80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej"

Transkrypt

1 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie i wspólnie uczestniczyli w jej uświetnieniu. Wola Uhruska, dnia 30 września 2008 r. 1

2 Ten, jakŝe uroczysty w Ŝyciu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą Świętą, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Uroczyste naboŝeństwo zostało odprawione przez księdza Macieja Majka, w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy juŝ odeszli. Niezwykłą wymowę stanowiły poczty sztandarowe; sztandar szkolny patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego, druŝyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki, a takŝe sztandar gimnazjum, Jana Pawła II. Homilia z okazji 80 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej Rola Szkoły w wychowaniu uczyć prawości Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, a szczególnie wy drogie dzieci i droga młodzieŝy! Gromadzi nas Jezus przy swoim ołtarzu, abyśmy podziękowali właśnie Jemu za 80 lat istnienia naszej szkoły. Dziś pragniemy dziękować równieŝ tym, którzy dokładnie 80 lat temu jako nauczyciele i wychowawcy utworzyli naszą placówkę oświatową. Hołdem wdzięczności wobec tych nieŝyjących juŝ ludzi niech będzie modlitwa w ich intencji, oraz Ŝywa pamięć o Nich i ich dokonaniach. Aby przypomnieć nam wszystkim jaki cel mieli wszyscy Ci, który myśląc o przyszłych pokoleniach budowali szkoły, gimnazjony, akademie. StaroŜytni Chińczycy wybudowali Wielki Mur (który jako jedyne dzieło rąk ludzkich widoczne jest z kosmosu), by chronić swoje ziemie przed najeźdźcami z północy (z którymi równieŝ nasi przodkowie mieli nie mało problemów od XIII wieku). Mur był wysoki i mocny, więc Chińczycy byli spokojni o swoje bezpieczeństwo. Jednak juŝ w ciągu pierwszego stulecia od zakończenia budowy najeźdźcom udało się aŝ trzy razy sforsować Mur. Nie dali rady go zburzyć, ani wspiąć się po nim, ale udało im się przekupić straŝników. Chińczycy tak bardzo ufali Murowi, 2

3 Ŝe zapomnieli nauczyć prawości swoje dzieci. Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe nie oręŝem, potęgą militarną ale właśnie brakiem prawidłowego ukształtowania nowych pokoleń świat niejednokrotnie tracił ze swego skarbca nawet najznakomitsze kultury. Drodzy! JuŜ niedługo Wy sami zajmiecie miejsce obecnych tu nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, równieŝ to tutaj przy Ołtarzu Pańskim! To na Was będą skierowane oczy wszystkich! To wasze decyzje będą kształtowały losy przyszłych, po Was pokoleń! Nie zmarnujcie tej niepowtarzalnej szansy, z której równieŝ i Wy zostaniecie rozliczeni przez historię! Bogu niech będą dzięki za tych, którzy Nas kształtowali przez te 80 lat istnienia naszej Szkoły! Bogu równieŝ polecamy Was i związaną z Wami przyszłość! Szczęść BoŜe! Amen. Po Mszy Świętej wszyscy skierowali swe kroki w stronę odświętnie przybranego budynku szkoły. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił ks. Maciej Majek. 3

4 W szeroko otwartych progach szkoły mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych na uroczystości, gości witał dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej Mirosław Konieczny. Zaproszenie przyjęli: Krzysztof Babisz Kurator Oświaty w Lublinie Prof. dr hab. Feliks CzyŜewski Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie Krzysztof Kardas Zastępca Dyrektora Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Krystyna Sawicka Wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Wiesław Holaczuk Wicestarosta powiatu włodawskiego Jan Łukasik Wójt Gminy Wola Uhruska Marek Kuszneruk Przewodniczący Rady Gminy w Woli Uhruskiej Teresa Kościuk Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Woli Uhruskiej Dorota Niewiadomska Dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej Małgorzata Tyczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhrusku Marian Łubkowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Macoszynie Ewa Grum Dyrektor Biblioteki Gminnej w Woli Uhruskiej Jerzy Brzozowski Dyrektor GOSiR w Woli Uhruskiej Czesław Parol Kierownik SP ZOZ w Woli Uhruskiej oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą zakładów pracy i instytucji: Marcin Futoma Redaktor Naczelny Nowy Tydzień Chełmski Andrzej Podhorodecki Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej Roman Łukasiewicz Radny Gminy Wola Uhruska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Raczyński Radny Gminy Wola Uhruska Grzegorz Niewiadomski Zastępca Komendanta Placówki SG w ZbereŜu Janina Łukasik Główny księgowy GZEAS 4

5 Aldon Dzięcioł poeta Jolanta Molenda Dyrektor Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej Jerzy Hasiuk Ksiądz prawosławny Adam Walczuk Prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Woli Uhruskiej Justyna Kędzierawska Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiekj Stanisław Polak Prezes Koła Łowieckiego Szpak w Woli Uhruskiej Teodozja Bączkowska Naczelnik Poczty w Woli Uhruskiej Stanisław Zamojski Prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Woli Uhruskiej Stanisław Pasikowski Prezes Kombatantów w Łodzi Nel Dudek Sołtys wsi Bytyń Józef Niewiadomski Sołtys wsi Józefów Stanisław Sobieski emerytowany funkcjonariusz SłuŜby Górniczej, który prowadził dryŝynę harcerską. Szczególnie ciepło witaliśmy byłych nauczycieli naszej szkoły, a wśród nich nauczycielkę najstarszą z grona Panią Irenę Gębicką. Otrzymaliśmy równieŝ Ŝyczenia od Pani Anny Kłos córki Wincentego Kłosa dyretora szkoły z lat 30 XX wieku, absolwentki i byłej nauczycielki Szkoły w Woli Uhruskiej. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele w osobach: Anna Brzozowska Urszula Dąbrowska była dyrektor szkoły Maria Kizińska była dyrektor szkoły Wilhelmina Koperska była wicedyrektor szkoły Anna Kozaczuk była dyrektor szkoły Helena Krystynek była kierownik szkoły filialnej w Siedliszczu Janina Kwacz Bogumiła Leszczyńska Zdzisław Łubkowski były dyrektor szkoły Józefa Matuszyk Teresa Niewiadomska była wicedyrektor szkoły Romualda Pasikowska była dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej Maria Raczyńska Maria Romanowicz była kierownik szkoły filialnej w Kosoniu 5

6 Piotr Rutkowski Janina Stęplewska Wanda Szlechta była kierownik szkoły filialnej w Stulnie Krystyna Wrześniewska była dyrektor szkoły Honorata Gaj była dyrektor szkoły w Macoszynie oraz emerytowani pracownicy niepedagogiczni: Marianna Cieślak Tadeusz Haciuk Janina Koma Anna Kościuk Bernadeta Talma Liczne grono stanowili absolwenci szkoły, pracownicy obsługi i administracji, rodzice naszych uczniów jak i sympatycy. Następnie Dyrektor Mirosław Konieczny w swoim wystąpieniu powiedział: Minione 80 lat, to szmat czasu, który minął bezpowrotnie. Pozostała jednak szkoła z niekwestionowanym dorobkiem, bogatą tradycją i niepowtarzalną historią. Historią stworzoną przez pokolenia ludzi: wspaniałą kadrę kierowniczą, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów, którzy obecnie noszą miano absolwentów. Dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją do wspomnień i refleksji, które będą pojawiać się nie tylko w oficjalnych wystąpieniach lecz przede wszystkim w koleŝeńskich i przyjacielskich rozmowach. Tadeusz RóŜewicz (polski poeta, dramaturg i prozaik) docenia wagę wspomnień i historii wypowiadając złotą myśl: Szanuj kaŝde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie. Stanowi ona motto do pierwszej publikacji szkolnej Pt. 80 lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej Być moŝe ta publikacja nie jest dziełem doskonałym lecz zawiera wspomnienia, które są Ŝywą lekcją historii. Mówił pragnę z tego miejsca podziękować zarówno autorom jak teŝ wszystkim tym, którzy udostępnili materiały historyczne oraz zgodzili się na przeprowadzenie wywiadów. W sposób gorący dziękował Pani Annie Kłos - córce jednego z pierwszych nauczycieli szkoły podstawowej Wincentego Kłosa, Panu wójtowi Łukasikowi byłemu nauczycielowi matematyki i fizyki, Pani Marii Kizińskiej dyrektorowi szkoły w latach , Pani Wizytator Krystynie Sawickiej oraz wielu innym osobom, których słowa zawarte w ksiąŝce, stanowią juŝ w tym momencie wielką wartość historyczną. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, Ŝe wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia naszej przeszłości, którą szanujemy, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do dalszego rozwoju i przyszłości szkoły. W tym dąŝeniu niech 6

7 nam towarzyszy mądrość wielkiego Polaka, papieŝa Jana Pawła II-patrona naszego gimnazjum który będąc w Hiroszimie wypowiedział następujące słowa: Pamięć o przeszłości oznacza zaangaŝowanie w przyszłość. Biorąc pod uwagę dobro ucznia i jego przyszłość jestem przekonany, Ŝe ten kierunek jest racjonalny i optymalny. Dyrektor gorąco dziękował wszystkim za przybycie na obchody, pracownikom emerytowanym za ofiarną pracę i poświęcenie natomiast społeczności szkolnej za zaangaŝowanie podczas przygotowań do uroczystości. Na koniec Ŝyczył wszystkim miłego spędzenia czasu z 80-letnią szkołą podstawową, wielu przeŝyć i wspomnień. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, wyłoŝonej w holu szkoły. Ku pamięci minionych 80 ciu lat istnienia placówki, została wydana monografia szkoły w opracowaniu Pań Urszuli Dąbrowskiej i Jolanty Szachałaj. KaŜdy rozdział tomu opatrzony został mottem patrona, a wstęp myślą T. RóŜewicza Szanuj kaŝde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie. Publikacja ta stanowi podróŝ sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości, a jednocześnie ukazuje szkołę jako placówkę dydaktyczno wychowawczą jej świetność i zmierzch. 7

8 KaŜdy mógł sobie zakupić ksiąŝkę na stoisku prowadzonym przez panie pracujące w administracji, Katarzynę Kędzierawską, Sylwię Skrypczuk i Małgorzatę Delmaczyńską. W dalszej części uroczystości nauczycielka historyk Jolanta Szachałaj przedstawiła rys historyczny Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. Mówiła: Najstarsze wzmianki o Szkole podstawowej w Woli Uhruskiej dotyczą okresu I wojny światowej, kiedy to jednoklasową szkółkę, bez własnego lokum prowadziła pani Lauberowa. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości, w roku szkolnym 1925/26 wzmianki mówią jeszcze o szkole jednoklasowej, która jednakŝe zaczyna się szybko rozrastać, staje się dwuklasową, a od 10 października 1926 r., po połączeniu ze szkołą w Uhrusku funkcjonuje jako szkoła czteroklasowa. Kierownik szkoły, pan Kazimierz Kamiński dostrzega konieczność wybudowania lokalu na potrzeby szkoły. Warunki nauczania są bardzo cięŝkie, odbywa się ono w trzech wynajętych domach prywatnych, a liczba uczniów sięga prawie 200. Po przeprowadzeniu zbiórki pienięŝnej wśród mieszkańców, budowa zostaje rozpoczęta. Prowadzi ją pan Zajączkowski, i od r., a faktycznie od r. nauka odbywa się w nowym, tym przed którym stoimy, budynku. Szkoła ma wówczas status sześcioklasowej, w listopadzie 1929 podniesiony do pełnego siedmioklasowego. Do szkoły uczęszcza wówczas 290 uczniów z terenu całej gminy. Uczniowie są kształceni i wychowywani w duchu patriotyzmu i słuŝby odrodzonemu państwu, a takŝe poszanowaniu wielokulturowej tradycji regionu. Warto podkreślić fakt ścisłej współpracy szkoły ze 8

9 środowiskiem lokalnym. W 1931 r. powołano aktywnie działające Koło Rodzicielskie, które wspierało pedagogów w pracy na rzecz dzieci, organizując róŝnorakie zbiórki, przedstawienia i zabawy. Z jego inicjatywy ufundowano szkole sztandar poświęcony 11 czerwca 1933 r. Tragiczne wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej nie oszczędziły takŝe szkoły. Nauczycieli zwolniono z pracy, dwoje aresztowano (kierowniczkę panią Halinę Dargiewicz i pana Wincentego Kłosa), a budynek Hitlerowcy zamienili na siedzibę placówki StraŜy granicznej. Mimo okupacji nauka była kontynuowana staraniem pana Bronisława Asprasa w prywatnym mieszkaniu. Nie zwaŝając na zakazy okupanta prowadzono tajne nauczanie historii, geografii i języka polskiego. Wraz z pokonaniem Niemców rozpoczęły się nowe, ale takŝe niełatwe czasy. Pierwsze lata powojenne to okres wytęŝonej pracy przy odbudowie zdewastowanych budynków i uzupełniania wyposaŝenia szkoły. Bardzo dotkliwy był teŝ brak kadry nauczycielskiej zdziesiątkowanej przez Hitlerowców, a z trudnością akceptowanej przez nowe władze, które 15 lipca 1961 r. wydały ustawę o rozwoju oświaty i wychowania normującą działanie szkolnictwa w PRL-u. Podstawową szkolną jednostką organizacyjną stała się wówczas ośmioletnia szkoła podstawowa. W budynku szkoły działało równieŝ przedszkole załoŝone w 1965 r. Przełom lat 60-tych i 70-tych wiąŝe się z rozbudową za ciasnej na ówczesne potrzeby szkoły. Staraniem dyrektora pana Jana Szewca, dobudowano zachodnie skrzydło oraz budynki gospodarcze, a mimo to naukę trzeba było prowadzić w systemie dwuzmianowym.w latach szkoła miała status Zbiorczej Szkoły gminnej, której podlegały trzy szkoły podstawowe i 5 punktów filialnych.zwiększyły się wówczas i tak wielkie trudności lokalowe a takŝe te związane z dowoŝeniem dzieci. Lata osiemdziesiąte to dalsza modernizacja i rozbudowa szkoły. Instalacja centralnego ogrzewania i skrzydło północne szkoły znacznie wpłynęły na poprawę nauczania w szkole liczącej 458 uczniów. Ta wielka społeczność kierowana przez panią dyrektor Urszulę Dąbrowską dnia 11 listopada 1990r. przeŝywała uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oblicze ówczesnej szkoły to efekt wprowadzonej w 1999 roku programowej i ustrojowej reformy oświaty. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum stworzyły razem zespół szkół w woli Uhruskiej, którego dyrektorem jest pan Mirosław Konieczny a zastępcą pan Aleksander Demczuk. Od 30 października 2006 r. to jest od momentu otwarcia nowego budynku gimnazjum zespół szkół funkcjonuje w bardzo dobrych warunkach. Nauka odbywa się na jedną zmianę. 211 uczniów zorganizowanych w 13 oddziałach ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, przestronnych i dobrze wyposaŝonych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi, dbająca o wszechstronną edukację i wychowanie. Kultywuje wspaniałe tradycje przekazane przez poprzedników, których 9

10 zasług uniesposób przecenić.naleŝy więc tylko powtórzyć za Bernardem Z Chartres: jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niŝ oni, ale nie dlatego, aŝeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, Ŝe to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swoją gigantyczną wysokość. Z okazji tak znakomitej uroczystości jak mijający właśnie jubileusz, nie sposób nie sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Przybyli na uroczystość byli dyrektorzy i ich zastępcy, zostali poproszeni do wspólnego zasadzenia drzewka białej sosny, na dziedzińcu szkoły. Wzruszającym momentem było ślubowanie klas pierwszych powtarzających rotę ślubowania za wicedyrektorem tej szkoły Aleksandrem Demczukiem wraz z wychowawcami kl. Ia Barbarą Stęplewską i kl. Ib Zofią Konieczną. Ślubowali: Błaszczuk Magdalena, Brańka Ernest, Budner Jakub, Demczuk Martyna, Fotek Luiza, Haciuk Agata, Krynica Aleksandra, Kulbicki Konrad, Niewiadomski Mikołaj, Olender Paulina, Oworus Michał, Pelikant Weronika, Polak Julia, Polak Maria, Tarczyluk Adam. Boguń Zuzanna, Flont Agnieszka, Gaj Patryk, Kędzierwski Kamil, Kolemczuk Ola, Konieczna Ola, Kowalczuk Marlena, Krasowska Nikoletia, Kulbicka Natalia, Łubkowski Karol, Pakuła Julia, Seruga Klaudia, Wojtiuk Wiktoria, Zając Angelika. 10

11 Pasowania na uczniów tej szkoły dokonał Dyrektor Mirosław Konieczny. Następnie zabierali głos zaproszeni goście. Kurator Oświaty Krzysztof Babisz mówił: Jubileusz 80 lecia szkoły jest wyjątkową okazją do podsumowania dorobku szkoły oraz przypomnienia lat minionych, których wspomnienie budzi wzruszenia i przywołuje obrazy z przeszłości tak waŝne i niezapomniane. Minęło wiele lat, które wskazują na ogromne zaangaŝowanie całej Społeczności szkolnej w dąŝeniu do tworzenia sprzyjających warunków pracy i nauki. 11

12 Dyrekcji i nauczycielom Ŝyczył dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów, pełnej satysfakcji zarówno w Ŝyciu zawodowym jak i osobistym. Uczniom Ŝyczył radości i pomyślności w rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywaniu nowych umiejętności. Niech szkoła będzie dla Was oparciem w Ŝyciu, a autorytet Nauczycieli i Wychowawców drogowskazem w trudnych chwilach. Wójt Gminy Jan Łukasik mówił: Jesteśmy tu dzisiaj aby wspólnie przeŝywać waŝne dla naszej miejscowości wydarzenie, jakim jest 80 rocznica istnienia Szkoły Podstawowej. Szkoła jest obiektem najstarszym spośród istniejących na terenie wsi, a jej budowa była odpowiedzią na rodzące się wówczas zapotrzebowanie edukacyjne związane z rozwojem wsi wywołanym budową huty szkła w NadbuŜance. Pomimo tego, Ŝe juŝ w czasach prehistorycznych osiedlał się tutaj człowiek, czego dowodzą badania archeologiczne, to jednak na tym terenie nie ma ciągłości rozwoju. Nie ma w naszej wsi pamiątek historii takich, jakie istnieją w Uhrusku czy Kosoniu, nie ma równieŝ zbyt wielu wzmianek o istnieniu wsi na kartach historii. Od czasów średniowiecza do końca XIX wieku Wola Uhruska była małą wsią rozlokowaną nad Bugiem często nawiedzaną poŝarami oraz epidemiami chorób. Szkoła jest, więc bezpośrednio związana z funkcjonowaniem naszej wsi i jest świadkiem jej najnowszych dziejów, a przez 80 lat swojego istnienia wywarła niewątpliwie największy wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa. Była równieŝ ostoją patriotyzmu, czego największym dowodem jest postwa nauczycieli, którzy z naraŝeniem Ŝycia wespół z hutnikami czynnie angaŝowali się w walkę z hitlerowskim okupantem. Była i jest nadal miejscem krzewienia kultury, poszanowania odrębności kulturowej i przekonań religijnych oraz kuźnią kształtowania charakterów. Szkoła wraz z rozwojem wsi i powstawaniem nowych zakładów pracy dostosowała własną infrastrukturę do zapotrzebowania społecznego powiększając swoją powierzchnię najpierw w połowie lat 70-tych ub. wieku, a następnie na początku lat 90-tych. Reforma systemu oświaty i utworzenie gimnazjów wyznaczyły obecną, sześcioklasową funkcję tej szkoły. Samorząd Gminy Wola Uhruska od początku swojego istnienia pierwszoplanowo traktował sprawy społeczne takie jak: ochrona zdrowia, rozwój oświaty oraz bezpieczeństwo publiczne. Inne zadania były podporządkowane tym o znaczeniu społecznym i miały charakter działań wspomagających w stosunku do zadań nadrzędnych. Taka strategia działań wynika z analiz dotyczących struktury wiekowej naszego społeczeństwa, demografii, połoŝenia geograficznego, 12

13 oczekiwań mieszkańców oraz moŝliwości gminy (prawnych i gospodarczych), co do skali i tempa zaspokajania potrzeb. Oświata zajmowała w przeszłości i w przyszłości zajmować będzie waŝne miejsce w działalności gminy. Z jednej strony tam, gdzie to konieczne będzie dokonywana racjonalizacja wydatków, z innej zaś wspomagana będzie funkcja edukacyjna i sportowa. Powstawać będą nowe obiekty oraz zostaną wzmocnione inicjatywy wzbogacające ofertę edukacyjną, kulturalno sportową i turystyczną poszczególnych szkół. Jestem przekonany, Ŝe nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy włączą się w działania prospołeczne na rzecz szkoły i własnego środowiska przy wsparciu organizacyjnym i finansowym gminy oraz funduszy pomocowych. Przede wszystkim chodzi o to, aby do rozwiązywani bieŝących problemów i w miarę moŝliwości spełnienia oczekiwań społecznych, wykorzystywać rodzącą się aktywność społeczną oraz moŝliwość zdobywania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych. Mimo wytęŝonej pracy i licznych obowiązków, dzisiaj w 80-ta rocznicę budowy tej szkoły zatrzymajmy się chwilę w zadumie i oddajmy hołd wszystkim nauczycielom, którzy juŝ nie Ŝyją, a pracowali w tej szkole w przeszłości. Podziękujmy równieŝ obecnym tu dziś pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty, którzy w przeszłości i teraz oprócz zapału i pracy wkładali równieŝ swoje serce w realizację swojego powołania Ŝycząc im pomyślności i moŝliwości przeŝywania w dobrym zdrowiu kolejnych, okrągłych jubileuszy. Następnie Wójt Gminy Jan Łukasik, wręczył obraz patrona szkoły J.I. Kraszewskiego namalowany przez Angielkę Wakulicz i obraz szkoły z 1928 r. namalowany przez BoŜenę Łydę. Oba te obrazy zostały namalowane podczas 16 Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Kresy

14 Następnie głos zabrał Wicestarosta powiatu włodawskiego Wiesław Holaczuk, który powiedział: Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej jest stosowną okazją do podsumowań i refleksji. Wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem pojmowania współczesnego świata. Szkoła poprzez nauczanie oraz wychowanie w duchu twórczej myśli zyskuje szansę wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich Ŝycia. Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej przez 80 lat swojej działalności doskonale radziła sobie ze stojącymi przed nią zadaniami pedagogicznymi, co z pewnością jest powodem do dumy. Doświadczenia lat minionych kaŝą sądzić, Ŝe równieŝ przez kolejne dziesięciolecia Szkoła będzie godnie słuŝyła swoim wychowankom. Przy tej okazji złoŝył wszystkim nauczycielom wyrazy uznania za wysiłek i trud włoŝony w przekazywanie swojej wiedzy i Ŝyczył dalszych sukcesów w Ŝyciu zawodowym i osobistym a uczniom satysfakcji i radości ze zdobywania wykształcenia. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie prof. dr hab. Feliks CzyŜewski, z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej złoŝył Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu najlepsze Ŝyczenia, sukcesów w pracy pedagogicznej i wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym. 14

15 Szczególne pozdrowienia przekazał Uczniom Szkoły, by godnie reprezentowali swoje środowisko, pamiętając, iŝ Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. śyczył im, by idee Patrona Szkoły, Józefa Ignacego Kraszewskiego, tytana pracy, towarzyszyły im na co dzień. Mówił, Ŝe dzieje Szkoły, obchodzącej swój piękny jubileusz, ściśle są związane z historią narodu polskiego, który po ponad 120 latach niewoli, rozpoczął tworzenie zrębów państwowości II Rzeczypospolitej. To tutaj, nad Bugiem na terenie wpisanym w bogate i złoŝone dzieje narodów ówczesnej Polski - dzięki wspaniałej społeczności lokalnej, świadomej znaczenia wiedzy w Ŝyciu człowieka, a jednocześnie zdeterminowanej w działaniu zmaterializowała się w roku 1928 idea powstania powszechnej szkoły publicznej. Szkoły, która jest solą nadbuŝańskiej ziemi. Ta placówka oświatowo wychowawcza stała się szkołą Ŝycia i lekcją patriotyzmu, z którego egzamin wychowankom Szkoły przyszło zdawać w trudnym okresie i w latach powojennych. Zapewniał, Ŝe władze Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS wysoko sobie cenią dotychczasową współpracę dydaktyczną z Radą Pedagogiczną i dyrekcją Szkoły. Delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły i Gminy Huszcz z Ukrainy skierowała do zgromadzonych następujące słowa. (tłumaczenie Maria Haciuk i Michał Kurtyj) 15

16 Szanowna Szkoło Jubilatko Szanowne Grono Pedagogiczne Z radością gratulujemy Wam jubileuszu Szkoły Podstawowej. Niech się święci ten piękny, jasny dzień. Szczerze, Ŝyczymy wszystkim duŝo zdrowia, jak najmniej chorób i wizyt u lekarza. Abyście nigdy nie znali biedy, ani tego co złe, smutne i wrogie. Na progach swojej szkoły, Ŝebyście zawsze gościli przyjaciół Do nauczycieli! wiele wytrwałości i pomysłów w pracy z uczniami, aby Wasze słowa, które siejecie jak ziarno zaowocowały wśród uczniów w przyszłości. śyczymy Wam wiele satysfakcji z pracy, duŝo mądrości, energii, szczęścia oraz szacunku wśród uczniów, rodziców, władz gminnych i całego środowiska. Niech w tej sali, dziś, w ten dzień, ognie się świecą jaśniej. Bo waszej szkole 80 Więc uśmiechajcie się weselej! Gratulujemy Jubilatce! Wszystkim nauczycielom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły, a równieŝ tym, którzy zdobyli tutaj wiedzę na Ŝyciową drogę. Szkoła - to jest święty dom, to zawsze wielka rodzina. I główne postacie nauczyciele. Więc nigdy nie bądź stary nauczycielu, młodość zawsze Wam pasuje Do szkoły prowadziła Was miłość ŚcieŜką bez końca. Ukłońcie się nauczycielowi ludzie, Właścicielowi słowa i pióra Miłość nauczyciela nigdy nie umiera W sercu ucznia ona promienieje. Niech Bóg da Wam zdrowia i szczęścia w waszym domu. A w tym dniu niech dobre, ciepłe wspomnienie kaŝdy z was w swym sercu trzyma. Z nadzieją i radosnymi wspomnieniami i oczekiwaniami na lepsze! Dyrektor szkoły: Samojlicz L.M Wójt gminy Huszcza: Malas D.D 16

17 O aktualnym stanie szkoły i osiągnięciach zebranych mówił wicedyrektor szkoły Pan Aleksander Demczuk. Poinformował, Ŝe w skład Zespołu Szkół wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W październiku 2006 roku oddany został do uŝytku nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym naukę rozpoczęli gimnazjaliści. Od tego czasu znacznie poprawiły się warunki kształcenia w szkole podstawowej przede wszystkim zniknęła zmianowość. Zajęcia odbywają się w 13 estetycznie urządzonych salach. Ponadto szkoła posiada: bibliotekę z bogato wyposaŝonym księgozbiorem i internetowym centrum informacji multimedialnej pracownię komputerową z dostępem do Internetu, w której prowadzi się edukację informatyczną od najmłodszych klas świetlicę i dwie sale przystosowane do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Obecnie w Zespole Szkół pracuje 39 nauczycieli. Warto nadmienić, Ŝe swoją pracę wykonują z wielką pasją. Są przyjaźni dla ucznia, a zarazem wymagający. Tworzą miłą atmosferę ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy nawiązują treściami do realiów szkoły i potrzeb środowiska, co gwarantuje efektywność edukacji. Staramy się, aby rozwój osobowy ucznia przebiegał we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowo-religijnym. Naczelnym hasłem programu wychowawczego szkoły są słowa Jana Pawła II. W wychowaniu chodzi o to, aŝeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiemo to, aŝeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. W trosce o harmonijny rozwój dzieci umoŝliwiamy im udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szkoła posiada sprawdzony system wspierania uczniów z trudnościami dydaktycznymi. W celu wyrównywania ich szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia logopedyczne i zajęcia reedukacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 17

18 Uczniowie klas VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego. Kadra pedagogiczna dąŝy do ciągłego odkrywania moŝliwości dzieci. W tym celu prowadzone są róŝne koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, polonistyczne, matematyczne, sportowe, przyrodnicze, języka angielskiego i rosyjskiego. DuŜą popularnością cieszy się zespół pieśni i tańca ludowego Kresowiak, który uatrakcyjnia róŝne uroczystości szkolne, gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Uczniowie naszej szkoły z duŝym powodzeniem biorą udział w róŝnych konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, Starostwo Powiatowe, zaprzyjaźnione szkoły w powiecie i gminie- wielokrotnie uzyskując tytuły laureata lub finalisty w najbardziej prestiŝowych konkursach przedmiotowych. NajwaŜniejsze sukcesy naszych uczniów zamieszczone zostały w ksiąŝce pod tytułem: 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. Na uwagę zasługują szkolne konkursy, które są atrakcyjne i wzbudzające u dzieci zainteresowanie. Dostarczają duŝo emocji, radości i satysfakcji. Wśród wielu wymienię niektóre: As ortografii, Mistrz matematyki, Mistrz techniki czytania, Jesteśmy gośćmi na Olimpie, NajwaŜniejsze postacie historyczne, Przysłowie prawdę ci powie, Konkursy poświęcone patronowi szkoły tj. Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (czytelnicze, informatyczne, recytatorskie, plastyczne i wiedzy o patronie),chodzimy bezpiecznie, konkursy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu Ŝycia (tzn. bez alkoholu, nikotyny i narkotyków), międzyklasowe halowe turnieje sportowe i wiele, wiele innych. W szkole działa demokratycznie wybierany Samorząd Uczniowski. Dyrekcja i nauczyciele stwarzają warunki do rozwijania samorządności i aktywności uczniów, która jest waŝną zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudzamy inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Ponadto w szkole działają inne organizacje, które takŝe pobudzają do aktywności,: Szkolne Koło PCK, Liga Ochrony Przyrody,Szkole Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Sojusznikiem szkoły podstawowej w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych są rodzice. Biorą udział w róŝnych imprezach szkolnych oraz działaniach mających na celu umocnienie ich więzi ze szkołą. Do tradycji naleŝą wspólne spotkania opłatkowe, okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki, współdziałanie w przygotowaniu dla dzieci zabawy andrzejkowej i choinkowej, sponsorowanie nagród dla zwycięzców i uczestników róŝnych konkursów oraz dla najlepszych uczniów. Szkoła pozyskuje z róŝnych programów unijnych dodatkowe środki finansowe, słuŝące wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Dzięki temu nasze dzieci wyjeŝdŝały na bezpłatne wycieczki do Kazimierza Dolnego, Zamościa, Lublina, nad Morze Bałtyckie, na wycieczkę Śladami Jana Pawła II, wyjeŝdŝały na basen, uczestniczyły w róŝnych kołach zainteresowań i warsztatach. 18

19 Podejmujemy wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb dzieci. Prowadzimy doŝywianie dzieci, przygotowujemy herbatę na drugie śniadanie dla uczniów z klas młodszych, rozprowadzamy dofinansowywane z Unii Europejskiej mleko. Współorganizujemy wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji. Podczas ostatnich wakacji zorganizowaliśmy dwutygodniowe wczasy dla 52 uczniów nad morzem. Szkoła prowadzi oŝywioną współpracę z wieloma podmiotami. NaleŜą do nich między innymi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, StraŜ Graniczna i StraŜ PoŜarna, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nadleśnictwo Sobibór. Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z władzami gminy tj. Panem Wójtem i Radą Gminy. Radni jak i Pan Wójt wspierają szkołę w jej róŝnych działaniach dydaktycznowychowawczych. Zabezpieczają środki finansowe na remonty i modernizację budynku szkoły podstawowej. Przy tej okazji dziękuję władzom gminy za wyasygnowanie kwoty około 130 tyś. na prace termoizolacyjne, wymianę okien, prace poprawiające estetykę i bezpieczeństwo budynku oraz remont kotłowni. Będziemy się starać, aby w kolejnych budŝetach gminnych uwzględnione zostały następujące zadania inwestycyjne: budowa boiska przy szkole podstawowej budowa małej hali sportowej dokończenie budowy drogi dojazdowej do szkoły wykonanie nowej elewacji szkoły W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć naszych zmarłych koleŝanek i kolegów, po czym delegacja uczniów wraz z nauczycielami udała się na Cmentarz Parafialny w celu zapalenia zniczy na ich grobach. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część Ŝycia. Postrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Okazją do takich wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość był montaŝ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a przygotowany przez Panie Jolantę Kuśmierczyk, Teresę Osieleniec i Alicję Zając. Oprawą muzyczną zajął się Pan Sławomir Trus. Występy uczniów łączyły historię szkoły z powojenna historią naszego kraju, słowa wypowiadane przez dzieci wycisnęły niejedną łzę w oku. 19

20 W trakcie uroczystości zaprezentował się takŝe Zespół Pieśni i Tańca Kresowiak Następnie wszystkich poproszono o zwiedzenie szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróŝ sentymentalną w przeszłość przygotowano ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawę prac plastycznych. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe jak i szkolne, a takŝe pamiątkowe zdjęcia. IluŜ wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleŝanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Złotej Księgi, odnajdywanie wizerunku wychowawcy. Święto szkoły stało się równieŝ okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów w sporcie. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie. Po części artystycznej i zwiedzeniu szkoły zostało wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie a następnie goście w towarzystwie gospodarzy udali się do Restauracji Polesianka na obiad wspomnienia powróciły do lat szkolnych. 20

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU Dzień 16 maja 2011 roku był dla naszej szkoły szczególnym świętem. Zaprosiliśmy w progi szkoły, zacnych Gości, bo chwila była

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach na lata 2006-2011,, Koniczynka, kaŝde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu WIZJA PRZEDSZKOLA Jesteśmy przedszkolem

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2015 / 2016 MISJA SZKOŁY Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 28 kwietnia 2016 r. to najważniejsza data w historii Publicznego Zespołu Szkól w Łoniowie. Po kilku latach starań nasza szkoła otrzymała upragnione

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku 90 - lecie Historia szkoły 1 IX 1918 r. - powstała pierwsza w Otwocku Publiczna Szkoła Powszechna. Listopad 1927 r. - szkole nadano imię: Siedmioklasowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH na lata 2015 2017 WSTĘP Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU Rok szkolny 2016/2017 Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Napisano dnia: 2017-10-13 19:29:19 Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela ustanowiony został w 1972 roku data 14 października upamiętnia powstanie

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 I MISJA SZKOŁY Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła. Hadding Carter

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU Spis treści: I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA, NASZ UCZEŃ III.GŁÓWNE CELE IV.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Program Wychowawczy Program Profilaktyki Szkolny System Oceniania Roczny Plan Pracy Szkoły Plan Nadzoru Pedagogicznego Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Arkusz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre praktyki działań edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kielce, 30 stycznia 2012 r. Ewa Kwiecień Szkoła Podstawowa w Brzechowie Gmina Daleszyce Dlaczego powstał projekt? Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Wizyta poselska w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wizyta poselska w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży 4.04.2013 Przebywając w Chełmży, poseł J. Zemke wraz ze swoimi asystentami i stażystami, spotkał się z gronem nauczycielskim Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej, po czym rozmawiał z młodzieżą.

Bardziej szczegółowo

Rok 1969 przynosi znaczną poprawę warunków działania szkoły. Do użytku zostaje oddany nowy budynek.

Rok 1969 przynosi znaczną poprawę warunków działania szkoły. Do użytku zostaje oddany nowy budynek. Szkoła Podstawowa w Radowie Małym rozpoczęła działalność 5 września 1945 r. w budynku byłej szkoły niemieckiej o jednej izbie lekcyjnej. Inicjatorem i organizatorem szkoły był ówczesny wójt pan Józef Kołtuniak

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Uroczystości okolicznościowe Data, godz. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator Wrzesień

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31. w skład którego wchodzą:

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31. w skład którego wchodzą: STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU w skład którego wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31 Kalisz, 2011 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo