Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku"

Transkrypt

1 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 1

2 Szanowni Państwo, W 2012 roku obchodzimy piątą rocznicę funkcjonowania Programu REKARTON. Program został powołany do życia dla realizacji celów zawartych w Dobrowolnym Porozumieniu na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, podpisanym 2 lipca 2007 roku. Każda okrągła rocznica skłania do podsumowań. Jako sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia mamy szczególne powody do radości i satysfakcji. Najważniejszym celem naszej inicjatywy jest zbieranie z rynku, w celu poddania recyklinowi, zużytych opakowań kartonowych po mleku i sokach. W ciągu 5 lat naszej działalności co roku realizowaliśmy zadeklarowane cele recyklingowe. Podobnie było w 2011 roku, kiedy to klienci firm Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak łącznie wprowadzili na rynek w Polsce swoje produkty w opakowaniach, których łączna masa wyniosła blisko ton. Mogę z przyjemnością potwierdzić, że cel recyklingowy Programu REKARTON ustalony na poziomie 9% tej wielkości, czyli ton został osiągnięty. W czasie 5 lat funkcjonowania Programu REKARTON zebraliśmy łącznie ton pokonsumenckich kartonów do płynnej żywności, czyli ładunek, do którego przewiezienia potrzeba ok tirów, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości ponad 13,5 km. Te liczby w obrazowy sposób pokazują, że Program REKARTON spełnia swoją podstawową funkcję, czyli rozwijanie ogólnopolskiego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Program angażuje się w działania promocyjne i edukacyjne, które mają na celu popularyzację selektywnej zbiórki odpadów i wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów kartonowych po mleku i sokach. W ciągu 5 lat działania, Program wziął udział w akcjach prowadzonych w całej Polsce, zarówno w największych miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Rzeszowie, Bydgoszczy, ale również w Kielcach, Bełchatowie, Hajnówce i w okolicach Giżycka. Dobrym przykładem jest także zakończona jesienią 2011 roku XII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu, który ma na celu promocję selektywnej zbiórki i odzyskiwania odpadów, jak również edukację pro-ekologiczną dzieci i młodzieży. Konkurs jest organizowany m. in. w kategorii Rekordowy Karton i z roku na rok osiągane są coraz lepsze wyniki. W ramach ubiegłorocznej edycji zebrano w sumie 486 ton zużytych opakowań kartonowych do płynnej żywności. Program REKARTON przynosi także konkretne pozytywne skutki dla branży odpadowej. Dzięki naszej inicjatywie swoją działalność rozwijają zakłady zajmujące się zbieraniem i sortowaniem odpadów, recyklerzy i inne podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Warto wspomnieć choćby o firmie PMP Recykl. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakład ten zakupił odpowiednie maszyny i uruchomił linię produkcyjną płyt dla budownictwa, która bazuje na recyklingu opakowań wielomateriałowych, w tym zużytych kartoników po mleku, sokach i napojach. Oczywiście głównymi partnerami Programu pozostają nadal papiernie bez których zaangażowania rozwój tego typu recyklingu w Polsce nie byłby możliwy. Wchodząc w szósty rok funkcjonowania naszego Programu jesteśmy pełni optymizmu co do rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Dzięki naszej inicjatywie stopniowo zmienia się wizerunek kartoników do mleka i soków. Coraz więcej Polaków ma świadomość, że tego typu opakowania warto zbierać i segregować, a co więcej mogą być one poddane recyklingowi. Poza konsumentami staramy się przekonać do zorganizowanej zbiórki tych odpadów także decydentów. 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o czystości i porządku w gminie, zgodnie z którymi to gminy odpowiadają za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na ich terenie. W roku 2011 nadal trwały prace nad ustawą o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W toczącej się dyskusji na temat roli opakowań w gospodarce funkcjonującej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, warto pamiętać, że płynna żywność w kartonikach to produkty najmniej przetworzone, stanowiące ważny element zbilansowanej diety i profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych, a także ważna gałąź przemysłu spożywczego w Polsce. Liczymy na to, że ustawodawstwo będzie sprzyjało jej dalszemu rozwojowi. 2 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku Jan Jasiński przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia

3 O Programie REKARTON Program REKARTON, który realizuje cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, to nowatorska inicjatywa przemysłu sokowego i mleczarskiego aktywnie wspierająca zbieranie i recykling odpadów opakowaniowych po kartonach do mleka i soków w Polsce. Dobrowolne Porozumienie zostało podpisane 2 lipca 2007 roku pod patronatem ministra środowiska. Wśród jego sygnatariuszy znajdują się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. Realizacja Programu opiera się na współpracy przedsiębiorców zajmujących się produkcją płynnej żywności pakowanej w kartony, dostawców materiału opakowaniowego, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem odpadów, recyklerów i innych podmiotów działających w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych. Ważną rolę w Programie REKARTON pełnią także indywidualne gospodarstwa domowe, w których dokonuje się wstępnej selekcji odpadów. Misja Programu REKARTON Misją Programu REKARTON jest wspieranie oraz finansowanie projektów i działań podejmowanych na rzecz zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz działalność edukacyjna w tym zakresie. Celem Programu jest stworzenie sprawnie funkcjonującego i efektywnego kosztowo systemu zagospodarowywania tego typu odpadów. Korzyści z efektywnego funkcjonowania Programu odnoszą jego uczestnicy, przemysł papierniczy, a przede wszystkim środowisko naturalne w Polsce. W dniu 2 lipca 2007 roku, w imieniu Ministra Środowiska, podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski podpisał Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności Zasady funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia Zasada dobrowolności Zgodnie ze swoją nazwą Dobrowolne Porozumienie ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każdy z jego uczestników akceptuje zasady funkcjonowania Programu REKARTON i zobowiązuje się do przestrzegania norm Dobrowolnego Porozumienia. Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada harmonijny rozwój biznesu uwzględniający trzy istotne obszary: rozwój ekonomiczny, poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie warunków do rozwoju społecznego. Zasada odpowiedzialności Zasada ta mówi o tym, że społeczna odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych spoczywa na wszystkich podmiotach uczestniczących w tzw. łańcuchu opakowaniowym. Łańcuch ten tworzą wszystkie podmioty, które uczestniczą w powstawaniu opakowania (zaprojektowanie, zapewnienia surowców do jego produkcji, produkcja), jego wykorzystywaniu, pełnym cyklu handlowym (handel hurtowy i detaliczny), konsumpcji produktu, który jest w nie zapakowany, oraz pełnym cyklu zagospodarowania odpadu z opakowania, w tym selektywnym zbieraniu i recyklingu. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 3

4 Sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności zostało podpisane przez przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców przemysłu mleczarskiego i napojowego, korzystających z opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz dostawców materiału opakowaniowego. Zostało ono zawarte w dniu 2 lipca 2007 roku pod patronatem Ministra Środowiska. Jego sygnatariuszami są organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. Organizacje reprezentujące użytkowników opakowań: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny Związek Polskich Przetwórców Mleka Polska Izba Mleka Organizacje reprezentujące branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniową: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Spożywczy Firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy: Elopak S.A. SIG Combibloc Sp. z o.o. Tetra Pak sp. z o.o. 4 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

5 Uczestnicy Programu REKARTON Agros Nova Sp. z o.o. AGRO-DANMIS Sp. z o.o. Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu EMIG Sp. z o.o. w Warszawie FRUCTA Napoje Sp. z o.o. w Łęczycy Hortex Holding SA Kujawska Spółdzielnia Mleczarska KESEM we Włocławku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Polska Żywność SA Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska RESMLECZ w Trzebownisku ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie Sokpol Sp. z o.o. Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu Spółdzielnia Mleczarska JOGSER w Sosnowcu Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Tymbark SA Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o.o. w Wolsztynie Wszyscy liczący się producenci mleka i soków, którzy pakują swoje produkty w kartony do płynnej żywności uczestniczą w Dobrowolnym Porozumieniu, co jest jednym z naszych największych sukcesów. Uczestnicy Dobrowolnego Porozumienia nie tylko wspierają finansowo działania Programu REKARTON, ale także zobowiązali się do aktywnego promowania Programu w swoim bezpośrednim otoczeniu biznesowym. Julian Pawlak prezes Tymbark MWS Sp. z o.o. S.K.A. oraz prezes Zarządu Krajowej Unii Producentów Soków Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja zrzeszająca oraz integrująca 41 producentów soków, nektarów i napojów. Reprezentujemy ponad 80% polskiego rynku soków, podejmując liczne inicjatywy, które mają na celu reprezentowanie i rozwój branży. Uczestnikiem Programu REKARTON jesteśmy od samego początku jego istnienia, czyli od lipca 2007 roku. Przystąpienie do Programu uznaliśmy za rzecz naturalną i oczywistą, zachęcamy też do uczestnictwa firmy z nami współpracujące. Za główną korzyść oferowaną przez Program uznajemy działalność na rzecz ochrony środowiska soki pakowane są w trzywarstwowe kartony składające się w ponad 70% z celulozy, która nadaje się do wielokrotnego powtórnego wykorzystania, co pozwala oszczędzać naturalne zasoby i przyczynia się do zachowania naszego środowiska naturalnego. Istotną częścią działalności Programu jest działalność edukacyjna. Cieszymy się, że możemy się przyczynić do propagowania wiedzy o selektywnym zbieraniu oraz mody na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym także kartonów do płynnej żywności. Obowiązkiem Polski jest dostosowanie się do wymogów obowiązujących w UE dotyczących zagospodarowywania odpadów po kartonach po sokach i mleku, poczuwamy się więc do podejmowania dobrowolnych zobowiązań przybliżających nas do tego celu. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 5

6 Cele Programu REKARTON Program REKARTON jest odpowiedzią przemysłu na zaistniałą sytuację związaną z do niedawna niskim poziomem recyklingu kartonowych opakowań do płynnej żywności. Program ma na celu rozwój systemu selektywnego zbierania tego typu opakowań, ich recyklingu oraz: Stanowi realną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne Pozwala podmiotom pakującym swoje produkty w kartony do płynnej żywności na budowanie wizerunku firmy, która troszczy się o środowisko naturalne Utrwala pozytywny wizerunek produktów mlecznych i sokowych zapakowanych w kartony, które są produkowane z odnawialnych źródeł surowca, jako przyjaznych środowisku. Podstawowym komponentem kartonu jest papier pochodzący z certyfikowanych i stale odnawianych zasobów leśnych W Dobrowolnym Porozumieniu określona została wielkość masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi w ramach Programu REKARTON, wyrażona w procentach masy opakowań kartonowych dostarczonych na rynek w kolejnych latach: * 8 700* 7 250* * prognoza Realizacja celów założonych na 2011 rok W ciągu 5 lat naszej działalności co roku realizowaliśmy zadeklarowane cele recyklingowe. Podobnie było w 2011 roku, kiedy to klienci firm Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak łącznie wprowadzili na rynek w Polsce swoje produkty w opakowaniach, których łączna masa wyniosła blisko ton. Możemy z przyjemnością potwierdzić, że cel recyklingowy Programu REKARTON ustalony na poziomie 9% tej masy, czyli ton, został osiągnięty. 6 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

7 Osiągnięcia Programu REKARTON w ciągu 5 lat działalności W czasie pięciu lat funkcjonowania Programu REKARTON zostało zebranych i poddanych recyklingowi łącznie ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Program REKARTON nieustannie wspiera liczne akcje edukacyjne i promocyjne prowadzone w całej Polsce, zarówno w największych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Angażowaliśmy się m. in. w organizację konkursów dla szkół i gmin, pikników ekologicznych oraz wszelkich innych działań zachęcających do selektywnego zbierania kartoników po mleku i sokach. Inicjatywa wywiera bardzo korzystny wpływ na środowisko biznesowe. Firma PMP Recykl sp. z o.o., przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej, wybudowała i uruchomiła innowacyjną linię do produkcji płyt z materiałów odpadowych, które następnie znajdują zastosowanie w budownictwie. Dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym kierowanym do decydentów, parlamentarzystów, ministrów oraz pracowników resortu ochrony środowiska, Program REKARTON zmienił sposób postrzegania odpadów po opakowaniach wielomateriałowych, w tym kartonów do płynnej żywności oraz pokazał, że zorganizowana zbiórka jest możliwa, i że może przynosić określone korzyści. Co więcej, sukcesy Programu pomogły wprowadzić do dyskusji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi tematów, które zostały następnie rozwinięte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podpisany został list intencyjny w sprawie programu pilotażowego dotyczącego realizacji niektórych obowiązków, wynikających z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do którego przystąpiło 10 podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, działających na terenie ponad 100 gmin. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 7

8 Wywiad z dr Władysławem Janikowskim, dyrektorem Programu REKARTON Jakie były początki Programu REKARTON? Program REKARTON został powołany do życia w celu realizacji Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które objął swoim patronatem Minister Środowiska. Porozumienie zostało podpisane 2 lipca 2007 roku przez organizacje, których wspólnym mianownikiem są opakowania kartonowe, czyli przedstawicieli użytkowników opakowań, przemysłu sokowego i mleczarskiego oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. To absolutnie nowatorska inicjatywa na skalę nie tylko naszego kraju. 5 lat temu poziom recyklingu opakowań kartonowych do płynnej żywności był w Polsce bardzo niski. Niewielu konsumentów zdawało sobie sprawę, że kartony do mleka i soków to opakowania przyjazne środowisku naturalnemu. Ich podstawowym składnikiem jest papier pochodzący z certyfikowanych i stale odnawianych zasobów leśnych. Praktycznie nie istniał sprawny i efektywny kosztowo system zagospodarowania, czyli zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Decyzja o powołaniu Programu była pierwszym krokiem na rzecz stworzenia takiego systemu. Jakie cele stawiali Państwo przed tą inicjatywą w momencie powoływania jej do życia? Podstawowym i najważniejszym celem Programu REKARTON jest stworzenie efektywnego systemu zagospodarowywania odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. W ramach tej inicjatywy wspieramy różnorodne projekty na rzecz selektywnego zbierania i recyklingu tego typu odpadów oraz prowadzimy działalność edukacyjną skierowaną do konsumentów. Aby nie być gołosłownym przed programem postawiono konkretne zadania. W podpisanym w 2007 roku Dobrowolnym Porozumieniu określono wielkość masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi w ramach tego projektu w kolejnych latach. Jest ona wyrażona w procentach masy opakowań kartonowych wprowadzonych na rynek w danym roku kalendarzowym. Czy udało się je wszystkie zrealizować? Dotychczas, co roku realizowaliśmy postawione przed nami cele recyklingowe, co dowodzi, że program ten rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Co ciekawe, w czasie jego realizacji okazało się, że ta inicjatywa wywiera bardzo korzystny wpływ na środowisko biznesowe związane ze zbieraniem, sortowaniem i recyklingiem odpadów po opakowaniach kartonowych do płynnej żywności. Z radością obserwujemy rozwój tego typu przedsiębiorstw. Wystarczy wspomnieć o firmie PMP Recykl z Ćmielowa czy Fabryce Tektury i Papieru Beskidy S.A. z Wadowic. Dzięki inwestycjom realizowanym przy wsparciu z Unii Europejskiej recyklerzy są w stanie rozwijać produkcję, a także zatrudniać nowych pracowników. W ten sposób Program REKARTON przynosi korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także przyczynia się do poprawy sytuacji gospodarczej. Jest to kolejny pozytywny, mimo że początkowo niezamierzony, efekt naszej inicjatywy. Co uważa Pan za największą wartość Programu REKARTON? Program REKARTON jest przede wszystkim skuteczny. Każdego roku przynosi wymierne efekty w postaci ton zużytych kartonów do płynnej żywności, które zostają zebrane i poddane recyklingowi. To jego najbardziej realna wartość. Ponadto należy podkreślić, że w ciągu zaledwie 5 lat udało nam się zbudować od podstaw efektywny system zagospodarowywania tego typu odpadów. Nawiązaliśmy współpracę z podmiotami, które chętnie zbierają zużyte kartony po płynnych produktach mleczarskich, sokach i napojach, współdziałamy z recyklerami, w tym papierniami, które przyjmują zużyte kartony będące dla nich cennym źródłem wysokiej jakości celulozy. Poza tym, z ogromną radością obserwujemy rozwój działalności biznesowej firm zaangażowanych w naszą inicjatywę. Jakie wyzwania stoją przed Programem REKARTON po 5 latach jego funkcjonowania? Myślę, że przez 5 lat rozwoju naszej inicjatywy udało nam się utwierdzić sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia i przekonać wielu użytkowników, że opakowania kartonowe do płynnej żywności nie tylko można, ale także warto zbierać i poddawać recyklingowi. Mimo niezaprzeczalnych sukcesów, przed nami jeszcze długa droga do tego, aby poziom odpadów kartonowych, które są segregowane, a następnie odzyskiwane w Polsce, zbliżył się do tego obserwowanego w wiodących pod tym względem krajach Europy Zachodniej, jak choćby w Niemczech. Dotychczasowe osiągnięcia tego projektu pokazują, że warto kontynuować nasze działania, ponieważ przynoszą one stałe, stopniowe efekty. 8 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

9 Kartony do płynnej żywności Opakowania kartonowe do mleka i soków posiadają wszystkie cechy, które powinny spełniać funkcjonalne i nowoczesne opakowania. Są odporne na uszkodzenia i doskonale chronią opakowane w nie produkty przed światłem, tlenem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto są one lekkie, atrakcyjne pod względem kształtu oraz ergonomiczne w użytkowaniu, magazynowaniu i transporcie. Zapewniają także szerokie możliwości nadruku, co umożliwia dużą swobodę w zakresie pozycjonowania produktu i marki. Kartony do mleka i soków mają różne pojemności, kształty oraz zamknięcia umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie. Stale udoskonalana technologia przetwarzania i pakowania produktów w kartony zapewnia utrzymanie wysokiej jakości soków i mleka oferowanych na polskim rynku. Przyczyniła się ona także do powstania i dynamicznego rozwoju nowych segmentów rynku, takich jak np. mleko UHT, które może być przechowywane i transportowane bez potrzeby chłodzenia. Dzięki kartonowi również produkty pasteryzowane mogą zachować pełnię swoich walorów. Nowoczesne opakowanie powinno nie tylko spełniać swoją funkcję, którą jest ochrona zapakowanego w nie produktu, ale jednocześnie oszczędzać zasoby naturalne Ziemi oraz minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Ma to szczególne znaczenie w dobie zwiększającej się świadomości ekologicznej konsumentów. Opakowania kartonowe zostały zaprojektowane tak, aby w ich produkcji, transporcie oraz napełnianiu wykorzystywać minimalną ilość materiałów i energii. Głównym składnikiem kartonów jest drewno (75-80% wagi opakowania), będące surowcem naturalnym, pochodzącym z odpowiednio zarządzanych i certyfikowanych upraw leśnych, które są stale odnawiane. Zużyte kartony do płynnej żywności są poddawane recyklingowi. W Polsce recykling zużytych kartonów odbywa się w papierniach, a także w zakładach produkujących płyty drewnopodobne wykorzystywane np. w budownictwie. Mariusz Rajca Prezes Zarządu TITECH Sp. z o.o. TITECH Sp. z o.o. jest spółką córką norweskiej firmy TOMRA Sorting AS, światowego lidera w sortowaniu odpadów wspomaganym czujnikami. Specjalizujemy się w rozwoju technologii i produkcji systemów, służących do odzysku poszczególnych frakcji materiałowych znajdujących wykorzystanie w procesach recyklingu. Systemy te stanowią integralną część nowoczesnych instalacji do odzysku, sortowania czy recyklingu. Nasze instalacje do sortowania pozwalają na odzysk kartoników po żywności płynnej ze strumienia odpadów, a tym samym do znaczącego ograniczenia składowanych odpadów. Opracowany przez nas separator optyczny jest dedykowany wyłącznie dla tej frakcji materiałowej. Jest to nasz wkład w upowszechnianie i realizację Programu REKARTON, czyli wysegregowanie tego rodzaju odpadu opakowaniowego, który jest doskonałym surowcem do recyklingu. Mamy nadzieję, że działanie to stanie się powszechne w najbliższych latach, a kartoniki nie będą trafiały na składowiska. My pokazujemy, że technicznie jest to możliwe i wysoce skuteczne. Uważamy, że Program REKARTON jest niezwykle cenną inicjatywą popularyzującą wiedzę na temat sensu inwestowania w recykling opakowań po płynnej żywności. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 9

10 Współpraca z recyklerami W Polsce recykling zużytych kartonów odbywa się w papierniach: Mondi Świecie S.A., Packprofil Sp. z o.o. oraz Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A., SCO-PAK SA z Włodawy, a także w zakładach produkujących płyty wiórowe wykorzystywane m. in. w budownictwie (PMP Recykl Sp. z o.o. z Ćmielowa). W roku 2011 Program REKARTON współpracował z sześcioma firmami, które zajmowały się m.in. recyklingiem zużytych kartonów do płynnej żywności. Były to przede wszystkim papiernie, które odzyskują celulozę ze zużytych opakowań kartonowych do mleka i soków. Recyklerzy, z którymi Program REKARTON współpracował w 2011 roku: Mondi Świecie S.A. Packprofil Sp. z o.o. Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A. SCO-PAK SA we Włodawie PMP Recykl Sp. z o.o. Program pilotażowy Tadeusz Pokrywka prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy Zgodnie ze zmienioną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została uchwalona 1 lipca 2011 roku, a weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, z chwilą jej wdrożenia właścicielami odpadów komunalnych stają się gminy, na które jednocześnie nałożony został obowiązek tworzenia warunków do selektywnego zbierania wybranych odpadów. Oznacza to, że muszą one zorganizować system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów wielomateriałowych. W tym celu uruchomiliśmy program pilotażowy dotyczący realizacji niektórych obowiązków wynikających z tej ustawy. 17 listopada 2011 roku przedstawiciele 10 firm działających na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi w około stu gminach podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę wdrażania selektywnego zbierania kartonowych odpadów opakowaniowych po mleku i sokach. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Spożywczy, działając w imieniu Programu REKARTON, zobowiązała się do pomocy i wsparcia działań sygnatariuszy listu. Do naszych zadań w tym zakresie będzie należało odbieranie na swój koszt odpadów opakowaniowych po mleku i sokach zgromadzonych w wyniku selektywnego zbierania. Program REKARTON będzie płacić za zebrane odpady według ustalonych stawek. Dostarczy także materiały reklamowe firmom zbierającym, zachęcające mieszkańców gmin do selektywnego zbierania oraz przekaże specjalne worki służące do segregowania odpadów. Będzie także, tak jak do tej pory, współpracować z sygnatariuszami przy organizacji akcji i programów edukacyjnych, takich jak konkursy szkolne czy festyny ekologiczne, prowadzone na terenie ich gmin, mające na celu zachęcenie mieszkańców do troski o środowisko poprzez selektywne zbieranie. Wierzymy, że program pilotażowy okaże się sukcesem i zachęcamy inne firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, aby do niego przystępowały. Oferujemy swoje wsparcie i wiedzę wszystkim chętnym do współpracy oraz dzielimy się doświadczeniem w realizacji postanowień Dobrowolnego Porozumienia. 10 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

11 Za jeden z sukcesów Programu REKARTON w sferze gospodarowania odpadami uznajemy fakt, iż proponowane przez nas zapisy dotyczące niższej odpłatności dla mieszkańców gmin segregujących odpady zostały uwzględnione przez ustawodawcę, a w projekcie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi znajdują się zapisy o ustawowym uregulowaniu zawieranych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami i Ministrem Środowiska w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych po mleku i sokach. Dotychczasowe osiągnięcia Programu są dowodem dla decydentów oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami dbałości o środowisko naturalne, że selektywna zbiórka jest możliwa i opłacalna. Halina Drgas członek zarządu, z-ca dyrektora, Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. Spółka Komunalna Wschowa jest uczestnikiem Programu REKARTON od 1 kwietnia 2009 roku. Przystąpiliśmy do programu pilotażowego chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, a zwłaszcza szkół, które musiały poradzić sobie z problemem w postaci kartoników pozostających po wypitym przez dzieci mleku, dostarczanym w ramach programu Mleko dla Szkół. Do współpracy zachęcił mnie przede wszystkim pan Tadeusz Pokrywka prezes KIG Przemysł Spożywczy proponując udział w Programie REKARTON. Program pilotażowy pozwolił opracować system odbioru kartonów po płynnej żywności i dzisiaj jest stałym elementem selektywnej zbiórki prowadzonej przez naszą spółkę. Pozyskiwanie kartoników ze strumienia odpadów komunalnych było w Polsce do tej pory mało popularne i postrzegane jako nieopłacalne. My zaś czerpiemy liczne korzyści z uczestnictwa w programie. Po pierwsze uzyskujemy fachową pomoc prawną i technologiczną w budowaniu systemu odbioru zużytych kartonów po płynnej żywności oraz wsparcie finansowe w postaci darmowych materiałów promocyjnych do akcji edukacyjnych skierowanych do mieszkańców (fundowanie nagród w konkursach, materiały i publikacje programowe). Bierzemy udział w specjalistycznych konferencjach organizowanych przez Program, a co najważniejsze, udaje nam się zmniejszyć koszty odbioru surowców dzięki dopłatom za pozyskiwanie odpadów. W 2011 roku zebraliśmy 3 tony kartoników. Nasze plany na 2012 rok przewidują organizację VI edycji konkursu Segreguję Jestem O.K. skierowanego do placówek oświatowych w powiecie wschowskim. Jednym z elementów konkursu jest zbiórka kartoników po płynnej żywności. Wiosną chcemy też utworzyć Akademię Młodych Wodzów Recyklingu, wziąć udział w ogólnopolskim konkursie o puchar recyklingu Przeglądu Komunalnego oraz zorganizować VII Wschowskie Dni Recyklingu Edward Skiba prezes zarządu, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN Sp. z o.o. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN przystąpił do Programu REKARTON niemalże na samym początku jego funkcjonowania i realizuje program selektywnej zbiórki odpadów, w tym kartonów po mleku i sokach, na terenie powiatu rypińskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w programie REKARTON, a podpisanie listu intencyjnego w sprawie programu pilotażowego przyniosło nam zasadnicze korzyści. Po pierwsze mamy zagwarantowanego odbiorcę na zebrane i posegregowane odpady, co przynosi nam wymierne zyski, także finansowe. Dzięki temu, że mamy zapewniony odbiór, nie musimy składować tych odpadów, co znacznie wydłuży okres eksploatacji składowiska przyczyniając się do kolejnych oszczędności. Po drugie cieszy nas, że możemy się w ten sposób przyczynić do ochrony środowiska naturalnego z zebranych odpadów wielomateriałowych powstaje dobrej jakości papier, który może być jeszcze wielokrotnie wykorzystany. Planujemy w 2012 roku przeprowadzić konkurs w szkołach w naszym powiecie, w ramach którego będziemy zachęcać uczniów do zbierania kartoników po mleku i sokach rozdawanych w placówkach oświatowych w ramach akcji Mleko dla Szkół oraz Owoce i soki. Będzie to konkurs, który oprócz realnego pożytku w postaci dostarczenia posegregowanych odpadów, posłuży jako akcja edukacyjna uświadamiająca dzieciom co mogą robić, by dbać o środowisko naturalne. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 11

12 Forma organizacyjno-prawna i finansowanie Programu REKARTON Aby Program REKARTON mógł funkcjonować, ze względów pragmatycznych włączono go do struktur organizacyjno-prawnych Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy, która jest sygnatariuszem Dobrowolnego Porozumienia. W ramach KIG PS Program REKARTON działa na zasadzie wyodrębnionej komórki. Program REKARTON wspomaga finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów oraz gminy, tak aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem (głównie zakładom papierniczym) regularne dostawy odpowiedniej jakości surowca. Środki finansowe na wspomaganie tych działań są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności, w formie jednakowej dla wszystkich dopłaty recyklingowej naliczanej od tony zakupionego materiału opakowaniowego. Bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem Programu REKARTON sprawuje Rada Dobrowolnego Porozumienia powołana do życia 2 lipca 2007 roku, która opracowuje roczne plany operacyjne oraz określa, po konsultacji z sygnatariuszami, wysokość dopłaty recyklingowej na każdy kolejny rok. Środki uzyskane w ten sposób są przeznaczane na rozwój systemu zbierania i recyklingu kartonów do płynnej żywności. Program REKARTON nowatorską inicjatywą NOWATORSKA inicjatywa, pierwsza w Polsce DOBROWOLNA współpraca przedsiębiorców zajmujących się produkcją płynnej żywności pakowanej w kartony FAKTYCZNIE ROZWIĄZUJE PROBLEM zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów po kartonach do mleka i soków SKUTECZNA EFEKTYWNA KOSZTOWO NON PROFIT NOWATORSKA INICJATYWA NON PROFIT DOBROWOLNA WSPÓŁPRACA EFEKTYWNA KOSZTOWO SKUTECZNA FAKTYCZNIE ROZWIĄZUJE PROBLEM 12 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

13 Działania edukacyjne i promocyjne Programu REKARTON Targi EcoFamily 2 kwietnia 2011 roku podczas targów EcoFamily w Kielcach zorganizowana została akcja Recykling daje owoce. Inicjatorem, a zarazem organizatorem projektu był Dominik Dobrowolski, redaktor portalu a wśród jego partnerów znalazły się Program REKARTON, Europejska Platforma Recyklingu Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, spółka REMONDIS Electrorecycling oraz Fundacja Zielony Horyzont. Wsparły go również: Fundacja Odzyskaj Środowisko, Polski Klub Ekologiczny i liczne media lokalne. Patronat nad akcją objęli Prezydent Kielc oraz Wojewoda Świętokrzyski. Celem akcji Recykling daje owoce była edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc i osób odwiedzających targi oraz pokazanie, że zużyte przedmioty warto poddawać recyklingowi. Nie zabrakło również edukacyjnej zabawy dla najmłodszych. Akcja cieszyła się ogromną popularnością. W rezultacie zebrano koło kartonów po mleku i sokach, 3 tony elektrośmieci oraz 100 kg zużytych baterii. Osobom, które przyniosły kartony i/lub elektrośmieci, rozdano łącznie ćwierć tony owoców. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Kielce osoby uczestniczące w akcji otrzymały również sadzonki roślin ozdobnych, cebulki wiosennych kwiatów oraz nasiona. Cykl akcji Zamień odpady na kulturalne wypady Cykl akcji Zamień odpady na kulturalne wypady został zainagurowany 18 września 2009 roku w Warszawie. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna i kulturalna poprzez pokazanie, że obszar ekologii i kultury powinny iść w parze człowiek kulturalny nie śmieci i potrafi segregować odpady. Zebrane podczas akcji zużyte opakowania, sprzęt i baterie będą poddane recyklingowi i utylizacji. Wszystkie one stanowią bowiem cenny surowiec, który można użyć powtórnie, wykorzystując materiał, z którego zostały wyprodukowane lub energię w nich zawartą. Zamień odpady na kulturalne wypady w Warszawie 16 kwietnia 2011 roku w Warszawie rozpoczął się cykl akcji Zamień odpady na kulturalne wypady organizowany przez Fundację EkoRozwoju oraz Fundację Sztuki Współczesnej In Situ wraz z partnerami, w tym także z Programem REKARTON. Patronem medialnym warszawskiej edycji był portal internetowy Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 13

14 Zbiórka zużytych surowców wtórnych odbyła się przy ul. Bednarskiej na Mariensztacie. Tak jak w ubiegłym roku, za przyniesione odpady można było otrzymać bilety na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne organizowane w Warszawie. Warszawiacy najczęściej przynosili baterie, plastik, szkło, makulaturę, kartony po mleku i sokach oraz elektrośmieci. W zamian za nie najchętniej wybierali bilety do teatrów. Dostępne były również bilety do Fabryki Trzciny, Kina Muranów, Muzeum Fryderyka Chopina oraz Muzeum Narodowego. W ramach tegorocznej edycji akcji w Warszawie rozdano około biletów i wywieziono 5 ciężarówek surowców wtórnych. Zamień odpady na kulturalne wypady w Poznaniu 7 maja 2011 roku akcja Zamień odpady na kulturalne wypady przeniosła się po raz pierwszy do Poznania. Poznaniacy, którzy chcieli wymienić odpady na bilety wstępu do muzeów, teatrów oraz kin, oddawali zużyte surowce wtórne przy Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. Bilety, które zostały rozdane poznaniakom, dostarczyły m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, Filharmonia Poznańska, kina Muza i Rialto, Centrum Kultury ZAMEK oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu. Patronat nad akcją objęli Minister Środowiska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Poznania. W akcji uczestniczyło około dwóch tysięcy mieszkańców Poznania, którzy otrzymali biletów. Mazurski festyn ekologiczny Ekologika 30 maja 2011 roku w Spytkowie koło Giżycka po raz trzeci odbył się Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika, zorganizowany przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami. Akcję wspierał Program REKARTON. Nieprzypadkowo impreza odbyła się właśnie w Spytkowie. W pobliżu tej mazurskiej miejscowości trwa obecnie budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który będzie współpracować z 12 gminami. Festyn skierowany był zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych. Rozpoczął się barwnym pochodem dzieci ze szkoły podstawowej. Najmłodsi mogli też wziąć udział w wielu konkursach, m.in. w konkursie wiedzy o mieszkańcach lasów leżących na terenie Nadleśnictwa Giżycko. Wielką atrakcją festynu była prezentacja czerpania papieru z kartonów do mleka i soków zorganizowana przez Program REKARTON. Dzieci mogły pociąć zużyte kartoniki i wrzucić je do pralki Frani. Pod wpływem ruchu ciepłej wody kartonik uwalniał zawartą w nim celulozę, która następnie była przelewana do beczki i za pomocą sita czerpany był papier. Kolejnym etapem było wyciskanie z papieru nadmiaru wody za pomocą starodawnej prasy oraz suszenie. 14 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

15 Konkurs na zbiórkę kartonów po mleku i sokach 31 maja 2011 roku rozstrzygnięty został konkurs na zbiórkę kartoników po mleku i sokach zorganizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Partnerem akcji był Program REKARTON. W tej edycji konkursu, który trwał od września 2010 roku do maja 2011 roku, zebrano aż 15 ton kartoników. W konkursie uczestniczyły 52 placówki szkolno-wychowawcze z Bydgoszczy. Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę zarówno ilość zebranych kartonów (w kilogramach), jak i jakość zebranych odpadów (zgniatanie i czystość). Ponadto punktacja uzależniona była także od liczby uczniów: im więcej kilogramów przypadało na jednego ucznia, tym więcej punktów uzyskiwała placówka. Wręczenie nagród odbyło się 16 czerwca 2011 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Główne Nagrody otrzymali: Przedszkole Niepubliczne Radość (pierwsze miejsce) Przedszkole nr 18 (drugie miejsce) Przedszkole nr 70 Stokrotka (trzecie miejsce). Akcja Kultura to Natura 5 czerwca 2011 roku w Krakowie odbyła się akcja Kultura to Natura, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Środowiska. Jednym z partnerów inicjatywy był Program REKARTON. Ponad 2 tysiące osób wymieniło surowce wtórne na bilety do kin, teatrów i muzeów, a także na sadzonki. Łącznie zebrano blisko 6,2 ton surowców wtórnych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2010 roku. Mieszkańcy Krakowa po raz kolejny potwierdzili, że ich miasto jest stolicą kultury, a także pokazali, że chcą zajmować się recyklingiem i chętnie biorą udział w akcjach proekologicznych. Uczestnicy akcji mieli możliwość udziału w warsztatach art-recyclingu prowadzonych przez Stowarzyszenie TO.pole. Jedną z największych atrakcji było wykonywanie portfeli z kartoników po mleku i sokach. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali z kolei kącik zabaw ekologicznych. Podczas wydarzenia nie zabrakło pozytywnej energii, dzięki której akcja zakończyła się wielkim sukcesem. Akcja Stop CO 2 Rusz się! 15 czerwca 2011 roku, w związku z rozpoczęciem polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, znany ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski wyruszył na kolejną ekologiczną wyprawę. Jednym z partnerów akcji był Program REKARTON. Podróż rowerowa rozpoczęła się we Wrocławiu, a zakończyła w Brukseli w przeddzień rozpoczęcia polskiej Prezydencji w Radzie UE. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 15

16 Celem wyprawy realizowanej pod hasłem Stop CO 2 Rusz się! jest nagłośnienie w Unii Europejskiej problemu zmian klimatycznych oraz możliwości przeciwdziałania ich skutkom poprzez zmianę postaw ludzi. Najpewniejszą metodą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest zużywanie mniejszej ilości energii, czyli jej oszczędzanie. Podczas swojej wyprawy Dominik Dobrowolski nagłaśniał podstawowe problemy związane z emisją CO 2, by zachęcić Polaków do włączenia się w ochronę klimatu poprzez konkretne działania w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Problemy poruszane w akcji to: transport odpowiedzialny za 30% światowej emisji CO 2 spowodowanej działalnością człowieka, odpady zmniejszenie o 10% masy śmieci, które w ciągu roku wyrzucają Europejczycy, pomogłoby zredukować emisję CO 2 na głowę nawet o około 600 kg rocznie, i energia, której oszczędzanie jest kluczową kwestią dla ograniczenia emisji CO 2. Akcja Stop CO 2 Rusz się! odbyła się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, reprezentowanego przez prof. Jerzego Buzka, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz europosłanki prof. Danuty Hübner. Poparli ją również Parlamentarna Grupa Rowerowa pod przewodnictwem posłanki Ewy Wolak, Fundacja Marka Kamińskiego oraz piosenkarka Joanna Dark. Akcja Recykling daje owoce w Warszawie 16 września 2011 roku, w Klubokawiarni Warszawa Powiśle ruszyła jesienna edycja akcji Recykling daje owoce. Odbyła się tam pierwsza wymiana zużytych kartonów po mleku i sokach. Podczas akcji w zamian za przyniesione zużyte kartoniki po mleku i sokach, rozdawane były pyszne, zdrowe owoce. Zebrane kartony, łącznie ponad 800 sztuk, zawierają cenne surowce wtórne (np. papier) i można łatwo poddać je recyclingowi w polskich zakładach papierniczych. Akcje Recykling daje owoce organizowane są dzięki wsparciu Programu REKARTON oraz Fundacji ProKarton. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Akcja Recykling daje owoce w Krakowie 18 września 2011 roku, przy Nowohuckim Centrum Kultury, odbyła się krakowska edycja ogólnopolskiej akcji Recykling daje owoce. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz przy wsparciu między innymi Programu REKARTON. Patronat medialny nad akcją objęły lokalne media. 16 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

17 Celem inicjatywy było zachęcenie mieszkańców Krakowa do selektywnej zbiórki zarówno kartoników po mleku i sokach, jak i różnego rodzaju sprzętu elektronicznego czy zużytych baterii. W zamian za przynoszone kartoniki, puszki, butelki, szklane słoiki czy stare urządzenia elektroniczne, można było otrzymać pyszne i zdrowe owoce. Wszystkie zgromadzone opakowania i sprzęty stanowią źródło cennych surowców. Na przykład w wyniku recyklingu kartoników po napojach będzie można odzyskać celulozę, która zostanie wykorzystana do produkcji papieru. W akcji udział wzięło ponad 400 osób, a dla najmłodszych uczestników przygotowano zabawy ekologiczne z nagrodami. Krakowska edycja akcji Recykling daje owoce zakończyła się sukcesem. W sumie zebrano ponad kg papieru, kg szkła, 350 kg plastiku, 100 kg aluminium oraz 0,5 tony zużytych sprzętów elektrycznych. Samych kartoników po mleku i napojach zgromadzono aż ponad 1 000! Na tropie surowców wtórnych 1,2,3... kartoniki zbieraj ty! W grudniu 2011 roku rozpoczęła się V edycja konkursu Na tropie surowców wtórnych 1,2,3 kartoniki zbieraj Ty!, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie we współpracy z firmą EKO-REGION oraz Programem REKARTON. Celem inicjatywy, skierowanej do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z gminy Bełchatów, jest edukacja ekologiczna oraz podniesienie świadomości na temat potrzeby recyklingu odpadów po opakowaniach kartonowych do płynnej żywności. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs sprzyjać będzie kształtowaniu proekologicznych nawyków i postaw. Jego założeniem jest wykorzystanie odpadów nadających się do recyklingu, a w szczególności kartoników po mleku wypijanym przez dzieci w szkole, jak i zużytych opakowań kartonowych po mleku, sokach czy napojach przynoszonych z domów. Dzieci mogą jednak nie tylko zbierać kartoniki wraz ze swoimi rodzinami, ale również rywalizować w towarzyszących akcji konkursach w kategorii literackiej, plastycznej, fotograficznej oraz filmowej. Wyniki, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną ogłoszone pod koniec roku szkolnego 2011/2012, gdy okaże się, która placówka oświatowa zgromadziła najwięcej kartoników. Finał XII edycji konkursu o puchar recyklingu Segreguj wygrywaj! Jesienią 2011 roku odbyło się oficjalne zakończenie XII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez miesięcznik Przegląd Komunalny pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast Polskich oraz Polskiej Izby Ekologii. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 17

18 Celem konkursu jest promocja recyklingu odpadów i sposobów ich zagospodarowania oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana promocja działań proekologicznych. Wśród uczestników XII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa związane z gospodarką odpadami. Ponadto zgłosiło się do niego 14 placówek oświatowych i centrów edukacji ekologicznej, 3 stowarzyszenia ekologiczne oraz 10 urzędów miejskich i gminnych. Konkurs obejmował przedsięwzięcia realizowane przez uczestników w okresie od do r. W kategorii Rekordowy Karton zarejestrowano 17 zgłoszeń. Dzięki segregacji prowadzonej w ramach konkursu uzyskano ton odpadów, w tym 486 ton zużytych opakowań kartonowych do płynnej żywności. W czasie XII edycji konkursu wręczono cztery Puchary Recyklingu oraz statuetki i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Ponadto, dla zwycięzców przygotowano nagrody finansowe i rzeczowe (np. worki do selektywnej zbiórki odpadów). Tytuł Tygrysa Recyklingu otrzymał Związek Gmin Karkonoskich z Mysłakowic. W kategorii Rekordowy Karton statuetki otrzymały: Zakład Utylizacji Odpadów z Kwidzyna w kategorii do mieszkańców, Zakład Gospodarowania Odpadami z Oławy w kategorii powyżej mieszkańców. Regulamin konkursu i deklaracja udziału są dostępne na stronie 18 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

19 Raport niezależnego biegłego rewidenta z uzgodnionych procedur audytorskich Programu REKARTON za 2011 rok Streszczenie Celem Dobrowolnego Porozumienia jest stworzenie mechanizmu wspomagania systemu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności w Polsce, zapewniającego osiągnięcie zakładanych wskaźników recyklingu tych odpadów. W roku 2011 wprowadzono na rynek polski ,33 ton materiału opakowaniowego. Zebrano i poddano recyklingowi 6 253,23 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, co stanowi 9% wprowadzonej masy. Wskaźnik ustalony dla 2011 roku na poziomie 9% został zrealizowany. Obsługa realizacji Programu REKARTON przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysł Spożywczy prowadzona była zgodnie z zawartym porozumieniem z 2 lipca 2007 roku. Fragmenty raportu zostały umieszczone na stronie Pełna treść raportu dostępna jest w siedzibie Programu REKARTON. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku 19

20 Raport ten został wydrukowany na papierze niepowlekanym, offsetowym, produkowanym w 100% z makulatury bez użycia optycznych środków bielących i chloru. Kontakt: Biuro Programu REKARTON Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Spożywczy Al. Wilanowska 97E, Warszawa dr Władysław Janikowski dyrektor Programu REKARTON tel.: , fax: , tel. kom.: Raport z realizacji Programu REKARTON w 2011 roku

Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 1 Szanowni Państwo, Za nami już szósty rok funkcjonowania Programu REKARTON. Był to dla nas okres wytężonej

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa W s p ó l n y Ś w i a t - W s p ó l n a O d p o w i e d z i a l n o ś ć Deklaracja Środowiskowa Z a k t u a l i z o w a n a w r o k u 2 0 1 1 KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 Szanowni Czytelnicy! Warunkiem skutecznej polityki ekologicznej jest przede wszystkim respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo