Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku"

Transkrypt

1 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 1

2 Szanowni Państwo, Za nami już szósty rok funkcjonowania Programu REKARTON. Był to dla nas okres wytężonej pracy i wielu wyzwań, z którymi Program musiał się zmierzyć, aby osiągnąć cele recyklingowe założone w Dobrowolnym Porozumieniu. Jednak dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu oraz wsparciu wielu osób i podmiotów, co roku udawało się nam realizować założone cele i z sukcesem budować, a następnie rozwijać w Polsce system zbierania i recyklingu zużytych kartonów po mleku i sokach. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że również w 2012 roku zrealizowaliśmy cel roczny, czyli doprowadziliśmy do zebrania i poddania recyklingowi 10,5% masy kartonów wprowadzonych na rynek w ubiegłym roku. Było to ponad ton odpadów, które dzięki naszym działaniom zostały przerobione na papier i tekturę, a także płyty wykorzystywane w budownictwie. Szczególnie godnym podkreślenia jest fakt, że rezultat ten został osiągnięty wyłącznie dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu się użytkowników i dostawców opakowań do płynnej żywności. Niezmiernie cieszymy się też, że po prawie sześciu latach naszych działań udało nam się stworzyć znaczący popyt na zużyte kartony po mleku i sokach. Dzięki działaniom Programu REKARTON przemysł recyklingowy dostrzegł w nich cenny surowiec wtórny, na który zapotrzebowanie zgłaszają papiernie oraz firmy produkujące płyty. Także coraz więcej firm i podmiotów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem odpadów odbiera zużyte kartony i chętnie nam je przekazuje do zagospodarowania. Pomimo tych sukcesów mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia. W porównaniu do innych krajów europejskich pozostajemy nadal w tyle pod względem poziomów zbierania i recyklingu zużytych kartonów po płynnej żywności. W 2011 roku 37% wszystkich kartoników do mleka i soków wprowadzonych do obrotu w Europie zostało poddanych recyklingowi. W Niemczech i Belgii odsetek ten był ponad dwukrotnie wyższy. Kraje z naszego regionu, takie jak Czechy oraz Węgry, mogą pochwalić się zebraniem i recyklingiem kartoników na poziomie odpowiednio 26% i 20% (dane z 2012 roku). Naszym celem na najbliższe lata powinno być więc osiągnięcie przynajmniej podobnego poziomu zbiórki i recyklingu, co nasi południowi sąsiedzi. Program REKARTON podejmuje bardzo wiele działań mających na celu zwiększenie ilości zbieranych i odzyskiwanych kartonów do płynnej żywności. Są to inicjatywy skierowane zarówno do konsumentów, jak również podmiotów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem odpadów oraz ich recyklingiem, a także przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych. Dzięki takim działaniom możliwe jest realizowanie celów rocznych oraz zwiększanie z roku na rok ilości odpadów pozyskiwanych i przekazywanych do recyklingu. W krótkim okresie jednak, znaczące zwiększenie ilości zużytych kartonów po mleku i sokach odbieranych z gospodarstw domowych, będzie niezwykle trudne bez jeszcze większego zaangażowania się wszystkich zainteresowanych stron. Ufam jednak, że podołamy temu wyzwaniu i w bieżącym roku również osiągniemy założone cele. Jan Jasiński przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia 2 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

3 O Programie REKARTON Program REKARTON to nowatorska i w pełni dobrowolna inicjatywa przemysłu sokowego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierająca zbieranie oraz recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce. Jest on odpowiedzią przemysłu na zaistniałą sytuację związaną z brakiem recyklingu zużytych kartonowych opakowań po płynnej żywności w latach , wynikającą ze zmiany prawa. Program REKARTON realizuje cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które zostało podpisane 2 lipca 2007 roku pod patronatem ministra środowiska. Wśród sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia znajdują się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. Realizacja Programu opiera się na współpracy przedsiębiorców zajmujących się produkcją płynnej żywności pakowanej w kartony, dostawców materiału opakowaniowego, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem odpadów, recyklerów i innych podmiotów działających w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych. Ważną rolę w Programie REKARTON pełnią także indywidualne gospodarstwa domowe, w których dokonuje się wstępnej selekcji odpadów. Misja i cel Programu REKARTON 2 lipca 2007 roku, w imieniu ministra środowiska, podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski podpisał Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Misją Programu REKARTON jest wspieranie oraz finansowanie projektów i działań podejmowanych na rzecz zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz działalności edukacyjnej w tym zakresie. Celem Programu jest stworzenie w Polsce sprawnie funkcjonującego i efektywnego kosztowo systemu zagospodarowywania odpadów po zużytych kartonach do mleka i soków. W związku z tym Program chętnie wspiera liczne akcje edukacyjne i promocyjne prowadzone w całej Polsce, zarówno w największych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Angażuje się m.in. w organizację konkursów dla szkół i gmin, pikników ekologicznych oraz wszelkich innych działań zachęcających do selektywnego zbierania zużytych kartoników po mleku i sokach. Korzyści z efektywnego funkcjonowania Programu odnoszą jego uczestnicy, przemysł papierniczy, a przede wszystkim środowisko naturalne w Polsce. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 3

4 Program REKARTON nowatorską inicjatywą NOWATORSKA INICJATYWA pierwsza w Polsce DOBROWOLNA WSPÓŁPRACA firm produkujących żywność pakowaną w kartony FAKTYCZNIE ROZWIĄZUJE PROBLEM zagospodarowywania zużytych kartonów po mleku i sokach SKUTECZNA NON PROFIT EFEKTYWNA KOSZTOWO Korzyści ze współpracy z Programem REKARTON Współpraca z Programem REKARTON to skuteczne rozwiązanie dla gmin i podmiotów zajmujących się odbieraniem i segregowaniem odpadów, pozwalające na wypełnianie ustawowo nałożonego na gminy obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, w tym zużytych kartonów po mleku i sokach. Dopłaty do zbiórki kartoników Program REKARTON wspiera finansowo pozyskiwanie zużytych kartoników po płynnej żywności oferując dopłatę, a następnie koordynuje przekazanie ich do recyklingu. Zasady funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia Zasada dobrowolności Zgodnie ze swoją nazwą Dobrowolne Porozumienie ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każdy z jego uczestników akceptuje zasady funkcjonowania Programu REKARTON i zobowiązuje się do przestrzegania norm Dobrowolnego Porozumienia. Zasada zrównoważonego rozwoju Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada harmonijny rozwój biznesu uwzględniający trzy istotne obszary: rozwój ekonomiczny, poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie warunków do rozwoju społecznego. Zasada odpowiedzialności Zasada ta mówi o tym, że społeczna odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych spoczywa na wszystkich podmiotach uczestniczących w tzw. łańcuchu opakowaniowym. Łańcuch ten tworzą wszystkie podmioty, które uczestniczą w powstawaniu opakowania (zaprojektowanie, zapewnienie surowców do jego produkcji, produkcja), jego wykorzystywaniu, pełnym cyklu handlowym (handel hurtowy i detaliczny), konsumpcji produktu, który jest w nie zapakowany, oraz pełnym cyklu zagospodarowania odpadów z opakowań, w tym selektywnym zbieraniu i recyklingu. 4 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

5 Sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności zostało podpisane przez przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców przemysłu mleczarskiego i napojowego, korzystających z opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz dostawców materiału opakowaniowego. Organizacje reprezentujące użytkowników opakowań: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny Związek Polskich Przetwórców Mleka Polska Izba Mleka Organizacje reprezentujące branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniową: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Spożywczy Firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy: Elopak S.A. SIG Combibloc Sp. z o.o. Tetra Pak sp. z o.o. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 5

6 Uczestnicy Programu REKARTON Agros-Nova Sp. z o.o. AGRO-DANMIS Sp. z o.o. Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu EMIG Sp. z o.o. w Warszawie FRUCTA Napoje Sp. z o.o. w Łęczycy Hortex Holding SA JANTOŃ S.A. Sp.K. Kujawska Spółdzielnia Mleczarska KESEM we Włocławku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Polska Żywność SA ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie Sokpol Sp. z o.o. Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu Spółdzielnia Mleczarska JOGSER w Sosnowcu Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Tymbark SA Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o.o. w Wolsztynie Forma organizacyjno-prawna i finansowanie Programu REKARTON Aby Program REKARTON mógł funkcjonować, ze względów pragmatycznych włączono go do struktur organizacyjno-prawnych Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy, która jest sygnatariuszem Dobrowolnego Porozumienia. W ramach KIG PS Program REKARTON działa na zasadzie wyodrębnionej komórki. Program REKARTON wspomaga finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów oraz gminy, tak aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem (głównie zakładom papierniczym) regularne dostawy odpowiedniej jakości surowca. Środki finansowe na wspomaganie tych działań są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności, w formie jednakowej dla wszystkich dopłaty recyklingowej naliczanej od tony zakupionego materiału opakowaniowego. 6 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

7 Bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem Programu REKARTON sprawuje Rada Dobrowolnego Porozumienia powołana do życia 2 lipca 2007 roku, która opracowuje roczne plany operacyjne oraz określa po konsultacji z sygnatariuszami wysokość dopłaty recyklingowej na każdy kolejny rok. Środki uzyskane w ten sposób są przeznaczane na rozwój systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów po płynnej żywności. Zadania Programu REKARTON Program REKARTON jest odpowiedzią przemysłu na zaistniałą sytuację związaną z brakiem recyklingu zużytych kartonowych opakowań po płynnej żywności w latach , wynikającą ze zmiany prawa. Program ma na celu rozwój systemu selektywnego zbierania tego typu opakowań, ich recyklingu oraz: Stanowi realną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne Pozwala podmiotom pakującym swoje produkty w kartony do płynnej żywności na budowanie wizerunku firmy, która troszczy się o środowisko naturalne Utrwala pozytywny wizerunek produktów mlecznych i sokowych zapakowanych w kartony, które są produkowane z odnawialnych źródeł surowca, jako przyjaznych środowisku (podstawowym komponentem kartonu jest papier pochodzący z certyfikowanych i stale odnawianych zasobów leśnych) W Dobrowolnym Porozumieniu określona została wielkość masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi w ramach Programu REKARTON, wyrażona w procentach masy opakowań kartonowych dostarczonych na rynek w kolejnych latach. Procenty te przedstawia poniższy wykres: ,0% 12,5% 10,5% 9,0% 7,5% 6,0% 4,5% Realizacja celów założonych na 2012 rok W ciągu sześciu lat działalności Program REKARTON co roku realizował wyznaczone cele recyklingowe. Podobnie było w 2012 roku, kiedy to klienci firm Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak wprowadzili łącznie na rynek w Polsce swoje produkty w opakowaniach, których masa wyniosła ponad ton. W 2012 roku zostały zebrane i poddane recyklingowi tony zużytych kartonów po mleku i sokach, tak więc z przyjemnością można potwierdzić, że cel recyklingowy Programu REKARTON ustalony na poziomie 10,5% masy opakowań wprowadzonych na rynek został nie tylko osiągnięty, ale nawet przekroczony. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 7

8 * 7 700* * prognoza W ciągu ponad pięciu lat funkcjonowania Programu zebrano i poddano recyklingowi łącznie ponad W ciągu 26 ponad tysięcy pięciu ton zużytych lat funkcjonowania kartonów po Programu mleku i sokach, zebrano czyli i poddano ładunek, recyklingowi do którego łącznie przewiezienia ponad 26 potrzeba tysięcy ton ponad zużytych kartonów tirów, które po ustawione mleku i sokach, w linii czyli jeden ładunek, za drugim do którego utworzyłyby przewiezienia kolejkę o długości potrzeba niemal ponad 18 1 kilometrów! 350 tirów, które Do ustawione przewiezienia w linii takiego jeden ładunku za drugim drogą utworzyłyby lotniczą trzeba kolejkę byłoby o długości zaangażować niemal 18 ponad kilometrów! 270 samolotów towarowych Boeing F! dr Władysław Janikowski dyrektor Programu REKARTON Dobrowolne Porozumienie podpisane w 2007 roku między innymi przez organizacje branżowe skupiające przemysł mleczarski oraz producentów soków i napojów pakowanych w kartony do płynnej żywności, oznaczało podjęcie przez przemysł dodatkowych zobowiązań, niewynikających bezpośrednio z przepisów prawa, a przyczyniających się do wspólnego dobra, jakim jest kondycja środowiska naturalnego w Polsce. Porozumienie obejmuje lata i wyznacza skwantyfikowane roczne cele w postaci poziomów recyklingu pokonsumenckich odpadów po kartonach do płynnej żywności. Ważnym aspektem tej inicjatywy jest to, że nikt wcześniej w Polsce takiej działalności nie prowadził. Tym samym było to pionierskie rozwiązanie wychodzące naprzeciw społecznym oczekiwaniom. W swojej istocie oznaczało ono wzięcie na siebie odpowiedzialności za ważny ze społecznego punktu widzenia problem ekologiczny. Popisane pod patronatem ministra środowiska Dobrowolne Porozumienie było pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Program REKARTON stał się ramieniem wykonawczym Dobrowolnego Porozumienia. W jego działaniach uczestniczy niemal cały przemysł mleczarski i producenci soków. Dysponując skromnymi siłami, Program od ponad 5 lat w pełni realizuje wszystkie postawione przed nim zadania! W tym okresie zebrano i poddano recyklingowi ponad 26 tysięcy ton odpadów po kartonikach to ponad tysiąc trzysta TIR-ów! Co równie ważne, Program REKARTON zbudował swoją obecność na rynku nie tylko poprzez działania biznesowe, ale także oddziałując na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wspieramy liczne programy 8 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

9 edukacji szkolnej oraz akcje promujące zbiórkę i recykling, które bardzo często przekształcają się w cyklicznie organizowane imprezy. To także działalność Programu REKARTON stała się katalizatorem powstania w Polsce przemysłu recyklingowego, zajmującego się przetwarzaniem zużytych kartonów po płynnej żywności. W ubiegłym roku uruchomiono w spółce TOP SA w Tychach dedykowaną instalację papierniczą do przerobu odpadów po kartonikach, w ramach której nie tylko odzyskuje się celulozę, ale oddziela od niej także frakcję polietylenowo-aluminiową. W Ćmielowie koło Sandomierza w firmie PMP RECYKL powstała instalacja do przerobu zużytych kartoników na płyty wodoodporne, mające zastosowania w budownictwie. Moce recyklingowe obu instalacji dalece przekraczają potrzeby recyklingowe na następne lata. Kilka kolejnych inwestycji jest w trakcie realizacji lub przygotowywania. Niestety świadomość sukcesów Programu jest ciągle niewystarczająca, także wśród jego uczestników, czyli mleczarni i producentów soków. Nadeszła więc pora, aby własne dokonania przemysłu spożywczego w postaci Programu REKARTON przekuć na sukces w sferze kształtowania świadomości społecznej. Mleczarnie i producenci soków powinni aktywnie zacząć chwalić się swoim olbrzymim sukcesem i wykorzystywać go do budowania swojego wizerunku jako firm ekologicznie zaangażowanych oraz do promocji marek swoich produktów. Cóż może być lepszym przekazem marketingowym niż dbałość o sprzątanie po sobie? Takie podejście staje się bardzo na czasie, ponieważ z jednej strony toczy się dyskusja o kształcie polskiego systemu recyklingu, z drugiej zaś polskie firmy spożywcze coraz śmielej przekraczają granice Polski i muszą konkurować nie tylko na polu jakości oferowanych wyrobów czy ich ceny, ale także odpowiedzialności za środowisko i ważne kwestie społeczne. Czyż może być lepszy przykład takiego zaangażowania niż uczestnictwo w Programie REKARTON? Powstał on przecież z inicjatywy mleczarni i producentów soków, jest przez nich finansowany i osiąga założone cele. Kartony do płynnej żywności Kartony do mleka i soków posiadają wszystkie cechy, które powinny spełniać funkcjonalne i nowoczesne opakowania. Są odporne na uszkodzenia i doskonale chronią znajdujące się w nich produkty oraz ich cenne składniki odżywcze np. witaminy przed światłem, tlenem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto są lekkie, atrakcyjne pod względem kształtu oraz ergonomiczne w użytkowaniu, magazynowaniu i transporcie. Zapewniają także szerokie możliwości nadruku, co umożliwia dużą swobodę w zakresie pozycjonowania produktu i marki. Kartony do mleka i soków mają różne pojemności, kształty oraz zamknięcia umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie. Stale udoskonalana technologia przetwarzania i pakowania produktów w kartony zapewnia utrzymanie wysokiej jakości soków i mleka oferowanych na polskim rynku. Przyczyniła się ona także do powstania i dynamicznego rozwoju nowych segmentów rynku, takich jak np. mleko UHT, które może być przechowywane i transportowane bez potrzeby chłodzenia. Dzięki kartonowi również produkty pasteryzowane mogą zachować pełnię swoich walorów. Nowoczesne opakowanie powinno nie tylko spełniać swoją funkcję, którą jest ochrona zapakowanego w nie produktu, ale jednocześnie oszczędzać zasoby naturalne Ziemi oraz wywierać minimalny wpływ na środowisko. Ma to szczególne znaczenie w dobie zwiększającej się świadomości ekologicznej konsumentów. Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 9

10 Opakowanie ekonomiczne Kartony do mleka i soków to opakowania, które są bardzo ekonomiczne pod względem zużycia surowców potrzebnych do ich produkcji. Zaprojektowano je tak, aby do ich produkcji, transportu oraz procesu pakowania wykorzystać minimalną ilość materiałów i zasobów. W karton o wadze zaledwie gramów można zapakować 1 litr produktu, co daje wymierne oszczędności energii podczas transportu i magazynowania żywności. W przypadku kartonu w przybliżeniu 95% ładunku stanowi sam produkt, podczas gdy opakowanie jedynie 5%. Dla przykładu, przy szklanych opakowaniach zwrotnych płyn może stanowić około 60% transportowanej masy, a samo opakowanie 40%. Z podliczenia efektywnego kosztu transportu wynika, że przewiezienie płynu w opakowaniach zwrotnych wymaga zaangażowania wielokrotnie większych mocy przewozowych, a tym samym większego zużycia energii, co w rezultacie zwiększa emisję CO 2. Transport oraz magazynowanie kartoników do mleka i soków jest efektywne kosztowo również ze względu na ich zwartą formę, gdyż zajmują one mniej miejsca na palecie w porównaniu do innych typów opakowań. Opakowanie przyjazne środowisku Kartony składają się w 73%-88% z papieru (w zależności od zastosowanej technologii przetwarzania i pakowania produktu, a także z uwagi na konkretny format i typ opakowania), a więc celulozy, która pochodzi z drewna, czyli surowca odnawialnego. Dzięki temu opakowania kartonowe mogą być łatwo poddawane recyklingowi, co ma miejsce także w Polsce. Drewno wykorzystywane do produkcji kartonów pochodzi z certyfikowanych i odpowiedzialnie zarządzanych upraw leśnych, co oznacza, że każde ścięte drzewo zastępowane jest nowymi nasadzeniami. Producenci materiału opakowaniowego, z którego powstają kartony do płynnej żywności, działając zgodnie z normami ISO 14001, od samego początku cyklu technologicznego dbają o to, aby proces produkcji materiału opakowaniowego wywierał jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dlatego do produkcji kartoników wykorzystuje się minimalną ilość materiałów i energii. Również procesy pakowania mleka i soków w opakowania kartonowe oraz ich transport i przechowywanie są zoptymalizowane z punktu widzenia wydatkowania energii. 10 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

11 Także analizy cyklu życia kartoników do mleka i soków (LCA Life Cycle Assessment) przeprowadzone m.in. w Niemczech i Czechach pokazują, że kartony mają bardziej pozytywny profil środowiskowy w porównaniu z innymi opakowaniami do płynnej żywności w szczególności w odniesieniu do emisji CO 2, wykorzystania zasobów kopalnych i zużycia energii pierwotnej 1. Opakowania kartonowe dobrze chronią produkt, dzięki czemu zapobiegają marnowaniu zawartej w nich żywności. Na świecie marnuje się aż jedną trzecią wyprodukowanej żywności. Europejczycy wyrzucają do śmieci 89 milionów ton jedzenia rocznie, z czego 9 milionów ton marnują Polacy! Jaki związek ma to z kartonikami? Wyrzucona żywność to strata nie tylko pieniędzy, ale również znaczne obciążenie dla środowiska naturalnego. Wyrzucone produkty spożywcze to marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do produkcji, transportu i dystrybucji żywności. Jednocześnie marnujemy środki poniesione na zakup i przygotowanie posiłków oraz wytwarzamy więcej odpadów. Dzięki opakowaniom kartonowym wiele wrażliwych produktów dłużej utrzymuje swoją świeżość. Kartony po mleku i sokach to cenny surowiec wtórny Zużyte kartony po mleku i sokach to wartościowy surowiec wtórny, gdyż w przeważającej części składają się z papieru i łatwo mogą zostać poddane recyklingowi. Długie pierwotne włókna celulozowe zawarte w kartonach charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi i są cennym surowcem wtórnym, który należy odzyskiwać. Najbardziej popularną metodą recyklingu kartoników jest odzysk celulozy w papierni i ponowne jej wykorzystanie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur. Celuloza odzyskiwana jest przy zastosowaniu takich samych technologii jak w przypadku recyklingu zwykłej makulatury. Odpady po kartonikach do mleka i soków przerabia się również na płyty składające się z rozdrobnionych kartonów do płynnej żywności, które mogą mieć wielorakie zastosowanie, np. w budownictwie. Wysortowane opakowania kartonowe wrzucane są do hydropulpera w papierni, zalewane wodą o temperaturze otoczenia i mieszane przez kilka do kilkunastu minut w celu rozwłóknienia. W ten prosty sposób odzyskuje się wysokiej jakości celulozę pierwotną o długich włóknach, która stanowi cenny surowiec do dalszej produkcji papieru lub tektury, w tym także tektury falistej. Inną technologią recyklingu zużytych kartoników po mleku i sokach stosowaną w Polsce jest produkcja płyt wykorzystywanych w budownictwie. Polega ona na rozdrobnieniu zużytych kartonów, podgrzaniu ich i sprasowaniu pod ciśnieniem. Topiąc się polietylen zawarty w opakowaniu wiąże, wypełnia i uszczelnia strukturę płyty. 1 Więcej informacji na ten temat w opracowaniu zbiorczym przeprowadzonym przez Instytut Energii i Środowiska w Heidelbergu: Meta-analysis: LCA studies on beverage cartons and alternative packaging dostępnym na stronie: Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 11

12 Współpraca z recyklerami W 2012 roku Program REKARTON współpracował z czterema firmami, które zajmowały się m.in. recyklingiem zużytych kartonów do płynnej żywności. Papiernie: Mondi Świecie S.A. Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A. TOP SA Zakład produkujący płyty: PMP RECYKL Sp. z o.o. Działania edukacyjne i promocyjne Programu REKARTON XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Oprócz wielu akcji o charakterze edukacyjno-ekologicznym organizowanych z myślą o konsumentach, w tym dzieciach i młodzieży, Program REKARTON wspiera także inicjatywy skierowane do organizacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do popularyzowania idei recyklingu zużytych kartoników po mleku i sokach w lokalnych społecznościach. Właśnie takie podmioty nagradzane są w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez miesięcznik Przegląd Komunalny. Finał XIII edycji konkursu odbył się w listopadzie 2012 roku podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Program REKARTON, jeden z partnerów konkursu, był sponsorem nagród w kategorii Rekordowy Karton. Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów oraz działania edukacyjne w tym zakresie. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów, które posiadają najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W konkursie mogą brać udział urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie oraz inne podmioty gospodarcze mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W 2012 roku w kategorii Rekordowy Karton pamiątkowe statuetki i nagrody w wysokości złotych otrzymały poniższe firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik z Kętrzyna (kategoria do 30 tysięcy mieszkańców) 12 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

13 Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin (kategoria do 100 tysięcy mieszkańców) Celowy Związek Gmin CZG-12 z Sulęcina (kategoria powyżej 100 tysięcy mieszkańców) Ponadto wyróżnienia przyznano Spółce Komunalnej Wschowa, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Bolesławca oraz spółce Beskid Żywiec. IX Konferencja Przemysłu Spożywczego W dniach 6-7 grudnia 2012 roku w Krakowie odbyła się IX Konferencja Przemysłu Spożywczego poświęcona ważnym dla tego sektora zmianom prawa. Podczas spotkania Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy, wygłosił prezentację Zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska i skutki tych zmian dla przemysłu spożywczego. W konferencji udział wzięło ponad 80 osób. Zgodnie z tradycją, uczestnicy konferencji w strojach Świętego Mikołaja rozdawali na Rynku Głównym w Krakowie prezenty w postaci produktów spożywczych dostarczonych przez przedstawicieli poszczególnych producentów. Upominki zostały ufundowane m.in. przez: Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu, firmy Jutrzenka Colian, The Lorenz Bahlsen Snack- World, Prospona, HJ Heinz oraz WSP Społem Kielce. Wybrano również Mikołaja Roku i dwie Śnieżynki. Zarówno Mikołaj Roku, jak i Śnieżynki otrzymały piękne parasole, na których widnieje logo Programu REKARTON oraz Fundacji ProKarton. Kultura to Natura 21 marca 2012 roku w Pierwszy Dzień Wiosny już po raz czwarty odbyła się akcja Kultura to Natura. Wydarzenie wspierał Program REKARTON. Znany ekolog i podróżnik, Dominik Dobrowolski, zawitał tym razem na warszawską Pragę. Podczas imprezy rozdano ponad dwa tysiące biletów do kin, teatrów, muzeów oraz na różne wydarzenia kulturalne. Aby otrzymać bilety wystarczyło przynieść surowce wtórne, baterie, elektrośmieci lub przyjść w ekologicznych przebraniach. Podczas akcji zebrano ponad 5 ton różnych surowców, w tym kartoników, które zamiast na wysypiska trafiły do recyklingu. To nie pierwsza akcja, podczas której Dominik Dobrowolski zachęcał, aby łączyć ze sobą kulturę i ekologię z obopólną korzyścią. Kultura nigdy nie stała w opozycji do natury. Kiedy patrzymy na pierwsze znaki Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku 13

14 kultury w prehistorii, widzimy, że opisywały one przyrodę. Przykładem mogą być rysunki w jaskiniach przedstawiające ludzi polujących, tańczących, żegnających zmarłych, korzystających z natury i przypisujących jej boskie cechy. Oczywiście można powiedzieć, że kultura w pewien sposób naturę przekształca, interpretuje, tworzy jej wariacje, ale nie stoi w opozycji do niej. Kultura nie może zatem służyć do niszczenia przyrody, ale do wyławiania z niej rzeczy, które można wytworzyć, przetworzyć, pokazać i wzruszyć się nimi powiedział Dominik Dobrowolski. Tym razem kultura była natchnieniem dla ekologów. Do akcji przyłączyły się 43 warszawskie ośrodki kulturalne pokazując, że kultura może skutecznie wesprzeć ekologię w myśl hasła Kultura to Natura. W segregacji i recyklingu odpadów pomagało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadziła firma Wastes Service Group, a zbiórkę baterii prowadziła firma ERP Batteries Poland. Recykling kartoników po napojach wsparł Program REKARTON. Gospodarzem akcji była Szkoła Podstawowa nr 30 przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie. Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie W kwietniu 2012 roku odbył się finał II edycji konkursu plastycznego Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie, zorganizowanego po raz kolejny przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku. Partnerem tej cennej inicjatywy ekologicznej skierowanej do najmłodszych był Program REKARTON. W konkursie wzięły udział dzieci z 30 przedszkoli działających w mieście Słupsku oraz gminach Kobylnica i Słupsk. Spośród 150 prac o tematyce ekologicznej wybrano trzy, których autorzy otrzymali nagrody główne. Przyznano także 12 wyróżnień. Podczas finału konkursu dziewięć nagród specjalnych wręczył Władysław Janikowski, dyrektor Programu REKARTON. Recykling daje owoce na Targach Eco Family w Kielcach 18 maja 2012 roku podczas targów Eco Family w Kielcach zorganizowana została akcja Recykling daje owoce. Inicjatorem, a zarazem organizatorem projektu był Dominik Dobrowolski, redaktor portalu a partnerem Program REKARTON. Celem akcji Recykling daje owoce była edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc i osób odwiedzających targi, a także pokazanie, że zużyte kartony po mleku i sokach to cenny surowiec wtórny, który warto poddawać recyklingowi. W zamian za przyniesione kartoniki do płynnej żywności osoby odwiedzające targi otrzymywały owoce. 14 Raport z realizacji Programu REKARTON w 2012 roku

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa W s p ó l n y Ś w i a t - W s p ó l n a O d p o w i e d z i a l n o ś ć Deklaracja Środowiskowa Z a k t u a l i z o w a n a w r o k u 2 0 1 1 KOBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Fakty o tworzywach sztucznych 2007 Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Październik 2008 1 2 Spis treści Metodologia i zmiany str. 4 Rok 2007 w skrócie

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

Kurier Nr 2 (20) 2006

Kurier Nr 2 (20) 2006 Kurier Nr 2 (20) 2006 Tetra Pak na rzecz walki z osteoporozą Klucz do sukcesu w branży mleczarskiej Wielki powrót Tetra Classic Aseptic 3 6-7 10-11 Pij więcej mleka! Mleko i produkty mleczne są bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie na biało

Oszczędzanie na biało MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 4 ( 1 7 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot: URE TEMAT NUMERU RYNEK Oszczędzanie na biało Białe certyfikaty, czyli świadectwa

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo