embepe Miejska Biblioteka Publiczna Żary 2011 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "embepe Miejska Biblioteka Publiczna Żary 2011 ISBN 978-83-88846-51-9"

Transkrypt

1 KSZTAŁTY WYOBRAŹNI Utwory laureatów V Konkursu Literackiego O Laur Dziewina

2 Publikacja pod redakcją Jana Wiktora Tyry Zespół redakcyjny: Anna Filipowska, Janina Lorenc-Wilga, Agnieszka Roman, Krzysztof Cymach Okładka i grafiki: Jan Wiktor Tyra Wersja elektroniczna dostępna na stronie (zakładka książka) embepe Miejska Biblioteka Publiczna Żary 2011 ISBN Druk: mała poligrafia embepe Żary Nakład: 30 egz.

3 O LAUR DZIEWINA 2011 SPOJRZENIE NA CAŁOŚĆ W 2011 roku po raz piąty odbył się konkurs literacki O Laur Dziewina. Na tę edycję konkursu nadesłano (ogółem) 122 prace. Teksty poetyckie i prozatorskie rozpatrywane były, jak co roku, rozłącznie. Kategoria trzecia, dodatkowa, obejmowała utwory związane tematycznie z Ziemią Żarską (tutaj poezja i proza nie były rozdzielane). Jury oceniło poza pięcioma pracami z kategorii dodatkowej 63 zestawy utworów poetyckich i 54 teksty pisane prozą. Niniejsza publikacja jest antologią tekstów nagrodzonych bądź wyróżnionych w V edycji konkursu. Laureatem pierwszej nagrody w kategorii prozy został Artur Wodarski (godło CHAT BLANC ). Jego Dziadek Józef ma wszelkie cechy noweli, takie jak: niewielkie rozmiary, jednowątkowość, skondensowana i wyraziście zarysowana akcja, dramatyczny charakter fabuły, wyraźnie zaznaczony punkt kulminacyjny (w którym rozstrzyga się los bohatera/bohaterów), a także dobitna, zaskakująca pointa. Co więcej, utwór ten jest realizacją tzw. teorii sokoła 1. Utwór autorstwa CHAT BLANC ma dwustopniową strukturę narracyjną: krótkie wypowiedzi narratora nadrzędnego znajdują się na początku i w zakończeniu tekstu, tworząc swoistą ramę kompozycyjną, natomiast resztę noweli wypełnia opowieść tytułowego dziadka Józefa. Utwór ten urzeka humorem, wartką, zaskakującą akcją oraz mądrością życiową bohaterów, którzy w trudnych, powojennych czasach rozumieli, że nie przeżyją, jeśli nie zdobędą się na wzajemną pomoc i życzliwość. Drugą nagrodę w dziedzinie prozy przyznano Tadeuszowi Skwarczyńskiemu (godło ASTE DUZ), autorowi tekstu pt. Olivier. Narrator bohater tego utworu, pensjonariusz więzienia w Sztumie, zainteresował się, a potem także zaopiekował, polną myszą, która zalęgła się w jego celi. Zwierzątko to budziło w więźniu wiele odczuć, takich jak współczucie, wesołość, wzruszenie, radość. Należy zwrócić uwagę na motto tego utworu, wskazujące, jak wielka jest w człowieku potrzeba przyjaźni. Olivier bowiem to opowieść o samotności i o ogromnej ludzkiej potrzebie utrzymywania kontaktu emocjonalnego z drugą istotą, którą z braku (odpo- 1 Jest to teoria stworzona w XIX wieku przez niemieckiego nowelistę i poetę P. Heysego. Teoria ta określa pewien typ noweli, której fabuła oparta jest na jakimś motywie, odgrywającym w tym utworze rolę dominującą i mającym znaczenia symboliczne. Motywem takim bywa przedmiot lub zwierzę (w tym przypadku jest to krowa Duśka symbol przetrwania, bytu rodziny, porozumienia sąsiedzkiego itd.). Wzorcowym przykładem noweli tego typu jest Sokół Giovanniego Boccaccia (stąd nazwa teorii).

4 wiednich czy jakichkolwiek) ludzi może być nawet małe, niezbyt inteligentne zwierzę. Narrator zatem nadał swojej myszy ludzkie imię Olivier, przez co w jakimś stopniu uczłowieczył ją, uczynił z niej substytut osoby, by nie była już czymś, lecz towarzyszem, namiastką przyjaciela. Łukasz Gołębiewski (godło: DISORDER) zdobył trzecią nagrodę w kategorii prozy. Autor ten napisał tekst pt. Vinska cesta Jeruzalem. Jest to nastrojowy utwór o wędrówce po bałkańskiej prowincji. Tekst ten zawiera sugestywne opisy miejsc, krajobrazów, smaków. Narracja prowadzona jest w czasie teraźniejszym, co tworzy iluzję, jakoby opowiadane zdarzenia działy się tu i teraz, na oczach czytelnika, który może odnosić wrażenie, że wędruje razem z bohaterem utworu. Anna Maria Karmowska (godło anomalia ) za tekst pt. Danse Macabre otrzymała jedno z wyróżnień w kategorii prozy. Jej utwór jest oparty na pomyśle wielorakiego wykorzystania motywu tańca. Tytuł dzieła oznacza taniec śmierci - popularny w sztukach plastycznych oraz literaturze późnego średniowiecza motyw korowodu tanecznego, w którym biorą udział ludzie wszystkich stanów, wszelkiej płci i wieku, prowadzeni przez upersonifikowaną Śmierć w formie ludzkiego szkieletu. W tekście A. M. Karmowskiej pojawiają się także współczesne tańce towarzyskie. Ich nazwy są tytułami rozdziałów, na które podzielono ten niewielki utwór. Każdy rozdział ukazuje inny etap życia bohaterki i odmienny rodzaj jej relacji z pewnym mężczyzną. Uwagę zwraca zastosowanie refrenu, formy dość rzadko spotykanej w epice. Do wyróżnionych prozaików należy także Katarzyna Micota (godło chryza ). Jej Pocztówki znad morza to pełen specyficznego nastroju utwór, którego bohaterka (będąca zarazem narratorem), przebywając na plaży, obserwuje znajdujące się tam rzeczy i osoby. Te obserwacje wywołują u niej różne skojarzenia, prowadzące z kolei do rozmaitych wspomnień. Obrazy przeszłości, jakie pojawiają się w umyśle bohaterki, są trudne, bolesne, a przez to w zadziwiający sposób odległe od atmosfery letniego dnia nad morzem i ostro z nią kontrastujące. Agnieszka Berdyszak (godło Janerka ), autorka tekstu pt. Pani Malwina, również otrzymała wyróżnienie w kategorii prozy. Jej utwór jest pełną ciepła opowieścią o nauczycielce, która w mądry, prawdziwie pedagogiczny sposób poradziła sobie z dziećmi wyrządzającymi jej uciążliwe psoty. Laureatem pierwszej nagrody w dziedzinie poezji został Artur Wodarski, wymieniony wyżej jako nagrodzony prozaik (jako poeta przyjął godło CHAT NOIR ). W swej twórczości poetyckiej porusza on różne problemy, takie jak np. radość tworzenia, przemijanie, przeznaczenie. Jego lustracja/z Misiem w tle to nieco ironiczny utwór o skomplikowanych

5 życiorysach bohaterów, których indywidualne losy powiązane są z przeobrażeniami historyczno-politycznymi, jakie miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest to utwór o chichocie historii, o przewrotności losu, który sprawia, że dawni antagoniści polityczni są zmuszeni stworzyć wspólną rodzinę. Tekst ten jednocześnie sugeruje, że czasami trzeba zapomnieć o ewentualnych rozliczeniach dotyczących przeszłości i skupić się na budowaniu przyszłości, patrząc na nią z nadzieją. Czesław Markiewicz (godło Astrolabium ) został uhonorowany drugą nagrodą w kategorii poezji. Nadesłał on na konkurs zestaw utworów, wyróżniających się specyficzną formą wszystkie są wierszami o bardzo długich (ponad dwudziestosylabowych) wersach. Teksty te sytuują się więc na pograniczu utworów wierszowanych i prozatorskich. Wyróżniają się one także intrygującą tematyką pojawia się w nich postać nieżyjącego już ojca, który jest wspominany przez syna (będącego podmiotem lirycznym tych utworów). Ów ojciec wciąż jest jakoś obecny w życiu syna, który dyskutuje z jego przekonaniami, wydaje się być z nim z czegoś nierozliczony, a także usiłuje się od niego uwolnić, wyzwolić się spod jego wpływu ( teraz chcę żeby puścił moją rękę ). Jasiek Szalej to pseudonim Janusza Solarza, laureata trzeciej nagrody w dziedzinie poezji. Tworzy on wiersze dość kunsztowne w formie, zawsze stroficzne (zwrotki zazwyczaj są czterowersowe), na ogół rymowane. Tematyka jego utworów jest różnorodna. Autor ten tworzy metaforę życia jako podróży koleją, a także bawi się formą sonetu, tworząc trawestację jednego z wierszy M. Sępa Szarzyńskiego. Małgorzata Stachowiak-Schreyner (godło KRYZYS WIEKU ŚRED- NIEGO ) należy do poetów, którym przyznano wyróżnienie. Autorka ta przysłała na konkurs m. in. wiersz pt. Julka. Podmiot liryczny tego utworu to kobieta, która zostaje przez swoją małą córeczkę zapytana, czym jest wieczność. Początkowo matka wspomina rozmaite narodziny i pogrzeby, obrazujące w jej umyśle zagadnienie przemijania pokoleń. Szybko jednak mama uświadamia sobie, że jej dziecko, istota, która przeżyła zaledwie kilka lat, nie pojmie, czym są pokolenia, ani też nie jest w stanie zrozumieć pojęć odnoszących się do jakichś większych jednostek czasu. Dla dziecka wiecznością jest czas, w którym zakłada sobie buty Do wyróżnionych poetów należy także Radosław Jaworowicz (godło Rozbrat ). Pisze on teksty o zróżnicowanej tematyce. Nie unika eksperymentów z formą (jeden z jego utworów nadesłanych na konkurs jest tekstem z pogranicza mowy wiązanej i prozy). Zamieszczony tu Strumień zawiera słuszną, jak się wydaje, myśl, że najlepiej się uczymy przez doświadczenie, uczestniczenie w danych wydarzeniach.

6 Trzecim z wyróżnionych poetów jest Mariusz Cezary Kosmala (godło Rum ). Wiersze, które nadesłał on na konkurs, są ze sobą powiązane tematycznie wszystkie dotyczą wędrówek po górach. Są to utwory o pięknie i groźnej potędze Tatr, o silnej więzi, jaka powstaje między towarzyszami górskich wędrówek, a także o przyczynie, dla której ludzie wędrują po górach, pokonując własne lenistwo czy zmęczenie. W kategorii dodatkowej, zawierającej teksty, których tematyka dotyczy Ziemi Żarskiej, nie przyznano nagrody. Jury uznało bowiem, że spośród nadesłanych tekstów (bardzo zresztą nielicznych) żaden nie wyróżnia się swymi walorami literackimi w takim stopniu, by mógł być nagrodzony. Gala konkursowa została zaplanowana na dzień 10 listopada 2011 roku. W ramach tej uroczystości przewidziano m.in. wręczenie nagród. Jedną z form uznania dla osób nagrodzonych i wyróżnionych jest zamieszczenie ich prac w niniejszej publikacji. Nagroda ta wydaje się niemała, jeśli wierzyć, że dzięki niej każdy z autorów, których teksty tu zamieszczono, osiągnie swoje non omnis moriar Przewodnicząca Jury dr Anna Filipowska (literaturoznawca)

7 Protokół z dnia 24 października 2011 roku z posiedzenia Jury V Konkursu Literackiego O Laur Dziewina Jury w składzie powołanym przez organizatorów: dr Anna Filipowska, literaturoznawca przewodnicząca Jury członkowie: Janusz Koniusz, poeta i prozaik - wiceprezes Zarządu Oddziału ZLP Zielona Góra; Grażyna Rozwadowska-Bar - poetka, członek ZLP; Edward Derylak prozaik; Zbigniew Kozłowski, prozaik, członek ZLP O/Zielona Góra. Sekretarz jury Janina Wilga. Na konkurs wpłynęło: - w kategorii poezji 63 prace konkursowe, - w kategorii prozy 54 prace konkursowe, - w kategorii tematyka Ziemi Żarskiej 5 prac konkursowych. Utwory te (sygnowane godłem) organizatorzy poddali osądowi Jurorów, które po obradach ustaliło werdykt i skorzystało z uprawnień innego podziału nagród, następnie otwarto koperty z godłami i przyznane nagrody oraz wyróżnienia przypadły następującym osobom: W kategorii poezji: I nagroda godło Chat Noir Artur Wodarski z Wyszanowa, za zestaw wierszy; w wysokości 500,- zł; II nagroda godło Astrolabium Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, za zestaw wierszy; w wysokości 300,- zł; III nagroda godło Jasiek Szalej Janusz Solarz, Croton-on-Hudson NY, USA, za zestaw wierszy; w wysokości 200,- zł; oraz trzy wyróżnienia w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym: - godło Kryzys Wieku Średniego Małgorzata Stachowiak-Schreyner z Sulechowa, za zestaw wierszy; - godło Rozbrat Radosław Jaworowicz z Kwidzynia, za zestaw wierszy; - godło Rum Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa, za zestaw wierszy; W kategorii prozy: I nagroda godło Chat Blanc Artur Wodarski z Wyszanowa, za utwór Dziadek Józef; w wysokości 500,- zł; II nagroda godło Aste Duz Tadeusz Skwarczyński ze Sztumu, za utwór Olivier; w wysokości 300,- zł; III nagroda godło Disorder Łukasz Gołębiewski z Warszawy, za utwór Vinska cesta Jeruzalem; w wysokości 200,- zł; oraz trzy wyróżnienia w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym: - godło Anomalia Anna Maria Karmowska z Nowej Soli, za utwór Danse Macabre, - godło Chryza Katarzyna Micota z Wielunia, za utwór Pocztówki znad morza, - godło Janerka Agnieszka Berdyszak z Czempinia, za utwór Pani Malwina. W kategorii dodatkowej - tematyka Ziemi Żarskiej: nagród i wyróżnień nie przyznano. Organizatorzy: - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach, Miejska Biblioteka Publiczna Żary, Żarskie Towarzystwo Kultury.

8 POEZJA Laureaci: - Artur Wodarski - Czesław Markiewicz - Janusz Solarz - Małgorzata Stachowiak-Schreyner - Radosław Jaworowicz - Mariusz Cezary Kosmala

9 Artur Wodarski - I nagroda w kategorii poezji terapeutyczne właściwości pisania aktualnie przesuwam sklepienie świata. proszę nie przeszkadzać wskazującym palcem zmieniam położenie chmury. teraz jest w porządku ale jeszcze pomyślę. słońce mi tu nie pasuje. prawa strona ma to do siebie że zawsze jestem zziębnięty więc słońce na lewo. teraz jakby lepiej. jeszcze trawa. najlepiej zielona i mocno przycięta. kłuje w bose stopy ale nie rani. przyjemne uczucie. mam chmury słońce i trawę. teraz ja. gdzieś pośrodku a może lepiej jednak wewnątrz. kolonia mrówek buduje we mnie kopce ale to nic bo przecież wnoszą życie. pachnie dzień gorący chleb na stole i sok z wiśni który spływa po brodzie. jeszcze pstryk palcami i pestki strzelają prosto w moje niebo. a niebo oddaje mi lewym deszczowym

10 lustracja /z Misiem w tle/ na drugim piętrze naszego bloku mieszkał Krzyś. Krzyś nie był lubiany bo lał w mordę zanim powiedział o co chodzi. potem Krzysiek wstąpił do zomo i bił w gębę jeszcze szybciej. pan Krzysztof ma dzisiaj czterdzieści pięć lat. córka oświadczyła że wkrótce zostanie dziadkiem a przyszły zięć przedstawił mu swojego ojca. ten przy wódce opowiedział o chuju z zomo co bił w ryja zanim powiedział o co chodzi. pan Krzysztof zamrugał oczami a potem już tylko płakała wódka. przy drugiej butelce wybrali imię dla dziecka a potem obaj tak pięknie zasnęli. pan Krzysztof to nawet ładniej a jak będzie córka to niech ma na imię Nadzieja

11 Czesław Markiewicz II nagroda w kategorii poezji Lear. Nienazwane nie istnieje Ojciec wybrał niewłaściwy moment na milczenie. Użył do tego wszystkich słów których za życia nie znał albo nie rozumiał. Domyślał się że ja je zrozumiem. Od tej chwili nie opuszcza mnie jego bezdech. Próba otwarcia ust zatopionych chropawą śliną. W zaryglowanym spojrzeniu roztacza się przestrzeń zaludniona lustrzanymi odbiciami pozostałych niezręcznie przy życiu. Puste blejtramy na ścianach pokoju gościnnego. Nie potrafię powiedzieć czy to jeszcze pojęcia czy już psy uwolnione na noc z łańcuchów. Jeśli nic nie słyszę to wcale nie znaczy że nikt nie mówi. Wystarczy odzew spuszczanego do studni wiadra szelest firany poruszonej nieobecnym ruchem. Na parapecie pod oknem echo łokcia odciśniętego na poduszce. Myślę że najpierw zesztywniał język. Zmieniło się tylko nasłonecznienie porannego pochrapywania. Reszta uległa rozkładowi wieczornej drzemki nocnego czuwania nad kołyską. Teraz porozumiewamy się dosypując nawzajem soli do beczek ocalałych na wszelki wypadek głęboko pod podłogą. Wspólnie przeganiamy stada łysych koni w przydomowym ogrodzie. W ostateczności łapię go na gorącym uczynku wygrzebującego psa spod płotu. (Żadnych kroków po niemalowanym. Pukania do drzwi. Słowa nie mają znaczenia.)

12 Hefajstos. Doskonałość albo wzór i podobieństwo nagi ojciec. już pewnie w raju (zasłużył sobie na to człapaniem w każdą niedzielę do najświętszego zbawiciela) bez wstydu. a jednak beznadziejnie. próbuje ukryć brak kostki w lewej stopie. taki przyszedł na świat. tak jak odszedł z tego świata. bo nie miał wyboru. bo w innym świecie nie było nieba. bo jego bóg takiego mi go stworzył; potem umarł. nadzwyczajnie. kuśtykając na mecz unii ze stalą. trzymając mnie za rękę (budziłem się z resztkami takich marzeń). teraz chcę żeby puścił moją rękę. tak jak nigdy nie wziął mnie na żadne zawody. chociaż do śmierci kibicowaliśmy temu samemu bogu. z przyzwyczajenia. albo ze strachu przed przegraną; umarł tam. gdzie ja się urodziłem. więc tutaj. dlatego bezkarnie szukam go w parkach. po szpitalach. na forach i cmentarzach. nie widuję jego twarzy na rozkładówkach tutejszych tygodników. nie słyszę jak każdej wielkiej nocy bez pretensji wyszeptuje to zdanie że prawda jest naga nawet bez kostki w lewej stopie. ten głos nie jest tembrem niespodziewanego proroka (zawsze chciał przy goleniu udawać bruce a springsteen a). przemawia niewytłumaczalnym językiem wniebowziętych parafian swojego ukrzyżowanego; chcę wziąć ze sobą dotykanie pierwszymi palcami jego mokrej twarzy. mylenie potu ze łzami. szorstkości skoszonej trawy z zarostem (jakie widywałem u świętych nad domowymi łóżkami). teraz widzę tylko zimę na jego banalnie ułożonej w bezruchu połaci. i boję się że on tego nie widzi. i nie spotkamy się. bo wierzymy wreszcie obaj każdy osobno w inaczej swojego boga---

13 Janusz Solarz III nagroda w kategorii poezji bez biletu koleje losu wybryki pocieszne na ślepych torach bez rozkładu jazdy ludzkie słabostki pociągi pośpieszne do rzeczy mówiąc krótko niepoważnych na ślepych torach bez rozkładu jazdy przedziały klasy pomylone chęci do rzeczy mówiąc krótko niepoważnych na marnych stacjach niegodnych pamięci przedziały klasy pomylone chęci nadmierna ufność w łaskę konduktora na marnych stacjach niegodnych pamięci szybkie przesiadki w cieniu semafora nadmierna ufność w łaskę konduktora ludzkie słabostki pociągi pośpieszne szybkie przesiadki w cieniu semafora wybryki losu koleje pocieszne

14 Sonnenizio* (Mikołaj Sęp Szarzyński) Pokój szczęśliwość, ale bojowanie to norma, której sednem jest niepokój. Drgają w pokoju dwa cienie na ścianie, wojna i pokój tańczą w jednym oku. Ludzkie ambicje to wyścig pokoju, pęd do zagłady przez pokój przechodni, aby w pokoju zahartować w boju najświętszy spokój do nieświętych zbrodni. Pokój jest pusty, a wojna gościnna, należy pokój wynająć od zaraz, bo w przedpokoju, jak niesie wieść gminna, bajkę pokoju chwalą wilk i baran. Wojna jest normą, pokój to wymówka: godzi ich cmentarz i śmierć pokojówka. * Sonnenizio zostało wymyślone we Florencji w trzynastym wieku. Jego pomysłodawcą był Vanni Fucci. Jak sonet, ma czternaście linijek. Zaczyna się wersem z sonetu napisanego przez kogoś innego i powtarza to samo słowo z pierwszego wersu w pozostałych trzynastu linijkach. Dante umieścił pana Fucci w siódmym kręgu piekła jako złodzieja. Tak wyjaśnia genezę sonnenizio Kim Addonizio, kalifornijska poetka, która, o ile mi wiadomo, sama jest twórcą tej formy literackiej.

15 Małgorzata Stachowiak-Schreyner wyróżnienie w kategorii poezji Julka - Mamo co to jest wieczność? pyta moja córka na mazurskim pomoście bosą stopą tańcząc między łuskami słońca odbitymi w wodzie i nagle przez pamięć ruszają karawany rodzinnych pogrzebów szlochają panny młode, wrzeszczą pulchne bety pełne cioć świeżo chrzczonych prababć i kuzynów i biały włos na wietrze wplątany w liść fiołka tańczy lekki i żywy, choć kogoś już nie ma. Moja córka je gruszkę, słodka kropla sierpnia płynie z różowej wargi na sukienkę w kotki, co biegają w jej świecie, w którym nie ma czasu i granic, bo tak mały w bezmiarze fantazji, gdzie od śmierci prawdziwszy jest Święty Mikołaj. Złoty promyk loka owija o paluszek, jak zawsze, gdy mocno rozmyśla o czymś ważnym mrużąc kocie oczy. - Wieczność to kiedy czekam, aż założysz buty.

16 Radosław Jaworowicz wyróżnienie w kategorii poezji Strumień w mojej opustoszonej szkole uprawiano młodzież aby po paru latach rozsiewała swoje wizytówki dziś niektórym zamiast wizytówek wyrastają dzieci a on w tamtym czasie odpierał ataki potomków Wandalów z ostatnich ławek, zaś zamiast do wizytówek przekonywał do adopcji cesarzy, królów Polski i Marszałka nie był specjalistą od wzruszeń nie płakał nad pokoleniem Kolumbów, nie chylił czoła przed zastępami Gagarinów, był metodyczny jak ci którzy łopatami teleskopów odkopywali planety z lawiny ciemności gdy odkrywał przede mną zbrodnie tyranów i bohaterstwa ofiar dostrzegłem że palce moich dłoni wydłużają się a głos obniża poznawać strumień to płynąć ze strumieniem

17 Mariusz Cezary Kosmala wyróżnienie w kategorii poezji Dnia o godz. 21:49 Mariusz Cezary Kosmala napisał(a): > Szanowni Państwo. > Zrzekam się tego wyróżnienia drukiem i nie wyrażam zgody na jakikolwiek druk moich wierszy. > Z wyrazami poważania - > Mariusz Cezary Kosmala Zamieszczamy wolę tego laureata z pytaniem, w jakim celu nadesłał swoje wiersze na konkurs?

18 PROZA Laureaci: - Artur Wodarski - Tadeusz Skwarczyński - Łukasz Gołębiewski - Anna Maria Karmowska - Katarzyna Micota - Agnieszka Berdyszak

19 Artur Wodarski I nagroda w kategorii prozy Dziadek Józef Dziadek Józef mieszkał w naszej wsi od niepamiętnych czasów. Na pytanie: od kiedy, odpowiadał: - A żebym, synek, nie skłamał - nie pamiętam. Zima wtedy była i to nie taka jak teraz - tylko prawdziwa. Śnieg sięgał po pachy i, żeby przez niego przejść, trza było deski do butów przywiązać. Pamiętam, jak szliśmy cały dzień przez las; ojciec wytyczał kierunek, patrząc na drzewa, szepcząc jakieś zaklęcia, jakby dogadywał się z diabłem, w którą stronę ma iść. Cały dobytek ojciec mój, Bronisław, ciągnął na saniach. Kury tam były, dwie kaczki i kogut hardy tak bardzo, że lisy bały się podchodzić blisko. Za saniami, przywiązana sznurkiem, szła krowa Duśka, największa pociecha naszej rodziny. Ojciec zajął pierwszy dom na skraju wioski. Dom nie był piękny i wyglądał gorzej od pozostałych, ale ojciec miał swoją filozofię i tak mówił do matki. - Anielka, jak przyjdzie znowu uciekać, to nie będzie żal tego porzucać. Do lasu też stąd blisko, więc ukryć się będzie łatwiej. Tak sobie mój ojciec wymyślił i tak stanęło, bo słowo ojca było święte. Nasz dom nie był może najpiękniejszy, ale za to dwupiętrowy. Mnie umieszczono na piętrze, w ciemnym pokoju, którego okna wychodziły na las. Strasznie się bałem tej pierwszej nocy, ale kiedy matka rozpaliła pod kuchnią, w domu zrobiło się ciepło i zmęczenie natychmiast wzięło górę nad strachem - zasnąłem. Nad ranem obudził mnie krzyk matki. - Bronek, Duśka zniknęła! I w jej głosie brzmiała prawdziwa rozpacz, bo Duśka dawała dużo pysznego mleka, a to, w tamtych powojennych czasach, był prawdziwy rarytas. Ojciec zerwał się na równe nogi, narzucił na siebie kożuch, na nogi walonki, które kiedyś zdjął z martwego ruskiego sołdata, i wyszedł na podwórze. Ciemno jeszcze było na dworze, więc z nosem przy ziemi wypatrywał krowich śladów, a kiedy już na nie trafił, ruszył niczym pies gończy. Brnął w tym śniegu tak długo, aż trop się urwał. Kiedy wrócił do domu, kożuch był cały mokry, a z jego brody zwisały sople lodu. Moja siostra Zosia, czteroletni szkrab, usiadła ojcu na kolana i dawaj go łapać za te sople. - Ale ślicne sepleniła po dziecinnemu, a ojciec, mimo groźnej miny, pozwalał jej na harce ze swoją brodą. Po chwili jednak zdjął ją z kolan i poszedł do sieni. Tam z przepastnej skrzyni, którą odziedziczył po swoim ojcu, a która przeszła z nami przez pół świata, wyjął niemieckiego mausera.

20 - Rany boskie, Bronek! Co ty chcesz zrobić? zawołała z trwogą moja matka. A ojciec, nic sobie nie robiąc z jej lamentów, załadował broń, przerzucił przez ramię i wyszedł z domu, a na odchodnym odwrócił się i spokojnym, ale twardym, głosem powiedział: - Nikt nas, Anielka, okradać nie będzie. Bez Duśki nie przeżyjemy. Idę odebrać, co swoje. I tyleśmy go widzieli. Podbiegłem do oszronionego okna i patrzyłem, jak mój ojciec brnie w śniegu i coraz bardziej oddala się od domu. Matka opadła na stołek, który stal przy piecu, i schowała twarz w dłoniach. Minęło południe, a ojca nie było widać. Korciło mnie, żeby za nim pójść, ale matka jakby wyczuła, co zamierzam, bo ciągle wynajdowała mi jakieś zajęcie, byleby tylko mieć mnie na oku. Wtem drzwi otworzyły się z hukiem i w progu stanął ojciec. Ledwiem go rozpoznał, bo jego twarz utonęła w parze wylatującej z końskiego pyska. Koń stał tuż za ojcem i próbował wsadzić łeb do środka izby, ale ojciec pociągnął za uzdę i koń przestał był ciekawski. - Aniela rzekł ojciec uroczyście, ale jakimś dziwnym, zmienionym głosem. Kunia przyprowadziłem. I uśmiechnął się szeroko, aż jego oszronione wąsy uniosły się do góry. Matka stała ze ścierką w dłoni. Podparła się pod boki i tonem niby zwyczajnym, ale takim, od którego mnie zmroziło, zapytała: - A Duśka gdzie? Ojciec uśmiechnął się jeszcze szczerzej i, wypuszczając z siebie powietrze, odpowiedział: - Też jest. A potem tak, jak stał, runął na posadzkę. Matka podbiegła do ojca, nachyliła się, żeby mu pomóc, ale nagle wyprostowała się i wycedziła przez zęby: - Pijanyś? Ojciec, z pozycji leżącej, spojrzał na nią jednym okiem i, nadal się uśmiechając, potwierdził: - Pijanym. A potem położył sobie rękę pod głowę i po chwili przez chałupę przeszło miarowe dudnienie; ojciec spał, a chrapanie niosło się po okolicy niczym jednostajny szum kolei szynowej. - Józiek! krzyknęła matka. Bierz konia i do obory. Podbiegłem do drzwi, chwyciłem za uzdę i pociągnąłem konia za sobą. Piękny to był koń; grzywę miał długą i wyczesaną, ogon do samej ziemi, uszy wysoko postawione, a w oczach widać było radość, o ile radość da się z oczu końskich wyczytać. Pokochałem to zwierzę od pierwszej chwili i on chyba też mnie polubił, bo gdy prowadziłem go do stajni, delikatnie skubał mnie chrapami w tyłek. Wprowadziłem konia i podrzuciłem mu siana, które zalegało w kącie. Chwilę postałem, patrząc, jak pałaszuje, klepnąłem go delikatnie po pysku i wyszedłem. Tymczasem w chałupie matka próbowała rozmó-

21 wić się z mężem. Ojciec siedział teraz na stołku, niedaleko pieca i popijał wielkimi haustami wodę z dzbanka. Kiedy skończył, obtarł rękawem wąsy z resztek płynu i powiedział: - Duśka już do nas nie wróci. Mimo ciepła bijącego od pieca, w chacie powiało chłodem. Co ja gadam, synek, mróz przeszedł przez dom taki, jakby w niej nigdy nie palono, a drzwi otwarte były całą zimę. Matka zerwała się na równe nogi. - Jak to, Bronek?! krzyknęła. - Cicho, matka, cicho uspokoił ją ojciec i rozpoczął opowieść. - Kiedym wyszedł z domu, odnalazłem ślady Duśki na śniegu. Szedłem tak długo, aż trop się urwał. Kręciłem się wkoło, jakby mnie giez uciął w - w tym momencie matka spojrzała na niego groźnie i porozumiewawczo wskazała na mnie głową. - No, w tyłek, oczywiście kontynuował ojciec. Po jakimś czasie wszedłem do wsi. Oj, Aniela! Piękna ta nasza wieś! Kościół, karczma i ludzie dobrzy, uczciwi i chętni do pomocy. Wszedłem do knajpy i od razu zwrócono na mnie uwagę, bo po chwili wszyscy umilkli i patrzyli z zaciekawieniem, ale i z odrobiną niechęci, jak to w przypadku nowych bywa. - Ktoś mi ukradł krowę powiedziałem głośno. Spod okna podniósł się chłop tak wielki, że głową prawie sięgał sufitu. Marny mój los pomyślałem, ale stałem w miejscu, niczym przybity do podłogi. Wszystkie oczy zwróciły się w stronę potężnego mężczyzny, a ten, patrząc na mnie, rzekł nad wyraz spokojnym głosem: - U nas nie ma złodziei. - Ale mnie krowa zniknęła powiedziałem z naciskiem. - Krowa nie igła. Znajdzie się na pewno filozoficznie odrzekł wielkolud. Chodź pan powiedział i sam ruszył do wyjścia. Nie próbowałem dyskutować i poszedłem w ślad za nim. - A wy dokąd? zapytał ostrym tonem olbrzym, widząc, że reszta gości szykuje się również do wyjścia. Nikt nie odpowiedział. Nieznajomy pokręcił głową, rozejrzał się po knajpie i już wiadomo było, że nikt nie śmie za nami ruszyć. Na dworze nachylił się do mnie i rzekł: - Wasza krowa jest u mnie. Zmroziło mnie. Wykonałem gest, jakbym chciał zdjąć mausera, ale nieznajomy spojrzał groźnie i twardo powiedział. - Nie ukradłem waszej krowy, tylko ją... adoptowałem. - Jak to adoptowałem? zapytałem zdziwiony. - A tak to i już odpowiedział krótko i rzucił. Idziemy. Szliśmy chwilę w milczeniu, a ja zastanawiałem się, co będzie dalej. Ubije mnie gdzieś pod lasem i wilkom podrzuci tak sobie myślałem i w duchu zacząłem odmawiać zdrowaśki, kiedy nieznajomy odezwał się znowu.

22 - Motyl jestem. Heniek Motyl przedstawił się. Ot, pewnie po to, bym wiedział kto, mnie do świętego Piotra odesłał pomyślałem, ale odpowiedziałem: - A ja Bronek. Bronek Włodarz. I na tym skończyły się konwenanse. Szliśmy dalej, aż dotarliśmy do dużej chałupy. Motyl otworzył bramę i wpuścił mnie na podwórko. Po chwili otworzył drzwi domu i stanęliśmy w sieni. Z kuchni buchnęło ciepło od buzującego ognia. - Siadaj, Bronek powiedział Motyl głosem nieznoszącym sprzeciwu. Dzieciaki! krzyknął tak, że szyby zadrżały w oknach. Przez chwilę w chałupie trwała cisza. Tylko pokrywka podskakiwała na garnku, który stał na rozgrzanym piecu. Nagle w sąsiednim pomieszczeniu rozległ się tumult i to taki, jakby sto koni wypuszczono z zagrody prosto na pastwiska pełne świeżej trawy. Drzwi otworzyły się z hukiem i do kuchni wtargnęło tornado w postaci ósemki dzieci. Gdy dostrzegły ojca, zamilkły, jakby ktoś głos im wyłączył, a potem patrząc na mnie, chórem zawołały: Dzień dobry! Motyl zadowolony rozparł się na zydelku, a ja zaskoczony wystękałem: - Dobry bo widok tej gromadki odjął mi mowę. - To moje dzieciaki rzekł gospodarz. Twoja krowa bardzo nam dzisiaj pomogła i gdy zauważył, że próbuję się odezwać, pomachał ręką i kontynuował. - Po północy chrust zbierałem w lesie, żeby rano do pieca było co wrzucić. Brnę w śniegu, sanie ciągnie mój kary i nagle słyszę muczenie. Cholera, myślę, ki diabeł, krowa w lesie czy jakiś zwierz tak wyje? Idę więc dalej za głosem. Dochodzę do zabudowań, w których nikt nie mieszka, bo jeszcze nie wiedziałem, że wy już zajęliście tę chatę i - opowieść przerwało wejście kobiety. - A ty, Heniek, gdzie się włóczył? zapytała gniewnie. Potem dostrzegła mnie i spąsowiała na twarzy. - Pochwalony powiedziałem. A ona skinęła głową. Brzuch miała wielgachny i widać było, że niedługo Motylom przybędzie jeszcze jedna gęba do karmienia. - Hela, to pan Bronek Włodarz. Krowa jest jego. Kobieta spojrzała na mnie przestraszona. - Ale my nie ukradli zapewniła. - Spokojnie, Hela. Bronek już wie. Podaj coś do wypicia i przegryzienia? przymilnie poprosił Motyl. Kobieta skinęła głową. Spojrzała na gromadkę dzieci i wykrzyknęła: - A wy tu czego? Sio do pokoju. Dzieciaki jak jeden mąż rzuciły się do drzwi. Po chwili za nimi zniknęła też Hela Motylowa.

23 - No, więc jak mówiłem, usłyszałem muczenie kontynuował Motyl. Podchodzę bliżej, otwieram drzwi obórki i zdębiałem, gdy zobaczyłem krowę. A potem przyszła radość, bo z mlekiem u nas krucho, a widziałeś, ile u mnie tego drobiazgu. Pokiwałem głową na znak, że rozumiem, a Motyl kontynuował. - Pomyślałem, że uchowała się, gdy uciekali Niemcy, i teraz biedna muczy, bo nie ma kto jej wydoić. Wziąłem postronek, przywiązałem krowę do sań, które ciągnął kary, i wróciłem do domu, i powiem ci, Bronek, że dawno tyle radosnego śmiechu u nas nie było. Hela nadoiła dwa wiaderka i każdy mógł się napić do woli. O, tu jest jeszcze kaneczka wskazał palcem. W tym momencie weszła Hela Motylowa. Na stole postawiła dwie butelki samogonu, dwie potężne pajdy chleba i grube na trzy palce kawałki solonej słoniny - Dalej nie musisz opowiadać raptem przerwała ojcu matka, pokazując oczami na mnie. Tato uśmiechnął się pod wąsem. - Racja, Aniela, racja pokiwał głową. - W każdym razie, tak my uradzili we dwójkę z Motylem: Duśka zostanie u niego, a my będziemy dostawać mleko dla dzieciaków i śmietanę. W zamian mamy konia, którego od czasu do czasu będziem im pożyczać zakończył ojciec. Matka patrzyła na niego uważnie, ale głos ojca był pewny i nie czuć w nim było wahania ani tym bardziej pytania o zgodę. Już postanowił, że tak właśnie będzie. - Dobrze, Bronek, zrobiłeś. Niech dzieci piją mleko na zdrowie - powiedziała i wyszła z kuchni. A ojciec siedział na zydelku i uśmiechał się szeroko do siebie. Potem odwrócił się w moją stronę i powiedział coś, co zapadło mi w pamięć na zawsze. - Pamiętaj, Józuś, że w życiu trzeba sobie pomagać. I choćby ci się wydawało, że sam sobie od gęby odbierasz, że krzywdzisz siebie i swoją rodzinę, miej na względzie innych, bo oni mogą mieć znacznie gorzej od ciebie. - Zapamiętam, tatulo odpowiedziałem i zdałem sobie sprawę, że ten na co dzień srogi chłop, twardy niczym akacjowy klocek, ma jednak dobre serce. Ojciec wyjął fajkę, nabił tytoniem i, bujając się na stołku, pykał z niej, aż zmęczony zasnął. - To ta fajka, synek powiedział dziadek Józef, wyjmując ją z ust. Niewiele mi po ojcu zostało rzekł w zamyśleniu ale mam tę fajkę, którą on sam dostał od swego ojca, i mam tę zasadę, którą mi wtedy przekazał. I powiem ci, synek, że niewiele czasu było potrzeba, bym się przekonał, jak mądra to była rada

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

www.abcprzedszkola.pl

www.abcprzedszkola.pl 1 do artykułu z cyklu Bajkowe Abecadło autorstwa Chanthy E.C. zamieszczonego na www.abcprzedszkola.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Występują: Narrator (przedszkolanka lub rodzic) Brzydkie Kaczątko Mama

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej

Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej wyspie, białej jak jego futerko. Pewnego wieczoru miś usiadł na górce i patrzył przed siebie. To, co podziwiał, było niebieskie i pełne gwiazd. Miś nie

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 1 ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 2 Padał deszcz. Mówią, że podczas deszczu dzieci się nudzą. Nie oni. Ukradkiem wzięli rowery i postanowili pojechać przed siebie: -myślisz, że babcia nas widziała?

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

s. Adriana Miś CSS Mały Ogrodnik Opowiadania o owocach Ducha Świętego Wydawnictwo WAM

s. Adriana Miś CSS Mały Ogrodnik Opowiadania o owocach Ducha Świętego Wydawnictwo WAM s. Adriana Miś CSS Mały Ogrodnik Opowiadania o owocach Ducha Świętego Wydawnictwo WAM s. Adriana Miś CSS Mały Ogrodnik Opowiadania o owocach Ducha Świętego Wydawnictwo WAM Nierówna walka Tego dnia Ogrodnik

Bardziej szczegółowo

Czerwony Kapturek inaczej

Czerwony Kapturek inaczej Czerwony Kapturek inaczej Grzegorz Korbański Na skraju lasu, koło wodospadów i kwiecistych ogrodów znajdował się mały, ale bardzo piękny domek. Domek był może i mały ale przyległo do niego wielkie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY Rzucanie palenia w czasie ciąży PRZEWODNIK DLA KOBIET W CIĄŻY PRAGNĄCYC H RZUCIĆ PALENIE Ciąża i palenie Większość kobiet palących w czasie ciąży wie, że może być to

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 51 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

Mam jednak nadzieję, że te ćwiczenia Ci się przydadzą :)

Mam jednak nadzieję, że te ćwiczenia Ci się przydadzą :) Przygotowałam dla Ciebie trzy ćwiczenia, które mogą pomóc Ci pisać w oryginalny sposób. Niestety, każdy z nas inaczej postrzega oryginalność dlatego ja zajęłam się tylko tym, co udało mi się rozpracować.

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Ilustrował Marek Nawrocki. Nasza Księgarnia

Ilustrował Marek Nawrocki. Nasza Księgarnia Ilustrował Marek Nawrocki Nasza Księgarnia Maciuś nie może spać i spać! Minęło jutro. I wreszcie miało przyjść pojutrze. Od wyjazdu na wakacje do gęstego lasu dzieliła Okropnego Maciusia tylko jedna noc.

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Drogi Doktorze! Drogi Doktorze!

Drogi Doktorze! Drogi Doktorze! Warszawa, 22 maja 1999 Nazywam się Łucja Kowalska i mam 9 lat. Piszę do Pana, ponieważ słyszałam o Panu na lekcjach języka polskiego. Pani powiedziała nam, że był Pan przyjacielem dzieci i dbał o nasze

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyć szczeniaka załatwiania się na dworze?

Jak nauczyć szczeniaka załatwiania się na dworze? Jak nauczyć szczeniaka załatwiania się na dworze? Właśnie sprawiłeś sobie małego, prześlicznego szczeniaczka. Jakaż wielka jest twoja radość, bo to milutkie, puchate zwierzątko jest po prostu śliczne.

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Ulubione zabawki. "Pluszowy miś" Ola Szulejko. "Mój misiaczek" Karolina Parzybut. "Mój misiaczek" Karolina Parzybut

Ulubione zabawki. Pluszowy miś Ola Szulejko. Mój misiaczek Karolina Parzybut. Mój misiaczek Karolina Parzybut Ulubione zabawki "Pluszowy miś" Ola Szulejko Miś, miś, piękny miś, z którym każdy śpi dziś. Już zgadliście? Bo ja tak! To wasz wspaniały pluszak. Wasza mama i wasz tata, też z nim kiedyś spali. A wiecie,

Bardziej szczegółowo

Copyright SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015 Copyright for the illustrations by SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015

Copyright SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015 Copyright for the illustrations by SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015 Grażyna Nowak Copyright SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015 Copyright for the illustrations by SBM Sp. z o.o., Warszawa 2015 Tekst: Grażyna Nowak Ilustracje, skład, okładka i przygotowanie do druku: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Ilustracje. Kasia Ko odziej. Nasza Księgarnia

Ilustracje. Kasia Ko odziej. Nasza Księgarnia Ilustracje Kasia Ko odziej Nasza Księgarnia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Katarzyna Majgier 2014 Projekt okładki i ilustracje Kasia Kołodziej 1. Wyobraźnia cioci Gosi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Anna Mikler-Chwastek & e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-077-4

Copyright by Anna Mikler-Chwastek & e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-077-4 Anna Mikler-Chwastek D UDEK I LODZIA Copyright by Anna Mikler-Chwastek & e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-077-4 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

Zauważcie, że gdy rozmawiamy o szczęściu, zadajemy specyficzne pytania:

Zauważcie, że gdy rozmawiamy o szczęściu, zadajemy specyficzne pytania: Nie potrafimy być szczęśliwi tak sobie, po prostu dla samego faktu; żądamy spełnienia jakichś tam warunków. Mówiąc dosadnie - nie potrafimy wyobrazić sobie, że można być szczęśliwym bez spełnienia tych

Bardziej szczegółowo

MIŚ MAŁGORZATKI Paweł Księżyk

MIŚ MAŁGORZATKI Paweł Księżyk MIŚ MAŁGORZATKI Paweł Księżyk MiŚ MAŁGORZATKI : Paweł Księżyk W pewnym miasteczku mieszkała sobie dziewczynka imieniem Małgorzatka. Chodziła do przedszkola i miała kochających rodziców. Była wesolutka,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie skarbu. Liczba osób: 1 + 1. Opis

Poszukiwanie skarbu. Liczba osób: 1 + 1. Opis Poszukiwanie skarbu Liczba osób: 1 + 1. Opis Na dworze, w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie, kępki trawy), chowamy jakiś przedmiot. Zależnie od naszych intencji może to być rzecz znana dziecku,

Bardziej szczegółowo

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń 1 Spis treści Od Autora......6 Katharsis...7 Zimowy wieczór......8 Cierpienie i rozpacz......9 Cel.... 10 Brat Niebieski.... 11 Czas.... 12 Opętana.... 14 * * * [Moja dusza słaba].... 16 * * * [Człowiek

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA

STARY TESTAMENT. JÓZEF I JEGO BRACIA 11. JÓZEF I JEGO BRACIA JÓZEF I JEGO BRACIA 53 Jakub miał wielu synów. Było ich dwunastu. Jakub kochał wszystkich, ale najbardziej kochał Józefa. Może to dlatego, że Józef urodził się, kiedy Jakub był już stary. Józef był mądrym

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu! Masz kłopot ze swoim dzieckiem?. Zwłaszcza rano - spieszysz się do pracy, a ono długo siedzi w

Drogi Rodzicu! Masz kłopot ze swoim dzieckiem?. Zwłaszcza rano - spieszysz się do pracy, a ono długo siedzi w Drogi Rodzicu! Masz kłopot ze swoim dzieckiem?. Zwłaszcza rano - spieszysz się do pracy, a ono długo siedzi w toalecie i każdą czynność wykonuje powoli? Narasta Cię frustracja? Myślisz, że robi to specjalnie,

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy.

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy. 5 6 Tyle nam powiedział Święty Paweł, jaka może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić

Bardziej szczegółowo

Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 5

Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 5 Słońce najbliższą gwiazdą Bogacenie słownictwa Kometus i astronauta (fragment) Piaskowy Wilk zwrócił się do Kometusa i zapytał, jak się sprawy mają w wielkim kosmosie. Kometus odpowiedział, że jak zwykle

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o kimś,

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 55

SP Klasa VI, temat 55 Noc betlejemska Noc, w którą na świat przyszedł Jezus, Józef i Maryja byli w podróży, dlatego że cesarz rzymski, [który rządził Palestyną] nakazał, aby każdy poszedł do miasta, gdzie się urodził, i tam

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE:

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA. PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI CELE GŁÓWNE: ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2015r. DLA DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI TEMATY TYGODNIA: 1. JESIEŃ W SADZIE 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE 3. O SOBIE SAMYM 4. NASZE ZMYSŁY CELE GŁÓWNE: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie ` ` ` dla najmłodszych.2. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com ` dla najmłodszych.3.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

Akcja EDUKACJA ZADANIA TRENINGOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESTAW 11. Wędrówki z dziadkiem Romanem

Akcja EDUKACJA ZADANIA TRENINGOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESTAW 11. Wędrówki z dziadkiem Romanem ZADANIA TRENINGOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO Akcja EDUKACJA ZESTAW 11. Wędrówki z dziadkiem Romanem Każde spotkanie z przyrodą jest prawdziwe i Wam też się może przytrafić. Należy tylko mieć czujne oczy i uszy

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

MAŁY, ALE WAŻNY. Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi.

MAŁY, ALE WAŻNY. Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi. MAŁY, ALE WAŻNY Gdy ciemno, szaro i ponuro, Gdy wiatr przygania burym chmurom, Kierowca stara się i trudzi, Aby Cię dostrzec w tłumie ludzi. Gdy odblask wisi na Twym plecaku, Tornistrze, swetrze, a nawet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Prywatny Rubikon. Esterko zaczął po chwili niepewnie

Prywatny Rubikon. Esterko zaczął po chwili niepewnie Prywatny Rubikon Ten dzień miał być inny, szczególny. W tym dniu miała się rozstrzygnąć jego przyszłość. Nigdy jeszcze w jego życiu nie zależało tak wiele od tak niewielu słów i tak niewielu minut. Jednak

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, panie Piotrze.

Dzień dobry, panie Piotrze. Staś był taki nieśmiały, że kiedy przyszedł listonosz, żeby doręczyć mu list, wstydził się powiedzieć dzień dobry. Staś lubił listonosza. Chciał z nim porozmawiać. Ale nie potrafił zdobyć się na odwagę.

Bardziej szczegółowo

TO BYŁA BARDZO DŁUGA NOC

TO BYŁA BARDZO DŁUGA NOC BIG DAY Teksty do utworów z albumu: TO BYŁA BARDZO DŁUGA NOC Wszelkie prawa zastrzeżone ZAIKS/BIEM 1998/1999 www.bigday.pl Jasnowidz (sł.: M. Ciurapiński) A kiedy płatki powiek skryją oczy Nie zawsze Mleczna

Bardziej szczegółowo

Październik. TYDZIEŃ 3.: oto bardzo ważna sprawa strona lewa, strona prawa

Październik. TYDZIEŃ 3.: oto bardzo ważna sprawa strona lewa, strona prawa Październik TYDZIEŃ 3.: oto bardzo ważna sprawa strona lewa, strona prawa Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl) Przebieg spotkania w Porannym kole: PONIEDZIAŁEK:

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo