OBECNY DO DZIŚ str 17 SET13 NOWA FORMUŁA COACHING DAJ SOBIE RADĘ W KAŻDEJ SYTUACJI BRAKUJE MI SIATKÓWKI WSPOMNIENIE: HUBERT WAGNER ( ) MAGAZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBECNY DO DZIŚ str 17 SET13 NOWA FORMUŁA COACHING DAJ SOBIE RADĘ W KAŻDEJ SYTUACJI BRAKUJE MI SIATKÓWKI WSPOMNIENIE: HUBERT WAGNER (1941-2002) MAGAZYN"

Transkrypt

1 ISSN VOLLEYINFO NOWA FORMUŁA str 4 ANALIZA COACHING DAJ SOBIE RADĘ W KAŻDEJ SYTUACJI ROZMOWA DOROTA ŚWIENIEWICZ BRAKUJE MI SIATKÓWKI str 6 str 10 WSPOMNIENIE: HUBERT WAGNER ( ) OBECNY DO DZIŚ str 17 SET13 MAGAZYN Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.

2 46 MAGAZYN ILUSTROWANY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ SPIS TREŚCI kurtka terrex feather Szanowni Państwo! FOTO: BEATA KOZAKOW-KOWALCZYK ANALIZA 8 POLSKA MŁODZIEŻ NAJLEPSZA Rok 2011 był najlepszym rokiem dla polskiej siatkówki plażowej w historii. Nasza kadra plażowa zdobyła w ubiegłym sezonie 16 medali na imprezach najwyższej rangi. PZPS OD KUCHNI 13 WYDZIAŁY, KOMISJE I ICH PRZEWODNICZĄCY Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy dzisiaj do kuchni siatkarskiego związku i rozpoczynamy prezentację struktur organów społecznych PZPS, czyli wydziałów i komisji. Przed nami kolejny polski turniej finałowy Ligi Mistrzów. Najlepsze klubowe zespoły Europy po raz trzeci w ciągu pięciu lat zagrają w Ło dzi. To prawdziwy rekord. W historii naj waż niej - szych europejskich klubowych rozgry wek nie zdarzyło się bowiem, by finał odbywał się w tym samym mieście dwukrotnie. Łódź staje się więc nieoficjalną stolicą Ligi Mistrzów. Te goroczny finał czterech trafił do Polski w trybie awaryj - nym, ale nie jest to absolutnie powód, by czynić z tego faktu zarzut organizatorom. Pol ska Gru - pa Energetyczna, sponsor Skry Bełcha tów, sta - nęła na wysokości zadania, przyjmując ofertę Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV). To jasny dowód, że Polska gwarantuje orga - nizację międzynarodowych imprez siatkar skich na najwyższym poziomie, i to nawet w try bie nadzwyczajnym. Podziękowania należą się także władzom samorządowym Łodzi. Błyska - wiczne decyzje Prezydent Hanny Zdanowskiej pozwoliły na sprawne przeprowadzenie kwe - stii formalno-prawnych. Polska Grupa Energe - tyczna i Łódź stanęły naprawdę na wysokości zadania. Teraz pora na siatkarzy PGE Skry Beł - chatów. Jako wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej czuję osobistą satysfakcję, że Polska postrzegana jest w międzynarodowych strukturach jako partner godny najwyższego zaufania. Z dumą mogę stwierdzić, że poziom organizacyjny imprez siatkarskich rozgry wanych w Polsce jest najwyższy. To znakomicie rokuje na przyszłość. Nasz kraj jest już istotnym par t - nerem zarówno Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), jak i Europejskiej Konfe - deracji Piłki Siatkowej (CEV). Ten ogromny kapitał zaufania nie może być roztrwoniony. Przed Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kolej - ne wyzwania. Mistrzostwa świata w siatkówce plażowej i halowe mistrzostwa Europy męż - czyzn w roku przyszłym oraz męskie mistrzo - stwa świata rok później, mistrzostwa Europy Juniorów w tym roku to imprezy funda men tal - ne w rozwoju siatkówki tak w skali pol skiej, jak i globalnej. Władze CEV i FIVB mają świadomość, że epo - kowego skoku w rozwoju i promocji siatkówki można dokonać jedynie poprzez Polskę. Na świecie są siatkarskie federacje większe, zasob - niejsze i bogatsze w sukcesy, lecz tylko Polska gwarantuje wspaniałe widowiska i nieustający postęp. Dlatego łódzki finał Ligi Mistrzów musi być wy - darzeniem, które przejdzie do historii siatkówki w wymiarze międzynarodowym. Potwierdź - my, że organizacyjnie zdystansowaliśmy świat, a atmosfera na naszych trybunach jest nie - zmiennie znakomita. Szansą na rozwój siatkówki w skali globalnej jest harmonia między wysokim poziomem spor - towym a najwyższym poziomem satysfakcji ki - bica tak w hali, jak i przed ekranem tele wi zora. ANALIZA 14 SIATKÓWKA W SIECI Internet z każdym dniem rozwija się dynamicznie, a tym samym rośnie rola portali internetowych. Mają one wiele zalet dla użytkowników od dostarczania najświeższych informacji po umożliwianie komentowania artykułów; często konkurują też ze sobą różnymi atrakcjami, np. konkursami czy filmami wideo. PLAŻÓWKA 18 SIATKARSCY LONDYŃCZYCY 2012 Pod koniec minionego roku, podczas zawodów Pucharu Świata w siatkówce mężczyzn, reprezentacja Polski w imponującym stylu wywalczyła srebrny medal. Drugie miejsce w tych prestiżowych zawodach dało podopiecznym Andrei Anastasiego upragnioną olimpijską nominację. DOOKOŁA SIATKI 22 BEZ SENTYMENTÓW Andrea Anastasi do drużyny, która zagra na igrzyskach w Londynie wybierze najlepszych z najlepszych. Co od tego nie mam wątpliwości. Na razie ogląda fazę play off PlusLigi siatkarzy i szuka kandydatów do tej piekielnie trudnej misji. Przy okazji podkreśla, że nie będzie się kierował sentymentem i bez skrupułów postawi na tych, którzy będą prezentować najwyższą formę. MI RO SŁAW PRZED PEŁ SKI Pre zes PZPS WYDAWCA: POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ ul. Grażyny 13, Warszawa Tel Fax REDAKTOR NACZELNY JANUSZ UZNAŃSKI REDAGUJE KOLEGIUM PROJEKT GRAFICZNY: MAREK WAJDA Na zlecenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej redaguje Grupa Codex Warszawa, ul. Czereśniowa 19A Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych tekstów. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISSN FOTO: W. KOZIEŁ

3 4 FOTO: CEV.LU / W.KOZIEŁ / FIVB.ORG / MSE / ARCHIWUM PZPS Wydarzenia VOLLEYINFO NOWA FORMUŁA W LIDZE ŚWIATOWEJ W 2012 LIGA ŚWIATOWA 2012 BĘDZIE ROZGRYWANA INACZEJ NIŻ DO TEJ PORY RYWALIZACJA ZESPOŁÓW W GRUPACH ODBĘDZIE SIĘ W TURNIEJACH, W KTÓRYCH GOSPODARZEM BĘDZIE KAŻDA EKIPA Z GRUPY. W FINALE (4-8 LIPCA) SPOTKA SIĘ 6 ZESPOŁÓW: 4 NAJLEPSZE Z KAŻDEJ GRUPY, NAJLEPSZA DRUŻYNA SPOŚRÓD DRUGICH MIEJSC I GOSPODARZ TURNIEJU. POLSKA ZNAJDUJE SIĘ W GRUPIE B RAZEM Z BRAZYLIĄ, FINLANDIĄ I KANADĄ. PIERWSZY TURNIEJ DLA TYCH ZESPOŁÓW ROZPOCZNIE SIĘ 18 MAJA I POTRWA PUCHAR WŁOCH DLA ŁUKASZA ŻYGADŁY Trentino Volley, zespół Łukasza Żygad ły, wygrał rywalizację w Final Four Pu charu Włoch w wielkim finale, pokonując Lube Ban - ca Marche Macerata 3:2. O puchar ten wal - czyły zespoły: Lube Macerata, Casa Modena, Itas Trentino i Sisley Belluno. Łukasz Żygadło gra w Trentino od sezonu 2008/2009 i osiągnął z tą drużyną wiele sukcesów, między innymi wygrał trzykrotnie Ligę Mi strzów (2009, 2010, 2011) i tyle samo razy Klubowe Mi - strzostwo Świata (2009, 2010, 2011). DO 20 MAJA W TORONTO, KOLEJNE ODBĘDĄ SIĘ W KATOWICACH OD 1 DO 3 CZERWCA, W SAN BERNARDO DO CAMPO OD 8 DO 10 CZERWCA I W TAMPERE OD 15 DO 17 CZERWCA. POZOSTAŁE GRUPY LŚ 2012: GRUPA A ROSJA, KUBA, SERBIA, JAPONIA; GRUPA C WŁOCHY, FRANCJA, USA, KOREA PŁD.; GRUPA D ARGENTYNA, BUŁGARIA, NIEMCY, PORTUGALIA. IO 2012 ALGIERIA W IO Algieria to piąty uczestnik turnieju olimpij skiego kobiet w siatkówce wygrała w Blidzie afrykański kontynentalny turniej kwa - lifikacyjny. Udział w igrzyskach olimpijskich za - pew niły sobie wcześniej cztery zespoły: Wielka Brytania (gospodarz), Włochy, USA i Chiny (I, II i III miejsce w Pucharze Świata). Mimo że fa - worytem był zespół z Kenii, podopieczne Je rze - go Strumiłło zagrają jednak w IO. Następny turniej kontynentalny kobiet, strefy NORCECA, zostanie rozegrany od 27 kwietnia do 6 maja w Tijuanie. Z kolei od 1 do 6 maja w Ankarze ry - walizować będą zespoły europejskie, w tym Pol - ska. Z każdego turnieju kwalifikacyjnego awans uzyska ją ich zwycięzcy. WYDARZENIE MOVE ŚWIDERSKI EDITION END FART Sebastian Świderski podczas Targów Sport i Outdoor w Kielcach zaprezen tował swo - ją własną markę Move Świderski Edition, pod którą produkowane będą akcesoria do siat - kówki. Jest ona częścią projektu firmy Vision One, w której skład wchodzą też Move Team Otylia akcesoria do pływania powstające przy współpracy z Otylią Jędrzejczak oraz Move Dudek Collection produkty do piłki nożnej wspierane przez Jerzego Dudka. Wkrótce Sebastian Świderski powrócił do Kielc w trybie nagłym... by rozpocząć karierę trenerską w Far - cie. Tym samym w dość niespodziewany spo - sób zakończył zawodniczą karierę. BILANS 2011 WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY KS Pałac Bydgoszcz zajął pierwsze miej - sce w klasyfikacji klubów w piłce siatkowej dziewcząt w ogólnopolskim Współzawod nict - wie Sportowym Dzieci i Młodzieży w 2011 roku. Wyprzedził Energę Gedanię Gdańsk oraz LTS Legionovię Legionowo. KS Pałac Byd - goszcz we Współzawodnictwie, w którym w mi - nionym roku sklasyfikowano 103 kluby, wie - lokrotnie zajmował drugie lub trzecie lokaty. INFORMACJA MEMORIAŁ HUBERTA WAGNERA W ZIELONEJ GÓRZE Tegoroczny Memoriał Huberta Wagnera będzie rozgrywany od 20 do 22 lipca w Zielonej Górze. Uczestników poznamy w po - łowie maja, po ukończeniu turniejów kwa li - fikacyjnych do igrzysk olimpijskich. Turniej od - będzie się w hali CRS, w której w ubiegłym ro - ku rozgrywany był World Grand Prix siatkarek. Ostatnio Memoriał zorganizowany został w ka - towickim Spodku, w 2010 roku w bydgoskiej Łuczniczce, a trzy lata temu w łódzkiej Atlas Arenie. Będzie to ostatni sprawdzian Polaków przed igrzyskami olimpijskimi. WYDARZENIE KONIEC KARIERY DOROTY ŚWIENIEWICZ WSPOMNIENIE WITOLD CHARMO 14 lutego zmarł Witold Charmo, sędzia, działacz siatkówki i komisarz PlusLigi. Od 1977 roku był sędzią, ale oprócz tego także członkiem Zarządu Mazowiecko-Warszaw skie - go Związku Piłki Siatkowej (od 1986). Od 1999 roku pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Związ ku Piłki Siatkowej i przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscypliny M-WZPS, a od 2004 roku wiceprzewodniczącego Wydziału Roz - gry wek Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Był też w latach współzałożycielem oraz prezesem Międzyszkolnego Uczniow skie - go Klubu Sportowego Sparta Warszawa. Wydarzenia VolleyInfo Dorota Świeniewicz zdecydowała się zakończyć karierę po meczu z Pa ła - cem Bydgoszcz. Do decyzji przyczyniły się kłopoty finansowe, z którymi boryka się jej klub. Zawodniczki Atomu Trefla Sopot ma - ją nieuregulowane płatności od kilku mie - sięcy. Dorota Świeniewicz jest dwukrotną mistrzynią Europy, wielokrotną mistrzynią Polski, jej wielkim sukcesem jest również wygranie Ligi Mistrzyń. W 2009 roku Świe - niewicz zakończyła karierę reprezen tacyj - ną, a w tym roku również klubową. AKTUALNOŚCI PATRON RADIOWY PZPS PRZYGOTOWAŁA: LENA CUDNA 5

4 6 Analiza POLSKA SIATKÓWKA BARDZO CZĘSTO MÓWI SIĘ, ŻE POLSKIM SPORTOWCOM BRAKUJE ODPOWIEDNIEJ MENTALNOŚCI CZY SILNEJ PSYCHIKI, ŻE MECZE PRZEGRYWAJĄ W GŁOWACH, CZASAMI JUŻ NAWET W SZATNI. CO ZROBIĆ, ŻEBY PORADZIĆ SOBIE W KAŻDEJ SYTUACJI, NIE ULEGAĆ DEKONCENTRACJI NA BOISKU I ZNALEŹĆ MOTYWACJĘ I RADOŚĆ Z GRY? Andrea Anastasi, niezależnie od tego, jaką reprezentację prowadzi, umie łączyć elementy coachingu z trenowaniem. COACHING DAJ SOBIE RADĘ W KAŻDEJ SYTUACJI dostosowany do ich potrzeb i wartości system działania. To klient sam odnajduje odpowiedzi na swoje pytania, które już w nim tkwią. Rolą coacha jest wsparcie go w odszukaniu tych odpowiedzi w nim samym, aby mógł on po - wrócić na właściwy i pożądany przez niego tor. Podstawą coachingu jest założenie, że każdy człowiek jest specjalistą od samego siebie, a pra - ca z coachem pozwala na wydobycie i doszli - fowanie diamentu, który już się w nim znajduje wyjaśnia Dariusz Szostek, prezes i założyciel oraz certyfikowany coach ICC firmy Sport Idea, współpracującej z wieloma wybitnymi sporto w - cami. Coach uważnie słucha i stara się dos trzec coś, co często jest ukryte poza słowami i świado - mością, ale wyraża się w świecie zew nętrznym, przeszkadzając sportowcowi lub też wspierając go. Najbardziej efektywna część zwyk le odbywa się przy niewielkiej liczbie wypowia danych słów, w głębi samego sportowca zdra dza Dariusz Szostek. Sylviano Prandi, równie dobry trener i psycholog nych sytuacjach praca psychologiczna jest nie - zbędna, jednak zde cydowana większość osób, w tym przede wszyst kim sportowcy na mistrzow - skim poziomie bar dziej potrzebują spojrzenia w przyszłość i odszu kania własnych indywidual - nych zasobów oraz ich uruchomienia lub też znalezienia przestrzeni w sobie, aby wykonać kolejny krok ku własnemu mistrzostwu tłumaczy Dariusz Szostek. Zdarza się, że w coachingu również spogląda się czasami w przeszłość, jednak tylko po to, aby znaleźć zasoby potrzebne na dzień dzisiejszy, niezbędne do wykonania kolejnego kroku do przo - du, bez grzebania, analizowania i pozostawania na dłużej w tym obszarze. Analiza nym momencie przypomni mu się jakiś rodzinny problem, może zacząć zastanawiać się, co po - myśli o nim trener czy kibice, albo zacznie cieszyć się już zwycięstwem, choć ciągle jeszcze trwa mecz. To powoduje jego natychmiastową dekon - centrację, a tym samym spadek formy, który, patrząc z zewnątrz, wydaje się niewytłu ma - czalny. Zawodnik traci wtedy kontakt z chwilą bieżącą i tym, co się dzieje na boisku. Takie 7 FOTO: FIVB.ORG / W. KOZIEŁ Kariera każdego sportowca bu - dowana jest na kilku podsta wo - wych fundamen - tach. Wymaga ta - lentu, pracowito - ści i konsekwencji, które przez lata two - rzą bazę, jaką jest przy - gotowanie fizyczne, techniczne i taktyczne. Bardzo istotną rolę odgrywa także odpowiednia mentalność. Szczególnie widocz - ne jest to na poziomie mistrzowskim, kiedy stawki meczów są wysokie, a umiejętności za - wodników zbliżone. Wówczas to właśnie o wy - granej decyduje bardziej mentalność niż tech - nika czy przygotowanie fizyczne. WYZNACZ CELE I JE OSIĄGAJ Dobry sportowiec to taki, który jest odpo - wiednio przygotowany fizycznie, ale również potrafi wykorzystać swe umiejętności w najbar - dziej niesprzyjających okolicznościach. Do tego niezbędne jest panowanie nad procesami za - chodzącymi w jego psychice, procesami, które stanowią o mentalności. O ile przygotowanie podstawy sportowej jest dziedziną już opa no - waną przez trenerów, to przygotowanie mentalne polskich zawodników często pozo - stawia wiele do życzenia. Nad nim pracuje się często z psychologiem, ale można także wy - korzystać w tym celu coaching. Coaching to metoda rozwoju, która pozwala na lepsze poznanie siebie, umożliwia przekra - czanie własnych barier i ograniczeń, co z kolei sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów i zwięk - szeniu własnej efektywności oraz poczucia pa - nowania nad swoim życiem. Innymi słowy: po - zwala zmienić relacje z samym sobą i ze świa - tem zewnętrznym. Daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi trenera, ko - legów z boiska, współmałżonka, przyjaciół, rodziny. A to stanowi klucz do lepszej komuni - kacji, bardziej satysfakcjonujących stosunków międzyludzkich czy też osiągania lepszych wy - Odpowiednia komunikacja to klucz do sukcesu ników w sporcie. Ukierunkowuje energię za - wodnika na wyzwania sportowe, pozwalając mu stawać się coraz lepszym i spełnionym spor - towcem, a przez to także bardziej szczęśliwym człowiekiem. Coaching pomaga ludziom w ustaleniu celu, czyli pozwala im odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcą znaleźć się w przyszłości i jed nocześnie gdzie znajdują się obecnie. Umożliwia stwo - rzenie planu, który pozwoli im przejść z punktu A do punktu B, a także ułatwia znalezienie od - powiednich zasobów niezbędnych do osiąg nię - cia docelowego punktu B. Ludzie, przechodząc z punktu A do B, nabierają większej wiary we własne możliwości i umiejętności, i dzięki temu mogą osiągać coraz wyższe cele. KAŻDY CZŁOWIEK JEST SPECJALISTĄ OD SAMEGO SIEBIE Coaching to spotkania w cztery oczy, podczas których coach najczęściej pyta, a klient od po - wiada. Coach nigdy nie mówi swoim roz mów - com, co mają robić, tylko pomaga stworzyć Mauro Berutto mistrz motywacji W mojej firmie ta usługa nazywa się Coaching Mentalności Zwycięzcy. Spotkania odbywają się mniej więcej raz na miesiąc, a jedno trwa około 1,5 godziny. Same sesje są tylko wyzwalaczami pewnych głębokich procesów. Potem toczą się one także między sesjami, w świecie poza se syj - nym, rzeczywistym dla klienta, w którym do strze - ga on efekty tych zmian. Zwykle po cyklu obej - mującym 6-8 sesji zmianę odczuwa sam zawod - nik, a także za uważa ją jego otoczenie: koledzy, rodzina, klub. KOLEJNY KROK DO PRZODU Bardzo często ludzie mylą coaching z psy - chologią. Tymczasem oba podejścia znacznie różnią się od siebie. Psychologia zorientowana jest przede wszystkim na przeszłość. Pozwala zrozumieć lepiej to, co było, i to, co w związku z tym dzieje się obecnie z człowiekiem. Coaching natomiast zajmuje się przyszłością i założonymi celami. Psycholog i coach mają również inne przekonania co do możliwości i tempa zmiany człowieka, przez co osiągają zupełnie inne rezultaty. Oczywiście, w pew - Różnica istnieje również między psychologiem a coachem. Psycholog jest osobą z autory te - tem, on wie lepiej, co człowiekowi dolega. Coach to partner, który słucha i pomaga odnaleźć klien - towi to, co w nim już jest i się w nim wyraża, bo w każdym problemie jest już zalążek rozwiązania dodaje Szostek. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CO SIĘ ZDARZY, DAM SOBIE RADĘ Zmiany w czasie procesu coachingowego mo - gą zachodzić bardzo szybko, często niezauwa - żalnie. U każdego człowieka dokonują się głę - Dobry trener powinien umieć dotrzeć do największych indywidualności. bo kie procesy, których często nie jest on świa - domy. Skupiają jego wewnętrzną uwagę i od cią - gają od tego, co tu i teraz. U sportowców taki pro - ces często zachodzi w trakcie meczu, np. w pew - Coaching to także umiejętność słuchania nieuświadomione procesy powodują zdenerwo - wanie, wewnętrzne napięcie, które bynajmniej nie sprzyjają lepszej grze wyjaśnia coach Dariusz Szostek. Dzięki pracy coachingowej zawodnicy potrafią wejrzeć w te głębsze obszary, najistot - niejsze dla nich, i zobaczyć je oraz odczuć w zu - pełnie nowy sposób, co pozwala je zintegrować na głębokim poziomie. Dzięki temu tam, gdzie była zwrócona często nieświadomie wewnętrzna uwaga zawodnika, pojawia się pewna przestrzeń i dodatkowa energia, i w konsekwencji ta uwaga może przenieść się na inne obszary grę, życie osobiste. Zawodnikom, z którymi pracuję, wyraź - nie poprawiła się skuteczność w grze, na boisku są bardziej skoncentrowani, mają też większą świadomość tego, co dzieje się wokół. To wszystko między innymi dlatego, że ich uwaga skierowana jest głównie na tu i teraz, a nie na wewnętrzne nieuświadomione procesy. Dzięki temu mogą być jednocześnie fizycznie rozluźnieni i psychicznie skoncentrowani, co pozwala osiągać lepsze wy - niki. A potem utrzymywanie osiągniętego wewnę - trznego stanu, który można by określić słowami: niezależnie od tego, co się wydarzy, dam sobie radę. KAROLINA SZEWCZYK

5 Plażówka ANALIZA Plażówka 8 nr 46 marzec To wspaniały sezon, ale nie najlepszy, bo taki jeszcze przed nami podkreśla prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Mirosław Przedpełski. Polska siatkówka plażowa od jakiegoś czasu rozwija się w błyskawicznym tempie. Nasze siatkarki i siatkarze z roku na rok zdobywają coraz więcej coraz bardziej wartościowych medali. W sezonie 2009 Polacy wywalczyli sześć krążków, rok później osiem, a w ubiegłym sezonie aż 16 medali na najważniejszych za - wodach międzynarodowych. Oczywiście, naszą najlepszą parą plażową jest bez wątpienia duet Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, którzy właśnie przygotowują się do nowego, olimpijskiego sezonu. Kwalifikację do igrzysk Polacy wywalczyli jeszcze w zeszłym roku. Obecnie zajmują czwarte miejsce w świa - towym rankingu FIVB. O wyjazd do Londynu w tym sezonie walczą też Michał Kądzioła i Jakub Szałan kiewi cz. Siat - karze mają dwie szanse: mogą awan sować z ran - kingu FIVB bądź wygrać puchar kontynentalny. Ten sezon plażowicze rozpo częli bardzo po - myślnie. W rozgrywanym w po łowie stycz nia w holenderskim Aalsmeer tur nieju CEV Sate - litte zajęli drugie miejsce, co dobrze rokuje przed kolejnymi zawodami. REWELACYJNA MŁODZIEŻÓWKA Po piętach starszym zawodnikom zaczynają deptać młodsi. Polska młodzieżowa siatkówka plażowa na międzynarodowych piaskach radzi sobie rewelacyjnie. W roku 2011 nasza kadra prawie z każdej ważnej imprezy (mistrzostwa ROK 2011 BYŁ NAJLEPSZYM ROKIEM DLA POLSKIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W HISTORII. NASZA KADRA PLAŻOWA ZDOBYŁA W UBIEGŁYM SEZONIE 16 MEDALI NA IMPREZACH NAJWYŻSZEJ RANGI. świata i mistrzostwa Europy) wracała z jednym bądź nawet z dwoma medalami. W sumie nasi ka - deci i juniorzy przywieźli do Polski aż 10 krążków. Złoto mistrzostw Europy do lat 18 zdobyli Łukasz Kaczmarek i Sebastian Kaczmarek, a na najniższym stopniu podium stanęli Bartłomiej Malec i Michał Bryl. Brązowy medal wywalczyły również dziewczyny Katarzyna Kociołek i Ka - rolina Baran. W mistrzostwach Europy do lat 20 najlepsi okazali się Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, a brązowy medal ponownie zdobyły Katarzyna Kociołek i Karolina Baran. Dwa sre - brne medale nasza kadra wywalczyła na mi - strzostwach Europy do lat 23 dokonali tego Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz oraz Kinga Kołosińska i Monika Brzostek. Mistrzostwa świata do lat 19 rozgrywane w chor - wackim Umag też zdominowane zostały przez polskie pary. Na najwyższym stopniu podium stanęli Michał Kosiak i Łukasz Kaczmarek oraz Katarzyna Kociołek i Karolina Baran. W mi strzo - stwach świata do lat 21 srebrny krążek zdobyli Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, a czwarte miejsce zajęły Daria Paszek i Renata Bekier. Śmiało można powiedzieć, że młodzieżowa re - prezentacja Polski jest najlepszą w Europie oraz na świecie, o czym świadczą zdobyte krążki. Podczas mistrzostw Europy nasi rodacy wy wal - czyli siedem medali, podczas gdy po trzy zdobyli Niemcy i Rosjanie, a po jednym Holan dia, Łotwa, Austria, Litwa oraz Szwajcaria. Tak że w mło dzie - żowych mistrzostwach świata z trze ma medalami byliśmy najlepsi. Dwa krążki zdo była Kanada, po jednym zaś Austria, Ukra ina, Brazylia, Norwegia, Chiny, Szwajcaria oraz Holandia. TRENERZY I BAZA Za tymi wspaniałymi sukcesami stoi wykwali - fikowana kadra trenerów, w której skład wcho - dzą: Sławomir Robert, Violetta Bakoś, Andrzej Piotrowski, Grzegorz Klimek. Bardzo duże zna - czenie ma również nowoczesna baza szkole - niowa w Łodzi, w której całorocznym szkole - niem objęci są uczniowie SMS-u. Korzysta z niej także kadra narodowa seniorów. Idea utworzenia ośrodka szkolenia w siatkówce plażowej powstała w 2006 roku. Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Gór - skiego, Roman Stępień, zdecydował się wtedy na zasypanie piachem jednej z hal siatkarskich. Później przygotował teren pod cztery boiska plażowe i zadaszył je halą pneumatyczną, a Pol - ski Związek Piłki Siatkowej stworzył w łódzkim SMS-ie centralny ośrodek szkolenia dla kade - tów oraz juniorów. Nowa baza szkoleniowa zaowocowała szyb - kim rozwojem dyscypliny oraz coraz większymi sukcesami. Szkoleniem dziewcząt zajął się Ja - nusz Bułkowski, chłopców zaś trenował Cze - sław Kolpy. Katarzyna Urban i Joanna Wiatr POLSKA MŁODZIEŻ NAJLEPSZA Piotr Kantor i Bartosz Łosiak mistrzowie Europy do lat 20 zostały mistrzyniami świata i mistrzyniami Eu - ropy do lat 18 oraz srebrnymi medalistkami mistrzostw świata do lat 19. Monika Brzostek i Weronika Kurek z kolei zostały czwartą parą mistrzostw Europy U-18. Karolina Sowała i Karolina Michalkiewicz zajęły piąte miejsce na mistrzostwach świata U-21. Natomiast wśród chłopców największe sukcesy odnieśli Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz mistrzostwo Europy do lat 18 oraz Marcin Golonka i Marek Leźnicki dziewiąte miejsce mistrzostw Europy U-18. Absolwentem szkoły jest też Krzysztof Orman, który w 2006 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata U-21 w parze z Pio - trem Marciniakiem oraz srebro mistrzostw Eu - ropy U-20 z Grzegorzem Fijałkiem. Nabór do szkoły w Łodzi zaczyna się już od gimnazjum. Młodych talentów trenerzy szukają zarówno podczas turniejów plażowych, jak i ha - lowych. Jednym z ważniejszych jest Turniej Nadziei Olimpijskich. W Łodzi zawodnicy szko - leni są już tylko pod kątem siatkówki plażowej. Koszty wyjazdów na zgrupowania i turnieje ponosi Ministerstwo Sportu i Turystyki. DOBRY MODEL Polska to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie, a może nawet na świecie, jeśli chodzi o szkolenie siatkówki plażowej. Więk - szość krajów nie posiada ośrodków szkolenia, a jeśli już są one często prywatne. W niewielu krajach europejskich znajdują się też boiska plażowe pod balonem. Nowymi obiektami mo - gą się ostatnio pochwalić Szwajcarzy, Norwe - gowie czy Czesi. W większości krajów młodzież zaczyna treningi na piasku dopiero po zakończonym sezonie na hali. Gdy nie było łódzkiego SMS-u, taki system obowiązywał również w Polsce. Do wieku juniora można jeszcze łączyć halę z piaskiem, ale później trzeba już się zdecydować, jeżeli chce się coś osiągnąć. Teraz na turniejach wi dać, że nasi zawodnicy są znacznie lepiej przy gotowani, bo trenowanie na hali i na piasku to zupełnie co innego mówi Violetta Bakoś, trenerka kadry narodowej kobiet. Bardzo istotną rolę w sukcesach polskich par odgrywają Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Często jest tak, że w innych krajach wyjazdy na turnieje i część procesu szkoleniowego muszą pokrywać rodzice zawodników jeśli nie w całości, to przynajmniej w znacznej części. Bywa też tak, jak na przykład w Brazylii, że również seniorzy sami muszą opłacać swoje wyjazdy, a federacji przekazywać jeszcze ustalony procent z wy - granych i zwracać za wpisowe do turnieju. Wiadomo, że w Brazylii i Stanach Zjedno czo - nych plaż i boisk do siatkówki nie brakuje. Są również szkółki, ale prywatne i dlatego trudno jest znaleźć odnoszącą sukcesy na międzyna - rodowych piaskach parę młodzieżową z tych krajów. Brazylijczycy i Amerykanie znaczące laury zdobywają dopiero w seniorskich zawodach. W Chinach natomiast jest prowadzony wyjąt - kowo staranny nabór i dlatego ich kadra ma bardzo dobrze grającą młodzież, ponadto także dorosłą siatkówkę na wysokim poziomie. Fe - deracja finansuje siatkarzom wszystko, jednak w zamian kładzie bardzo duży nacisk na wyniki. Jeżeli ich nie ma, szybko dziękuje zawodnikom za współpracę. Z każdym rokiem sukcesów i medali Polakom przybywa. Teraz czekamy na kolejne krążki w im - prezach młodzieżowych, ale również na dobre występy seniorów na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oraz mistrzostwach świata w Sta rych Jabłonkach. KAROLINA SZEWCZYK FOTO: FIVB.ORG 9 nr 46 marzec Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek mają za sobą najlepszy rok w karierze. Kinga Kołosińska srebrna medalistka ME do lat 23

6 10 DOROTA ŚWIENIEWICZ DOROTA ŚWIENIEWICZ W POLSKIEJ SIATKÓWCE JEST POSTACIĄ HISTORYCZNĄ. Z JEJ NAZWISKIEM ŁĄCZĄ SIĘ ZŁOTE CZASY NASZEJ ŻEŃSKIEJ REPREZENTACJI. DECYZJA O ZAKOŃCZENIU PONAD DWUDZIESTOLETNIEJ KARIERY BYŁA FORMĄ PROTESTU WOBEC FATALNEGO TRAKTOWANIA PRZEZ DZIAŁACZY ATOMU TREFLA SOPOT NIE TYLKO SAMEJ ZAINTERESOWANEJ, ALE CAŁEGO ZESPOŁU. Nie takiego zakończenia kariery pewnie się Pani spodziewała? Już kilka lat temu postanowiłam, że w siatkówkę grać będę, dopóty będzie mi to sprawiać przyjemność. Tej przyjemności w tym sezonie zostałam pozbawiona. Na boisku naprawdę czułam się dobrze. Nasz sztab medyczny twier - dził, że fizycznie jestem w stanie pograć nawet jeszcze dwa, trzy lata. Jednak to, co działo się poza boiskiem, było nie do zaakceptowania. Rosły długi wobec dziewczyn, a nikt z kierow - nictwa klubu z nami nie rozmawiał. Nie tylko nie było spotkania, aby wyjaśnić nam, co się dzieje, jakie są perspektywy, ale nawet nasze próby kontaktu telefonicznego, sms-owego czy mailowego pozostawały bez echa. Właściciel, nowy prezes, dyrektor po prostu nas unikali. To kompletny brak szacunku dla drużyny, która ze swych obowiązków wywiązywała się wzoro - wo. W takich warunkach nie sposób pracować. Atom miał rozbić dotychczasowy układ w PlusLidze Kobiet. Miał być klubem wzorcowym. Co się stało w Sopocie? To miał być klub wzorcowy, w pełni profesjo - nalny. Wyrównany skład, bardzo dobry sztab szko leniowy wsparty zespołem medycznym miały gwarantować wysoki poziom gry tak w li - dze krajowej, jak i w europejskich pucharach. Projekt zbudowania żeńskiego odpowiednika PGE Skry Bełchatów zrodził się w Polskiej Grupie Ener getycznej. Dlatego na czele Atomu stanął szef Skry, Konrad Piechocki. On był gwarantem reali zacji projektu. Kiedy jednak wkroczyła polityka, odeszli z Sopotu mene - dżerowie wytypowani przez PGE, a zastąpili ich ludzie bez doświad czenia. Naprawdę nie da się ocalić tego projektu? Trudno mi to ocenić. Wiele będzie zależeć od nowego kierownictwa PGE. Na tym całym za mie - szaniu PGE wizerunkowo nie zyskuje. W świat poszedł też komunikat, że polski czołowy klub, grający w Lidze Mistrzyń, nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji po - z yskanie dobrych siatkarek będzie trudne. Ży - czę jednak dziewczynom i trenerom, aby w pierw - szej kolejności otrzymali wynagrodzenie za już wykonaną ciężką pracę, a w przyszłości mogli nadal pracować w Sopocie. Faktycznie w 2006 roku zrobiłam przerwę na urodzenie Julka. Wróciłam, by pomóc repre - zentacji w walce o turniej olimpijski w Pekinie. Byłam tuż po urodzeniu dziecka. Zawzięłam się, błyskawicznie wróciłam na boisko, kosztem dziecka. Niestety, trener Marco Bonitta, który kilka miesięcy wcześniej przekonywał mnie do gry i nie widział problemu, bym łączyła obo - wiązki siatkarskie z obowiązkami mamy, tuż przed turniejem kwalifikacyjnym uczynił z tego powód do wyłączenia mnie z reprezentacji. Potem rozstałam się po raz kolejny z kadrą przed polskimi mistrzostwami Europy w roku To miała być wspaniała okazja do zwieńczenia reprezentacyjnej kariery, do podziękowania wszyst - kim, którzy ukształtowali mnie jako spor towca i człowieka. Stało się inaczej. Nie wytrzy małam zmasowanej krytyki internautów. Może to był błąd, ale naprawdę nie sposób normalnie funk - cjonować, czytając o sobie tak obraźliwe teksty. Planuje Pani mecz pożegnalny. Gdzie się odbędzie i kogo Pani zaprosi? Tak. Nie wypada inaczej. Chciałabym zorga - nizo wać go ze względów logistycznych w War - szawie. Nie mam jeszcze pełnej listy koleżanek, ale proszę mi wierzyć, że już dostałam wiele de - klaracji udziału. Przylecą moje przyjaciółki z całego świata. Termin też jest jeszcze kwestią otwartą. Po złotych mistrzostwach Europy w 2005 roku została Pani dyrektorem stołecznego Biura Sportu. Nie ciągnie Panią do biurka? Nie, absolutnie nie. Przekonałam się, co tak na - prawdę znaczy słowo biurokracja. Serce mi się kroiło, gdy przepisy nie pozwalały mi na wspar - cie utalentowanej młodzieży, ciekawych projek - tów. Te wszystkie regulacje nie służą, tylko prze - szkadzają. Otarła się Pani wówczas o politykę, stała się celebrytką. Przesada. Do polityki nigdy mnie nie ciągnęło. Nie chcę być kojarzona z jakąś opcją. Chętnie natomiast uczestniczyłam i uczestniczę nadal we wszelkich działaniach służących drugiemu człowiekowi. Stąd moja aktywność w akcjach charytatywnych. Może teraz trochę zeszłam z celownika, bo mało mnie interesuje szum medialny, a i Julek wymaga obecności mamy. Najmilsze wspomnienia z kariery to chyba lata ? Nawet do 2007 roku. Najpiękniejszym wyda - rzeniem było urodzenie Julka. Wcześniej był tylko sport. Pojawienie się syna przewarto ścio - wało moje życie. Faktycznie, sportowo to był znakomity czas. Dwa mistrzostwa Europy, wygranie Ligi Mistrzyń, tytuł najlepszej siatkarki roku 2005, choć rok wcześniej złamałam nogę. To były niezapomniane chwile. Kluby polskie, włoskie, hiszpańskie tam Pani grała. Jakie oferty zostały odrzucone? Odrzuciłam ich naprawdę sporo, ale ja przy - wiązuję się do miejsc, do ludzi. Dlatego mimo oferty z Bieło grodu, wspartej nawet samo cho - dem z kierowcą, nie zdecydowałam się na wy - prawę do Rosji. Nie skusiła mnie też brazy lijska Rexona ani Japonia. Co teraz? Jakie miejsce widzi Pani dla siebie w siatkówce? Brakuje mi siatkówki, adrenaliny. Już od dawna przygotowuję się do pracy szkoleniowej. Praco - wałam z wieloma znakomitymi szkoleniowcami. Podpatrywałam ich i uczyłam się. Jeszcze w ciąży pracowałam z dziećmi w Warszawie. Prowa dzi łam też zajęcia z młodzieżą w Perugi. Zresztą w pierw - szym sezonie w Sopocie miałam być asy stentką trenera. Jednak trener potrzebował doświad czo - nej zawodniczki na przyjęciu, co spo wodo wało, że skupiłam się tylko na grze. Cały czas jed nak dzieliłam się z trenerem Chiap pinim swoimi uwa - gami i powiem nieskromnie on często z tych rad korzystał. Mam uprawnienia instruktorskie, a fakt, że przez ponad dziesięć lat grałam w lidze wło - skiej, daje mi zgodnie z prze pisami tamtej fe - deracji uprawnienia trenerskie. Nie mniej teraz bę - dę uczestniczyć we wszelkich szkoleniach i kur - sach trenerskich. Może zacznę od asystentury. Jaką trenerką będzie Dorota Świeniewicz? Ostrą czy kumpelką? Partnerką. Trener musi być szefem, ale szefem mądrym. To buduje autorytet. Kluczowe postacie w Pani karierze to Było ich tak wiele, że aby nikogo nie urazić, nie będę wymieniać nazwisk. Jednak wszystkim, którzy sprawili, że mogłam tak dobrze i tak długo grać, serdecznie dziękuję. 11 FOTO: ARCHIWUM PZPS BRAKUJE MI SIATKÓWKI Tym razem to już definitywny koniec Obecny prezes klubu z Sopotu twierdził, że chce Panią nakłonić chociaż do meczu pożegnania. To interesujące. Ze mną bowiem na ten temat nie rozmawiał. O tym pomyśle dowiedziałam się z mediów. To naprawdę żałosne. Jak można wie - rzyć w takie deklaracje ze strony osoby, która poprzez kancelarię prawną nakazuje mnie i sy - nowi opuścić klubowe mieszkanie w trybie niemal natychmiastowym. To nie pierwsze Pani pożegnanie i powrót. Czy da się Pani jeszcze nakłonić do gry? Tym razem to już definitywny koniec. Bardzo mi żal, że stało się to w takich okolicznościach, że nie mogłam podziękować kibicom, ale mam nadzieję, że będzie ku temu jeszcze sposobność. ROZMAWIAŁ: JANUSZ UZNAŃSKI TVP WARSZAWA DOROTA ŚWIENIEWICZ Data urodzenia: 27 lipca 1972 Miejsce urodzenia: Głuszyca Wzrost:179 cm Zasięg w bloku: 293 cm Zasięg w ataku: 316 cm Pozycja: przyjmująca Pseudonim: Dori Rodzina: mężatka z Markiem, syn Julek Kluby: Polonia Świdnica ( ), BKS Stal Bielsko-Biała ( ), Perugia ( ), Icaro Alaro ( ), Tena Santeramo ( ), BKS Aluprof Bielsko-Biała (2009/2010), Atom Trefl Sopot ( ) Sukcesy: mistrzyni Europy 2003 i 2005, Puchar Europy 2006, Puchar Zdobywców Pucharów 2000, Puchar Konfederacji 2005, mistrzostwo Włoch 2003, 2005, Puchar Włoch 1999, 2003, 2005, mistrzostwo Polski 1996, 2010 wicemistrzostwo Polski 1994, 1995, 2011, wicemistrzostwo Hiszpanii (2008) Najlepsza siatkarka Europy 2005

7 AKTUALNOÂCI PZPS OD KUCHNI Analiza Wiesław Radomski, przewodniczący Wydziału Szkolenia WYDZIAŁY, KOMISJE I ICH PRZEWODNICZĄCY ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ ZAGLĄDAMY DZISIAJ DO KUCHNI SIATKARSKIEGO ZWIĄZKU I ROZPOCZYNA MY PREZENTACJĘ STRUK TUR ORGANÓW SPOŁECZNYCH PZPS, CZYLI WYDZIAŁÓW I KOMISJI. Jacek Sęk, sędzia i przewodniczący Wydziału Rozgrywek FOTO: M. BYKOWSKI/ M. JĘDRZEJEWSKI/ W. KOZIEŁ Znaczenie tych organów jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na prawo do kre - owania polityki rozwoju związku i wydawania opinii w sprawie projektów decyzji i uchwał, ale w szczególności ze względu na wiedzę i do świad - czenie osób zasiadających w tych gremiach. Za - sadą, jaką przyjęto przy budowaniu zespołów ludzi chcących wspierać swym zaangażowaniem związek, jest powierzenie członkom zarządu przewodniczenia wydziałom oraz komisjom i uzu - pełnianie ich składu również o wybitne postacie z historii polskiej siatkówki niezasiadające w za - rządzie. W strukturach PZPS działa łącznie 8 spo - łecznych wydziałów: szkolenia, rozgrywek, dyscy - pliny, sędziowski, siatkówki plażowej, ds. młodzie - ży, marketingu i promocji oraz medyczny. Listę tę uzupełnia rada trenerów oraz dwie komisje: historyczna i odznaczeń, a także istniejąca od 2011 roku Komisja ds. wydawania licencji klu bo - wych oraz zespół arbitrów wchodzących w skład Sądu Odwoławczego przy PZPS. DZIEWIĘCIU PROFESJONALISTÓW Każdy z przewodniczących wydziałów starał się zwykle zapraszać do współpracy wybitne oso bi - stości polskiej siatkówki. Najlepszym przykładem na to jest skład Wydziału Szkolenia. Takie nazwi - ska, jak Zbigniew Krzyżanowski, Ryszard Bosek, Waldemar Wspaniały, Jerzy Skrobecki, Edward Skorek, Ireneusz Mazur, Jacek Grabowski i Sta - nisław Gościniak wskazują, że Wiesław Radom - ski, obecny przewodniczący wydziału, wykorzy - stuje wiedzę i dorobek kolegów z doświad - czeniem zarówno zawodniczym, jak i trener skim. Wiesław Radomski, z urodzenia często cho wia - nin, w latach zawodnik Ani la ny Łódź, Resovii i Lechii Tomaszów Mazo wiec ki, powo - ływany przez Tadeusza Szlagora i Hu berta Wa - gnera do reprezentacji Polski, po za kończeniu kariery starał się być cały czas blisko siatkówki, czego wyrazem było powierzenie mu w 1998 roku funkcji prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej. Od 2001 roku jest członkiem za - rządu PZPS, początkowo działającym w siatków - ce plażowej, a od 2008 roku wiceprezesem związku ds. szkolenia i przewodniczącym Wy - działu Szkolenia. O sobie mówi, że ma dwie pa - sje: siatkówkę i muzykę, oraz jedną miłość żonę Gabrielę, która bardzo szybko stała się fanką zespołów klubowych, w których grał Wie - sław Radomski. Jego marzeniem jest dalsza pra ca nad rozwojem systemu szkolenia i dlatego z ra - dością przyjął zapowiedź wdrożenia projektu rozwoju sportowego wśród dzieci i młodzieży na przykładzie piłki siatkowej. SĘK W TYM, że sezon nie zawsze przebiega bez komplikacji Andrea Anastasi i Ryszard Bosek podczas kursokonferencji Akademii Polskiej Siatkówki Ireneusz Mazur, członek Wydziału Szkolenia dla organizatora rozgrywek, powiedział Jacek Sęk, przewodniczący Wydziału Rozgrywek, w rozmo - wie z redakcją magazynu Polska Siatkówka. Jeden z młodszych przewodniczących podkreślił rolę, jaką zarówno w jego osobistym rozwoju, jak i w działalności wydziału odegrał zmarły nie - dawno wiceprzewodniczący Wydziału Rozgry - wek, Witold Charmo. Związki przewodniczą ce - go wy działu z siatkówką sięgają lat młodzień - czych i okresu, kiedy on był zawodnikiem AZS Kielce, a w nieco starszej grupie wiekowej ćwi - czył Ire neusz Mazur. Od 2004 roku jest nie tylko sze fem Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej, ale również członkiem zarządu PZPS i przewod - niczącym Wydziału Rozgrywek. Jacek Sęk to tak - że sędzia PlusLigi i sędzia międzynarodowy z upra wnieniami od 2008 roku. Poza siatkówką jego zainteresowania skierowane są ku astrologii i gwia zdom, w których szuka zapowiedzi olimpij - skich sukcesów reprezentantów Polski. Siat ków - ce ki bi cuje cała jego rodzina, a 11-letnia córka Patry cja uczęszcza na klubowe zajęcia w klubie Fun sport Kielce. W następnych wydaniach magazynu Polska Siat - kówka powrócimy do doświadczeń i marzeń kolejnych przewodniczących. MAREK BYKOWSKI nr 1 czerwiec 2007

8 Analiza MEDIA MARKETING Analiza 14 INTERNET Z KAŻDYM DNIEM ROZWIJA SIĘ DYNAMICZNIE, A TYM SAMYM ROŚNIE ROLA PORTALI INTERNETOWYCH. MAJĄ ONE WIELE ZALET DLA UŻYTKOWNIKÓW OD DOSTAR CZANIA NAJŚWIEŻSZYCH INFORMACJI PO UMOŻLIWIANIE KOMENTOWANIA ARTYKUŁÓW; CZĘSTO KONKURUJĄ TEŻ ZE SOBĄ RÓŻNYMI ATRAKCJAMI, NP. KONKURSAMI CZY FILMAMI WIDEO. Podobnie jest z porta lami siatkarskimi. Nie zwy - kle trudno ocenić, który z nich jest naj bar dziej popularny, każdy bowiem wyróżnia się czymś innym. W sieci mo żna znaleźć wiele stron siatkar - skich siatka.net, zyjemysiatka.pl, blokaut.net, siatkowka24.com itp. Jednak najważniejsze wśród nich to: pzps.pl (oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Siatkowej), volley24, plusliga.pl i plusligakobiet.pl (oficjalne strony PlusLigi męż - czyzn i kobiet), siatka.org oraz s-w-o.pl (siat ków - ka w obiek tywie). pzps.pl Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (pzps.pl) kibice mogą znaleźć infor - macje dotyczące każdego rodzaju siatkówki reprezentacyjnej, ligowej (zarówno mężczyzn, jak i kobiet, I i II ligi) oraz rozgrywek mło dzie - żowych i siatkówki plażowej. Ważną częścią tej witryny są statystyki dotyczące wyżej wymie - nionych kategorii. Dla kibica atrakcyjnym ele - mentem są na pewno pomeczowe wypo - wiedzi audio i wideo oraz kalendarz, w którym zaznaczone są wydarzenia siatkarskie. Można również obejrzeć galerie zdjęć, a osoby chcące zgłębić tajniki siatkówki mają możliwość po - znania przepisów. Możemy też wiele do wie - dzieć się o samym związku, jego działaczach, komisjach itp. Ważne są komunikaty orga niza - cyjne dla sędziów i drużyn o turniejach siat - karskich czy szkoleniach. Szata graficzna jest biało-czerwona, a cała strona łatwa w użytko - waniu szybko znajduje się potrzebne infor - macje. Jest to nowoczesna strona o charak - terze informacyjnym. plusliga.pl i plusligakobiet.pl plusliga.pl i plusligakobiet.pl to oficjalne strony PlusLig, zasobne w różnorakie materiały siat - karskie. Zawierają wywiady, artykuły, felietony Krzysztofa Mecnera i Janusza Nowożeniuka oraz dziennikarzy Przeglądu Sportowego. Na por - ta lu tym dla użytkowników przewidziano wiele atrakcji, m.in. cykl 15 pytań do... lub tydzień z daną drużyną. Strona ma własną PlusLiga TV, gdzie w internecie emitowane są na żywo wy - brane mecze PL, PLK, Młodej Ligi poza tym magazyn SET jest dostępny na PlusLiga TV. Pro - wadzi go re daktor Krzysztof Wanio, który roz - mawia z za proszonymi gośćmi dziennika rzami, trenerami. Oprócz tego dużą popular nością cieszą się krótkie filmiki pt.,,igłą szyte'', zreali - zowane przez Krzysztofa Ignaczaka z udzia łem reprezentantów Polski podczas Pucharu Świata w Japonii. Stan dardem są relacje punk towe live. Umieszczane są ponadto statystyki me czowe, dostępne są także forum, galeria, sondy i typo - wania. To witryny bar dzo przejrzyste, no wo - SIATKÓWKA W SIECI czesne, obfitujące w wiele oryginalnych kon kur - sów i atrakcji. siatka.org Strefa siatkówki (siatka.org) to portal, który zawiera ogrom informacji z wszystkich dzie - dzin siatkówki znajdziemy tu nawet infor - macje o ligach wojewódzkich, rozgrywkach akademickich i amatorskich. Mocną stroną tej witryny są wyniki i aktualności z lig zagra - nicznych oraz to, że informacje są zbierane głównie przez dziennikarzy tego serwisu. Jak większość stron o tematyce siatkarskiej, za - wiera ona terminarz, kalendarz aktualności, galerię zdjęć, statystyki oraz sondy. Działa również forum, na którym można dysku - tować na przykład o III lidze czy o siatkówce niepełnosprawnych. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że użyt - kownicy mogą śledzić losy meczów w tran - smisji punktowej. Mimo że portal ten nie oferuje możliwości komentowania artykułów, jest jedną z ulubionych witryn siatkarzy regularnie przeglądają ją m.in. Fabian Drzyzga i Piotr Gruszka. To miejsce w sieci skupia się głównie na aspektach merytorycznych i rze - telnym przekazywaniu informacji, nie propo - nuje zbyt wielu oryginalnych konkursów, a je - go szata graficzna jest skromna. volley24.pl volley24.pl to witryna, na której zamieszczana jest większość artykułów pojawiających się na różnych stronach siatkarskich, co jest wielkim udogodnieniem dla użytkownika. Dzięki temu strona ta jest bardzo popularna, o czym może świadczyć chociażby wiele komentarzy pod artykułami. Siłą portalu jest również forum, które jest przejrzyste i łatwe w obsłudze, oraz możli - wość komentowania artykułów w prosty spo - sób. Ważne jest też to, że bieżące infor macje na tym portalu są podawane o każdej porze, nawet o godzinie Ponadto inter nauta ma możliwość wyszukiwania na niej informacji związanych z danym zagadnieniem. W cyklu,,mam z Tobą do pogadania'' zamie szczane są też bardzo ciekawe wywiady ze zna nymi siat - karzami z Polski i zagranicy. Rozmów cami byli już m.in.: Giba, Thornton, Jiri Popelka, Ema - nuele Birarelli. s-w-o.pl Siatkówka w obiektywie (s-w-o.pl) jest witryną, która wyróżnia się bardzo dobrymi zdjęciami z meczów i nie tylko. Galerie dodawane po każdym spotkaniu są przemyślane, uchwycone zostają najciekawsze i najzabawniejsze mo - men ty meczu. Szczególną popularnością cieszy się pomysł,,robimy DyMy''. Fani siatkówki mogą wpisywać na facebooku zdania, które mogliby wypowiedzieć ludzie ze środowiska siatkarskiego (najczęściej siatkarze) na danym zdjęciu. Oprócz tego serwis s-w-o.pl, jak każdy inny, oferuje wiele informacji siatkarskich, ka - lendarz, sondy itp. Dodawane informacje są wieściami ze wszystkich lig, począwszy od Plus- Ligi do II ligi, od ligi polskiej po ligi zagraniczne. Na stronie można także komentować artykuły. Dodatkową atrakcją dla kibiców są blogi re - daktorów s-w-o.pl, których felietony są bardzo interesujące. Internet ma kibicom siatkówki wiele do za - oferowania mogą oni na bieżąco śledzić ich ukochany sport, a przy tym brać udział w kon - kursach, komentować artykuły, oglądać wideo, dyskutować na forum. Dzięki portalom siat - karskim użytkownicy mogą żyć siatkówką na co dzień, a nie tylko przy okazji meczu transmi - towanego przez telewizję. Portale internetowe zrzeszają kibiców, a wszystkie udogodnienia dodatkowo przyciągają ich do tego sportu. To wreszcie również dzięki nim siatkówka staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. LENA CUDNA 15

9 WSPOMNIENIE Historia Polskiej Siatkówki FOTO: K. ATYS / AG GAZETA / ARCHIWUM PZPS DZIESIĘĆ LAT TEMU, 13 MARCA 2002 ROKU, ODSZEDŁ CZŁOWIEK, KTÓRY ZMIENIŁ HISTORIĘ POLSKIEJ SIATKÓWKI. HUBERT JERZY WAGNER POZOSTAWIŁ PO SOBIE JEDNAK TAK DUŻO, ŻE CHOCIAŻ GO NIE MA, JEST WCIĄŻ OBECNY. 17 OBECNY DO DZIŚ Napisano o nim wie le: jakim był czło wie kiem, jaki był dla swoich zawodni ków, jakie sukcesy odnosił i co sprawiło, że był tak podziwiany przez wszyst kich. Ale czy jego filozofia siatkówki jest obecna w dzisiejszych czasach, w dobie po wsze - chnej informatyzacji oraz optymalizacji wszyst - kich as pektów gry, począwszy od samych treningów przez fizjologię aż po medycynę? Po Hubercie Wagnerze zostanie niesamowita historia, ale hi storia, która zmieniła postrzeganie siatkówki, zarówno pod kątem taktycznym, jak i men - talnym opowiada były podopieczny Kata, Ryszard Bosek. Dzisiejsza siatkówka jest szyb - ka, dy na miczna i bezgranicznie płynna: perfek - cyjne przy jęcie, szybkie rozegranie, podwójna krótka lub atak z drugiej linii. Wyćwiczony au - tomatyzm w graczach jest dziś czymś tak oczy - wistym, że każdy, kto chce odnieść sukces, musi to potrafić. Jednak trzeba pamiętać, kto jest prekursorem takich rozwiązań taktycznych. Wagner miał zdolność wmawiania zawod ni kom, że nie ma rzeczy niemożliwych. Skutecznie przekonywał, by grali w taki sposób, jak nikt wcześ - niej. Środkiem było zaskoczenie rywali, a celem końcowe zwy cięstwo. Do tego było potrzebne wy - myślenie takich nowinek w grze, które oddadzą jego patrzenie na siatkówkę mówi Andrzej Warych, były współ pracownik Wagnera. To, czego obec - ni trenerzy i instruktorzy siatkówki powinni uczyć się od Kata, to przygotowanie zawodni - ków do im prezy turniejowej. Hubert miał jedną zasadę: jeśli ktoś jest dobrze przy go towany fizycznie, to będzie wierzył w swoje umie jętności i nie spali się w ciężkich momentach wspomina Warych. Każdy słyszał o jego le gen darnych, wręcz kator żniczych treningach, które jednak dziś nie miałyby racji bytu. Inne czasy, inny sprzęt, inne monito rowanie postępów zawod nika inne niemalże wszystko. Ale nie chodzi o to, by prze - noszono jego metody tre ningowe w 100 pro - centach, lecz o to, by wy łuskać z nich to, co naj - lepsze. Profesjonalizm, oddanie się celowi, odpowiednia mentalność to uniwersalne zasady, którymi po - winien kierować się każdy od początkującego adepta siatkówki po doświadczonego siatkarza uważa Ireneusz Mazur, były trener repre zen - tacji. Cechą, która wyróżniała Huberta Wagne - ra, była umiejętność doboru zawodników do ze - społu. Dla niego ważny był ten, kto za re pre - zentację, zespół był gotów się pokroić, nawet kosztem własnych korzyści czy przyjemności. Suk - cesy odnosił ponad 40 lat temu. Ludzi, z którymi współpracował, zostaje coraz mniej, nie ozna - cza to jednak, że jego kontynuatorów jest gar - stka. Wręcz przeciwnie, uważa Bosek. Na świecie Wagner jest ceniony za to, jak po - trafił przygo tować zespół, zarówno pod względem tak tycznym, jak i men talnym. Proszę spoj rzeć na Argen tyń czyków, Włochów, którzy garściami czer - pią z jego dorobku. Można nie dowierzać, ale fak - ty potwierdzają te słowa. Przyjęcie do Hall of Fame jest wyróżnieniem przewi dzianym wyłącz - nie dla osób, które odcisnęły piętno na rozwoju siatkówki. Hubert Wag ner znalazł się w tym gronie w 2010 roku, a wcześniej uhonorowano tym zaszczytem zaledwie 6 trenerów z Eu ropy. Doug Beal, legenda amerykań skiej siatkówki, osoba, bez której USA byłyby krajem dru go - ligowym, otwar cie przyznaje, że zachłannie chło - nął nowinki z zespołów prowadzonych przez Wagnera. Swego czasu Wagner miał w Polsce wielu opo - nentów, uważano, że jego sposób trenowania jest archaiczny, jednak prawda była taka, że więk - szość z tych krytyków korzystała z jego metod. Ulepszano, modyfikowano poszczególne ele - menty, dodawano coś od siebie, lecz źródło było zawsze jedno filozofia siatkówki według Huberta Wagnera. MARCIN KRZOS

10 Plażówka Plażówka SIATKARSCY LONDYŃCZYCY 2012 FOTO: FIVB.ORG 18 POD KONIEC MINIONEGO ROKU, PODCZAS ZAWODÓW PUCHARU ŚWIATA W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN, REPREZENTACJA POLSKI W IMPONUJĄCYM STYLU WYWALCZYŁA SREBRNY MEDAL. DRUGIE MIEJSCE W TYCH PRESTIŻOWYCH ZAWODACH DAŁO PODOPIECZNYM ANDREI ANASTASIEGO UPRAGNIONĄ OLIMPIJSKĄ NOMINACJĘ. Na niespełna pięć miesięcy przed roz - poczęciem igrzysk w Londynie siatkówka jest jedyną grą zespołową w naszym kraju, która w stolicy Zjednoczonego Królestwa ma już swojego reprezentanta. Jeśli do zespołu biało-czerwonych dodamy plażową parę Grze - gorz Fijałek Mariusz Prudel, powstaje im - ponująca siatkarska grupa na Londyn. A prze - cież na początku maja w Ankarze o olimpijską przepustkę powalczą jeszcze panie. Okazuje się jednak, że narodowy zespół oraz panowie Grzegorz z Mariuszem nie są jedynymi z Polski przedstawicielami tej dyscypliny, których zoba - czymy w Londynie. Do grona siatkarskich Lon - dyń czyków 2012 dołączyła Agnieszka Mysz - kowska. W lutym władze FIVB opublikowały listę sędziów nominowanych do prowadzenia zawodów olimpijskich. Wśród tych, którzy będą sędziować zawody siatkówki plażowej, znalazła się też pani Agnieszka. Skąd zainteresowanie siatkówką plażową? Początki mojej przygody z siatkówką to szkoła podstawowa i klasa sportowa o profilu siat kar - skim. Jako młodziczka zapisałam się do AZS Biały - stok, odnosiłam pierwsze sukcesy w katego - riach młodzieżowych na arenie krajowej. Punk - tem kulminacyjnym był dla mnie rok 1996, kie - dy wspólnie z zespołem wywalczyłyśmy awans do drugiej ligi. To było duże wyzwanie. Wkrót - ce okazało się, że moje warunki fizyczne jako rozgrywającej na taki poziom ligowy nie są wy - starczające. Nie wyobrażałam sobie jednak ży - cia bez siatkówki. Bez dyscypliny, która dała mi tyle satysfakcji i dostarczyła mnóstwo dobrych emocji. Działacz lub trener w tak młodym wieku? To nie dla mnie. Ale szybko w głowie pojawił się inny pomysł na to, by móc pozostać w uko - chanej dyscyplinie. Jako sędzia siatkówki. No i udało się, w 1996 roku, po ukończeniu sto - sownego kursu. Sędziowanie siatkówki halowej dawało mi dużo satysfakcji, jednak sezon pod dachem kończy się z nastaniem lata. By wy peł - nić tę lukę, pomyślałam o siatkówce plażowej. Trafiłam na Akademickie Mistrzostwa Polski, przez pierwsze dni poznawaliśmy procedury i za sady gry. Ta odmiana kochanego sportu bardzo mi odpowiadała. Tak to się zaczęło. Przez kilka kolejnych lat byłam w składzie sędziowskim tej imprezy. Wtedy siatkówka plażowa w Polsce roz wijała się bardzo dyna micznie, organizo wa - no coraz więcej zawodów, dużej rangi nabrały turnieje o mistrzostwo Polski. A ja tylko na tym korzystałam, bo pozwalało mi to na systema - tyczne podnoszenie umiejętności. W 2001 ro - ku prowadziłam już imprezy na szczeblu cen - tral nym w siatkówce halowej, a rok później także w siatkówce plażowej. Proszę powiedzieć o swoim międzynarodowym doświadczeniu. Rozpoczęło się to w Polsce podczas turniejów cyklu World Tour w Starych Jabłonkach oraz My - słowicach. Na początku pracowałam jako wo - lon tariusz, pełniąc obowiązki sekretarza zawo - dów. Później, korzystając z prawa przysługu ją - cego organizatorom turniejów, otrzymałam mo ż - li wość pełnienia roli sędziego prowadzą ce go. Dopiero po zdobyciu w 2008 roku upraw nień arbitra międzynarodowego uzyska łam też mo ż - liwość zbierania doświadczeń w turniejach mię - dzy na rodowych. Sędziując takie zawody jak mistrzo stwa świata czy turnieje z cyklu World Tour, prowadziłam mecze najlepszych zawod - niczek i zawodników plażowych na świecie. Jednak nie ranga meczu jest najważniejsza, często zdarza się bowiem, że tych samych zawodników spo tyka się na różnych etapach turnieju w kwa lifikacjach, a innym razem w finałach czy pół finałach. Z tego powodu każdy mecz dla arbitra może być mniej lub bardziej wymagający. Nigdy nie możemy przewidzieć scenariusza. Dlatego ważne jest, by podchodzić do tego z pełnym profesjona liz mem oraz dy - stansem. Każdy mecz był i jest dla mnie ważnym źródłem do świadczeń, którym dzielę się później podczas szkoleń. Co trzeba zrobić, by zostać dobrym arbitrem na międzynarodowym poziomie? Zasada jest prosta trzeba jak najlepiej pro - wadzić spotkania, bez względu na rangę tur nieju czy meczu. Buduje to solidny wizerunek oraz zaufanie na przyszłość. Dla mnie najtrud - niejszym etapem było uzyskanie nominacji na kurs dla kandydatów na sędziów międzynaro - dowych. Udało się to w 2008 roku i jak się okazało było punktem zwrotnym w mojej przygodzie z siatkówką plażową. Bo później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Praktyka i doświadczenie pomagają w utrzy - maniu wysokiego poziomu sędziowskiego. Jed - nak nic nie jest nam dane raz na zawsze, a po - ziom sędziowski bywa zmienny. Na sukces nie ma przecież gwarancji. Ważna jest pasja, chęć nauki, wsparcie najbliższych, dyspozycyjność, znajomość języków oraz systematyczne i cier - pli we doskonalenie umiejętności. Jakie są zasady nominacji olimpijskich dla arbitrów? To nie takie proste, i powiem szczerze, nie znam przepisu na to, jak zostać arbitrem olim pijskiego turnieju. Ale najważniejsze jest chyba to, że trze - ba mieć marzenia, że można, że taka nominacja czeka Wracając do samych wymagań, na pew - no istotne są uprawnienia sędziego między - narodowego siatkówki plażowej. Jeśli już się je ma, należy je potwierdzić podczas imprez między - narodowych. Turniej olimpijski jest bardzo szcze - gólną imprezą i rządzi się swoimi prawami, tak - że co do doboru obsady sędziowskiej. Oprócz umiejętności sędziowskich trzeba mieć po pro - stu jeszcze. trochę szczęścia. Ilu sędziów jest wyznaczonych do pracy podczas igrzysk w siatkówce plażowej? Do zawodów siatkówki plażowej podczas ig - rzysk olimpijskich w Londynie zostało wyzna - czonych szesnastu sędziów. Wśród tej grupy znajduje się dwunastu mężczyzn oraz cztery kobiety. Sędziowie reprezentują wszystkie konty - nenty. Obok wielokrotnych uczestników igrzysk są osoby, które uprawnienia arbitra między - narodowego uzyskały kilka lat temu. Patrząc na wiek sięga on od 25 lat do górnej granicy uznawanej za sędziowski wiek emerytalny, czyli do 55 lat. Czy przed turniejem olimpijskim w Londynie władze Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej zaplanowały jeszcze jakieś kursy czy spotkania sędziowskiej rodziny? FIVB kładzie nacisk na działania praktyczne, uz - nając, że jest to najlepszy sposób na przygo - towanie arbitrów do turnieju olimpijskiego. W związku z tym każdy z nas otrzymał no - minację na pięć, sześć turniejów rangi World Tour oraz Grand Slam. Na tego typu zawodach ważne jest prowadzenie zawodów pod okiem delegatów sędziowskich. Po naszej pracy oma - wiają oni z nami spotkania, wskazują, które ele - menty były dobre, a które mniej udane. Dla nas, sędziów olimpijskich w siatkówce plażo - wej, turniej w Londynie rozpoczyna się tydzień wcześniej niż dla sportowców. Pani faworyci turnieju olimpijskiego w siatkówce plażowej? Aktualnie w rankingu FIVB najwyższe pozycje zajmują pary z Brazylii i Stanów Zjedno czo nych. Należy także pamiętać o naszej parze męskiej Grzegorz Fijałek Mariusz Prudel, którzy w po - przednim sezonie stawali kilka razy na podium zawodów z cyklu SWATCH FIVB World Tour. Awans polskiej pary do turnieju olimpijskiego w Londynie jest ogromnym sukcesem. Grze - gorz i Mariusz są w stanie sprawić polskim kibicom miłą niespodziankę. Czy obok sędziowania jest jeszcze miejsce na inne zainte - reso wania i pasje w Pani życiu? Zawodowo zajmuję się analizą i projek to - waniem systemów informatycznych. Jest to dziedzina otwarta i dynamiczna, wymagająca pełnego zaangażowania i poświęcenia dużej ilości czasu. Nierzadko jest to trudne do pogo - dzenia z wyjazdami sędziowskimi. A jeśli już znajdę wolną chwilę, to spędzam ją na czytaniu książek, rozwiązywaniu zagadek, zadań i obraz - ków logicznych, słucham muzyki, poza tym go - tu ję. Gotowanie jest moją pasją, dużo czytam na temat kulinariów, uwielbiam eksperymen - tować w kuchni, a także uczestniczę w kursach gotowania. Pracuje Pani, ma Pani życie rodzinne zatem jak to pogodzić, by starczyło czasu na realizację sędziowskiej pasji? To trudne pytanie, bo nie ma na nie jedno - znacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że wszy - stko jest kwestią mniej lub bardziej świado - mego wyboru. Moim priorytetem wielokrotnie okazywała się siatkówka, która spychała w cień inne dziedziny życia. Zwykle bywa tak, że suk - ces osiągany w jednym, pociąga za sobą niedo - statki w innych sferach. Trzeba akceptować ten fakt, a jeśli jest to możliwe, także dać sobie szansę na rozwój na innych płaszczyznach. Jednak nawet całkowite zaangażowanie na nic by się nie zdało, gdyby nie oparcie w najbliż - szych, które pozwala poświęcać się pasji i speł - niać marzenia. MAREK KACZMARCZYK RZECZNIK PRASOWY PZPS 19

11 AKTUALNOŚCI Z życia Związku SIATKARSCY POSŁOWIE 16 lutego 2012 roku zapisze się w historii posiedzeń władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej jako dzień szczególny. Tego dnia człon - kowie prezydium zarządu po raz pierwszy od - byli posiedzenie wspólnie z siatkarskimi posła - mi, byłymi reprezentantami Polski Małgorzatą Niemczyk i Pawłem Papke. Spotkanie nie było przypadkowe, służyło zaprezentowaniu pos łom polskiego parlamentu projektu programu upowszechniania sportu wśród dzieci i mło dzie - ży w zakresie piłki siatkowej. Najpierw wspól - nie z prezydium, a następnie także z kierownic - twem samorządowych szkół siatkarskich z Polic i Świnoujścia dyskutowano o projekcie, który może zrewolucjonizować system szkolenia nie tylko młodych siatkarzy i poszukiwania talen - tów, ale również przyczynić się do nowo czes nej edukacji nauczycieli i trenerów. SAGAN JAK ŻELAZNY GARNEK 30 lat temu, w 1982 roku, Waldemar Sa - gan, obecny prezes KS Pałac Bydgoszcz, był współzałożycielem tego klubu, który zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji klubów w piłce siatkowej kobiet w ogólnopolskim Współza wod - nictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w 2011 roku. KS Pałac Bydgoszcz wyprzedził Energę Gedanię Gdańsk oraz LTS Legionovię Legio - nowo. Działacze i zawodniczki klubu żartują, że nazwisko prezesa nie jest przypadkowe, po nie - waż wszystko co z żelaza i miedzi gwarantuje trwałość na wieki. Tak właśnie swoją misję postrzega od 30 lat Waldemar Sagan, a jest nią budowa trwałej historii bydgoskiej siatkówki kobiecej. Na zajęcie tej eksponowanej pozycji przez klub wpływ miało m.in. zdobycie przez bydgoszczanki w Tomaszowie Lubelskim tytułu mistrzyń Polski juniorek, co oznaczało powtó - rzenie sukcesu z 2010 roku, kiedy zwyciężyły one w finale rozegranym w Sulechowie. 21 ŚLĄSKA MŁODZIEŻ NAJLEPSZA Niezmiernie ważnym wyróżnieniem dla działaczy wojewódzkich związków piłki siatkowej w Polsce jest klasyfikacja w ramach Współzawodnictwa Dzieci Młodzieży w po - dziale na województwa. Szczególnie usaty sfak - cjonowane może być środowisko siat karskie na Śląsku, ponieważ właśnie to wo jewództwo wygrało za miniony rok zarówno kwalifikację dziewcząt, jak i chłopców. Wśród dziewcząt wyprzedziło województwa mazo wieckie oraz małopolskie, w konkurencji chłop ców zaś po - konało województwa mazowiec kie i warmiń - sko-mazurskie. Do sukcesu chłop ców przyczy - niło się zwycięstwo w rywalizacji klubowej klubu Delic-Pol Norwid Często chowa. Do sukcesów wśród młodych siatkarzy jesteśmy trochę przyzwyczajeni. Walczymy od lat o palmę pierwszeństwa z Mazowszem i szalę zwycięstwa niejednokrotnie przechylaliśmy na swoją stronę. Natomiast wśród dziew - cząt takiego sukcesu nie było co najmniej od kilkunastu lat. Chociaż najlepszy klub w kwalifikacji dzie w - cząt zajął 15. miejsce w kraju, najważniejsze jest to, że idziemy w górę z dziewczyna - mi. Liczba młodych siat karek rośnie, chcą ćwi czyć i grać powie dział Marek Kisiel, prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. WIOSENNY ZARZĄD Marzec w planie pracy zarządu PZPS to tradycyjnie czas podsumowywania poprzed - niego roku i zatwierdzania planów sportowych i organizacyjnych na rok bieżący. To okres bardzo dużego zaangażowania pracowników biura związ - ku oraz członków zarządu. Podobnie będzie wios - ną tego roku. 29 marca na posiedzeniu spotkają się członkowie zarządu nie tylko po to, by dopełnić tradycyjnych formalności, ale również by za - twierdzić po raz pierwszy w historii PZPS regu - lamin Polskiego Związku Piłki Siatkowej, okre - ślający prawa i obowiązki menedżerów sporto - wych działających przy PZPS. FOTO: M. BYKOWSKI PRZYGOTOWAŁ: MAREK BYKOWSKI SEKRETARZ ORGANIZACYJNY ZARZĄDU PZPS PATRON RADIOWY PZPS

12 22 Felieton Bez sentymentów Andrea Anastasi do drużyny, która zagra na igrzyskach w Londynie, wybierze najlepszych z najlepszych. Co do tego nie mam wątpliwości. Na razie ogląda fazę play off PlusLigi siatkarzy i szuka kandydatów do tej piekielnie trudnej misji. Przy okazji podkreśla, że nie zamierza kierować się sentymentem i bez skrupułów postawi na tych, którzy będą prezentować najwyższą formę. Ale to tylko słowa. Każdy trener ma swoich ludzi, którym ufa i w których wierzy. Problem w tym, że nie dla wszy st - kich starczy miejsca, bo przepisy mówią wyraźnie, że na igrzyska można zabrać tylko dwunastu graczy. Jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, Anastasi za pew - ne zaufa tym, którzy w minionym roku stanowili o sile naszej reprezentacji. Trzy miejsca na podium w presti - żowych imprezach, kwalifikacja olimpijska wywalczona podczas Pucharu Świata w Japonii to sukcesy, które spoiły ten zespół i zrodziły nadzieję na medalowy wy - stęp w Londynie. To z pewnością będzie drużyna tylko dla orłów, w której pozycja rozgrywających, Łukasza Żygadły i Pawła Zagum - nego, wydaje się niepodważalna, podobnie jak żelaz ne - go libero Krzysztofa Ignaczaka. To samo dotyczy też Bar - tosza Kurka, Marcina Możdżonka, Piotra Nowakow - skiego i trzech Michałów: Winiarskiego, Kubiaka i Rucia - ka. Do niedawna pewniakiem był Zbigniew Bartman, ale po kontuzji dopiero dochodzi do formy. Jeśli ją odzyska, to włoski trener naszych siatkarzy nie zostawi go w domu, jednak w przeciwnym wypadku nie zadrży mu ręka. I Bartman o tym wie, tak samo jak pozostali. Trudno dziś powiedzieć, kto będzie drugim atakują cym, kto trzecim środkowym. Anastasi pokazał, że potrafi zaskakiwać. Na pewno chciałby mieć na igrzyskach Ma - riusza Wlazłego, ale tylko na swoich warunkach. Bar dziej prawdopodobne, że zostanie po staremu i zmiennikiem Bartmana będzie Jakub Jarosz, który we włoskiej Serie A miał kilka znakomitych meczów. Czas reprezentacji i dyskusji o olimpijskich szansach do - piero nadchodzi. Na razie trwa walka o zwycięstwo w klubowych rozgrywkach. Najpewniejszym kandy da - tem do kolejnego tytułu mistrzów Polski jest PGE Skra Bełchatów, w której gra większość kadrowiczów, ale w Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu wierzą, że pokrzy żu - ją im szyki. Być może do walki włączy się też Jastrzębski Węgiel, lecz tam ostatnio problem goni problem. Wielkie manewry reprezentacji zaczną się dopiero pod koniec maja, gdy rozpocznie się Liga Światowa. Anastasi potraktuje ją z pełną powagą, podobnie jak zaplano wa - ny tuż przed igrzyskami Memoriał Huberta Wagnera. Na eksperymenty nie będzie bowiem już czasu. W odmiennej sytuacji jest Alojzy Świderek, trener żeń - skiej drużyny narodowej. Panie stoją pod ścianą, muszą wygrać turniej ostatniej szansy w Tur - cji, by znaleźć się w Londynie, a to mało prawdopo dob - ne, choć nie nie możliwe. Świderek bardzo liczył na pomoc Małgorzaty Glinki, ale ta stwier - dziła, że nie czuje się na siłach. I przepra - sza, dodając, że jej re - prezentacyjny czas już minął. Wielka szkoda, bo z nią byłoby łatwiej. Foto: M. JĘDRZEJEWSKI JANUSZ PINDERA PLUS/MINUS FOTO CZAP(K)A GROZERA To, co uczyniły siatkarki Atomu Trefla Sopot w meczach półfinałowych z Tauronem MKS-em Dąbrowa Górnicza, zasługuje na najwyższe uznanie. Mniej nawet chodzi o to, że w spotkaniu numer dwa przegrywały w tie breaku 0:8, a w potyczce zamykającej rywalizację, też w piątej partii 10:13, bo to się w sporcie zdarza. Najistotniejsze, że siatkarki z Pomorza mimo nieustannych problemów z zasilaniem bankowych kont zaprezentowały postawę więcej niż profesjonalną, udowadniając sobie i zarządowi klubu, że w wykonywaniu pracowniczych obowiązków są w stu procentach profesjonalistkami. + Profesjonalizm Amatorstwo Po raz kolejny mało chlubne miejsce w tej rubryce zajmuje nowe kierownictwo Atomu Trefla Sopot. To za sprawą podejścia do wywiązywania się wobec pracowników klubu z zaciągniętych w kontraktach powinności. Po Turczynce Neriman Ozsoy klub z Sopotu opuściła kolejna, i to więcej niż nietuzinkowa postać. To bez przesady złota ikona polskiej siatkówki Dorota Świeniewicz. Czytając rozmowę (str. 10 i 11) z dwukrotną mistrzynią Europy, najlepszą zawodniczką Starego Kontynentu w 2005 roku, można dojść do wniosku, że działaczom z Sopotu nie tylko brakuje pieniędzy, ale i klasy. Połączenie tych dwóch elementów skutkuje amatorstwem. Tak w Sopocie nie miało być. ŻART foto: W. KOZIEŁ

13

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

Siatkówka jest w Polsce bardzo popularnym

Siatkówka jest w Polsce bardzo popularnym Abstrakt Słowa kluczowe Anna Kossabucka, Radosław Kossakowski Uniwersytet Gdański Dwa sety komercjalizacji. Studium porównawcze siatkówki w Hiszpanii i Polsce Piłka siatkowa to dyscyplina, która coraz

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa

SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa 2 To był rok! O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju chciałoby się powtórzyć za Wieszczem. Drodzy Państwo, nie tylko zdeklarowany optymista

Bardziej szczegółowo

Internet, czyli złapani w Sieci

Internet, czyli złapani w Sieci nr 3/2010 2011 Internet, czyli złapani w Sieci Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Gry MMO ich mała ojczyzna Jakbym się czuł gdybym stracił konto?" Wieści z frontu,

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-4067 NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START. Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf

ISSN 1899-4067 NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START. Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf 3 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2013 BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU U NIEPEŁNOSPRAWNYCH START ISSN 1899-4067 Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf fot. arch. PZSN Start Tomasz Hamerlak. Reprezentant kadry narodowej w lekkoatletyce

Bardziej szczegółowo

pi ka Tercet wyborowy POLSKA Marz o z otej rybce U-17 na medal bràzowy NASZA M ODZIE ÓWKA FRANCISZEK SMUDA

pi ka Tercet wyborowy POLSKA Marz o z otej rybce U-17 na medal bràzowy NASZA M ODZIE ÓWKA FRANCISZEK SMUDA Czasopismo Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej POLSKA pi ka ISSN 1509-6440 Nr 3 (53) 2012 Cena 10 zł (w tym VAT 5%) Tercet wyborowy Selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda powołał 23. piłkarzy do

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Duże imprezy sportowe to też bardzo duży

Duże imprezy sportowe to też bardzo duży AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce Paweł Pełka Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia zobowiązuje. Patrzymy na

Jubileusz 100-lecia zobowiązuje. Patrzymy na AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1a tel./faks (22) 828-02-76

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

Wiem, że narażam się ojcom założycielom

Wiem, że narażam się ojcom założycielom AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Archiwum APS Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1a tel./faks (22) 828-02-76 502-250-604

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Irlandczycy W BRZESKU I NIECIECZY. czytaj na str. 15

Irlandczycy W BRZESKU I NIECIECZY. czytaj na str. 15 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ październik 2012 nr 10 (91) W NUMERZE: O futbolu w Sejmie RP Kolej na rządy piłkarzy Rozmowa z Markiem Koźmińskim EURO 2012 oczami Kasperczaka

Bardziej szczegółowo

2AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY. [od redakcji] Pismo Zarządu Głównego AZS

2AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY. [od redakcji] Pismo Zarządu Głównego AZS 2AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Teksty: Katarzyna Rutkowska, Bartłomiej Korpak, Stanisław Petka Foto: Katarzyna Rutkowska, Andrzej Olszewski, Wiesław Sumiński, FISU Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny:

Bardziej szczegółowo

Po światowych sportowych wydarzeniach

Po światowych sportowych wydarzeniach AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: AZS Warszawa Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

LEPIEJRAZEM news ISOVER BUDOWLANĄ FIRMĄ ROKU ISOVER Z NAJLEPSZYMI - WYWIAD Z KAMILEM STOCHEM HAKUNA MATATA WSPIERAMY MŁODE TALENTY

LEPIEJRAZEM news ISOVER BUDOWLANĄ FIRMĄ ROKU ISOVER Z NAJLEPSZYMI - WYWIAD Z KAMILEM STOCHEM HAKUNA MATATA WSPIERAMY MŁODE TALENTY LEPIEJRAZEM news NR 10 kwiecień 2014 ISOVER BUDOWLANĄ FIRMĄ ROKU ISOVER Z NAJLEPSZYMI - WYWIAD Z KAMILEM STOCHEM HAKUNA MATATA - WRAŻENIA BEATY PAWLIKOWSKIEJ Z AFRICA TOUR WSPIERAMY MŁODE TALENTY MISTRZOWIE

Bardziej szczegółowo