BIULETYN PORANNY. GPW 3 września ŚWIAT Nasdaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq"

Transkrypt

1 BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce uwagę przykuwa zestawienie spółek rosnących i spadających, gdzie zaledwie 25 walorów odnotowało wzrost, natomiast aŝ 329 zamknęło się na niŝszym poziomie, co oznacza, iŝ szerokość rynku wyniosła 13:1 na rzecz spółek zniŝkujących. Taki odczyt jest niezwykle negatywny i sugeruje masowy odwrót od rynku akcji. WIG-20tuŜ po niŝszym otwarciu przełamał wsparcie wynikające z wtorkowego minimum, a w kolejnych godzinach przełamane zostały kolejne waŝne w krótkim terminie pułapy na 2138 oraz linia przyspieszonego trendu wzrostowego. Dzienne minimum zostało wytyczone na 2110 pkt., a zamknięcie nastąpiło w rejonie minimum. Stanowi ono najbliŝsze wsparcie, a w przypadku jego przełamania będę oczekiwał na test 2089 pkt., gdzie znajduje się dolne ograniczenie luki hossy. Ewentualne jej zamknięcie będzie wskazywało na słabość strony popytowej, co z kolei winno przełoŝyć się na pogłębienie spadku do 2037 lub teŝ minimum na 2019 pkt. Ten ostatni pułap ma istotną rangę w krótkim terminie, a jego przełamanie będzie oznaczało przełamanie sekwencji coraz wyŝszych lokalnych minimów, co z kolei dla części inwestorów będzie sygnałem do co najmniej silniejszej korekty. NajbliŜszy opór to 2135 pkt., gdzie znajduje się przebita wczoraj linia przyspieszonego trendu wzrostowego. W przypadku pokonania tego oporu będę oczekiwał na test 2168 pkt., gdzie znajduje się linia przyspieszonego trendu spadkowego. Linia ta juŝ zadziałała na sesji wtorkowej w związku z czym w przypadku ewentualnych wzrostów będę zwracał na nią uwagę. By myśleć o szansach na poprawę wskazań konieczne obecnie wydaje się pokonanie 2214 pkt. Jeśli spojrzymy na pozostałe indeksy GPW to widać, iŝ powróciły one do kanałów wzrostowych, z których się parę tygodni temu wybiły. Oznacza, to iŝ wcześniejsze wyłamania nie oznaczały siły kupujących, a były raczej pułapką, która miała skłonić do wiary w dalszy optymizm szerszą rzeszę inwestorów. Mając na względzie, iŝ indeksy nadbiły górne ograniczenia, a aktualnie naleŝy się liczyć z moŝliwymi naruszeniami linii trendów wzrostowych, które zazwyczaj stanowią dolne ograniczenia kanałów. W chwili obecnej najbliŝszej ma swig80, dla którego linia trendu znajduje się na pkt. Dla WIG20 ( jedyny, który nie wybił się z kanału) analogiczna linia znajduje się teraz na 1950 pkt. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie rozpocznie się od wzrostu, który będzie próbował zdyskontować, fakt, iŝ na świecie nie ma tragedii. Trzeba jednak pamiętać, iŝ w Polsce siła trendów jest znacząca i tak jak lekcewaŝyliśmy spadki jeszcze klika dni temu, tak potencjalny dzisiejszy wzrost moŝe zostać wykorzystany do pozbycia się akcji. Mam wraŝenie, iŝ siłą ruchu jest dość znacząca. Tomasz Jerzyk Komentarz terminowy Niedźwiedziom udało się wczoraj naruszyć waŝny zakres wsparcia Fibonacciego: pkt. Zamknięcie wypadło jednak dokładnie w wymienionym przedziale, choć z powodzeniem moŝna było potraktować wczorajsze naruszenie jako sygnał sprzedaŝy. Do takich wniosków skłaniało głównie zachowanie WIG-u 20, który z duŝym impetem przełamał analogiczną strefę cenową: pkt. Warto nadmienić, Ŝe tej przecenie towarzyszył spory wolumen obrotu, co bezsprzecznie potwierdzało słabość warszawskiego parkietu. Z punktu widzenia wykresu kontraktów sytuacja nie jest jednak do końca wyjaśniona (w kontekście sygnału sprzedaŝy), gdyŝ w końcowej fazie sesji bykom udało się jednak wybronić zakres: pkt. WaŜny zatem będzie przebieg czwartkowej i piątkowej sesji i to, czy uzyskamy dzisiaj (względnie jutro) potwierdzenie wygenerowanego wczoraj sygnału sprzedaŝy na indeksie. Warto równieŝ nadmienić, Ŝe kupującym w Niemczech równieŝ udało się wybronić na DAX-ie kluczową w tej chwili zaporę popytową: pkt. (choć w trakcie sesji notowania DAX-a przebiegały juŝ na poziomie: 5263 pkt.).biorąc pod uwagę skalę obecnej przeceny (od maksimum cenowego ustanowionego 25 sierpnia kontrakty straciły juŝ na wartości 8%) i silny zakres wsparcia: pkt., osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby kupujący spróbowali jednak dzisiaj zainicjować ruch odreagowujący. W tym kontekście bezsprzecznie zwróciłbym uwagę na strefę oporu: pkt., gdzie koncentrują się między innymi dwa zniesienia wewnętrzne: 38.2% i 61.8% (jest to zatem tzw. węzeł DiNapolego). Wydaje się, Ŝe jeśli obecna korekta spadkowa miałaby okazać się nieco trwalszym zjawiskiem, w/w zakres nie powinien zostać przełamany. Mniej więcej tutaj zatem ustawiłbym zlecenie zabezpieczające dla krótkich pozycji. W tym kontekście bacznie obserwowałbym takŝe indeks WIG 20, gdyŝ jego powrót (potwierdzony wzrostem obrotów) ponad przedział cenowy: pkt. anulowałby tak naprawdę wcześniej wygenerowany sygnał sprzedaŝy. Paweł Danielewicz S&P 500 Ropa ŚWIAT Nasdaq Miedź Komentarz do sesji w USA Cisza przed czy po burzy? Środowa sesja przyniosła względne uspokojenie nastrojów po wtorkowej silnej wyprzedaŝy. Zjawisko o tyle dziwne, Ŝe rynek otrzymał wystarczającą ilość katalizatorów w postaci danych makroekonomicznych, aby wykreować bardziej zdecydowany ruch. Ostatecznie, podaŝ, jaka uaktywniła się w końcówce sesji, zepchnęła główny indeks kolejną sesję z rzędu, tym razem o 0,3%. Dow Jones takŝe stracił 0,3% na wartości, a Nasdaq 0,1%. Jeszcze przed sesją, inwestorzy pilnie oczekiwali publikacji raportu ADP, będącego przedsmakiem informacji z rynku pracy, jaki czeka na nich w piątek. Niestety, nie są to dane wspierające stronę popytową rynku, bowiem raport wskazał, Ŝe w sierpniu w USA ubyło 298 tys. miejsc pracy wobec spodziewanej liczby 250 tys., co powoduje, Ŝe obecny konsensus co do oficjalnych danych Departamentu Pracy (redukcja zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 225 tys.) wydaje się być co najmniej konserwatywny. Pocieszeniem dla byków miał się okazać odczyt danych o zamówieniach w przemyśle amerykańskim w lipcu. I tym razem nastąpiło rozczarowanie mimo, Ŝe zamówienia wzrosły o 1,3% m/m, to jednak były niŝsze od szacunków analityków, zakładających ich wzrost o 2,2% m/m. Na dobrą sprawę, jedynie informacje o wzroście wydajności pracy w II kwartale roku do 6,6% mogła wzbudzić pewien entuzjazm (przed rewizją szacowano wzrost o 6,4%). Podczas czwartkowego handlu, determinantą nastrojów na Wall Street będą przede wszystkim cotygodniowe dane z rynku pracy. Dodatkowo, o 16 polskiego czasu opublikowany zostanie indeks ISM dla usług (prog. 48%), tym niemniej do bardziej zdecydowanych rozstrzygnięć, co do kierunku na najbliŝsze dni naleŝy raczej poczekać do piątkowego raportu o zmianie zatrudnienia w sierpniu. Adam Nowakowski WIG ,2-3,88% WIG 35784,4-4,25% mwig ,4-4,61% WIG-Banki 4794,2-5,59% WIG-Budowl 5404,1-3,74% WIG-Info 1222,5-2,46% WIG-Media 2974,8-3,60% WIG-SpoŜ. 2634,2-4,82% WIG 20 mwig40 Europa FTSE 4817,6-0,04% DAX 5319,8-0,14% BUX 18625,0-3,66% RTS 1053,2-1,90% ISE ,0-2,50% Ameryka Płn. i Płd. Dow J. 9280,7-0,32% S&P ,8-0,33% Nasdaq 1967,1-0,09% Bovespa 55695,0-1,14% Azja Indeks zmiana NIKKEI 10214,6-0,64% HangSen 19715,4 0,99% Shanghai 2830,2 4,24% Towary i surowce Ropa 68,38 0,48% Miedź 6158,00-0,46% Złoto 977,30-0,03% Srebro 15,45 0,34% Waluty EURPLN 4,14-0,27% USDPLN 2,90-0,24% CHFPLN 2,74-0,85%

2 SEKTOR ENERGETYCZNY BZ WBK PKO BP PKN ORLEN PKN ORLEN TVN TVN GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Wartość nowej emisji ma wynieść 5-6 mld zł; spółka moŝe zadebiutować w listopadzie na GPW Jak donosi prasa, wartość nowej emisji akcji PGE moŝe wynieść do 6 mld zł. Spółka chce wyemitować 220 mln akcji 15% kapitału. PGE planuje w październiku Road-show, a debiut na GPW w listopadzie. Prasa twierdzi, Ŝe przynajmniej 1/3 oferty będzie skierowana do klientów detalicznych. BZ WBK liczy, Ŝe ok. 8 proc. tegorocznej sprzedaŝy kredytów hipot. W 09 stanowić będą kredyty z dopłatą PKO BP Faktoring SA, nowa spółka w grupie PKO BP, zamierza w 2013 roku osiągnąć 10 proc. rynku faktoringowego Fitch umieścił rating długoterminowy PKN Orlen w walucie zagranicznej i krajowej na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym Litewska rafineria AB Mazeikiu Nafta zmieniła swoją nazwę na AB ORLEN Lietuva Udział TVN w oglądalności w sierpniu spadł do 10,67 proc. raport TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl Pod względem oglądalności ogółem udział TVN w sierpniu 2009 roku spadł rok do roku do 10,67 proc. z 11,49 proc. Stacja utrzymała czwartą pozycję za TVP1, Polsatem i TVP2. Nowy prezes TVN Markus Tellenbach nie przewiduje w ciągu najbliŝszych miesięcy zwiększenia zaangaŝowania TVN w platformie "n" Nie planuje takŝe Ŝadnych gwałtownych zmian w grupie. ZA PUŁAWY Zakłady Azotowe Puławy zapowiadają przeznaczenie 400 mln zł na inwestycje w roku obrotowym 2009/2010 BUDIMEX Wartość obecnego portfela zamówień to 4,5 mld zł, z czego ponad 1 mld zł ma zostać wykonany w tym roku - prezes BELVEDERE CENTROZAP COMARCH GINO ROSSI GRAAL HARDEX POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Główni wierzyciele Belvedere odrzucili plan restrukturyzacji przedstawiony wcześniej przez spółkę. SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 7,14 mln zł, w górę o 181% r/r. Comarch spodziewa się wypracowania przez grupę w 2009 r. przychodów na poziomie między 700 a 800 mln zł i dodatniego wyniku netto. Spółka zaleŝna SoftM powinna zakończyć 2010 rok neutralnym wynikiem finansowym lub niewielkim zyskiem. Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gino Rossi zdecydowało o warunkowym podwyŝszeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Komisja Nadzoru Finansowego nałoŝyła 40 tys. zł kary na spółkę Graal za naruszenie obowiązków informacyjnych. Całkowita wartość kontraktów podpisanych z Swedwood wyniosła 6,8 mln zł w okresie 22 maja 1 września br. LPP SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 162 mln zł, w górę o 5%. NEPENTES NG2 PLAST-BOX POZBUD WARIMPEX Nepentes, którego przychody w I półroczu tego roku wzrosły o 26 proc. rdr, chce utrzymać tę dynamikę w drugiej połowie roku. Liczy teŝ na wzrost dynamiki zysku operacyjnego. NG2 otrzyma 38,8 mln zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka otrzyma 4,56 mln zł dotacji. Wartość otrzymanych dotacji od PARP w dniu 30 kwietnia br. została zmniejszona o 1 mln do 5,16 mln zł. Warimpex sprzedał spółce Deka Immobilien hotel Andel's w Krakowie. RozwaŜa sprzedaŝ jednego, dwóch innych hoteli. WOLA INFO Wola Info spodziewa się, Ŝe prowadzona w spółce restrukturyzacja przyniesie około 2 mln zł oszczędności w III kw. i około 3 mln zł w IV kw. Jeszcze we wrześniu spółka spodziewa się nowych znaczących kontraktów. TRANSAKCJE AGORA DUDA POLIMEX PRÓCHNIK PROJPRZEM Insider sprzedał 6 tys. akcji po 24,25 w dniu 28 sierpnia. DM IDM, jednostka związana z Przewodniczącym RN, nabył 2,4 tys. akcji po 1,6-1,65 zł oraz sprzedał 1,9 tys. akcji po 1,65 zł w dniach sierpnia. Członek zarządu nabył 44,5 tys. akcji po 4,27 w dniu 31 sierpnia. Insider nabył 4,9 tys. akcji po 0,63 zł w dniu 1 września Członek zarządu sprzedał 818 akcji po 15,02 zł w dniach czerwca oraz 910 akcji po 16,11 zł w dniu 1 września. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Marcin Tomczak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE DANE MAKRO PKB Polski w II kwartale 2009 roku wzrósł o 1,4 proc. rdr po wzroście o 1,7 proc. rdr w I kwartale 2009 r. - podał Eurostat. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w sierpniu wzrósł, co oznacza, Ŝe stopa bezrobocia w drugiej połowie 2009 r. wzrośnie - wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy euro spadł w II kwartale 2009 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 0,1 proc. kwartał do kwartału, a liczony rok do roku spadł o 4,7 proc. - podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w wyliczeniach. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 0,8 proc. w VII 2009 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 8,5 proc. - podał europejski urząd statystyczny Eurostat.

3 USA: zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks spadł w tygodniu zakończonym 28 sierpnia o 2,2 proc. - podano w komunikacie. USA W sierpniu 2009 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników spadła o 13,8 proc. w stosunku do tego samego okresu roku wynika z opublikowanego raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. USA W firmach w ubyło w sierpniu miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 6,6 proc. w II kwartale 2009 r., po wzroście w I kwartale o 1,6 proc. - podał Departament Pracy w komunikacie ostateczne wyliczenia. OPINIE ElŜbieta Suchocka-Roguska wiceminister finansów: Nie ma obecnie przesłanek, Ŝeby twierdzić, Ŝe tegoroczny deficyt budŝetowy, po nowelizacji ustawy zapisany na poziomie 27,2 mld zł będzie niŝszy. Dokładniejsza ocena perspektyw dla budŝetu będzie moŝliwa po III kwartale - ocenia w rozmowie z PAP Dane o PKB za drugi kwartał są duŝym pozytywnym zaskoczeniem i z pewnością przyczynią się do rewizji przez MFW prognozy dynamiki polskiego PKB w 2009 r. - uwaŝa Katarzyna Zajdel-Kurowska, przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, Ŝe pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w I półroczu pozostawała stabilna, a średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie wskazują powodów do obaw. Dane o PKB za II kw r. potwierdzają, Ŝe polska gospodarka dobrze radzi sobie z kryzysem. Oznaczają równieŝ, Ŝe w całym 2009 r. PKB moŝe być wyŝszy od oczekiwań agencji - powiedział PAP Kai Stukenbrock, analityk agencji ratingowej Standard&Poor's. Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawi podstawowe stopy procentowe bez zmian na czwartkowym posiedzeniu - oceniają analitycy. KALENDARIUM CZWARTEK 3 WRZEŚNIA Suwary - początek przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaŝy akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę. Wezwanie potrwa do 16 września; Police - NWZA zdecyduje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz PKO BP; Konsorcjum Stali - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej; Instal-Lublin - NWZA w sprawie podjęcia uchwały dot. warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i zmiany statutu spółki; Strefa euro (09:58) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 45,7 pkt. Prognoza: 49,5 pkt. Wielka Brytania (10:28) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 53,2 pkt. Prognoza: 54 pkt. Strefa euro (11:00) Publikacja danych o dynamice sprzedaŝy detalicznej (Retail Sales) za lipiec. Poprzednia wartość: -0,2% m/m. Oczekiwania: 0,3% m/m. ECB (13:45) Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja o wysokości stóp procentowych USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (Initial Claims). Poprzednia wartość: 570 tys. Oczekiwania: 570 tys. USA (16:00) Publikacja indeksu ISM (dawniej NAPM) dla sektora usług (ISM Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 46,4 pkt. Oczekiwania: 48,0 pkt. PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA EFH śurawie WieŜowe NWZA m.in. ws. utworzenia i uŝycia kapitału rezerwowego. EnergomontaŜ-Południe - NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, w sprawie emisji akcji serii E i F bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, a takŝe w sprawie emisji akcji serii F bez prawa poboru w trybie oferty publicznej; USA (14:30) Publikacja danych o średniej długości tygodnia pracy (Average Workweek) za sierpień. Poprzednia wartość: 33,1 godz. Prognoza: 33,1 godz. USA (14:30) Publikacja stopy bezrobocia (Unemployment Rate) za sierpień. Poprzednia wartość: 9,4%. Prognoza: 9,5%. USA (14:30) Publikacja danych o dynamice zarobków (Hourly Earnings) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,2%. Oczekiwania: 0,1%. USA (14:30) Publikacja danych o zmianie ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (Nonfarm Payrolls) za sierpień. Poprzednia wartość: -247 tys. Prognoza: -225 tys. PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA Mispol - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy; POLSKA Publikacja danych o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych za sierpień 2009 r. POLSKA Publikacja danych o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji za sierpień 2009 roku. WTOREK, 8 WRZEŚNIA Stalprodukt - ustalenie prawa do 8 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 24 września; ŚnieŜka - dzień wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję; Kredyt Inkaso - dzień ustalenia prawa do 0,9 zł dywidendy na akcję; DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień(prog. 565 tys.; poprz. 570 tys.). USA (16:00) Publikacja indeksu ISM dla sektora usług za sierpień (prog.48 pkt.; poprz. 46,4 pkt.). Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

4 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energie ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 751,7231 0,67% BNPIREER 192,3817-1,77% BNPIEEER 158,3779-1,63% BNPIGWER 138,1092-0,80% BNPIWAER 125,4496-1,20% BNPITPER 177,8495-0,19% BNPIGIER 193,8831-0,96% KMAI8ER 108,5809-0,04%

5 Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport poranny GPW. czwartek, 14 sierpnia 2014, 08:55

Raport poranny GPW. czwartek, 14 sierpnia 2014, 08:55 GPW czwartek, 14 sierpnia 2014, 08:55 Dziś na rynkach Środowa sesja przyniosła kontynuację ocieplenia nastrojów na krajowym parkiecie. W pozytywne nastroje włączyły się głównie największe spółki co też

Bardziej szczegółowo

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 11 maja 2015 r.

Przegląd tygodniowy poniedziałek, 11 maja 2015 r. poniedziałek, 11 maja 215 r. Sytuacja rynkowa Poświąteczny tydzień inwestorzy na GPW rozpoczęli w dobrych nastrojach. Pierwsze publikacje makro zawierały finalne odczyty PMI dla przemysłu, lekko poprawione

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008 BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 857 7 450 USD/t PONIEDZIAŁEK, 4.0.2008 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 26 kwietnia 2013

BIULETYN PORANNY piątek, 26 kwietnia 2013 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 25 kwietnia 2013 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 287 20 0,88% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2310 Kurs zamknięcia 2 282 1

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo