80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej"

Transkrypt

1 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie i wspólnie uczestniczyli w jej uświetnieniu. Wola Uhruska, dnia 30 września 2008 r. 1

2 Ten, jakŝe uroczysty w Ŝyciu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą Świętą, na którą uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Uroczyste naboŝeństwo zostało odprawione przez księdza Macieja Majka, w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i tych, którzy juŝ odeszli. Niezwykłą wymowę stanowiły poczty sztandarowe; sztandar szkolny patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego, druŝyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki, a takŝe sztandar gimnazjum, Jana Pawła II. Homilia z okazji 80 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej Rola Szkoły w wychowaniu uczyć prawości Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, a szczególnie wy drogie dzieci i droga młodzieŝy! Gromadzi nas Jezus przy swoim ołtarzu, abyśmy podziękowali właśnie Jemu za 80 lat istnienia naszej szkoły. Dziś pragniemy dziękować równieŝ tym, którzy dokładnie 80 lat temu jako nauczyciele i wychowawcy utworzyli naszą placówkę oświatową. Hołdem wdzięczności wobec tych nieŝyjących juŝ ludzi niech będzie modlitwa w ich intencji, oraz Ŝywa pamięć o Nich i ich dokonaniach. Aby przypomnieć nam wszystkim jaki cel mieli wszyscy Ci, który myśląc o przyszłych pokoleniach budowali szkoły, gimnazjony, akademie. StaroŜytni Chińczycy wybudowali Wielki Mur (który jako jedyne dzieło rąk ludzkich widoczne jest z kosmosu), by chronić swoje ziemie przed najeźdźcami z północy (z którymi równieŝ nasi przodkowie mieli nie mało problemów od XIII wieku). Mur był wysoki i mocny, więc Chińczycy byli spokojni o swoje bezpieczeństwo. Jednak juŝ w ciągu pierwszego stulecia od zakończenia budowy najeźdźcom udało się aŝ trzy razy sforsować Mur. Nie dali rady go zburzyć, ani wspiąć się po nim, ale udało im się przekupić straŝników. Chińczycy tak bardzo ufali Murowi, 2

3 Ŝe zapomnieli nauczyć prawości swoje dzieci. Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe nie oręŝem, potęgą militarną ale właśnie brakiem prawidłowego ukształtowania nowych pokoleń świat niejednokrotnie tracił ze swego skarbca nawet najznakomitsze kultury. Drodzy! JuŜ niedługo Wy sami zajmiecie miejsce obecnych tu nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, równieŝ to tutaj przy Ołtarzu Pańskim! To na Was będą skierowane oczy wszystkich! To wasze decyzje będą kształtowały losy przyszłych, po Was pokoleń! Nie zmarnujcie tej niepowtarzalnej szansy, z której równieŝ i Wy zostaniecie rozliczeni przez historię! Bogu niech będą dzięki za tych, którzy Nas kształtowali przez te 80 lat istnienia naszej Szkoły! Bogu równieŝ polecamy Was i związaną z Wami przyszłość! Szczęść BoŜe! Amen. Po Mszy Świętej wszyscy skierowali swe kroki w stronę odświętnie przybranego budynku szkoły. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił ks. Maciej Majek. 3

4 W szeroko otwartych progach szkoły mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych na uroczystości, gości witał dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej Mirosław Konieczny. Zaproszenie przyjęli: Krzysztof Babisz Kurator Oświaty w Lublinie Prof. dr hab. Feliks CzyŜewski Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie Krzysztof Kardas Zastępca Dyrektora Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Krystyna Sawicka Wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Wiesław Holaczuk Wicestarosta powiatu włodawskiego Jan Łukasik Wójt Gminy Wola Uhruska Marek Kuszneruk Przewodniczący Rady Gminy w Woli Uhruskiej Teresa Kościuk Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Woli Uhruskiej Dorota Niewiadomska Dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej Małgorzata Tyczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhrusku Marian Łubkowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Macoszynie Ewa Grum Dyrektor Biblioteki Gminnej w Woli Uhruskiej Jerzy Brzozowski Dyrektor GOSiR w Woli Uhruskiej Czesław Parol Kierownik SP ZOZ w Woli Uhruskiej oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą zakładów pracy i instytucji: Marcin Futoma Redaktor Naczelny Nowy Tydzień Chełmski Andrzej Podhorodecki Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej Roman Łukasiewicz Radny Gminy Wola Uhruska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Raczyński Radny Gminy Wola Uhruska Grzegorz Niewiadomski Zastępca Komendanta Placówki SG w ZbereŜu Janina Łukasik Główny księgowy GZEAS 4

5 Aldon Dzięcioł poeta Jolanta Molenda Dyrektor Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej Jerzy Hasiuk Ksiądz prawosławny Adam Walczuk Prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Woli Uhruskiej Justyna Kędzierawska Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiekj Stanisław Polak Prezes Koła Łowieckiego Szpak w Woli Uhruskiej Teodozja Bączkowska Naczelnik Poczty w Woli Uhruskiej Stanisław Zamojski Prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Woli Uhruskiej Stanisław Pasikowski Prezes Kombatantów w Łodzi Nel Dudek Sołtys wsi Bytyń Józef Niewiadomski Sołtys wsi Józefów Stanisław Sobieski emerytowany funkcjonariusz SłuŜby Górniczej, który prowadził dryŝynę harcerską. Szczególnie ciepło witaliśmy byłych nauczycieli naszej szkoły, a wśród nich nauczycielkę najstarszą z grona Panią Irenę Gębicką. Otrzymaliśmy równieŝ Ŝyczenia od Pani Anny Kłos córki Wincentego Kłosa dyretora szkoły z lat 30 XX wieku, absolwentki i byłej nauczycielki Szkoły w Woli Uhruskiej. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele w osobach: Anna Brzozowska Urszula Dąbrowska była dyrektor szkoły Maria Kizińska była dyrektor szkoły Wilhelmina Koperska była wicedyrektor szkoły Anna Kozaczuk była dyrektor szkoły Helena Krystynek była kierownik szkoły filialnej w Siedliszczu Janina Kwacz Bogumiła Leszczyńska Zdzisław Łubkowski były dyrektor szkoły Józefa Matuszyk Teresa Niewiadomska była wicedyrektor szkoły Romualda Pasikowska była dyrektor Przedszkola w Woli Uhruskiej Maria Raczyńska Maria Romanowicz była kierownik szkoły filialnej w Kosoniu 5

6 Piotr Rutkowski Janina Stęplewska Wanda Szlechta była kierownik szkoły filialnej w Stulnie Krystyna Wrześniewska była dyrektor szkoły Honorata Gaj była dyrektor szkoły w Macoszynie oraz emerytowani pracownicy niepedagogiczni: Marianna Cieślak Tadeusz Haciuk Janina Koma Anna Kościuk Bernadeta Talma Liczne grono stanowili absolwenci szkoły, pracownicy obsługi i administracji, rodzice naszych uczniów jak i sympatycy. Następnie Dyrektor Mirosław Konieczny w swoim wystąpieniu powiedział: Minione 80 lat, to szmat czasu, który minął bezpowrotnie. Pozostała jednak szkoła z niekwestionowanym dorobkiem, bogatą tradycją i niepowtarzalną historią. Historią stworzoną przez pokolenia ludzi: wspaniałą kadrę kierowniczą, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów, którzy obecnie noszą miano absolwentów. Dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją do wspomnień i refleksji, które będą pojawiać się nie tylko w oficjalnych wystąpieniach lecz przede wszystkim w koleŝeńskich i przyjacielskich rozmowach. Tadeusz RóŜewicz (polski poeta, dramaturg i prozaik) docenia wagę wspomnień i historii wypowiadając złotą myśl: Szanuj kaŝde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie. Stanowi ona motto do pierwszej publikacji szkolnej Pt. 80 lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej Być moŝe ta publikacja nie jest dziełem doskonałym lecz zawiera wspomnienia, które są Ŝywą lekcją historii. Mówił pragnę z tego miejsca podziękować zarówno autorom jak teŝ wszystkim tym, którzy udostępnili materiały historyczne oraz zgodzili się na przeprowadzenie wywiadów. W sposób gorący dziękował Pani Annie Kłos - córce jednego z pierwszych nauczycieli szkoły podstawowej Wincentego Kłosa, Panu wójtowi Łukasikowi byłemu nauczycielowi matematyki i fizyki, Pani Marii Kizińskiej dyrektorowi szkoły w latach , Pani Wizytator Krystynie Sawickiej oraz wielu innym osobom, których słowa zawarte w ksiąŝce, stanowią juŝ w tym momencie wielką wartość historyczną. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, Ŝe wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia naszej przeszłości, którą szanujemy, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do dalszego rozwoju i przyszłości szkoły. W tym dąŝeniu niech 6

7 nam towarzyszy mądrość wielkiego Polaka, papieŝa Jana Pawła II-patrona naszego gimnazjum który będąc w Hiroszimie wypowiedział następujące słowa: Pamięć o przeszłości oznacza zaangaŝowanie w przyszłość. Biorąc pod uwagę dobro ucznia i jego przyszłość jestem przekonany, Ŝe ten kierunek jest racjonalny i optymalny. Dyrektor gorąco dziękował wszystkim za przybycie na obchody, pracownikom emerytowanym za ofiarną pracę i poświęcenie natomiast społeczności szkolnej za zaangaŝowanie podczas przygotowań do uroczystości. Na koniec Ŝyczył wszystkim miłego spędzenia czasu z 80-letnią szkołą podstawową, wielu przeŝyć i wspomnień. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, wyłoŝonej w holu szkoły. Ku pamięci minionych 80 ciu lat istnienia placówki, została wydana monografia szkoły w opracowaniu Pań Urszuli Dąbrowskiej i Jolanty Szachałaj. KaŜdy rozdział tomu opatrzony został mottem patrona, a wstęp myślą T. RóŜewicza Szanuj kaŝde wspomnienie, z nich składają się wielkie historie. Publikacja ta stanowi podróŝ sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości, a jednocześnie ukazuje szkołę jako placówkę dydaktyczno wychowawczą jej świetność i zmierzch. 7

8 KaŜdy mógł sobie zakupić ksiąŝkę na stoisku prowadzonym przez panie pracujące w administracji, Katarzynę Kędzierawską, Sylwię Skrypczuk i Małgorzatę Delmaczyńską. W dalszej części uroczystości nauczycielka historyk Jolanta Szachałaj przedstawiła rys historyczny Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. Mówiła: Najstarsze wzmianki o Szkole podstawowej w Woli Uhruskiej dotyczą okresu I wojny światowej, kiedy to jednoklasową szkółkę, bez własnego lokum prowadziła pani Lauberowa. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości, w roku szkolnym 1925/26 wzmianki mówią jeszcze o szkole jednoklasowej, która jednakŝe zaczyna się szybko rozrastać, staje się dwuklasową, a od 10 października 1926 r., po połączeniu ze szkołą w Uhrusku funkcjonuje jako szkoła czteroklasowa. Kierownik szkoły, pan Kazimierz Kamiński dostrzega konieczność wybudowania lokalu na potrzeby szkoły. Warunki nauczania są bardzo cięŝkie, odbywa się ono w trzech wynajętych domach prywatnych, a liczba uczniów sięga prawie 200. Po przeprowadzeniu zbiórki pienięŝnej wśród mieszkańców, budowa zostaje rozpoczęta. Prowadzi ją pan Zajączkowski, i od r., a faktycznie od r. nauka odbywa się w nowym, tym przed którym stoimy, budynku. Szkoła ma wówczas status sześcioklasowej, w listopadzie 1929 podniesiony do pełnego siedmioklasowego. Do szkoły uczęszcza wówczas 290 uczniów z terenu całej gminy. Uczniowie są kształceni i wychowywani w duchu patriotyzmu i słuŝby odrodzonemu państwu, a takŝe poszanowaniu wielokulturowej tradycji regionu. Warto podkreślić fakt ścisłej współpracy szkoły ze 8

9 środowiskiem lokalnym. W 1931 r. powołano aktywnie działające Koło Rodzicielskie, które wspierało pedagogów w pracy na rzecz dzieci, organizując róŝnorakie zbiórki, przedstawienia i zabawy. Z jego inicjatywy ufundowano szkole sztandar poświęcony 11 czerwca 1933 r. Tragiczne wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej nie oszczędziły takŝe szkoły. Nauczycieli zwolniono z pracy, dwoje aresztowano (kierowniczkę panią Halinę Dargiewicz i pana Wincentego Kłosa), a budynek Hitlerowcy zamienili na siedzibę placówki StraŜy granicznej. Mimo okupacji nauka była kontynuowana staraniem pana Bronisława Asprasa w prywatnym mieszkaniu. Nie zwaŝając na zakazy okupanta prowadzono tajne nauczanie historii, geografii i języka polskiego. Wraz z pokonaniem Niemców rozpoczęły się nowe, ale takŝe niełatwe czasy. Pierwsze lata powojenne to okres wytęŝonej pracy przy odbudowie zdewastowanych budynków i uzupełniania wyposaŝenia szkoły. Bardzo dotkliwy był teŝ brak kadry nauczycielskiej zdziesiątkowanej przez Hitlerowców, a z trudnością akceptowanej przez nowe władze, które 15 lipca 1961 r. wydały ustawę o rozwoju oświaty i wychowania normującą działanie szkolnictwa w PRL-u. Podstawową szkolną jednostką organizacyjną stała się wówczas ośmioletnia szkoła podstawowa. W budynku szkoły działało równieŝ przedszkole załoŝone w 1965 r. Przełom lat 60-tych i 70-tych wiąŝe się z rozbudową za ciasnej na ówczesne potrzeby szkoły. Staraniem dyrektora pana Jana Szewca, dobudowano zachodnie skrzydło oraz budynki gospodarcze, a mimo to naukę trzeba było prowadzić w systemie dwuzmianowym.w latach szkoła miała status Zbiorczej Szkoły gminnej, której podlegały trzy szkoły podstawowe i 5 punktów filialnych.zwiększyły się wówczas i tak wielkie trudności lokalowe a takŝe te związane z dowoŝeniem dzieci. Lata osiemdziesiąte to dalsza modernizacja i rozbudowa szkoły. Instalacja centralnego ogrzewania i skrzydło północne szkoły znacznie wpłynęły na poprawę nauczania w szkole liczącej 458 uczniów. Ta wielka społeczność kierowana przez panią dyrektor Urszulę Dąbrowską dnia 11 listopada 1990r. przeŝywała uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oblicze ówczesnej szkoły to efekt wprowadzonej w 1999 roku programowej i ustrojowej reformy oświaty. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum stworzyły razem zespół szkół w woli Uhruskiej, którego dyrektorem jest pan Mirosław Konieczny a zastępcą pan Aleksander Demczuk. Od 30 października 2006 r. to jest od momentu otwarcia nowego budynku gimnazjum zespół szkół funkcjonuje w bardzo dobrych warunkach. Nauka odbywa się na jedną zmianę. 211 uczniów zorganizowanych w 13 oddziałach ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, przestronnych i dobrze wyposaŝonych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi, dbająca o wszechstronną edukację i wychowanie. Kultywuje wspaniałe tradycje przekazane przez poprzedników, których 9

10 zasług uniesposób przecenić.naleŝy więc tylko powtórzyć za Bernardem Z Chartres: jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niŝ oni, ale nie dlatego, aŝeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, Ŝe to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swoją gigantyczną wysokość. Z okazji tak znakomitej uroczystości jak mijający właśnie jubileusz, nie sposób nie sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Przybyli na uroczystość byli dyrektorzy i ich zastępcy, zostali poproszeni do wspólnego zasadzenia drzewka białej sosny, na dziedzińcu szkoły. Wzruszającym momentem było ślubowanie klas pierwszych powtarzających rotę ślubowania za wicedyrektorem tej szkoły Aleksandrem Demczukiem wraz z wychowawcami kl. Ia Barbarą Stęplewską i kl. Ib Zofią Konieczną. Ślubowali: Błaszczuk Magdalena, Brańka Ernest, Budner Jakub, Demczuk Martyna, Fotek Luiza, Haciuk Agata, Krynica Aleksandra, Kulbicki Konrad, Niewiadomski Mikołaj, Olender Paulina, Oworus Michał, Pelikant Weronika, Polak Julia, Polak Maria, Tarczyluk Adam. Boguń Zuzanna, Flont Agnieszka, Gaj Patryk, Kędzierwski Kamil, Kolemczuk Ola, Konieczna Ola, Kowalczuk Marlena, Krasowska Nikoletia, Kulbicka Natalia, Łubkowski Karol, Pakuła Julia, Seruga Klaudia, Wojtiuk Wiktoria, Zając Angelika. 10

11 Pasowania na uczniów tej szkoły dokonał Dyrektor Mirosław Konieczny. Następnie zabierali głos zaproszeni goście. Kurator Oświaty Krzysztof Babisz mówił: Jubileusz 80 lecia szkoły jest wyjątkową okazją do podsumowania dorobku szkoły oraz przypomnienia lat minionych, których wspomnienie budzi wzruszenia i przywołuje obrazy z przeszłości tak waŝne i niezapomniane. Minęło wiele lat, które wskazują na ogromne zaangaŝowanie całej Społeczności szkolnej w dąŝeniu do tworzenia sprzyjających warunków pracy i nauki. 11

12 Dyrekcji i nauczycielom Ŝyczył dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów, pełnej satysfakcji zarówno w Ŝyciu zawodowym jak i osobistym. Uczniom Ŝyczył radości i pomyślności w rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywaniu nowych umiejętności. Niech szkoła będzie dla Was oparciem w Ŝyciu, a autorytet Nauczycieli i Wychowawców drogowskazem w trudnych chwilach. Wójt Gminy Jan Łukasik mówił: Jesteśmy tu dzisiaj aby wspólnie przeŝywać waŝne dla naszej miejscowości wydarzenie, jakim jest 80 rocznica istnienia Szkoły Podstawowej. Szkoła jest obiektem najstarszym spośród istniejących na terenie wsi, a jej budowa była odpowiedzią na rodzące się wówczas zapotrzebowanie edukacyjne związane z rozwojem wsi wywołanym budową huty szkła w NadbuŜance. Pomimo tego, Ŝe juŝ w czasach prehistorycznych osiedlał się tutaj człowiek, czego dowodzą badania archeologiczne, to jednak na tym terenie nie ma ciągłości rozwoju. Nie ma w naszej wsi pamiątek historii takich, jakie istnieją w Uhrusku czy Kosoniu, nie ma równieŝ zbyt wielu wzmianek o istnieniu wsi na kartach historii. Od czasów średniowiecza do końca XIX wieku Wola Uhruska była małą wsią rozlokowaną nad Bugiem często nawiedzaną poŝarami oraz epidemiami chorób. Szkoła jest, więc bezpośrednio związana z funkcjonowaniem naszej wsi i jest świadkiem jej najnowszych dziejów, a przez 80 lat swojego istnienia wywarła niewątpliwie największy wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa. Była równieŝ ostoją patriotyzmu, czego największym dowodem jest postwa nauczycieli, którzy z naraŝeniem Ŝycia wespół z hutnikami czynnie angaŝowali się w walkę z hitlerowskim okupantem. Była i jest nadal miejscem krzewienia kultury, poszanowania odrębności kulturowej i przekonań religijnych oraz kuźnią kształtowania charakterów. Szkoła wraz z rozwojem wsi i powstawaniem nowych zakładów pracy dostosowała własną infrastrukturę do zapotrzebowania społecznego powiększając swoją powierzchnię najpierw w połowie lat 70-tych ub. wieku, a następnie na początku lat 90-tych. Reforma systemu oświaty i utworzenie gimnazjów wyznaczyły obecną, sześcioklasową funkcję tej szkoły. Samorząd Gminy Wola Uhruska od początku swojego istnienia pierwszoplanowo traktował sprawy społeczne takie jak: ochrona zdrowia, rozwój oświaty oraz bezpieczeństwo publiczne. Inne zadania były podporządkowane tym o znaczeniu społecznym i miały charakter działań wspomagających w stosunku do zadań nadrzędnych. Taka strategia działań wynika z analiz dotyczących struktury wiekowej naszego społeczeństwa, demografii, połoŝenia geograficznego, 12

13 oczekiwań mieszkańców oraz moŝliwości gminy (prawnych i gospodarczych), co do skali i tempa zaspokajania potrzeb. Oświata zajmowała w przeszłości i w przyszłości zajmować będzie waŝne miejsce w działalności gminy. Z jednej strony tam, gdzie to konieczne będzie dokonywana racjonalizacja wydatków, z innej zaś wspomagana będzie funkcja edukacyjna i sportowa. Powstawać będą nowe obiekty oraz zostaną wzmocnione inicjatywy wzbogacające ofertę edukacyjną, kulturalno sportową i turystyczną poszczególnych szkół. Jestem przekonany, Ŝe nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy włączą się w działania prospołeczne na rzecz szkoły i własnego środowiska przy wsparciu organizacyjnym i finansowym gminy oraz funduszy pomocowych. Przede wszystkim chodzi o to, aby do rozwiązywani bieŝących problemów i w miarę moŝliwości spełnienia oczekiwań społecznych, wykorzystywać rodzącą się aktywność społeczną oraz moŝliwość zdobywania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych. Mimo wytęŝonej pracy i licznych obowiązków, dzisiaj w 80-ta rocznicę budowy tej szkoły zatrzymajmy się chwilę w zadumie i oddajmy hołd wszystkim nauczycielom, którzy juŝ nie Ŝyją, a pracowali w tej szkole w przeszłości. Podziękujmy równieŝ obecnym tu dziś pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty, którzy w przeszłości i teraz oprócz zapału i pracy wkładali równieŝ swoje serce w realizację swojego powołania Ŝycząc im pomyślności i moŝliwości przeŝywania w dobrym zdrowiu kolejnych, okrągłych jubileuszy. Następnie Wójt Gminy Jan Łukasik, wręczył obraz patrona szkoły J.I. Kraszewskiego namalowany przez Angielkę Wakulicz i obraz szkoły z 1928 r. namalowany przez BoŜenę Łydę. Oba te obrazy zostały namalowane podczas 16 Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Kresy

14 Następnie głos zabrał Wicestarosta powiatu włodawskiego Wiesław Holaczuk, który powiedział: Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej jest stosowną okazją do podsumowań i refleksji. Wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem pojmowania współczesnego świata. Szkoła poprzez nauczanie oraz wychowanie w duchu twórczej myśli zyskuje szansę wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich Ŝycia. Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej przez 80 lat swojej działalności doskonale radziła sobie ze stojącymi przed nią zadaniami pedagogicznymi, co z pewnością jest powodem do dumy. Doświadczenia lat minionych kaŝą sądzić, Ŝe równieŝ przez kolejne dziesięciolecia Szkoła będzie godnie słuŝyła swoim wychowankom. Przy tej okazji złoŝył wszystkim nauczycielom wyrazy uznania za wysiłek i trud włoŝony w przekazywanie swojej wiedzy i Ŝyczył dalszych sukcesów w Ŝyciu zawodowym i osobistym a uczniom satysfakcji i radości ze zdobywania wykształcenia. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie prof. dr hab. Feliks CzyŜewski, z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej złoŝył Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu najlepsze Ŝyczenia, sukcesów w pracy pedagogicznej i wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym. 14

15 Szczególne pozdrowienia przekazał Uczniom Szkoły, by godnie reprezentowali swoje środowisko, pamiętając, iŝ Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. śyczył im, by idee Patrona Szkoły, Józefa Ignacego Kraszewskiego, tytana pracy, towarzyszyły im na co dzień. Mówił, Ŝe dzieje Szkoły, obchodzącej swój piękny jubileusz, ściśle są związane z historią narodu polskiego, który po ponad 120 latach niewoli, rozpoczął tworzenie zrębów państwowości II Rzeczypospolitej. To tutaj, nad Bugiem na terenie wpisanym w bogate i złoŝone dzieje narodów ówczesnej Polski - dzięki wspaniałej społeczności lokalnej, świadomej znaczenia wiedzy w Ŝyciu człowieka, a jednocześnie zdeterminowanej w działaniu zmaterializowała się w roku 1928 idea powstania powszechnej szkoły publicznej. Szkoły, która jest solą nadbuŝańskiej ziemi. Ta placówka oświatowo wychowawcza stała się szkołą Ŝycia i lekcją patriotyzmu, z którego egzamin wychowankom Szkoły przyszło zdawać w trudnym okresie i w latach powojennych. Zapewniał, Ŝe władze Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS wysoko sobie cenią dotychczasową współpracę dydaktyczną z Radą Pedagogiczną i dyrekcją Szkoły. Delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły i Gminy Huszcz z Ukrainy skierowała do zgromadzonych następujące słowa. (tłumaczenie Maria Haciuk i Michał Kurtyj) 15

16 Szanowna Szkoło Jubilatko Szanowne Grono Pedagogiczne Z radością gratulujemy Wam jubileuszu Szkoły Podstawowej. Niech się święci ten piękny, jasny dzień. Szczerze, Ŝyczymy wszystkim duŝo zdrowia, jak najmniej chorób i wizyt u lekarza. Abyście nigdy nie znali biedy, ani tego co złe, smutne i wrogie. Na progach swojej szkoły, Ŝebyście zawsze gościli przyjaciół Do nauczycieli! wiele wytrwałości i pomysłów w pracy z uczniami, aby Wasze słowa, które siejecie jak ziarno zaowocowały wśród uczniów w przyszłości. śyczymy Wam wiele satysfakcji z pracy, duŝo mądrości, energii, szczęścia oraz szacunku wśród uczniów, rodziców, władz gminnych i całego środowiska. Niech w tej sali, dziś, w ten dzień, ognie się świecą jaśniej. Bo waszej szkole 80 Więc uśmiechajcie się weselej! Gratulujemy Jubilatce! Wszystkim nauczycielom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły, a równieŝ tym, którzy zdobyli tutaj wiedzę na Ŝyciową drogę. Szkoła - to jest święty dom, to zawsze wielka rodzina. I główne postacie nauczyciele. Więc nigdy nie bądź stary nauczycielu, młodość zawsze Wam pasuje Do szkoły prowadziła Was miłość ŚcieŜką bez końca. Ukłońcie się nauczycielowi ludzie, Właścicielowi słowa i pióra Miłość nauczyciela nigdy nie umiera W sercu ucznia ona promienieje. Niech Bóg da Wam zdrowia i szczęścia w waszym domu. A w tym dniu niech dobre, ciepłe wspomnienie kaŝdy z was w swym sercu trzyma. Z nadzieją i radosnymi wspomnieniami i oczekiwaniami na lepsze! Dyrektor szkoły: Samojlicz L.M Wójt gminy Huszcza: Malas D.D 16

17 O aktualnym stanie szkoły i osiągnięciach zebranych mówił wicedyrektor szkoły Pan Aleksander Demczuk. Poinformował, Ŝe w skład Zespołu Szkół wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W październiku 2006 roku oddany został do uŝytku nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym naukę rozpoczęli gimnazjaliści. Od tego czasu znacznie poprawiły się warunki kształcenia w szkole podstawowej przede wszystkim zniknęła zmianowość. Zajęcia odbywają się w 13 estetycznie urządzonych salach. Ponadto szkoła posiada: bibliotekę z bogato wyposaŝonym księgozbiorem i internetowym centrum informacji multimedialnej pracownię komputerową z dostępem do Internetu, w której prowadzi się edukację informatyczną od najmłodszych klas świetlicę i dwie sale przystosowane do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Obecnie w Zespole Szkół pracuje 39 nauczycieli. Warto nadmienić, Ŝe swoją pracę wykonują z wielką pasją. Są przyjaźni dla ucznia, a zarazem wymagający. Tworzą miłą atmosferę ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy nawiązują treściami do realiów szkoły i potrzeb środowiska, co gwarantuje efektywność edukacji. Staramy się, aby rozwój osobowy ucznia przebiegał we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowo-religijnym. Naczelnym hasłem programu wychowawczego szkoły są słowa Jana Pawła II. W wychowaniu chodzi o to, aŝeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiemo to, aŝeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. W trosce o harmonijny rozwój dzieci umoŝliwiamy im udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szkoła posiada sprawdzony system wspierania uczniów z trudnościami dydaktycznymi. W celu wyrównywania ich szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia logopedyczne i zajęcia reedukacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 17

18 Uczniowie klas VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego. Kadra pedagogiczna dąŝy do ciągłego odkrywania moŝliwości dzieci. W tym celu prowadzone są róŝne koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, polonistyczne, matematyczne, sportowe, przyrodnicze, języka angielskiego i rosyjskiego. DuŜą popularnością cieszy się zespół pieśni i tańca ludowego Kresowiak, który uatrakcyjnia róŝne uroczystości szkolne, gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Uczniowie naszej szkoły z duŝym powodzeniem biorą udział w róŝnych konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, Starostwo Powiatowe, zaprzyjaźnione szkoły w powiecie i gminie- wielokrotnie uzyskując tytuły laureata lub finalisty w najbardziej prestiŝowych konkursach przedmiotowych. NajwaŜniejsze sukcesy naszych uczniów zamieszczone zostały w ksiąŝce pod tytułem: 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. Na uwagę zasługują szkolne konkursy, które są atrakcyjne i wzbudzające u dzieci zainteresowanie. Dostarczają duŝo emocji, radości i satysfakcji. Wśród wielu wymienię niektóre: As ortografii, Mistrz matematyki, Mistrz techniki czytania, Jesteśmy gośćmi na Olimpie, NajwaŜniejsze postacie historyczne, Przysłowie prawdę ci powie, Konkursy poświęcone patronowi szkoły tj. Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (czytelnicze, informatyczne, recytatorskie, plastyczne i wiedzy o patronie),chodzimy bezpiecznie, konkursy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu Ŝycia (tzn. bez alkoholu, nikotyny i narkotyków), międzyklasowe halowe turnieje sportowe i wiele, wiele innych. W szkole działa demokratycznie wybierany Samorząd Uczniowski. Dyrekcja i nauczyciele stwarzają warunki do rozwijania samorządności i aktywności uczniów, która jest waŝną zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudzamy inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Ponadto w szkole działają inne organizacje, które takŝe pobudzają do aktywności,: Szkolne Koło PCK, Liga Ochrony Przyrody,Szkole Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Sojusznikiem szkoły podstawowej w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych są rodzice. Biorą udział w róŝnych imprezach szkolnych oraz działaniach mających na celu umocnienie ich więzi ze szkołą. Do tradycji naleŝą wspólne spotkania opłatkowe, okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki, współdziałanie w przygotowaniu dla dzieci zabawy andrzejkowej i choinkowej, sponsorowanie nagród dla zwycięzców i uczestników róŝnych konkursów oraz dla najlepszych uczniów. Szkoła pozyskuje z róŝnych programów unijnych dodatkowe środki finansowe, słuŝące wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Dzięki temu nasze dzieci wyjeŝdŝały na bezpłatne wycieczki do Kazimierza Dolnego, Zamościa, Lublina, nad Morze Bałtyckie, na wycieczkę Śladami Jana Pawła II, wyjeŝdŝały na basen, uczestniczyły w róŝnych kołach zainteresowań i warsztatach. 18

19 Podejmujemy wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb dzieci. Prowadzimy doŝywianie dzieci, przygotowujemy herbatę na drugie śniadanie dla uczniów z klas młodszych, rozprowadzamy dofinansowywane z Unii Europejskiej mleko. Współorganizujemy wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji. Podczas ostatnich wakacji zorganizowaliśmy dwutygodniowe wczasy dla 52 uczniów nad morzem. Szkoła prowadzi oŝywioną współpracę z wieloma podmiotami. NaleŜą do nich między innymi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, StraŜ Graniczna i StraŜ PoŜarna, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nadleśnictwo Sobibór. Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z władzami gminy tj. Panem Wójtem i Radą Gminy. Radni jak i Pan Wójt wspierają szkołę w jej róŝnych działaniach dydaktycznowychowawczych. Zabezpieczają środki finansowe na remonty i modernizację budynku szkoły podstawowej. Przy tej okazji dziękuję władzom gminy za wyasygnowanie kwoty około 130 tyś. na prace termoizolacyjne, wymianę okien, prace poprawiające estetykę i bezpieczeństwo budynku oraz remont kotłowni. Będziemy się starać, aby w kolejnych budŝetach gminnych uwzględnione zostały następujące zadania inwestycyjne: budowa boiska przy szkole podstawowej budowa małej hali sportowej dokończenie budowy drogi dojazdowej do szkoły wykonanie nowej elewacji szkoły W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć naszych zmarłych koleŝanek i kolegów, po czym delegacja uczniów wraz z nauczycielami udała się na Cmentarz Parafialny w celu zapalenia zniczy na ich grobach. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część Ŝycia. Postrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Okazją do takich wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość był montaŝ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a przygotowany przez Panie Jolantę Kuśmierczyk, Teresę Osieleniec i Alicję Zając. Oprawą muzyczną zajął się Pan Sławomir Trus. Występy uczniów łączyły historię szkoły z powojenna historią naszego kraju, słowa wypowiadane przez dzieci wycisnęły niejedną łzę w oku. 19

20 W trakcie uroczystości zaprezentował się takŝe Zespół Pieśni i Tańca Kresowiak Następnie wszystkich poproszono o zwiedzenie szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróŝ sentymentalną w przeszłość przygotowano ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawę prac plastycznych. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe jak i szkolne, a takŝe pamiątkowe zdjęcia. IluŜ wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleŝanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Złotej Księgi, odnajdywanie wizerunku wychowawcy. Święto szkoły stało się równieŝ okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów w sporcie. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie. Po części artystycznej i zwiedzeniu szkoły zostało wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie a następnie goście w towarzystwie gospodarzy udali się do Restauracji Polesianka na obiad wspomnienia powróciły do lat szkolnych. 20

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH...

Z PRAC URZĘDU NO I PO WYBORACH... Wydanie świąteczne Nr 11 / grudzień 2014 r. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich Dzień, który

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły.

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Wszystko ma swój czas, i każde dzieło ma swój czas pod niebem: jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo