UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;"

Transkrypt

1 1. A III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B Jesień Narodów / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski. - Warszawa : Collegium Civitas [et al.], s. : il. ; 24 cm. WĘGRY - POLITYKA I RZĄDY - OD 1989 R.; NIEMCY, REP.DEMOKRATYCZNA - POLITYKA I RZĄDY R.; CZECHOSŁOWACJA - POLITYKA I RZĄDY R.; RUMUNIA (REWOLUCJA); BUŁGARIA - POLITYKA I RZĄDY R.; 3. B ABSOLUTORIUM jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. - Olsztyn : Uniw.Warmińsko-Mazurski. Wydaw., s. ; 24 cm. BUDŻET PAŃSTWA - PRAWO; FINANSE PUBLICZNE - KONTROLA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; KONTROLA PARLAMENTARNA; KONTROLA PARLAMENTARNA - POLSKA; 4. C ACCOUNTING for changes in the Spanish wage distribution : the role of employment composition effects / Raquel Carrasco, Juan F. Jimeno, A. Carolina Ortega. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1120) PŁACA - HISZPANIA; 5. B ACQUIS Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej / Anna Szachoń-Pszenny. - Poznań : Ars Boni Et Aequi, [2],344 s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 6. B ADMINISTRACJA celna w strukturze administracji publicznej / Mirosława Laszuk. - Białystok : Politechnika Białostocka. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 23 cm. ( Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka. Biblioteka Prawa Administracyjnego) ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ADMINISTRACJA CELNA - POLSKA; CŁO - POLSKA; CŁO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 1

2 7. B AFTER the great complacence : financial crisis and the politics of reform / Ewald Engelen [et al.]. - Oxford [et al.] : Oxford University Press, XIV,281 s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - 21 W.; FINANSE - INSTYTUCJE - POLITYKA PAŃSTWA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO; 8. A THE AGE of equality : the twentieth century in economic perspective / Richard Pomfret. - Cambridge, Massachusetts ; London : Belknap Press of Harvard University Press, XI, 283 s. : mapy, wykr. ; 22 cm. HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; RÓWNOŚĆ (PRAWO); GLOBALIZACJA - HISTORIA - 20 W; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 20 W.; 9. B AKTYWIZACJA zawodowa szczególnych kategrii bezrobotnych / Grażyna Spytek- Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY - BADANIE - POLSKA; BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ; 10. B W AKTYWNOŚĆ eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków / red. nauk. Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik ; aut. : Jerzy Cieślik [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - EKSPORT - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PRZYPADKÓW; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PRZYPADKÓW; 11. B ALIMENTY w prawie prywatnym międzynarodowym / Anna Juryk. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 24 cm. - ( Biblioteka Prawnika) ALIMENTY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; 2

3 12. A ANALIZA kryminalna : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) KRYMINALISTYKA; PRZESTĘPCZOŚĆ - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA - OD 1989 R; 13. B W ANALIZA zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Henryk Gurgul. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 25 cm. ANALIZA HISTORII ZDARZEŃ; AKCJE - RYNEK - BADANIE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - BADANIA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - MODELE; PAPIERY WARTOŚCIOWE - OBRÓT; 14. B ANALYSIS of the Albanian banking system in a risk-performance framework / Irini Kalluci. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 03 (26)2011) BANKOWOŚĆ - ALBANIA; RYZYKO BANKOWE; 15. C ANCHORING countercyclical capital buffers : the role of credit aggregates / by Mathias Drehmann, Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis. - Basel : Bank for International Settlements, III,[1],34 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 355) STABILNOŚĆ FINANSOWA; 16. C W ANDRZEJ Heidrich - twórca polskich banknotów / Narodowy Bank Polski ; [z Andrzejem Heidrichem rozmawia Teresa Torańska]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, ,[1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. HEIDRICH, ANDRZEJ (1928- ; ARTYSTA GRAFIK, AUTOR PROJEKTÓW POLSKICH BANKNOTÓW) - BIOGRAFIA I TWÓRCZOŚĆ; PIENIĄDZ PAPIEROWY - PROJEKTY - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA; 17. C ATLAS historii świata : od p.n.e. do dzisiaj / red. nauk. Geoffrey Wawro ; [tłum. Rafał Sarna]. - Warszawa : Buchmann, c s. : il., mapy kolor. ; 33 cm. ATLAS HISTORYCZNY; HISTORIA POWSZECHNA; 3

4 18. B /1 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.1 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; 19. B /2 AUREA praxis, aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusz Erecińskiego. T.2 / pod red Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. - Warszawa : LexisNexis, [8], s , [1] : fot. kolor. ; 25 cm. ERECIŃSKI, TADEUSZ (1946- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 20. C BANK heterogeneity and interest rate setting : what lessons have we learned since Lehman Brothers? / by Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli. - Basel : Bank for International Settlements, [2], 39 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 359) BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; STOPA PROCENTOWA - MODELE; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 21. C BANK Spółdzielczy w Łomży : : 100 lat na Ziemi Łomżyńskiej / [Andrzej Nowicki]. - Warszawa : NM-Media, s. : fot. kolor. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOMŻA); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOMŻA (POLSKA) - HISTORIA; 22. C BANK Spółdzielczy w Łowiczu : 110 lat na Ziemi Łowickiej / Marek Wojtylak, Jan Sosna. - Warszawa : Biomal, , [8] s. : fot. kolor., wykr. ; 31 cm. BANK SPÓŁDZIELCZY (ŁOWICZ); BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKI - HISTORIA - POLSKA; ŁOWICZ (POLSKA) - HISTORIA; 4

5 23. B DIE BANKEN in ihrer größten Krise : wie geht es weiter? : Beiträge des Duisburger Banken-Symposiums / Werner Böhnke, Berndt Rolfes (hrsg.). - Wiesbaden : Gabler, c XV,[1],92 s. : rys. ; 25 cm. - ( Schriftenreihe des European Center for Financial Services) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 24. B W W BANKOWOŚĆ elektroniczna : studium prawne / Barbara Bajor ; Instytut Nauk Prawnych PAN. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PRAWO - POLSKA; 25. B BANKOWOŚĆ internetowa i pieniądze w sieci dla "dinozaurów" (seniorów młodych duchem i z poczuciem humoru) / Bogdan Krzymowski. - Michałowice (pod Warszawą) : Komp.Ofic.Wyd."HELP", c s. : il. ; 24 cm. - ( Best HELP) BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - PORADNIK; HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; AUKCJE INTERNETOWE; 26. A BASEL III, the devil and global banking / Dimitris N. Chorafas. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XI, 287 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO A SEKTOR BANKOWY; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - PRAWO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BANKOWOŚĆ A GLOBALIZACJA; BANKI MIĘDZYNARODOWE A GLOBALIZACJA; RYZYKO SYSTEMOWE; RYZYKO BANKOWE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - POLITYKA; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 27. B A BAYESIAN estimation of a small structural model for the Albanian economy / Elona Dushku, Vasilika Kota. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania ; 04 (27)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - MODELE; 5

6 28. B BEYOND our means : why America spends while the world saves / Sheldon Garon. - Pricenton ; Oxford : Princeton University Press, cop [10], 475 s., 4 k. tabl. kolor. : fot., w tym kolor. ; 25 cm. OSZCZĘDNOŚCI - HISTORIA; OSZCZĘDNOŚCI - AZJA; OSZCZĘDNOŚCI - STANY ZJEDNOCZONE; OSZCZĘDNOŚCI - JAPONIA; KAPITAŁ - PRZEPŁYW - BADANIE; HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W; GOSPODARSTWO DOMOWE - OSZCZĘDNOŚCI - BADANIE; STANY ZJEDNOCZONE A AZJA; 29. B BEYOND the Keynesian endpoint : crushed by credit and deceived by debt - how to revive the global economy / Tony Crescenzi. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, c [6],298 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. FINANSE MIĘDZYNARODOWE; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; DŁUGI PUBLICZNE; INWESTYCJE PUBLICZNE; 30. A BEZCZYNNOŚĆ organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Michał Miłosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA R.-; 31. B BEZPIECZEŃSTWO obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka / [red. nauk. Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan]. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. MALAK, KAZIMIERZ ( ; POLITOLOG) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA I RZĄDY; KRAJE BYŁEGO ZSRR - BEZPIECZEŃSTWO; KRAJE BYŁEGO ZSRR - POLITYKA ZAGRANICZNA; 32. B BIAŁY wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 25 cm. ŹRÓDŁA INFORMACJI; SŁUŻBY WYWIADOWCZE - ŹRÓDŁA INFORMACJI; WYWIAD GOSPODARCZY; INTERNET - STOSOWANIE; ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI; 6

7 33. A BIG mind : wielki umysł, wielkie serce / Dennis Genpo Merzel ; przeł. Joanna Janisiewicz, Andrzej Getsugen Krajewski. - Warszawa : Wydaw.Czarna Owca, ,[7] s. : il. ; 21 cm + płyta DVD. BUDDYZM ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; MEDYTACJE ZEN - WYDAWNICTWA POPULARNE; 34. B BLISKI wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ,[2] s. ; 24 cm. BLISKI WSCHÓD; BLISKI WSCHÓD - POLITYKA I RZĄDY W.; BLISKI WSCHÓD - GOSPODARKA; 35. A W BRAKTEATY śląskie, wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie z XIII wieku z prywatnych kolekcji niemieckich = Schlesische, pommerellische, kleinpolnische und großpolnische Brakteaten aus dem 13. Jahrhundert in einzelnen privaten Sammlungen Deutschlands / Tadeusz Szczurek, Hans-Dieter Dannenberg. - Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie, s. : fot. kolor., mapy ; 22 cm. BRAKTEATY (NUMIZMATYKA); BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - ZBIORY NIEMIECKIE; BRAKTEATY (NUMIZMATYKA) - POLSKA; NUMIZMATYKA; MONETY - POLSKA - 13 W; MONETY ŚREDNIOWIECZNE; PIENIĄDZ - HISTORIA - POLSKA; 36. B BRUGIA : kolebka kapitalizmu / James M. Murray ; tłum. Dorota Guzowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[3] s. : il. ; 24 cm. HISTORIA GOSPODARCZA W; BRUGIA (BELGIA); BRUGIA (BELGIA) - HISTORIA GOSPODARCZA; BRUGIA (BELGIA) - POLITYKA I RZĄDY; BELGIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 37. B BUSINESS matters / Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BIZNES I EKONOMIA; 7

8 38. B CASE studies in Islamic banking and finance : case questions & answers / Brian Kettell. - Chichester : John Wiley and Sons, XXI, [2], 167 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; 39. B CASUALTIES of credit : the English financial revolution, / Carl Wennerlind. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, IX,[3],348 s. ; 25 cm. KREDYT - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA - 17 W.; FINANSE - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; 17 W; ANGLIA (WIELKA BRYTANIA) - GOSPODARKA - 17 W.; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA - 17 W.; 40. B CHAOS czy twórcza destrukcja? : ku nowym modelom w gospodarce i polityce / red. nauk. Anna Zorska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKONOMICZNA; OFFSHORING; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA; QXL POLAND; KONSUMENT; KOMUNIKACJA W POLITYCE; 41. C CHINA'S evolving reserve requirements / Guonan Ma, Yan Xiandong and Liu Xi. - Basel : Bank for International Settlements, III, 29 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 360) ZHONGGUO REN MIN YIN HANG - POLITYKA PIENIĘŻNA; PIENIĄDZ - POLITYKA - CHINY; BANKI - REZERWY - CHINY; BANKOWOŚĆ - CHINY; 42. C THE CHINESE yuan : internationalization and financial products in China / Peter G. Zhang with Thomas Chan. - Singapore : John Wiley and Sons (Asia) Pte, cop XV, 247 s. : wykr. ; 27 cm. JUAN (PIENIĄDZ); KURSY WALUTOWE - CHINY; INSTRUMENTY POCHODNE; RYNEK FINANSOWY - CHINY; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; CHINY - GOSPODARKA - OD 2000 R; 8

9 43. A CO widział pies i inne przygody / Malcolm Gladwell ; tłum. Rafał Śmietana ; konsultacja tłum. Randall Johnson, Małgorzata Skopek, Andrzej Zalasiński. - Kraków : Znak, ,[4] s. ; 21 cm. - ( Punkty Przełomowe) PUBLICYSTYKA AMERYKAŃSKA - 21 W.; PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA; KULTURA MASOWA; 44. B CODES of finance : engineering derivatives in a global bank / Vincent Antonin Lépinay. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c XXI,[3],280 s. : rys. ; 24 cm. INŻYNIERIA FINANSOWA; INSTRUMENTY POCHODNE; BANKI - ZARZĄDZANIE; STUDIA PRZYPADKÓW; 45. C COMMON mistakes in economics by the public, students, economists and Nobel laureates / Yew-Kwang Ng. - New York : Nova Science Publishers, cop XV, 171 s. : wykr. ; 27 cm. - ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) TEORIE EKONOMICZNE - BŁĘDY LOGICZNE; NAUKI EKONOMICZNE - BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY W NAUCE; BŁĘDY LOGICZNE; ROZUMOWANIE; 46. B COMPETITIVE position of the Albanian economy in terms of productivity and labour cost / Evelina Çeliku and Iris Metani. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 01 (24)2011) ALBANIA - GOSPODARKA - BADANIA; KOSZTY PRACY - ALBANIA; PRODUKTYWNOŚĆ; 47. A L'ÉCONOMIE nouvelle : l'intelligence et la production : économie, morale, religion / Georges Valois. - Paris : Nouvelle Librairie Nationale, ,[2] s. ; 21 cm. ( Écrivains de la Renaissance Française) NAUKI EKONOMICZNE; EKONOMIA; FRANCJA - GOSPODARKA R.; 48. A CONTINGENT capital : short-term investors and the evolution of corporate governance in France and Germany / Michel Goyer. - Oxford : Oxford University Press, XIV, 209 s. : wykr. ; 23 cm. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI; NADZÓR KORPORACYJNY - FRANCJA; NADZÓR KORPORACYJNY - NIEMCY, REP.FEDERALNA; ALOKACJA KAPITAŁU; 9

10 49. A THE COSTS of financial crises : resource misallocation, productivity and welfare in the 2011 Argentine crisis / Guido Sandleris, Mark L. J. Wright. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 52 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17552) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - ARGENTYNA; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 50. A LA CRISE britannique au XXe siécle / André Siegfried. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : mapy ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section de Géographie ; No 142) HANDEL - WIELKA BRYTANIA; WIELKA BRYTANIA - GOSPODARKA R.; WIELKA BRYTANIA - HISTORIA GOSPODARCZA; 51. A THE CRISIS of capitalist democracy / Richard A. Posner. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, [6], 402 s. ; 21 cm. KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT POLITYCZNY - 21 W.; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; 52. C CROSS-BORDER coordination of prudential supervision and deposit guarantees / Daniel C. Hardy, María J. Nieto. - Madrid : Banco de España, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; No 1126) DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; NADZÓR BANKOWY - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 53. A CUDZOZIEMIEC niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydaw., c s. ; 21 cm. - ( Studia Migracyjne) CUDZOZIEMCY (PRAWO) - POLSKA; 10

11 54. B CURRENCY wars : the making of the next global crisis / James Rickards. - New York : Portfolio, XV, 288 s. ; 24 cm. KRYZYS WALUTOWY; KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; 55. B W W CYKLE życia i bankructwa przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Mączyńskiej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. CYKL ŻYCIA (PRZEDSIĘBIORSTWO); PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; UPADŁOŚĆ - POLSKA; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; 56. A CZECHY i Słowacja / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il., mapy ; 21 cm. - ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) CZECHOSŁOWACJA - HISTORIA; CZECHY - HISTORIA; SŁOWACJA - HISTORIA; 57. B CZŁOWIEK w organizacji / Waldemar Bańka. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. : rys. ; 23 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO; 58. B CZŁOWIEK w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Psychologii. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - PSYCHOLOGIA - ZAGADNIENIA; 59. A DANIA / Grażyna Szelągowska. - Warszawa : Trio, ,[2] s. : il. ; 21 cm. ( Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku) DANIA - HISTORIA; 11

12 60. B LA DÉFLATION en pratique : (Angleterre, États-Unis, France, Tchéco-Slovaquie) / Charles Rist ; Bibliothèque internationale d'économie politique. - Paris : M.Giard, VI,172 s. ; 23 cm. DEFLACJA (EKONOMIA); 61. C DIAGNOZA społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków = Social diagnosis 2011 : objective and subjective quality of life in Poland / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek. - Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press & IT, c s. : wykr. ; 30 cm. DIAGNOZA SPOŁECZNA - METODY I TECHNIKI; GOSPODARSTWO DOMOWE - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE - POLSKA; JAKOŚĆ ŻYCIA - POLSKA - OD 1989 R; SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA - OD 1989 R; GOSPODARSTWO DOMOWE - KOMPUTER I INTERNET - POLSKA; WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - POLSKA - OD 1989 R.; STOPA ŻYCIOWA - POLSKA; 62. B DOSKONALENIE sformalizowanych systemów zarządzania / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ZARZĄDZANIE - TEORIA - PODRĘCZNIK; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STANDARDY; 63. A DRUCKER na każdy dzień : 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania / Peter F. Drucker wraz z Josephem A. Maciariello ; [przekład Tomasz Szmajter]. - Poznań : Explanator, XIII,[1],426 s. ; 21 cm. ZARZĄDZANIE; 64. B W DYLEMATY inwestowania : rodzaje, efektywność, przykłady / red. nauk. Dorota Podedworna-Tarnowska. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. PRIVATE BANKING - POLSKA; PRIVATE BANKING - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; OPCJE (FINANSE); PRODUKTY STRUKTURYZOWANE; MIESZKANIA - RYNEK - INWESTYCJE; BANCASSURANCE - POLSKA; SWAP - POLSKA; INWESTYCJE; INWESTYCJE PORTFELOWE; 12

13 65. B DYNAMIC copula methods in finance / Umberto Cherubini [et al.]. - Chichester : John Wiley and Sons, cop X, 274 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) KOPUŁY (STATYSTYKA MATEMATYCZNA); RYNEK FINANSOWY - MODELE; FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE; MODELE MATEMATYCZNE - STOSOWANIE; 66. B DYNAMICZNE modele panelowe w badaniach ekonomicznych / Barbara Dańska- Borsiak. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. MODELE EKONOMETRYCZNE; EKONOMIA - BADANIA; MODELE EKONOMETRYCZNE - STOSOWANIE; 67. A DZIAŁALNOŚĆ reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech Fill [et al.] ; Janusz Koczanowski (red.). - Bydgoszcz ; Kraków : BRANTA Oficyna Wydaw., s. ; 21 cm. - ( Prawo Publiczne - Oficyna Wydawnicza Branta) REKLAMA; REKLAMA - PRAWO - POLSKA; REKLAMA - PODATKI - POLSKA; 68. A W DZIEJE administracji w Polsce w XX wieku / Marek Żukowski. - Warszawa : C.H.Beck, XXX, 981 s. ; 22 cm. - ( Studia Prawnicze) ADMINISTRACJA - HISTORIA - POLSKA - 20 W.; ADMINISTRACJA - POLSKA - 20 W.; 69. B /1 DZIEŁA wybrane. T.1, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., XL,346,[1] s. ; 24 cm. CIEŚLAK, MARIAN ( ; PRAWNIK); PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; DOCHODZENIA KRYMINALNE; 70. B /2 DZIEŁA wybrane. T.2, Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne/ Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 13

14 71. B /3 DZIEŁA wybrane. T.3, Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE - POLSKA; 72. B /4 DZIEŁA wybrane. T.4, Prawo karne procesowe : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA - POLSKA; 73. B /5 DZIEŁA wybrane. T.5, Prawo karne materialne : artykuły, studia i inne prace / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś przy współpracy Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[4] s. ; 24 cm. PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; 74. A E-BIZNES po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr., fot. ; 17 cm. - ( Onepress) GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; 75. A ECONOMIC analysis of institutions : a practical guide / V. Santhakumar. - New Delhi : SAGE Publications, XI,[1],191,[1] s. ; 22 cm. INSTYTUCJONALIZM; INSTYTUCJONALIZM - STUDIA PRZYPADKÓW; 76. B ECONOMIC foundations of law / Stephen J. Spurr. - London ; New York : Routledge, XXIII,[1],303 s. : wykr. ; 25 cm. PRAWO I EKONOMIA; EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA; 14

15 77. A ECONOMICS of sovereign wealth funds : issues for policymakers / ed. Udabir S. Das, Adnan Mazarei and Han van der Hoorn. - Washington : International Monetary Fund, cop XXI, 306 s. : wykr. ; 23 cm. PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE A KRYZYS FINANSOWY; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE - STUDIA PRZYPADKÓW; 78. B EDUKACJA menedżerska w społeczeństwie współczesnym : studium teoretycznoempiryczne / Sławomir Banaszak. - Poznań : Uniw.im. A.Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 160) KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE; KIEROWNICTWO - EDUKACJA I SZKOLENIE - POLSKA; KIEROWNICTWO - BADANIA - POLSKA; 79. A W EFEKTYWNOŚĆ informacyjna rynku giełdowego / Paweł Wajda. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (POLSKA); RYNEK KAPITAŁOWY; GIEŁDA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA; NADZÓR FINANSOWY - POLSKA; RYNEK KAPITAŁOWY - NADZÓR - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE - SYSTEM - POLSKA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA - POLSKA; INSIDER TRADING; 80. B EFEKTYWNOŚĆ systemu finansowego / red. nauk. Krystyna Znaniecka, Artur Walasik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) FINANSE - SYSTEM - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZAGADNIENIA; 15

16 81. A THE EFFECTS of quantitative easing on interest rates : channels and implications for policy / Arvind Krishnamurthy, Annette Vissing-Jorgensen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 46, 7 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17555) BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; STOPA PROCENTOWA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; 82. B W EKONOMIA niedoskonałych rynków pracy / Tito Boeri, Jan van Ours ; wprow. do wyd. polskiego i red. nauk. Marek Góra ; [przekład Piotr Lewandowski et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. RYNEK PRACY; RYNEK PRACY - TEORIA; 83. B EKONOMIA w zarysie / praca zbiorowa pod red. Izabeli Zawiślińskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 84. B W W EKONOMICZNE, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski, Marek Martin. - Łódź : Politechnika Łódzka. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Monografie Politechniki Łódzkiej) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; 85. B EKONOMIE i kultury : podstawy antropologii ekonomicznej / Richard R. Wilk, Lisa Cliggett ; przekład Joanna Gilewicz. - Kraków : Uniw.Jagielloński. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 23 cm. - ( Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA - PODRĘCZNIK; 16

17 86. B ELASTYCZNA organizacja pracy w przedsiębiorstwie / Beata Skowron-Mielnik ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. PRACA - ORGANIZACJA - METODY; PRACA - ORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 87. B W EMPLOYER branding : budowanie wizerunku pracodawcy : krok po kroku / Marek Kozłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( HR) PRACODOWCY - MARKA; MARKA - STRATEGIE; MARKA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - WIZERUNEK; 88. C ENCYKLOPEDIA finansów dla każdego / Łukasz Kurnik, Maja Majewska, Wanda Michalska. - Poznań : Publicat, [2010?] s. : fot. kolor, wykr. ; 28 cm. FINANSE - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; OSZCZĘDNOŚCI - PORADNIK; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - INWESTYCJE - POLSKA; GIEŁDA - PORADNIK; UBEZPIECZENIA - PORADNIK; KREDYT - PORADNIK; 89. B THE END of finance / Massimo Amato and Luca Fantacci. - Cambridge : POLITY, c XIV,313 s. ; 24 cm. FINANSE - HISTORIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - HISTORIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 90. A ENGLISH adverbial collocations / Christian Douglas Kozłowska. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[2] s. ; 21 cm. ANGIELSKI JĘZYK - FRAZEOLOGIA - SŁOWNIK; ANGIELSKI JĘZYK - WYRAŻENIA I ZWROTY; 91. A L'ÉPARGNE en France / Jean Lescure. - Paris : Domat Montchrestien, ,[1] s. ; 19 cm. KASY OSZCZĘDNOŚCI; OSZCZĘDNOŚCI A INWESTYCJE; FINANSE - FRANCJA; 17

18 92. B THE EQUILIBRIUM real exchange rate of lek vis-à-vis euro : is it much misaligned? / Ilir Vika and Erion Luçi. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. ( Working Paper - Bank of Albania) KURSY WALUTOWE - ALBANIA; EURO A ALBANIA; 93. B ESTIMATION of weights for the monetary conditions in Albania / Oriela Kodra. - Tirana : Bank of Albania, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Working Paper - Bank of Albania ; 07 (30)2011) PIENIĄDZ - POLITYKA - ALBANIA; 94. A ETYKA / John C. Maxwell ; przeł. Witold Turopolski. - Warszawa : Studio Emka, c ,[1] s. ; 17 cm. ETYKA BIZNESU; 95. B EU Eastern neighborhood : economic potential and future development / Marek Dabrowski, Maryla Maliszewska (Eds.). - Heidelberg [et al.] : Springer, XX,200 s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A UNIA EUROPEJSKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR A UNIA EUROPEJSKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR - GOSPODARKA; 96. B EUROPA w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku / Andrzej Wierzbicki. - Warszawa : Trio ; Centrum Europejskie Natolin, s. ; 25 cm. HISTORIOGRAFIA; DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - POLSKA; EUROPA - STOSUNKI - POLSKA W; POLSKA A EUROPA; EUROPA - OPINIA PUBLICZNA POLSKA; 97. B EUROPEIZACJA konstytucji państw Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Kubuj i Jana Wawrzyniaka ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, ,[1] s. ; 25 cm. EUROPEIZACJA; KONSTYTUCJA - PORÓWNANIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - KONSTYTUCJE; 18

19 98. B THE EUROZONE : testing the monetary union / eds Hannah J. Farkas and Daniel C. Murphy. - New York : Nova Science Publishers, c VIII,101 s. : wykr. ; 23 cm. ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; EURO-STREFA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KRYZYS GOSPODARCZY - GRECJA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; STANY ZJEDNOCZONE A EUROPA; 99. C THE EVOLUTION of Alexandre Lamfalussy's thought on the international and European monetary system ( ) / by Ivo Maes. - Brussels : National Bank of Belgium, [6],42,[1] s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 217) LAMFALUSSY, ALEXANDRE (1929- ; EKONOMISTA); WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY; EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY; 100. A LES EXPÉRIENCES monétaires contemporaines / par George-Edgar Bonnet. - Paris : Librairie Armand Colin, s. : wykr. ; 18 cm. - ( Collection Armand Colin. Section d Histoire et Sciences Économiques ; No 91) PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PIENIĄDZ - TEORIA; 101. B EXTREME money : the masters of the universe and the cult of risk / Satyajit Das. - Harlow, England [et al.] : Pearson Education Limited, XXI,[1],514 s. ; 24 cm. PIENIĄDZ; FINANSE; 102. B FAITH and money : how religion contributes to wealth and poverty / Lisa A. Keister. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c XII,248 s. ; 23 cm. BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY; BOGACTWO - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY; PIENIĄDZ - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - RELIGIA; 19

20 103. A FEDERALISM and fiscal transfers in India / C. Rangarajan, D. K. Srivastava. - New Delhi : Oxford University Press, XXII,257 s. : wykr. ; 23 cm. FEDERALIZM FISKALNY - INDIE; INDIE - GOSPODARKA - POLITYKA; INDIE - POLITYKA I RZĄDY; 104. B FELIETONY / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : DIFIN, c s. ; 23 cm. POLSKA - GOSPODARKA - 21 W. - FELIETONY; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY R. - - FELIETONY; 105. B LES FINANCES publiques de la France et la fortune privée ( ) / Germain Martin. - Paris : Payot, s. ; 26 cm. FINANSE - FRANCJA; FINANSE PUBLICZNE - FRANCJA; 106. B FINANCIAL crisis in Eastern Europe : road to recovery / Eds. Jens Jungmann, Bernd Sagemann ; with a foreword by Michael Müller-Wünsch and an epilogue by Dirk Schreiber. - Wiesbaden : Gabler, s. : wykr. ; 25 cm. - ( Gabler Research) KRYZYS FINANSOWY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 107. C FINANCIAL engineering : the evolution of a profession / Tanya Beder, Cara M. Marshall, eds. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, c XVI,[2],595 s. : rys., wykr. ; 26 cm. - ( Robert W. Kolb Series in Finance ; 2) INŻYNIERIA FINANSOWA; 108. A FINANCIAL exchanges : a comparative approach / Francis A. Lees. - New York ; London : Routledge, XVIII, 299 s. : wykr. ; 23 cm. GIEŁDA; RYNEK TERMINOWY; INSTRUMENTY POCHODNE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; RYNEK KAPITAŁOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; GIEŁDA - INWESTYCJE; 20

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Prawo 3) Ekonomia rynek pracy polityka regionalna UE 4) Finanse inwestycje podatki ubezpieczenia 5) Finanse samorządowe

Bardziej szczegółowo