Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku"

Transkrypt

1 Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie i Domu Pomocy Społecznej w Mlodzieszynie. Jedna inwestycja została zrealizowana i służy uczniom oraz nauczycielom, druga dobiega końca. Inwestycje te pochłonęły ok. 12 mln zł. dzieci i pracowników Zespołu Szkół z ul. Ziemowita w Sochaczewie stała się jednym z priorytetów. Stąd też podjęliśmy decyzję o przeniesieniu placówki, która nie spełniała żadnych wymogów bezpieczeństwa, ani nie zapewniała podstawowych standardów nauczania - do Erminowia. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dotychczasowe warunki techniczne i bytowe utrudniały prace dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Największą bolączką szkoły był brak miejsca na prowadzenie zajęć specjalistycznych. Dotrzymaliśmy słowa danego dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom a przede wszystkim uczniom i ich rodzicom - dodaje starosta. Zespół Szkół w Erminowie - Przestronne klasy, szerokie korytarze, winda oraz dużo przestrzeni wokół to atuty nowej szkoły - na te efekty nie czekaliśmy długo - wymienia starosta Tadeusz Koryś. - Samorząd gminy Rybno zdecydował się przekazać powiatowi działkę wraz z budynkami po byłej Szkole Podstawowej w Erminowie pod lokalizację ZSS. 5 lutego 2009 r. minął termin składania ofert na adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół w Erminowie, 13 maja 2009 r. podpisana został umowa z wykonawcą - firmą PPHU OKNO-BUD z Sochaczewa i tego samego dnia nastąpiło przekazanie placu budowy, a 1 września br. uczestniczyliśmy w uroczystym i historycznym momencie - rozpoczęciu roku szkolnego w erminowskiej szkole - kontynuuje starosta. Nowa powiatowa placówka oświatowa to bardzo nowoczesna szkoła. W pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych, z bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Nowej funkcjonalności dotychczasowemu budynkowi w Erminowie nadała jego rozbudowa - od fundamentów i ścian do wykonania kompletnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnych. Realizacja powiatowej inwestycji obejmowała również Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie Bariery architektoniczne, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, małe, kilkuosobowe pokoje - w tak trudnych warunkach mieszkają jeszcze pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej z ul. Gawłowskiej, choć w zabytkowym dworku i okalającym go pięknym parku. budowę nowej kotłowni, wykonanie prac porządkowych oraz nader istotne, zagospodarowanie terenu wokół. - Dla Zarządu Powiatu obecnej kadencji sprawa stworzenia europejskich warunków dla 6 W 2007 roku samorząd powiatu sochaczewskiego zakupił działkę - nieruchomość w Młodzieszynie o powierzchni 8 tys. m 2 z budynkiem po byłym prewentorium z przeznaczeniem na budowę w tym miejscu DPS-u. Powodem przystąpienia do realizacji tej inwestycji było stosowne rozporządzenie, które zakłada, że placówki pomocy społecznej nie powinny przyjmować nowych pensjonariuszy w miejscach do tego nieprzystosowanych, nie spełniających wymogów sanitarnych, standardów unijnych. Obecnie w Młodzieszynie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Oddany budynek DPS-u stanowić będzie 2 665,18 m 2 powierzchni użytkowej a 1 614,30 m 2 powierzchni zabudowy. Cała nieruchomość została zabudowana trzema obiektami, każdy z nich będzie spełniał inną funkcję. Budynek istniejącego prewentorium został zaadoptowany na cele biurowe oraz administracyj-

2 ne i połączony z budynkiem gospodarczym. Największy, główny budynek mieszkalny przeznaczony jest dla ok. 95 pensjonariuszy. Pokoje zgodnie z wytycznymi będą 1-2 i 3-osobowe. - Inwestycja w Młodzieszynie stanowiąca ogólny koszt ok. 6 mln złotych to dobrze ulokowane i z pewnością nie zmarnowane pieniądze. Spełniać będzie unijne wymogi, a pensjonariusze zamieszkają w komfortowych, nie krępujących i ograniczających ich warunkach. Do tego otoczenie - las, mikroklimat z pewnością wpłynie korzystnie na samopoczucie i będzie swoistą tlenoterapią - wymienia Zbigniew Pakuła przewodniczący komisji budżetowej przy Radzie Powiatu. - Dziś za wsparcie, zrozumienie i przychylność w realizacji tych dwóch inwestycji pragnę bardzo podziękować radnym obecnej Rady Powiatu - mówi starosta T. Koryś. Sprawnie i nowocześnie Na początku kadencji starosta sochaczewski zapowiedział zmiany w restrukturyzacji urzędu, którym kieruje. Zmiany te miały na celu obniżenie kosztów utrzymania administracji a tym samym usprawnienie funkcjonowania Starostwa oraz samej obsługi interesantów. - Restrukturyzacja ma tylko wtedy sens i przynosi zakładane efekty, kiedy przeprowadzana jest kompleksowo, strukturalnie. Dlatego nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Oczywiście, nowa organizacja pracy, połączenie niektórych wydziałów, likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów stworzyły nową jakość, obniżyły koszty utrzymania administracji, nie pogarszając standardów obsługi mieszkańców - podkreśla starosta Tadeusz Koryś. Jednakże to tylko niewielka część oszczędności. Dla sprawnego funkcjonowania powiatu i zabezpieczenia podstawowych Wydział Komunikacj i Transportu Stypendia dla zdolnych W czerwcu 2008 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Od tej pory stypendium przyznawane jest bowiem w następujących kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Powiat sochaczewski poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomaga w ten sposób młodym osobom w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Stypendium starosty sochaczewskiego za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz bardzo dobre wyniki w nauce promuje osiągnięcia edukacyjne uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stanowi dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień. Zmiany dotychczas obowiązującego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczą m.in. włączenia do grona osób ubiegających się o stypendium uczniów szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski, ale zamieszkałych również poza terenem powiatu sochaczewskiego, objęcia programem stypendialnym uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez powiatu czy sposobu wypłaty stypendium. Dotychczas system stypendialny obejmował szkoły tylko ponadgimanzjalne, a jest jeszcze Zespół Szkół Specjalnych, który ma gimnazjum i szkołę podstawową, podobnie jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Jest też Gimnazjum Powiatowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina. Ponadto, corocznie starosta sochaczewski przyznaje roczne stypendium dla najlepszego uczestnika z powiatu sochaczewskiego w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu. Parking przy Starostwie Powiatowym potrzeb inwestycyjnych i bytowych jednostek powiatu konieczne było zapoczątkowanie restrukturyzacji finansowej. Pomysł na rozłożenie zadłużenia w czasie przy nie zmienionych kosztach obsługi spotkał się z uznaniem samorządów i był przedstawiany np. na forum samorządowym Polskiej Agencji Prasowej jako dobry przykład wychodzenia powiatów z trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu, wydawać by się mogło, prostemu zabiegowi, uwolniliśmy dodatkowe pieniądze na inwestycje. W wyniku wprowadzonych zmian powstała oddzielna jednostka - Powiatowy Zespół Edukacji, połączono wydziały Starostwa. Przystąpiono do remontu budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego (parter i dwa piętra). Dzięki temu rozwiązaniu zarówno Wydział Komunikacji i Transportu, jak i Architektury i Budownictwa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały przeniesione z ul. Ziemowita na Piłsudskiego. Przy okazji remontu części internatu, w którym obecnie znajduje się jeden z najnowocześniejszych Wydziałów Komunikacji w Polsce wyremontowana została sala konferencyjna Starostwa, z której również korzysta szkoła - ZS RCKU. Prace remontowo-budowlane części urzędu (po internacie), które rozpoczęto w październiku 2009 roku zakończono w czerwcu br. polegały przede wszystkim na przebudowie pomieszczeń na potrzeby wspomnianego już Wydziału Komunikacji. Nowe pomieszczenia, a głównie sala obsługi interesanta - operacyjna robi dziś na wielu imponujące wrażenie, jest komfortowa i przestronna a przede wszystkim bardzo funkcjonalna. Pracę usprawnia elektroniczny system kolejkowy, który został wzbogacony o przywoływanie głosowe. Dodatkowo, by podnieść poziom obsługi interesantów całego urzędu, na tyłach budynku został zagospodarowany duży plac na miejsca postojowe. 7

3 4 lata z działalności Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Szpital liczy zyski Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie świadczy usługi medyczne dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego w zakresie opieki krótko i długoterminowego lecznictwa zamkniętego, pomocy doraźnej stacjonarnej i wyjazdowej, diagnostyki, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz stomatologii. W naszej strukturze funkcjonuje również, dobrze wyposażony w sprzęt medyczny dział diagnostyki medycznej. Dysponujemy również nowoczesnym, spełniającym standardy europejskie lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań całodobowo. Główne źródło naszego przychodu 97% stanowią umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych, pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych na rzecz podmiotów, z którymi mamy zawarte umowy. W swojej działalności mamy zachowaną pełną płynność finansową. Za 2007 r. szpital osiągnął zysk ,32 zł., za 2008 r ,60 zł., a za 2009 r ,70 zł. Dzięki zachowanej płynności finansowej szpital angażuje środki własne, jak również pozyskuje środki unijne na inwestycje budowlane i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. W 2007 r. z Urzędu Marszałkowskiego szpital otrzymał środki na zakup karetki R, 2 ambulansów, mammografu, aparatu RTG przewoźnego, aparatu do znieczulenia ogólnego. Zakończono realizację projektu modernizacja oczyszczalni ścieków I etap, wykonano adaptację pomieszczeń oddziału psychiatrycznego na pododdział detoksykacji, wyremontowano pomieszczenia poradni gastroenterologicznej. Ogółem szpital pozyskał środki finansowe i rzeczowe na kwotę ,19 zł. W 2008 r. szpital pozyskał dodatkowe środki finansowe i rzeczowe na kwotę ,30 zł. Środki te wydatkowano na inwestycje remontowo-budowlane, m.in. wyremontowano i przeniesiono pracownię USG, rozpoczęto adaptację pomieszczeń pod Poradnię Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW dokonano remontu 3 komór chłodniczych w kuchni szpitalnej i tym samym nastąpiła zmiana czynnika chłodniczego na bardziej ekologiczny, zakończono I etap termomodernizacji pawilonu psychiatrii, zakupiono aparaturę medyczną i samochód sanitarny (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego). Złożono wniosek o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na kwotę ,00 zł. Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków UE, a 15% stanowi wkład własny szpitala. Utworzono Dzienny Odział Rehabilitacji. W roku 2009 zrealizowano II etap zadania termomodernizacji bloku B i C, II etap modernizacji oczyszczalni ścieków, I etap DSO (montaż dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego). Przeniesiono Poradnię Zdrowia Psychicznego do wyremontowanych pomieszczeń w budynku anatomopatologii. Wykonano adaptację pustych pomieszczeń na Poradnię Stomatologiczną, która dotychczas znajdowała się przy ul. Ziemowita. Ze środków pochodzących z dotacji Starostwa Powiatowego wykonano modernizację dróg dojazdowych i parkingów na terenie szpitala oraz remont posadzek na oddziałach szpitalnych. Pozyskane środki finansowe i rzeczowe to kwota ,76 zł. W roku bieżącym zakończyliśmy III etap modernizacji oczyszczalni ścieków, II ostatni etap DSO, rozpoczęliśmy wprowadzanie nowego oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego SIMPLE, rozpoczęliśmy proces gazyfikacji przejście z ogrzewania olejem opałowym na gaz ziemny w kotłowni wodnej i parowej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowia na kwotę zł. (kwota dofinansowania 70%, a 30% to środki własne) na termomodernizację budynków szpitala, którego realizacja nastąpi w roku Rozpoczęliśmy realizację programu rozbudowa i doposażenie SOR oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie. Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania istniejącego oddziału ratunkowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 marca 2007 r., poprzez przebudowę powierzchni wykorzystywanych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wymianę i zakup aparatury i urządzeń dla SOR i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, które będą służyć diagnostyce i leczeniu osób w przypadku zagrożenia utraty życia. W sierpniu 2010 r. zgłosiliśmy przystąpienie szpitala do programu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i jesteśmy w trakcie wprowadzania procedur koniecznych do uzyskania certyfikatu Szpital bez Bólu. Program pozwala wdrożyć i utrzymać standardy przyczyniające się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego u pacjentów naszego szpitalu. Działalność medyczna placówki realizowana jest na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość poszczególnych kontraktów wyznacza ramy bieżącej działalności zakładu. Zakres udzielanych świadczeń pozostaje na niezmienionym od 2007 r. poziomie. Podpisane w 2007 r. umowy z MOW NFZ obowiązywały do końca 2009 r. i zostały przedłużone w drodze aneksu na 2010 r. Coroczne renegocjacje umów zawartych z MOW NFZ skutkowały wzrostem kwoty zobowiązania funduszu począwszy od kwoty ,85 zł. w 2007 r. do kwoty ,40 zł. w 2010 r. W drodze rozlicznych negocjacji w minionych latach udało się uzyskiwać sfinansowanie powstałych nadwykonań. Szpital na podstawie kontraktu z płatnikiem usług Narodowym Funduszem Zdrowia, realizuje ściśle określoną ilość świadczeń medycznych dla pacjentów. Za przekroczenie tej ilości jest karany brakiem bieżącego finansowania nadwykonań kontraktu, co bezpośrednio obciąża finanse szpitala. Jednak w przypadku niepełnego wykonania kontraktu, nie ma możliwości realizacji zaplanowanych przychodów, co bezpośrednio obniża efektywność zakładu. Istotny problem w zarządzaniu placówką stanowi nieadekwatność cen NFZ w stosunku do kosztów świadczonych usług i monopolistyczna pozycja płatnika, której skutkiem jest brak rzeczywistych możliwości negocjacji wysokości i wielkości kontraktów. Fundusz, płacąc za usługi, nie uwzględnia czynników inflacjotwórczych oraz rosnących kosztów leczenia, generowanych wzrostem cen leków, krwi i innych środków medycznych, nośników energii, wprowadzania nowych, bardziej zaawansowanych technologii medycznych, a także kosztów pracy. Dorota Bednarek Kierownik Działu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 8

4 W ramach Stolicy odbyły się... Koncerty Chopinowskie w Giżycach i Niepokalanowie Niedzielne popołudnie spędzone na koncercie Zespołu Instrumentów Dawnych ARS NOVA w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach z całą pewnością można uznać za wyjątkowe i udane. Zespołowi towarzyszyli artyści Warszawskiej Opery Kameralnej Anna Mikołajczyk (sopran) i Grzegorz Zychowicz (bas). Recital w Giżycach to drugie po Kurdwanowie przedsięwzięcie realizowane w ramach koncertu Fryderyk Chopin - źródła i konteksty. Jego zamysłem jest organizowanie koncertów z wykorzystaniem dawnych instrumentów, recitali fortepianowych w małych mazowieckich kościołach, gdzie nigdy dotąd nie miała okazji zabrzmieć muzyka Chopina. W repertuarze znalazły się pieśni, nokturny oraz mazurki oraz utwory ludowe ze zbioru Oskara Kolberga w opracowaniu Jacka Urbaniaka i Krzysztofa Owczynika. Z kolei w niepokalanowskiej Bazylice w niedzielny wieczór 17 października byliśmy świadkami innego, równie wyjątkowego koncertu z muzyką Chopina w tle. Chopin na 5 kontynentach - to tytuł koncertu w ramach Fryderyk Chopin - źródła i konteksty, który odbył się dokładnie w rocznicę śmierci znakomitego kompozytora. To ostatnie wydarzenie chopinowskie projektu Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza Ten niecodzienny i niepowtarzalny koncert według koncepcji artystycznej Marii Pomianowskiej pozostawał w klimacie muzyki etnicznej. Program Chopin na 5 kontynentach to próba spotkania międzykulturowego, którego główną osią są wybrane dzieła wielkiego polskiego kompozytora. Utwory zainspirowane twórczością Chopina to zderzenie instrumentarium etnicznego świata z instrumentami muzyki klasycznej i ludowej Europy. To także spotkanie popularnych tematów muzyki tradycyjnej wielu kontynentów z wybranymi utworami Chopina. Poza etniczną orkiestracją dzieł Kompozytora w programie znalazły się bowiem fuzje tematów chopinowskich z bardzo znanymi melodiami tradycyjnych Chin lub specjalnie skomponowane części nawiązujące do skal i rytmów muzyki Iranu, Indii, Bałkanów, Armenii itd. Organizatorami cyklu koncertów był: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urzędy Gmin Iłów i Teresin, Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Klasztor Ojców Franciszkanów, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Teresiński Ośrodek Kultury. Koncerty poprowadził Igor Pogorzelski. Sochaczewski tydzień z Chopinem i Bachem W tym roku wyjątkowo we wrześniu Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie gościła pianistów z różnych stron świata na XVIII już, Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu. W formule międzynarodowej to już IV edycja Festiwalu. Wszyscy zgodnie przyznają, że poziom wykonań muzyki Chopina i Bacha - bo właśnie utwory tych kompozytorów są grane na Festiwalu - jest z roku na rok wyższy. Wyjątkowo liczna była reprezentacja z zagranicy. Na 46 zgłoszonych uczestników, aż 8 to muzycy spoza naszego kraju. Bardzo silna była ekipa z Wielkiej Brytanii. Gościliśmy Ukrainkę, Hiszpana, Kanadyjczyka. Festiwal cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli w naszym kraju. Na udział zdecydowali się młodzi pianiści z Białegostoku, ze Śląska, Szczecina, Rzeszowa, Torunia, Skierniewic czy Żyrardowa. Zgodnie z regulaminem, wykonawcy występowali w 3 zakresach repertuarowych. Przesłuchania trwały 2 dni. W tegorocznym Festiwalu, aż 26 uczestników znalazło uznanie w oczach jurorów. Formuła sochaczewskiego Festiwalu nie przewiduje miejsc na podium. Od początku organizatorzy przyjęli założenie, że każdy młody pianista, który zasługuje na wyróżnienie musi zostać nagrodzony. Dodatkową nagrodą i wyróżnieniem dla laureatów Festiwalu jest możliwość zaprezentowania swoich pianistycznych umiejętności w Warszawie. Tradycyjnie już głównymi organizatorami Festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie.Do uświetnienia Festiwalu przyczynili się m.in.: marszałek województwa mazowieckiego oraz starosta sochaczewski - fundator stypendium artystycznego dla najlepszego uczestnika z terenu powiatu sochaczewskiego. Pasjonat VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piękne kreacje i wyścig młodych talentów to odzwierciedlenie VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego,,Pasjonat 2010, który odbył się w sobotę 16 października w Sochaczewie. Organizatorem imprezy był: Rafał Karbowiak - założyciel i trener Szkoły i Klubu Tańca,,Pasjonat. Turniej rozpoczął się o godz i trwał do Przez cały dzień mogliśmy obserwować zmagania wielu par w różnych przedziałach wiekowych i aż w 16 kategoriach tanecznych. Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy pary, których efekty wieloletnich ćwiczeń i treningów mogliśmy podziwiać na parkiecie. Obserwując tych młodych ludzi zachwycał nas nie tylko ich talent, ale również determinacja oraz umiejętności aktorskie, dzięki którym można było z łatwością wczuć się w atmosferę każdego tańca. W zawodach brały udział pary z całej Polski, w tym nawet ze Świnoujścia, Gdańska czy Mielca. Nie zabrakło też naszych rodzimych reprezentantów. W turnieju wzięło udział 5 par z sochaczewskiego UKTS Pasjonat, z czego aż 3 stanęły na podium. Nasze pary zajęły następujące miejsca: Mateusz Nowakowski i Adrianna Jaworska - I miejsce w kategorii lat, Mateusz Krysiak i Lidia Ciura - I m. w kategorii powyżej 15 lat, Arkadiusz Ciechaniak i Aleksandra Górecka - II m. w kategorii powyżej 15 lat oraz IV m. w stylu latynoamerykańskim, Krzysztof Musiał i Wiktoria Ertman - IV m. w kategorii powyżej 15 lat, Jakub Okraska i Karolina Sobolewska - VIII m. w kategorii powyżej 15 lat w stylu standardowym oraz VIII m. w stylu latynoamerykańskim. luty listopad

5 Wywiad z Tadeuszem Korysiem starostą sochaczewskim podsumowujący czteroletnią kadencję Zarządu i Rady Powiatu Pracowicie, efektywnie i zgodnie Dobiega końca III kadencja Zarządu i Rady Powiatu. Jak ocenia Pan cztery lata pracy na stanowisku starosty sochaczewskiego? - Myślę, że tą kadencję dla powiatu należy uznać za udaną. Zrealizowaliśmy wiele zadań. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że był to pomyślny czas dla naszego samorządu. Ostrożnie i rozważnie gospodarowaliśmy budżetem powiatu w każdym roku, środki pieniężne wydatkowaliśmy na różne cele. Za nami czas wytężonej pracy, podejmowania konstruktywnych i słusznych dla powiatu decyzji. Zmierzyliśmy się z trudnymi wyzwaniami, inwestycjami o znaczeniu dla całego powiatu. Jednak praca urzędu to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to bieżąca praca wydziałów, jednostek podległych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek powiatowych związanych z pomocą społeczną, oświatą czy sprawy funkcjonowania szpitala powiatowego. Żaden starosta nie powie, że jego kadencja nie była udana, jednak w ostatnich latach zrealizowano naprawdę wiele zadań na terenie powiatu w różnych dziedzinach. - To prawda. Scharakteryzowałbym obecną kadencję trzema słowami: po pierwsze pracowita, po drugie efektywna, po trzecie zgodna. Pracowita, na co dowodem są bardzo liczne projekty i inwestycje. Liczba realizowanych zadań była kilkakrotnie większa niż w poprzedniej kadencji. Efektywna, bo udało nam się osiągnąć w większości wyznaczone cele. Zgodna, bo stworzyliśmy koalicyjny, skuteczny i merytoryczny Zarząd. Największym sukcesem było zrealizowanie ambitnych celów, z których część była przez wielu uważana za niemożliwe do zrealizowania. Jakie więc w tej kadencji były priorytetowe działania powiatu? - Jest kilkanaście miejsc na mapie powiatu, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. Myślę, że mieszkańcy już to doceniają. Nie chcę hierarchizować stawianych celów, ale podkreślić i zaznaczyć, że Zarząd wyznaczył wspólnie strategiczne priorytety na mijające właśnie cztery. Z całą pewnością należało do nich rozwiązanie problemu przeprawy przez mosty na ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Inwestycja powiatowa, więc obecny Zarząd Powiatu postawił sobie za priorytet rozwiązanie ciągnącego się latami problemu. Dziś, w obliczu zamknięcia mostu w Trojanowie, uratowaliśmy część Chodakowa od totalnego paraliżu komunikacyjnego. Z inwestycji kubaturowych należy wymienić oddany 1 września br. do użytku Zespół Szkół w Erminowie. Odważna, a jednocześnie przemyślana decyzja pozwoliła nam spełnić marzenia społeczności tej szkoły - zapewnienie uczniom i kadrze pedagogicznej jak najlepszych warunków nauczania i pracy. Dziś to szkoła na miarę XXI wieku. Duży wysiłek inwestycyjny i olbrzymie pieniądze zarezerwowane w budżecie powiatu przyniosły oczekiwany i ważny społecznie efekt. Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie to kolejne inwestycyjne wyzwanie powiatu, z którym musieliśmy udanie zmierzyć się w tej kadencji. Koszt budowy ZSS i DPS-u wyniósł ok. 12 mln zl. Trudno wymienić wszystkie inwestycje, ale wymienię jeszcze termomodernizację ZS RCKU, czy remont warsztatów przy ZS CKP. Oddzielnym tematem, jeśli chodzi o inwestycje są drogi powiatowe. O tym, jak wiele zrobiliśmy niech świadczą następujące liczby: w 2007 roku na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy niespełna 2 mln zł., w ubiegłym roku prawie 10 mln zł. W tym roku jest to kwota ponad 12,5 mln zł. Łącznie to ponad 60 km nowych nawierzchni dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu a do tego jeszcze chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Chciałbym jeszcze nadmienić o jednej bardzo istotnej zmianie. Niedawno oddaliśmy do użytku nowoczesny i przestronny Wydział Komunikacji i Transportu. Ci, którzy już odwiedzili wydział przy ul. Piłsudskiego a wcześniej bywali przy ul. Ziemowita dostrzegają ogromną różnicę. Oddaliśmy też duży parking wokół urzędu. Jednak czy wszystkie plany i zamierzenia udało się zrealizować? - Nie mogę powiedzieć, że Zarząd Powiatu spełnił wszystkie plany, ale staraliśmy się zrobić jak najwięcej, podejmując nieraz ryzykowne decyzje. Im mniej się robi, tym mniej ryzykuje, ale chyba nie sposób siedzieć w kącie i ostrożnie przyglądać się rzeczywistości. Swoich decyzji nie podejmowaliśmy bez zastanowienia i analizowania dokumentów. Bolączek jest wiele, bo dużo jest do zrobienia w powiecie. Z pewnością stałego nakładu finansowego wymagają nasze powiatowe drogi i mosty. Wspomnę tu choćby o pilnej potrzebie naprawy mostu w Kozłowie Szlacheckim. Na pewno niezbędne są dalsze inwestycje w naszych szkołach i placówkach oświatowych. Są to sprawy bardzo ważne. Czy pozytywnie może Pan powiedzieć o współpracy Zarządu z Radą Powiatu? - Był to okres spokojnej i merytorycznej pracy Rady Powiatu. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, bo mam doświadczenie w pracy samorządowca. W Radzie Powiatu zasiadam trzecią już kadencję i pamiętam, jak na przestrzeni lat ta współpraca wyglądała. Oczywiście, były różne podziały, ale mieściły się one w granicach dobrze rozumianej różnorodności. W Radzie zawsze najważniejsze było dobro powiatu. I dlatego chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za współpracę przewodniczącemu Rady Powiatu i przewodniczącym wszystkich siedmiu komisji w Radzie Powiatu i pozostałym radnym, wicestaroście i członkom Zarządu. Treściwe i konstruktywne rozmowy, debaty, często różne, odrębne opinie na dany temat prowadziły jednak do 10

6 kompromisu, stawiając dobro ogółu ponad wszystko. Skupmy się na chwilę na budżecie powiatu. W jakim stanie zastał Pan finanse powiatu a jak wygląda sytuacja obecnie? - W każdym roku obecnej kadencji Zarząd Powiatu otrzymywał pełne absolutorium od Rady Powiatu a to o czymś świadczy - o aprobacie dla dotychczasowych działań Zarządu. Wykonanie budżetu za rok 2006 stanowiło zł., na koniec września 2010 roku plan wykonania budżetu wynosił zł. Na inwestycje w tym roku wydaliśmy łącznie zł. Zadłużenie powiatu wynosi 19,27% i jest porównywalne z tym, sprzed 4 lat, ale należy przy tym mocno podkreślić milionowe wydatki na inwestycje powiatu i te kubaturowe, i drogowe dokonane w ostatnich latach. Nie chcę przytaczać wielu liczb i porównywać, ale powiem jeszcze o jednym. Wskaźnik inwestycyjny powiatu obecnie jest na poziomie 36,94%, a w 2006 roku był na poziomie 5,4%. By obniżyć koszty przeprowadziliśmy też znaczącą restrukturyzację w urzędzie. Nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Nowa organizacja pracy, połączenie niektórych wydziałów, likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów stworzyły nową jakość, obniżyły koszty utrzymania administracji, nie pogarszając standardów obsługi mieszkańców, a wręcz odwrotnie. Mówi się, że miarą sukcesu samorządów obecnej kadencji jest ilość pozyskiwanych na inwestycje i projekty środków. W jakich dziedzinach i na jakie cele udało się takowe pozyskać? - Na dofinansowanie naszych inwestycji powiatowych, przede wszystkim drogowych otrzymywaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Samorządowego Instrumentu Wspierania Rozwoju Mazowsza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w latach projekt Czas na samodzielność dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pochodzące z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych i osoby niepełnosprawne. Łącznie na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln 800 tys. zł. Bardzo skutecznie zdobywamy środki z UE, zapewniając tym samym szkołom i uczniom uczestnictwo w wielu programach otwierających nowe możliwości efektywniejszego nauczania. Mam tu na myśli trzy projekty oświatowe współfinansowane przez UE w Scharakteryzowałbym obecną kadencję trzema słowami: po pierwsze pracowita, po drugie efektywna, po trzecie zgodna ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opiewające na łączną kwotę prawie 1,5 mln złotych. Wkład własny powiatu w te projekty wyniósł ponad 180 tys. zł. Obecnie Powiatowy Zespół Edukacji realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Projekt podnoszący atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego przewidziany na lata opiewa na kwotę ponad 2 mln 600 tys. zł., przy wkładzie własny powiatu ok. 340 tys. zł. Już wkrótce realizowany będzie kolejny projekt w ZS RCKU. Jego dofinansowane to ok. 780 tys. zł. Z kolei w 2008 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w obszarze Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku. Organem zlecającym było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. POIK otrzymał na ten cel kwotę zł., a na realizację Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej otrzymał zł. Wspomnę jeszcze o jednym projekcie szpitala powiatowego, który realizuje projekt Jest kilkanaście miejsc na mapie powiatu, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. Myślę, że mieszkańcy już to doceniają. Nie chcę hierarchizować stawianych celów, ale podkreślić i zaznaczyć, że Zarząd wyznaczył wspólnie strategiczne priorytety na mijające właśnie cztery. pt. Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie - współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR wynosi zł. Środki finansowe pozyskane z UE przez powiat tylko w 2010 r. stanowiły kwote ponad 12 mln zł. Przykłady te świadczą o skuteczności naszych jednostek w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Ostatni rok to ogromna promocja powiatu pod względem turystycznym i kulturalnym. Rok Chopinowski i realizacja projektu Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza. - Zdecydowanie tak. Stolica Kulturalna Mazowsza to ponad 20 wydarzeń kulturalnych, w tym kilka związanych z Fryderykiem Chopinem. Inauguracja Roku Chopinowskiego na Mazowszu odbyła się właśnie w naszym powiecie w Brochowie a uroczystość transmitowana była w TVP Info. W ocenie jurorów z Urzędu Marszałkowskiego nasz powiat przedstawił najlepszą ofertę działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego. Mogliśmy pokazać szerokiej publiczności znakomitych artystów, w tym rodzime zespoły. Było coś dla melomanów muzyki Chopina, ale i spotkania z muzyką rozrywkową czy etniczną. Nie zabrakło wydarzeń cyklicznych, jak Targi Rolne i Przedsiębiorczości, Wielkanoc na Mazowszu, rodzinny rajd rowerowy, czy sztafetowe biegi przełajowe z okazji święta Niepodległości. Corocznie uczestniczymy w Dożynkach Województwa Mazowieckiego, nawiązaliśmy współpracę z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Wprowadziliśmy do kalendarza imprez nowe przedsięwzięcia jak choćby Powiatowe Spotkania z Kulturą czy Festiwal Miodu Ziemi Sochaczewskiej. A do tego należy wymienić konkursy organizowane dla uczniów sochaczewskich szkół: fotograficzny, dziennikarski, plastyczny czy recytatorski. Rok 2010 jest wyjątkowo pracowity dla Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. A należy nadmienić, że wszystkie zaplanowane imprezy odbywały się zgodnie z planem, tylko jeden koncert musieliśmy przełożyć, ale wynikało to z trwającej żałoby narodowej. Tym większe słowa uznania kieruję do dyrektora Wydziału Promocji i podległych mu pracowników, bo obok organizacji tylu dodatkowych imprez realizują bardzo dobrze bieżące zadania wynikające z regulaminu zadań pracy Wydziału, w tym m.in. wydawanie biuletynu informacyjnego Starostwa, zarządzanie stroną internetową. To przykład, że oprócz spraw gospodarczych, samorząd powiatowy potrafi zadbać o rozwój równie ważnych wartości duchowych i intelektualnych. Anna Syperek luty listopad

7 Był dialog i współpraca W ciągu czterech lat władze powiatu sochaczewskiego podejmowały współpracę z naprawdę trudną dziś, do policzenia ilością instytucji, urzędów czy stowarzyszeń. Ale nie o statystykę chyba tu chodzi. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, m.in. inwestycji, imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych, konferencji czy realizację projektów. Przy wielu z nich współpracowaliśmy m.in. z Radą Powiatową Mazowieckiej Izby Rolnej, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddziałem w Bielicach, Powiatową Izbą Gospodarczą, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki czy Powiatowym Kołem Pszczelarzy. Współpraca z departamentami, jednostkami, wydziałami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czy Samorządu Województwa Mazowieckiego na przestrzeni ostatnich lat układała się pozytywnie. Były czasem trudne rozmowy, gdy chodziło o finanse, Gala Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat - Chabrowy Dworek 2009 ale i otrzymana pomoc merytoryczna czy aktywny współudział przy realizacji różnych przedsięwzięć były dla nas bezcenne. Dzięki wsparciu mogliśmy zrealizować znaczną część inwestycji, w tym drogowych na terenie całego powiatu. - Jeśli chodzi o samorządy lokalne to chciałbym jako przykład dobrej współpracy wskazać na zawiązane Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, którego celem nadrzędnym jest wspieranie polityki zdrowotnej, głównie poprzez wspomaganie działalności i pomoc finansową oraz rzeczową na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - wymienia starosta Tadeusz Koryś. Idea ta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem przez władze samorządowe miasta i gmin naszego powiatu. Wszystkie podjęły uchwały o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia. Powiat podpisał też wiele więcej niż w poprzedniej kadencji umów partnerskich pomiędzy z samorządami gmin powiatu przy realizacji inwestycji drogowych. - A jeśli chodzi o współpracę z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi to chciałbym wspomnieć o podpisanym 10 grudnia 2009 roku Porozumieniu na rzecz współpracy międzysektorowej w powiecie sochaczewskim między samorządowcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Jego podpisanie to efekt współpracy przy projekcie pn. Jeden powiat - 12 trzy sektory - wspólna sprawa dotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, gdzie jednym z trzech partnerów był właśnie nasz samorząd - nadmienia starosta. Celem Porozumienia było stworzenie międzysektorowej platformy współpracy, służącej harmonijnej kooperacji sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego. Nie tak dawno temu w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych wyrobami kulinarnymi Mazowsza pn. Promocja regionu poprzez produkt tradycyjny i regionalny. Jego współorganizatorami było kilka podmiotów: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. - To kolejny przykład, że staraliśmy się podejmować dialog z różnymi Szkolenie pn. Promocja regionu poprzez produkt tradycyjny i regionalny sektorami, instytucjami ponad podziałami i mimo różnych poglądów politycznych - reasumuje starosta. Z wymienionymi powyżej urzędami organizowaliśmy razem niejednokrotnie i Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, i Dożynki Powiatowe i inne imprezy sportowe, czy kulturalne. Naszymi partnerami byli też proboszczowie parafii z terenu powiatu jak choćby przy imprezie promocyjno-wystawienniczej Wielkanoc na Mazowszu, Dożynkach Powiatowych czy np. zawodach crossowych w Kurdwanowie. W ostatnim Ostatnia z konferencji Sochaczewskiego Partnerstwa Lokalnego czasie wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowaliśmy koncerty w niepokalanowskiej bazylice oraz kościołach w Giżycach i Kurdwanowie. Wiele przedsięwzięć kulturalnych udało się podjąć dzięki przychylności dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Teresińskiego Ośrodka Kultury. Z kolei w październiku br. zakończyliśmy cykl sześciu konferencji pn. Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne w ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie powiatu sochaczewskiego. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network udało nam się stworzyć platformę wymiany doświadczeń wszystkich, którzy chcą działać na rzecz rozwoju społecznogospodarczego naszego powiatu: przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jak wiadomo nie ma własnego ośrodka kultury, a nasz gminny dom kultury organizuje nie tylko o zasięgu gminnym imprezy, ale i ogólnopolskim jak Festiwal Kolęd i Pastorałek, stąd też od kilku lat współpraca między nami a Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki jest tak obszerna i owocna - mówi dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski. - W 2008 roku zostaliśmy docenieni przez Kapitułę IV edycji konkursu Znaku Promocyjnego Sochaczewski Dukat w kategorii inicjatywa właśnie za Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Z rąk jednego ze współorganizatorów starosty sochaczewskiego otrzymaliśmy okazałą statuetkę. Była to dla nas nobilitacja i radość za docenienie i uznanie naszego wkładu w kreowanie kultury na Ziemi Sochaczewskiej. Współorganizowaliśmy wspólnie wiele projektów kulturalnych. Zawsze możemy liczyć na wsparcie czy to finansowe, rzeczowe lub merytoryczne ze strony Starostwa. W tym roku z dumą możemy pochwalić się, że nasz Ośrodek Kultury uczestniczy w projekcie Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Życzyłbym innym ośrodkom kultury tak pozytywnej i efektywnej współpracy, jaka jest między naszą placówką a władzami samorządu powiatowego - dodaje M. Cieśniewski.

8 Wydział Teologiczny w Niepokalanowie Otwarcie Ośrodka Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydziału Teologicznego i inauguracja Roku Akademickiego w Niepokalanowie to wyjątkowe wydarzenie i historyczna data. Dzień Edukacji w powiecie 41 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum wręczono podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej stypendia starosty sochaczewskiego w roku szkolnym 2010/2011 za I semestr, za bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. Nagrody starosty otrzymali również nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych podległych powiatowi. W uroczystości, która miała miejsce 11 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie uczestniczyli dyrektorzy, Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego - pod takim tytułem realizowany jest obecnie projekt Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie na lata października br. 27 osób rozpoczęło naukę mariologii na wydziale teologicznym UKSW w Niepokalanowie. Są to studia podyplomowe i doktoranckie. Placówka będzie zajmowała się pogłębianiem wiedzy teologicznej o Najświętszej Maryi Pannie. Jak zaznaczał dziekan wydziału teologicznego ks. prof. Stanisław Dziekoński decyzją senatu UKSW powstał ośrodek naukowo badawczy Kolbianum w Niepokalanowie. Kierownikiem Instytutu został o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. Msza św. inauguracyjna w Niepokalanowie, rozpoczynająca uroczystości, została odprawiona w kaplicy Ośrodka a wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. Stefano Cecchin franciszkanin, sekretarz Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. W tym uroczystym wydarzeniu udział wziął m.in. starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. - W życiu każdej społeczności są daty i wydarzenia szczególne. I do takich z pewnością należy dzisiejsza uroczystość. Od dziś rozpoczyna się nowy rozdział w historii niepokalanowskiego sanktuarium. Nie ma chyba bardziej właściwego miejsca, jak Niepokalanów, bo to od pierwszego dnia istnienia jest miejsce kultu nauczyciele, uczniowie i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz władze powiatu. Stypendia starosty otrzymało 26 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, po 3 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespołu Szkół im. Jak zwiększyć potencjał szkół zawodowych Najświętszej Marii Panny. Kultu, który ma w naszym kraju prawie tysiącletnią tradycję. (...) Otwarcie wydziału w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego właśnie tu, w murach założonego przez ojca Maksymiliana Kolbe klasztoru, jest wypełnieniem duchowego testamentu. Jest najwspanialszym epitafium i najpiękniejszym pomnikiem, jaki mógł powstać dla upamiętnienia Franciszkanina Kolbe i Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Wyszyńskiego. Jestem głęboko przekonany, że otwierana nowa karta w dziejach sanktuarium, dzięki wytrwałej pracy wykładowców i studentów, oraz zaangażowaniu Ojców Franciszkanów, będzie kontynuacją dzieła św. Maksymiliana Kolbe i wotum wdzięczności za ofiarę jego życia - mówił podczas uroczystości starosta Tadeusz Koryś. Kolbianum to jedyny w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, a także jeden z trzech znaczących ośrodków mariologicznych w świecie obok rzymskich uczelni: Marianum i Antonianum. J. Iwaszkiewicza oraz 5 z Zespołu Szkół w Teresinie i 1 uczeń Zespołu Szkół w Erminowie. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia, który skierowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Konferencja inaugurująca projekt współfinansowana ze środków UE w ramach EFS odbyła się w Domu Bankietowym Arkadia w Sochaczewie 18 października. W ramach projektu przewidziano dla uczniów zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych dla uczniów mających problemy w nauce i wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia; zajęcia pozalekcyjne z matematyki, geografii, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów pragnących pogłębić dotychczasową wiedzę z danego zakresu przedmiotów. Przewidziano również warsztaty psychologiczno-pedagogiczne Akademia Liderów w ramach bloku rozwoju osobistego, komunikacji czy doskonalenia zawodowego oraz warsztaty językowe Licencja na lepszą przyszłość z języka angielskiego przygotowujące uczniów do uzyskania certyfikatu Cambridge ESOL. Projekt skierowany jest do następujących szkół: ZS RCKU, ZS CKP, ZS im. J. Iwaszkiewicza i ZS w Teresinie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie z każdej klasy na początku każdego roku szkolnego. Wsparciem zostanie objętych ok uczniów szkół zawodowych - techników i zasadniczych szkół zawodowych. Łączny budżet projektu wynosi ponad 2 mln 600 tys. zł. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej luty listopad

9 Pasja w fotografii Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna - pod takim hasłem odbywał się ogłoszony już po raz piąty konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem był Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Uroczyste podsumowanie wyników konkursu na szczeblu powiatu sochaczewskiego miało miejsce 28 września w sali konferencyjnej Starostwa. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych i patriotycznych. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach tematycznych: ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze, architektura zabytkowa: dwory, pałace, architektura sakralna itp. oraz zabytki techniki. W konkursie uczestniczyły następujące szkoły gimnazjalne: Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, Gimnazjum Powiatowe, Gimnazjum w Iłowie, Szymanowie, Wyczółkach, Lasocinie oraz szkoły ponadgimanzjalne: ZS RCKU, Tam, gdzie bywał Chopin W Brochowie i Żelazowej Woli odbyła się konferencja Chopin od projektu di realizacji zorganizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędów Gmin w Brochowie i Sochaczewie. Konferencja naukowa była podsumowaniem i prezentacją prac konserwatorskich oraz restauratorskich, jakie wykonano w miejscach związanych z życiem i twórczością kompozytora: Brochowie i Żelazowej Woli. Działania konserwatorskie dotyczyły miejsca urodzenia naszego kompozytora Fryderyka Chopina, jak również kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, gdzie Chopin został ochrzczony. 50 lat Iwaszkiewicza Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza to wydarzenie ważne dla społeczności uczniowskiej i rady pedagogicznej tej szkoły. Uroczystości, które miały miejsce 15 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie połączone zostały z wręczeniem nowego sztandaru oraz świętem patrona szkoły. W uroczystości udział wziął m.in. starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, który w 14 Po cyklu wykładów w Brochowie goście udali się do Żelazowej Woli, gdzie w sali konferencyjnej omawiano rewaloryzację parku, mówiono o ochronie i dostępności inwestycyjnej terenu Muzeum Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Przedstawiono wyniki badań i sondaży archeologicznych. Po prelekcjach, w Dworku Urodzenia Fryderyka Chopina goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Jerzego Sterczyńskiego, profesora Akademii Muzycznej w Warszawie, dziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów a następnie udali się na zwiedzanie modernistycznego, odnowionego parku w Żelazowej Woli. - Cieszę się, że mogliśmy być współorganizatorem tej konferencji. Fryderyk Chopin to imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Sochaczewie gratulował dyrektor szkoły Hannie Boneckiej oraz kadrze pedagogicznej ZS CKP, MOK - filia Chodaków. Łącznie na konkurs wpłynęło 120 prac fotograficznych. Komisja postanowiła przyznać nagrody: Izabeli Grabiec uczennicy Gimnazjum Powiatowego w Sochaczewie w kategorii zabytki techniki za pomysł, kolorystykę i uchwycenie walki fioletu z żółcią; Julii Nagłowskiej uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii zabytki architektury za świetnie zaakcentowaną kompozycję i dobre jej rozłożenie; Agacie Banaszek uczennicy Gimnazjum w Iłowie w kategorii zjawiska przyrodnicze za impresję świetlną i głębię ostrości; Piotrowi Gołębiowskiemu z grupy oto FOTO (MOK filia Chodaków) w kategorii przyroda za uchwycenie ulotności chwili. Wyróżnienia zaś przyznano: Ewelinie Kupiec uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii zabytki techniki za fotografię posiadającą tajemnicę oraz dobrze i sensownie rozłożone napięcie; Szymonowi Gorgis uczniowi Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie w kategorii architektura zabytkowa za uchwycenie uciekających linii i dobrą kompozycję; Agacie Banaszek uczennicy Gimnazjum w Iłowie w kategorii przyroda za fotografię przedstawiającą bociana na rozległej łące; Aleksandrze Szadkowskiej z grupy oto FOTO w kategorii krajobrazy za ciekawe zdjęcie i ukazanie polskiego klimatu krajoznawczego. światowa marka, a że urodził się na Ziemi Sochaczewskiej to dla nas wyróżnienie. Zarówno kościół w Brochowie, jak i dworek i park w Żelazowej Woli to miejsca szczególne na mapie Mazowsza i Polski, to miejsca, które odwiedzają turyści z całego świata, dlatego trzeba podkreślać ich znaczenie i wagę - mówił po konferencji starosta Tadeusz Koryś. znaczących osiągnięć edukacyjnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej, życzył wszelkiej pomyślności, spełnienia planów, marzeń i jak najwięcej zadowolenia. - Od 50 lat jesteście obecni w życiu społeczności lokalnej. Wiele pokoleń zdobywało w tej szkole wiedzę i umiejętności, kształtowało swój charakter, rozwijało talenty i zdolności. Niech Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycielskiej zawsze towarzyszy wdzięczność uczniów, szacunek rodziców i uznanie mieszkańców - mówił starosta.

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim*

Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim* ISSN 1731-3325 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach Nasz Powiat Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku?

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? maj 2013 nr 5 (144) rok XIII ISSN 1642-0918 Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? Pomysły z energią Inteligentny dom zrobi babci EKG, skontroluje na bieżąco, czy nic się

Bardziej szczegółowo

Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego

Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego Powiat Suwalski Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach 2006-2010 III kadencja samorządu Powiatu Suwalskiego była czasem przedsięwzięć, które przyniosły dynamiczne zmiany i rozwój. Wspieranie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Impressa Restauracja i Club

Impressa Restauracja i Club Miesięcznik Społeczno-Kulturalny PHU BEDMOT Bełżyce ul. Przemysłowa 30 b Impressa Restauracja i Club Niedrzwica Duża ul. Bełżycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl - Pokoje gościnne tel. 609-409-903

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo