UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;"

Transkrypt

1 1. A III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B Jesień Narodów / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski. - Warszawa : Collegium Civitas [et al.], s. : il. ; 24 cm. WĘGRY - POLITYKA I RZĄDY - OD 1989 R.; NIEMCY, REP.DEMOKRATYCZNA - POLITYKA I RZĄDY R.; CZECHOSŁOWACJA - POLITYKA I RZĄDY R.; RUMUNIA (REWOLUCJA); BUŁGARIA - POLITYKA I RZĄDY R.; 3. B ABSOLUTORIUM jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. - Olsztyn : Uniw.Warmińsko-Mazurski. Wydaw., s. ; 24 cm. BUDŻET PAŃSTWA - PRAWO; FINANSE PUBLICZNE - KONTROLA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; KONTROLA PARLAMENTARNA; KONTROLA PARLAMENTARNA - POLSKA; 4. C ACCOUNTING for changes in the Spanish wage distribution : the role of employment composition effects / Raquel Carrasco, Juan F. Jimeno, A. Carolina Ortega. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1120) PŁACA - HISZPANIA; 5. B ACQUIS Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej / Anna Szachoń-Pszenny. - Poznań : Ars Boni Et Aequi, [2],344 s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 6. B ADMINISTRACJA celna w strukturze administracji publicznej / Mirosława Laszuk. - Białystok : Politechnika Białostocka. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 23 cm. ( Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka. Biblioteka Prawa Administracyjnego) ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ADMINISTRACJA CELNA - POLSKA; CŁO - POLSKA; CŁO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 1

2 7. B AFTER the great complacence : financial crisis and the politics of reform / Ewald Engelen [et al.]. - Oxford [et al.] : Oxford University Press, XIV,281 s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - 21 W.; FINANSE - INSTYTUCJE - POLITYKA PAŃSTWA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO; 8. A THE AGE of equality : the twentieth century in economic perspective / Richard Pomfret. - Cambridge, Massachusetts ; London : Belknap Press of Harvard University Press, XI, 283 s. : mapy, wykr. ; 22 cm. HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; RÓWNOŚĆ (PRAWO); GLOBALIZACJA - HISTORIA - 20 W; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 20 W.; 9. B AKTYWIZACJA zawodowa szczególnych kategrii bezrobotnych / Grażyna Spytek- Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY - BADANIE - POLSKA; BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ; 10. B W AKTYWNOŚĆ eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków / red. nauk. Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik ; aut. : Jerzy Cieślik [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PRZYPADKÓW; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PRZYPADKÓW; 11. B ALIMENTY w prawie prywatnym międzynarodowym / Anna Juryk. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 24 cm. - ( Biblioteka Prawnika) ALIMENTY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; 2

3 12. A ANALIZA kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) KRYMINALISTYKA; PRZESTĘPCZOŚĆ - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA - OD 1989 R; 13. B W ANALIZA zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Henryk Gurgul. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 25 cm. ANALIZA HISTORII ZDARZEŃ; AKCJE - RYNEK - BADANIE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - BADANIA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - MODELE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT; 14. B ANALYSIS of the Albanian banking system in a risk-performance framework / Irini Kalluci. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 03 (26)2011) BANKOWOŚĆ - ALBANIA; RYZYKO BANKOWE; 15. C ANCHORING countercyclical capital buffers : the role of credit aggregates / by Mathias Drehmann, Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis. - Basel : Bank for International Settlements, III,[1],34 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 355) STABILNOŚĆ FINANSOWA; 16. C W ANDRZEJ Heidrich - twórca polskich banknotów / Narodowy Bank Polski ; [z Andrzejem Heidrichem rozmawia Teresa Torańska]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, ,[1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. HEIDRICH, ANDRZEJ (1928- ; ARTYSTA GRAFIK, AUTOR PROJEKTÓW POLSKICH BANKNOTÓW) - BIOGRAFIA I TWÓRCZOŚĆ; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; 17. C ATLAS historii świata : od p.n.e. do dzisiaj / red. nauk. Geoffrey Wawro ; [tłum. Rafał Sarna]. - Warszawa : Buchmann, c s. : il., mapy kolor. ; 33 cm. ATLAS HISTORYCZNY; HISTORIA POWSZECHNA; 3

4 18. B /1 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.1 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; 19. B /2 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.2 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, [8], s , [1] : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 20. C BANK heterogeneity and interest rate setting : what lessons have we learned since Lehman Brothers? / by Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 39 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 359) BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; STOPA PROCENTOWA - MODELE; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 21. C BANK Spółdzielczy w Łomży : : 100 lat na Ziemi Łomżyńskiej / [Andrzej Nowicki]. - Warszawa : NM-Media, s. : fot. kolor. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOMŻA); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOMŻA (POLSKA) - HISTORIA; 22. C BANK Spółdzielczy w Łowiczu : 110 lat na Ziemi Łowickiej / Marek Wojtylak, Jan Sosna. - Warszawa : Biomal, , [8] s. : fot. kolor., wykr. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOWICZ); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOWICZ (POLSKA) - HISTORIA; 4

5 23. B DIE BANKEN in ihrer größten Krise : wie geht es weiter? : Beiträge des Duisburger Banken-Symposiums / Werner Böhnke, Berndt Rolfes (hrsg.). - Wiesbaden : Gabler, c XV,[1],92 s. : rys. ; 25 cm. - ( Schriftenreihe des European Center for Financial Services) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 24. B W W BANKOWOŚĆ elektroniczna : studium prawne / Barbara Bajor ; Instytut Nauk Prawnych PAN. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PRAWO - POLSKA; 25. B BANKOWOŚĆ internetowa i pieniądze w sieci dla "dinozaurów" (seniorów młodych duchem i z poczuciem humoru) / Bogdan Krzymowski. - Michałowice (pod Warszawą) : Komp.Ofic.Wyd."HELP", c s. : il. ; 24 cm. - ( Best HELP) BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; AUKCJE INTERNETOWE; 26. A BASEL III, the devil and global banking / Dimitris N. Chorafas. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XI, 287 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO A SEKTOR BANKOWY; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - PRAWO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BANKOWOŚĆ A GLOBALIZACJA; BANKI MIĘDZYNARODOWE A GLOBALIZACJA; RYZYKO SYSTEMOWE; RYZYKO BANKOWE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - POLITYKA; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 27. B A BAYESIAN estimation of a small structural model for the Albanian economy / Elona Dushku, Vasilika Kota. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania ; 04 (27)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - MODELE; 5

6 28. B BEYOND our means : why America spends while the world saves / Sheldon Garon. - Pricenton ; Oxford : Princeton University Press, cop [10], 475 s., 4 k. tabl. kolor. : fot., w tym kolor. ; 25 cm. OSZCZĘDNOŚCI - HISTORIA; OSZCZĘDNOŚCI - AZJA; OSZCZĘDNOŚCI - STANY ZJEDNOCZONE; OSZCZĘDNOŚCI - JAPONIA; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - BADANIE; HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; GOSPODARSTWO DOMOWE - OSZCZĘDNOŚCI - BADANIE; STANY ZJEDNOCZONE A AZJA; 29. B BEYOND the Keynesian endpoint : crushed by credit and deceived by debt - how to revive the global economy / Tony Crescenzi. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, c [6],298 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. FINANSE MIĘDZYNARODOWE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; DŁUGI PUBLICZNE; INWESTYCJE PUBLICZNE; 30. A BEZCZYNNOŚĆ organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Michał Miłosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA R.-; 31. B BEZPIECZEŃSTWO obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka / [red. nauk. Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan]. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. MALAK, KAZIMIERZ ( ; POLITOLOG) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA I RZĄDY; KRAJE BYŁEGO ZSRR - BEZPIECZEŃSTWO; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA ZAGRANICZNA; 32. B BIAŁY wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 25 cm. ŹRÓDŁA INFORMACJI; SŁUŻBY WYWIADOWCZE - ŹRÓDŁA INFORMACJI; WYWIAD GOSPODARCZY; INTERNET - STOSOWANIE; ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI; 6

7 33. A BIG mind : wielki umysł, wielkie serce / Dennis Genpo Merzel ; przeł. Joanna Janisiewicz, Andrzej Getsugen Krajewski. - Warszawa : Wydaw.Czarna Owca, ,[7] s. : il. ; 21 cm + płyta DVD. BUDDYZM ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; MEDYTACJE ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; 34. B BLISKI wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ,[2] s. ; 24 cm. BLISKI WSCHÓD; BLISKI WSCHÓD - POLITYKA I RZĄDY W.; BLISKI WSCHÓD - GOSPODARKA; 35. A W BRAKTEATY śląskie, wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie z XIII wieku z prywatnych kolekcji niemieckich = Schlesische, pommerellische, kleinpolnische und großpolnische Brakteaten aus dem 13. Jahrhundert in einzelnen privaten Sammlungen Deutschlands / Tadeusz Szczurek, Hans-Dieter Dannenberg. - Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie, s. : fot. kolor., mapy ; 22 cm. BRAKTEATY (NUMIZMATYKA); BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - ZBIORY NIEMIECKIE; BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - POLSKA; NUMIZMATYKA; MONETY - POLSKA - 13 W; MONETY ŚREDNIOWIECZNE; PIENIĄDZ - HISTORIA - POLSKA; 36. B BRUGIA : kolebka kapitalizmu / James M. Murray ; tłum. Dorota Guzowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[3] s. : il. ; 24 cm. HISTORIA GOSPODARCZA W; BRUGIA (BELGIA); BRUGIA (BELGIA) - HISTORIA GOSPODARCZA; BRUGIA (BELGIA) - POLITYKA I RZĄDY; BELGIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 37. B BUSINESS matters / Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BIZNES I EKONOMIA; 7

8 38. B CASE studies in Islamic banking and finance : case questions & answers / Brian Kettell. - Chichester : John Wiley and Sons, XXI, [2], 167 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; 39. B CASUALTIES of credit : the English financial revolution, / Carl Wennerlind. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, IX,[3],348 s. ; 25 cm. KREDYT - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA - 17 W.; FINANSE - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; 17 W; ANGLIA (WIELKA BRYTANIA) - GOSPODARKA - 17 W.; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA - 17 W.; 40. B CHAOS czy twórcza destrukcja? : ku nowym modelom w gospodarce i polityce / red. nauk. Anna Zorska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKONOMICZNA; OFFSHORING; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA; QXL POLAND; KONSUMENT; KOMUNIKACJA W POLITYCE; 41. C CHINA'S evolving reserve requirements / Guonan Ma, Yan Xiandong and Liu Xi. - Basel : Bank for International Settlements, III, 29 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 360) ZHONGGUO REN MIN YIN HANG - POLITYKA PIENIĘŻNA; PIENIĄDZ - POLITYKA - CHINY; BANKI - REZERWY - CHINY; BANKOWOŚĆ - CHINY; 42. C THE CHINESE yuan : internationalization and financial products in China / Peter G. Zhang with Thomas Chan. - Singapore : John Wiley and Sons (Asia) Pte, cop XV, 247 s. : wykr. ; 27 cm. JUAN (PIENIĄDZ); KURSY WALUTOWE - CHINY; INSTRUMENTY POCHODNE; RYNEK FINANSOWY - CHINY; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; CHINY - GOSPODARKA - OD 2000 R; 8

9 43. A CO widział pies i inne przygody / Malcolm Gladwell ; tłum. Rafał Śmietana ; konsultacja tłum. Randall Johnson, Małgorzata Skopek, Andrzej Zalasiński. - Kraków : Znak, ,[4] s. ; 21 cm. - ( Punkty Przełomowe) PUBLICYSTYKA AMERYKAŃSKA - 21 W.; PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA; KULTURA MASOWA; 44. B CODES of finance : engineering derivatives in a global bank / Vincent Antonin Lépinay. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c XXI,[3],280 s. : rys. ; 24 cm. INŻYNIERIA FINANSOWA; INSTRUMENTY POCHODNE; BANKI - ZARZĄDZANIE; STUDIA PRZYPADKÓW; 45. C COMMON mistakes in economics by the public, students, economists and Nobel laureates / Yew-Kwang Ng. - New York : Nova Science Publishers, cop XV, 171 s. : wykr. ; 27 cm. - ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) TEORIE EKONOMICZNE - BŁĘDY LOGICZNE; NAUKI EKONOMICZNE - BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY LOGICZNE; ROZUMOWANIE; 46. B COMPETITIVE position of the Albanian economy in terms of productivity and labour cost / Evelina Çeliku and Iris Metani. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 01 (24)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - BADANIA; KOSZTY PRACY - ALBANIA; PRODUKTYWNOŚĆ; 47. A L'ÉCONOMIE nouvelle : l'intelligence et la production : économie, morale, religion / Georges Valois. - Paris : Nouvelle Librairie Nationale, ,[2] s. ; 21 cm. ( Écrivains de la Renaissance Française) NAUKI EKONOMICZNE; EKONOMIA; FRANCJA - GOSPODARKA R.; 48. A CONTINGENT capital : short-term investors and the evolution of corporate governance in France and Germany / Michel Goyer. - Oxford : Oxford University Press, XIV, 209 s. : wykr. ; 23 cm. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI; NADZÓR KORPORACYJNY - FRANCJA; NADZÓR KORPORACYJNY - NIEMCY, REP.FEDERALNA; ALOKACJA KAPITAŁU; 9

10 49. A THE COSTS of financial crises : resource misallocation, productivity and welfare in the 2011 Argentine crisis / Guido Sandleris, Mark L. J. Wright. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 52 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17552) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - ARGENTYNA; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 50. A LA CRISE britannique au XXe siécle / André Siegfried. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : mapy ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section de Géographie ; No 142) HANDEL - WIELKA BRYTANIA; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA R.; WIELKA BRYTANIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 51. A THE CRISIS of capitalist democracy / Richard A. Posner. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, [6], 402 s. ; 21 cm. KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT POLITYCZNY - 21 W.; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; 52. C CROSS-BORDER coordination of prudential supervision and deposit guarantees / Daniel C. Hardy, María J. Nieto. - Madrid : Banco de España, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1126) DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; NADZÓR BANKOWY - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 53. A CUDZOZIEMIEC niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydaw., c s. ; 21 cm. - ( Studia Migracyjne) CUDZOZIEMCY (PRAWO) - POLSKA; 10

11 54. B CURRENCY wars : the making of the next global crisis / James Rickards. - New York : Portfolio, XV, 288 s. ; 24 cm. KRYZYS WALUTOWY; KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; 55. B W W CYKLE życia i bankructwa przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Mączyńskiej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. CYKL ŻYCIA (PRZEDSIĘBIORSTWO); PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; UPADŁOŚĆ - POLSKA; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 56. A CZECHY i Słowacja / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il., mapy ; 21 cm. - ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) CZECHOSŁOWACJA - HISTORIA; CZECHY - HISTORIA; SŁOWACJA - HISTORIA; 57. B CZŁOWIEK w organizacji / Waldemar Bańka. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. : rys. ; 23 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO; 58. B CZŁOWIEK w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - PSYCHOLOGIA - ZAGADNIENIA; 59. A DANIA / Grażyna Szelągowska. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il. ; 21 cm. ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) DANIA - HISTORIA; 11

12 60. B LA DÉFLATION en pratique : (Angleterre, États-Unis, France, Tchéco-Slovaquie) / Charles Rist ; Bibliothèque internationale d'économie politique. - Paris : M.Giard, VI,172 s. ; 23 cm. DEFLACJA (EKONOMIA); 61. C DIAGNOZA społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków = Social diagnosis 2011 : objective and subjective quality of life in Poland / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek. - Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press & IT, c s. : wykr. ; 30 cm. DIAGNOZA SPOŁECZNA - METODY I TECHNIKI; GOSPODARSTWO DOMOWE - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE - POLSKA; JAKOŚĆ ŻYCIA - POLSKA - OD 1989 R; SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA - OD 1989 R; GOSPODARSTWO DOMOWE - KOMPUTER I INTERNET - POLSKA; WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - POLSKA - OD 1989 R.; STOPA ŻYCIOWA - POLSKA; 62. B DOSKONALENIE sformalizowanych systemów zarządzania / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ZARZĄDZANIE - TEORIA - PODRĘCZNIK; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STANDARDY; 63. A DRUCKER na każdy dzień : 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania / Peter F. Drucker wraz z Josephem A. Maciariello ; [przekład Tomasz Szmajter]. - Poznań : Explanator, XIII,[1],426 s. ; 21 cm. ZARZĄDZANIE; 64. B W DYLEMATY inwestowania : rodzaje, efektywność, przykłady / red. nauk. Dorota Podedworna-Tarnowska. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. PRIVATE BANKING - POLSKA; PRIVATE BANKING - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; OPCJE (FINANSE); PRODUKTY STRUKTURYZOWANE; MIESZKANIA - RYNEK - INWESTYCJE; BANCASSURANCE - POLSKA; SWAP - POLSKA; INWESTYCJE; INWESTYCJE PORTFELOWE; 12

13 65. B DYNAMIC copula methods in finance / Umberto Cherubini [et al.]. - Chichester : John Wiley and Sons, cop X, 274 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) KOPUŁY (STATYSTYKA MATEMATYCZNA); RYNEK FINANSOWY - MODELE; FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE; MODELE MATEMATYCZNE - STOSOWANIE; 66. B DYNAMICZNE modele panelowe w badaniach ekonomicznych / Barbara Dańska- Borsiak. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. MODELE EKONOMETRYCZNE; EKONOMIA - BADANIA; MODELE EKONOMETRYCZNE - STOSOWANIE; 67. A DZIAŁALNOŚĆ reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech Fill [et al.] ; Janusz Koczanowski (red.). - Bydgoszcz ; Kraków : BRANTA Oficyna Wydaw., s. ; 21 cm. - ( Prawo Publiczne - Oficyna Wydawnicza Branta) REKLAMA; REKLAMA - PRAWO - POLSKA; REKLAMA - PODATKI - POLSKA; 68. A W DZIEJE administracji w Polsce w XX wieku / Marek Żukowski. - Warszawa : C.H.Beck, XXX, 981 s. ; 22 cm. - ( Studia Prawnicze) ADMINISTRACJA - HISTORIA - POLSKA - 20 W.; ADMINISTRACJA - POLSKA - 20 W.; 69. B /1 DZIEŁA wybrane. T.1, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., XL,346,[1] s. ; 24 cm. CIEŚLAK, MARIAN ( ; PRAWNIK); PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; DOCHODZENIA KRYMINALNE; 70. B /2 DZIEŁA wybrane. T.2, Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne/ Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 13

14 71. B /3 DZIEŁA wybrane. T.3, Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE - POLSKA; 72. B /4 DZIEŁA wybrane. T.4, Prawo karne procesowe : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 73. B /5 DZIEŁA wybrane. T.5, Prawo karne materialne : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[4] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; 74. A E-BIZNES po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr., fot. ; 17 cm. - ( Onepress) GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; 75. A ECONOMIC analysis of institutions : a practical guide / V. Santhakumar. - New Delhi : SAGE Publications, XI,[1],191,[1] s. ; 22 cm. INSTYTUCJONALIZM; INSTYTUCJONALIZM - STUDIA PRZYPADKÓW; 76. B ECONOMIC foundations of law / Stephen J. Spurr. - London ; New York : Routledge, XXIII,[1],303 s. : wykr. ; 25 cm. PRAWO I EKONOMIA; EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA; 14

15 77. A ECONOMICS of sovereign wealth funds : issues for policymakers / ed. Udabir S. Das, Adnan Mazarei and Han van der Hoorn. - Washington : International Monetary Fund, cop XXI, 306 s. : wykr. ; 23 cm. PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE A KRYZYS FINANSOWY; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE - STUDIA PRZYPADKÓW; 78. B EDUKACJA menedżerska w społeczeństwie współczesnym : studium teoretycznoempiryczne / Sławomir Banaszak. - Poznań : Uniw.im. A.Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 160) KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE; KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE - POLSKA; KIEROWNICTWO - BADANIA - POLSKA; 79. A W EFEKTYWNOŚĆ informacyjna rynku giełdowego / Paweł Wajda. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (POLSKA); RYNEK KAPITAŁOWY; GIEŁDA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; NADZÓR FINANSOWY - POLSKA; RYNEK KAPITAŁOWY - NADZÓR - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE - SYSTEM - POLSKA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA - POLSKA; INSIDER TRADING; 80. B EFEKTYWNOŚĆ systemu finansowego / red. nauk. Krystyna Znaniecka, Artur Walasik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) FINANSE - SYSTEM - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZAGADNIENIA; 15

16 81. A THE EFFECTS of quantitative easing on interest rates : channels and implications for policy / Arvind Krishnamurthy, Annette Vissing-Jorgensen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 46, 7 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17555) BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; STOPA PROCENTOWA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; 82. B W EKONOMIA niedoskonałych rynków pracy / Tito Boeri, Jan van Ours ; wprow. do wyd. polskiego i red. nauk. Marek Góra ; [przekład Piotr Lewandowski et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY; RYNEK PRACY - TEORIA; 83. B EKONOMIA w zarysie / praca zbiorowa pod red. Izabeli Zawiślińskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 84. B W W EKONOMICZNE, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski, Marek Martin. - Łódź : Politechnika Łódzka. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Monografie Politechniki Łódzkiej) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; 85. B EKONOMIE i kultury : podstawy antropologii ekonomicznej / Richard R. Wilk, Lisa Cliggett ; przekład Joanna Gilewicz. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 23 cm. - ( Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA - PODRĘCZNIK; 16

17 86. B ELASTYCZNA organizacja pracy w przedsiębiorstwie / Beata Skowron-Mielnik ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - ORGANIZACJA - METODY; PRACA - ORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 87. B W EMPLOYER branding : budowanie wizerunku pracodawcy : krok po kroku / Marek Kozłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( HR) PRACODOWCY - MARKA; MARKA - STRATEGIE; MARKA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - WIZERUNEK; 88. C ENCYKLOPEDIA finansów dla każdego / Łukasz Kurnik, Maja Majewska, Wanda Michalska. - Poznań : Publicat, [2010?] s. : fot. kolor, wykr. ; 28 cm. FINANSE - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; OSZCZĘDNOŚCI - PORADNIK; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - INWESTYCJE - POLSKA; GIEŁDA - PORADNIK; UBEZPIECZENIA - PORADNIK; KREDYT - PORADNIK; 89. B THE END of finance / Massimo Amato and Luca Fantacci. - Cambridge : POLITY, c XIV,313 s. ; 24 cm. FINANSE - HISTORIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - HISTORIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 90. A ENGLISH adverbial collocations / Christian Douglas Kozłowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[2] s. ; 21 cm. ANGIELSKI JĘZYK - FRAZEOLOGIA - SŁOWNIK; ANGIELSKI JĘZYK - WYRAŻENIA I ZWROTY; 91. A L'ÉPARGNE en France / Jean Lescure. - Paris : Domat Montchrestien, ,[1] s. ; 19 cm. KASY OSZCZĘDNOŚCI; OSZCZĘDNOŚCI A INWESTYCJE; FINANSE - FRANCJA; 17

18 92. B THE EQUILIBRIUM real exchange rate of lek vis-à-vis euro : is it much misaligned? / Ilir Vika and Erion Luçi. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania) KURSY WALUTOWE - ALBANIA; EURO A ALBANIA; 93. B ESTIMATION of weights for the monetary conditions in Albania / Oriela Kodra. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 07 (30)2011) PIENIĄDZ - POLITYKA - ALBANIA; 94. A ETYKA / John C. Maxwell ; przeł. Witold Turopolski. - Warszawa : Studio Emka, c ,[1] s. ; 17 cm. ETYKA BIZNESU; 95. B EU Eastern neighborhood : economic potential and future development / Marek Dabrowski, Maryla Maliszewska (Eds.). - Heidelberg [et al.] : Springer, XX,200 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A UNIA EUROPEJSKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR A UNIA EUROPEJSKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR - GOSPODARKA; 96. B EUROPA w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku / Andrzej Wierzbicki. - Warszawa : Trio ; Centrum Europejskie Natolin, s. ; 25 cm. HISTORIOGRAFIA; DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - POLSKA; EUROPA - STOSUNKI - POLSKA W; POLSKA A EUROPA; EUROPA - OPINIA PUBLICZNA POLSKA; 97. B EUROPEIZACJA konstytucji państw Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Kubuj i Jana Wawrzyniaka ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, ,[1] s. ; 25 cm. EUROPEIZACJA; KONSTYTUCJA - PORÓWNANIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONSTYTUCJE; 18

19 98. B THE EUROZONE : testing the monetary union / eds Hannah J. Farkas and Daniel C. Murphy. - New York : Nova Science Publishers, c VIII,101 s. : wykr. ; 23 cm. ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; EURO-STREFA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KRYZYS GOSPODARCZY - GRECJA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; STANY ZJEDNOCZONE A EUROPA; 99. C THE EVOLUTION of Alexandre Lamfalussy's thought on the international and European monetary system ( ) / by Ivo Maes. - Brussels : National Bank of Belgium, [6],42,[1] s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 217) LAMFALUSSY, ALEXANDRE (1929- ; EKONOMISTA); WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY; EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY; 100. A LES EXPÉRIENCES monétaires contemporaines / par George-Edgar Bonnet. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : wykr. ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section d Histoire et Sciences Économiques ; No 91) PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PIENIĄDZ - TEORIA; 101. B EXTREME money : the masters of the universe and the cult of risk / Satyajit Das. - Harlow, England [et al.] : Pearson Education Limited, XXI,[1],514 s. ; 24 cm. PIENIĄDZ; FINANSE; 102. B FAITH and money : how religion contributes to wealth and poverty / Lisa A. Keister. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c XII,248 s. ; 23 cm. BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY; BOGACTWO - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY; PIENIĄDZ - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - RELIGIA; 19

20 103. A FEDERALISM and fiscal transfers in India / C. Rangarajan, D. K. Srivastava. - New Delhi : Oxford University Press, XXII,257 s. : wykr. ; 23 cm. FEDERALIZM FISKALNY - INDIE; INDIE - GOSPODARKA - POLITYKA; INDIE - POLITYKA I RZĄDY; 104. B FELIETONY / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : DIFIN, c s. ; 23 cm. POLSKA - GOSPODARKA - 21 W. - FELIETONY; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY R. - - FELIETONY; 105. B LES FINANCES publiques de la France et la fortune privée ( ) / Germain Martin. - Paris : Payot, s. ; 26 cm. FINANSE - FRANCJA; FINANSE PUBLICZNE - FRANCJA; 106. B FINANCIAL crisis in Eastern Europe : road to recovery / Eds. Jens Jungmann, Bernd Sagemann ; with a foreword by Michael Müller-Wünsch and an epilogue by Dirk Schreiber. - Wiesbaden : Gabler, s. : wykr. ; 25 cm. - ( Gabler Research) KRYZYS FINANSOWY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 107. C FINANCIAL engineering : the evolution of a profession / Tanya Beder, Cara M. Marshall, eds. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, c XVI,[2],595 s. : rys., wykr. ; 26 cm. - ( Robert W. Kolb Series in Finance ; 2) INŻYNIERIA FINANSOWA; 108. A FINANCIAL exchanges : a comparative approach / Francis A. Lees. - New York ; London : Routledge, XVIII, 299 s. : wykr. ; 23 cm. GIEŁDA; RYNEK TERMINOWY; INSTRUMENTY POCHODNE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; GIEŁDA - INWESTYCJE; 20

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ Technik informatyk Przedmiot Moduł Jednostka modułowa Bezpieczeństwo i ochrona środowiska Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo