Ważnym wydarzeniem w życiu społecznym każdej gminy są wybory samorządowe, w których mieszkańcy decydują komu powierzyć zaszczytny mandat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważnym wydarzeniem w życiu społecznym każdej gminy są wybory samorządowe, w których mieszkańcy decydują komu powierzyć zaszczytny mandat"

Transkrypt

1 Maj Mieleńskie Dukaty Wyborcy zadecydują kto zwycięży Ważnym wydarzeniem w życiu społecznym każdej gminy są wybory samorządowe, w których mieszkańcy decydują komu powierzyć zaszczytny mandat radnego. Od nas samych zależy czy zagłosujemy na osoby godne zaufania, które spełnią nasze Leszcze w Mielnie oczekiwania. Jak Państwo wiedzą niedawno odeszła od nas nieodżałowana Pani Maria Bogusławska, radna i wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Wobec wygaśnięcia mandatu, zgodnie z ordynacją wyborczą 10 maja odbędą się wybory uzupełniające w okręgu nr. 4 w Mielnie. O mandat ubiegają się dwie osoby: Bożena Mas, reprezentująca Komitet Wyborczy Nasza Gmina oraz Elżbieta Władyko, reprezentująca Komitet Wyborczy Wspólnota. Aby przybliżyć wyborcom sylwetki obu kandydatek publikujemy na łamach naszej gazety odpowiedzi na jednakowo brzmiące pytania. (Czytaj na stronie 5) Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z Mennicą Polską SA przygotowuje na najbliższy sezon emisję Dukata lokalnego. Mieleński dukat, o nazwie Morsy, ukaże się w ramach serii pt. Polskie Latarnie Morskie, która docelowo ma objąć wszystkie miejscowości nadmorskie w których atrakcją turystyczną jest latarnia morska. W ramach akcji zostaną wydane dukaty o nominale: 7 w wersji bi-kolorowej, 70 w wersji srebrnej z cyrkonią i 700 w wersji Au. Dukaty wydane zostaną w nakładach zamkniętych. (dokończenie na str. 2) Wspomnienia wróciły Wspomnienia z zaręczyn wróciły w momencie wejścia na podest przy zjeżdżalni. Z tej wyższej perspektywy oczami wyobraźni widzieliśmy tłum morsów. W międzyczasie spotkaliśmy się z organizatorami zlotu morsów i wtedy powspominaliśmy szczegóły tej wspaniałej chwili. Chcielibyśmy im w tym miejscu podziękować za starania, które włożyli w organizację zlotu morsów i za moc atrakcji z nim związanych Marek Radziszewski i Sylwia Filipiak, zwycięzcy konkursu na najpiękniejszą historię miłosną ostatniego Zlotu Morsów, dzielą się z czytelnikami GM wrażeniami z niedawnego pobytu weekendowego w Mielnie. (Czytaj na str. 3) W Mielnie przebywał znany polski zespół muzyczny LESZCZE. Poprosiliśmy członków zespołu o rozmowę. Co Was sprowadza do Mielna? - Mamy tutaj próby do nowej płyty, mieszkamy u bardzo gościnnej Pani Bożeny Szarmach. Ostro pracujemy, ale dzięki gościnności właścicielki, pięknemu otoczeniu i mieleńskiemu klimatowi możemy przy okazji troszkę się zrelaksować. (Cała rozmowa na str. 3) fot. Marek Podolczyński Najważniejsze wyprawy w życiu, to wychodzenie ludziom naprzeciw (Henry Boye) Karolina Danyłów i Marta Szyszka od trzech lat działają w naszym szkolnym gimnazjalnym wolontariacie. W tym roku szkolnym dużo czasu spędziły na świetlicy środowiskowej w Unieściu, pomagając młodszym uczniom w nauce. Swoją pracę na rzecz innych traktują bardzo poważnie, toteż w tym roku postanowiły wziąć udział w specjalnych warsztatach, by pod okiem wykwalifikowanych osób, doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Co mówią na ten temat publikujemy na str. 8. fot Lidia Wiśniewska

2 2 Aktualności Maj 2009 Tsunami jednak nie uderzyło Tsunami nad Morzem Bałtyckim zapowiadane przez wizjonerki z Łodzi na połowę kwietnia br. jednak nie uderzyło Zdaniem naukowców, w pewnych warunkach tsunami może powstać, jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska jest niewielkie. Mamy nadzieję, iż przed zbliżającym się szybkimi krokami kolejnym sezonem letnim jest to dobra informacja dla wszystkich, zarówno mieszkańców jak i oczywiście turystów! Szpak Kontrola w budynku socjalnym W dniu 17 kwietnia odbyła się kontrola budynku socjalnego w Mielnie. Kontrola była związana z niedawnym pożarem domu socjalnego w Kamieniu Pomorskim i przeprowadzanymi w związku z tym kontrolami w całym kraju. Przeprowadził ją Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Koszalina i jak w bardzo wiele podobnych tego typu domach także i w mieleńskim zwrócono uwagę na szafki, półki na buty itp. wystawianie przez lokatorów mieszkań na korytarzach. Urząd Gminy wezwał już lokatorów do usunięcia ww. rzeczy z korytarzy domu. Kontrola wypadła pozytywnie. Szpak Sygnał od czytelnika Otrzymaliśmy sygnał od mieszkanki Sarbinowa, która uskarża się na zły stan remontowanej (regulacja płyt) nie tak dawno części ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy faktycznie był problem z zalewaniem tego odcinka drogi, był on jednak spowodowany przez ponadnormatywne opady deszczu jak i prawdopodobnie przez właściciela działki sąsiadującej bezpośrednio z ww. drogą. Właściciel ten dokonał korekty rzędnych swojej działki, przez co przyczynił się do zalewania drogi. W celu poprawy jej stanu została wykonana przez urząd regulacja płyt, która problem zalewania ulicy na chwilę obecną usunęła. Szpak Kwietny Bieg 2009 w Gminie Mielno Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym Kwietnym Biegu prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w Biurze Biegu mieszczącego się w siedzibie Biura Promocji i Informacji Turystycznej ul. Lechitów 23, Mielno Tegoroczny Mieleński odcinek to: START: Łazy godz. 23:00:00 KONIEC: Pleśna godz. 01:25:00 Nasz odcinek to 25,4 km Gminnym koordynatorem biegu jest Krzysztof Szpakiewicz, tel./fax. (094) ; tel Serdecznie zapraszamy! Oficjalna strona imprezy: (ciąg dalszy ze str. 1) MIELEŃSKIE DUKATY Na rewersie monety umieszczony zostanie herb Gminy Mielno a na awersie wizerunek latarni morskiej. Obok latarni znajdować się będzie wizerunek Morsa jak również nazwa dukata - Morsy, nawiązująca do Międzynarodowych Zlotów Morsów co roku organizowanych w Mielnie. Dukat lokalny o nominale 7 będzie pełnił funkcję bonu towarowego o równowartości 7 złotych, który będzie można wymieniać za towary i usługi w wybranych podmiotach gospodarczych, oznaczonych specjalną naklejką Tu honorujemy. Również w tych punktach będzie istniała możliwość otrzymania reszty Z inicjatywy obecnego sołtysa Chłopów p. Witolda Jakubisiaka oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej p. Krzysztofa Szymańskiego, który pilotował całe przedsięwzięcie - na wjeździe do Chłopów stanął nowy witacz! Witacz został sfinansowany z pieniędzy sołeckich jego zadaniem jest witanie turystów i wszystkie osoby wjeżdżające do Chłopów. Jest on bardzo estetyczny i mamy nadzieję, że tak jak nam spodoba się także turystom i na stałe wpisze się w pejzaż okolicy. W wydaniu marcowym GM pisaliśmy o rozpoczęciu prac przy odpiaszczaniu nie odkrytej części promenady w Sarbinowie. Została wykonana tzw. odkrywka i Urząd Morski w Słupsku nie wydał zgody na dalszą kontynuację prac. Wójt poinformował nas wtedy o rozmowach i korespondencji prowadzonej w tej sprawie z Urzędem - by można było jak najszybciej wznowić te prace. Mimo starań Urząd Morski pismem z dnia 1 kwietnia 2009 podtrzymał swoją decyzję i zakazał prowadzenia dalszych prac. W swoim piśmie wskazał m.in. na to, iż nie widzi potrzeby odkrywania promenady ze względu na jej naturalny i chroniony charakter, a także powołał się na uwarunkowania historyczne w latach 20 dwudziestego wieku została wykonana opaska szczelna która nie jest dostosowana do obecnych założeń dla ochrony brzegów morskich, stąd też przedmiotowa wydma stanowi jej naturalne podwyższenie. Argumentacja ta jest nie do końca przekonywująca, biorąc właśnie pod uwagę rys historyczny promenada została stworzona przez i dla mieszkańców i takiemu celowi powinna służyć. Wspomniana opaska nie była czyszczona i dlatego powstała na niej wydma. O odkrycie (odpiaszczenie) promenady postulowali wielokrotnie sami mieszkańcy Sarbinowa, dzięki temu znacznie podniesie się atrakcyjność ich miejscowości. Mieszkańcy nie mogą zgodzić się także na argument Urzędu Morskiego dot. właśnie atrakcyjności Sarbinowa iż obecny charakter omawianej części promenady przyczynia się do lepszego odbioru Sarbinowa przez turystów. Ich zdaniem jest wręcz odwrotnie. Uchwała Nr XXXI / 320 /2009 Rady Gminy Mielno z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Na podstawie art. 42 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,poz.219, z 2006r. Nr 218, poz.1592, z 2007r. Nr 112, poz.766) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz.1360, z 2008 r. Nr 171, poz.1056) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku tworzy się na terenie gminy Mielno obwód głosowania Nr 5 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. Spokojna Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. w postaci 7 dukatów. Planowane rozpoczęcie emisji przewiduje się na początek lipca 2009, zaś jej koniec wyznaczony jest na 30 września 2009 roku Po tym okresie dukat lokalny o nominale 7 stanowić będzie jedynie wartość pamiątkową. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania akcji określa regulamin akcji dostępny u organizatora akcji. Anna Najgebaur Kierownik Biura Promocji i Informacji Turystycznej MOSIR Mielno Tel , Nowy witacz Odpiaszczanie promenady wstrzymane przez Urząd Morski! 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Piotr Garnicki JEDNO OKIENKO Z dniem 31 marca 2009r. przepisy prawa działalności gospodarczej wprowadziły zasadę jednego okienka w zakresie rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. By zarejestrować firmę wystarczy złożyć wniosek EDG-1 wraz z załącznikami w urzędzie gminy a ona prześle dane do pozostałych urzędów: statystycznego, skarbowego, ZUS-u lub KRUS-u. Taka sama procedura obowiązuje przy zgłaszaniu zmian w działalności firmy, przy jej zawieszaniu oraz wznawianiu i likwidacji. W tym celu wypełnia się taki sam wniosek i w odpowiednich rubrykach zaznacza się, czego on dotyczy. Wypełnione formularze można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej gminy - podpisany elektronicznie, jeśli przedsiębiorca nie ma bezpiecznego podpisu elektronicznego może przesłać wypełniony elektroniczny formularz do urzędu, ale i tak będzie musiał stawić się osobiście i podpisać go w ciągu trzech dni. Wniosek o rejestrację firmy oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat. Znaczna część przedsiębiorców nie uniknie jednak kontaktu z ZUS muszą bowiem zgłosić do ubezpieczeń siebie, a często też członków rodziny. Mogą to zrobić osobiście w ZUS, ale też za pośrednictwem programu PŁATNIK lub przesłać zgłoszenie pocztą (druki ZUS ZUA i ZUS ZZA dostępne w urzędzie gminy III p.)podobnie nie da się uniknąć kontaktu z urzędem skarbowym choćby w kwestii wyboru formy opodatkowania czy zgłoszenia VAT. Monika Adamczyk Inspektor ds. rozwoju gospodarczego Urząd Gminy w Mielnie Dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy Mielno Marzec 2009 r. Urodzenia 4 chłopcy 1 dziewczynki 3 Małżeństwa 0 Zgony 4 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Lidia Latocha Gazeta Mieleńska

3 Maj 2009 Zbliżenia 3 LESZCZE W MIELNIE W Mielnie przebywał znany polski zespół muzyczny LESZCZE. Poprosiliśmy członków zespołu o rozmowę. Co Was sprowadza do Mielna? - Mamy tutaj próby do nowej płyty, mieszkamy u bardzo gościnnej Pani Bożeny Szarmach. Ostro pracujemy, ale dzięki gościnności właścicielki, pięknemu otoczeniu i mieleńskiemu klimatowi możemy przy okazji troszkę się zrelaksować. Dlaczego właśnie Mielno wybraliście na próby przed wydaniem nowej płyty i kiedy się ona ukaże? - Dlaczego Mielno? Nasza przyjaźń z Mielnem i z ludźmi tu mieszkającymi zaczęła się 4 lata temu, po pierwszym koncercie. Zamieszkaliśmy wtedy u Pani Bożeny, jest to miejsce tak blisko morza i tak piękne (jak i całe Mielno zresztą), że czasami nie możemy sobie odmówić tej przyjemności by tu powrócić. Także przez Mielno zostaliśmy morsami, w 2008 roku nawet kąpaliśmy się i była to dla nas niesamowita przygoda! W tym roku także byliśmy na zlocie, ale z powodu choroby nie weszliśmy do wody. Codziennie rano biegamy po plaży, wieczorami ćwiczymy na siłowni. Jest to praca przy pięknych krajobrazach, a to nasze bieganie pomaga nam także w koncertowaniu mamy dzięki temu dobrą kondycję fizyczną. Płyta ukaże się jeszcze w tym roku, ale tytuł powstaje zawsze na końcu tak więc jeszcze nie jest on sprecyzowany. Do maja zamierzamy zakończyć pracę nad nagraniem płyty i rozpocząć jej promocję. Jakie macie Panowie plany koncertowe na ten sezon? -Jak zwykle dużo gramy. U nas nie ma kryzysu, wręcz przeciwnie. Mamy jeden z koncertów właśnie w Mielnie 8 sierpnia, na który już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów. Co do dalszych planów to jesteśmy właśnie w trakcie ustalania całej trasy szczegóły na naszej stronie internetowej Na chwilę obecną rozwijamy się tutaj duchowo, muzycznie i intelektualnie. Dziękuję za rozmowę. rozmawiał: Krzysztof Szpakiewicz Jak powstał zespół Leszcze: Leszcze powstały w 2001 roku z ikry dwóch rekinów trójmiejskiego undergroundu - Maćka Łyszkiewicza (autora większości leszczowych tekstów i muzyki, twórcy zespołów No Limits i Łyczacza) i Maćka Bednarka (znanego jako DJ Zurt de Lux). Pierwszy album formacji (na którym występowało wielu wokalistów) był w założeniu jednorazowym muzycznym żartem o wymownym tytule Wolne Miasto Dancing. Ludzie pokochali jednak ten zwariowany dancingowy styl zabawy, a żartami z kiczowatej konwencji zachwycili się też krytycy (Robert Leszczyński porównywał zespół nawet do Buena Vista Social Club:). Leszcze grały coraz więcej koncertów i koniecznością było ustabilizowanie składu. Po chwili okazało się, że zbyt radosny, charyzmatyczny i szalony jak na śpiewaka operowego, bas wyśmienity- Maciej Miecznikowski jest idealnym frontmanem takiej formacji i w ten oto sposób Miecznik został twarzą Leszczy. Kolejnym etapem ewolucji gatunku było wydanie drugiej, przełomowej w historii zespołu płyty pt. Ta dziewczyna. Za sprawą tego albumu i tytułowej piosenki Leszcze bytujące dotąd w słodkich wodach alternatywy i undergroundu wypłynęły na szerokie wody show biznesu. Ukoronowaniem tego okresu działalności Leszczy był występ na KONKURS DLA FANÓW ZESPOŁU LESZCZE festiwalu w Opolu 2002 r.- świetnie przyjęty nie tylko przez publiczność, ale i przez krytykę (Nagroda Dziennikarzy!). Od tej pory cała Polska wiedziała już, że nie takie leszcze z tych Leszczy w 2008 roku zespół zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu w Opolu, a poszczególni obywatele dobitnie mogą się przekonać o niesłychanej pasji zespołu na każdym z szałowych, wysokoenergetycznych koncertów... NA ZDJĘCIU ZESPÓŁ LESZCZE W MIELNIE - fot. K. Szpakiewicz Pytanie konkursowe: Jaki tytuł nosi piosenka, dzięki której zespół Leszcze stał się laureatem Nagrody Publiczności koncertu Premiery Opole 2008? Pierwsze 6 osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na adres mailowy redakcji otrzymają pocztówkę z autografami wszystkich członków zespołu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie! Redakcja Skład zespołu: Maciej Miecznikowski śpiew Piotr Chrapkowski klawisze Artur Siwek perkusja Adam Wendt saksofony Lucjan Sierpowicz trąbka Jacek Sadowski bas Bartosz Staniszewski gitary źródło: Wspomnienia wróciły trochę brakowało. W zamian za to słońce nas nie zawiodło i oddawaliśmy się spacerom po plaży wśród szumu fal. Mielno jest ładniejsze zimą czy wiosną? Morsom chyba bardziej odpowiada zima... - Biorąc pod uwagę aspekt kąpieli w Morzu Bałtyckim, między wiosną a zimą nie ma dużej różnicy. Różnica temperatury morza wynosi raptem 2 st. C. Przyjemnie jest wyjść z lodowatej wody na ciepłe powietrze i wziąć kąpiel... słoneczną. Wiosną uroku dodawała natura budząca się do życia. Miło było powrócić na naszą plażę? Wróciły wspomnienia ze Zlotu? - to przecież tutaj podjęliście najważniejszą decyzję w Waszym życiu. - Wspomnienia z zaręczyn wróciły w momencie wejścia na podest przy zjeżdżalni. Z tej wyższej perspektywy oczami wyobraźni widzieliśmy tłum morsów. W międzyczasie spotkaliśmy się z organizatorami zlotu morsów i wtedy powspominaliśmy szczegóły tej wspaniałej chwili. Chcielibyśmy im w tym miejscu podziękować za starania, które włożyli w organizację zlotu morsów i atrakcji z nim związanych. Jak byście zachęcili turystów do przyjazdu do naszej gminy? - Mielno jest na tyle znaną miejscowością, że nie trzeba nikogo szczególnie zachęcać do przyjazdu. Czysta plaża i moc atrakcji w sezonie zadowolą każdego. Polecamy! Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szpakiewicz Fot. Sylwia Filipiak Marek Radziszewski i Sylwia Filipiak, zwycięzcy konkursu na najpiękniejszą historię miłosną ostatniego Zlotu Morsów - dzielą się z czytelnikami GM wrażeniami z niedawnego pobytu weekendowego w Mielnie Jedną z nagród, jakie otrzymaliście podczas Zlotu był właśnie pobyt weekendowy w Hotelu Morski Dworek w Mielnie. Jak wam się spodobał hotel i jak spędzaliście czas w Mielnie? - W hotelu Morski Dworek najbardziej urzekł nas nowoczesny basen. Woda w nim była wyjątkowo miękka i aż chciało się godzinami pływać. Bogata oferta tamtejszego SPA w postaci jacuzzi, sauny, łaźni parowej czy solankowej wpłynęły na nas relaksująco. Wysoki standard hotelu wywarł na nas duże wrażenie. Mielno znamy z wyjazdów wakacyjnych, kiedy to całe miasto tętni życiem, czego nam

4 4 Nasz samorząd Maj 2009 W okresie od r. do r. rozpatrywane były następujące sprawy: realizacji inwestycji gminnych, sprzedaży, zamiany, wydzierżawiania nieruchomości gminnych, wykonania budżetu za rok 2008, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2009 rok, przygotowania gminy do sezonu letniego 2009r., zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na terenie gminy w okresie sezonu letniego br. działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, portu jachtowo- pasażerskiego na terenie gminy. Wójt Gminy wydał zarządzenia w sprawie: powołania komisji przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości gminnych, powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnych, przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży działek nr: 711/137, 711/228, 830, 466/6, 83/16, 800 położonych w Mielnie oraz działki nr 67/10 położonej w Łazach, nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 27/2 położonej w Mielenku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 11/9 położonej w Chłopach z przeznaczeniem pod drogę, zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, zmiany zarządzenia w sprawie powoływania i Regulaminu Rady Sportu w Gminie Mielno, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina przygotowuje się do sezonu letniego na czym polegają te przygotowania i na jakim one są etapie? - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie planuje zorganizować cykl wydarzeń artystyczno rozrywkowych pod wspólnym tytułem Mieleńskie Lato Artystyczne. Podstawowym założeniem jest, aby w każdy weekend sezonu letniego zaczynając od 4 lipca aż do 30 sierpnia na terenie Gminy Mielno odbywały się interesujące wydarzenia artystyczne promujące gminę. W ramach projektu planowane są następujące imprezy: I. Imprezy plenerowe odbywające się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej oraz na terenie Mielna PRL-owska Majówka - Zapraszamy na podróż w przeszłość. 1 maja w Mielnie na promenadzie odbędzie się impreza w stylu PRL. Majówka rozpocznie się o godzinie 16:00. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka i karaoke przy PRL-owskich hitach Kwietny Bieg godz ,2 km Łazy Gąski Noc Piratów powitanie lata w Mielnie. Całodzienna zabawa integracyjna, prowadzona przez instruktorów ubranych w stylizowane stroje nawiązujące do korsarskich tradycji morskich. Interaktywny program w specjalnie zaaranżowanym miejscu zawiera morskie zabawy i konkursy dla uczestników. Na zakończenie całodziennych zmagań zaplanowano koncert zespołu szantowego. Impreza odbędzie się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej Wspomnień czar czyli Mielno kurort z rodowodem. Na mieleńskim deptaku planuje się ustawienie kilkunastu tablic ze zdjęciami przedstawiającymi Mielno z początku lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia. Aby stworzyć klimat przedwojennego kurortu, pojawią się zabytkowe auta, modelki w strojach plażowych ówczesnej epoki w rytm muzyki na żywo. Ponadto każdy będzie mógł również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie stylizowanym monidle (tablica z otworami wyciętymi na głowę) W dalekiej krainie Bollywood kultura hinduska cieszy się coraz większym zainteresowaniem a filmy z tej wytwórni biją rekordy popularności, w związku z tym zaproponowany zostanie całodzienny pokaz filmów, degustacje typowych potraw, pokazy hinduskich tańców, możliwość wykonania tatuażu henną, itp. Ponadto w godzinach wieczornych odbędzie się koncert połączony ze wspólną nauką tańca. Nie zabraknie również typowo hinduskich dekoracji. Impreza odbędzie się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej Samba czyli brazylijska noc w Mielnie - Zapraszamy na spotkanie z kulturą i muzyką brazylijską. Turyści i mieszkańcy będą mieli niecodzienną okazję do poznania wielobarwnej i wielokulturowej Brazylii. Poznają rytmy samby i lambady oraz oryginalne instrumenty. Przewidziana jest parada tancerek ulicami Mielna w rytm bębnów, samba na żywo oraz nauka tańca dla wszystkich, capoeira w ramach specjalnie na ten dzień stworzonej tropikalnej oazy. Będzie to wspaniały sposób na spędzenie wakacji i gorące lato W programie również degustacje oryginalnej kuchni brazylijskiej. Impreza odbędzie się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej Noc Wojowników Impreza cyklicznie organizowana od kilku lat na hali sportowej w Mielnie. W ramach tego projektu odbędzie się około 10 walk MMA i K1 w różnych kategoriach wagowych, pomiędzy najlepszymi zawodnikami z kraju i Europy. Zaplanowanych jest wiele działań promocyjnych w lokalnych mediach, specjalnych wydawnictwach, 40 minutowa relacja z imprez będzie wyemitowana przez telewizję Canal +. Z PRACY WÓJTA GMINY MIELNO Post Scriptum Podpisane zostały niżej wymienione umowy i porozumienia: umowa z Biurem Urbanistycznym arch. Maria Czerniak z Sopotu na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ul. Chrobrego, umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym MAR-JON Marian Ilecki z Koszalina na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce nr 23/7 w Mielenku, umowa z Energa-Operator S.A Oddział w Koszalinie na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej działek nr 193/14 i 193/13 położonych w Gąskach, umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Krężel sp. z o.o z siedzibą w Kobylnicy na wykonanie odwodnienia targowiska w Mielnie, umowa z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk z Koszalina na wykonanie robót budowlanych pn. Oświetlenie uliczne ul. Muszelkowej w Gąskach, umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym MAR-JON Marian Ilecki z Koszalina na wyrównanie płyt koło ośrodka Aga w Gąskach, dwie umowy z Zakładem Projektowania Instalacji i Sieci Elektrycznych Elprojekt Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie na opracowanie dokumentacji projektowej pn. PT oświetlenia odcinka drogi położonej na działce nr 42/33 w Mielnie oraz na opracowanie dokumentacji projektowej pn. PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie, umowa z Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie w sprawie złożonego wniosku na nabór o współfinansowanie zajęć chóru ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska, W związku z zainteresowaniem mieszkańców pracą Wójta poprosiliśmy go o komentarz do niektórych zagadnień: Przegląd Teatrów Ulicznych - Przez cały weekend na mieleńskim deptaku królować będą teatry uliczne, które w naszej gminie mają już swoją tradycję. Cieszące się ogromną popularnością spektakle plenerowe w tym roku podzielone zostaną na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok dla młodszych widzów odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i związany będzie z tematyką bajkowych postaci i zabaw. Wieczorem natomiast zorganizowane zostanie typowe fire show i pokazy akrobacji na plaży głównej Lato z Bursztynową Miss Polski i Tygodnikiem Tina. Współorganizatorem imprezy jest AMR Lider, która kolejny raz organizuje ogólnopolski konkurs Bursztynowa Miss Polski. Impreza ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się. Eliminacje przebiegają w dwóch etapach: I. Etap Eliminacje internetowe. II Etap Eliminacje ogólnopolskie do udziału w konkursie w poszczególnych miejscowościach, na trasie których znajduje się Mielno. Podczas konkursu piękności, odbędą się również animacje dla publiczności i prezentacje sponsorów. Konkurs uświetni koncert Zespołu Leszcze. Impreza odbędzie się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na Byle Czym i jarmark smaków. To najbardziej oryginalna impreza kulinarna w naszej Gminie, bogata w nowe projekty, konkursy i animacje. Organizacja imprezy na głównym deptaku w Mielnie, pozwoli przekształcić to miejsce w kulinarne miasteczko, w którym odbywać się będą prezentacje różnorodnych kuchni, promocje, pokazy oraz konkursy kulinarne i barmańskie. Imprezę uświetnią koncerty znanych zespołów oraz występy kabaretów. Ponadto do udziału w imprezie zaproszeni zostaną najbardziej znani polscy kucharze, a także przedstawiciele mediów i show biznesu gwarantujący dobrą zabawę Wieczór Kasyno - Kasyno jest w ostatnich czasach bardzo popularną formą zabawy i integracji. Profesjonalni krupierzy i krupierki zadbają o to by ten wieczór pozostał na długo w pamięci uczestników. Zaproponowane zostaną najpopularniejsze gry największych kasyn na świecie takich jak w Monte Carlo, Las Vegas oraz Atlantic City. Gra odbywać się będzie na specjalne żetony, które grający mogą nabyć u krupiera przed rozpoczęciem gry. Ewentualna wygrana będzie wypłacana przez kasyno w żetonach, które przed odejściem od stołu zostaną wymieniane na mieleńskie dolary (jednostka monetarna będąca jedynym środkiem płatniczym w kasynie). Kasyna pełnią również funkcje lokali towarzyskich, dlatego wieczór urozmaicą tancerki, pokaz mody i zespół muzyczny z Al Capone przy mikrofonie. Impreza odbędzie się na Mieleńskiej Scenie Muzycznej Światełko dla Anioła. Refleksyjne spotkanie przygotowane przez mieleńskich ratowników WOPR. Na plaży, tej nocy słychać będzie nastrojową muzykę relaksacyjną, zapłoną tysiące świec symbolizujących wiarę w aniołów lub inne duchy opiekujące się ludzkim życiem. Z plaż każdej nadmorskiej miejscowości Gminy Mielno punktualnie o godz. 22:22 zostaną wystrzelone sztuczne ognie Julkowe Dożynki. Tegoroczne święto plonów, będzie swoim charakterem nawiązywać do tradycji i legend jamneńskich, związanych z wierzeniami w dobre skrzaty z nad jeziora Jamno, które towarzyszyć będą wszystkim zaplanowanym atrakcjom. II. Aktywności na plażach Gminy Mielno odbywające się przez cały sezon letni 1. Letnia szkoła dobrej zabawy na plaży w Sarbinowie to alternatywa dla plenerowych imprez. Z tego właśnie powodu planuje się stworzenie dwumiesięcznego, plażowego punktu animacji czyli Letniej szkoły dobrej zabawy. W ramach tego projektu przy plażowej przystani Żywiec, kilka dni w tygodniu w lipcu i sierpniu, będą organizowane przeróżne animacje. 2. Przystań Żywiec po raz trzeci tego roku na plaży w Mielnie zostanie otwarta Przystań Żywiec. Przez całe lato odbędą się tam różnego rodzaju koncerty, projekcje filmów i występy kabaretów. Wójt zajmował się także kwestią zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie gminy w okresie sezonu letniego br. co obejmują te działania? - Przed nami kolejny sezon letni i związane z tym przyjemności, ale także sporo niedogodności. W trosce o ogólne dobre samopoczucie mieszkańców i przyjeżdżających wczasowiczów, wspólnie z samorządem przeznaczamy znaczne środki finansowe celem wsparcia działań Policji i Straży Granicznej w ich działaniach mających na celu zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na terenie Naszej gminy. W chwili obecnej podpisałem już następujące umowy: umowa na paliwo dla Straży Granicznej w Darłowie na kwotę zł, porozumienie na przeznaczenie środków finansowych w kwocie zł na zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Mielnie, porozumienie na przeznaczenie środków finansowych w kwocie zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie służb ponadnormatywnych policjantów w Posterunku Policji w Mielnie umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Rejonowy w Koszalinie w sprawie dotacji na realizację Mieleńskich Ratowniczych Patroli Rowerowych 2009 Jednocześnie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zostało skierowane pismo w sprawie zwiększenia sił i środków z ramienia Policji na zabezpieczenie sezonu letniego. Pismo spotkało się ze zrozumieniem i mam nadzieję, że Komendant Wojewódzki dołoży wszelkich starań, aby w pełni zabezpieczyć ład i porządek na terenie gminy. Oczywiście moje działania idące w tym kierunku nie zakończą się na powyższych czynnościach gdyż zawsze, jako jeden z priorytetów stawiam sobie dbałość o ład, porządek i bezpieczeństwo. Gmina podpisała umowę z Biurem Urbanistycznym arch. Maria Czerniak z Sopotu na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ul. Chrobrego na kiedy będzie przygotowany plan? - Harmonogram prac planistycznych: Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy między sesjami 31 marca 28 kwietnia 2009 roku umowa ze Stowarzyszeniem Piłkarskim Sztorm z siedzibą w Chłopach w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach ul. Portowa 4, dwie umowy z Forum Samorządowym Nasza Gmina z siedzibą w Mielnie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań publicznych: 1) Wsparcie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę. Zespół Artystyczny Ławica, 2) Wspieranie zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne. Prowadzenie ogniska muzycznego w Unieściu, umowa z Pomorskim Stowarzyszeniem Edukacji Regionalnej z siedzibą w Koszalinie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego pn. IX Muzealne Spotkania z Fotografią międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży, umowa z InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie przekazywania informacji dotyczących osób uchylających się od płacenia alimentów, trzy umowy z zawodnikami MKR Tramp w Mielnie w sprawie udzielenia stypendium sportowego za wysokie wyniki osiagnięte we współzawodnictwie sportowym, umowa z VULCAN Sp. z o.o z Wrocławia na użytkowanie programu komputerowego SIGMA OPTIVUM wraz z serwerem aplikacji udostępnionych w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, umowa z Usługami Stomatologiczno Usługowymi Katarzyna i Sławomir Firmanty z Koszalina na realizację Programu profilaktyki raka gruczołu krokowego realizowanego na terenie Gminy Mielno wśród mężczyzn powyżej 45 roku życia, trzy umowy z Zakładem Opieki Zdrowotnej MED.- CARE S.C. L. Kosiński, W. Kosiński w Koszalinie na realizację: 1. Programu szczepienia ochronnego przeciw grypie realizowanego na terenie Gminy Mielno wśród mieszkańców powyżej 65 roku życia, 2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla 16- letnich dziewcząt będących mieszkankami Gminy Mielno, 3. Programu nieobowiązkowego szczepienia ochronnego przeciw pneumokokom dla 5-letnich dzieci będących mieszkańcami Gminy Mielno, umowa z Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie na realizację Programu profilaktyki raka piersi realizowanego na terenie Gminy Mielno wśród kobiet w wieku lat oraz powyżej 70 roku życia, umowa z Hospicjum Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Koszalinie na realizację Programu wspierania osób w terminalnym okresie choroby nowotworowej będących mieszkańcami Gminy Mielno, umowa z Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku na przekazanie dotacji w kwocie zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów należących do Placówki Straży Granicznej w Darłowie, w których dokonywane będą patrole mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie Mielno, porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji Koszalinie w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie zł. na dodatkowe zatrudnienie policjantów w okresie od 01 maja do 30 listopada 2009r. w celu zapewnienia ładu, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Gminy Mielno, porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w sprawie przekazania kwoty zł. na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie Posterunku Policji Mielnie. W Urzędzie Gminy w Mielnie przeprowadzony został przetarg na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego, wykonawca: Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak z Sopotu, wartość zadania: ,00zł brutto. Wójt Gminy Zbigniew Choiński 1. Dostarczenie przez wykonawcę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, gotowego do opiniowania i uzgodnień zgodnie z umową ma nastąpić w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia r. 2. Wyłożenie uzgodnionego i zaopiniowanego projektu planu do publicznego wglądu na okres 21 dni około r. Termin wyłożenia podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu prasowym oraz obwieszczeniu Wójta wywieszonym na tablicy ogłoszeń UG w Mielnie i umieszczonym w BIP-ie na stronie internetowej gminy. 3. Dyskusja publiczna nad projektem planu w okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu około r. Termin i miejsce dyskusji publicznej podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu prasowym oraz obwieszczeniu Wójta wywieszonym na tablicy ogłoszeń UG w Milenie i umieszczonym w BIP-ie na stronie internetowej gminy. 4. Dostarczenie przez wykonawcę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami, gotowego do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia zgodnie z umową ma nastąpić w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia r. 5. Przekazanie Radzie Gminy gotowego projektu planu do uchwalenia około r. Gmina podjęła także działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich na czym one polegają? - Gmina przystąpiła w ubiegłym roku do Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania, która w imieniu gmin powiatu koszalińskiego i innych gmin ościennych złożyła wniosek o wsparcie z funduszy unijnych działań podejmowanych na obszarze wiejskim - są to działania dotyczące wsparcia aktywności społecznej, wsparcia przedsiębiorców i budowy małej infrastruktury. Aktualnie wniosek jest na etapie oceny formalnej i merytorycznej przez Urząd Marszałkowski. Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szpakiewicz W miesiącu kwietniu Komisje odbyły po 1 posiedzeniu, na którym rozpatrzyły i zaopiniowały materiały w sprawie: - oceny stopnia przygotowań Gminy do sezonu letniego 2009, - sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu za rok 2008, - informacji Straży Gminnej w Mielnie z realizacji zadań w 2008 r, - sprawozdania z działalności Wójta Gminy Mielno, - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za rok 2008 oraz projekty uchwał w sprawie: a. zmian w budżecie gminy na rok 2009, b. w sprawie portu jachtowo- pasażerskiego w Gminie Mielno, c. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2009 rok, d. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej /dot. części działki nr 711/127 o pow. około ha poł. w Mielnie, e. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej/ dot. części działki nr 711/127 o pow. około 0,0067ha położonej w Mielnie, f. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego /dot. działki Nr 42/57 poł. w Mielnie/, g. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej / dot. działki Nr 67/9 poł. w Łazach /, h. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego/ dot. działki Nr 278/4 poł. w Sarbinowie/, i. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej /dot. części działki nr 239/15 poł. w Mielnie/, j. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, k. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany. Komisje odbyły wspólne posiedzenie na którym wyraziły pozytywną opinię dotyczącą działań zmierzających do realizacji budowy portu jachtowego-pasażerskiego w Gminie Mielno w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno- prywatnym. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2008 złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy z tego tytułu absolutorium. Przewodniczący Rady Piotr Garnicki Gazeta Mieleńska

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego 1 Wrocław zdobyty! Dni Województwa Zachodniopomorskiego to dwudniowe święto na ulicach miasta, tym razem we Wrocławiu na rynku starego miasta w ostatni weekend maja. Gmina Mielno prezentowała się na dwóch

Bardziej szczegółowo

Nic samo się nie robi

Nic samo się nie robi 1 Nic samo się nie robi WYBORY 2010 NIECH WYBORCY ZDECYDUJĄ Ze STEFANEM NIESIOŁOWSKIM, wicemarszałkiem Sejmu rozmawia Krzysztof Szpakiewicz Kadencja wybranej cztery lata temu Rady Gminy oraz wójta gminy

Bardziej szczegółowo

Atomowy Koszalin? Jutro zaczyna się tu sezon

Atomowy Koszalin? Jutro zaczyna się tu sezon www.mielno.pl 1 Atomowy Koszalin? W ramach II edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej KOSZART odbyła się impreza pn. Atomowy Koszalin?. Gmina Mielno była współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Brąz dla Zuzi i Soni SPOTKANIE W DNIU ANIOŁA MIĘDZYZDROJE SHOW. Drodzy dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Wrzesień 2007

Brąz dla Zuzi i Soni SPOTKANIE W DNIU ANIOŁA MIĘDZYZDROJE SHOW. Drodzy dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Wrzesień 2007 Wrzesień 2007 1 Drodzy dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie Wakacje dobiegły końca. Znów spotykamy się w szkole. Mam nadzieję, że jesteście bogatsi w nowe doświadczenia, uśmiechnięci, pełni optymizmu,

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze!

Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze! www.mielno.pl 1 Z o s t a t n i e j c h w i l i Niepotrzebne badania za publiczne pieniądze! Konsorcjum WorleyPrasons wykona badania środowiskowe i lokalizacyjne związane z budową pierwszej polskiej elektrowni

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2015 nr 5(215)

kwiecień 2015 nr 5(215) kwiecień 2015 nr 5(215) Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Izabelińczyk Roku 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Ważne dla wyborców Strona 3-4-5-6 Wywiad z Jerzym Pietrzakiem Izabelińczykiem Roku 2014, samorządowcem,

Bardziej szczegółowo

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla www.mielno.pl 1 Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla Aktywiści antyatomowi z gminy Mielno - na znak protestu - zaparkowali żółty autobus koło Politechniki Koszalińskiej, tuż obok atomowego autobusu

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009 Nagrodzono projekty Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej gryfowskiego rynku wraz z przyległymi ulicami. 4 lutego odbyło

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 4 (284) maj 2012 bezpłatne pismo informacyjne Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła ROKIETNICA

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo