EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006"

Transkrypt

1 EXPLORER US Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006 Tłumaczenie Polska H I T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E F R O M T O R I N O

2 Zewnętrzna bariera mikrofalowa wykonana w technologii RSC 1. OPIS EXPLORER US jest zewnętrzną barierą mikrofalową, zamontowaną wewnątrz aluminiowej obudowy. Termoplastyczna pokrywa gwarantuje wysoką odporność na wpływy atmosferyczne. ariera może być montowana do podłoża na specjalnych uchwytach o średnicy 60 mm, lub na ścianie używając specjalnych uchwytów ściennych. EXPLORER US składa się z dwóch oddzielnych modułów: nadajnika () i odbiornika (). Nadajnik i odbiornik są zasilane prądem zmiennym 18V lub stałym 13.8V i są wyposażone w akumulator 12V2.1h oraz zasilacz do ładowania akumulatorów. Odbiornik () musi być podłączony do centrali poprzez specjalny moduł do podłączania i nadzorowania czujników US (SPEED 8 PLUS lub SPEED 4 PLUS). Wszystkie parametry bariery (odbiornika i nadajnika) są programowane poprzez centrale zarówno z klawiatury bądź zdalnie za pomocą specjalnego oprogramowania na PC. Nadajnik i odbiornik mogą być połączone razem co pozwala zarządzać, oprócz funkcjonowaniem odbiornika, także nadajnikiem, błędami bądź sygnalizacją alarmu. ariera została wyposażona w obwód do rozróżniania zaburzeń pogodowych jak i ptaków od próby włamania. ariera jest także kompletnie nieczuła na mgłę. 2. INSTLCJ Powierzchnia na której montowana jest bariera musi być jak najbardziej gładka. Najlepsze rezultatu uzyskujemy na płaskiej, asfaltowej lub solidnie ubitej ziemi. Gdy bariera zamontowanie zostanie na trawniku, powinien on być regularnie przystrzyżony tak by maksymalna wysokość źdźbła trawy nie przekraczała 10cm. UWG Przy silnym wietrze poruszająca się trawa lub krzewy mogą wywołać fałszywe alarmy. 2.1 Ochrona obwodowa (kwadrat) Każdy bok kwadratu musi być chroniony przez jedną barierę (nadajnik i odbiornik). Przy ochronie terenu w kształcie kwadratu bariery muszą być zainstalowane tak, by w każdym rogu, w miejscu przecięcia, znajdowały się dwa nadajniki lub dwa odbiorniki (rys. 1). Taka instalacja eliminuje możliwość zakłócania się barier. rys Ochrona obwodowa (trójkąt) Przy ochronie trzema barierami, w kształcie trójkąta, w jednym rogu jesteśmy zmuszeni zamontować nadajnik (3) jednej bariery i odbiornik (1) drugiej bariery obok siebie. by to zrobić, pamiętać należy o poniższych zasadach: odbiornik 1 musi być zainstalowany przynajmniej 10m za nadajnikiem 3 odnośnie punktu przecięcia dwóch wiązek; nadajnik 3 musi być zainstalowany w odległości 6m od punktu przecięcia wiązek; kąt pomiędzy odbiornikiem 1 a nadajnikiem 3 nie może być szerszy niż Explorer us

3 m 10m 2 2 rys Pozycjonowanie y zagwarantować maksymalne pokrycie chronionego terenu przy krzyżujących się barierach, punkt przecięcia barier musi się zbiegać z punktem przecięcia się wiązki z podłożem. Słupki montażowe powinny być zamontowane tak jak to pokazano na rysunku nr 3 z zachowaniem poniższych odległości: EXPLORER US 600 odległość = 1 = 3m EXPLORER US 1200 odległość = 1 = 4m EXPLORER US 2200 odległość = 1 = 5m / / 2.4 Ochrona obwodowa gdy maksymalny rozstaw bariery jest zbyt mały Jeżeli któraś ze stron chronionego obszaru jest dłuższa niż maksymalny rozstaw bariery, niezbędne jest ustawienie kilku barier obok siebie (rys. 4). y to zrobić, odległość pomiędzy jedną barierą a następną nie może przekroczyć 50cm, rys.3 by intruz nie mógł się pomiędzy nimi () przedostać niezauważony (rys. 4). Odległość () pomiędzy odbiornikami 1 i 2 lub nadajnikami 2 i 3 zależy od typu bariery: EXPLORER US 600 odległość = 6m EXPLORER US 1200 odległość = 8m EXPLORER US 2200 odległość = 10m m rys Wysokość montażu Wysokość montażu (H) zależy od typu bariery (rys. 5): EXPLORER US 600 wysokość H = 65cm EXPLORER US 1200 wysokość H = 90cm EXPLORER US 2200 wysokość H = 115cm H rys.5 Explorer us 3

4 2.6 Pokrycie (szerokość wiązki) Odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem określa szerokość wiązki (rys. 6). Wszelkie przeszkody jak części metalowe, tunele lub inne przedmioty które na stałe znajdują się w polu wiązki mogą zniekształcać jej kształt lub średnicę. Widok z boku Widok z góry rys.6 a b 60m 120m 220m 60m 120m 220m TYP EXPLORER US 600 EXPLORER US 1200 EXPLORER US 2200 a min max 50cm 120cm 100cm 250cm 150cm 300cm b min max 50cm 150cm 100cm 300cm 150cm 400cm 3. ZSILNIE EXPLORER US może być zasilany napięciem zmiennym (18V C) lub stałym (13.8V DC). 3.1 Zasilanie napięciem zmiennym (18V C) Jeżeli używamy napięcia zmiennego, należy w obydwu urządzeniach podłączyć akumulator 12V2.1h (rys. 7). GUNN 1 2 LL IN COLL LIM 18VC D11 TMPER 0 1 EXPLUS 18VC POWER SENSOR US NC RDIO SIGNL TMPER JP RD. 3 LL IN GC DIS COLL.MOD COLL. TTERY TTERY EXPLUS/ TRNSFORMTOR 230Vac 18Vac kumulator 12V 2.1h kumulator 12V 2.1h rys utomatyczne odłączenie akumulatora Jeżeli źródło zasilania zmiennego zaniknie, bariera jest zasilana z akumulatorów znajdujących się w nadajniku i odbiorniku. Jeżeli zanik zasilania utrzymuje się przez długi czas, akumulator podtrzymuje zasilanie dopóki napięcie na akumulatorze nie spadnie poniżej 9V. kumulator jest wtedy automatycznie odłączany by chronić go przed definitywnym i nieodwracalnym rozładowaniem. y włączyć funkcję ochrony akumulatora należy zdjąć zworę. kumulator jest podłączany automatycznie po ponownym pojawieniu się źródła zasilania. = EXPLUS/ brak zabezpieczenia akumulatora rys Zasilanie napięciem stałym (13.8V DC) Jeżeli używamy napięcia stałego, należy akumulator o odpowiedniej pojemności podłączyć bezpośrednio do zasilacza. Ochrona obwodowa złożona na przykład z 4 barier powinna być zasilana z zasilacza 13.8V DC3 wyposażonego w akumulator o minimalnej pojemności 12V17h. TTERY SENSOR US NC kumulator 12V 2.1h RDIO SIGNL TMPER JP GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. Zwora Zdjêta = zabezpieczenie akumulatora gdy napiêcie spadnie poni ej 9V Za³o ony przed nadmiernym roz³adowaniem 4 Explorer us

5 rys.9 F2 F2,5 L 18VC GUNN D11 TTERY Zasilacz UWG Przy zasilaniu 13.8Vdc napięciem stałym funkcja ochrony akumulatora nie jest dostępna, więc zwora musi być koniecznie założona. TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS 18VC POWER TTERY SENSOR US NC RDIO S 4. SOTŻ Zarówno nadajnik jak i odbiornik są wyposażone w mikroprzełącznik przeciwko otwarciu obudowy. Podczas próby otwarcia obudowy, przełącznik zasygnalizuje otwarcie i powstanie alarm sabotażu. Dodatkowo, bariera jest wyposażona w rtęciowy czujnik zmiany położenia. W przypadku przesunięcia lub obrócenia bariery kontakt czujnika jest otwierany i natychmiast wywoływany jest alarm. UWG Do poprawnej pracy rtęciowego czujnika zmiany położenia jest niezbędne dokładne zamontowanie słupka bariery w pozycji idealnie pionowej. 5. PODŁĄCZENIE y podłączyć odbiornik z centralą oraz nadajnik z odbiornikiem, zalecane jest używanie przewodu Tecnoalarmu typu skrętka. Tylko używanie przewodu typu skrętka gwarantuje dobrą jakość sygnału nawet przy długich dystansach. Odbiornik z nadajnikiem są połączone poprzez dedykowane wolne łącze szeregowe typu US ( US) (rys. 10). rys.10 JP8 TMPER SPEED8PLUS/ L1 (D2) L2 (D3) LINE SENSOR RS485 SUPPLY JP3 JP4 DDRESS JP2 TEST F1 T400m SPEED 8 PLUS SY SENSORS OUT1 OUT1 SY SENSORS US SENSOR US RDIO 18VC GUNN D11 TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS 18VC POWER SENSOR US SIGNL TMPER JP RD. 3 LL IN GC DIS COLL.MOD COLL. TTERY NC TTERY EXPLUS/ UWG Połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem poprzez US jest opcjonalne. Jeżeli nie połączymy ich razem, nie jest możliwe monitorowanie przez centrale sabotażu, sygnalizacji błędu oraz stanu zasilania nadajnika. Przy zamkniętej obudowie nadajnika i odbiornika wszystkie diody LED na płytkach elektronicznych są wyłączane (sygnalizacja LED jest wyłączana) i wyłączany jest także bezprzewodowy nadajnik w odbiorniku do wykorzystania Monitora 868. Explorer us 5

6 6. PROGRMOWNIE Programowanie może odbywać się zdalnie z komputera PC z użyciem oprogramowania Tecnoalarmu lub lokalnie za pomocą klawiatury. CZUŁOŚĆ Określa rozmiar obiektu który ma być wykrywany. Ustawienia: bardzo wysoka 25% sygnału optymalnego wysoka 37.5% sygnału maksymalnego standardowa 50% sygnału maksymalnego niska 62.5% sygnału maksymalnego bardzo niska 72% sygnału maksymalnego CZS ODPOWIEDZI Określa okres czasu w którym intruz musi pozostać w wiązce by wystąpił alarm. Ustawienia: 100, 300, 500, 600 milisekund. KNŁ Określa kanał używaną częstotliwość modulacji. Ustawienia: Kanał 1 5KHz Kanał 2 6KHz Kanał 3 7KHz Kanał 4 8KHz SYGNLIZCJ ŁĘDU Pozwala na włączenie sygnalizacji błędu NDZÓR Pozwala ignorować sygnalizację alarmu przez nadajnik jeśli nie jest on połączony z odbiornikiem. CZS MSKOWNI Określa czas maskowania bariery po którym zostanie wywołany alarm. NTYMSKING KTYWNY Możliwość ustawienia czy kontrola maskowania ma być zawsze aktywna czy tylko gdy odpowiednia grupa jest załączona. 7. USTWIENIE RIERY I TEST Do poprawnego działania bariery jest niezbędne by ustawić nadajnik i odbiornik, i upewnić się, że urządzenia są zamontowane dokładnie naprzeciwko siebie tak, by nadajnik, wiązka i odbiornik były w linii prostej. Pierwszą rzeczą którą musimy zrobić jest wizualne ustawienie bariery. Najlepiej to zrobić obracając nadajnik względem odbiornika tak by uzyskać kąt w którym odbierają swój sygnał. Następnie należy ustawić nadajnik dokładnie po środku tego kąta. Podobną czynność należy wykonać dla odbiornika. 7.1 USTWIENIE Po ustawieniu wizualnym bariery należy przejść do ustawienia dokładnego. y to zrobić konieczne jest wyłączyć automatyczną kontrolę wzmocnienia (GC) zmieniając pozycję nr 5 na przełączniku na. Dokładne zestawienie bariery powinno się odbyć manualnie za pomocą bezprzewodowego odbiornika MITOR 868 lub za pomocą PC MNULNE ZESTWIENIE RIERY Po wyłączeniu automatycznej kontroli wzmocnienia (GC), dwie zielone diody LED w nadajniku i odbiorniku wskazują stan zestawienia bariery (tab. 1). Wolno obracając nadajnik lub odbiornik poszukaj optymalnego sygnału. T.1 SYGNLIZCJ LED LED zgaszony = sygna³ niewystarczaj¹cy (<55%) 1 LED zapalony = sygna³ umiarkowany (>55%) 2 LED zapalony = dobry sygna³ (>80%) UWG: Sygnalizacja LED w nadajniku jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nadajnik i odbiornik są połączone ze sobą poprzez przewód. 6 Explorer us

7 7.1.2 ZESTWIENIE RIERY Z POMOCĄ ODIORNIK EZPRZEWODOWEGO MITOR 868 Należy zamontować antenę poprzez złącze jack w module odbiornika upewniając się, że wychodzi ona na zewnątrz obudowy by sygnał był dostatecznie silny (rys. 11). Wcisnąć przycisk RDIO na module odbiornika aż do momentu zaświecenia się czerwonej diody LED RDIO. Jeżeli automatyczna kontrola wzmocnienia (GC) została wyłączona, 6 diod LED (3 żółte i 3 zielone) na bezprzewodowym odbiorniku MITOR 868 (rys. 12) sygnalizują zestawienie bariery (tab. 2). Wolno obracając nadajnik lub odbiornik poszukaj optymalnego sygnału. TTERY SENSOR US NC RDIO SIGNL TMPER Przycisk uruchamiaj¹cy nadajnik RDIO RDIO LED JP EXPLUS/ GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. LED czerwony SIGNL miga = MITOR868 w³¹czony Sygnalizacja rys.11 Gniazdo anteny ntena Z³¹cze zasilacza (6V...12Vdc) UZZER W³¹czenie/Wy³¹czenie przycisk T.2 MITOR868 Sygnalizacja LED LED zgaszony = brak sygna³u (<15%) 1 LED zapalony = sygna³ niewystarczaj¹cy (>15%) 2 LED zapalony = s³aby sygna³ (>30%) 3 LED zapalony = œredni sygna³ (>45%) 4 LED zapalony = umiarkowany sygna³ (>60%) 5 LED zapalony = dobry sygna³ (>75%) 6 LED zapalony = optymalny sygna³ (>90%) ZESTWIENIE RIERY Z POMOCĄ PC Należy połączyć się z barierą przez komputer PC wyposażony w oprogramowanie Tecnoalarmu. Jest wtedy możliwe obserwować graficzne zilustrowanie poziomu sygnału przechwytywanego przez odbiornik ariera poprawnie zestawiona ariera nie zestawiona utomatyczna kontrola wzmocnienia wyłączone 7.2 TESTOWNIE ezprzewodowy odbiornik MITOR 868 pomimo, że służy do zestawiani barier spełnia także zadanie ich testowania. Moduł odbiornika bariery jest wyposażony w nadajnik bezprzewodowy 868 MHz, który może być używany wspólnie z zewnętrznym odbiornikiem bezprzewodowym MITOR 868 do przeprowadzenia testów funkcjonowania bariery. y aktywować tryb testowania należy postępować jak opisano poniżej: Explorer us 7

8 podłączyć antenę do modułu odbiornika bariery uważając, by wychodziła ona poza obudowę by sygnał był dostatecznie silny; wcisnąć przycisk RDIO w odbiorniku aż czerwona dioda LED RDIO zaświeci się na stałe. Jeżeli odbiornik bezprzewodowy MITOR 868 został aktywowany, odbieramy na nim poniższe sygnały: buzer jest aktywowany jeżeli zostanie wykryty alarm; czerwona dioda LED wskazuje modulację generowaną przez nadajnik o odbieraną przez odbiornik mikrofali; żółta i zielona dioda LED wskazują jakość odbieranego sygnału. Wartość sygnału odpowiada zaprogramowanej czułości. by wyłączyć pracę w trybie testowym należy wcisnąć przycisk RDIO w odbiorniku bariery. UWG ezprzewodowy nadajnik odbiornika bariery pracuje tylko wtedy, gdy jest otwarty tamper (otwarta obudowa). Gdy tamper jest zamknięty (założona obudowa) bezprzewodowy nadajnik jest automatycznie wyłączany SPRWDZENIE SZUMÓW Za pomocą oprogramowania na PC jest możliwość sprawdzenia poziomu szumów takich jak szum otoczenia przychwycony przez odbiornik mikrofali. Zalecane jest wykonywanie tego testu za każdym razem, gdy nie jesteśmy pewni że bariera działa poprawnie. by aktywować sprawdzanie szumów należy kliknąć przycisk KTROL SZUMÓW. Nadajnik mikrofalowy jest w tym momencie wyłączany. Na obrazie możemy wtedy zaobserwować wykres który ilustruje szumy otoczenia wyłapane przez odbiornik oraz wartość wyrażoną w mv obok przycisku KTROL SZUMÓW. Kolor tej wartości obrazuje intensywność szumów: ZIELY szum otoczenia jest nieznaczny (bariera działa poprawnie); ŻÓŁTY szum jest akceptowany (szum nie powinien pogarszać poprawności funkcjonowania bariery); CZERWY szum jest nieakceptowany (szum znacznie pogarsza poprawne funkcjonowanie bariery). Włączenie kontroli szumów Pomiar szumów (mv) by wyłączyć sprawdzanie szumów, należy kliknąć przycisk KTROL SZUMÓW raz jeszcze lub zamknąć okno. Nadajnik mikrofali zostanie automatycznie włączony. 7.3 OGÓLNE ZSDY USTWIENI RIERY Odpowiednie zestawienie bariery jest kluczową sprawą dla jej płynnego funkcjonowania. Właściwie bariera musi być zestawiona perfekcyjnie. Jeżeli zestawienie bariery zakończyło się pomyślnie, żółta dioda LED D10 w odbiorniku świeci się. Jeżeli odbiornik i nadajnik są połączone ze sobą za pomocą przewodu, zestawienie jest sygnalizowane także w nadajniku. Jeżeli nie są ze sobą połączone jest konieczne wybrać kanał nadawania w nadajniku korzystając z przełącznika. 7.4 USTWIENIE CZUŁOŚCI I CZSU ODPOWIEDZI Czułość jest ustawiana prze zestawienie dwóch parametrów: czułości i czasu odpowiedzi (rys. 13). Nie ma znaczenia, czy ustawień dokonuje się zdalnie za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC czy z klawiatury. Czułość Pozwala na zwiększenie bądź zredukowanie pokrycia wiązki bariery (zwiększenie/zmniejszenie średnicy wiązki). Czas odpowiedzi Pozwala zwiększyć bądź zredukować czułość pod względem czasu odpowiedzi bariery (czyli, wykrywa szybsze lub wolniejsze przekraczanie wiązki). Ustawienie czasu odpowiedzi na minimum (600ms) pozwala uniknąć wywołania alarmu przez przekraczające wiązkę małe zwierzęta. 8 Explorer us

9 Dla poprawnego ustawienia czułości należy zaprogramować czas odpowiedzi na minimum i regulować czułość by otrzymać najlepsze możliwe pokrycie SPRWDZENIE CZUŁOŚCI by sprawdzić czułość, zalecane jest włączenie funkcji gong dla sygnalizacji akustycznej. UWG Należy pamiętać, że sygnalizacja funkcją gong połączona z wyjściem wprowadza opóźnienia ok. 1 sekundy. Wykonaj krok i stań nieruchomo na ok. 1 sekundę by poczekać na sygnalizację dźwiękową. Następnie zrób kolejny krok. Ponieważ odbiornik jest wyposażony w automatyczną kontrolę wzmocnienia (GC), zalecane jest stać nieruchomo kilka sekund pomiędzy jednym krokiem a drugim by GC miało czas do regulacji. Jeżeli ustawiłeś czułość, zwiększaj czas odpowiedzi i zrób kilka testów przecinając wiązkę obiektami różnej wielkości z różnymi prędkościami by uzyskać jak najlepszą wartość. Stój nieruchomo pomiędzy każdorazowym przecięciem wiązki. CZU OŒÆ Min. CZS ODPOWIEDZI Max. 8. NDJNIK Nadajnik () może być połączony z odbiornikiem () specjalnym łączem szeregowym. Połączenie to jest opcjonalne, jeżeli je pominiemy nie mamy możliwości monitorowania sabotażu, błędu ani zaniku zasilania. Nadajnik jest wyposażony w przełącznik do wyboru kanału transmisji. Zgodnie z zaprogramowanym kanałem może być używana różna częstotliwość modulacji (tab. 3). T.3 KN TRNSMISJI RDIOWEJ 1 2 Kana³ 1 Czêstotliwoœæ 5KHz Kana³ 2 Czêstotliwoœæ 6KHz Kana³ 3 Czêstotliwoœæ 7KHz Kana³ 4 Czêstotliwoœæ 8KHz UWG Jeżeli nadajnik i odbiornik są połączone ze sobą wybór kanału jest ignorowany. Nadajnik jest wyposażony w specjalny obwód kontrolny dający możliwość weryfikacji czy nadajnik mikrofalowy (dioda GUNN) jest podłączona i działa. LED D11 (czerwony) Zapalony = aktywny Z³¹cze pod³¹czenia z modu³em Sabota Obudowy Wejœcie dc Wejœcie 18Vac Pod³¹czenie diody nadawczej 18VC Zwora GUNN D11 JP2 TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS Prze³¹cznik Sw1 ustawianie kana³u (patrz tabela 3) LED (zielony) Strojenie (patrz tabela 1) Zwora Jp1 Zarezerwowana Zdjêta = zabezpieczenie akumulatora przed roz³adowaniem poni ej 9V Za³o ony = brak zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym roz³adowaniem TTERY Zwora Jp2 Zarezerwowana kumulator 12V 2.1h Explorer us 9

10 TYPY NDJNIK Występują trzy typy nadajnika dające różne zasięgi mikrofali: EXPLORER US 600 zasięg 60 metrów EXPLORER US 1200 zasięg 120 metrów EXPLORER US 2200 zasięg 220 metrów SYGNLIZCJ LED T. 4 Sygnalizacja LED LED D6 LLIN ó³ty LED D7 COLL zielony LED D8 LIM zielony LED D11 GUNN czerwony Strojenie zapalony = i s¹ poprawnie zestrojone uwaga: dotyczy to kiedy i s¹ po³¹czone pomiêdzy sob¹ Komunikacja zapalony = i po³¹czone ze sob¹ Zasilanie zapalony = zasilanie OK. Nadajnik Mikrofali zapalony = nadajnik mikrofali aktywny wy³¹czony = b³¹d nadajnika mikrofali Uwaga: Z chwil¹ zamkniêcia Sabota u obudowy wszystkie LEDy gasn¹ 9. ODIORNIK Odbiornik () musi być podłączony do centrali za pośrednictwem specjalnego modułu rozszerzenia wejść pozwalającego na podłączenie czujników w technologii RSC, np. SPEED 8 PLUS lub SPEED 4 PLUS. UWG Złącze SENSOR US składa się z czterech zacisków ale tylko dwa i są używane. Odbiornik jest wyposażony w 6przełączeniowy przełącznik. Pozycje 14 służą do ustawienia adresu. T.5 Prze³¹cznik Prze³¹czniki od 1 do 4 dres ariery Pozycja 5 pozwala włączyć/wyłączyć GC a pozycja 6 włączyć/wyłączyć sabotaż. T.6 Prze³¹cznik Prze³¹cznik 5 i 6 Sabota GC Prze³¹cznik 5 Prze³¹cznik 6 Dodatkowo odbiornik posiada bezprzewodowy nadajnik 868MHz, który, wraz z odbiornikiem bezprzewodowym MITOR 868 pozwala na przeprowadzenie testów bariery. SYGNLIZCJ LED = GC w³¹czone OFF = GC wy³¹czone = sabota wy³¹czony OFF = sabota aktywny T.7 Sygnalizacja LED LED D6 Zasilanie Zasilanie czerwony zapalony = zasilanie OK. LED D9 RD. ezprzewodowa transmisja czerwony zapalony = w³¹czony modu³ transmisji radiowej LED D10 LLIN Strojenie ó³ty zapalony = i s¹ zestrojone LED D13 COLL.MOD Komunikacja z modu³em zielony zapalony = komunikacja pomiêdzy a modu³em wejœæ OK. LED D14 COLL. Komunikacja z zielony zapalony = komunikacja pomiêdzy i OK. Uwaga: Z chwil¹ zamkniêcia Sabota u obudowy wszystkie LEDy gasn¹ 10 Explorer us

11 Z³¹cze do pod³¹czenia z modu³em US Przycisk w³¹czenia transmisji radiowej Sabota Obudowy LED D6 Zasilanie (czerwony) Zapalony = zasilanie OK. Wejœcie 13.8Vdc Wejœcie 18VC 18VC POWER SENSOR US SENSOR US NC RDIO Z³¹cze odbiornika MW SIGNL Zwora Jp1 TMPER Za³o ony wówczas kiedy jest ostatnim urz¹dzeniem na magistrali Rs485 JP GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. Zwora Jp3 Za³o ona = kontrola zasilania 230Vac w³¹czona Zdjêta = brak kontroli zasilania 230Vac LED D9D10D13D14 Patrz tabela 7 TTERY Zwora Zabezpieczenie akumulatora (patrz rys. 8) EXPLUS/ kumulator 12V2.1h Prze³¹cznik SW2 Konfiguracja (patrz tabela 56) Z³¹cze anteny Nadajnik bezprzewodowy 868MHz Explorer us 11

12 Dane Techniczne ariery Explorer us 0600 Explorer us 1200 Explorer us 2200 Producent Tecnoalarm Tecnoalarm Tecnoalarm Kalibracja czułości i opóźnienia Zasięg na zewnątrz 60m 120m 220m Szerokość wiązki max. 1,5m 2,5m 3,5m Częstotliwość pracy GHz GHz GHz Częstotliwość kanału 1 5kHz 5kHz 5kHz Częstotliwość kanału 2 6kHz 6kHz 6kHz Częstotliwość kanału 3 7kHz 7kHz 7kHz Częstotliwość kanału 4 8kHz 8kHz 8kHz Sygnalizacja maskowania Zasilanie 12Vdc lub 18Vac 12Vdc lub 18Vac 12Vdc lub 18Vac Pobór prądu 45m 45m 45m Pobór prądu 80m 80m 80m Miejsce na akumulator przy zasilaniu C 2,1h 2,1h 2,1h Ochrona otwarcia obudowy Ochrona przechylenia i utomatyczne wzmocnienie sygnału Sygnalizacja błędnej pracy Programowanie przy użyciu PC PC PC Montaż słupek/uchwyt Kolor obudowy Szary Szary Szary Temperatura pracy: 40 C do 65 C 40 C do 65 C 40 C do 65 C Wymiary w cm 33 x x x 25 Waga kompletu i 11 kg 11 kg 11 kg Tester bezprzewodowy Monitor Explorer us

13 ul.gen.józefa Sowińskiego Szczecin tel fax tel. kom Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegaja ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Explorer us 13

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY 3 1.1. OPIS 3 2. INSTALACJA 4 2.1. BUDOWA BARIERY 4 2.2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 4 2.3. WARUNKI PODŁOŻA 5 2.4. SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI... 5. AX - 50 / 500PLUS...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Czujki DSC kupisz na stronie http://www.alarm1.eu Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA LC SPIS TREŚCI Czujka LC-100-PI... 4 Czujka LC-101-CAM... 7 Czujka LC-102-PIGBSS... 11 Czujka LC-103-PIMSK... 15 Czujka

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa tel. 22 868 10 51, fax. 22 868 10 52 www.datecs-polska.pl, e-mail:datecs@datecs-polska.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp Szanowny użytkowniku Wstęp Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru zaawansowanego rozwiązania. W celu pełnego wykorzystania możliwości OSD, dostosowania do indywidualnych preferencji oraz zachowania bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo