BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BIZNES PO EUROPEJSKU Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. Wszyscy uczestnicy gry są obywatelami Unii Europejskiej. Gracze przesuwając swe pionki po torze gry przenoszą się w podróż po krajach zjednoczonej Europy. Poszczególne pola na planszy oznaczają państwa należące do Unii i ich stolice. To właśnie w nich każdy z graczy może zainwestować swój kapitał. Może kupować i sprzedawać działki budowlane i nieruchomości, może uczestniczyć w licytacjach, płacić podatki, otrzymać dotacje z Unii lub pójść do więzienia za korupcję. W tej grze marzenia o zbudowaniu finansowego imperium często są rozwiewane przez widmo bankructwa. Wszystko to sprawia, że każdy kto weźmie w niej udział przeżyje niesamowite emocje i będzie się doskonale bawił. Rekwizyty gry: 1. Plansza - 1 szt. 2. Pionki do gry - 5 szt. 3. Elementy obiekt rozbudowy w kolorze a - 50 szt. 4. Elementy obiekt rozbudowy w kolorze b - 20 szt. 5. Karty Akt własności - 25 szt.6. Karty Szansa - 25 szt. 7. Karty Akcje - 5 szt. 8. Kostka do gry - 1 szt. 9. Banknoty Euro - po 25 szt. dla nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200i 500 euro 10. Instrukcja Przygotowanie do gry: Jeden z graczy zostaje wybrany bankierem. Jego rola polega na zarządzaniu gotówką znajdującą się w Banku. Bankier wypłaca graczom ich kapitał początkowy, premie, dotacje UE, pobiera podatki, sprzedaje Akty własności działek, sprzedaje obiekty rozbudowy, licytuje, przyjmuje zastaw itp. Bank nie może zbankrutować. Jeśli zabraknie w nim gotówki to bankier może wypisać czeki na zwykłej kartce i posłużyć się nimi w grze. Jeżeli bankier bierze udział w grze to musi bardzo wyraźnie oddzielić swoją gotówkę (jako gracza) od pieniędzy i kart należących do Banku. Przed rozpoczęciem gry należy rozłożyć planszę na środku stołu. Każdy z graczy wybiera sobie pionek. Karty z napisem SZANSA należy położyć w dwóch stosach wewnątrz planszy na miejscach odpowiadającym ich kolorom. Karty AKT WŁASNOŚCI i AKCJE oraz obiekty rozbudowy (rys. 1) pozostają w Banku. obiekty rozbudowy A rys.1 obiekty rozbudowy B uwaga! kolory w opakowaniu mogą być inne 1

2 Wszyscy uczestnicy gry otrzymują od bankiera po 2155 euro w nominałach: 2x500 e, 3x200 e, 3x100e, 3x50 e, 3x20 e, 3x10 e, 3x5 e. W trakcie gry gracze mogą rozmieniać pieniądze w Banku lub między sobą - jeśli zajdzie taka potrzeba. Banknoty należy rozłożyć przed sobą w sposób uporządkowany, co ułatwi późniejszy przebieg gry. Początek gry: Na początku należy ustalić kto rozpoczyna rozgrywkę. Wszyscy gracze rzucają kostką. Ten, kto wyrzuci największą ilość oczek rozpoczyna grę. W przypadku remisu następuje dogrywka (aż do wyłonienia rozpoczynającego grę). Następni gracze rzucają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Przebieg gry: Gracz zaczynający swoją kolejkę stawia pionek na polu z napisem START i rzuca kostką. Następnie przesuwa pionek (zgodnie z kierunkiem strzałki) o tyle pól ile oczek wyrzuci kostka. Pola, które tworzą tor gry mają różne znaczenie. Większość z nich symbolizuje państwa Unii Europejskiej i ich stolice. W stolicach tych krajów (na odpowiadających im polach) gracze mogą wykupić działki i zbudować obiekty przynoszące dochód. Państwa łączą się na planszy w grupy po2 lub 3 kraje. Określa je wspólny kolor górnej części pola (rys.2). wspólny kolor dla grupy państw cena działki rys.2 Pola tych państw sąsiadują ze sobą na planszy i można na nich inwestować w jeden określony rodzaj obiektów i działalności gospodarczej - np. w krajach Portugalia i Hiszpania można budować i czerpać zyski z prowadzenia restauracji. W Estonii, na Litwie i Łotwie, które mają kolor zielony, można inwestować w budowę i prowadzenie sklepu odzieżowego. Każdy gracz ma prawo kupowania od Banku każdej działki w państwie, na którego polu stanie jako pierwszy. Jeżeli gracz nie chce w tym momencie kupić takiej działki, to bankier wystawia ją na licytację. Prawo do kupna działki na licytacji mają wszyscy gracze, łącznie z tym, który zrezygnował z jej kupna na początku. Licytację zaczyna się zawsze od połowy jej wartości. Jako pierwszy podaje swoją cenę gracz po lewej stronie tego, kto nie wykupił działki od razu. Ten kto kupi działkę płaci ustaloną cenę do Banku. Dla kupujących od razu (bez licytacji)obowiązuje kwota wypisana na polu danego państwa (rys.2). Wszelkich zakupów dokonuje się bezpośrednio przed swoim rzutem kostką. Po dokonaniu wpłaty bankier przekazuje graczowi AKT WŁASNOŚCI (rys.3). rys.3 nazwa państwa kolor grupy państw nazwa inwestycji 2

3 Przekazana karta musi posiadać nazwę kraju i kolor zgodny z kolorem na polu, któremu odpowiada. Akt własności zawiera nazwę kraju i jego stolicy, nazwę obiektu - inwestycji i cennik opłat za postój innych graczy na polu odpowiednim dlatego aktu. Opłaty za postój są uzależnione od stopnia rozwoju czyli posiadanej ilości obiektów rozbudowy firmy. Obiekty rozbudowy (rys.1)gracz może wykupić od Banku. Prawo do nabycia obiektów można uzyskać dopiero wówczas gdy gracz stanie się właścicielem wszystkich działek o tym samym kolorze. Właściciel wszystkich działek jednego koloru ma prawo pobierać podwójną opłatę za postój na nich, jeżeli nie posiada tam obiektów rozbudowy. Kupując obiekty należy pamiętać, że obowiązuje zasada równomiernej zabudowy. Oznacza to, że ilość obiektów na każdej działce może się różnić miedzy sobą o 1 obiekt - np. jeżeli w Hiszpanii jest 1 obiekt, to w Portugalii mogą być 2 obiekty, 0 obiektów lub 1 obiekt, nie mogą tam być 3,4 lub 5 obiektów. Podczas jednej rundy gracz ma prawo nabyć maksymalnie 3 obiekty rozbudowy (po 1 na każdą działkę). Cena 1 obiektu dla danej inwestycji podana jest w dolnej części AKTU WŁASNOŚCI. Gracz może rozbudować swoją inwestycję do 5 obiektów. Jeżeli stawia na swojej działce piąty obiekt bankier wydaje mu element o innym kolorze (elementy o ilości 20 szt. W opakowaniu)i zabiera 4 elementy (50 szt. w opakowaniu) do Banku. Gracz, który postawił pionek na polu przeciwnika z elementem symbolizującym 5 obiektów płaci właścicielowi tego pola wg. ceny z 5 - tym obiektem. Jeżeli gracz będzie niewypłacalny dla Banku lub dla innego gracza, to może uzyskać pieniądze sprzedając swoje obiekty Bankowi - ale za 1/2 ceny (5 ty element oddaje za 1/2 ceny pięciu obiektów ). rys.4 cena zastawu Nie można sprzedać obiektów innemu graczowi. Jeżeli gracz będzie chciał uzyskać jeszcze więcej pieniędzy to może zastawić AKT WŁASNOŚCI do Banku. Wówczas odwraca kartę AKT... zastawionej działki na drugą stronę (rys. 4) i może otrzymać z Banku połowę jej wartości. Aby zastawić działkę trzeba najpierw sprzedać Bankowi za 1/2 ceny obiekty ze wszystkich działek o tym samym kolorze. Za postój przeciwnika na polu zastawionej działki nie można pobierać opłat. Zastawu hipotecznego działki nie może wykupić inny gracz dopóki jej właściciel nie zbankrutował. Jeżeli zastawiający uzyska po czasie odpowiednią kwotę, to może wykupić swój zastaw, ale musi oddać cenę zastawu plus 10%.Poruszając się po torze gry grający zatrzymają się również na polach z napisem AKCJE SIEĆ HANDLOWA np. rys. 5. rys.5 opłata za postój przy posiadaniu 2 AKCJI 3

4 Istnieją AKCJE 4 sieci - TYTAN, KARO, MARS i MERKURY. Gracz, który pierwszy stanie na polach AKCJE ma prawo do ich zakupu. Kupujący AKCJE otrzymuje od bankiera kartę z nazwą kupionych AKCJI sieci handlowej. Gracz posiadający AKCJE pobiera opłatę za postój na ich polu według cennika podanego na karcie AKCJI. Im więcej AKCJI uda się zakupić, tym większą opłatę można pobrać za postój przeciwnika na jednym z pól AKCJE należących do gracza. Np. jeżeli gracz posiada AKCJE sieci MARS i KARO, a przeciwnik stanie na polu AKCJI MARS to opłata za postój na tym polu wyniesie 120 euro wg. cennika (rys. 5). Koszt zakupu AKCJI podany jest na ich karcie i na ich polu. Na karcie podana jest również cena jaką można uzyskać z Banku oddając kartę pod zastaw. Gracz, który zastawia AKCJE odwraca ich kartę napisem ZASTAW do góry (rys.6). rys.6 Sposób zastawiania AKCJI i ich wykup realizuje się tak jak w przypadku AKTÓW WŁASNOŚCI z tym, że nie dotyczą ich obiekty rozbudowy. Zastawienie AKCJI lub AKTÓW WŁASNOŚCI sprawia, że gracz nie może pobierać żadnych opłat z postoju na polach, których karty są zastawione. Są one jednak nadal własnością gracza i tylko on ma prawo je wykupić. Jeżeli jednak właściciel zastawionych kart zbankrutuje to zastaw przejmuje Bank lub gracz, któremu bankrut jest dłużny. Ten z graczy, który przejmuje zastawione działki lub akcje musi je wykupić od Banku po cenie zastawu plus 10%. Gracz, który pierwszy stanie na polu AKCJE KORPORACJA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO (rys.7) może je zakupić za 250 euro. Tych akcji nie można łączyć z akcjami sieci handlowych. Za postój na ich polu uzyskuje sią stałą opłatę 150 euro. rys.7 4

5 Zatrzymując się na polu PODATEK (rys. 8)trzeba wpłacić do Banku 100 euro. rys. 8 Postój na polu SZANSA powoduje, że gracz musi odkryć kartę ze stosu kart SZANSA wewnątrz planszy. Odkrywa kartę w kolorze pola, na którym stanął (rys. 9). stos kart pole rys.9 Po odkryciu karty gracz czyta na głos jej treść i wykonuje polecenie. Po przeczytaniu kartę należy wsunąć pod spód stosu, z którego została wyjęta, napisem do dołu - chyba, że polecenie na karcie pozwala ją zatrzymać. W trakcie gry wszyscy jej uczestnicy poruszają się po torze wielokrotnie przekraczając pole START (rys. 10). Przechodząc przez to pole lub stając na nim gracz ma prawo do premii 250 euro, które dostaje z Banku. Jednak bankier wypłaca premię tylko wtedy, gdy gracz upomni się o nią. Jeśli tego nie zrobi, a kolejny gracz rzuci kostką, to traci prawo do premii (wypłata premii nie dotyczy rozpoczynających grę). rys.10 5

6 Podobna zasada dotyczy opłat za postój na polu, które należą się właścicielowi tego pola. Jeżeli nie upomni się on o opłatę przed rzutem kostką następnego gracza, to opłata przepada. Jeśli trafiłeś na narożne pole z napisem SZPITAL (rys.11) to niestety chorujesz (czekasz) 1 kolejkę. Jednocześnie płacisz 200 euro. Nie musisz płacić jeżeli posiadasz i okażesz KARTĘUBEZPIECZENIA. Można ją szczęśliwie wylosować ze stosu kart SZANSA i odłożyć na tę okazję (kładziesz przed sobą na stole). Po wykorzystaniu KARTĘ UBEZPIECZENIA należy wsunąć pod spód właściwego stosu SZANSA. rys.11 Do SZPITALA można trafić poruszając się po torze gry lub wyciągając kartę SZANSA z takim poleceniem. Na tej samej zasadzie jak do SZPITALA można trafić na pole z napisem WIĘZIENIE (z toru gry lub losując polecenie z karty SZANSA ). Pobyt w WIĘZIENIU (rys. 12)zmusza Cię do opuszczenia dwóch kolejek lub wpłacenia 300 euro kaucji, by wyjść z niego od razu. Z WIĘZIENIA można także wydostać się od razu, jeżeli pokaże się wylosowaną kartę SZANSA o treści wyrok sądu nakazujący zwolnienie Cię z więzienia.... Jeśli wyciągniesz taką kartę, to kładziesz ją przed sobą. Po wykorzystaniu wsuwasz kartę (odwróconą tyłem do góry) na spód właściwego stosu kart SZANSA. rys.12 Na pewno mile odwiedzanym przez graczy polem będzie narożnikowe pole LOTERIA (rys. 13). Każdy kto postawi tam swój pionek otrzyma z Banku 100 euro. Podobne szczęście spotka gracza, który postawi pionek na polu DOTACJEUE. Gracz, który stanie na tym polu otrzyma z Banku 150 euro. 6

7 rys. 13 Sprzedaż: Tak jak opisano na stronie 7 gracz może sprzedać swoje obiekty rozbudowy tylko Bankowi. Jednak swoje działki ( AKTY WŁASNOŚCI ) oraz AKCJE może odsprzedać innym graczom i to po dowolnej cenie, ustalonej między nimi. Działki można sprzedać wyłącznie bez obiektów rozbudowy. Przed sprzedażą działki należy sprzedać Bankowi(za 1/2 ceny) wszystkie obiekty leżące nadziałkach wspólnej grupy państw. Bankructwo: Jeżeli gracz jest zobowiązany zapłacić należność do Banku lub innemu graczowi i nie posiada wymaganej kwoty (a nie ma możliwości jej uzyskania przez zastaw lub sprzedaż) to musi ogłosić bankructwo i wycofać się z gry. Jeśli gracz ogłasza swoje bankructwo na korzyść Banku, to Bank przejmuje cały majątek gracza. Obiekty rozbudowy Bank przechowuje do przyszłej odsprzedaży, a AKTY WŁASNOŚCI i AKCJE oddaje pod licytację pozostałym graczom. Jeżeli gracz bankrutuje na korzyść innego gracza, Bank przejmuje wszystkie obiekty rozbudowy, a wierzyciel otrzymuje AKTY WŁASNOŚCI i AKCJE ( obiekty trzeba kupować stopniowo od początku). Wszelkie zastawy bankruta wierzyciel może przejąć wyłącznie przez ich wykupienie (za cenę zastawu plus 10%). Zastawy należą do wierzyciela i nie musi on ich wykupować od razu. Koniec gry: Gra kończy się gdy przy stole zostaje zwycięzca, a przeciwnicy zbankrutowali. Można się również umówić, że gra kończy się po określonym upływie czasu. Wówczas zwycięzcą zostaje gracz, który zgromadził największy majątek. W takim wypadku sumuje się posiadane przez graczy pieniądze, wartość nie zastawionych AKTÓW WŁASNOŚCI i AKCJI oraz wartość obiektów rozbudowy. Ten, kto zgromadził największy majątek zostaje zwycięzcą. W trakcie gry nie wolno pomagać innym graczom(np. przypominać o pobraniu premii), nie wolno pożyczać gotówki itp. Życzymy zdobycia fortuny i wygranej! 7

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

Samouczek składa się z trzech części:

Samouczek składa się z trzech części: Postanowiłam popełnić samouczek do gry w osławioną Cywilizację: Poprzez Wieki. Ten tytuł to klasyka. Klasyka opatrzona zupełnie niepotrzebną etykietką gry skomplikowanej, ciężkiej, trudnej i długiej. No

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ DLA 2 GRACZY OD 12 LAT 90-120 MINUT John F. Kennedy Richard M. Nixon Wszystkie wybory wp³ywaj¹ na losy kraju, a wybory prezydenckie z roku 1960 zajmuj¹ w historii Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 Spis treści. 1.0 Wstęp... 2 2.0 Rekwizyty... 4 3.0 Rozgrywka... 4 4.0 Dowódcy... 5 5.0 Ukierunkowanie oddziału... 5 6.0 Stosy... 6 7.0 Szyki oddziałów... 6 8.0 Ruch...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku opracowanie Michał KUZIA, Paweł BERDYCZKO na podstawie tekstu zatwierdzonego w Rio de Janeiro, Brazil, 29 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo