OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim (zamieszczone w BZP w dniu 14/07/2014 pod nr ) Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka Limanowa Tel fax Upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Stokłosa - tel.: (018) , Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 138, I piętro, budynek B. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zadanie nr 1: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu florystyki". Zadanie nr 2: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu usług kosmetycznych i wizażu". Zadanie nr 3: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu carvingu. Zadanie nr 4: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu cukiernictwa". Zadanie nr 5: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu pierwszej pomocy". 1

2 Zadanie nr 6: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej". Zadanie nr 7: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu księgowości komputerowej". Zadanie nr 8: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora koparko - ładowarki". Zadanie nr 9: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora wózka widłowego". Zadanie nr 10: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu grafiki komputerowej". Zadanie częściowe nr: Opis: 1. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu florystyki". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu florystyki i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 8 osób, w tym osób niepełnosprawnych, w liczbie godzin nie mniejszej niż 60 godzin zajęć dla grupy osób, beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy z materiałem roślinnym, samodzielnego zakupu materiału roślinnego i dodatków florystycznych, układania bukietów i wiązanek okolicznościowych, tworzenia ozdób świątecznych, dekoracji stołu. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty, narzędzia i urządzenia florystyczne, materiały dekoracyjne, roślinne i inne, umożliwiające przygotowanie min. 11 prac (bukietów, wieńców, innych dekoracji roślinnych, ozdób okołoświątecznych i okolicznościowych) 4) Min.50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników, min. po 2 prace każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winny być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1) Kompozycje kwiatowe, 2) Materiałoznawstwo, 2

3 3) Praca praktyczna z materiałem roślinnym, 4) Florystyka okolicznościowa (tworzenie ozdób świątecznych), 5) Artystyczne pakowanie prezentów, 6) Dekoracje stołów. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrolę uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 2. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu usług kosmetycznych i wizażu". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu usług kosmetycznych i wizażu, dla 7 osób, również osób niepełnosprawnych, w liczbie godzin nie mniej niż 100. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego: a) Zorganizowania i przygotowania miejsca pracy, właściwego przygotowania materiałów, doboru narzędzi do wykonywanych czynności, b) Wykonywania czynności pielęgnacyjnych skóry twarzy, masażu twarzy, c) Wykonywania makijażu o przedłużonej trwałości (przyklejanie sztucznych rzęs, nakładania henny i in.), d) Wykonywania makijażu dziennego i wieczorowego, e) Wykonywania czynności pielęgnacyjnych dłoni i paznokci, f) Inne. Ponadto uczestnik pozna zasady doboru makijażu, fryzury, garderoby. Uczestnik pozna praktyczne aspekty wizażu. Uczestnik będzie przygotowany do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych w salonach kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, będzie przygotowany do kontynuowania nauki na specjalistycznych kursach i szkoleniach. 3) Zapewnienie sali z dostępem do zaplecza sanitarnego (dostęp do bieżącej wody, luster, odpowiednie oświetlenie) na terenie miasta Limanowa. Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć. 3

4 4) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w formie dla każdego uczestnika: skrypty, materiały kosmetyczne, higieniczne, kosmetyki kolorowe, pielęgnacyjne i inne, narzędzia kosmetyczne w ilościach koniecznych do przeprowadzenia kursu. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 3. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu carvingu" szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu carvingu i tworzenia ozdób cukierniczych, przeprowadzenie szkolenia dla grupy 7 osób, w tym osób niepełnosprawnych w liczbie godzin nie mniejszej niż 30 godzin. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypty) oraz materiału spożywczego koniecznego do przeprowadzenia kursu (warzywa, owoce, ciasto i ciastka, lukry, jadalne ozdoby cukiernicze itp.), sprzętu koniecznego do prowadzenia kursu, odzieży ochronnej itp. Materiały spożywcze dostarczone przez Wykonawcę winny umożliwić przygotowanie min. 6 prac przez każdego z uczestników. 3) Uczestnicy otrzymują na własność podstawowe narzędzia używane w czasie kursu (min. 5 sztuk narzędzi spośród: specjalistyczne dłuta do curvingu, noże do carvingu, silikonowe foremki do tworzenia dekoracji z lukru plastycznego, foremki do odciskania dekoracji cukierniczych). 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego/kuchennego (praca za materiałem spożywczym) na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku i poruszanie się po nim. 5) Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie wykonanych prac, materiału spożywczego oraz opakowania umożliwiające zabranie gotowych prac przez uczestników. 6) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do wytwarzania i przechowywania ozdób z warzyw/owoców a także drobnych ozdób cukierniczych, dekoracji stołu. 7) Min.50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników; min. 2 prace każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winny być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin 4

5 wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Rodzaje narzędzi do Carvingu. 2. Techniki rzeźbienia owoców i warzyw. 3. Zasady tworzenia kompozycji z wykonanych elementów. 4. Szyszki, liście i kwiaty z warzyw i owoców. 5. Ciasta i ciasteczka- formowanie, wycinanie, ozdabianie. 6. Lukier plastyczny- przygotowanie, narzędzia praca z lukrem. 7. Ozdabianie potraw, komponowanie dekoracji stołu. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 4. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu cukiernictwa". szkolenia zawodowego, Nieregularny transport osób. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu cukiernictwa i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 10 osób niepełnosprawnych, również niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 16, max. 2-3h jednorazowo oraz zorganizowanie dowozu uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia i odwozu do miejsca zamieszkania uczestników. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypty) oraz materiału spożywczego koniecznego do przeprowadzenia kursu (ciasto, ciastka, lukry, jadalne ozdoby cukiernicze itp.), sprzętu koniecznego do prowadzenia kursu, odzieży ochronnej itp. Materiały spożywcze dostarczone przez Wykonawcę winny umożliwić przygotowanie prac przez każdego z uczestników. 3) Uczestnicy otrzymają na własność podstawowe narzędzia używane w czasie szkolenia (min. 5szt. spośród: silikonowe foremki do tworzenia dekoracji z lukru plastycznego, silikonowe maty do tworzenia dekoracji cukierniczych, foremki do odciskania dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze- z wzorami o tematyce świątecznej). 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego/kuchennego (praca z materiałem spożywczym) na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do 5

6 budynku i poruszanie się po nim. 5) Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie wykonanych prac, materiału spożywczego oraz opakowania umożliwiające zabranie gotowych prac przez uczestników. 6) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy z materiałem spożywczym, wytwarzania i przechowywania ozdób cukierniczych. 7) Min. 50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników; min. 5 prac każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winno być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 8) Kurs winien się zakończyć zaliczeniem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. 9) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie dowozu uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia i odwozu do miejsca zamieszkania uczestników, tj.: 1os: Kanina, 1os.Tymbark, 2os.Męcina, 5os.Limanowa Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia, uwzględniając tematycznie porę roku, okresy świąteczne itp.: 1. Pierniki, babeczki i ciasteczka- formowanie, wycinanie z gotowego ciasta, 2. Babeczki i ciasteczka- ozdabianie kremem, polewą, gotowymi dekoracjami spożywczymi, 3. Lukier królewski- ozdabianie pierniczków, 4. Lukier plastyczny- przygotowanie, narzędzia, praca z lukrem, 5. Lukier plastyczny- ozdoby płaskie i figurki, 6. Dekoracje z czekolady. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 5. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu pierwszej pomocy". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu pierwszej pomocy i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 11 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 12. 6

7 wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do udzielania pierwszej pomocy, dbania o swoje bezpieczeństwo, właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty lub podręczniki systematyzujące wiedzę. 4) Zapewnienie na czas szkolenia: urządzenia konieczne do przeprowadzenia kursu, m.in. fantom, automatyczny defibrylator, materiały higieniczne jednorazowe, urządzenia umożliwiające odtworzenie prezentacji. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 6. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu obsługi kasy fiskalnej wraz z czytnikiem kodów dla 5 osób, również osób niepełnosprawnych, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Kurs powinien składać się z części teoretycznej (2 godziny) i praktycznej (8 godzin), łącznie nie mniej niż 10 godzin kursu. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi czytnika kodów. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty lub podręczniki systematyzujące wiedzę. 4) Zapewnienie na czas szkolenia urządzeń koniecznych do przeprowadzenia kursu, m.in. kasy fiskalne, czytnik kodów. 5) Kurs winien się zakończyć egzaminem lub zaliczeniem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie 7

8 drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 7. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu księgowości komputerowej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu księgowości komputerowej i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 7 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 90. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe systematyzujące wiedzę dla każdego uczestnika, w tym podręczniki i materiały na nośniku elektronicznym pendrive min. 2MB, które uczestnicy otrzymają na własność. 3) Wykonawca zapewni salę szkoleniową wyposażoną w stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej dla każdego uczestnika wraz z właściwym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie kursu w podanym poniżej zakresie. Komputery winny mieć zapewniony serwis, w wypadku uszkodzenia Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy. Sala winna być z dostępem do zaplecza sanitarnego, na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku i poruszanie się po nim. 4) Wykonawca zapewni drobny catering (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, krakersy itp.) dla każdego uczestnika. 5) Przez zajęcia praktyczne Zamawiający rozumie pracę z dokumentami i programami komputerowymi. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Podstawy i organizacja rachunkowości. 2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych. 3. Środki pieniężne i rachunki bankowe. 4. Obrót towarowy i materiałowy. 5. Rozrachunki i roszczenia. 6. Wynagrodzenia. 7. Aktywa trwałe. 8

9 8. Podatek od towarów i usług. 9. Podatkowa Księga przychodów i rozchodów, ryczałt. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 8. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora koparko - ładowarki". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu operatora koparko- ładowarki i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 9 osób, w tym osób niepełnosprawnych, w tym jedna osoba niesłysząca, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim, w liczbie godzin nie mniej niż 176. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni wykonanie koniecznych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie i zdobycie uprawnień operatora koparko ładowarki. 3) Wykonawca zapewni pojazdy do praktycznej nauki obsługi koparko - ładowarki w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kursu. 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego oraz placu manewrowego na terenie województwa małopolskiego. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się na miejsce szkolenia i swobodne poruszanie się. 5) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy jako operator koparko - ładowarki. 6) Kurs winien kończyć się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uprawnień oraz zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz. 216). 7) Wykonawca zapewni uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych tj. skrypty/ podręczniki systematyzujące wiedzę. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia: w przypadku gdy osoba skierowana na kurs nie uzyska orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za usługę badania lekarskiego. 9

10 Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 9. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora wózka widłowego". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu operatora wózka widłowego oraz w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowej i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 2 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim, w liczbie godzin nie mniej niż 60. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni pojazdy do praktycznej nauki obsługi wózka widłowego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kursu oraz sprzęt do nauki wymiany butli gazowych LPG w wózku widłowym. 3) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego oraz placu manewrowego na terenie województwa małopolskiego. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się na miejsce szkolenia i swobodne poruszanie się. 4) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy jako operator wózka widłowego. 5) Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 849 ze zmianami) oraz ewentualnie wydaniem książeczki operatora kierowcy. 6) Wykonawca zapewni uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych tj. skrypty / podręczniki systematyzujące wiedzę. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 10. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu grafiki komputerowej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron 10

11 www i przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób, również osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 80. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty i podręczniki. 3) Zapewnienie dla każdego uczestnika stanowiska pracy (komputera przenośnego wyposażonego w odpowiedni program do nauki. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Obsługa programów grafiki wektorowej (CorelDraw) oraz innego programu dostępnego bezpłatnie o podobnym zakresie (w tym: interfejs programu, kalibracja monitora i ustawienia kolorów, narzędzia, efekty specjalne). 2. Opracowanie projektów graficznych (plakaty, billboardy, wizytówki, ulotki, plakaty). 3. Przygotowanie i optymalizowanie grafiki do użycia w Internecie. 4. Projektowanie prezentacji graficznych i multimedialnych. 5. Tworzenie stron internetowych. 6. Przetwarzanie obrazów cyfrowych, korygowanie, przygotowanie do druku. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. Warunki realizacji zamówienia wspólne dla każdego z zadań częściowych: 1) Kursy wymienione i opisane w zadaniach częściowych powinny wpłynąć na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. 2) Wykonawca zapewni trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i przygotowanie (wymagane jest indywidualne podejście do uczestników), mających doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń (przeprowadzili min.2 szkolenia o podobnej tematyce i zakresie jak szkolenie dla każdego z zadań częściowych, dla grup min.5 osób dorosłych) 3) Harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 tyg. przed datą rozpoczęcia realizacji zadania lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie opisanym dla każdego z zadań częściowych. 11

12 4) Miejsce i czas szkolenia. Zajęcia w zakresie zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 winny się odbywać na terenie miasta Limanowa, natomiast dla zadania nr 8, 9 dopuszcza się wykonanie zadania na terenie całego Województwa Małopolskiego; w dniach od poniedziałku do soboty, liczba godzin w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 godzin (godzina lekcyjna = 45 minut), kurs winien być prowadzony w godzinach umożliwiających uczestnikom dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. W harmonogramie szkolenia winna znaleźć się min. 1 przerwa umożliwiająca korzystanie z drobnego cateringu. a) dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 zajęcia będą odbywały się w miejscu zapewnionym i przygotowanym przez Zamawiającego wraz z drobnym cateringiem na czas prowadzenia zajęć. b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć dostosowane do potrzeb prowadzonego kursu i odpowiednio w tym celu wyposażone. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom niepełnoprawnym swobodnego poruszania w trakcie szkolenia, w tym dotarcie na miejsce i korzystanie z węzła sanitarnego. Pomieszczenie z przeznaczeniem na zajęcia winno spełniać warunki bezpieczeństwa i przeciwpożarowe, ponadto posiadać niezbędny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (jeżeli program zajęć tego wymaga). Uczestnikom należy zapewnić w każdym dniu szkoleniowym bufet kawowy (kawa, herbata, sok, woda, ciastka, drożdżówka) w przypadku trwania zajęć w wymiarze do 6 godzin lekcyjnych, a w przypadku trwania zajęć powyżej 6 godzin lekcyjnych należy zapewnić dodatkowo co najmniej 1 ciepły posiłek. 5) Zajęcia powinny być prowadzone w formie wykładów, prezentacji, warsztatów praktycznych oraz konsultacji indywidualnych. Min. 80% czasu kursu powinny stanowić zajęcia praktyczne. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania programu kursu zgodnie z opisem SIWZ oraz materiały szkoleniowe, program kursu i materiały szkoleniowe winny być przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i żądania dostosowania program kursu i materiałów szkoleniowych do grupy skierowanej na szkolenie. Program kursu oraz materiały szkoleniowe dla tych zadań winny być ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia realizacji kursu lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie zgodnym z SIWZ. 1) Materiały szkoleniowe (wydruki, prezentacje, pliki elektroniczne, podręczniki) winny być oznaczone odpowiednimi logotypami EFS: a) dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca umożliwi zamawiającemu odpowiednie oznaczenie materiałów szkoleniowych, b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zadba o odpowiednie oznaczenia zgodnie z logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, 2) Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników kursu, właściwe dla każdego z zadań częściowych (np. podręczniki, skrypty, notatnik, długopis, wzorniki i próbki materiałów, kosmetyki, materiały florystyczne a także zestaw podręcznych narzędzi). Materiały zostaną przekazane uczestnikom na własność i należy je wliczyć w cenę szkolenia. Wykonawca zapewni jeden zestaw materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego. Nie dopuszcza się kopiowania podręczników. 3) Wykonawca zobowiązany jest do: 12

13 a) Prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych (odnotowywanie obecności i nieobecności na zajęciach musi dotyczyć każdej godziny zajęć przewidzianych w programie - system godzinowy, nieobecności należy oznaczać literą N), b) Przeprowadzenie egzaminu końcowego lub innej formy zaliczenia kursu, c) Umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwa w prowadzonym egzaminie, d) Sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu, e) Wydania certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności podnoszących kompetencje zawodowe, f) Odnotowania wydania certyfikatów w rejestrze, g) Przechowywania dokumentacji dotyczącej zrealizowanego szkolenia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 4) Ponadto dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zobowiązany jest do: a) Ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas prowadzenia zajęć na kwotę min.5000,00zł. b) Prowadzenia list obecności przekazanych przez Zamawiającego, c) Oznakowanie pomieszczeń w których odbywają się szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatów, zaświadczeń odpowiednim logotypem EFS i PO KL przekazanym przez zamawiającego oraz umieszczenie przekazanego przez Zamawiającego plakatu Projektu w widocznym miejscu podczas szkolenia, d) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas prowadzonego kursu oraz dostarczenie zamawiającemu min.15 zdjęć dokumentującego prowadzone zajęcia w formie elektronicznej (plyta CD, pamięć przenośna pendrive, wiadomość ). e) Udokumentowanie przekazania uczestnikom cateringu, materiałów edukacyjnych, certyfikatów i zaświadczeń, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia, g) Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oznakowanych logotypem EFS i PO KL. 5) c) Przygotowanie list obecności, d) Kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, e) Zwrot kosztów dojazdów Uczestników na zajęcia z wyjątkiem zadania nr.4, 6) Ponadto po stronie Zamawiającego dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 : a) Najem sali na zajęcia - sali wykładowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego, umówienie uczestników, b) Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, c) Wydanie zaświadczeń o odbyciu podstawowego kursu komputerowego na podstawie list obecności oraz wyników egzaminu, d) Ubezpieczenie NNW Uczestników, e) Tworzenie dokumentacji fotograficznej, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia (ankieta oceniająca treści programowe, trenerów i organizację szkolenia), g) Nadzór nad materiałami edukacyjnymi przekazywanymi uczestnikom, h) Oznakowanie sali szkoleniowej, 7) Liczba uczestników kursu podana dla poszczególnych zadań może ulec zmianie na skutek sytuacji losowej uczestnika lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Ostateczna 13

14 liczba uczestników będzie podana Wykonawcy najpóźniej 48 godz. przed terminem realizacji kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych szkoleniem, przy czym zwiększenie liczby osób może nastąpić jedynie za zgodą Wykonawcy. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Terminy wykonania zadań częściowych dla każdego z zadań częściowych: 1) zad. nr 1: , 2) zad. nr 2: do , 3) zad. nr 3: , 4) zad. nr 4: , 5) zad. nr 5: do , 6) zad. nr 6: do , 7) zad.nr 7: do , 8) zad. nr 8: do , 9) zad. nr 9: , 10) zad. nr 10: Zamawiający wymaga aby harmonogram zajęć został ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie opisanym dla każdego z zadań częściowych Ostanie zajęcia kończące się egzaminem lub termin egzaminu dla wszystkich zadań częściowych muszą zostać przeprowadzone nie później niż do dnia dla wszystkich zadań częściowych Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2 Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w przedłożonym do oferty wykazie wykonanych usług wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z podaniem ich przedmiotu, 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo