REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY Organizatorem rozgrywek Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się w ramach Mistrzostw Świata Monopoly 2015 jest Great Open House Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, , przy ulicy Andrzeja Struga 78 lok A24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP Rozgrywki Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 prowadzone będą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku. 3. Rozgrywki polegają na realizacji rozgrywek w ramach polskiej części Mistrzostw Świata Monopoly 2015, zwanych dalej jako Mistrzostwa Polski Monopoly Integralną częścią Regulaminu są Zasady rozgrywek stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Rozgrywki realizowane są w następujących lokalizacjach i terminach: a. Pierwszego i drugiego (1 i 2) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Kasztanowa w Pile Aleja Powstańców Wielkopolskich 99 b. Ósmego i dziewiątego (8 i 9) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Koszalin w Koszalinie ul Paderewskiego 1 c. Dwudziestego drugiego i dwudziestego trzeciego (22 i 23) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Reduta w Warszawie Aleje Jerozolimskie 148 d. Dwudziestego dziewiątego i trzydziestego (29 i 30) sierpnia 2015 roku w Atrium Targówek w Warszawie ul. Głębocka Mistrzostwa polegają na grze w grę strategiczną Monopoly, wersja polska klasyczna. 7. Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 podzielone są na eliminacje oraz turniej finałowy. 8. Eliminacje rozgrywane są w trzech lokalizacjach wymienionych w pkt 5 w ppkt a, b i c. rozgrywki finałowe rozgrywane są w Atrium Targówek w Warszawie ul. Głębocka 15 w dniach sierpnia 2015 roku. 9. Zasady turniejów eliminacyjnych: a. W każdej z lokalizacji eliminacji w grze Monopoly może wziąć udział 48 osób podzielonych na 4-osobowe grupy grające przy jednym stoliku. Miejsce przy stoliku zostanie ustalone losowo. b. Każda z 4-osobowych grup rozegra grę Monopoly trwającą 90 minut. c. Zwycięzcy rozgrywek opisanych w pkt 9 b) rozegrają między sobą jeszcze jedną partię Monopoly trwającą również 90 minut (partia będzie rozegrana w 3-osobowych zespołach). d. Cztery osoby, które wygrają rozgrywki opisane w pkt 9c) zostaną zaproszone na finał polskich rozgrywek Mistrzostw Świata Monopoly 2015, który odbędzie się w Warszawie w Atrium Targówek ul. Głębocka sierpnia 2015 r. Szczegółowy opis rozgrywek eliminacyjnych znajduje się z Zasadach rozgrywek będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2 10. Zasady turnieju finałowego: a. pomiędzy zwycięzcami turniejów eliminacyjnych zostaną rozegrane w Warszawie, w Atrium Targówek ul. Głębocka 15, 29 i 30 sierpnia rozgrywki finałowe b. w rozgrywkach finałowych weźmie udział 12 osób z których w trakcie rozgrywek zostanie wyłoniony zwycięzca. Szczegółowy opis rozgrywek finałowych znajduje się z Zasadach rozgrywek będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Rozgrywek lub w razie pojawienia się kwestii spornych, organem je rozstrzygającym jest sędzia rozgrywek powołany przez Organizatora, który posiada decydujący głos. Decyzja sędziego rozgrywek jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 12. Informacje na temat rozgrywek udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w centrach handlowych Atrium oraz w materiałach dostępnych w Internecie, w tym na stronie Mistrzostw Polski Monopoly 2015 : 13. W Mistrzostwach Polski Monopoly 2015 może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która w wyznaczonym okresie prawidłowo zarejestruje się: a. przez stronę mistrzostwa-monopoly.pl lub b. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Punkcie Informacyjnym jednej z wskazanych w pkt 4 lokalizacji eliminacyjnych. 14. Rejestrując się do rozgrywek uczestnik wybiera miejsce i godzinę udziału z dostępnych na stronie opcji. a. na każdą z trzech zaproponowanych godzin rozgrywek może zapisać się maksymalnie 16 osób, b. jeśli do rozgrywek na daną godzinę zapisze się 16 osób, ta godzina zostaje zablokowana, c. jeśli w dniu rozgrywek przez stronę internetową nie zapisze się wystarczająco dużo osób, to wolne miejsca mogą zająć uczestnicy zapisujący się do rozgrywek na miejscu Mistrzostw w wybranej lokalizacji eliminacyjnej, d. w każdej z lokalizacji eliminacyjnej w rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 48 osób. O możliwości udziału uczestnika w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej rozgrywce eliminacyjnej. 15. Uczestnik, który zapisał się do rozgrywek i chce z nich zrezygnować powinien wysłać wiadomość na adres mailowy Po przesłaniu wiadomości miejsce, które zajmował uczestnik zostanie odblokowane. 16. Udział w rozgrywkach Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 jest dobrowolny i nieodpłatny. 17. Biorąc udział w rozgrywkach Uczestnik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje.

3 18. Uczestnik Mistrzostw Polski Monopoly 2015 : a. musi mieć ukończone 18 lat b. jest zobowiązany zarejestrować się w polskich rozgrywkach Mistrzostwach Świata Monopoly zgodnie z jednym ze sposobów opisanych w pkt 13, c. jest zobowiązany zgłosić się do wybranej lokalizacji eliminacyjnej na godzinę przed początkiem rozgrywek w przypadku spóźnienia uczestnik może zostać wykluczony od udziału w rozgrywkach. Godziny rozgrywek podane są na stronie internetowej: 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia które będą skutkowały brakiem udziału w rozgrywkach na poziomie eliminacji lub finału z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 20. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu do lokalizacji eliminacyjnych oraz do lokalizacji w której odbywa się finał rozgrywek. Uczestnicy do lokalizacji rozgrywek dojeżdżają na własny koszt. 21. Nagrody: a. Każdy z uczestników Mistrzostw Polski Monopoly 2015 otrzyma pamiątkowy dyplom b. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach otrzymają grę Monopoly, edycja limitowana na 80-lecie gry o wartości 100 złotych, c. Zwycięzca polskich rozgrywek otrzyma tytuł Polskiego Mistrza Monopoly Nagrody określone w pkt 21 powyżej nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 23. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 24. W wypadku nieodebrania przez uczestnika nagrody rzeczowej w dniu rozgrywek, Organizator nie będzie zobowiązany do jej przekazania uczestnikowi w inny sposób i zachowuje prawo własności do tejże nagrody. 25. Zwycięzca Mistrzostw Polski Monopoly 2015 ma prawo do wzięcia udziału w światowym finale Mistrzostw Mistrzostwa Świata Monopoly 2015, który odbędzie się w dniach od 7 do 9 września 2015 r. w chińskim Makao. Podczas światowego finału polski Mistrz Monopoly 2015 zmierzy się ze zwycięzcami podobnych rozgrywek organizowanych w innych krajach. 26. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizatorem Mistrzostw Świata Monopoly 2015 w Makao jest firma HASBRO. Organizator Mistrzostw Polski Monopoly 2015 nie ponosi odpowiedzialności za dojście do skutku finału mistrzostw w Makao ani nie pokrywa kosztów udziału uczestnika w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao, w szczególności kosztów dojazdu uczestnika oraz kosztów zakwaterowania uczestnika podczas Mistrzostw Świata Monopoly 2015 w Makao. Koszty przelotu oraz zakwaterowania uczestnika w Makao podczas Mistrzostw Świata Monopoly 2015 pokryje firma HASBRO. Mistrzostwa Świata Monopoly 2015 w Makao odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu. 27. W terminie 24 godzin od zakończenia rozgrywek finałowych w ramach Mistrzostw Polski Monopoly 2015 uczestnik, o którym mowa w pkt 23 powyżej jest zobowiązany oświadczyć Organizatorowi, czy weźmie udział w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Milczenie uczestnika w tym terminie poczytywane będzie za jego rezygnację z udziału w

4 Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao, prawo to przechodzi na kolejne osoby tj. w pierwszej kolejności na osobę, która uzyskała kolejny najlepszy wynik w Mistrzostwach Polski Monopoly Organizator w takim wypadku poinformuje o tym osobę, która uzyska prawo do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Osoba ta zobowiązana jest do oświadczenia w terminie 24 godzin od daty powiadomienia, czy weźmie udział w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Milczenie tej osoby w powyższym terminie poczytywane będzie za rezygnację z prawa do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. 28. Organizator potwierdza, iż jest administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw Polski Monopoly 2015 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm). 29. Informacje jak i dane osobowe uczestników rozgrywek będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia rozgrywek oraz wyłonienia laureatów rozgrywek, a także w celu przekazania nagród - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 30. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości imienia i nazwiska finalistów oraz zwycięzcy Mistrzostw Polski Monopoly 2015 na stronie internetowej. 31. Organizator oświadcza, że rozgrywki nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 32. Osoba, która przystępuje do rozgrywek a. tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w rozgrywkach na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie, b. oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, c. przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w rozgrywkach i ewentualnego otrzymania nagrody. 33. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Mistrzostw Polski Monopoly Wszelkie informacje o Mistrzostwach Polski Monopoly 2015 zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora uregulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 34. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu gracz ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień. 35. Niniejszy regulamin jest jawny i jest dostępny na stronie mistrzostwa-monopoly.pl, w miejscach realizacji akcji oraz w siedzibie Organizatora.

5 36. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia, przy czym nie pozbawiają one uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 37. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania nagrody. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona i nie może wynosić więcej niż wartość jednej nagrody rzeczowej. 38. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 39. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY ROZGRYWEK Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 zobowiązani są do wcześniejszej rejestracji na oficjalnej stornie eliminacji: mistrzostwa-monopoly.pl lub w punkcie informacyjnym podczas trwania mistrzostw w każdej ze wskazanych lokalizacji. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest wypełnienie formularzu zgłoszeniowego oraz zadeklarowanie miejsca, terminu i godziny rozgrywek dostępnej na stronie lub w punkcie informacyjnym. Rozgrywki eliminacyjne: Atrium Kasztanowa (Piła) Aleja Powstańców Wielkopolskich 99, Piła Atrium Koszalin (Koszalin) ul Paderewskiego 1, Koszalin Atrium Reduta (Warszawa) Aleje Jerozolimskie 148, Warszawa Rozgrywka półfinałowa i finałowa: Atrium Targówek (Warszawa) Głębocka 15, Warszawa Wszyscy uczestnicy mogą przystąpić tylko do jednej rozgrywki. Każdy gracz chcący przystąpić do turnieju powinien pojawić się 1 h przed rozpoczęciem gry w innym wypadku jego miejsce zostanie zwolnione dla kolejnego zawodnika. Przy każdym stoliku nad przebiegiem gry będzie czuwał bankier osoba wyznaczona przez Organizatora Nad przebiegiem całego turnieju będzie czuwał sędzia główny wyznaczony przez Organizatora ETAPY ELIMINACYJNE ( Atrium Kasztanowa, Atrium Koszalin, Atrium Reduta) ETAP 1. (sobota) 1. Do rywalizacji, w ciągu całego dnia, przystąpi 48 graczy 2. Każdy gracz będzie zapisany na konkretną godzinę ( po wcześniejszej rejestracji i zapisaniu się na turniej) 3. Zawodnicy są zobowiązani do pojawienia się w Punkcie Informacyjnym na godzinę przed grą, w innym wypadu ich rejestracja zostanie anulowana i umożliwi zapisanie się innemu uczestnikowi 4. W ciągu całego dnia zostaną przeprowadzone 3 tury rozgrywek

7 5. Podczas 90 minutowej rozgrywki przy 4 stolikach zmierzy się 4 graczy 6. O przypadkowości przypisania graczy do konkretnego stanowiska zadecyduje każdorazowe losowanie 7. Zwycięzcą zostanie osoba, która doprowadzi przeciwników do bankructwa lub zgromadzi największy majątek 8. Sobotnie eliminacje wyłonią 12 zwycięzców, którzy zmierzą się w kolejnym w drugim etapie ETAP 2. (niedziela) 1. Do rywalizacji przystąpi 12 zwycięzców z pierwszego etapu 2. Przy 4 stanowiskach zasiądą po 3 osoby 3. Między zawodnikami zostanie rozegrany turniej nieograniczony czasowo 4. Podczas II etapu wyłonionych zostanie 4 zawodników, którzy zmierzą się w półfinałowych rozgrywkach. ROZGRYWKI PÓŁFINAŁOWE I FINAŁOWE ETAP PÓŁFINAŁOWY (sobota- Atrium Targówek) 1. Do rozgrywek półfinałowych przystąpi 12 zwycięzców wyłonionych w eliminacjach w 3 miastach 2. Przy 3 stanowiskach zasiądzie po 4 graczy 3. Między zawodnikami zostanie przeprowadzona rozgrywka nieograniczona czasowo 4. Zwycięży osoba, która doprowadzi do bankructwa pozostałych zawodników lub zgromadzi największy majątek 5. Trzech zwycięzców półfinałów zmierzy się w ostatecznej rozgrywce finałowej następnego dnia (niedziela) WIELKI FINAŁ (niedziela - Atrium Targówek) 1. Wielki finał zostanie przeprowadzony między 3 zawodnikami 2. Rozgrywka będzie nieograniczona czasowo 3. Wygra osoba, która doprowadzi do bankructwa przeciwników lub zgromadzi największy majątek. 4. Zwycięzca otrzyma główną nagrodę w postaci wyjazdu do Makao na ogólnoświatowe eliminacje Monopoly

8 OGÓLNE ZASADY GRY MONOPOLY Monopoly jest klasyczną grą polegającą na kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości w celu pomnażania kapitału. Wyruszając z pola START przesuwasz pionek po planszy o tyle pól, ile oczek wyrzuciłeś kostkami. Gdy wejdziesz na pole stanowiące nieruchomość nienależącą jeszcze do nikogo, możesz kupić ją od banku. Jeżeli nie zdecydujesz się na zakup, nieruchomość sprzedawana jest w drodze licytacji po najwyższej oferowanej cenie. Gracz będący właścicielem nieruchomości pobiera czynsz od przeciwników, których pionki się na niej zatrzymają. Budowa domów i hoteli znacznie zwiększa pobierany czynsz -rozsądne jest więc stawianie budynków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli potrzebujesz gotówki, bank udziela kredytu pod zastaw nieruchomości. Musisz dokładnie wykonywać polecenia wynikające z kart "Szansa" i "Kasa Społeczna". Uważaj Jednak - może się zdarzyć, że trafisz do więzienia! CEL GRY Doprowadzić do bankructwa wszystkich pozostałych graczy lub zgromadzić największy majątek. PRZYGOTOWANIE GRY Bankier układa domy, hotele, karty "Tytuł Własności" oraz pieniądze (w kolejności nominałów) w poszczególnych przegródkach pudełka, oddziela karty "Szansa" i "Kasa Społeczna", tasuje osobno każdą z talii i kładzie tekstami do dołu w odpowiednich miejscach na planszy. Każdy z graczy wybiera jeden pionek i stawia go na polu "Start". Jeżeli gracz jest właścicielem nieruchomości to musi pilnować, aby inni gracze płacili czynsz. Pożyczać pieniądze z banku można tylko pod zastaw nieruchomości. Nie można pożyczać pieniędzy od innych graczy ani udzielać pożyczek innym. PIENIĄDZE Bankier wydaje każdemu graczowi po 1500 zł, w następujących nominałach: - dwa banknoty po 500 zł, - cztery banknoty po 100 zł, - jeden banknot 50 zł, - jeden banknot 20 zł, - dwa banknoty po 10 zł, - jeden banknot 5 zł. - pięć banknotów po 1 zł, BANKIER

9 Bank zarządza nie tylko pieniędzmi, ale także kartami "Tytuł Własności", domami i hotelami dopóki nie zostaną zakupione przez graczy. Bank wypłaca także pensje i premie, udziela pożyczek pod hipotekę oraz pobiera podatki, zwroty pożyczek hipotecznych z odsetkami, wszystkie opłaty z tytułu kar. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia licytacji, bankier pełni również obowiązki licytatora. Bank nigdy nie bankrutuje. Jeżeli w banku zabraknie pieniędzy, bankier może wystawiać rewersy wypisane na zwykłych kartkach papieru. Każdy z graczy ma 50 sekund na ruch. Bankier ma obowiązek pilnować tego czasu. Po jego przekroczeniu kolejka przechodzi na następnego gracza nawet jeśli poprzedni nie dokończył zamierzonej transakcji. SĘDZIA Nadzoruje przebieg rozgrywek, czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem eliminacji, przypomina graczom zasady. PRZEBIEG GRY Gracze rzucają obiema kostkami w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Ten, który uzyska najwyższą sumę oczek, rozpoczyna rozgrywkę. Każdy gracz w swojej kolejce rzuca dwiema kostkami i przesuwa pionek o liczbę pól równą sumie wyrzuconych oczek w kierunku wskazanym strzałką. Rodzaj pola, na którym pionek kończy ruch, decyduje o tym, co robi dalej. Na jednym polu może stać jednocześnie kilka pionków. Zależnie od tego, na jakim polu zatrzymał się pionek, gracz może: - zakupić działkę budowlaną lub inną nieruchomość - zapłacić czynsz za wejście na nieruchomość mającą właściciela - zapłacić podatek - wziąć kartę "Szansa" lub "Kasa Społeczna" - pójść do więzienia - odwiedzić więzienie - odpocząć na polu "Bezpłatny Parking" - wziąć 200 zł pensji. DUBLET Jeżeli gracz wyrzuci dublet (taką samą liczbę oczek na obu kostkach), przesuwa pionek i dokonuje wszystkich transakcji związanych z polem, na którym się zatrzymał. Następnie rzuca jeszcze raz kostkami i wykonuje kolejny ruch. Jeżeli gracz wyrzuci dublet trzeci raz pod rząd, idzie prosto do więzienia.

10 PRZEJŚCIE PRZEZ START Za każdym razem, gdy gracz zatrzyma się na polu START albo przechodzi przez to pole, poruszając się w kierunku wskazanym strzałką, bank wypłaca mu pensję 200 zł. Możliwe jest dwukrotne otrzymanie pensji w jednej kolejce, gdy zaraz po przejściu przez pole startowe gracz wejdzie na pole "Szansa" lub "Kasa Społeczna" i dostanie polecenie "Przejdź na Start". LICYTACJA Jeżeli gracz wejdzie na działkę budowlaną niemającą właściciela (to znaczy taką, której karta "Tytuł Własności" jest jeszcze w banku), ma prawo ją kupić. Jeżeli decyduje się na zakup, wpłaca do banku kwotę wydrukowaną na tym polu. W zamian otrzymuje z banku kartę "Tytuł Własności", którą kładzie przed sobą kolorową stroną do góry. Jeżeli nie zdecyduje się na kupno, bank musi natychmiast przeprowadzić licytację tej działki. Licytacja zaczyna się od dowolnej kwoty, którą zaproponuje któryś z graczy. Mimo, że gracz zrezygnował z prawa zakupu, może także uczestniczyć w licytacji. CZYNSZ Posiadanie "Tytułu Własności" pozwala na pobieranie czynszu od graczy, których pionki zatrzymują się na danej działce. Najkorzystniejsze jest posiadanie całej dzielnicy, czyli wszystkich działek oznaczonych tym samym kolorem - innymi słowy: monopol. Wtedy na działkach tej dzielnicy gracz może budować domy i hotele. Jeżeli pionek zakończy ruch na działce budowlanej należącej do innego gracza, właściciel działki może zażądać zapłacenia czynszu. Musi to jednak zrobić zanim następny gracz rzuci kostkami. Wysokość czynszu podana jest na karcie "Tytuł Własności" i zależy od liczby budynków na tej działce. Jeżeli wszystkie działki w danej dzielnicy należą do jednego właściciela, czynsz na każdej niezabudowanej działce jest podwójny. Właściciel działki nie może jednak żądać podwójnego czynszu, jeżeli zastawił pod hipotekę jakąkolwiek działkę w tej dzielnicy. Gracz nie płaci za wejście na zastawioną działkę. Jeżeli na działce wybudowano domy lub hotele, czynsz jest znacznie wyższy, dokładna stawka podana jest na karcie "Tytuł Własności". ELEKTROWNIA I WODOCIĄGI Jeżeli gracz wejdzie na pole "Elektrownia" lub "Wodociągi", może je zakupić, o ile nie mają jeszcze właściciela. Tak jak w przypadku działki budowlanej, wpłaca do banku kwotę wydrukowaną na tym polu. Jeżeli gracz nie zdecyduje się na zakup, bankier sprzedaje nieruchomość na licytacji. Jeżeli obiekt użyteczności publicznej, na którym zatrzymał się pionek, należy do innego gracza, może on zażądać zapłacenia czynszu w wysokości zależnej od sumy oczek wyrzuconej w danym ruchu. Jeżeli należy do niego tylko jeden obiekt, liczbę oczek mnoży się przez cztery. Gdy natomiast ten sam gracz jest właścicielem zarówno elektrowni jak i wodociągów, liczbę oczek mnoży się przez dziesięć.

11 DWORZEC KOLEJOWY Jeżeli gracz, jako pierwszy wejdzie na takie pole dworzec kolejowy, ma prawo kupić dworzec. Jeżeli nie zdecyduje się na zakup, bankier wystawia dworzec na licytację. Jeżeli dworzec, który odwiedził gracz, ma już właściciela, gracz musi zapłacić mu kwotę podaną na karcie "Tytuł Własności. Wysokość opłaty zależy od tego, czy właściciel danego dworca posiada również inne dworce. SZANSA I KASA SPOŁECZNA Wejście na pole "Szansa" lub "Kasa Społeczna. Wejście na jedno z takich pól oznacza, że gracz musi wziąć wierzchnią kartę z odpowiedniej talii i wykonać podane na niej polecenie. Z polecenia może wynikać: -przesunięcie pionka - wpłata pieniędzy do banku -otrzymanie pieniędzy -konieczność pójścia do więzienia -możliwość bezpłatnego wyjścia z więzienia. Gracz musi natychmiast wykonać polecenie podane na karcie, a następnie włożyć ją pod spód odpowiedniej talii. Jeżeli gracz wylosował kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia", może zachować ją na przyszłość lub sprzedać innemu graczowi po dowolnej cenie. Uwaga: można wylosować polecenie przesunięcia pionka na inne pole. Jeżeli po drodze gracz przejdzie przez START, otrzymuje z banku 200 zł. Idąc do więzienia gracz nie przechodzi przez START. PODATEK Wejście na pole "Podatek dochodowy" lub "Domiar podatkowy, Jeśli gracz wejdzie na takie pole, wpłaca do banku podaną na nim kwotę. BEZPŁATNY PARKING Jeżeli gracz wejdzie na pole "Bezpłatny parking", odpoczywa do następnego ruchu. Nie ma żadnej kary ani nagrody za wejście na to pole. Stojąc na takim polu gracz może normalnie dokonywać wszystkich transakcji (np. pobierać czynsz, budować domy itd.).

12 Gracz możesz trafić do więzienia, jeżeli: WIĘZIENIE - wejdzie na pole z napisem "Idź do więzienia -wylosuje kartę "Szansa" lub "Kasa Społeczna" z poleceniem "Idź do więzienia -wyrzuci dublet trzy razy pod rząd. Gdy gracz zostaje wysłany do więzienia, jego ruch się kończy. Idąc do więzienia nie otrzymuje pensji 200 zł, niezależnie od tego, gdzie stał jego pionek. Aby wyjść z więzienia może: - zapłacić 50 zł grzywny i wyjść z więzienia w następnej kolejce - wykorzystać posiadaną kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia" -kupić od innego gracza i wykorzystać kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia" - czekać w więzieniu trzy kolejki, próbując wyrzucić dublet. Jeżeli graczowi uda się wyrzucić dublet, wychodzi z więzienia, przesuwając pionek o sumę wyrzuconych oczek. Jeżeli w trzecim ruchu nie uda mu się wyrzucić dubletu, wpłaca do banku 50 zł i przesuwa pionek o sumę wyrzuconych oczek. Przebywając w więzieniu gracz może wykonywać wszystkie operacje finansowe, tzn. kupować i sprzedawać nieruchomości, budować domy, pobierać czynsze itd., Jeżeli gracz nie został wysłany do więzienia, ale w trakcie gry wszedł na pole "Więzienie", oznacza to, że tylko je odwiedza. W następnym ruchu może normalnie przesunąć pionek. BUDOWA DOMÓW Jeżeli gracz jest właścicielem całej dzielnicy, tzn. wszystkich działek oznaczonych tym samym kolorem, może budować w niej domy. Postawienie domów zwiększa czynsz płacony przez graczy, którzy zatrzymują się na zabudowanych działkach. Cena domu podana jest na karcie "Tytuł Własności". Gracz może kupować domy w trakcie swojego ruchu albo pomiędzy ruchami innych graczy. Gracz musi stawiać domy równomiernie na wszystkich działkach, różnica pomiędzy liczbą domów na poszczególnych działkach w tej samej dzielnicy nie może być większa niż jeden. Nie można zatem wybudować na jednej działce drugiego domu zanim nie postawi się po jednym domu na wszystkich działkach danej dzielnicy. Zasada ta obowiązuje przy stawianiu wszystkich kolejnych domów Na jednej działce można wybudować maksymalnie cztery domy. Nie można budować domów, jeżeli chociaż jedna działka w danej dzielnicy jest zastawiona. Zasada równomierności zabudowy musi być również przestrzegana przy sprzedaży domów do banku. Jeżeli gracz zabudował tylko jedną lub dwie działki w należącej do niego dzielnicy, nadal pobiera podwójny czynsz od gracza, który zatrzymał się na niezabudowanej działce w tej dzielnicy.

13 BUDOWA HOTELI Gracz Musi mieć po cztery domy na każdej działce w swojej dzielnicy zanim będziesz mógł postawić w niej hotel. Hotele kupuje się tak jak domy. Cena hotelu równa jest sumie cen czterech domów, które zwracasz do banku kupując hotel i ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". Nie trzeba najpierw budować domów, a następnie wymieniać ich na hotel. Można od razu zakupić hotel pod warunkiem, że na pozostałych działkach w danej dzielnicy również postawione zostaną hotele albo po cztery domy. Na jednej działce może stać tylko jeden hotel. Jeżeli w banku zabraknie domów lub hoteli, gracz musi czekać z zakupem dopóki inni gracze nie sprzedadzą budynków do banku. Podobnie przy sprzedaży hoteli - nie można zamienić hoteli na domy, jeżeli w banku brak jest domów. Jeżeli w banku jest ograniczona liczba budynków, a dwóch lub więcej graczy pragnie jednocześnie zakupić więcej niż bank ma w zapasie, bankier sprzedaje budynki w drodze licytacji rozpoczynając od ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". SPRZEDAŻ DZIAŁEK I DOMÓW Można sprzedawać niezabudowane działki, dworce i obiekty użyteczności publicznej innym graczom po dowolnie ustalonej cenie. Nie można jednak sprzedać danej działki, jeżeli inna działka w tej samej dzielnicy jest zabudowana. Jeżeli gracz chce odsprzedać działkę budowlaną, musi najpierw sprzedać do banku wszystkie domy ze wszystkich działek w tej dzielnicy. Domy muszą być sprzedawane równomiernie (patrz rozdział "Domy"). Domów i hoteli nie można sprzedawać innym graczom a jedynie do banku za połowę ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". Budynki można sprzedawać w każdej chwili. Za hotele bank płaci połowę ceny zakupu plus połowę ceny czterech domów zwróconych przy stawianiu hotelu. Można zamienić hotel na cztery domy, otrzymując dodatkowo z banku połowę kwoty zapłaconej przy zamianie czterech domów na hotel. Bank nie kupuje od graczy działek. ZASTAW Jeżeli graczowi brakuje Ci pieniędzy, może wziąć z banku kredyt pod zastaw nieruchomości. Zastawiając działkę budowlaną musisz najpierw sprzedać do banku wszystkie budynki z całej dzielnicy. Następnie odwraca kartę "Tytuł Własności" stroną z napisem "Zastawiona" do góry i pobiera z banku podaną na niej kwotę. Jeżeli chce odciążyć hipotekę, musisz zwrócić do banku kwotę pożyczki plus 10% odsetek. Zastawiona nieruchomość pozostaje nadal własnością gracza. Żaden inny gracz nie może jej przejąć spłacając kredyt. Jeżeli nieruchomość jest zastawiona, gracz nie pobiera czynszu od graczy, którzy się na niej zatrzymają. Zastawioną nieruchomość możesz sprzedać innemu graczowi po dowolnie ustalonej cenie. Nabywca może od razu odciążyć hipotekę, płacąc do banku wartość hipoteczną plus 10% odsetek. Może również pozostawić nieruchomość pod hipoteką, wpłaca wtedy do banku 10% odsetek. Jeżeli później zdecyduje się odciążyć hipotekę musi drugi raz zapłacić odsetki w wysokości 10%. Kiedy odciąży hipoteki wszystkich działek budowlanych stanowiących jedną dzielnicę, może ponownie budować domy płacąc za każdy pełną cenę.

14 BANKRUCTWO Jeżeli gracz jest winny bankowi lub innemu graczowi więcej niż może uzyskać ze sprzedaży wszystkich swoich nieruchomości, ogłasza bankructwo i wypada z gry. W przypadku, gdy wierzycielem jest bank, bankier przejmuje gotówkę i nieruchomości, które następnie sprzedaje w drodze licytacji. Jeżeli bank przejął nieruchomość zastawioną, przed licytacją odciąża hipotekę. Gdy gracz zbankrutuje, oddaje kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia". Jeżeli zbankrutował, a jest winny innemu graczowi, jego domy i hotele zostają sprzedane do banku za połowę ceny zakupu, a wierzyciel otrzymuje gotówkę, nieruchomości i ewentualnie kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia". Jeśli któraś z nieruchomości była zastawiona, wierzyciel musi zapłacić 10% odsetek i ma do wyboru odciążenie hipoteki albo pozostawienie nieruchomości pod hipoteką. Dodatkowe uwagi:, Jeżeli gracz musi zapłacić więcej, niż ma w gotówce, może zaproponować swojemu wierzycielowi zapłatę nieruchomością niezabudowaną. Może wtedy uzyskać cenę nawet przewyższającą podaną na karcie, jeżeli dana nieruchomość zapewni wierzycielowi posiadanie całej dzielnicy albo zablokowanie takiej możliwości innemu graczowi. ZAKOŃCZENIE GRY. Pierwszy gracz, który zbankrutuje, odpada z gry. Z chwilą, gdy zbankrutuje drugi gracz, rozgrywka zostaje zakończona. Bankrut oddaje wierzycielowi (którym może być inny gracz lub bank) wszystko co posiada, również budynki i nieruchomości. Gracze, którzy nie zbankrutowali, obliczają swój majątek: - gotówkę -działki budowlane, dworce i obiekty użyteczności, wycenione według wydrukowanej na planszy Wartości -zastawione nieruchomości za połowę podanej na planszy ceny -domy według ceny zakupu -hotele według ceny zakupu, wliczając w to cenę trzech domów. Najbogatszy gracz zostaje zwycięzcą! Inna możliwość: po upływie ustalonego czasu gra kończy się i wygrywa najbogatszy w tym momencie gracz

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą ROZGRYWKI MONOPOLY. Zasady gry

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą ROZGRYWKI MONOPOLY. Zasady gry Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą ROZGRYWKI MONOPOLY Zasady gry I. Bankier 1. Podczas eliminacji regionalnych i finału ogólnopolskiego (dalej: Rozgrywki ), obowiązki bankiera sprawuje osoba

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj bilet na koncert Zieliński w ramach Geyer Music Factory z VITADIET 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki:

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki: 1 ŚWIAT BIZNESU Gra dla 2-6 graczy powyżej 7 lat, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, zmysł handlowy i dalekowzroczność w interesach. Akcesoria: Plansza, 6 pionków, 1 kostka, 30 domów, 10 hoteli, 6 kart

Bardziej szczegółowo

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób.

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. INSTRUKCJA BIZNES PO EUROPEJSKU Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. Wszyscy uczestnicy gry są obywatelami Unii Europejskiej. Gracze przesuwając swe pionki po torze gry przenoszą się w podróż

Bardziej szczegółowo

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 58683 WZORU UŻYTKOWEGO

OPIS OCHRONNY PL 58683 WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 58683 WZORU UŻYTKOWEGO Yl Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2n Numer zgłoszenia: 110812 (g) Data zgłoszenia:13.05.1995 @ Intel7: A63F

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu AnkietoBranie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu AnkietoBranie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu AnkietoBranie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej również Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Ankietobranie (dalej również: Konkurs ) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub Data: 12.09.2015 Godziny: I Turniej 10:00-14:00, II Turniej 15:00-19:00 Miasto: Warszawa CH Arkadia, adres: Aleja Jana Pawła II 82, 00-175 http://www.arkadia.com.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Elementy gry: koło losujące. plansza. karty wiadomości karty wydarzeń. pionki akcji pionki graczy kostka. akcje firmy obuwniczej. akcje firmy meblowej

Elementy gry: koło losujące. plansza. karty wiadomości karty wydarzeń. pionki akcji pionki graczy kostka. akcje firmy obuwniczej. akcje firmy meblowej INSTRUKCJA Elementy gry: plansza koło losujące karty wiadomości karty wydarzeń pionki akcji pionki graczy kostka akcje firmy obuwniczej akcje firmy meblowej instrukcja akcje firmy samochodowej akcje firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III

Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III Regulamin Konkursu Gdzie ja, tam i PGE Skra edycja III 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 1. "Konkurs" Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO Opracowali: E. Synówka-Bejenka i J. Syga

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO Opracowali: E. Synówka-Bejenka i J. Syga REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO Opracowali: E. Synówka-Bejenka i J. Syga 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Turnieju jest Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą JESIENNY MANICURE z NeoNail i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

35 żetonów Leukocyt, 35 żetonów Lekarstwa, 84 żetony Globinka, 30 żetonów Hemo, 4 detektory odpowiedzi, 4 karty przelicznik, instrukcja gry.

35 żetonów Leukocyt, 35 żetonów Lekarstwa, 84 żetony Globinka, 30 żetonów Hemo, 4 detektory odpowiedzi, 4 karty przelicznik, instrukcja gry. Gra dla 2-4 graczy w wieku 7-107 lat. Zawartość pudełka plansza, 8 pionków do wyboru, kostka do gry, 53 karty Pytania łatwe, 53 karty Pytania trudne, 45 kart Szansa, 45 kart Pech, 35 żetonów Leukocyt,

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 050.25.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2016 roku Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek organizowanego przez Gminę Psary Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie)

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) przeprowadzanego na Targach Ślubnych w Warszawie w dniu 26 lutego 2017 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Targi Młodej Pary w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie REGULAMIN TURNIEJU Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem turnieju Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie (dalej: Turniej ) jest IN-OUT PR Jacek Mędrzycki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj 400zł na zakupy z Domodi.pl! 1. Organizator

Regulamin Konkursu Wygraj 400zł na zakupy z Domodi.pl! 1. Organizator Regulamin Konkursu Wygraj 400zł na zakupy z Domodi.pl! 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu Wygraj 400zł na zakupy z Domodi.pl! jest Domodi sp. z. o. o, z siedzibą we Wrocławiu, Jeździecka 10A (zwana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs wiedzy na Top HR Managera 2016, pod nazwą TOP HR MANAGER, zwany

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Branding KOMUNIKACJA WIZUALNA działania interaktywne marketing alternatywny REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Rzeszów 2013 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście REGULAMIN KONKURSU Zakochani w mieście I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Molo Residence s.c. Kazimierz Piwko, Piotr Piwko z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6A 81-760 Sopot, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku Regulamin konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku (dalej: Konkurs) jest SAXO BANK A/S S.A.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu. Strefa Modnych Wnętrz - konkurs paragonowy. trwającego od 7 do 12 marca 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Konkursu. Strefa Modnych Wnętrz - konkurs paragonowy. trwającego od 7 do 12 marca 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Strefa Modnych Wnętrz - konkurs paragonowy trwającego od 7 do 12 marca 2016 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Strefa Modnych Wnętrz - konkurs paragonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: DLACZEGO WARTO KUPIĆ MIESZKANIE? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet Postanowienia ogólne. 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ).

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet Postanowienia ogólne. 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ). Łódź, dnia 28.02.2017 r. Regulamin Konkursu Dzień Kobiet 2017 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest JUBISTYL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska

Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska Regulamin WE ARE TENNIS CUP edycja polska Regulamin określa zasady i warunki rozgrywania turnieju We Are Tennis Cup edycja polska. Jego poszczególne zapisy biorą pod uwagę towarzyski i integracyjny charakter

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe KONKURS ARMANI 1) Polega na odpowiedzi na pytanie związane z artykułem konkursowym: Jakie miejsce stanowiło inspirację dla Giorgio Armani do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Weekend dla dwojga w Salzburgu - mieście Mozarta 1 Organizatorem konkursu jest DOMINATA sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Mariana Sengera 1, 02-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko Organizatorem Konkursu są: 1 Organizacja Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 4, 31 004 Kraków, zwany dalej UM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu (Suknia Ślubna od Celebrity Bridal)

Regulamin Konkursu (Suknia Ślubna od Celebrity Bridal) Regulamin Konkursu (Suknia Ślubna od Celebrity Bridal) przeprowadzanego na Targach Ślubnych w Gdańsku w dniu 29 stycznia 2017 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (Suknia Ślubna od Celebrity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY Pt, AKCJA LICYTACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach REGULAMIN MISTRZOSTW PIONEK W PIŁKĘ NOŻNĄ FIFA 2017

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach REGULAMIN MISTRZOSTW PIONEK W PIŁKĘ NOŻNĄ FIFA 2017 I. Formuła konkursu: REGULAMIN MISTRZOSTW PIONEK W PIŁKĘ NOŻNĄ FIFA 2017 1 Centrum Aktywności Lokalnej ogłasza konkurs (zwany dalej Mistrzostwami ) piłki nożnej w charakterze gry komputerowej. Efektem

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG"

Regulamin konkursu Zainspiruj się z BCG Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu "Zainspiruj się z BCG" zwanego dalej Konkursem, jest The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu enter the ROOM X California Skateshop 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: enter the ROOM X California Skateshop (Konkurs), prowadzonego przez redakcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu pt. " House of Asia ", zwanego dalej "Konkursem", jest De Care Group Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą: Pieńków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS

REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu SUNFLOWERS. Organizatorem Konkursu jest firma Broker Media S.C. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Seweryna Udzieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej Regulamin Konkursu i Promocji Rabatowej organizowanej przez MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. Jawna z okazji otwarcia Galerii VIVO! Piła. I ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest MARTIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lokomotywy Rynku Kolejowego. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Lokomotywy Rynku Kolejowego. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Lokomotywy Rynku Kolejowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Lokomotywy Rynku Kolejowego ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu wygraj plakat Iron Maiden (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? (Konkurs), prowadzonego przez redakcję magazynu enter the ROOM na stronie konkursowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej Zderzenie Cywilizacji. Islam na obszarze postradzieckim., odbywającej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Turbodoładowania, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA online zakłady

Bardziej szczegółowo