OPRACOWAŁ: mgr. inż. arch. Magdalena Loska (nr upr. 39/09/SLOKK), MIĘDZYRZECZE GÓRNE 471, Lipiec 2011r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWAŁ: mgr. inż. arch. Magdalena Loska (nr upr. 39/09/SLOKK), MIĘDZYRZECZE GÓRNE 471, Lipiec 2011r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Spis obowiązujących norm oraz przepisów techniczno-prawnych. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania robót Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6. Materiały 1.7. Sprzęt 1.8. Transport 2. Ogólne zasady 2.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 2.2. Roboty ziemne 2.3. Przygotowanie zbrojenia 2.4. Roboty betonowe 2.5. Roboty murowe 2.6. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 2.7. Tynki 2.8. Licowanie ścian i posadzek 2.9. Stolarki otworów 2.10 Roboty malarskie OPRACOWAŁ: mgr. inż. arch. Magdalena Loska (nr upr. 39/09/SLOKK), MIĘDZYRZECZE GÓRNE 471, Lipiec 2011r. 1

2 1.1. Podstawa opracowania 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy realizacji przebudowy i modernizacji pomieszczeń kuchennych w budynku technicznym w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy z Siedzibą w Bystrej przy ul. j. Fałata 2. Opracowana na podstawie projektu budowlanego. Poszczególne specyfikacje techniczne sporządzono dla poszczególnych rodzajów robót, wymagających zastosowania specjalistycznych technologii, materiałów i organizacji dla wykonawstwa robót. Ilościowe ujęcie robót znajduje się w opracowaniach projektowych oraz w przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, stosownie do ustaleń zawartych w art. 22, 23 i 29 ustawy prawo budowlane Spis obowiązujących norm oraz przepisów techniczno-prawnych. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania robót. WYKAZ NORM POLSKICH (PN) PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE. Numer PN Tytuł PN Numer Normy Europejskiej PN EN :2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze EN :2001 Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych Część 13: Wymagane metody badań dla zaworów zwrotnych. PN EN :2002 Stałe urządzenia gaśnicze EN :2000 Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających PN EN :2002 Stałe urządzenia gaśnicze EN :2000 Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO 2 (CO 2) PN N :2002 Stałe urządzenia gaśnicze EN :2000 Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych Część 7: Wymagania i metody nadań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO 2 (CO 2) PN EN :2001 Stałe urządzenia gaśnicze EN :1999 Podzespoły do urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: Tryskacze PN EN :2001/ Stałe urządzenia gaśnicze EN :1999/ A1 :2001 2

3 A1:2002 (U) Podzespoły do urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno alarmowe wodne PN EN :2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze EN : 2001 Urządzenia proszkowe - Część 1:Wymagania i metody badań dla części składowych PN EN :2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze EN : 2001 Urządzenia proszkowe - Część 2:Projektowanie, konstrukcja i konserwacja PN EN 12859:2002 Płyty gipsowe Definicje, EN 12859:2001 wymagania i metody badań PN EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych EN 12860: Definicje, wymagania i metody badań PN EN 13O55 1:2002 (U) Kruszywa lekkie Część 1: EN :2002 Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu PN EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw EN 13139:2002 PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz EN 13813:2002 materiały do ich wykonania Materiały Właściwości. PN EN 197 1:2002 Cement Część 1 Skład, EN 197 1:2000 wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powyższego użytku. PN EN 459 1:2002 (U) Wapno budowlane Część 1 EN 459 1:2001 Definicja, wymagania i kryteria zgodności. PN EN 671 1:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze EN 671 1:2002 Hydranty wewnętrzne z wężem pólsztywnym. PN EN 671 2:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze EN 671 2:2002 Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. PN EN 681 1:2002 Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek załączy rur wodociągowych i odwadniających Część 1: EN 681 1:1996/A2:2002 PN EN 681 2:2002/A1:2002 (U) PN EN 681 3:2002/A1:2002 (U) Guma. Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek załączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających Część 2: Elastomery termoplastyczne. Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek załączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających Część 3: EN 681 2:2000/A1:2002 EN 681 3:2000/A1:2002 3

4 Guma komórkowa. PN EN 681 4:2002/A1:2002 Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek załączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających Część 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu. PN EN 682 : 2002 (U) Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek załączy i rur stosowanych do przesyłania gazu i płynów węglowodorowych. PN EN 934 2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. PN EN 934 4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. EN 681 4:2000/A1:2002 EN 681: 2002 EN 934 2:2001 EN 934 4:2001 Wykaz norm polskich przywołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz 690) z późniejszymi zmianami (Dz. U nr 56 poz. 461 z dnia 12 marca 2009r.). NUMER NORMY TYTUŁ NORMY PN-E :1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne. PN-B :1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-HD 308 S2:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona :1994 zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych PN-EN :2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, :2000 przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie :2000 ogólnych charakterystyk 4

5 : : : : : : : : : : : : : : : : :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 5

6 : : : : :1999 PN-HD :2008 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 PN-B-01706:1992 PN-EN 1717:2003 PN-B-10720: :1999 PN-B-02440:1976 PN-B-10720:1998 sterownicza - Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - 6

7 Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia PN-EN :2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 6946:2008 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN 12831:2006 PN-EN ISO 13370:2008 PN-EN ISO 13789:2008 PN-EN ISO 14683:2008 współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze PN-B-02411:1987 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania PN-E-05204:1994 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - PN-B-10425:1989 PN-B-02011:1977 PN-B-03430:1983 PN-B :1983/Az3:2000 PN-B-03421:1978 PN-B-03430:1983 PN-B :1983/Az3:2000 Wymagania Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania 7

8 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i PN-B-03430:1983/Az3:2000 użyteczności publicznej - Wymagania PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielcze PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3 - C4 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miećhowe PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania PN-B-03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania PN-B :1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach :1994 PN-N :1992 PN-B :1987 sznurowych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa PN-EN :2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, :2000 przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie :2000 ogólnych charakterystyk 8

9 : : : : : : : : : : : : : : : : :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 9

10 : : : : :1999 PN-HD : : :1999+Ap1:2002 PN-HD : : : : : :2003 PN-HD :2006 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 PN-EN 60529:2003 PN-EN 61140:2005 sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 10

11 PN-EN 61140:2005/A1:2008 PN-EN 61293:2000 PN-EN 1838:2005 PN-EN 50172: :1999 PN-E :1986 PN-E :1989 PPN-E : : : :2001/Ap1: : :2001/Ap1: : :2001 /TS :2003 /TS : :2002 PN-EN 50200:2003 PN-B :1987 aspekty instalacji i urządzeń Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości Obciążenia budowli - Obciążenia stałe PN-B-02171:1988 PN-B-02000:1982 PN-B-02001:1982 PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami PN-B-02005:1986 PN-B-02010:1980 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 11

12 PN-B :1980/Az1:2006 PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - PN-B-03150:2000 PN-B :2000/Az1:2001 PN-B :2000/Az2:2003 PN-B :2000/Az3:2004 PN-B-03200:1990 Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03263:2000 PN-B-03264:2002 PN-B :2002/Ap1:2004 PN-B-03300:2006 PN-B :2006/Ap1:2008 PN-EN 1990 PN-EN 1991 PN-EN 1992 PN-EN 1993 PN-EN 1994 PN-EN 1995 PN-EN 1996 PN-EN 1997 PN-EN 1999 PN-EN 81-58:2005 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych PN-EN :2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros PN-EN :2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu 12

13 trwania pożaru (w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2) PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN :2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających PN-EN :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli PN-EN :2006 PN-EN :2006/AC:2008 PN-EN 81-72:2005 rozprzestrzeniania dymu Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN :2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros PN-EN :2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki PN-B-02855:1988 PN-B-02870:1993 PN-N :1992 PN-N :1998 PN-ISO 7010:2006 PN-N :1992 PN-N :1998 PN-ISO 7010:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 13

14 bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania PN-B :l987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B :1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B :1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania PN-B :1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym PN-EN ISO :2001 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami PN-EN :1999 PN-EN :1999/A1:2007 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 14

15 PN-EN :1998 PN-EN :1994 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych PN-B :1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania PN-B :1987 PN-B-02156:1987 PN-B-02171:1988 PN-EN ISO 354:2005 PN-EN ISO 13788:2003 PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 PN-EN :2008 PN-EN :2006 PN-EN :2006/AC:2008 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN 82/B PN 70/B PN 74/B PN 77/B PN PN 74/B 02009B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. Obciążenia stałe i zmienne Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone :1999 PN 87/B Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynku. PN 91/B Ochrona cieplna budynków. PN 93/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie PN 68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badana przy odbiorze. PN B 06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN 1963/B Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 15

16 PN 63/B PN 88/B PN 82/H PN 90/B PN 61/B PN 71/H PN 89/H PN 78/M PN 84/ PN 89/ PN 77/B PN-B/71/B PN 68/B PN 80/B PN 69/B PN 68/B PN 93/B PN 70/B PN 65/B PN 75/B PN 72/B PN 62/B profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Beton zwykły. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Zaprawy budowlane zwykłe. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320. Badania rozprzestrzeniania ognia. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na uderzenia. Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwione. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze PN 63/B Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN 72/B PN 80/B PN 69/B PN 69/B PN 69/B PN 89/B Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 16

17 PN 87/B Instalacje wewnętrzne i wymogi akustyczne z.u.nr 75 i 109 Urządzenia dźwigowe 1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacja techniczna (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym należ-y przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowle stanowiąca całość techniczno-u-żytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u-użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa obiekcie małej architektury należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki tymczasowym obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a tak-że odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 17

18 robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak-e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni- budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu także dziennik montażu dokumentacji podwykonawczej należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa organie samorządu zawodowego należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.) obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 18

19 opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ drodze tymczasowej (montażowej) należy przez to rozumieć droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieróżne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych poleceniu Inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy projektancie należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych części obiektu lub etapie wykonania należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u-żytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z r., z pózn. zm.) inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 19

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego Załącznik nr 3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego Zał. Nr 1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr ZAŁĄCZNIK do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Załącznik nr ZAŁĄCZNIK do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. Załącznik nr 3 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczególności : 1.1. Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU

Dziennik Ustaw 17 Poz WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Dziennik Ustaw 17 Poz. 2285 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (poz. 2285) Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Lp.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego Załącznik nr 1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i

Bardziej szczegółowo

1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczególności:

1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczególności: Załącznik nr 1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 1. Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja wykazu norm przywołanych w Rozporządzeniu MIiB z 14 listopada 2017r.

Aktualizacja wykazu norm przywołanych w Rozporządzeniu MIiB z 14 listopada 2017r. Aktualizacja wykazu norm przywołanych w Rozporządzeniu MIiB z 14 listopada 2017r. W dniu 14 listopada 2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie I w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu Numer Tytuł 1 53 ust. 2 PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa Część 2: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 12.04.2002r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania)

Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 12.04.2002r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania) Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 1.04.00r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania) Miejsce powołania Numer normy normy 98 ust. Tytuł normy (zakres

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU

ZAŁĄCZNIK nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Lp. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2010 r. (poz. ) ZAŁĄCZNIK nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 1 listopada 2012 r.) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

Bardziej szczegółowo

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Dziennik Ustaw Nr 22-1303 - Poz. 209 209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane

Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane Autor: Administrator 18.06.2010. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Dzisiaj prezentujemy Wam wykaz norm, poradników,

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 16. wydanie Stan prawny na 6 sierpnia 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA 1 PIĘTRA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH -INTEGRACYJNY OŚRODEK KULTURY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 83-130

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Temat opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna przebudowy części instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ ZASILANIA CENTRALI POŻAROWYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA ROZUDOWA 2. Przepisy prawne i normy 2.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla inwestycji pod nazwą: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW ŁÓŻKOWYCH KONDYGNACJA (POZIOM) 0 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr sprawy 6/2010 Załącznik Nr 13 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. CZĘŚC OGOLNA 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu robót Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i budowa sal

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INTEGRAM 2.0 Budownictwo - wersja podstawowa spis norm PN-71/B-06280

INTEGRAM 2.0 Budownictwo - wersja podstawowa spis norm PN-71/B-06280 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze PN-76/B-03001 PN-76/E-05125 PN-77/B-01050 PN-77/B-02011 PN-77/B-13080

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W ŻUROMINIE PRZY UL. ZWYCIĘSTWA Obręb ewidencyjny: 0001 Żuromin Jednostka ewidencyjna: Żuromin

Bardziej szczegółowo

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne TEKSTY USTAW 26. WYDANIE Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 26. WYDANIE Stan

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Adres: 25-900 Kielce, Plac Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO W KORYTARZU NA I PIĘTRZE W BUDYNKU B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO w SOPOCIE przy ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r. WYKAZ Nr 2/2013 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (22) Wykaz przepisów Lp. 50 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM Brzeziny, 11-12 października 2011 roku I. Zakres zastosowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Art. 1 Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA GRZEWCZA 4 3.1. Próby i odbiór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTU ŚWITELICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ I BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE WYMAGANIA OGÓLNE OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (23) opr. P. Kocz r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (23) opr. P. Kocz r. WYKAZ Nr 1/2014 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (23) Wykaz przepisów Lp. 50 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA : WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (24) opracował zespół pod kier P. Koczwary r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (24) opracował zespół pod kier P. Koczwary r. WYKAZ Nr 2/2014 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (24) Wykaz przepisów Lp. 47 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku sali gimnastycznej w Nowej Białej, Dz. nr 700/1, ul. Cicha, Nowa Biała. DZIAŁY: - Instalacja elektroenergetyczna podstawowa kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZDZIELNICY RGNN W DOMU AKADEMICKIM UAM W POZNANIU PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót GRUDZIEŃ 2013

PROJEKT ROZDZIELNICY RGNN W DOMU AKADEMICKIM UAM W POZNANIU PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót GRUDZIEŃ 2013 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGNN Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r. WYKAZ Nr 2/2012 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (20) Wykaz przepisów Lp. 49 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa *

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * PROTOKÓŁ Nr zał. nr 7 SIWZ 31/PN/2017 z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA

SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Zakres projektu: Modernizacja energetyczna budynków Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Adres inwestycji: Nazwa Inwestora: woj. Dolnośląskie, pow. Trzebnicki,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 1. l Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (poz. 1597)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (poz. 1597) Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (poz. 1597) WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) PN-IEC 60364-4-482:1999

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. WYKAZ POLSKICH NORM...2 2 SYSTEM ODDYMIANIA - OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane *) z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI Załącznik A Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 102 ds. Podstaw

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE NORMY. SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA (Akt Prawny nr 46)

POLSKIE NORMY. SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA (Akt Prawny nr 46) SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 2. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 3. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/ Wrocław tel KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW NIP

OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/ Wrocław tel KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW NIP OF. PROJEKT S.C. ul. Łaciarska 7/1 50-104 Wrocław tel. 34-292-39 KONTO BANKOWE III/O PKO WROCŁAW 10205242-208871-136 NIP 897-001-52-59 Stadium dokumentacji : SPECYFIKACJA TECHNICZNA Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KKK PIIB - WYKAZ POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW (31) r. WYKAZ Nr 1/2018

KKK PIIB - WYKAZ POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW (31) r. WYKAZ Nr 1/2018 WYKAZ Nr 1/2018 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW (31 Wykaz przepisów Lp. 48 oznaczenie 2.PN-W) których znajomość i umiejętność praktycznego stosowania obowiązuje zdających egzamin na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POLSKICH NORM dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 01.01.2012 r.)

WYKAZ POLSKICH NORM dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 01.01.2012 r.) WYKAZ POLSKICH NORM dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 01.01.2012 r.) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podstawowe,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ WC WĘZŁÓW SANITARNYCH A,B,C BUDYNKU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO w SOPOCIE przy ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak 60-171 POZNAŃ, ULICA Paczkowska 32/2 Tel. 0 602/399 784 061/661-68-29 OBIEKT: ROZBUDOWA KONTENERA SOCJALNEGO ORAZ NADBUDOWA WIATY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45312100-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót elektrycznych Przebudowy placu manewrowego i garaży

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót elektrycznych Przebudowy placu manewrowego i garaży WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 6461351 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o. ul.piłsudskiego Lublin

Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o. ul.piłsudskiego Lublin Nr zlecenia : 342/11/08-Zadanie 1 Kod CPV : 45252100-9 Tytuł projektu : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-1 Branża : Elektryczna Obiekt : Pompownia Ścieków ZEMBORZYCE III Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo