Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu."

Transkrypt

1 Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Zastępca Burmistrza Ireneusz Maciejczyk 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 4. Sekretarz Gminy Pan Jan Serafin 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonych list obecności. 6. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 7. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Przedstawiła porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Uchwalenie budżetu Gminu i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok. 8. Podjęcie uchwał. 9. Komunikaty. Do porządku nie wniesiono wniosku o zmianę. pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. 1

2 Ad pkt 3 Przyjęcie protokołów z XI, XII, XIII i XIV sesji. Radny Andrzej Szymonajtis ponownie poruszył kwestię długiego czasu między sesją a przyjęciem protokołu. Ponadto zgłosił uwagi do protokołu z XI sesji informując, że na stronie 15, jest błąd w ustaleniu wyniku głosowania. Widnieje zapis : za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Burmistrza głosował 1 radny, - przeciwko głosowało 3 radnych - wstrzymało się od głosu 14 radnych. Jest to oczywisty błąd, gdyż Rada nie liczy 17 członków. Ponadto w protokole zapisano: Burmistrz stwierdził, iż chciałby wiedzieć kto w jaki sposób głosował, ponieważ sprawą może w przyszłości zainteresować się prokurator. Pamiętam, że Burmistrz powiedział, iż chciałby wiedzieć kto jak głosował, bo skieruje w tej sprawie wystąpienie do prokuratury. Należy sprostować ten zapis gdyż sens jest inny. Burmistrz wyjaśnił, iż w Internecie protokoły są umieszczane po przyjęciu na sesji. W przypadku tego protokołu należy odsłuchać zapis magnetofonowy i jeśli trzeba dokonać korekty. Przewodnicząca poprosiła o stanowisko Radcy Prawnego. Poproszony o wyjaśnienie radca odpowiedział, iż jest to pierwsza tego typu sprawa, ale uważa, iż nie należy przyjmować protokołu jeśli nie jest on pewny. Radni ustalili, iż zostanie sprawdzony zapis magnetofonowy i dokona się korekty. Przyjęcie XI protokołu odłożono na następną sesję. Przyjęcie protokółu z XII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokół został przyjęty. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 2

3 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym za przyjęciem głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 2 radnych. Protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Interpelacje i zapytania radnych. Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Stanisław Cieślik - mieszkańcy Zbylutowa i Skorzynic proszą o interwencję w sprawie ciężkiego transportu wożącego kamień, który powoduje pękanie murów. Radna Wiesława Fiszer mieszkańcy poprosili o zadanie pytania dlaczego Burmistrz nie pojawił się na organizowanej przez nich kolacji wigilijnej. Radny Jacek Żojdzik 1. Zapytał o program Kultura plus 3. Znane już są środki na ośrodek kultury, nie ma tez w wieloletniej prognozie środków na inwestycje z naszym domu kultury. Czy są jakieś plany by doprowadzić do realizacji tej inwestycji? 2. Wraca do sprawy adresów oraz aktualizacji strony internetowej. Mirosław Kobiałka - 1. w połowie stycznia było pismo od mieszkańców w sprawie niezgodności realizacji inwestycji z planem. Czy Rada się tym zajmie? 2. Przedstawić stan kanalizacji i wodociągów. Kiedy wybudowano, kiedy oddano do użytku, jaki jest stan obecny? Radny Zbigniew Zamasz - w mieście dużo się mówi na temat stołówek w przedszkolach i prosi o przybliżenie sytuacji w tym temacie. Ad. pkt 5 Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. Burmistrz przedstawił informację o pracy między XIV a XV sesją Rady Miejskiej. 1. Udział Burmistrza w spotkaniu opłatkowym Sołtysów Gminy Lwówek Śląski w Rakowicach Wielkich ( r.). 3

4 2. Udział Burmistrza w VI Bukowińskim Kolędowaniu w Zbylutowie Z kolędą na Ziemię Lwówecką. Gospodarzem imprezy był Góralski Teatr Pieśni Dunawiec ze Zbylutowa ( r.). 3. Udział Burmistrza w uroczystych obchodach 25 lecia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. ( r.). 4. Udział oficjalnej delegacji miasta w spotkaniu noworocznym w partnerskim mieście Wilthen ( r.). 5. Udział Gminy Lwówek Śląski w XIX edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim oraz Lwówecki Ośrodek Kultury. Zebrano kwotę ,82 zł ( r.). 6. Obrady Konwentu strony polskiej Euroregionu Nysa w Sali Mieszczański lwóweckiego ratusza ( r.). 7. Udział Burmistrza w spotkaniu Burmistrzów Powiatu Lwóweckiego w sprawie służby zdrowia i dróg ( r.). 8. Przetargi zaplanowane: - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 461/6, położonej w obrębie Dłużec - 21 styczeń 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 23 luty 2011r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/55, położonej w obrębie Niwnice - 28 luty 2011r. Burmistrz złożył również podziękowania wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu tegorocznych jasełek. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono zastrzeżeń. Ad. pkt 6. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania: Radnej Fiszer w sprawie nieobecności na wigilii. W związku ze zmianą planów związanych z przygotowywaniem jasełek poprosił sekretariat o poinformowanie o nieobecności. Przykro, ze informacja nie dotarła do organizatorów. 4

5 Radnemu Kobiałka w sprawie informacji o sieci wod-kan. Miesiąc temu była sesja poświęcona gospodarce komunalnej. Tam można było zadawać o to pytania, jednakże nie ma przeszkód by w przyszłym roku również zaplanować taką tematykę. Informacje takie wówczas przekażemy. Panu Jackowi Żojdzikowi: Nie wiemy jakie szanse są na uruchomienie programu kultura plus. Od 3-4 lat Ministerstwo Kultury zamieszcza na swojej stronie informację o uruchomieniu takiego programu. Finansowanie zadań następowałoby według klucza: 1/3 samorząd, 1/3 państwo, 1/3 Urząd Marszałkowski. W ślad za tą informacją nie pojawiły się żadne inne. Jestem zwolennikiem jego funkcjonowania, bo byłaby to szansa na rozbudowę naszego Ośrodka Kultury chociaż wszystko wskazuje, że program ma nikłe szanse wejścia w życie. Zbigniewowi Zamaszowi. Zmieniła się ustawa o systemie oświaty, zmieniła ona sposób prowadzenia i możliwości finansowania przedszkoli. Zobowiązuje gminę do prowadzenia przedszkoli w pięciogodzinnym, bezpłatnym systemie. W pozostałym zakresie jakaś cześć musi być finansowana z budżetu rodziców. Mamy przyjętą uchwałę, która została przez nadzór uchylona. Próbujemy o nią walczyć. W ustawie pojawił się zapis, ze organ prowadzący może prowadzić stołówki w przedszkolach, może, nie musi. W związku z tym, ze do funkcjonowania stołówek przedszkolnych gmina dokłada w ciągu roku około 350 tysięcy a nie ma takiego obowiązku, zaproponowałem pewne reorganizacje w tym zakresie. Mogłyby przebiegać w różnych formach: pierwsze zlikwidowanie kuchni i przedszkola wraz z rodzicami mogłyby zamawiać catering, można poszukiwać oszczędności poprzez reorganizację zatrudnienia. Dołożyć obowiązków pracownikom przy zwiększeniu jednoczesnym wkładu rodziców. Rady rodziców na spotkaniu kategorycznie zaprotestowały przeciwko likwidacji kuchni. Postanowiono podzielić oszczędności na 3 części: 1/3 to gmina, 1/3 oszczędności na zatrudnieniu, 1/3 wkład rodziców poprzez zwiększenie odpłatności. Wychodziłoby to około 40 zł miesięcznie więcej. Podobno bo oficjalnie nie dotarły informacje rady rodziców ponownie chcą się spotkać w sprawie funkcjonowania kuchni. Na odpowiedz jakie są propozycje odpowiedziano, ze rodzice zgadzają się na podniesienie tych opłat nie więcej jak o 20 zł miesięcznie. Przy okazji przypomina, ze od 2009 r. nie była regulowana odpłatność za wyżywienie w przedszkolach. Za wyżywienie rodzice płaca jedynie wsad do garnka, bez kosztów przygotowania, energii, gazu. 5

6 Andrzej Szymonajtis zwróciła się do mnie Rada Rodziców z zapytaniem. Czy to prawda, że pan wskazał catering, który może obsługiwać przedszkola? Burmistrz odpowiedział, ze rozmawiając o tym mówił, ze można to zorganizować podobnie jak w szkole nr 2 ale co kto usłyszał to już nie jest moim. Przewodnicząca wyjaśniła iż interpelacje i zapytania kierowane są do Burmistrza, natomiast Przewodnicząca nie przyjmuje interpelacji z formalnego punktu widzenia. Ad pkt 7 Uchwalenie budżetu. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt budżetu wraz z 2 autopoprawkami a następnie 3 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej : do projektu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, do projektu WPF oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Następnie Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawiła opinię Komisji dot. omawianego projektu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej stwierdziła iż w toku prac nad projektem ani komisje ani radni nie zgłosili wniosków o zmianę. W trakcie posiedzenia przeprowadzono głosowanie w sprawie przedstawionego przez Burmistrza projektu budżetu. W głosowaniu nad projektem wzięło udział 6 radnych, którzy głosowali następująco: - za opinią pozytywną głosowało 5 radnych. - przeciwko głosowała radna Wiesława Fiszer, która zgłosiła w tej sprawie votum separatum. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby w przypadku pojawienia się wolnych środków lub uwolnienia środków budżetowych w wyniku nie realizowania z różnych względów- zadań ujętych w budżecie, uwolnione środki przeznaczyć na: Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji Lwóweckiego Ośrodka Kultury bazując na projekcie koncepcyjnych, planując jego realizację w 6

7 poszczególnych etapach. Zadanie to umieścić również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Modernizację świetlic we wsiach aktywnie uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej, Budowę placu zabaw w mieście. W dyskusji udział wzięli: Andrzej Szymonajtis - w opinii RIO omówiono kwestię upoważnień dla Burmistrza. Pokrywa się to z zadanym na jednej z wcześniejszych sesji zapytaniem. Radny zapytał również o wyjaśnienie wskazania RIO, iż w paragrafie 11 pkt 2 litera a zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 do czego brak jest podstawy prawnej. Wyjaśnienia udzieliła skarbnik A. Turkiewicz. Pani Skarbnik omówiła tę część projektu uchwały. Radna Mariola Szczęsna Czuje się niekomfortowo, gdyż Komisje były połączone i Komisja Oświaty nie przygotowała na posiedzeniu wniosku. Jestem niezadowolona z faktu budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest ogólne ciche niezadowolenie w tej sprawie. Nie ma pieniędzy na inne, na tą tez nie, ale w projekcie jest. Czy nie można z tych pieniążków wyremontować świetlice działające? Można porządnie wyremontować świetlicę w Zbylutowie, Mojeszu. W Płóczkach Górnych nie ma zaplecza, Chmielno na świetlice niedoskonałą. Prosi o przyjęcie wniosku, nie uszczęśliwiać jednej wsi kosztem gminy. Radna złożyła na ręce Przewodniczącej pisemny wniosek w sprawie zdjęcia kwoty 200 tysięcy zł w dziale 921 rozdział zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Zbylutowie i przeznaczenie tej kwoty: w dziale 921, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym remonty świetlic wiejskich z następującym rozdysponowaniem środków: Mojesz 40 tysięcy, Płóczki Górne 30 tysięcy, Włodzice Wielkie 10 tysięcy, Zbylutów 60 tysięcy, Chmielno 20 tysięcy. 7

8 Pozostała kwotę 50 tysięcy zł przeznaczyć na wydatki - stołówki szkolne i przedszkolne - dział 801 rozdział Szczegółowy wniosek jest załącznikiem do protokołu. Burmistrz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych jak każda inna mogła przygotować wnioski do budżetu. Nie rozumiem tego mówienia pokątnie o sprawie, ja o mówię publicznie do wszystkich. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu popieram, szczególnie w kwestii dot. Lwóweckiego Ośrodka Kultury. Jeśli się znajdą jakiekolwiek pieniądze przystąpi się do zadania. Sala widowiskowa jest nam potrzebna. Radca Prawny na prośbę Burmistrza przedstawi procedurę przyjmowania wniosków do budżetu. Radna Krzysztofa Luszka zapytała o autopoprawkę nr tysięcy zabrano z zadania budowa świetlicy wiejskiej i przekazano ponad 61 tysięcy na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Czy 60 tys to minimum? Burmistrz wyjaśnił, iż tyle brakowało. Jeśli chodzi o zadanie świetlicy w Zbylutowie zdjęto kwotę 100 tysięcy a by zrównoważyć budżet. Zostały środki z kredytu. Radny Jacek Żojdzik Drugą autopoprawkę dostarczono dopiero dzisiaj. Prosi o wyjaśnienie skąd różnica w projekcie pomniejszenie kwoty kredytu hipotecznego. Pani Turkiewicz udzieliła informacji iż chodzi o błąd pisarski. Radny Zbigniew Zamasz fundusz sołecki jest rozdrobniony na wiele zadań. Czy jest to zasadne, więcej można byłoby zrobić, gdyby był skomasowany. Burmistrz poparł przedmówcę, stwierdził, iż przy podejmowaniu uchwały już był przeciwny takim rozwiązaniom. Radna Mariola Szczęsna, gdyby nie te pieniądze, niektóre wioski nic by nie miały bo tylko w kilku cos się robi przez kilka lat z rzędu natomiast pozostałe nie miałyby ani grosika. Radna Sielewicz to nie jest temat do dzisiejszej dyskusji. 8

9 Justyna Wrzesińska - zapytała czy zaplanowane wpływy podatkowe są realne, czy kwoty na budowę chodnika w kierunku Płóczek i Płakowic są realne? Burmistrz odpowiedział, że w tym roku plan pod tym względem został zmodyfikowany w listopadzie. Przyjmując je opierano się na realiach miejscowych a nie krajowych założeniach. Zależy nam by utrzymać poziom inwestowania na poziomie 8 12 mln zł. Jeśli chodzi o chodniki, przy obecnych założeniach zastanawiamy się czy je realizować. Inwestowanie 80 % w nie nasze zadania mija się z celem. Justyna Wrzesińska nie mija się z celem, bo Lwówek na tym nie straci. Czyli nie zbudujemy chodników. Rozumiem, że w planach jest inne rozwiązanie, zastępcze by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Burmistrz odpowiedział, iż jeśli DDS i K zmieni swoje stanowisko i zechce inwestycje finansować jest szansa na realizację. Jednak nie widzę możliwości byśmy finansowali w 80 % nie nasze zadania. Justyna Wrzesińska - w tym roku ukończono dużą inwestycję - świetlicę w Kotliskach. Zastanawiamy się, czy nie za dużą jak na potrzeby sołectwa. Obecnie niepokoi nas zamiar budowy świetlicy w Zbylutowie. Jest to prawdopodobnie podobna dokumentacja i porównywalny koszt. Jest zaplanowane jest zadanie, które w budżecie finansowane jest wyłącznie ze środków pochodzących z kredytu. Burmistrz w tym przypadku rozpoczęcie inwestycji może rozpocząć się w momencie uzyskania środków na budowę z kredytu bądź przeznaczenie na ten cel środków z budżetu. Jeśli zadanie zostanie zdjęte z budżetu nie ma możliwości przeznaczenia kredytu na inne zadanie. Kredyt jest przeznaczony tylko i wyłącznie na to zadanie wskazane imiennie. Jest to kredyt pomostowy zawierany poprzez umowę z Urzędem Marszałkowskim. Justyna Wrzesińska - Czy przyjmując wydatki na tym poziomie, są już podjęte przedsięwzięcia przynoszące oszczędności, bo rozumiem, że w stołówkach przedszkolnych tak. Burmistrz szkoły dostały niezbędne minimum na wypłaty i podstawowe środki na funkcjonowanie w zakresie koniecznym. Justyna Wrzesińska zaplanowana jest renowacja kamienicy na ulicy Szkolnej. Oferty przekraczają środki przeznaczone na ten cel. Co z tym zadaniem? 9

10 Burmistrz wpłynęła jedna oferta przetargowa i przekraczała zaplanowany koszt przedsięwzięcia. Ogłaszamy kolejny przetarg. Oferta będzie zmodyfikowana, okrojona o wydatki związane z wyposażeniem np. łazienek. Doprowadzenie wszystkich mediów i pozostawienie wyposażenia przyszłym najemcom. Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Po przerwie odczytano wniosek a radca prawny przedstawił negatywna opinię. Wskazano, iż źródłem pokrycia wydatki przeznaczone na świetlicę w Zbylutowie. Tymczasem środki na świetlicę w Zbylutowie pochodzą z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa jest zawarta i jest to pożyczka celowa, konkretnie na to zadanie a nie na dowolne zadanie gminy. Radna Szczęsna we wniosku wskazała czy nie lepiej pozyskać z innych źródeł dofinansowanie z PROW, dofinansowanie z małej odnowy. Burmistrz wyjaśnił, iż do budżetu można wprowadzać jedynie środki potwierdzone. Ustalono, iż procedura pomimo negatywnej opinii prawnej powinna być doprowadzona do końca tzn. po wniosku powinna zostać przedstawiona opinia Komisji właściwej d.s budżetu oraz Burmistrza. Przewodnicząca ogłosiła kolejną przerwę podczas której obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Po przerwie Komisja przedstawiła do zaprezentowanego wniosku opinię negatywną. Zgodnie z przedstawioną opinią prawną wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdyż po zdjęciu środków finansowych z zadania budowa świetlicy w Zbylutowie przestają one istnieć i nie mogą być przeznaczone na świetlice. Są to środki, które miały być pozyskane z kredytu celowego wyłącznie na inwestycję wskazaną w umowie. Burmistrz również zaopiniował wniosek negatywnie. Przewodnicząca poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy głosowali w sposób następujący: Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, Przeciwko głosowało 7 radnych, Wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek został odrzucony. 10

11 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawionymi autopoprawkami. całość projektu budżetu wraz z Za przyjęciem budżetu głosowało 9 radnych, Przeciwko głosowało 2 radnych, Wstrzymało się od głosu 3 radnych. UCHWAŁA Nr XV/159/11 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 rok stanowi załącznik do protokołu Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu, stwierdził, iż czeka nas trudny rok i nie należy rozbudzać w sobie nadziei na dodatkowe środki. Ad pkt 8 Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał: Projekt Burmistrza w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Projekt został przyjęty w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów : 10- za, 4 - wstrzymujące się, jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/160/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadziła ulgi przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom przy jednorazowej zapłacie ustalonej ceny przy czym ulgi te wynoszą: 95 % w budynkach wybudowanych przed 1945 r., 85 % w budynkach wybudowanych w latach , - 80 % w budynkach wybudowanych po 1980r.oraz w budynkach wybudowanych po 1945r. po remoncie kapitalnym. 11

12 Zgodnie ze stanem na koniec miesiąca listopada 2011r. w zasobach Gminy Lwówek Śląski pozostaje 372 lokale mieszkalne, znajdujące się w budynkach, które stanowią w całości własność Gminy, jak również w budynkach stanowiących współwłasność. Z uwagi na konieczność ponoszenia przez Gminę znacznych kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, jak również samych lokali mieszkalnych sprzedaż lokali odciąży budżet Gminy. Ponadto wyraźnemu wyhamowaniu uległa sprzedaż lokali komunalnych, która w ostatnich kilku latach wygląda następująco: - rok rok rok Należy przypuszczać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli tę sprzedaż zwiększyć. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/161/11 Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1a wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnica oraz udziałem 14,21 % w działce i częściach wspólnych budynku, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31. Lokal mieszkalny nr 1a położony w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 31 wskazywany był do zamieszkania osobom z listy, jednakże z uwagi na jego zły stan techniczny osoby z listy nie były nim zainteresowane pomimo tego, iż Gmina oferowała pomoc przy remoncie. Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia przez Gminę Lwówek Śląski znacznych nakładów finansowych na jego remont, zasadna jest sprzedaż lokalu w formie przetargu. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/162/11 12

13 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr XII/l02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim oraz zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/I02/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim ma miejsce w części dotyczącej załącznika nr 1. Dokonuje się aktualizacji tego załącznika. Ze względu na zmianę lokalizacji filii bibliotecznej w Kotliskach, wprowadza się właściwą numerację budynku. Filia Nr 3 w Kotliskach obecnie mieści się w nowym budynku wraz ze świetlicą wiejską. Do projektu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/163/11 Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski Decyzję o zmianie aglomeracji Lwówek Śląski Gmina Lwówek Śląski podjęła w wyniku przeprowadzonej weryfikacji istniejących potrzeb w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozporządzeniem z dnia 20 września 2005r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 198, poz. 3339) aglomeracji oraz ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. z 2010r. Nr 137, poz. 992) możliwości technicznych i finansowych realizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Ostatecznie wyłączono z obszaru aglomeracji na wniosek gminy Lubomierz z dnia r. następujące miejscowości Pławna Górna, Pławna Dolna i Golejów. Ponadto wyłączono część miejscowości gminy Lwówek Śląski tj. Niwnice, Kotliska, Rakowice Małe, Skorzynice, Zbylutów, Chmielno, Brunów, Płóczki Górne, Nagórze, Dworek i Gradówek, na terenie których budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej nie jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie. Nie osiągnięto bowiem wymaganego wskaźnika koncentracji, obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez 13

14 planowany do budowy system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej na poziomie 120 Mk/km sieci oraz 90 Mk/km sieci na terenach objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Stosownie do art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz ze zm.) pismem z dnia 19 października 2011r. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwrócił się o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Lwówek Śląski. Ponadto powyższa propozycja została zweryfikowana przez sejmik województwa i spełnia wymogi określone w w/w rozporządzeniu. Radna Wiesława Fiszer stwierdziła, iż 11 miejscowości zostało wyłączone z planu aglomeracji. Obawia się, ze może to skutkować w przyszłości gorszym rozwojem infrastruktury. Są również obawy o opłaty. Naczelnik Wydziału Inwestycji z Zamówień Publicznych Pani Alicja Kołomyjska przedstawiła zasady tworzenia sieci aglomeracji, wymagany stopień koncentracji oraz skutki. Radna Czesława Sielewicz przeczytała, iż Niwnice i Gradówek, które położone są wysoko i są wyłączone. Prosi o deklaracje kiedy będzie kanalizacja bo ludzie na to czekają. Burmistrz robimy to by nie startować o środki z dużymi miastami. Był wniosek o zabezpieczenie środków. Obecnie wymagane są nowe dokumentacje, gdyż zmieniły się w międzyczasie przepisy o ochronie środowiska. Burmistrz przeprosił Radę, gdyż musi wyjść na zorganizowane na godz. 13 spotkanie noworoczne. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym 10 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 głosował przeciwko. Projekt został przyjęty jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/164/11 14

15 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/165/11 Projekt Burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Radca Prawny sprostował omyłki pisarskie w projekcie dot. nr i daty podjęcia zmienianej uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/166/11 Projekt Burmistrza w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Projekt przedstawiła skarbnik Gminy i Miasta A.Turkiewicz. Gmina i Miasto Lwówek Śląski 10 listopada 2011 roku otrzymała kwotę ,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi zadanie bieżące pn.: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych uszkodzonego podczas silnych wiatrów i deszczy w maju bieżącego roku. Koszt zadania wynosi ogółem ,73 zł, z tego w 2011 roku wyłoniony wykonawca wykonał roboty na kwotę ,00 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne część robót zostanie dokończona w 2012 roku. Stosownie do treści przepisów art. 263 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z 15

16 upływem roku budżetowego (ust. 1); organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (ust. 2); w wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów: 1) w sprawie zamówienia publicznego; 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/167/11 Projekt Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Przewodnicząca Rady - w protokole z posiedzenia Komisji nie ma uwag do projektu, Czy ktoś z radnych ma uwagi? Radny Krzysztof Buszewicz zgłosił zastrzeżenia co do idei projektu. Jak to się ma do opłacania za korzystanie z hali sportowej przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2? Przewodnicząca rady nie wiemy jak się ma, ponieważ w tej chwili obowiązuje uchwała z 2005 r. zwalniająca z opłat dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum korzystające z takich obiektów, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych upoważnia do korzystania ze stawki zniżkowej. Radny Buszewicz głównym zastrzeżeniem jest to, że projekt dwa razy nagradza tych samych. Ktoś, kto dostał i ma dobrą świetlicę może z niej czerpać korzyści. Jeśli tak ma być, to pieniądze za wynajem świetlic powinny trafiać do jednego worka a następnie w równej wysokości być rozdzielane pomiędzy opiekunów. Jestem wrogiem komercyjnego wykorzystywania świetlic wiejskich. Powinny funkcjonować po to by rozwijało się życie we wsi a nie po to by organizować tam wesela i stypy. Nie mogą być pobierane opłaty od organizacji i stowarzyszeń działających non profit. Świetlice buduje się właśnie po to by społeczność miała gdzie się spotykać. Radny podkreślił, iż ma jeszcze wiele obiekcji do tego regulaminu. 16

17 Justyna Wrzesińska stwierdziła, iż myślała, iż do obowiązującej od 2005 r. uchwały zostanie sporządzona poprawka. Wszyscy nas pytają, czy młodzież może korzystać z hali ze zniżką, po co jest ta hala. Są pretensje do radnych, że ją wybudowaliśmy a nie można z niej korzystać. Radni gremialnie zaczęli rozważać możliwość przesunięcia projektów na następne posiedzenie. Radca Prawny stwierdził iż w tej sprawie musi być zgłoszony wniosek formalny. Radna Ewa Fijałkowska zgłosiła wniosek o przesunięcie dwóch projektów do rozpatrzenia na następnej sesji. : Projektu Burmistrza w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości. Projektu Burmistrza w sprawie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic i ponoszenia opłat z tego tytułu. Radna Fiszer czy opłaty może ustalać tylko Burmistrz? Radca wydając opinię musi mieć czas na analizę, nie odpowie na to pytanie. Radna szczęsna w tej sprawie trzeba zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Sekretarzem. Trzeba razem usiąść i podyskutować. Wniosek zgłoszony przez radna Ewę Fijałkowską został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. ( głosowano osobno do każdej uchwały, w obu przypadkach wynik ten sam 12 głosów za, 1 wstrzymujący się). Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty stosunkiem głosów - 11 za, 2 wstrzymujące się jako: 17

18 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. UCHWAŁA Nr XV/168/11 Ad pkt 9 Przewodnicząca przypomniała o spotkaniu w ratuszu i złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Pani Justyna Wrzesińska dziękując wszystkim za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska 18

19 19

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli:

W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 118 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2016 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 17.55.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXV/304/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowych w 2010 roku na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn.: Międzyszkolne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo