WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU PUBLIKACJE W PERIODYKACH Publikacja w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF) określony w bazie Journal Citation Reports (JCR) 1. Library & Information Science Research; Library anxiety among Polish students: development and validation of the Polish Library Anxiety Scale; M. Świgoń; 2011, 33/2, ; 27, Aslib Proceedings; Information limits definition, types and typologies; M. Świgoń; 2011, 63/4, ; 20,00. Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym określonego współczynnika IF 1.. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich; W obronie granic; J. Dębowski; 2011, 11, ; 9, Acta Neophilologica; Maria Callas w dramacie Maria Callas. Lekcja śpiewu Terrence`a McNally ego i w powieści Wielki Bagarozy Helmuta Kraussera; A. Pilipowicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Conceptual Blending in House M. D.; M. Cichmińska, M. Topolewska; 2011, XIII, 37-48; 9, Acta Neophilologica; Die Stellung der Frau in der Zeit der Romantik und ihre Widerspiegelung in Rahel Varnhagens Briefen; R. Trejnowska-Supranowicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Kontent-analiz Vojnovskogo sinodika; J. Orzechowska; Olsztyn, 2011, XII, ; 9, Acta Neophilologica; Metafora echa w cyklu wierszy Ierusalimskaja tietrad Inny Lisnianskiej; E. Nikadem-Malinowska; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Metaforyczne obrazowanie sfery sacrum w poezji Inny Lisnianskiej na przykładzie utworów W prigorodie Sodoma i Ierusalimskaja tietrad ; O. Letka- Spychała; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina, Od zlecenia do ekshumacji; G. Ojcewicz; 2011, 13, ; 9, Acta Neophilologica; Pięć żywotów Kruka czyli o polskich przekładach wiersza The Raven E. A. Poego ; S. Studniarz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Poezja pasyjna Symeona z Połocka; B. Kozak; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Problemy issledovania pamiatnikov staroobr adčeskoi pism ennosti; H. Pociechina; 2011; XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Swjazi Natalii Gorbaniewskoj s Polszej; I. Rudziewicz; 2011, XIII, ; 9, Acta Neophilologica; Translator s Creativity in Rendering Neologisms of a Literary Text; M. Wilczewski; 2011, XIII, ; 9,00.

2 14. Acta Neophilologica; Zapożyczenia we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym. Przyczynek do badań; J. Nawacka, M. Piotrowska-Mazurowska; 2011, 13, ; 9, Acta Polono-Ruthenica; Antynomia życia i śmierci w poezji Inny Lisnianskiej; O. Letka- Spychała; 2010, XV, 77-89; 6, Acta Polono-Ruthenica; Duchowość w poezji Elly Kryłowej jako efekt amalgamowania przestrzeni mentalnych podmiotu lirycznego (na podstawie tomiku wierszy Miercajus cij ostrow; E. Nikadem-Malinowska; 2010, XV, 89-97; 6, Acta Polono-Ruthenica; Inspiracje biblijne we wczesnej poezji Symeona z Połocka; B. Kozak; 2010, XV, 7-17; 6, Acta Polono-Ruthenica; Pominovenije kak koncept (na materiale staroobriadczeskogo Vojnovskogo sinodika); J. Orzechowska; Olsztyn, 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Symbolika groshej/bogactwa w ukrainskij postmodernij prozi: wirnist klasycznij tradycji; I. Betko; 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Walory artystyczne liryzmu w prozie Michasia Stralcowa; I. Chowańska; 2010, XV, ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Wiktor Astafiew i Siergiej Załygin; I. Rudziewicz; 2011, XV, s ; 6, Acta Polono-Ruthenica; Zanim urodzi się słowo (Z doświadczenia rosyjskiej szkoły sztuki aktorskiej); M. Zaorska; 2010, XV, ; 6, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców; Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego między obrazem a tekstem; M. Babecki, M. Rółkowska; 2011, 18, ; 6, Anthropos; Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego Okcydentu; J. Szydłowska; 2011, 16-17, ; 9, AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Ocena i analiza infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; A. Oleksiuk; 2011, 12, 57-69; 6, Białostockie Archiwum Językowe; Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim; M. Guz; 2010, 10, ; 6, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen; Der Sieg der Unform. Das Schnee- Kapitel aus dem Zauberberg von Thomas Mann in der psychoanalytischen Deutung; A. Jachimowicz; 2011, ; 6, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen; Zur Förderung der pragmatisch-diskursiven Kompetenz im philologischen Fremdsprachenunterricht. Beispiel sprachliche Höflichkeit; M. Pieklarz-Thien; 2011, ; 6, Echa Przeszłości; Concepts of the Political and Military Position of the Polish Underground State in Response to the Red Army s Invasion of the Eastern Territories of the Second Republic of Poland ( ) a Broad Outline; K. Sacewicz; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; The Congress of Vilnius in 1906 and the Congress of Kiev in The Attempts of the Polish Gentry from the Taken Lands to Establish a Common political Platform During Elections to the Second and Third State Duma; R. Jurkowski; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; The Grunwald Tradition in the Political Activity of the Word Power Legion; D. Radziwiłłowicz; 2011, XII, ; Echa Przeszłości; Tsarist Russia Bolshevik Russia Contemporary Russia. Special Session with the Ceremony of Conferring the Title of Doctor Honoris Causa of the 2

3 University of Warsaw to Professor Richard Pipes, Warsaw, June 2010; R. Jurkowski; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Bishop Mikołaj Szyszkowski's report to the holy see about the state of the Warmia diocese in 1640; I. Makarczyk; 2011, 12, 33-45; 6, Echa Przeszłości; Charitable initiatives of Warmia s clergy in the 19TH century; A. Kopiczko; 2011, 12, ; 6, Echa Przeszłości; Human Migration on the Territory of the Former East Prussia After the Second World War; W. Gieszczyński; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; In quest of surrender. The November Uprising army during capitulation talks of September 1831; N. Kasparek; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Nazi Ideologi in the Archeology of East Prussia; M. J. Hoffmann; 2011, XII, ; 6, Echa Przeszłości; Piotr Kiekiernicki the Polish Kamikaze of the November Uprising ( ); T. Strzeżek; 2011, XIII, 73-85; 6, Echa Przeszłości; Pyrrhus s return to Epirus and Neoptolemos Death (296 B. C.); M. Wolny; 2011, XII, 7-13; 6, Echa Przeszłości; The Anti-Corruption Manifesto of Theodulf of Orleans. A Contribution to a Discussion about Literature of the Carolingian Era; M. Chudzikowska-Wołoszyn; 2011, XII, 15-31; 6, Ekonomista; Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym; A. Oleksiuk; 2011, 4, ; 9, Glottodidactica; Lexikalische Kompetenz ein Plädoyer für eine breitere Auffasung des Begriffs; J. Targońska; 2011, XXXVII, ; 6, Handel Wewnętrzny; Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowej Strategii Spójności ; A. Oleksiuk; 2011, 3, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Wojna z terroryzmem wojną z globalizacją?; J. Błahut-Prusik; 2011, 17; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego; P. Wasyluk; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Między życiem a jego formą Georga Simmla filozofia kultury; A. Kucner; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; O prawdę bać się nie musimy; J. Strzelecki; 2010, 16, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych; K. Kościuszko; 2011, 17, 33-40; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych (I); J. Dębowski; 2010, 16; 9-36; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Prawdokrzew logika dla humanistów; J. Strzelecki; 2011, 17, 69-87; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Społeczne tworzenie matematyki. Głos konstruktywistów w sprawie podstaw wiedzy; B. Kazimierczak; 2011,16; ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania; P. Markiewicz; 2010, 16, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; Uwagi o źródłach krytyki neoliberalizmu; A. Stoiński; 2011, 17, ; 9, Humanistyka i Przyrodoznawstwo; W kwestii prawdy ontycznej, realizmu radykalnego oraz kilku innych postulatów prof. Grażyny Żurkowskiej; J. Dębowski; 2011, 17, ; 9,00. 3

4 55. Język Polski; Od wiedzy o denotacie do definicji. Kilka uwag o definiowaniu w Słowniku metafor i konotacji nazw własnych ; M. Rutkowski; 2011, XCI/1, 60-67; 9, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego z 1644 roku. Przyczynek do poznania procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej; I. Makarczyk; 2011, 2, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Moje wspomnienie o ks. prof. Alojzym Szorcu; K. Stasiewicz; 2010 [druk 2011], 4, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Od Kutza do Smarzowskiego. Film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych; J. Szydłowska; 2011, 3, ; 6, Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Parafia św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku; A. Kopiczko; 2011, 1, 61-78; 6, Krakowskie Studia Małopolskie; Polska wieś w kontekście integracji z Unią Europejską; W. Stankiewicz; 2009, XIII/13, ; 6, Kwartalnik Neofilologiczny; Zur Bewusstmachung von kulturspezifischen Semantisierungen im interkulturellen philologischen Fremdsprachenunterricht; M. Pieklarz-Thien; 2011, LVIII, 4, ; 9, Media, kultura, komunikacja społeczna; Społeczne konsekwencje hipertekstualności blogów; M. Więckiewicz; 2010, 6, ; 0, Napis; Szyfr w świecie miłosnego wyznania uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu); I. Maciejewska; 2011, XVII, 83-96; Napis; Wszystko zaczynało się od mojej obecności. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka; A. Frankowiak; 2011, XVII, 71-81; 6, Neofilolog; Słabo rozwinięta kompetencja leksykalna dorosłych - przyczyny, skutki i możliwe rozwiązania; J. Targońska; 2011, 37, 55-71; 6, Neofilolog; Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce; M. Jaworska; 2011; 36, ; 6, Optimum. Studia ekonomiczne; Innowacje jak czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle Strategii Innowacyjności OECD; A. Oleksiuk; 2011, 1(49), 52-62; 6, Orbis Linguarum; Zur Kohärenz poetischer Texte; E. Żebrowska; 2011, 37, ; 6, Orbis Linguarum; Zur Kohärenz poetischer Texte; E. Żebrowska; 2011, 37, ; 6, Poradnik Językowy; Przejawy stylu naukowego w Internecie na przykładzie grup dyskusyj-nych; A. Naruszewicz-Duchlińska; 2011, 4, 39-50; 9, Poradnik Językowy; Uwagi na temat języka listów pewnej przeoryszy pisanych w 1. połowie XVIII wieku; K. Zawilska; 2011, 8, 46-53; 9, Prace Językoznawcze UWM; Z historii pewnego frazeologizmu złożyć ręce w małdrzyk; I. Kosek; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; Unieść swą duszę ponad wymiar czasu o afektacji na przykładzie ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych kobiet; I.Matusiak-Kempa, J. Krawczyk; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; O zasadach ustalania wartości konotacyjnej nazw własnych; M. Rutkowski; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze UWM; Użycie konstrukcji liczebnikowych w języku polskim przez rodzimych użytkowników języka rosyjskiego; A. Dymek; 2011, XIII, ; 6,00. 4

5 76. Prace Językoznawcze; Kłomia i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami ich połowu; J. Duma; 2011, XIII, 87-92; 6, Prace Językoznawcze; Cockney w polskich przekładach Murzyna z załogi Narcyza Josepha Conrada; E. Kujawska-Lis; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze; Haupttendenzen der gegenwärtigen polnischen Wortbildung Informationsverdichtung, Analogiebildung und Abkürzung; A. Dargiewicz; 2011, XIII, 55-72; 6, Prace Językoznawcze; Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach; M. Biolik; 2011, XIII, 19-32; 6, Prace Językoznawcze; O chorobie w języku polskim i angielskim rozważania wstępne; M. Cichmińska; 2011, XIII, 47-54; 6, Prace Językoznawcze; Typy semantyczno-strukturalne dawnych nazwisk mieszkańców parafii Strzegowo na północnym Mazowszu ( ); M. Pawikowska; 2011, XIII, ; 6, Prace Językoznawcze; Wybrane nazwy terenowe gminy Lubawa; I. Kozłowska; 2011, XIII, ; 6, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej; Zjawisko lęku (anxiety) w środowisku akademickim; M. Świgoń; 2010, nr 2, s ; 6, Przegląd Biblioteczny; Polska skala niepokoju związanego z korzystaniem z biblioteki wyniki badań; M. Świgoń; 2011, 2, ; 9, Przegląd Politologiczny; Rywalizacja państw w kosmosie; W. Stankiewicz; 2010, 2, ; 9, Przegląd Wschodnioeuropejski; Stereotypes and National Values in An Intercultural Advertising Discourse, A Case Study: Slavonic Campaigns of Danone s Actimel Brand; A. Dudziak; 2011, 2, ; 0, Przegląd Wschodnioeuropejski; Роль стереотипов в межкультурной коммуникации; A. Kiklewicz; 2011, 2, ; 0, Ruch Filozoficzny; Marian Borowski zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej; D. Barbaszyński; 2011, 1, ; 6, Słupskie Studia Historyczne; Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 r.; J. Rubacha; 2010, 16; 69-88; 6, Studia Elbląskie, Jubileusz pod nadzorem. Obchody 400-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie; A. Kopiczko; 2011, 12, ; 6, Studia Ełckie; Geneza, rozwój i formuła wydawnicza Niedzieli Podlaskiej pisma diecezji drohiczyńskiej w latach , W. Guzewicz; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Koncert muzyczny w Ełku w roku 1948; M. Ankudowicz-Bieńkowska; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku; A. Kopiczko; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Santo subito beato adesso Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech ( ); M. Rółkowska; 2011, 13, ; 6, Studia Ełckie; Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach ; W. Guzewicz; 2011, 13, ; 6, Studia Gdańskie; Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia; W. Stankiewicz; 2010, XXVII, ; 6,00. 5

6 6 97. Studia Germanica Gedanensia; Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen Aspekte einer Problem orientierten Förderung; M. Jaworska; 2011, 25, ; Studia Germanica Gedanensia; Zur Poetik der Ironie in ausgewählten Liebesgedichten Wisława Szymborskas; T. Żurawlew; 2011, 24, ; 6, Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde); Kleider machen Leute über Eigennamen im Bereich der Bekleidungsbezeichnungen; M. Guz; 2011, XLVII, , 6, Studia Niemcoznawcze (Studien zur Deutschkunde); Neueste Tendenzen in der polnischen und deutschen Wortbildung. Eine kontrastive Analyse; A. Dargiewicz; 2011, XLVII, ; 6, Studia Teologiczne; Głos Katolicki ( ). Powstanie redakcja charakterystyka; W. Guzewicz; 2011, 29, ; 6, Studia Teologiczne; Jak ludność katolicka diecezji wileńskiej witała swego biskupa w 1905 i 1906 roku ; R. Jurkowski; 2011, 29, ; 6, Studia Warmińskie; Glossa do enigm biskupa Aldhelma ( ); M. Chudzikowska- Wołoszyn; 2011, IX, 48-60; 6, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej; Bułgarski ruch ludowy w latach ; J. Rubacha; 2010, XLVI, 61-82; 9, Studies in Logic and Theory of Knowledge; Gottlob Frege s Thought in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy; A. Gut; 2011, 7, ; 0, Szkice Humanistyczne; Człowiek i sacrum. Ericha Fromma koncepcja religiihumanistycznej; P. Wasyluk; 2011, 11, 33-48; 6, Teka Komisji Historycznej; 2. Pułk Jazdy Lubelskiej wolnego Orła Białego w powstaniu listopadowym ; T. Strzeżek; 2011, 8, 2011, 60-90; 6, Tematy z Szewskiej; Między pulp-fiction a non-fiction, czyli Kapugate po polsku; J. Szydłowska; 2011, 2; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Odpowiedź Maxwellowi; K. Kościuszko; 2011, 3, ; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Czy nauka jest możliwa jako metafizyka?; K. Kościuszko; 2011, 2, 85-95; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; O twórczości genialnej; K. Kościuszko; 2011, 4, ; 9, Zagadnienia Naukoznawstwa; Zreformujmy bahawioryzm!; K. Kościuszko; 2011, 1, ; 9, Zeszyty Naukowe OTN im. A. Chętnika; Źródła do dziejów wojny 1831 r. i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich; A. Szmyt; 2011, XXV, ; 6,00. Publikacja w czasopiśmie umieszczonym w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) 1. Lingua Posnaniensis; The Hierarchical System of Speech Acts; A. Kiklewicz; 2011, 53/1, 65-81; 12, Poradnik Językowy; Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych analiza porównawcza; T. Chyrzyński; 2010, 3, 81-96; 12, Poradnik Językowy; Komunikacja językowa w środowisku mikroblogowym na przykładzie serwisu Blip; T. Chyrzyński; 2011, 4, 63-75; 12,00.

7 7 4. Prace Filologiczne; O cechach składniowych jednostki czystej wody; I. Kosek; 2011, LX, ; 12, Prace Filologiczne; O sensie z perspektywy semantyki, M. Wołk; 2011, LX; ; 12, Prace Filologiczne; Kiedy mówimy, że mówimy od rzeczy? Wokół problemów znaczenia, M. Wołk; 2011, LXII, ; 12, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej; O osobliwości filozofii polityki; D. Sepczyńska; 2011, 56; ; 12, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; Pojęcie dominanty semantycznej w analizie tłumaczenia artystycznego. Kilka uwag o polskich przekładach wiersza Emily Dickinson Wild Nights ; Sławomir Studniarz; Zeszyt LXVI 2010; str ; 12, Kultura i Edukacja; Analiza pojęcia życzliwości (benevolence) i jego miejsce w nowożytnej szkockiej filozofii moralnej. Francis Hutcheson a David Hume; Marta Śliwa; 2011, 4, b.n.s.; 12,00. Publikacja w innym naukowym czasopiśmie zagranicznym, w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filologia Alemana; Multikodalität von Hypertexten; E. Żebrowska; 2011, 22, 63-74; 4, Library Management; Information barriers in libraries types, typologies and Polish empirical studies; M. Świgoń; 2011, 32/6-7, ; 4, Forum on Public Policy. A Journal of the Oxford Round Table; The activity of the Islamic order Al-Sanūsīyah at the turn of the 19th century; Z. Zalewski; 2008, brak numerów stron; 4,00. MONOGRAFIE Autorstwo monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Centrum Badań Europy Wschodniej; The Forgotten Soldiers, The Syberian Epic of the 5 th Polish Riflemen Division; D. Radziwiłłowicz; Olsztyn 2011; 152 ss.; 25, Tetra-Sistems; Pol skij jazyk (8-e izdanije, pererabotannoje i dopolnennoje); A. Kiklewicz, A. Kożynowa; Mińsk, 2011; 368 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński na Warmii i Mazurach; Z. Chojnowski; Olsztyn, 2011, 312 ss.; 24, Wydawnictwo UWM; Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej; Z. Chojnowski; Olsztyn, 2011, 248 ss.; 24, Wydawnictwo UWM; Wokół Kontynentów. Szkice i rozmowy z poetami; B. Tarnowska; Olsztyn, 2011, 250 ss.; 24, Instytut Filozofii UWM; Młody Marks. Filozofia człowieka / Studia z Teorii Poznania i Filozofii Języka V; J. Michalczenia; Olsztyn, 2011; 180 ss.; 25, Pracownia Wydawnictw Naukowych; Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego; A. Chęć, J. Gancewski; Olsztyn, 2011; 142 ss; 25, Pracowania Wydawnictw Naukowych; Folwarki państwa krzyżackiego w Prusach w latach Struktura-produkcja-przemiany-reformy-znaczenie; J. Gancewski; Olsztyn, 2011; 359 ss; 25,00.

8 9. Ostrołęka: Muzeum Kultury Kurpiowskiej 2011; Ostrołęka Wspomnienia, rozkazy, relacje, wybór źródeł; N. Kasparek, J. Gołota; Ostrołęka, 2011; 428 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Николай II последний царь России; Я. Собчак; Olsztyn 2011; 226 ss.; 25, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Vilniaus labdarybės draugija xix a. pirmojoje pusėje; M. Korybut-Marciniak; Olsztyn, 2011, 140 ss.; 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku; A. Naruszewicz-Duchlińska; Olsztyn, 2011, s. 393; 24, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (postępowanie przygotowawcze i sądowe); Ndiaye, I. A., Jeglińska, B.; Olsztyn, 2011; 144 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Od narodzin Solidarności do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim ( ); W. Gieszczyński; Olsztyn, 2011; 570 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; W poszukiwaniu siebie. Proza Michasia Stralcowa; Chowańska, I.; Olsztyn, 2011; 134 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Cоциокультурное пространство уральской драмы, На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сигарева; Strycharski, J.; Olsztyn; 2011; 212 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyńska Biblioteka Historyczna; Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno filologiczne; Chudzikowska-Wołoszyn, M.; Olsztyn, 2011; 172 ss.; 25, Wydawnictwo Avalon; Władysław Biały (1327/ luty 1388) ostatni książę kujawski. Największy podróżnik spośród Piastów; J. Śliwiński; Kraków, 2011; 130 ss.; 25, Wydawnictwo UWM w Olsztynie; Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku; M. Radoch; Olsztyn, 2011; 377 ss.; 25, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Dziedzictwo wiary. Parafie i kościoły dekanatu gołdapskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła; W. Guzewicz. K. Sęk; Ełk, 2011; 102 ss.; 12, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Dzieje parafii i kościołów dekanatu oleckiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; W. Guzewicz; Ełk, 2011; 94 ss.; 0, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; Sanktuaria diecezji ełckiej; Ełk, 2011; 127 ss.; 25, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum; W tle Cudownego Medalika; W. Guzewicz, B. Lisowska; Warszawa Ełk, 2011; 165 ss.; 25, Wydawnictwo Portret; Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, tom 1; B. Darska; Olsztyn, 2011; 388 ss.; 25, Wydawnictwo Portret; Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, tom 2; B. Darska; Olsztyn, 2011; 299 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego; M. Marczak; Olsztyn, 2011; 565 ss.; 25, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM; Współczesna Afryka Subsaharyjska, Wybrane zagadnienia; B. Ndiaye; Olsztyn, 2011; 294 ss.; 25, Eneteia; Świadomość jak funkcjonuje i czym jest?; L. Ostasz; 2011, 212 ss.; 25, Biblioteka Res humana; Droga filozoficznego myślenia; L. Ostasz; 2011, 315 ss.; 25,00. 8

9 9 30. Wydawnictwo Naukowe WSP; Czym jest człowiek i czym może być? Antropologia filozoficzna; L. Ostasz; 2011, 491 ss.; 25, Centrum Badań Europy Wschodniej; Konflikty moralne. Literatura fantastycznonaukowa jako próba symulacji sytuacji konfliktowych; J. Sobota; 2011, 235 ss.; 25, Wydawnictwo PWSZ; Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej w latach ; K. Sidorkiewicz; Elbląg, 2011; 179 ss.; 25, Wydawnictwo Napoleon V; Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku; T. Strzeżek; Oświęcim, 2011; 352 ss.; 25, Wydawnictwo Napoleon V; Bój o Redutę Ordona. Epizod z Bitwy Warszawskiej 6-7 września 1831 roku; T. Strzeżek; Oświęcim, 2011; 101 ss.; 25, Wydawnictwo Adam Marszałek; Brzmienie i sens w wierszach Edgara Allana Poego; S. Studniarz; Toruń, 2011; 372 ss.; 25, Wydawnictwo UWM; Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat ; E. Kujawska-Lis; Olsztyn, 2011; 463 ss.; 25, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften; Deutsche Kriminalgeschichten von 1780 bis 1820 als Anfänge der Kriminalliteratur; A. Rybska; Frankfurt, 2011; 116 ss.; 25, Wydział Humanistyczny UWM; Hannibal s Ideological War; M. Wolny; Olsztyn, 2011; brak numerów stron; 25, Pracownia Wydawnicza ELset; Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł; K. Stasiewicz; Olsztyn, 2011, 124 ss.; 25, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Samochody. Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego, I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, 310 ss.; 25, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie; Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, 170 ss.; 25,00. Autorstwo rozdziału monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Biolik, M./Duma, J. (red.); Chrematonimia jako fenomen współczesności; Marken- und Produktennamen in der neuen russischen Literatur (am Beispiel der Romane von Oksana Robski); Prokopczuk K./Kiklewicz A.; Olsztyn 2011, ; 4, Földes, C. (red.); Interkulturelle Linguistik im Aufbruch, Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode; Kategorien der Interkulturellen Linguistik in systemgezogener Auffassung; Kiklewicz A; Tübingen, 2011, 59-76; 4, Kamałowa, A. (red.); Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования; «Среди миров», или деконструкция символизма, К когнитивно-семантическому анализу стихотворения Иннокентия Анненского; A. Kiklewicz; Olsztyn, 2011; 73-94; 4, Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Bajka w przestrzeni komunikowania społecznego; J. Piwowar; Olsztyn, 2011, ; 4, Kiklewicz, A. (red.); Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1: aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Semantyka bez pragmatyki; A. Kiklewicz; Olsztyn, 2011, 25-70; 4, Kiklewicz, A., Ważnik, S. (red.); Паланістыка Полонистика Polonistyka 2010; Publicystyczne meandry miłości, Przesunięcia semantyczne w dyskursie publicznym; A. Kiklewicz, M. Wilczewski; Mińsk, 2011, ; 4,00.

10 7. Nowożenowa, Z. (red.); Tekst jako kultura kultura jako tekst; Edward Sapir kontra lingwistyka kulturowa, O granicach metody antropologicznej w językoznawstwie; A. Kiklewicz; Gdańsk, 2011, ; 4, Pociechina, H. (red.), Язык и текст в системном и социокультурном аспекте; Функциональный аспект изучения частиц; Kiklewicz A., Klygina M; Olsztyn, 2011, ; 4, Stalmaszczyk, P. (red.); Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu; Pro-filowanie kontekstu w paradygmatach językoznawstwa; A. Kiklewicz; Łódź, 2011; ; 4, Wydawnictwo Naukowe PWN; Ja dialogowe; Samoświadomość, dialog, mowa wewnętrzna oraz inne umysł; A. Gut; Warszawa, 2011, ; 4, Wydawnictwo Universitas; Pojęcia; O treści i nabywaniu pojęcia przekonania (Od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność); A. Gut; Kraków, 2011, ; 4, UWM w Olsztynie; Chrematonimia jako fenomen współczesności; Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc; niem. - anz; J. Duma; Olsztyn, 2011, ; 4, UWM w Olsztynie; Chrematonimia jako fenomen współczesności; Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronimicznej w województwie warmińsko-mazurskim; M. Biolik; Olsztyn, 2011, 43-59; 4, M. Świtała-Cheda (red.); Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś; O nazwiskach mieszkańców parafii Wrona na Mazowszu z lat ; M. Pawikowska; Łódź, 2011, ; 4, F. Czyżewski (red.); Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego, Tom dedykowany prof. Stefanowi Warchołowi / Rozprawy Slawistyczne 23; Imiona ludzi jako nazwy zwierząt; M. Biolik; Lublin, 2011, 33-42; 4, K. B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar et al. (red.); Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 13); Topographica związane z określeniem wody i terenu podmokłego w nazwach terenowych gminy Mały Płock w powiecie kolneńskim; M. Wilczewska; Muenchen - Berlin, 2010, ; 4, Buryła S. Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; (Nie)banalnie o Zagładzie; S. Buryła; Kraków, 2011, ; 4, Buryła S., Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; Pomiędzy modą a potrzebą poznawczą, czyli o psychoanalizie w kulturze polskiej; M. Lubański; Kraków, 2011, 37-68; 4, Buryła S., Gąsowska L., Ossowska D. (red.); Mody w kulturze i literaturze popularnej; Moda na fan fiction, czyli jak fan tworzy fikcję i jak jej używa; L. Gąsowska; Kraków, 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Baśń i fantazmaty. Ujęcie psychoanalityczne; M. Lubański; Olsztyn, 2011, 66-76; 4, Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (red.); Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja; Funkcja kontekstu w interpretacjach psychoanalitycznych; M. Lubański; Olsztyn, 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Prawda czy ułuda? Afryka według 26 bajek z Afryki ze zdjęciami Ryszarda Kapuścińskiego ; W. Pawluczuk; Olsztyn, 2011, ; 4, Wyd. Naukowe UMK; Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej; Autorska mazurska bajka zwierzęca; Z. Chojnowski; Toruń, 2011, ; 4,00. 10

11 Wyd. UAM; Litanie Romana Brandstaettera; Freski Fra Angelico jako przedmiot kontem-placji Litanii Florenckiej Romana Brandstaettera; A. Rzymska; Poznań, 2011, 81-96; 4, Jezierski J., Parzych-Blakiewicz K. (red.); Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna; Maryja jako Miejsce Szechiny w literackiej egzege-zie Romana Brandstaettera; A. Rzymska; Olsztyn, 2011, ; 4, Wyd. UAM; Litanie Romana Brandstaettera; Litania do dobroci na chwałę Jana XXIII R. Brandstaettera; Z. Chojnowski; Poznań, 2011, 61-74; 4, Czermińska M., Szalewska K. (red.); Czesława Miłosza północna strona ; W neonowej pustyni, Obraz amerykańskiej metropolii w twórczości Czesława Miłosza; B. Tarnowska; Gdańsk, 2011, brak numerów stron; 0, Zarębianka Z., Machniak J., Z. Chojnowski (red.); The Space of the Word, The Literary Ac-tivity of Karol Wojtyła John Paul II; On Certain Mystical Lyrics; Z. Chojnowski; Kraków, 2011, ; 4, Jekutsch U. (red.); Relogiöse Chiffren in der Poesie Witold Wirpszas, Glaubensfragen. Relogiom und Kirche in der polnischen Literatur; Z. Chojnowski; Wiesbaden, 2011, ; 4, Bredekamp H., Krois, J. (red.); Sehen und Handeln; Ludwik Fleck und der Stilbegriff in den Naturwissenschaften. Stil als wissenschaftshistorische, epistemologische und ästhetische Kategorie; C. Zittel; Berlin, 2011, ; 4, Dupré S., Luethy Ch. (red.); Silent Messengers The Material Vehicles of the Circulation of Natural Knowledge in the Low Countries; Conflicting Pictures. Illustrating Descartes Traité De L homme ; C. Zittel; Berlin, 2011, ; 4, Brandt M., Chryssoula Kambar Ch. (red.); Gertrud Kolmar. Studien zu Ihrem Werk; Gertrud Kolmar in Berlin - Berlin in Gertrud Kolmars; B. Breysach; Göttingen Wallstein; 2011/12, ; 4, Boer den P., Duchhardt H., Kreis G., Schmale W. (red.); Europäische Erinnerungsorte 2; Europas Mitte; B. Breysach; München Oldenbourg; 2011, ; 4, Diner D. (red.); Enzyklopädie jüdischer Kulturen; Campo di Fiori. (Czesław Miłosz Gedicht); B. Breysach; Stuttgart Metzler, 2011, ; 4, Gansel N., Zimniak P. (red.); Zwischenzeit, Grenzüberschreitung Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur; Protokolle aus dem Versteck. Adoleszenz als Raum der Erkenntnis in Robert Musils Roman Die Verwirrungen des jungen Törleß und Juli Zehs Roman Spieltrieb; B. Breysach; Heidelberg Winter, 2011, ; 4, Schiewe J., Lipczuk R., Nerlicki K., Westphal W. (red.); Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität; Der Begriff des Sprachpurismus in der Zeit der Globalisierung; A. Dargiewicz; Frankfurt a.m. u.a., 2011, ; 4, Białek E., Huszcza K., Lipiński C. (red.); Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik; Wortbildung vs. Spracherwerb. Positiver Einfluss der Wortbildung auf den Spracherwerb; A. Dargiewicz; Wrocław-Dresden, 2011, ; 4, Žeimantienė V.; Ich war immer zwischen Ost und West Grenzüberschreitende Beiträge zur Sprache und Literatur. Gedenkschrift für Ina Meiksinaitė zum 90. Geburtstag; Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts: Zum Roman Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur von Vladimir Vertlib; A. Kuzborska; Vilnius, 2011, ; 4, Kaczmarek D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.); Felder der Sprache. Felder der Forschung; Wahrnehmungsschulung mit der feuilletonistischen Migrationsliteratur im

12 interkulturellen philologischen Fremdsprachenunterricht; M. Pieklarz; Łódź, 2011, ; 4, Neuland E., Ehrhard C., Yamashita H. (red.); Sprachliche Höflichkeit zwischen Etikette und kommunikativer Kompetenz; Sprachliche Höflichkeit und gesprochene Sprache in der philologischen Sprachausbildung gesprächsanalytisch motivierte Überlegungen; M. Pieklarz; Frankfurt/M., 2011, ; 4, Kümmel M. (red.); Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Beiträge zu den 19. GeSuS- Linguistiktagen, Freiburg im Breisgau, März 2010; Identitätsproblematik und Literatur im interkulturellen, philologischen Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Romans von Eva Hoffman Lost in translation. Ankommen in der Fremde; M. Pieklarz- Thien; Hamburg, 2011, ; 4, Wydawnictwo DiG, Marek Adamczewski (red.); Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Przedmioty i podmioty w badaniach historycznych; Recepcja wzorców kultury zachodnioeuropejskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w świetle wybranych znalezisk archeologicznych (z badań miast i zamków); K. Grążawski; Warszawa, 2011, ; 4, Wydawnictwo naukowe UAM; Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantyw-ność we frazeologii; Wariantywność zwrotów frazeologicznych a granice jednostki leksykalnej; I. Kosek; Poznań, 2011, 9-22; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Implicytność a kontekst; S. Przybyszewski; Olsztyn 2011, ; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś; Hipertekst a styl; M. Rutkowski; Białystok 2011, ; 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Oblicza nowych mediów; Kaczor (i) Donald. Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów; M. Rut-kowski, K. Skowronek; Kraków 2011, 61-81; 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Część 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edu-kacyjnej; R. Makarewicz; Olsztyn, 2011, ; 4, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Miasto przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie; Obraz Warszawy w czasach powietrza, głodu, ognia i wojny listy Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej; K. Zawilska; Bydgoszcz, 2011, ; 4, [bez redaktora]; Dwesti let Gogola, Sbornik naucznych trudow; Trud piscov, sobrat ev moich : Popytka ritual no-mifologiczeskogo analiza povesti N.V. Gogola Szinel ; I. Betko; 2011, ; 4, [bez redaktora]; Problemy nacionalnoj identicnosti w russkoj literaturze XX wieka; Russkaja dierewienskaja proza wtoroj połowiny XX wieka w Polskom wosprijatii; I. Rudziewicz; 2011, ; 4, [bez redaktora]; Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji; Akceptacja czy negacja postradzieckiej rzeczywistości? Kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej; W. Piłat; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Bajka i baśń w procesie kształcenia aktora (Z doświadczenia szkoły Stanisławskiego); M. Zaorska; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Motywy bajkowe we współczesnej literaturze rosyjskiej. Na podstawie utworów Biały statek 12

13 Czyngiza Ajtmatowa i Krwawy Kapturek czyli bajka o bajce Kira Bułyczowa; E. Nikadem-Malinowska; 2011, ; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Elementy bajki indyjskiej w literaturze polskiej i rosyjskiej; O. Letka-Spychała; 2011, ; 4, Augustyn A., Badanko A., Niestolik A. (red.); Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia; Od ekologii, przez estetykę, przez etykę ku edukacji w przestrzeni teatru; M. Zaorska; Łódź, 2011, ; 4, Augustyn A., Badanko A., Niestolik A. (red.); Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia; Człowiek w szkole teatralnej dylematy kształcenia (Z doświadczenia rosyjskiej myśli teatrologicznej); M. Zaorska; Łódź, 2011, ; 4, Saran J., Żmigrodzki M. (red.); Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej; Wychowanie aktora, Koncepcja rosyjskiej pedagogiki teatralnej; M. Zaorska; Lublin, 2011, ; 4, Ziołowicz K., Sztejbnis-Zdyb J. (red.); Współczesna edukacja estetyczna, Teoria i praktyka; Rola idealnej potrzeby poznania w procesie wychowania artysty sceny dramatycznej; M. Zaorska; Kielce, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (red.); Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Tekst a komunikacja; Wielopłaszczyznowość komunikacji w przestrzeni teatru; M. Zaorska; Olsztyn, 2011, ; 4, Nowożenowa Z. (red.); Tekst jako kultura. Kultura jako tekst; Rola procesu emisyjnoartykulacyjnego w praktyce zawodu tłumacza; M. Zaorska; Gdańsk, 2011, ; 4, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie; Kognitiwnaja poetika: problemy, opyt issledowanija; Konceptosfera cyklu wierszy Inny Lisnianskeij Niebiesnyje stropy; E. Nikadem-Malinowska; Olsztyn, 2011, ; 4, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie; Kognitiwnaja poetika: problemy, opyt issledowanija; Poetycka realizacja konceptu Grzech w wybranych wierszach Symeona z Połocka; B. Kozak; Olsztyn, 2011, ; 4, Kostkiewiczowa T. (red); Przyjemność w kulturze epoki rozumu; Kobiece przyjemności w XVIII wieku; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, ; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2011; O królu Janie i krawcupijaku; P. Pietrzyk; Mińsk, 2011, ; 4, Dukwicz D. (red.); Bracia Załuscy ich epoka i dzieło. Zbiór studiów; Rola środowiska Załuskich w kreowaniu Drużbackiej pisarki; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, ; Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Przypomnie-nie staropolskiej poezji o wiktorii grunwaldzkiej, by tak wspaniały czyn [...] nie zginął w mro-kach głuchego milczenia [...] ; K. Stasiewicz; Warszawa, 2011, 11-24; 4, Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Między We-nerą a Marsem. Wojny, bitwy, pojedynki w świecie barokowych romansów; I. Maciejewska, Warszawa, 2011, ; 4, Pawlak W., Piskała M. (red.); Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej; Lęki, nadzieje i tryumfy wojenne w poezji Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk, Warszawa, 2011, ; 4, Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Od pochwały od negacji. Arkadie Reja, Lubomirskiego, Drużbackiej i Krasickiego; K. Stasiewicz., Warszawa 2010 (druk 2011), ; 4,00. 13

14 70. Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Miejsca arkadyjskie w Zbiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk; Warszawa, 2010 (druk 2011), ; 4, Dąbkowska-Kujko J., Krauze-Karpińska J. (red.); Staropolskie Arkadie; Staropolska Arkadia pasterska w XX-wiecznej interpretacji teatralnej. Przykład inscenizacji Kazimierza Dejmka; K. Bialik; Warszawa, 2010 (druk 2011), ; 4, Borkowski A., Urban J. (red.); Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, Colloquia Litteraria Sedlcensia X; Symbol w dziele teatralnym przykład inscenizacji Kazimierza Dejmka Dialogus de Passione ; K. Bialik; Siedlce, 2011, ; 4, Borkowski A., Urban J. (red.); Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, Colloquia Litteraria Sedlcensia X; Perłowa rosyjska i żałosna toń symbolika wody w poezji Kaspra Miaskowskiego; P. Pietrzyk; Siedlce, 2011, 89-98; 4, Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Legendy i podania Kurpiów w trosce o tożsamość; K. Bialik; Olsztyn, 2011, ; 4, G. Pańko, J. Wojdon (red.); Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur wnioski z interdyscyplinarnego projektu szkolnego; Nauczanie historii jako powrót do źródeł; M. Bieniek; Olsztyn, 2010, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku. Księga dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Filipkowskiemu; Elementy religijne, społeczne i polityczne w wizytacjach pasterskich biskupa wileńskiego Edwarda Roppa w latach ; R. Jurkowski; Olsztyn, 2011, ; 4, W. Szulakiewicz (red.); Przełomy Edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki; Tradycja szkoły Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja w Polsce Odrodzonej; A. Szmyt; Toruń, 2011, ; 4, Szczerbiński M., Wasilewski K. (red.); Polski misjonarz ma ziemi argentyńskiej, Studia historyczne i politologiczne, Tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM; Kwestia równouprawnienia w Polsce sytuacja kobiet na rynku pracy; W. Stankiewicz; Gorzów Wielkopolski 2011, ; 4, Joanna Marszałek-Kawa (red.); Teoria i praktyka funkcjonowania mediów; Media a demokracja w społeczeństwie informacyjnym; W. Stankiewicz; Toruń, 2010, 44-62; 4, Wydawnictwo Adam Marszałek; Teoria i praktyka funkcjonowania mediów; Internet jako narzędzie w rękach terrorystów; W. Stankiewicz; Toruń, 2010, ; 4, Kawa D. (red.); Spotkania polsko-niemieckie; Współczesne stosunki polsko-niemieckie; W. Stankiewicz; Toruń, 2011, ; 4, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.); Polska inteligencja na Wschodzie, Teraźniejszość i perspektywy; W poszukiwaniu historycznej prawdy i tożsamości; H. Stroński; Warszawa, 2011, ; 4, Ndiyae B., Letko P. (red.); Afryka w stosunkach międzynarodowych, Historia, stan obecny, perspektywy; Strategiczne partnerstwo? Algieria w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasie prezydentury Władimira Putina; P. Letko; Olsztyn, 2010, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Sytuacja przesiedleńców z Akcji Wisła w powiecie kętrzyńskim w 1947 r.; P. Letko; Olsztyn, 2011, ; 4, Achremczyk S. (red.); Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, W 90 rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu; Demarkacja polsko-niemieckiej granicy państwowej w Prusach Wschodnich, Olsztyn, 2010, ; 4,00. 14

15 86. Hochleitner J. (red.); Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego; Problemy z legalizacją wydobycia ukraińskiego bursztynu; P. Pietnoczka; Jantar, 2011, brak numerów stron; 4, T. Łoś-Nowak (red.); Polityka zagraniczna, Aktorzy Potencjały Strategie; Republika Senegalu: źródło sukcesów i porażek; B. Ndiaye; Warszawa, 2011, ; 4, P. Kołakowski, A. Pepłoński (red.); Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej; Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego nr 1 w Wilnie źródłem informacji o państwie litewskim w latach trzydziestych XX wieku; T. Gajownik; Kraków, 2011, ; 4, M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś (red.); Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju; Dolina Lotnicza jako przykład innowacyjnego klastra? Współpraca środowiska biznesowego z naukowo-badawczym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; A. Oleksiuk; Lublin, 2011, 43-74; 4, Wolny M. (red.); Propaganda władzy w świecie rzymskim, Z antycznego świata; Idealny władca powtórnie odbudowanego Rzymu w parenezie Smaragda z St. Migiel; M. Chudzi-kowska-Wołoszyn; Olsztyn, 2011, 11-25; 4, Fudziński M., Paner H. (red.); Między kulturą łużycką a kulturą pomorską; Sylwetka Ernsta Petersena ( ), autora pierwszej monografii pomorskiej; M. J. Hoffmann; Gdańsk, 2010, 21-29; 4, Oficyna Wydawnicza Retman; Wielkie wojny w Prusach, seria Militaria Prussica; Podbój terytoriów pruskich przez zakon krzyżacki w XIII w.; M. J. Hoffmann; Dąbrówno, 2010, 21-31; 4, Lewandowska I. (red.); Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Podręcznik dla młodzieży szkolnej; Pradzieje ziem pruskich (rozdz. I); M. J. Hoffmann; Olsztyn, 2011, 12-55; 4, Kostuch L., Ryszewska K.(red.); Zbytek i ubóstwo w starożytności i w średniowieczu; Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na karłów w latach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego); M. Radoch; Kielce, 2010, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Z punktu widzenia ontologii: odniesienie przedmiotowe; A. Bastek; Olsztyn, 2011, 27-43; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Semantyczne problemy z bytem; G. Pacewicz; Olsztyn, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Stres nasz powszedni kontekst lokalny w amalgamatach pojęciowych; M. Cichmińska; Olsztyn, 2011, 17-27; 4, Kiklewicz A. (red.); Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Część 1, Aspekty lingistyczno-semiotyczne; Mam big stresa : wiedza potoczna, definicja kognitywna a psychologia w języku potocznym; M. Cichmińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Recepcja kontekstu koncept recepcji. Poezja polska po 1989 r. w przekładzie na język angielski; K. Kodeniec; Olsztyn, 2011, ; 4, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polań-skiego; A. Krawczyk-Łaskarzewska; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 15

16 101. G. Bystydzieńska, E. Harris (red.); From Queen Anne to Queen Victoria, Readings in 18th and 19th century British literature and culture; This curious and beautiful thing, Compositional peculiarities in Arthur Machen s The Great God Pan ; J. Kokot; Warszawa, 2011, ; 4, J. Wilson, G. Kimber, S. Reid (red.); Continuum, Katherine Mansfield and Literary Modernism, Historicizing Modernism; The Elusiveness of Reality: The limits of cognition in Katherine Mansfield's short stories; J. Kokot; London - New York, 2011, 67-77; 4, Wydawnictwo DiG; Rhetorica Regina Artis Scientiaeque; Gilbert Keith Chesterton i miejsca wspólne, Manipulowanie odbiorem w opowiadaniach o księdzu Brownie; J. Kokot; Warszawa, 2011, ; 4, D. Stanilewicz (red.); Arthura Machena, Lingua Terra Cognita; This curious and beautiful thing, Osobliwości konstrukcyjne The Great God Pan ; J. Kokot; Gdańsk, 2011, ; 4, H. Parafianowicz (red.); Czas Ameryki Ameryki American Era; Problem zagrożenia agresją Niemiec i Japonii w polityce USA, wrzesień listopad 1942; M. Bogdanowicz; Białystok, 2011, ; 4, S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska (red.); New Pathways in Linguistics 2011; Manipulation in communication, Or: how ecolinguistics returns a communicator s powers back to him/her; M. Bogusławska-Tafelska; Olsztyn, 2011, 9-24; 4, S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska (red.); New Pathways in Linguistics 2011; The Grammar of (negative) emotions; I. Góralczyk; Olsztyn, 2011, 67-88; 4, A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki (red.); Us and Them Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes; Other Perception of the World and Ways of its Communication in Prelude by Katherine Mansfield; B. Cierach; Aachen, 2011, ; 4, K. Fordoński (red.); New Aspects of E.M. Forster; Ironic Reflections on Life: E. M. Forster s Novels and Henri Bergson s Philosophy of Laughter; A. Kwiatkowska; Warszawa, 2010, 7-30; 4, A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki (red.); Us and Them Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes; Narrative Technique As a Means of Exposing Artistic Stereotypes of Philip Herriton From Where Angels Fear to Tread by E. M. Forster; A. Kwiatkowska; Aachen, 2011, ; 4, E. Kasperski, Ż. Nalewajk (red.); Edgar Allan Poe niedoceniony nowator; Pomiędzy lirycznością a epickością, O funkcjonowaniu tekstu poetyckiego w nowelach Poego; S. Studniarz; Wrocław, 2010, ; 4, Luisa Juarez (red.); Poe in the Century of Anxiety; Sound and Sense Relation in Poe s Poetry, A Study of Ulalume ; S. Studniarz; Madryt, 2011, 65-74; 4, D. Stanulewicz, T. Z. Wolański, J. Redzimska (red.); Lingua Terra Cognita II, A festschrift for professor Roman Kalisz; The strategy of modelling reception in Peter Straub s The Ghost Village ; S. Studniarz; Gdańsk, 2011, ; 4, W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz (red.); Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji w latach ; Z. Zalewski; Olsztyn, 2011, 53-75; 4, Z. Nowożenowa (red.); Tekst jako kultura, Kultura jako tekst; Śmierć Sergiusza Jesienina: teza antyteza synteza; G. Ojcewicz; Gdańsk, 2011, ; 4, M. Zaorska, J. Nowacka (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; O specyfice bajki afrykańskiej. Na przykładzie literatury senegalskiej; I.A. Ndiaye; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 16

17 117. T. Łoś-Nowak (red.); Polityka zagraniczna państw afrykańskich; Republika Senegalu: źródło sukcesów i porażek, I.A. Ndiaye, B. NDiaye; Wrocław 2011, ; 4, M. Jackowska, H. Rubinkowska (red.); Gry i zabawy afrykańskie; Senegal, Gry i zabawy z kraju Teranga; I. A. Ndiaye; Warszawa, 2011, 80-96; 4, Zaorska M. i Nowacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Założenia metodyczne do podręcznika Что за прелесть эти сказки ; J. Orzechowska, H. Pociechina; Olsztyn, 2011, 77-86; 4, Ksenicz A., Łuczyk M. (red.); Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu historycznego; Leksyka nacechowana emocjonalnie we współczesnych materiałach praso wych o tematyce polskiej; I. Borys; Zielona Góra, 2010, 17-26; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Literatura wobec cenzury; Z. Anculewicz; 2011, ; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Marka Polska, Branding w kulturze; A. Frankowiak, 2011, ; 4, Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.); Język a multimedia 3, Dialog konflikt; Terroryści w elektronicznej wiosce, Odsłony internetowego dżihadu; M. Babecki; Wrocław, 2011, 48-67; 4, Golinowski J., Pierzchalski F. (red.); Symboliczność przestrzeni polityki, Między teorią a praktyką; Nowa ektropia? Problematyka alternatywnego obrazowania władzy i jej mechanizmów na przykładzie internetowych gier politycznych; M. Babecki; Bydgoszcz, 2011, ; 4, Golinowski J., Pierzchalski F. (red.); Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne; Demokracja narracyjna w Polsce, Pomiędzy faktem medialnym a prawdą telewizyjną; M. Babecki; Bydgoszcz, 2011, ; 4, Gutkowska B., Nęcka A. (red.); Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku; Historia i miłość, O wybranych powieściach Marii Nurowskiej; B. Darska; Katowice, 2011, ; 4, Łysak A., Zierkiewicz E. (red.); Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism; Bluszcz reaktywacja. Pismo kobiece czy feministyczne?; B. Darska; Wrocław, 2010, 58-72; 4, Sierocki R., Sokołowski M. (red.); Konkurencyjny rynek medialny, Telewizja wobec nowych mediów; Frontier homestad? O negatywnym potencjale modelowania przynależności w Internecie; M. Babecki; Toruń, 2011, 60-79; 4, Stępnik K., Rajewski M. (red.); Komunikowanie się Polaków w latach ; Nowe media i ich funkcje. Komunikacyjna technologia w filmowych światach totalitarnych; M. Babecki; Lublin, 2011, ; 4, Znamierowska-Rakk E. (red.); Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej, Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności; Polsko-czeski spór na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. w publikacjach Świata Słowiańskiego w latach ; J. Rubacha; Warszawa, 2011; 78-94; 4, Graczyk E., Graban-Pomirska M., Cierzan K., Biczkowska P. (red.); Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach Z antologią; Przyjaźń dziewczęca przyjaźń kobieca, czyli ślady dziewcząt z Nowolipek w prozie najnowszej (Pola Go-jawiczyńska a Grażyna Plebanek i Antonina Kozłowska; B. Darska; Gdańsk, 2011, ; 4, Gałązka W., Urbański S.; Odpowiedzialność ludzi nauki Wykłady inauguracyjne 2011/2012; Wolne media to nie znaczy wolne od instrumentalnej informacji czy tenden-cyjnego przekazu; Z. Anculewicz; Warszawa, 2011, 85-97; 4,00. 17

18 133. Howorus-Czajka M., Kaczor K., Wierucka A. (red.); Rodzina w świecie współczesnym; Portret rodzinny we wnętrzu. Funkcje i dysfunkcje rodziny w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej Doroty Masłowskiej; J. Szydłowska; Gdańsk, 2011, ; 4, Krasucki E., Sikorski T., Szczepańska A.; Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej; Obraz planu Balcerowicza w oczach dziennikarzy i współpracowników Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka w latach ; Z. Anculewicz; Toruń, 2011, ; 4, Nowacki D., Uniłowski K. (red.); 20 lat literatury polskiej Cz. 2: Życie literac-kie po 1989 roku; Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura; B. Darska; Katowice, 2011, 13-26; 4, Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, Centrum i peryferie Europy Środkowo- Wschodniej; Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności; Polska w Schengen. Nowy wymiar stosunków międzynarodowych Białorusią, Rosją i Ukrainą w oparciu o polskie publikacje prasowe; Rozbicka R.; Warszawa, 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Jan Kasprowicz jako interpretator Juliusza Słowackiego; B. Adamkowicz-Iglińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Sidoruk E., Leś M. M. (red.); Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Feliksiak; Stowarzyszenie Akademickie Collegium Leonardi da Vinci a Klub Włóczęgów Wileńskich; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Białystok, 2010, ; 4, Szatrawski K. D. (red.); Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej; Kształcenie organistów w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Barczewo, 2011, 11-34; 4, Stępnik K., Gabryś M. (red.); Nacjonalizm polski do 1939 roku, Wizje kultury polskiej i europejskiej; Twórczość Adama Mickiewicza w polskim życiu muzycznym Wilna lat międzywojennych; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Lublin, 2011, ; 6, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Poeci o rzeczach ostatecznych, czyli co łączy Jana Kasprowicza z Marią Konopnicką?; M. Dziugieł- Łaguna; Olsztyn, 2011, ; 4, Bujak-Lechowicz J. (red.); Językowo-kulturowy obraz tożsamości; Dyskretna mowa poezji. Tożsamość kulturowa a warunki rozumienia na przykładzie twórczości Zbigniewa Herberta; J. Krawczyk; Piotrków Trybunalski, 2010, ; 4, Święcicka M., Jastrzębska-Golonka D., Rypel A. (red.); Istnieć w kulturze, Między teorią a praktyką edukacyjną; Kultura jako funkcja rozumienia. Narracyjny charakter kultury a tożsamość człowieka; J. Krawczyk; Bydgoszcz, 2010, 39-46; 7, Nocoń J., Łucka-Zając E. (red.); Uczeń w świecie języka i tekstów; Tekst jako płaszczyzna uzgadniania teorii umysłu; J. Krawczyk; Opole, 2010, 85-95; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Epifania bytu a trwanie i przemijanie w poezji Jana Kasprowicza; J. Krawczyk; Olsztyn, 2011, 91-99; 4, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Ontologia słowa, Problem słowa poetyckiego w twórczości Jana Śpiewaka; J. Krawczyk; Minsk, 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Czcigodna tajemnica miłości, O wierszu Jana Kasprowicza Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą ; G. Igliński; Olsztyn, 2011, ; 4,00. 18

19 148. Zaorska M., Nawacka J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Marzenia przybrane w szynel. Bajki Jacka Malczewskiego; G. Igliński; Olsztyn, 2011, ; 0, Kiklewicz A., Ważnik S. (red.); Palanistyka Polonistika Polonistyka 2010; Robak (czerw) w literaturze polskiej, Rozpoznanie zjawiska; G. Igliński; Minsk, 2011, 47-90; 4, Igliński G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Jana Kasprowicza Pieśń ochotnika w wileńskich prezentacjach muzycznych międzywojnia; M. Ankudowicz-Bieńkowska; Olsztyn, 2011, ; 4, Janeczek S., Charzyński R., Maciołek M. (red.); Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej; Światopoglądowy wymiar polskiej filozofii narodowej; E. Starzyńska- Kościuszko; Lublin, 2011, ; 4, Janeczek S., Charzyński R., Maciołek M. (red.); Światopoglądowe podniesienia filozofii polskiej; Inspiracje światopoglądowe w myśli Jana Łukasiewicza; D. Barbaszyński; Lublin, 2011, ; 4, Pieróg S., Bieniak-Nowak M., Dziedzic A., Kołakowski A., Ziemski P. (red.); Filozofia polska w tradycji europejskiej; Świadomość jako podmiot i przedmiot poznania. Interpretacja Heinricha Rickerta i Mariana Borowskiego; D. Barbaszyński; Warszawa, 2011, ; 4, Białek E., Konel G.. (red.); Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje; Tożsamość humanistyki (W. Dilthey. Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych); A. Kucner; Wrocław, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka, Część 2; Pragmatyzm Charlesa Sandersa Peirce a, Uwagi na marginesie Jak uczynić nasze myśli jasnymi ; A. Kucner, Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Semantyczny antyrealizm i jego reperkusje: metafizyczne, epistemologiczne i pragmatyczne; J. Dębowski; Olsztyn, 2011, 63-91; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Prawda a czas; K. Jabłońska; Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Neuropsychologia pragmatycznych zachowań językowych; P. Markiewicz; Olsztyn, 2011, ; 4, Dębowski J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 2, Aspekty filozoficzne; Rzeczywistość percepcyjno-mnemoniczna a prawda szkice z filozofii pamięci; J. Strzelecki; Olsztyn, 2011, ; 4, Leszczyński D. (red.); Prawda; Prawda w fenomenologii; J. Dębowski; Wrocław, 2011, 77-97; 4,00; 161. Zachariasz A. L. (red.); Człowiek i jego pojęcie; W poszukiwaniu centrum osobowego człowieka, Perspektywa egzystencjalnoontologiczna a punkt widzenia neuronauk; J. Dębowski; Rzeszów, 2011, 29-48; 4, Kłaczkow J., Rozynkowski W. ( red.); Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych. Zbiór studiów;władze partyjno-państwowe wobec obchodów milenijnych w diecezji warmińskiej; A. Kopiczko; Toruń, 2011, ; 4,00. 19

20 Markauskaite N. (red.); Jezuitai Lietuvoje ( ): gyvenimas, veikla, paveldas (Jesuits in Lithuania: Life, Work, Heritage); Jesuits in the Diocese of Ermland in the 16th 18th centuries; A. Kopiczko; Vilnius; 2011, ; 4, Igliński G. (red.); Znaczenie ballad Kasprowicza w dziejach rozwoju gatunku w literaturze polskiej; Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; I. Pereszczako; Olsztyn, 2011, 65-72; 4, Gieszczyński W., Łach W., Sacewicz K. (red.); Edukacja religijna dzieci starowierców w Polsce; Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew; Olsztyn, 2011, ; 4, Gieszczyński W., Łach W., Sacewicz K. (red.); Losy i straty zasobu registratur władz i urzedów II Rzeczypospolitej - założenia metodologicznego przewodnika historycznoustrojowego; Historia i pamięć, Studia z dziejów XX wieku; A. Żeglińska; Olsztyn, 2011, ; 4, Flachenecker H., Tandecki J., Kopiński K. (red.); Quellen kirchlicher Provenietz aus dem Ermland. Charakteristik, Bilanz und Perspektiven ihrer Edition; Quellen kirchlicher Provenietz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte; I. Makarczyk; Toruń, 2011, ; 4,00. Redakcja monografii w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub kongresowym 1. Biolik, M./Duma, J. (red.); Chrematonimia jako fenomen współczesności; Olsztyn, 2011; brak numerów stron; 5, Kiklewicz, A. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1: aspekty lingwistyczno-semiotyczne; Olsztyn, 2011; 240 ss.; 5, Kiklewicz, A., Ważnik, S. (red.), Паланістыка Полонистика Polonistyka 2010; Mińsk: Medysont, 2011; 498 ss.; 5, Piwowar, J. (red.); Od znaku do znaku, Prace naukowe absolwentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie; Olsztyn, 2011, 172 ss.; 5, Dębowski, J. (red.); Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 2, Aspekty filozoficzne; Olsztyn, 2011; 270 ss.; 5, Igliński, G. (red.); Jego świat, 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza; Olsztyn, 2011; 656 ss.; 5, Kamalova A. (red.); Kognitivnaja poetyka: problemy, opyt issledovanija; Olsztyn, 2011; 170 ss.; 5,0. 8. Pociechina, H. (red.); Jazyk i tekst v sistemnom i sociokul turnom aspekte; Olsztyn, 2011; 253 ss.; 5, Zaorska, M./Nawacka, J. (red.); Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej; Olsztyn, 2011; 446 ss; 5, Kaspartek, N. (red.); Ponad hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu; Olsztyn 2011; brak numerów stron; 5, Matusiak-Kempa, I./. Przybyszewski, S. (red.); Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja; Olsztyn, 2011; 356 ss.; 5, Ndiaye, I. A., Jeglińska, B. (red.); Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne); Olsztyn, 2011; 140 ss.; 5, Gieszczyński, W./Łach, W. B./Sacewicz, K. (red.); Księga poświęcona pamięci Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Tadeusza Filipkowskiego; Olsztyn, 2011; 560 ss.; 5, Ndiaye, I. A., Jeglińska, B. (red.); Poza prawem 2; Olsztyn, 2011; 144 ss.; 5,00.

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW. Monografie PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW Monografie Fonetyka wczoraj i dziś. Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG KSIĄŻEK. Obecność w magazynie. Rok wydania. Objętość (ss.) Cena (zł) Monografie

KATALOG KSIĄŻEK. Obecność w magazynie. Rok wydania. Objętość (ss.) Cena (zł) Monografie KATALOG KSIĄŻEK Autor Monografie Камалова, Алла Шайдуров, Владимир / Wasyluk, Piotr 262 ss. 2009 20 nakład Naruszewicz- Duchlińska, Alina Потехина, Елена Притяжение языка. Т. 1. Семантика. Лингвистика

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego. Na podstawie Zarządzenia nr 18/2012

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna Wiadomości ogólne XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna XIII.1 Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna wiadomości ogólne W dziale 80 klasyfikuje się

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2014/2015 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie PiNwE I Zajęcia

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie

Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie Program kształcenia Studia międzykulturowe Polacy i Niemcy w Europie dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA: POLACY I NIEMCY W EUROPIE 1. Semestr Polacy i Niemcy w Europie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia polska trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny.

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny. Imię i nazwisko: Mariusz Ciszek Storpień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Mariusz Ciszek stopień magistra pedagogika uzyskał w 1999r. w WSRP w Siedlcach, gdzie przygotował pracę magisterską na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP Wydział

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział Humanistyczny Filologia polska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod Razem Razem godz. ECTS 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1,

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, 296-299 2011 296 Autorzy Igor Borkowski profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu;

Bardziej szczegółowo

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie)

Magdalena Puda-Blokesz. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Magdalena Puda-Blokesz Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie) Stanowisko: adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Funkcje: opiekun naukowy sekcji

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

W KRĘGU HISTORII, POLITOLOGII I EDUKACJI STUDIA I SZKICE DEDYKOWANE PROFESOROWI WITOLDOWI WOJDYLE ZBIGNIEWA KARPUSA, GRZEGORZA RADOMSKIEGO,

W KRĘGU HISTORII, POLITOLOGII I EDUKACJI STUDIA I SZKICE DEDYKOWANE PROFESOROWI WITOLDOWI WOJDYLE ZBIGNIEWA KARPUSA, GRZEGORZA RADOMSKIEGO, W KRĘGU HISTORII, POLITOLOGII I EDUKACJI STUDIA I SZKICE DEDYKOWANE PROFESOROWI WITOLDOWI WOJDYLE ZBIGNIEWA KARPUSA, GRZEGORZA RADOMSKIEGO, Tabula gratulatoria......................... 5 O Profesorze Witoldzie

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje:

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje: Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencje wprowadzające do programu Miłosz odnowa. Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów ekspertów, znanych

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2015 r. Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 Studenci wybierają seminarium w ramach kierunku. Prowadzący seminarium ma prawo określić wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

rok I studiów magisterskich, semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016

rok I studiów magisterskich, semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016 rok dzień godzina grupa specjalność forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sala 4 WT 08.30-10.00 wykład obowiązkowy dla całego roku dr Anna Kochan Metodyka tekstu naukowego 143 4 WT 10.15-11.45 1 literaturoznawczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PREDYSPOZYCJE ZAMIŁOWANIA UZDOLNIENIA

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PREDYSPOZYCJE ZAMIŁOWANIA UZDOLNIENIA Instytut Filologii Klasycznej prowadzi trzy kierunki studiów I stopnia (licencjackich): filologię klasyczną, studia śródziemnomorskie oraz latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (wspólnie z

Bardziej szczegółowo