNIERIA FINANSOWA; INSTRUMENTY POCHODNE; BANKI - ZARZĄDZANIE; STUDIA PRZYPADKÓW; 45. C COMMON mistakes in economics by the public, students, economists and Nobel laureates / Yew-Kwang Ng. - New York : Nova Science Publishers, cop XV, 171 s. : wykr. ; 27 cm. - ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) TEORIE EKONOMICZNE - BŁĘDY LOGICZNE; NAUKI EKONOMICZNE - BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY LOGICZNE; ROZUMOWANIE; 46. B COMPETITIVE position of the Albanian economy in terms of productivity and labour cost / Evelina Çeliku and Iris Metani. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 01 (24)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - BADANIA; KOSZTY PRACY - ALBANIA; PRODUKTYWNOŚĆ; 47. A L'ÉCONOMIE nouvelle : l'intelligence et la production : économie, morale, religion / Georges Valois. - Paris : Nouvelle Librairie Nationale, ,[2] s. ; 21 cm. ( Écrivains de la Renaissance Française) NAUKI EKONOMICZNE; EKONOMIA; FRANCJA - GOSPODARKA R.; 48. A CONTINGENT capital : short-term investors and the evolution of corporate governance in France and Germany / Michel Goyer. - Oxford : Oxford University Press, XIV, 209 s. : wykr. ; 23 cm. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI; NADZÓR KORPORACYJNY - FRANCJA; NADZÓR KORPORACYJNY - NIEMCY, REP.FEDERALNA; ALOKACJA KAPITAŁU; 9

10 49. A THE COSTS of financial crises : resource misallocation, productivity and welfare in the 2011 Argentine crisis / Guido Sandleris, Mark L. J. Wright. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 52 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17552) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - ARGENTYNA; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 50. A LA CRISE britannique au XXe siécle / André Siegfried. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : mapy ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section de Géographie ; No 142) HANDEL - WIELKA BRYTANIA; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA R.; WIELKA BRYTANIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 51. A THE CRISIS of capitalist democracy / Richard A. Posner. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, [6], 402 s. ; 21 cm. KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT POLITYCZNY - 21 W.; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; 52. C CROSS-BORDER coordination of prudential supervision and deposit guarantees / Daniel C. Hardy, María J. Nieto. - Madrid : Banco de España, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1126) DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; NADZÓR BANKOWY - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 53. A CUDZOZIEMIEC niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydaw., c s. ; 21 cm. - ( Studia Migracyjne) CUDZOZIEMCY (PRAWO) - POLSKA; 10

11 54. B CURRENCY wars : the making of the next global crisis / James Rickards. - New York : Portfolio, XV, 288 s. ; 24 cm. KRYZYS WALUTOWY; KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; 55. B W W CYKLE życia i bankructwa przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Mączyńskiej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. CYKL ŻYCIA (PRZEDSIĘBIORSTWO); PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; UPADŁOŚĆ - POLSKA; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 56. A CZECHY i Słowacja / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il., mapy ; 21 cm. - ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) CZECHOSŁOWACJA - HISTORIA; CZECHY - HISTORIA; SŁOWACJA - HISTORIA; 57. B CZŁOWIEK w organizacji / Waldemar Bańka. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. : rys. ; 23 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO; 58. B CZŁOWIEK w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - PSYCHOLOGIA - ZAGADNIENIA; 59. A DANIA / Grażyna Szelągowska. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il. ; 21 cm. ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) DANIA - HISTORIA; 11

12 60. B LA DÉFLATION en pratique : (Angleterre, États-Unis, France, Tchéco-Slovaquie) / Charles Rist ; Bibliothèque internationale d'économie politique. - Paris : M.Giard, VI,172 s. ; 23 cm. DEFLACJA (EKONOMIA); 61. C DIAGNOZA społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków = Social diagnosis 2011 : objective and subjective quality of life in Poland / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek. - Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press & IT, c s. : wykr. ; 30 cm. DIAGNOZA SPOŁECZNA - METODY I TECHNIKI; GOSPODARSTWO DOMOWE - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE - POLSKA; JAKOŚĆ ŻYCIA - POLSKA - OD 1989 R; SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA - OD 1989 R; GOSPODARSTWO DOMOWE - KOMPUTER I INTERNET - POLSKA; WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - POLSKA - OD 1989 R.; STOPA ŻYCIOWA - POLSKA; 62. B DOSKONALENIE sformalizowanych systemów zarządzania / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ZARZĄDZANIE - TEORIA - PODRĘCZNIK; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STANDARDY; 63. A DRUCKER na każdy dzień : 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania / Peter F. Drucker wraz z Josephem A. Maciariello ; [przekład Tomasz Szmajter]. - Poznań : Explanator, XIII,[1],426 s. ; 21 cm. ZARZĄDZANIE; 64. B W DYLEMATY inwestowania : rodzaje, efektywność, przykłady / red. nauk. Dorota Podedworna-Tarnowska. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. PRIVATE BANKING - POLSKA; PRIVATE BANKING - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; OPCJE (FINANSE); PRODUKTY STRUKTURYZOWANE; MIESZKANIA - RYNEK - INWESTYCJE; BANCASSURANCE - POLSKA; SWAP - POLSKA; INWESTYCJE; INWESTYCJE PORTFELOWE; 12

13 65. B DYNAMIC copula methods in finance / Umberto Cherubini [et al.]. - Chichester : John Wiley and Sons, cop X, 274 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) KOPUŁY (STATYSTYKA MATEMATYCZNA); RYNEK FINANSOWY - MODELE; FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE; MODELE MATEMATYCZNE - STOSOWANIE; 66. B DYNAMICZNE modele panelowe w badaniach ekonomicznych / Barbara Dańska- Borsiak. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. MODELE EKONOMETRYCZNE; EKONOMIA - BADANIA; MODELE EKONOMETRYCZNE - STOSOWANIE; 67. A DZIAŁALNOŚĆ reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech Fill [et al.] ; Janusz Koczanowski (red.). - Bydgoszcz ; Kraków : BRANTA Oficyna Wydaw., s. ; 21 cm. - ( Prawo Publiczne - Oficyna Wydawnicza Branta) REKLAMA; REKLAMA - PRAWO - POLSKA; REKLAMA - PODATKI - POLSKA; 68. A W DZIEJE administracji w Polsce w XX wieku / Marek Żukowski. - Warszawa : C.H.Beck, XXX, 981 s. ; 22 cm. - ( Studia Prawnicze) ADMINISTRACJA - HISTORIA - POLSKA - 20 W.; ADMINISTRACJA - POLSKA - 20 W.; 69. B /1 DZIEŁA wybrane. T.1, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., XL,346,[1] s. ; 24 cm. CIEŚLAK, MARIAN ( ; PRAWNIK); PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; DOCHODZENIA KRYMINALNE; 70. B /2 DZIEŁA wybrane. T.2, Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne/ Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 13

14 71. B /3 DZIEŁA wybrane. T.3, Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE - POLSKA; 72. B /4 DZIEŁA wybrane. T.4, Prawo karne procesowe : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 73. B /5 DZIEŁA wybrane. T.5, Prawo karne materialne : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[4] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; 74. A E-BIZNES po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr., fot. ; 17 cm. - ( Onepress) GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; 75. A ECONOMIC analysis of institutions : a practical guide / V. Santhakumar. - New Delhi : SAGE Publications, XI,[1],191,[1] s. ; 22 cm. INSTYTUCJONALIZM; INSTYTUCJONALIZM - STUDIA PRZYPADKÓW; 76. B ECONOMIC foundations of law / Stephen J. Spurr. - London ; New York : Routledge, XXIII,[1],303 s. : wykr. ; 25 cm. PRAWO I EKONOMIA; EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA; 14

15 77. A ECONOMICS of sovereign wealth funds : issues for policymakers / ed. Udabir S. Das, Adnan Mazarei and Han van der Hoorn. - Washington : International Monetary Fund, cop XXI, 306 s. : wykr. ; 23 cm. PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE A KRYZYS FINANSOWY; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE - STUDIA PRZYPADKÓW; 78. B EDUKACJA menedżerska w społeczeństwie współczesnym : studium teoretycznoempiryczne / Sławomir Banaszak. - Poznań : Uniw.im. A.Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 160) KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE; KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE - POLSKA; KIEROWNICTWO - BADANIA - POLSKA; 79. A W EFEKTYWNOŚĆ informacyjna rynku giełdowego / Paweł Wajda. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (POLSKA); RYNEK KAPITAŁOWY; GIEŁDA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; NADZÓR FINANSOWY - POLSKA; RYNEK KAPITAŁOWY - NADZÓR - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE - SYSTEM - POLSKA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA - POLSKA; INSIDER TRADING; 80. B EFEKTYWNOŚĆ systemu finansowego / red. nauk. Krystyna Znaniecka, Artur Walasik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) FINANSE - SYSTEM - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZAGADNIENIA; 15

16 81. A THE EFFECTS of quantitative easing on interest rates : channels and implications for policy / Arvind Krishnamurthy, Annette Vissing-Jorgensen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 46, 7 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17555) BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; STOPA PROCENTOWA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; 82. B W EKONOMIA niedoskonałych rynków pracy / Tito Boeri, Jan van Ours ; wprow. do wyd. polskiego i red. nauk. Marek Góra ; [przekład Piotr Lewandowski et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY; RYNEK PRACY - TEORIA; 83. B EKONOMIA w zarysie / praca zbiorowa pod red. Izabeli Zawiślińskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 84. B W W EKONOMICZNE, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski, Marek Martin. - Łódź : Politechnika Łódzka. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Monografie Politechniki Łódzkiej) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; 85. B EKONOMIE i kultury : podstawy antropologii ekonomicznej / Richard R. Wilk, Lisa Cliggett ; przekład Joanna Gilewicz. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 23 cm. - ( Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA - PODRĘCZNIK; 16

17 86. B ELASTYCZNA organizacja pracy w przedsiębiorstwie / Beata Skowron-Mielnik ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - ORGANIZACJA - METODY; PRACA - ORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 87. B W EMPLOYER branding : budowanie wizerunku pracodawcy : krok po kroku / Marek Kozłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( HR) PRACODOWCY - MARKA; MARKA - STRATEGIE; MARKA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - WIZERUNEK; 88. C ENCYKLOPEDIA finansów dla każdego / Łukasz Kurnik, Maja Majewska, Wanda Michalska. - Poznań : Publicat, [2010?] s. : fot. kolor, wykr. ; 28 cm. FINANSE - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; OSZCZĘDNOŚCI - PORADNIK; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - INWESTYCJE - POLSKA; GIEŁDA - PORADNIK; UBEZPIECZENIA - PORADNIK; KREDYT - PORADNIK; 89. B THE END of finance / Massimo Amato and Luca Fantacci. - Cambridge : POLITY, c XIV,313 s. ; 24 cm. FINANSE - HISTORIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - HISTORIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 90. A ENGLISH adverbial collocations / Christian Douglas Kozłowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[2] s. ; 21 cm. ANGIELSKI JĘZYK - FRAZEOLOGIA - SŁOWNIK; ANGIELSKI JĘZYK - WYRAŻENIA I ZWROTY; 91. A L'ÉPARGNE en France / Jean Lescure. - Paris : Domat Montchrestien, ,[1] s. ; 19 cm. KASY OSZCZĘDNOŚCI; OSZCZĘDNOŚCI A INWESTYCJE; FINANSE - FRANCJA; 17

18 92. B THE EQUILIBRIUM real exchange rate of lek vis-à-vis euro : is it much misaligned? / Ilir Vika and Erion Luçi. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania) KURSY WALUTOWE - ALBANIA; EURO A ALBANIA; 93. B ESTIMATION of weights for the monetary conditions in Albania / Oriela Kodra. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 07 (30)2011) PIENIĄDZ - POLITYKA - ALBANIA; 94. A ETYKA / John C. Maxwell ; przeł. Witold Turopolski. - Warszawa : Studio Emka, c ,[1] s. ; 17 cm. ETYKA BIZNESU; 95. B EU Eastern neighborhood : economic potential and future development / Marek Dabrowski, Maryla Maliszewska (Eds.). - Heidelberg [et al.] : Springer, XX,200 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A UNIA EUROPEJSKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR A UNIA EUROPEJSKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR - GOSPODARKA; 96. B EUROPA w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku / Andrzej Wierzbicki. - Warszawa : Trio ; Centrum Europejskie Natolin, s. ; 25 cm. HISTORIOGRAFIA; DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - POLSKA; EUROPA - STOSUNKI - POLSKA W; POLSKA A EUROPA; EUROPA - OPINIA PUBLICZNA POLSKA; 97. B EUROPEIZACJA konstytucji państw Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Kubuj i Jana Wawrzyniaka ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, ,[1] s. ; 25 cm. EUROPEIZACJA; KONSTYTUCJA - PORÓWNANIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONSTYTUCJE; 18

19 98. B THE EUROZONE : testing the monetary union / eds Hannah J. Farkas and Daniel C. Murphy. - New York : Nova Science Publishers, c VIII,101 s. : wykr. ; 23 cm. ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; EURO-STREFA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KRYZYS GOSPODARCZY - GRECJA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; STANY ZJEDNOCZONE A EUROPA; 99. C THE EVOLUTION of Alexandre Lamfalussy's thought on the international and European monetary system ( ) / by Ivo Maes. - Brussels : National Bank of Belgium, [6],42,[1] s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 217) LAMFALUSSY, ALEXANDRE (1929- ; EKONOMISTA); WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY; EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY; 100. A LES EXPÉRIENCES monétaires contemporaines / par George-Edgar Bonnet. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : wykr. ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section d Histoire et Sciences Économiques ; No 91) PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PIENIĄDZ - TEORIA; 101. B EXTREME money : the masters of the universe and the cult of risk / Satyajit Das. - Harlow, England [et al.] : Pearson Education Limited, XXI,[1],514 s. ; 24 cm. PIENIĄDZ; FINANSE; 102. B FAITH and money : how religion contributes to wealth and poverty / Lisa A. Keister. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c XII,248 s. ; 23 cm. BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY; BOGACTWO - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY; PIENIĄDZ - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - RELIGIA; 19

20 103. A FEDERALISM and fiscal transfers in India / C. Rangarajan, D. K. Srivastava. - New Delhi : Oxford University Press, XXII,257 s. : wykr. ; 23 cm. FEDERALIZM FISKALNY - INDIE; INDIE - GOSPODARKA - POLITYKA; INDIE - POLITYKA I RZĄDY; 104. B FELIETONY / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : DIFIN, c s. ; 23 cm. POLSKA - GOSPODARKA - 21 W. - FELIETONY; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY R. - - FELIETONY; 105. B LES FINANCES publiques de la France et la fortune privée ( ) / Germain Martin. - Paris : Payot, s. ; 26 cm. FINANSE - FRANCJA; FINANSE PUBLICZNE - FRANCJA; 106. B FINANCIAL crisis in Eastern Europe : road to recovery / Eds. Jens Jungmann, Bernd Sagemann ; with a foreword by Michael Müller-Wünsch and an epilogue by Dirk Schreiber. - Wiesbaden : Gabler, s. : wykr. ; 25 cm. - ( Gabler Research) KRYZYS FINANSOWY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 107. C FINANCIAL engineering : the evolution of a profession / Tanya Beder, Cara M. Marshall, eds. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, c XVI,[2],595 s. : rys., wykr. ; 26 cm. - ( Robert W. Kolb Series in Finance ; 2) INŻYNIERIA FINANSOWA; 108. A FINANCIAL exchanges : a comparative approach / Francis A. Lees. - New York ; London : Routledge, XVIII, 299 s. : wykr. ; 23 cm. GIEŁDA; RYNEK TERMINOWY; INSTRUMENTY POCHODNE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; GIEŁDA - INWESTYCJE; 20

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze)

Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Unia Europejska : Polska Prezydencja 2011 (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 RED. JAN SOLARZ, STANISŁAW FLEJTERSKI I. ROZWÓJ SYSTEMÓW BANKOWYCH PAŃSTW G-20 (JAN KRZYSZTOF SOLARZ) Wstęp 1.1. Kaskada rozwoju systemu bankowego 1.1.1. Bankowość klasztorna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Od transformacji przez inflację do integracji Wiesława Przybylska-Kapuścińska Oficyna a Wolters Kluwer business monografie Wstęp 9 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo