Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku"

Transkrypt

1 Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie i Domu Pomocy Społecznej w Mlodzieszynie. Jedna inwestycja została zrealizowana i służy uczniom oraz nauczycielom, druga dobiega końca. Inwestycje te pochłonęły ok. 12 mln zł. dzieci i pracowników Zespołu Szkół z ul. Ziemowita w Sochaczewie stała się jednym z priorytetów. Stąd też podjęliśmy decyzję o przeniesieniu placówki, która nie spełniała żadnych wymogów bezpieczeństwa, ani nie zapewniała podstawowych standardów nauczania - do Erminowia. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dotychczasowe warunki techniczne i bytowe utrudniały prace dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Największą bolączką szkoły był brak miejsca na prowadzenie zajęć specjalistycznych. Dotrzymaliśmy słowa danego dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom a przede wszystkim uczniom i ich rodzicom - dodaje starosta. Zespół Szkół w Erminowie - Przestronne klasy, szerokie korytarze, winda oraz dużo przestrzeni wokół to atuty nowej szkoły - na te efekty nie czekaliśmy długo - wymienia starosta Tadeusz Koryś. - Samorząd gminy Rybno zdecydował się przekazać powiatowi działkę wraz z budynkami po byłej Szkole Podstawowej w Erminowie pod lokalizację ZSS. 5 lutego 2009 r. minął termin składania ofert na adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół w Erminowie, 13 maja 2009 r. podpisana został umowa z wykonawcą - firmą PPHU OKNO-BUD z Sochaczewa i tego samego dnia nastąpiło przekazanie placu budowy, a 1 września br. uczestniczyliśmy w uroczystym i historycznym momencie - rozpoczęciu roku szkolnego w erminowskiej szkole - kontynuuje starosta. Nowa powiatowa placówka oświatowa to bardzo nowoczesna szkoła. W pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych, z bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Nowej funkcjonalności dotychczasowemu budynkowi w Erminowie nadała jego rozbudowa - od fundamentów i ścian do wykonania kompletnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnych. Realizacja powiatowej inwestycji obejmowała również Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie Bariery architektoniczne, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, małe, kilkuosobowe pokoje - w tak trudnych warunkach mieszkają jeszcze pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej z ul. Gawłowskiej, choć w zabytkowym dworku i okalającym go pięknym parku. budowę nowej kotłowni, wykonanie prac porządkowych oraz nader istotne, zagospodarowanie terenu wokół. - Dla Zarządu Powiatu obecnej kadencji sprawa stworzenia europejskich warunków dla 6 W 2007 roku samorząd powiatu sochaczewskiego zakupił działkę - nieruchomość w Młodzieszynie o powierzchni 8 tys. m 2 z budynkiem po byłym prewentorium z przeznaczeniem na budowę w tym miejscu DPS-u. Powodem przystąpienia do realizacji tej inwestycji było stosowne rozporządzenie, które zakłada, że placówki pomocy społecznej nie powinny przyjmować nowych pensjonariuszy w miejscach do tego nieprzystosowanych, nie spełniających wymogów sanitarnych, standardów unijnych. Obecnie w Młodzieszynie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Oddany budynek DPS-u stanowić będzie 2 665,18 m 2 powierzchni użytkowej a 1 614,30 m 2 powierzchni zabudowy. Cała nieruchomość została zabudowana trzema obiektami, każdy z nich będzie spełniał inną funkcję. Budynek istniejącego prewentorium został zaadoptowany na cele biurowe oraz administracyj-

2 ne i połączony z budynkiem gospodarczym. Największy, główny budynek mieszkalny przeznaczony jest dla ok. 95 pensjonariuszy. Pokoje zgodnie z wytycznymi będą 1-2 i 3-osobowe. - Inwestycja w Młodzieszynie stanowiąca ogólny koszt ok. 6 mln złotych to dobrze ulokowane i z pewnością nie zmarnowane pieniądze. Spełniać będzie unijne wymogi, a pensjonariusze zamieszkają w komfortowych, nie krępujących i ograniczających ich warunkach. Do tego otoczenie - las, mikroklimat z pewnością wpłynie korzystnie na samopoczucie i będzie swoistą tlenoterapią - wymienia Zbigniew Pakuła przewodniczący komisji budżetowej przy Radzie Powiatu. - Dziś za wsparcie, zrozumienie i przychylność w realizacji tych dwóch inwestycji pragnę bardzo podziękować radnym obecnej Rady Powiatu - mówi starosta T. Koryś. Sprawnie i nowocześnie Na początku kadencji starosta sochaczewski zapowiedział zmiany w restrukturyzacji urzędu, którym kieruje. Zmiany te miały na celu obniżenie kosztów utrzymania administracji a tym samym usprawnienie funkcjonowania Starostwa oraz samej obsługi interesantów. - Restrukturyzacja ma tylko wtedy sens i przynosi zakładane efekty, kiedy przeprowadzana jest kompleksowo, strukturalnie. Dlatego nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Oczywiście, nowa organizacja pracy, połączenie niektórych wydziałów, likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów stworzyły nową jakość, obniżyły koszty utrzymania administracji, nie pogarszając standardów obsługi mieszkańców - podkreśla starosta Tadeusz Koryś. Jednakże to tylko niewielka część oszczędności. Dla sprawnego funkcjonowania powiatu i zabezpieczenia podstawowych Wydział Komunikacj i Transportu Stypendia dla zdolnych W czerwcu 2008 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Od tej pory stypendium przyznawane jest bowiem w następujących kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Powiat sochaczewski poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomaga w ten sposób młodym osobom w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Stypendium starosty sochaczewskiego za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz bardzo dobre wyniki w nauce promuje osiągnięcia edukacyjne uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stanowi dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień. Zmiany dotychczas obowiązującego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczą m.in. włączenia do grona osób ubiegających się o stypendium uczniów szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski, ale zamieszkałych również poza terenem powiatu sochaczewskiego, objęcia programem stypendialnym uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez powiatu czy sposobu wypłaty stypendium. Dotychczas system stypendialny obejmował szkoły tylko ponadgimanzjalne, a jest jeszcze Zespół Szkół Specjalnych, który ma gimnazjum i szkołę podstawową, podobnie jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Jest też Gimnazjum Powiatowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina. Ponadto, corocznie starosta sochaczewski przyznaje roczne stypendium dla najlepszego uczestnika z powiatu sochaczewskiego w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu. Parking przy Starostwie Powiatowym potrzeb inwestycyjnych i bytowych jednostek powiatu konieczne było zapoczątkowanie restrukturyzacji finansowej. Pomysł na rozłożenie zadłużenia w czasie przy nie zmienionych kosztach obsługi spotkał się z uznaniem samorządów i był przedstawiany np. na forum samorządowym Polskiej Agencji Prasowej jako dobry przykład wychodzenia powiatów z trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu, wydawać by się mogło, prostemu zabiegowi, uwolniliśmy dodatkowe pieniądze na inwestycje. W wyniku wprowadzonych zmian powstała oddzielna jednostka - Powiatowy Zespół Edukacji, połączono wydziały Starostwa. Przystąpiono do remontu budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego (parter i dwa piętra). Dzięki temu rozwiązaniu zarówno Wydział Komunikacji i Transportu, jak i Architektury i Budownictwa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały przeniesione z ul. Ziemowita na Piłsudskiego. Przy okazji remontu części internatu, w którym obecnie znajduje się jeden z najnowocześniejszych Wydziałów Komunikacji w Polsce wyremontowana została sala konferencyjna Starostwa, z której również korzysta szkoła - ZS RCKU. Prace remontowo-budowlane części urzędu (po internacie), które rozpoczęto w październiku 2009 roku zakończono w czerwcu br. polegały przede wszystkim na przebudowie pomieszczeń na potrzeby wspomnianego już Wydziału Komunikacji. Nowe pomieszczenia, a głównie sala obsługi interesanta - operacyjna robi dziś na wielu imponujące wrażenie, jest komfortowa i przestronna a przede wszystkim bardzo funkcjonalna. Pracę usprawnia elektroniczny system kolejkowy, który został wzbogacony o przywoływanie głosowe. Dodatkowo, by podnieść poziom obsługi interesantów całego urzędu, na tyłach budynku został zagospodarowany duży plac na miejsca postojowe. 7

3 4 lata z działalności Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Szpital liczy zyski Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie świadczy usługi medyczne dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego w zakresie opieki krótko i długoterminowego lecznictwa zamkniętego, pomocy doraźnej stacjonarnej i wyjazdowej, diagnostyki, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz stomatologii. W naszej strukturze funkcjonuje również, dobrze wyposażony w sprzęt medyczny dział diagnostyki medycznej. Dysponujemy również nowoczesnym, spełniającym standardy europejskie lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań całodobowo. Główne źródło naszego przychodu 97% stanowią umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych, pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych na rzecz podmiotów, z którymi mamy zawarte umowy. W swojej działalności mamy zachowaną pełną płynność finansową. Za 2007 r. szpital osiągnął zysk ,32 zł., za 2008 r ,60 zł., a za 2009 r ,70 zł. Dzięki zachowanej płynności finansowej szpital angażuje środki własne, jak również pozyskuje środki unijne na inwestycje budowlane i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. W 2007 r. z Urzędu Marszałkowskiego szpital otrzymał środki na zakup karetki R, 2 ambulansów, mammografu, aparatu RTG przewoźnego, aparatu do znieczulenia ogólnego. Zakończono realizację projektu modernizacja oczyszczalni ścieków I etap, wykonano adaptację pomieszczeń oddziału psychiatrycznego na pododdział detoksykacji, wyremontowano pomieszczenia poradni gastroenterologicznej. Ogółem szpital pozyskał środki finansowe i rzeczowe na kwotę ,19 zł. W 2008 r. szpital pozyskał dodatkowe środki finansowe i rzeczowe na kwotę ,30 zł. Środki te wydatkowano na inwestycje remontowo-budowlane, m.in. wyremontowano i przeniesiono pracownię USG, rozpoczęto adaptację pomieszczeń pod Poradnię Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW dokonano remontu 3 komór chłodniczych w kuchni szpitalnej i tym samym nastąpiła zmiana czynnika chłodniczego na bardziej ekologiczny, zakończono I etap termomodernizacji pawilonu psychiatrii, zakupiono aparaturę medyczną i samochód sanitarny (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego). Złożono wniosek o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na kwotę ,00 zł. Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków UE, a 15% stanowi wkład własny szpitala. Utworzono Dzienny Odział Rehabilitacji. W roku 2009 zrealizowano II etap zadania termomodernizacji bloku B i C, II etap modernizacji oczyszczalni ścieków, I etap DSO (montaż dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego). Przeniesiono Poradnię Zdrowia Psychicznego do wyremontowanych pomieszczeń w budynku anatomopatologii. Wykonano adaptację pustych pomieszczeń na Poradnię Stomatologiczną, która dotychczas znajdowała się przy ul. Ziemowita. Ze środków pochodzących z dotacji Starostwa Powiatowego wykonano modernizację dróg dojazdowych i parkingów na terenie szpitala oraz remont posadzek na oddziałach szpitalnych. Pozyskane środki finansowe i rzeczowe to kwota ,76 zł. W roku bieżącym zakończyliśmy III etap modernizacji oczyszczalni ścieków, II ostatni etap DSO, rozpoczęliśmy wprowadzanie nowego oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego SIMPLE, rozpoczęliśmy proces gazyfikacji przejście z ogrzewania olejem opałowym na gaz ziemny w kotłowni wodnej i parowej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowia na kwotę zł. (kwota dofinansowania 70%, a 30% to środki własne) na termomodernizację budynków szpitala, którego realizacja nastąpi w roku Rozpoczęliśmy realizację programu rozbudowa i doposażenie SOR oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie. Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania istniejącego oddziału ratunkowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 marca 2007 r., poprzez przebudowę powierzchni wykorzystywanych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wymianę i zakup aparatury i urządzeń dla SOR i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, które będą służyć diagnostyce i leczeniu osób w przypadku zagrożenia utraty życia. W sierpniu 2010 r. zgłosiliśmy przystąpienie szpitala do programu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i jesteśmy w trakcie wprowadzania procedur koniecznych do uzyskania certyfikatu Szpital bez Bólu. Program pozwala wdrożyć i utrzymać standardy przyczyniające się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego u pacjentów naszego szpitalu. Działalność medyczna placówki realizowana jest na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość poszczególnych kontraktów wyznacza ramy bieżącej działalności zakładu. Zakres udzielanych świadczeń pozostaje na niezmienionym od 2007 r. poziomie. Podpisane w 2007 r. umowy z MOW NFZ obowiązywały do końca 2009 r. i zostały przedłużone w drodze aneksu na 2010 r. Coroczne renegocjacje umów zawartych z MOW NFZ skutkowały wzrostem kwoty zobowiązania funduszu począwszy od kwoty ,85 zł. w 2007 r. do kwoty ,40 zł. w 2010 r. W drodze rozlicznych negocjacji w minionych latach udało się uzyskiwać sfinansowanie powstałych nadwykonań. Szpital na podstawie kontraktu z płatnikiem usług Narodowym Funduszem Zdrowia, realizuje ściśle określoną ilość świadczeń medycznych dla pacjentów. Za przekroczenie tej ilości jest karany brakiem bieżącego finansowania nadwykonań kontraktu, co bezpośrednio obciąża finanse szpitala. Jednak w przypadku niepełnego wykonania kontraktu, nie ma możliwości realizacji zaplanowanych przychodów, co bezpośrednio obniża efektywność zakładu. Istotny problem w zarządzaniu placówką stanowi nieadekwatność cen NFZ w stosunku do kosztów świadczonych usług i monopolistyczna pozycja płatnika, której skutkiem jest brak rzeczywistych możliwości negocjacji wysokości i wielkości kontraktów. Fundusz, płacąc za usługi, nie uwzględnia czynników inflacjotwórczych oraz rosnących kosztów leczenia, generowanych wzrostem cen leków, krwi i innych środków medycznych, nośników energii, wprowadzania nowych, bardziej zaawansowanych technologii medycznych, a także kosztów pracy. Dorota Bednarek Kierownik Działu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 8

4 W ramach Stolicy odbyły się... Koncerty Chopinowskie w Giżycach i Niepokalanowie Niedzielne popołudnie spędzone na koncercie Zespołu Instrumentów Dawnych ARS NOVA w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach z całą pewnością można uznać za wyjątkowe i udane. Zespołowi towarzyszyli artyści Warszawskiej Opery Kameralnej Anna Mikołajczyk (sopran) i Grzegorz Zychowicz (bas). Recital w Giżycach to drugie po Kurdwanowie przedsięwzięcie realizowane w ramach koncertu Fryderyk Chopin - źródła i konteksty. Jego zamysłem jest organizowanie koncertów z wykorzystaniem dawnych instrumentów, recitali fortepianowych w małych mazowieckich kościołach, gdzie nigdy dotąd nie miała okazji zabrzmieć muzyka Chopina. W repertuarze znalazły się pieśni, nokturny oraz mazurki oraz utwory ludowe ze zbioru Oskara Kolberga w opracowaniu Jacka Urbaniaka i Krzysztofa Owczynika. Z kolei w niepokalanowskiej Bazylice w niedzielny wieczór 17 października byliśmy świadkami innego, równie wyjątkowego koncertu z muzyką Chopina w tle. Chopin na 5 kontynentach - to tytuł koncertu w ramach Fryderyk Chopin - źródła i konteksty, który odbył się dokładnie w rocznicę śmierci znakomitego kompozytora. To ostatnie wydarzenie chopinowskie projektu Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza Ten niecodzienny i niepowtarzalny koncert według koncepcji artystycznej Marii Pomianowskiej pozostawał w klimacie muzyki etnicznej. Program Chopin na 5 kontynentach to próba spotkania międzykulturowego, którego główną osią są wybrane dzieła wielkiego polskiego kompozytora. Utwory zainspirowane twórczością Chopina to zderzenie instrumentarium etnicznego świata z instrumentami muzyki klasycznej i ludowej Europy. To także spotkanie popularnych tematów muzyki tradycyjnej wielu kontynentów z wybranymi utworami Chopina. Poza etniczną orkiestracją dzieł Kompozytora w programie znalazły się bowiem fuzje tematów chopinowskich z bardzo znanymi melodiami tradycyjnych Chin lub specjalnie skomponowane części nawiązujące do skal i rytmów muzyki Iranu, Indii, Bałkanów, Armenii itd. Organizatorami cyklu koncertów był: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urzędy Gmin Iłów i Teresin, Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Klasztor Ojców Franciszkanów, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Teresiński Ośrodek Kultury. Koncerty poprowadził Igor Pogorzelski. Sochaczewski tydzień z Chopinem i Bachem W tym roku wyjątkowo we wrześniu Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie gościła pianistów z różnych stron świata na XVIII już, Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu. W formule międzynarodowej to już IV edycja Festiwalu. Wszyscy zgodnie przyznają, że poziom wykonań muzyki Chopina i Bacha - bo właśnie utwory tych kompozytorów są grane na Festiwalu - jest z roku na rok wyższy. Wyjątkowo liczna była reprezentacja z zagranicy. Na 46 zgłoszonych uczestników, aż 8 to muzycy spoza naszego kraju. Bardzo silna była ekipa z Wielkiej Brytanii. Gościliśmy Ukrainkę, Hiszpana, Kanadyjczyka. Festiwal cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli w naszym kraju. Na udział zdecydowali się młodzi pianiści z Białegostoku, ze Śląska, Szczecina, Rzeszowa, Torunia, Skierniewic czy Żyrardowa. Zgodnie z regulaminem, wykonawcy występowali w 3 zakresach repertuarowych. Przesłuchania trwały 2 dni. W tegorocznym Festiwalu, aż 26 uczestników znalazło uznanie w oczach jurorów. Formuła sochaczewskiego Festiwalu nie przewiduje miejsc na podium. Od początku organizatorzy przyjęli założenie, że każdy młody pianista, który zasługuje na wyróżnienie musi zostać nagrodzony. Dodatkową nagrodą i wyróżnieniem dla laureatów Festiwalu jest możliwość zaprezentowania swoich pianistycznych umiejętności w Warszawie. Tradycyjnie już głównymi organizatorami Festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie.Do uświetnienia Festiwalu przyczynili się m.in.: marszałek województwa mazowieckiego oraz starosta sochaczewski - fundator stypendium artystycznego dla najlepszego uczestnika z terenu powiatu sochaczewskiego. Pasjonat VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piękne kreacje i wyścig młodych talentów to odzwierciedlenie VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego,,Pasjonat 2010, który odbył się w sobotę 16 października w Sochaczewie. Organizatorem imprezy był: Rafał Karbowiak - założyciel i trener Szkoły i Klubu Tańca,,Pasjonat. Turniej rozpoczął się o godz i trwał do Przez cały dzień mogliśmy obserwować zmagania wielu par w różnych przedziałach wiekowych i aż w 16 kategoriach tanecznych. Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy pary, których efekty wieloletnich ćwiczeń i treningów mogliśmy podziwiać na parkiecie. Obserwując tych młodych ludzi zachwycał nas nie tylko ich talent, ale również determinacja oraz umiejętności aktorskie, dzięki którym można było z łatwością wczuć się w atmosferę każdego tańca. W zawodach brały udział pary z całej Polski, w tym nawet ze Świnoujścia, Gdańska czy Mielca. Nie zabrakło też naszych rodzimych reprezentantów. W turnieju wzięło udział 5 par z sochaczewskiego UKTS Pasjonat, z czego aż 3 stanęły na podium. Nasze pary zajęły następujące miejsca: Mateusz Nowakowski i Adrianna Jaworska - I miejsce w kategorii lat, Mateusz Krysiak i Lidia Ciura - I m. w kategorii powyżej 15 lat, Arkadiusz Ciechaniak i Aleksandra Górecka - II m. w kategorii powyżej 15 lat oraz IV m. w stylu latynoamerykańskim, Krzysztof Musiał i Wiktoria Ertman - IV m. w kategorii powyżej 15 lat, Jakub Okraska i Karolina Sobolewska - VIII m. w kategorii powyżej 15 lat w stylu standardowym oraz VIII m. w stylu latynoamerykańskim. luty listopad

5 Wywiad z Tadeuszem Korysiem starostą sochaczewskim podsumowujący czteroletnią kadencję Zarządu i Rady Powiatu Pracowicie, efektywnie i zgodnie Dobiega końca III kadencja Zarządu i Rady Powiatu. Jak ocenia Pan cztery lata pracy na stanowisku starosty sochaczewskiego? - Myślę, że tą kadencję dla powiatu należy uznać za udaną. Zrealizowaliśmy wiele zadań. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że był to pomyślny czas dla naszego samorządu. Ostrożnie i rozważnie gospodarowaliśmy budżetem powiatu w każdym roku, środki pieniężne wydatkowaliśmy na różne cele. Za nami czas wytężonej pracy, podejmowania konstruktywnych i słusznych dla powiatu decyzji. Zmierzyliśmy się z trudnymi wyzwaniami, inwestycjami o znaczeniu dla całego powiatu. Jednak praca urzędu to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to bieżąca praca wydziałów, jednostek podległych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek powiatowych związanych z pomocą społeczną, oświatą czy sprawy funkcjonowania szpitala powiatowego. Żaden starosta nie powie, że jego kadencja nie była udana, jednak w ostatnich latach zrealizowano naprawdę wiele zadań na terenie powiatu w różnych dziedzinach. - To prawda. Scharakteryzowałbym obecną kadencję trzema słowami: po pierwsze pracowita, po drugie efektywna, po trzecie zgodna. Pracowita, na co dowodem są bardzo liczne projekty i inwestycje. Liczba realizowanych zadań była kilkakrotnie większa niż w poprzedniej kadencji. Efektywna, bo udało nam się osiągnąć w większości wyznaczone cele. Zgodna, bo stworzyliśmy koalicyjny, skuteczny i merytoryczny Zarząd. Największym sukcesem było zrealizowanie ambitnych celów, z których część była przez wielu uważana za niemożliwe do zrealizowania. Jakie więc w tej kadencji były priorytetowe działania powiatu? - Jest kilkanaście miejsc na mapie powiatu, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. Myślę, że mieszkańcy już to doceniają. Nie chcę hierarchizować stawianych celów, ale podkreślić i zaznaczyć, że Zarząd wyznaczył wspólnie strategiczne priorytety na mijające właśnie cztery. Z całą pewnością należało do nich rozwiązanie problemu przeprawy przez mosty na ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Inwestycja powiatowa, więc obecny Zarząd Powiatu postawił sobie za priorytet rozwiązanie ciągnącego się latami problemu. Dziś, w obliczu zamknięcia mostu w Trojanowie, uratowaliśmy część Chodakowa od totalnego paraliżu komunikacyjnego. Z inwestycji kubaturowych należy wymienić oddany 1 września br. do użytku Zespół Szkół w Erminowie. Odważna, a jednocześnie przemyślana decyzja pozwoliła nam spełnić marzenia społeczności tej szkoły - zapewnienie uczniom i kadrze pedagogicznej jak najlepszych warunków nauczania i pracy. Dziś to szkoła na miarę XXI wieku. Duży wysiłek inwestycyjny i olbrzymie pieniądze zarezerwowane w budżecie powiatu przyniosły oczekiwany i ważny społecznie efekt. Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie to kolejne inwestycyjne wyzwanie powiatu, z którym musieliśmy udanie zmierzyć się w tej kadencji. Koszt budowy ZSS i DPS-u wyniósł ok. 12 mln zl. Trudno wymienić wszystkie inwestycje, ale wymienię jeszcze termomodernizację ZS RCKU, czy remont warsztatów przy ZS CKP. Oddzielnym tematem, jeśli chodzi o inwestycje są drogi powiatowe. O tym, jak wiele zrobiliśmy niech świadczą następujące liczby: w 2007 roku na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy niespełna 2 mln zł., w ubiegłym roku prawie 10 mln zł. W tym roku jest to kwota ponad 12,5 mln zł. Łącznie to ponad 60 km nowych nawierzchni dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu a do tego jeszcze chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Chciałbym jeszcze nadmienić o jednej bardzo istotnej zmianie. Niedawno oddaliśmy do użytku nowoczesny i przestronny Wydział Komunikacji i Transportu. Ci, którzy już odwiedzili wydział przy ul. Piłsudskiego a wcześniej bywali przy ul. Ziemowita dostrzegają ogromną różnicę. Oddaliśmy też duży parking wokół urzędu. Jednak czy wszystkie plany i zamierzenia udało się zrealizować? - Nie mogę powiedzieć, że Zarząd Powiatu spełnił wszystkie plany, ale staraliśmy się zrobić jak najwięcej, podejmując nieraz ryzykowne decyzje. Im mniej się robi, tym mniej ryzykuje, ale chyba nie sposób siedzieć w kącie i ostrożnie przyglądać się rzeczywistości. Swoich decyzji nie podejmowaliśmy bez zastanowienia i analizowania dokumentów. Bolączek jest wiele, bo dużo jest do zrobienia w powiecie. Z pewnością stałego nakładu finansowego wymagają nasze powiatowe drogi i mosty. Wspomnę tu choćby o pilnej potrzebie naprawy mostu w Kozłowie Szlacheckim. Na pewno niezbędne są dalsze inwestycje w naszych szkołach i placówkach oświatowych. Są to sprawy bardzo ważne. Czy pozytywnie może Pan powiedzieć o współpracy Zarządu z Radą Powiatu? - Był to okres spokojnej i merytorycznej pracy Rady Powiatu. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, bo mam doświadczenie w pracy samorządowca. W Radzie Powiatu zasiadam trzecią już kadencję i pamiętam, jak na przestrzeni lat ta współpraca wyglądała. Oczywiście, były różne podziały, ale mieściły się one w granicach dobrze rozumianej różnorodności. W Radzie zawsze najważniejsze było dobro powiatu. I dlatego chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za współpracę przewodniczącemu Rady Powiatu i przewodniczącym wszystkich siedmiu komisji w Radzie Powiatu i pozostałym radnym, wicestaroście i członkom Zarządu. Treściwe i konstruktywne rozmowy, debaty, często różne, odrębne opinie na dany temat prowadziły jednak do 10

6 kompromisu, stawiając dobro ogółu ponad wszystko. Skupmy się na chwilę na budżecie powiatu. W jakim stanie zastał Pan finanse powiatu a jak wygląda sytuacja obecnie? - W każdym roku obecnej kadencji Zarząd Powiatu otrzymywał pełne absolutorium od Rady Powiatu a to o czymś świadczy - o aprobacie dla dotychczasowych działań Zarządu. Wykonanie budżetu za rok 2006 stanowiło zł., na koniec września 2010 roku plan wykonania budżetu wynosił zł. Na inwestycje w tym roku wydaliśmy łącznie zł. Zadłużenie powiatu wynosi 19,27% i jest porównywalne z tym, sprzed 4 lat, ale należy przy tym mocno podkreślić milionowe wydatki na inwestycje powiatu i te kubaturowe, i drogowe dokonane w ostatnich latach. Nie chcę przytaczać wielu liczb i porównywać, ale powiem jeszcze o jednym. Wskaźnik inwestycyjny powiatu obecnie jest na poziomie 36,94%, a w 2006 roku był na poziomie 5,4%. By obniżyć koszty przeprowadziliśmy też znaczącą restrukturyzację w urzędzie. Nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Nowa organizacja pracy, połączenie niektórych wydziałów, likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów stworzyły nową jakość, obniżyły koszty utrzymania administracji, nie pogarszając standardów obsługi mieszkańców, a wręcz odwrotnie. Mówi się, że miarą sukcesu samorządów obecnej kadencji jest ilość pozyskiwanych na inwestycje i projekty środków. W jakich dziedzinach i na jakie cele udało się takowe pozyskać? - Na dofinansowanie naszych inwestycji powiatowych, przede wszystkim drogowych otrzymywaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Samorządowego Instrumentu Wspierania Rozwoju Mazowsza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w latach projekt Czas na samodzielność dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pochodzące z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych i osoby niepełnosprawne. Łącznie na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln 800 tys. zł. Bardzo skutecznie zdobywamy środki z UE, zapewniając tym samym szkołom i uczniom uczestnictwo w wielu programach otwierających nowe możliwości efektywniejszego nauczania. Mam tu na myśli trzy projekty oświatowe współfinansowane przez UE w Scharakteryzowałbym obecną kadencję trzema słowami: po pierwsze pracowita, po drugie efektywna, po trzecie zgodna ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opiewające na łączną kwotę prawie 1,5 mln złotych. Wkład własny powiatu w te projekty wyniósł ponad 180 tys. zł. Obecnie Powiatowy Zespół Edukacji realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Projekt podnoszący atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego przewidziany na lata opiewa na kwotę ponad 2 mln 600 tys. zł., przy wkładzie własny powiatu ok. 340 tys. zł. Już wkrótce realizowany będzie kolejny projekt w ZS RCKU. Jego dofinansowane to ok. 780 tys. zł. Z kolei w 2008 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w obszarze Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku. Organem zlecającym było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. POIK otrzymał na ten cel kwotę zł., a na realizację Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej otrzymał zł. Wspomnę jeszcze o jednym projekcie szpitala powiatowego, który realizuje projekt Jest kilkanaście miejsc na mapie powiatu, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. Myślę, że mieszkańcy już to doceniają. Nie chcę hierarchizować stawianych celów, ale podkreślić i zaznaczyć, że Zarząd wyznaczył wspólnie strategiczne priorytety na mijające właśnie cztery. pt. Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie - współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR wynosi zł. Środki finansowe pozyskane z UE przez powiat tylko w 2010 r. stanowiły kwote ponad 12 mln zł. Przykłady te świadczą o skuteczności naszych jednostek w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Ostatni rok to ogromna promocja powiatu pod względem turystycznym i kulturalnym. Rok Chopinowski i realizacja projektu Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza. - Zdecydowanie tak. Stolica Kulturalna Mazowsza to ponad 20 wydarzeń kulturalnych, w tym kilka związanych z Fryderykiem Chopinem. Inauguracja Roku Chopinowskiego na Mazowszu odbyła się właśnie w naszym powiecie w Brochowie a uroczystość transmitowana była w TVP Info. W ocenie jurorów z Urzędu Marszałkowskiego nasz powiat przedstawił najlepszą ofertę działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego. Mogliśmy pokazać szerokiej publiczności znakomitych artystów, w tym rodzime zespoły. Było coś dla melomanów muzyki Chopina, ale i spotkania z muzyką rozrywkową czy etniczną. Nie zabrakło wydarzeń cyklicznych, jak Targi Rolne i Przedsiębiorczości, Wielkanoc na Mazowszu, rodzinny rajd rowerowy, czy sztafetowe biegi przełajowe z okazji święta Niepodległości. Corocznie uczestniczymy w Dożynkach Województwa Mazowieckiego, nawiązaliśmy współpracę z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Wprowadziliśmy do kalendarza imprez nowe przedsięwzięcia jak choćby Powiatowe Spotkania z Kulturą czy Festiwal Miodu Ziemi Sochaczewskiej. A do tego należy wymienić konkursy organizowane dla uczniów sochaczewskich szkół: fotograficzny, dziennikarski, plastyczny czy recytatorski. Rok 2010 jest wyjątkowo pracowity dla Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. A należy nadmienić, że wszystkie zaplanowane imprezy odbywały się zgodnie z planem, tylko jeden koncert musieliśmy przełożyć, ale wynikało to z trwającej żałoby narodowej. Tym większe słowa uznania kieruję do dyrektora Wydziału Promocji i podległych mu pracowników, bo obok organizacji tylu dodatkowych imprez realizują bardzo dobrze bieżące zadania wynikające z regulaminu zadań pracy Wydziału, w tym m.in. wydawanie biuletynu informacyjnego Starostwa, zarządzanie stroną internetową. To przykład, że oprócz spraw gospodarczych, samorząd powiatowy potrafi zadbać o rozwój równie ważnych wartości duchowych i intelektualnych. Anna Syperek luty listopad

7 Był dialog i współpraca W ciągu czterech lat władze powiatu sochaczewskiego podejmowały współpracę z naprawdę trudną dziś, do policzenia ilością instytucji, urzędów czy stowarzyszeń. Ale nie o statystykę chyba tu chodzi. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, m.in. inwestycji, imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych, konferencji czy realizację projektów. Przy wielu z nich współpracowaliśmy m.in. z Radą Powiatową Mazowieckiej Izby Rolnej, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddziałem w Bielicach, Powiatową Izbą Gospodarczą, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki czy Powiatowym Kołem Pszczelarzy. Współpraca z departamentami, jednostkami, wydziałami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czy Samorządu Województwa Mazowieckiego na przestrzeni ostatnich lat układała się pozytywnie. Były czasem trudne rozmowy, gdy chodziło o finanse, Gala Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat - Chabrowy Dworek 2009 ale i otrzymana pomoc merytoryczna czy aktywny współudział przy realizacji różnych przedsięwzięć były dla nas bezcenne. Dzięki wsparciu mogliśmy zrealizować znaczną część inwestycji, w tym drogowych na terenie całego powiatu. - Jeśli chodzi o samorządy lokalne to chciałbym jako przykład dobrej współpracy wskazać na zawiązane Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, którego celem nadrzędnym jest wspieranie polityki zdrowotnej, głównie poprzez wspomaganie działalności i pomoc finansową oraz rzeczową na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - wymienia starosta Tadeusz Koryś. Idea ta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem przez władze samorządowe miasta i gmin naszego powiatu. Wszystkie podjęły uchwały o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia. Powiat podpisał też wiele więcej niż w poprzedniej kadencji umów partnerskich pomiędzy z samorządami gmin powiatu przy realizacji inwestycji drogowych. - A jeśli chodzi o współpracę z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi to chciałbym wspomnieć o podpisanym 10 grudnia 2009 roku Porozumieniu na rzecz współpracy międzysektorowej w powiecie sochaczewskim między samorządowcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Jego podpisanie to efekt współpracy przy projekcie pn. Jeden powiat - 12 trzy sektory - wspólna sprawa dotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, gdzie jednym z trzech partnerów był właśnie nasz samorząd - nadmienia starosta. Celem Porozumienia było stworzenie międzysektorowej platformy współpracy, służącej harmonijnej kooperacji sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego. Nie tak dawno temu w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych wyrobami kulinarnymi Mazowsza pn. Promocja regionu poprzez produkt tradycyjny i regionalny. Jego współorganizatorami było kilka podmiotów: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. - To kolejny przykład, że staraliśmy się podejmować dialog z różnymi Szkolenie pn. Promocja regionu poprzez produkt tradycyjny i regionalny sektorami, instytucjami ponad podziałami i mimo różnych poglądów politycznych - reasumuje starosta. Z wymienionymi powyżej urzędami organizowaliśmy razem niejednokrotnie i Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, i Dożynki Powiatowe i inne imprezy sportowe, czy kulturalne. Naszymi partnerami byli też proboszczowie parafii z terenu powiatu jak choćby przy imprezie promocyjno-wystawienniczej Wielkanoc na Mazowszu, Dożynkach Powiatowych czy np. zawodach crossowych w Kurdwanowie. W ostatnim Ostatnia z konferencji Sochaczewskiego Partnerstwa Lokalnego czasie wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowaliśmy koncerty w niepokalanowskiej bazylice oraz kościołach w Giżycach i Kurdwanowie. Wiele przedsięwzięć kulturalnych udało się podjąć dzięki przychylności dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Teresińskiego Ośrodka Kultury. Z kolei w październiku br. zakończyliśmy cykl sześciu konferencji pn. Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie powiatu sochaczewskiego. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network udało nam się stworzyć platformę wymiany doświadczeń wszystkich, którzy chcą działać na rzecz rozwoju społecznogospodarczego naszego powiatu: przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jak wiadomo nie ma własnego ośrodka kultury, a nasz gminny dom kultury organizuje nie tylko o zasięgu gminnym imprezy, ale i ogólnopolskim jak Festiwal Kolęd i Pastorałek, stąd też od kilku lat współpraca między nami a Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki jest tak obszerna i owocna - mówi dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski. - W 2008 roku zostaliśmy docenieni przez Kapitułę IV edycji konkursu Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat w kategorii inicjatywa właśnie za Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Z rąk jednego ze współorganizatorów starosty sochaczewskiego otrzymaliśmy okazałą statuetkę. Była to dla nas nobilitacja i radość za docenienie i uznanie naszego wkładu w kreowanie kultury na Ziemi Sochaczewskiej. Współorganizowaliśmy wspólnie wiele projektów kulturalnych. Zawsze możemy liczyć na wsparcie czy to finansowe, rzeczowe lub merytoryczne ze strony Starostwa. W tym roku z dumą możemy pochwalić się, że nasz Ośrodek Kultury uczestniczy w projekcie Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Życzyłbym innym ośrodkom kultury tak pozytywnej i efektywnej współpracy, jaka jest między naszą placówką a władzami samorządu powiatowego - dodaje M. Cieśniewski.

8 Wydział Teologiczny w Niepokalanowie Otwarcie Ośrodka Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydziału Teologicznego i inauguracja Roku Akademickiego w Niepokalanowie to wyjątkowe wydarzenie i historyczna data. Dzień Edukacji w powiecie 41 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum wręczono podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej stypendia starosty sochaczewskiego w roku szkolnym 2010/2011 za I semestr, za bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. Nagrody starosty otrzymali również nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych podległych powiatowi. W uroczystości, która miała miejsce 11 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie uczestniczyli dyrektorzy, Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego - pod takim tytułem realizowany jest obecnie projekt Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie na lata października br. 27 osób rozpoczęło naukę mariologii na wydziale teologicznym UKSW w Niepokalanowie. Są to studia podyplomowe i doktoranckie. Placówka będzie zajmowała się pogłębianiem wiedzy teologicznej o Najświętszej Maryi Pannie. Jak zaznaczał dziekan wydziału teologicznego ks. prof. Stanisław Dziekoński decyzją senatu UKSW powstał ośrodek naukowo badawczy Kolbianum w Niepokalanowie. Kierownikiem Instytutu został o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. Msza św. inauguracyjna w Niepokalanowie, rozpoczynająca uroczystości, została odprawiona w kaplicy Ośrodka a wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. Stefano Cecchin franciszkanin, sekretarz Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. W tym uroczystym wydarzeniu udział wziął m.in. starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. - W życiu każdej społeczności są daty i wydarzenia szczególne. I do takich z pewnością należy dzisiejsza uroczystość. Od dziś rozpoczyna się nowy rozdział w historii niepokalanowskiego sanktuarium. Nie ma chyba bardziej właściwego miejsca, jak Niepokalanów, bo to od pierwszego dnia istnienia jest miejsce kultu nauczyciele, uczniowie i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz władze powiatu. Stypendia starosty otrzymało 26 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, po 3 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespołu Szkół im. Jak zwiększyć potencjał szkół zawodowych Najświętszej Marii Panny. Kultu, który ma w naszym kraju prawie tysiącletnią tradycję. (...) Otwarcie wydziału w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego właśnie tu, w murach założonego przez ojca Maksymiliana Kolbe klasztoru, jest wypełnieniem duchowego testamentu. Jest najwspanialszym epitafium i najpiękniejszym pomnikiem, jaki mógł powstać dla upamiętnienia Franciszkanina Kolbe i Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Wyszyńskiego. Jestem głęboko przekonany, że otwierana nowa karta w dziejach sanktuarium, dzięki wytrwałej pracy wykładowców i studentów, oraz zaangażowaniu Ojców Franciszkanów, będzie kontynuacją dzieła św. Maksymiliana Kolbe i wotum wdzięczności za ofiarę jego życia - mówił podczas uroczystości starosta Tadeusz Koryś. Kolbianum to jedyny w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, a także jeden z trzech znaczących ośrodków mariologicznych w świecie obok rzymskich uczelni: Marianum i Antonianum. J. Iwaszkiewicza oraz 5 z Zespołu Szkół w Teresinie i 1 uczeń Zespołu Szkół w Erminowie. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia, który skierowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Konferencja inaugurująca projekt współfinansowana ze środków UE w ramach EFS odbyła się w Domu Bankietowym Arkadia w Sochaczewie 18 października. W ramach projektu przewidziano dla uczniów zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych dla uczniów mających problemy w nauce i wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia; zajęcia pozalekcyjne z matematyki, geografii, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów pragnących pogłębić dotychczasową wiedzę z danego zakresu przedmiotów. Przewidziano również warsztaty psychologiczno-pedagogiczne Akademia Liderów w ramach bloku rozwoju osobistego, komunikacji czy doskonalenia zawodowego oraz warsztaty językowe Licencja na lepszą przyszłość z języka angielskiego przygotowujące uczniów do uzyskania certyfikatu Cambridge ESOL. Projekt skierowany jest do następujących szkół: ZS RCKU, ZS CKP, ZS im. J. Iwaszkiewicza i ZS w Teresinie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie z każdej klasy na początku każdego roku szkolnego. Wsparciem zostanie objętych ok uczniów szkół zawodowych - techników i zasadniczych szkół zawodowych. Łączny budżet projektu wynosi ponad 2 mln 600 tys. zł. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej luty listopad

9 Pasja w fotografii Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna - pod takim hasłem odbywał się ogłoszony już po raz piąty konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem był Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Uroczyste podsumowanie wyników konkursu na szczeblu powiatu sochaczewskiego miało miejsce 28 września w sali konferencyjnej Starostwa. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych i patriotycznych. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach tematycznych: ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze, architektura zabytkowa: dwory, pałace, architektura sakralna itp. oraz zabytki techniki. W konkursie uczestniczyły następujące szkoły gimnazjalne: Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, Gimnazjum Powiatowe, Gimnazjum w Iłowie, Szymanowie, Wyczółkach, Lasocinie oraz szkoły ponadgimanzjalne: ZS RCKU, Tam, gdzie bywał Chopin W Brochowie i Żelazowej Woli odbyła się konferencja Chopin od projektu di realizacji zorganizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędów Gmin w Brochowie i Sochaczewie. Konferencja naukowa była podsumowaniem i prezentacją prac konserwatorskich oraz restauratorskich, jakie wykonano w miejscach związanych z życiem i twórczością kompozytora: Brochowie i Żelazowej Woli. Działania konserwatorskie dotyczyły miejsca urodzenia naszego kompozytora Fryderyka Chopina, jak również kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, gdzie Chopin został ochrzczony. 50 lat Iwaszkiewicza Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza to wydarzenie ważne dla społeczności uczniowskiej i rady pedagogicznej tej szkoły. Uroczystości, które miały miejsce 15 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie połączone zostały z wręczeniem nowego sztandaru oraz świętem patrona szkoły. W uroczystości udział wziął m.in. starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, który w 14 Po cyklu wykładów w Brochowie goście udali się do Żelazowej Woli, gdzie w sali konferencyjnej omawiano rewaloryzację parku, mówiono o ochronie i dostępności inwestycyjnej terenu Muzeum Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Przedstawiono wyniki badań i sondaży archeologicznych. Po prelekcjach, w Dworku Urodzenia Fryderyka Chopina goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Jerzego Sterczyńskiego, profesora Akademii Muzycznej w Warszawie, dziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów a następnie udali się na zwiedzanie modernistycznego, odnowionego parku w Żelazowej Woli. - Cieszę się, że mogliśmy być współorganizatorem tej konferencji. Fryderyk Chopin to imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Sochaczewie gratulował dyrektor szkoły Hannie Boneckiej oraz kadrze pedagogicznej ZS CKP, MOK - filia Chodaków. Łącznie na konkurs wpłynęło 120 prac fotograficznych. Komisja postanowiła przyznać nagrody: Izabeli Grabiec uczennicy Gimnazjum Powiatowego w Sochaczewie w kategorii zabytki techniki za pomysł, kolorystykę i uchwycenie walki fioletu z żółcią; Julii Nagłowskiej uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii zabytki architektury za świetnie zaakcentowaną kompozycję i dobre jej rozłożenie; Agacie Banaszek uczennicy Gimnazjum w Iłowie w kategorii zjawiska przyrodnicze za impresję świetlną i głębię ostrości; Piotrowi Gołębiowskiemu z grupy oto FOTO (MOK filia Chodaków) w kategorii przyroda za uchwycenie ulotności chwili. Wyróżnienia zaś przyznano: Ewelinie Kupiec uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii zabytki techniki za fotografię posiadającą tajemnicę oraz dobrze i sensownie rozłożone napięcie; Szymonowi Gorgis uczniowi Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii architektura zabytkowa za uchwycenie uciekających linii i dobrą kompozycję; Agacie Banaszek uczennicy Gimnazjum w Iłowie w kategorii przyroda za fotografię przedstawiającą bociana na rozległej łące; Aleksandrze Szadkowskiej z grupy oto FOTO w kategorii krajobrazy za ciekawe zdjęcie i ukazanie polskiego klimatu krajoznawczego. światowa marka, a że urodził się na Ziemi Sochaczewskiej to dla nas wyróżnienie. Zarówno kościół w Brochowie, jak i dworek i park w Żelazowej Woli to miejsca szczególne na mapie Mazowsza i Polski, to miejsca, które odwiedzają turyści z całego świata, dlatego trzeba podkreślać ich znaczenie i wagę - mówił po konferencji starosta Tadeusz Koryś. znaczących osiągnięć edukacyjnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej, życzył wszelkiej pomyślności, spełnienia planów, marzeń i jak najwięcej zadowolenia. - Od 50 lat jesteście obecni w życiu społeczności lokalnej. Wiele pokoleń zdobywało w tej szkole wiedzę i umiejętności, kształtowało swój charakter, rozwijało talenty i zdolności. Niech Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycielskiej zawsze towarzyszy wdzięczność uczniów, szacunek rodziców i uznanie mieszkańców - mówił starosta.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ważny jest każdy głos

Ważny jest każdy głos Ważny jest każdy głos www.powiat.sochaczew.pl Nie pytajcie co wasz kraj może zrobić dla was, tylko co wy możecie zrobić dla waszego kraju. John F. Kennedy Szanowni Państwo, Przed nami wybory samorządowe.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Projekt z dnia 5 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015 Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata 2014-2018 Informacja z realizacji za rok 2015 W zakresie rozwój gospodarki i pozyskiwanie funduszy: Władze Powiatu Łobeskiego za cel nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 98/468/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2006 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł B U D Ż E T P O W I A T U 126.845.237,33 zł A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 32.710.798,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000.000,00

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. ( 1 i 2 uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz. 1870 UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r.

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r. KURS NA PRZYSZŁOŚĆ Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016 Gdynia, 12 października 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. OBSZARY STRATEGICZNE 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo