EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006"

Transkrypt

1 EXPLORER US Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006 Tłumaczenie Polska H I T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E F R O M T O R I N O

2 Zewnętrzna bariera mikrofalowa wykonana w technologii RSC 1. OPIS EXPLORER US jest zewnętrzną barierą mikrofalową, zamontowaną wewnątrz aluminiowej obudowy. Termoplastyczna pokrywa gwarantuje wysoką odporność na wpływy atmosferyczne. ariera może być montowana do podłoża na specjalnych uchwytach o średnicy 60 mm, lub na ścianie używając specjalnych uchwytów ściennych. EXPLORER US składa się z dwóch oddzielnych modułów: nadajnika () i odbiornika (). Nadajnik i odbiornik są zasilane prądem zmiennym 18V lub stałym 13.8V i są wyposażone w akumulator 12V2.1h oraz zasilacz do ładowania akumulatorów. Odbiornik () musi być podłączony do centrali poprzez specjalny moduł do podłączania i nadzorowania czujników US (SPEED 8 PLUS lub SPEED 4 PLUS). Wszystkie parametry bariery (odbiornika i nadajnika) są programowane poprzez centrale zarówno z klawiatury bądź zdalnie za pomocą specjalnego oprogramowania na PC. Nadajnik i odbiornik mogą być połączone razem co pozwala zarządzać, oprócz funkcjonowaniem odbiornika, także nadajnikiem, błędami bądź sygnalizacją alarmu. ariera została wyposażona w obwód do rozróżniania zaburzeń pogodowych jak i ptaków od próby włamania. ariera jest także kompletnie nieczuła na mgłę. 2. INSTLCJ Powierzchnia na której montowana jest bariera musi być jak najbardziej gładka. Najlepsze rezultatu uzyskujemy na płaskiej, asfaltowej lub solidnie ubitej ziemi. Gdy bariera zamontowanie zostanie na trawniku, powinien on być regularnie przystrzyżony tak by maksymalna wysokość źdźbła trawy nie przekraczała 10cm. UWG Przy silnym wietrze poruszająca się trawa lub krzewy mogą wywołać fałszywe alarmy. 2.1 Ochrona obwodowa (kwadrat) Każdy bok kwadratu musi być chroniony przez jedną barierę (nadajnik i odbiornik). Przy ochronie terenu w kształcie kwadratu bariery muszą być zainstalowane tak, by w każdym rogu, w miejscu przecięcia, znajdowały się dwa nadajniki lub dwa odbiorniki (rys. 1). Taka instalacja eliminuje możliwość zakłócania się barier. rys Ochrona obwodowa (trójkąt) Przy ochronie trzema barierami, w kształcie trójkąta, w jednym rogu jesteśmy zmuszeni zamontować nadajnik (3) jednej bariery i odbiornik (1) drugiej bariery obok siebie. by to zrobić, pamiętać należy o poniższych zasadach: odbiornik 1 musi być zainstalowany przynajmniej 10m za nadajnikiem 3 odnośnie punktu przecięcia dwóch wiązek; nadajnik 3 musi być zainstalowany w odległości 6m od punktu przecięcia wiązek; kąt pomiędzy odbiornikiem 1 a nadajnikiem 3 nie może być szerszy niż Explorer us

3 m 10m 2 2 rys Pozycjonowanie y zagwarantować maksymalne pokrycie chronionego terenu przy krzyżujących się barierach, punkt przecięcia barier musi się zbiegać z punktem przecięcia się wiązki z podłożem. Słupki montażowe powinny być zamontowane tak jak to pokazano na rysunku nr 3 z zachowaniem poniższych odległości: EXPLORER US 600 odległość = 1 = 3m EXPLORER US 1200 odległość = 1 = 4m EXPLORER US 2200 odległość = 1 = 5m / / 2.4 Ochrona obwodowa gdy maksymalny rozstaw bariery jest zbyt mały Jeżeli któraś ze stron chronionego obszaru jest dłuższa niż maksymalny rozstaw bariery, niezbędne jest ustawienie kilku barier obok siebie (rys. 4). y to zrobić, odległość pomiędzy jedną barierą a następną nie może przekroczyć 50cm, rys.3 by intruz nie mógł się pomiędzy nimi () przedostać niezauważony (rys. 4). Odległość () pomiędzy odbiornikami 1 i 2 lub nadajnikami 2 i 3 zależy od typu bariery: EXPLORER US 600 odległość = 6m EXPLORER US 1200 odległość = 8m EXPLORER US 2200 odległość = 10m m rys Wysokość montażu Wysokość montażu (H) zależy od typu bariery (rys. 5): EXPLORER US 600 wysokość H = 65cm EXPLORER US 1200 wysokość H = 90cm EXPLORER US 2200 wysokość H = 115cm H rys.5 Explorer us 3

4 2.6 Pokrycie (szerokość wiązki) Odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem określa szerokość wiązki (rys. 6). Wszelkie przeszkody jak części metalowe, tunele lub inne przedmioty które na stałe znajdują się w polu wiązki mogą zniekształcać jej kształt lub średnicę. Widok z boku Widok z góry rys.6 a b 60m 120m 220m 60m 120m 220m TYP EXPLORER US 600 EXPLORER US 1200 EXPLORER US 2200 a min max 50cm 120cm 100cm 250cm 150cm 300cm b min max 50cm 150cm 100cm 300cm 150cm 400cm 3. ZSILNIE EXPLORER US może być zasilany napięciem zmiennym (18V C) lub stałym (13.8V DC). 3.1 Zasilanie napięciem zmiennym (18V C) Jeżeli używamy napięcia zmiennego, należy w obydwu urządzeniach podłączyć akumulator 12V2.1h (rys. 7). GUNN 1 2 LL IN COLL LIM 18VC D11 TMPER 0 1 EXPLUS 18VC POWER SENSOR US NC RDIO SIGNL TMPER JP RD. 3 LL IN GC DIS COLL.MOD COLL. TTERY TTERY EXPLUS/ TRNSFORMTOR 230Vac 18Vac kumulator 12V 2.1h kumulator 12V 2.1h rys utomatyczne odłączenie akumulatora Jeżeli źródło zasilania zmiennego zaniknie, bariera jest zasilana z akumulatorów znajdujących się w nadajniku i odbiorniku. Jeżeli zanik zasilania utrzymuje się przez długi czas, akumulator podtrzymuje zasilanie dopóki napięcie na akumulatorze nie spadnie poniżej 9V. kumulator jest wtedy automatycznie odłączany by chronić go przed definitywnym i nieodwracalnym rozładowaniem. y włączyć funkcję ochrony akumulatora należy zdjąć zworę. kumulator jest podłączany automatycznie po ponownym pojawieniu się źródła zasilania. = EXPLUS/ brak zabezpieczenia akumulatora rys Zasilanie napięciem stałym (13.8V DC) Jeżeli używamy napięcia stałego, należy akumulator o odpowiedniej pojemności podłączyć bezpośrednio do zasilacza. Ochrona obwodowa złożona na przykład z 4 barier powinna być zasilana z zasilacza 13.8V DC3 wyposażonego w akumulator o minimalnej pojemności 12V17h. TTERY SENSOR US NC kumulator 12V 2.1h RDIO SIGNL TMPER JP GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. Zwora Zdjêta = zabezpieczenie akumulatora gdy napiêcie spadnie poni ej 9V Za³o ony przed nadmiernym roz³adowaniem 4 Explorer us

5 rys.9 F2 F2,5 L 18VC GUNN D11 TTERY Zasilacz UWG Przy zasilaniu 13.8Vdc napięciem stałym funkcja ochrony akumulatora nie jest dostępna, więc zwora musi być koniecznie założona. TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS 18VC POWER TTERY SENSOR US NC RDIO S 4. SOTŻ Zarówno nadajnik jak i odbiornik są wyposażone w mikroprzełącznik przeciwko otwarciu obudowy. Podczas próby otwarcia obudowy, przełącznik zasygnalizuje otwarcie i powstanie alarm sabotażu. Dodatkowo, bariera jest wyposażona w rtęciowy czujnik zmiany położenia. W przypadku przesunięcia lub obrócenia bariery kontakt czujnika jest otwierany i natychmiast wywoływany jest alarm. UWG Do poprawnej pracy rtęciowego czujnika zmiany położenia jest niezbędne dokładne zamontowanie słupka bariery w pozycji idealnie pionowej. 5. PODŁĄCZENIE y podłączyć odbiornik z centralą oraz nadajnik z odbiornikiem, zalecane jest używanie przewodu Tecnoalarmu typu skrętka. Tylko używanie przewodu typu skrętka gwarantuje dobrą jakość sygnału nawet przy długich dystansach. Odbiornik z nadajnikiem są połączone poprzez dedykowane wolne łącze szeregowe typu US ( US) (rys. 10). rys.10 JP8 TMPER SPEED8PLUS/ L1 (D2) L2 (D3) LINE SENSOR RS485 SUPPLY JP3 JP4 DDRESS JP2 TEST F1 T400m SPEED 8 PLUS SY SENSORS OUT1 OUT1 SY SENSORS US SENSOR US RDIO 18VC GUNN D11 TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS 18VC POWER SENSOR US SIGNL TMPER JP RD. 3 LL IN GC DIS COLL.MOD COLL. TTERY NC TTERY EXPLUS/ UWG Połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem poprzez US jest opcjonalne. Jeżeli nie połączymy ich razem, nie jest możliwe monitorowanie przez centrale sabotażu, sygnalizacji błędu oraz stanu zasilania nadajnika. Przy zamkniętej obudowie nadajnika i odbiornika wszystkie diody LED na płytkach elektronicznych są wyłączane (sygnalizacja LED jest wyłączana) i wyłączany jest także bezprzewodowy nadajnik w odbiorniku do wykorzystania Monitora 868. Explorer us 5

6 6. PROGRMOWNIE Programowanie może odbywać się zdalnie z komputera PC z użyciem oprogramowania Tecnoalarmu lub lokalnie za pomocą klawiatury. CZUŁOŚĆ Określa rozmiar obiektu który ma być wykrywany. Ustawienia: bardzo wysoka 25% sygnału optymalnego wysoka 37.5% sygnału maksymalnego standardowa 50% sygnału maksymalnego niska 62.5% sygnału maksymalnego bardzo niska 72% sygnału maksymalnego CZS ODPOWIEDZI Określa okres czasu w którym intruz musi pozostać w wiązce by wystąpił alarm. Ustawienia: 100, 300, 500, 600 milisekund. KNŁ Określa kanał używaną częstotliwość modulacji. Ustawienia: Kanał 1 5KHz Kanał 2 6KHz Kanał 3 7KHz Kanał 4 8KHz SYGNLIZCJ ŁĘDU Pozwala na włączenie sygnalizacji błędu NDZÓR Pozwala ignorować sygnalizację alarmu przez nadajnik jeśli nie jest on połączony z odbiornikiem. CZS MSKOWNI Określa czas maskowania bariery po którym zostanie wywołany alarm. NTYMSKING KTYWNY Możliwość ustawienia czy kontrola maskowania ma być zawsze aktywna czy tylko gdy odpowiednia grupa jest załączona. 7. USTWIENIE RIERY I TEST Do poprawnego działania bariery jest niezbędne by ustawić nadajnik i odbiornik, i upewnić się, że urządzenia są zamontowane dokładnie naprzeciwko siebie tak, by nadajnik, wiązka i odbiornik były w linii prostej. Pierwszą rzeczą którą musimy zrobić jest wizualne ustawienie bariery. Najlepiej to zrobić obracając nadajnik względem odbiornika tak by uzyskać kąt w którym odbierają swój sygnał. Następnie należy ustawić nadajnik dokładnie po środku tego kąta. Podobną czynność należy wykonać dla odbiornika. 7.1 USTWIENIE Po ustawieniu wizualnym bariery należy przejść do ustawienia dokładnego. y to zrobić konieczne jest wyłączyć automatyczną kontrolę wzmocnienia (GC) zmieniając pozycję nr 5 na przełączniku na. Dokładne zestawienie bariery powinno się odbyć manualnie za pomocą bezprzewodowego odbiornika MITOR 868 lub za pomocą PC MNULNE ZESTWIENIE RIERY Po wyłączeniu automatycznej kontroli wzmocnienia (GC), dwie zielone diody LED w nadajniku i odbiorniku wskazują stan zestawienia bariery (tab. 1). Wolno obracając nadajnik lub odbiornik poszukaj optymalnego sygnału. T.1 SYGNLIZCJ LED LED zgaszony = sygna³ niewystarczaj¹cy (<55%) 1 LED zapalony = sygna³ umiarkowany (>55%) 2 LED zapalony = dobry sygna³ (>80%) UWG: Sygnalizacja LED w nadajniku jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nadajnik i odbiornik są połączone ze sobą poprzez przewód. 6 Explorer us

7 7.1.2 ZESTWIENIE RIERY Z POMOCĄ ODIORNIK EZPRZEWODOWEGO MITOR 868 Należy zamontować antenę poprzez złącze jack w module odbiornika upewniając się, że wychodzi ona na zewnątrz obudowy by sygnał był dostatecznie silny (rys. 11). Wcisnąć przycisk RDIO na module odbiornika aż do momentu zaświecenia się czerwonej diody LED RDIO. Jeżeli automatyczna kontrola wzmocnienia (GC) została wyłączona, 6 diod LED (3 żółte i 3 zielone) na bezprzewodowym odbiorniku MITOR 868 (rys. 12) sygnalizują zestawienie bariery (tab. 2). Wolno obracając nadajnik lub odbiornik poszukaj optymalnego sygnału. TTERY SENSOR US NC RDIO SIGNL TMPER Przycisk uruchamiaj¹cy nadajnik RDIO RDIO LED JP EXPLUS/ GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. LED czerwony SIGNL miga = MITOR868 w³¹czony Sygnalizacja rys.11 Gniazdo anteny ntena Z³¹cze zasilacza (6V...12Vdc) UZZER W³¹czenie/Wy³¹czenie przycisk T.2 MITOR868 Sygnalizacja LED LED zgaszony = brak sygna³u (<15%) 1 LED zapalony = sygna³ niewystarczaj¹cy (>15%) 2 LED zapalony = s³aby sygna³ (>30%) 3 LED zapalony = œredni sygna³ (>45%) 4 LED zapalony = umiarkowany sygna³ (>60%) 5 LED zapalony = dobry sygna³ (>75%) 6 LED zapalony = optymalny sygna³ (>90%) ZESTWIENIE RIERY Z POMOCĄ PC Należy połączyć się z barierą przez komputer PC wyposażony w oprogramowanie Tecnoalarmu. Jest wtedy możliwe obserwować graficzne zilustrowanie poziomu sygnału przechwytywanego przez odbiornik ariera poprawnie zestawiona ariera nie zestawiona utomatyczna kontrola wzmocnienia wyłączone 7.2 TESTOWNIE ezprzewodowy odbiornik MITOR 868 pomimo, że służy do zestawiani barier spełnia także zadanie ich testowania. Moduł odbiornika bariery jest wyposażony w nadajnik bezprzewodowy 868 MHz, który może być używany wspólnie z zewnętrznym odbiornikiem bezprzewodowym MITOR 868 do przeprowadzenia testów funkcjonowania bariery. y aktywować tryb testowania należy postępować jak opisano poniżej: Explorer us 7

8 podłączyć antenę do modułu odbiornika bariery uważając, by wychodziła ona poza obudowę by sygnał był dostatecznie silny; wcisnąć przycisk RDIO w odbiorniku aż czerwona dioda LED RDIO zaświeci się na stałe. Jeżeli odbiornik bezprzewodowy MITOR 868 został aktywowany, odbieramy na nim poniższe sygnały: buzer jest aktywowany jeżeli zostanie wykryty alarm; czerwona dioda LED wskazuje modulację generowaną przez nadajnik o odbieraną przez odbiornik mikrofali; żółta i zielona dioda LED wskazują jakość odbieranego sygnału. Wartość sygnału odpowiada zaprogramowanej czułości. by wyłączyć pracę w trybie testowym należy wcisnąć przycisk RDIO w odbiorniku bariery. UWG ezprzewodowy nadajnik odbiornika bariery pracuje tylko wtedy, gdy jest otwarty tamper (otwarta obudowa). Gdy tamper jest zamknięty (założona obudowa) bezprzewodowy nadajnik jest automatycznie wyłączany SPRWDZENIE SZUMÓW Za pomocą oprogramowania na PC jest możliwość sprawdzenia poziomu szumów takich jak szum otoczenia przychwycony przez odbiornik mikrofali. Zalecane jest wykonywanie tego testu za każdym razem, gdy nie jesteśmy pewni że bariera działa poprawnie. by aktywować sprawdzanie szumów należy kliknąć przycisk KTROL SZUMÓW. Nadajnik mikrofalowy jest w tym momencie wyłączany. Na obrazie możemy wtedy zaobserwować wykres który ilustruje szumy otoczenia wyłapane przez odbiornik oraz wartość wyrażoną w mv obok przycisku KTROL SZUMÓW. Kolor tej wartości obrazuje intensywność szumów: ZIELY szum otoczenia jest nieznaczny (bariera działa poprawnie); ŻÓŁTY szum jest akceptowany (szum nie powinien pogarszać poprawności funkcjonowania bariery); CZERWY szum jest nieakceptowany (szum znacznie pogarsza poprawne funkcjonowanie bariery). Włączenie kontroli szumów Pomiar szumów (mv) by wyłączyć sprawdzanie szumów, należy kliknąć przycisk KTROL SZUMÓW raz jeszcze lub zamknąć okno. Nadajnik mikrofali zostanie automatycznie włączony. 7.3 OGÓLNE ZSDY USTWIENI RIERY Odpowiednie zestawienie bariery jest kluczową sprawą dla jej płynnego funkcjonowania. Właściwie bariera musi być zestawiona perfekcyjnie. Jeżeli zestawienie bariery zakończyło się pomyślnie, żółta dioda LED D10 w odbiorniku świeci się. Jeżeli odbiornik i nadajnik są połączone ze sobą za pomocą przewodu, zestawienie jest sygnalizowane także w nadajniku. Jeżeli nie są ze sobą połączone jest konieczne wybrać kanał nadawania w nadajniku korzystając z przełącznika. 7.4 USTWIENIE CZUŁOŚCI I CZSU ODPOWIEDZI Czułość jest ustawiana prze zestawienie dwóch parametrów: czułości i czasu odpowiedzi (rys. 13). Nie ma znaczenia, czy ustawień dokonuje się zdalnie za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC czy z klawiatury. Czułość Pozwala na zwiększenie bądź zredukowanie pokrycia wiązki bariery (zwiększenie/zmniejszenie średnicy wiązki). Czas odpowiedzi Pozwala zwiększyć bądź zredukować czułość pod względem czasu odpowiedzi bariery (czyli, wykrywa szybsze lub wolniejsze przekraczanie wiązki). Ustawienie czasu odpowiedzi na minimum (600ms) pozwala uniknąć wywołania alarmu przez przekraczające wiązkę małe zwierzęta. 8 Explorer us

9 Dla poprawnego ustawienia czułości należy zaprogramować czas odpowiedzi na minimum i regulować czułość by otrzymać najlepsze możliwe pokrycie SPRWDZENIE CZUŁOŚCI by sprawdzić czułość, zalecane jest włączenie funkcji gong dla sygnalizacji akustycznej. UWG Należy pamiętać, że sygnalizacja funkcją gong połączona z wyjściem wprowadza opóźnienia ok. 1 sekundy. Wykonaj krok i stań nieruchomo na ok. 1 sekundę by poczekać na sygnalizację dźwiękową. Następnie zrób kolejny krok. Ponieważ odbiornik jest wyposażony w automatyczną kontrolę wzmocnienia (GC), zalecane jest stać nieruchomo kilka sekund pomiędzy jednym krokiem a drugim by GC miało czas do regulacji. Jeżeli ustawiłeś czułość, zwiększaj czas odpowiedzi i zrób kilka testów przecinając wiązkę obiektami różnej wielkości z różnymi prędkościami by uzyskać jak najlepszą wartość. Stój nieruchomo pomiędzy każdorazowym przecięciem wiązki. CZU OŒÆ Min. CZS ODPOWIEDZI Max. 8. NDJNIK Nadajnik () może być połączony z odbiornikiem () specjalnym łączem szeregowym. Połączenie to jest opcjonalne, jeżeli je pominiemy nie mamy możliwości monitorowania sabotażu, błędu ani zaniku zasilania. Nadajnik jest wyposażony w przełącznik do wyboru kanału transmisji. Zgodnie z zaprogramowanym kanałem może być używana różna częstotliwość modulacji (tab. 3). T.3 KN TRNSMISJI RDIOWEJ 1 2 Kana³ 1 Czêstotliwoœæ 5KHz Kana³ 2 Czêstotliwoœæ 6KHz Kana³ 3 Czêstotliwoœæ 7KHz Kana³ 4 Czêstotliwoœæ 8KHz UWG Jeżeli nadajnik i odbiornik są połączone ze sobą wybór kanału jest ignorowany. Nadajnik jest wyposażony w specjalny obwód kontrolny dający możliwość weryfikacji czy nadajnik mikrofalowy (dioda GUNN) jest podłączona i działa. LED D11 (czerwony) Zapalony = aktywny Z³¹cze pod³¹czenia z modu³em Sabota Obudowy Wejœcie dc Wejœcie 18Vac Pod³¹czenie diody nadawczej 18VC Zwora GUNN D11 JP2 TMPER LL IN COLL LIM EXPLUS Prze³¹cznik Sw1 ustawianie kana³u (patrz tabela 3) LED (zielony) Strojenie (patrz tabela 1) Zwora Jp1 Zarezerwowana Zdjêta = zabezpieczenie akumulatora przed roz³adowaniem poni ej 9V Za³o ony = brak zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym roz³adowaniem TTERY Zwora Jp2 Zarezerwowana kumulator 12V 2.1h Explorer us 9

10 TYPY NDJNIK Występują trzy typy nadajnika dające różne zasięgi mikrofali: EXPLORER US 600 zasięg 60 metrów EXPLORER US 1200 zasięg 120 metrów EXPLORER US 2200 zasięg 220 metrów SYGNLIZCJ LED T. 4 Sygnalizacja LED LED D6 LLIN ó³ty LED D7 COLL zielony LED D8 LIM zielony LED D11 GUNN czerwony Strojenie zapalony = i s¹ poprawnie zestrojone uwaga: dotyczy to kiedy i s¹ po³¹czone pomiêdzy sob¹ Komunikacja zapalony = i po³¹czone ze sob¹ Zasilanie zapalony = zasilanie OK. Nadajnik Mikrofali zapalony = nadajnik mikrofali aktywny wy³¹czony = b³¹d nadajnika mikrofali Uwaga: Z chwil¹ zamkniêcia Sabota u obudowy wszystkie LEDy gasn¹ 9. ODIORNIK Odbiornik () musi być podłączony do centrali za pośrednictwem specjalnego modułu rozszerzenia wejść pozwalającego na podłączenie czujników w technologii RSC, np. SPEED 8 PLUS lub SPEED 4 PLUS. UWG Złącze SENSOR US składa się z czterech zacisków ale tylko dwa i są używane. Odbiornik jest wyposażony w 6przełączeniowy przełącznik. Pozycje 14 służą do ustawienia adresu. T.5 Prze³¹cznik Prze³¹czniki od 1 do 4 dres ariery Pozycja 5 pozwala włączyć/wyłączyć GC a pozycja 6 włączyć/wyłączyć sabotaż. T.6 Prze³¹cznik Prze³¹cznik 5 i 6 Sabota GC Prze³¹cznik 5 Prze³¹cznik 6 Dodatkowo odbiornik posiada bezprzewodowy nadajnik 868MHz, który, wraz z odbiornikiem bezprzewodowym MITOR 868 pozwala na przeprowadzenie testów bariery. SYGNLIZCJ LED = GC w³¹czone OFF = GC wy³¹czone = sabota wy³¹czony OFF = sabota aktywny T.7 Sygnalizacja LED LED D6 Zasilanie Zasilanie czerwony zapalony = zasilanie OK. LED D9 RD. ezprzewodowa transmisja czerwony zapalony = w³¹czony modu³ transmisji radiowej LED D10 LLIN Strojenie ó³ty zapalony = i s¹ zestrojone LED D13 COLL.MOD Komunikacja z modu³em zielony zapalony = komunikacja pomiêdzy a modu³em wejœæ OK. LED D14 COLL. Komunikacja z zielony zapalony = komunikacja pomiêdzy i OK. Uwaga: Z chwil¹ zamkniêcia Sabota u obudowy wszystkie LEDy gasn¹ 10 Explorer us

11 Z³¹cze do pod³¹czenia z modu³em US Przycisk w³¹czenia transmisji radiowej Sabota Obudowy LED D6 Zasilanie (czerwony) Zapalony = zasilanie OK. Wejœcie 13.8Vdc Wejœcie 18VC 18VC POWER SENSOR US SENSOR US NC RDIO Z³¹cze odbiornika MW SIGNL Zwora Jp1 TMPER Za³o ony wówczas kiedy jest ostatnim urz¹dzeniem na magistrali Rs485 JP GC DIS RD. LL IN COLL.MOD COLL. Zwora Jp3 Za³o ona = kontrola zasilania 230Vac w³¹czona Zdjêta = brak kontroli zasilania 230Vac LED D9D10D13D14 Patrz tabela 7 TTERY Zwora Zabezpieczenie akumulatora (patrz rys. 8) EXPLUS/ kumulator 12V2.1h Prze³¹cznik SW2 Konfiguracja (patrz tabela 56) Z³¹cze anteny Nadajnik bezprzewodowy 868MHz Explorer us 11

12 Dane Techniczne ariery Explorer us 0600 Explorer us 1200 Explorer us 2200 Producent Tecnoalarm Tecnoalarm Tecnoalarm Kalibracja czułości i opóźnienia Zasięg na zewnątrz 60m 120m 220m Szerokość wiązki max. 1,5m 2,5m 3,5m Częstotliwość pracy GHz GHz GHz Częstotliwość kanału 1 5kHz 5kHz 5kHz Częstotliwość kanału 2 6kHz 6kHz 6kHz Częstotliwość kanału 3 7kHz 7kHz 7kHz Częstotliwość kanału 4 8kHz 8kHz 8kHz Sygnalizacja maskowania Zasilanie 12Vdc lub 18Vac 12Vdc lub 18Vac 12Vdc lub 18Vac Pobór prądu 45m 45m 45m Pobór prądu 80m 80m 80m Miejsce na akumulator przy zasilaniu C 2,1h 2,1h 2,1h Ochrona otwarcia obudowy Ochrona przechylenia i utomatyczne wzmocnienie sygnału Sygnalizacja błędnej pracy Programowanie przy użyciu PC PC PC Montaż słupek/uchwyt Kolor obudowy Szary Szary Szary Temperatura pracy: 40 C do 65 C 40 C do 65 C 40 C do 65 C Wymiary w cm 33 x x x 25 Waga kompletu i 11 kg 11 kg 11 kg Tester bezprzewodowy Monitor Explorer us

13 ul.gen.józefa Sowińskiego Szczecin tel fax tel. kom Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegaja ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Explorer us 13

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ELECTRONIC ENGINEERING LTD. CSB - 200 Bariera Mikrofalowa Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 1 P/N 7111060 Rev. 1.0 Y.S/A.Y CSB-200 jest dwuelementową barierą mikrofalową,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Beamtower. Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych. Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany

Beamtower. Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych. Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany Beamtower Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany system zabezpieczeń o dopracowanym know-how i potwierdzonym wieloletnim okresie eksploatacji.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC5400 WERSJA 3.0 PC5400 Instrukcja instalacji PC5400 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC5400 wersja 3.0 powinien być używany do podłączenia drukarki pracującej w

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MotoSDM SGM-5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO TRX S.C. 18.05.2012 MotoSDM SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów MOTOTRBO INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 18.05.2012 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC4401 WERSJA 1.0 PC4401 Instrukcja instalacji PC4400 / PC4401 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC4400 / PC4401 może być używany do podłączenia drukarki pracującej

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C Optyczne VIDEO przewodniki + RS485(RS232) + I/O BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C BOX* BOX* Modulacja cyfrowa obsługa MM/SM TDW 4x RELAY OUT, video IN, 1x DI RDW 4x wejście cyfrowe, video OUT, 1x DO 1x port RS485

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo