WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU PUBLIKACJE W PERIODYKACH Publikacja w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF) określony w bazie Journal Citation Reports (JCR) 1. Library & Information Science Research; Library anxiety among Polish students: development and validation of the Polish Library Anxiety Scale; M. Świgoń; 2011, 33/2, ; 27, Aslib Proceedings; Information limits definition, types and typologies; M. Świgoń; 2011, 63/4, ; 20,00. Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym określonego współczynnika IF 1.. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich; W obronie granic; J. Dębowski; 2011, 11, ; 9, Acta Neophilologica; Maria Callas w dramacie Maria Callas. Lekcja śpiewu Terrence`a McNally ego i w powieści Wielki Bagarozy Helmuta Kraussera; A. Pilipowicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Conceptual Blending in House M. D.; M. Cichmińska, M. Topolewska; 2011, XIII, 37-48; 9, Acta Neophilologica; Die Stellung der Frau in der Zeit der Romantik und ihre Widerspiegelung in Rahel Varnhagens Briefen; R. Trejnowska-Supranowicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Kontent-analiz Vojnovskogo sinodika; J. Orzechowska; Olsztyn, 2011, XII, ; 9, Acta Neophilologica; Metafora echa w cyklu wierszy Ierusalimskaja tietrad Inny Lisnianskiej; E. Nikadem-Malinowska; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Metaforyczne obrazowanie sfery sacrum w poezji Inny Lisnianskiej na przykładzie utworów W prigorodie Sodoma i Ierusalimskaja tietrad ; O. Letka- Spychała; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina, Od zlecenia do ekshumacji; G. Ojcewicz; 2011, 13, ; 9, Acta Neophilologica; Pięć żywotów Kruka czyli o polskich przekładach wiersza The Raven E. A. Poego ; S. Studniarz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Poezja pasyjna Symeona z Połocka; B. Kozak; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Problemy issledovania pamiatnikov staroobr adčeskoi pism ennosti; H. Pociechina; 2011; XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Swjazi Natalii Gorbaniewskoj s Polszej; I. Rudziewicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Translator s Creativity in Rendering Neologisms of a Literary Text; M. Wilczewski; 2011, XIII, ; 9,00.

2 14. Acta Neophilologica; Zapożyczenia we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym. Przyczynek do badań; J. Nawacka, M. Piotrowska-Mazurowska; 2011, 13, ; 9, Acta Polono-Ruthenica; Antynomia życia i śmierci w poezji Inny Lisnianskiej; O. Letka- Spychała; 2010, XV, 77-89; 6, Acta Polono-Ruthenica; Duchowość w poezji Elly Kryłowej jako efekt amalgamowania przestrzeni mentalnych podmiotu lirycznego (na podstawie tomiku wierszy Miercajus cij ostrow; E. Nikadem-Malinowska; 2010, XV, 89-97; 6, Acta Polono-Ruthenica; Inspiracje biblijne we wczesnej poezji Symeona z Połocka; B. Kozak; 2010, XV, 7-17; 6, Acta Polono-Ruthenica; Pominovenije kak koncept (na materiale staroobriadczeskogo Vojnovskogo sinodika); J. Orzechowska; Olsztyn, 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Symbolika groshej/bogactwa w ukrainskij postmodernij prozi: wirnist klasycznij tradycji; I. Betko; 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Walory artystyczne liryzmu w prozie Michasia Stralcowa; I. Chowańska; 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Wiktor Astafiew i Siergiej Załygin; I. Rudziewicz; 2011, XV, s ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Zanim urodzi się słowo (Z doświadczenia rosyjskiej szkoły sztuki aktorskiej); M. Zaorska; 2010, XV, ; 6, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców; Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego między obrazem a tekstem; M. Babecki, M. Rółkowska; 2011, 18, ; 6, Anthropos; Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego Okcydentu; J. Szydłowska; 2011, 16-17, ; 9, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Ocena i analiza infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; A. Oleksiuk; 2011, 12, 57-69; 6, Białostockie Archiwum Językowe; Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim; M. Guz; 2010, 10, ; 6, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen; Der Sieg der Unform. Das Schnee- Kapitel aus dem Zauberberg von Thomas Mann in der psychoanalytischen Deutung; A. Jachimowicz; 2011, ; 6, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen; Zur Förderung der pragmatisch-diskursiven Kompetenz im philologischen Fremdsprachenunterricht. Beispiel sprachliche Höflichkeit; M. Pieklarz-Thien; 2011, ; 6, Echa Przeszłości; Concepts of the Political and Military Position of the Polish Underground State in Response to the Red Army s Invasion of the Eastern Territories of the Second Republic of Poland ( ) a Broad Outline; K. Sacewicz; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; The Congress of Vilnius in 1906 and the Congress of Kiev in The Attempts of the Polish Gentry from the Taken Lands to Establish a Common political Platform During Elections to the Second and Third State Duma; R. Jurkowski; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; The Grunwald Tradition in the Political Activity of the Word Power Legion; D. Radziwiłłowicz; 2011, XII, ; Echa Przeszłości; Tsarist Russia Bolshevik Russia Contemporary Russia. Special Session with the Ceremony of Conferring the Title of Doctor Honoris Causa of the 2

3 University of Warsaw to Professor Richard Pipes, Warsaw, June 2010; R. Jurkowski; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Bishop Mikołaj Szyszkowski's report to the holy see about the state of the Warmia diocese in 1640; I. Makarczyk; 2011, 12, 33-45; 6, Echa Przeszłości; Charitable initiatives of Warmia s clergy in the 19TH century; A. Kopiczko; 2011, 12, ; 6, Echa Przeszłości; Human Migration on the Territory of the Former East Prussia After the Second World War; W. Gieszczyński; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; In quest of surrender. The November Uprising army during capitulation talks of September 1831; N. Kasparek; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Nazi Ideologi in the Archeology of East Prussia; M. J. Hoffmann; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Piotr Kiekiernicki the Polish Kamikaze of the November Uprising ( ); T. Strzeżek; 2011, XIII, 73-85; 6, Echa Przeszłości; Pyrrhus s return to Epirus and Neoptolemos Death (296 B. C.); M. Wolny; 2011, XII, 7-13; 6, Echa Przeszłości; The Anti-Corruption Manifesto of Theodulf of Orleans. A Contribution to a Discussion about Literature of the Carolingian Era; M. Chudzikowska-Wołoszyn; 2011, XII, 15-31; 6, Ekonomista; Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym; A. Oleksiuk; 2011, 4, ; 9, Glottodidactica; Lexikalische Kompetenz ein Plädoyer für eine breitere Auffasung des Begriffs; J. Targońska; 2011, XXXVII, ; 6, Handel Wewnętrzny; Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowej Strategii Spójności ; A. Oleksiuk; 2011, 3, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Wojna z terroryzmem wojną z globalizacją?; J. Błahut-Prusik; 2011, 17; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego; P. Wasyluk; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Między życiem a jego formą Georga Simmla filozofia kultury; A. Kucner; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; O prawdę bać się nie musimy; J. Strzelecki; 2010, 16, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych; K. Kościuszko; 2011, 17, 33-40; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych (I); J. Dębowski; 2010, 16; 9-36; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Prawdokrzew logika dla humanistów; J. Strzelecki; 2011, 17, 69-87; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Społeczne tworzenie matematyki. Głos konstruktywistów w sprawie podstaw wiedzy; B. Kazimierczak; 2011,16; ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania; P. Markiewicz; 2010, 16, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Uwagi o źródłach krytyki neoliberalizmu; A. Stoiński; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; W kwestii prawdy ontycznej, realizmu radykalnego oraz kilku innych postulatów prof. Grażyny Żurkowskiej; J. Dębowski; 2011, 17, ; 9,00. 3

4 55. Język Polski; Od wiedzy o denotacie do definicji. Kilka uwag o definiowaniu w Słowniku metafor i konotacji nazw własnych ; M. Rutkowski; 2011, XCI/1, 60-67; 9, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego z 1644 roku. Przyczynek do poznania procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej; I. Makarczyk; 2011, 2, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Moje wspomnienie o ks. prof. Alojzym Szorcu; K. Stasiewicz; 2010 [druk 2011], 4, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Od Kutza do Smarzowskiego. Film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych; J. Szydłowska; 2011, 3, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Parafia św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku; A. Kopiczko; 2011, 1, 61-78; 6, Krakowskie Studia Małopolskie; Polska wieś w kontekście integracji z Unią Europejską; W. Stankiewicz; 2009, XIII/13, ; 6, Kwartalnik Neofilologiczny; Zur Bewusstmachung von kulturspezifischen Semantisierungen im interkulturellen philologischen Fremdsprachenunterricht; M. Pieklarz-Thien; 2011, LVIII, 4, ; 9, Media, kultura, komunikacja społeczna; Społeczne konsekwencje hipertekstualności blogów; M. Więckiewicz; 2010, 6, ; 0, Napis; Szyfr w świecie miłosnego wyznania uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu); I. Maciejewska; 2011, XVII, 83-96; Napis; Wszystko zaczynało się od mojej obecności. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka; A. Frankowiak; 2011, XVII, 71-81; 6, Neofilolog; Słabo rozwinięta kompetencja leksykalna dorosłych - przyczyny, skutki i możliwe rozwiązania; J. Targońska; 2011, 37, 55-71; 6, Neofilolog; Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce; M. Jaworska; 2011; 36, ; 6, Optimum. Studia ekonomiczne; Innowacje jak czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle Strategii Innowacyjności OECD; A. Oleksiuk; 2011, 1(49), 52-62; 6, Orbis Linguarum; Zur Kohärenz poetischer Texte; E. Żebrowska; 2011, 37, ; 6, Orbis Linguarum; Zur Kohärenz poetischer Texte; E. Żebrowska; 2011, 37, ; 6, Poradnik Językowy; Przejawy stylu naukowego w Internecie na przykładzie grup dyskusyj-nych; A. Naruszewicz-Duchlińska; 2011, 4, 39-50; 9, Poradnik Językowy; Uwagi na temat języka listów pewnej przeoryszy pisanych w 1. połowie XVIII wieku; K. Zawilska; 2011, 8, 46-53; 9, Prace Językoznawcze UWM; Z historii pewnego frazeologizmu złożyć ręce w małdrzyk; I. Kosek; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; Unieść swą duszę ponad wymiar czasu o afektacji na przykładzie ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych kobiet; I.Matusiak-Kempa, J. Krawczyk; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; O zasadach ustalania wartości konotacyjnej nazw własnych; M. Rutkowski; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; Użycie konstrukcji liczebnikowych w języku polskim przez rodzimych użytkowników języka rosyjskiego; A. Dymek; 2011, XIII, ; 6,00. 4

5 76. Prace Językoznawcze; Kłomia i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami ich połowu; J. Duma; 2011, XIII, 87-92; 6, Prace Językoznawcze; Cockney w polskich przekładach Murzyna z załogi Narcyza Josepha Conrada; E. Kujawska-Lis; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze; Haupttendenzen der gegenwärtigen polnischen Wortbildung Informationsverdichtung, Analogiebildung und Abkürzung; A. Dargiewicz; 2011, XIII, 55-72; 6, Prace Językoznawcze; Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach; M. Biolik; 2011, XIII, 19-32; 6, Prace Językoznawcze; O chorobie w języku polskim i angielskim rozważania wstępne; M. Cichmińska; 2011, XIII, 47-54; 6, Prace Językoznawcze; Typy semantyczno-strukturalne dawnych nazwisk mieszkańców parafii Strzegowo na północnym Mazowszu ( ); M. Pawikowska; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze; Wybrane nazwy terenowe gminy Lubawa; I. Kozłowska; 2011, XIII, ; 6, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej; Zjawisko lęku (anxiety) w środowisku akademickim; M. Świgoń; 2010, nr 2, s ; 6, Przegląd Biblioteczny; Polska skala niepokoju związanego z korzystaniem z biblioteki wyniki badań; M. Świgoń; 2011, 2, ; 9, Przegląd Politologiczny; Rywalizacja państw w kosmosie; W. Stankiewicz; 2010, 2, ; 9, Przegląd Wschodnioeuropejski; Stereotypes and National Values in An Intercultural Advertising Discourse, A Case Study: Slavonic Campaigns of Danone s Actimel Brand; A. Dudziak; 2011, 2, ; 0, Przegląd Wschodnioeuropejski; Роль стереотипов в межкультурной коммуникации; A. Kiklewicz; 2011, 2, ; 0, Ruch Filozoficzny; Marian Borowski zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej; D. Barbaszyński; 2011, 1, ; 6, Słupskie Studia Historyczne; Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 r.; J. Rubacha; 2010, 16; 69-88; 6, Studia Elbląskie, Jubileusz pod nadzorem. Obchody 400-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie; A. Kopiczko; 2011, 12, ; 6, Studia Ełckie; Geneza, rozwój i formuła wydawnicza Niedzieli Podlaskiej pisma diecezji drohiczyńskiej w latach , W. Guzewicz; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Koncert muzyczny w Ełku w roku 1948; M. Ankudowicz-Bieńkowska; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku; A. Kopiczko; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Santo subito beato adesso Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech ( ); M. Rółkowska; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach ; W. Guzewicz; 2011, 13, ; 6, Studia Gdańskie; Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia; W. Stankiewicz; 2010, XXVII, ; 6,00. 5

6 6 97. Studia Germanica Gedanensia; Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen Aspekte einer Problem orientierten Förderung; M. Jaworska; 2011, 25, ; Studia Germanica Gedanensia; Zur Poetik der Ironie in ausgewählten Liebesgedichten Wisława Szymborskas; T. Żurawlew; 2011, 24, ; 6, Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde); Kleider machen Leute über Eigennamen im Bereich der Bekleidungsbezeichnungen; M. Guz; 2011, XLVII, , 6, Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde); Neueste Tendenzen in der polnischen und deutschen Wortbildung. Eine kontrastive Analyse; A. Dargiewicz; 2011, XLVII, ; 6, Studia Teologiczne; Głos Katolicki ( ). Powstanie redakcja charakterystyka; W. Guzewicz; 2011, 29, ; 6, Studia Teologiczne; Jak ludność katolicka diecezji wileńskiej witała swego biskupa w 1905 i 1906 roku ; R. Jurkowski; 2011, 29, ; 6, Studia Warmińskie; Glossa do enigm biskupa Aldhelma ( ); M. Chudzikowska- Wołoszyn; 2011, IX, 48-60; 6, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej; Bułgarski ruch ludowy w latach ; J. Rubacha; 2010, XLVI, 61-82; 9, Studies in Logic and Theory of Knowledge; Gottlob Frege s Thought in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy; A. Gut; 2011, 7, ; 0, Szkice Humanistyczne; Człowiek i sacrum. Ericha Fromma koncepcja religiihumanistycznej; P. Wasyluk; 2011, 11, 33-48; 6, Teka Komisji Historycznej; 2. Pułk Jazdy Lubelskiej wolnego Orła Białego w powstaniu listopadowym ; T. Strzeżek; 2011, 8, 2011, 60-90; 6, Tematy z Szewskiej; Między pulp-fiction a non-fiction, czyli Kapugate po polsku; J. Szydłowska; 2011, 2; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Odpowiedź Maxwellowi; K. Kościuszko; 2011, 3, ; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Czy nauka jest możliwa jako metafizyka?; K. Kościuszko; 2011, 2, 85-95; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; O twórczości genialnej; K. Kościuszko; 2011, 4, ; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Zreformujmy bahawioryzm!; K. Kościuszko; 2011, 1, ; 9, Zeszyty Naukowe OTN im. A. Chętnika; Źródła do dziejów wojny 1831 r. i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich; A. Szmyt; 2011, XXV, ; 6,00. Publikacja w czasopiśmie umieszczonym w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) 1. Lingua Posnaniensis; The Hierarchical System of Speech Acts; A. Kiklewicz; 2011, 53/1, 65-81; 12, Poradnik Językowy; Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych analiza porównawcza; T. Chyrzyński; 2010, 3, 81-96; 12, Poradnik Językowy; Komunikacja językowa w środowisku mikroblogowym na przykładzie serwisu Blip; T. Chyrzyński; 2011, 4, 63-75; 12,00.

7 7 4. Prace Filologiczne; O cechach składniowych jednostki czystej wody; I. Kosek; 2011, LX, ; 12, Prace Filologiczne; O sensie z perspektywy semantyki, M. Wołk; 2011, LX; ; 12, Prace Filologiczne; Kiedy mówimy, że mówimy od rzeczy? Wokół problemów znaczenia, M. Wołk; 2011, LXII, ; 12, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej; O osobliwości filozofii polityki; D. Sepczyńska; 2011, 56; ; 12, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; Pojęcie dominanty semantycznej w analizie tłumaczenia artystycznego. Kilka uwag o polskich przekładach wiersza Emily Dickinson Wild Nights ; Sławomir Studniarz; Zeszyt LXVI 2010; str ; 12, Kultura i Edukacja; Analiza pojęcia życzliwości (benevolence) i jego miejsce w nowożytnej szkockiej filozofii moralnej. Francis Hutcheson a David Hume; Marta Śliwa; 2011, 4, b.n.s.; 12,00. Publikacja w innym naukowym czasopiśmie zagranicznym, w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filologia Alemana; Multikodalität von Hypertexten; E. Żebrowska; 2011, 22, 63-74; 4, Library Management; Information barriers in libraries types, typologies and Polish empirical studies; M. Świgoń; 2011, 32/6-7, ; 4, Forum on Public Policy. A Journal of the Oxford Round Table; The activity of the Islamic order Al-Sanūsīyah at the turn of the 19th century; Z. Zalewski; 2008, brak numerów stron; 4,00. MONOGRAFIE Autorstwo monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Centrum Badań Europy Wschodniej; The Forgotten Soldiers, The Syberian Epic of the 5 th Polish Riflemen Division; D. Radziwiłłowicz; Olsztyn 2011; 152 ss.; 25, Tetra-Sistems; Pol skij jazyk (8-e izdanije, pererabotannoje i dopolnennoje); A. Kiklewicz, A. Kożynowa; Mińsk, 2011; 368 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński na Warmii i Mazurach; Z. Chojnowski; Olsztyn, 2011, 312 ss.; 24, Wydawnictwo UWM; Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej; Z. Chojnowski; Olsztyn, 2011, 248 ss.; 24, Wydawnictwo UWM; Wokół Kontynentów. Szkice i rozmowy z poetami; B. Tarnowska; Olsztyn, 2011, 250 ss.; 24, Instytut Filozofii UWM; Młody Marks. Filozofia człowieka / Studia z Teorii Poznania i Filozofii Języka V; J. Michalczenia; Olsztyn, 2011; 180 ss.; 25, Pracownia Wydawnictw Naukowych; Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego; A. Chęć, J. Gancewski; Olsztyn, 2011; 142 ss; 25, Pracowania Wydawnictw Naukowych; Folwarki państwa krzyżackiego w Prusach w latach Struktura-produkcja-przemiany-reformy-znaczenie; J. Gancewski; Olsztyn, 2011; 359 ss; 25,00.

8 9. Ostrołęka: Muzeum Kultury Kurpiowskiej 2011; Ostrołęka Wspomnienia, rozkazy, relacje, wybór źródeł; N. Kasparek, J. Gołota; Ostrołęka, 2011; 428 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Николай II последний царь России; Я. Собчак; Olsztyn 2011; 226 ss.; 25, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Vilniaus labdarybės draugija xix a. pirmojoje pusėje; M. Korybut-Marciniak; Olsztyn, 2011, 140 ss.; 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku; A. Naruszewicz-Duchlińska; Olsztyn, 2011, s. 393; 24, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (postępowanie przygotowawcze i sądowe); Ndiaye, I. A., Jeglińska, B.; Olsztyn, 2011; 144 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Od narodzin Solidarności do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim ( ); W. Gieszczyński; Olsztyn, 2011; 570 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; W poszukiwaniu siebie. Proza Michasia Stralcowa; Chowańska, I.; Olsztyn, 2011; 134 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Cоциокультурное пространство уральской драмы, На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сигарева; Strycharski, J.; Olsztyn; 2011; 212 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyńska Biblioteka Historyczna; Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno filologiczne; Chudzikowska-Wołoszyn, M.; Olsztyn, 2011; 172 ss.; 25, Wydawnictwo Avalon; Władysław Biały (1327/ luty 1388) ostatni książę kujawski. Największy podróżnik spośród Piastów; J. Śliwiński; Kraków, 2011; 130 ss.; 25, Wydawnictwo UWM w Olsztynie; Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku; M. Radoch; Olsztyn, 2011; 377 ss.; 25, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Dziedzictwo wiary. Parafie i kościoły dekanatu gołdapskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła; W. Guzewicz. K. Sęk; Ełk, 2011; 102 ss.; 12, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Dzieje parafii i kościołów dekanatu oleckiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; W. Guzewicz; Ełk, 2011; 94 ss.; 0, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Sanktuaria diecezji ełckiej; Ełk, 2011; 127 ss.; 25, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; W tle Cudownego Medalika; W. Guzewicz, B. Lisowska; Warszawa Ełk, 2011; 165 ss.; 25, Wydawnictwo Portret; Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, tom 1; B. Darska; Olsztyn, 2011; 388 ss.; 25, Wydawnictwo Portret; Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, tom 2; B. Darska; Olsztyn, 2011; 299 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego; M. Marczak; Olsztyn, 2011; 565 ss.; 25, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM; Współczesna Afryka Subsaharyjska, Wybrane zagadnienia; B. Ndiaye; Olsztyn, 2011; 294 ss.; 25, Eneteia; Świadomość jak funkcjonuje i czym jest?; L. Ostasz; 2011, 212 ss.; 25, Biblioteka Res humana; Droga filozoficznego myślenia; L. Ostasz; 2011, 315 ss.; 25,00. 8

9 9 30. Wydawnictwo Naukowe WSP; Czym jest człowiek i czym może być? Antropologia filozoficzna; L. Ostasz; 2011, 491 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Konflikty moralne. Literatura fantastycznonaukowa jako próba symulacji sytuacji konfliktowych; J. Sobota; 2011, 235 ss.; 25, Wydawnictwo PWSZ; Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej w latach ; K. Sidorkiewicz; Elbląg, 2011; 179 ss.; 25, Wydawnictwo Napoleon V; Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku; T. Strzeżek; Oświęcim, 2011; 352 ss.; 25, Wydawnictwo Napoleon V; Bój o Redutę Ordona. Epizod z Bitwy Warszawskiej 6-7 września 1831 roku; T. Strzeżek; Oświęcim, 2011; 101 ss.; 25, Wydawnictwo Adam Marszałek; Brzmienie i sens w wierszach Edgara Allana Poego; S. Studniarz; Toruń, 2011; 372 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat ; E. Kujawska-Lis; Olsztyn, 2011; 463 ss.; 25, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften; Deutsche Kriminalgeschichten von 1780 bis 1820 als Anfänge der Kriminalliteratur; A. Rybska; Frankfurt, 2011; 116 ss.; 25, Wydział Humanistyczny UWM; Hannibal s Ideological War; M. Wolny; Olsztyn, 2011; brak numerów stron; 25, Pracownia Wydawnicza ELset; Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł; K. Stasiewicz; Olsztyn, 2011, 124 ss.; 25, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Samochody. Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego, I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, 310 ss.; 25, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, 170 ss.; 25,00. Autorstwo rozdziału monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Biolik, M./Duma, J. (red.); Chrematonimia jako fenomen współczesności; Marken- und Produktennamen in der neuen russischen Literatur (am Beispiel der Romane von Oksana Robski); Prokopczuk K./Kiklewicz A.; Olsztyn 2011, ; 4, Földes, C. (red.); Interkulturelle Linguistik im Aufbruch, Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode; Kategorien der Interkulturellen Linguistik in systemgezogener Auffassung; Kiklewicz A; Tübingen, 2011, 59-76; 4, Kamałowa, A. (red.); Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования; «Среди миров», или деконструкция символизма, К когнитивно-семантическому анализу стихотворения Иннокентия Анненского; A. Kiklewicz; Olsztyn, 2011; 73-94; 4, Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Bajka w przestrzeni komunikowania społecznego; J. Piwowar; Olsztyn, 2011, ; 4, Kiklewicz, A. (red.); Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1: aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Semantyka bez pragmatyki; A. Kiklewicz; Olsztyn, 2011, 25-70; 4, Kiklewicz, A., Ważnik, S. (red.); Паланістыка Полонистика Polonistyka 2010; Publicystyczne meandry miłości, Przesunięcia semantyczne w dyskursie publicznym; A. Kiklewicz, M. Wilczewski; Mińsk, 2011, ; 4,00.

10 7. Nowożenowa, Z. (red.); Tekst jako kultura kultura jako tekst; Edward Sapir kontra lingwistyka kulturowa, O granicach metody antropologicznej w językoznawstwie; A. Kiklewicz; Gdańsk, 2011, ; 4, Pociechina, H. (red.), Язык и текст в системном и социокультурном аспекте; Функциональный аспект изучения частиц; Kiklewicz A., Klygina M; Olsztyn, 2011, ; 4, Stalmaszczyk, P. (red.); Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu; Pro-filowanie kontekstu w paradygmatach językoznawstwa; A. Kiklewicz; Łódź, 2011; ; 4, Wydawnictwo Naukowe PWN; Ja dialogowe; Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysł; A. Gut; Warszawa, 2011, ; 4, Wydawnictwo Universitas; Pojęcia; O treści i nabywaniu pojęcia przekonania (Od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność); A. Gut; Kraków, 2011, ; 4, UWM w Olsztynie; Chrematonimia jako fenomen współczesności; Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc; niem. - anz; J. Duma; Olsztyn, 2011, ; 4, UWM w Olsztynie; Chrematonimia jako fenomen współczesności; Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronimicznej w województwie warmińsko-mazurskim; M. Biolik; Olsztyn, 2011, 43-59; 4, M. Świtała-Cheda (red.); Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś; O nazwiskach mieszkańców parafii Wrona na Mazowszu z lat ; M. Pawikowska; Łódź, 2011, ; 4, F. Czyżewski (red.); Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego, Tom dedykowany prof. Stefanowi Warchołowi / Rozprawy Slawistyczne 23; Imiona ludzi jako nazwy zwierząt; M. Biolik; Lublin, 2011, 33-42; 4, K. B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar et al. (red.); Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 13); Topographica związane z określeniem wody i terenu podmokłego w nazwach terenowych gminy Mały Płock w powiecie kolneńskim; M. Wilczewska; Muenchen - Berlin, 2010, ; 4, Buryła S. Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; (Nie)banalnie o Zagładzie; S. Buryła; Kraków, 2011, ; 4, Buryła S., Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; Pomiędzy modą a potrzebą poznawczą, czyli o psychoanalizie w kulturze polskiej; M. Lubański; Kraków, 2011, 37-68; 4, Buryła S., Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; Moda na fan fiction, czyli jak fan tworzy fikcję i jak jej używa; L. Gąsowska; Kraków, 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Baśń i fantazmaty. Ujęcie psychoanalityczne; M. Lubański; Olsztyn, 2011, 66-76; 4, Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (red.); Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja; Funkcja kontekstu w interpretacjach psychoanalitycznych; M. Lubański; Olsztyn, 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Prawda czy ułuda? Afryka według 26 bajek z Afryki ze zdjęciami Ryszarda Kapuścińskiego ; W. Pawluczuk; Olsztyn, 2011, ; 4, Wyd. Naukowe UMK; Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej; Autorska mazurska bajka zwierzęca; Z. Chojnowski; Toruń, 2011, ; 4,00. 10

11 Wyd. UAM; Litanie Romana Brandstaettera; Freski Fra Angelico jako przedmiot kontem-placji Litanii Florenckiej Romana Brandstaettera; A. Rzymska; Poznań, 2011, 81-96; 4, Jezierski J., Parzych-Blakiewicz K. (red.); Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna; Maryja jako Miejsce Szechiny w literackiej egzege-zie Romana Brandstaettera; A. Rzymska; Olsztyn, 2011, ; 4, Wyd. UAM; Litanie Romana Brandstaettera; Litania do dobroci na chwałę Jana XXIII R. Brandstaettera; Z. Chojnowski; Poznań, 2011, 61-74; 4, Czermińska M., Szalewska K. (red.); Czesława Miłosza północna strona ; W neonowej pustyni, Obraz amerykańskiej metropolii w twórczości Czesława Miłosza; B. Tarnowska; Gdańsk, 2011, brak numerów stron; 0, Zarębianka Z., Machniak J., Z. Chojnowski (red.); The Space of the Word, The Literary Ac-tivity of Karol Wojtyła John Paul II; On Certain Mystical Lyrics; Z. Chojnowski; Kraków, 2011, ; 4, Jekutsch U. (red.); Relogiöse Chiffren in der Poesie Witold Wirpszas, Glaubensfragen. Relogiom und Kirche in der polnischen Literatur; Z. Chojnowski; Wiesbaden, 2011, ; 4, Bredekamp H., Krois, J. (red.); Sehen und Handeln; Ludwik Fleck und der Stilbegriff in den Naturwissenschaften. Stil als wissenschaftshistorische, epistemologische und ästhetische Kategorie; C. Zittel; Berlin, 2011, ; 4, Dupré S., Luethy Ch. (red.); Silent Messengers The Material Vehicles of the Circulation of Natural Knowledge in the Low Countries; Conflicting Pictures. Illustrating Descartes Traité De L homme ; C. Zittel; Berlin, 2011, ; 4, Brandt M., Chryssoula Kambar Ch. (red.); Gertrud Kolmar. Studien zu Ihrem Werk; Gertrud Kolmar in Berlin - Berlin in Gertrud Kolmars; B. Breysach; Göttingen Wallstein; 2011/12, ; 4, Boer den P., Duchhardt H., Kreis G., Schmale W. (red.); Europäische Erinnerungsorte 2; Europas Mitte; B. Breysach; München Oldenbourg; 2011, ; 4, Diner D. (red.); Enzyklopädie jüdischer Kulturen; Campo di Fiori. (Czesław Miłosz Gedicht); B. Breysach; Stuttgart Metzler, 2011, ; 4, Gansel N., Zimniak P. (red.); Zwischenzeit, Grenzüberschreitung Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur; Protokolle aus dem Versteck. Adoleszenz als Raum der Erkenntnis in Robert Musils Roman Die Verwirrungen des jungen Törleß und Juli Zehs Roman Spieltrieb; B. Breysach; Heidelberg Winter, 2011, ; 4, Schiewe J., Lipczuk R., Nerlicki K., Westphal W. (red.); Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität; Der Begriff des Sprachpurismus in der Zeit der Globalisierung; A. Dargiewicz; Frankfurt a.m. u.a., 2011, ; 4, Białek E., Huszcza K., Lipiński C. (red.); Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik; Wortbildung vs. Spracherwerb. Positiver Einfluss der Wortbildung auf den Spracherwerb; A. Dargiewicz; Wrocław-Dresden, 2011, ; 4, Žeimantienė V.; Ich war immer zwischen Ost und West Grenzüberschreitende Beiträge zur Sprache und Literatur. Gedenkschrift für Ina Meiksinaitė zum 90. Geburtstag; Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts: Zum Roman Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur von Vladimir Vertlib; A. Kuzborska; Vilnius, 2011, ; 4, Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.); Felder der Sprache. Felder der Forschung; Wahrnehmungsschulung mit der feuilletonistischen Migrationsliteratur im

12 interkulturellen philologischen Fremdsprachenunterricht; M. Pieklarz; Łódź, 2011, ; 4, Neuland E., Ehrhard C., Yamashita H. (red.); Sprachliche Höflichkeit zwischen Etikette und kommunikativer Kompetenz; Sprachliche Höflichkeit und gesprochene Sprache in der philologischen Sprachausbildung gesprächsanalytisch motivierte Überlegungen; M. Pieklarz; Frankfurt/M., 2011, ; 4, Kümmel M. (red.); Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Beiträge zu den 19. GeSuS- Linguistiktagen, Freiburg im Breisgau, März 2010; Identitätsproblematik und Literatur im interkulturellen, philologischen Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Romans von Eva Hoffman Lost in translation. Ankommen in der Fremde; M. Pieklarz- Thien; Hamburg, 2011, ; 4, Wydawnictwo DiG, Marek Adamczewski (red.); Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Przedmioty i podmioty w badaniach historycznych; Recepcja wzorców kultury zachodnioeuropejskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w świetle wybranych znalezisk archeologicznych (z badań miast i zamków); K. Grążawski; Warszawa, 2011, ; 4, Wydawnictwo naukowe UAM; Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantyw-ność we frazeologii; Wariantywność zwrotów frazeologicznych a granice jednostki leksykalnej; I. Kosek; Poznań, 2011, 9-22; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Implicytność a kontekst; S. Przybyszewski; Olsztyn 2011, ; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś; Hipertekst a styl; M. Rutkowski; Białystok 2011, ; 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Oblicza nowych mediów; Kaczor (i) Donald. Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów; M. Rut-kowski, K. Skowronek; Kraków 2011, 61-81; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Część 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edu-kacyjnej; R. Makarewicz; Olsztyn, 2011, ; 4, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Miasto przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie; Obraz Warszawy w czasach powietrza, głodu, ognia i wojny listy Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej; K. Zawilska; Bydgoszcz, 2011, ; 4, [bez redaktora]; Dwesti let Gogola, Sbornik naucznych trudow; Trud piscov, sobrat ev moich : Popytka ritual no-mifologiczeskogo analiza povesti N.V. Gogola Szinel ; I. Betko; 2011, ; 4, [bez redaktora]; Problemy nacionalnoj identicnosti w russkoj literaturze XX wieka; Russkaja dierewienskaja proza wtoroj połowiny XX wieka w Polskom wosprijatii; I. Rudziewicz; 2011, ; 4, [bez redaktora]; Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji; Akceptacja czy negacja postradzieckiej rzeczywistości? Kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej; W. Piłat; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Bajka i baśń w procesie kształcenia aktora (Z doświadczenia szkoły Stanisławskiego); M. Zaorska; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Motywy bajkowe we współczesnej literaturze rosyjskiej. Na podstawie utworów Biały statek 12

13 Czyngiza Ajtmatowa i Krwawy Kapturek czyli bajka o bajce Kira Bułyczowa; E. Nikadem-Malinowska; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Elementy bajki indyjskiej w literaturze polskiej i rosyjskiej; O. Letka-Spychała; 2011, ; 4, Augustyn A., Badanko A., Niestolik A. (red.); Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia; Od ekologii, przez estetykę, przez etykę ku edukacji w przestrzeni teatru; M. Zaorska; Łódź, 2011, ; 4, Augustyn A., Badanko A., Niestolik A. (red.); Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia; Człowiek w szkole teatralnej dylematy kształcenia (Z doświadczenia rosyjskiej myśli teatrologicznej); M. Zaorska; Łódź, 2011, ; 4, Saran J., Żmigrodzki M. (red.); Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej; Wychowanie aktora, Koncepcja rosyjskiej pedagogiki teatralnej; M. Zaorska; Lublin, 2011, ; 4, Ziołowicz K., Sztejbnis-Zdyb J. (red.); Współczesna edukacja estetyczna, Teoria i praktyka; Rola idealnej potrzeby poznania w procesie wychowania artysty sceny dramatycznej; M. Zaorska; Kielce, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (red.); Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Tekst a komunikacja; Wielopłaszczyznowość komunikacji w przestrzeni teatru; M. Zaorska; Olsztyn, 2011, ; 4, Nowożenowa Z. (red.); Tekst jako kultura. Kultura jako tekst; Rola procesu emisyjnoartykulacyjnego w praktyce zawodu tłumacza; M. Zaorska; Gdańsk, 2011, ; 4, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie; Kognitiwnaja poetika: problemy, opyt issledowanija; Konceptosfera cyklu wierszy Inny Lisnianskeij Niebiesnyje stropy; E. Nikadem-Malinowska; Olsztyn, 2011, ; 4, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie; Kognitiwnaja poetika: problemy, opyt issledowanija; Poetycka realizacja konceptu Grzech w wybranych wierszach Symeona z Połocka; B. Kozak; Olsztyn, 2011, ; 4, Kostkiewiczowa T. (red); Przyjemność w kulturze epoki rozumu; Kobiece przyjemności w XVIII wieku; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, ; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2011; O królu Janie i krawcupijaku; P. Pietrzyk; Mińsk, 2011, ; 4, Dukwicz D. (red.); Bracia Załuscy ich epoka i dzieło. Zbiór studiów; Rola środowiska Załuskich w kreowaniu Drużbackiej pisarki; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, ; Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Przypomnie-nie staropolskiej poezji o wiktorii grunwaldzkiej, by tak wspaniały czyn [...] nie zginął w mro-kach głuchego milczenia [...] ; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, 11-24; 4, Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Między We-nerą a Marsem. Wojny, bitwy, pojedynki w świecie barokowych romansów; I. Maciejewska, Warszawa, 2011, ; 4, Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Lęki, nadzieje i tryumfy wojenne w poezji Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk, Warszawa, 2011, ; 4, Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Od pochwały od negacji. Arkadie Reja, Lubomirskiego, Drużbackiej i Krasickiego; K. Stasiewicz., Warszawa 2010 (druk 2011), ; 4,00. 13

14 70. Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Miejsca arkadyjskie w Zbiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk; Warszawa, 2010 (druk 2011), ; 4, Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Staropolska Arkadia pasterska w XX-wiecznej interpretacji teatralnej. Przykład inscenizacji Kazimierza Dejmka; K. Bialik; Warszawa, 2010 (druk 2011), ; 4, Borkowski A., Urban J. (red.); Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, Colloquia Litteraria Sedlcensia X; Symbol w dziele teatralnym przykład inscenizacji Kazimierza Dejmka Dialogus de Passione ; K. Bialik; Siedlce, 2011, ; 4, Borkowski A., Urban J. (red.); Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, Colloquia Litteraria Sedlcensia X; Perłowa rosyjska i żałosna toń symbolika wody w poezji Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk; Siedlce, 2011, 89-98; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Legendy i podania Kurpiów w trosce o tożsamość; K. Bialik; Olsztyn, 2011, ; 4, G. Pańko, J. Wojdon (red.); Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur wnioski z interdyscyplinarnego projektu szkolnego; Nauczanie historii jako powrót do źródeł; M. Bieniek; Olsztyn, 2010, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku. Księga dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Filipkowskiemu; Elementy religijne, społeczne i polityczne w wizytacjach pasterskich biskupa wileńskiego Edwarda Roppa w latach ; R. Jurkowski; Olsztyn, 2011, ; 4, W. Szulakiewicz (red.); Przełomy Edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki; Tradycja szkoły Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja w Polsce Odrodzonej; A. Szmyt; Toruń, 2011, ; 4, Szczerbiński M., Wasilewski K. (red.); Polski misjonarz ma ziemi argentyńskiej, Studia historyczne i politologiczne, Tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM; Kwestia równouprawnienia w Polsce sytuacja kobiet na rynku pracy; W. Stankiewicz; Gorzów Wielkopolski 2011, ; 4, Joanna Marszałek-Kawa (red.); Teoria i praktyka funkcjonowania mediów; Media a demokracja w społeczeństwie informacyjnym; W. Stankiewicz; Toruń, 2010, 44-62; 4, Wydawnictwo Adam Marszałek; Teoria i praktyka funkcjonowania mediów; Internet jako narzędzie w rękach terrorystów; W. Stankiewicz; Toruń, 2010, ; 4, Kawa D. (red.); Spotkania polsko-niemieckie; Współczesne stosunki polsko-niemieckie; W. Stankiewicz; Toruń, 2011, ; 4, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.); Polska inteligencja na Wschodzie, Teraźniejszość i perspektywy; W poszukiwaniu historycznej prawdy i tożsamości; H. Stroński; Warszawa, 2011, ; 4, Ndiyae B., Letko P. (red.); Afryka w stosunkach międzynarodowych, Historia, stan obecny, perspektywy; Strategiczne partnerstwo? Algieria w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasie prezydentury Władimira Putina; P. Letko; Olsztyn, 2010, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Sytuacja przesiedleńców z Akcji Wisła w powiecie kętrzyńskim w 1947 r.; P. Letko; Olsztyn, 2011, ; 4, Achremczyk S. (red.); Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, W 90 rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu; Demarkacja polsko-niemieckiej granicy państwowej w Prusach Wschodnich, Olsztyn, 2010, ; 4,00. 14

15 86. Hochleitner J. (red.); Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego; Problemy z legalizacją wydobycia ukraińskiego bursztynu; P. Pietnoczka; Jantar, 2011, brak numerów stron; 4, T. Łoś-Nowak (red.); Polityka zagraniczna, Aktorzy Potencjały Strategie; Republika Senegalu: źródło sukcesów i porażek; B. Ndiaye; Warszawa, 2011, ; 4, P. Kołakowski, A. Pepłoński (red.); Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej; Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego nr 1 w Wilnie źródłem informacji o państwie litewskim w latach trzydziestych XX wieku; T. Gajownik; Kraków, 2011, ; 4, M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś (red.); Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju; Dolina Lotnicza jako przykład innowacyjnego klastra? Współpraca środowiska biznesowego z naukowo-badawczym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; A. Oleksiuk; Lublin, 2011, 43-74; 4, Wolny M. (red.); Propaganda władzy w świecie rzymskim, Z antycznego świata; Idealny władca powtórnie odbudowanego Rzymu w parenezie Smaragda z St. Migiel; M. Chudzi-kowska-Wołoszyn; Olsztyn, 2011, 11-25; 4, Fudziński M., Paner H. (red.); Między kulturą łużycką a kulturą pomorską; Sylwetka Ernsta Petersena ( ), autora pierwszej monografii pomorskiej; M. J. Hoffmann; Gdańsk, 2010, 21-29; 4, Oficyna Wydawnicza Retman; Wielkie wojny w Prusach, seria Militaria Prussica; Podbój terytoriów pruskich przez zakon krzyżacki w XIII w.; M. J. Hoffmann; Dąbrówno, 2010, 21-31; 4, Lewandowska I. (red.); Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Podręcznik dla młodzieży szkolnej; Pradzieje ziem pruskich (rozdz. I); M. J. Hoffmann; Olsztyn, 2011, 12-55; 4, Kostuch L., Ryszewska K.(red.); Zbytek i ubóstwo w starożytności i w średniowieczu; Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na karłów w latach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego); M. Radoch; Kielce, 2010, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Z punktu widzenia ontologii: odniesienie przedmiotowe; A. Bastek; Olsztyn, 2011, 27-43; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Semantyczne problemy z bytem; G. Pacewicz; Olsztyn, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Stres nasz powszedni kontekst lokalny w amalgamatach pojęciowych; M. Cichmińska; Olsztyn, 2011, 17-27; 4, Kiklewicz A. (red.); Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Część 1, Aspekty lingistyczno-semiotyczne; Mam big stresa : wiedza potoczna, definicja kognitywna a psychologia w języku potocznym; M. Cichmińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Recepcja kontekstu koncept recepcji. Poezja polska po 1989 r. w przekładzie na język angielski; K. Kodeniec; Olsztyn, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polań-skiego; A. Krawczyk-Łaskarzewska; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 15

16 101. G. Bystydzieńska, E. Harris (red.); From Queen Anne to Queen Victoria, Readings in 18th and 19th century British literature and culture; This curious and beautiful thing, Compositional peculiarities in Arthur Machen s The Great God Pan ; J. Kokot; Warszawa, 2011, ; 4, J. Wilson, G. Kimber, S. Reid (red.); Continuum, Katherine Mansfield and Literary Modernism, Historicizing Modernism; The Elusiveness of Reality: The limits of cognition in Katherine Mansfield's short stories; J. Kokot; London - New York, 2011, 67-77; 4, Wydawnictwo DiG; Rhetorica Regina Artis Scientiaeque; Gilbert Keith Chesterton i miejsca wspólne, Manipulowanie odbiorem w opowiadaniach o księdzu Brownie; J. Kokot; Warszawa, 2011, ; 4, D. Stanilewicz (red.); Arthura Machena, Lingua Terra Cognita; This curious and beautiful thing, Osobliwości konstrukcyjne The Great God Pan ; J. Kokot; Gdańsk, 2011, ; 4, H. Parafianowicz (red.); Czas Ameryki Ameryki American Era; Problem zagrożenia agresją Niemiec i Japonii w polityce USA, wrzesień listopad 1942; M. Bogdanowicz; Białystok, 2011, ; 4, S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska (red.); New Pathways in Linguistics 2011; Manipulation in communication, Or: how ecolinguistics returns a communicator s powers back to him/her; M. Bogusławska-Tafelska; Olsztyn, 2011, 9-24; 4, S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska (red.); New Pathways in Linguistics 2011; The Grammar of (negative) emotions; I. Góralczyk; Olsztyn, 2011, 67-88; 4, A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki (red.); Us and Them Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes; Other Perception of the World and Ways of its Communication in Prelude by Katherine Mansfield; B. Cierach; Aachen, 2011, ; 4, K. Fordoński (red.); New Aspects of E.M. Forster; Ironic Reflections on Life: E. M. Forster s Novels and Henri Bergson s Philosophy of Laughter; A. Kwiatkowska; Warszawa, 2010, 7-30; 4, A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki (red.); Us and Them Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes; Narrative Technique As a Means of Exposing Artistic Stereotypes of Philip Herriton From Where Angels Fear to Tread by E. M. Forster; A. Kwiatkowska; Aachen, 2011, ; 4, E. Kasperski, Ż. Nalewajk (red.); Edgar Allan Poe niedoceniony nowator; Pomiędzy lirycznością a epickością, O funkcjonowaniu tekstu poetyckiego w nowelach Poego; S. Studniarz; Wrocław, 2010, ; 4, Luisa Juarez (red.); Poe in the Century of Anxiety; Sound and Sense Relation in Poe s Poetry, A Study of Ulalume ; S. Studniarz; Madryt, 2011, 65-74; 4, D. Stanulewicz, T. Z. Wolański, J. Redzimska (red.); Lingua Terra Cognita II, A festschrift for professor Roman Kalisz; The strategy of modelling reception in Peter Straub s The Ghost Village ; S. Studniarz; Gdańsk, 2011, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji w latach ; Z. Zalewski; Olsztyn, 2011, 53-75; 4, Z. Nowożenowa (red.); Tekst jako kultura, Kultura jako tekst; Śmierć Sergiusza Jesienina: teza antyteza synteza; G. Ojcewicz; Gdańsk, 2011, ; 4, M. Zaorska, J. Nowacka (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; O specyfice bajki afrykańskiej. Na przykładzie literatury senegalskiej; I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 16

17 117. T. Łoś-Nowak (red.); Polityka zagraniczna państw afrykańskich; Republika Senegalu: źródło sukcesów i porażek, I.A. Ndiaye, B. NDiaye; Wrocław 2011, ; 4, M. Jackowska, H. Rubinkowska (red.); Gry i zabawy afrykańskie; Senegal, Gry i zabawy z kraju Teranga; I. A. Ndiaye; Warszawa, 2011, 80-96; 4, Zaorska M. i Nowacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Założenia metodyczne do podręcznika Что за прелесть эти сказки ; J. Orzechowska, H. Pociechina; Olsztyn, 2011, 77-86; 4, Ksenicz A., Łuczyk M. (red.); Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu historycznego; Leksyka nacechowana emocjonalnie we współczesnych materiałach praso wych o tematyce polskiej; I. Borys; Zielona Góra, 2010, 17-26; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Literatura wobec cenzury; Z. Anculewicz; 2011, ; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Marka Polska, Branding w kulturze; A. Frankowiak, 2011, ; 4, Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.); Język a multimedia 3, Dialog konflikt; Terroryści w elektronicznej wiosce, Odsłony internetowego dżihadu; M. Babecki; Wrocław, 2011, 48-67; 4, Golinowski J., Pierzchalski F. (red.); Symboliczność przestrzeni polityki, Między teorią a praktyką; Nowa ektropia? Problematyka alternatywnego obrazowania władzy i jej mechanizmów na przykładzie internetowych gier politycznych; M. Babecki; Bydgoszcz, 2011, ; 4, Golinowski J., Pierzchalski F. (red.); Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne; Demokracja narracyjna w Polsce, Pomiędzy faktem medialnym a prawdą telewizyjną; M. Babecki; Bydgoszcz, 2011, ; 4, Gutkowska B., Nęcka A. (red.); Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku; Historia i miłość, O wybranych powieściach Marii Nurowskiej; B. Darska; Katowice, 2011, ; 4, Łysak A., Zierkiewicz E. (red.); Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism; Bluszcz reaktywacja. Pismo kobiece czy feministyczne?; B. Darska; Wrocław, 2010, 58-72; 4, Sierocki R., Sokołowski M. (red.); Konkurencyjny rynek medialny, Telewizja wobec nowych mediów; Frontier homestad? O negatywnym potencjale modelowania przynależności w Internecie; M. Babecki; Toruń, 2011, 60-79; 4, Stępnik K., Rajewski M. (red.); Komunikowanie się Polaków w latach ; Nowe media i ich funkcje. Komunikacyjna technologia w filmowych światach totalitarnych; M. Babecki; Lublin, 2011, ; 4, Znamierowska-Rakk E. (red.); Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej, Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności; Polsko-czeski spór na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. w publikacjach Świata Słowiańskiego w latach ; J. Rubacha; Warszawa, 2011; 78-94; 4, Graczyk E., Graban-Pomirska M., Cierzan K., Biczkowska P. (red.); Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach Z antologią; Przyjaźń dziewczęca przyjaźń kobieca, czyli ślady dziewcząt z Nowolipek w prozie najnowszej (Pola Go-jawiczyńska a Grażyna Plebanek i Antonina Kozłowska; B. Darska; Gdańsk, 2011, ; 4, Gałązka W., Urbański S.; Odpowiedzialność ludzi nauki Wykłady inauguracyjne 2011/2012; Wolne media to nie znaczy wolne od instrumentalnej informacji czy tenden-cyjnego przekazu; Z. Anculewicz; Warszawa, 2011, 85-97; 4,00. 17

18 133. Howorus-Czajka M., Kaczor K., Wierucka A. (red.); Rodzina w świecie współczesnym; Portret rodzinny we wnętrzu. Funkcje i dysfunkcje rodziny w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej Doroty Masłowskiej; J. Szydłowska; Gdańsk, 2011, ; 4, Krasucki E., Sikorski T., Szczepańska A.; Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej; Obraz planu Balcerowicza w oczach dziennikarzy i współpracowników Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka w latach ; Z. Anculewicz; Toruń, 2011, ; 4, Nowacki D., Uniłowski K. (red.); 20 lat literatury polskiej Cz. 2: Życie literac-kie po 1989 roku; Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura; B. Darska; Katowice, 2011, 13-26; 4, Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, Centrum i peryferie Europy Środkowo- Wschodniej; Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności; Polska w Schengen. Nowy wymiar stosunków międzynarodowych Białorusią, Rosją i Ukrainą w oparciu o polskie publikacje prasowe; Rozbicka R.; Warszawa, 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Jan Kasprowicz jako interpretator Juliusza Słowackiego; B. Adamkowicz-Iglińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Sidoruk E., Leś M. M. (red.); Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Feliksiak; Stowarzyszenie Akademickie Collegium Leonardi da Vinci a Klub Włóczęgów Wileńskich; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Białystok, 2010, ; 4, Szatrawski K. D. (red.); Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej; Kształcenie organistów w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Barczewo, 2011, 11-34; 4, Stępnik K., Gabryś M. (red.); Nacjonalizm polski do 1939 roku, Wizje kultury polskiej i europejskiej; Twórczość Adama Mickiewicza w polskim życiu muzycznym Wilna lat międzywojennych; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Lublin, 2011, ; 6, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Poeci o rzeczach ostatecznych, czyli co łączy Jana Kasprowicza z Marią Konopnicką?; M. Dziugieł- Łaguna; Olsztyn, 2011, ; 4, Bujak-Lechowicz J. (red.); Językowo-kulturowy obraz tożsamości; Dyskretna mowa poezji. Tożsamość kulturowa a warunki rozumienia na przykładzie twórczości Zbigniewa Herberta; J. Krawczyk; Piotrków Trybunalski, 2010, ; 4, Święcicka M., Jastrzębska-Golonka D., Rypel A. (red.); Istnieć w kulturze, Między teorią a praktyką edukacyjną; Kultura jako funkcja rozumienia. Narracyjny charakter kultury a tożsamość człowieka; J. Krawczyk; Bydgoszcz, 2010, 39-46; 7, Nocoń J., Łucka-Zając E. (red.); Uczeń w świecie języka i tekstów; Tekst jako płaszczyzna uzgadniania teorii umysłu; J. Krawczyk; Opole, 2010, 85-95; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Epifania bytu a trwanie i przemijanie w poezji Jana Kasprowicza; J. Krawczyk; Olsztyn, 2011, 91-99; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Ontologia słowa, Problem słowa poetyckiego w twórczości Jana Śpiewaka; J. Krawczyk; Minsk, 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Czcigodna tajemnica miłości, O wierszu Jana Kasprowicza Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą ; G. Igliński; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 18

19 148. Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Marzenia przybrane w szynel. Bajki Jacka Malczewskiego; G. Igliński; Olsztyn, 2011, ; 0, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Robak (czerw) w literaturze polskiej, Rozpoznanie zjawiska; G. Igliński; Minsk, 2011, 47-90; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Jana Kasprowicza Pieśń ochotnika w wileńskich prezentacjach muzycznych międzywojnia; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Olsztyn, 2011, ; 4, Janeczek S., Charzyński R., Maciołek M. (red.); Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej; Światopoglądowy wymiar polskiej filozofii narodowej; E. Starzyńska- Kościuszko; Lublin, 2011, ; 4, Janeczek S., Charzyński R., Maciołek M. (red.); Światopoglądowe podniesienia filozofii polskiej; Inspiracje światopoglądowe w myśli Jana Łukasiewicza; D. Barbaszyński; Lublin, 2011, ; 4, Pieróg S., Bieniak-Nowak M., Dziedzic A., Kołakowski A., Ziemski P. (red.); Filozofia polska w tradycji europejskiej; Świadomość jako podmiot i przedmiot poznania. Interpretacja Heinricha Rickerta i Mariana Borowskiego; D. Barbaszyński; Warszawa, 2011, ; 4, Białek E., Konel G.. (red.); Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje; Tożsamość humanistyki (W. Dilthey. Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych); A. Kucner; Wrocław, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka, Część 2; Pragmatyzm Charlesa Sandersa Peirce a, Uwagi na marginesie Jak uczynić nasze myśli jasnymi ; A. Kucner, Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Semantyczny antyrealizm i jego reperkusje: metafizyczne, epistemologiczne i pragmatyczne; J. Dębowski; Olsztyn, 2011, 63-91; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Prawda a czas; K. Jabłońska; Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Neuropsychologia pragmatycznych zachowań językowych; P. Markiewicz; Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Rzeczywistość percepcyjno-mnemoniczna a prawda szkice z filozofii pamięci; J. Strzelecki; Olsztyn, 2011, ; 4, Leszczyński D. (red.); Prawda; Prawda w fenomenologii; J. Dębowski; Wrocław, 2011, 77-97; 4,00; 161. Zachariasz A. L. (red.); Człowiek i jego pojęcie; W poszukiwaniu centrum osobowego człowieka, Perspektywa egzystencjalnoontologiczna a punkt widzenia neuronauk; J. Dębowski; Rzeszów, 2011, 29-48; 4, Kłaczkow J., Rozynkowski W. ( red.); Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. Zbiór studiów;władze partyjno-państwowe wobec obchodów milenijnych w diecezji warmińskiej; A. Kopiczko; Toruń, 2011, ; 4,00. 19

20 Markauskaite N. (red.); Jezuitai Lietuvoje ( ): gyvenimas, veikla, paveldas (Jesuits in Lithuania: Life, Work, Heritage); Jesuits in the Diocese of Ermland in the 16th 18th centuries; A. Kopiczko; Vilnius; 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Znaczenie ballad Kasprowicza w dziejach rozwoju gatunku w literaturze polskiej; Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; I. Pereszczako; Olsztyn, 2011, 65-72; 4, Gieszczyński W., Łach W., Sacewicz K. (red.); Edukacja religijna dzieci starowierców w Polsce; Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew; Olsztyn, 2011, ; 4, Gieszczyński W., Łach W., Sacewicz K. (red.); Losy i straty zasobu registratur władz i urzedów II Rzeczypospolitej - założenia metodologicznego przewodnika historycznoustrojowego; Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; A. Żeglińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Flachenecker H., Tandecki J., Kopiński K. (red.); Quellen kirchlicher Provenietz aus dem Ermland. Charakteristik, Bilanz und Perspektiven ihrer Edition; Quellen kirchlicher Provenietz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte; I. Makarczyk; Toruń, 2011, ; 4,00. Redakcja monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Biolik, M./Duma, J. (red.); Chrematonimia jako fenomen współczesności; Olsztyn, 2011; brak numerów stron; 5, Kiklewicz, A. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1: aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Olsztyn, 2011; 240 ss.; 5, Kiklewicz, A., Ważnik, S. (red.), Паланістыка Полонистика Polonistyka 2010; Mińsk: Medysont, 2011; 498 ss.; 5, Piwowar, J. (red.); Od znaku do znaku, Prace naukowe absolwentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie; Olsztyn, 2011, 172 ss.; 5, Dębowski, J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Olsztyn, 2011; 270 ss.; 5, Igliński, G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Olsztyn, 2011; 656 ss.; 5, Kamalova A. (red.); Kognitivnaja poetyka: problemy, opyt issledovanija; Olsztyn, 2011; 170 ss.; 5,0. 8. Pociechina, H. (red.); Jazyk i tekst v sistemnom i sociokul turnom aspekte; Olsztyn, 2011; 253 ss.; 5, Zaorska, M./Nawacka, J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Olsztyn, 2011; 446 ss; 5, Kaspartek, N. (red.); Ponad hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu; Olsztyn 2011; brak numerów stron; 5, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Olsztyn, 2011; 356 ss.; 5, Ndiaye, I. A., Jeglińska, B. (red.); Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne); Olsztyn, 2011; 140 ss.; 5, Gieszczyński, W./Łach, W. B./Sacewicz, K. (red.); Księga poświęcona pamięci Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Tadeusza Filipkowskiego; Olsztyn, 2011; 560 ss.; 5, Ndiaye, I. A., Jeglińska, B. (red.); Poza prawem 2; Olsztyn, 2011; 144 ss.; 5,00.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n Program Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Komitet Honorowy Ma r s z a ł e k Se j m u RP Bronisław Komorowski Ma r s z a ł e k Se n at u RP Bogdan Borusewicz Mi n i s t e r Ed

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36.

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysokość środków

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny

Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny www.libra.ibuk.pl Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny Ibuk ID Tytuł ISBN 43531 "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu 978-83-232-2371-9 40633 "Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki _16 NAUKA, KSZTAŁCENIE _ Wielki słownik polsko-niemiecki Słownik, pod redakcją naukową prof. dr hab. Józefa Wiktorowicza i dr Agnieszki Frączek, przygotowały zespoły doświadczonych leksykografów z Poznania

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo