PRZEWODNIK REKLAMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK REKLAMOWY"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK REKLAMOWY

2 Szanowni Państwo DąŜąc do pełnej satysfakcji naszych klientów przygotowaliśmy jako uzupełnienie oferty reklamowej na sezon 2008 krótki przewodnik mający ułatwić Wam, firmom działającym w szeroko rozumianym sektorze sportu i rekreacji, skuteczne korzystanie z narzędzi reklamowych udostępnianych przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL Zakupując w naszym wydawnictwie pakiety reklamowe uzyskujecie Państwo dostęp do kilkunastu narzędzi komunikacji z czytelnikami. PoniŜszy przewodnik ma za zadanie zapoznać Was z naszymi rozwiązaniami, i pomóc wybrać te, które dla Państwa będą najefektywniejsze. Czy reklama w naszym serwisie jest skuteczna? Czy ma odpowiednio szeroki zasięg? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród biegaczy podczas 8 Poznań Maratonu (październik 2007). Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi zawodników na pytania (dział MEDIA, KOMUNIKACJA, strona 8) PowyŜsza ankieta na pewno pozwoli Państwu spojrzeć od strony statystycznej na społeczność biegową w kraju. Szczegółową ofertę reklamową zawierającą cennik dostępnych narzędzi reklamowych znajdziecie pod adresem: Dziennie odwiedzani jesteśmy przez 3-4 tysiące tzw. unikalnych czytelników. Osób o zdefiniowanym profilu sportowym, aktywnych zawodników zarówno amatorów jak i zawodowców. Nasz serwis nie jest miejscem odwiedzanym w sposób przypadkowy, jednorazowy. Działa jako aplikacja zaspokajająca większość informacyjnych potrzeb czytelników dowodem na to jest średnia liczba emitowanych odsłon znacznie przekraczająca pół miliona, często w granicach miliona dziennie! ZaleŜy nam, by nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy. Dlatego teŝ jesteśmy zawsze do Państwa pełnej dyspozycji, otwarci na nowe, nieszablonowe pomysły i rozwiązania.

3 BANNERY REKLAMOWE Podstawowym nośnikiem reklamy wizualnym w Internecie są bannery reklamowe. Udostępniamy Państwu 8 rodzajów bannerów róŝniących się zarówno wielkością jak i miejscem ich emisji. W serwisie MARATONYPOLSKIE.PL przyjęliśmy model biznesowy polegający na sprzedaŝy kampanii reklamowych na określony czas standardowa kampania wykupywana jest na zadany okres (od dnia do dnia), jednakŝe dla firm istnieje takŝe opcja wykupu określonej liczby emisji (wymagany bezpośredni kontakt z redakcją) Wykupując kampanię bannerową na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące warto co jakiś czas zmieniać wersje bannerów emisja wciąŝ tego samego bannera reklamowego przez kilka miesięcy powoduje u czytelników oswojenie się z jego przekazem i spadek jego skutecznego odbioru. Podmiana reklamy na nową wersję graficzną jest bezpłatna w tym celu wystarczy przesłać nam nową wersję bannera na skrzynkę pocztową Jako Ŝe profil naszych czytelników jest bardzo silne określony (jesteśmy portalem stricte tematycznym) nie prowadzimy w chwili obecnej pozycjonowania (reklamy behawioralnej), aczkolwiek mamy moŝliwość dzięki prowadzonemu projektowi Internetowej Społeczności Sportowej - precyzyjnego określenia zainteresowań czytelników z dokładnością do dyscypliny sportowej, czy tematów medycznych, treningu, odŝywiania itd. W razie potrzeby polecamy usługi profesjonalnego grafika odpowiedzialnego między innymi za wizualizację wszystkich elementów serwisu a takŝe na pewno znanego Państwu Biegu KatorŜnika. Kontakt do Pana Bartosza Posackiego: tel ,

4 MATERIAŁY PUBLIC RELATION - NEWSY, ARTYKUŁY Bardzo skutecznym środkiem przekazu są materiały tekstowe takie jak artykuły i newsy sponsorowane. Internauci bardzo często wolą czytać niŝ oglądać, zwłaszcza gdy poszukują konkretnych, określonych informacji z interesującego ich zakresu tematycznego. Wykupując pakiet bannerowy warto pamiętać o uzupełnieniu kampanii o tego typu publikacje - moŝliwość zamieszczania w serwisie MARATONYPOLSKIE.PL materiałów w formie wyróŝnionych recenzji sprzętu, ofert, promocji czy komunikatów prasowych jest wysoce efektywna. Tzw. wyróŝnione newsy róŝnią się od zwykłych tym, Ŝe ich skróty prezentowane są w dziale AKTUALNOŚCI wraz ze zdjęciem i krótkim opisem, co bardzo podnosi ich czytelność. Jeden wyróŝniony news czyta 3-5 krotnie więcej osób niŝ zwykły news. KaŜdy news zawiera zdjęcie ilustrujące. MoŜe to być logotyp marki, element graficzny związany z kampanią reklamową czy fotografia artykułu / przedmiotu oferty. Newsy uzupełniane są dowolnymi linkami: do pełnej oferty, do materiałów źródłowych, stron internetowych firmy, innych artykułów prasowych, recenzji, wątku sponsorowanego na forum dyskusyjnym itd. Podobną rolę pełnią ARTYKUŁY. Mogą to być szersze oferty, ich przeglądy, analizy, opracowania naukowe czy testy, materiały komentarzowe itd. Taka publikacja ilustrowana jest maksymalnie 5 fotografiami, i posiada większą objętość tekstu. Artykuły mają dłuŝszy czas emisji na stronie AKTUALNOŚCI, ale aby zostać zamieszczone muszą posiadać odpowiednią publicystyczną zawartość. Aby zamieścić materiały PR naleŝy po ich wykupieniu - z odpowiednim wyprzedzeniem przekazać je na skrzynkę redakcji. Czas oczekiwania na ich publikację to maksymalnie 48 godzin. Przykładowy NEWS: Przykładowy ART.:

5 RECENZJE SPRZĘTU SPORTOWEGO Do dyspozycji producentów sprzętu, dystrybutorów oraz handlowców oddajemy dział SPRZĘT. Zamieszczane są w nim recenzje produktów związanych z ogólnie rozumianym sportem i aktywnym wypoczynkiem. KaŜdy produkt moŝe być opisany parametrami technicznymi oraz recenzją. Dodatkowo aktywna jest moŝliwość komentowania produktu przez wszystkich czytelników, jak i moŝliwość podpięcia pod produkt dedykowanego wątku dyskusyjnego. Uzupełnieniem recenzji są dwa zdjęcia ilustracyjne oraz cena, adres www i marka producenta. Produkty są skategoryzowane: elektronika sportowa, obuwie, odŝywki, ubrania, sprzęt treningowy, inne. Istnieje takŝe moŝliwość wyświetlania recenzowanych produktów według marki oraz recenzenta. Produkty mogą być dodatkowo oznakowane tzw. poleceniem recenzji (recenzje sponsorowane), co wiąŝe się z emisją ich zdjęcia w innych działach tematycznych serwisu. Serwis MARATONYPOLSKIE dysponuje zespołem testerów, którzy mogą dodatkowo zrecenzować Państwa produkty i opisać je obiektywnie na naszych łamach. Zachęcamy do tej formy współpracy. Poszukujemy firmy, która stanie się wiodącym partnerem / patronem działu SPRZĘT. Szczegółowych informacji udziale redakcja. Współpraca tego poziomu nawiązana moŝe być na okres nie krótszy niŝ roku. Zapraszamy do zapoznania się z działem SPRZĘT: oraz z wybranymi, ciekawymi recenzjami:

6 FORUM DYSKUSYJNE Serwis MARATONYPOLSKIE.PL posiada rozbudowane, autorskie forum dyskusyjne. Korzystanie z niego daje moŝliwość bezpośredniego kontaktu z czytelnikami i potencjalnymi klientami. Forum jest monitorowane, wszystkie wypowiedzi są kategoryzowane i klasyfikowane. Osoby zamieszczające komentarze nie są anonimowe, co w znacznym stopniu studzi emocje i pomaga wywaŝyć treść wypowiedzi. Wypracowana formuła zaowocowała kilkoma tysiącami zarejestrowanych osób, a poziom dyskusji jest znacząco wyŝszy niŝ na innych forach internetowych. Dedykowany, sponsorowany wątek dyskusyjny otrzymujecie Państwo wraz z dowolnym pakietem reklamowym. Istotne jest (dla skuteczności tej formy reklamy) częste monitorowanie wątku przez sponsora oraz samodzielne publikowanie informacji i odpowiadanie na pytania czytelników. W tym celu Państwa firma powinna załoŝyć własną wizytówkę umoŝliwiającą logowanie się do serwisu. Wizytówkę moŝna opatrzyć logiem firmy oraz tzw. nickiem zgodnym z jej nazwą. Dzięki temu czytelnicy zyskują pewność, Ŝe rozmawiają bezpośrednio z przedstawicielem firmy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest systematyka zamieszczanych informacji, dzięki czemu wątek jest Ŝywy i skupia na sobie codzienną uwagę. Materiały dotyczące oferty / produktów naleŝy porcjować i publikować w niewielkich odstępach czasu co skutkuje powstaniem dodatkowego szumu medialnego wokół reklamowanej marki. Mogą to być materiały dotyczące aktualnej lub przyszłej oferty, przygotowywanych dodatkowych atrakcji, projektu graficznego produktu, gadŝetów, elementów związanych z akcją, promocją itd. Warto do wypowiedzi dołączać zdjęcia ilustrujące poruszony temat. Bardzo poszukiwanymi na forum tematami są wszelkie sprawy związane z doradztwem przy doborze sprzętu, treningu, leczenia kontuzji. Warto więc skupić się takŝe na tych elementach rozmów. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę formę kontaktu z czytelnikami naleŝy unikać kilkudniowych nieobecności na forum, gdyŝ brak odpowiednio szybkich odpowiedzi na pytania jest źle odbierany przez czytelników jako forma ich lekcewaŝenia. Dlatego jeśli juŝ angaŝujemy się w forum dyskusyjne bądźmy w tym konsekwentni! Jako przykład doskonałego wykorzystana w reklamie forum proponuję zapoznać się z wątkami:

7 KONKURSY Kolejnym elementem kontaktu z czytelnikami i promowania marki oraz produktów proponowanym przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest moŝliwość przeprowadzania konkursów. KaŜdy konkurs składa się z pięciu pytań. Do kaŝdego pytania dołączone są po trzy odpowiedzi. Wymagane jest, by tylko jedna z odpowiedzi była jednoznacznie prawidłowa. Pytania mogą być związane ze sponsorem konkursu mogą dotyczyć wizerunku firmy / marki, wiedzy o produktach, o prowadzonych akcjach itd. NaleŜy w sposób przemyślany zbalansować poziom trudności pytań tak, by większość czytelników była w stanie znaleźć na nie odpowiedź w Internecie. Jeśli posiadacie Państwo własną stronę internetową warto, by odpowiedzi na pytania znalazły się na niej w opisie konkursu moŝna zamieścić stosowną podpowiedź, co skutecznie zwiększy liczbę odwiedzin strony. Organizator zlecający przeprowadzenie konkursu odpowiada za ufundowanie nagród, których minimalna wartość wynosi 500 pln netto. Sugerujemy, by nagrody były minimum trzy. Czym większa liczba nagród nawet niŝszej wartości, tym większa liczba czytelników kalkulujących szanse wylosowania nagród. Organizator zlecający przeprowadzenie konkursu odpowiada za skuteczne przesłanie nagród do zwycięzców. Przeprowadzenie konkursu od strony technicznej spoczywa na redakcji, wraz z losowaniem zwycięzców, które odbywa się wśród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzą bezbłędnie na komplet pytań. Regulamin losowania: Informacja o konkursie emitowana jest przez cały okres jego trwania (2 tygodnie). W konkursach bierze udział po kilkuset czytelników, przy czym liczba ta zaleŝna jest od ich subiektywnej oceny atrakcyjności nagród.

8 NUMERY SPECJALNE Poza reklamą długoterminową w formie bannerów oraz cyklicznie pojawiających się materiałów PR proponujemy Państwu takŝe formy intensywnej kampanii krótkoterminowej - produktów, eventów, promocji. Kampanie krótkoterminowe polegają na wydaniu tzw. Numeru Specjalnego, który jest emitowany przez kilka dni. Numer specjalny składa się z trzech wyróŝnionych newsów zblokowanych poziomo pod listą ikonek działów i widocznych w większości działów. Dzienna liczba emisji skrótów kaŝdego z tych newsów przekracza 40 tysięcy. Podmiot zlecający Numer Specjalny zobowiązany jest dostarczyć materiał do trzech newsów plus fotografie ilustrujące. KaŜdy z newsów musi spełniać standardowe wymogi stawiane przed tradycyjnym newsem. Numer Specjalny moŝe być emitowany od 2 do 7 dni, moŝe być takŝe wsparty innymi elementami reklamowymi. Przykłady ilustrujące realizację Numeru Specjalnego:

9 ULOTKI Większość firm w kampaniach reklamowych wykorzystuje ulotki. Ulotki z samej definicji elementu promocji - produkowane są w celu ich dystrybucji wśród potencjalnych odbiorców produktu. Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek to jednak nie wszystko. WaŜne jest ich skuteczne umieszczenie w miejscach, w których mogą wejść z nimi w kontakt konsumenci. Z racji naszej obecności na większości duŝych imprez biegowych w kraju proponujemy Państwu profesjonalne zajęcie się ekspozycją Waszych ulotek na naszym stoisku. Ulotki znajdą się na specjalnych stojakach reklamowych, w widocznym miejscu w Biurze Zawodów, w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla naszych reklamodawców. Gwarantujemy, Ŝe Państwa materiały dotrą na duŝe imprezy, i zostaną odpowiednio wyeksponowane. W celu skorzystania z tej formy współpracy naleŝy wykupić pakiet reklamowy ULOTKA (zgodnie z cennikiem) i przesłać na uzgodniony z redakcją adres dowolną liczbę materiałów. Pamiętajmy sama ulotka, nawet ciekawie wykonana, nie jest nic warta, gdy zapomnimy o jej odpowiedniej dystrybucji!

10 PROJEKT ISS INTERNETOWA SPOŁECZNOŚĆ SPORTOWA Największym projektem wewnętrznym prowadzonym przez serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest Projekt ISS budowa Internetowej Społeczności Sportowej. Przedsięwzięcie ma charakter integracyjny i społecznościowy. Uczestnicy projektu po załoŝeniu prywatnego konta w serwisie zyskują moŝliwość (lista funkcji jest wciąŝ rozbudowywana): tworzenia własnej sportowej wizytówki, tworzenia własnej galerii zdjęć, tworzenia własnej grupy przyjaciół, prowadzenia wewnętrznej korespondencji z innymi czytelnikami, prowadzenia pamiętnika, prowadzenia dziennika treningowego, prowadzenia kroniki własnych startów, samodzielnego uzupełniania kalendarza imprez sportowych, samodzielnego zamieszczania recenzji sprzętu sportowego, oceniania zawodów w rankingu, wypowiadania się na forum dyskusyjnym, udziału w konkursach, prowadzenia kroniki wydatków. Projekt ISS doprowadził w ciągu niecałego roku do przekształcenia naszego serwisu z portalu internetowego w aplikację 3 generacji zasilaną przez czytelników. W chwili obecnej (styczeń 2008) do programu przystąpiło ponad 2600 osób, w tym blisko tysiąc z w pełni wypełnionymi wizytówkami sportowymi. Lista dostępna jest w dziale ISS: Poszukujemy firm, które staną się wiodącymi partnerami Projektu ISS. Szczegółowych informacji udziale redakcja. Nawiązanie współpracy otwiera bardzo duŝe moŝliwości generowania nowych form reklamy i przekazu: od spotkań integracyjnych, poprzez foldery reklamowe, reklamę wewnątrz projektu, ingerencję graficzną w wewnętrzną pocztę itd.

11 MARATONYPOLSKIE.PL TEAM W listopadzie 2007 roku bazując na duŝym przywiązaniu czytelników do marki MARATONYPOLSKIE.PL utworzyliśmy druŝynę biegową MaratonyPolskie.PL TEAM. W ciągu 2 pierwszych miesięcy przystąpiło do niej 60 zawodników z całego kraju. Członkostwo jest dobrowolne i ma charakter rekreacyjny. Wszyscy zawodnicy aktywnie uprawiają sport. Docelowo grupa ma osiągnąć liczebność na poziomie 100 osób i realizować róŝnego rodzaju nietypowe zlecenia i pomysły podczas największych imprez biegowych w kraju. Przykładowo będzie moŝliwość wynajmowania jej członków do firmowych eventów pokonywania maratonów w przebraniach reklamowych itd. Szczegółowe informacje o MaratonyPolskie.PL TEAM oraz skład członków zespołu: NawiąŜemy współpracę z firmami, które wesprą rozwój TEAM-u w charakterze sponsorów, mecenasów, oraz podejmą się współfinansowania zakupów sprzętu w zamian za reklamę na strojach oraz w dziale TEAM.

12 ELITA Z początkiem lutego uruchamiamy nowy dział tematyczny ELITA. Dział ten w całości poświęcony zostanie krajowym zawodnikom z tzw. najwyŝszej półki. Zaczynamy od publicystyki cyklu wywiadów z czołowymi biegaczami przygotowującymi się do walki o olimpijskie nominacje podczas Mistrzostw Polski w Dębnie (13 kwietnia 2008) Dział ELITA z zamysłu na spełniać dwie funkcje umoŝliwić zawodnikom zaliczanym do czołówki promocję swoich sylwetek, oraz przybliŝyć ich osoby amatorom, dla których często zdają się nieosiągalnymi wzorcami. KaŜdy z członków ELITY będzie posiadał w serwisie własną wizytówkę. Dla serwisu będzie to wartość niezwykle prestiŝowa, podnosząca jego wizerunek. Poszukujemy firm, które zainteresowane będą finansowaniem relacji i wywiadów przeprowadzanych przez naszych korespondentów z przygotowań i startów członków ELITY. W zamian gwarantujemy tytuł oficjalnego sponsora wywiadu, relacji itd.

13 KLUB 100 MARATONÓW Na całym świecie biegowa pasja kaŝe amatorom biegania pokonywać setki, tysiące kilometrów. Powstały takŝe tzw. Kluby 100 Maratonów elitarne, nieformalne zrzeszenia biegaczy, którzy mogą się wylegitymować pokonaniem ponad 100 maratonów. Ich członkowie cieszą się w środowiskach niezwykłą estymą i szacunkiem wszak by zostać członkiem takiego klubu naleŝy poświęcić swojej pasji wiele lat Ŝycia. W Polsce do tej pory nie było Klubu 100 Maratonów, mimo Ŝe wśród naszych rodaków jest kilkudziesięciu biegaczy, znanych takŝe na arenie międzynarodowej, spełniających wszystkie wymogi stawiane przed potencjalnymi członkami. Postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce, i współpracując z Panem Jerzym Bednarzem (legitymującym się w kraju największą liczbą przebiegniętych maratonów ponad 300) stworzyć i poprowadzić Klub-100 NawiąŜemy współpracę z firmami, które zainteresowane będą zaistnieniem w formie mecenasa w tym niezwykle elitarnym gronie. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w naszej redakcji.

14 PATRONATY TEMATYCZNE Poza formami reklamowymi moŝemy zaproponować Państwu objęcie Patronatami poszczególnych działów tematycznych serwisu. Informacja o Patronie Tematycznym będzie emitowana w serwisie w kaŝdym miejscu, w którym publikowane materiały będą związane zawartością z podpisana umową. Logotyp oraz adres www Patrona Tematycznego będzie automatycznie przypisywany przez redakcje do wszystkich materiałów. Kilka z moŝliwych patronatów tematycznych: Sprzęt sportowy, Elita, Medycyna, Trening, Klub 100 Maratonów, Dział newsów zagranicznych, Dział newsów krajowych, Kalendarz Zawodów Sportowych, BLOG-i, Forum Dyskusyjne, ISS Lista jest niepełna. Ostateczna umowa zawarta na okres nie krótszy niŝ roku moŝe być dowolną kompilacją wszystkich zakresów.

15 SERWISY FOTOGRAFICZNE Bardzo poszukiwanym przez uczestników zawodów elementem są galerie zdjęć. Fotografie są doskonałą, trwałą pamiątką, i cieszą się popularnością niemal tak duŝą jak medale. ChociaŜ cyfrowe aparaty fotograficzne są bardzo popularne, to zwykle uczestnicy zawodów nie mają moŝliwości samodzielnego wykonania zdjęć ze startu, trasy czy mety. Nie kaŝdy zabiera ze sobą własnych kibiców! W roku 2007 w serwisie MARATONYPOLSKIE.PL opublikowaliśmy ponad zdjęć. Łącznie przez ten okres czasu biegacze pobrali z naszego serwera blisko 10 milionów fotografii!!! Przykładową galerię zdjęć znajdziecie Państwo pod adresem: Lista galerii zdjęć: Poszukujemy partnerów, którzy gotowi są sfinansować zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego oraz wyjazdy naszych fotoreporterów na największe zawody. W zamian oferujemy zamieszczenie logotypu partnera na zdjęciach publikowanych w serwisie wraz z informacją o patronacie.

16 CERTYFIKATY ZŁOTY BIEG ORAZ FILIPIDES Serwis MARATONYPOLSKIE.PL jest jedynym w kraju medium prowadzącym rankingi najlepszych imprez biegowych. Od 7 lat przyznajemy cieszące się wysoką renomą w środowisku certyfikaty ZŁOTY BIEG oraz FILIPIDES. Informacje o przyznaniu tych prestiŝowych nagród trafiają na łamy prasy lokalnej, na strony www wyróŝnionych organizatorów, na plakaty i regulaminy zawodów. Wręczanie certyfikatów ma uroczysty charakter i odbywa się pod koniec kaŝdego roku podczas dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów. W roku 2007 sponsorem certyfikatów była firma ChampionChip Polska. Lista przyznanych certyfikatów za rok 2007 oraz szczegółowe informacje: Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Biegów: NawiąŜemy współpracę z firmami zainteresowanymi współuczestnictwem w charakterze partnerów medialnych i sponsorów wyborów 2008 oraz Uroczystej Gali certyfikatów ZŁOTY BIEG 2008.

17 BIEG KATORśNIKA Poza działalnością w obszarze medialnym jesteśmy takŝe organizatorami jednego z najbardziej nietypowych biegów w Europie Biegu KatorŜnika. Bieg KatorŜnika to wizerunkowa, 2 dniowa impreza familijno-sportowa, w której skład wchodzą imprezy rekreacyjne oraz sportowe. Głównym punktem programu jest bieg terenowy rozgrywany na dystansie 7 km przez rowy melioracyjne, bagna, jezioro Cała impreza współorganizowana jest wraz z 1 Pułkiem Specjalnym Komandosów oraz Wojskowym Klubem Biegacza META Lubliniec. W roku 2008 zawody zgromadzą na starcie 1000 zawodników i rozegrane zostaną w dniach sierpnia. W ramach Biegu KatorŜnika rozgrywany jest Galernik TEAM specjalny bieg eliminacyjny przeznaczony wyłącznie dla 4-osobowych teamów reprezentujących media, firmy z branŝy nowoczesnych technologii, obronności, finansów. Dla druŝyn przygotowaliśmy specjalny program nadający ich udziałowi wymiar integracyjny: Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo pod adresem

18 SERWIS SPORTYPOLSKIE.PL WciąŜ rozszerzając działalność, korzystając z doświadczeń nabytych przy budowie portalu MaratonyPolskie.PL pragniemy w roku 2008 otworzyć nowy serwis ogólnosportowy SportyPolskie.PL Nowa marka SportyPolskie.PL będzie wykorzystywać rozwiązania sprawdzone w naszej dotychczasowej medialnej działalności. Opierając się o środowisko czytelników pragniemy zbudować portal sportowy inny niŝ funkcjonujące obecnie na krajowym rynku. Szczegółowych informacji udziela redakcja.

19 RAPORT EMISJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Jako jedyny biegowy serwis internetowy oferujemy Państwu na zakończenie kampanii reklamowej pełen raport emisji Państwa materiałów reklamowych. Raport zawiera liczbę wyemitowanych bannerów w podziale na typy oraz okresy czasu, liczbę pobranych przez czytelników wyników, zdjęć, regulaminów, dane o liczbie przeczytanych i wyemitowanych newsów, artykułów oraz szczegółowe informacje na temat popularności wątku dyskusyjnego. Raport dostarczany jest w formacie PDF w okresie do 2 tygodni po zawodach, tak, aby obejmował statystyki pobrania wyników i zdjęć. W chwili rozpoczęcia kampanii reklamowej otrzymacie Państwo specjalny link, który pozwoli Wam na bieŝąco śledzić emisję wszystkich materiałów. Raport jest doskonałym narzędziem rozliczenia i dokumentacji zawodów. MoŜna posłuŝyć się nim zarówno w rozmowach ze sponsorami, jak i współorganizatorami. Jest teŝ dowodem na to, Ŝe reklama na naszych łamach jest skuteczna i posiada bardzo duŝy zasięg. Przykładowy raport znajdziecie Państwo pod linkiem:

PRZEWODNIK REKLAMOWY. dla organizatorów imprez biegowych

PRZEWODNIK REKLAMOWY. dla organizatorów imprez biegowych PRZEWODNIK REKLAMOWY dla organizatorów imprez biegowych Szanowni Państwo DąŜąc do pełnej satysfakcji naszych klientów przygotowaliśmy jako uzupełnienie oferty reklamowej na sezon 2008 krótki przewodnik

Bardziej szczegółowo

Oferta dla organizatorów. Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik i warunki emisji

Oferta dla organizatorów. Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik i warunki emisji Oferta dla organizatorów Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik i warunki emisji 1. PAKIETY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. PATRONAT MEDIALNY 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Oferta dla organizatorów. Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik i warunki emisji

Oferta dla organizatorów. Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik i warunki emisji Oferta dla organizatorów Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik i warunki emisji 1. PAKIETY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. PATRONAT MEDIALNY 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Oferta dla organizatorów imprez

Oferta dla organizatorów imprez Oferta dla organizatorów imprez Reklama w portalu ImprezySportowe.pl Formy reklamowe, cennik i warunki emisji 1. PAKIETY REKLAMOWE 2. INNE FORMY REKLAMOWE 3. PATRONAT MEDIALNY 4. SZCZEGÓŁTY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAWY JEDYNY W POLSCE SERWIS POŚWIĘCONY BRANŻY KAWOWO-KAWIARNIANEJ

RYNEK KAWY JEDYNY W POLSCE SERWIS POŚWIĘCONY BRANŻY KAWOWO-KAWIARNIANEJ RYNEK KAWY JEDYNY W POLSCE SERWIS POŚWIĘCONY BRANŻY KAWOWO-KAWIARNIANEJ RYNEK KAWY Profil serwisu Rynek Kawy (www.rynekkawy.com.pl) to jedyny w naszym kraju specjalistyczny serwis, poświęcony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

MULTI-FORUM DYSKUSYJNE

MULTI-FORUM DYSKUSYJNE MULTI-FORUM DYSKUSYJNE 1. MULTI-FORUM co to takiego? 2. Zakładanie MULTI-FORUM 3. Nawigacja po MULTI-FORUM 4. Wątki otwarte i wątki zamknięte 5. Administracja nadawanie i usuwanie uprawnień 6. Administracja

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu

Oferta reklamowa portalu Oferta reklamowa portalu Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić ofertę reklamową portalu tarnowskieinfo.pl uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji Tarnowa i regionu. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014 LoveKraków.pl Kraków, 03.06.2014 KIM JESTEŚMY? KRAKOWIANIE DOŚWIADCZENIE Kochamy Kraków! LoveKraków.pl to najszybciej rozwijający się portal informacyjny w Małopolsce. Codziennie bieżące informacje z życia

Bardziej szczegółowo

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl Prosta droga do informacji Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl O portalu... Gdzie znajdziesz największą grupę polskich drogowców? W portalu drogowym edroga.pl. Ten największy portal branżowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na 4Tuning.pl Obowiązuje od 28.07.2009 r.

Cennik reklam na 4Tuning.pl Obowiązuje od 28.07.2009 r. Cennik reklam na 4Tuning.pl Obowiązuje od 28.07.2009 r. 4Tuning.pl to największy i najaktywniejszy portal tuningowy w kraju! Jesteśmy na wszystkich najważniejszych imprezach tuningowych w Polsce jak i

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - Pakiet Premium Pakiet Premium - banner na stronie głównej www.naszeligi.pl

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Artykuł sponsorowany to forma reklamowa w postaci tekstu, zawierająca grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł jest mocno promowany na stronach serwisu eg, w newsletterze Dziennik

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Sierpień 2014

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Sierpień 2014 na blogu Sierpień 2014 Szanowni Państwo, Bardzo dziękuję za zainteresowanie stroną i współpracą reklamową! Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa interesująca,

Bardziej szczegółowo

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań e-mail: biuro@bissport.pl Redaktor Naczelny Sebastian Krystek tel: 783-426-277 e-mail: sebastiankrystek@wp.pl reklama Biathlon.pl

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Kurier Kolejowy

Dwutygodnik Kurier Kolejowy tak jak lubisz Dwutygodnik Kurier Kolejowy jedyny w Polsce dwutygodnik branży transportu szynowego magazyn opinii, który przedstawia najważniejsze obszary rynku tematyczne wydania specjalne TEMATYKA: Na

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE FORMY REKLAMY GRAFICZNEJ 2. INNE FORMY REKLAMY 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH Mocna strona biegacza

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy Kompleksowa obsługa redakcyjna firmy Szanowni Państwo! Nasza firma chętnie wesprze Państwa działania marketingowe oraz obsługę polityki informacyjnej firmy profesjonalną redakcją językową merytoryczną

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT OFERTA SPONSORSKA Składamy propozycję sponsorowania Spinningowych Mistrzostw Polski branży IT "JESIENNY SZCZUPAK 2006", odbywających się już III raz w ramach cyklu IT FISH. Impreza odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL:

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL: Zdrowy styl życia Szanowni Państwo, Serwis FIT.PL jest największym niezależnym w kraju serwisem internetowym poświęconym tematyce fitnessowej. Istniejemy na Polskim rynku od 2000 roku, a zdobyte w tym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2014

OFERTA REKLAMOWA 2014 OFERTA REKLAMOWA 2014 PortalRtrendy.pl Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.01.20 do 2014.06.30. O PORTALU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL:

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL: Zdrowy styl życia Szanowni Państwo, Serwis FIT.PL jest największym niezależnym w kraju serwisem internetowym poświęconym tematyce fitnessowej. Istniejemy na Polskim rynku od 2000 roku, a zdobyte w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin ASICS Liga Amatorów 2012

Regulamin ASICS Liga Amatorów 2012 Regulamin ASICS Liga Amatorów 2012 ASICS Liga Amatorów jest wspólnym projektem ASICS Polska - wiodącego światowego producenta sprzętu sportowego przeznaczonego do biegania - oraz portalu MaratonyPolskie.PL

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Jest to narzędzie promocji w formie tekstu, zawierające grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł widoczny jest dzięki zajawkom z plikami graficznymi, utrzymującym się na stronie głównej

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania.

Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania. Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania. Spotkają się również ludzie, których jednoczy inna pasja pasja pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Marzec 2014

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Marzec 2014 na blogu Marzec 2014 Szanowni Państwo, Bardzo dziękuję za zainteresowanie stroną i współpracą reklamową! Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa interesująca,

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2015 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2015.01.01 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

kampania marketingowa

kampania marketingowa kampania marketingowa Zastanawiasz się co firmie przyniesie kampania marketingowa zorganizowana przez Grupę Medialną? Dotarcie do osób z branży MLM, która cały czas szkoli się i potrzebuje nieustannej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMY W INTERNETOWEJ PLATFORMIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH

OFERTA REKLAMY W INTERNETOWEJ PLATFORMIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH OFERTA REKLAMY W INTERNETOWEJ PLATFORMIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH Playarena.pl kim jesteśmy? Playarena.pl to serwis skupiający aktywnych sportowców fanów piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej.

Bardziej szczegółowo

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl PROMUJ SIĘ U NAS MĄDRZY RODZICE Kim jesteśmy Mądrzy Rodzice to strona poświęcona wychowaniu dzieci. Funkcjonujemy przede wszystkim jako fanpage na portalu Facebook, ale i jako samodzielna strona internetowa.

Bardziej szczegółowo

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania RAPORT - TAURON Lang Team Race - DOKUMENTACJA dn. 12.04.2015 agenda sprawozdania AGENDA SPRAWOZDANIA Kalendarz imprez / patronaty medialne 3 Kampanie medialne 4 56 Strona internetowa 57 59 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA. Dodatkowe informacje na temat statystyki dostępne są na zamówienie.

STATYSTYKA. Dodatkowe informacje na temat statystyki dostępne są na zamówienie. wersja 1.0/2011 Oferta reklamowa Ważna od 2012 do odwołania Zapraszamy do umieszczenia reklamy w serwisie PoloniaInfo! Nasza oferta zwraca się do firm, które chcą dotrzeć z informacją o swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Cena (PLN) Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony

Bardziej szczegółowo

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl PROMUJ SIĘ U NAS MĄDRZY RODZICE Kim jesteśmy Mądrzy Rodzice to strona poświęcona wychowaniu dzieci. Funkcjonujemy przede wszystkim jako fanpage na portalu Facebook, ale i jako samodzielna strona internetowa.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

OFERTA DLA DEWELOPERÓW OFERTA DLA DEWELOPERÓW KRN.pl to najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku firmy oraz skuteczną reklamę inwestycji. Nasz Portal odniósł swój sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Kursola.pl

Cennik usług Kursola.pl Cennik usług Kursola.pl I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl... 2 II. Dodatkowe usługi reklamowe... 8 III. Win-win (bezpłatna promocja)... 10 1 I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl

Bardziej szczegółowo

Unikalna społeczność

Unikalna społeczność - Prezentacja portalu - PARTNER Innowacyjne funkcje - łączymy w pełni z Facebook i Youtube Rozbudowana wyszukiwarka języków Codzienne aktualizacje: artykuły, testy i porady Bardzo wysokie pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2014 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.05.26 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Luty 2015

Oferta współpracy. na blogu Metafinanse.pl. Luty 2015 na blogu Luty 2015 Szanowni Państwo, Bardzo dziękuję za zainteresowanie stroną i współpracą reklamową! Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą. Mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa interesująca, a

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic w Rajdzie Nordic Walking na dystansie 5 km objęła Elżbieta Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego 06.08.2013 Mysłowice Fundacja Sport i Sztuka

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisu internetowego krynica.pl

Oferta reklamowa serwisu internetowego krynica.pl Oferta reklamowa serwisu internetowego krynica.pl Strona główna 1. Baner główny największa forma reklamowa na stronie, polecana do poważnych kampanii reklamowych. 2. Billboard / doublebillboard bardzo

Bardziej szczegółowo

W dniu 3 lipca 2011 roku odbędzie się kolejna, XXI edycja Międzynarodowego Biegu po Plaży Jarosławiec 2011. Ubiegłoroczny, jubileuszowy XX

W dniu 3 lipca 2011 roku odbędzie się kolejna, XXI edycja Międzynarodowego Biegu po Plaży Jarosławiec 2011. Ubiegłoroczny, jubileuszowy XX W dniu 3 lipca 2011 roku odbędzie się kolejna, XXI edycja Międzynarodowego Biegu po Plaży Jarosławiec 2011. Ubiegłoroczny, jubileuszowy XX Międzynarodowy Bieg po Plaży Jarosławiec 2010 przyniósł kolejny

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Cały Kraków w jednym miejscu. tel

OFERTA REKLAMOWA. Cały Kraków w jednym miejscu.  tel Cały Kraków w jednym miejscu OFERTA REKLAMOWA www.krknews.pl reklama@krknews.pl tel.+48 606-376-149 reklama@krknews.pl OFERTA REKLAMOWA STYCZEŃ 2017 1 "Razem tworzymy Kraków" Kim jesteśmy KRKnews.pl to

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Portalu

Kilka słów o Portalu Oferta współpracy RECENZJE INSTRUKCJE RANKINGI PORADY Kilka słów o Portalu Zasięg (UU): 320k Emisja (PV): 700k YouTube: 38.5k Facebook: 4.5k dane: Google Analytics październik 2014 Serwis VideoTesty.pljest

Bardziej szczegółowo

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości.

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości. O Fundacji Jakie są cele Fundacji? Fundacja, między innymi poprzez organizowanie Biegu Wawerczyka, będzie wspierała wychowanie dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Nasi podopieczni to dzieci

Bardziej szczegółowo

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Ziemia Międzyrzecka Portal Społecznościowy OFERTA info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Pragniemy Państwu przedstawić wstępną ofertę i możliwości zamieszczania materiałów reklamowych na stronach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców 16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl) oraz Organizację

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Możliwości reklamowe portalu

Możliwości reklamowe portalu Możliwości reklamowe portalu wszczecinie.pl w liczbach: Ponad 5 letni portal lokalny Ponad 83 tys. odwiedzin miesięcznie (wg Google Analytics) Prawie 14 tys. zarejestrowanych profili Zespół blisko 20 młodych,

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Kurier Kolejowy

Tygodnik Kurier Kolejowy Tygodnik Kurier Kolejowy Jedyny w Polsce tygodnik poświęcony wyłącznie branży kolejowej. Piszemy o wszystkim, co najważniejsze w tym kluczowym sektorze gospodarki - inwestycjach, technologiach, firmach

Bardziej szczegółowo

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS. www.facebook.com/madrzyrodzice www.madrzy- rodzice.pl PROMUJ SIĘ U NAS MĄDRZY RODZICE Kim jesteśmy Mądrzy Rodzice to strona poświęcona wychowaniu dzieci. Funkcjonujemy zarówno jako fanpage na portalu Facebook, jak i jako samodzielna strona internetowa. Do

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R. Polski Związek Jeździecki Polish Equestrian Federation 01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 29 Tel (48 22) 639 32 40; Fax (48 22) 833 61 58; Internet www.pzj.pl; e-mail pzj@pzj.pl PAKIET SPONSORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto reklamować się na Bridelle?

Dlaczego warto reklamować się na Bridelle? Dlaczego warto reklamować się na Bridelle? Dziennie odwiedza nas ponad 20 000 uŝytkowników! Nasz serwis ma ponad 1 300 000 odsłon miesięcznie! Do tej pory odwiedziło nas ponad 5 000 000 uŝytkowników! Bridelle

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14-15 maja 2015. Ogólnopolski Turniej Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej re-challenge.pl, info@re-challenge.pl

Warszawa, 14-15 maja 2015. Ogólnopolski Turniej Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej re-challenge.pl, info@re-challenge.pl Ogólnopolski Turniej Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej re-challenge.pl, info@re-challenge.pl Wersja oferty: 29/01-2015 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS www.madrzy- rodzice.pl LN Media spółka z o.o. ul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa KRS: 0000492426 telefon: 22 255 35 68 fax: 22 412 70 03 mobile: 504 666 276 MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS trochę o nas i

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem

RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem RUN TORUŃ Zwiedzaj ze Zdrowiem! pobiegnijmy razem KIM JESTEŚMY? Nasza organizacja została założona w 2011 roku. Stanowimy grupę zapaleńców chcących propagować ideę zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana.

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana. Szanowni Państwo, Serwis internetowy www.jednostki-wojskowe.pl powstał w roku 2008 i jest miejscem skupiającym informacje o współczesnym Wojsku Polskim, o historii Wojska Polskiego i wielu innych aspektach

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy portalu Polonia.dk Postboks 1232 DK-2300 København S Tel.+45 21498307 http://www.polonia.dk e-mail: polonia@polonia.dk Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy serwisu Polonia.dk

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT

MEDIAKIT MEDIAKIT WWW.CZASNAWNETRZE.PL CzasNaWnetrze.pl to serwis skierowany do wszystkich miłośników pięknych wnętrz. Wśród naszych czytelników są architekci, projektanci, ale także pasjonaci. Serwis stanowi prawdziwą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo