REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata 2000-2006)"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata ) KSIĄśKI 1. DOLIŃSKI, Dariusz Psychologia wpływu społecznego. Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, s. Bibliogr. Sygn FILIPIAK, Marian Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin : Wydaw. UMCS, s. Bibliogr. Sygn MURDOCH, Anna Kreatywność w reklamie. Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. Bibliogr. Sygn OGONOWSKA, Agnieszka Przemoc ikoniczna : zarys wykładu. Kraków : Akademia Pedagogiczna, s. Bibliogr. Sygn SAREŁO, Zbigniew Media w słuŝbie osoby : etyka społecznego komunikowania. Toruń : Adam Marszałek, s. Sygn SOKOŁOWSKI, Marek Media wobec kulturowych przemian współczesności. Olsztyn : Kastylia, s. Bibliogr. Sygn ZWOLIŃSKI, Andrzej Obraz w relacjach społecznych. Kraków : WAM, s. Sygn ARTYKUŁY 8. ALBERTOWSKA, Anna Dziecko podmiot reklamy // Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s ALBIN, Krzysztof Reklama bywa szeptem // W: Szkice psychologiczne : doniesienia z badań :

2 aplikacje : refleksje. Wrocław : Wydaw. UW, s Sygn BAJDOWSKI, Jarosław Co to jest reklama społeczna? // Los. 2000, nr 1, s BAJEROWA, Irena Manipulacja językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego : (na przykładzie pewnego wywiadu prasowego) // Poradnik Językowy. 2005, nr 4, s BAJKA, Zbigniew Reklama w mediach // W: Dziennikarstwo i świat mediów. Wyd. 2 zm. i rozsz. Kraków : Universitas, s , bibliogr. Sygn BARTCZAK, Sabina Jak reklama namawia młodzieŝ do palenia papierosów // Wychowanie na co Dzień. 2002, nr 10/11, s BARUK, Agnieszka Izabela Reklama internetowa a relacje z nabywcami // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2003, nr 7, s BIERNACKA, Maja Magdalena Opinie o reklamie telewizyjnej // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2002, nr 10, s BIERNAT, Tomasz Media wychowanie czy manipulacja? // Wychowanie na co Dzień. 2000, nr 3, s BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria Agresja w reklamach kierowanych do dzieci // Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria Dzieci odbiorcy reklam // Wychowawca. 2002, nr 7/8, s CISOWSKA, Julita Elementy reklamowe w XIX-wiecznych polskich prospektach ksiąŝki religijnej // Roczniki Biblioteczne. R. 47 (2003), s Sygn CWALINA, Wojciech ; FALKOWSKI, Andrzej Emocje i poznanie w telewizyjnym przekazie reklamowym : wskaźniki dla marketingu politycznego i komercyjnego //W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 5. Wrocław : Wydaw.UW, s , bibliogr. Sygn CZUBAJ, Mariusz Wampirki i lolitki // Polityka. 2003, nr 28, s DERBICH, Jolanta Niebezpieczna reklama // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2001, nr 3, s DUDA, Aneta Reklama w teorii kultury przegląd wybranych stanowisk // Kultura i Edukacja. 2005, nr 1, s

3 24. DUDKIEWICZ, Magdalena Dyskretny urok starej reklamy // Wiedza i śycie. 2002, nr 3, s FRONTCZAK, Tomasz Formy reklamy w sieci // Internet. 2005, nr 2, s GAJOS, Beata Badanie oddziaływania reklamy telewizyjnej na uczniów // Kwartalnik Edukacyjny. 2002, nr 2, s GAJOS, Beata Oddziaływanie reklamy na dzieci i młodzieŝ : analiza etyczno-psychologiczna // Kwartalnik Edukacyjny. 2002, nr 3/4, s GAN, Iwona ; WOLFF, ElŜbieta Reklama i wychowanie // Problemy Rodziny. 2001, nr 1, s GŁOMSKA, Maria Czy reklamy są potrzebne? // Wychowawca. 2002, nr 7/8, s GŁOMSKA, Maria Reklama tak czy nie? // Wychowawca. 2000, nr 7/8, s GOŁĘBIEWSKA, Maria Znaczenia i wartości w reklamie analiza kulturoznawcza // Kultura i Społeczeństwo. 2002, nr 1, s GÓRSKI, Tomasz Z papierosem czy przeciw? // Świat Problemów. 2001, nr 5, s GRZESZAK, Adam A łódka płynie dalej // Polityka. 2005, nr 39, s GRZESZAK, Adam Handel dźwignią reklamy // Polityka. 2004, nr 10, s GRZESZAK, Adam Piwo na kruchym lodzie // Polityka. 2005, nr 26, s HENDRYKOWSKI, Marek Polonista w świecie reklamy i wideoklipu // Polonistyka. 2004, nr 5, s HENZLER, Michał Lekrama // Polityka. 2005, nr 10, s HORBACZEWSKI, Tomasz ; SZYMURA, BłaŜej Kibice, uwaga na marki! : o efektywności róŝnych form prezentacji marki na zewnętrznych planszach reklamowych // Studia Psychologiczne. T. 43 (2005), Z. 2, s , bibliogr. 39. JANIAK-JASIŃSKA, Agnieszka Bez tabu : polska reklama sto lat temu // Mówią Wieki. 2002, nr 3, s JAWŁOWSKA, Aldona Reklama jako przekaz wartości // W: Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s Sygn

4 41. KAROLCZAK-BIERNACKA, Barbara Sport i reklama : z psychologii percepcji, komunikacji i wpływu społecznego // Kultura Fizyczna. 2003, nr 9/10, s KOSMALSKA, Beata Reklama telewizyjna jako jeden z czynników globalizacji współczesnej kultury // W: Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s Sygn KOSSOWSKI, Paweł Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków : Impuls, s , bibliogr. Sygn Kowal, Jolanta ; WĘGŁOWSKA-RZEPA, Krystyna Skuteczna reklama jako przyczynek do sukcesu firmy : (raport z badań) // W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 6. Wrocław : Wydaw. UW, s Sygn KOŹLAK, Wiesław Reklama w ekologii. Cz. 1 // Problemy Ekologii. 2006, nr 2, s , bibliogr. 46. KRAJEWSKA, Beata Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 9, s KULA, Marcin Historia w reklamie handlowej // Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 1, s KUŚPIT, Małgorzata Dziecko w świecie reklamy // Remedium. 2006, nr 3, s KUŹNIEWSKA, Sylwia Techniki perswazyjne w reklamach : propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. 2004, nr 1, s KWIATKOWSKA, Magdalena Dziecko w reklamie społecznej // MałŜeństwo i Rodzina. 2004, nr 3, s KWIATKOWSKA, Magdalena Dziecko w reklamie społecznej // W: Blaski i cienie Ŝycia rodzinnego. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, s Sygn LEMAŃSKI, Robert Kiedy to się skończy? // Świat Problemów. 2005, nr 5, s LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ, Anna Gramy w reklamę, czyli o Ŝonglowaniu językiem, komunikacją, zakazami i sztuką // Edukacja Medialna. 2002, nr 2, s LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ, Anna

5 Kindermarketing po polsku reklama dla dziecka? // Edukacja Medialna. 2000, nr 1, s , bibliogr. 55. LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ, Anna Wizerunek dziecka w polskiej reklamie wabik czy konsument? // Edukacja Medialna. 2000, nr 4, s , bibliogr. 56. LIPKO, Tomasz Kulisy reklamowych sztuczek // Przekrój. 2002, nr 11, s LITWIŃSKA-MALEC, Katarzyna Manipulacja reklam telewizyjnych // Edukacja i Dialog. 2003, nr 6, s LIZAK, Jadwiga Nagłówek reklamy prasowej // Język Polski. 2000, nr 3/4, s LOEWE, Iwona Definicje i definiowanie w reklamie // Język Polski. 2004, nr 1/2, s LUBELSKA, Krystyna Chrupnij mnie // Polityka. 2000, nr 46, s LUBELSKA, Krystyna Królestwo proszku (do prania) // Polityka. 2004, nr 48, s LUBELSKA, Krystyna Pryszcz na ekranie // Polityka. 2005, nr 46, s LUBELSKA, Krystyna Rechot Cielęciny // Polityka. 2002, nr 10, s LUBELSKA, Krystyna Reklama z wysokim IQ // Polityka. 2003, nr 23, s LUBELSKA, Krystyna śubr z pianką na pysku // Polityka. 2004, nr 20, s. 78, ŁACIAK, Beata Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej // W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Poznań : Instytut Spraw Publicznych, s , bibliogr. Sygn MARCHLIK, Monika Dziecko w świecie reklamy // Wychowanie na co Dzień. 2000, nr 4/5, s , bibliogr. 68. MASIOTA, Jacek Wolna reklama i jej normatywne ograniczenia // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2000, nr 2, s MAY, Karolina Europejski szantaŝ czy wielki biznes? // Świat Problemów. 2005, nr 5, s MELLIBRUDA, Leszek Wymiary reklamy społecznej // Remedium. 2000, nr 2, s NIEĆ, Mateusz

6 Analiza prasoznawcza artykułu promującego // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2000, nr 4, s , bibliogr. 72. OKOŃ, Zbigniew ; ŚWIERCZYŃSKI, Marek Reklama wyrobów medycznych // Państwo i Prawo. 2004, nr 10, s OLCZAK, Małgorzata Reklama treningiem twórczości // Innowacje w Edukacji Akademickiej. 2002, nr 1, s , bibliogr. 74. ORKISZEWSKA, Barbara Uległość wobec reklam // Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s PAULUK, Dorota ; SOJKA, Agnieszka Obraz nowoczesnej kobiety w czasopismach młodzieŝowych i reklamie telewizyjnej // W: Edukacja zorientowana na XXI wiek. Lublin : Wydaw. UMCS, s Sygn PAWLICA, Beata ; WIDAWSKA, Edyta Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych // Edukacja i Dialog. 2001, nr 4, s PILLER, Joanna Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język // Poradnik Językowy. 2002, z. 10, s PODGÓRSKA, Joanna Kwestia biustu w gestii smaku // Polityka. 2005, nr 16, s PRAJSNER, Bogdan Co myślimy o reklamie. Cz. 1-2 // Remedium. 2000, nr 6, s ; nr 7/8, dod. Pomarańczowe Forum, s. X 80. Przemysł alkoholowy a zdrowie publiczne // Świat Problemów. 2005, nr 5, s RACZKOWSKA, Jadwiga Dzieci i młodzieŝ w świecie mamony // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2005, nr 5, s Reklama zwierciadło dusz // Tygodnik Powszechny. 2003, nr 50, wkł. s SARZYŃSKI, Piotr Pegaz z puszek // Polityka. 2003, nr 12, s. 70, SITARCZYK, Małgorzata ; ŁUKASIK, Magdalena Reklama i dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 8, s SKROBEK, Agnieszka Kij słuŝy do grania // Remedium. 2000, nr 2, s STĘPIEŃ, Michał PoŜegnanie z bajerem // Internet. 2004, nr 10, s SZCZĘSNA, Ewa Humor w reklamie // Przegląd Humanistyczny. 2003, nr 3, s SZLENDAK, Tomasz Komercjalizacja dzieciństwa : kilka uwag krytycznych o niewygodach

7 wychowania dzieci w kulturze konsumpcji // Kultura i Edukacja. 2005, nr 2, s SZYMURA, BłaŜej ; HORBACZEWSKI, Tomasz Poznawcze uwarunkowania skuteczności przekazu reklamowego // W: Społeczne ścieŝki poznania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s , bibliogr. Sygn SZYSZKO, Urszula Gry językowe w sloganach reklamowych // Język Polski. 2000, nr 3/4, s TOSCANI, Oliviero Moralność obrazu ; rozm. przepr. Wojciech Kocołowski // Przekrój. 2001, nr 1, s WIECZORKOWSKA, Magdalena Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku : zarys problematyki // Kultura i Społeczeństwo. 2005, nr 1, s WIŚNIEWSKA, Jadwiga Reklama : gra słowami // Wszystko dla Szkoły. 2004, nr 6, s WOSIK, Piotr Mikołaj w kulturze pop // Tygodnik Powszechny. 2001, nr 2, s ZAJDEL, Krzysztof Zapraszamy do reklamy // Edukacja i Dialog. 2001, nr 4, s ZALEWSKA-GRECHOL, Ewa Reklama w Internecie polski punkt widzenia // Poradnik Językowy. 2006, nr 1, s. 3-41, bibliogr. 97. ZAŁĘCKA, Danuta Reklamy papierosów a problem rozumienia // Poradnik Językowy. 2001, z. 8, s ZAPOLSKA, Anna Reklama krzywe zwierciadło kultury // Edukacja i Dialog. 2005, nr 2, s ZAWADA, Anna Reklama a socjalizacja społeczna dzieci i młodzieŝy // W: Media i edukacja w aspekcie globalizacji. Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, s Sygn ZAWADZKA, Anna Wartości interpersonalne a przywiązanie do marki produktu // Studia Psychologiczne. T. 39 (2001), s , bibliogr. Sygn ZWIERZCHOWSKI, Piotr Podaruj sobie odrobinę luksusu // W: Sens Ŝycia : sens wychowania. Bydgoszcz : Wers, [2001?]. s Sygn śarkiewicz-pacak, Aleksandra Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. 2002, nr 1, s

8 Rzeszów, 10 maja 2006 r. oprac. mgr Irena Niemczak

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011)

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) 1. "Swapping Culture" a adaptacja kulturowa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 2/2015 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI Maj - Czerwiec 2015 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo