Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo"

Transkrypt

1 Nr 2(78) Kwiecień 2014 r. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A.

2 Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność już za nami 28 marca 2014 odbyło się Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy ZAP. Podczas obrad w których udział brało 90 delegatów, wybrano władze związku na kadencję Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ,,S Mariana Króla, Sekretarza Zarządu Krzysztofa Choiny, czy przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Mirosława Miary. Obecny był także przewodniczący Oddziału Ziemi Puławskiej Wojciech Pochwatka. W swoim przemówieniu przewodniczący Andrzej Jacyna przedstawił sprawy którymi zajmowała się KM podczas jego kadencji. Były to między innymi sprawy przejęcia Zakładów przez Grupę Synthos czy Azoty Tarnów i wszelkie działania przeciwdziałające tym niekorzystnym przejęciom. Jak pamiętamy tych działań było bardzo wiele od spotkań z parlamentarzystami z Lubelszczyzny, poprzez nagranie w Telewizji Trwam czy dwie Manifestacje w Puławach i Warszawie mające pokazać sprzeciw przeciwko bandyckiej prywatyzacji.wiele zainteresowania wśród delegatów wzbudziły sprawy podwyżek dla pracowników, które udało się uruchomić w ostatnim czasie. Na koniec przewodniczący Jacyna podsumował także udział członków naszej Organizacji Związkowej w Ogólnopolskich Dniach Protestu, zorganizowanych we wrześniu 2013 roku, przez największe centrale Związkowe w Warszawie. Uczestnicy WZD, mieli możliwość wysłuchania i zadawania pytań członkowi Zarządu naszych Zakładów Wojciechowi Kozakowi, który reprezentował tego dnia władze Spółki. Pytania z sali były różne, głównie jednak dotyczyły budowy nowej Elektrowni w Puławach czy ogólnej sytuacji panującej w naszej Spółce. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Komisji Międzyzakładowej za rok 2013 i przyjęli preliminarz budżetowy na 2014 rok. Po sesji sprawozdawczej doszło do wyborów nowego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na kadencję Nowym-starym przewodniczącym KM został kolega Andrzej Jacyna, który pokonał kol. Michała Świderskiego. Delegaci dokonali także wyboru członków Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Region, Oddział i Sekcję Przemysłu Chemicznego. 31 marca zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa wybrała ze swojego grona dwójkę w i c e p r ze wo d n i c z ą c yc h ta k w w y n i ku g ł o s o wa n i a z a s t ę p c a m i ko l. A n d r ze j a zo s t a l i d o t y c h c z a s o w i wiceprzewodniczący kol. Piotr Śliwa i kol. Roman Góra, który swoją funkcję będzie pełnił społecznie. Skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZAP Cygan Mariola Dębowski Konrad Góra Roman Górzyński Marcin Harmasz Sylwester Jacyna Andrzej Kamionka Tomasz Marcinkowski Marek Nawrotek Elżbieta Szymański Piotr Śliwa Piotr Świderski Michał Wach Ewa Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność ZAP Dudek Małgorzata Filipek Joanna Kapciak Dariusz Kozioł Beata Seredyn Marian Sikora Waldemar Szymański Grzegorz ( przewodniczący) Wójtowicz Grzegorz. PODZIĘKOWANIA Drodzy Delegaci!!!. Serdecznie dziękuje Wam za wybór mojej osoby na przewodniczącego KM. Wasz wybór pokazuje, że moja praca w poprzednich latach była dobrze oceniona przez Was pracowników naszej spółki. Deklaruje, że nadal będę pracował według swoich przekonań, będę zawsze realizował wszystko to co będzie korzystne dla pracowników naszej rmy. Deklaruje także, że jak zawsze każda Wasza sugestia jest dla mnie ważna i każda zostanie wzięta pod uwagę. Ufam, że kolejna kadencja będzie dla Nas czasem wspólnej pracy, tak, aby w ramach solidarności szerzyć dobro. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za oddane głosy i obdarzenie mnie swoim zaufaniem. Już teraz obiecuję, że nie zmarnuje waszego zaufania!!!. Jednak jeszcze raz proszę każdego z Was z osobna o pomoc. Jeśli wszyscy zjednoczymy się w walce o nasz związek odzyska on należne miejsce w naszej rmie i całym kraju. Andrzej Jacyna 2

3 Dialog W poniedziałek, 7 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne w sprawie umowy społecznej. Pierwotnie miało się ono odbyć 1 kwietnia, ale na wniosek strony tarnowskiej zostało przełożone. Nowy termin z kolei uniemożliwił wczoraj obecność na spotkaniu Zarządowi naszej Spółki. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor zarządzający Jerzy Koziara, jako główny prowadzący rozmowy ze strony Tarnowa, członek zarządu Grupy Azoty Artur Kopeć, dyrektor pionu personalnego naszej Spółki Ryszard Bartczak i członek rady nadzorczej Andrzej Bartuzi. Po stronie związkowej reprezentowane były wszystkie organizacje aktywne od początku w rozmowach. Dyskutowano nad trzema tematami. Zwiększeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zamianą nagrody z zysku na nagrodę roczną i zatrudnianiem pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Dyrektor Jerzy Koziara zaproponował na wstępie nowe zapisy lub uzupełnienia do odpowiednich paragrafów. Propozycje te nie spotkały się z aprobatą strony związkowej. Najmniej emocji wywołał temat zamiany nagrody z zysku, nagrodą roczną i w tym temacie zbliżono się do wspólnego stanowiska. Nagroda roczna byłaby niezależna od decyzji walnego zgromadzenia. Jej regulamin zostałby wypracowany wspólnie przez zarząd naszej Spółki i organizacje związkowe. Zabrakło natomiast na ten moment szczegółów nowego rozwiązania. Społeczny Zdecydowana rozbieżność powróciła w kwes i zasad za t r u d n i a n i a p r ze z a g e n c j e p ra c y t y m c za s o w e j. Związkowców nie satysfakcjonował zapis odwołujący się do przepisów ustawowych w tym zakresie. Strona tarnowska nie zgodziła się na zapis proponowany przez stronę związkową. Najwięcej czasu poświęcono dyskusji na temat zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Propozycje przedstawione przez dyrektora Jerzego Koziarę rozminęły się z oczekiwaniami wyrażanymi przez stronę społeczną. Oczekiwania te mają być przedmiotem kolejnej analizy ze strony Zarządu Grupy Azoty. Związkowcy podkreślili, że w obecnej sytuacji negocjacyjnej wobec braku kluczowych ustaleń nie mogą przyjąć za zamknięte innych tematów, takich jak premia konsolidacyjna, czy odszkodowanie za ewentualne zdjęcie naszej Spółki z giełdy. Na kolejny termin przełożono także rozmowy o pracownikach zatrudnionych przez Agencję Pracy Ty m c z a s o w e j, b o w i e m ż a d n e j z e s t r o n n i e satysfakcjonują zaproponowane rozwiązania Z Komisji Międzyzakładowej Pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej w nowym składzie wybranym 28 marca, odbyło się już w poniedziałek 31 marca. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano dwóch wiceprzewodniczących. W wyniku głosowania na zastępców wybrani zostali kol. Piotr Śliwa, oraz kol. Roman Góra, który będzie pełnił tę funkcję społecznie. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji KM dokonała zmian w składzie n/w komisach związkowych Komisja dot. ZZUP i Płac Komisja ds. kontaktu ze spółkami Andrzej Jacyna Andrzej Jacyna Roman Góra Piotr Śliwa Piotr Śliwa Tomasz Kamionka Elżbieta Nawrotek Ewa Wach Sylwester Harmasz Marcin Górzyński Komisja Socjalna Piotr Szymański Andrzej Jacyna Piotr Śliwa Mariola Cygan Elżbieta Nawrotek 3 Michał Świderski Komisja BHP Andrzej Jacyna Piotr Śliwa Marek Marcinkowski Konrad Dębowski Zespół Integracyjny Piotr Śliwa Piotr Szymański Andrzej Jacyna Michał Świderski KM zdecydowała o organizacji imprez dla członków związku Ognisko Związkowe w Wólce Profeckiej Mistrzostwa w Wędkarstwie Dzień Dziecka ( w ramach obchodów przejazd kolejką wąskotorową w Karczmiskach i ognisko)

4 Międzyzakładowy Społeczny Inspektor Pracy Międzyzakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Grupie Azoty Z.A. Puławy S.A. Tomasz Drewienkowski w 2013 roku brał udział w poniższych pracach: 1. Koordynacja realizacji Programu zapobiegania zachorowaniom na nowotwory pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A. zatrudnionych na stanowiskach na których występują substancje rakotwórcze. Monitorowanie i przekazanie przez ZOZ Medical ewidencji odnotowanych przypadków ww. zachorowań Komisji BHP w Grupie Azoty Z.A. Puławy S.A. (kontrole stanowisk pracy z substancjami rakotwórczymi). 2. Kontrola modernizacji i remontów pomieszczeń higieniczno sanitarnych, jadalni, szatni i pomieszczeń pracy. 3. Kontrole apteczek pierwszej pomocy. 4. Kontrola montażu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach pracy oraz modernizacje instalacji grzewczej i c.o. 5. Prace związane z Rentalem i zaopatrzeniem pracowników Grupy Azoty Z.A."Puławy" S.A. w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki do utrzymania higieny osobistej (kontrole stanowisk pracy na których zgłaszano reklamacje i uwagi). 6. Udział w zespołach powypadkowych powoływanych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn 59 wypadków przy pracy odnotowanych w 2013 r. (kontrole stanowisk pracy na których doszło do zdarzeń wypadkowych). Wydawanie wniosków i zaleceń powypadkowych. 7. Udział w 146 radach technicznych podczas projektowania zadań inwestycyjnych, kontrole wykonawstwa podczas realizacji tych zadań na terenie ich budowy. 8. Udział w Komisjach Odbiorów głównych/technicznych/częściowych 53 zadań inwestycyjnych w 2013 roku (kontrole nowopowstałych stanowisk pracy oraz instalacji produkcyjno-technologicznych). Podzas tych odbiorów wydano 64 zalecenia MSIP dotyczące poprawy bezpieczeństwa i dostosowania do obowiązujących przepisów BHP. 9. Udział w Komisjach BHP pełniąc funkcję jej V-ce Przewodniczącego (kontrole warunków pracy na terenie wydziałów produkcyjnych) rozpatrywanie i realizacja spraw zgłoszonych przez Związki Zawodowe działające w Grupie Azoty Z.A. Puławy S.A., które dotyczyły m.in.: zaopatrzenia pracowników w bony na posiłki profilaktyczne; bezpieczeństwa w ruchu drogowym; opieki zdrowotnej nad pracownikami; wniosków w sprawie zakwalifikowania stanowisk do wykazu prac uprawniających do emerytury pomostowej; aktualizacji tabel odzieżowych; nowelizacji zapisów w planach operacyjno ratowniczych Zakładowej Straży Pożarnej. 10. Udział w Komisjach Antymobbingowych powoływanych na wniosek pracowników Grupy Azoty Z.A. Puławy S.A Organizacja spotkań Grupowych i Oddziałowych SIP z udziałem przedstawicieli Związków Zawodowych, Zarządu i Rady Nadzorczej. 12. Udział w spotkaniach Zarządu G.A. Z.A. Puławy S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych. 13. Udział w szkoleniach Państwowej Inspekcji Pracy, konferencjach BHP, akcjach organizowanych przez Związki Zawodowe G.A. Z.A. Puławy S.A. 14. Kontrole tematyczne w wydziałach produkcyjnych takie jak: gospodarki spawalniczej; stanu technicznego wózków akumulatorowych; wyposażenia laboratoriów jakości w zabezpieczenia przed kontaktem z substancjami chemicznymi; prace w kanałach, zbiornikach, na wysokości oraz z użyciem dźwigów i suwnic; kontrola przenośników i taśmociągów; wyposażenie w maski p.gaz, ochronniki słuchu, okulary i przyłbice. ********************************************* CZAS NA UŚMIECH ********************************************* Do lekarza przychodzi facet: - Panie doktorze, od kilku dni mam ten sam koszmarny sen: po pokoju goni mnie teściowa z krokodylem. Nie mogę zapomnieć tego śmierdzącego oddechu, koślawych żółtych zębów... - To faktycznie wygląda bardzo groźnie - przerywa lekarz. - Właśnie! A krokodyl wygląda jeszcze groźniej. ********************************************* Dlaczego na świecie potrzebni są i optymiści i pesymiści? Bo gdy optymista skonstruował samolot, pesymista natychmiast wynalazł spadochron... ********************************************* 4

5 Życzenia świąteczne Prezentujemy także przysłane do redakcji życzenia świąteczne. Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku! życzy Andrzej Jacyna przewodniczący KM NSZZ Solidarność ZAP Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę życzyć, aby udział w tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. Niech czas, w którym przyroda budzi się z zimowego letargu, będzie także czasem budzenia naszych serc i sumień, czasem, który pozwoli na nowo odnaleźć sens naszego życia. Życzę Wam, by te święta były okazją do spotkania z najbliższymi przy tradycyjnej święconce, by przyniosły prawdziwą radości i wiarę we własne siły i możliwości. Marian Król Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność ***************************************** ŻYCZENIA WIELKANOCNE Pełnych spokoju, nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych, Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie radość, miłość, pokój i szczęście, ponadto rodzinnego ciepła oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie a także dobrego wypoczynku. życzy Jacek Wójtowicz 5 Z okazji tegorocznych Świąt Wielkanocnych składam Państwu serdeczne życzenia jak najpełniejszego odrodzenia. Symbolika tych Świąt buduje wyjątkową atmosferę. Okres przeżywanych dni Wielkiego Tygodnia i nadchodzących Świąt - to czas przejścia od re eksyjnej zadumy po radość z nowego życia. Życzę Państwu nowej energii, silnego ducha i zapału do realizacji zadań, które stoją przed nami. Jeszcze raz, składam Państwu i Państwa Najbliższym najlepsze życzenia radosnych i spokojnych Świąt. Wierzę, że ich moc wpłynie na każdego z nas, również na tych z Państwa, którzy spędzą ten czas na stanowiskach pracy. Wesołego Alleluja! Wojciech Kozak Wiceprezes Zarządu

6 Zwolniony Związkowiec wrócił do pracy! Miło nam poinformować, że protesty w których uczestniczyliśmy na przełomie grudnia i stycznia przyniosły efekty. 24 marca br. niesłusznie zwolniony z PKS-u Wschód kol. Leszek Rudziński wrócił do pracy. Na mocy porozumienia podpisanego 21 marca br., zwolniony dyscyplinarnie związkowiec, został przywrócony na zajmowane uprzednio stanowisko pracy. Ponadto otrzyma odszkodowanie za miesiące, kiedy pozostawał bez pracy. W obronie kolegi Leszka od grudnia ubiegłego roku protestowała lubelska Solidarność, gdyż jego zwolnienie było niezgodne z prawem, co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Potrzeba było czterech miesięcy, by władze spółki Lubelskie Linie Autobusowe przyznały się do błędu i przywróciły pana Leszka do pracy. Podpisane porozumienie jest ugodą pozasądową, miedzy związkowcem a firmą. Na prośbę pana Leszka Rudzińskiego serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali go w ciągu tych trudnych czterech miesięcy w obronie zwolnionego kolegi, biorąc udział w protestach. Uczcili pamięć o ar z 10 kwietnia 10 kwietnia w Lublinie odbyły się obchody 4 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. W uroczystych obchodach, które odbyły się na Placu Litewskim wzięli udział przedstawiciele naszej Komisji w osobach przewodniczących Andrzeja Jacyny, Piotra Śliwy, koleżanek Beaty Czechowskiej i Teresy Jezierskiej. W trakcie uroczystego apelu, wyczytano nazwiska 96 ofiar katastrofy, oraz zapalono tyle samo, biało-czerwonych zniczy. Po uroczystościach na Placu Litewskim odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa Stanisława Budzika. *********************************************** 14 kwietnia przedstawiciele Naszej Komisji uczestniczyli w warcie pod grobem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Została ona zorganizowana przez Sekretariat Przemysłu Chemicznego. Dziękujemy mu za umożliwienie modlitwy przy grobie pierwszego kapelana Solidarności. W warcie udział wzięli: Piotr Szymański, Stanisław Wiejak, Henryk Pacek i Tadeusz Szczypa. Dlaczego warto należeć do Nas? Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac? Zastanów się, czy tylko Ty masz podobne zastrzeżenia? Może Twoi koledzy myślą podobnie? Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy. Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem. Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. Dlaczego warto się organizować? Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; - rzadziej naruszane są prawa pracowników; - rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń; - pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia, - regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne* Dlaczego warto należeć do Związku? 5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ Solidarność : Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy, Działając w NSZZ Solidarność masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy, Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy, Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów, Jesteś aktywny i możesz pomagać innym. Ponad 40 proc. Polaków dobrze ocenie działalność związków zawodowych i chciałoby wzrostu ich wpływu na sytuację pracowników. Wiele zależy od Ciebie.!!!! NSZZ Solidarność jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

7 OGŁOSZENIA KOMISJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE Komisja Międzyzakładowa Solidarność ZAP, zaprasza swoich członków na integracyjne spotkanie przy ognisku, dobrej muzyce i miłej atmosferze.spotkanie odbędzie się w piątek 23 maja 2014 roku o godzinie 17:00 w Ośrodku Wypoczynkowym w Wólce Profeckiej. Koszt uczestnictwa to jedynie 5 złotych. Informacje i zapisy pod numerami telefonów: (81) , (81) , (81 ) Komisja Międzyzakładowa ZAP, zaprasza swoich członków na VII Mistrzostwa o Puchar KM w w wędkarstwie spławikowym, indywidualnie i drużynowo. Mistrzostwa odbędą się 24 maja 2014 roku na Osadniku w Wólce Profeckiej. Początek zawodów o 7:00. Zgłoszenia do dnia , pod numerami telefonów (81) , (81) , (81) ZAPRASZAMY!!!!! ZAPRASZAMY!!!!! ****************************************************** ZAPROSZENIE Komisja Międzyzakładowa Solidarność ZAP, z Okazji Dnia Dziecka zaprasza dzieci członków Związku na przejazd kolejką wąskotorową z Karczmisk do Polanówki i ognisko. Przejazd nastąpi w niedzielę 1 czerwca 2014 o 15:30 z Karczmisk. W wypadku chęci uczestnictwa w ognisku przez rodzica, prosimy o symboliczną opłatę 5 złotych na przejazd. W wypadku dzieci wszelkie koszty pokrywa Komisja Międzyzakładowa. **************************************** Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła idź poświęcić. Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek. Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem! Informacje i zapisy pod numerami telefonów: (81) , (81) , (81 ) Bardzo miło nam poinformować, że KM NSZZ Solidarność na ręce Przewodniczącego Komisji Andrzeja Jacyny otrzymała uroczyste podziękowania od Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka za udział w Akcji- Polacy Rodakom. Oddzielne podziękowanie przysłał także na Senator RP Stanisław Gogacz. Dlatego my składamy jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się do tej szlachetnej akcji pomocy. Dzięki Wam i Waszym darom wiele rodzin za Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Do użytku wewnętrznego!!! Komisja Międzyzakładowa ZA Puławy S.A Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, tel Wesołych Świąt!! życzy Redakcja Biuletynu wschodnią granicą kolejny raz mogło poczuć więź ze swoją Ojczyzną, którą z różnych powodów musieli zostawić. Tak więc dziękujemy raz jeszcze każdemu z Was z osobna za wszelkie dary, za życzliwość. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej akcji w listopadzie kolejny raz razem okażemy pomoc Rodakom na Wschodnią granicą. KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

8 Relacja fotogra czna z Walnego Zebrania r. Wszystkie zdjęcia z Walnego na stronach w Internecie i w sieci zakładowej Intranetu. 8 Internet: Intranet:

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów.

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. 4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 13 2015 KATOWICE 1-8.04.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A.

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. NADCHODZĄ ZMIANY PAŹDZIERNIK 2006 r. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. tel. (0-81) 889-18-44 fax (0-81) 887-50-58 www.zzprc.pulawy.pl e-mail: pu_zzprc@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Grab zagrabione, czyli św. Mikołaj bolszewik

Grab zagrabione, czyli św. Mikołaj bolszewik 12 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI GRUDZIEŃ 2013 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A.

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. NADCHODZĄ ZMIANY CZERWIEC/LIPIEC 2006 r. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. tel. (0-81) 887-69-72 fax (0-81) 887-50-58 www.zzprc.pulawy.pl e-mail: pu_zzprc@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej NR 125 \11 LISTOPAD 2012

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej NR 125 \11 LISTOPAD 2012 Pod Napięciem Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej Wersja elektroniczna na: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl W numerze: Zmarł Przemysław Gintrowski NR 125 \11 LISTOPAD 2012 PDO=SPRZEDAŻ MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ KOLEJARZ ISSN 1505 0998 małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r.

REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r. REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r. W Regionie Z posiedzenia Zarządu Regionu 18 maja 2015 W numerze: Strażacy finansują działalność komend Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6

Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 5/81 MAJ 2011 Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6 Przygniatająca większość za strajkiem W referendum

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte

Do podpisania umowy dojdzie w Warszawie. Postulaty w niej zawarte NAFTA I GAZ 5 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 299 ROK XXIV CERAMIKA MAJ SZK O 2015 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Dlaczego Solidarność PSG ogłosiła pikietę? SPCH w Rumunii Rozmowy SPCH : z Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice

VI MZD - MOZ NSZZ Solidarność Huty Katowice 26-27 marca Wybory do Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Ponad 120 delegatów i zaproszonych gości VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice W piątek 14 marca w Hucie Katowice odbyło się VI Międzyzakładowe

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie 7 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI LIPIEC 2013 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo