R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2012-30.09.2012"

Transkrypt

1 R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres Data raportu: 14 listopada 2012 r.

2 R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. DANE SPÓŁKI Firma: Art & Business Magazine S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Taśmowa 7, Warszawa Tel.: Internet: KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu Bartłomiej Czernecki Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Paweł Makowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katarzyna Makowska - Członek Rady Nadzorczej Norbert Pyffel - Członek Rady Nadzorczej Monika Marcinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Sebastian Jankowski - Członek Rady Nadzorczej AKCJONARIAT Nazwa akcjonariusza Dom Aukcyjny Abbey House S.A. Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach A ,00% 60,00% Costansia Services Ltd. A ,02% 9,02% Pozostali A ,98% 30,98% Razem A ,00% 100,00% ZARYS HISTORII EMITENTA Magazyn Art & Business, wydawany przez Emitenta, ukazuje od 1989 roku, co czyni z niego najstarszy periodyk o sztuce na polskim rynku wydawniczym. Historycznie wydawcą magazyny były następujące podmioty: - Wydawnictwo Dialog ( ); - Instytut Promocji Kultury ( ); - Dom Aukcyjny Rempex Sp. z o.o. ( ). - Art & Business Sp. z o.o. (dalej Spółka) wydzielona z Domu Aukcyjnego Rempex Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności wydawniczej magazynu. W dniu 22 grudnia 2010 r. 60% udziałów w Spółce Art & Business Sp. z o.o. zostało zakupionych przez Dom Aukcyjny Abbey House S.A., który zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacji Spółki w grudniu 2011 roku, wraz z pozostałymi udziałowcami zawiązał Spółkę Art & Business Magazine S.A. (dalej Emitent) mającą przejąć majątek Art & Business Sp. z o.o, co faktycznie nastąpiło w dniu 22 czerwca 2012 r. W dniu 26 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art & Business Magazine S.A. podjęło Uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki do 2

3 Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, co miało miejsce 2 października 2012 r. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDZARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Od czwartego kwartału 2010 roku, tj. od przejęcia 60% udziałów w Art & Business Sp. z o.o. przez Dom Aukcyjny Abbey House, Spółka rozpoczęła bardzo intensywne prace nad zmianami koncentrującymi się na dwóch płaszczyznach: a. rozwój dotychczasowego produktu (miesięcznika w wersji papierowej) b. budowy swojej obecności w Internecie. ROZWÓJ WERSJI PAPIEROWEJ MIESIĘCZNIKA Rok 2011 był okresem, który Spółka poświęciła na doskonalenie szaty graficznej oraz poziomu merytorycznego miesięcznika, jak również wzmożoną kampanię reklamową mającą na celu wzrost rozpoznawalności marki, wzrost sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej oraz w ofercie B2B, co wiązało się z ponoszeniem wysokich kosztów, finansowanych przez większościowego udziałowca w formie pożyczek, które zostały rozliczone na koniec roku sprawozdawczego. W tym czasie powstał nowy zespół redakcyjny składający się z najwyższej klasy specjalistów. Do grona współpracujących autorów pozyskano najwybitniejszych ekspertów z dziedzin takich jak architektura wnętrz, zarządzanie bogactwem czy prawo. BUDOWA OBECNOŚCI W INTERNECIE Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest właścicielem trzech portali internetowych, które również zostały założone w 2011 roku. Spółka uruchomiła swoją stronę na portalu Facebook, która na dzień sporządzenia raportu może pochwalić się liczbą blisko fanów. Liczba ta stale wzrasta w tempie około 150 fanów tygodniowo. Spółka wprowadziła również szerokie działania związane z udostępnianiem treści w sieci. Najciekawsze artykuły publikowane są na portalu onet.pl, Spółka w omawianym okresie również rozwijała dostęp do elektronicznego wydania miesięcznika. Wszystkie wyżej wymienione okoliczności spowodowały znaczną liczbę jednorazowych kosztów, co wpłynęło na poziom osiągniętej przez Art & Business Sp. z o.o. straty w 2011 roku, która na koniec trzeciego kwartału 2011 roku wynosiła ,93. Wynik uzyskany w analogicznym okresie 2012 roku przez Emitenta jest o ,44 złotych lepszy (strata netto w wysokości ,56) co oznacza poprawę wyniku o blisko 45%. Przez 3 pierwsze kwartały 2011 roku Spółka wygenerowała ,14 złotych przychodu netto. W porównywalnym okresie 2012 r. Emitent osiągnął wynik o 259% wyższy ( ,43 złotych) INFOMRACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ W omawianym okresie spółka wydała następujące numery magazynu Art&Business: - 7/ (podwójny numer wakacyjny) - 9/2012 (numer wrześniowy) - 10/2012 (numer październikowy) Dla potrzeb niniejszego raportu najistotniejsza aktywność została podzielona na: - zawartość merytoryczną - nawiązaną współpracę promocyjno-reklamową 3

4 Numer 7/8 2012, ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: - do grona felietonistów Art & Business dołącza Wojciech Fibak; - rozpoczęto konkurs Firma Przyjazna Sztuce : wśród zgłoszeń: BMW Group Polska, BPSC, Platform Channel, PKP Intercity, XXLStock, Fashion Project, Instal Projekt, Mazurkas Conference Centre & Hotel; WSPÓŁPRACA PROMOCYJNO-REKLAMOWA: - początek komunikacji marki SAMSUNG oraz dalszy ciąg komunikacji marki SONY XPERIA na łamach magazynu; - kolejna komunikacja w ramach całorocznej współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie; która będzie kontynuowana w 2013 r. Numer 9/2012 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: - publikacja tekstu Andrzeja Stasiuka - jednego z najpoczytniejszych pisarzy polskich; - rozmowa z dyrektorkami artystycznymi VIENNAFAIR wiodących targów sztuki współczesnej w Europie Środkowo-Wschodniej; - rozmowa z Pathem Methenym - światowej sławy jazzmanem; - kulminacja projektu Artoholic Kafe (ponad 4000 uczestników, którzy oddali swój głos w plebiscycie); - Art & Business patronem medialnym w International Art Industry Forum oraz Viennafair w Wiedniu; - publikacja angielskojęzycznej wersji Art & Business ; WSPÓŁPRACA PROMOCYJNO-REKLAMOWA: - komunikacja w ramach stałej współpracy z teatrem Syrena; - początek komunikacji spółki PKP Intercity Poczuj pociąg do kultury ; - współpraca z ekskluzywnym biurem podróży EasyTimes oraz siecią hoteli One&Only; NUMER 10/2012 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: - cieszące się dużą popularnością rozmowy z Grzegorzem Hajdarowiczem, Lejbem Fogelmanem, Zofią Gołubiew Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie; WSPÓŁPRACA PROMOCYJNO-REKLAMOWA: - komunikacja w ramach współpracy patronackiej BMW Jazz Club; - patronat medialny nad wystawą w Muzeum Pałac w Wilanowie Kolekcja wilanowska. Kontynuacja ; - komunikacja w ramach patronatu nad Warszawskimi Targami Sztuki; - współpraca patronacka z Gdańską Galerią Miejską ; Ze względu na profil magazynu Art & Business oraz docelową grupę czytelników głównymi reklamodawcami korzystającymi z usług Emitenta są podmioty działające w segmencie premium, w którym producenci tzw. marek luksusowych przeznaczają na promocję (w większości kampanie wizerunkowe, które budują długoterminowy związek z klientem) do 40 proc. swojego budżetu reklamowego. W ciągu ostatniego roku do reklamodawców magazynu Art & Business Emitent należą następujące marki: - Moda: Trussardi, Davidoff Eyewear, Joop, Solano, Ulysse Nardin, Calvin Klein, Emanuel Berg, Satisfashion, L Ecole, Lacoste, Frey Wille; - Finanse: ING Bank Śląski, PZU S.A, Noble Bank S.A., BZ WBK, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Kancelaria Finansowa Pyffel&Partners Sp. z o.o., Noble Concierge, Hyposwiss Private, Idea TFI, Mastercard,BNP Paribas S.A.; - Nieruchomości: Dom Development S.A., Sotheby s, Burger, Echo Investment, Orco Property Group, Water Lane Architects; - Edukacja: Koźmiński University; - Media: Think Tank, Bankier.pl, rp.pl, Mediarun, Platine.pl, FilmBox, Best Film, onet.pl, Chilli Zet; - Dom/Biuro: Sony, Almi Décor, Casadei, Villeroy&Boch, Zień Home; - Motoryzacja: Audi, BMW, Lexus, Bentley, Jaguar, Volkswagen; 4

5 - Hotele/Gastronomia: Hilton, Bryza SPA, Endorfina Foksal, Folk Gospoda, Vitalio, Thai Pan Oriental Touch. Emitent odnotowuje stały wzrost przychodów w związku ze sprzedażą powierzchni reklamowej w magazynie. Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszym raporcie informacje, Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki na stabilną i nie stwarzającą zagrożeń w kolejnych okresach. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWA- NYCH PROGNOZ Emitent nie publikował prognoz wyniku finansowego na 2012 rok. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. Jednak jest spółką zależną od Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. i należy do Grupy kapitałowej Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. posiadającej na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcji Emitenta stanowiących 60 proc., udziału w kapitale zakładowym oraz 60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 5

6 WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1 - Dane jednostkowe w zł Wyszczególnienie przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej Q Q3 2011* Q Q3 2011* narastająco narastająco , , , , , , , , , , , ,84 zysk/strata brutto , , , ,93 zysk/strata netto , , , ,93 *Dane dla Art & Business Sp. z o.o., której Art & Business S.A. od dnia połączenia ( r.) jest następcą prawnym Tabela 2 - Dane jednostkowe w zł Wyszczególnienie kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe amortyzacja Q Q3 2011* , ,02 0,00 0, , , , ,74 0,00 0, , , , ,06 *Dane dla Art & Business Sp. z o.o., której Art & Business S.A. od dnia połączenia ( r.) jest następcą prawnym Jakub Kokoszka Prezes Zarządu Bartłomiej Czernecki Wiceprezes Zarządu Art & Business Magazine S.A. 6

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r.

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r. R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.07.2013 r. - 30.09.2013 r. Data raportu: 14 listopada 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.10.2013 r. - 31.12.2013 r.

R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.10.2013 r. - 31.12.2013 r. R A P O R T O K R E S O W Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.10.2013 r. - 31.12.2013 r. Data raportu: 14 luty 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.. 1 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r. RAPORT JEDNOSTKOWY OKRESOWY CONCEPT LIBERTY GROUP S. A. (dawniej Liberty Group S.A.) ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU ORAZ RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. Warszawa, dn. 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r.

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Raport Kwartalny spółki Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I kwartał 2013 r. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Kraków, 15 maja 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A. GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2010 R. RAPORT ZAWIERA: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q3 2011

Raport kwartalny: Q3 2011 Raport kwartalny: Q3 2011 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 luty 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo