DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz"

Transkrypt

1 DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Profesor dr hab. Lech Górniewicz

2 CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH I KOMITETACH NAUKOWYCH ŻYCIORYS NAUKOWY SPECJALNOŚĆ NAUKOWA MATEMATYKA topologia; analiza nieliniowa; topologiczna teoria punktów stałych; teoria sterowania (inkluzje różniczkowe); zastosowania teorii punktów stałych w ekonomii i teorii gier. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku - stażysta, asystent; Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - doktorant; Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - adiunkt; Uniwersytet Gdański - docent; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - docent; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - profesor; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - profesor. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Członek Senatu: Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego; Dziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku; Kierownik Katedry Analizy Nieliniowej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Kierownik Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Członek Rady Programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Polskie Towarzystwo Matematyczne; Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne; Komitet Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk ( , ); Członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ( ); Członek Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. J.P.Schaudera ( ); Członek Rady Programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu ( ); Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego ( ); Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-); Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego ( ). CZŁONKOSTWO W REDAKCJACH NAUKOWYCH CZASOPISM Czasopisma z listy filadelfijskiej Reports on Mathematical. Physics; Fixed Point Theory; Cluj-Napoca (Editor in- Chief); Fixed Point Theory and Applications, USA; Set Valued Analysis, Topological Methods in Nonlinear Analysis (Managing Editor); Pozostałe czasopisma Disscusiones Mathematicae DICO, Acta University Palacky (Olomounc), Journal of Fixed Point Theory (Indie), Mathematical Bulletin (Lwów), Nonlinear Analysis Forum (Korea), Advances in Fixed Point Theory (Kanada). ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA 1975 Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; 1976 Nagroda główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Mazurkiewicza ; 1986, 2006 Na grody Ministra Edukacji Narodowej 2000 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 1980 Medal za zasługi dla miasta Gdańska; 1997 Medal za zasługi położone dla Palacky University of Olomounc; 1999 Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2001 Medal okolicznościowy Palacky University of Olomounc ; 2001 Złoty Krzyż Zasługi; 2003 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2005 Medal za zasługi położone dla rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 14 nagród Rektora (w Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Bydgoszczy).

3 WYPROMOWANI DOKTORZY 1976 Józef Boryszewski 1976 Zygfryd Kucharski 1979 Sławomir Kwasik 1982 Jan Jezierski 1982 Jerzy Jezierski 1984 Zdzisław Dzedzej 1990 Sławomir Plaskacz 1990 Sławomir Jodko-Narkiewicz 1992 Dariusz Miklaszewski 1994 Mirosław Ślosarski 1997 Grzegorz Gabor 2000 Danuta Rozpłoch-Nowakowska 2005 Krzysztof Leśniak 2007 Robert Skiba 2013 Radosław Pietkun WYBRANE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE Wykłady zaproszone 1978 Uniwersytet w Bonn 1980, 1985 Uniwersytet De Montreal w Montrealu 1983 Calabria University - Cosenza, Włochy 1987 Uniwersytet w Monachium 1999 Uniwersytet Techniczny w Brnie 2005 Uniwersytet Warszawski 2007, 2008 Uniwersytety w Algierii 2009 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Mini semestry i warsztaty naukowe Centrum Banacha w Warszawie Analysis - główny organizator, Centrum Schaudera w Toruniu dwa mini semestry Topological Methods in Nonlinear Warsztaty z równań różniczkowych cząstkowych, Zimowa Szkoła Multivalued Analysis, Zimowa Szkoła Topological Methods in Nonlinear Analysis, Warsztaty dla uzdolnionej młodzieży (corocznie od roku 1991 trzydniowe warsztaty w dwóch grupach - po 16 godz. w każdej grupie) - opieka merytoryczna oraz wykład inauguracyjny; organizator: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

4 KONFERENCJE NAUKOWE Czechy Emiraty Arabskie Kanada Chiny Algieria

5 PROFESOR DR HAB. LECH GÓRNIEWICZ Profesor Lech Górniewicz, wybitny polski matematyk, badacz teorii punktów stałych i ich zastosowań w równaniach i inkluzjach różniczkowych, urodził się 4 stycznia 1941 roku w Budkowie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku podjął pracę na stanowisku asystenta w tej uczelni. W latach był zatrudniony w Oddziale Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie, uzyskując w 1971 roku stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1975 roku i został zatrudniony na stanowisku docenta na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych uzyskał w 1984 roku. Od tego czasu był zatrudniony na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracował 27 lat. Po przejściu na emeryturę w 2011 roku, podjął pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Profesor posiada bogaty dorobek naukowy. Najobszerniejszą jego część (120 pozycji) stanowią artykuły naukowe opublikowane w czasopismach matematycznych o wysokiej randze międzynarodowej. Istotne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmują Jego wydawnictwa monograficzne. Z ośmiu monografii dwie zostały wydane przez Kluwer Academic Publishers, dwie przez wydawnictwo Springer-Verlag, jedna przez wydawnictwo De Gruyter, a trzy pozostałe przez wydawnictwa krajowe, w tym przez Instytut Matematyczny PAN. Szczególne miejsce na tej liście zajmuje współautorska monografia Topological Fixed Point Theory of Multivalued Mappings. Została ona wydana w 1999 roku przez Kluwer Academic Publisher i wznowiona w 2006 roku przez wydawnictwo Springer, które planuje obecnie jej digitalizację. Profesor Lech Górniewicz cieszy się niekwestionowanym uznaniem w międzynarodowym środowisku matematycznym. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Moskwie, Montrealu, Bonn, Sherbrooke, Calabrii, Monachium, Florencji, Rzymie. Uczestniczy w kolegiach redakcyjnych wielu czasopism matematycznych o zasięgu międzynarodowym: Fixed Point Theory and Applications (USA), Set Valued Analysis (Włochy), Journal of Fixed Point Theory (Indie), Advances In Fixed Point Theory (Kanada), Fixed Point Theory (Rumunia, redaktor naczelny), Nonlinear Analysis Forum (Korea), Topological Methods in Nonlinear Analysis, Reports on Mathematical Physics (Polska). Profesor jest również członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Discussiones Mathematicae Control and Optimization wydawanego przez Uniwersytet Zielonogórski. Profesor posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Wypromował piętnastu doktorów nauk matematycznych, z których czterech uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, a dwóch z nich uzyskało już tytuł profesora. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Przez wiele lat kierował pracami Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera. Pełnił również funkcje Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Słupsku, Dyrektora Instytutu Matematyki UG i Instytutu Matematyki UMK oraz Kierownika Katedry Analizy Nieliniowej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

6 SŁYNNI MATEMATYCY

7 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY w Rektoracie ul. Licealna 9 Informacje biograficzne opracowano na podstawie materiałów dostarczonych z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Scenariusz wystawy: Joanna Kulińska, BU; Maria Maciejewska, BU Współpraca merytoryczna: prof. dr hab. Jerzy Motyl, UZ Realizacja plastyczna: Maria Maciejewska, BU Wykonanie prezentacji: Magdalena Ogrodowczyk, BU

8

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Biografia 1. Przebieg pracy zawodowej: Prof. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie, Dostojny Profesorze, Szanowni Państwo W tym szczególnym

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych. Mariusz Dzieciątko

Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych. Mariusz Dzieciątko Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r.

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. 100-lecie oddania do użytku najstarszego budynku Uczelni

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki Przegląd Uniwersytecki 6-8/2009 PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Matematyki n i Informatyki prezentacje Wydział Matematyki i Informatyki W ydział Matematyki i Informatyki ulokowany

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo