Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu"

Transkrypt

1

2 Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu

3 Recenzje naukowe: prof. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prof. dr hab.

4 Redakcja naukowa dr Tadeusz Skoczek Warszawa 2013

5 Skaleczony dom ( )

6 Kalendarium obrony Warszawy we -

7 6 Tadeusz Skoczek pediach:

8 , wydanej Zbrod- - - ). -

9 8 Tadeusz Skoczek Hitler uderza, pod Henryk Tomaszewski,, 49x67 cm, Pl. 1391

10

11 10 Tadeusz Skoczek Pierwszym koordynatorem pracy redak

12 11 Warszawa we - oraz Polska osamotniona. Dlaczego Wielka - Andrzeja

13 12 Tadeusz Skoczek

14

15 Plakat,

16 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach -. 1 R. Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II, Warszawa 1990, s. 7-8.

17 Protokół pierwszego posiedzenia Najwyższej Rady Wojennej Wielkiej Brytanii i Francji , [w:] Polska w polityce międzynarodowej ( ). Zbiór dokumentów. T. 1: 1939, oprac. W. T. Kowalski, Warszawa 1989, s Zob. też przypis 17 do artykułu W. L. Ząbka (dop. redaktora). 3 Por.: K. Liszewski [R. Szawłowski], Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn P. P. Wieczorkiewicz, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej na tle sytuacji europejskiej w latach , [w:] Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, pr. zb. pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1986, s R. Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka Tło polityczne, prawno-międzynarodowe i psychologiczne, t. I-II, Warszawa 1995; Cz. Grzelak, Dziennik sowieckiej agresji. Wrzesień 1939, Warszawa 1994; idem, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 1998 i inne.

18 W. Rezmer, Problem terminologiczny: Kampania wrześniowa Wojna obronna Polski Kampania polska 1939 roku, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2009, nr 3, s P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001, s Por.: L. Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przeddzień wojny i działania wojenne we wrześniu październiku 1939, [Poznań] 1972 (nowe poszerzone wydanie Warszawa 2009). 8 W. Rezmer, op. cit., s Por.: P. Stawecki, W sprawie terminu Wojna obronna Polski, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2007 nr 1, s ( ) Jest rzeczą jasną, że sojusznicy nie mogą uczynić tego, co mogłoby zapobiec opanowaniu Polski. ( ) Jedynie prawdziwa pomoc Polsce leży w wygraniu wojny ( ) stwierdził w trakcie posiedzenia premier Chamberlain. Protokół pierwszego posiedzenia, s. 553.

19 P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, op. cit., s K. Grünberg, Czas wojny Wykłady z historii, Toruń 1991, s A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski , Warszawa 1987, s. 262.

20 M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, t. 3, Warszawa 1983, s. 480, Ibidem, s E. Kozłowski, Zakończenie, [w:] Wojna obronna Polski Red. nauk. E. Kozłowski, Warszawa 1979, s

21 zie Kartuskiej M. Turlejska, Rok przed klęską (1 września września 1939), wyd. III, Warszawa 1965, s J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz Wilno-Londyn-Warszawa, Warszawa 1987, s

22 Wywiad z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem pt. Rosja ma potężną partię w Polsce, portal Fronda. 20 W. Witos do wszystkich ludowców, Piast, 1939 nr 22, s Jedyną naszą ostoją jest silne państwo, ibidem, s A. Zakrzewski, Wincenty Witos, chłopski polityki i mąż stanu, Warszawa 1977, s K. Grünberg, op. cit., s. 23. Por.: J. Faryś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej , Warszawa 1982, passim.

23 S. Truszkowski, Mój wrzesień. Wspomnienia z kampanii 1939 r., wyd. IV, Warszawa 1971, s Z. Szacherski, Wierni przysiędze, Warszawa 1968, s S. Sławiński, Od Borów Tucholskich do Kampinosu, wyd. II, Warszawa 1971, s W. Lipiński, Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Wstęp, komentarz i przypisy J. M. Kłoczowski, Warszawa 1989, s. 42.

24 S. Truszkowski, op. cit., s Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965, s

25 Szerzej: M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP , Warszawa 1993; M. Pasztor, Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach , Warszawa 1999; M. Nurek, Polska w polityce Wielkiej Brytanii we latach , Warszawa 1983; Historia dyplomacji polskiej , t. IV, Warszawa M. Pasztor, op. cit., passim.

26 - - - ciw III Rzeszy Szerzej M. Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie , Poznań J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy , Warszawa 1970, s H. Batowski, Austria i Sudety Zabór Austrii i przygotowanie do agresji na Czechosłowację, Poznań 1968; idem, Zdrada monachijska. Sprawa Czechosłowacji i dyplomacja europejska w roku 1938, Poznań 1973; S. Stanisławska, Polska a Monachium, Warszawa 1967: Z. Landau, J. Tomaszewski, Monachium Polskie dokumenty dyplomatyczne, Warszawa K. Grünberg, op. cit., s. 16.

27 26 wy H. Batowski, Zdrada monachijska, op. cit., passim; Z. Landau, J. Tomaszewski, Monachium 1938, op. cit., passim. 38 Cyt. za H. Zieliński, Historia Polski , Wrocław 1989, s. 261.

28 Por.: W. Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, Warszawa 1998, passim. 40 Cyt. za P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, op. cit., s. 64.

29 przedmiotowo L. Moczulski, op. cit., s Por.: E. Duraczyński, Rząd Polski na Uchodźstwie Organizacja. Personalia. Polityka, Warszawa 1993; Historia dyplomacji polskiej. T. V , pod red. W. Michowicza, Warszawa K. Grünberg, op. cit., s

30 P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku., op. cit., s Diariusz i teki Jana Szembeka ( ), t. IV Diariusz i dokumentacja za rok 1938; Diariusz i dokumentacja za rok 1939, Londyn 1972, s. 691.

31 ska M. Zgórniak, Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r., Warszawa 1979, s Mały rocznik statystyczny 1939, s P. Stawecki, Polski potencjał wojenny, [w:] Wojna obronna Polski, s ; A. Czubiński, op. cit., s E. Kozłowski, Wojsko Polskie Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964, s. 29; P. Stawecki, op. cit., s. 85; M. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza rządu polskiego , Warszawa 1963, passim.

32 P. Stawecki, op. cit., s. 118; M. M. Drozdowski, op. cit., s K. Groniowski, Technika motoryzacyjna w Polsce w okresie międzywojennym, Wrocław 1965, s. 113; Mały rocznik statystyczny 1939, op. cit., s J. Żarnowski, Polska Praca. Technika. Społeczeństwo, wyd. II, Warszawa 1999, passim.

33 armiach i grupach operacyjnych W. Ryżewski, Wojsko Polskie przed II wojną światową. Próby modernizacji i rozbudowy, [w:] Wojna obronna Polski, op. cit., s R. Szubański, Polska broń pancerna w 1939 roku, Warszawa 1982, passim. 54 W. Ryżewski, Siły zbrojne hitlerowskich Niemiec narzędzie agresji i podbojów, [w:] Wojna obronna Polski, op. cit., s Idem, Wojsko Polskie, op. cit., s. 161.

34 Cyt. za T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s W. Ryżewski, Siły zbrojne hitlerowskich Niemiec, op. cit., passim. 59 J. B. Cynk, Siły lotnicze Polski i Niemiec. Wrzesień 1939, Warszawa 1989, passim; A. Rzepniewski, Wojna powietrzna w Polsce 1939 na tle rozwoju lotnictwa Polski i Niemiec, Warszawa 1970, passim.

35 Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s R. Szubański, Plan operacyjny Wschód, Warszawa 1993, passim. 62 M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach , Kraków 1993, s Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s K. Grünberg, op. cit., s. 29.

36 P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski ,op. cit., s Ibidem, s. 72; H. Jackiewicz, Brytyjskie gwarancje dla Polski w 1939 roku, Olsztyn 1980, s Cyt. za W. Stachiewicz, op. cit., s. 387.

37 Ibidem, s Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s. 86.

38 H. Gruber, Wspomnienia i uwagi, Londyn [b.r.w.], s Cyt za P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski , op. cit., s Ibidem. Zob też przyp. 5 do artykułu W. L. Ząbka - dop. redaktora. 73 A. Kołodziejczyk, Maciej Rataj , Warszawa 1991, s

39 kiewicz 74 P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski , op. cit., s J. Odziemkowski, Wieś i armia w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988, passim. 76 Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, op. cit., s. 6.

40 do swych jednostek N. Henderson, Nieudana misja. Berlin , [Warszawa], 1970, passim; H. Batowski, Agonia pokoju i początek wojny, Poznań 1984, s H. Batowski, Agonia pokoju, op. cit., s. 340; E. Orlof, Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach , Kraków 1980, s. 131 i n.

41 Batowski M. Cieplewicz, M. Zgórniak, Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w 1939 r. w świetle sprawozdań Oddziału II Sztabu Głównego WP (dokumenty), Wrocław Warszawa Kraków 1969, passim. 81 Z. Kosior, Armia Karpaty w kampanii wrześniowej 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, 1960 nr 1, s ; R. Dalecki, Armia Karpaty 1939, Warszawa 1979, passim. 82 H. Batowski, Agonia pokoju, op. cit., s Ibidem, s. 349.

42 po- skich i ani jednego miasta - - H. Batowski Ibidem, s L. Szathamáry wyjechał wraz z polskim MSZ do Rumunii, a we Francji dołączył do grupy prezydenta E. Beneša. 85 T. Jurga, Bitwa o główną pozycję obrony 4-6 września, [w:] Wojna obronna Polski, op. cit., s Concise statistical year book of Poland. September 1939 June 1941, [Londyn] 1941, s H. Batowski, Rok 1940 w dyplomacji europejskiej, Poznań 1981, s. 215.

43 K. Liszewski [R. Szawłowski], Wojna polsko-sowiecka, op. cit., s Ibidem, s. 5-6.

44 J. Makowski, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1930, s. 19. Cyt. za K. Liszewski [R. Szawłowski], Wojna polsko-sowiecka, op. cit., s Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s Zeszyty Historyczne, nr 50, Paryż 1979, s Wojna obronna Polski ; M. Porwit, op. cit.; Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni ; Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej, Warszawa 2005; A. Zawilski, Bitwy polskiego września, t. I-II, Warszawa 1972, wyd. II, Łódź 1989 i in.

45 P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski , op. cit., s E. Kozłowski, Zakończenie, op. cit., s. 853.

46 A. Kołodziejczyk, J. Szczepański, Sprawozdanie podpułkownika inżyniera Stanisława Mazurka z ewakuacji legionowskiej Wytwórni Balonów i Spadochronów do Rumunii we wrześniu 1939 r. (część I), Rocznik Legionowski, t. I, 2004, s Ibidem, s Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. W. Sikorskiego (Londyn), sygn. A a/66, k Cyt. za Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni, op. cit., s , 552.

47 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej , t. IV: Lata interwencjonizmu państwowego , Warszawa 1989, s Ibidem, s Ibidem, s. 345.

48 Ibidem, s. 347; M. M. Drozdowski, op. cit., s Por.: P. Stawecki, Z dziejów przemysłu wojennego II Rzeczypospolitej, Wojskowy Przegląd Historyczny, 1971 nr 1 i 3; T. Grabowski, Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa 1963.

49 Ufni w moc P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski , op. cit., s K. Sosnkowski, Cieniom Września, Warszawa 1989, s. 38.

50

51 * wych i marksistowskich. * Przypis redaktora: pozostawiamy tą tezę, choć jest ona myląca i nieprecyzyjna prawnie II Rzeczpospolita zachowała ciągłość do 1945, czyli do czasu uznania przez społeczność międzynarodową tzw. Rządu Jedności Narodowej, nazywanego też rządem lubelskim, zob. E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1982, s oraz K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989, s

52 W. L. Ząbek, Wrzesień 1939 (Prawdy i fikcje), Niepodległość i Pamięć 1999, nr 15, s ; Idem, Wrzesień (Prawdy i fikcje), [w:] Wrzesień 1939 roku. Mazowsze w wojnie obronnej Polski, pod redakcją A. Stawarza, W. L. Ząbka, Warszawa 2007, s

53 G. Górski, Wrzesień Rozważania alternatywne, Warszawa 2000, s. 7, 21.

54 P. P Wieczorkiewicz, Społeczeństwo i Wojsko Polskie wobec wojennej groźby, s. 2. maszynopis.; P.P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001, s ** Zob. M. Zgórniak, Sprawa niedoszłej wojny prewencyjnej i niemieckie studia nad planem ewentualnej wojny z Polską w 1933, Przegląd Historyczno-Wojskowy, R. VII, 2007, nr 3

55 P. P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku..., s Dosadną opinię wyraził zastępca szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego, jeden z najzdolniejszych oficerów operacyjnych, płk Józef Jaklicz, mówiąc kiedy wybuchnie wojna z Niemcami dostaniemy w dupę. W. Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej, Warszawa 1998, s Zob. też przypis 72 do artykułu Arkadiusza Kołodziejczyka (dop. redaktora). 6 W marcu 1939 r. szef Sztabu Głównego zaproponował marszałkowi Rydzowi-Śmigłemu uruchomienie szkolenia specjalnych oddziałów dywersyjno-wywiadowczych. Koordynatorem akcji organizowanych na Śląsku i Pomorzu był mjr Edward Galiant, podobnymi akcjami na Pomorzu kierował dowódca Okręgu Korpusu w Toruniu, gen. Michał Karaszewicz- Tokarzewski. W końcu maja 1939 r. opracowano szczegółowy Regulamin Dywersji Oddziału II Sztabu Głównego dla sztabów armii, który przesłano wraz z załącznikami Inspektorom Armii z zadaniem organizowania w pasach działań stosownych referatów i oddziałów dywersyjnopartyzanckich. Należy podkreślić, iż podczas kampanii wrześniowej i bezpośrednio po jej zakończeniu na zapleczu terenów zajętych przez agresorów, działało kilkaset patroli dywersyjnych i ponad 20 oddziałów partyzanckich, w tym najsłynniejsze z nich: mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal oraz ppłk. Jerzego Dąbrowskiego Łupaszko. Zob.: M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986; T. Strzembosz, Saga o Łupaszce ppłk Jerzym Dąbrowskim, Warszawa 1996.

56 W. L. Ząbek, Działania saperów polskich we wrześniu 1939 roku na środkowej Wiśle, [w:] Działania bojowe saperów polskich we wrześniu 1939 roku na środkowej Wiśle, pod redakcją W. Ząbka, Warszawa P. P. Wieczorkiewicz, Społeczeństwo i Wojsko Polskie wobec wojennej groźby..., s Idem, Kampania 1939 roku..., s A. Kołodziejczyk, Nie oddamy nawet guzika!. Szanse polski w starciu z niemieckim agresorem. [w:] Wrzesień 1939 roku. Mazowsze w wojnie obronnej Polski, s Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 roku, Warszawa 2005, s

57 A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 259; Cz. Grzelak, H. Stańczyk, op. cit., s ; Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, T. I, Wojna obronna Polski 1939, wybór i oprac. M. Cieplewicz et al., red. Nauk. E. Kozłowski, Warszawa 1979, s , W. Stachiewicz, op. cit., s ; Wojna obronna Polski..., s ; Cz. Grzelak, H. Stańczyk, op. cit., s ; Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, Warszawa 1987.

58 - Komentarze do histo- Mariana Porwita czy Polski czyn pod red. Euge- Pol i piechoty. - -

59 darowym opracowaniu M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, t. 3, Warszawa 1983, s Zob. też przypis 13 i 14 do artykułu A. Kołodziejczyka (dop. redaktora)

60 N. Davis, Serce Europy, Londyn J. Marczak, Drogi i bezdroża Września, Saper 2002, nr 4, s M. Porwit, op. cit., t. 3, s. 482.

61 L. Wyszczelski, O czym nie wiedzieli Beck i Rydz-Śmigły, Warszawa 1989, s Zob. też przypis 2 do artykułu A. Kołodziejczyka (dop. redaktora). 18 T. Swat, Pamiątki Września 1939 r. w Puszczy Kampinowskiej, [w]: Wrzesień 1939 roku. Mazowsze w wojnie obronnej Polski, op. cit. s B. J. Serdelski, Lasy nasiąkłe krwią, Radom 1996.

62 gromadzi ekspona

63

64 63 w narodowej edukacji A. Kołodziejczyk, op. cit, s. 265; P. P. Wieczorkiewicz, Historia Polski , Warszawa 2005, s. 104; Wojna obronna Polski , s

65

66 A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 1990, s Ibidem. 3 Archiwum Akt Nowych, Komenda Główna Policji Państwowej, k. 113.

67 66 Janusz Becker wiad niemiecki i sowiecki A. Misiuk, Policja Państwowa , Warszawa 1996, s Julian Suski, starosta grodzki w Bydgoszczy, w swoich wspomnieniach pisze: Koło południa (2 września 1939 r.) otrzymałem meldunek, że policja ucieka z miasta. Udałem się niezwłocznie

68 do komendy policji i stwierdziłem, że komendant policji i urząd śledczy istotnie wyjechali i udali się w stronę Inowrocławia. Starałem się ich dogonić ale udało mi się zatrzymać tylko jedną podwodę konną z policjantami, samochody już odjechały poza granicę miasta. Zob.: J. Suski, W służbie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988, s A. Misiuk, op. cit., s. 334.

69 68 Janusz Becker

70 69 od Bugu Zob.: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania wrześniowa 1939, cz. 2, Przebieg działań od 1 do 8 września, Londyn 1951, s Ibidem, t. 1, cz. 3, s W. K. Cygan, Kresy w ogniu. Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1990, s Ibidem, s. 74.

71 70 Janusz Becker Z. Grabiński, Z dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach , Chorzów 2002.

72 R. Litwiński, Policyjne losy w czasie II wojny światowej, Lublin 2005, s I. Sułkowska, W. Banaś, Rodzina Policyjna 1939, opracowanie na podstawie materiałów Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Katowice 2003.

73 72 Janusz Becker W. Roszkowski, Najnowsza historia polski , Warszawa 2003, s Nowy Przegląd Kawaleryjski, 2005 nr R. Dalecki, Armia Karpaty 1939, Warszawa 1979, s. 177, 300.

74 J. Węgierski, Obywatelska Straż Bezpieczeństwa we Lwowie we wrześniu 1939 r., Przegląd Policyjny 1992 nr 1, s K. Balicka, Zagłada Policji Polskiej, Cracovia Leopolis, 2004, nr 4.

75 74 Janusz Becker Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

76

77

78 Antygona Sofokles, Antygona, Wrocław 1950, s. LXVII. 2 K. Mórawski, Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich, Warszawa 1989, s. 8.

79 78 Rafael Christian Gallera. -. Cmentarze po nazywano cmentarze np.: w Rzymie),. - poza miastami (poza - 3 C. Jöckle, Cmentarze, słynne nekropolie Europy, Warszawa 2000, s A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970, s T. Maczubski, Cmentarz jako obiekt krajoznawczy, Jantarowe Szlaki, 1984 nr 4, s. 25, Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1979, s Ibidem s. 517.

80 79 tarzach, zawsze poza miastem rzach extra muros - go cmentarza ad sanctos. - - dawnego zakazu. 8 Ph. Ariés, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989, s A. M. Wójtowicz, Cmentarz a Towarzystwo Przyjaciół Ognia: biblioteka/p/pr/ cmentarz.html, dostęp Ph. Ariés, op. cit., s A. Sobczak, Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi w polskim prawie cywilnym on line [w:] (dostęp ).

81 80 Rafael Christian Gallera cmentarza stolatus. 12 Ph. Ariés, op. cit., s Encyklopedia powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. II, (reprint wydany nakładem wydawnictwa Kurpisz,1997), s Ph. Ariés, op. cit., s A. Sobczak, op. cit., on line.

82 Ph. Ariés, op. cit., s Daniel Defoe w swojej książce Dziennik roku zarazy opisuje taki dół: Z początku chodziłem swobodnie po ulicach, nie tak jednakże, by narażać się na niebezpieczeństwo, z wyjątkiem tych dni, kiedy kopano wielki dół na cmentarzu naszej parafii Aldgate. Straszny to był dół, nie mogłem poskromić ciekawości i poszedłem go obejrzeć. O ile mogę sądzić, długość dołu wynosiła około czterdziestu stóp. Szerokość piętnaście do szesnastu, a głębokość, wówczas kiedy go widziałem po raz pierwszy, około dziewięciu stóp, ale jak mi mówiono, część dołu pogłębiono z czasem do dwudziestu stóp, po czym trzeba było tego zaniechać, gdyż natrafiono już na wodę; a zdaje się, że wykopano już kilka dużych dołów poprzednio ( ). W dołach tych grzebano może po pięćdziesiąt do sześćdziesięciu trupów; potem zaczęto kopać większe doły, w których chowano wszystkich zmarłych zwiezionych tu przez tydzień, a liczba ich w połowie i ku końcowi sierpnia wahała się od dwustu do czterystu tygodniowo, nie mogli jednak kopać większych dołów z uwagi na zarządzenie magistratu zabraniającego grzebania trupów płycej niż na sześć stóp pod powierzchnią ziemi, a że woda napływała na głębokości siedemnastu lub osiemnastu stóp, nie mogli zmieścić więcej w jednym dole. D. Defoe, Dziennik roku zarazy, Londyn 1993, s. 58, Ph. Ariés, op. cit, s. 144.

83 82 Rafael Christian Gallera Ibidem, s Ibidem, s E. Sukiertowa-Biedrawina, Dawno a niedawno, Olsztyn 1965, s. 216.

84 przenoszenie cmentarzy poza centrum miasta, a chowanie przy cerkwiach mia poza miastem. 22 Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II für die K.K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung; Enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1784; Sechster Band; J.G. Moesle Verlag, Wien 1785, s A. M. Wójtowicz, op. cit. on line. 24 Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1979, s W 1790 r. założono Cmentarz Powązkowski, a pierwszym zmarłym, znanym z nazwiska i pochowanym na tymże cmentarzu, był Wincenty Bartłomiej Skrzetuski, który zakończył życie 2 grudnia 1791 r. Por.: S. Szenic, Cmentarz Powązkowski Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979, s Archiwum Państwowe w Białymstoku, Kamera Wojny i Domen w Białymstoku , sygn. 3576, k ,

85 84 Rafael Christian Gallera Powołana w 1791 r. zajmująca się bezpieczeństwem publicznym. 27 Suplement do Gazety Warszawskiey 1792, nr 20, s. 1. za: Cmentarium on line (22 XI 2009) dostępny na: 28 Dokładne zadania komisji podaje J. Wąsicki [w:] Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku, departament białostocki, Poznań 1964, s Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach ,Warszawa 1987, s Dozory kościelne rzymsko-katolickie w Królestwie Polskim, zebrał i uporządkował K. Dębiński, Warszawa 1913, s

86 F. Puchalski, O cmentarzach, Warszawa 1927, s. 4.

87 86 Rafael Christian Gallera - - tarza miejscowego

88

89 88 Rafael Christian Gallera cmen oraz Prus. Ponadto - : I. Korzeniowski, Zbiór przepisów odnoszących się do kościoła i duchowieństwa katolickiego, Lwów 1900, s K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie ( ), Kraków 1987, s O. Rapmund, Das őffentliche Gesundheitswesen, Leipzig 1914, s A. Wernich, Zusammenstellung der gültigen Medizinalgesetze Preußens- Zestawienie obowiązujących ustaw medycznych Prus, 3. Wydanie, Berlin Vierteljahresschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen ( Kwartalnik Medycyny Sądowej i Publicznej Służby Zdrowia ), 1891, cz. 3, dodatkowy zeszyt, s T. Trzciński, Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1906, s.181.

90 ponownie. - nitarna - - o - 38 Dz. U. R. P nr 15, poz Ibidem, 1919 nr 63, poz Ibidem, 1920 nr 42, poz Ibidem, 1932 nr 35, poz 359.

91 90 Rafael Christian Gallera ). wydane w po Ibidem, 1933 nr 39, poz Ibidem, 1934 nr 13, poz. 103.

92 Kodeks Prawa Kanonicznego (prawo kanoniczne) wspomina jeszcze, cmentarze na: - 44 Ibidem, 1925 nr 72, poz Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez konferencję episkopatu, Warszawa 1984 ss ,

93 92 Rafael Christian Gallera -. katolickich - przewiduje E. Sztafrowski, Zarys prawa kanonicznego, Prawo rzeczowe, Zeszyt 3, Miejsca i czasy święte, Warszawa 1970, s Ceremoniał wojskowy, Warszawa 1995, s. 79, 88.

94 ). 48 A. M. Wójtowicz, op. cit. on line. Nie wiem, czy w Polsce, która przejmuje wiele zwyczajów zachodniej kultury (znane jest już określenie amerykanizacji społeczeństwa polskiego) dojdzie do zaakceptowania nowych wzorców budowania cmentarzy. Osobiście opowiadam się za tradycyjnym wyglądem cmentarza. 49 Dz. U. R.P., nr 39 z 30 V 1933, poz M. Niedzielska, Toruńskie cmentarze, Toruń 1992, rozdział, Cmentarz wojskowy.

95 94 Rafael Christian Gallera Na pierwszym planie po prawej stronie zabytkowa studnia projektu P. Aignera.

96 cji cmentarza jest ustawa Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 III 2000 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U., 2000 nr 23, poz Dz.U., 1972 nr 47, poz U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa Kraków 1988, s M. Weber, Opieka nad grobami bohaterów we Wschodniej Małopolsce, Lwów 1929, s. 24.

97 96 Rafael Christian Gallera Ph. Ariés, op. cit., s K. W. Wójcicki, Archiwum domowe do dziejów literatury krajowej, Warszawa 1856, s

98

99 zdarzenia. - - Przewodni- oraz w opracowaniu - 2, wydanym w Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny (dalej: Przewodnik), red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa Synowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Miejsca pamięci narodowej w województwie płockim (dalej: Synowie Najjaśniejszej), Płock 1998.

100 Na odnowionej w 2009 r. zbiorowej mogile żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sannikach widnieją 34 nazwiska, podczas gdy według Przewodnika... w mogile tej miało być pochowanych 26 żołnierzy i 1 chłopiec, którzy ponieśli śmierć na skutek bombardowania niemieckiego lotnictwa. Z kolei w publikacji Synowie Najjaśniejszej... podawana jest liczba 86 żołnierzy. 4 W opracowaniu Synowie Najjaśniejszej... zamieszczono informacje o mogiłach żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., znajdujących się miejscowościach: Lipińskie (gm. Gąbin), Lwówek i Wólka Wysoka (gm. Sanniki) oraz Jamno (gm. Słubice). W wykazach miejsc pamięci narodowej przesłanych przez urzędy gmin (z gminy Słubice nie otrzymaliśmy aktualnego wykazu) do Archiwum Państwowego w Płocku brak niniejszych obiektów. Na podstawie autopsji autorka artykułu ustaliła, że na starych cmentarzach w Jamnie i Lipińskich brak grobów oznaczonych jako mogiły żołnierskie (część nie posiada w ogóle tablic z nazwiskami zmarłych). We wsi Lwówek również nie udało się odnaleźć mogił dwóch żołnierzy polskich. W Wólce Wysokiej, dzięki pomocy miejscowej ludności, udało się dotrzeć do czterech mogił (w tym jedna o mniejszych rozmiarach), znajdujących się w lesie, na których jednak brak jakichkolwiek napisów, a według wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy w Sannikach pochowani są w nich członkowie jakiejś rodziny.

101 Historię miejsca omawia: M. M. Grzybowski, W sprawie poszukiwania mogiły i prochów

102 nie generała Zygmunta Padlewskiego, Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny, t. 4, 1998, s oraz E. Popiołek, Poszli nasi w bój bez broni...: powstanie styczniowe w Płockiem, Płock 2003, s Szczegółowe informacje na jej temat: E. Popiołek, op. cit., s

103 102

104 103

105 akcji ekspropriacyjnej Wydarzenie to opisują: A. M. Stogowska, Prawda i legenda ratusza płockiego, Płock 1993; J. Danielewicz, Sejm powstańczy 1831 r. w Zakroczymiu i Płocku, Notatki Płockie, 1961 nr 21, s ; J. N. Umiński, Jenerała Umińskiego kilka słów o zaszłych wypadkach w Słupnie i w Płocku w dniach 23 września 1831 r., Bruksela 1843; A. Jełowicki, Moje wspomnienia, Warszawa Szerzej na ten temat w artykule G. Gołębiewskiego, Zamach na pocztyliona. Akcja organizacji bojowej PPS Frakcji Rewolucyjnej pod Zbójnem 9 czerwca 1910 r., Gazeta Wyborcza Mazowsze VII 2003, s. 3-4 oraz Jana Peciakowskiego, Akcja pod Zbójnem w dniu 10 lipca 1910 roku, Notatki Płockie 1990 nr 1-2, s

106 przeciwko przemocy okupanta Między innymi na jej temat można znaleźć informacje w: K. Staszewski, Operat pomiarowy w sprawie pomiaru mogiły bohaterów poległych w Obronie Płocka w 1920 r., Płock 1928, T. Chrostowski, Obrona Płocka 1920, Płock 1990, Z. Dylewski, Poświęcenie krzyża na kurhanie Bratnia Mogiła obrońców Płocka poległych w walkach z bolszewikami w 1920 roku, Płock Różne przekazy podają liczbę poległych; według Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojennymi w mogile złożono ciała 500 osób.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej NR 8 9 ( 129 130) sierpień-wrzesień 2011 cena 11 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1641-9561 numer indeksu 374431 nakład 9500 egz. Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot biuletyn instytutu

Bardziej szczegółowo

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII Krzysztof Ciszewski NR ALBUMU 225961/Z Praca magisterska Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. Prof. UŚ dr hab. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e 2 0 1 0 Książka została wydana pod patronatem Prezydenta Miasta SiemianowicE ŚląskiE Jacka Guzego Projekt dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 25 lat Solidarności Walczącej b i u l e t y n i n s t y t u t u p a m i ę c i n a r o d o w e j numer indeksu 374431 nakład 15000 egz. cena 6,50 zł (w tym 0% VAT) Święta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X 1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie ROCZNIK WOŁOMIŃSKI TOM X WOŁOMIN 2014 2 3 Komitet redakcyjny: Janusz Bublewski, Ewa Kuba (sekretarz redakcji), Arkadiusz Kupiec, Ryszard

Bardziej szczegółowo

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 5 (10), sierpień 2011. Semper. Invicta GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Amerykanie Semper mają zapis Invicta katastrofy Str. 10 Str. 5 patria Gen. Józef Haller w Bitwie Warszawskiej Str. 9 1 POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (10) (11 sierpień 2011) GAZETA

Bardziej szczegółowo

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Warszawa 2011 Jan Ginowicz Zbigniew Kuśmierek Bronisław Peikert Adolf Stachula Kazimierz Walkowiak 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Szefostwo

Bardziej szczegółowo

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964)

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk. dypl. Ludwik Sadowski Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny Opracowanie Maciej Sobieraj Wstępem opatrzył

Bardziej szczegółowo

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek Nr 1 Grudzień Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek" Dawno, dawno temu... 1096 rok-krwawa bitwa zdaniem Galla z bogatego ośrodka stała się

Bardziej szczegółowo

ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939

ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939 ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA PTTK WARSZAWA WRZESIEŃ 1939 REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Warszawa Wrzesień 1939 REGULAMIN 1. W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą

Bardziej szczegółowo

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski 1 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA im. Króla Kazimierza Wielkiego Roman Misiak Eugeniusz Orzechowski Piotr Rogalski POMOCNICZE MATERIAŁY dla WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO 1 Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna

Bardziej szczegółowo

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Pomnik Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na Westerplatte 1 września 2009 r. podczas uroczystych obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzniesiony przy wejściu

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego NR 7 (123) Rok XI Lipiec 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Fot. Arch. L. Rudnicki Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego C ała Warszawa

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA UTRACONA

RZECZPOSPOLITA UTRACONA OB 1945 RZECZPOSPOLITA UTRACONA 9 maja 2010 nr 19 Kraków DODATEK SPECJALNY TYGODNIKA POWSZECHNEGO Redakcja: Wojciech Pięciak Patrycja Bukalska Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki przed

Bardziej szczegółowo

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne Jarosław Dudziński (Sosnowiec) 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego Zarys działalności 1809 1815 1 Uwagi wstępne Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car Wszechrosji

Bardziej szczegółowo

Pod znakiem Stańczyka

Pod znakiem Stańczyka Wystawa Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich" " ukazuje dzieje ziemiaństwa z Małopolski, a także niektórych obszarów z nią sąsiadujących, jego wkład w zachowanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

Tablice Pamięci. Miejsca pamięci narodowej w Dzielnicy Włochy. Robert Gawkowski

Tablice Pamięci. Miejsca pamięci narodowej w Dzielnicy Włochy. Robert Gawkowski Tablice Pamięci Miejsca pamięci narodowej w Dzielnicy Włochy Robert Gawkowski Tablice Pamięci Miejsca pamięci narodowej w Dzielnicy Włochy Robert Gawkowski Tablice Pamięci 1 Wydawca Urząd Dzielnicy Włochy

Bardziej szczegółowo

Wołanie z Wołynia Волання з Волині

Wołanie z Wołynia Волання з Волині Nr 2 (93) B Rok 16 Marzec-Kwiecień 2010 KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI NA UKRAINIE Wołanie z Wołynia Волання з Волині Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE

HISTORIA LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE HISTORIA CENA 7,95 ZŁ (W TYM 8% VAT) TYLKO U NAS! Rozmowa ze świadkiem rzezi w Rwandzie! MIESIĘCZNIK LISICKIEGO NR 5(15)/2014 MAJ 2014 LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE ISSN 2299-9515 Nr indeksu 296031 PISZĄ:

Bardziej szczegółowo

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Ściana pamięci w Katyniu z nazwiskami pomordowanych FOT. MARIUSZ KUBIK MIESIĘCZNIK URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Redakcja ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (23), kwiecień 2013. www.prawicarzeczypospolitej.org. GAZETA BEZPŁATNA nr 3 (23) (24 kwietnia 2013) PATRIA

Numer 3 (23), kwiecień 2013. www.prawicarzeczypospolitej.org. GAZETA BEZPŁATNA nr 3 (23) (24 kwietnia 2013) PATRIA PATRIA Rybnik, czyli Polska budzi się z letargu Numer 3 (23), kwiecień 2013 Zrobieni w rurę 1 Str. 8 www.prawicarzeczypospolitej.org Str. 10 POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 3 (23) (24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo