Załącznik nr 1 Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy W ramach zamówienia Wykonawca Zaprojektuje Wybuduje Sfinansuje Eksploatuje wybudowaną infrastrukturę uzdrowiskową w gminie Dębica. Dokona doboru materiałów oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego koncesjodawcę. Efektem zaprojektowania będzie sporządzenie projektu budowlanego zakładu przyrodoleczniczego, a po akceptacji tego projektu przez Zamawiającego koncesjonariusz na własny koszt i własnym staraniem wybuduje, sfinansuje, wyposaży, i będzie eksploatował we wskazanej lokalizacji. Dla analizowanej inwestycji Minister Zdrowia dnia r. wydał decyzję środowiskową nr MZ OZU /WS/11, w której potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar ochrony uzdrowiskowej Latoszyn. Ustalił także, w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości leczniczych klimatu, następujące kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej: choroby ortopedyczno urazowe, choroby reumatologiczne i choroby neurologiczne. Koncesja obejmuje realizację inwestycji tj.: 1. Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z zapleczem. 2. Budowę hotelu wraz ze SPA i basenem. Dokumentacja projektowa sporządzona zostanie przez koncesjonariusza zgodnie z przepisami prawa i będzie kompletna. Opracowana koncepcja wraz z wizualizacją musi zostać zatwierdzona przez koncesjonodawcę. Jeżeli koncesjodawca w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez koncesjonariusza koncepcji, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że ją akceptuje. Dokumentacja w ostatecznej wersji podlega zatwierdzeniu przez koncesjonodawcę w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz we własnym zakresie wystąpi o koncesję na eksploatację wody uzdrowiskowej wraz z wykonaniem przyłącza od źródła wody do nowopowstałych obiektów. Wykorzystane materiały budowlane oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Szczegółowy harmonogram w ramach realizacji poszczególnych etapów związanych z budową przedstawiony zostanie w projekcie budowlanym. Przedmiotem działania będzie również świadczenie przez koncesjonariusza kompleksowych usług uzdrowiskowych w rozumieniu Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym oraz usług hotelowych w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych, jak również usług podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w planowanym do wybudowania w ramach PPP Zakładzie Przyrodoleczniczym w Latoszynie wraz z zapleczem hotelowo rekreacyjnym zwanym dalej Zakładem Przyrodoleczniczym, zgodnie z jego przeznaczeniem, za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od użytkowników obiektu z tytułu świadczenia usług uzdrowiskowych, hotelowych oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Teren na którym wybudowany zostanie obiekt znajduje się w gminie Dębica, w miejscowości Latoszyn, obejmuje działki o nr 784/1, 784/3. W zakresie eksploatacji koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za administrowanie uzdrowiskiem i świadczenie usług uzdrowiskowych, hotelowych oraz usług podstawowej opieki zdrowotnej przez cały okres trwania umowy. Ryzyko związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji ponosi koncesjonariusz. W wyniku

2 przeprowadzonych negocjacji koncesjodawca może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji. Po upływie czasu trwania umowy koncesji koncesjonariusz zwróci obiekty uzdrowiskowe koncesjodawcy. W zakresie wykonywania przedmiotu koncesji koncesjodawca oczekuje od koncesjonariusza świadczenia usług uzdrowiskowych, hotelowych oraz usług podstawowej opieki zdrowotnej w obiektach Zespołu Przyrodoleczniczego w Latoszynie wraz z zapleczem hotelowo rekreacyjnym w takim zakresie, aby spełniały wymagania koncesjodawcy i użytkowników. Osiągnięcie celu koncesji nastąpi poprzez: zaspokajanie potrzeb koncesjodawcy i użytkowników Uzdrowiska przez zagwarantowanie profesjonalnego świadczenia usług uzdrowiskowych, hotelowych oraz usług podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez koncesjonariusza przy użyciu dostępnych zasobów ludzkich i materialnych koncesjonariusza. Potrzeby i wymagania koncesjodawcy w zakresie funkcjonowania Uzdrowiska: Zakład Przyrodoleczniczy czynny będzie siedem dni w tygodniu, koncesjonariusz zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu, koncesjonariusz może zmienić sposób użytkowania pomieszczeń jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody koncesjodawcy. Opis wymagań dla każdego z obiektów w zakresie inwestycji: I. Zakład Przyrodoleczniczy wraz z zapleczem Tab. 1. Przykładowa struktura pomieszczeń Zakładu Przyrodoleczniczego Lp. ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY Funkcji pomieszczenia OŚRODEK ZDROWIA 1 Gabinet pediatry 2 Gabinet zabiegowy 3 Gabinet szczepień 4 Gabinet internisty 5 Gabinet zabiegowy 6 Gabinet ginekologiczny 7 Kabina higieniczna 8 Gabinet stomatologiczny 9 Pomieszczenie sterylizacji 10 Rejestracja 11 WC + natrysk pers. 12 Szatnia pers. 13 Pomieszczenie socjalne personelu 14 Pomieszczenie gospodarcze 15 WC pacjentów 16 WC dla dzieci 17 Komunikacja + poczekalnia dzieci 18 Komunikacja + poczekalnia przy rejestracji 19 Komunikacja + poczekalnia przy gabinetach ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY CZĘŚĆ ZABIEGOWA 1 Przebieralnia 2 Basen rehabilitacyjny (2mx4m) 3 Katedra wodna (bicze szkockie, natrysk płaszczowy) 4 Kabiny hydroterapii z przebieralnią 5 Pokój odpoczynku 6 Gabinet zabiegów na bazie borowiny (z natryskai) 7 Gabinet elektroterapii 8 Gabinet magnetoterapii 9 Sala światłolecznictwa i leczenia falą akustyczną 10 Gabinet masaży suchych 11 Sale do ćwiczeń indywidualnych

3 12 Sala do ćwiczeń grupowych 13 Pokój pielęgniarek 14 WC personelu 15 WC kuracjuszy/pacjentów 16 Pomieszczenie porządkowe 17 Magazyn borowiny 18 Magazyn bielizny czystej 19 Magazyn bielizny brudnej 20 Komunikacja pionowa (winda + schody) 21 Komunikacja pozioma (korytarze) 22 Pomieszczenie techniczne (kotłownia, hydrofornia, etc.) 23 Komora TRAFO ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY CZĘŚĆ AMBULATORYJNA + CZĘŚĆ STACJONARNA 1 Rejestracja centralna Poradnia konsultacyjna 2 Poczekalnia 3 Gabinet lekarski pokój ordynatora 4 Gabinet lekarski /specjalistyczny 5 Gabinet lekarski /specjalistyczny 6 Pokój pielęgniarki dyżurnej 7 Pomieszczenie porządkowe Pokoje kuracjuszy rehabilitacji ogólnoustrojowej I Oddział (40 łóżek) grupowane w węzeł: 8 pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy, łazienka. 9 Komunikacja pionowa (winda + schody) 10 Komunikacja pozioma (korytarze) ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA + CZĘŚĆ STACJONARNA 1 Sekretariat 2 Pokój dyrektora 3 Sala zebrań 4 Księgowość 5 Statystyka medyczna 6 Kadry 7 Logistyka 8 Pion techniczny 9 WC personelu 1 WC kuracjuszy/pacjentów Zaplecze socjalne: 11 jadalnia z aneksem kuchennym pokój wypoczynkowy 12 Pomieszczenie porządkowe Pokoje kuracjuszy rehabilitacji ogólnoustrojowej II Oddział (40 łóżek) grupowane w węzeł: 13 pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy, łazienka. 14 Gabinet lekarski pokój ordynatora 15 Gabinet lekarski /specjalistyczny 16 Pokój pielęgniarki dyżurnej 17 Komunikacja pionowa (winda + schody) 18 Komunikacja pozioma (korytarze) PRZYKŁADOWA STRUKTURA POMIESZCZEŃ Zakładu Przyrodoleczniczego 1 Strefa wejścia z recepcją 2 Restauracja 3 Zaplecze restauracji 4 Sala bankietowa (wielofunkcyjna) z barem 5 Pomieszczenie porządkowe 6 Magazyn wypożyczalni sprzętu turystycznego 7 Magazyn bielizny czystej 8 Magazynbielizny brudnej 9 Solarium

4 10 Sauna 11 WC personelu 12 WC kuracjuszy/pacjentów 13 Sklepik 14 Apteka leków gotowych 15 Komunikacja pionowa (winda + schody) 16 Komunikacja pozioma (korytarze) Pokoje kuracjuszy część hotelowa (30 łóżek) grupowane w węzeł: 17 pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy, łazienka. 18 Komunikacja pionowa (winda + schody) 19 Komunikacja pozioma (korytarze) Powierzchnia użytkowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z zapleczem oraz przyłączem wody leczniczej do basenu ok m 2,a kubatura obiektu ok m 3. Uzyskanie dostępu do wody leczniczej nastąpi poprzez wykonanie przyłącza z istniejącej studni głębinowej W1 usytuowanej na działce nr 469/1 w Latoszynie. II. Hotel. 2 Powierzchnia użytkowa hotelu to ok m. Hotel turystyczny klasy ekonomicznej kategorii trzy gwiazdki musi spełniać standardowe warunki, tj.: pokoje z łazienką, telewizorem, restauracją, salą spotkań. 1. Zewnętrzne elementy wyposażenia: 1) bezpośrednie wejście do holu recepcyjnego, 2) wydzielona droga dostaw towarów do hotelu, 3) utwardzona nawierzchnia dojazdowa i piesze dojścia, zewnętrzne oświetlenie, 4) osłona stała nad głównym wejściem i podjazdem do hotelu, tzw. wiata, 5) oddzielne wejście do holu gastronomicznego, 6) parking strzeżony, również dla niepełnosprawnych, 7) zieleń ozdobna, 8) stanowisko dla 3 autokarów, 9) w odległości ok. 100 m postój TAXI. 2. Wewnętrzne uzbrojenie, instalacje i urządzenia techniczne: 1) klimatyzacja w części ogólnodostępnej, w miarę możliwości technicznych w części pobytowej, 2) wentylacja w całym obiekcie, 3) zabezpieczenie ppoż., czujki dymu w części ogólnodostępnej i produkcyjno magazynowej, w miarę możliwości technicznych w części pobytowej, 4) dźwigi osobowe powyżej 3 kondygnacji, 5) agregat prądotwórczy, 6) zimna i ciepła woda 24 h, 7) telefon w recepcji dla gości, 8) oświetlenie dostosowane do rodzaju pomieszczeń, 9) instalacja radiowo telewizyjna, 10) zalecany dźwig towarowo osobowy. 3. Podstawowe elementy dot. funkcji i programu obsługi gościa: 1) hol recepcyjny minimum 30m², 2) hol restauracyjny, 3) umywalki z blatem lub półką, 4) lustro nad każdą umywalką,

5 5) dozownik do płynnego mydła, 6) suszarka do rąk lub jednorazowe ręczniki papierowe, 7) pojemnik na papier i odpady, 8) wieszaki ścienne, 9) przystosowanie do osób niepełnosprawnych. 4. Część mieszkalna: 1) 1 osobowy: 10 m², 2) 2 osobowy: 14 m², 3) 3 osobowy: 16 m², 4) zalecana jednostka apartamentowa. 5. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: 1) wyposażenie meblowe: łóżko 1 osobowe musi mieć wymiary 90 x 200 cm, 2 osobowe 140 x 200, stolik okolicznościowy, musi być szafka nocna przy każdym łóżku, szafa na garderobę o minimalnej głębokości 60 cm, musi mieć co najmniej 3 wieszaki na jedną osobę, w pokoju musi znajdować się biurko lub stół oraz krzesło (1 na jedną osobę), musi być lustro i wieszak ścienny na odzież wierzchnią, bagażnik. 2) oświetlenie: lampka nocna przy każdym łóżku, minimum 2 lampy sufitowe. 3) wyposażenie uzupełniające: radioodbiornik, telefon w każdym pokoju, dywan lub wykładzina dywanowa, TV, zestaw do czyszczenia odzieży i obuwia, torba na bieliznę gościa złożoną do prania, firanki w oknach oraz zasłony, elementy dekoracyjne (zalecane), popielniczka, kosz na śmieci, elementy dekoracyjne. 6. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych: 1) wyposażenie podstawowe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa, umywalka z blatem lub półką, WC. 2) uzupełniające: osłona wanny lub natrysku, mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełko toaletowe, szklanka, torba higieniczna, lustro z oświetleniem, gniazdko elektryczne,

6 zalecana suszarka do włosów, ręcznik, dywanik przy wannie, pojemnik na śmieci. 3) wyposażenie dodatkowe: dozownik do mydła płynnego, suszarka do rąk lub ręczniki papierowe, pojemnik na papier i odpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług podstawowych i uzupełniających: 1) room service do 22:00, 2) obsługa bagażowa, 3) przechowalnia bagażu, 4) depozyt, 5) zalecana ekspozycja kwiatów, 6) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 7) kasa wymiany walut, 8) usługi gastronomiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkoholowy, 9) sale wielofunkcyjne, 10) pralnia hotelowa, 11) wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, 12) zalecany zespół odnowy biologicznej, 13) pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny gości, 14) zmiana pościeli i ręczników raz na 3 dni. 8. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu: 1) recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki obce, w tym 1 biegle, 2) personel obsługowy: podstawy języków obcych. III. SPA Powierzchnia SPA standard wynosić będzie 300 m 2, kubatura m 2. Komunikacja w SPA standard będzie podobnie jak w SPA komfort z tym ze względu na mniejszą powierzchnię, gabinety zabiegowe będą o mniejszej powierzchni, nie będzie dużego jacuzzi i będzie tylko sauna fińska. Przykładowa oferta zabiegów SPA standard obejmuje 1 : - zabiegi w pakiecie podstawowym, - korzystanie z basenu otwartego. Zabiegi w pakiecie podstawowym: - biotron, - grota Solna, - kąpiel kosmetyczna ( aromatyczne, nawilżające, odżywcze), - kąpiel w zawiesinie borowinowej, 1 Przykładowe zestawienie oferty, która może być na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do potrzeb klientów SPA.

7 - vioformagnetostymulacja, - kriosauna, - krioterapia miejscowa, - masaż klasyczny, - maska siarczkowa na całe ciało, - gimnastyka grupowa, - masaż wibracyjny, - Hydro Jet, - gimnastyka w basenie grupowa, - bicze szkockie, - solarium, - inhalacje. Podstawowa oferta usług SPA dla klientów realizowana jest w trybie dziennym, istnieje jednak możliwość tworzenia turnusów rehabilitacyjnych w wersji weekendowej, 7 i 14 dniowych i wtedy zapleczem SPA standard będzie hotel trzygwiazdkowy, który zapewni usługi hotelowe i gastronomiczne. IV. Basen Basen o wym. 12,5 x 25,00 (powierzchnia 312,50 m 2 ) i głębokości od 1,35 m do 1,8 m wyposażony w ławeczki lub leżanki do masażu i rehabilitacyjnego jak w jacuzzi, posiadający także część typowo basenową. Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spełniać co najmniej następujące wymagania: 1. musi być napełniany wodą spełniającą jakościowe wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 2. pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na strefy pacjentów "obutych" i "bosych"; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, powinny być usytuowane w następującej kolejności: a. przebieralnie wyposażone w indywidualne przebieralnie oraz szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu, b. węzły sanitarne, c. natryski, d. brodzik; 3. sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla basenu; 4. wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu; 5. wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym; 6. niecka basenowa powinna być wyposażona w schody i pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza; minimalna szerokość schodów powinna wynosić 1 m, pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz; 7. w skład instalacji basenu powinny wchodzić: a. instalacja zasilająca wodą, b. instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń kanalikiem przelewowym wokół basenu, c. instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji,

8 d. instalacja wody ciepłej i zimnej; 8. posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję, posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu; 9. w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego.

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki)

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) . Dane wnioskodawcy, pieczątka. Miejscowość, data WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM 46-310 Gorzów Śląski, ul Wojska Polskiego 15, tel: 34/35 05 710, fax: 34/35 94 004 wew 42 Gorzów Śląski, dnia r (pieczątka Wnioskodawcy) WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej

Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej Turystyka wiejska a agroturystyka Przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej Działalność w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej regulowana jest wieloma różnymi przepisami. Mimo to niektóre

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, ul. Szklana Huta 7, 80-529 Gdańsk Tel./fax: +48 58 345 21 87 bystra@lechia.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 SPIS TREŚCI PREAMBUŁA...5 1. WSTĘP...6 1.1. Przedmiot STWiORB... 6 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 6 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2014 Poznań, luty 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo