POMORSKIE W UNII NR 3 (105) MAJ-CZERWIEC Województwo pomorskie liderem Ponad 131 mln zł na transport Sztuka kompleksowej rewitalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMORSKIE W UNII NR 3 (105) MAJ-CZERWIEC 2014. Województwo pomorskie liderem Ponad 131 mln zł na transport Sztuka kompleksowej rewitalizacji"

Transkrypt

1 2014 ISSN WYDARZENIA 45 mln zł dla szpitala w Kościerzynie Kajakiem i rowerem przez Pomorze Wzrost liczby pracujących SESJA SEJMIKU Absolutorium dla Zarządu 2015 rok Rokiem Matematyki na Pomorzu POMORSKIE W UNII Województwo pomorskie liderem Ponad 131 mln zł na transport Sztuka kompleksowej rewitalizacji

2 2 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z DRUGIEJ STRONY Fotoszopa na dobry początek! Odblaskowicze Hasło miesiąca: Dobrze oznakowany polityk, to rozpoznawalny polityk. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa, Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz Stanisław Lamczyk, poseł RP. Piaskownica Zwyczajna Aby zostać marszałkiem województwa oprócz znajomości funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędna jest także umiejętność radzenia sobie w innych, czasami nietypowych sytuacjach. Na zdjęciu marszałek Mieczysław Struk w trakcie sadzenia Piaskownicy Zwyczajnej, rośliny występującej na wydmach nadmorskich. Na str. 7 piszemy z kolei o sadzeniu dębu przez marszałka. Urzędnik oczami dziecka Dominika Bolewicka z Przedszkola Niepublicznego Parkowe Wzgórze w Gdańsku narysowała i podarowała nam rysunek, w którym przedstawiła swoją wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Od lewej: Dominika, autorka pracy, pani wychowawczyni z przedszkola oraz typowy urzędnik, w tej roli Michał Szczupaczyński, asystent marszałka Mieczysława Struka, który oprowadzał wycieczkę przedszkolaków. Dziękujemy Dominiko! Nasza okładka W czerwcu podsumowano projekt Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. Na zdjęciu Jerzy Jaszczuk, kapitan jachtu Generał Zaruski, podczas rejsu z grupą 50 uczniów z Pomorza. Więcej na str. 5. (2)

3 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3 Pomorskie odpowiada na apel ministra Marszałek Mieczysław Struk podpisał z ministrem sportu i turystyki Andrzejem Biernatem porozumienie w sprawie współdziałania obu instytucji w latach Celem współpracy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Strony porozumienia podpisały dokument, wyrażając zaniepokojenie i troskę z powodu pogłębiających się negatywnych tendencji obniżania się sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa, dramatycznie malejącej aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz postępującym wzrostem liczby dzieci otyłych, cierpiących na nadwagę i wady postawy, z nadzieją zahamowania tych negatywnych tendencji. Na Pomorzu w tej walce mają pomóc specjalne programy skierowane do uczniów: Mały Mistrz i Multisport (Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku), Marszałek Mieczysław Struk oraz minister Andrzej Biernat. Umiem pływać (WOPR w Słupsku) oraz Kadra Wojewódzka Młodzika (Pomorska Federacja Sportu). W podpisanym porozumieniu czytamy m.in., że uwzględniając społeczny, ekonomiczny i organizacyjny wymiar sportu, zmierzając do zwiększenia poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie, strony rządowa oraz samorządowa świadome konieczności podjęcia wspólnych systemowych działań programowych poprzez m.in. zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz stworzenie zintegrowanych ofert programowych w zakresie upowszechniania sportu, szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, promocji aktywności fizycznej oraz wspierania inwestycji w infrastrukturę sportową. Zarówno strona rządowa, jak i samorząd województwa pomorskiego deklarują wolę współpracy przy realizacji na terenie województwa zadań dotyczących m.in.: organizacji zajęć sportowych w pływaniu; wsparcia realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w systemie edukacji wczesnoszkolnej; organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym. Zaproponowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy aktywizujące dzieci i młodzież wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na prowadzenie profesjonalnych zajęć sportowych pod okiem specjalistów i z uwzględnieniem już powstałej infrastruktury sportowej. Programy obejmują zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a ich zaletą jest to, że pozwalają młodym Polakom na zapoznanie się z różnymi formami aktywności fizycznej niezależnie od predyspozycji i możliwości młodych odbiorców. Małgorzata Pisarewicz WYDARZENIA Blisko 45 mln zł dla szpitala w Kościerzynie Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Jerzym Górą umowę inwestycyjną o dokapitalizowaniu kwotą 44,5 mln zł Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Kościerzynie. Tym samym po raz pierwszy w historii ARP SA podpisała taką umowę ze spółką, w której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa. Na podstawie podpisanej umowy inwestycyjnej, ARP SA obejmie ponad 44,5 tys. nowo utworzonych udziałów po 1 tysiąc złotych każdy w podwyższonym kapitale zakładowym kościerskiego szpitala. Dzięki tej operacji kapitał szpitala wyniesie tys. zł, a udział ARP SA wyniesie 40,97 proc. Wkład ten zostanie przeznaczony na realizację działań restrukturyzacyjnych, polegających m.in. na spłacie zobowiązań kredytowych i układowych, finansowaniu działań inwestycyjnych oraz pokryciu kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników. Przypomnijmy, że szpital w Kościerzynie został przekształcony w spółkę prawa handlowego w lipcu 2013 roku. Placówka przed przekształceniem posiadała 95 mln zł zobowiązań. 44,3 mln zł długu przejął samorząd województwa pomorskiego. Małgorzata Pisarewicz

4 4 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WYDARZENIA Kajakiem i rowerem przez Pomorze W Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącym się w Bramie Wyżynnej w Gdańsku, 12 czerwca odbyła się uroczystość podpisania umowy na realizację analizy wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9). Z kolei niespełna miesiąc wcześniej zainaugurowano prace nad projektem Kajakiem przez Pomorze. Za oba projekty odpowiedzialna jest firma DS Consulting. Różnorodność krajobrazu oraz rzeźby terenu sprawiają, że Pomorskie to doskonałe miejsce do uprawiania aktywnej turystyki, m.in. rowerowej i kajakowej. Samorząd województwa pomorskiego wyszedł naprzeciw oczekiwaniom miłośników ruchu rowerowego i entuzjastów kajakarstwa. Pierwszym ważnym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie prac, których celem jest wybudowanie dwóch rowerowych tras międzynarodowych. Trasa R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślana Trasa Rowerowa (będąca częścią R-9) położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo. Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny, łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma pakiet wyjątkowych w skali kraju, walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). Projekt zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu i utwardzonych dróg leśnych oraz wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tłem podpisania rowerowej umowy była Brama Wyżynna miejsce rozpoczęcia wycieczek w Gdańsku i brama do województwa pomorskiego, jak i częste miejsce zbiórek turystów, również rowerowych. Niespełna miesiąc wcześniej, 21 maja, podpisano umowy na wykonanie analizy wykonalności przedsięwzięcia projektu Kajakiem przez Pomorze. Umowę parafowano na terenie przystani kajakowej Żabi Kruk nad rzeką Motławą. Przedmiotem ww. opracowania jest określenie lokalizacji infrastruktury i sposobów zagospodarowania pomorskich szlaków wodnych dla turystyki kajakowej wraz z wykonalnością techniczną, ekonomiczną, instytucjonalną i środowiskową. Projekt Kajakiem przez Pomorze przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej (przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków), działania promocyjne, monitoring ruchu kajakowego oraz oznakowanie szlaków wodnych. Efektem realizacji projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny. Oba projekty będą prowadzone równocześnie i wzajemnie mają się uzupełniać. Sławomir Lewandowski

5 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 5 12 tysięcy uczniów złapało wiatr w żagle wiedzy 16 czerwca podsumowano projekt Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, w którym uczestniczyli uczniowie z Pomorza. WYDARZENIA Zanim rozpoczęło się spotkanie w AmberExpo, podczas którego w obecności nauczycieli i uczniów podsumowano Pomorski Program Edukacji Morskiej, na Długim Pobrzeżu w Gdańsku, przed Narodowym Muzeum Morskim Ośrodkiem Kultury Morskiej, marszałek Mieczysław Struk, Mateusz Kusznierewicz z Fundacji Navigare oraz Tadeusz Kuśmierski z Ligi Morskiej i Rzecznej na spotkaniu z dziennikarzami przedstawili swoje dwuletnie doświadczenia w realizacji tego programu. Następnie grupa ok. 50 dzieci z Pomorza uczestników projektu wraz z marszałkiem Strukiem, wzięła udział w rejsie jachtem Generał Zaruski, wodami Motławy i Martwej Wisły do Nowego Portu. Jednym z celów, jakie zakładamy w województwie pomorskim, jest zbudowanie efektywnego systemu edukacji, który powinien być nakierowany na poprawę jakości kształcenia, głównie pod kątem nabywania przez pomorskich uczniów kompetencji kluczowych, w tym ważnych dla rozwoju regionu kompetencji społecznych mówi marszałek Mieczysław Struk. W systemie tym musi się znaleźć również miejsce na budowanie tożsamości regionalnej, między innymi poprzez edukację morską. W projekcie edukacji morskiej realizowanym pod hasłem Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 wzięło udział niemal 10 tys. uczniów klas piątych ze szkół podstawowych z 85 gmin województwa pomorskiego oraz ponad 2 tys. uczniów klas II gimnazjów z obszaru Pętli Żuław. W 271 szkołach podstawowych uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu, która wymaga od uczestników kreatywności, samodzielności oraz pracy zespołowej. Podsumowaniem pracy jest konkurs projektów, a nagrodą w konkursie udział co najmniej 500 uczniów w wakacyjnym obozie żeglarskim (w ubiegłym roku w takim obozie uczestniczyło również 500 uczniów). Uczniowie klas V brali również udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce morskiej oraz praktycznych zajęciach żeglarskich. W kilku ośrodkach żeglarskich na terenie województwa pomorskiego, podczas jednodniowych praktycznych zajęć żeglarskich, około 10 tys. piątoklasistów rozpoczęło swą przygodę z żeglarstwem. Z kolei uczniowie klas II gimnazjum brali udział w dwudniowych praktycznych zajęciach morsko-rzecznych. Wszystkie formy aktywności w ramach projektu odnoszą się do istotnej dla Pomorza oraz atrakcyjnej dla uczniów tematyki morskiej i żeglarskiej, a jednocześnie zakładają rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, poprzez praktyczne stosowanie nabytych umiejętności. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną. Iwona Naliwajek

6 6 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WYDARZENIA Ludowi muzycy w Świętym Janie 32. Festiwal Dźwięki Północy, który w tym roku odbędzie się w Centrum św. Jana w dniach lipca, jest prestiżowym projektem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, wydarzeniem mającym swoje stałe miejsce w kulturalnym kalendarzu miasta oraz na folkowej mapie Polski. Impreza prezentuje najwybitniejszych artystów, reprezentantów muzyki tworzonej z inspiracji folklorem basenu Morza Bałtyckiego, niezwykle różnorodnej stylistycznie, a zarazem jednoznacznie określającej poszczególne idiomy kulturowe. Festiwal został zapoczątkowany jeszcze w latach 70. jako przegląd kaszubskich zespołów folklorystycznych, by z czasem rozszerzyć swój zasięg i formułę o udział grup ludowych i folkowych z Polski oraz przedstawicieli krajów nadbałtyckich. W latach 90. funkcjonował pod nazwą Festiwal Ludów Północy, a od 1999 roku organizowany jest już jako Dźwięki Północy. Fot. archiwum NCK w Gdańsku Obecnie, odbywający się co 2 lata festiwal, prezentuje zarówno oryginalnych folkowych twórców, jak i profesjonalnych muzyków inspirujących się tradycyjną muzyką, jej niezwykłym instrumentarium i atmosferą. Inspiracja to słowo dla festiwalu niezwykle istotne zapraszani są artyści, którzy sięgając po tradycyjne melodie i łącząc je ze współczesnym doświadczeniem muzyki, tworzą nowe, niepowtarzalne brzmienia, nadając jednocześnie tradycji nowy wymiar i nowe artystyczne życie. W 2014 roku zaproszono wyjątkowe polskie zespoły folkowe: Kapelę ze Wsi Warszawa, Same Suki oraz Otako, a także zespoły z obszaru basenu Morza Bałtyckiego: Finlandii (Sväng, Wimme), Norwegii i Szwecji (Nordic Fiddlers Bloc, Gjermund Larsen Trio) oraz Danii (HabadeDuo). Impreza stanie się wyjątkową okazją, aby zapoznać się z nowymi brzmieniami i aktualnymi trendami w muzyce folkowej oraz doświadczyć unikalnych wykonań artystów, którzy często po raz pierwszy będą gościć w naszym kraju. W programie festiwalu, oprócz koncertów i pokazów filmowych, odbędą się także warsztaty muzyki tradycyjnej, warsztaty taneczne oraz rękodzieła, które poprowadzą znakomici artyści i pedagodzy: Marta Domachowska, Mateusz Kowalski i Róża Mościcka z Polski oraz Marianne Dahl i Vegar Vårdal z Norwegii. Uczestnicy zajęć nauczą się podstaw polskich tańców tradycyjnych, tradycyjnych tańców norweskich oraz gry melodii norweskich i skandynawskich. Dodatkową atrakcją będą Potańcówka Trójwiejska oraz Noc Tańca całonocna zabawa przy muzyce tradycyjnej granej na żywo, otwarta dla szerokiej publiczności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Aleksandra Kminikowska Mama pisze list do dziecka W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 18 czerwca, odbył się finał akcji Mamo, napisz list do dziecka, które wkrótce urodzisz. Akcja została zorganizowana w ramach kampanii "Dziewięć pierwszych miesięcy" oraz wojewódzkiej kampanii na temat przeciwdziałania Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu pn. STOP FAS. W uroczystości, z udziałem m.in. przyszłych mam, uczestniczyła wicemarszałek województwa Hanna Zych-Cisoń. Organizatorzy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa chcieli poprzez tę akcję zwrócić uwagę na to, jak ważny w życiu każdego człowieka jest czas, w którym rozwija się dziecko w łonie matki. Organizatorzy nagrodzili także mamy, które włączyły się do akcji i napisały list. Beata Perez Borjas

7 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 7 Pierwsi absolwenci Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji Zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, wpisującego się w działania samorządu w obszarze edukacji w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego WYDARZENIA W Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 10 czerwca, marszałek Mieczysław Struk wręczył uroczyście 23 absolwentom akademii pamiątkowe dyplomy oraz zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym. Absolwentami I edycji akademii jest 23 dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego. Będą oni w ramach systemowego i kompleksowego wsparcia pracy szkoły inicjatorami poszukiwania rozwiązań sprzyjających wzmocnieniu lokalnego oraz regionalnego środowiska szkoły w procesie uczenia się. Absolwenci PALE 2020 poprzez swoją aktywną działalność w regionie mają być inicjatorami zmian w edukacji: podwyższenia jakości edukacji, integracji środowiska szkolnego, organizatorami debat oświatowych mówi marszałek Mieczysław Struk. Mają być liderami powiatowych i wojewódzkiej sieci dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Głównym celem programu było doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego zarządzania sobą, relacjami z zespołem, współpracy z administracją samorządową w kontekście inicjowania debat i poszukiwania rozwiązań sprzyjających wzmocnieniu środowiska szkoły, lokalnego, Prezydencki Dąb Wolności Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL Prezydent RP Bronisław Komorowski posadził 18 czerwca w Parku Północnym w Sopocie, Dąb Wolności. Głowie państwa pomagał m.in. marszałek Mieczysław Struk. Nagrody absolwentom akademii wręczył marszałek Mieczysław Struk. regionalnego w procesie uczenia się. Ważne jest także inspirowanie działań na rzecz osiągania wysokiej jakości poziomu edukacji społeczności lokalnej. Uczestnicy akademii rekrutowani byli przez jednostki samorządu terytorialnego organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Zrealizowali w okresie od lutego do czerwca 2014 roku 60 godzin dydaktycznych w ramach 4 modułów dotyczących m.in. zarządzania relacjami, zarządzania współpracą w sposób coachingowy, doskonalenia przywództwa zarządzania zmianą. Uczestnicy byli objęci także coachingiem indywidualnym/grupowym przy realizacji pracy zaliczeniowej. Akademia została zaprojektowana jako kontynuacja realizowanego od września 2012 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Wojewódzkiego Programu Wsparcia Dyrektorów Szkół i Placówek w Zakresie Zarządzania Oświatą. Jest działaniem nakierowanym na realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Małgorzata Pisarewicz

8 8 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RYNEK PRACY Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Jak wynika z aktualnych danych z bazy EUROSTAT dotyczących liczby pracujących w wieku 15 lat i więcej, na przestrzeni lat w województwie pomorskim odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących o blisko 1/3 z poziomu 676 do 894 tys. osób (tj. o ponad 217 tys. osób). To najdynamiczniejszy wzrost (o 32,2 proc.) na tle wszystkich polskich województw. Fot. Depositphotos/lightkeeper Średni wzrost liczby pracujących w tym okresie dla Polski wyniósł 13,8 proc., a dla UE 28 4,3 proc. Z pewnością znaczący wpływ na ten fakt miały działania samorządu województwa pomorskiego, skoncentrowane na efektywnym i prozatrudnieniowym wykorzystaniu środków pozyskanych z funduszy europejskich. W kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy szczególne znaczenie miała tu interwencja podejmowana w ramach wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. Instytucje te zaplanowały i efektywnie wdrożyły działania finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki którym dotychczas ponad 46 tys. osób bezrobotnych w naszym regionie zostało objętych kompleksową aktywizacją zawodową, ponad 11 tys. osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i tworzenie kolejnych miejsc pracy we własnych firmach, a ponad 52,5 tys.a osób pracujących podniosło i poszerzyło swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe mówi marszałek Mieczysław Struk. Interwencja samorządu województwa w tych obszarach, realizowana ze szczególną intensywnością po roku 2007, służy właśnie doskonaleniu struktury i zasobów rynku pracy, w celu stwarzania możliwości zatrudnienia dla jak największej liczby Pomorzan. Ponadto w rozpatrywanym okresie w województwie pomorskim wzrosła również liczba ludności w wieku produkcyjnym z 1401,8 tys. w 2004 roku do 1462,2 w 2012 roku. Te dane z kolei świadczą o wysokim poziomie atrakcyjności województwa pomorskiego, które przyciąga z zewnątrz w szczególności ludzi młodych, upatrujących w naszym regionie docelowego miejsca kontynuowania i rozwoju swojej kariery zawodowej, a także stałego zamieszkania i realizacji planów życiowych i rodzinnych. Rozpoznawalność i dobra marka Pomorza, skutkująca rosnącym potencjałem zasobów rynku pracy stanowi również istotny argument dla wszelkich inwestorów zewnętrznych, którzy chętniej lokują swoje inwestycje na obszarach charakteryzujących się dużą liczbą ludności w wieku produkcyjnym, bowiem w znacznym stopniu ten fakt przekłada się również na dostępność licznej i wykształconej grupy potencjalnych pracowników. Mirosław Zucholl

9 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 9 Czarna Woda wewnątrz strefy Rada Ministrów, 20 maja zaakceptowała projekt Ministerstwa Gospodarki, dotyczący włączenia do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponad 32 ha terenów w Czarnej Wodzie. Na tym obszarze spółka Steico planuje zainwestować 160 mln zł w budowę linii produkcyjnej i stworzyć co najmniej 70 nowych miejsc pracy. WYDARZENIA Tereny produkcyjne w Czarnej Wodzie. Firma Steico jest jednym z największych w Europie producentów ekologicznych płyt izolacyjnych i materiałów konstrukcyjnych o szerokim zastosowaniu dla budownictwa. Fot. archiwum UMWP W dwóch fabrykach w Polsce zatrudnia łącznie ok. 800 osób. Czarna Woda od dawna związana jest z przemysłem drzewnym, ale decyzja administracji centralnej z 1947 roku o lokalizacji nad Wdą zakładu produkującego płyty pilśniowe spowodowała dynamiczny, jak na ówczesne czasy, rozwój miejscowości. Fabryka przechodziła różne koleje losu, a w latach 70. ubiegłego wieku była jednym z największych pracodawców w regionie. Niestety, czasy transformacji ustrojowej postawiły zbyt duże wyzwania przedsiębiorstwu państwowemu. Tylko dzięki zdecydowanej postawie pracowników udało się uratować linie technologiczne, którymi zainteresowała się firma Ekopłyta, której następcą jest Steico sp. z o.o. Dzięki współpracy lokalnego samorządu i władz firmy, udało się nie tylko zatrzymać inwestora, ale sprawić, że rozpoczął on inwestycje, które pomogą zwiększyć zatrudnienie. Sławomir Lewandowski Mapa okolic Szymbarku Mapą Roku 2013 Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich powiadomił, że podczas 22. Szkoły Kartograficznej w Wałbrzychu-Książu, 8 maja został rozstrzygnięty XIV konkurs Mapa Roku Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Nadesłano 21 tytułów map i opracowań atlasowych. Fot. archiwum UMWP Zgłoszony przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego arkusz mapy topograficznej: N A-c-2 Szymbark (edycja cieniowana), którego wydawcą jest marszałek województwa pomorskiego, zdobył Nagrodę Publiczności w kategorii: Inne mapy i atlasy drukowane. Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich w przesłanym piśmie pogratulował wydawcy osiągniętego sukcesu. Jednocześnie informuje, że zgodnie z regulaminem konkursu Mapa Roku 2013, wydawca ma prawo umieszczać informację o nagrodzie na samej publikacji oraz w innych materiałach dotyczących wyróżnionej mapy. Uprawnienie to jest ważne przez trzy lata, do końca 2017 roku. Uroczyste wręczenie nagrody Stowarzyszenia Kartografów Polskich i Głównego Geodety Kraju nastąpi podczas XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu, która odbędzie się 23 i 24 października. Nagrodzoną mapę można nabyć w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej oraz cyfrowej. Damian Hennig

10 10 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SESJA SEJMIKU Absolutorium dla Zarządu Głównym tematem czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego było roczne sprawozdanie finansowe województwa za 2013 rok. Radni głosami: 22 za, 4 przeciw i 2 wstrzymujące się udzielili również absolutorium zarządowi. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2013 rok: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, a także instytucji kultury podległych samorządowi województwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Gdyńskie szpitale połączone Radni podjęli również decyzję o połączeniu gdyńskich spółek szpitalnych: Szpitala Morskiego im. PCK oraz Szpitala św. Wincentego a Paulo. Kapitał spółki wyniesie ok. 88 mln zł. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez oba gdyńskie szpitale, które jako odrębne przedsiębiorstwa zostaną sprofilowane Szpital Morski w kierunku planowym, a Szpital św. Wincentego w kierunku ostrym mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Ich połączenie to szansa na dalszy i większy rozwój na rynku świadczeń medycznych oraz realna poprawa sytuacji finansowej. W wyniku konsolidacji ten silny podmiot medyczny będzie bardziej konkurencyjny na rynku świadczeń medycznych. Ma szansę na tworzenie nowych profili specjalistycznych, w oparciu o kontrakt z NFZ, co powinno stać się kluczowym czynnikiem sukcesu spółki. Ponadto radni zdecydowali o przekształceniu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w spółkę prawa handlowego. Pacjenci nie odczują efektu samego przekształcenia przekonywała wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Świadczenia udzielane będą jak dawniej, w tym samym zakresie. Placówka dalej realizować będzie obecne kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia. Za przekształceniem WCO w spółkę prawa handlowego przemawia przede wszystkim: efektywniejszy sposób zarządzania, wykorzystanie potencjału w zakresie rozszerzenia realizacji świadczeń zdrowotnych, możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, a także bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia oraz ich zmiany. Pomoc dla strażaków Jednym z punktów sesji była również zgoda na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w: Borzytuchomiu, Pomysku Wielkim, Opaleniu, Dzierżążnie, Kolbudach, Tychnowach, Lini, Lubichowie, Łebie, Potęgowie, Przywidzu, Sierakowicach, Stegnie i Chłapowie. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył łącznie 250 tys. zł. Małgorzata Pisarewicz

11 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO rok Rokiem Matematyki na Pomorzu Sejmik Województwa Pomorskiego zdecydował o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Rok Matematyki w województwie pomorskim powinien znacząco przyczynić się do popularyzacji matematyki oraz stanowić inspirację do lepszego poznawania tej dziedziny, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, akademickiej, jak i działalności naukowej. SESJA SEJMIKU Rok Matematyki na Pomorzu może stanowić ważny impuls i inspirację do podejmowania cennych inicjatyw, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności naszego regionu, przyczyniając się do rozwoju Pomorza i poprawy jakości życia jego mieszkańców mówi marszałek Mieczysław Struk. Podejmowane działania powinny przyczynić się do przełamania uprzedzeń i obalenia mitu o niedostępności matematyki, poczynając od najmłodszych, aż po osoby dorosłe. Fundament edukacji Matematyka jako nauka dotycząca prawidłowości rozumowania, obecna w większości innych dyscyplin naukowych oraz dziedzin życia, powinna stanowić fundament edukacji. Przedmiot ten, obecny na wszystkich etapach edukacyjnych, postrzegany jest jednak powszechnie jako zbyt trudny do opanowania dla wielu uczniów. Nierzadko stereotypowy, negatywny stosunek do matematyki i niechęć wobec przedmiotu wyprzedza pierwszy szkolny kontakt ucznia z tą dziedziną wiedzy. Dominacja negatywnego sposobu postrzegana matematyki w społeczeństwie wywołuje pytania o dobór metod pracy dydaktycznej, przede wszystkim przy realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej we wczesnej edukacji. Aktualnym i niezwykle ważnym zadaniem, również dla samorządu województwa pomorskiego, jest podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz popularyzacji matematyki wśród różnych grup społecznych, od najmłodszych po osoby dorosłe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów, studentów oraz nauczycieli. Pomimo bogatej tradycji matematycznej, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz innych badań, takich jak ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT) czy międzynarodowe badanie kompetencji matematycznych uczniów w wieku 15 lat (PISA), wskazują na niepokojąco niski poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki przez młodych mieszkańców naszego regionu. Szczególnie niepokojącą tendencją jest utrzymywanie się niezadowalających rezultatów uzyskiwanych przez uczniów w zadaniach problemowych, sprawdzających umiejętność zastosowania myślenia matematycznego w praktyce, często w sytuacjach nietypowych. Na konieczność pilnego podjęcia działań, mających na celu poprawę sytuacji w ww. obszarze na różnych etapach edukacyjnych, wskazują co roku uczestnicy Forum Pomorskiej Edukacji. Matematyka kluczem do sukcesu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, 24 września 2012 roku, wskazuje trzy cele strategiczne: nowoczesną gospodarkę, aktywnych mieszkańców oraz atrakcyjną przestrzeń w regionie. Efektywna realizacja ww. celów wymaga między innymi promocji matematyki oraz poprawy wyników kształcenia matematycznego w województwie pomorskim. W ostatnich latach podejmowanych było wiele działań na rzecz popularyzacji matematyki oraz poprawy efektywności kształcenia matematycznego w regionie. Między innymi, dzięki inicjatywie Politechniki Gdańskiej i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2006 roku zapoczątkowano cykliczne seminaria Bez matematyki kariery nie zrobisz. Wiele istotnych postulatów z I seminarium, takich jak powrót do obowiązkowej matury z matematyki czy wykorzystanie unijnych środków finansowych do realizacji projektów służących podnoszeniu poziomu kształcenia matematycznego, zostało wprowadzonych w życie. Fot. Depositphotos/lightpoet W latach samorząd województwa pomorskiego realizował innowacyjny projekt Zdolni z Pomorza przedsięwzięcie, które zaowocowało wypracowaniem wojewódzkiego systemu wspierania uczniów o szczególnych predyspozycjach, między innymi w zakresie matematyki. Efekty projektu oraz zapewnienie trwałości wypracowanych rozwiązań są niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego regionu, uzależnionego w dużej mierze od wykształcenia młodych Pomorzan, przede wszystkim wykształcenia matematycznego. Małgorzata Pisarewicz

12 12 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NASZE WYWIADY Laureaci jubileuszowej edycji Gryfa Gospodarczego. Jubileuszowe statuetki Gryfa Gospodarczego wręczone Z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, rozmawia Piotr Żmijewski Tradycją stało się, że pod koniec maja wręczane są nagrody w konkursie o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. W tym roku odbyła się jubileuszowa XV edycja konkursu. Czy można pokusić się o stwierdzenie, że Gryf Gospodarczy to już marka? Podstawą rozwoju każdego regionu, w tym Pomorza, jest silna gospodarka. Jest to powodem, dla którego samorząd województwa pomorskiego prowadzi wielokierunkowe działania mające na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz jej promocję. Jedną z form wspierania przedsiębiorczości jest organizacja konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Statuetka Gryfa Gospodarczego stała się najważniejszą i najbardziej cenioną w środowisku przedsiębiorców regionalną nagrodą gospodarczą, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego. Co jest podstawową wartością tego wyróżnienia? Konkurs, co dla nas szczególnie ważne, wyróżnia nie tylko dynamicznie rozwijające się firmy, ale także te, które myślą o rodzimej gospodarce przez pryzmat zasad etyki w świecie biznesu, rzetelności oraz uczciwości. To właśnie te atrybuty charakteryzują nagrodzone przedsiębiorstwa, bo to one w głównej mierze budują pozytywną, zachęcającą do inwestowania mapę pomorskiej przedsiębiorczości. Niewątpliwie prestiż związany z nagrodą mobilizuje przedsiębiorców do coraz lepszej pracy tych nagrodzonych zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu efektywności, rzetelności i etyki w biznesie, zaś tych, którzy chcą się ubiegać o to wyróżnienie do sukcesywnego podnoszenia standardów, co przełoży się także na wynik finansowy firmy, a w konsekwencji w formie podatków na budżet państwa i samorządów. Wyróżnikiem nagrody jest również to, że jedną ze statuetek, Gryfa Medialnego, przyznają telewidzowie, radiosłuchacze i czytelnicy partnerów medialnych konkursu, tj. Telewizji Polskiej, oddział Gdańsk, Radia Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego oraz portalu Trójmiasto.pl.

13 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 Często myśli się o przedsiębiorcach, że patrzą tylko na wynik finansowy. Czy potrzebne są im nagrody, konkursy? Czy cenią takie wyróżnienia? W województwie pomorskim działa ponad 240 tys. przedsiębiorstw i to one stanowią o sile pomorskiej gospodarki. Dlatego też ze wszech miar uzasadnione jest wyróżnianie przez samorząd województwa tych przedsiębiorstw, dzięki którym region pomorski z dnia na dzień staje się coraz bardziej nowoczesny i konkurencyjny. Obiektywna ocena firm województwa pomorskiego umożliwia także prezentację przedsiębiorstw o najbardziej korzystnym i pożądanym wizerunku gospodarczym regionu, by w dalszej kolejności rekomendować laureatów konkursu do ogólnopolskich nagród i wyróżnień. Ważnym elementem konkursu jest także inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw w działalności na rzecz regionu. Rosnące rokrocznie zainteresowanie konkursem pozwala stwierdzić, że statuetka Gryfa Gospodarczego jest dla pomorskich firm coraz bardziej cennym i prestiżowym wyróżnieniem. Statuetki Gryfa Gospodarczego przyznawane są w ramach działań Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Czym dokładnie zajmuje się Rada i jakie inne działania podejmuje? Pomorska Rada Przedsiębiorczości, której mam przyjemność przewodniczyć, stanowi kontynuację działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Od 2006 roku jest miejscem wymiany poglądów, inicjowania dyskusji w obszarze gospodarki oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Podczas przeprowadzanych spotkań głosy poszczególnych organizacji otoczenia biznesu mogą być usłyszane i potrafią inspirować do działania. Dyskusja zwraca uwagę na kwestie problemowe, jednocześnie dając szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska w wielu istotnych sprawach odnoszących się bezpośrednio do sfery życia gospodarczego. Jako marszałek województwa, uważam spotkania z przedstawicielami samorządu gospodarczego za cenne źródło szerokiej informacji zwrotnej na temat tego, jak przebiega realizacja polityk i strategii w regionie, na jakie trudności napotyka i jak można im stawiać czoła. Aktywność przedstawicieli Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości wykracza tym samym poza Laureaci statuetki Gryfa Gospodarczego 2014 CH Technika Chłodnicza Sp. z o.o. (Kolbudy) mikroprzedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe Intermet Sp. z o.o. (Człuchów) małe przedsiębiorstwo Centrum Techniki Okrętowej SA (Gdańsk) średnie przedsiębiorstwo Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (Starogard Gdański) duże przedsiębiorstwo Laureat statuetki Gryfa Medialnego 2014 Armet Bis Sp. z o.o. (Gdynia) Nagrody specjalne Fot. archiwum UMWP Statuetka Grupy Lotos SA UNA PRO POSTERITATE Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Statuetka Gryfa od Zarządu Województwa Pomorskiego w podziękowaniu za systematyczny i konsekwentny mecenat nad pomorską kulturą Grupa Lotos SA wąsko rozumianą przedsiębiorczość. Od 2013 roku zostali oni włączeni w prace Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności i tym samym uczestniczą w realizacji działań strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Jednym z przejawów ww. aktywności przedstawicieli Rady jest uczestniczenie w procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji Pomorza, których obowiązek identyfikacji nałożyła na regiony i kraj Komisja Europejska. Dlaczego województwa zobowiązane są określić swoje inteligentne specjalizacje? Identyfikacja inteligentnych specjalizacji jest warunkiem wstępnym korzystania z pomocy unijnej w latach Inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji przyszłości rozwoju danej dziedziny. Rozwijanie inteligentnej specjalizacji ma na celu skoncentrowanie zasobów na najbardziej obiecujących obszarach, m.in. klastrach, istniejącej działalności sektorowej i międzysektorowej, ekoinnowacjach, rynkach o wysokiej wartości dodanej oraz szczególnych obszarach badań naukowych tak, abyśmy mogli powiedzieć za kilka lat, że dokonaliśmy najlepszej z możliwych inwestycji, finansując właśnie rozwój wybranych specjalizacji. Koncepcja wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza obejmuje procedurę konkursową oraz angażuje wszystkich partnerów i interesariuszy zainteresowanych uczestniczeniem z procesie ich wyłaniania, w szczególności przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe. Nasz region może być dumny z podjętych już działań. Jestem przekonany, że przyniosą one liczne, niezaprzeczalne korzyści w związku z partycypacją organizacji samorządu gospodarczego w procesie kształtowania regulacji odnoszących się do sfery życia gospodarczego. Dziękuję za rozmowę. NASZE WYWIADY

14 14 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WYDARZENIA Tak świętowaliśmy 10 lat w Unii Europejskiej W całym kraju, 1 maja 2014 roku świętowaliśmy 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na skwerach, placach i rynkach w polskich miastach spotykaliśmy się, by podsumować dekadę zmian. W Gdańsku, stolicy województwa pomorskiego, uczciliśmy ten dzień na Targu Węglowym. Jubileuszowy festyn rozpoczęła parada Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Donośne dźwięki ściągnęły na Targ Węglowy licznych mieszkańców i turystów wykorzystujących słoneczny majowy poranek. Uczestników powitał marszałek Mieczysław Struk w towarzystwie: byłych marszałków województwa pomorskiego Jana Zarębskiego i Jana Kozłowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej Janusza Lewandowskiego, wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego oraz europosła Jarosława Wałęsy. Przez kolejne godziny trwała wesoła zabawa zarówno na scenie, na stoiskach licznych beneficjentów oraz na specjalnie przygotowanym dla milusińskich placu zabaw. Fot. Rafał Baranowski Na scenie zaprezentowali się m.in. Centrum Nauki Experyment z Gdyni, Centrum Hewelianum z Gdańska, Faktoria z Pruszcza Gdańskiego, Izba Celna z Gdyni, zespół Kaszubki, Adrian Klawikowski znany ze spotów telewizyjnych i radiowych, który opowiedział o swoim projekcie koła symulacji lotniczych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zespół Bytów. Tego dnia dla uczestników festynu gotowali marszałek Mieczysław Struk i europoseł Jan Kozłowski pod czujnym okiem profesjonalisty Artura Moroza z restauracji Bulaj w Sopocie. Zaserwowali m.in. gołąbki rybne i rybną kiełbasę wszystko przygotowywane na oczach licznie zebranych widzów. To nie był ko-

15 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 15 niec pomorskich atrakcji kulinarnych. Na zmianę z opowieściami beneficjentów o realizacjach unijnych projektów, pojawiały się prezentacje pomorskiej kuchni tradycyjnej jako propozycji na stoły europejskie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno widzów, jak i smakoszy gromadzących się podczas degustacji. Prawie 30 stoisk na Targu Węglowego pozwoliło beneficjentom przedstawić swoje realizacje projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Każdy z nich przygotował liczne atrakcje, zarówno dla małych jak i dużych uczestników. Począwszy od udzielania informacji nt. nowej perspektywy finansowej, przez dystrybucję materiałów i gadżetów promocyjnych, produkcję waty cukrowej, liczne wystawy fotograficzne, aktywnie prowadzone kąciki plastyczne dla dzieci, aż po interaktywne zabawy na stoiskach Hewelianum, Experymentu czy Faktorii. Swoim życiem żyło miasteczko zabaw dla dzieci i dorosłych. Dmuchany plac zabaw i tor przeszkód, zjeżdżalnia, eurobungee, gry zręcznościowe, klocki, laboratorium i doświadczenia optyczne ściągały licznie dzieci i młodzież. Tuż obok dorośli mogli również poczuć się dużymi dziećmi, ponieważ do ich dyspozycji były segwaye, piłkarzyki w rozmiarze XXL, dmuchany ring do gladiatorskich spotkań, decybelomierz i wiele innych. Przy niektórych atrakcjach na placu zabaw trzeba było poczekać w kolejce. Anna Mayer WYDARZENIA Pracownicy Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w towarzystwie byłych marszałków: Jana Zarębskiego i Jana Kozłowskiego, obecnego marszałka Mieczysława Struka, wicemarszałka Ryszarda Świlskiego oraz europosła Janusza Lewandowskiego.

16 16 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE W UNII Województwo pomorskie liderem Regionalny Program Operacyjny wdrażany przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako pierwszy spośród 16 programów regionalnych realizowanych w Polsce osiągnął poziom 100 proc. wykorzystania środków europejskich dostępnych na lata Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wynika, że do 31 maja 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata zawarto z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę zł, co stanowi 100 proc. wszystkich środków, które były dostępne w programie. Jest to najlepszy wynik wpośród wszystkich regionów. Nasze województwo od początku było liderem w przekazywaniu beneficjentom środków unijnych zarządzanych na poziomie regionalnym. Przeważnie w comiesięcznych rankingach zajmowało pierwsze miejsce wśród województw pod względem kontraktacji. Nie jest więc przypadkiem, że teraz jako pierwsze dobiegło do mety w tej konkurencji. Sukces ten jednak nie oznacza, że teraz można poświęcić się wyłącznie przygotowaniom do uruchomienia nowego programu na lata , co będzie możliwe po jego wynegocjowaniu z Komisją Europejską. Beneficjenci muszą jeszcze dokończyć realizację swoich inwestycji i prawidłowo je rozliczyć, muszą odbyć się kontrole i zostać wypłacone wszystkie środki. Anna Hutyra Unijne wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych Województwo pomorskie po raz kolejny dzięki sprawnemu wdrażaniu unijnej inicjatywy JESSICA stało się pionierem na skalę kraju. 2 czerwca zawarto bowiem pierwsze w Polsce umowy dotyczące preferencyjnych pożyczek JESSICA dla wspólnot mieszkaniowych. Po raz pierwszy województwo pomorskie stało się pionierem w zeszłym roku, podpisując pierwszą w Europie umowę pożyczki JES- SICA na realizację przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym. Tym razem preferencyjne pożyczki przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków wielorodzinnych należących do dwóch trójmiejskich wspólnot mieszkaniowych: przy ulicy Kartuskiej 6 w Gdańsku oraz przy alei Piłsudskiego w Gdyni. Pierwsza wspólnota otrzymała 90 tys. zł pożyczki, druga 381,5 tys. zł. Obie z preferencyjnym oprocentowaniem, które wyniesie 1 proc. Podpisanie umów, w obecności Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, marszałków województwa pomorskiego, odbyło się 2 czerwca w hotelu Radisson Blu w Gdańsku podczas konferencji podsumowującej efekty wdrażania inicjatywy JESSICA w Polsce. JESSICA dla mieszkańców Obecni podczas uroczystego podpisania umów przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych nie kryli zadowolenia. To są dobre decyzje dla zwykłych mieszkańców naszego województwa. Oszczędności w zakresie energii, po realizacji takiej inwestycji, sięgają nawet 40 proc. To są konkretne pieniądze dla zwykłych mieszkańców, m.in. osób starszych, emerytów i rencistów, i młodych małżeństw, które na co dzień borykają się z trudnościami finansowymi. Ale to również korzyści dla całego regionu niższe ogólne zużycie energii oraz wyższa świadomość społeczna tzw. efektywności energetycznej. Oczywiście, jako że byliśmy jedną z pierwszych wspólnot występujących o tego typu wsparcie, nie było łatwo. Wymagało to nie tylko sprawności zarządzania, ale i dużej aktywność samych mieszkańców.

17 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 17 Podpisanie umów nastąpiło w obecności Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, marszałków województwa pomorskiego. POMORSKIE W UNII Cieszy fakt, że fundusze europejskie to nie tylko duże, przyznajemy bardzo ważne inwestycje publiczne, ale także konkretne wsparcie podnoszące jakość życia mieszkańców podkreślała Maria Kowalewska, przewodnicząca wspólnoty mieszkaniowej z Gdyni. Preferencyjne oprocentowanie udzielonych pożyczek zapewnia inicjatywa JESSICA, która jest źródłem finansowania zwrotnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (RPO WP), w formie preferencyjnych pożyczek. Inicjatywa ma na celu finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na obszarze miast województwa pomorskiego, które spełniają jednocześnie cele publiczne są istotne dla realizacji zadań społecznych, ważnych dla rozwoju miast i ich mieszkańców, a zarazem przynoszą dochód lub oszczędności pozwalające na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Coraz mniej w puli Podpisane umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi są kolejno 23. i 24. preferencyjnymi pożyczkami udzielonymi w ramach inicjatywy JES- SICA w województwie pomorskim. Na koniec maja wartość podpisanych umów inwestycyjnych wyniosła ponad 236 mln zł. Wśród nich są zarówno przedsięwzięcia duże, m.in. utworzenie Garnizonu Kultury w Gdańsku, rewitalizacja dworca kolejowego w Sopocie, utworzenie Muzeum Emigracji w Gdyni, budowa Szkoły Filmowej w Gdyni, jak i mniejsze inwestycje, głównie energooszczędne, realizowane przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu województwa pomorskiego. Pożyczki udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dla inwestycji na terenie miast na prawach powiatu) i Bank Ochrony Środowiska (na terenie pozostałych miast na terenie województwa pomorskiego). Z puli funduszy europejskich na lata do wykorzystania pozostało jeszcze 7 mln zł. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego Marcin Twardokus Są to umowy szczególne, pierwsze w Polsce umowy pożyczki ze środków inicjatywy JESSICA udzielone wspólnotom mieszkaniowym. Pomimo że wartość umów jest stosunkowo niewielka, ich podpisanie ma ogromny wymiar społeczny, gdyż pokazuje, że na pomorskim rynku pojawił się realny i trwały produkt finansowy, który jest w stanie wspierać działania z zakresu efektywności energetycznej, także w budynkach wielorodzinnych. Kolejne tego typu przedsięwzięcia są na końcowym etapie weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jestem przekonany, że ich realizacja, dzięki sumie niewielkich, ale konkretnych oszczędności energetycznych, pozwoli wspólnie osiągnąć wymierny efekt.

18 18 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE W UNII Ponad 131 mln zł na transport w Gdańsku i Gdyni Ponad 131 mln zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektów transportu publicznego w Trójmieście. Z funduszy europejskich powstaną m.in. węzły integracyjne dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. Sfinansowana zostanie również przebudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego z prezydentami Gdańska i Gdyni, 28 maja na wiadukcie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy przystanku Brętowo. Umowy podpisano na budowanym wiadukcie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, gdzie planowany jest przystanek integracyjny Gdańsk-Brętowo. Projekty zostaną dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Umowa z miastem Gdańsk dotyczy realizacji projektu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IIIC o wartości ponad 160 mln zł, zaś unijne dofinansowanie to ponad 94 mln zł. W ramach projektu planuje się budowę węzłów integracyjnych i infrastruktury towarzyszącej dla przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Brętowo, Jasień oraz Kiełpinek. Przewiduje się także budowę dojazdów do przystanków Jasień i Kiełpinek. Ponadto zaplanowano także przebudowę ponad 4 km torowiska tramwajowego w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, a w szczególności systemu PKM z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2015 roku. Marszałkowie województwa podpisali również dwie umowy z władzami Gdyni. Pierwsza dotyczy realizacji projektu Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru, którego wartość wynosi niemal 39 mln zł, zaś unijne dofinansowanie ponad 16 mln zł. Projekt zakłada zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego, poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów transportu publicznego w ciągu ul. Kieleckiej (o długości około 1420 m) oraz w ciągu ul. Morskiej (o długości około 350 m), przebudowę 20 pojazdów komunikacji zbiorowej, modernizację placu postojowego przy zbiegu ul. Powstania Styczniowego i ul. Huzarskiej, zakup 30 nowoczesnych autobusów (w tym 15 autobusów zasilanych gazem CNG) oraz przeprowadzenie szkoleń dla kierowców i kontrolerów biletów. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności usługowej oferty transportu miejskiego w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2015 roku. Druga umowa dotyczy dofinansowania przebudowy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do zakrętu w rejonie skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego. W ramach przedsięwzięcia powstały dwie nowe jezdnie ul. Chwarznieńskiej o długości 643 m, a dotychczasowa ulica została przebudowana na odcinku 2286 m. Przedsięwzięcie miało na celu poprawę spójności i efektywności komunikacyjnej systemu transportowego aglomeracji trójmiejskiej, poprzez rozbudowę układu drogowego, dla usprawnienia jego powiązania z systemem krajowym i transeuropejskim. Wartość projektu to ponad 30 mln zł, zaś unijne dofinansowanie wynosi ponad 20,5 mln zł. Małgorzata Pisarewicz

19 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 19 Sztuka kompleksowej rewitalizacji Każdy projekt dofinansowany z funduszy europejskich może się okazać niełatwy w przygotowaniu i realizacji, szczególnie dla mniej doświadczonego beneficjenta. Jest jednak kategoria programów, które z zasady nie są proste, łatwe ani szybkie (dzięki temu dają dużo satysfakcji, gdy uda się je z sukcesem zrealizować). Są to projekty kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach. Projekty rewitalizacyjne dofinansowane w ramach RPO WP Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa Rewitalizacja Centrum Lęborka Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Inwestycje w infrastrukturę powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań społecznych. W żadnym wypadku nie powinny być uznane za rewitalizację punktowe inwestycje nastawione jedynie na szybki efekt w zakresie poprawy estetyki przestrzeni. Wszystkie działania powinny wynikać z koncepcji wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego, łączącej w sposób harmonijny różne typy i zakresy przedsięwzięć. Rola samorządów miasta i województwa POMORSKIE W UNII Kompleksowość jest słowem-kluczem w przypadku tego rodzaju pomysłów, gdyż wiąże się z wielowymiarowością zarówno problemów, które mają być rozwiązywane, jak i podejmowanych w tym celu działań. Obszary postępującej degradacji, tzw. złe dzielnice, istnieją w dużych i małych miastach. Często są to historyczne centra, czasem okręgi peryferyjne, takie jak Letnica lub Nowy Port w Gdańsku. Występujące na takich obszarach problemy mają charakter społeczny, gospodarczy, przestrzenny, często również środowiskowy. W każdym przypadku konkretne przyczyny, skala występowania, wzajemne oddziaływanie i specyfika tych zagadnień mogą być odmienne, dlatego każde miasto powinno przeprowadzić pogłębioną, kompleksową diagnozę swoich obszarów problemowych. Następnie powinno wyznaczyć obszary najbardziej zdegradowane, które zostaną poddane rewitalizacji w pierwszej kolejności. Szczegółowe działania, które złożą się na rewitalizację danego obszaru, powinny być planowane z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych partnerów, których udział na etapie przygotowań i późniejszej realizacji może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że proces ten powinien przebiegać zgodnie z określonymi zasadami, w szczególności mieć swój początek w Strategii Rozwoju Miasta i kontynuację w Lokalnym Programie Rewitalizacji, a przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych opierać się na konkretnych kryteriach. Ponadto z zasady projekty lokalnych programów rewitalizacji podlegają obowiązkowi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zaczynamy od potrzeb mieszkańców Kompleksowa rewitalizacja, na którą będzie można uzyskać wsparcie z funduszy europejskich w okresie , musi mieć przede wszystkim charakter społeczny. Jej punktem wyjścia i podstawowym celem jest zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Władze samorządowe miasta są odpowiedzialne za skoordynowanie, zaplanowanie oraz realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, natomiast samorząd województwa dysponuje przeznaczonymi na ten cel środkami z programu regionalnego oraz określa warunki, jakie muszą spełnić przedsięwzięcia rewitalizacyjne, aby mogły uzyskać dofinansowanie. Sposób wdrażania projektów rewitalizacyjnych zastosowany przez województwo pomorskie został wysoko oceniony w badaniu nt. wielopoziomowego zarządzania, wykonanym na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata dofinansowanie uzyskało osiem projektów rewitalizacyjnych. W nowym programie na lata również przewidziano środki na tego typu projekty. Zarząd Województwa Pomorskiego, opierając się między innymi na poprzednich doświadczeniach, przyjmie szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowywania kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Anna Hutyra Anita Płonka

20 20 POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE W UNII O (nie)innowacyjnych zamówieniach publicznych Duża część wsparcia publicznego służącego rozwojowi innowacji koncentruje się na stronie podażowej, tj. dofinansowaniu działalności badawczo-rozwojowej lub działań służących do opracowania prototypów nowych rozwiązań. Tymczasem większym problemem jest brak innowacyjnego popytu. O tym, jak można tę sytuację zmienić wykorzystując potencjał tkwiący w zamówieniach publicznych, dyskutowano na IV posiedzeniu Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. Wysokiej Efektywności Przedsiębiorstw, powołanej w ramach projektu systemowego samorządu województwa pomorskiego pn. System Inteligencji Regionalnej kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu. Projekt ten realizowany jest w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata O potencjale rynku zamówień publicznych świadczy jego wartość, którą w Polsce szacuje się na 386,2 mld zł rocznie. Jest to kwota wielokrotnie większa od tej, jaką przeznacza się na różnego rodzaju wsparcie i działania służące stymulowaniu innowacyjności. Potencjał ten nie jest jednak wykorzystywany m.in. poprzez powszechne stosowanie w zamówieniach publicznych kryterium najniższej ceny, która w połączeniu z bardzo szczegółowo określoną specyfikacją zamówienia, nie zostawia miejsca na proponowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom zamawiającego. Tymczasem również obecne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych umożliwiają stosowanie różnych instrumentów stymulujących nowe rozwiązania. Do niewykorzystanych możliwości należy dialog techniczny, stosowanie funkcjonalnego opisu przedmiotu zamówienia (definiując rezultat, jaki zamawiający chce osiągnąć), negocjacyjne tryby udzielenia zamówień oraz takie ustalanie kryteriów, aby uzyskać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie (uwzględniającą m.in. pełny koszt cyklu życia produktu). Jak przekonywał dr Marcin Kautsch, koordynator pilotażowego projektu LCB Healthcare dotyczącego innowacyjnych zamówień publicznych, szpital w Rawiczu, wykorzystując te możliwości przy realizacji zamówienia odzieży dla personelu, uzyskał dużo lepszy produkt niż poprzednio stosował oraz ograniczył całkowite koszty zakupu i użytkowania odzieży o 20 proc. Wymagało to jednak dobrego zdefiniowania przedmiotu zamówienia przez pryzmat potrzeb szpitala, a nie produktu dostępnego na rynku, wejścia w dialog z potencjalnymi wykonawcami w celu określenia i poznania możliwych rozwiązań zaspokajających potrzebę oraz takie określenie kryteriów wyboru, które uwzględniały koszty całego cyklu życia produktu. Rolę innowacyjności w realizacji zamówień publicznych wzmacniają również niedawno przyjęte dyrektywy Unii Europejskiej, wprowadzając m.in. nowy tryb udzielenia zamówienia partnerstwo innowacyjne, które umożliwi kupowanie technologii rozwijanych praktycznie od zera, z uwzględnieniem specyfiki projektu badawczego. Wsparcie dla wdrożenia podobnego instrumentu umożliwiającego przeprowadzenie procesu zamówienia przedkomercyjnego (tzw. PCP), czyli zakupu przez sektor publiczny usług B+R bez konieczności ponoszenia pełnego ryzyka oferuje już dziś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację pilotażowego przedsięwzięcia NCBR planuje przeznaczyć 50 mln zł oraz sfinansować do 100 proc. część badawczo-rozwojową. Stanisław Szultka Ostatnia szansa! Pożyczka na założenie działalności gospodarczej to oferta skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego. O dotację mogą ubiegać się osoby, które w okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dodatkowo, każdy pożyczkobiorca w pierwszym roku kredytowania może korzystać ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Wniosek o pożyczkę może złożyć każdy zainteresowany (absolwent, osoba bezrobotna, osoba, która planuje otworzyć firmę) bez konieczności rejestracji firmy na etapie ubiegania się o pożyczkę. Rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczkowej. Taka procedura gwarantuje przyszłemu przedsiębiorcy komfort dostosowania startu biznesowego do możliwości finansowych w ramach pozyskanych środków. Pożyczek w maksymalnej wysokości do 50 tys. zł na preferencyjnych warunkach udziela Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Więcej informacji na temat pożyczek: Osoby zwolnione bądź zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy mogą wziąć udział w jednym z projektów realizowanych w ramach Poddziałania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekty te przewidują następujące wsparcie: poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy przekwalifikowujące, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy. Wykaz instytucji udzielających ww. dotacji znajduje się na stronie internetowej w zakładce Działalność gospodarcza. Pożyczka lub dotacja to ostatnia szansa na skorzystanie z pomocy finansowej na założenie własnej firmy w ramach budżetu Unii Europejskiej Adam Moczulski

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia

ISSN 1730-5187. 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 6 (187), lipiec sierpień 2012 ISSN 1730-5187 650 lat Koła Trzeba mieć marzenia KRONIKA KRAJOWA W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV 19 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo