BIULETYN PORANNY. GPW 3 września ŚWIAT Nasdaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq"

Transkrypt

1 BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce uwagę przykuwa zestawienie spółek rosnących i spadających, gdzie zaledwie 25 walorów odnotowało wzrost, natomiast aŝ 329 zamknęło się na niŝszym poziomie, co oznacza, iŝ szerokość rynku wyniosła 13:1 na rzecz spółek zniŝkujących. Taki odczyt jest niezwykle negatywny i sugeruje masowy odwrót od rynku akcji. WIG-20tuŜ po niŝszym otwarciu przełamał wsparcie wynikające z wtorkowego minimum, a w kolejnych godzinach przełamane zostały kolejne waŝne w krótkim terminie pułapy na 2138 oraz linia przyspieszonego trendu wzrostowego. Dzienne minimum zostało wytyczone na 2110 pkt., a zamknięcie nastąpiło w rejonie minimum. Stanowi ono najbliŝsze wsparcie, a w przypadku jego przełamania będę oczekiwał na test 2089 pkt., gdzie znajduje się dolne ograniczenie luki hossy. Ewentualne jej zamknięcie będzie wskazywało na słabość strony popytowej, co z kolei winno przełoŝyć się na pogłębienie spadku do 2037 lub teŝ minimum na 2019 pkt. Ten ostatni pułap ma istotną rangę w krótkim terminie, a jego przełamanie będzie oznaczało przełamanie sekwencji coraz wyŝszych lokalnych minimów, co z kolei dla części inwestorów będzie sygnałem do co najmniej silniejszej korekty. NajbliŜszy opór to 2135 pkt., gdzie znajduje się przebita wczoraj linia przyspieszonego trendu wzrostowego. W przypadku pokonania tego oporu będę oczekiwał na test 2168 pkt., gdzie znajduje się linia przyspieszonego trendu spadkowego. Linia ta juŝ zadziałała na sesji wtorkowej w związku z czym w przypadku ewentualnych wzrostów będę zwracał na nią uwagę. By myśleć o szansach na poprawę wskazań konieczne obecnie wydaje się pokonanie 2214 pkt. Jeśli spojrzymy na pozostałe indeksy GPW to widać, iŝ powróciły one do kanałów wzrostowych, z których się parę tygodni temu wybiły. Oznacza, to iŝ wcześniejsze wyłamania nie oznaczały siły kupujących, a były raczej pułapką, która miała skłonić do wiary w dalszy optymizm szerszą rzeszę inwestorów. Mając na względzie, iŝ indeksy nadbiły górne ograniczenia, a aktualnie naleŝy się liczyć z moŝliwymi naruszeniami linii trendów wzrostowych, które zazwyczaj stanowią dolne ograniczenia kanałów. W chwili obecnej najbliŝszej ma swig80, dla którego linia trendu znajduje się na pkt. Dla WIG20 ( jedyny, który nie wybił się z kanału) analogiczna linia znajduje się teraz na 1950 pkt. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie rozpocznie się od wzrostu, który będzie próbował zdyskontować, fakt, iŝ na świecie nie ma tragedii. Trzeba jednak pamiętać, iŝ w Polsce siła trendów jest znacząca i tak jak lekcewaŝyliśmy spadki jeszcze klika dni temu, tak potencjalny dzisiejszy wzrost moŝe zostać wykorzystany do pozbycia się akcji. Mam wraŝenie, iŝ siłą ruchu jest dość znacząca. Tomasz Jerzyk Komentarz terminowy Niedźwiedziom udało się wczoraj naruszyć waŝny zakres wsparcia Fibonacciego: pkt. Zamknięcie wypadło jednak dokładnie w wymienionym przedziale, choć z powodzeniem moŝna było potraktować wczorajsze naruszenie jako sygnał sprzedaŝy. Do takich wniosków skłaniało głównie zachowanie WIG-u 20, który z duŝym impetem przełamał analogiczną strefę cenową: pkt. Warto nadmienić, Ŝe tej przecenie towarzyszył spory wolumen obrotu, co bezsprzecznie potwierdzało słabość warszawskiego parkietu. Z punktu widzenia wykresu kontraktów sytuacja nie jest jednak do końca wyjaśniona (w kontekście sygnału sprzedaŝy), gdyŝ w końcowej fazie sesji bykom udało się jednak wybronić zakres: pkt. WaŜny zatem będzie przebieg czwartkowej i piątkowej sesji i to, czy uzyskamy dzisiaj (względnie jutro) potwierdzenie wygenerowanego wczoraj sygnału sprzedaŝy na indeksie. Warto równieŝ nadmienić, Ŝe kupującym w Niemczech równieŝ udało się wybronić na DAX-ie kluczową w tej chwili zaporę popytową: pkt. (choć w trakcie sesji notowania DAX-a przebiegały juŝ na poziomie: 5263 pkt.).biorąc pod uwagę skalę obecnej przeceny (od maksimum cenowego ustanowionego 25 sierpnia kontrakty straciły juŝ na wartości 8%) i silny zakres wsparcia: pkt., osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby kupujący spróbowali jednak dzisiaj zainicjować ruch odreagowujący. W tym kontekście bezsprzecznie zwróciłbym uwagę na strefę oporu: pkt., gdzie koncentrują się między innymi dwa zniesienia wewnętrzne: 38.2% i 61.8% (jest to zatem tzw. węzeł DiNapolego). Wydaje się, Ŝe jeśli obecna korekta spadkowa miałaby okazać się nieco trwalszym zjawiskiem, w/w zakres nie powinien zostać przełamany. Mniej więcej tutaj zatem ustawiłbym zlecenie zabezpieczające dla krótkich pozycji. W tym kontekście bacznie obserwowałbym takŝe indeks WIG 20, gdyŝ jego powrót (potwierdzony wzrostem obrotów) ponad przedział cenowy: pkt. anulowałby tak naprawdę wcześniej wygenerowany sygnał sprzedaŝy. Paweł Danielewicz S&P 500 Ropa ŚWIAT Nasdaq Miedź Komentarz do sesji w USA Cisza przed czy po burzy? Środowa sesja przyniosła względne uspokojenie nastrojów po wtorkowej silnej wyprzedaŝy. Zjawisko o tyle dziwne, Ŝe rynek otrzymał wystarczającą ilość katalizatorów w postaci danych makroekonomicznych, aby wykreować bardziej zdecydowany ruch. Ostatecznie, podaŝ, jaka uaktywniła się w końcówce sesji, zepchnęła główny indeks kolejną sesję z rzędu, tym razem o 0,3%. Dow Jones takŝe stracił 0,3% na wartości, a Nasdaq 0,1%. Jeszcze przed sesją, inwestorzy pilnie oczekiwali publikacji raportu ADP, będącego przedsmakiem informacji z rynku pracy, jaki czeka na nich w piątek. Niestety, nie są to dane wspierające stronę popytową rynku, bowiem raport wskazał, Ŝe w sierpniu w USA ubyło 298 tys. miejsc pracy wobec spodziewanej liczby 250 tys., co powoduje, Ŝe obecny konsensus co do oficjalnych danych Departamentu Pracy (redukcja zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 225 tys.) wydaje się być co najmniej konserwatywny. Pocieszeniem dla byków miał się okazać odczyt danych o zamówieniach w przemyśle amerykańskim w lipcu. I tym razem nastąpiło rozczarowanie mimo, Ŝe zamówienia wzrosły o 1,3% m/m, to jednak były niŝsze od szacunków analityków, zakładających ich wzrost o 2,2% m/m. Na dobrą sprawę, jedynie informacje o wzroście wydajności pracy w II kwartale roku do 6,6% mogła wzbudzić pewien entuzjazm (przed rewizją szacowano wzrost o 6,4%). Podczas czwartkowego handlu, determinantą nastrojów na Wall Street będą przede wszystkim cotygodniowe dane z rynku pracy. Dodatkowo, o 16 polskiego czasu opublikowany zostanie indeks ISM dla usług (prog. 48%), tym niemniej do bardziej zdecydowanych rozstrzygnięć, co do kierunku na najbliŝsze dni naleŝy raczej poczekać do piątkowego raportu o zmianie zatrudnienia w sierpniu. Adam Nowakowski WIG ,2-3,88% WIG 35784,4-4,25% mwig ,4-4,61% WIG-Banki 4794,2-5,59% WIG-Budowl 5404,1-3,74% WIG-Info 1222,5-2,46% WIG-Media 2974,8-3,60% WIG-SpoŜ. 2634,2-4,82% WIG 20 mwig40 Europa FTSE 4817,6-0,04% DAX 5319,8-0,14% BUX 18625,0-3,66% RTS 1053,2-1,90% ISE ,0-2,50% Ameryka Płn. i Płd. Dow J. 9280,7-0,32% S&P ,8-0,33% Nasdaq 1967,1-0,09% Bovespa 55695,0-1,14% Azja Indeks zmiana NIKKEI 10214,6-0,64% HangSen 19715,4 0,99% Shanghai 2830,2 4,24% Towary i surowce Ropa 68,38 0,48% Miedź 6158,00-0,46% Złoto 977,30-0,03% Srebro 15,45 0,34% Waluty EURPLN 4,14-0,27% USDPLN 2,90-0,24% CHFPLN 2,74-0,85%

2 SEKTOR ENERGETYCZNY BZ WBK PKO BP PKN ORLEN PKN ORLEN TVN TVN GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Wartość nowej emisji ma wynieść 5-6 mld zł; spółka moŝe zadebiutować w listopadzie na GPW Jak donosi prasa, wartość nowej emisji akcji PGE moŝe wynieść do 6 mld zł. Spółka chce wyemitować 220 mln akcji 15% kapitału. PGE planuje w październiku Road-show, a debiut na GPW w listopadzie. Prasa twierdzi, Ŝe przynajmniej 1/3 oferty będzie skierowana do klientów detalicznych. BZ WBK liczy, Ŝe ok. 8 proc. tegorocznej sprzedaŝy kredytów hipot. W 09 stanowić będą kredyty z dopłatą PKO BP Faktoring SA, nowa spółka w grupie PKO BP, zamierza w 2013 roku osiągnąć 10 proc. rynku faktoringowego Fitch umieścił rating długoterminowy PKN Orlen w walucie zagranicznej i krajowej na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym Litewska rafineria AB Mazeikiu Nafta zmieniła swoją nazwę na AB ORLEN Lietuva Udział TVN w oglądalności w sierpniu spadł do 10,67 proc. raport TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl Pod względem oglądalności ogółem udział TVN w sierpniu 2009 roku spadł rok do roku do 10,67 proc. z 11,49 proc. Stacja utrzymała czwartą pozycję za TVP1, Polsatem i TVP2. Nowy prezes TVN Markus Tellenbach nie przewiduje w ciągu najbliŝszych miesięcy zwiększenia zaangaŝowania TVN w platformie "n" Nie planuje takŝe Ŝadnych gwałtownych zmian w grupie. ZA PUŁAWY Zakłady Azotowe Puławy zapowiadają przeznaczenie 400 mln zł na inwestycje w roku obrotowym 2009/2010 BUDIMEX Wartość obecnego portfela zamówień to 4,5 mld zł, z czego ponad 1 mld zł ma zostać wykonany w tym roku - prezes BELVEDERE CENTROZAP COMARCH GINO ROSSI GRAAL HARDEX POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Główni wierzyciele Belvedere odrzucili plan restrukturyzacji przedstawiony wcześniej przez spółkę. SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 7,14 mln zł, w górę o 181% r/r. Comarch spodziewa się wypracowania przez grupę w 2009 r. przychodów na poziomie między 700 a 800 mln zł i dodatniego wyniku netto. Spółka zaleŝna SoftM powinna zakończyć 2010 rok neutralnym wynikiem finansowym lub niewielkim zyskiem. Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gino Rossi zdecydowało o warunkowym podwyŝszeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Komisja Nadzoru Finansowego nałoŝyła 40 tys. zł kary na spółkę Graal za naruszenie obowiązków informacyjnych. Całkowita wartość kontraktów podpisanych z Swedwood wyniosła 6,8 mln zł w okresie 22 maja 1 września br. LPP SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 162 mln zł, w górę o 5%. NEPENTES NG2 PLAST-BOX POZBUD WARIMPEX Nepentes, którego przychody w I półroczu tego roku wzrosły o 26 proc. rdr, chce utrzymać tę dynamikę w drugiej połowie roku. Liczy teŝ na wzrost dynamiki zysku operacyjnego. NG2 otrzyma 38,8 mln zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka otrzyma 4,56 mln zł dotacji. Wartość otrzymanych dotacji od PARP w dniu 30 kwietnia br. została zmniejszona o 1 mln do 5,16 mln zł. Warimpex sprzedał spółce Deka Immobilien hotel Andel's w Krakowie. RozwaŜa sprzedaŝ jednego, dwóch innych hoteli. WOLA INFO Wola Info spodziewa się, Ŝe prowadzona w spółce restrukturyzacja przyniesie około 2 mln zł oszczędności w III kw. i około 3 mln zł w IV kw. Jeszcze we wrześniu spółka spodziewa się nowych znaczących kontraktów. TRANSAKCJE AGORA DUDA POLIMEX PRÓCHNIK PROJPRZEM Insider sprzedał 6 tys. akcji po 24,25 w dniu 28 sierpnia. DM IDM, jednostka związana z Przewodniczącym RN, nabył 2,4 tys. akcji po 1,6-1,65 zł oraz sprzedał 1,9 tys. akcji po 1,65 zł w dniach sierpnia. Członek zarządu nabył 44,5 tys. akcji po 4,27 w dniu 31 sierpnia. Insider nabył 4,9 tys. akcji po 0,63 zł w dniu 1 września Członek zarządu sprzedał 818 akcji po 15,02 zł w dniach czerwca oraz 910 akcji po 16,11 zł w dniu 1 września. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Marcin Tomczak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE DANE MAKRO PKB Polski w II kwartale 2009 roku wzrósł o 1,4 proc. rdr po wzroście o 1,7 proc. rdr w I kwartale 2009 r. - podał Eurostat. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w sierpniu wzrósł, co oznacza, Ŝe stopa bezrobocia w drugiej połowie 2009 r. wzrośnie - wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy euro spadł w II kwartale 2009 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 0,1 proc. kwartał do kwartału, a liczony rok do roku spadł o 4,7 proc. - podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w wyliczeniach. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 0,8 proc. w VII 2009 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 8,5 proc. - podał europejski urząd statystyczny Eurostat.

3 USA: zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks spadł w tygodniu zakończonym 28 sierpnia o 2,2 proc. - podano w komunikacie. USA W sierpniu 2009 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników spadła o 13,8 proc. w stosunku do tego samego okresu roku wynika z opublikowanego raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. USA W firmach w ubyło w sierpniu miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 6,6 proc. w II kwartale 2009 r., po wzroście w I kwartale o 1,6 proc. - podał Departament Pracy w komunikacie ostateczne wyliczenia. OPINIE ElŜbieta Suchocka-Roguska wiceminister finansów: Nie ma obecnie przesłanek, Ŝeby twierdzić, Ŝe tegoroczny deficyt budŝetowy, po nowelizacji ustawy zapisany na poziomie 27,2 mld zł będzie niŝszy. Dokładniejsza ocena perspektyw dla budŝetu będzie moŝliwa po III kwartale - ocenia w rozmowie z PAP Dane o PKB za drugi kwartał są duŝym pozytywnym zaskoczeniem i z pewnością przyczynią się do rewizji przez MFW prognozy dynamiki polskiego PKB w 2009 r. - uwaŝa Katarzyna Zajdel-Kurowska, przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, Ŝe pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w I półroczu pozostawała stabilna, a średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie wskazują powodów do obaw. Dane o PKB za II kw r. potwierdzają, Ŝe polska gospodarka dobrze radzi sobie z kryzysem. Oznaczają równieŝ, Ŝe w całym 2009 r. PKB moŝe być wyŝszy od oczekiwań agencji - powiedział PAP Kai Stukenbrock, analityk agencji ratingowej Standard&Poor's. Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawi podstawowe stopy procentowe bez zmian na czwartkowym posiedzeniu - oceniają analitycy. KALENDARIUM CZWARTEK 3 WRZEŚNIA Suwary - początek przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaŝy akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę. Wezwanie potrwa do 16 września; Police - NWZA zdecyduje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz PKO BP; Konsorcjum Stali - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej; Instal-Lublin - NWZA w sprawie podjęcia uchwały dot. warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i zmiany statutu spółki; Strefa euro (09:58) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 45,7 pkt. Prognoza: 49,5 pkt. Wielka Brytania (10:28) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 53,2 pkt. Prognoza: 54 pkt. Strefa euro (11:00) Publikacja danych o dynamice sprzedaŝy detalicznej (Retail Sales) za lipiec. Poprzednia wartość: -0,2% m/m. Oczekiwania: 0,3% m/m. ECB (13:45) Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja o wysokości stóp procentowych USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (Initial Claims). Poprzednia wartość: 570 tys. Oczekiwania: 570 tys. USA (16:00) Publikacja indeksu ISM (dawniej NAPM) dla sektora usług (ISM Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 46,4 pkt. Oczekiwania: 48,0 pkt. PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA EFH śurawie WieŜowe NWZA m.in. ws. utworzenia i uŝycia kapitału rezerwowego. EnergomontaŜ-Południe - NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, w sprawie emisji akcji serii E i F bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, a takŝe w sprawie emisji akcji serii F bez prawa poboru w trybie oferty publicznej; USA (14:30) Publikacja danych o średniej długości tygodnia pracy (Average Workweek) za sierpień. Poprzednia wartość: 33,1 godz. Prognoza: 33,1 godz. USA (14:30) Publikacja stopy bezrobocia (Unemployment Rate) za sierpień. Poprzednia wartość: 9,4%. Prognoza: 9,5%. USA (14:30) Publikacja danych o dynamice zarobków (Hourly Earnings) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,2%. Oczekiwania: 0,1%. USA (14:30) Publikacja danych o zmianie ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (Nonfarm Payrolls) za sierpień. Poprzednia wartość: -247 tys. Prognoza: -225 tys. PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA Mispol - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy; POLSKA Publikacja danych o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych za sierpień 2009 r. POLSKA Publikacja danych o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji za sierpień 2009 roku. WTOREK, 8 WRZEŚNIA Stalprodukt - ustalenie prawa do 8 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 24 września; ŚnieŜka - dzień wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję; Kredyt Inkaso - dzień ustalenia prawa do 0,9 zł dywidendy na akcję; DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień(prog. 565 tys.; poprz. 570 tys.). USA (16:00) Publikacja indeksu ISM dla sektora usług za sierpień (prog.48 pkt.; poprz. 46,4 pkt.). Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

4 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energie ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 751,7231 0,67% BNPIREER 192,3817-1,77% BNPIEEER 158,3779-1,63% BNPIGWER 138,1092-0,80% BNPIWAER 125,4496-1,20% BNPITPER 177,8495-0,19% BNPIGIER 193,8831-0,96% KMAI8ER 108,5809-0,04%

5 Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 21 października 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie swig80 odnotował spadek. Główne indeksy WIG i WIG-20 odnotowały wzrost do nowych,

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a jej przebicie naleŝy ocenić pozytywnie. Po wyŝszym otwarciu kupujący nadbili wcześniejsze maksimum, ale niewiele wyŝej w strefie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny 20.12.2010 r.

Komentarz poranny 20.12.2010 r. Komentarz poranny 20.12.2010 r. NOTOWANIA z dnia 17.12.2010 r. źródło: Bloomberg, stooq.pl Indeksy Polska/Europa Środk. Indeksy Europa Indeksy Świat WIG 47,651.50 0.28% S&P EUROPE 350 1,129.07-0.53% DJIA

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT BIULETYN PORANNY GPW 7 maja 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20 i to głównie za sprawą podaŝy na kilku spółkach na końcowym

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 lipca ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 lipca ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 lipca 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a szeregu wyłamał się jedynie mwig-40, który zyskał blisko 0,5% na zamknięciu. Do wzrostu tego indeksu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009. BIULETYN PORANNY 11 marca r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 23,036.22 1.41% DJ Euro Stoxx 50 1,919.53 6.05% DJIA 6,926.49 5.80% WIG20 1,481.42 1.77% Euronext 100 456.90 5.13% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2379 WIG20 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 2 8 maja 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu. 2 8 maja 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 2 8 maja 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce 02.05 Dziennik Gazeta Prawna: Polsat i TVN dzielą się kanałami Dwie największe grupy mediowe na polskim

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się nieznacznym wzrostem głównych indeksów, a po sesji na dziennych wykresach świecowych pozostały górne cienie, które wskazują na podaŝ na wyŝszych poziomach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 25 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 25 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 25 września 2009 Komentarz poranny Miedź Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, z czym moŝna było się liczyć w kontekście wyprzedaŝy w USA w końcówce środowej sesji. Trzeba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08.09.2015

Komentarz tygodniowy 08.09.2015 Komentarz tygodniowy 08.09.2015 Nasze obecne nastawienie do klas aktywów Rynek akcji W skali od -2 do +2, gdzie -2 oznacza skrajny pesymizm, a +2 skrajny optymizm, nasza obecna ocena perspektyw rynku akcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo