BIULETYN PORANNY. GPW 3 września ŚWIAT Nasdaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq"

Transkrypt

1 BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce uwagę przykuwa zestawienie spółek rosnących i spadających, gdzie zaledwie 25 walorów odnotowało wzrost, natomiast aŝ 329 zamknęło się na niŝszym poziomie, co oznacza, iŝ szerokość rynku wyniosła 13:1 na rzecz spółek zniŝkujących. Taki odczyt jest niezwykle negatywny i sugeruje masowy odwrót od rynku akcji. WIG-20tuŜ po niŝszym otwarciu przełamał wsparcie wynikające z wtorkowego minimum, a w kolejnych godzinach przełamane zostały kolejne waŝne w krótkim terminie pułapy na 2138 oraz linia przyspieszonego trendu wzrostowego. Dzienne minimum zostało wytyczone na 2110 pkt., a zamknięcie nastąpiło w rejonie minimum. Stanowi ono najbliŝsze wsparcie, a w przypadku jego przełamania będę oczekiwał na test 2089 pkt., gdzie znajduje się dolne ograniczenie luki hossy. Ewentualne jej zamknięcie będzie wskazywało na słabość strony popytowej, co z kolei winno przełoŝyć się na pogłębienie spadku do 2037 lub teŝ minimum na 2019 pkt. Ten ostatni pułap ma istotną rangę w krótkim terminie, a jego przełamanie będzie oznaczało przełamanie sekwencji coraz wyŝszych lokalnych minimów, co z kolei dla części inwestorów będzie sygnałem do co najmniej silniejszej korekty. NajbliŜszy opór to 2135 pkt., gdzie znajduje się przebita wczoraj linia przyspieszonego trendu wzrostowego. W przypadku pokonania tego oporu będę oczekiwał na test 2168 pkt., gdzie znajduje się linia przyspieszonego trendu spadkowego. Linia ta juŝ zadziałała na sesji wtorkowej w związku z czym w przypadku ewentualnych wzrostów będę zwracał na nią uwagę. By myśleć o szansach na poprawę wskazań konieczne obecnie wydaje się pokonanie 2214 pkt. Jeśli spojrzymy na pozostałe indeksy GPW to widać, iŝ powróciły one do kanałów wzrostowych, z których się parę tygodni temu wybiły. Oznacza, to iŝ wcześniejsze wyłamania nie oznaczały siły kupujących, a były raczej pułapką, która miała skłonić do wiary w dalszy optymizm szerszą rzeszę inwestorów. Mając na względzie, iŝ indeksy nadbiły górne ograniczenia, a aktualnie naleŝy się liczyć z moŝliwymi naruszeniami linii trendów wzrostowych, które zazwyczaj stanowią dolne ograniczenia kanałów. W chwili obecnej najbliŝszej ma swig80, dla którego linia trendu znajduje się na pkt. Dla WIG20 ( jedyny, który nie wybił się z kanału) analogiczna linia znajduje się teraz na 1950 pkt. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie rozpocznie się od wzrostu, który będzie próbował zdyskontować, fakt, iŝ na świecie nie ma tragedii. Trzeba jednak pamiętać, iŝ w Polsce siła trendów jest znacząca i tak jak lekcewaŝyliśmy spadki jeszcze klika dni temu, tak potencjalny dzisiejszy wzrost moŝe zostać wykorzystany do pozbycia się akcji. Mam wraŝenie, iŝ siłą ruchu jest dość znacząca. Tomasz Jerzyk Komentarz terminowy Niedźwiedziom udało się wczoraj naruszyć waŝny zakres wsparcia Fibonacciego: pkt. Zamknięcie wypadło jednak dokładnie w wymienionym przedziale, choć z powodzeniem moŝna było potraktować wczorajsze naruszenie jako sygnał sprzedaŝy. Do takich wniosków skłaniało głównie zachowanie WIG-u 20, który z duŝym impetem przełamał analogiczną strefę cenową: pkt. Warto nadmienić, Ŝe tej przecenie towarzyszył spory wolumen obrotu, co bezsprzecznie potwierdzało słabość warszawskiego parkietu. Z punktu widzenia wykresu kontraktów sytuacja nie jest jednak do końca wyjaśniona (w kontekście sygnału sprzedaŝy), gdyŝ w końcowej fazie sesji bykom udało się jednak wybronić zakres: pkt. WaŜny zatem będzie przebieg czwartkowej i piątkowej sesji i to, czy uzyskamy dzisiaj (względnie jutro) potwierdzenie wygenerowanego wczoraj sygnału sprzedaŝy na indeksie. Warto równieŝ nadmienić, Ŝe kupującym w Niemczech równieŝ udało się wybronić na DAX-ie kluczową w tej chwili zaporę popytową: pkt. (choć w trakcie sesji notowania DAX-a przebiegały juŝ na poziomie: 5263 pkt.).biorąc pod uwagę skalę obecnej przeceny (od maksimum cenowego ustanowionego 25 sierpnia kontrakty straciły juŝ na wartości 8%) i silny zakres wsparcia: pkt., osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby kupujący spróbowali jednak dzisiaj zainicjować ruch odreagowujący. W tym kontekście bezsprzecznie zwróciłbym uwagę na strefę oporu: pkt., gdzie koncentrują się między innymi dwa zniesienia wewnętrzne: 38.2% i 61.8% (jest to zatem tzw. węzeł DiNapolego). Wydaje się, Ŝe jeśli obecna korekta spadkowa miałaby okazać się nieco trwalszym zjawiskiem, w/w zakres nie powinien zostać przełamany. Mniej więcej tutaj zatem ustawiłbym zlecenie zabezpieczające dla krótkich pozycji. W tym kontekście bacznie obserwowałbym takŝe indeks WIG 20, gdyŝ jego powrót (potwierdzony wzrostem obrotów) ponad przedział cenowy: pkt. anulowałby tak naprawdę wcześniej wygenerowany sygnał sprzedaŝy. Paweł Danielewicz S&P 500 Ropa ŚWIAT Nasdaq Miedź Komentarz do sesji w USA Cisza przed czy po burzy? Środowa sesja przyniosła względne uspokojenie nastrojów po wtorkowej silnej wyprzedaŝy. Zjawisko o tyle dziwne, Ŝe rynek otrzymał wystarczającą ilość katalizatorów w postaci danych makroekonomicznych, aby wykreować bardziej zdecydowany ruch. Ostatecznie, podaŝ, jaka uaktywniła się w końcówce sesji, zepchnęła główny indeks kolejną sesję z rzędu, tym razem o 0,3%. Dow Jones takŝe stracił 0,3% na wartości, a Nasdaq 0,1%. Jeszcze przed sesją, inwestorzy pilnie oczekiwali publikacji raportu ADP, będącego przedsmakiem informacji z rynku pracy, jaki czeka na nich w piątek. Niestety, nie są to dane wspierające stronę popytową rynku, bowiem raport wskazał, Ŝe w sierpniu w USA ubyło 298 tys. miejsc pracy wobec spodziewanej liczby 250 tys., co powoduje, Ŝe obecny konsensus co do oficjalnych danych Departamentu Pracy (redukcja zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 225 tys.) wydaje się być co najmniej konserwatywny. Pocieszeniem dla byków miał się okazać odczyt danych o zamówieniach w przemyśle amerykańskim w lipcu. I tym razem nastąpiło rozczarowanie mimo, Ŝe zamówienia wzrosły o 1,3% m/m, to jednak były niŝsze od szacunków analityków, zakładających ich wzrost o 2,2% m/m. Na dobrą sprawę, jedynie informacje o wzroście wydajności pracy w II kwartale roku do 6,6% mogła wzbudzić pewien entuzjazm (przed rewizją szacowano wzrost o 6,4%). Podczas czwartkowego handlu, determinantą nastrojów na Wall Street będą przede wszystkim cotygodniowe dane z rynku pracy. Dodatkowo, o 16 polskiego czasu opublikowany zostanie indeks ISM dla usług (prog. 48%), tym niemniej do bardziej zdecydowanych rozstrzygnięć, co do kierunku na najbliŝsze dni naleŝy raczej poczekać do piątkowego raportu o zmianie zatrudnienia w sierpniu. Adam Nowakowski WIG ,2-3,88% WIG 35784,4-4,25% mwig ,4-4,61% WIG-Banki 4794,2-5,59% WIG-Budowl 5404,1-3,74% WIG-Info 1222,5-2,46% WIG-Media 2974,8-3,60% WIG-SpoŜ. 2634,2-4,82% WIG 20 mwig40 Europa FTSE 4817,6-0,04% DAX 5319,8-0,14% BUX 18625,0-3,66% RTS 1053,2-1,90% ISE ,0-2,50% Ameryka Płn. i Płd. Dow J. 9280,7-0,32% S&P ,8-0,33% Nasdaq 1967,1-0,09% Bovespa 55695,0-1,14% Azja Indeks zmiana NIKKEI 10214,6-0,64% HangSen 19715,4 0,99% Shanghai 2830,2 4,24% Towary i surowce Ropa 68,38 0,48% Miedź 6158,00-0,46% Złoto 977,30-0,03% Srebro 15,45 0,34% Waluty EURPLN 4,14-0,27% USDPLN 2,90-0,24% CHFPLN 2,74-0,85%

2 SEKTOR ENERGETYCZNY BZ WBK PKO BP PKN ORLEN PKN ORLEN TVN TVN GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Wartość nowej emisji ma wynieść 5-6 mld zł; spółka moŝe zadebiutować w listopadzie na GPW Jak donosi prasa, wartość nowej emisji akcji PGE moŝe wynieść do 6 mld zł. Spółka chce wyemitować 220 mln akcji 15% kapitału. PGE planuje w październiku Road-show, a debiut na GPW w listopadzie. Prasa twierdzi, Ŝe przynajmniej 1/3 oferty będzie skierowana do klientów detalicznych. BZ WBK liczy, Ŝe ok. 8 proc. tegorocznej sprzedaŝy kredytów hipot. W 09 stanowić będą kredyty z dopłatą PKO BP Faktoring SA, nowa spółka w grupie PKO BP, zamierza w 2013 roku osiągnąć 10 proc. rynku faktoringowego Fitch umieścił rating długoterminowy PKN Orlen w walucie zagranicznej i krajowej na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym Litewska rafineria AB Mazeikiu Nafta zmieniła swoją nazwę na AB ORLEN Lietuva Udział TVN w oglądalności w sierpniu spadł do 10,67 proc. raport TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl Pod względem oglądalności ogółem udział TVN w sierpniu 2009 roku spadł rok do roku do 10,67 proc. z 11,49 proc. Stacja utrzymała czwartą pozycję za TVP1, Polsatem i TVP2. Nowy prezes TVN Markus Tellenbach nie przewiduje w ciągu najbliŝszych miesięcy zwiększenia zaangaŝowania TVN w platformie "n" Nie planuje takŝe Ŝadnych gwałtownych zmian w grupie. ZA PUŁAWY Zakłady Azotowe Puławy zapowiadają przeznaczenie 400 mln zł na inwestycje w roku obrotowym 2009/2010 BUDIMEX Wartość obecnego portfela zamówień to 4,5 mld zł, z czego ponad 1 mld zł ma zostać wykonany w tym roku - prezes BELVEDERE CENTROZAP COMARCH GINO ROSSI GRAAL HARDEX POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Główni wierzyciele Belvedere odrzucili plan restrukturyzacji przedstawiony wcześniej przez spółkę. SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 7,14 mln zł, w górę o 181% r/r. Comarch spodziewa się wypracowania przez grupę w 2009 r. przychodów na poziomie między 700 a 800 mln zł i dodatniego wyniku netto. Spółka zaleŝna SoftM powinna zakończyć 2010 rok neutralnym wynikiem finansowym lub niewielkim zyskiem. Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gino Rossi zdecydowało o warunkowym podwyŝszeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Komisja Nadzoru Finansowego nałoŝyła 40 tys. zł kary na spółkę Graal za naruszenie obowiązków informacyjnych. Całkowita wartość kontraktów podpisanych z Swedwood wyniosła 6,8 mln zł w okresie 22 maja 1 września br. LPP SprzedaŜ w sierpniu wyniosła 162 mln zł, w górę o 5%. NEPENTES NG2 PLAST-BOX POZBUD WARIMPEX Nepentes, którego przychody w I półroczu tego roku wzrosły o 26 proc. rdr, chce utrzymać tę dynamikę w drugiej połowie roku. Liczy teŝ na wzrost dynamiki zysku operacyjnego. NG2 otrzyma 38,8 mln zł dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka otrzyma 4,56 mln zł dotacji. Wartość otrzymanych dotacji od PARP w dniu 30 kwietnia br. została zmniejszona o 1 mln do 5,16 mln zł. Warimpex sprzedał spółce Deka Immobilien hotel Andel's w Krakowie. RozwaŜa sprzedaŝ jednego, dwóch innych hoteli. WOLA INFO Wola Info spodziewa się, Ŝe prowadzona w spółce restrukturyzacja przyniesie około 2 mln zł oszczędności w III kw. i około 3 mln zł w IV kw. Jeszcze we wrześniu spółka spodziewa się nowych znaczących kontraktów. TRANSAKCJE AGORA DUDA POLIMEX PRÓCHNIK PROJPRZEM Insider sprzedał 6 tys. akcji po 24,25 w dniu 28 sierpnia. DM IDM, jednostka związana z Przewodniczącym RN, nabył 2,4 tys. akcji po 1,6-1,65 zł oraz sprzedał 1,9 tys. akcji po 1,65 zł w dniach sierpnia. Członek zarządu nabył 44,5 tys. akcji po 4,27 w dniu 31 sierpnia. Insider nabył 4,9 tys. akcji po 0,63 zł w dniu 1 września Członek zarządu sprzedał 818 akcji po 15,02 zł w dniach czerwca oraz 910 akcji po 16,11 zł w dniu 1 września. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Marcin Tomczak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE DANE MAKRO PKB Polski w II kwartale 2009 roku wzrósł o 1,4 proc. rdr po wzroście o 1,7 proc. rdr w I kwartale 2009 r. - podał Eurostat. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w sierpniu wzrósł, co oznacza, Ŝe stopa bezrobocia w drugiej połowie 2009 r. wzrośnie - wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy euro spadł w II kwartale 2009 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 0,1 proc. kwartał do kwartału, a liczony rok do roku spadł o 4,7 proc. - podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w wyliczeniach. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 0,8 proc. w VII 2009 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 8,5 proc. - podał europejski urząd statystyczny Eurostat.

3 USA: zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks spadł w tygodniu zakończonym 28 sierpnia o 2,2 proc. - podano w komunikacie. USA W sierpniu 2009 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników spadła o 13,8 proc. w stosunku do tego samego okresu roku wynika z opublikowanego raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. USA W firmach w ubyło w sierpniu miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 6,6 proc. w II kwartale 2009 r., po wzroście w I kwartale o 1,6 proc. - podał Departament Pracy w komunikacie ostateczne wyliczenia. OPINIE ElŜbieta Suchocka-Roguska wiceminister finansów: Nie ma obecnie przesłanek, Ŝeby twierdzić, Ŝe tegoroczny deficyt budŝetowy, po nowelizacji ustawy zapisany na poziomie 27,2 mld zł będzie niŝszy. Dokładniejsza ocena perspektyw dla budŝetu będzie moŝliwa po III kwartale - ocenia w rozmowie z PAP Dane o PKB za drugi kwartał są duŝym pozytywnym zaskoczeniem i z pewnością przyczynią się do rewizji przez MFW prognozy dynamiki polskiego PKB w 2009 r. - uwaŝa Katarzyna Zajdel-Kurowska, przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, Ŝe pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w I półroczu pozostawała stabilna, a średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie wskazują powodów do obaw. Dane o PKB za II kw r. potwierdzają, Ŝe polska gospodarka dobrze radzi sobie z kryzysem. Oznaczają równieŝ, Ŝe w całym 2009 r. PKB moŝe być wyŝszy od oczekiwań agencji - powiedział PAP Kai Stukenbrock, analityk agencji ratingowej Standard&Poor's. Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawi podstawowe stopy procentowe bez zmian na czwartkowym posiedzeniu - oceniają analitycy. KALENDARIUM CZWARTEK 3 WRZEŚNIA Suwary - początek przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaŝy akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę. Wezwanie potrwa do 16 września; Police - NWZA zdecyduje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz PKO BP; Konsorcjum Stali - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej; Instal-Lublin - NWZA w sprawie podjęcia uchwały dot. warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i zmiany statutu spółki; Strefa euro (09:58) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 45,7 pkt. Prognoza: 49,5 pkt. Wielka Brytania (10:28) Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 53,2 pkt. Prognoza: 54 pkt. Strefa euro (11:00) Publikacja danych o dynamice sprzedaŝy detalicznej (Retail Sales) za lipiec. Poprzednia wartość: -0,2% m/m. Oczekiwania: 0,3% m/m. ECB (13:45) Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja o wysokości stóp procentowych USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (Initial Claims). Poprzednia wartość: 570 tys. Oczekiwania: 570 tys. USA (16:00) Publikacja indeksu ISM (dawniej NAPM) dla sektora usług (ISM Services) za sierpień. Poprzednia wartość: 46,4 pkt. Oczekiwania: 48,0 pkt. PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA EFH śurawie WieŜowe NWZA m.in. ws. utworzenia i uŝycia kapitału rezerwowego. EnergomontaŜ-Południe - NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, w sprawie emisji akcji serii E i F bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, a takŝe w sprawie emisji akcji serii F bez prawa poboru w trybie oferty publicznej; USA (14:30) Publikacja danych o średniej długości tygodnia pracy (Average Workweek) za sierpień. Poprzednia wartość: 33,1 godz. Prognoza: 33,1 godz. USA (14:30) Publikacja stopy bezrobocia (Unemployment Rate) za sierpień. Poprzednia wartość: 9,4%. Prognoza: 9,5%. USA (14:30) Publikacja danych o dynamice zarobków (Hourly Earnings) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,2%. Oczekiwania: 0,1%. USA (14:30) Publikacja danych o zmianie ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych (Nonfarm Payrolls) za sierpień. Poprzednia wartość: -247 tys. Prognoza: -225 tys. PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA Mispol - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy; POLSKA Publikacja danych o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych za sierpień 2009 r. POLSKA Publikacja danych o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji za sierpień 2009 roku. WTOREK, 8 WRZEŚNIA Stalprodukt - ustalenie prawa do 8 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 24 września; ŚnieŜka - dzień wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję; Kredyt Inkaso - dzień ustalenia prawa do 0,9 zł dywidendy na akcję; DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień(prog. 565 tys.; poprz. 570 tys.). USA (16:00) Publikacja indeksu ISM dla sektora usług za sierpień (prog.48 pkt.; poprz. 46,4 pkt.). Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

4 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energie ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 751,7231 0,67% BNPIREER 192,3817-1,77% BNPIEEER 158,3779-1,63% BNPIGWER 138,1092-0,80% BNPIWAER 125,4496-1,20% BNPITPER 177,8495-0,19% BNPIGIER 193,8831-0,96% KMAI8ER 108,5809-0,04%

5 Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 01-04-08 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 48584 1.2 1458 WIG20 3028 1.6 1326 TECHWIG 968 0.8 238 DOW JONES 12654 3.2 28300 NASDAQ 2362

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 07-03-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 51415-0.1 1152 WIG20 3173-0.9 1012 TECHWIG 1203-0.4 220 DOW JONES 12192-0.1 31840 NASDAQ

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Miało rosnąć, ale spadło, gdy wszyscy myśleli, że spadnie mocniej, to urosło. Ale potem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Istotnym wydarzeniem technicznym ubiegłego tygodnia było dotarcie kontraktów w okolice

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Komentarz dzienny, Poniedziałek, 16 kwiecień2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna 2007-04-16 2007-04-13 stopa zwrotu SP 500 1467,6 1452,6 1,03%

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przedpołudniowa faza handlu przebiegła pod znakiem kontynuacji ruchu wzrostowego, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 31-08-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 60649 2.7 1230 WIG20 3601 3.0 1034 TECHWIG 1168 2.0 278 DOW JONES 13357 0.9 27500

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 14-21.04.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna Według danych GUS, produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 11,1 % r/r, wobec wzrostu o

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 26 STYCZNIA 2015 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa www.dmbzwbk.pl, e-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl, tel.: 61 856 48 80, 61 856 44 45 (koszt połączenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY CZWARTEK 01 MARCA 2007

SERWIS PORANNY CZWARTEK 01 MARCA 2007 SERWIS PORANNY CZWARTEK 01 MARCA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 28-02-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 51900-1.9 1990 WIG20 3241-2.5 1804 TECHWIG 1237-0.4 306 DOW JONES 12268-0.4 39120 NASDAQ

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Wykresy są najlepszym opisowym narzędziem, jaki mamy. Aby być inwestorem w dzisiejszych czasach, musimy nauczyć się je czytać. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r.

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Indeksy: Nikkei, SP500, Nasdaq Towary: Złoto Indeks/Towar Kurs z: Stopa zwrotu 2007-03-16 2007-03-15 2007-03-09 Dzienna Tygodniowa Nikkei 16754 16837 17157-0,49% -2,35%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z BIULETYN PORANNY 6 kwietnia 2009 r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,152.04 2.21% DJ Euro Stoxx 50 1,124.45 0.53% DJIA 8,017.59 0.50% WIG20 1,668.10 2.35% Euronext 100 192.00-0.60%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przebieg porannej fazy dzisiejszej odsłony przypominał do złudzenia to, z czym mieliśmy

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Na wstępie warto przypomnieć, że sesja wtorkowa cechowała się relatywnie większym poziomem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00 Na przebieg dzisiejszych wydarzeń na europejskich parkietach miały wpływ wydarzenia na globalnym rynku akcji. Rynki nadal są niestabilne, a informacje dochodzące z USA sugerują dalsze powolne spadki indeksów,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo