INFORMACJA O KANCELARII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O KANCELARII"

Transkrypt

1 MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, Poznań, tel.: (61) , fax: (61) , KRS: , NIP: , REGON:

2 I. NASZ ZESPÓŁ Sobczyńscy Adwokaci powstała w 2011 roku z połączenia indywidualnych kancelarii adwokackich adw. Michała Sobczyńskiego i adw. Aleksandry Sobczyńskiej. Wspólnicy świadczą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Przy realizacji poszczególnych projektów Spółka korzysta z usług współpracujących prawników, wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa. Zespół Kancelarii wspomagający pracę wspólników tworzą radcy prawni, adwokacki, aplikanci adwokaccy i prawnicy z doświadczeniem praktycznym, którzy pogłębiają wiedzę i nieustannie gromadzą doświadczenie w poszczególnych gałęziach prawa. W celu prawidłowego zrozumienia potrzeb Naszych Klientów, opieramy nasze usługi o profesjonalne doradztwo prawne, co w rezultacie przekłada się na zwiększoną efektywność przedsiębiorstwa. Adwokat Michał Sobczyński jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a absolwent studiów i szkoleń organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych funkcjonujących od lat na rynku poznańskim. W roku 2005 ukończył aplikację adwokacką, uzyskując wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i w tym samym roku rozpoczął prowadzenie własnej praktyki adwokackiej. Jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w dużych i średnich przedsiębiorstwach i to zarówno spółkach z udziałem kapitału zagranicznego jak i kontrolowanych przez polskich przedsiębiorców oraz samorządy. Specjalizuje się w prawie spółek, kontraktach w obrocie gospodarczym, prawie pracy i procesach gospodarczych. W swojej praktyce zajmuje się w szczególnością optymalizacją rozwiązań prawnych w zakresie umów handlowych zawieranych przez klientów i obsługą prawną działów personalnych (HR) spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu transformacji spółek (przekształcenia, połączenia, podział) oraz procedur związanych z przejęciami spółek. Adwokat Michał Sobczyński jest także uznanym specjalistą z zakresu prowadzenia procesów gospodarczych, w tym w szczególności sporów handlowych i korporacyjnych (wewnątrzspółkowych) Adwokat Aleksandra Sobczyńska Adwokat Aleksandra Sobczyńska w roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie w roku 2002 aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w okresie studiów i aplikacji w kancelarii gospodarczej radców prawnych i adwokatów, a następnie w latach orzekając w wydziałach karnych. Wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu uzyskała w marcu 2008 r

3 Z uwagi na wieloletnią praktykę orzeczniczą specjalizuje się w tematyce procesowej, zarówno na gruncie procesów gospodarczych, jak i procesów cywilnych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz jednostek samorządów terytorialnego, w tym zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem samorządu, a także reprezentuje jednostki samorządu w sporach sądowych. Od lat interesuje się tematyką mediacji i wprowadzaniem praktycznych rozwiązań zmierzających do polubownego zakańczania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami państwa. Spółka zatrudnia na chwilę obecną dodatkowo 8 prawników oraz pracowników administracyjnych zapewniających obsługę Klientów na najwyższym poziomie. Prawnicy Kancelarii posługują się biegle prawniczym językiem angielskim. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności Kancelarii jest przede wszystkim obsługa prawna podmiotów gospodarczych i na ich potrzeby Kancelaria świadczy pomoc prawną w niemal wszystkich dziedzinach prawa. Są wśród nich są przede wszystkim: Doradztwo korporacyjne: Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Nasz Zespół specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, jak i dużych spółek prawa handlowego oraz wspierania indywidualnej działalności gospodarczej. Oferta Kancelarii obejmuje wszelkie aspekty obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym doradztwa korporacyjnego polegającego na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rejestracji podmiotów gospodarczych oraz późniejszego prowadzenia postępowań przed sądem rejestrowym, postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także likwidacyjnych. W zakresie działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, Nasz Zespół świadczy usługi przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowego i wszechstronnego sporządzania umów i kontraktów dostosowanych do potrzeb Klienta, sporządzanie projektów bieżących uchwał, regulaminów i wniosków. Obsługa prawna projektów (project management): Skomplikowane projekty i zakrojone na szeroką skalę inwestycje mogą stanowić w przyszłości filary, na których będzie następował dynamiczny rozwój zaplanowanych wizji i przedsięwzięć, a wszechstronne i dogłębne doradztwo prawne połączone z - 3 -

4 analizą przypadków przez pryzmat obowiązującego prawa pozwoli na właściwe wdrożenie przygotowywanych projektów. W zakresie obsługi prawnej projektów Kancelaria świadczy kompleksową usługę, w skład której wchodzą m.in. przygotowanie ogólnych ram prawnych dla całego projektu ze szczególną kalkulacją ryzyka i potencjalnych zagrożeń, nadzór prawny nad poszczególnymi częściami projektu, opracowywanie analiz i elastycznych konstrukcji prawnych dostosowanych do potrzeb Klienta. Kontrakty handlowe: Właściwe przygotowanie kontraktu handlowego stanowi niezbędne dopełnienie dla skutecznej i bezproblemowej realizacji transakcji handlowych. Proces przygotowywania kontraktów handlowych wymaga starannego działania, rozważenia potencjalnych możliwości i właściwego zabezpieczenia interesu Klienta, dbając przy tym o budowanie relacji wzajemnego zaufania Klienta z kontrahentem. Nasz Zespół specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju umów, poczynając od prostych umów sprzedaży, dostawy, dzieła, najmu, zlecenia, darowizny, kończąc na dużych umowach o roboty budowlane, umowy konsorcjum, sprzedaży przedsiębiorstw oraz umów nienazwanych, a także kompleksów umów przygotowywanych pod specjalne potrzeby Klienta. Uzupełnieniem dla przygotowanej umowy jest nadzór prawny nad jej realizacją, w tym sporządzanie porozumień, aneksów, zamówień, przygotowywanie analiz i opracowań prawnych dla realizowanych kontraktów. Bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu kontraktów handlowych obejmuje ponadto szersze spojrzenie na skutki zawieranych kontraktów handlowych, uwzględniające aspekty podatkowe oraz finansowe. Fuzje i przejęcia: Fuzje, przejęcia i inne przekształcenia wśród podmiotów gospodarczych stają się coraz powszechniejszą i chętniej stosowaną metodą optymalizacji modelów biznesowych. Codzienna praktyka związana z funkcjonowaniem spółek pozwala na świadczenie przez Nasz Zespół usług w zakresie szeroko rozumianych przekształceń prawnych podmiotów gospodarczych. Kompleksowa usługa obejmuje wszelkie sprawy związane z fuzjami i przejęciami, począwszy od negocjacji warunków przygotowywanych procesów, analizę prawną spółek, przedstawienie optymalnego modelu przeprowadzenia procesu, z uwzględnieniem ryzyka i jego późniejszą realizację. Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw: Ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje, że niekiedy konieczne staje się przeprowadzenie restrukturyzacji lub skorzystanie z instrumentów regulujących upadłość przedsiębiorców

5 Oferta Kancelarii w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprowadza się głównie do opracowywania prawnych ram prowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, sporządzania analiz i opinii w zakresie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań. Audyty prawne (due diligence): Wiedza o bieżącej sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego, zwłaszcza przy dużej liczbie i złożoności powiazań handlowych, może stanowić nieocenioną pomoc dla przyjęcia właściwej strategii przy realizacji dużych projektów oraz w zakresie wykrywania nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń, w celu optymalizacji działania przedsiębiorstwa. Na zlecenie Klienta, pracownicy Kancelarii przeprowadzają badania prawne pod kątem ryzyka i zagrożeń, wraz z wyciągnięciem wniosków i propozycji rozwiązań trudnych sytuacji. Przygotowywane audyty prawne uwzględniają przyszłościowe cele i założenia Klienta poprzez wskazanie propozycji zastosowania odpowiednich instrumentów prawnych. Obrót nieruchomościami: Postępujący obrót społeczno-gospodarczy przekłada się miedzy innymi na rosnące zainteresowanie transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Nasz Zespół świadczy usługi z zakresu nabywania i sprzedaży nieruchomości, wraz z zapewnieniem obsługi całego procesu związanego z tymi transakcjami, w tym na uzyskiwaniu decyzji, sporządzania umów, umów przedwstępnych i innych dokumentów, reprezentowanie przed właściwymi organami. Niezależnie od powyższego, w ramach prowadzonej działalności, Nasz Zespół świadczy także usługi związane z zarządzaniem i korzystaniem z nieruchomości, a także pełen zakres usług dotyczących zabezpieczeń hipotecznych, w tym związanych z uzyskaniem pożyczek i kredytów. Inwestycje budowlane: Współczesny proces budowlany jest niezwykle skomplikowany i obejmuje przed rozpoczęciem budowy wiele długotrwałych etapów administracyjnych, których zwieńczeniem jest oddanie obiektu do użytkowania. Nasz Zespół specjalizuje się w cywilnoprawnej obsłudze procesu budowlanego, w tym na przygotowywaniu umów inwestycyjnych, wykonawczych i podwykonawczych, a ponadto świadczy wsparcie a etapie postępowania administracyjnego, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania decyzji oraz reprezentowania Klienta przed właściwymi organami sądowo-administracyjnymi

6 Zamówienia publiczne: SOBCZYŃSCY ADWOKACI Wydatkowaniu środków publicznych, do których zalicza się także dotacje pochodzące ze środków unijnych, towarzyszy szczegółowa procedura, której znajomość pozwala w bezpieczny i szybki sposób realizować różne przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych. Doradztwo obejmuje szerokie spektrum usług zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Dla zamawiających pracownicy Kancelarii świadczą usługi począwszy od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie pełnej dokumentacji przetargowej oraz wzorów niezbędnych umów, aż po pomoc przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych. W przypadku wykonawców Zespół Kancelarii udziela doradztwa w zakresie analizy dokumentów przetargowych, w tym m. in. ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto pomocy przy formułowaniu oferty wykonawczej pod kątem zgodności z wymaganiami zamawiającego, doradztwie i pomocy prawnej w ramach toczącego się postępowania przetargowego. Prawo administracyjne: Postępująca złożoność stosunków społeczno-gospodarczych jest jednym z czynników powodujących rozrastanie się postępowań i procedur administracyjnych, które wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. Znajomość kilkustopniowej procedury administracyjnej oraz przepisów ustaw szczegółowych w wielu sprawach okazuje się niezbędna. Doświadczeni pracownicy Kancelarii pomogą w przygotowywaniu pism i dokumentów dla organów administracji, udzielą fachowej porady oraz przygotują potrzebne opinie i analizy. W razie konieczności Nasz Zespół zapewni Klientowi reprezentowanie jego interesów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Własność intelektualna: Myślowe procesy twórcze człowieka o indywidualnym charakterze, które zostały w jakiejkolwiek postaci ustalone a także zastrzeżone przejawy działalności twórczej w postaci zorganizowanej lub przeznaczone do ograniczonej działalności komercyjnej, które przejawiają często znaczną wartość majątkową podlegają ochronie prawnej. Pracownicy Kancelarii oferują szeroka pomoc w zakresie dokonywania transakcji dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych. Dodatkowo, w razie konieczności Zespół Kancelarii zapewni reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu sądowym. Prawo konkurencji: Wejście Polski do Unii Europejskiej było przyczynkiem wielu zmian w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, umów konsumenckich, a także prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji

7 Nasz Zespół oferuje szeroki zakres usług w obszarze umów z udziałem konsumentów, w szczególności na etapie postępowania reklamacyjnego, przedsądowego i sądowego, składania skarg i odwołań do instytucji nadzoru nad rynkami konsumenckimi oraz sporządzania wszelkiego rodzaju analiz, umów, wzorców umownych (regulaminów, formularzy, ogólnych warunków) zarówno w zakresie handlu tradycyjnego jak i internetowego, z uwzględnieniem funkcjonowania zaawansowanych platform i rozwiązań e-commerce. W zakresie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, Nasz Zespół świadczy usługi dotyczące przygotowywania opinii i analiz prawnych pod kątem działalności zgodnej z zasadami konkurencji i opracowywaniu kompleksowych rozwiązań prawnych w tym zakresie, przygotowywaniu wzorców umów, a także reprezentowanie przedsiębiorców przed organami nadzoru i sądami powszechnymi. Sprawy sądowe i arbitraż: Umiejętne prowadzenie rokowań, negocjacji oraz spraw sądowych pozwala sprawnie i skutecznie prowadzić spory co oznacza znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Priorytetem dla Naszego Zespołu jest rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym, w ramach negocjacji z dbałością o interesy Klienta. W pozostałych sprawach, które nie dają się rozwiązać w drodze polubownej, Klienci reprezentowani są przez doświadczonych prawników Kancelarii przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej różnych szczebli. Prawo pracy: Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Nasz Zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy (stosunki pracy, praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, bhp, zbiorowe prawo pracy), a w szczególności w zakresie sporządzania różnego rodzaju dokumentów (umowy o pracę, umowy menedżerskie, umowy dotyczące zakazu konkurencji i zachowaniu poufności, regulaminy pracy i wynagradzania), sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych. Oferta skierowana do klientów biznesowych obejmuje ponadto kompleksowe doradztwo w zakresie przestrzegania norm prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, prowadzenia sporów oraz spraw rejestrowych. Prawo farmaceutyczne: Coraz bardziej rozbudowana oraz skomplikowana materia prawa farmaceutycznego, rosnące wymagania dotyczące produktów i świadczonych usług farmaceutycznych determinowane nowymi regulacjami sprawiają, że bez dobrej znajomości przepisów niezwykle trudno jest prowadzić dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo branżowe

8 Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego, w szczególności dotyczące doradztwa prawnego w zakresie promocji i reklamy produktów farmaceutycznych, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, regulacji związanych z działalnością branży, sporządzania opinii i ekspertyz prawnych. Stała i wieloletnia współpraca z Klientami branżowymi sprawia, że Nasz Zespół potrafi rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane i nietypowe zagadnienia prawnofarmaceutyczne. Prawo karne. Prawo karne gospodarcze i skarbowe: Szeroka penalizacja współczesnego prawa zarówno w zakresie spraw indywidualnych, jak i gospodarczych sprawia, że często potrzebna jest fachowa pomoc w celu właściwej obrony interesów uczestników postępowania karnego. Nasz Zespół świadczy usługi w zakresie analizy karno-prawnej i reprezentacji klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego wszystkich instancji. Reprezentacja Klientów indywidualnych: Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje swoim zakresem udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism, wezwań, reprezentację w negocjacjach i sporach, zaś bogate doświadczenie związane z praktyką sądową pozwala na skuteczną reprezentację Naszych Klientów przed organami procesowymi, administracyjnymi i we wszelkich postępowaniach sadowych. Dla klientów indywidualnych Nasz Zespół świadczy usługi z zakresu: prawa karnego; prawa rodzinnego i opiekuńczego; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; prawa cywilnego; prawa administracyjnego. III. DOŚWIADCZENIE Na nasze doświadczenie składa się szereg spraw prowadzonych przez Zespół Kancelarii w ciągu kilkuletniej działalności. Część z nich wchodzi w zakres stałej obsługi spółek będących Naszymi Klientami, pozostałe natomiast realizujemy jako konkretne projekty. Dzięki profesjonalizmowi, odpowiedzialności i zaangażowaniu prawników zespołu udało nam się wypracować trwałe i partnerskie relacje z licznymi Klientami. To nasz największy dorobek, a zarazem wytyczna, którą będziemy się kierować w swojej pracy także w przyszłości

9 Z usług Kancelarii korzystają i/lub korzystali m. in.: polski oddział największego w Europie domu sprzedaży wysyłkowej; polskie biuro amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego, jednego z największych na świecie producentów m.in. rozwiązań informatycznych i systemów operacyjnych; polska spółka córka znanego amerykańskiego producenta opon i części do pojazdów mechanicznych; polska fabryka światowego producenta i dostawcy sprzętu medycznego, urządzeń medycznych oraz zintegrowanych rozwiązań i systemów wykorzystywanych w opiece medycznej; dealerzy i autoryzowane serwisy popularnych francuskich samochodów; przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i przedsiębiorstwa wodociągowe oraz kanalizacyjne; znana poznańska agencja merchandisingowa ogólnopolski lider w branży. Prawnicy Kancelarii zajmują się także bieżącą obsługą prawną: przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży budownictwa, w tym budownictwa drogowego, deweloperzy i firmy zajmujące się projektowaniem inwestycji, generalni wykonawcy inwestycji budowlanych, firmy z branży instalacyjnej, wykonawcy robót budowlanych w tym robót specjalistycznych, a także producenci wyrobów budowlanych; kilku fabryk mebli należących do renomowanych koncernów meblarskich z Niemiec, Szwajcarii, Francji, Luksemburga i Wielkiej Brytanii; jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty); firm z branży e-commerce, w tym sklepy internetowe, firmy e-learningowe, firmy z branży turystyki medycznej; przedsiębiorstw informatycznych, szkoleniowych, przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji; producentów kosmetyków i suplementów diety; firm leasingowych; producentów baterii galwanicznych; placówek edukacyjnych; agencji zatrudnienia (agencji pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego i zawodowego); agencji artystycznych, reklamowych, agencji PR oraz marketingowych; firm z branży paliwowej; firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych; specjalistycznych agencji zajmujących się usługami inwentaryzacyjnymi, merchandisingiem w placówkach bankowych, wynajmem przedstawicieli handlowych; firm z branży medycznej, w tym przedstawicieli medycznych

10 IV. OPŁATY Podstawową metodą ustalania honorarium Kancelarii są rozliczenia czasu pracy według stawki godzinowej. Jednak w zależności od formy udzielanej pomocy prawnej sposoby ustalania honorarium mogą być różne i mogą być indywidualnie negocjowane. Ekspertyzy prawne: W przypadku ekspertyz prawnych honorarium ustalane jest stawką godzinową lub na specjalne życzenie Klienta możliwe jest ustalenie z góry kwoty maksymalnej honorarium na podstawie przewidywanego nakładu pracy. Procesy cywilne: W przypadku reprezentacji w procesach cywilnych honorarium może być określone również wg stawek rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Stała obsługa prawna: W szczególny sposób ustalane jest honorarium za sprawowanie stałej obsługi prawnej. Opiera się ono na miesięcznym wynagrodzeniu ryczałtowym, w ramach którego Klientowi przysługuje określona ilość godzin pracy wg obniżonej stawki godzinowej. Klient jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego ryczałtu niezależnie od liczby przepracowanych godzin, jednak w ramach tego nie ponosi już dodatkowych opłat np. za prowadzenie procesów. Ilość godzin w ryczałcie uzależniona jest oczywiście od indywidualnych potrzeb klienta

11 V. KONTAKT SOBCZYŃSCY ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA adres: Biuro Kancelarii ul. Ogrodowa 10/ Poznań tel.: (61) fax: (61) web:

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: 71 788 85 91 fax: 71 788 85 92 Oferta Produktowa Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl 2 Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo