Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem plebiscytu Echo Dnia Świętokrzyski Laur Piękna 2012, zwanym w dalszej części regulaminu konkursu, są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa (adres do korespondencji: Kielce, ul. Targowa 18), wydawca Echo Dnia, zwane dalej Organizatorem. 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu. 2 Cel konkursu Konkurs ma na celu promocję najlepszych salonów w czterech kategoriach: Kosmetycznej, Fryzjerskiej, Spa i Fitness w województwie świętokrzyskim oraz w jego powiatach. Jego zadaniem jest prezentacja tych salonów, gdzie profesjonalizm, umiejętności załogi, wybór nowoczesnych urządzeń oraz wysoka higiena gwarantują świetną jakość usług. I etap 3 Czas trwania konkursu Czas zgłaszania kandydatów: r. II etap Rozpoczęcie głosowania i publikacja prezentacji salonów nominowanych do konkursu w specjalnym dodatku (wtorek) Start głosowania SMS: r. godz Zakończenie głosowania SMS-ami: 24 luty 2013 r. godz

2 III etap WyróŜnienie 6 najlepszych salonów w klasyfikacji wojewódzkiej, w kaŝdej z 4 kategorii. A takŝe w kategorii fryzjerskiej i kosmetycznej - po 1 w kaŝdym z powiatów województwa świętokrzyskiego. Najlepsze salony zostaną wybrani w oparciu o głosy Jury oraz głosy Sms-owe. Głosy JURY stanowią 40 % ostatecznej noty, natomiast głosowanie SMS to 60%. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali finałowej: 9 marca 2013 roku. 4 Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie 1. W konkursie mogą brać udział salony prowadzące działalność przynajmniej w ciągu całego 2012 roku. 2. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: czytelnicy gazety ECHO DNIA, internauci oraz sami zainteresowani w okresie od r. do do godziny 24. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora na adresy podane w 1. 5 Nagrody dla laureatów 1. Nagrody dla laureatów konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 w klasyfikacji wojewódzkiej we wszystkich 4 kategoriach: 1 miejsce statuetka Złoty Laur Piękna 2012, dyplom, oraz prawo do zakupu kampanii reklamowej za kwotę 1 zł +23% VAT, której wartość wynosi 3 tysiące złotych brutto do wykorzystania na reklamę na łamach Echa Dnia lub serwisu internetowego Zdrowie&Uroda do r. 2 miejsce statuetka Srebrny Laur Piękna 2012, dyplom, oraz prawo do zakupu kampanii reklamowej za kwotę 1 zł +23% VAT, której wartość wynosi 2 tysiące złotych brutto do wykorzystania na reklamę na łamach Echa Dnia lub serwisu internetowego Zdrowie&Uroda do r.. 2

3 3 miejsce statuetka Brązowy Laur Piękna 2012, dyplom oraz prawo do zakupu kampanii reklamowej za kwotę 1 zł +23% VAT, której wartość wynosi 1 tysiąc brutto złotych do wykorzystania na reklamę na łamach Echa Dnia lub serwisu internetowego Zdrowie&Uroda do r. 4 miejsce wyróŝnienie, dyplom 5 miejsce wyróŝnienie, dyplom 6 miejsce wyróŝnienie, dyplom 2. Nagrody dla laureatów Świętokrzyski Laur Piękna 2012 w klasyfikacji powiatowej: 1 miejsce w kaŝdym powiecie województwa świętokrzyskiego dyplom dla Najlepszego Salonu oraz prawo do zakupu kampanii reklamowej za kwotę 1 zł +23% VAT, której wartość wynosi 1 tysiąc złotych brutto do wykorzystania na reklamę na łamach Echa Dnia lub serwisu internetowego Zdrowie&Uroda do r.. 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystej gali finałowej 9 marca 2013 roku. 4. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pienięŝny lub inne przedmioty 6 Zasady zgłaszania 1. Zgłoszenia salonów do konkursu Świętokrzyski Laur Piękna dokonuje się za pomocą ankiety zgłoszeniowej, która jest do pobrania ze strony Zgłoszenia naleŝy przesyłać na adres Organizatora: Echo Dnia, ul. Targowa 18, Kielce na ankietach zgłoszeniowych. MoŜne teŝ wypełnioną ankietę zgłoszeniową przekazać do specjalnej urny konkursowej umieszczonej w Biurze Konkursów Echa Dnia przy ul. Targowej 18 w Kielcach (parter). W dniach 30 listopada- 2 grudnia 2012 ankietę zgłoszeniową moŝna wypełnić i pozostawić w specjalnej urnie konkursowej wy- 3

4 stawionej w Targach Kielce, w hali E, podczas VIII Targów Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych Venus. 2. Wypełniona ankieta musi być czytelnie podpisana i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu moŝliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. 3. Mile widziane są dołączone do zgłoszenia zdjęcia salonów. Zostaną opublikowane w specjalnym dodatku Echu Dnia 22 stycznia 2013 oraz na stronie internetowej portalu Format zdjęć jest dowolny. Zdjęcia powinny przedstawiać wnętrza i wygląd zewnątrz salonów. Nadesłanych zdjęć nie zwracamy. 4. Zgłoszenia za pomocą ankiety waŝne są tylko, gdy ankieta wypełniona jest czytelnie z czytelnym podpisem zgłaszającego i zawiera zgodę na udział w konkursie i publikację zdjęć, akceptację niniejszego Regulaminu. Zdjęcia przesłane w formie elektronicznej oraz zgłoszenia będą akceptowane pod warunkiem nadesłania ankiety zgłoszeniowej w formie papierowej lub elektronicznej. 5. Inną drogą zgłoszenia będzie SMS. Od 30 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do godziny 24, na numer ( koszt SMS to 1,23 z Vat), moŝna wysłać zgłoszenie. Wystarczy wpisać: KOSMETYKA.nazwa.adres.uzasadnienie; FRYZJER.nazwa.adres.uzasadnienie; FITNESS.nazwa.adres.uzasadnienie; ODNOWA.nazwa.adres.uzasadnienie WaŜne, by maksymalna zawartość SMS nie przekroczyła 160 znaków, bowiem powyŝej tej liczby znaków, system naliczy automatycznie drugą wiadomość. 6. Interpretacja regulaminu naleŝy do koordynatora konkursu i jest ostateczna. 5. Przesunięciu mogą ulec terminy dodatku specjalnego i gali finałowej. 7 4

5 Kryteria oceny jurorskiej 1. Profesjonalizm usług (staranność wykonywanych zabiegów, uŝywane kosmetyki, wykorzystanie nowości) Kapituła przyznaje od 0 do 5 głosów. 2. WyposaŜenie salonów lub klubów fitness ( nowoczesne technologie, urządzenia) Kapituła przyznaje od 0 do 5 głosów. 3. Higiena i ogólne wraŝenie estetyczne ( klimat i aranŝacja wnętrza, czystość, podejście do podstawowych zasad higieny obowiązujących w salonach) Kapituła przyznaje od 0 do 5 głosów. 8 Zasady głosowania 1. W Plebiscycie moŝe wziąć udział kaŝda osoba, która wyśle z telefonu SMS zawierający prawidłowy prefiks, który jest umieszczony pod zdjęciem salonu w dodatku 22 stycznia 2013, na numer W treści wpisując kategorie: kosmetyka, frzyjer, fitness, odnowa w przypadku Spa, a następnie numer przyporządkowany salonowi na przykład: kosmetyka.300. Treść jaką naleŝy wpisać podaje przy prezentacji kaŝdego z salonów. 2. Głosowanie za pomocą SMS zakończy się o godz dnia r. 3. Opłata za wysłanie jednego SMS-a wynosi 1,23 zł (w tym 23% VAT). KaŜda osoba moŝe wysłać dowolną liczbę SMS-ów z jednego telefonu, na dowolny salon. Wielokrotne wysyłanie SMS-a oznacza wielokrotne aktywowanie serwisu. Jeden wysłany SMS liczony jest jako jeden głos na wskazany salon. 4. Treść SMS-a godząca w dobra osobiste i dobre obyczaje nie będzie brana pod uwagę. 5. KaŜdorazowe przesłanie SMS-a o odpowiedniej treści pod numer 71466, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 5

6 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pienięŝny lub inne przedmioty. 7. Uczestnik plebiscytu wysyłając SMS zamawia treści marketingowe. 8. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane. 9 Wybór Najlepszych Salonów Kosmetycznych, Fryzjerskich, Spa i Fitness 1. Laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Świętokrzyskiego Lauru Piękna 2012 w klasyfikacji wojewódzkiej, w kaŝdej z 4 kategorii i powiatowej (wybieramy po jednym najlepszym salonie w dwóch kategoriach: fryzjerskim i kosmetycznym), wybierzemy w oparciu o głosy jury oraz głosy czytelników oddawane za pomocą SMS. 2. Na podstawie głosowania SMS zostanie stworzona kolejność w kaŝdej kategorii i przyznane punkty. Podobnie będzie w głosowaniu jury, gdzie kolejność powstanie w wyniku Badania tajemniczy klient oraz oceny fachowców. Głosy jury to 40%. Głosy oddane przez jury zostaną przeliczone na punkty. Na przykład: jeśli w konkursie weźmie udział 100 salonów, ten, który zdobędzie od jury maksymalną liczbę głosów otrzyma 400 punktów, salon z drugiego miejsca 396, z trzeciego 392, itd., z ostatniego 4 punkty. Natomiast głosowanie SMS to 60% procent ostatecznej klasyfikacji, głosy zostaną przeliczone na punkty. Na przykład: jeśli w konkursie weźmie udział 100 salonów, ten, który zdobędzie z SMS-ów maksymalną liczbę głosów otrzyma 600 punktów, salon z drugiego miejsca 594, z trzeciego 588, itd., z ostatniego 6 punktów. Salon, który zdobędzie najwyŝszą sumę punktów z obu głosowań (SMS i Jury) zajmie I miejsce czyli Złoty Laur w konkursie Świętokrzyski Laur Piękna 2012, z drugą ilością punktów zdobędzie II miejsce i otrzyma Srebrny Laur, a z trzecią ilością punktów zdobędzie III 6

7 miejsce i Brązowy Laur. W przypadku jednakowej ilości punktów decydujący głos naleŝy do JURY. 3. W skład Jury będą wchodzili: Marta Robak aktualna mistrzyni Europy we fryzjerstwie artystycznym Amelia Majkowska-Młynarczyk doktor nauk medycznych, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Prawa imienia Profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach Alicja Gołdzińska magister z kierunku kosmetologia Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Prawa imienia Profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach ElŜbieta Rębiś magister z kierunku kosmetologia Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Prawa imienia Profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach Katarzyna Kulińska dziennikarka Echa Dnia, specjalizująca się w tematyce urody. 11 Informacja o plebiscycie 1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na łamach gazety ECHO DNIA oraz na stronie Organizatora, tj. Dodatkowe informacje moŝna uzyskać pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku, w godzinach Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w Kielcach, ul. Targowa 18 w Biurze Konkursów. 7

8 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje naleŝy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres Media Regionalne Sp z o.o., ul. Targowa Kielce z dopiskiem Świętokrzyski Laur Piękna 2012 albo pocztą elektroniczną na adres: 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna. 3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym. 4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu. 13 Postanowienia końcowe 1. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraŝa zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 3. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem konkursu. 4. Oddanie głosu przez uczestnika konkursu jest równoznaczne ze złoŝeniem przez niego oświadczenia, iŝ wyraŝa on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie 8

9 wiadomości na dany numer telefonu moŝe być zablokowane po wysłaniu a na adres: w tytule wiadomości: stop +numer telefonu. 6. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora moŝe wysłać sms o treści SPAMSTOP na numer: sms jest bezpłatny. 7. Biorąc udział w konkursu uczestnik oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią regulaminu konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 8. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraŝa zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach marketingowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. 9. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu moŝe wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Prosta 51 w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne a takŝe innych podmiotów, a takŝe na udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Uczestnik konkursu moŝe wyrazić zgodę na przesłanie przez spółkę Media Regionalne treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej, pochodzących od spółki Media Regionalne lub innych podmiotów na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej. Oświadcza, Ŝe został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie. 9

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy, którzy w w/w terminie wyślą sms o treści URODZINY ELLE pod numer 72303 grają o weekendowy pobyt dla dwóch osób wraz z pakietem

2. Uczestnicy, którzy w w/w terminie wyślą sms o treści URODZINY ELLE pod numer 72303 grają o weekendowy pobyt dla dwóch osób wraz z pakietem REGULAMIN KONKURSU Wygraj pobyt w luksusowym spa 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Wygraj pobyt w luksusowym spa ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo