PRZEWODNIK REKLAMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK REKLAMOWY"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK REKLAMOWY

2 Szanowni Państwo DąŜąc do pełnej satysfakcji naszych klientów przygotowaliśmy jako uzupełnienie oferty reklamowej na sezon 2008 krótki przewodnik mający ułatwić Wam, firmom działającym w szeroko rozumianym sektorze sportu i rekreacji, skuteczne korzystanie z narzędzi reklamowych udostępnianych przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL Zakupując w naszym wydawnictwie pakiety reklamowe uzyskujecie Państwo dostęp do kilkunastu narzędzi komunikacji z czytelnikami. PoniŜszy przewodnik ma za zadanie zapoznać Was z naszymi rozwiązaniami, i pomóc wybrać te, które dla Państwa będą najefektywniejsze. Czy reklama w naszym serwisie jest skuteczna? Czy ma odpowiednio szeroki zasięg? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród biegaczy podczas 8 Poznań Maratonu (październik 2007). Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi zawodników na pytania (dział MEDIA, KOMUNIKACJA, strona 8) PowyŜsza ankieta na pewno pozwoli Państwu spojrzeć od strony statystycznej na społeczność biegową w kraju. Szczegółową ofertę reklamową zawierającą cennik dostępnych narzędzi reklamowych znajdziecie pod adresem: Dziennie odwiedzani jesteśmy przez 3-4 tysiące tzw. unikalnych czytelników. Osób o zdefiniowanym profilu sportowym, aktywnych zawodników zarówno amatorów jak i zawodowców. Nasz serwis nie jest miejscem odwiedzanym w sposób przypadkowy, jednorazowy. Działa jako aplikacja zaspokajająca większość informacyjnych potrzeb czytelników dowodem na to jest średnia liczba emitowanych odsłon znacznie przekraczająca pół miliona, często w granicach miliona dziennie! ZaleŜy nam, by nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy. Dlatego teŝ jesteśmy zawsze do Państwa pełnej dyspozycji, otwarci na nowe, nieszablonowe pomysły i rozwiązania.

3 BANNERY REKLAMOWE Podstawowym nośnikiem reklamy wizualnym w Internecie są bannery reklamowe. Udostępniamy Państwu 8 rodzajów bannerów róŝniących się zarówno wielkością jak i miejscem ich emisji. W serwisie MARATONYPOLSKIE.PL przyjęliśmy model biznesowy polegający na sprzedaŝy kampanii reklamowych na określony czas standardowa kampania wykupywana jest na zadany okres (od dnia do dnia), jednakŝe dla firm istnieje takŝe opcja wykupu określonej liczby emisji (wymagany bezpośredni kontakt z redakcją) Wykupując kampanię bannerową na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące warto co jakiś czas zmieniać wersje bannerów emisja wciąŝ tego samego bannera reklamowego przez kilka miesięcy powoduje u czytelników oswojenie się z jego przekazem i spadek jego skutecznego odbioru. Podmiana reklamy na nową wersję graficzną jest bezpłatna w tym celu wystarczy przesłać nam nową wersję bannera na skrzynkę pocztową Jako Ŝe profil naszych czytelników jest bardzo silne określony (jesteśmy portalem stricte tematycznym) nie prowadzimy w chwili obecnej pozycjonowania (reklamy behawioralnej), aczkolwiek mamy moŝliwość dzięki prowadzonemu projektowi Internetowej Społeczności Sportowej - precyzyjnego określenia zainteresowań czytelników z dokładnością do dyscypliny sportowej, czy tematów medycznych, treningu, odŝywiania itd. W razie potrzeby polecamy usługi profesjonalnego grafika odpowiedzialnego między innymi za wizualizację wszystkich elementów serwisu a takŝe na pewno znanego Państwu Biegu KatorŜnika. Kontakt do Pana Bartosza Posackiego: tel ,

4 MATERIAŁY PUBLIC RELATION - NEWSY, ARTYKUŁY Bardzo skutecznym środkiem przekazu są materiały tekstowe takie jak artykuły i newsy sponsorowane. Internauci bardzo często wolą czytać niŝ oglądać, zwłaszcza gdy poszukują konkretnych, określonych informacji z interesującego ich zakresu tematycznego. Wykupując pakiet bannerowy warto pamiętać o uzupełnieniu kampanii o tego typu publikacje - moŝliwość zamieszczania w serwisie MARATONYPOLSKIE.PL materiałów w formie wyróŝnionych recenzji sprzętu, ofert, promocji czy komunikatów prasowych jest wysoce efektywna. Tzw. wyróŝnione newsy róŝnią się od zwykłych tym, Ŝe ich skróty prezentowane są w dziale AKTUALNOŚCI wraz ze zdjęciem i krótkim opisem, co bardzo podnosi ich czytelność. Jeden wyróŝniony news czyta 3-5 krotnie więcej osób niŝ zwykły news. KaŜdy news zawiera zdjęcie ilustrujące. MoŜe to być logotyp marki, element graficzny związany z kampanią reklamową czy fotografia artykułu / przedmiotu oferty. Newsy uzupełniane są dowolnymi linkami: do pełnej oferty, do materiałów źródłowych, stron internetowych firmy, innych artykułów prasowych, recenzji, wątku sponsorowanego na forum dyskusyjnym itd. Podobną rolę pełnią ARTYKUŁY. Mogą to być szersze oferty, ich przeglądy, analizy, opracowania naukowe czy testy, materiały komentarzowe itd. Taka publikacja ilustrowana jest maksymalnie 5 fotografiami, i posiada większą objętość tekstu. Artykuły mają dłuŝszy czas emisji na stronie AKTUALNOŚCI, ale aby zostać zamieszczone muszą posiadać odpowiednią publicystyczną zawartość. Aby zamieścić materiały PR naleŝy po ich wykupieniu - z odpowiednim wyprzedzeniem przekazać je na skrzynkę redakcji. Czas oczekiwania na ich publikację to maksymalnie 48 godzin. Przykładowy NEWS: Przykładowy ART.:

5 RECENZJE SPRZĘTU SPORTOWEGO Do dyspozycji producentów sprzętu, dystrybutorów oraz handlowców oddajemy dział SPRZĘT. Zamieszczane są w nim recenzje produktów związanych z ogólnie rozumianym sportem i aktywnym wypoczynkiem. KaŜdy produkt moŝe być opisany parametrami technicznymi oraz recenzją. Dodatkowo aktywna jest moŝliwość komentowania produktu przez wszystkich czytelników, jak i moŝliwość podpięcia pod produkt dedykowanego wątku dyskusyjnego. Uzupełnieniem recenzji są dwa zdjęcia ilustracyjne oraz cena, adres www i marka producenta. Produkty są skategoryzowane: elektronika sportowa, obuwie, odŝywki, ubrania, sprzęt treningowy, inne. Istnieje takŝe moŝliwość wyświetlania recenzowanych produktów według marki oraz recenzenta. Produkty mogą być dodatkowo oznakowane tzw. poleceniem recenzji (recenzje sponsorowane), co wiąŝe się z emisją ich zdjęcia w innych działach tematycznych serwisu. Serwis MARATONYPOLSKIE dysponuje zespołem testerów, którzy mogą dodatkowo zrecenzować Państwa produkty i opisać je obiektywnie na naszych łamach. Zachęcamy do tej formy współpracy. Poszukujemy firmy, która stanie się wiodącym partnerem / patronem działu SPRZĘT. Szczegółowych informacji udziale redakcja. Współpraca tego poziomu nawiązana moŝe być na okres nie krótszy niŝ roku. Zapraszamy do zapoznania się z działem SPRZĘT: oraz z wybranymi, ciekawymi recenzjami:

6 FORUM DYSKUSYJNE Serwis MARATONYPOLSKIE.PL posiada rozbudowane, autorskie forum dyskusyjne. Korzystanie z niego daje moŝliwość bezpośredniego kontaktu z czytelnikami i potencjalnymi klientami. Forum jest monitorowane, wszystkie wypowiedzi są kategoryzowane i klasyfikowane. Osoby zamieszczające komentarze nie są anonimowe, co w znacznym stopniu studzi emocje i pomaga wywaŝyć treść wypowiedzi. Wypracowana formuła zaowocowała kilkoma tysiącami zarejestrowanych osób, a poziom dyskusji jest znacząco wyŝszy niŝ na innych forach internetowych. Dedykowany, sponsorowany wątek dyskusyjny otrzymujecie Państwo wraz z dowolnym pakietem reklamowym. Istotne jest (dla skuteczności tej formy reklamy) częste monitorowanie wątku przez sponsora oraz samodzielne publikowanie informacji i odpowiadanie na pytania czytelników. W tym celu Państwa firma powinna załoŝyć własną wizytówkę umoŝliwiającą logowanie się do serwisu. Wizytówkę moŝna opatrzyć logiem firmy oraz tzw. nickiem zgodnym z jej nazwą. Dzięki temu czytelnicy zyskują pewność, Ŝe rozmawiają bezpośrednio z przedstawicielem firmy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest systematyka zamieszczanych informacji, dzięki czemu wątek jest Ŝywy i skupia na sobie codzienną uwagę. Materiały dotyczące oferty / produktów naleŝy porcjować i publikować w niewielkich odstępach czasu co skutkuje powstaniem dodatkowego szumu medialnego wokół reklamowanej marki. Mogą to być materiały dotyczące aktualnej lub przyszłej oferty, przygotowywanych dodatkowych atrakcji, projektu graficznego produktu, gadŝetów, elementów związanych z akcją, promocją itd. Warto do wypowiedzi dołączać zdjęcia ilustrujące poruszony temat. Bardzo poszukiwanymi na forum tematami są wszelkie sprawy związane z doradztwem przy doborze sprzętu, treningu, leczenia kontuzji. Warto więc skupić się takŝe na tych elementach rozmów. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę formę kontaktu z czytelnikami naleŝy unikać kilkudniowych nieobecności na forum, gdyŝ brak odpowiednio szybkich odpowiedzi na pytania jest źle odbierany przez czytelników jako forma ich lekcewaŝenia. Dlatego jeśli juŝ angaŝujemy się w forum dyskusyjne bądźmy w tym konsekwentni! Jako przykład doskonałego wykorzystana w reklamie forum proponuję zapoznać się z wątkami:

7 KONKURSY Kolejnym elementem kontaktu z czytelnikami i promowania marki oraz produktów proponowanym przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest moŝliwość przeprowadzania konkursów. KaŜdy konkurs składa się z pięciu pytań. Do kaŝdego pytania dołączone są po trzy odpowiedzi. Wymagane jest, by tylko jedna z odpowiedzi była jednoznacznie prawidłowa. Pytania mogą być związane ze sponsorem konkursu mogą dotyczyć wizerunku firmy / marki, wiedzy o produktach, o prowadzonych akcjach itd. NaleŜy w sposób przemyślany zbalansować poziom trudności pytań tak, by większość czytelników była w stanie znaleźć na nie odpowiedź w Internecie. Jeśli posiadacie Państwo własną stronę internetową warto, by odpowiedzi na pytania znalazły się na niej w opisie konkursu moŝna zamieścić stosowną podpowiedź, co skutecznie zwiększy liczbę odwiedzin strony. Organizator zlecający przeprowadzenie konkursu odpowiada za ufundowanie nagród, których minimalna wartość wynosi 500 pln netto. Sugerujemy, by nagrody były minimum trzy. Czym większa liczba nagród nawet niŝszej wartości, tym większa liczba czytelników kalkulujących szanse wylosowania nagród. Organizator zlecający przeprowadzenie konkursu odpowiada za skuteczne przesłanie nagród do zwycięzców. Przeprowadzenie konkursu od strony technicznej spoczywa na redakcji, wraz z losowaniem zwycięzców, które odbywa się wśród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzą bezbłędnie na komplet pytań. Regulamin losowania: Informacja o konkursie emitowana jest przez cały okres jego trwania (2 tygodnie). W konkursach bierze udział po kilkuset czytelników, przy czym liczba ta zaleŝna jest od ich subiektywnej oceny atrakcyjności nagród.

8 NUMERY SPECJALNE Poza reklamą długoterminową w formie bannerów oraz cyklicznie pojawiających się materiałów PR proponujemy Państwu takŝe formy intensywnej kampanii krótkoterminowej - produktów, eventów, promocji. Kampanie krótkoterminowe polegają na wydaniu tzw. Numeru Specjalnego, który jest emitowany przez kilka dni. Numer specjalny składa się z trzech wyróŝnionych newsów zblokowanych poziomo pod listą ikonek działów i widocznych w większości działów. Dzienna liczba emisji skrótów kaŝdego z tych newsów przekracza 40 tysięcy. Podmiot zlecający Numer Specjalny zobowiązany jest dostarczyć materiał do trzech newsów plus fotografie ilustrujące. KaŜdy z newsów musi spełniać standardowe wymogi stawiane przed tradycyjnym newsem. Numer Specjalny moŝe być emitowany od 2 do 7 dni, moŝe być takŝe wsparty innymi elementami reklamowymi. Przykłady ilustrujące realizację Numeru Specjalnego:

9 ULOTKI Większość firm w kampaniach reklamowych wykorzystuje ulotki. Ulotki z samej definicji elementu promocji - produkowane są w celu ich dystrybucji wśród potencjalnych odbiorców produktu. Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek to jednak nie wszystko. WaŜne jest ich skuteczne umieszczenie w miejscach, w których mogą wejść z nimi w kontakt konsumenci. Z racji naszej obecności na większości duŝych imprez biegowych w kraju proponujemy Państwu profesjonalne zajęcie się ekspozycją Waszych ulotek na naszym stoisku. Ulotki znajdą się na specjalnych stojakach reklamowych, w widocznym miejscu w Biurze Zawodów, w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla naszych reklamodawców. Gwarantujemy, Ŝe Państwa materiały dotrą na duŝe imprezy, i zostaną odpowiednio wyeksponowane. W celu skorzystania z tej formy współpracy naleŝy wykupić pakiet reklamowy ULOTKA (zgodnie z cennikiem) i przesłać na uzgodniony z redakcją adres dowolną liczbę materiałów. Pamiętajmy sama ulotka, nawet ciekawie wykonana, nie jest nic warta, gdy zapomnimy o jej odpowiedniej dystrybucji!

10 PROJEKT ISS INTERNETOWA SPOŁECZNOŚĆ SPORTOWA Największym projektem wewnętrznym prowadzonym przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest Projekt ISS budowa Internetowej Społeczności Sportowej. Przedsięwzięcie ma charakter integracyjny i społecznościowy. Uczestnicy projektu po załoŝeniu prywatnego konta w serwisie zyskują moŝliwość (lista funkcji jest wciąŝ rozbudowywana): tworzenia własnej sportowej wizytówki, tworzenia własnej galerii zdjęć, tworzenia własnej grupy przyjaciół, prowadzenia wewnętrznej korespondencji z innymi czytelnikami, prowadzenia pamiętnika, prowadzenia dziennika treningowego, prowadzenia kroniki własnych startów, samodzielnego uzupełniania kalendarza imprez sportowych, samodzielnego zamieszczania recenzji sprzętu sportowego, oceniania zawodów w rankingu, wypowiadania się na forum dyskusyjnym, udziału w konkursach, prowadzenia kroniki wydatków. Projekt ISS doprowadził w ciągu niecałego roku do przekształcenia naszego serwisu z portalu internetowego w aplikację 3 generacji zasilaną przez czytelników. W chwili obecnej (styczeń 2008) do programu przystąpiło ponad 2600 osób, w tym blisko tysiąc z w pełni wypełnionymi wizytówkami sportowymi. Lista dostępna jest w dziale ISS: Poszukujemy firm, które staną się wiodącymi partnerami Projektu ISS. Szczegółowych informacji udziale redakcja. Nawiązanie współpracy otwiera bardzo duŝe moŝliwości generowania nowych form reklamy i przekazu: od spotkań integracyjnych, poprzez foldery reklamowe, reklamę wewnątrz projektu, ingerencję graficzną w wewnętrzną pocztę itd.

11 MARATONYPOLSKIE.PL TEAM W listopadzie 2007 roku bazując na duŝym przywiązaniu czytelników do marki MARATONYPOLSKIE.PL utworzyliśmy druŝynę biegową MaratonyPolskie.PL TEAM. W ciągu 2 pierwszych miesięcy przystąpiło do niej 60 zawodników z całego kraju. Członkostwo jest dobrowolne i ma charakter rekreacyjny. Wszyscy zawodnicy aktywnie uprawiają sport. Docelowo grupa ma osiągnąć liczebność na poziomie 100 osób i realizować róŝnego rodzaju nietypowe zlecenia i pomysły podczas największych imprez biegowych w kraju. Przykładowo będzie moŝliwość wynajmowania jej członków do firmowych eventów pokonywania maratonów w przebraniach reklamowych itd. Szczegółowe informacje o MaratonyPolskie.PL TEAM oraz skład członków zespołu: NawiąŜemy współpracę z firmami, które wesprą rozwój TEAM-u w charakterze sponsorów, mecenasów, oraz podejmą się współfinansowania zakupów sprzętu w zamian za reklamę na strojach oraz w dziale TEAM.

12 ELITA Z początkiem lutego uruchamiamy nowy dział tematyczny ELITA. Dział ten w całości poświęcony zostanie krajowym zawodnikom z tzw. najwyŝszej półki. Zaczynamy od publicystyki cyklu wywiadów z czołowymi biegaczami przygotowującymi się do walki o olimpijskie nominacje podczas Mistrzostw Polski w Dębnie (13 kwietnia 2008) Dział ELITA z zamysłu na spełniać dwie funkcje umoŝliwić zawodnikom zaliczanym do czołówki promocję swoich sylwetek, oraz przybliŝyć ich osoby amatorom, dla których często zdają się nieosiągalnymi wzorcami. KaŜdy z członków ELITY będzie posiadał w serwisie własną wizytówkę. Dla serwisu będzie to wartość niezwykle prestiŝowa, podnosząca jego wizerunek. Poszukujemy firm, które zainteresowane będą finansowaniem relacji i wywiadów przeprowadzanych przez naszych korespondentów z przygotowań i startów członków ELITY. W zamian gwarantujemy tytuł oficjalnego sponsora wywiadu, relacji itd.

13 KLUB 100 MARATONÓW Na całym świecie biegowa pasja kaŝe amatorom biegania pokonywać setki, tysiące kilometrów. Powstały takŝe tzw. Kluby 100 Maratonów elitarne, nieformalne zrzeszenia biegaczy, którzy mogą się wylegitymować pokonaniem ponad 100 maratonów. Ich członkowie cieszą się w środowiskach niezwykłą estymą i szacunkiem wszak by zostać członkiem takiego klubu naleŝy poświęcić swojej pasji wiele lat Ŝycia. W Polsce do tej pory nie było Klubu 100 Maratonów, mimo Ŝe wśród naszych rodaków jest kilkudziesięciu biegaczy, znanych takŝe na arenie międzynarodowej, spełniających wszystkie wymogi stawiane przed potencjalnymi członkami. Postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce, i współpracując z Panem Jerzym Bednarzem (legitymującym się w kraju największą liczbą przebiegniętych maratonów ponad 300) stworzyć i poprowadzić Klub-100 NawiąŜemy współpracę z firmami, które zainteresowane będą zaistnieniem w formie mecenasa w tym niezwykle elitarnym gronie. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w naszej redakcji.

14 PATRONATY TEMATYCZNE Poza formami reklamowymi moŝemy zaproponować Państwu objęcie Patronatami poszczególnych działów tematycznych serwisu. Informacja o Patronie Tematycznym będzie emitowana w serwisie w kaŝdym miejscu, w którym publikowane materiały będą związane zawartością z podpisana umową. Logotyp oraz adres www Patrona Tematycznego będzie automatycznie przypisywany przez redakcje do wszystkich materiałów. Kilka z moŝliwych patronatów tematycznych: Sprzęt sportowy, Elita, Medycyna, Trening, Klub 100 Maratonów, Dział newsów zagranicznych, Dział newsów krajowych, Kalendarz Zawodów Sportowych, BLOG-i, Forum Dyskusyjne, ISS Lista jest niepełna. Ostateczna umowa zawarta na okres nie krótszy niŝ roku moŝe być dowolną kompilacją wszystkich zakresów.

15 SERWISY FOTOGRAFICZNE Bardzo poszukiwanym przez uczestników zawodów elementem są galerie zdjęć. Fotografie są doskonałą, trwałą pamiątką, i cieszą się popularnością niemal tak duŝą jak medale. ChociaŜ cyfrowe aparaty fotograficzne są bardzo popularne, to zwykle uczestnicy zawodów nie mają moŝliwości samodzielnego wykonania zdjęć ze startu, trasy czy mety. Nie kaŝdy zabiera ze sobą własnych kibiców! W roku 2007 w serwisie MARATONYPOLSKIE.PL opublikowaliśmy ponad zdjęć. Łącznie przez ten okres czasu biegacze pobrali z naszego serwera blisko 10 milionów fotografii!!! Przykładową galerię zdjęć znajdziecie Państwo pod adresem: Lista galerii zdjęć: Poszukujemy partnerów, którzy gotowi są sfinansować zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego oraz wyjazdy naszych fotoreporterów na największe zawody. W zamian oferujemy zamieszczenie logotypu partnera na zdjęciach publikowanych w serwisie wraz z informacją o patronacie.

16 CERTYFIKATY ZŁOTY BIEG ORAZ FILIPIDES Serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest jedynym w kraju medium prowadzącym rankingi najlepszych imprez biegowych. Od 7 lat przyznajemy cieszące się wysoką renomą w środowisku certyfikaty ZŁOTY BIEG oraz FILIPIDES. Informacje o przyznaniu tych prestiŝowych nagród trafiają na łamy prasy lokalnej, na strony www wyróŝnionych organizatorów, na plakaty i regulaminy zawodów. Wręczanie certyfikatów ma uroczysty charakter i odbywa się pod koniec kaŝdego roku podczas dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów. W roku 2007 sponsorem certyfikatów była firma ChampionChip Polska. Lista przyznanych certyfikatów za rok 2007 oraz szczegółowe informacje: Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Biegów: NawiąŜemy współpracę z firmami zainteresowanymi współuczestnictwem w charakterze partnerów medialnych i sponsorów wyborów 2008 oraz Uroczystej Gali certyfikatów ZŁOTY BIEG 2008.

17 BIEG KATORśNIKA Poza działalnością w obszarze medialnym jesteśmy takŝe organizatorami jednego z najbardziej nietypowych biegów w Europie Biegu KatorŜnika. Bieg KatorŜnika to wizerunkowa, 2 dniowa impreza familijno-sportowa, w której skład wchodzą imprezy rekreacyjne oraz sportowe. Głównym punktem programu jest bieg terenowy rozgrywany na dystansie 7 km przez rowy melioracyjne, bagna, jezioro Cała impreza współorganizowana jest wraz z 1 Pułkiem Specjalnym Komandosów oraz Wojskowym Klubem Biegacza META Lubliniec. W roku 2008 zawody zgromadzą na starcie 1000 zawodników i rozegrane zostaną w dniach sierpnia. W ramach Biegu KatorŜnika rozgrywany jest Galernik TEAM specjalny bieg eliminacyjny przeznaczony wyłącznie dla 4-osobowych teamów reprezentujących media, firmy z branŝy nowoczesnych technologii, obronności, finansów. Dla druŝyn przygotowaliśmy specjalny program nadający ich udziałowi wymiar integracyjny: Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo pod adresem

18 SERWIS SPORTYPOLSKIE.PL WciąŜ rozszerzając działalność, korzystając z doświadczeń nabytych przy budowie portalu MaratonyPolskie.PL pragniemy w roku 2008 otworzyć nowy serwis ogólnosportowy SportyPolskie.PL Nowa marka SportyPolskie.PL będzie wykorzystywać rozwiązania sprawdzone w naszej dotychczasowej medialnej działalności. Opierając się o środowisko czytelników pragniemy zbudować portal sportowy inny niŝ funkcjonujące obecnie na krajowym rynku. Szczegółowych informacji udziela redakcja.

19 RAPORT EMISJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Jako jedyny biegowy serwis internetowy oferujemy Państwu na zakończenie kampanii reklamowej pełen raport emisji Państwa materiałów reklamowych. Raport zawiera liczbę wyemitowanych bannerów w podziale na typy oraz okresy czasu, liczbę pobranych przez czytelników wyników, zdjęć, regulaminów, dane o liczbie przeczytanych i wyemitowanych newsów, artykułów oraz szczegółowe informacje na temat popularności wątku dyskusyjnego. Raport dostarczany jest w formacie PDF w okresie do 2 tygodni po zawodach, tak, aby obejmował statystyki pobrania wyników i zdjęć. W chwili rozpoczęcia kampanii reklamowej otrzymacie Państwo specjalny link, który pozwoli Wam na bieŝąco śledzić emisję wszystkich materiałów. Raport jest doskonałym narzędziem rozliczenia i dokumentacji zawodów. MoŜna posłuŝyć się nim zarówno w rozmowach ze sponsorami, jak i współorganizatorami. Jest teŝ dowodem na to, Ŝe reklama na naszych łamach jest skuteczna i posiada bardzo duŝy zasięg. Przykładowy raport znajdziecie Państwo pod linkiem:

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG 2011 Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B - działania 8.1 i 8.2 POIG Koncepcja publikacji: Leszek Czech, Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autorzy: Tomasz Karwatka Grupa Divante Ewa Bartnik,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes?

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes? Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? Wsparcie medialne Marketing ofert nieruchomości 2 Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? www.lukaszkruszewski.pl

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Partnerzy Wydawca Marta Smaga kierownik ds. rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Marta Smaga jest

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Copyright by Złote Myśli & Krzysztof Morawski, rok 2009 Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Nr zamówienia: 998756-20110615 Nr Klienta: 1212055

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia...2 1.1 Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków...4 1.2 Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie...12

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 16 Dzień Darmowej Dostawy LICZBY Promocja ANALIZY 4 Darmowa dostawa czyni cuda Krzysztof Bartnik 9 Statystyki oglądalności strony

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Event w chmurach str. 8

Event w chmurach str. 8 Inspiracja dla event managera nr 2 LIPIEC 2013 Okiem marketingowca Wirtualne wydarzenia str. 6 Okiem TECHNIKA Event w chmurach str. 8 Okiem REDAKCJI Zobacz, dotknij, polub mnie! str. 12 Spotkania łowców,

Bardziej szczegółowo

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Agnieszka Sierpowska Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oraz porównanie tradycyjnych i internetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Podstawowe pojęcia 5 2. Strategia 7 2.1. Po co mówimy? 7 2.2. Do kogo mówimy? 8 2.3. Komunikaty 11 3. Narzędzia 13 3.1. Identyfikacja wizualna 13 3.2. Media 15 3.3. PR w internecie

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK

SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 10 październik 2011 ISSN 2082-3894 #10 SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK ścieżki wielokanałowe GOOGLE ANALYTICS synergia seo I USABILITY WYDAWCA Duarte

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo