AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZACHĘTY PRZY PLACU MAŁACHOWSKIEGO W WARSZAWIE ELEWACJA WSCHODNIA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY DZIAŁKA: INWESTOR: PROJEKTANCI: NR EWID. 6/1, 6/2 OBRĘB NARODOWA GALERIA SZTUKI ZACHĘTA PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3, WARSZAWA ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA STĘPIŃSKA SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH.ZBIGNIEW STĘPIŃSKI PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH WYSTROJU KAMIENNEGO I SZTUKATORSKIEGO MGR PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH ELEMENTÓW DEKORACJI METALOWEJ DR. INŻ. SŁAWOMIR SAFARZYŃSKI DATA: 15 MARZEC 2013 R.

2 1 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny. 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Oświadczenia mgr inż. arch. Aleksandry Stępińskiej oraz mgr inż. arch. Zbigniewa Stępińskiego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 4. Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Aleksandry Stępińskiej nr St-443/75 5. Zaświadczenie Mazowieckiej Izby Okręgowej Architektów o członkostwie mgr inż.arch Aleksandry Stępińskiej pod nr MA Zaświadczenie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków nr 1 z 1994 roku Aleksandry Stępińskiej. 7. Uprawnienia budowlane mgr inż.arch. Zbigniewa Stępińskiego nr St-865/72 8. Zaświadczenie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów o członkostwie mgr inż. arch. Zbigniewa Stępińskiego pod nr.ma Zaświadczenie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków nr 437 z 1996 roku Zbigniewa Stępińskiego. 10. Zaświadczenie WKZ Nr 13/94 mgr Piotra Mądracha 11. Dyplom ASP NR 3523 mgr Piotra Mądracha 12. Zaświadczenie nr 148 Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Dr. inz. Sławomira Safarzyńskiego 13. Zalecenia konserwatorskie BSKZ pismo KZ-IUA ADR(2) z dnia r Sytuacja skala 1:500 rys nr Elewacja wschodnia -frontowa. Skala 1:100- rys. nr Elewacja południowa /z fragmentem związanym z elewacją frontową./ - skala 1:100 rys nr Elewacja północna -/z fragmentem związanym z elewacją frontową./ -skala 1:100 rys nr 4

3 Widok Elewacji wschodniej Zachęty po remoncie w roku

4 3 Opis techniczny projekt budowlany remontu elewacji budynku Narodowej Galeriii Sztuki Zachęta 1. Dane ogólne i podstawy opracowania. 1.1 Zamawiający: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Pl. Małachowskiego Warszawa 1.2 Projektant: ABA Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 lok Umowa z dnia roku. 1.4 Archiwalny, z sierpnia 1994 roku Projekt rewaloryzacji elewacji frontowej budynku galerii Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Stępińskiej. 1.5 Dokumentacja fotograficzna wykonana przez projektanta dla celów niniejszego opracowania. 1.6 Uzgodnienia zakresu opracowania z Zamawiającym. 1.7 Dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r /Dz. U. Nr.202. poz /. 2. Położenie, informacje o obiekcie oraz cel i zakres opracowania. 2.1 Położenie i informacje o obiekcie. Budynek Narodowej Galerii Sztuki Zachęta położony jest przy pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej.a decyzja z dnia r. 2.2 Cel opracowania. W związku z planowanym remontem elewacji niniejsze opracowanie ma ułatwić Zamawiającemu podjęcie decyzji, co do rodzaju i parametrów technicznych projektowanych prac oraz warunków wykonania i odbioru robót a jednocześnie umożliwiające przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejszy projekt budowlany zostanie przedłożony do uzgodnienia w BSKZ a następnie w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Śródmieście w celu zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. 2.3 Zakres opracowania. Zamawiający zlecił wykonanie 4 projektów budowlanych remontu elewacji oddzielnie dla każdej strony budynku - wschodniejj, południowej,zachodniej i północnej. Opracowanie elewacji wschodniej /frontowej/ z uwagi na powiązania przestrzenne i architektoniczne obejmuje również fragmenty elewacji południowej i północnej. Ujęty w umowie z Zamawiającym punkt 1, który dotyczący remontu wszystkich elewacji przewiduje następujący zakres prac: naprawę tynków

5 4 przełożenie głównych schodów kamiennych z wykonaniem ogrzewania kablowego renowację krat okiennych renowacje dwóch metalowych kandelabrów kolorystykę elewacji(malowanie) wymianę podokienników blaszanych inne drobne prace opis techniczny z uwzględnieniem wytycznych wykonania wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do celów przetargowych wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykaz materiałów Opracowania związane: projekt budowlany remontu dachu projekt budowlany elektryczny ogrzewania kablowego głównych schodów wejściowych. Opracowanie niniejsze zawiera część historyczną, opis stanu technicznego elewacji, zakres prac konserwatorsko-remontowych dotyczących tynków, sztukaterii, elementów kamiennych, elementów wystroju metalowego, kolorystyki oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przewidywane roboty budowlane nie wymagają sporządzenia projektu zagospodarowania działki. 3. Część historyczna -opisowa. 3.1 Geneza powstania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po powstaniu listopadowym 1931 roku zamknięty zostaje Uniwersytet Warszawski. Aleksander Kokulor i Feliks Piwowarski zakładają prywatna szkołę malarską, która działa do roku, 1843 czyli do momentu otwarcia w Warszawie Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W roku 1853 zorganizowana została 1 ogólnopolska wystawa prac artystów polskich. Następne, organizowane w różnych miejscach czy to przez profesorów Szkoły Sztuk Pięknych czy też przez poszczególnych artystów m.in. Wojciecha Gersona i Józefa Simmlera zrodziły myśl o utworzeniu stałej instytucji artystycznej popierającej sztukę polska, propagująca ja wśród najszerszych warstw społeczeństwa polskiego. W opracowaniu statutu tej instytucji brali udział m.in. Wojciech Gerson, Aleksander Lesser, Alfred Schouppe i Ksawery Kamiński. Po uzyskaniu jesienią 1860 roku zatwierdzenia przez Radę Administracyjną Królestwa polskiego Ustawy Towarzystwa 13grudnia tego roku w sali-... Cesarsko Królewskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii... odbyło się pierwsze konstytucyjne, walne zebranie

6 5 Członków rzeczywistych Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Artykuł statutu głosił: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych jest zjednoczeniem artystów i miłośników sztuki i ma na celu rozkrzewianie sztuk pięknych w kraju i niesienie pomocy artystom, a zwłaszcza młodzieży wychodzącej ze Szkoły Sztuk Pięknych. 3.2 Zarys historii budowy i rozbudowy Gmachu Zachęty. W działaniu Towarzystwa Zachęty na plan pierwszy wysuwa się naturalnie sprawa uzyskania własnej siedziby, stałego miejsca na organizowanie wystaw i codzienną działalność. Potrzeba wybudowania własnej siedziby ma swe odbicie w corocznych sprawozdaniach Komitetu. Pierwszy lokal na wystawę Towarzystwo objęło po Wystawie Krajowej.. 5 sal i 1 małego pokoju jednooknowego... w pałacu Makronowskich, następny to hotel Gerlacha na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Czystej, by po Powstaniu Styczniowym znaleźć miejsce na lat 15, do roku1884 w klasztorze pobernardyńskim. Nie były to pomieszczenia odpowiadające potrzebom wystawienniczym wziąwszy pod uwagę ile te warunki przeszkadzały otrzymaniu wrażenia, jakiego się autorowie po swych pracach spodziewać mieli prawo. Utworzono fundusz budowlany, który w roku 1883 wzrósł do rs. Po oddaniu Gmachu pobernardyńskiego Towarzystwo na 12 lat przenosi się do pawilonu wystawowego Gracjana Ungra a następnie, a od 1896 r. znajduje swą siedzibę w Resusie Obywatelskiej, gdzie znów było złe światło. Od roku 1886 czyniono jednocześnie starania o pozyskanie części skweru na placu Ewangelickim- na koniec z pomyślnym skutkiem. 3.3 Konkursy, budowa i przebudowa Gmachu Zachęty. W 1894 roku Komitet Zachęty ogłosił konkurs na projekt budowy swego własnego gmachu na placu Ewangelickim. Sąd złożony z 5 architektów i 2 członków Komitetu przyznał z 7 nadesłanych prac nagrody Stefanowi Szyllerowi i Mikołajowi Tołwińskiemu. Oba projekty wykonane były w stylu polskiego odrodzenia. Z wielu względów a głównie...gdy dowiedziano się, że właścicielka sąsiedniej posesji, p. Górecka ma zamiar zapisać ją testamentem na własność Towarzystwa uznano za stosowne projekt tak przerobić, by gmach, zbudowany na placu przez Magistrat użyczonym, można było w przyszłości powiększyć dobudowana na placu p.góreckiej, organicznie z nim w jedną całość związaną; i odwrotnie by w razie niedojścia do skutku oczekiwanej ofiary, gmach budujący się stanowił sam w sobie całość skończoną.

7 6 Mikołaj Tołwiński :projekt konkursowy gmachu Tow.Zachety Sztuk Pieknych I wersja 1894r. elewacja frontowa. Stefan Szyller :projekt konkursowy gmachu Tow.Zachety Sztuk Pięknych Rok 1984 elewacja frontowa. Stefan Szyller :projekt konkursowy z 1884r. gmachu Tow.Zachety Sztuk Pięknych zmieniony w 1986 r. elewacja frontowa. Stefan Szyller, III projekt /realizacyjny/, fasada.:

8 7 Ostatecznie komisja zatwierdziła nowy projekt Stefana Szyllera i Towarzystwo powierzyło mu budowę gmachu przy współudziale architektów Franciszka Baumana i Artura Goebla. Budowę gmachu rozpoczęto w 1898 roku a 15 grudnia 1890 roku nastąpiło otwarcie uroczyste lecz ciche. W roku 1903 dobudowano lewe skrzydło, przeznaczone na zbiory muzealne Zachęty. W roku 1912 sale frontowe uzyskały oświetlenie górne ( arch. Artur Goebel) i zainstalowano oświetlenie elektryczne w miejsce gazowego. II wojnę światową i Powstanie Warszawskie budynek Zachęty przetrwał w stanie prawie nieuszkodzonym. Po wojnie Towarzystwo nie zostało reaktywowane a budynek przejęło C.B.W.A Zachęta. W 1946 dobudowano tymczasowe garaże przy okazji niszcząc klasycystyczną bramę z dwiema furtkami i żelaznym ogrodzeniem. W 1958 Minister Kultury i Sztuki występuje z inicjatywą rozbudowy Zachęty. Powstaje projekt Oskara Hansena, Stanisława Zamecznika i Lecha Tomaszewskiego prosty sześcian o stalowej konstrukcji i szklanych elewacjach. Projekt nie został zrealizowany. W latach 80-tych ubiegłego wieku zespól P.P. PKZ Warszawa w składzie: arch. arch. Feliks Dzierżanowski, Aleksandra Stępińska i Andrzej Piłatowski przedstawił 2 koncepcje elewacji przy rozbudowie Zachęty. Współczesną, szklaną konstrukcje oraz drugą- ostatecznie zrealizowaną, nawiązującą do rozwiązań Szylerowskich. 3.4 Opis ogólny budynku Zachęty Powstał budynek ozdobiony wieloma kompozycjami rzeźbiarskimi oraz bogatymi dekoracjami rzeźbiarskimi autorstwa Zygmunta Otto. Eklektyczna kompozycja architektoniczna budynku została oparta głównie na klasycznych motywach antycznych. Fasadę tworzy portyk z kolumnami i filarami, wspartymi na okazałych rustykalnych bazach, zwieńczonych kapitelami korynckimi. Dwie centralnie umieszczone kolumny są wykute w całości, w piaskowcu szydłowieckim. Na parterze,dookoła całego budynku cokól kamienny z piaskowca opasuje okna piwnic.nad cokołem na ścianie parteru wystepują dwa typy boni.na osi okien parteru znajdują sie dekoracyjne kroksztyny z liści akantu.piętro elewacji frontowej i północnej zdobia półkolumny oraz bogaty wystrój sztukatorski. Pomiędzy filarami i kolumnami zlokalizowano wysokie schody prowadzące do głównych drzwi wejściowych. Schody są wykute z bloków szarego granitu.

9 8 Gówne drzwi wejsciowe do gmachu Zachęty-kolor ciemny orzech Portyk zwieńczony jest tympanonem, którego wnętrze ozdobione jest bogatą rzeźbiarską kompozycją alegoryczną z dominującą postacią uskrzydlonego Geniusza. Kompozycja ta wykonana jest w narzucie sztukatorskim. Obramienia tympanonu udekorowane są typowymi motywami dekoracji architektonicznych zrealizowanymi w technologiach sztukatorskich. We wnętrzu portyku oraz nad oknami ryzalitu umieszczono kompozycje rzeźbiarskie. z portretami wybitnych malarzy polskich. Kompozycje te są wykonane w technice narzutu sztukatorskiego. Po obu stronach tympanonu znajduje okazała attyka wykonana z piaskowca szydłowieckiego ozdobiona na narożach kamiennymi akroterionami. Elewacje boczne i tylna są skromniejsze. Ozdobione są: wysokim, boniowanym kamiennym cokołem, sztukatorskimi pilastrami zwieńczonymi kamiennymi kapitelami, ozdobnymi sztukatorskimi obramieniami okien, sztukatorskim boniowaniem zdobiącym obramienia wnęk okiennych, kamiennymi portalami drzwi wejściowych oraz p gzymsem koronującym.

10 9 4. Tynki i sztukaterie- program prac remontowych i konserwatorskich. Uwaga ogólna. Przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć folią. Ilekroć wymienione są w opracowaniu materiały konkretnej firmy jest to jedno z możliwych rozwiązań. Wykonawca może użyć materiałów o podobnych właściwościach technicznych innych producentów, jednak nie gorszych jakościowo. Dokładny zakres prac związanych z renowacją elewacji może zostać określony po postawieniu rusztowań. 4.1Opis ogólny- stan zachowania. Dokładny zakres prac związanych z renowacją tynków i przyczyny ewentualnych lokalnych uszkodzeń mogą zostać określone po postawieniu rusztowań elewacyjnych i oczyszczeniu elewacji. Generalnie stan techniczny elewacji i dekoracji architektonicznych jest dobry. Nie został stwierdzony brak przyczepności tynków na elewacji za wyjątkiem kilku miejsc gdzie nastapiło odrewanie lub pękniecie zewnetrznej ozdobnej, głeboko fakturowanej powłoki na boniach. Na powierzchniach tynków i boniowanych tynkach w strefie parteru lokalnie widoczne są złuszczenia oraz pęknięcia szpachlówek i farb oraz zabrudzenia odchodami gnieżdżących się na gzymsach gołębi. Obserwowane na elewacji uszkodzenia nie wynikają tylko z naturalnego starzenia materiałów lub szkodliwego działania czynników atmosferycznych; niektóre z nich spowodowane zostały przez uszkodzenia mechaniczne, znaczna część spowodowana jest przez wodę wnikającą w mur przez nieszczelne obróbki blacharskie. Tynki oraz sztukatorskie dekoracje rzeźbiarskie i architektoniczne wykonane zostały w zaprawach standardowych; wapienno - piaskowych lub cementowo wapienno - piaskowych. Możliwy do wykonania z poziomu chodnika ogląd wskazuje na stosunkowo niewielkie ubytki oraz brak krytycznych pęknięć. Widoczne spękania wskazują głównie na pękanie i odspajanie się warstwy zewnętrznej lub mechaniczne uszkodzenia tynków. Występują one przede wszystkim na parterze, na stykach z obróbkami blacharskimi lub przy gzymsach i w glifach okiennych. 4.2 Technologia renowacji wypraw tynkarskich. Po ustawieniu rusztowań należy dokonać dokładnego przeglądu całej elewacji. Istniejące tynki należy przebadać oraz delikatnie skuć w miejscach stwierdzonego braku przyczepności do murów. Zabezpieczyć na czas prac renowacyjnych wszystkie okna i drzwi.

11 10 Na początku działań konserwatorskich trzeba wykonać zabiegi biobójcze na całej elewacji... Miejsca widocznych ciemnych plam pleśni i zielonych nalotów glonów - zdezynfekować preparatem niszczącym życie mikrobiologiczne:np koncentrat Grunbelag Entferner rozcieńczony z wodą a dla większej skuteczności zabieg powtórzyć Całą elewację oczyścić z zabrudzeń metodą hydro dynamiczną z użyciem ciepłej wody oraz np.preparatu Schmutzloser dozowanego automatycznie.nie przywierające do tynków warstwy szpachlowe zostaną usunięte w trakcie mycia lub mechaniczne po jego zakończeniu. Wykonać naprawy w miejscach stwierdzonych uszkodzeń konstrukcyjnych widoczne w murze szczeliny między zdobionymi okleinami bonii skleić konstrukcyjnie mineralnym materiałem iniekcyjnym np. Injektionsleim 2K. Pęknięcia w tynkach, w dekoracjach architektonicznych oraz na gzymsach gzymsach naciąć ( jeżeli są węższe ) na szerokość min. 3 mm. Krawędzie szczelin zagruntować np.preparatem Haftfest rozcieńczonym 1 : 5 z wodą i w chwilę po jego wyschnięciu wypełnić masą Verbundmortel. Masa ta może być stosowana do wypełniania ( w jednym zabiegu ) ubytków o grubości do 50 mm. W miejscach ubytków w dekorowanych powierzchnich na boniach możliwe jest wykonanie odlewów z masy sztukatorskiej; po wykonaniu form odlewy elementów dekoracyjnych najlepiej wykonać masą mineralną Stuckmortel Jest to zaprawa sztukatorska fabrycznie mieszana, sucha zaprawa sztukatorska z mineralnymi spoiwami oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami. Płynna, szybkowiążąca i mająca niewielką gęstość objętościową. Przepuszczalna dla pary wodnej. Zaprawa do fabrycznego wytwarzania profili, rdzeni sztukaterii i gzymsów. Do naprawy i renowacji elewacji i sztukaterii na elewacjach. Montaż profili wykonać masą Verbundmortel po zagruntowaniu podłoża preparatem Haftfest tak by między profilami i tynkiem nie występowały pęcherze powietrza; możliwe jest zastosowanie prętów kotwiacych ze stali nierdzewnej. Po wykonaniu renowacji tynków, przed ewentualnym malowaniem elewacji, miejsce styku cokołowych okładzin kamiennych z tynkiem należy wypełnić trwale elastycznym kitem poliuretanowym np. REMMERS ALBON PU150. Wykaz czynności, które należy wykonać w miejscach wykazujacych destrukcję warstw tynkarskich tam gdzie może zaistnieć konieczność skucia odspojonych powłok tynkarskich lub wystroju sztukatorskiego: 1. na powierzchniach standardowych wypraw tynkarskich po odsłonięciu murów, aż do wątku ceglanego, oczyszczeniu powierzchni muru należy nanieść obrzutkę pod tynk z materiału REMMERS SPRITZBEWURF.

12 11 2. lokalne, punktowe uzupełnianie ubytków w murach oraz zamaskowanie bruzd po instalacjach najlepiej wypełnia mineralna, lekka i nie wykazująca skurczu masa REMMERS FACHWERKMÖRTEL 3. po całkowitym wyschnięciu obrzutki należy nałożyć metodą delikatnego naciągania pacami od dołu w górę masę tynkarską REMMERS 1L SANIERPUTZ WTA w kolorze białym, posiadającą dodatki włókien poliestrowych zapewniających odpowiednią trwałość warstwy tynkarskiej, ze zwiększoną odpornością na pękanie oraz uszkodzenia mechaniczne tynk taki jest porowaty i bardzo lekki (dla wykonania warstwy grubości 20 mm należy nałożyć 16 kg masy tynkarskiej na 1 m 2 ściany). 4. należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy poszczególnymi kamienicami i wypełnienie tych szczelin trwale elastyczną poliuretanową masą kitującą REMMERS ALBON PU napraw uszkodzeń elementów sztukaterii o bogatym rysunku można dokonać w oparciu o system produktów na spoiwach mineralnych wzbogacanych żywicami organicznymi REMMERS STÜCKMÖRTEL. 6. wykonanie napraw sztukatorskich elementów prostych (obramień okiennych, gzymsów) proponujemy wykonać przy użyciu mineralnych zapraw modyfikowanych wzbogaconych jedynie dodatkiem poprawiającym elastyczność i przyczepność do podłoża, przeznaczonych do wykonania profili ciągnionych REMMERS GROBZUGMÖRTEL i REMMERS FEINZUGMÖRTEL, posiadających różne uziarnienie (od 0,5 mm i do 1,3 mm). 7. ostatnim zabiegiem jest nałożenie powłoki barwnej w odpowiednio dobranym kolorze, 7.1. powłoka barwna może zostać wykonana poprzez nałożenie wybarwionej w masie gładzi mineralnej REMMERS FEINPUTZ i barwnej gładzi tynkarskiej preparatem krzemoorganicznym REMMERS WS albo poprzez malowanie farbą wapienno - krzemoorganiczną REMMERS HISTORIC - LASUR (farba ta doskonale imituje powłoki historycznych farb wapiennych, a jednocześnie posiada wysoką trwałość wynikającą z obecności spoiwa krzemoorganicznego 7.3. najpierw w celu ustabilizowania pudrowania podłoży tynkarskich, w tym przede wszystkim pozostawionych partii w miarę dobrze trzymających się starych tynków, należy nasączyć je gruntem REMMERS HAFTFEST 5. Kolorystyka elewacji. Elewacja budynku posiada bogaty wystrój architektoniczny i kolorystyka różnicuje te elementy. Użyte farby elewacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

13 12 Rodzaj farby do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego. Kolorystyka ogranicza się do podania koloru według próbnika farb KEIM, natomiast sposób kładzenia, rodzaju podkładu, krotności malowania będą wynikały każdorazowo z zaleceń producenta farb użytych do malowania. Winna to być farba wysokiej jakości, odporną na światło, przepuszczalną dla pary wodnej, przeznaczoną na powłoki kryjące. jak np. farba krzemo organiczna Siliconharzfarbe LA. Całą elewację po wyschnięciu wszystkich napraw wykonanych masa Verbindmortel malujemy dwukrotnie preparatemi silikonowymi. Po zagruntowaniu powierzchni roztworem preparatu Haftfest z wodą.i nie czekając na wyschniecie tego gruntu nakładamy pedzlem silokonową farbę zawierającą maczkę kwarcową ( dla pozostawienia chropowatej powierzchni elewacji ) i włókna poliestrowe ( dla maskowania włoskowatych peknięć) Silikonharz Fullfarbe Po wyschnięciu warstwy podkładowej nakładamy pedzlem druga warstwę- farbę silkonową o charakterze laserunkowym Historick Lasur. Celem zastosowania tej techniki jest wyraz estetyczny, który powinien być zbliżony do starych powłok wapiennych. Przed wykonaniem projektu kolorystyki w ramach rewaloryzacji elewacji budynku Zachęty w roku 1994 wykonane zostały badania z natury nawarstwień kolorystycznych elewacji budynku /pkt 1.5 opisu technicznego projektu/. Proponowane na podstawie tych badań ówczesne rozwiązanie kolorystyczne elewacji uzyskało w dniu roku pozytywną akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak również rzeczoznawcy Ministra Kultury i Sztuki prof. Andrzeja Kossa. W obecnym opracowaniu przyjęto odtworzenie kolorystyki z tego projektu. Oznaczenia przyjęte na rysunkach elewacji /kolory wg próbnika farb KEIM LEGENDA OZNACZENIA NA RYSUNKU ELEWACJI 1 w/g KEIM nr w/g KEIM nr w/g KEIM nr 9312.K -ELEMENTY KAMIENNE M -ELEMENTY METALOWE WYSTROJU

14 13 Kolor nr 1 - Nr 9396 wg próbnika KEIM Kolor nr 2 -Nr 9314 wg próbnika KEIM Kolor nr 3 - Nr 9312 wg próbnika KEIM Oznaczenie literą M elementy metalowe, czarny mat. Oznaczenie literą K elementy kamienne /granit lub piaskowiec/. Okna istniejące białe Drzwi istniejące dębowe kolor ciemny orzech Obróbki blacharskie blacha miedziana. Uwaga. Podczas realizacji kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorystyczne na ścianie o powierzchni minimum 1,0 m 2 i dokonać wyboru z udziałem nadzoru autorskiego i konserwatorskiego. 6. Kamienne elementy wystroju architektonicznego- program prac remontowych i konserwatorskich. Wszystkie elementy kamienne w latach 90-tych były poddane kompleksowym zabiegom konserwatorskim w tym przesączeniu preparatem hydrofobowym. Zabieg ten powinien być powtarzany co 3-5 lat. Wszystkie elementy wykonane z kamieni naturalnych należy poddać kompleksowym zabiegom konserwatorskim Wykaz czynności 1. pierwszym i podstawowym zabiegiem przed przystąpieniem do pracy przy elewacjach oraz innych powierzchniach, które są porażone biologicznie jest wykonanie zabiegów biobójczych, do których można zastosować preparat REMMERS BFA albo preparat BORAMON ALTAX 2. następnie miejsca osłabione należy wzmocnić strukturalnie przed przystąpieniem do zabiegów mających na celu oczyszczenie elewacji, poprzez przesączenie preparatem krzemoorganicznym REMMERS KSE dotyczy to wszystkich oryginalnych elementów wykonanych z kamieni naturalnych i mineralnych materiałów sztukatorskich (proces wzmacniania strukturalnego wymaga zachowania szczególnych warunków klimatycznych oraz trzytygodniowego okresu żelowania preparatu w strukturze materiału kamiennego - należy to uwzględnić w harmonogramie działań konserwatorskich oraz w odpowiednim skosztorysowaniu tego zadania) 3. w przypadku wyjątkowo osłabionej struktury materiału budowlanego należy wzmocnić działanie preparatu KSE 100 poprzez zastosowanie preparatu REMMERS KSE 300, działanie tego preparatu jest takie same jak działanie preparatu KSE 100 i wymaga trzech tygodni żelowania w odpowiednich warunkach klimatycznych

15 14 4. następnie powierzchnie elewacji należy delikatnie oczyścić z wszelkich wtórnych nawarstwień i nalotów szkodliwych dla struktury naturalnych materiałów budowlanych - czyszczenie należy przeprowadzić następującymi metodami: - przy użyciu precyzyjnej mikroczyszczarki strumieniem ekologicznego ścierniwa pod starannie regulowanym ciśnieniem w technologii EURORUBBER-IBIX, z użyciem super delikatnych ścierniw o gradacji typu MESCH doczyszczając ręcznie z użyciem delikatnych materiałów ściernych oraz narzędzi cyzelerskich UWAGA: - w procesie czyszczenia nie należy używać urządzeń czyszczących strumieniem wody pod ciśnieniem. - dopuszczalne jest lokalne czyszczenie przy użyciu przegrzanej pary podawanej z profesjonalnego urządzenia do jej wytwarzania przy odpowiednio regulowanym ciśnieniu - czyszczenie parą może być wspomagane preparatem chemicznym FASSADENREINIGER - PASTE - REMMERS Wykluczenie wody, jako medium czyszczącego oraz stała kontrola efektów oczyszczania dają możliwości optymalnego zachowania i wydobycia pierwotnych walorów oryginalnych powierzchni. Jednocześnie unika się niekontrolowanej migracji związków chemicznych znajdujących się w strukturach materiałów mineralnych, które będąc rozpuszczalnymi w wodzie migrują na powierzchnię, zanieczyszczając ją chemicznie, kolorystycznie i fakturalnie. 5. w miejscach większych ubytków w elementach kamiennych należy wykonać rekonstrukcje (fleki) z odpowiednio dobranych materiałów kamiennych (fakturalnie, kolorystycznie, strukturalnie), fleki wklejać przy pomocy klejów na bazie żywic poliestrowych na przykład uniwersalnej szpachli NOVOL UNI 6. do wypełnienia mniejszych ubytków należy zastosować masę renowacyjną REMMERS RESTAURIERMÖRTEL z odpowiednio dobraną kolorystyką oraz uziarnieniem, masy te dają uzupełnienia o trwałej kolorystyce i parametrach mechanicznych dostosowanych do uzupełnianego podłoża 7. w przypadku gdy łączenia elementów kamiennych lub fugi muszą wykazywać elastyczność oraz gdy istnieją pustki rozpojenia mogą być sklejone zastrzykami dobrze penetrującej żywicy epoksydowej o niskiej lepkości REMMERS INJEKTIONSHARZ przy fugowaniu elementów kamiennych należy najpierw dokładnie usunąć pozostałości istniejących fugowań, nowe fugi należy założyć przy użyciu zaprawy o wysokiej

16 15 9. porowatości zarabianej emulsją żywicy epoksydowej w wodzie REMMERS ECC - FUGENMÖRTEL materiał należy dobrać kolorystycznie do naturalnej barwy kamienia, materiał ten nie ulega wykruszaniu przy naprężeniach występujących przy dobrze położonych płytach posadzkowych 10. w razie konieczności wykonania scaleń kolorystycznych wtórnych uzupełnień, z powierzchniami oryginalnymi pierwotnych fragmentów można posłużyć się odpowiednio przygotowanym preparatem laserunkowym REMMERS HISTORIC - LASUR zabarwionym pastami na spoiwie siloksanowm REMMERS LA SILICONFARBE rozcieńczonym mikroemulsją silikonową REMMERS WS 11. wzmocnione, oczyszczone, uzupełnione elementy elewacji należy poddać zabezpieczeniu przed wnikaniem wilgoci, zabrudzeniem strukturalnym i wzmocnieniem przypowierzchniowym poprzez nałożenie warstwy hydrofobowej przy użyciu preparatu krzemoorganicznego REMMERS FUNCOSIL SL (jest to roztwór niskocząsteczkowego oligomeru siloksanowego w benzynie lakowej o wysokiej zdolności penetracji również w materiałach relatywnie zbitych, do jakich należą piaskowce, nie powoduje żadnej zmiany koloru impregnowanego materiału). Bardzo ważną sprawą jest prawidłowe spoinowanie elementów kamiennych. Układ spoin musi być szczelny, tak aby chronić mur przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń chemicznych. Materiał użyty do spoinowania powinien być elastyczny, aby spoiny nie wykruszały się podczas występowania naprężeń mechanicznych, głównie termicznych. Do tego należy zastosować specjalną zaprawę do spoinowania okładzin z płyt kamiennych REMMERS ECC - FUGENMÖRTEL, modyfikowanej uelastyczniającą domieszką emulsji żywicy epoksydowej w wodzie. Finalnie okładzinę kamienną należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej i brudzeniem strukturalnym poprzez wykonanie przesączenia metodą mokre na mokre zabezpieczającego przed wnikaniem wilgoci, preparatem REMMERS FUNCOSIL SL Po wykonaniu renowacji tynków, przed ewentualnym malowaniem elewacji, miejsce styku cokołowych okładzin kamiennych z tynkiem należy wypełnić trwale elastycznym kitem poliuretanowym REMMERS ALBON PU Schody główne Podczas remontu w 1994 roku nie przeprowadzono również kompleksowego remontu granitowych schodów w portyku głównym gmachu. Przeprowadzona była jedynie interwencyjna renowacja. W trakcie tych prac zrobiono sondażową odkrywkę kilku stopni granitowych. Okazało się, że pod schodami jest gruz i rumosz, który jest całkowicie przesiąknięty wilgocią. Granitowe schody są nieszczelne i do tej podsypki dostaje się swobodnie woda opadowa Spowodowalo to zawilgocenie obu baz kolumn oraz dwóch podestów pod latarnie wykonanych z piaskowca szydłowieckiego.

17 16 Elementy te są przez to podatne na uszkodzenia mechaniczne. Granitowe elementy schodów należy rozebrać i wykonać naprawę podłoża,układając jednoczesnie elementy grzejne zgodnie z projektem elektrycznym. Wykorzystujqac fakt demontazu granitowych okładzin schodów należy dokonac wymiany okładzin obu baz kolumn na nowe, wykonane z piaskowca szydłowieckiego.. Baza kolumny 1 Uszkodzonamechanicznie baza kolumny 2. Po zdjęciu okładzin i odsłonięciu podłoża widoczny będzie zakres ewentualnych i koniecznych napraw. Po wykonaniu instalacji z kabli grzewczych i zalaniu ich betonem. Naprawy ubytków w betonie wykonujemy przez zagruntowanie preparatem Aida Kiesol i pomalowanie masą izolacyjną Dichtschlamme

18 17 Bezpośrednio po takim gruntowaniu nie czekając na wyschniecie masy Dichtschlamme - wszystkie ubytki, pęknięcia i nierówności naprawić masą Dichtspachtel. Wykonane izolacje pozostawiamy do wyschniecia na min. 1 dobę. Jeżeli powierzchnia płyt granitowych od strony którą są one mocowane do betonowych schodów jest nierówna należy zastosować klej grubo-warstwowy np.marmorkleber. Jęśli powierzchnia ta jest równa należy zastosowac cienko-warstwową masę klejową np. Multikleber Okładziny granitowe spoinować masą epoksydową np.ep Colporfuge w kolorze granitu. 7. Stolarka okienna i drzwiowa 7.1 Stolarka okienna Okna z tworzywa PCV jednoramowe, podwójnego szklenia w kolorze białym. W czasie remontu elewacji stolarkę okienną należy starannie ochronić przy pomocy folii budowlanej. Stolarka okienna nie jest przedmiotem opracowania. 7.2 Stolarka drzwiowa Prace konserwatorskie przy elementach drewnianych muszą polegać przede wszystkim na scaleniu kolorystycznym i fakturowym powierzchni drewnianych zarówno pod względem konstrukcyjnym, fakturowym oraz kolorystycznym. Należy też poddać renowacji powierzchnie materiałów drzewnych tak by ujednolicić ich estetykę i odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię. Drzwi wejściowe główne oraz boczne od strony północnej wymagają zabiegów renowacyjnych. Od strony południowej elewacji frontowej na ukończeniu są prace związane z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych. Program prac konserwatorskich drzwi 1. Demontaż skrzydeł drzwi w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich w pracowni konserwatorskiej 2. Sklejenie elementów popękanych i rozklejonych klejem skórnym zgodnie z tradycyjną technologią stolarską 3. Uzupełnienie materiałem drzewnym zbliżonym wyglądem oraz właściwościami (kolorem, gatunkiem drewna, usłojeniem) wszystkich ubytków oraz szczelin 4. Scalenie kolorystyczne uzupełnionych elementów poprzez nałożenie odpowiednio dobranych bejc z oferty REMMERS NC HB-005-HOLZBEIZE 5. Uzupełnienie drobnych ubytków drewna odpowiednio dobranymi kitami drewnopodobnymi SYNTILOR BLANCHON 6. Nałożenie warstw wykańczających (lakier) odpowiednio dobranych do pierwotnie zastosowanych na danych drzwiach

19 18 7. Przeszlifowanie powierzchni ościeżnic i przeprowadzenie konserwatorskiego postępowania analogicznego jak przy drzwiach 8. Uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie z użyciem odpowiedniego materiału drzewnego dobranego pod względem gatunku drewna i usłojenia. 9. Uzupełnienie drobnych ubytków KITEM DO DREWNA np. SYNTILOR firmy BLANCHON służącym do uzupełnień zadrapań i rys zastosować kit woskowy odpowiednio barwiony. 10. Scalenie kolorystyczne poprzez nałożenie odpowiednio dobranych bejc np.firmy REMMERS AGE ABBEIZER 11. Zamontowanie skrzydeł drzwi w miejscach ich pierwotnego eksponowania 12. Wszystkie drzwi scalone kolorystycznie w/g koloru drzwi głównych tj.ciemnego orzecha. Doboru koloru dokonać przy udziale nadzoru autorskiego i konserwatorskiego. 8 Obróbki blacharskie. Stan obróbek blacharskich jest generalnie dobry. W kilku miejscach widoczne są nieszczelności, które spowodowały wnikanie pod chronione tymi obróbkami gzymsy wody deszczowej. Planowana jest kopmleksowa wymiana obróbek blacharskich na nowe, miedziane. Przed montażem nowych obróbek blacharskich należy wykonać powłokę izolacyjną. Izolacja ta wykonywana jest przez zagruntowanie powierzchni np.płynem Kiesol i w chwilę po jego wniknięciu na podłoże należy nanieść poprzez malowanie masą izolacyjna mineralną np. Elastoschlamme 2K Szczeliny między blachą i tynkiem oraz futrynami okien należy wypełnić trwale elastyczną masą poliuretanową np.ms150 9 Zabezpieczenie przed ptakami Na części elementów architektonicznych zastosowane zostały odstraszacze tj. tasmy z kolcami. Ilość ich jest jednak niewystarczajaca i należałoby je uzupełnić w miejscach szczególnie narażonych na przesiadywanie ptaków jak gzymsy, górne części głowic, parapety okienne Proponuje się zamocowanie taśm z kolcami np. firmy ECOPIC, dobranymi odpowiednio do wielkości miejsca zabezpieczanego.

20 19 10 Elementy metalowe wystroju architektonicznego Program prac konserwatorskich elementów metalowych wystroju architektonicznego Na fasadzie budynku od strony placu Małachowskiego (strona wschodnia) umieszczono wiele elementów wykonanych z żelaza techniką metaloplastyki. Są to kraty na oknach parteru i w drzwiach wejściowych. Przed budynkiem postawiono dwie latarnie wykonane w okresie późniejszym niż pozostałe elementy metalowe (lata 70. ubiegłego wieku). Oddzielną grupą elementów wystroju architektonicznego są mosiężne okucia przy drzwiach. Rodzaj elementu Zastosowany metal Liczba elementów Latarnia Żelazo 2 Krata w oknie Żelazo 10 Krata w drzwiach Żelazo 8 Zawiasy Mosiądz 24 Uchwyt poziomy Mosiądz 8 Uchwyt pionowy Mosiądz 4 Szyld zamka Mosiądz Ocena stanu zachowania Ocena stanu zachowania elementów stalowych Obecny stan zachowania stalowych elementów, szczególnie krat okiennych wymaga interwencji konserwatorskiej. Zniszczenia korozyjne spowodowane są: soleniem chodników, aby zlikwidować ich oblodzenie zimą, a następnie odgarnianiem śniegu i usypywanie zwałów ze śniegu przy oknach. Okna znajdują się bardzo nisko w stosunku do chodników, brak procedur okresowego przeglądu stanu zachowania obiektów

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R.

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R. pracownia konserwacji zabytków Maria Osielczak NIP 547-125-79-71 43-300 Bielsko- Biała ul. Podcienia 11/3 tel. (0-33) 498 83 02 tel. kom. 0 606 630 951 OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA PRAC KONSERWATORSKICH I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Makro-Budomat Development Sp. z o.o. -187 Warszawa ul.wolska 50 A Pawilon 9 B PZEDMIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45442110-1 Malowanie budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Hrubieszowska 20 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Hrubieszowska 20 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURÓW WIEŻY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ PRZEDMIAR ROBÓT aktualizacja 2012 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Woźniakowska 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

II ETAP PRAC REMONTOWYCH

II ETAP PRAC REMONTOWYCH Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu p.n.: Remont konserwatorski oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU Autor opracowania: Konserwator Dzieł Sztuki mgr Katarzyna Michalak

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO Obiekt: Adres: Inwestor: dostrzegalnia przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG Dr Katarzyna Darecka Gdańsk 17. 10. 2014 Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowych wrót i furtek w przejeździe Bramy Nizinnej W Bramie Nizinnej zachowały

Bardziej szczegółowo

Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie

Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie Warsztat projektu ROCARE 25 maja 2012 r. mgr, Remmers Polska Kraków zachował unikatowy zespół elewacji

Bardziej szczegółowo

Valtti Expert Cedr 2,5L

Valtti Expert Cedr 2,5L Dane aktualne na dzień: 29-09-2017 21:34 Link do produktu: https://www.fabrykabarwy.pl/valtti-expert-cedr-2-5l-p-240.html Valtti Expert Cedr 2,5L Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki 73,00 zł 79,90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT/ZAKRES ROBÓT nazwa PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU DOM RZEŹBIARZA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY nazwa adres INWESTOR CENTRUM

Bardziej szczegółowo

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Roboty konserwatorskie B.00.00.01 Granit i roboty kamieniarskie 1. Wstęp 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany Znak sprawy: KZP-1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Arkady Kubickiego. Prace renowacyjno - konserwatorskie schodów głównych zewnętrznych.

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Arkady Kubickiego. Prace renowacyjno - konserwatorskie schodów głównych zewnętrznych. ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamków 45453100-8 Roboty renowacyjne 45443000-4 Roboty elewacyjne 45410000-4 Tynkowanie NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych. Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Inwestor: Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20 Sporządził:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Obiekt: BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY 1. Podstawa opracowania: 1. Materiały do przetargu na konserwację i rewaloryzacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha ul. Wańkowicza 60/12, 54-622 Wrocław PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 Znak sprawy: KZP1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych remont elewacji budynku wymiennikowni G3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie go

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE DOTYCZĄCE FRAGMENTÓW KAMIENNEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ PAŁACU W TUŁOWICACH SCHODY WEJŚCIOWE WRAZ Z BALUSTRADĄ OGRODZENIA, MUREM KAMIENNYM;

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Dokonano przeglądu okien na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. listopad 2015

Przedmiar robót. listopad 2015 Przedmiar robót Obiekt Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Załącznik nr 2 Numer sprawy FDP/2310/20/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Adres obiektu : ul. Słowackiego 114/118 97-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi.

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 2. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi widoczne liczne przetarcia farb oraz zabrudzenia gzymsów Fot. 3. Widoczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ OBIEKT : OBIEKT BUDOWLANY HALA SPACEROWA ADRES : SZCZAWNO-ZDRÓJ, UL. KOŚCIUSZKI 23 DZIAŁKA NR 538/4, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CPV - 45453000-7

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CPV - 45453000-7 INWESTOR: N A R O D O W Y B A N K P O L S K I O D D Z I AŁ O K RĘ G O W Y W Ł O D Z I AL. KOŚCIUSZKI 14, ŁÓDŹ TEMAT RENOWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2 Sprawa Nr: 010/17 Zał. 2c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2 ZAMAWIAJĄCY: Jednostka Wojskowa nr 2063 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO FILARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PRZEBICIACH MURU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO FILARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PRZEBICIACH MURU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO FILARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PRZEBICIACH MURU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE (wyloty ulic J. Słowackiego, Piastowska, E. Plater, Wrocławska, W. Polskiego) Nazwa Obiektu: Filary

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L

JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L Dane aktualne na dzień: 20-09-2017 05:24 Link do produktu: https://www.fabrykabarwy.pl/jedynka-ogrod-barw-wszystkie-36-kolorow-2-5l-p-161.html JEDYNKA Ogród barw wszystkie 36 kolorów 2,5L Cena Cena poprzednia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Naprawa i konserwacja stolarki okiennej w budynkach: - ul. Złota 5 w Warszawie, kompleks 0803, - ul. Królewska 1/7 w Warszawie, kompleks 3541, - ul. Kredytowa 7 w

Bardziej szczegółowo