ROK ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2012. ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie"

Transkrypt

1 ROK 2012 INFORMATOR WCZASOWY ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA (AUTOKAR i SAMOLOT) CHORWACJA WĘGRY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych Dodatkowe informacje: Zakład Socjalny, p. nr 4, nr telefonu (w godz ) Ś W I N O U J Ś C I E 1

2 Do dyspozycji wypoczywających jest 14 murowanych domków turystycznych, każdy z 2 pokojami sypialnymi, pokojem gościnnym, aneksem kuchennym, łazienką z prysznicem i WC. Domki są kompletnie wyposażone w meble, pościel, garnki, sztućce, koce, leżaki, lodówkę, bojler elektryczny, kuchnię elektryczną, telewizor. Opłata wg poniższej tabeli, obejmuje pobyt za12 osobodni w domku, bez wyżywienia. Przygotowano 4 turnusy w następujących terminach: I kwota bazowa ,00 zł II kwota bazowa ,00 zł III kwota bazowa ,00 zł IV kwota bazowa ,00 zł UWAGA: a) doba rozpoczyna się o godz w pierwszym dniu turnusu, natomiast domek należy zdać i opuścić do godz w ostatnim dniu turnusu, b) parkowanie samochodu obok domku jest bezpłatne, c) opłata klimatyczna dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty, osoby powyżej 7 roku życia 4,00 zł /za dobę/ płatne u gospodarza ośrodka, d) nie ma możliwości rozbijania namiotów na terenie dzierżawionym przez ArcelorMittal Poland S.A., e) w domku mogą znajdować się osoby, które uiściły odpłatność za wczasy i są na skierowaniu. WAŻNE: 1. Dopuszcza się możliwość wypoczynku w domku dwóch rodzin. Odpłatność za pobyt dla każdej z rodzin ustala się na 50% wartości domku wynikającej z tabeli odpłatności. 2. Za zgodą uprawnionego, który otrzymał przydział na wczasy istnieje możliwość dokwaterowania do domku dodatkowych osób. Pracownik, który otrzymał świadczenie ponosi odpłatność wynikającą z tabeli, natomiast: - Osoby /indywidualne / nie uprawnione do korzystania z świadczeń ZFŚS / ponoszą odpłatność zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w danym roku. 3. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w OW w Świnoujściu w każdym roku kalendarzowym. 4. Warunkiem ubiegania się o świadczenie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. Po zakończeniu rekrutacji wnioski przedkłada się do akceptacji Zakładowej Komisji Socjalnej. Odpłatność uzależniona jest od dochodu na 1 osobę w rodzinie i wynosi: Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej za domek 1. Do ,0 2. Od ,3 17,0 3. Od ,3 20,0 4. Od ,3 23,0 5. Od ,3 26,0 6. Od ,3 29,0 7. Od ,3 32,0 8. Od ,3 35,0 9. Od ,3 38,0 10. Od ,3 41,0 11. Od ,3 44,0 12. Powyżej ,0 2

3 K A R P A C Z Do dyspozycji wypoczywających w ORW Karolinka jest 115 miejsc całorocznych w dobrze wyposażonych pokojach z TV SAT, radioodbiornikami, telefonami, lodówkami i węzłami sanitarnymi w każdym pokoju. Pokoje typu segment, 2, 3, 4 osobowe, z możliwością dostawek w niektórych z nich. Wyżywienie 2 x dziennie: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja. W ORW Karolinka nie ma określonych turnusów od do. Można wyjechać na dowolną ilość dni /zgodnie z regulaminem ZFŚŚ/ i w dowolnych terminach. Sezon trwa cały rok. Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia /godz / a kończy śniadaniem ostatniego dnia /godz /. Kwoty bazowe uzależnione są od terminu wyjazdu i wynoszą: - styczeń luty, kwiecień - czerwiec, wrzesień - kwota bazowa 122,00 zł, - marzec, listopad grudzień, kwota bazowa 112,00 zł - lipiec i sierpień kwota bazowa 132,00 zł - okres Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku kwota bazowa 140,00 zł Opłata klimatyczna, za dobę od osoby 2,00 zł płatne w recepcji Ośrodka. WAŻNE: 1. W roku kalendarzowym, uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w ORW Karolinka w Karpaczu do 14 osobodni i dodatkowo w wymiarze do 8 osobodni. 2. Uprawniony, który skorzysta z wczasów w wyżej wymienionym wymiarze nie traci uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku wczasowego w roku następnym. 3. Zgłoszenia rezerwacji tylko osobiście nie przyjmuje się rezerwacji telefonicznych. Tabela odpłatności w Uwagach W C Z A S Y organizowane we własnym zakresie 1. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie raz na trzy lata, tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego, wczasy w Świnoujściu, wczasy w ORW Karolinka w Karpaczu powyżej 8 osobodni, wczasy organizowane we własnym zakresie). Dofinansowanie nie obejmuje członków rodziny. 2. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 3. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu 4. Warunkiem ubiegania się pracownika o dofinansowanie jest:: a) złożenie wniosku, bez potwierdzania zarobków wnioskodawcy, z określeniem terminu nieobecności w pracy (minimum 14 dni kalendarzowych). Współmałżonek wnioskodawcy, pracujący w innym zakładzie potwierdza średni zarobek netto z ostatnich 3 miesięcy. b) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do dwóch miesięcy po wykorzystaniu urlopu, c) załączenie do wniosku karty urlopowej. 5. Wnioski pracowników spełniające wymogi formalne i merytoryczne złożone w Zakładzie Socjalnym do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, są przedłożone Zakładowej Komisji Socjalnej do akceptacji. 6. Po uzyskaniu akceptacji ZKS wnioski przekazywane są do realizacji z najbliższą wypłatą wynagrodzenia za pracę na konto osobiste pracownika. 7. Równocześnie z wypłatą naliczony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych za otrzymane świadczenie pieniężne. 8. Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodu na 1 osobę i wynosi: 3

4 Kwota dofinansowania w % /126,00 zł x % x 14 dni/ w zaokrągleniu do 1 zł Kwota dofinansowania brutto w zł. Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. 1. Do ,0 882,00 2. Od ,5 838,00 3. Od ,0 794,00 4. Od ,5 750,00 5. Od ,0 706,00 6. Od ,5 662,00 7. Od ,0 617,00 8. Od ,5 573,00 9. Od ,0 529, Od ,5 485, Od ,0 441, Powyżej ,5 397,00 UWAGA: Realizacja dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie odbywać się będzie na bieżąco, /w każdym miesiącu/ zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ZFŚS. W C Z A S Y K R A J O W E i Z A G R A N I C Z N E ZAKUPIONE INDYWIDUALNIE 1. Za wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie rozumie się co najmniej 7, a maksymalnie 14-osobodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym, turystycznym itp. z pełnym zakresem usług lub wczasy bez wyżywienia. 2. Wnioski o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie rozpatruje Zakładowa Komisja Socjalna na bieżąco. 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym przez osoby uprawnione Wniosku o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie wraz z ofertą potwierdzoną przez organizatora wypoczynku, zawierającą: a. miejsce wypoczynku, b. termin turnusu (z określoną ilością osobodni), c. wykaz osób ubiegających się o świadczenie (określenie z osobna ceny skierowania na każdego uczestnika wypoczynku). 4. Pozytywnie zaakceptowany wniosek ze złożoną ofertą będzie podstawą przekazania na konto wnioskodawcy zaliczki w wysokości 100% deklarowanej ceny skierowania lecz nie więcej jak ustalona na dany rok kwota bazowa liczona jako iloczyn ilości osobodni razy cena osobodnia (osobodzień nocleg lub nocleg + wyżywienie). Wnioskodawca dokonuje zakupu wczasów indywidualnie. 5. Wypłata zaliczki następuje wraz z wynagrodzeniem za pracę lecz nie wcześniej jak dwa miesiące przed planowanym terminem wypoczynku. 6. Za planowany termin wypoczynku uważa się wyjazd między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca a okres dwóch miesięcy liczony będzie jako dwa pełne miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. 7. Równolegle z wypłaconą zaliczką potrącona będzie kwota odpłatności pracownika za świadczenie. Odpłatność może być rozłożona na 3 raty. 4

5 8. Końcowe rozliczenie następuje po dostarczeniu do Zakładu Socjalnego oryginału rachunku lub faktury VAT, nie później jak w terminie do 14 dni po wykorzystaniu świadczenia urlopowego. 9. Rachunek lub faktura VAT powinna zawierać między innymi: - termin pobytu, - nazwisko i imię uczestnika wypoczynku. 10. W przypadku nie realizowania celu, na które została przekazana zaliczka, pracownik, który otrzymał zaliczkę do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie upoważnia zakład pracy do potrącenia wypłaconej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty zaliczki, z wynagrodzenia za pracę. 11. Ilość miejsc jest ograniczona do wysokości kwot przeznaczonych na ten cel w preliminarzu ZFŚS. 12. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu ustalonego zgodnie z zasadami wymienionymi w Rozdziale Uwagi końcowe. Dofinansowanie za wczasy zakupione indywidualnie będzie naliczane wg poniższej tabeli dofinansowania, przy czym kwota bazowa obliczana jest od faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak kwota bazowa ustalona na dany rok. 13. Dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie stanowi dodatkowy dochód uprawnionego, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 14. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie raz na trzy lata tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego). 15.Tabela dofinansowania za wczasy zakupione indywidualne: L.p. Dochód na jedną osobę w rodzinie Dofinansowanie % za osobodzień od kwoty bazowej 1. do ,0 2. od ,0 3. od ,0 4. od ,0 5. od ,0 6. od ,0 7. od ,0 8. od ,0 9. od ,0 10. od ,0 11. od ,0 12. powyżej ,0 Dofinansowanie do wczasów krajowych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 126,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus natomiast dofinansowanie do wczasów zagranicznych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 167,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 5

6 oraz wczasy zagraniczne w: B U Ł G A R I A Słoneczny Brzeg to jeden z największych kurortów nad Morzem Czarnym. Położony 36 km od Burgas zachwyca malowniczą plażą pokrytą drobnym, złocistym piaskiem oraz czystym morzem. Hotel NOBEL ****+, 4 - piętrowy nowy budynek z 2005 roku, na terenie obiektu 150 komfortowych pokoi. Do dyspozycji gości: winda, recepcja, taras, restauracja główna z tarasem, lobby bar, basen kryty i odkryty, jacuzzi, sauna, fitness, sklep z pamiątkami, mini market, grill z serbską kuchnią, kantor wymiany walut, sejf w recepcji (za dodatkową opłatą), punkt medyczny. Pokoje dwu osobowe z możliwością dostawki, indywidualna klimatyzacja, mini bar, telefon, łazienka (prysznic lub wanna/wc), TV/SAT, balkon. Hotel posiada basen odkryty (leżaki i parasole bezpłatnie), brodzik. Plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza, 100 m. oddalona od hotelu (przejście przez wydmy), serwis plażowy płatny ok. 8 Lv/dzień. Zakwaterowanie od godz w dniu przyjazdu, wykwaterowanie do godz w dniu wyjazdu Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu. Przygotowano 2 turnusy w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, ZNIŻKI: - (2 + 1) - dzieci do 12 lat na dostawce 499,00 zł, - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) - 3. osoba powyżej 12 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu natomiast kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena skierowania nie obejmuje: napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach Przejazd samolotem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 10/11 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu, w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 2840,00 zł koszt skierowania wczasowego 2990,00 zł 6

7 ZNIŻKI: - (2 + 1) - dziecko do 12 lat na dostawce 1090,00 zł - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat 20% zniżki od kwoty bazowej - (2 + 1) - 3. osoba powyżej lat % zniżki od kwoty bazowej Turnusy rozpoczynają się noclegiem w dniu przylotu, natomiast lunch jest ostatnim świadczeniem w dniu wylotu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Koszt skierowania wczasowego obejmuje opłatę lotniskową. Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach CHORWACJA Podgora miasto położone na niedużym wzniesieniu z widokiem na Adriatyk oraz masyw Biokovo. Hotel Aurora *** pokoi dwu osobowych z możliwością dostawki posiadają: łazienkę, prysznic/wc, TV/SAT, klimatyzacja, telefon. Hotel posiada 2 windy, recepcję z sejfem (dodatkowo płatny), bar, klimatyzowana restauracja z widokiem na morze, basen zewnętrzny do opalania (leżaki i parasole na basenie płatne) i wewnętrzny (zamknięty ). Plaża przy hotelu żwirowa w odległości około 50 m. Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem ( ) i obiadokolacją ( ) w formie bufetu w następujących turnusach: koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł, ZNIZKI: - (2 + 1) dziecko do 10 lat na dostawce opłata stała 499,00 zł, - (2 + 1) dzieci powyżej 10 lat i do 12 roku na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) dzieci powyżej 12 lat i do 16 roku na dostawce 1690,00 zł - (2 + 1) 3.osoba powyżej 16 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją (zakwaterowanie nastąpi do godz w dniu przyjazdu) natomiast kończą śniadaniem (pokoje należy opuścić do godz w dniu wyjazdu). UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 7

8 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena nie obejmuje taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej w dniu przyjazdu 1 E/dzień/os, dzieci do 12 lat nie płacą, dzieci powyżej lat - 50 %, napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie paszportu okres ważności nie może być krótszy od okresu pobytu na terenie Chorwacji. Do Chorwacji można wyjechać również na ważny dowód osobisty, ale dotyczy to tylko osób pełnoletnich. Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 E = ok.7.50 HRK Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach W Ę G R Y Hajduszoboszlo, najbardziej znane uzdrowisko Węgier, położone pomiędzy Budapesztem (ok. 200 km) i Debreczynem (ok. 20 km). W ciągu ostatnich 70 lat Hajduszoboszlo zdobyło światową sławę dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom klimatycznym specyficzny klimat, bardzo duże nasłonecznienie, a także tryskająca z głębokości 1100 m woda lecznicza o temp. 75 C. Ponadto oferuje całą gamę zabiegów fizykoterapeutycznych i balneoterapeutycznych służących leczeniu i regeneracji. Największą atrakcją jest położone na powierzchni 25 ha kąpielisko. Znajduje się tam 11 różnego rodzaju basenów kąpielowych, min. basen ze sztuczną falą, basen dla dzieci, pływalnia sportowa, zjeżdżalnia itp. Część personelu włada językiem polskim. Turnus - od /kolacja/ /śniadanie/. Wypoczynek organizowany na zasadzie wymiany wzajemnej przygotowano 20 miejsc wczasowych w hotelu Baratsag. Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia a kończy śniadaniem ostatniego dnia. Hotel jest porównywalny wyposażeniem z ORW Karolinka w Karpaczu. Kwota bazowa za 7 dniowy turnus wynosi 924,00 zł DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach 8

9 Uwagi: 1. Warunkiem ubiegania się o wczasy jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. 2. Kwalifikacja pracowników i ich rodzin na wczasy do: Bułgarii, Chorwacji, Świnoujścia i na Węgry odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. 3. Termin składania wniosków bez potwierdzonych dochodów od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych. 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania do wczasów w OW w Świnoujściu, ORW Karolinka w Karpaczu. wczasów krajowych i zagranicznych organizowanych przez organizatora zewnętrznego, wczasów indywidualnych krajowych i zagranicznych nie bierze się pod uwagę dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie. 5. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów raz na trzy lata, po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia ( wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego,). 6. Dofinansowanie do wczasów stanowi dodatkowy dochód pracownika, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 9

10 7. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w: Bułgarii, Chorwacji i na Węgry Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej 1. Do ,0 2. Od ,3 18,0 3. Od ,3 21,0 4. Od ,3 24,0 5. Od ,3 27,0 6. Od ,3 30,0 7. Od ,3 33,0 8. Od ,3 36,0 9. Od ,3 39,0 10. Od ,3 42,0 11. Od ,3 45,0 12. Powyżej ,0 8. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w Karpaczu Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % za osobodzień od kwoty bazowej 1. Do 600 5,0 2. Od ,3 8,0 3. Od ,3 11,0 4. Od ,3 14,0 5. Od ,3 17,0 6. Od ,3 20,0 7. Od ,3 23,0 8. Od ,3 26,0 9. Od ,3 29,0 10. Od ,3 32,0 11. Od ,3 35,0 12. Powyżej ,0 10

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY indywidualne krajowe i zagraniczne BUŁGARIA GRECJA TURCJA CHORWACJA WĘGRY

ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY indywidualne krajowe i zagraniczne BUŁGARIA GRECJA TURCJA CHORWACJA WĘGRY WCZASOWY INFORMATOR 2009 ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY indywidualne krajowe i zagraniczne oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA GRECJA TURCJA CHORWACJA WĘGRY TERMIN SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WCZASOWY - 2011

INFORMATOR WCZASOWY - 2011 INFORMATOR WCZASOWY - 2011 ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA (AUTOKAR i SAMOLOT) GRECJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WCZASOWY - 2010

INFORMATOR WCZASOWY - 2010 INFORMATOR WCZASOWY - 2010 ŚWINOUJŚCIE KARPACZ Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój) - wymiana WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY indywidualne krajowe i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Węgry - baseny termalne - Hotel Aqua-Sol**** Hajduszoboszlo

Węgry - baseny termalne - Hotel Aqua-Sol**** Hajduszoboszlo Węgry - baseny termalne - Hotel Aqua-Sol**** Hajduszoboszlo Symbol oferty: 407/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Węgry Węgry

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL hotel FLAGMAN Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FLAGMAN **** położony jest ok. 2 min spacerem od plaży. Obszerne

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB Symbol oferty: 1662/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Majorka Majorka

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 08.09.2017-17.09.2017 9 dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Opis Opis

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo

noclegi w hotelu*** - pokoje 2 osobowe z łazienkami, śniadania w formie bufetu, podatek VAT.

noclegi w hotelu*** - pokoje 2 osobowe z łazienkami, śniadania w formie bufetu, podatek VAT. Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Poprad*** Symbol oferty: 186/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Słowacja Tatry Wysokie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Cennik pobytów 3 tygodniowych CENNIK 2015 r.

Cennik pobytów 3 tygodniowych CENNIK 2015 r. SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl Bułgaria www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl 1 Szanowni Państwo Z wielką przyjemnością już po raz 19 przedstawiamy ofertę wczasów w Bułgarii. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosi Państwa nad ciepłe,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Symbol oferty: 956/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania. Położenie. Pokoje. Do dyspozycji gości. Sport i rekreacja.

Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania. Położenie. Pokoje. Do dyspozycji gości. Sport i rekreacja. Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania Symbol oferty: 929/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 r. * turnus 13 dniowy

CENNIK 2015 r. * turnus 13 dniowy SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta First Minute cena

Bardziej szczegółowo

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) /

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / Kategoria **** Region Madonna di Campiglio/Trydent/Włochy Atuty w centrum Pinzolo, dzieci

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande***

Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Bibione Spiaggia, Apartamenty Laguna Grande*** Pięciopiętrowy budynek, położony przy plaży. Posiada windę, numerowane miejsca parkingowe. Zwierzęta dozwolone. Apartamenty: A-3 (3 : pokój dwuosobowy z rozkładaną

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Promocja noclegów zagranicznych - dojazd własny (samochód, samolot) lub dojazd wahadłem wczasowym.

Promocja noclegów zagranicznych - dojazd własny (samochód, samolot) lub dojazd wahadłem wczasowym. Promocja noclegów zagranicznych - dojazd własny (samochód, samolot) lub dojazd wahadłem wczasowym. Promocja marcowa Dla wszystkich klientów, którzy w dniach 01-14.03 2014 dokonają rezerwacji na wczasy

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny.

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny. KOLONIE NAD MORZEM GRZYBOWO ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy SZEKLA - 250m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel***

Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel*** Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel*** Symbol oferty: 4/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Słowacja Tatry Wysokie Poprad

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy PERŁY POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA (AUTOKAR+POCIĄG) 14 DNI WYJAZD Z OPOLA KATOWIC KRAKOWA RZESZOWA Od: Do Cena: 2013 07 31 2013 08 13 SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA Opis: * zakwaterowanie w hotelu Ałuszta 2*+ ** zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel***

Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel*** Narty i baseny termalne w jednym - Hotel Satel*** Symbol oferty: 4/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Słowacja Tatry Wysokie Poprad

Bardziej szczegółowo

1.3 Pracownicy z Trans-Koks Spółka z o.o. oraz członkowie ich rodzin.

1.3 Pracownicy z Trans-Koks Spółka z o.o. oraz członkowie ich rodzin. 1 I. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t.dz.u. 96.70.335, z późn. zm.). 2. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t.dz.u. 01.79.854,

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza.

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, radio. Wyżywienie: 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Blanca Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Szczegóły oferty poniżej

Szczegóły oferty poniżej 1 przejazd autokarem z multimedialnym systemem rozrywki z dotykowym ekranem przy każdym siedzeniu indywidualne sterowanie treścią zgodnie z własnymi preferencjami najwyższej klasy wygodne fotele z regulacją

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne w Hotelu Krystyna stanowią niepowtarzalną okazję aby połączyć poznawanie uroków Krakowa i Małopolski z regeneracją organizmu

Bardziej szczegółowo

Cennik na sezon letni 2014 LATO Z PILSKIEM 2014 Kompleks Pilsko-Jontek Korbielów zaprasza. CENNIK NIE OBOWIĄZUJE w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Cennik na sezon letni 2014 LATO Z PILSKIEM 2014 Kompleks Pilsko-Jontek Korbielów zaprasza. CENNIK NIE OBOWIĄZUJE w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży

Bardziej szczegółowo

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Madonna Di Campiglio / Spinale /

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Madonna Di Campiglio / Spinale / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Madonna Di Campiglio / Spinale / Kategoria ****S Region Madonna di Campiglio/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje:

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje: Hotel LUABAY COMPLEX **** zakwaterowanie w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli: La Cala, Costa Palma, Marivent - położonych w miejscowości Cala Mayor. Centrum Palmy oddalone jest od obiektów ok. 6 km, a do

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL pokoje gościnne ANNA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 18.06.2017-29.06.2017 9 dni Autokar od 750,61 zł / os 19.06.2017-28.06.2017

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto /

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto / Kategoria *** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy trasie narciarskiej, basen, fakultatywne

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 GOŚCI Konferencji: VIII Północne Spotkanie Geometryczne 06-08 czerwca 2014 ŁÓDŹ zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu Infolinia 801 420 303 lub +48 32 728 3000 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kurumba Maldives Male, Malediwy North Male Atoll, Maldives Link do hotelu na esky.pl

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (9-10-11 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 754/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Beatrice Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

CENNIK POBYTÓW KOMERCYJNYCH (leczniczych) W SANATORIUM ZIMOWIT W DUSZNIKACH ZDROJU CENY W SEZONIE TJ. OD DO

CENNIK POBYTÓW KOMERCYJNYCH (leczniczych) W SANATORIUM ZIMOWIT W DUSZNIKACH ZDROJU CENY W SEZONIE TJ. OD DO CENNIK POBYTÓW KOMERCYJNYCH (leczniczych) W SANATORIUM ZIMOWIT W DUSZNIKACH ZDROJU CENY W SEZONIE TJ. OD 01.05.2015 DO 30.09.2015 CENY POBYTU Z LECZENIEM ZA POBYT LECZNICZY 14 dniowy/ za POBYT LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu.

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. 14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. Spędź tegoroczne wakacje na najpiękniejszych plażach Grecji a w drodze powrotnej baw się z nami w jednym z największych Aquaparków Europy!

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Oferta: NEUM hotel SUNCE

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Oferta: NEUM hotel SUNCE Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel SUNCE Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu Hotel SUNCE *** położony nad samym brzegiem morza, posiada pokoje

Bardziej szczegółowo

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina /

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / Kategoria **** Region Cortina d'ampezzo/veneto/włochy Atuty strefa wellness z basenem, nad brzegiem

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE SEZONU W VAL THORENS

OTWARCIE SEZONU W VAL THORENS OTWARCIE SEZONU W VAL THORENS 02-11.12.2016 (autokarem) 03-10.12.2016 (samolotem) 10-17.12.2016 (samolotem) Cena zawiera: przejazd autokarem na trasie Warszawa Val Thorens Warszawa lub przelot samolotem

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Marilleva 1400

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Marilleva 1400 OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Marilleva 1400 Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy wyciągach, basen, napoje do kolacji

Bardziej szczegółowo