REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY Organizatorem rozgrywek Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się w ramach Mistrzostw Świata Monopoly 2015 jest Great Open House Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, , przy ulicy Andrzeja Struga 78 lok A24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP Rozgrywki Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 prowadzone będą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku. 3. Rozgrywki polegają na realizacji rozgrywek w ramach polskiej części Mistrzostw Świata Monopoly 2015, zwanych dalej jako Mistrzostwa Polski Monopoly Integralną częścią Regulaminu są Zasady rozgrywek stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Rozgrywki realizowane są w następujących lokalizacjach i terminach: a. Pierwszego i drugiego (1 i 2) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Kasztanowa w Pile Aleja Powstańców Wielkopolskich 99 b. Ósmego i dziewiątego (8 i 9) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Koszalin w Koszalinie ul Paderewskiego 1 c. Dwudziestego drugiego i dwudziestego trzeciego (22 i 23) sierpnia 2015 roku w centrum handlowym Atrium Reduta w Warszawie Aleje Jerozolimskie 148 d. Dwudziestego dziewiątego i trzydziestego (29 i 30) sierpnia 2015 roku w Atrium Targówek w Warszawie ul. Głębocka Mistrzostwa polegają na grze w grę strategiczną Monopoly, wersja polska klasyczna. 7. Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 podzielone są na eliminacje oraz turniej finałowy. 8. Eliminacje rozgrywane są w trzech lokalizacjach wymienionych w pkt 5 w ppkt a, b i c. rozgrywki finałowe rozgrywane są w Atrium Targówek w Warszawie ul. Głębocka 15 w dniach sierpnia 2015 roku. 9. Zasady turniejów eliminacyjnych: a. W każdej z lokalizacji eliminacji w grze Monopoly może wziąć udział 48 osób podzielonych na 4-osobowe grupy grające przy jednym stoliku. Miejsce przy stoliku zostanie ustalone losowo. b. Każda z 4-osobowych grup rozegra grę Monopoly trwającą 90 minut. c. Zwycięzcy rozgrywek opisanych w pkt 9 b) rozegrają między sobą jeszcze jedną partię Monopoly trwającą również 90 minut (partia będzie rozegrana w 3-osobowych zespołach). d. Cztery osoby, które wygrają rozgrywki opisane w pkt 9c) zostaną zaproszone na finał polskich rozgrywek Mistrzostw Świata Monopoly 2015, który odbędzie się w Warszawie w Atrium Targówek ul. Głębocka sierpnia 2015 r. Szczegółowy opis rozgrywek eliminacyjnych znajduje się z Zasadach rozgrywek będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2 10. Zasady turnieju finałowego: a. pomiędzy zwycięzcami turniejów eliminacyjnych zostaną rozegrane w Warszawie, w Atrium Targówek ul. Głębocka 15, 29 i 30 sierpnia rozgrywki finałowe b. w rozgrywkach finałowych weźmie udział 12 osób z których w trakcie rozgrywek zostanie wyłoniony zwycięzca. Szczegółowy opis rozgrywek finałowych znajduje się z Zasadach rozgrywek będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Rozgrywek lub w razie pojawienia się kwestii spornych, organem je rozstrzygającym jest sędzia rozgrywek powołany przez Organizatora, który posiada decydujący głos. Decyzja sędziego rozgrywek jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 12. Informacje na temat rozgrywek udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w centrach handlowych Atrium oraz w materiałach dostępnych w Internecie, w tym na stronie Mistrzostw Polski Monopoly 2015 : 13. W Mistrzostwach Polski Monopoly 2015 może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która w wyznaczonym okresie prawidłowo zarejestruje się: a. przez stronę mistrzostwa-monopoly.pl lub b. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Punkcie Informacyjnym jednej z wskazanych w pkt 4 lokalizacji eliminacyjnych. 14. Rejestrując się do rozgrywek uczestnik wybiera miejsce i godzinę udziału z dostępnych na stronie opcji. a. na każdą z trzech zaproponowanych godzin rozgrywek może zapisać się maksymalnie 16 osób, b. jeśli do rozgrywek na daną godzinę zapisze się 16 osób, ta godzina zostaje zablokowana, c. jeśli w dniu rozgrywek przez stronę internetową nie zapisze się wystarczająco dużo osób, to wolne miejsca mogą zająć uczestnicy zapisujący się do rozgrywek na miejscu Mistrzostw w wybranej lokalizacji eliminacyjnej, d. w każdej z lokalizacji eliminacyjnej w rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 48 osób. O możliwości udziału uczestnika w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej rozgrywce eliminacyjnej. 15. Uczestnik, który zapisał się do rozgrywek i chce z nich zrezygnować powinien wysłać wiadomość na adres mailowy Po przesłaniu wiadomości miejsce, które zajmował uczestnik zostanie odblokowane. 16. Udział w rozgrywkach Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 jest dobrowolny i nieodpłatny. 17. Biorąc udział w rozgrywkach Uczestnik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje.

3 18. Uczestnik Mistrzostw Polski Monopoly 2015 : a. musi mieć ukończone 18 lat b. jest zobowiązany zarejestrować się w polskich rozgrywkach Mistrzostwach Świata Monopoly zgodnie z jednym ze sposobów opisanych w pkt 13, c. jest zobowiązany zgłosić się do wybranej lokalizacji eliminacyjnej na godzinę przed początkiem rozgrywek w przypadku spóźnienia uczestnik może zostać wykluczony od udziału w rozgrywkach. Godziny rozgrywek podane są na stronie internetowej: 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia które będą skutkowały brakiem udziału w rozgrywkach na poziomie eliminacji lub finału z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 20. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu do lokalizacji eliminacyjnych oraz do lokalizacji w której odbywa się finał rozgrywek. Uczestnicy do lokalizacji rozgrywek dojeżdżają na własny koszt. 21. Nagrody: a. Każdy z uczestników Mistrzostw Polski Monopoly 2015 otrzyma pamiątkowy dyplom b. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach otrzymają grę Monopoly, edycja limitowana na 80-lecie gry o wartości 100 złotych, c. Zwycięzca polskich rozgrywek otrzyma tytuł Polskiego Mistrza Monopoly Nagrody określone w pkt 21 powyżej nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 23. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 24. W wypadku nieodebrania przez uczestnika nagrody rzeczowej w dniu rozgrywek, Organizator nie będzie zobowiązany do jej przekazania uczestnikowi w inny sposób i zachowuje prawo własności do tejże nagrody. 25. Zwycięzca Mistrzostw Polski Monopoly 2015 ma prawo do wzięcia udziału w światowym finale Mistrzostw Mistrzostwa Świata Monopoly 2015, który odbędzie się w dniach od 7 do 9 września 2015 r. w chińskim Makao. Podczas światowego finału polski Mistrz Monopoly 2015 zmierzy się ze zwycięzcami podobnych rozgrywek organizowanych w innych krajach. 26. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizatorem Mistrzostw Świata Monopoly 2015 w Makao jest firma HASBRO. Organizator Mistrzostw Polski Monopoly 2015 nie ponosi odpowiedzialności za dojście do skutku finału mistrzostw w Makao ani nie pokrywa kosztów udziału uczestnika w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao, w szczególności kosztów dojazdu uczestnika oraz kosztów zakwaterowania uczestnika podczas Mistrzostw Świata Monopoly 2015 w Makao. Koszty przelotu oraz zakwaterowania uczestnika w Makao podczas Mistrzostw Świata Monopoly 2015 pokryje firma HASBRO. Mistrzostwa Świata Monopoly 2015 w Makao odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu. 27. W terminie 24 godzin od zakończenia rozgrywek finałowych w ramach Mistrzostw Polski Monopoly 2015 uczestnik, o którym mowa w pkt 23 powyżej jest zobowiązany oświadczyć Organizatorowi, czy weźmie udział w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Milczenie uczestnika w tym terminie poczytywane będzie za jego rezygnację z udziału w

4 Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao, prawo to przechodzi na kolejne osoby tj. w pierwszej kolejności na osobę, która uzyskała kolejny najlepszy wynik w Mistrzostwach Polski Monopoly Organizator w takim wypadku poinformuje o tym osobę, która uzyska prawo do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Osoba ta zobowiązana jest do oświadczenia w terminie 24 godzin od daty powiadomienia, czy weźmie udział w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. Milczenie tej osoby w powyższym terminie poczytywane będzie za rezygnację z prawa do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata Monopoly 2015 w Makao. 28. Organizator potwierdza, iż jest administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw Polski Monopoly 2015 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm). 29. Informacje jak i dane osobowe uczestników rozgrywek będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia rozgrywek oraz wyłonienia laureatów rozgrywek, a także w celu przekazania nagród - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 30. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości imienia i nazwiska finalistów oraz zwycięzcy Mistrzostw Polski Monopoly 2015 na stronie internetowej. 31. Organizator oświadcza, że rozgrywki nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 32. Osoba, która przystępuje do rozgrywek a. tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w rozgrywkach na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie, b. oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, c. przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w rozgrywkach i ewentualnego otrzymania nagrody. 33. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Mistrzostw Polski Monopoly Wszelkie informacje o Mistrzostwach Polski Monopoly 2015 zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora uregulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 34. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu gracz ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień. 35. Niniejszy regulamin jest jawny i jest dostępny na stronie mistrzostwa-monopoly.pl, w miejscach realizacji akcji oraz w siedzibie Organizatora.

5 36. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia, przy czym nie pozbawiają one uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 37. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania nagrody. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona i nie może wynosić więcej niż wartość jednej nagrody rzeczowej. 38. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 39. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY ROZGRYWEK Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 zobowiązani są do wcześniejszej rejestracji na oficjalnej stornie eliminacji: mistrzostwa-monopoly.pl lub w punkcie informacyjnym podczas trwania mistrzostw w każdej ze wskazanych lokalizacji. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest wypełnienie formularzu zgłoszeniowego oraz zadeklarowanie miejsca, terminu i godziny rozgrywek dostępnej na stronie lub w punkcie informacyjnym. Rozgrywki eliminacyjne: Atrium Kasztanowa (Piła) Aleja Powstańców Wielkopolskich 99, Piła Atrium Koszalin (Koszalin) ul Paderewskiego 1, Koszalin Atrium Reduta (Warszawa) Aleje Jerozolimskie 148, Warszawa Rozgrywka półfinałowa i finałowa: Atrium Targówek (Warszawa) Głębocka 15, Warszawa Wszyscy uczestnicy mogą przystąpić tylko do jednej rozgrywki. Każdy gracz chcący przystąpić do turnieju powinien pojawić się 1 h przed rozpoczęciem gry w innym wypadku jego miejsce zostanie zwolnione dla kolejnego zawodnika. Przy każdym stoliku nad przebiegiem gry będzie czuwał bankier osoba wyznaczona przez Organizatora Nad przebiegiem całego turnieju będzie czuwał sędzia główny wyznaczony przez Organizatora ETAPY ELIMINACYJNE ( Atrium Kasztanowa, Atrium Koszalin, Atrium Reduta) ETAP 1. (sobota) 1. Do rywalizacji, w ciągu całego dnia, przystąpi 48 graczy 2. Każdy gracz będzie zapisany na konkretną godzinę ( po wcześniejszej rejestracji i zapisaniu się na turniej) 3. Zawodnicy są zobowiązani do pojawienia się w Punkcie Informacyjnym na godzinę przed grą, w innym wypadu ich rejestracja zostanie anulowana i umożliwi zapisanie się innemu uczestnikowi 4. W ciągu całego dnia zostaną przeprowadzone 3 tury rozgrywek

7 5. Podczas 90 minutowej rozgrywki przy 4 stolikach zmierzy się 4 graczy 6. O przypadkowości przypisania graczy do konkretnego stanowiska zadecyduje każdorazowe losowanie 7. Zwycięzcą zostanie osoba, która doprowadzi przeciwników do bankructwa lub zgromadzi największy majątek 8. Sobotnie eliminacje wyłonią 12 zwycięzców, którzy zmierzą się w kolejnym w drugim etapie ETAP 2. (niedziela) 1. Do rywalizacji przystąpi 12 zwycięzców z pierwszego etapu 2. Przy 4 stanowiskach zasiądą po 3 osoby 3. Między zawodnikami zostanie rozegrany turniej nieograniczony czasowo 4. Podczas II etapu wyłonionych zostanie 4 zawodników, którzy zmierzą się w półfinałowych rozgrywkach. ROZGRYWKI PÓŁFINAŁOWE I FINAŁOWE ETAP PÓŁFINAŁOWY (sobota- Atrium Targówek) 1. Do rozgrywek półfinałowych przystąpi 12 zwycięzców wyłonionych w eliminacjach w 3 miastach 2. Przy 3 stanowiskach zasiądzie po 4 graczy 3. Między zawodnikami zostanie przeprowadzona rozgrywka nieograniczona czasowo 4. Zwycięży osoba, która doprowadzi do bankructwa pozostałych zawodników lub zgromadzi największy majątek 5. Trzech zwycięzców półfinałów zmierzy się w ostatecznej rozgrywce finałowej następnego dnia (niedziela) WIELKI FINAŁ (niedziela - Atrium Targówek) 1. Wielki finał zostanie przeprowadzony między 3 zawodnikami 2. Rozgrywka będzie nieograniczona czasowo 3. Wygra osoba, która doprowadzi do bankructwa przeciwników lub zgromadzi największy majątek. 4. Zwycięzca otrzyma główną nagrodę w postaci wyjazdu do Makao na ogólnoświatowe eliminacje Monopoly

8 OGÓLNE ZASADY GRY MONOPOLY Monopoly jest klasyczną grą polegającą na kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości w celu pomnażania kapitału. Wyruszając z pola START przesuwasz pionek po planszy o tyle pól, ile oczek wyrzuciłeś kostkami. Gdy wejdziesz na pole stanowiące nieruchomość nienależącą jeszcze do nikogo, możesz kupić ją od banku. Jeżeli nie zdecydujesz się na zakup, nieruchomość sprzedawana jest w drodze licytacji po najwyższej oferowanej cenie. Gracz będący właścicielem nieruchomości pobiera czynsz od przeciwników, których pionki się na niej zatrzymają. Budowa domów i hoteli znacznie zwiększa pobierany czynsz -rozsądne jest więc stawianie budynków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli potrzebujesz gotówki, bank udziela kredytu pod zastaw nieruchomości. Musisz dokładnie wykonywać polecenia wynikające z kart "Szansa" i "Kasa Społeczna". Uważaj Jednak - może się zdarzyć, że trafisz do więzienia! CEL GRY Doprowadzić do bankructwa wszystkich pozostałych graczy lub zgromadzić największy majątek. PRZYGOTOWANIE GRY Bankier układa domy, hotele, karty "Tytuł Własności" oraz pieniądze (w kolejności nominałów) w poszczególnych przegródkach pudełka, oddziela karty "Szansa" i "Kasa Społeczna", tasuje osobno każdą z talii i kładzie tekstami do dołu w odpowiednich miejscach na planszy. Każdy z graczy wybiera jeden pionek i stawia go na polu "Start". Jeżeli gracz jest właścicielem nieruchomości to musi pilnować, aby inni gracze płacili czynsz. Pożyczać pieniądze z banku można tylko pod zastaw nieruchomości. Nie można pożyczać pieniędzy od innych graczy ani udzielać pożyczek innym. PIENIĄDZE Bankier wydaje każdemu graczowi po 1500 zł, w następujących nominałach: - dwa banknoty po 500 zł, - cztery banknoty po 100 zł, - jeden banknot 50 zł, - jeden banknot 20 zł, - dwa banknoty po 10 zł, - jeden banknot 5 zł. - pięć banknotów po 1 zł, BANKIER

9 Bank zarządza nie tylko pieniędzmi, ale także kartami "Tytuł Własności", domami i hotelami dopóki nie zostaną zakupione przez graczy. Bank wypłaca także pensje i premie, udziela pożyczek pod hipotekę oraz pobiera podatki, zwroty pożyczek hipotecznych z odsetkami, wszystkie opłaty z tytułu kar. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia licytacji, bankier pełni również obowiązki licytatora. Bank nigdy nie bankrutuje. Jeżeli w banku zabraknie pieniędzy, bankier może wystawiać rewersy wypisane na zwykłych kartkach papieru. Każdy z graczy ma 50 sekund na ruch. Bankier ma obowiązek pilnować tego czasu. Po jego przekroczeniu kolejka przechodzi na następnego gracza nawet jeśli poprzedni nie dokończył zamierzonej transakcji. SĘDZIA Nadzoruje przebieg rozgrywek, czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem eliminacji, przypomina graczom zasady. PRZEBIEG GRY Gracze rzucają obiema kostkami w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Ten, który uzyska najwyższą sumę oczek, rozpoczyna rozgrywkę. Każdy gracz w swojej kolejce rzuca dwiema kostkami i przesuwa pionek o liczbę pól równą sumie wyrzuconych oczek w kierunku wskazanym strzałką. Rodzaj pola, na którym pionek kończy ruch, decyduje o tym, co robi dalej. Na jednym polu może stać jednocześnie kilka pionków. Zależnie od tego, na jakim polu zatrzymał się pionek, gracz może: - zakupić działkę budowlaną lub inną nieruchomość - zapłacić czynsz za wejście na nieruchomość mającą właściciela - zapłacić podatek - wziąć kartę "Szansa" lub "Kasa Społeczna" - pójść do więzienia - odwiedzić więzienie - odpocząć na polu "Bezpłatny Parking" - wziąć 200 zł pensji. DUBLET Jeżeli gracz wyrzuci dublet (taką samą liczbę oczek na obu kostkach), przesuwa pionek i dokonuje wszystkich transakcji związanych z polem, na którym się zatrzymał. Następnie rzuca jeszcze raz kostkami i wykonuje kolejny ruch. Jeżeli gracz wyrzuci dublet trzeci raz pod rząd, idzie prosto do więzienia.

10 PRZEJŚCIE PRZEZ START Za każdym razem, gdy gracz zatrzyma się na polu START albo przechodzi przez to pole, poruszając się w kierunku wskazanym strzałką, bank wypłaca mu pensję 200 zł. Możliwe jest dwukrotne otrzymanie pensji w jednej kolejce, gdy zaraz po przejściu przez pole startowe gracz wejdzie na pole "Szansa" lub "Kasa Społeczna" i dostanie polecenie "Przejdź na Start". LICYTACJA Jeżeli gracz wejdzie na działkę budowlaną niemającą właściciela (to znaczy taką, której karta "Tytuł Własności" jest jeszcze w banku), ma prawo ją kupić. Jeżeli decyduje się na zakup, wpłaca do banku kwotę wydrukowaną na tym polu. W zamian otrzymuje z banku kartę "Tytuł Własności", którą kładzie przed sobą kolorową stroną do góry. Jeżeli nie zdecyduje się na kupno, bank musi natychmiast przeprowadzić licytację tej działki. Licytacja zaczyna się od dowolnej kwoty, którą zaproponuje któryś z graczy. Mimo, że gracz zrezygnował z prawa zakupu, może także uczestniczyć w licytacji. CZYNSZ Posiadanie "Tytułu Własności" pozwala na pobieranie czynszu od graczy, których pionki zatrzymują się na danej działce. Najkorzystniejsze jest posiadanie całej dzielnicy, czyli wszystkich działek oznaczonych tym samym kolorem - innymi słowy: monopol. Wtedy na działkach tej dzielnicy gracz może budować domy i hotele. Jeżeli pionek zakończy ruch na działce budowlanej należącej do innego gracza, właściciel działki może zażądać zapłacenia czynszu. Musi to jednak zrobić zanim następny gracz rzuci kostkami. Wysokość czynszu podana jest na karcie "Tytuł Własności" i zależy od liczby budynków na tej działce. Jeżeli wszystkie działki w danej dzielnicy należą do jednego właściciela, czynsz na każdej niezabudowanej działce jest podwójny. Właściciel działki nie może jednak żądać podwójnego czynszu, jeżeli zastawił pod hipotekę jakąkolwiek działkę w tej dzielnicy. Gracz nie płaci za wejście na zastawioną działkę. Jeżeli na działce wybudowano domy lub hotele, czynsz jest znacznie wyższy, dokładna stawka podana jest na karcie "Tytuł Własności". ELEKTROWNIA I WODOCIĄGI Jeżeli gracz wejdzie na pole "Elektrownia" lub "Wodociągi", może je zakupić, o ile nie mają jeszcze właściciela. Tak jak w przypadku działki budowlanej, wpłaca do banku kwotę wydrukowaną na tym polu. Jeżeli gracz nie zdecyduje się na zakup, bankier sprzedaje nieruchomość na licytacji. Jeżeli obiekt użyteczności publicznej, na którym zatrzymał się pionek, należy do innego gracza, może on zażądać zapłacenia czynszu w wysokości zależnej od sumy oczek wyrzuconej w danym ruchu. Jeżeli należy do niego tylko jeden obiekt, liczbę oczek mnoży się przez cztery. Gdy natomiast ten sam gracz jest właścicielem zarówno elektrowni jak i wodociągów, liczbę oczek mnoży się przez dziesięć.

11 DWORZEC KOLEJOWY Jeżeli gracz, jako pierwszy wejdzie na takie pole dworzec kolejowy, ma prawo kupić dworzec. Jeżeli nie zdecyduje się na zakup, bankier wystawia dworzec na licytację. Jeżeli dworzec, który odwiedził gracz, ma już właściciela, gracz musi zapłacić mu kwotę podaną na karcie "Tytuł Własności. Wysokość opłaty zależy od tego, czy właściciel danego dworca posiada również inne dworce. SZANSA I KASA SPOŁECZNA Wejście na pole "Szansa" lub "Kasa Społeczna. Wejście na jedno z takich pól oznacza, że gracz musi wziąć wierzchnią kartę z odpowiedniej talii i wykonać podane na niej polecenie. Z polecenia może wynikać: -przesunięcie pionka - wpłata pieniędzy do banku -otrzymanie pieniędzy -konieczność pójścia do więzienia -możliwość bezpłatnego wyjścia z więzienia. Gracz musi natychmiast wykonać polecenie podane na karcie, a następnie włożyć ją pod spód odpowiedniej talii. Jeżeli gracz wylosował kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia", może zachować ją na przyszłość lub sprzedać innemu graczowi po dowolnej cenie. Uwaga: można wylosować polecenie przesunięcia pionka na inne pole. Jeżeli po drodze gracz przejdzie przez START, otrzymuje z banku 200 zł. Idąc do więzienia gracz nie przechodzi przez START. PODATEK Wejście na pole "Podatek dochodowy" lub "Domiar podatkowy, Jeśli gracz wejdzie na takie pole, wpłaca do banku podaną na nim kwotę. BEZPŁATNY PARKING Jeżeli gracz wejdzie na pole "Bezpłatny parking", odpoczywa do następnego ruchu. Nie ma żadnej kary ani nagrody za wejście na to pole. Stojąc na takim polu gracz może normalnie dokonywać wszystkich transakcji (np. pobierać czynsz, budować domy itd.).

12 Gracz możesz trafić do więzienia, jeżeli: WIĘZIENIE - wejdzie na pole z napisem "Idź do więzienia -wylosuje kartę "Szansa" lub "Kasa Społeczna" z poleceniem "Idź do więzienia -wyrzuci dublet trzy razy pod rząd. Gdy gracz zostaje wysłany do więzienia, jego ruch się kończy. Idąc do więzienia nie otrzymuje pensji 200 zł, niezależnie od tego, gdzie stał jego pionek. Aby wyjść z więzienia może: - zapłacić 50 zł grzywny i wyjść z więzienia w następnej kolejce - wykorzystać posiadaną kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia" -kupić od innego gracza i wykorzystać kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia" - czekać w więzieniu trzy kolejki, próbując wyrzucić dublet. Jeżeli graczowi uda się wyrzucić dublet, wychodzi z więzienia, przesuwając pionek o sumę wyrzuconych oczek. Jeżeli w trzecim ruchu nie uda mu się wyrzucić dubletu, wpłaca do banku 50 zł i przesuwa pionek o sumę wyrzuconych oczek. Przebywając w więzieniu gracz może wykonywać wszystkie operacje finansowe, tzn. kupować i sprzedawać nieruchomości, budować domy, pobierać czynsze itd., Jeżeli gracz nie został wysłany do więzienia, ale w trakcie gry wszedł na pole "Więzienie", oznacza to, że tylko je odwiedza. W następnym ruchu może normalnie przesunąć pionek. BUDOWA DOMÓW Jeżeli gracz jest właścicielem całej dzielnicy, tzn. wszystkich działek oznaczonych tym samym kolorem, może budować w niej domy. Postawienie domów zwiększa czynsz płacony przez graczy, którzy zatrzymują się na zabudowanych działkach. Cena domu podana jest na karcie "Tytuł Własności". Gracz może kupować domy w trakcie swojego ruchu albo pomiędzy ruchami innych graczy. Gracz musi stawiać domy równomiernie na wszystkich działkach, różnica pomiędzy liczbą domów na poszczególnych działkach w tej samej dzielnicy nie może być większa niż jeden. Nie można zatem wybudować na jednej działce drugiego domu zanim nie postawi się po jednym domu na wszystkich działkach danej dzielnicy. Zasada ta obowiązuje przy stawianiu wszystkich kolejnych domów Na jednej działce można wybudować maksymalnie cztery domy. Nie można budować domów, jeżeli chociaż jedna działka w danej dzielnicy jest zastawiona. Zasada równomierności zabudowy musi być również przestrzegana przy sprzedaży domów do banku. Jeżeli gracz zabudował tylko jedną lub dwie działki w należącej do niego dzielnicy, nadal pobiera podwójny czynsz od gracza, który zatrzymał się na niezabudowanej działce w tej dzielnicy.

13 BUDOWA HOTELI Gracz Musi mieć po cztery domy na każdej działce w swojej dzielnicy zanim będziesz mógł postawić w niej hotel. Hotele kupuje się tak jak domy. Cena hotelu równa jest sumie cen czterech domów, które zwracasz do banku kupując hotel i ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". Nie trzeba najpierw budować domów, a następnie wymieniać ich na hotel. Można od razu zakupić hotel pod warunkiem, że na pozostałych działkach w danej dzielnicy również postawione zostaną hotele albo po cztery domy. Na jednej działce może stać tylko jeden hotel. Jeżeli w banku zabraknie domów lub hoteli, gracz musi czekać z zakupem dopóki inni gracze nie sprzedadzą budynków do banku. Podobnie przy sprzedaży hoteli - nie można zamienić hoteli na domy, jeżeli w banku brak jest domów. Jeżeli w banku jest ograniczona liczba budynków, a dwóch lub więcej graczy pragnie jednocześnie zakupić więcej niż bank ma w zapasie, bankier sprzedaje budynki w drodze licytacji rozpoczynając od ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". SPRZEDAŻ DZIAŁEK I DOMÓW Można sprzedawać niezabudowane działki, dworce i obiekty użyteczności publicznej innym graczom po dowolnie ustalonej cenie. Nie można jednak sprzedać danej działki, jeżeli inna działka w tej samej dzielnicy jest zabudowana. Jeżeli gracz chce odsprzedać działkę budowlaną, musi najpierw sprzedać do banku wszystkie domy ze wszystkich działek w tej dzielnicy. Domy muszą być sprzedawane równomiernie (patrz rozdział "Domy"). Domów i hoteli nie można sprzedawać innym graczom a jedynie do banku za połowę ceny podanej na karcie "Tytuł Własności". Budynki można sprzedawać w każdej chwili. Za hotele bank płaci połowę ceny zakupu plus połowę ceny czterech domów zwróconych przy stawianiu hotelu. Można zamienić hotel na cztery domy, otrzymując dodatkowo z banku połowę kwoty zapłaconej przy zamianie czterech domów na hotel. Bank nie kupuje od graczy działek. ZASTAW Jeżeli graczowi brakuje Ci pieniędzy, może wziąć z banku kredyt pod zastaw nieruchomości. Zastawiając działkę budowlaną musisz najpierw sprzedać do banku wszystkie budynki z całej dzielnicy. Następnie odwraca kartę "Tytuł Własności" stroną z napisem "Zastawiona" do góry i pobiera z banku podaną na niej kwotę. Jeżeli chce odciążyć hipotekę, musisz zwrócić do banku kwotę pożyczki plus 10% odsetek. Zastawiona nieruchomość pozostaje nadal własnością gracza. Żaden inny gracz nie może jej przejąć spłacając kredyt. Jeżeli nieruchomość jest zastawiona, gracz nie pobiera czynszu od graczy, którzy się na niej zatrzymają. Zastawioną nieruchomość możesz sprzedać innemu graczowi po dowolnie ustalonej cenie. Nabywca może od razu odciążyć hipotekę, płacąc do banku wartość hipoteczną plus 10% odsetek. Może również pozostawić nieruchomość pod hipoteką, wpłaca wtedy do banku 10% odsetek. Jeżeli później zdecyduje się odciążyć hipotekę musi drugi raz zapłacić odsetki w wysokości 10%. Kiedy odciąży hipoteki wszystkich działek budowlanych stanowiących jedną dzielnicę, może ponownie budować domy płacąc za każdy pełną cenę.

14 BANKRUCTWO Jeżeli gracz jest winny bankowi lub innemu graczowi więcej niż może uzyskać ze sprzedaży wszystkich swoich nieruchomości, ogłasza bankructwo i wypada z gry. W przypadku, gdy wierzycielem jest bank, bankier przejmuje gotówkę i nieruchomości, które następnie sprzedaje w drodze licytacji. Jeżeli bank przejął nieruchomość zastawioną, przed licytacją odciąża hipotekę. Gdy gracz zbankrutuje, oddaje kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia". Jeżeli zbankrutował, a jest winny innemu graczowi, jego domy i hotele zostają sprzedane do banku za połowę ceny zakupu, a wierzyciel otrzymuje gotówkę, nieruchomości i ewentualnie kartę "Wyjdź bezpłatnie z więzienia". Jeśli któraś z nieruchomości była zastawiona, wierzyciel musi zapłacić 10% odsetek i ma do wyboru odciążenie hipoteki albo pozostawienie nieruchomości pod hipoteką. Dodatkowe uwagi:, Jeżeli gracz musi zapłacić więcej, niż ma w gotówce, może zaproponować swojemu wierzycielowi zapłatę nieruchomością niezabudowaną. Może wtedy uzyskać cenę nawet przewyższającą podaną na karcie, jeżeli dana nieruchomość zapewni wierzycielowi posiadanie całej dzielnicy albo zablokowanie takiej możliwości innemu graczowi. ZAKOŃCZENIE GRY. Pierwszy gracz, który zbankrutuje, odpada z gry. Z chwilą, gdy zbankrutuje drugi gracz, rozgrywka zostaje zakończona. Bankrut oddaje wierzycielowi (którym może być inny gracz lub bank) wszystko co posiada, również budynki i nieruchomości. Gracze, którzy nie zbankrutowali, obliczają swój majątek: - gotówkę -działki budowlane, dworce i obiekty użyteczności, wycenione według wydrukowanej na planszy Wartości -zastawione nieruchomości za połowę podanej na planszy ceny -domy według ceny zakupu -hotele według ceny zakupu, wliczając w to cenę trzech domów. Najbogatszy gracz zostaje zwycięzcą! Inna możliwość: po upływie ustalonego czasu gra kończy się i wygrywa najbogatszy w tym momencie gracz

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób.

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. INSTRUKCJA BIZNES PO EUROPEJSKU Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. Wszyscy uczestnicy gry są obywatelami Unii Europejskiej. Gracze przesuwając swe pionki po torze gry przenoszą się w podróż

Bardziej szczegółowo

BIZNES PO POLSKU INSTRUKCJA. gra dla 2 5 osób od 7 lat. Wprowadzenie:

BIZNES PO POLSKU INSTRUKCJA. gra dla 2 5 osób od 7 lat. Wprowadzenie: INSTRUKCJA BIZNES PO POLSKU gra dla 2 5 osób od 7 lat Wprowadzenie: Biznes po polsku - to emocjonująca i zabawna gra, której scenariusz i zasady związane są ze światem finansów, obrotem kapitału, strategią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki:

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki: 1 ŚWIAT BIZNESU Gra dla 2-6 graczy powyżej 7 lat, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, zmysł handlowy i dalekowzroczność w interesach. Akcesoria: Plansza, 6 pionków, 1 kostka, 30 domów, 10 hoteli, 6 kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ShopperOne

Regulamin ShopperOne Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo