Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12"

Transkrypt

1 Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Głównym przeznaczeniem programu Corel PHOTO-PAINT jest edycja grafiki rastrowej i obróbka zdjęć. Umożliwia on zapisywanie obrazów w różnych formatach (m.in. BMP, JPG, PNG, GIF, TIF), jednak podstawowy jest format CPT. Skoncentrujemy się na tych zagadnieniach, które pozwolą wam wykonać ćwiczenia zamieszczone w podręczniku. Są one związane z przetwarzaniem zdjęć i wykonywaniem podstawowych operacji na obiektach, w tym m.in. stosowanie przezroczystości. Pracę zakończymy utworzeniem przykładowego animowanego GIF-a i przedstawieniem kilku wybranych możliwości programu w zakresie korekcji zdjęć i wprowadzania do nich efektów specjalnych. 1. Okno główne programu Corel PHOTO-PAINT W oknie głównym programu Corel PHOTO-PAINT (rys. 1) można wyróżnić podobne elementy do widocznych w oknie programu CorelDRAW. Są to: Pasek tytułu, Pasek menu, Pasek narzędzi, Pasek właściwości, Przybornik, Pasek kolorów oraz Pasek stanu. Zwróć uwagę na Przybornik (1), Pasek narzędzi (2) i Pasek właściwości (3), którego zawartość zmienia się w zależności od rodzaju wybranego narzędzia na prezentowanym poniżej rysunku jest on związany z aktywnym narzędziem Wskaźnik obiektów. Rysunek 1. Okno główne programu Corel PHOTO-PAINT 12 Główną część ekranu stanowi Okno obrazka (4), w którym tworzy się nowe rysunki, obrabia zdjęcia lub importuje obrazy z zewnętrznych plików graficznych. Z Okna dokowanego obiektów (5) Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

2 skorzystamy wówczas, gdy utworzony przez nas rysunek będzie się składał z kilku niezależnych obiektów (warstw). Aby wyświetlić to okno, należy wybrać polecenie Obiekt Okno dokowane obiektów. 2. Definiowanie podstawowych parametrów obrazka Zanim jednak wyświetli się okno przedstawione na rys. 1, na ekranie pojawi się okno główne programu. Po kliknięciu ikony Nowy przystępujemy do zdefiniowania podstawowych parametrów nowego obrazka (rys. 2): Tryb kolorów począwszy od obrazka czarno-białego (1 bit), poprzez paletę 8-bitową, paletę 24- bitową RGB, do 32-bitowej palety CMYK. Kolor tła kolor kartki, na której będzie tworzony obraz. Rozmiar obrazka wartość podawana w pikselach, milimetrach, centymetry lub calach. Rozdzielczość wydruku wartość podawana w jednostce dpi. W oknie Utwórz nowy obrazek jest jeszcze jeden ważny parametr dotyczący filmu, ale o nim napiszemy przy okazji tworzenia animowanego GIF-a. Rysunek 2. Zdefiniowanie podstawowych parametrów nowego obrazka 3. Rysowanie kształtów jako niezależnych obiektów o różnym stopniu przezroczystości W Przyborniku w wysuwanej palecie kształtów (rys. 3) znajdują się narzędzia do rysowania prostokąta, elipsy i wielokąta. Rysunek 3. Narzędzia Przybornika do rysowania podstawowych kształtów Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

3 Konsekwencją takiego wyboru jest zmiana zawartości Paska właściwości (rys. 4). Rysunek 4. Pasek właściwości związany z narzędziami do rysowania podstawowych kształtów Interpretacja wybranych poleceń (przycisków) z tego paska: a. Wypełnienie kształtu wypełnianie jednolitym kolorem, tonalne, mapą bitową, teksturą; b. Edytuj wypełnienie wybór modelu kolorów (np. RGB, CMYK, skala szarości) i palety kolorów; c. Wyłącz wypełnienie działa na zasadzie przełącznika, tzn. włączenia lub wyłączenia wypełnienia rysowanego kształtu; d. Obramowanie ustalanie szerokości obramowania kształtu; e. Kontur kształtu ustalanie koloru pierwszego planu, czyli koloru obramowania; f. Promień ustalanie promienia narożników w rysowanym kształcie; g. Przezroczystość ustalanie stopnia przezroczystości pierwszego planu i wypełnienia w zakresie od 100% (brak przezroczystości) do 0% (pełna przezroczystość na obrazku jest obiekt, ale go nie widać); h. Nowy obiekt działa na zasadzie przełącznika: gdy jest wciśnięty, każdy kolejny rysowany kształt jest nowym obiektem, gdy jest wyciśnięty, wszystkie rysowane kształty stanowią jeden obiekt. Warto zwrócić uwagę na trzy symboliczne kwadraty znajdujące się w dolnej części Przybornika. Jest to tzw. Obszar sterowania kolorem. Pierwszy kwadrat symbolizuje kolor pierwszego planu, czyli obramowania (tu: niebieski). Drugi kwadrat kolor tła (tu: biały). Trzeci kwadrat kolor wypełnienia (tu: żółty). Także za pomocą tych kwadratów można definiować kolory obrazka. Wystarczy kliknąć dwukrotnie myszą określony kwadrat, aby otworzyło się okno: Kolor pierwszego planu, Kolor tła lub Wybierz wypełnienie. Ćwiczenie 1 Narysuj na żółtym tle trzy dowolnej wielkości prostokąty, które częściowo będą się pokrywały. Przyjmij, że każdy z nich będzie wypełniony innym kolorem (np. czerwonym, zielonym, niebieskim), obramowanie będzie czarne, a jego grubość równa trzem jednostkom. Przyjmij także, że każdy z prostokątów tworzy niezależny obiekt. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

4 Rozwiązanie 1. W oknie Utwórz nowy obrazek wybierz tryb kolorów z paletą 8 bitów, żółty kolor tła i dowolny rozmiar obrazka, np. 400x300 pikseli. 2. Włącz przycisk Nowy obiekt (w pasku Właściwości), aby rysowane prostokąty były niezależnymi obiektami. 3. W polu Obramowanie wpisz wartość 3, aby ustalić szerokość obramowania dla każdego z prostokątów. 4. W Obszarze sterowania kolorem wybierz czarny kolor pierwszego planu (czyli dla wszystkich składowych RGB wartość 0 rys. 5). Tę samą operację można wykonać inaczej wybierając operację Kontur kształtu w pasku Właściwości. 5. Wyłącz przycisk Wyłącz wypełnienie, żeby rysowane prostokąty były wypełnione kolorem. 6. Kliknij przycisk Edytuj wypełnienie i w oknie Wypełnienie jednolite ustal kolor czerwony dla pierwszego prostokąta (czyli dla składowej R wartość 255, a dla pozostałych składowych GB wartość 0). 7. Narysuj pierwszy prostokąt. 8. Narysuj dwa kolejne prostokąty, powtarzając dwukrotnie czynności opisane w punktach 6 i 7 (zmieniając kolejno kolor wypełnienia na zielony i niebieski). Rysunek 5. Okno, w którym zdefiniowano czarny kolor obramowania prostokątów Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

5 Rysunek 6. Rezultat wykonania ćwiczenia 1 obrazek składa się z żółtego tła i trzech różnokolorowych obramowanych obiektów Obiekty są niezależnymi fragmentami tworzonego obrazka znajdującymi się ponad tłem obrazka, tzn. nie są z nim scalone. Zapisanie na dysku obrazka składającego się z wielu obiektów jest związane ze scaleniem tych obiektów z tłem. Stanowi to istotną różnicę w stosunku do edytorów grafiki wektorowej, które umożliwiają przechowywanie w pliku obrazów składających się z niezależnych obiektów. Na obiektach można przeprowadzić kilka ciekawych operacji. Przede wszystkim po zaznaczeniu wybranego obiektu Wskaźnikiem obiektów można: zmieniać jego położenie i rozmiar, obracać, skalować, pochylać, zniekształcać oraz wprowadzać perspektywę te polecenia są dostępne w pasku Właściwości; zmieniać kolejność, w jakiej jest on ułożony względem pozostałych obiektów umożliwia to polecenie Rozmieść Kolejność wybrane z menu podręcznego; ukrywać obiekt w tym celu wystarczy w Oknie dokowanym obiektów kliknąć wybraną ikonę z okiem ; wprowadzać dla obiektu dowolny współczynnik przezroczystości jego wartość wybiera się w Oknie dokowanym obiektów. Ćwiczenie 2 Kontynuujemy poprzednie ćwiczenie. Chodzi bowiem o to, aby móc przetwarzać niescalone jeszcze obiekty obrazu. Wprowadź teraz do nich współczynnik przezroczystości 70% i ukryj żółte tło obrazu. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

6 Rysunek 7. Rezultat wykonania ćwiczenia 2 różnokolorowe obiekty o współczynniku przezroczystości 70%, ukryte tło obrazu Gdy obiekty zajmują cały obszar rysunku, wygodniej jest mówić o warstwach 1. Dzięki możliwości manipulowania kolejnością ich ułożenia są one często stosowane w pracy nad skomplikowanymi obrazami. Wpływa to na wydajność i dokładność przetwarzania grafiki. Jeśli obrazek znajduje się na szaro-białej szachownicy, oznacza to, że nie ma on tła. Wokół obiektów może być wyświetlona tzw. markiza. Jest to pływająca ramka pozwalająca dostrzec kształt częściowo zasłoniętego obiektu. W tym celu należy w Pasku narzędzi kliknąć ikonę Wyświetla markizę obiektu. Ćwiczenie 3 Zmień kolejność rozmieszczenia prostokątów tak, aby na spodzie znalazł się prostokąt z niebieskim wypełnieniem, a na wierzchu z czerwonym. 4. Przekształcanie fotografii Powyższe informacje na temat budowy obiektów obrazów rastrowych będą Ci potrzebne przy prowadzeniu własnych eksperymentów z fotografiami. Zacznijmy od przykładu wyjaśniającego tworzenie prostych kolaży. Ćwiczenie 4 Utwórz kolaż z czterech fotografii i podpisz tę kompozycję. 1 W programie Corel PHOTO-PAINT operuje się pojęciem obiekt, a w innych edytorach grafiki rastrowej (np. GIMP, Paint Shop Pro, Adobe Photoshop) pojęciem warstwa. W naszych rozważaniach pojęcia te traktujemy wymiennie. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

7 Wskazówki do ćwiczenia 1. Z zasobów elektronicznych wybierz cztery przykładowe fotografie (tu: zdjęcia z folderu Samochody). 2. Określ rozmiar obrazka, tło i paletę kolorów (tu: 800x600 pikseli, białe tło, RGB 24 bity). 3. Zaimportuj wybrane fotografie, korzystając z polecenia Plik Importuj. Zauważ, że zdjęcie jest zawsze umieszczone w centrum obrazka i warto je przesunąć w inne miejsce przed importem kolejnego zdjęcia, aby nie zasłaniały się wzajemnie. 4. Pod zdjęciami umieść podpis Wystawa starych samochodów. Rysunek 8. Przykładowy kolaż zdjęć Kolejne dwa ćwiczenia dotyczą wyseparowania z fotografii wybranego jej fragmentu i utworzenia animowanego GIF-a na podstawie dwóch zdjęć. Ćwiczenie 5 Korzystając z narzędzia Maska odręczna (rys. 9), wyseparuj postać jamnika z poniższego zdjęcia (rys. 10). Rysunek 9. Narzędzie Maska odręczna wybrane z wysuwanej palety Maska Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

8 Rysunek 10a. Zdjęcie przed separowaniem Rysunek 10b. Postać jamnika wyseparowana z tła zdjęcia Separowanie wybranego fragmentu fotografii z jej tła 1. Wczytaj zdjęcie (poleceniem Plik Otwórz) lub umieść je w aktywnym dokumencie (poleceniem Plik Importuj). 2. Z palety Maska znajdującej się w Przyborniku wybierz narzędzie Maska odręczna, a następnie przesuwając wskaźnik myszy kliknij kontury separowanego fragmentu fotografii im gęściej będziesz go obrysowywać, tym dokładniej zostanie wyseparowany z tła. 3. Dwukrotnie kliknij myszą, żeby zakończyć operację separowania wówczas wokół obiektu pojawi się zabarwiona na czerwono tzw. nakładka maski lub kontur z linii przerywanej, tzw. markiza Skopiuj wyseparowany obiekt do schowka (poleceniem Edycja Kopiuj), aby można go było później wkleić do innego obrazka jako nowy obiekt, a nawet do dokumentu innego programu graficznego, np. Paint, CorelDRAW. Ćwiczenie 6 W zasobach elektronicznych znajdują się dwa bardzo podobne zdjęcia Justyna 1.jpg i Justyna 2.jpg. Jedyna zauważalna różnica polega na tym, że na pierwszym z nich dziewczyna ma otwarte oczy, a na drugim zamknięte. Twoim zadaniem jest utworzenie filmu, na którym Justyna będzie mrugała oczami. Będzie to tzw. animowany GIF. Pamiętaj jedynie o tym, że przy korzystaniu z formatu GIF otrzymuje się 8-bitowy tryb kolorów. Dla fotografii jest to zbyt mało, dlatego jakość animacji nie będzie zbyt dobra, chociaż jeśli zastosujesz dostępne w programie Corel PHOTO-PAINT sposoby przekształcania zdjęć, możesz uzyskać interesujące efekty. Tworzenie animowanego GIF-a 1. W oknie Utwórz nowy obrazek (rys. 2) wybierz polecenie Utwórz film i zaznacz liczbę klatek dla tego filmu (tu: 2). 2. Poleceniem Plik Importuj wstaw do Okna obrazka pierwszą fotografię (rys. 11a). W Pasku stanu tego okna znajduje się zapis: 1 z 2, co oznacza, że jest to pierwsza z dwóch klatek filmu. 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij fotografię i z menu podręcznego wybierz polecenie Połącz Połącz obiekty z tłem. 4. Kliknij w Pasku stanu przycisk, aby przejść do nowej klatki filmu, a następnie powtórz czynności opisane w punktach 2 3, ale tym razem dla drugiej fotografii. 2 Aby wyświetlić lub ukryć nakładkę maski i markizę, należy skorzystać z poleceń Maska Nałóż maskę i Maska Pokaż markizę. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

9 Rysunek 11a. Pierwsza klatka filmu Rysunek 11b. Druga klatka filmu 5. Wybierz polecenie Plik Zapisz jako i podaj ścieżkę dostępu i nazwę pliku. W polu Typ pliku pojawia się napis GIF animowany GIF. 6. Ponieważ przykładowe dwie fotografie były zapisane z 24-bitową paletą barw, nastąpi automatyczne ich przekształcenie w paletę 8-bitową, zatem w wyświetlonym oknie Przekształć w obrazek z paletą (rys. 12) trzeba kliknąć przycisk OK. 7. W kolejnych oknach programu ustal kilka ważnych parametrów, m.in. jak długo ma być odtwarzany film i z jakim opóźnieniem będzie wyświetlana kolejna klatka. Rysunek 12. Przekształcenie obrazka z 24-bitową (RGB) paletą barw w obrazek z 8-bitową paletą Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

10 5. Przykłady korekcji fotografii w programie Corel Photo-PAINT 12 Na zakończenie pokażemy wybrane możliwości programu Corel PHOTO-PAINT związane z korekcją zdjęć i wprowadzaniem efektów specjalnych. Stosowne polecenia znajdują się głównie w menu Obrazek Dopasuj i w menu Efekty. Przede wszystkim możemy poprawiać jakość prześwietlonych lub niedoświetlonych zdjęć. Dzięki dostępnym filtrom i narzędziom dopasowywania kolorów i tonów zdjęcia możemy zmieniać jego barwy, nasycenie, jaskrawość, kontrast lub intensywność. Wprowadzone zmiany nie muszą dotyczyć całej fotografii, a jedynie wybranych jej fragmentów i kolorów, w których dominują na przykład cienie, półcienie i intensywne światło. Niektóre filtry dopasowują obrazek automatycznie, inne natomiast pozwalają na ręczne sterowanie procesem obróbki zdjęć. W tym drugim przypadku potrzebne jest duże doświadczenie w zakresie korekcji kolorów i tonów. Zawsze jednak poleceniem Edycja Cofnij można wycofać się z pochopnie wprowadzonych zmian. W zasobach elektronicznych zamieściliśmy kilka przykładowych fotografii, które teraz posłużą do wykonania prostych ćwiczeń. Skorzystamy ze zdjęć: Kwiat ze szkła, Zamek w Łańcucie oraz Kwiat róży Modele kolorów Ćwiczenie 7 Pobierz zdjęcie Kwiat ze szkła, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Kanały. Wówczas z prawej strony ekranu pojawią się miniatury tego zdjęcia w modelu kolorów RGB. Rysunek 13. Zdjęcie oryginalne oraz wydzielone jego trzy niezależne kanały: R (ang. Red), B (ang. Blue), G (ang. Green) Wybór fotografii nie był przypadkowy. W kwiatku można bowiem wyróżnić dwa czyste kolory z omawianego modelu: czerwony (R) i niebieski (B). Zauważ, że: w przypadku kanału czerwonego niebieski kolor kwiatka został zastąpiony czarnym; w przypadku kanału niebieskiego czerwony kolor został zastąpiony czarnym. Ćwiczenie 8 a. Poleceniem Obrazek Tryb koloru przekształć kolory zdjęcia Kwiat ze szkła w 32-bitowe kolory CMYK opcja Kolor CMYK (32 bity). Zaobserwuj, jak obecnie wyglądają kolejne kanały tego zdjęcia: C (ang. Cyjan jasnoniebieski), M (ang. Magenta purpurowy), Y (ang. Yellow żółty), K (ang. black czarny). b. Zapisz na dysku zdjęcie kwiatka w modelu RGB oraz w modelu CMYK i oceń, czy są między nimi różnice w odcieniach barw. Najlepiej to zaobserwujesz, odczytując zdjęcia w programie IrfanView. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

11 Rysunek 14. Wydzielone cztery niezależne kanały: C, M, Y, K Rysunek 15. Ta sama fotografia kwiatka w modelu RGB oraz CMYK 5.2. Selektywna zmiana kolorów Wykonajmy kilka prostych ćwiczeń ze zdjęciem przedstawiającym Zamek w Łańcucie (rys. 19 na następnej stronie). Zostało ono zrobione w pochmurne wrześniowe południe. Dlatego przeważają w nim naturalne barwy zielonego ogrodu oraz beżowo-czerwonego budynku. Na niebie brakuje natomiast odcieni niebieskich jest ono pokryte białymi chmurami. Ogólne wrażenie jest takie, że poza poprawną kompozycją zdjęcie jest wyblakłe. 1. Pierwsze czynności powinny dotyczyć automatycznej korekcji cieni, półcieni i świateł oraz poprawy kontrastu. W tym celu skorzystaj z poleceń: Obrazek Dopasuj Automatyczne równoważenie poziomów; Obrazek Dopasuj Jaskrawość-Kontrast-Intensywność (rys. 16). W tym przypadku zwiększ kontrast do wartości 10. Podobny efekt możesz uzyskać, wybierając polecenie Obrazek Dopasuj Poprawa kontrastu. Następnie postaraj się ożywić fotografię poprzez wybranie polecenia Obrazek Dopasuj Barwa-Nasycenie-Jasność (rys. 17). Nie rób jeszcze selektywnych zmian w obszarze wybranych kolorów, ale wskaż Kanał Główny, a następnie zwiększ Nasycenie (do 10) i Jasność (także do 10). Rezultat powyższych zmian prezentujemy na rys. 20. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

12 Rysunek 16. Okno Jaskrawość-Kontrast-Intensywność znajdujące się w menu Obrazek Dopasuj Rysunek 17. Okno Barwa-Nasycenie-Jasność znajdujące się w menu Obrazek Dopasuj 2. Ponownie skorzystaj z polecenia Obrazek Dopasuj Barwa-Nasycenie-Jasność. Następnie w oknie dialogowym wybierz Kanał czerwony i zwiększ Nasycenie do 40. Zmienił się kolor zamku, nie ma natomiast różnicy w kolorze chmur i ogrodu. Intensywnej czerwonej barwy nabrały kwiaty dużego krzewu obok zamku. Wykonaj podobne operacje, ale tym razem dla Kanału zielonego (także zwiększając Nasycenie do 40). Ich rezultatem będzie pogłębienie soczystości barwy krzewów i trawnika (rys. 21). 3. Ostatnia czynność dotyczy próby uzyskania błękitnego nieba. Jest to możliwe, ale wymaga dużego doświadczenia w pracy z programem. Dlatego proponujemy najprostsze rozwiązanie, które polega na skorzystaniu z polecenia Obrazek Dopasuj Balans kolorów (rys. 18). Prawie białe niebo to najjaśniejszy fragment oryginalnego zdjęcia. Dlatego w oknie Balans kolorów w polu Zakres wybierz Światła wprowadzane zmiany nie będą wówczas dotyczyły ciemniejszych fragmentów fotografii (cienie i półcienie). Następnie ustal Kanały kolorów zgodnie z ustawieniem widocznym na rys. 18, czyli dla kanału niebieskozielonego 50 oraz dla kanału purpurowego 40. Rezultat przedstawiamy na rys. 22. Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

13 Rysunek 18. Okno Balans kolorów znajdujące się w menu Obrazek Dopasuj Rysunek 19. Fotografia oryginalna Rysunek 20. Wprowadzono automatyczną poprawę kontrastu, automatyczne równoważenie poziomów oraz nieznacznie zwiększono nasycenie i jasność Rysunek 21. Dodatkowo zwiększono nasycenie w kanale czerwonym i zielonym Rysunek 22. W zakresie światła zwiększono nasycenie kanału niebieskozielonego i purpurowego Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

14 5.3. Przykłady efektów specjalnych wprowadzonych do fotografii Efekty specjalne są dostępne w menu Efekty. Nie sposób je wszystkie omówić. Poniżej prezentujemy kilka przykładów. Zdjęcie oryginalne Efekty 3D Kula Efekty 3D Wypukłość/wklęsłość Pociągnięcia ozdobne Kubizm Pociągnięcia ozdobne Impresjonizm Pociągnięcia ozdobne Szpachelka Twórcze Witraż Twórcze Ramka Transformacje kolorów Solaryzacja Kamera Efekty świetlne Tekstura Banieczki Obrys Wykrywanie krawędzi Zasób uzupełniający do podręcznika Informatyka. Po prostu, WSIP, Warszawa

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 8

Grafika komputerowa. Zajęcia 8 Grafika komputerowa Zajęcia 8 Nakładanie masek Maski słuŝą do zaawansowanej edycji obrazka. Za pomocą masek wydziela się obszary, które mają zostać zmodyfikowane, chroniąc jednocześnie pozostałe obszary

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite to zestaw aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej i rastrowej. Dwa najważniejsze składniki

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja;

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja; Kolorowe neony Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Kolorowe neony 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać sposób tworzenia animacji; wyjaśnić pojęcie klatka ; opisać działanie

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek Maskowanie obrazków Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie oryginalnych

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Odbicie na szkłach okularów

Odbicie na szkłach okularów Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił:

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 1. Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 3. Zadanie 1 zmieniamy kolor samochodu. Działamy na warstwach. Warstwy znajdują się z prawej strony. Szukamy pojazdu, który będzie na jednolitym tle

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Opis programu 9 Co nowego? 13 Instalacja programu 15 Uruchamianie 20 Okno programu 21 Podstawowe operacje na plikach 23 Otwieranie obrazu 23

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pędzel historii.

Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Narzędzie Pędzel historii służy do kopiowania wybranego stanu lub migawki obrazu do okna bieżącego obrazu. Program tworzy kopię lub próbkę obrazu, a następnie użytkownik maluje

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Photoshop Podstawy obsługi

Photoshop Podstawy obsługi Photoshop Podstawy obsługi Piotr Steć 1 Pasek narzędzi Rysunek 1 przedstawia pasek narzędzi, który standardowo znajduje się po lewej stronie programu. Normalnie widoczne są tylko dwa środkowe rzędy przycisków.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu Animacja tekstu W tym ćwiczeniu stworzymy animowany napis, np. KURS FLASHA. Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Tworzenie tekstu Otwórz nowy plik i ustal rozmiar stołu

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład V

Podstawy Informatyki Wykład V Nie wytaczaj armaty by zabić komara Podstawy Informatyki Wykład V Grafika rastrowa Paint Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie - grafika rastrowa Grafika komputerowa tworzenie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35 Rozdział 1. Wstęp 5 Opis programu CorelDRAW X3 5 Co nowego w programie? 6 Wymagania systemowe 7 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym 7 Rozdział 2. Pierwsze kroki 13 Instalacja programu CorelDRAW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zaproszenia

Tworzenie zaproszenia Tworzenie zaproszenia Michaela Maginot O autorze Michaela Maginot mieszka w niemieckim miasteczku Unterhaching niedaleko Monachium. Ukończyła Niemiecką Akademię Mody (Deutsche Meisterschule für Mode) w

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University.

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 14 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP Projekt zaliczeniowy z ćwiczeń do przedmiotu Podstawy technik cyfrowego przetwarzania informacji obejmuje utworzenie strony internetowej na temat Moje hobby lub Ulubione zakątki w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA STRONA 1/8 Drogi użytkowniku, w instrukcji tej zawarto informacje pozwalające przygotować pracę do wycięcia po konturze

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 3 GIMP: maski i praca na warstwach Wstęp Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy pobrać paczkę lab_3_materialy.zip z kursu na moodle.cs.pollub.pl i

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie obrazów Przetwarzanie obrazów Zajęcia 6 Zawansowane wyświetlanie obrazów rastrowych. 2006-11-21 11:07:43 Zasady wykonania ćwiczenia Obrazy wynikowe do zadań zapisujemy w pliku nazwiskonr.rvc (bieżące nr 1) a komentarze

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IV

Grafika komputerowa. Zajęcia IV Grafika komputerowa Zajęcia IV Zadanie I Plik zad1.cdr zawiera miejscowy plan zagospodarowania. Rysunek jest wykonany w skali szarości. Celem zadania jest zmiana rysunku na wersje kolorową. Tak by przypominała

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia animacji poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Koloryzacja zdjęcia czarno-białego

Koloryzacja zdjęcia czarno-białego Rafał Jabłonowski, Sebastian Kłęk Koloryzacja zdjęcia czarno-białego Pokażemy w tej prezentacji metodę koloryzacji zdjęcia czarno-białego z wykorzystaniem programu Corel PHOTO-PAINT X3. Zajmiemy się koloryzacją

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady.

Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady. Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady. Konspekt jest przeznaczony zasadniczo dla studentów II roku studiów zaocznych i studentów dziennych lat

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo