Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2261 OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OMORSKIEO dańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. oz OŁOSZENIE WOJEWODY OMORSKIEO z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z póź. zm.) - podaje się do publicznej wiadomości 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, stanowiący załącznik do nijszego ogłoszenia. 2. Rejestr podlega upubliczniu z dm zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa omorskiego. Wojewoda omorski Ryszard Stachurski

2 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 2 oz Lp. Jednostka prowadzi miejsca noclegowe TAK / NIE jeśli TAK, proszę przyjmuje* wskazać Rodzaj świadczonego poradnictwa* (prawne, psychologiczne, rodzinne, inne) 1 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a socj. pon ; wt. - pt pr - piątek pr. pt ; ps. czw psych - czawartek 3 Nazwa jednostki unkt Konsultacyjny olskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Jednostka wyodrębni odmiot ona prowadzący TAK / NIE unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Bytów Miła 26 REJESTR JEDNOSTEK SECJALISTYCZNEO ORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE OMORSKIM kod (alfabetycz wg nazw miejscowości) Dane tele-adresowe terap. pon ppwr czw prawne śr ped.wt podm. publ Bytów dańska pon. śr ps. med.. inf. terap. 4 Fundacja Rozwoju Lokalnego ARASOL podm. publ Bytów ochyła pon. - śr. - pt ; czw pr. ob. Rok 2014 miejscowość ulica, nr telefon/fax odziny przyjęć interesantów inf. pr. ppwr. ter. Uwagi telefoniczne/osobiste uzgadnia terminu telefoniczne/osobiste uzgadnia terminu owiatowe Centrum omocy Rodzi - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bytów Miła 26 unkt Interwencji Kyzysowej fax pr - czw ; ps - pon , wt , śr , cz ; socj pon-pt pr. ps. ppwr, socj 6 miejsc interwencyjnych dla osób doznajacych przemocy 6 minny Ośrodek omocy Społecznej unkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzaleznionych, osób doznających przemocy w rodzi Chmielno ryfa omorskiego trening umiejętności psycho - społecznych czw socj, terapeutyczne 7 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Chojnice Wysoka pon. - pt pr, psych, socj, ped, ppwr Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie rzeciwdziałania mina wiejska pon. - pt edukacja, profilaktyka Uzależniom i rzemocy w Rodzi miny Chojnice Chojnice Strzelecka Ośrodek rofilaktyki Rodzinnej gmina miejska pon. - pt pr. ps. ped. ppwr. usługi odręb kontraktowane dla miasta i gminy Chojnice 9 unkt Konsultacyjny przy Komisji Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Chojnice 31 Stycznia 56 a pon. - pt rodz. ppwr, uzależnia 10 minny Ośrodek omocy Społecznej Chojnice 31 Stycznia 56a pon - pt pr. ped, socj, med. inf. ppwr. 11 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiazywania Czarne Leśna x ped. on ; prawnik wt ; psycholog czw terapia grupowa ps. pr. ped. terap. Ośrodek rofilaktyki i Rozwiązywania pon. - pt Czersk Dworcowa terapia, por rodz. - co drugi podziałek w godz Urząd Miejski 13 Centrum Konsultacyjno - Informacyjne ds. Uzależń Szkolna 1a pon - pt Człuchów ped. terap. inf. socj. ppwr. rodz. psych, ped, pr, specjalsta terapii uzależn 14 owiatowe Centrum omocy Rodzi Człuchów Wojska olskiego ped. socj pon. - pt ; psycholog śr ; prawnik pt pr. ps. ped. socj.

3 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 3 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 15 minny Ośrodek omocy Społecznej Damnica órna pon. - pt/ od socj., ppwr., inf. 16 unkt Konsultacyjny I: Fundacja "arasol" Damnica Witosa x pon. - pt prawne 17 minna Komisja Rozwiązywania Damnica órna inf. - pon. - pt ; terapia - w każdy wtorek inf., terapeutyczna. unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Dębnica terap. * mieści się w Urzędzie miny Zjednoczenia czwartek Kaszubska Rozwiązywania ppwr. 19 unkt Informacyjno - Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Dzierzgoń Zawadzkiego 11 lac Wolności wt (kont rówż przez MOS czw czw Mjejski Ośrodek omocy Rodzi w dańsku dańsk Leczkowa 1 A pon - pt inf Centrum racy Socjalnej nr 1 MOR dańsk Modrzewskiego 2a do 22 pon. - pt pr. psych.ped. socj. ppwr. ordanictwo świadczone jest w Centrach racy Socjalnej Centrum racy Socjalnej nr 2 MOR dańsk pl. Ks. ustkowicza do 99 x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 3 MOR dańsk owstańców Warszawskich x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 4 MOR dańsk Lecha do 10 x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 5 MOR dańsk Spadzista x pon. - pt socj. pr. ps. rodz. ppwr. inf. Centrum racy Socjalnej nr 6 MOR dańsk owstańców Warszawskich ; x pon. - pt Centrum racy Socjalnej nr 8 MOR dańsk Elbląska 66D x pon. - pt osoby i rodziny dotknięte 21 Centrum Interwecji Kryzysowej I: (omorski Zarząd Okręgowy CK) dańsk l. Ks.ustkowicza całodobowo, terminy specjalistycznych porad umawiane indywidual - 10 miejsc hostelowych ps. eed. rodz. terap. pr.ppwr. Inf. kryzysem, doświaczające przemocy, ofiay handlu ludżmi, pokrzywdzeni przestępstwem 22 dański Ośrodek omocy sychologicznej dla Dzieci i Młodzieży I: 23 unkt Konsultacyjny (Stowarzysze Współpracy dańsk Racławicka rejestr telef. pon. - pt ps. ped. rodz. terap. inf. dzieci, młodzież, rodziny dańsk Miszewskiego 17 p pon. - pt ps. pr. ppwr. 24 unkt orad I: (Fundacja psychologiczna) dańsk Uphagena x prawne - 1 i 3 piątek miesiąca , psych. 2 i 4 piątek miesiąca ps. pr. ppwr. 25 Studencka Uniwersytecka oradnia rawna Uniwersytet dański dańsk Bażyńskiego pon. - czw pr.

4 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 4 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 26 oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 1 Miasto dańsk Tak dańsk Obywatelska pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 3 Miasto dańsk Tak dańsk Wałowa pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 4 Miasto dańsk Tak dańsk Krzemiewskiej pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 5 Miasto dańsk Tak dańsk Związku Jaszczurczego pon. - czw ; pt oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 6 Miasto dańsk Tak dańsk Lenartowicza pon. - pt ps. ed. Rrodz. Terap wszystkie porad poza poradnictwe specjalistycznym prowadzą szkoły dla rodziców (rodzice kierowani są przez pracownika socjalnego lub asystenta rodziny) 31 oradnia sychologiczno - edagogiczna nr 7 Miasto dańsk Tak dańsk Traugutta pon. - czw ; pt ełnomocnik Rzecznika raw Obywatelskich 33 oradnia dla Rodziców "FOSA na Dolnym Mieście" posiada osobowości prawnej I: (Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Chmielna 54/ dańsk Toruńska 8/ fax ; pon ; wt. śr. czw pr., obyw. pon. - czw ; pt ps. ped. rodz. terap. pr. inf. 34 oradnia na Solcu I:(Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Solec ; pon. - pt ps. ped. rodz. terap. inf. pr. 35 unkt Wsparcia Środowiskowego I: (Fundacja Oparcia Społecznego A. Fosa) dańsk Chopina pon. - pt ps. ped. rodz. terap. pr. inf. osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny 26 unkt Wsparcia I: (Towarzystwo Wspierania otrzebujących "rzystań") dańsk 3 Maja terminy umawiane z uczestnikami ps. ped. rodz. terap. pr. ppwr. inf. organizacja realizuje oddziaływania korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzi w ramach zadania zleconego przez MOR 37 unkt orad I: (Ogólnopolskie Stowarzysze Antymobbingowe "OSA" dańsk Warzywnicza 10c/ ; wt ; pozostałe dni umawiane telefonicz pr. ps. ppwr. 38 unkt informacyjno - konsultacyjny I: (Fundacja Centrum raw Kobiet) dańsk dyńskich Kosyrów 11/ pon. - pt pr. ps. ppwr. socj. 39 Edukacyjna społeczność - społeczne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzi z problemem alkoholowym I: (Stowarzysze Akcja Społeczna SAS) dańsk wskiego 5/ pon. - czw pr. psych. ob. 40 dańskie Centrum rofilaktyki Uzależń Miasto dańsk dańsk Dyrekcyjna pon. - pt Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależń od Alkoholu i Wsópłuzależń Marszałek Wojew. omorskiego ps. rodz. ped. ppwr. terap.inf dańsk Zakopiańska pon. - pt ter. ps. pr. med. ppwr. inf 42 Miejska oradnia Terapii Uzależń i Współuzależnia miasto dańsk dańsk Oliwska pon - pt Diecezjalna oradnia Rodzinna Kuria Biskupia dańsk l. Biskupa Nowickiego rejestracja w godz ps. terap. med. pr. ppwr. inf. ps. ped. ter. rodz. dyżury w wyznaczone weekendy 44 oradnia rofilaktyki i Terapii Uzależń MONAR I: Stowarzysze MONAR dańsk 3 Maja pon. - pt ; sob ps. ped. rodz. terap. med.. pr. inf.

5 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 5 oz I: Stowarzysze ps. ped. rodz. terap. med oradnia Miejski rofilaktyki Ośrodek i Terapii omocy Uzależń Społecznej MONAR dańsk Bytów Miła 3 Maja 26a pon. - pt ; sob MONAR pr. inf. Zesp. laców. Specjalistycznych: w zależności od typu placówki pomocowej: pr. ps. rodz.. ped. socj. med.. inf. terap. ppwr. Ognisko Wychowawcze wew. 20 pon. - pt dynia Wejherowska 65 ps. rodz. ped. inf. ppwr. terap. dzieci i młodz z rodz mających trudności wychow miejsc 45 lacówka Animacji Środowiskowej "Starter" Miasto dynia wew. 20 pon. - pt Specjalistyczna lacówka Wsparcia Dziennego w. 13 pon. - pt ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. 34 miejsca wsparcia dziennego 36 miejsc wsparcia dziennego Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi dynia Biskupa Dominika całodobowo; ; całodobowo, konsultacje i inne działania interwencyjne zwykle w godz ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. 7 miejsc interwencyjnych dla osób doznających przemocy w rodzi unkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS Miasto dynia dynia Wejherowska wew. 22 pon. - pt Biskupa Dominika , całodobowo, konsultacje i inne działania interwencyjne Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miasto dynia dynia zwykłe w godz ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. ps. ped. rodz. inf. ppwr. terap. rodzice i dzieci z FAS 46 Biuro orad Obywatelskich I: (Stowarzysze OVUM) dynia Traugutta poń. wt. śr. 12:00-20:00; czw pr., inf., obyw. terap. ps. ped. mobilna pomoc prawna i terapeutyczna w domu klienta (przewlekle chorzy, pełnosprawni i ich opiekunowie) że w szpitalach, DS zgod ze zgłoszonymi potrzebami 47 Ośrodek rofilaktyki i Terapii Uzależń Miasto dynia dynia M. Reja 2 a poradnia przy ul. Reja w godz. pon. - czw ; pt terap.. poradnia przy ul. Chrzanowskiego 3/ tel. pon - czw ; pt MOS dynia dynia rabowo pon. - pt soc. inf. Zespół ds. Rozwoju omocy Społecznej - Sekcja oradnictwa Specjalistycznego dynia Świętojańska 87/ pon. - pt ps. wizyty umawiane telefonicz z uwagi na rejonizację Dział rawny MOS dynia rabowo wew. 48 wizyty umawiane telefonicz z uwagi na rejonizację pr. Zespół ds. rzeciwdziałania rzemocy w Rodzi dynia Śląska x pon. - pt ppwr 48 Zespół ds. Osób Bezdomnych dynia Działowskiego socj pon - pt oraz socj, ps, pr Miasto dynia poradnictwo świadczone osobom bezdomnym Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr dynia Batalionów Chłopskich każdy podziałek ps. Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr 2 Dzielnicowy ośrodek omocy Społecznej nr dynia dynia Sikorskiego 2A Działowskiego każdy czwartek każdy wtorek i czwartek ps. ps. poradnictwo psychologiczne po wcześjszym umówieniu się telefonicznym bądź osobistym Dzielnicowy Ośrodek omocy Społecznej nr dynia Abrahama każda środa ps. 49 minny Ośrodek omocy Społecznej Kaliska Nowowiejska w. 45 pon. - pt. od socj., pr., rodz., ppwr

6 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 6 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a Klub Abstynenta "Novum" pon. - sob psych., terap., rodz., Kartuzy Jeziorna unkt Informacyjny oprócz świąt inf. owiatowe Centrum omocy Rodzi Kartuzy Mściwoja II pon., wt., czw pr., psych., rodz., śr socj, dla pełnosprawnych. osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione, ofiary przemocy w rodzi rogram Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy 52 ofiary przemocy w rodzi Centrum Interwencji Kryzysowej ps. o , wt , śr , ćzw , pt ; pr. pt ; Kartuzy dańska 12 specj. terap. w zakresie p/dział przemocy w rodz. pon. Ośrodek Interwencji Kryzysowej , wt , śr , czw miejsca 15.30, pt pr. ps. specjalista w zakresie pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy e rodzi dyżury prawnika będą trwały do 30 lipca 2014 r. 53 Ośrodek omocy Społecznej Kępice Niepodległości , pon. - pt socj, inf, ps, r, pwr poradnictwo psychologiczne po koncie tel Urząd Miejski w Kępicach JST Kępice Niepodległości 6 55 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania i rzeciwdziałania Narkomanii Kolbudy Samodzielny ubliczny ZOZ l. Kaszubski , x pon. - pt. w godz ob., pr, inf. x pt oraz w drugą i czwartą środę miesiąca Urząd miny Kolbudy Kolbudy Staromłyńska dwa razy w miesiącu w środy w godz prawne 57 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Koczała Człuchowska podziałki i środy w godz med., inf, ppwr, ps poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członków ich rodzin poradnictwo prawne po wcześjszym koncie telefonicznym w godz porady bezpłatne, terminy ruchome terapia po wcześjszym umówieniu terminu 58 unkt Konsultacyjny przy minnym Ośrodku omocy Społecznej Koczała Szkolna co druga środa miesiąca psychologiczne konsultacja po wcześjszym umówieniu z pracownikiem socjalnym 59 minny Ośrodek omocy Społecznej Kosakowo Fiołkowa 2B pon. Wt ; czw ; pt socj. ppwr. inf. 60 unkt omocy Rodzi OS Kosakowo Fiołkowa 2B wt prawnik; wt. czw psycholog ps, pr. 61 Miejski Ośrodek omocy Społecznej - unkty Interwencji Kryzysowej Kościerzyna Brzechwy pon. - pt miejsca hostelowe dla ofiar przemocy w rodzi psych, pr, socj, rodz. inf, ped. 62 owiatowe Centrum omocy Rodzi - unkt Interwencji Kryzysowej Kościerzyna Krasickiego 4 fax ; ; kom wt., czw ; śr pr. psych. rodz. ped. inf. 63 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Krokowa Kolejowa pr. śr ; ps. wt socj. inf. pon. - pt pr. psych. socj. inf. 64 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Kwidzyn rudziądzka pon. - pt pedag, psych, rodz. 65 Ośrodek Interwencji Kryzysowej I: Stow. Rodz Katolickich. Diecezji Kwidzyn Warszawska 14 pon. wt , śr , owiatowe Centrum omocy Rodzi Kwidzyn rudziądzka pon. - pt r. socj. inf.ps czw. pt. pr. psych. ped. I: 67 unkt Konsultacyjno - Interwencyjny rzeciwdziałania (Stowarzysze rzemocy w Rodzi Klub Kwidzyn Odrowskiego pon. - pt pr., psych.

7 unkt Konsultacyjno - Interwencyjny rzeciwdziałania Kwidzyn Odrowskiego pon. - pt rzemocy 2w Rodzi Miejski Ośrodek omocy Społecznej Abstynenta) Bytów Miła 26a unkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doznających Lębork Łokietka 13 przemocy w rodzi 69 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 7 oz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Lębork Krzywoustego fax x pon - pt pon. wt i ; śr ; czw ped, socj, inf, ppwr, rodz. psych., terap. ped, inf, ppwr, pr 70 owiatowe Centrum omocy Rodzi Lębork Czołgistów psycholog śr ; prawnik śr ; ppwr pon-pt ps. pr. ppwr poradnictwo bezpłatne dla osób i rodzin w kryzysie na podst. skierowania od pracownika socjalnego 71 minna Komisja Rozwiązywania przy Urzędzie miny Lichnowy Tczewska x po umówieniu terminy porady ped. med. rodz. socj. inf. 72 minny Ośrodek omocy Społecznej Liwo Liwo Dworcowa wg potrzeb po wcześjszym ustaleniu terminu psych. 73 minny Ośrodek omocy Społecznej Luzino Młyńska wew socj. inf.ppwr. pr. poradnictwo prawne po uprzednim uzgodniu z kierownikiem OS z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz przemocy w rodzi unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Miejski Ośrodek omocy Społecznej unkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. rzemocy 76 w Rodzi przy minnej Komisji Rozwiązywania Luzino 10 Marca wew Łeba Łeba Kościuszki 90a Kościuszki 90 pon , wt ; śr ; czw. pt ; pierwszy i trzeci pon. miesiąca od godz porady prawne ps. - pon fax pr. - czw inf. pr. psych. ppwr. terap. unkt konsultacyjno - informacyjny ds. interwencji kryzysowej pr., psych Łeba Kościuszki 90 środa i poradnictwa psychologicznego przy minnej Komisji fax Rozwiązywania rodzinne 78 rupa Wsparcia przy minnej Komisji Rozwiązywania Łeba Kościuszki wtorki psych, rodzinne fax terapia śr pr., ps. psych., pr., rodz. * indywidualne wsparcie dla osób uzależnionych 79 owiatowy unkt Informacji Kryzysowej Malbork lac Słowiański wtorek pr. ps. R.. po wcześjszym umówieniu wizyty unkt Konsultacyjny dla Ofiar rzemocy w Rodzi w Centrum rofilaktyki Uzależń owiatowe Centrum omocy Rodzi owiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Malbork Nowowiejskiego ; Nowy Dwór d. Warszawska pr. ps. rodz. ped. socj pon, czw ; wt, śr ; pt ; ps. wt ; czw ; pr. wt, śr , śr unkt Konsultacyjny "ARKA" Nowy Dwór d. 3 Maja (rówż jako tel. zaufania) x tel zaufania śr ; godz przyjęć śr , inf, ps, telefon zaufania 83 oradnia sychologiczno - edagogiczna Nowy Dwór d. 3 Maja po. - czw ; pt ps. ped. logopeda. 84 minny Ośrodek omocy Społecznej Osieczna l lecia w godz pracy ośrodka pr, socj. 85 unkt Interwencji Kryzysowej rabuty Kwidzyńska x wt ; czw ps. ppwr socj, pr, ps. możliwość umówienia się o poradę w indywidualnym termi porady prawne po wcześjszym umówieniu terminu u pracownika socjalnego pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym przemocy w rodzi

8 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 8 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a 86 unkt orad rawnych rabuty Łąkowa x ustale terminu telefoniczne w godz pr minny Ośrodek omocy Społecznej otęgowo Szkolna pr, psych, rodz, socj. fax Miejski Ośrodek omocy Społecznej ruszcz dański Niepodległości pon wt. - pt minny Ośrodek omocy Społecznej z siedzibą w Cieplewie Łęgowo Długa 20A pr. śr , pt ; wt unkt Interwencji Kryzysowej dla osób doznających przemocy ruszcz dański Wojska olskiego pon - śr ps. pr. ps. socj. socj, psych, pedag, rodz, prawne 91 unkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc ruszcz dański Wojska olskiego dwa podziałki w miesiącu godz psych. pr. ped. 92 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Rusocin Rataja , całodobowo całodobowo - 16 miejsc hostelowych pr., psych., rodz. inf. socj. ppwr psych. ped. socj. pr. ppwr. porady prawne po wcześjszym ustaleniu terminu powiat prowadzi program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzi 93 minny Ośrodek omocy Społecznej rzodkowo Kartuska godziny pracy OS pon.- wt ; czw ; pt ps, ppwr, inf. 94 minny Ośrodek omocy Społecznej rzywidz dańska 15 tel/fax pon, wt, czw, pt ; śr unkty Konsultacyjny unkt konsultacyjny - śr inf. ps. rodz. ppwr 95 minny Ośrodek omocy Społecznej szczółki omorska pon. - czw ; pt ps. terap. ppwr. inf. socj. poradnictwo indywidualne po wcześjszym umówieniu, gr. wsparcia dla współuzależnionych wt owiatowe Centrum omocy Rodzi Interwencji Kryzysowej 97 Miejski Ośrodek omocy Społecznej unkt uck Mestwina pon - pt pr, psych., ped, inf, ppwr Reda Derdowskiego fax socj, ppwr. pon - pt ; pr czw ; ps wt , śr pr, psych., socj, ppwr hostel dla osób doznających przemocy w rodzi - 6 miejsc Miejski Ośrodek omocy Społecznej Ślusarska socj, inf, ppwr pon - pt fax Rumia Dział oradnictwa Specjalistycznego Starowiejska 46 pedagog pon. - piątek prawne pon i czw Dział oradnictwa Specjalistycznego Ślusarska 2 psycholog pon. - pt pr., psych., ped. socj, inf. ppwr 99 minny Ośrodek omocy Społecznej Rzeczenica Człuchowska prawnik pon ; psycholog śr pr, psych. 100 Zespół oradnictwa Specjalistycznego w ramach minnego Ośrodka omocy Społecznej Sierakowice Lęborska x psycholog pon ; czw ; pedagog pon ; por. rodzinne wt , czw ps. ped. R. 101 minny Ośrodek omocy Społecznej Skarszewy Szkolna socj inf - pon - pt ; - każda środa mieś ; ps socj, ps, inf 102 owiatowe Centrum omocy Rodzi unkt Interwencji Kryzysowej Słupsk Sienkiewicza pr, ps, socj, inf kryzysowa, rodz. ppwr

9 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 9 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a minny Ośrodek omocy Społecznej Smołdzino Kościuszki fax pr. ps. ped. rodz. socj. inf. R. Miejski Ośrodek omocy Społecznej - Dział omocy Rodzi Sopot Kolejowa socj, info 104 unkt Interwencji Kryzysowej Sopot Kolejowa j.w pn. śr. czw. pt ; śr miejsca pr. psych. rodz. terapeut. ppwr. 3 miejsca dla osób doznających przemocy w rodzi, 1 miejsce dla osób stosujących przemoc 105 dańskie Stowarzysze omocy Osobom z Chorobą Alzheimera I: Stowarzysze Sopot Armii Krajowej x wt. i czw specjalistyczne poradnictwo dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów 106 oradnia sychologiczno edagogiczna Sopot Władysława IV 23/ pon. - czw ; pt ps. terap. pedag. 107 Urząd miny Somonino Somonino Ceynowy podziałek terapeutyczne 108 minny Ośrodek omocy Społecznej 109 Miejski Ośrodek omocy Społecznej 110 unkt Interwencji Kryzysowej I: (omorski Oddział Okręgowy CK) Somonino Ceynowy pon , wt śr , czw , pt Starogard d. Al. Jana awła II 6 pon. - pt fax Starogard d. Mickiewicza pon - pt psych. psycholog zatrudniony w OS pr. ps pedag pr, terapia rodzin ppwr. 111 minna Komisja Rozwiązywania Starogard dański dańska x spotkania wg. ustalonych terminów terap. 112 unkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej Agencja usług profilaktycznych "Siloe" Starogard d. Os. 60 lecia pon. - pt r. ped. inf. terap. prawne wt owiatowe Centrum omocy Rodzi unkt Interwencji Kryzysowej Starogard d. aderewskiego socj. inf w godz. pracy CR 114 unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania 115 minny Ośrodek omocy Społecznej Stegna Stężyca salka katechetyczna ul. Morska 1 Jana III Sobieskiego 15a fax minny Ośrodek omocy Społecznej Subkowy Wybickiego 19a pon. - pt. od unkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależń fax x x Harmonogram przyjęć ustalany jest na bieżący miesiąc. terapia uzależń, gr wsparcia psych. pr., ps. ped. inf. Informacje dotyczące harmonogramu dostępne są na stro internetowej (w zakładce punkty konsultacyjne) 117 minny Ośrodek omocy Społecznej Szemud Obrońców Szemuda 2A socj. Inf unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Szemud Obrońców Szemuda 2A psycholog - tel x prawnik tel psychologiczna od wtorku do środy oraz ostatni piątek miesiąca prawne porady po wcześjszym ustaleniu terminu

10 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 10 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a Oś. Sierakowskich 119 owiatowe Centrum omocy Rodzi Sztum fax unkt Konsultacyjny przy minnej Komisji Rozwiązywania Sztutowo Ośrodek Zdrowia ul. Kanałowa 7 pr, psych, socj, ppwr., w. 42 wt terapia uzależń Miejski Ośrodek omocy Społecznej pon. - czw * poradnictwo w Tczew Armii Krajowej 39 pr., psych., ppwr unkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób w kryzysie fax pt określonych dniach i godz. owiatowe Centrum omocy Rodzi pon-śr ; czw ; pt pr., psych., ped Tczew 123 Wydział Interwencji Kryzysowej unkt informacyjno - konsultacyjny "Vita Activa" dla osób doznających przemocy i ds. uzależń przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Ustka Wojska olskiego 6 Ks. Kard. St. Wyszyńskiego soc., terap. (uzależń, pon. śr. pt ; wt. czw współuzależń, par małżeńskich) wt. pt ; śr ; czw pr, psych, rodz, terap. ppwr, CR prowadzi rówż programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzi indywidualne spotkania dla osób współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu 124 Centrum omocy Dzieciom Ustka Wróblewskiego pon. śr ; wt. pt psych, ped, inf 125 minny Ośrodek omocy Społecznej Wejherowo Osiedle rzyjaźni 1 B prawne śr ; ter.uzleżn. pon, wt, czw socj pon - pt pr. socj. ter. uzal. minny Ośrodek omocy Społecznej - Filia w ościci ościcino Wejherowska psycholog pon - pt ; ter. uzal. pon , pt , socj. pon - pt ps. socj. terap. 126 Miejski Ośrodek omocy Społecznej Wejherowo Kusocińskiego prawne czw psychologiczne śr, czw. pr. ps. 127 owiatowe Centrum omocy Rodzi Interwencji Kryzysowej Zespół Wejherowo Sobieskiego 279 A fax prawne pt ; psychologiczne pon - wt , śr-pt ; Rodz, socj, pedag, ppwr, obyw. - w godz. pracy CR pn , wt-pt pr, psych, rodz. socj. obyw. ppwr. porady prawnika po uprzednim umówieniu się w CR * poradnictwo w 128 Ośrodek omocy Społecznej Wicko Wicko 39 fax ps. ter. pr. socj. ped. określonych dniach i godz. 129 unkt Konsultacyjny do spraw uzależń i przemocy w rodzi Wicko Wicko środa psycholog czwartek dyżury psychologa, funkcjonuje grupa psychoedukacyjna unkt Interwencji Kryzysowej przy minnej Komisji 130 Rozwiązywania Wicko Wicko wew. 31 fax ops. psych. terap. śr. od godz ; wt pr. pr. ps. terap. interwencja kryzysowa, ofiary przemocy w rodzi, uzależni i współuzależni

11 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 11 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a unkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin KRA Władysławowo en.j.hallera lekarz psychiatra pon , psycholog pon., wt ; prawnik wt specj. ds. uzależń wt ; terapeuci czw ,socj. pon - pt pr., psych., ped., med., socj, inf, terap. pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej 131 unkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzi rupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzi telefon zaufania KRA Władysławowo en. J. Hallera pon , śr pon tel zaufania; grupa wsparcia wt ppwr psych, socj, pr rodz. pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej Klub Abstynenta "Ster" KRA Władysławowo Hallera 19 - wieża Domu Rybaka I piętro wt ; śr, pt ; czw i czw ; oraz co druga sobota rodzinne, inf. ob. x minny Ośrodek omocy Społecznej Zblewo łówna unkt orad sychologiczno - rawnych Ośrodek rofilaktyki i Rozwiązywania roblemów Alkoholowych Zblewo łówna socj, inf pon. śr ; wt ; czw. pt wt pr. - śr ; psych. - pon. śr. w godz. ustalonych telefonicz pon. śr ; wt ; czw. pt socj. inf. pr. psych. terapia, ps. inf. 134 minny Ośrodek omocy Społecznej Żukowo dańska pon wt - czw ; pt rodz, socj, inf. 135 Ośrodek Terapii i rofilaktyki Uzależnia od Alkoholu i współuzależnia I: (NZOZ) Żukowo dańska pon - wt ; śr ; czw - pt ps. inf. ppwr. terap. med unkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym NZOZ Żukowo dańska x pon psych. terap. inf. konsultacje indywidualne po ustaleniu terminu 137 unkt oradnictwa rawno - Obywatelskiego *odmiot prowadzący/ zasięg terytorialny - gminny - powiatowy I: Kaszubski Uniwersytet Ludowy Żukowo dańska śr ; czw prawne, obyw. *Rodzaj świadczonego poradnictwa: pr - prawne psych - psychologiczne ppwr - specjalista w zakresie p/działania przemocy w rodzi med. - medyczne (psychiatra, seksuolog) W - wojewódzki rodz. - rodzinne terap - terapeutyczne I: (nazwa) - inny ped - pedagogiczne *Jednostka przyjmuje np. ofiary przemocy w rodzi, samotne matki z dziećmi socj - socjalne inf - informacyjne obyw - obywatelskie

12 Dziennik Urzędowy Województwa omorskiego 12 oz Miejski Ośrodek omocy Społecznej Bytów Miła 26a

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM. Rok 2014. Dane tele-adresowe. e-mail

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM. Rok 2014. Dane tele-adresowe. e-mail REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (alfabetycz wg nazw miejscowości) Załącznik Lp. Jednostka wyodrębni ona Jednostka prowadzi miejsca noclegowe TAK / NIE jeśli TAK,

Bardziej szczegółowo

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący* Jednostka wyodrębnio na Dane teleadresowe TAK / kod miejscowość ulica, nr telefon/fa

Bardziej szczegółowo

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący* Jednostka wyodrębnio na Dane teleadresowe TAK / kod miejscowość ulica, nr telefon/fa

Bardziej szczegółowo

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ROK 2015 L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący* Jednostka wyodrębnio na Dane teleadresowe TAK / kod miejscowość ulica, nr telefon/fa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo (59) 821 13 17 (59) 821 13 17

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo (59) 821 13 17 (59) 821 13 17 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZENEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo 83-212 Bobowo (58) 562 17 66 (58) 562 17 66 ug.bobowo@wp.pl www.gopsbobowo.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 2150. OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 2150. OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 2150 OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 Lp. GMINA j.polski gmina hist +WOS gmina 1 Krynica Morska 78,27 Krynica Morska 65,91 Sopot 2 Sopot 70,80 Sopot 63,38 Parchowo 3 Gdynia 70,25 Gdynia 62,01 Kwidzyn

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa pomorskiego (zestaw standardowy) Powiat kościerski kartuski gdański człuchowski chojnicki bytowski

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2005 r. w gminach w skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Wynik średni w %

Część humanistyczna. Wynik średni w % Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Gmina/Miasto Typ gminy Język

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w %

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w % bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy ) Część humanistyczna Język polski Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. Punkt Interwencji Kryzysowej Krasickiego 4 784,135,009 pik_kna@wp.pl

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. Punkt Interwencji Kryzysowej Krasickiego 4 784,135,009 pik_kna@wp.pl Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańska 12

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańska 12 Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod Nazwa skrócona jednostki Ulica Telefon e-mail POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. PCPR Mściwoja II 20 Centrum Interwencji Kryzysowej

Miejscowość Kod Nazwa skrócona jednostki Ulica Telefon e-mail POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. PCPR Mściwoja II 20 Centrum Interwencji Kryzysowej Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA data nazwa adres POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA 2016-01-22 BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00 17:00 NA PLACU REKREACYJNYM "KACZY DOŁEK"

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z dysleksją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. 59 83 45 147 77-300 PCPR Wojska Polskiego 5 pcprczluchow@gmail.com fax 83 45 147. Mściwoja II 20.

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. 59 83 45 147 77-300 PCPR Wojska Polskiego 5 pcprczluchow@gmail.com fax 83 45 147. Mściwoja II 20. Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. pcpr.kartuzy@wp.pl 4. Kartuzy. Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańska 12. pcpr.lebork@interia.

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. Mściwoja II 20. pcpr.kartuzy@wp.pl 4. Kartuzy. Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańska 12. pcpr.lebork@interia. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1. 2. 3. Bytów Chojnice Człuchów 77-100 89-620 77-300 Miła 26 Piłsudskiego 30 Wojska Polskiego 5 Mściwoja II 20 59 82 28 068 fax 59 82 28 068 52 33 44 480 fax 52 33 44

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620 Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Punkt Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 16 58 77 32 085 pcpr@powiat-gdanski.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 16 58 77 32 085 pcpr@powiat-gdanski.pl 1. Bytów 77-100 PCPR Miła 26 59 82 28 068 kontakt@pcprbytow.net fax 82 28 068 2. Chojnice 89-620 PCPR Piłsudskiego 30 52 33 44 480 pcprchojnice@wp.pl fax 33 44 481 3. Człuchów 77-300 PCPR Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (alfabetycznie wg nazw miejscowości)

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (alfabetycznie wg nazw miejscowości) REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (alfabetycznie wg nazw miejscowości) Lp. Nazwa Podmiot Jednostka Jednostka prowadzi Rodzaj świadczonego Dane tele-adresowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Uprzejmie informuję, że podobnie, jak w latach ubiegłych, tak i w roku szkolnym 2011/2012 organizowane są eliminacje niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku

UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku UCHWAŁA NR 430/XXVII/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 647/XLVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Pomoc osobom dotkniętych przemocą

Pomoc osobom dotkniętych przemocą Pomoc osobom dotkniętych przemocą DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I POWIATU GLIWICE GLIWICE Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta. Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU GOPS. Gniewino. Pomocy. Ośrodek Osiedle 40- Lecia PRL 35.

Urząd Miasta. Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU GOPS. Gniewino. Pomocy. Ośrodek Osiedle 40- Lecia PRL 35. ZESPOŁY RNE GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO -ADRESY 2015 Nazwa Województwo Powiat Gmina Siedziba* w Helu Dane teleadresowe miejscowoś ulica kod telefon fax e-mail www ć Urząd Miasta pomorskie Powiat pucki

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Kod pocztowy Ulica Tel. do rejestracji

Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Kod pocztowy Ulica Tel. do rejestracji w 2015 r. Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki "MEDEN AGEN" BYTÓW 77-100 UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 30/1 59 822 85 16 Niepubliczny Zakład Opieki "OPUS" CHOJNICE 89-600 UL. GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju Data postoju Dzień Godzina Godzina Powiat Gmina Miejscowość tygodnia postoju - od postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Powiat Bytowski 2016-04-20 śr. BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Kod pocztowy Ulica tel. do rejestracji

Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Kod pocztowy Ulica tel. do rejestracji w 2013 r. Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDEN AGEN" BYTÓW 77-100 UL. LĘBORSKA 13 59 822 85 16 Niepubliczny Zakład "OPUS" CHOJNICE 89-600 UL. GDAŃSKA 15B 52 397 55

Bardziej szczegółowo

Lista punktów pomocy oraz filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Lista punktów pomocy oraz filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Lista punktów pomocy oraz filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem L.p. Miasto Dane teleadresowe Dyżury specjalistów Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenia Akson: Zespół Mieszkań Chronionych

Bardziej szczegółowo

ulica Urząd Miasta Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY Dzierzgoń W STARYM DZIERZGONIU 10-LUTEGO 29 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWIC ACH

ulica Urząd Miasta Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY Dzierzgoń W STARYM DZIERZGONIU 10-LUTEGO 29 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWIC ACH ZESPOŁY RNE GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO -ADRESY 2015 Nazwa Województwo Gmina Siedziba* w Helu GMINNY ZESPÓŁ RNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANI A PRZEMOCY W RODZINIE GMINNY ZESPÓŁ RNY W PUCKU GMINNY ZESPÓŁ RNY

Bardziej szczegółowo

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2012 r. Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres tel.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2012 r. Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres tel. w 2012 r. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ESCULAP" 80-822 GDAŃSK UL. ŻABI KRUK 10/22,23 58 320 35 10 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ESCULAP" 81-602 GDYNIA

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164 Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan - lipiec 2015r. Lp. Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI data nazwa adres 2015-10-09 BYTOWSKI LIPNICA LIPNICA 09:00 17:00 PARKIN PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOLNA 4 2015-10-12 BYTOWSKI STUDZIENICE STUDZIENICE 09:00 17:00 URZĄD GMINY KASZUBSKA 9 2015-10-23 BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Wejherowo ul. Gdańska 47 (58)

Wejherowo ul. Gdańska 47 (58) Lista placówek realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które po 1 stycznia 2015 roku przyjmować będą pacjentów w dni powszednie równieŝ w godzinach od 8 do 18, źródło: http://www.nfz-gdansk.pl/

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży ,36 zł ,33 zł 3.

W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży ,36 zł ,33 zł 3. Województwo: pomorskie data: 06.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży 1 2 3 4 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc?

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc? W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Spis treści: Kto może pomóc? 1. Ogólnopolskie telefony (zaufania, kryzysowe),

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2062 OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2062 OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2062 OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie) I. Organizacje pozarządowe Lp. Nazwa podmiotu 1. Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES 2. Stowarzyszenie KONTAKT 3. Stowarzyszenie STOP Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK

lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK Gimnazjum 16 ZKPiG nr 12 Gdańsk 5 GDAŃSK Gdańskie Autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa Borzytuchom. Gmina Zblewo ul. Główna Zblewo

Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa Borzytuchom. Gmina Zblewo ul. Główna Zblewo Załącznik do Uchwały Nr 923/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 roku LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE W RAMACH KONKURSU NUMER RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego Aktualne 1 1 1998-10-12 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk 2007-01-24 2 3 1999-08-16

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego według stanu na dzień 30.04.2014 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego według stanu na dzień 30.04.2014 r. Rejestr jednostek go poradnictwa województwa podlaskiego według stanu na dzień 30.04.2014 r. Lp Powiat położenia jednostki Nazwa, dane teleadresowe jednostki Rodzaj jednostki: / nie Zasięg działania jednostki:

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej znajdujących się w "Rejestrze domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego"

Wykaz domów pomocy społecznej znajdujących się w Rejestrze domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6 7 1998-10-12 1999-08-16 1999-12-31 1999-12-31 1999-12-31 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk Caritas w Gdańsku 65 miejsc, w tym: 50 dla osób w podeszłym wieku, Stowarzyszenie Domu

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2014 Pomocne strony internetowe: www.plasterek.pl

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim L.p. Nr rejestru Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 ... ... wg rozdzielnika... ...

Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 ... ... wg rozdzielnika... ... Nr sprawy - 53/2015 Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 Gdańsk, 30 kwietnia 2015 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim L.p. Nr rejestru Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego

OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego OGŁOSZENIE NR 1 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru jednostek go poradnictwa województwa podlaskiego Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo