Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy w latach mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Dyrektorzy w latach 1911-2002. mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor"

Transkrypt

1

2 Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących mgr Jolanta Moskwa wicedyrektor mgr Marek Zawisza dyrektor mgr Andrzej Wilusz wicedyrektor Dyrektorzy w latach Lucjan Baecker Franciszek Hornung Jan Kunert Tadeusz Broniewski Stanisław Kopystyński Józef Barański Antoni Łagowski Mieczysław Dobrzański Jan Gierczak Jan Lalak Jan Komor

3 Jarosławska Szkoła Rzemiosł Budowlanych należała do najstarszych szkół zawodowych w Polsce powstałych jeszcze w okresie zaborów. Działalność swoją jak głosi tablica fundacyjna rozpoczęła w 1911 roku. Przetrwała dwie wojny światowe oraz odegrała ważną rolę w życiu gospodarczym i oświatowym regionu. Jarosławska budowlanka po II wojnie światowej dała początek większości średnich szkół w Jarosławiu: (w roku 1947: Liceum Plastyczne i Zespół Szkół Mechanicznych; w roku 1950: Liceum Miernicze i Technikum Spożywcze; w roku 1951: Zasadnicza Szkoła Odzieżowa i Technikum Drogowe, a w roku 1996 Centrum Kształcenia Praktycznego). Nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci budowlanki wyróżniali się swoją postawą w okresie okupacji i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Szkoła przygotowała do zawodu wiele tysięcy wykwalifikowanych oraz cenionych robotników i techników budowlanych. Powodem dumy szkoły jubilatki są nie tylko sukcesy wychowawcze i dydaktyczne, ale także trwałe osiągnięcia w postaci wzniesionych i wyremontowanych budynków. Na przestrzeni upływających dziesięcioleci najstarszej szkoły budowlanej w Polsce zmieniały się organizacyjne formy jej funkcjonowania od CK Szkoły Rzemiosł Budowlanych przez Państwową Szkołę Budownictwa po obecny Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Ten zaszczytny jubileusz jest okazją do spojrzenia wstecz, do przedstawienia zarysu bogatej karty historii jarosławskiej szkoły budowlanej, do przypomnienia ludzi, którzy tę historię tworzyli. Jest to również okazja do podziękowania wszystkim, którzy w tym pierwszym stuleciu naszej szkoły przyczynili się do sprawnego jej funkcjonowania Szanowni Państwo Rok 2011 jest dla jarosławskiej oświaty rokiem jubileuszu 100-lecia szkoły budowlanej. Władze miasta już ponad 100 lat temu podjęły decyzję i przekazały fundusze na zakup ziemi i budowę szkoły, dostrzegając potrzebę profesjonalnego przygotowania przyszłych budowniczych. Do końca XIX wieku, szkolnictwo zawodowe nie miało na ziemiach polskich żadnych tradycji, zmienił to początek XX w. i rozwoju: władzom powiatowym, miejskim, byłym dyrektorom oraz nauczycielom i wy- -chowankom. Niech ta publikacja będzie skromnym podziękowaniem, wyrazem szacunku i uznania dla wszystkich związanych z procesem kształcenia w budowlance oraz tych, którzy wspierali i wspierają naszą działalność. Tablica pamiątkowa w holu. fot. archiwum Szczególne podziękowania składamy również Władzom Miasta Jarosławia na czele z Panem Burmistrzem Andrzejem Wyczawskim oraz Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu z Panem Starostą Jerzym Batyckim, za pomoc w wydaniu monografii i niniejszego folderu oraz przygotowaniu uroczystości jubileuszowych. 3 Dyrekcja ZSBiO w Jarosławiu

4 Miasto Jarosław Jarosław leży nad rzeką San, przy drodze międzynarodowej E4 i linii kolejowej Kraków- -Przemyśl. Zajmuje powierzchnię 35 km 2, a liczy obecnie ok. 40 tysięcy mieszkańców. Miasto pełni rolę powiatu, na terenie którego są największe zakłady przemysłowe. Pierwsze wzmianki z 1152 roku zawarte w Kronice Ruskiej określają miasto jako gród warowny należący do księcia halicko-włodzimierskiego. Odgrywająca coraz większą rolę pierwotna osada miejska, położona na wzgórzu św. Mikołaja z kościołem pod tym samym wez- -waniem, otrzymała ok roku przywilej lokacyjny na tzw. prawie polskim. Po nadaniu przez księcia Władysława Opolczyka nowych praw miejskich i lokacji na prawie magdeburskim w 1375 roku Jarosław został wieku Jarosław był także ważnym portem nad rzeką San, skąd spławiano towary aż do Gdańska. Pamiątką po tych świetnych dla rozwoju miasta czasach są dawne kamienice mieszczańskie z charakterystyczną wiatą wewnętrzną i trzykondygnacyjnymi, rozległymi piwnicami, które służyły do przechowywania towarów kupieckich, a w czasie najazdów i pożóg do ukrywania się ludzi i ratowania dobytku. Niektóre z tych kamienic można podziwiać do dziś jak np. kamienicę Orsettich w której mieści się muzeum. 4 Widok miasta na początku XVIII wieku. fot. archiwum przeniesiony na teren obecnej starówki. Rozwijające się szybko miasto ok roku przeszło na własność możnego rodu Tarnowskich, następnie jego dzieje wiązały się z losami dziedziczących je rodów: Odrowążów, Kostków, Ostrogskich, Sieniawskich, Zamojskich, Koniecpolskich, Sobieskich i Czartoryskich. Z rąk tych ostatnich miasto wykupiło się w II poł. XIXw. Status miasta prywatnego był dla jego rozwoju korzystny, a bogactwo Jarosławia stało się z czasem legendarne. Przyczyniały się do tego m.in. słynne jarmarki jarosławskie, z których największy zwany wielkim trwał cztery tygodnie. Zjeżdżali się na niego kupcy z całej Europy i Bliskiego Wschodu. Dzięki położeniu nad spławną rzeką w XVI i XVII Widok miasta z lotu ptaka. fot. Wacław Szczepański,

5 Rozwój szkolnictwa w Jarosławiu XV - XXI wiek Szkoły podstawowe Najstarszą szkołą w Jarosławiu była szkoła parafialna. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z przywileju Spytka z Jarosławia z 1479 roku, ale musiała istnieć znacznie wcześniej, bo już w 1411 roku na Akademii Krakowskiej pojawili się pierwsi Jarosławianie, w XV wieku było ich 24, a wiek później 29. Do I połowy XVII wieku brak jest informacji o budynku szkoły, a nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach. Dopiero w 1636 roku na potrzeby szkoły ofiarowano plac i domek drewniany przy cmentarzu w rynku miasta, ale budowa nie została zrealizowana, aż wreszcie Magistrat przekazał budynek dawnej wagi w pobliżu cmentarza. Z jego opisu z 1743 roku wynika, że był murowany, dwukondygnacyjny. Obsada szkoły parafialnej - (bakałarz, kantor i lokatus pomocnik) uczyła: polskiego, gramatyki, katechizmu (modlitw, pisma św., liturgii), śpiewu i niemieckiego. Z chwilą pojawienia się kolegium jezuickiego, szkoła po 1575 roku straciła na znaczeniu. W XVI i XVII wieku obok szkoły parafialnej pojawiły się: szkoła na Przygródku w 1573 (okolice obecnych ulic Przemyskiej i 3-go Maja), po roku 1611 benedyktynki prowadziły szkołę dla dziewcząt (czytanie, pisanie, rachunki, śpiew, szycie, haftowanie), na początku XVII wieku działała też szkoła ruska i żydowska. W latach decyzją władz austriackich zlikwidowano większość wspomnianych szkół, pozostawiając tylko parafialną i wyznaniową. Austria w 1774 roku wprowadziła dwa typy szkół elementarnych (podstawowych): trywialne na wsiach, w miastach główne z nauką w języku niemieckim. W 1778 roku otwarto 3-klasową szkołę żeńską. Zlikwidowano szkoły wyznaniowe, kierując W naszym mieście początki szkolnictwa średniego związane są z kolegium jezuickim, które rozpoczęło swoją działalność w 1575 roku. Na początku nauka odbywała się w drewnianym budynku przy kolegiacie. W roku 1583 jezuici przenieśli naukę do połączonego z kościołem św. Jana nowego piętrowszystkich do głównej, a status taki uzyskała ona w Jarosławiu w 1821 roku. W roku 1866 wprowadzono język polski jako wykładowy. W 1869 roku wprowadzono dwa szczeble organizacyjne: szkoła ludowa pospolita (ogólnokształcąca) i szkoła wydziałowa. Działające w Jarosławiu dwie szkoły ludowe nie mogły przyjąć wszystkich dzieci w wieku od 6 do 12 lat, stąd decyzja o tworzeniu nowych szkół: 1870 na Przedmieściu Leżajskim, 1886 Piotra Skargi, szkoła żeńska przekształcona w ludową 1897 Królowej Jadwigi, 1895 szkoła męska im. Adama Mickiewicza (obecnie Liceum Ekonomiczne), 1896 szkoła żeńska bł. Kingi i męska St. Konarskiego (obie w kamienicy Rynek 5 przeniesione na Kraszewskiego). Na początku XX wieku powstały następne: 1901 szkoła A. Ostrogskiej, a w 1906 męska T. Czackiego. Dwie wojny światowe powstrzymały rozwój sieci szkół podstawowych w mieście, ale w II połowie XX wieku szkolnictwo to szybko zwiększało liczbę szkół, wzbogacając się o tzw. tysiąclatki. W końcu wieku było w Jarosławiu już 12 szkół podstawowych, do których wkrótce dołączyła szkoła prowadzona przez siostry niepokalanki. W wyniku reformy edukacji w 1999 roku z ośmioklasowych szkół podstawowych wyodrębniono dwa typy szkół 6 letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazja, wpłynęło to na reorganizację szkolnictwa. Część dawnych podstawówek stała się gimnazjami. Tak więc w mieście w chwili obecnej funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych o sześcioletnim cyklu nauczania, po którym kontynuuje się naukę w trzyletnich gimnazjach, obecnie jest ich w Jarosławiu sześć. Szkoły średnie ogólnokształcące wego budynku z dużymi, przestronnymi salami. Szkoła jezuicka składała się z pięciu klas, z których trzy pierwsze nazywano gramatycznymi, a dwie wyższe humanistycznymi. W krótkim czasie kolegium jarosławskie objęło swym zasięgiem całą Ruś. W 1590 roku w związku z napływem do miasta uczą- 5

6 6 cej się młodzieży postanowiono wybudować bursę na placu obok bramy sandomierskiej. W 1629 roku jezuici otrzymali w Jarosławiu drugi kościół i prowadzili tam 4-letni kurs teologiczny i 3-letni kurs filozoficzny. Jezuici prowadzili ponadto dla swoich kleryków (przeniesione z Pułtuska) seminarium, w którym mogli pogłębiać swoją wiedzę w na- -ukach humanistycznych i retoryce. Przy kolegiacie św. Jana w 1608 roku powstała szkoła muzyczna Bursa musicorum. Po krótkim czasie przeniesiona została do kolegium w polu. Nauka obejmowała: śpiew, grę na organach, skrzypcach, wioli i trąbie. Bartłomiej Wąsowski rektor kolegium w 1671 roku podjął próbę utworzenia w Jarosławiu szkoły rycerskiej pod patronatem jezuitów. Placówkę otwarto w 1674 roku, jezuici uzyskali poparcie Jana Sobieskiego, ale dopiero w końcu lat 70-tych z powodu braku zrozumienia władz zakonnych i świeckich. Sgrafitto na ścianie kamienicy czynszowej nr 14 przy ul. Kraszewskiego, przedstawiające Jarosław u progu XVII wieku. fot. archiwum Przed rokiem 1742 powstał konwikt dla młodzieży szlacheckiej. Przez kolegium św. Jana w czasie jego działalności ( ) przewinęło się ok. 20 tysięcy młodzieży. Po pierwszym rozbiorze Polski, w 1773 roku nastąpiła kasata zakonu jezuitów. W miejsce zlikwidowanego kolegium św. Jana utworzono w Jarosławiu gimnazjum świeckie. Nauka odbywała się bez zmian z dodaniem jedynie nauki języka niemieckiego. Zajęcia prowadziło w tej szkole pięciu eksjezuitów, nie uwzględniając zmian wprowadzonych na innych ziemiach polskich przez Komisję Edukacji Narodowej. Szkoła ta funkcjonowała 10 lat i oszacowano, że wyszkoliła jeszcze około 1200 młodzieży. Decyzją władz austriackich gimnazjum świeckie zostało zamknięte w 1783 roku, a w mieście działały tylko szkoła parafialna i wyznaniowe. Władze austriackie nie widziały potrzeby utrzymywania w mieście szkoły średniej. Z chwilą uzyskania autonomii Rada Miasta podjęła starania o reaktywowanie szkoły średniej. W 1868 roku przekształcono niesamodzielną dwuletnią szkołę w odrębną 3-letnią. Stopniowo zwiększano liczbę kolejnych klas i od 1872 roku funkcjonowała ona jako 7-letnia wyższa szkoła realna, która w 1876 roku wprowadziła się do nowego budynku (obecny budynek LO). Od roku 1884 szkoła ta stała się pełnym 8-klasowym gimnazjum. Było to gimnazjum klasyczne, ale nie zaspakajało ono rosnących potrzeb miasta w zakresie szkolnictwa średniego. Staraniem Rady Miasta w 1898 roku otworzono nową wyższą szkołę realną, która w 1903 roku wprowadziła się do swojej nowo wybudowanej siedziby (obecny budynek technikum drogowego). Na bazie tej szkoły utworzono II Gimnazjum Męskie w 1919 roku, które ukierunkowane było na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. W 1909 roku powstało prywatne Gimnazjum Żeńskie im. J. Słowackiego. W 1919 roku, byłe c.k. wyższe gimnazjum uzyskało nazwę Państwowe Gimnazjum. W 1925 roku po- -wstało prywatne Gimnazjum Humanisty- -czne Sióstr Niepokalanek. Tak więc w okresie ok. 40 lat powstały w mieście cztery szkoły gimnazjalne, które na początku XX w. w pełni zaspokajały zapotrzebowanie blisko 20 tysię- -cznego miasta. Od 1933 roku Państwowe Gimnazjum nosiło nazwę Państwowe Liceum i Gimnazjum im. J. Piłsudskiego. Po zakończeniu II. wojny, szkoła wznowiła działalność w 1948 i do roku 1960 funkcjonowała jako Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego. W roku 1961 otrzymała ona nazwę Liceum Ogólnokształcące, a w 1972 roku imię Mikołaja Kopernika. W końcu XX wieku wzrastała liczba liceów. W 1995 roku utworzono Liceum przy Szkole Podstawowej im. Książąt Czartoryskich, a w 1998 przy Zespole Szkół Odzieżowych. Klasy licealne powstawały kolejno po 2000 roku w średnich szkołach zawodowych takich jak: budowlanka, mechanik, spożywcze i drogowe. U progu XXI wieku liczba liceów państwowych w Jarosławiu wzrosła do sześciu.

7 Szkoły średnie zawodowe Zorganizowane szkolnictwo zawodowe pojawiło się w Jarosławiu w końcu XIX wieku jako odpowiedź na zapotrzebowanie powstającego przemysłu. Pierwszą szkołą tego typu była szkoła koszykarska działająca w latach (przeniesiona później do Czerwonej Woli). Drugą placówką tego typu była utworzona w 1880 roku niższa szkoła przemysłowa, przekształcona w 1886 roku w uzupełniającą szkołę przemysłową. Zadaniem tej szkoły było kształcenie młodzieży w zawodach rzemieślniczych. Nauka odbywała się w budynku gimnazjalnym, w 1902 roku uzupełniająca szkoła przemysłowa miała 109 uczniów, a do zawodu przygotowywało ich ośmiu nauczycieli i katecheta. W 1910 roku Rada Miasta podjęła decyzję o utworzeniu c.k. Szkoły Rzemiosł Budowlanych, która rozpoczęła działalność w roku 1911 w budynku dla niej wzniesionym przy ulicy J. Poniatowskiego. Kolejna średnia szkoła zawodowa powstała 13 lat później, czyli w 1924 roku i była to Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa przy ul. 3-go Maja 1. Obie te szkoły, zmieniały nazwy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. W 1925 roku Szkołę Rzemiosł przekształcono w Państwową Szkołę Budownictwa, w tym samym roku powstało w niej gimnazjum budowlane, a w roku 1936 liceum budowlane. Szkoła Handlowa również ulegała przemianom: w 1930 roku z szkoły 3-letniej przekształcono ją na 4-letnią, a w 1936 roku na Gimnazjum Kupieckie, które miało takie same uprawnienia jak liceum. W czasie II wojny obie szkoły zawodowe działały z przerwami: budowlanka nosiła nazwę Państwowej Zawodowej Szkoły Budownictwa, a ekonomik Publicznej Szkoły Handlowej. Po zakończeniu działań wojennych w 1944 roku szkoły średnie zawodowe wznowiły swoją działalność : szkoła handlowa jako Gimnazjum Kupieckie tworząc dodatkowo Liceum Handlowe, zaś w szkole budowlanej powstało liceum w budowlane. O ile przed 1939 rokiem średnie szkolnictwo zawodowe rozwijało się powoli - bo powstały tylko dwie takie szkoły to w drugiej połowie XX nastąpił gwałtowny skok, i liczba szkół średnich w Jarosławiu wzrosła o siedem. Po 1944 roku prężnie rozwijała się szkoła budowlana, która stała się matką dla większości średnich szkół zawodowych w Jarosła- wiu. Na terenie szkoły budowlanej powstawały: kursy, klasy i wydziały, które stopniowo wyodrębniły się tworząc kolejno samodzielne szkoły: w roku 1947 liceum plastyczne i szkoła mechaniczna; w roku 1950 liceum miernicze i technikum chemiczne (spożywcze); w roku 1951 zawodowa szkoła odzieżowa i szkoła drogowa, a w 1996 roku Centrum Kształcenia Król Kazimierz III Wielki. fot. wikipedia Praktycznego. Każda z tych szkół przechodziła kilkakrotnie zmiany nazwy, w 1972 roku nastąpiło połączenie Technikum Geodezyjnego (wcześniej Miernicze) i Drogowego. W roku 2002 powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego, kształcące dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej. Współcześnie wszystkie średnie szkoły w mieście są zespołami szkół, a ich przeobrażenia ilustruje schemat: Rozwój jarosławskich szkół średnich w II poł. XX i na pocz. XXI w. W 1998 roku miasto wzbogaciło się o nową szkołę zawodową, była to pierwsza szkoła wyższa nosząca nazwę: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w której młodzież kończąca szkoły średnie może podejmować studia na różnych kierunkach. 7

8 8 Rozwój jarosławskich szkół średnich w II poł. XX i na pocz. XXI w

9 Powstanie szkoły W 1909 roku jarosławska Rada Miasta podjęła starania, by stworzyć także placówkę kształcącą fachowców dla przemysłu budowlanego majstrów, murarzy, cieśli, kamieniarzy. Była to pierwsza w kraju tak urządzona szkoła, która drogą nauki teoretycznej podnosiła sprawność zawodową chłopców, mających ukończone 17 lat życia i świadectwo praktyki w rzemiośle. Gmina miasta Jarosławia miała bezpłatnie dostarczyć budynek i utrzymać go. Projekt budynku opracował prof. R. Greiffenhaben z Insbrucka (jednopiętrowy o powierzchni 580 m. kw.; plac o powierzchni 3910 m. kw., przy ul. Poniatowskiego za 110 tysięcy koron). Placówka zaczęła działać dnia 1 października 1911 roku jako C.K. (cesarsko - królewska) Szkoła Rzemiosł Budowlanych w wynajętym lokalu na Głębockim Przedmieściu, by w 1912 roku przenieść się do nowego budynku. Jej dyrektorem został radca budowniczy Lucjan Baecker. W pierwszym roku prowadzono tylko kurs przygotowawczy dla 13 murarzy o bardzo zróżnicowanym wieku (18 40 lat). W roku szkolnym 1912/1913 prócz klasy przygotowawczej działała klasa pierwsza (45 uczniów), a w następnym zorganizowano wydziały ślusarstwa budowlanego i artystycznego, kursy stałych technik stolarskich oraz publiczną szkołę rysunku i modelowania. Program zajęć co roku wzbogacano, stworzono bibliotekę, przybywało pomocy naukowych. Budynek szkoły w roku fot. archiwum W roku szkolnym 1913/1914 kształciło się 85 uczniów. Pobierali oni stypendia miesięczne z funduszów rządowych w kwocie koron, niektórzy otrzymywali zasiłki (do 80 koron), a nawet stypendia im. Cesarza Franciszka Józefa (300 koron rocznie). Niestety wybuch pierwszej wojny światowej przerwał rozwój szkoły od 1915 roku Nauczyciele i uczniowie w I. roku nauki. fot. archiwum mieścił się w niej szpital wojskowy. Zakończenie I. wojny światowej i odzyskanie niepodległości przez Polskę, stworzyło możliwość kontynuowania działalności jarosławskiej budowlanki. Zajęcia szkolne wznowiono we wrześniu 1921 roku Państwowej Szkole Rzemiosł Budowlanych (taką nazwę otrzymała placówka) Rada Miasta oddała w bezpłatne użytkowanie budynek przy ul. Poniatowskiego 17. Dyrektorem szkoły został inż. arch. Franciszek Hornung. W skład szkoły weszła także Dokształcająca Szkoła Zawodowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego (z odziałem stolarskim, ślusarskim). W 1925 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołało Państwową Szkołę Budowlaną z dwoma wydziałami: Budowlanym (w formie 4-letniego gimnazjum budowlanego) oraz 3-letnią Szkołą Majstrów Budowlanych. Po ukończeniu gimnazjum budowlanego absolwent otrzymywał tytuł technika budowlanego, uprawniający go do samodzielnego prowadzenia przemysłu budowlanego. W związku z rozwojem szkoły i zapotrzebowaniem na absolwentów budowlanki 9

10 zarząd Miasta przyznał szkole fundusze na nadbudowę drugiego piętra na budynku oraz potrzebnych warsztatów i magazynów. W 1930 roku zmarł dyr. Franciszek Hornung, a kierownictwo szkoły na jeden rok objął inż. arch. Jan Kunert. W 1931 roku dyrektorem szkoły został dr inż. arch. Tadeusz Broniewski, kierujący nią także przez lata II wojny światowej. Szkoła pod jego kierownictwem szybko się rozwijała. Dwupiętrowy budynek posiadał 10 sal lekcyjnych, 5 gabinetów i bibliotekę. Liczba uczniów stale wzrastała (270 w 1922 roku, 548 w 1935). Podniosłą uroczystość przeżyła szkoła w 1934 roku 14 X poświęcony został sztandar szkoły, który zaginął w czasie wojny (ocalało tylko drzewce). W 1937 roku Kuratorium Szkolne we Lwowie zezwoliło na założenie 3-letniego liceum budowlanego dla uczniów, którzy ukończyli szóstą klasę gimnazjalną (tzw. mała matura). PSB była jedną z nielicznych placówek wytypowanych do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich w kraju. Budynek szkolny Rada Miasta sprzedała skarbowi państwa w 1937 roku za złotych. Pomocą materialną i naukową dla uczniów zajmowała się Bratnia Pomoc. Bratniak prowadził szeroką działalność gospodarczą i społeczną w szkole (sklepik, kasa pożyczkowa, dożywianie). Wśród wielu nauczycieli szkoły znane jest nazwisko artysty Stanisława Kopystyńskiego ( ), prowadzącego u nas kursy rysunku i malarstwa, zaś po wojnie działającego we Wrocławiu. Budynek szkoły w roku fot. archiwum 10 Lata wojny i okupacji Wojciech Bielecki numer obozowy fot. archiwum Po napadzie hitlerowskich Niemiec na Polskę rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ okupant (który dotarł do Jarosławia 11 września) dopiero pod koniec października, wydał pozwolenie otwarcia szkoły. W okresie okupacji nosiła ona nazwę Staatliche Fachschule fűr Bauwesen mit polnischer Unterrichtssprache (Państwowa Zawodowa Szkola Budownictwa z polskim językiem wykładowym). Była to placówka o zubożonym programie nauczania, kształcąca techników w ciągu dwóch lat, z dużą ilością przedmiotów zawodowych, z wykładowym językiem polskim, ale bez nauczania języka polskiego jako samodzielnego przedmiotu. Ponieważ inne szkoły średnie zostały zamknięte, trafili do niej także młodzi ludzie z innych szkół. Z rozkazu władz niemieckich 11 listopada (w rocznicę odzyskania niepodległości) szkoła została zamknięta. Ponowne otwarcie nastąpiło w pierwszych miesiącach 1940 roku. Patriotycznie wychowani uczniowie szkoły należeli do podziemnej organizacji Służba Zwycięstwu Polsce, brali udział w tajnych zebraniach. Udział w konspiracji wielu z nich przepłaciło życiem. O ósmej godzinie rano 6 maja 1940 roku do szkoły wkroczyło gestapo i aresztowało grupę uczniów, którym nie udało się uciec i skryć w sąsiednich ogrodach i domach. Przewieziono ich ciężarowymi sa- -mochodami do budynku Sądu Grodzkiego i brutalnie przesłuchiwano.

11 Bezskuteczna była interwencja dyr. Tadeusza Broniewskiego. Odbywały się dalsze aresztowania młodzieży jarosławskiej, którymi kierował Franz Schmidt (mieszkaniec Jarosławia, który po zajęciu Jarosławia pracował w gestapo). W dniu 8 maja 1940 roku uczniów naszej szkoły i innych młodych ludzi, wywieziono najpierw do Tarnowa, a dnia 14 czerwca znaleźli się oni w pierwszym transporcie, który zapoczątkował tragiczną historię obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Nasi uczniowie mieli jedne z pierwszych numerów obozowych: Stanisław Ryniak nr 31, Mieczysław Ciepły nr 35, Bogdan Wnętrzewski nr 40, Tadeusz Motowidełko nr 532, Wojciech Bielecki nr 3397, Stanisław Fudali nr 9151, Stanisław Żurawski - nr W okresie okupacji wzrastała liczba uczniów szkoły (młodzież szukała w niej schronienia przed wyjazdem na przymusowe roboty do Rzeszy): w 1941 roku 244 uczniów, w , w Nauka nie była łatwa, brakowało podręczników do wielu przedmiotów, na wydziale wodno komunikacyjnym obowiązywały przedmioty: religia, język niemiecki, matematyka, fizyka, geometria wykreślna, statystyka, miernictwo, rysunek odręczny, liternictwo, modelowanie, materiałoznawstwo, żelazobeton, budownictwo wodne, kanalizacja i wodociągi, konstrukcje budowlane, roboty ziemne, fundamentowanie, budowa dróg i mostów, formy architektoniczne, kosztorysowanie, korespondencja polska. Jesienią 1943 roku, gdy front niemiecki był w odwrocie, szkołę zamieniono (jak w czasie I wojny światowej) na szpital. Zajęcia jednak odbywały się w różnych punktach miasta. Wycofujący się okupant spalił budynek szkolny, ale po wyzwoleniu Jarosławia 28 lipca 1944 roku placówka rozpoczęła nowy etap działalności. Powojenne sukcesy i rozwój Po okresie wojny i okupacji szkoła wznowiła działalność pod nazwą Państwowe Szkoły Budownictwa w Jarosławiu. Sytuacja placówki po spaleniu budynku przy ulicy Poniatowskiego była bardzo trudna. Działalność dydaktyczno wychowawczą prowadzono w obiektach zastępczych. Brak sal, sprzętu, pomocy dydaktycznych, programów i podręczników nie zniechęcił jednak ani nauczycieli, ani uczniów. W roku szkolnym 1944/1945 dyrektorem szkoły był Stanisław Kopystyński, który wystąpił o kredyty na odbudowę budynku szkoły oraz byłego opactwa benedyktynek (na internat dla młodzieży). Kierownikiem odbudowy, a od września 1945 roku dyrektorem PSB, został inż. arch. Józef Barański. Szkoła stała się nie tylko ośrodkiem kształcenia, ale również przedsiębiorstwem budowlanym odbudowującym zniszczone obiekty szkolne. Odbudowę głównego budynku szkoły prowadzono w latach (nad drugim piętrem nadbudowano świetlicę), na podwórzu wybudowano stolarnię i kuźnię. Równocześnie odbudowywano klasztor benedyktynek (do 1950 roku powstał internat męski) i zbudowano parterowy budynek, który został przeznaczony na warsztaty szkolne (lecz stał się on internatem żeńskim). Warsztaty przy szkole oddano do użytku w 1953 roku (część obiektu Szkolny Zespół Muzyczny. fot. archiwum przeznaczona została na sale lekcyjne dzisiejszy II budynek). Nasza szkoła stała się matką innych szkół technicznych w Jarosławiu. Tu rozpoczynały swoją działalność Liceum Miernicze (szkoła geodezyjna), Liceum Technologiczno Chemiczne (szkoła chemiczna, później spożywcza) oraz Technikum Drogowe, które usamodzielniły się w 1950 i 1951 roku. W 1947 roku powstała słynna przez wiele lat w regionie orkiestra dęta, znak firmowy szkoły, która w 1987 roku obchodziła swoje 40 lecie, ale brak środków na zajęcia pozale- 11

12 12 kcyjne spowodował jej upadek w latach 90. Na podstawie decyzji Ministerstwa Odbudowy w naszej szkole został utworzony w 1949 roku jeden z największych w Polsce V Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego, którego dyrektorem został inż. arch. Józef Barański, zaś obowiązki dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa pełnił inż. Emil Pretorius. Po rozwiązaniu V POSZ w 1951 roku szkoła pod nazwą Technikum Budowlanego podlegała Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli (dyrektorem Józef Barański). W tych latach funkcjonowało gimnazjum budowlane, liceum budowlane (3-letnie i 4-letnie), technikum budowlane, liceum drogowo wodne oraz szkoła rzemiosł, mistrzów i techników budowlanych. Utworzona w 1951 roku zasadnicza szkoła budowlana, kształciła robotników kwalifikowanych w wielu zawodach (do 1954 roku jej kierownikiem był Józef Szołomiak, który na 75-lecie Sztandar dla szkoły, 1966 r. fot. archiwum stworzył portret patrona naszej szkoły Kazimierza Wielkiego). Od 1952 roku szkołą kierował Antoni Łagowski, a od roku szkolnego 1953/1954 Mieczysław Dobrzański (zastępcami byli Aleksander Kozłowski, a później mgr Stanisław Kostka). Następuje rozwój technikum budowlanego kształcenie w cyklu 4-5-letnim (na podbudowie 7 klasy szkoły podstawowej) w tzw. wydziałach: budownictwa miejskiego, projektów architektonicznych, wodno - kanalizacyjnym, ogrzewania i wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Od 1957 roku placówka podlegała Ministerstwu Oświaty i otrzymała nazwę Szkoła Rzemiosł Budowlanych i Technikum Budowlane. System kształcenia zawodowego był dwustopniowy (po 3-letniej szkole rzemiosł budowlanych 3-letnie technikum budowlane). W ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonali wiele obiektów w powiatach: jarosławskim, leżajskim, a nawet w Bieszczadach (szkoły podstawowe, domy kultury, ośrodki zdrowia, remizy strażackie, budynki administracyjne oraz liczne remonty). Praktyki zawodowe uczniowie odbywali także w przedsiębiorstwach budowlanych województwa rzeszowskiego. Rok 1966 był rokiem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szkoła otrzymała w czasie uroczystości na stadionie szkolnym dnia 23 października 1966 roku nowy sztandar, który później uzyskał nowe elementy (np. orzeł z koroną). W tym samym roku 27 listopada została odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona pamięci uczniów szkoły, którzy zginęli w czasie okupacji. W 1967 roku przyszli do szkoły absolwenci 8-letniej podstawówki. W szkole zasadniczej cykl kształcenia został skrócony do dwóch lat (po niej było 3-letnie technikum). Od stycznia 1970 roku dyrektorem został mianowany mgr Jan Gierczak, a obowiązki wicedyrektorów pełnili: mgr inż. Stanisław Helowicz ( ) oraz mgr Jan Domka ( ). Następuje dalszy rozwój bazy szkolnej. Uruchomiono technikum dla pracujących (wieczorowe i zaoczne i 1976 rok), powołano średnie studium zawodowe w 1979 roku, szkołę policealną (1972 rok). Zmianę warunków szkolenia zawodowego przyniosło oddanie nowych warsztatów szkolnych 1 września 1973 roku. W części obiektu znalazły się sale dydaktyczne i biblioteka szkolna. Kierownikami warsztatów byli: Stanisław Sierankiewicz, Edmund Symula, mgr inż. Marek Machnik, mgr inż. Małgorzata Lis, Janusz Manasterski. Trudno wymienić wszystkie obiekty wykonane przez uczniów w czasie zajęć praktycznych w Jarosławiu i regionie; wartość produkcji warsztatowej stale wzrastała. Do podniesienia poziomu szkolenia zawodowego przyczyniał się Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Złota Kielnia, w którym uczniowie budowlanki odnieśli wiele sukcesów. Szkoła współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami budowlanymi. Patronat nad szkołą miało Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, wspomagały nas: Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Szówsku, Elektrobudowa w Katowicach, przedsiębiorstwa budowlane w Bytomiu i Tychach. Jedną z form współpracy z zakładami było organizowanie hufców pracy w okresie wakacji (od 1970 roku). Młodzież budowlanki znana była z różnorodnych zainteresowań, które mogła

13 rozwijać w różnych kołach w ramach szeroko rozwiniętych zajęć pozalekcyjnych (zespoły muzyczne, teatralne, recytatorskie, taneczne, fotograficzne, przedmiotowe, sekcje sportowe). W odbudowanym opactwie benedyktynek mieścił się koedukacyjny internat (a właściwie bursa dla młodzieży nie tylko z budowlanki) dla 260 mieszkańców. Jego kierownikami od 1952 roku byli: Tadeusz Dziurkiewicz, Stefan Warchoł, Jan Tobiasiewicz, Tadeusz Krzysaj, Piotr Czekajło, Józef Czyż, Bolesław Strzelec i Florian Masłyka. W jednej z baszt próby przeprowadzała znana w regionie orkiestra dęta. Na podstawie decyzji kuratorium w Rzeszowie w 1975 roku placówka otrzymała nazwę: Zespół Szkół Budowlanych w Jarosławiu, a od dnia 1 września - w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju - podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu. Chlubne tradycje szkoły zostały utrwalone w pięknej izbie pamięci i tradycji, która została otwarta w dniu 14 kwietnia 1980 roku w obecności więźniów obozów koncentracyjnych i kombatantów. Znalazły się w niej unikalne dokumenty i zdjęcia dotyczące naszej historii od czasów II Rzeczypospolitej. Rok 1980 to poważne zmiany polityczne związane z ruchem Solidarności i powstaniem nowego niezależnego związku zawodowego (Zygmunt Wołoszyn przewodniczącym koła). W następnym roku stan wojenny spowodował zawieszenie działalności związkowej i ograniczenia w działalności wychowawczej szkoły. Od 1 września 1982 roku funkcję dyrektora szkoły przejął mgr Jan Lalak, zaś wicedyrektorami byli: mgr Jan Domka i mgr inż. Zdzisław Kwiatkowski (od 1983 roku). Zbliżał się jubileusz 75-lecia szkoły. Prace przygotowawcze podjęto już w 1984 roku mimo trudności finansowych przeprowadzono poważne remonty w suterenach szkoły powstała stołówka, świetlica, pracownie zajęć pozalekcyjnych, wymieniono kanalizację zewnętrzną, zbudowano nowe boisko szkolne i parking dla pojazdów, odnowiono elewacje budynków szkolnych. W 1985 roku powstał komitet organizacyjny obchodów rocznicy, którego przewodniczącym został były nauczyciel szkoły płk Stanisław Ochab. Dzięki absolwentom szkoły zdobyto spore środki na remonty od zakładów budowlanych. W ciągu pół roku udało się pokonać olbrzymie trudności związane z uzyskaniem zgody Ministerstwa Kultury i Sztuki (oraz cenzury) na druk monografii szkoły, zdobyciem deficytowego papieru i drukiem pracy: Z dziejów jarosławskiej szkoły budowlanej Otwarcie Izby Pamięci, 1980 r. fot. archiwum (praca zbiorowa pod redakcją Jana Domki) w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Podjęto dyskusję nad wyborem patrona szkoły. Nauczyciele i młodzież zdecydowali, że będzie nim król Kazimierz Wielki. Jubileusz diamentowych godów zgromadził ponad tysiąc absolwentów szkoły. Szkoła, jej sztandar i zasłużeni pedagodzy zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami. W szkole lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych funkcjonował model 3-letniej szkoły zawodowej oraz 5-letniego i 3-letniego technikum. Od 1987 roku szkoła zaczęła prowadzić oddziały wielozawodowe, których uczniowie uczą się zawodu w prywatnych zakładach rzemieślniczych i ośrodkach szkoleniowych w kraju. W 1988 roku szkoła utraciła historyczny obiekt opactwa benedyktynek z XVII wieku. Internat został przekazany Igloopolowi z Dębicy na ośrodek wypoczynkowy, ale w 1990 roku opactwo i kościół św. Mikołaja wróciły do pierwotnych właścicieli. Na potrzeby internatu szkoła otrzymała jednopiętrowy obiekt przy ul. Poniatowskiego 63 (dla 75 wychowanków). Po kilku latach wskutek tego, że uczniowie ze względu na koszty wybierali dojazdy do szkoły, internat przestał funkcjonować. Uczniowie mogą korzystać z bursy międzyszkolnej przy ul. Reymonta. Do budowlanki uczęszcza około uczniów. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju odbiła się na warunkach nauczania, klasy były bardzo liczne powyżej 30 wychowanków, oszczędności w oświacie spowodowały zmniejszenie stanu pracowników technicznych oraz znaczne zubożenie sprzętu, narzędzi oraz środków transportu w warsztatach szkolnych, których plan produkcyjny w 1990 roku wynosił ok. 400 milionów (starych) złotych. 13

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak. Historia HISTORIA SZKOŁY 1959 Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 września 2016 r. NA UROCZYSTOŚCIACH W PILE

Poznań, 30 września 2016 r. NA UROCZYSTOŚCIACH W PILE Poznań, 30 września 2016 r. NA UROCZYSTOŚCIACH W PILE Dzisiaj na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Uczniów oraz Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W DZIEJACH SZKOŁY 1924, IX - XI Rozpoczęcie, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego,

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax:

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: 12-412-33-63 Gmach Liceum Przed Liceum znajduje się pomnik patrona szkoły- księdza Stanisława Konarskiego, pijara, wybitnego reformatora szkolnictwa doby stanisławowskiej.

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu 1991 2009 Niepołomice 18 lat później www.niepolomice.eu Krótko o Niepołomicach pierwsze wzmianki o Niepołomicach sięgają XIII wieku (król Władysław Łokietek nabył osadę nad Wisłą i ulokował w niej zarząd

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego "GRACJA" przy ul. Wojska Polskiego.

Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego GRACJA przy ul. Wojska Polskiego. Historia zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie Szkoła powstała 1 września 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Kształciła uczniów w zawodzie mechanicznym. Od 1948 r.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku szkolnego w 3 - letnim Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym I stopnia.

Inauguracja roku szkolnego w 3 - letnim Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym I stopnia. Inauguracja roku szkolnego w 3 - letnim Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym I stopnia. Dyrektorem zostaje mgr inż. Stefan Kłapcia, założyciel i organizator szkoły; naukę rozpoczyna 20 chłopców. Otwarcie 3 -

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Nie znamy dokumentów o początkach szkoły w XIX wieku. Jedynym dostępnym potwierdzonym materiałem, na podstawie którego możemy wnioskować o dacie powstania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

Wyniki matur. Tarnów r.

Wyniki matur. Tarnów r. Wyniki matur Tarnów 2015 r. Wyniki matur 2015 r. komentarz Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1.

Bardziej szczegółowo

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY iasteczko Poddębice położone nad rzeką Ner należało do prastarej Ziemi Łęczyckiej. W roku 1939 liczyło około 5 tys. mieszkańców. Była w nim przed wojną szkoła powszechna.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska.

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska. Rok szkolny 1963/64 Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie powstają dwie klasy specjalne, w których uczą: - kl. II p. Janina Frydlowa - kl. IV p. Janina Magdziarek Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. na rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu na rok szkolny 2014/2015 1. 1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu ul. Sobieskiego 11 tel. (056) 46 227 42 e-mail: zs1@wp.pl www.zs1grudziadz.edupage.org Szkoła publiczna prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Junak Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu W

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu w naszej

Dawno, dawno temu w naszej Dawno, dawno temu w naszej szkole - W naszej prezentacji odkryjemy przed Wami historię szkoły. Pewnie nie wiecie, że w budynku, w którym się obecnie uczymy, miała siedzibę najstarsza w tej dzielnicy miasta

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30.04.2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku 801 Oświata i wychowanie 1 168 1 168

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE

Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE Pielęgnując przeszłość, kształcimy ku przyszłości I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE Projekt: Szkolne jubileusze Historia szkoły Początki szkoły sięgają II połowy XIX wieku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Kolejowych im. Tadeusza Kościuszki uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie numer 1301/XLVI/2002 z 24.01.2002 r. Historia szkoły technicznej kolejowej w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Plecionkarstwo towarzyszyło człowiekowi od najdawniejszych czasów. W miarę rozwoju kultury ludności rodziły się nowe potrzeby na przedmioty użytkowe, ozdobne,

Bardziej szczegółowo

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku

CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI. OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku CO NAS CZEKA NOWEGO W SYSTEMIE EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 roku REFORMA EDUKACJI W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH Początki szkolnictwa 1625 - pierwsza wzmianka o nieznanym z imienia nauczycielu szkoły goczałkowickiej 1690 z protokołu wizytacji wiemy, że istniał już budynek szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ L.p. Zadania Data Odpowiedzialni Uwagi 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rocznica wybuchu II wojny światowej. 02.09.2013 -dyrektor -samorząd szkolny

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4 Rodowód d Zespołu u Szkół Technicznych i Morskich 1949 Publiczna Średnia Szkoła Metalowa przy stoczni 1950 Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów od 1953 przy ul. Willowej 2/4 1958 Wieczorowe Technikum Budowy

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie

1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie 1. Podaj dokładną datę powstania naszej szkoły po II wojnie światowej. 23 września 1945r. 2. Pod jaką nazwą funkcjonowała nasza szkoła od 1945r. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Historia szkoły Grażyna Wójcik

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Historia szkoły Grażyna Wójcik Początki szkolnictwa we wsi Kowala datują się na rok 1916 r. kiedy to ludność Kowali postawiła prymitywne baraki i urządziła w nich dwuklasową szkołę. Była to reakcja na manifest wydany przez zaborców,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. OKRES STAŻU od r. do

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. OKRES STAŻU od r. do 1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OKRES STAŻU od 01. 09. 2002r. do 31.05. 2005 mgr Maria Powroźnik- Grycko: nauczyciel języka polskiego Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo