Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY. 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46"

Transkrypt

1 Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 1

2 1. Organizator: Stowarzyszenie R46 KRS: Cel imprezy: - przypomnienie zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - doskonalenie techniki jazdy samochodem - Popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku. - zwiedzanie ciekawych miejsc naszego terenu 3. Kierownictwo zawodów: - Komandor -Krzysztof Kukulak - Biuro zawodów Katarzyna Barańska, Łukasz Zagrosik - Komisja obliczeń i BRD Katarzyna Gregorczyk, Patryk Strzelec 4. Jury rajdu: - Kamil Latusek - przewodniczący - Sebastian Opasiek - Włodzimierz Krzesiewski 5. Uczestnictwo i wpisowe: 5.1 W imprezie mogą brać udział załogi (minimum 2 osobowe, ale nie wiecej niż 4 osoby), które przyjadą na start samochodami sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu drogowego. Zapisy załóg prosimy zgłaszać do 10 maja 2014 r. Drogą mailową: na załączonym wzorze formularza. 5.2 Organizator dopuszcza maksymalnie 19 załóg do uczestnictwa w Rajdzie. ( 20 numerów startowych) 5.3 Kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie i w razie konieczności okazywać na wniosek organizatora, stosowne dokumenty wymagane do poruszania się pojazdem danej kategorii po drodze publicznej. 5.4 Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC, co będzie sprawdzone przed startem podczas badania kontrolnego przeprowazdzonego przez wykfalifikowanego pracownika bepieczeństwa ruchu drogowego. 2

3 5.5 Uczestniczące w rajdzie załogi są zobowiązane do opłacenia wpisowego w wysokości: kierowca i pilot 100 zł (sto złotych) wpłata do W dniu zawodów opłata 130 zł. (stotrzydzieści złotych), pasażer 20 zł ( dwadzieścia złotych). W ramach wpisowego organizator zapewnia materiały rajdowe oraz ciepły posiłek. 5.6 Dodatkowo przy zgłoszeniu uczestnicy Rajdu będą zobowiązani do deklaracji czy chcą wziać udział w Rajdzie wraz z noclegiem. Koszt opłaty noclegu doba od : 2 osobowe 70złotych (siedemdziesiąt złotych), 3 osobowe 80 zł. ( osiemdziesiąt złotych) Płatne na miejscu we własnym zakresie. Brak deklaracji ws noclegu nie wyklucza z Rajdu i nie jest obowiązkowe. 5.7 Wpisowe (cała załoga jednym przelewem) należy wpłacić na konto bankowe najpózniej do roku. Numer konta: Łukasz Zagrosik W tytule przelewu prosimy wpisać: I RT- SR46, imię i nazwisko kierowcy + pilota Dopuszczalna jest opłata w dniu zawodów tj w biurze zawodów ( wysokość wpisowego pkt. 5.1) 5.8 W przypadku rezygnacji z Rajdu wpisowe nie podlega zwrotowi. 5.9 Każda załoga podczas trwania rajdu, proszona jest o posiadanie sprzętu umożliwiającego wykonywanie zdjęć ( aparat fotograficzny lub telefon z funkcją robienia zdjęć) niezbędne narzędzie do zaliczenia zadania na punktach kontrolnych W czasie trwania Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania uczestników urządzeniem kontrolno pomiarowym w przypadkach uzasadnionych, oraz podczas kontroli BK. Złamanie powyższego punktu grozi wykluczeniem z Rajdu Każda załoga otrzyma - kopertę bezpieczeństwa, która umożliwi dotarcie na miejsce W wypadku zagubienia się na trasie przejazdu lub awarii. Zerwanie plomby przed dotarciem na metę dyskwalifikuje załogę z rajdu, ale nie wyklucza z udziału w zabawach integracyjnych po wręczeniu nagród Załoga zobowiązuje się: wypełnić formularz zgłoszeniowy, nakleić na pojeździe numery startowe dostarczone przez organizatora w 3

4 wyznaczonym miejscu na pojeździe. (Miejsce oklejenia zostanie wskazane podczas odprawy) 5.13 Uczestnicy mają obowiązek dopilnować, aby nie pozostawiać na trasie Rajdu śmieci Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów z ich wizerunkiem oraz samochodu załogi (zdjęcia, filmy) wykonanych podczas Rajdu, we własnej promocji oraz promocji Rajdu Turystyczno- Samochodowgo R Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzą w zgłoszeniu startowym, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie jej trwania w stosunku do uczestników Rajdu oraz osób trzecich 5.16 Ze strony organizatora Rajd zabezpieczają osoby odpowiedzialne za jego przebieg Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub zmiany niektórych jego odcinków w przypadkach uzasadnionych (warunki atmosferyczne). 6. Zapisy na listę startową: Wszyscy uczestnicy, którzy zarejestrowali swój udział w Rajdzie winni zgłosić się w dniu zawodów tj.17 maja 2014 roku W godzinach 8:00 9:00, do biura zawodów w celu: - na oryginalnych drukach potwierdzić podpisami załogi uczestnictwo w rajdzie. - podczas zapisów poprosimy o deklarację: czy załoga bierze udział w dwudniowym Rajdzie wraz z noclegiem ( opłata według pkt. 5.5 ) - Do karty zgłoszenia załoga zobowiązana jest: przedstawić do wglądu prawo jazdy kierowcy, dowód rejestracyjny pojazdu (ważne badania techniczne ) oraz ubezpieczenie OC pojazdu. Podpisując zgłoszenie startowe uznaje się, że załoga zapoznała się z Regulaminem Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 i zobowiązuje się go przestrzegać jak również stosować się do przepisów ruchu drogowego. 7. Zbiórka i start: Zbiórka uczestników nastąpi w dniu imprezy tj. 4

5 17 maja 2014 r. O godz. 8:00 Aleja Unii Lubelskiej 4, Łódź parking basenu Fala. Start na trasę odbędzie się po odprawie zawodników około 8: Trasa rajdu: Organizator wyznacza trasę imprezy i czas przejazdu od startu do mety. Trasa przebiega drogami twardymi i szutrowymi. Załogi jadą wg ksiązki drogowej. Przejazd wyznaczoną trasą odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Załoga zobowiązana jest poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego według książki drogowej. Opuszczenie trasy spowoduje wykluczenie z Rajdu. Na trasie rozlokowane są zadania, odpowiedzi na które należy wpisać w kartę drogową. Kart ę drogową dostarczy organizator na starcie. Długość trasy to około 60 km. Szczegóły podane będą na odprawie przed startem. 9. Prawo do nagród: Dla uczestników rajdu, za miejsca I III, przewidziane są nagrody honorowe. W rajdzie klasyfikowane będą wszystkie załogi, które ukończyły z wynikiem pozytywnym rajd i nie zostały zdyskwalifikowane. 10. Program zawodów: :00 9:00 - czynne biuro rajdu - przyjmowanie zgłoszeń. 8:30 - odprawa załóg, BK z odstępem co 5/10 minut ok 8:35 - start pierwszego zawodnika ok. 15:00 przyjazd pierwszej załogi na metę. ok. 17:00 wyniki i wręczenie nagród. ok. 18:00 gorący posiłek przy ognisku - zabawa do białego rana! ok. 10:00 pobudka ok. 10:30 zabawy na ośrodku ok. 15: 00 zakończenie Rajdu Samochodowo Turystycznego R Punktacja zawodów: za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na metę lub PKC /l pkt./ max /20 pkt/. za 30 minutowe lub większe spóźnienie na mecie rajdu /1000pkt/. za brak potwierdzonego prawidłowo PKP /l0 pkt./. za każde przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym udowodnione przez Organizatora lub Kierownictwo Zawodów /20 pkt./. 5

6 za trzykrotne przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy!!! za każdą błędną odpowiedź w zadaniach regulaminowych /5 pkt./. Łączna ilość punktów z zadań regulaminowych nie może przekroczyć 50 % pkt. możliwych do zdobycia na PKP. 12. Postanowienia końcowe: 12.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników zawodów w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do uczestników którzy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Kierowcy winni posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY uczestników zawiera: a) skład osobowy załogi, dane personalne i kontaktowe, markę i numer rejestracyjny samochodu biorącego udział w Rajdzie, b) oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność Przypominamy: Podstawowe wyposażenie samochodu które jest obowiązkowe w czasie rajdu: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica! Zalecamy jednak zadbać o posiadanie apteczki oraz koła zapasowego. Zalecamy ubrać się ciepło i wygodnie! 6

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r.

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r. Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 24-26 kwietnia 2015 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r.

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015 Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. 1 1. ORGANIZACJA 1.1. Definicja Organizatorem 1 GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH odbywającego się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Ogólnopolski Rajd Adwokatury

REGULAMIN I Ogólnopolski Rajd Adwokatury REGULAMIN SAMOCHODOWY RAJD TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY I OGÓLNOPOLSKI RAJD ADWOKATURY Sopot, 7 września 2013 r. 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia I Ogólnopolskiego Rajdu Adwokatury.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN ORGANIZATOR Organizatorem III BIELSKIEGO RAJDU SYREN jest Syrena Bielsko Klub przy Automobilklubie Beskidzkim ( www.syrenabielsko.pl ) WŁADZE RAJDU Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 02.04.2013 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo