Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2261 OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OMORSKIEO dańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. oz OŁOSZENIE WOJEWODY OMORSKIEO z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z póź. zm.) - podaje się do publicznej wiadomości 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, stanowiący załącznik do nijszego ogłoszenia. 2. Rejestr podlega upubliczniu z dm zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa omorskiego. Wojewoda omorski Ryszard Stachurski

2 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 2 oz Lp. Jednostka prowadzi miejsca noclegowe TAK / NIE jeśli TAK, proszę przyjmuje* wskazać Rodzaj świadczonego poradnictwa* (prawne, psychologiczne, rodzinne, inne) 1 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a socj. pon ; wt. - pt pr - piątek pr. pt ; ps. czw psych - czawartek 3 Nazwa jednostki unkt Konsultacyjny olskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Jednostka wyodrębni odmiot ona prowadzący TAK / NIE unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Bytów Miła 26 REJESTR JEDNOSTEK SECJALISTYCZNEO ORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE OMORSKIM kod (alfabetycz wg nazw miejscowości) Dane tele-adresowe terap. pon ppwr czw prawne śr ped.wt podm. publ Bytów dańska pon. śr ps. med.. inf. terap. 4 Fundacja Rozwoju Lokalnego ARASOL podm. publ Bytów ochyła pon. - śr. - pt ; czw pr. ob. Rok 2014 miejscowość ulica, nr telefon/fax odziny przyjęć interesantów inf. pr. ppwr. ter. Uwagi telefoniczne/osobiste uzgadnia terminu telefoniczne/osobiste uzgadnia terminu owiatowe Centrum omocy Rodzi - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bytów Miła 26 unkt Interwencji Kyzysowej fax pr - czw ; ps - pon , wt , śr , cz ; socj pon-pt pr. ps. ppwr, socj 6 miejsc interwencyjnych dla osób doznajacych przemocy 6 minny Ośrodek omocy Społecznej unkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzaleznionych, osób doznających przemocy w rodzi Chmielno ryfa omorskiego trening umiejętności psycho - społecznych czw socj, terapeutyczne 7 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Chojnice Wysoka pon. - pt pr, psych, socj, ped, ppwr Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie rzeciwdziałania mina wiejska pon. - pt edukacja, profilaktyka Uzależniom i rzemocy w Rodzi miny Chojnice Chojnice Strzelecka Ośrodek rofilaktyki Rodzinnej gmina miejska pon. - pt pr. ps. ped. ppwr. usługi odręb kontraktowane dla miasta i gminy Chojnice 9 unkt Konsultacyjny przy Komisji Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Chojnice 31 Stycznia 56 a pon. - pt rodz. ppwr, uzależnia 10 minny Ośrodek omocy Społecznej Chojnice 31 Stycznia 56a pon - pt pr. ped, socj, med. inf. ppwr. 11 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiazywania Czarne Leśna x ped. on ; prawnik wt ; psycholog czw terapia grupowa ps. pr. ped. terap. Ośrodek rofilaktyki i Rozwiązywania pon. - pt Czersk Dworcowa terapia, por rodz. - co drugi podziałek w godz Urząd Miejski 13 Centrum Konsultacyjno - Informacyjne ds. Uzależń Szkolna 1a pon - pt Człuchów ped. terap. inf. socj. ppwr. rodz. psych, ped, pr, specjalsta terapii uzależn 14 owiatowe Centrum omocy Rodzi Człuchów Wojska olskiego ped. socj pon. - pt ; psycholog śr ; prawnik pt pr. ps. ped. socj.

3 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 3 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 15 minny Ośrodek omocy Społecznej Damnica órna pon. - pt/ od socj., ppwr., inf. 16 unkt Konsultacyjny I: Fundacja "arasol" Damnica Witosa x pon. - pt prawne 17 minna Komisja Rozwiązywania Damnica órna inf. - pon. - pt ; terapia - w każdy wtorek inf., terapeutyczna. unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Dębnica terap. * mieści się w Urzędzie miny Zjednoczenia czwartek Kaszubska Rozwiązywania ppwr. 19 unkt Informacyjno - Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Dzierzgoń Zawadzkiego 11 lac Wolności wt (kont rówż przez MOS czw czw Mjejski Ośrodek omocy Rodzi w dańsku dańsk Leczkowa 1 A pon - pt inf Centrum racy Socjalnej nr 1 MOR dańsk Modrzewskiego 2a do 22 pon. - pt pr. psych.ped. socj. ppwr. ordanictwo świadczone jest w Centrach racy Socjalnej Centrum racy Socjalnej nr 2 MOR dańsk pl. Ks. ustkowicza do 99 x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 3 MOR dańsk owstańców Warszawskich x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 4 MOR dańsk Lecha do 10 x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 5 MOR dańsk Spadzista x pon. - pt socj. pr. ps. rodz. ppwr. inf. Centrum racy Socjalnej nr 6 MOR dańsk owstańców Warszawskich ; x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 8 MOR dańsk Elbląska 66D x pon. - pt osoby i rodziny dotknięte 21 Centrum Interwecji Kryzysowej I: (omorski Zarząd Okręgowy CK) dańsk l. Ks.ustkowicza całodobowo, terminy specjalistycznych porad umawiane indywidual - 10 miejsc hostelowych ps. eed. rodz. terap. pr.ppwr. Inf. kryzysem, doświaczające przemocy, ofiay handlu ludżmi, pokrzywdzeni przestępstwem 22 dański Ośrodek omocy sychologicznej dla Dzieci i Młodzieży I: 23 unkt Konsultacyjny (Stowarzysze Współpracy dańsk Racławicka rejestr telef. pon. - pt ps. ped. rodz. terap. inf. dzieci, młodzież, rodziny dańsk Miszewskiego 17 p pon. - pt ps. pr. ppwr. 24 unkt orad I: (Fundacja psychologiczna) dańsk Uphagena x prawne - 1 i 3 piątek miesiąca , psych. 2 i 4 piątek miesiąca ps. pr. ppwr. 25 Studencka Uniwersytecka oradnia rawna Uniwersytet dański dańsk Bażyńskiego pon. - czw pr.

4 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 4 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 26 oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 1 Miasto dańsk Tak dańsk Obywatelska pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 3 Miasto dańsk Tak dańsk Wałowa pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 4 Miasto dańsk Tak dańsk Krzemiewskiej pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 5 Miasto dańsk Tak dańsk Związku Jaszczurczego pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 6 Miasto dańsk Tak dańsk Lenartowicza pon. - pt ps. ed. Rrodz. Terap wszystkie porad poza poradnictwe specjalistycznym prowadzą szkoły dla rodziców (rodzice kierowani są przez pracownika socjalnego lub asystenta rodziny) 31 oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 7 Miasto dańsk Tak dańsk Traugutta pon. - czw ; pt ełnomocnik Rzecznika raw Obywatelskich 33 oradnia dla Rodziców "FOSA na Dolnym Mieście" posiada osobowości prawnej I: (Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Chmielna 54/ dańsk Toruńska 8/ fax ; pon ; wt. śr. czw pr., obyw. pon. - czw ; pt ps. ped. rodz. terap. pr. inf. 34 oradnia na Solcu I:(Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Solec ; pon. - pt ps. ped. rodz. terap. inf. pr. 35 unkt Wsparcia Środowiskowego I: (Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Chopina pon. - pt ps. ped. rodz. terap. pr. inf. osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny 26 unkt Wsparcia I: (Towarzystwo Wspierania otrzebujących "rzystań") dańsk 3 Maja terminy umawiane z uczestnikami ps. ped. rodz. terap. pr. ppwr. inf. organizacja realizuje oddziaływania korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzi w ramach zadania zleconego przez MOR 37 unkt orad I: (Ogólnopolskie Stowarzysze Antymobbingowe "OSA" dańsk Warzywnicza 10c/ ; wt ; pozostałe dni umawiane telefonicz pr. ps. ppwr. 38 unkt informacyjno - konsultacyjny I: (Fundacja Centrum raw Kobiet) dańsk dyńskich Kosyrów 11/ pon. - pt pr. ps. ppwr. socj. 39 Edukacyjna społeczność - społeczne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzi z problemem alkoholowym I: (Stowarzysze Akcja Społeczna SAS) dańsk wskiego 5/ pon. - czw pr. psych. ob. 40 dańskie Centrum rofilaktyki Uzależń Miasto dańsk dańsk Dyrekcyjna pon. - pt Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależń od Alkoholu i Wsópłuzależń Marszałek Wojew. omorskiego ps. rodz. ped. ppwr. terap.inf dańsk Zakopiańska pon. - pt ter. ps. pr. med. ppwr. inf 42 Miejska oradnia Terapii Uzależń i Współuzależnia miasto dańsk dańsk Oliwska pon - pt Diecezjalna oradnia Rodzinna Kuria Biskupia dańsk l. Biskupa Nowickiego rejestracja w godz ps. terap. med. pr. ppwr. inf. ps. ped. ter. rodz. dyżury w wyznaczone weekendy 44 oradnia rofilaktyki i Terapii Uzależń MONAR I: Stowarzysze MONAR dańsk 3 Maja pon. - pt ; sob ps. ped. rodz. terap. med.. pr. inf.

5 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 5 oz I: Stowarzysze ps. ped. rodz. terap. med oradnia Miejski rofilaktyki Ośrodek i Terapii omocy Uzależń Społecznej MONAR dańsk Bytów Miła 3 Maja 26a pon. - pt ; sob MONAR pr. inf. Zesp. laców. Specjalistycznych: w zależności od typu placówki pomocowej: pr. ps. rodz.. ped. socj. med.. inf. terap. ppwr. Ognisko Wychowawcze wew. 20 pon. - pt dynia Wejherowska 65 ps. rodz. ped. inf. ppwr. terap. dzieci i młodz z rodz mających trudności wychow miejsc 45 lacówka Animacji Środowiskowej "Starter" Miasto dynia wew. 20 pon. - pt Specjalistyczna lacówka Wsparcia Dziennego w. 13 pon. - pt ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. 34 miejsca wsparcia dziennego 36 miejsc wsparcia dziennego Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi dynia Biskupa Dominika całodobowo; ; całodobowo, konsultacje i inne działania interwencyjne zwykle w godz ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. 7 miejsc interwencyjnych dla osób doznających przemocy w rodzi unkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS Miasto dynia dynia Wejherowska wew. 22 pon. - pt Biskupa Dominika , całodobowo, konsultacje i inne działania interwencyjne Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miasto dynia dynia zwykłe w godz ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. rodzice i dzieci z FAS 46 Biuro orad Obywatelskich I: (Stowarzysze OVUM) dynia Traugutta poń. wt. śr. 12:00-20:00; czw pr., inf., obyw. terap. ps. ped. mobilna pomoc prawna i terapeutyczna w domu klienta (przewlekle chorzy, pełnosprawni i ich opiekunowie) że w szpitalach, DS zgod ze zgłoszonymi potrzebami 47 Ośrodek rofilaktyki i Terapii Uzależń Miasto dynia dynia M. Reja 2 a poradnia przy ul. Reja w godz. pon. - czw ; pt terap.. poradnia przy ul. Chrzanowskiego 3/ tel. pon - czw ; pt MOS dynia dynia rabowo pon. - pt soc. inf. Zespół ds. Rozwoju omocy Społecznej - Sekcja oradnictwa Specjalistycznego dynia Świętojańska 87/ pon. - pt ps. wizyty umawiane telefonicz z uwagi na rejonizację Dział rawny MOS dynia rabowo wew. 48 wizyty umawiane telefonicz z uwagi na rejonizację pr. Zespół ds. rzeciwdziałania rzemocy w Rodzi dynia Śląska x pon. - pt ppwr 48 Zespół ds. Osób Bezdomnych dynia Działowskiego socj pon - pt oraz socj, ps, pr Miasto dynia poradnictwo świadczone osobom bezdomnym Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr dynia Batalionów Chłopskich każdy podziałek ps. Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr 2 Dzielnicowy ośrodek omocy Społecznej nr dynia dynia Sikorskiego 2A Działowskiego każdy czwartek każdy wtorek i czwartek ps. ps. poradnictwo psychologiczne po wcześjszym umówieniu się telefonicznym bądź osobistym Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr dynia Abrahama każda środa ps. 49 minny Ośrodek omocy Społecznej Kaliska Nowowiejska w. 45 pon. - pt. od socj., pr., rodz., ppwr

6 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 6 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a Klub Abstynenta "Novum" pon. - sob psych., terap., rodz., Kartuzy Jeziorna unkt Informacyjny oprócz świąt inf. owiatowe Centrum omocy Rodzi Kartuzy Mściwoja II pon., wt., czw pr., psych., rodz., śr socj, dla pełnosprawnych. osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione, ofiary przemocy w rodzi rogram Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy 52 ofiary przemocy w rodzi Centrum Interwencji Kryzysowej ps. o , wt , śr , ćzw , pt ; pr. pt ; Kartuzy dańska 12 specj. terap. w zakresie p/dział przemocy w rodz. pon. Ośrodek Interwencji Kryzysowej , wt , śr , czw miejsca 15.30, pt pr. ps. specjalista w zakresie pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy e rodzi dyżury prawnika będą trwały do 30 lipca 2014 r. 53 Ośrodek omocy Społecznej Kępice Niepodległości , pon. - pt socj, inf, ps, r, pwr poradnictwo psychologiczne po koncie tel Urząd Miejski w Kępicach JST Kępice Niepodległości 6 55 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania i rzeciwdziałania Narkomanii Kolbudy Samodzielny ubliczny ZOZ l. Kaszubski , x pon. - pt. w godz ob., pr, inf. x pt oraz w drugą i czwartą środę miesiąca Urząd miny Kolbudy Kolbudy Staromłyńska dwa razy w miesiącu w środy w godz prawne 57 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Koczała Człuchowska podziałki i środy w godz med., inf, ppwr, ps poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członków ich rodzin poradnictwo prawne po wcześjszym koncie telefonicznym w godz porady bezpłatne, terminy ruchome terapia po wcześjszym umówieniu terminu 58 unkt Konsultacyjny przy minnym Ośrodku omocy Społecznej Koczała Szkolna co druga środa miesiąca psychologiczne konsultacja po wcześjszym umówieniu z pracownikiem socjalnym 59 minny Ośrodek omocy Społecznej Kosakowo Fiołkowa 2B pon. Wt ; czw ; pt socj. ppwr. inf. 60 unkt omocy Rodzi OS Kosakowo Fiołkowa 2B wt prawnik; wt. czw psycholog ps, pr. 61 Miejski Ośrodek omocy Społecznej - unkty Interwencji Kryzysowej Kościerzyna Brzechwy pon. - pt miejsca hostelowe dla ofiar przemocy w rodzi psych, pr, socj, rodz. inf, ped. 62 owiatowe Centrum omocy Rodzi - unkt Interwencji Kryzysowej Kościerzyna Krasickiego 4 fax ; ; kom wt., czw ; śr pr. psych. rodz. ped. inf. 63 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Krokowa Kolejowa pr. śr ; ps. wt socj. inf. pon. - pt pr. psych. socj. inf. 64 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Kwidzyn rudziądzka pon. - pt pedag, psych, rodz. 65 Ośrodek Interwencji Kryzysowej I: Stow. Rodz Katolickich. Diecezji Kwidzyn Warszawska 14 pon. wt , śr , owiatowe Centrum omocy Rodzi Kwidzyn rudziądzka pon. - pt r. socj. inf.ps czw. pt. pr. psych. ped. I: 67 unkt Konsultacyjno - Interwencyjny rzeciwdziałania (Stowarzysze rzemocy w Rodzi Klub Kwidzyn Odrowskiego pon. - pt pr., psych.

7 unkt Konsultacyjno - Interwencyjny rzeciwdziałania Kwidzyn Odrowskiego pon. - pt rzemocy 2w Rodzi Miejski Ośrodek omocy Społecznej Abstynenta) Bytów Miła 26a unkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doznających Lębork Łokietka 13 przemocy w rodzi 69 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 7 oz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Lębork Krzywoustego fax x pon - pt pon. wt i ; śr ; czw ped, socj, inf, ppwr, rodz. psych., terap. ped, inf, ppwr, pr 70 owiatowe Centrum omocy Rodzi Lębork Czołgistów psycholog śr ; prawnik śr ; ppwr pon-pt ps. pr. ppwr poradnictwo bezpłatne dla osób i rodzin w kryzysie na podst. skierowania od pracownika socjalnego 71 minna Komisja Rozwiązywania przy Urzędzie miny Lichnowy Tczewska x po umówieniu terminy porady ped. med. rodz. socj. inf. 72 minny Ośrodek omocy Społecznej Liwo Liwo Dworcowa wg potrzeb po wcześjszym ustaleniu terminu psych. 73 minny Ośrodek omocy Społecznej Luzino Młyńska wew socj. inf.ppwr. pr. poradnictwo prawne po uprzednim uzgodniu z kierownikiem OS z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz przemocy w rodzi unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Miejski Ośrodek omocy Społecznej unkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. rzemocy 76 w Rodzi przy minnej Komisji Rozwiązywania Luzino 10 Marca wew Łeba Łeba Kościuszki 90a Kościuszki 90 pon , wt ; śr ; czw. pt ; pierwszy i trzeci pon. miesiąca od godz porady prawne ps. - pon fax pr. - czw inf. pr. psych. ppwr. terap. unkt konsultacyjno - informacyjny ds. interwencji kryzysowej pr., psych Łeba Kościuszki 90 środa i poradnictwa psychologicznego przy minnej Komisji fax Rozwiązywania rodzinne 78 rupa Wsparcia przy minnej Komisji Rozwiązywania Łeba Kościuszki wtorki psych, rodzinne fax terapia śr pr., ps. psych., pr., rodz. * indywidualne wsparcie dla osób uzależnionych 79 owiatowy unkt Informacji Kryzysowej Malbork lac Słowiański wtorek pr. ps. R.. po wcześjszym umówieniu wizyty unkt Konsultacyjny dla Ofiar rzemocy w Rodzi w Centrum rofilaktyki Uzależń owiatowe Centrum omocy Rodzi owiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Malbork Nowowiejskiego ; Nowy Dwór d. Warszawska pr. ps. rodz. ped. socj pon, czw ; wt, śr ; pt ; ps. wt ; czw ; pr. wt, śr , śr unkt Konsultacyjny "ARKA" Nowy Dwór d. 3 Maja (rówż jako tel. zaufania) x tel zaufania śr ; godz przyjęć śr , inf, ps, telefon zaufania 83 oradnia sychologiczno - edagogiczna Nowy Dwór d. 3 Maja po. - czw ; pt ps. ped. logopeda. 84 minny Ośrodek omocy Społecznej Osieczna l lecia w godz pracy ośrodka pr, socj. 85 unkt Interwencji Kryzysowej rabuty Kwidzyńska x wt ; czw ps. ppwr socj, pr, ps. możliwość umówienia się o poradę w indywidualnym termi porady prawne po wcześjszym umówieniu terminu u pracownika socjalnego pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym przemocy w rodzi

8 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 8 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 86 unkt orad rawnych rabuty Łąkowa x ustale terminu telefoniczne w godz pr minny Ośrodek omocy Społecznej otęgowo Szkolna pr, psych, rodz, socj. fax Miejski Ośrodek omocy Społecznej ruszcz dański Niepodległości pon wt. - pt minny Ośrodek omocy Społecznej z siedzibą w Cieplewie Łęgowo Długa 20A pr. śr , pt ; wt unkt Interwencji Kryzysowej dla osób doznających przemocy ruszcz dański Wojska olskiego pon - śr ps. pr. ps. socj. socj, psych, pedag, rodz, prawne 91 unkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc ruszcz dański Wojska olskiego dwa podziałki w miesiącu godz psych. pr. ped. 92 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Rusocin Rataja , całodobowo całodobowo - 16 miejsc hostelowych pr., psych., rodz. inf. socj. ppwr psych. ped. socj. pr. ppwr. porady prawne po wcześjszym ustaleniu terminu powiat prowadzi program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzi 93 minny Ośrodek omocy Społecznej rzodkowo Kartuska godziny pracy OS pon.- wt ; czw ; pt ps, ppwr, inf. 94 minny Ośrodek omocy Społecznej rzywidz dańska 15 tel/fax pon, wt, czw, pt ; śr unkty Konsultacyjny unkt konsultacyjny - śr inf. ps. rodz. ppwr 95 minny Ośrodek omocy Społecznej szczółki omorska pon. - czw ; pt ps. terap. ppwr. inf. socj. poradnictwo indywidualne po wcześjszym umówieniu, gr. wsparcia dla współuzależnionych wt owiatowe Centrum omocy Rodzi Interwencji Kryzysowej 97 Miejski Ośrodek omocy Społecznej unkt uck Mestwina pon - pt pr, psych., ped, inf, ppwr Reda Derdowskiego fax socj, ppwr. pon - pt ; pr czw ; ps wt , śr pr, psych., socj, ppwr hostel dla osób doznających przemocy w rodzi - 6 miejsc Miejski Ośrodek omocy Społecznej Ślusarska socj, inf, ppwr pon - pt fax Rumia Dział oradnictwa Specjalistycznego Starowiejska 46 pedagog pon. - piątek prawne pon i czw Dział oradnictwa Specjalistycznego Ślusarska 2 psycholog pon. - pt pr., psych., ped. socj, inf. ppwr 99 minny Ośrodek omocy Społecznej Rzeczenica Człuchowska prawnik pon ; psycholog śr pr, psych. 100 Zespół oradnictwa Specjalistycznego w ramach minnego Ośrodka omocy Społecznej Sierakowice Lęborska x psycholog pon ; czw ; pedagog pon ; por. rodzinne wt , czw ps. ped. R. 101 minny Ośrodek omocy Społecznej Skarszewy Szkolna socj inf - pon - pt ; - każda środa mieś ; ps socj, ps, inf 102 owiatowe Centrum omocy Rodzi unkt Interwencji Kryzysowej Słupsk Sienkiewicza pr, ps, socj, inf kryzysowa, rodz. ppwr

9 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 9 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a minny Ośrodek omocy Społecznej Smołdzino Kościuszki fax pr. ps. ped. rodz. socj. inf. R. Miejski Ośrodek omocy Społecznej - Dział omocy Rodzi Sopot Kolejowa socj, info 104 unkt Interwencji Kryzysowej Sopot Kolejowa j.w pn. śr. czw. pt ; śr miejsca pr. psych. rodz. terapeut. ppwr. 3 miejsca dla osób doznających przemocy w rodzi, 1 miejsce dla osób stosujących przemoc 105 dańskie Stowarzysze omocy Osobom z Chorobą Alzheimera I: Stowarzysze Sopot Armii Krajowej x wt. i czw specjalistyczne poradnictwo dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów 106 oradnia sychologiczno edagogiczna Sopot Władysława IV 23/ pon. - czw ; pt ps. terap. pedag. 107 Urząd miny Somonino Somonino Ceynowy podziałek terapeutyczne 108 minny Ośrodek omocy Społecznej 109 Miejski Ośrodek omocy Społecznej 110 unkt Interwencji Kryzysowej I: (omorski Oddział Okręgowy CK) Somonino Ceynowy pon , wt śr , czw , pt Starogard d. Al. Jana awła II 6 pon. - pt fax Starogard d. Mickiewicza pon - pt psych. psycholog zatrudniony w OS pr. ps pedag pr, terapia rodzin ppwr. 111 minna Komisja Rozwiązywania Starogard dański dańska x spotkania wg. ustalonych terminów terap. 112 unkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej Agencja usług profilaktycznych "Siloe" Starogard d. Os. 60 lecia pon. - pt r. ped. inf. terap. prawne wt owiatowe Centrum omocy Rodzi unkt Interwencji Kryzysowej Starogard d. aderewskiego socj. inf w godz. pracy CR 114 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania 115 minny Ośrodek omocy Społecznej Stegna Stężyca salka katechetyczna ul. Morska 1 Jana III Sobieskiego 15a fax minny Ośrodek omocy Społecznej Subkowy Wybickiego 19a pon. - pt. od unkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależń fax x x Harmonogram przyjęć ustalany jest na bieżący miesiąc. terapia uzależń, gr wsparcia psych. pr., ps. ped. inf. Informacje dotyczące harmonogramu dostępne są na stro internetowej (w zakładce punkty konsultacyjne) 117 minny Ośrodek omocy Społecznej Szemud Obrońców Szemuda 2A socj. Inf unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Szemud Obrońców Szemuda 2A psycholog - tel x prawnik tel psychologiczna od wtorku do środy oraz ostatni piątek miesiąca prawne porady po wcześjszym ustaleniu terminu

10 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 10 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a Oś. Sierakowskich 119 owiatowe Centrum omocy Rodzi Sztum fax unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Sztutowo Ośrodek Zdrowia ul. Kanałowa 7 pr, psych, socj, ppwr., w. 42 wt terapia uzależń Miejski Ośrodek omocy Społecznej pon. - czw * poradnictwo w Tczew Armii Krajowej 39 pr., psych., ppwr unkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób w kryzysie fax pt określonych dniach i godz. owiatowe Centrum omocy Rodzi pon-śr ; czw ; pt pr., psych., ped Tczew 123 Wydział Interwencji Kryzysowej unkt informacyjno - konsultacyjny "Vita Activa" dla osób doznających przemocy i ds. uzależń przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Ustka Wojska olskiego 6 Ks. Kard. St. Wyszyńskiego soc., terap. (uzależń, pon. śr. pt ; wt. czw współuzależń, par małżeńskich) wt. pt ; śr ; czw pr, psych, rodz, terap. ppwr, CR prowadzi rówż programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzi indywidualne spotkania dla osób współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu 124 Centrum omocy Dzieciom Ustka Wróblewskiego pon. śr ; wt. pt psych, ped, inf 125 minny Ośrodek omocy Społecznej Wejherowo Osiedle rzyjaźni 1 B prawne śr ; ter.uzleżn. pon, wt, czw socj pon - pt pr. socj. ter. uzal. minny Ośrodek omocy Społecznej - Filia w ościci ościcino Wejherowska psycholog pon - pt ; ter. uzal. pon , pt , socj. pon - pt ps. socj. terap. 126 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Wejherowo Kusocińskiego prawne czw psychologiczne śr, czw. pr. ps. 127 owiatowe Centrum omocy Rodzi Interwencji Kryzysowej Zespół Wejherowo Sobieskiego 279 A fax prawne pt ; psychologiczne pon - wt , śr-pt ; Rodz, socj, pedag, ppwr, obyw. - w godz. pracy CR pn , wt-pt pr, psych, rodz. socj. obyw. ppwr. porady prawnika po uprzednim umówieniu się w CR * poradnictwo w 128 Ośrodek omocy Społecznej Wicko Wicko 39 fax ps. ter. pr. socj. ped. określonych dniach i godz. 129 unkt Konsultacyjny do spraw uzależń i przemocy w rodzi Wicko Wicko środa psycholog czwartek dyżury psychologa, funkcjonuje grupa psychoedukacyjna unkt Interwencji Kryzysowej przy minnej Komisji 130 Rozwiązywania Wicko Wicko wew. 31 fax ops. psych. terap. śr. od godz ; wt pr. pr. ps. terap. interwencja kryzysowa, ofiary przemocy w rodzi, uzależni i współuzależni

11 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 11 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a unkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin KRA Władysławowo en.j.hallera lekarz psychiatra pon , psycholog pon., wt ; prawnik wt specj. ds. uzależń wt ; terapeuci czw ,socj. pon - pt pr., psych., ped., med., socj, inf, terap. pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej 131 unkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzi rupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzi telefon zaufania KRA Władysławowo en. J. Hallera pon , śr pon tel zaufania; grupa wsparcia wt ppwr psych, socj, pr rodz. pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej Klub Abstynenta "Ster" KRA Władysławowo Hallera 19 - wieża Domu Rybaka I piętro wt ; śr, pt ; czw i czw ; oraz co druga sobota rodzinne, inf. ob. x minny Ośrodek omocy Społecznej Zblewo łówna unkt orad sychologiczno - rawnych Ośrodek rofilaktyki i Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Zblewo łówna socj, inf pon. śr ; wt ; czw. pt wt pr. - śr ; psych. - pon. śr. w godz. ustalonych telefonicz pon. śr ; wt ; czw. pt socj. inf. pr. psych. terapia, ps. inf. 134 minny Ośrodek omocy Społecznej Żukowo dańska pon wt - czw ; pt rodz, socj, inf. 135 Ośrodek Terapii i rofilaktyki Uzależnia od Alkoholu i współuzależnia I: (NZOZ) Żukowo dańska pon - wt ; śr ; czw - pt ps. inf. ppwr. terap. med unkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym NZOZ Żukowo dańska x pon psych. terap. inf. konsultacje indywidualne po ustaleniu terminu 137 unkt oradnictwa rawno - Obywatelskiego *odmiot prowadzący/ zasięg terytorialny - gminny - powiatowy I: Kaszubski Uniwersytet Ludowy Żukowo dańska śr ; czw prawne, obyw. *Rodzaj świadczonego poradnictwa: pr - prawne psych - psychologiczne ppwr - specjalista w zakresie p/działania przemocy w rodzi med. - medyczne (psychiatra, seksuolog) W - wojewódzki rodz. - rodzinne terap - terapeutyczne I: (nazwa) - inny ped - pedagogiczne *Jednostka przyjmuje np. ofiary przemocy w rodzi, samotne matki z dziećmi socj - socjalne inf - informacyjne obyw - obywatelskie

12 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 12 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620 Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim

informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim informator o instytucjach niosących pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - Prof. Irena Lipowicz ALEJA SOLIDARNOŚCI 77, 00-090 WARSZAWA telefon: (+ 48 22) 55 17 700, infolinia obywatelska:

Bardziej szczegółowo

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r. Przekazuję Państwu informator

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Załącznik do ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 201 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Lp. azwa placówki zapewniającej miejsca noclegowe Adres placówki, numer telefonu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo