OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim (zamieszczone w BZP w dniu 14/07/2014 pod nr ) Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka Limanowa Tel fax Upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Stokłosa - tel.: (018) , Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 138, I piętro, budynek B. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zadanie nr 1: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu florystyki". Zadanie nr 2: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu usług kosmetycznych i wizażu". Zadanie nr 3: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu carvingu. Zadanie nr 4: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu cukiernictwa". Zadanie nr 5: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu pierwszej pomocy". 1

2 Zadanie nr 6: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej". Zadanie nr 7: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu księgowości komputerowej". Zadanie nr 8: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora koparko - ładowarki". Zadanie nr 9: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora wózka widłowego". Zadanie nr 10: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu grafiki komputerowej". Zadanie częściowe nr: Opis: 1. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu florystyki". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu florystyki i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 8 osób, w tym osób niepełnosprawnych, w liczbie godzin nie mniejszej niż 60 godzin zajęć dla grupy osób, beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy z materiałem roślinnym, samodzielnego zakupu materiału roślinnego i dodatków florystycznych, układania bukietów i wiązanek okolicznościowych, tworzenia ozdób świątecznych, dekoracji stołu. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty, narzędzia i urządzenia florystyczne, materiały dekoracyjne, roślinne i inne, umożliwiające przygotowanie min. 11 prac (bukietów, wieńców, innych dekoracji roślinnych, ozdób okołoświątecznych i okolicznościowych) 4) Min.50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników, min. po 2 prace każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winny być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1) Kompozycje kwiatowe, 2) Materiałoznawstwo, 2

3 3) Praca praktyczna z materiałem roślinnym, 4) Florystyka okolicznościowa (tworzenie ozdób świątecznych), 5) Artystyczne pakowanie prezentów, 6) Dekoracje stołów. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrolę uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 2. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu usług kosmetycznych i wizażu". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu usług kosmetycznych i wizażu, dla 7 osób, również osób niepełnosprawnych, w liczbie godzin nie mniej niż 100. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego: a) Zorganizowania i przygotowania miejsca pracy, właściwego przygotowania materiałów, doboru narzędzi do wykonywanych czynności, b) Wykonywania czynności pielęgnacyjnych skóry twarzy, masażu twarzy, c) Wykonywania makijażu o przedłużonej trwałości (przyklejanie sztucznych rzęs, nakładania henny i in.), d) Wykonywania makijażu dziennego i wieczorowego, e) Wykonywania czynności pielęgnacyjnych dłoni i paznokci, f) Inne. Ponadto uczestnik pozna zasady doboru makijażu, fryzury, garderoby. Uczestnik pozna praktyczne aspekty wizażu. Uczestnik będzie przygotowany do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych w salonach kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, będzie przygotowany do kontynuowania nauki na specjalistycznych kursach i szkoleniach. 3) Zapewnienie sali z dostępem do zaplecza sanitarnego (dostęp do bieżącej wody, luster, odpowiednie oświetlenie) na terenie miasta Limanowa. Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć. 3

4 4) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w formie dla każdego uczestnika: skrypty, materiały kosmetyczne, higieniczne, kosmetyki kolorowe, pielęgnacyjne i inne, narzędzia kosmetyczne w ilościach koniecznych do przeprowadzenia kursu. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 3. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu carvingu" szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu carvingu i tworzenia ozdób cukierniczych, przeprowadzenie szkolenia dla grupy 7 osób, w tym osób niepełnosprawnych w liczbie godzin nie mniejszej niż 30 godzin. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypty) oraz materiału spożywczego koniecznego do przeprowadzenia kursu (warzywa, owoce, ciasto i ciastka, lukry, jadalne ozdoby cukiernicze itp.), sprzętu koniecznego do prowadzenia kursu, odzieży ochronnej itp. Materiały spożywcze dostarczone przez Wykonawcę winny umożliwić przygotowanie min. 6 prac przez każdego z uczestników. 3) Uczestnicy otrzymują na własność podstawowe narzędzia używane w czasie kursu (min. 5 sztuk narzędzi spośród: specjalistyczne dłuta do curvingu, noże do carvingu, silikonowe foremki do tworzenia dekoracji z lukru plastycznego, foremki do odciskania dekoracji cukierniczych). 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego/kuchennego (praca za materiałem spożywczym) na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku i poruszanie się po nim. 5) Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie wykonanych prac, materiału spożywczego oraz opakowania umożliwiające zabranie gotowych prac przez uczestników. 6) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do wytwarzania i przechowywania ozdób z warzyw/owoców a także drobnych ozdób cukierniczych, dekoracji stołu. 7) Min.50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników; min. 2 prace każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winny być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin 4

5 wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Rodzaje narzędzi do Carvingu. 2. Techniki rzeźbienia owoców i warzyw. 3. Zasady tworzenia kompozycji z wykonanych elementów. 4. Szyszki, liście i kwiaty z warzyw i owoców. 5. Ciasta i ciasteczka- formowanie, wycinanie, ozdabianie. 6. Lukier plastyczny- przygotowanie, narzędzia praca z lukrem. 7. Ozdabianie potraw, komponowanie dekoracji stołu. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 4. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu cukiernictwa". szkolenia zawodowego, Nieregularny transport osób. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu cukiernictwa i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 10 osób niepełnosprawnych, również niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 16, max. 2-3h jednorazowo oraz zorganizowanie dowozu uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia i odwozu do miejsca zamieszkania uczestników. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypty) oraz materiału spożywczego koniecznego do przeprowadzenia kursu (ciasto, ciastka, lukry, jadalne ozdoby cukiernicze itp.), sprzętu koniecznego do prowadzenia kursu, odzieży ochronnej itp. Materiały spożywcze dostarczone przez Wykonawcę winny umożliwić przygotowanie prac przez każdego z uczestników. 3) Uczestnicy otrzymają na własność podstawowe narzędzia używane w czasie szkolenia (min. 5szt. spośród: silikonowe foremki do tworzenia dekoracji z lukru plastycznego, silikonowe maty do tworzenia dekoracji cukierniczych, foremki do odciskania dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze- z wzorami o tematyce świątecznej). 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego/kuchennego (praca z materiałem spożywczym) na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do 5

6 budynku i poruszanie się po nim. 5) Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie wykonanych prac, materiału spożywczego oraz opakowania umożliwiające zabranie gotowych prac przez uczestników. 6) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy z materiałem spożywczym, wytwarzania i przechowywania ozdób cukierniczych. 7) Min. 50% wykonanych prac przechodzi na własność uczestników; min. 5 prac każdego uczestnika kursu (o przedłużonej trwałości) winno być zabezpieczone przez prowadzącego do ewentualnego wykorzystania na wystawie ewentualny termin wystawy zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 8) Kurs winien się zakończyć zaliczeniem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. 9) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie dowozu uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia i odwozu do miejsca zamieszkania uczestników, tj.: 1os: Kanina, 1os.Tymbark, 2os.Męcina, 5os.Limanowa Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia, uwzględniając tematycznie porę roku, okresy świąteczne itp.: 1. Pierniki, babeczki i ciasteczka- formowanie, wycinanie z gotowego ciasta, 2. Babeczki i ciasteczka- ozdabianie kremem, polewą, gotowymi dekoracjami spożywczymi, 3. Lukier królewski- ozdabianie pierniczków, 4. Lukier plastyczny- przygotowanie, narzędzia, praca z lukrem, 5. Lukier plastyczny- ozdoby płaskie i figurki, 6. Dekoracje z czekolady. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 5. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu pierwszej pomocy". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu pierwszej pomocy i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 11 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 12. 6

7 wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do udzielania pierwszej pomocy, dbania o swoje bezpieczeństwo, właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty lub podręczniki systematyzujące wiedzę. 4) Zapewnienie na czas szkolenia: urządzenia konieczne do przeprowadzenia kursu, m.in. fantom, automatyczny defibrylator, materiały higieniczne jednorazowe, urządzenia umożliwiające odtworzenie prezentacji. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 6. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu obsługi kasy fiskalnej wraz z czytnikiem kodów dla 5 osób, również osób niepełnosprawnych, uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Kurs powinien składać się z części teoretycznej (2 godziny) i praktycznej (8 godzin), łącznie nie mniej niż 10 godzin kursu. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi czytnika kodów. 3) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty lub podręczniki systematyzujące wiedzę. 4) Zapewnienie na czas szkolenia urządzeń koniecznych do przeprowadzenia kursu, m.in. kasy fiskalne, czytnik kodów. 5) Kurs winien się zakończyć egzaminem lub zaliczeniem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie 7

8 drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. 7. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu księgowości komputerowej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu księgowości komputerowej i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 7 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 90. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe systematyzujące wiedzę dla każdego uczestnika, w tym podręczniki i materiały na nośniku elektronicznym pendrive min. 2MB, które uczestnicy otrzymają na własność. 3) Wykonawca zapewni salę szkoleniową wyposażoną w stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej dla każdego uczestnika wraz z właściwym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie kursu w podanym poniżej zakresie. Komputery winny mieć zapewniony serwis, w wypadku uszkodzenia Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy. Sala winna być z dostępem do zaplecza sanitarnego, na terenie miasta Limanowa. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku i poruszanie się po nim. 4) Wykonawca zapewni drobny catering (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, krakersy itp.) dla każdego uczestnika. 5) Przez zajęcia praktyczne Zamawiający rozumie pracę z dokumentami i programami komputerowymi. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Podstawy i organizacja rachunkowości. 2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych. 3. Środki pieniężne i rachunki bankowe. 4. Obrót towarowy i materiałowy. 5. Rozrachunki i roszczenia. 6. Wynagrodzenia. 7. Aktywa trwałe. 8

9 8. Podatek od towarów i usług. 9. Podatkowa Księga przychodów i rozchodów, ryczałt. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 8. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora koparko - ładowarki". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu operatora koparko- ładowarki i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 9 osób, w tym osób niepełnosprawnych, w tym jedna osoba niesłysząca, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim, w liczbie godzin nie mniej niż 176. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni wykonanie koniecznych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie i zdobycie uprawnień operatora koparko ładowarki. 3) Wykonawca zapewni pojazdy do praktycznej nauki obsługi koparko - ładowarki w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kursu. 4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego oraz placu manewrowego na terenie województwa małopolskiego. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się na miejsce szkolenia i swobodne poruszanie się. 5) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy jako operator koparko - ładowarki. 6) Kurs winien kończyć się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uprawnień oraz zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz. 216). 7) Wykonawca zapewni uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych tj. skrypty/ podręczniki systematyzujące wiedzę. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia: w przypadku gdy osoba skierowana na kurs nie uzyska orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za usługę badania lekarskiego. 9

10 Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 9. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs operatora wózka widłowego". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu operatora wózka widłowego oraz w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowej i przeprowadzenie szkolenia dla grupy 2 osób, w tym osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim, w liczbie godzin nie mniej niż 60. wydanie potwierdzenia o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Wykonawca zapewni pojazdy do praktycznej nauki obsługi wózka widłowego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia kursu oraz sprzęt do nauki wymiany butli gazowych LPG w wózku widłowym. 3) Wykonawca zapewni salę szkoleniową z dostępem do zaplecza sanitarnego oraz placu manewrowego na terenie województwa małopolskiego. Wykonawca umożliwi osobom niepełnosprawnym dostanie się na miejsce szkolenia i swobodne poruszanie się. 4) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do pracy jako operator wózka widłowego. 5) Kurs musi kończyć się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 849 ze zmianami) oraz ewentualnie wydaniem książeczki operatora kierowcy. 6) Wykonawca zapewni uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych tj. skrypty / podręczniki systematyzujące wiedzę. Zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, przygotowanie list obecności. 10. Temat: Świadczenie usług szkoleniowych kurs z zakresu grafiki komputerowej". szkolenia zawodowego. Opis: przygotowanie programu kursu z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron 10

11 www i przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób, również osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim w liczbie godzin nie mniej niż 80. wydanie potwierdzenia (certyfikatu) o nabyciu nowych kompetencji zawodowych przez prowadzącego kurs. 2) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: skrypty i podręczniki. 3) Zapewnienie dla każdego uczestnika stanowiska pracy (komputera przenośnego wyposażonego w odpowiedni program do nauki. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Obsługa programów grafiki wektorowej (CorelDraw) oraz innego programu dostępnego bezpłatnie o podobnym zakresie (w tym: interfejs programu, kalibracja monitora i ustawienia kolorów, narzędzia, efekty specjalne). 2. Opracowanie projektów graficznych (plakaty, billboardy, wizytówki, ulotki, plakaty). 3. Przygotowanie i optymalizowanie grafiki do użycia w Internecie. 4. Projektowanie prezentacji graficznych i multimedialnych. 5. Tworzenie stron internetowych. 6. Przetwarzanie obrazów cyfrowych, korygowanie, przygotowanie do druku. Najem sali na zajęcia, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników, zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, przygotowanie list obecności, wydanie zaświadczeń o odbyciu kursu na podstawie list obecności oraz wyników zaliczenia/ egzaminu, kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, tworzenie dokumentacji fotograficznej, ubezpieczenie NNW. Warunki realizacji zamówienia wspólne dla każdego z zadań częściowych: 1) Kursy wymienione i opisane w zadaniach częściowych powinny wpłynąć na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. 2) Wykonawca zapewni trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i przygotowanie (wymagane jest indywidualne podejście do uczestników), mających doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń (przeprowadzili min.2 szkolenia o podobnej tematyce i zakresie jak szkolenie dla każdego z zadań częściowych, dla grup min.5 osób dorosłych) 3) Harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 tyg. przed datą rozpoczęcia realizacji zadania lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie opisanym dla każdego z zadań częściowych. 11

12 4) Miejsce i czas szkolenia. Zajęcia w zakresie zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 winny się odbywać na terenie miasta Limanowa, natomiast dla zadania nr 8, 9 dopuszcza się wykonanie zadania na terenie całego Województwa Małopolskiego; w dniach od poniedziałku do soboty, liczba godzin w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 godzin (godzina lekcyjna = 45 minut), kurs winien być prowadzony w godzinach umożliwiających uczestnikom dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. W harmonogramie szkolenia winna znaleźć się min. 1 przerwa umożliwiająca korzystanie z drobnego cateringu. a) dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 zajęcia będą odbywały się w miejscu zapewnionym i przygotowanym przez Zamawiającego wraz z drobnym cateringiem na czas prowadzenia zajęć. b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć dostosowane do potrzeb prowadzonego kursu i odpowiednio w tym celu wyposażone. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom niepełnoprawnym swobodnego poruszania w trakcie szkolenia, w tym dotarcie na miejsce i korzystanie z węzła sanitarnego. Pomieszczenie z przeznaczeniem na zajęcia winno spełniać warunki bezpieczeństwa i przeciwpożarowe, ponadto posiadać niezbędny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (jeżeli program zajęć tego wymaga). Uczestnikom należy zapewnić w każdym dniu szkoleniowym bufet kawowy (kawa, herbata, sok, woda, ciastka, drożdżówka) w przypadku trwania zajęć w wymiarze do 6 godzin lekcyjnych, a w przypadku trwania zajęć powyżej 6 godzin lekcyjnych należy zapewnić dodatkowo co najmniej 1 ciepły posiłek. 5) Zajęcia powinny być prowadzone w formie wykładów, prezentacji, warsztatów praktycznych oraz konsultacji indywidualnych. Min. 80% czasu kursu powinny stanowić zajęcia praktyczne. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania programu kursu zgodnie z opisem SIWZ oraz materiały szkoleniowe, program kursu i materiały szkoleniowe winny być przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dla zadań nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i żądania dostosowania program kursu i materiałów szkoleniowych do grupy skierowanej na szkolenie. Program kursu oraz materiały szkoleniowe dla tych zadań winny być ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia realizacji kursu lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie zgodnym z SIWZ. 1) Materiały szkoleniowe (wydruki, prezentacje, pliki elektroniczne, podręczniki) winny być oznaczone odpowiednimi logotypami EFS: a) dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 Wykonawca umożliwi zamawiającemu odpowiednie oznaczenie materiałów szkoleniowych, b) dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zadba o odpowiednie oznaczenia zgodnie z logotypami przekazanymi przez Zamawiającego, 2) Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników kursu, właściwe dla każdego z zadań częściowych (np. podręczniki, skrypty, notatnik, długopis, wzorniki i próbki materiałów, kosmetyki, materiały florystyczne a także zestaw podręcznych narzędzi). Materiały zostaną przekazane uczestnikom na własność i należy je wliczyć w cenę szkolenia. Wykonawca zapewni jeden zestaw materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego. Nie dopuszcza się kopiowania podręczników. 3) Wykonawca zobowiązany jest do: 12

13 a) Prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych (odnotowywanie obecności i nieobecności na zajęciach musi dotyczyć każdej godziny zajęć przewidzianych w programie - system godzinowy, nieobecności należy oznaczać literą N), b) Przeprowadzenie egzaminu końcowego lub innej formy zaliczenia kursu, c) Umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwa w prowadzonym egzaminie, d) Sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu, e) Wydania certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności podnoszących kompetencje zawodowe, f) Odnotowania wydania certyfikatów w rejestrze, g) Przechowywania dokumentacji dotyczącej zrealizowanego szkolenia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 4) Ponadto dla zadań nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9 Wykonawca zobowiązany jest do: a) Ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas prowadzenia zajęć na kwotę min.5000,00zł. b) Prowadzenia list obecności przekazanych przez Zamawiającego, c) Oznakowanie pomieszczeń w których odbywają się szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatów, zaświadczeń odpowiednim logotypem EFS i PO KL przekazanym przez zamawiającego oraz umieszczenie przekazanego przez Zamawiającego plakatu Projektu w widocznym miejscu podczas szkolenia, d) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas prowadzonego kursu oraz dostarczenie zamawiającemu min.15 zdjęć dokumentującego prowadzone zajęcia w formie elektronicznej (plyta CD, pamięć przenośna pendrive, wiadomość ). e) Udokumentowanie przekazania uczestnikom cateringu, materiałów edukacyjnych, certyfikatów i zaświadczeń, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia, g) Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oznakowanych logotypem EFS i PO KL. 5) c) Przygotowanie list obecności, d) Kontrola uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, e) Zwrot kosztów dojazdów Uczestników na zajęcia z wyjątkiem zadania nr.4, 6) Ponadto po stronie Zamawiającego dla zadań: nr: 1, 5, 6, 10 : a) Najem sali na zajęcia - sali wykładowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego, umówienie uczestników, b) Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, c) Wydanie zaświadczeń o odbyciu podstawowego kursu komputerowego na podstawie list obecności oraz wyników egzaminu, d) Ubezpieczenie NNW Uczestników, e) Tworzenie dokumentacji fotograficznej, f) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia (ankieta oceniająca treści programowe, trenerów i organizację szkolenia), g) Nadzór nad materiałami edukacyjnymi przekazywanymi uczestnikom, h) Oznakowanie sali szkoleniowej, 7) Liczba uczestników kursu podana dla poszczególnych zadań może ulec zmianie na skutek sytuacji losowej uczestnika lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Ostateczna 13

14 liczba uczestników będzie podana Wykonawcy najpóźniej 48 godz. przed terminem realizacji kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych szkoleniem, przy czym zwiększenie liczby osób może nastąpić jedynie za zgodą Wykonawcy. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Terminy wykonania zadań częściowych dla każdego z zadań częściowych: 1) zad. nr 1: , 2) zad. nr 2: do , 3) zad. nr 3: , 4) zad. nr 4: , 5) zad. nr 5: do , 6) zad. nr 6: do , 7) zad.nr 7: do , 8) zad. nr 8: do , 9) zad. nr 9: , 10) zad. nr 10: Zamawiający wymaga aby harmonogram zajęć został ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 tyg. przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania lub w dniu podpisania umowy, jeżeli termin jest krótszy; w terminie opisanym dla każdego z zadań częściowych Ostanie zajęcia kończące się egzaminem lub termin egzaminu dla wszystkich zadań częściowych muszą zostać przeprowadzone nie później niż do dnia dla wszystkich zadań częściowych Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2 Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w przedłożonym do oferty wykazie wykonanych usług wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z podaniem ich przedmiotu, 14

15 dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie) wykonał co najmniej 3 usług polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych, w których brały udział także osoby niepełnosprawne. Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie. 3 Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, że posiada dostęp do: 1) co najmniej 1 sali szkoleniowej odpowiednia dla realizowanego kursu dla zadań częściowych nr: 2,3,4,7,8,9. 2) co najmniej 1 wózka jezdniowego z napędem silnikowym i co najmniej 1 wózka jezdniowego z napędem akumulatorowym dla zadania częściowego nr 9; w tym sprzęt umożliwiający przeszkolenie z wymiany butli gazowych LPG w wózku widłowym 1) co najmniej 1 koparko ładowarki dla zadania częściowego nr 8, 2) dwa komputery przenośne wyposażone w odpowiedni program do nauki dla zadania częściowego nr 10. Na potwierdzanie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi wraz z dokumentami potwierdzającymi własność, możliwość korzystania z obiektu lub zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy. 4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Trenerzy powinni posiadać wykształcenie kierunkowe, uprawnienia do prowadzenia szkoleń jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń (czas trwania i zakres tematów). Na potwierdzanie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu osobami. 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 15

16 dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (z art. 22 ust 1 ustawy Pzp) wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. Wykaz usług Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 2 do SIWZ 3. Wykaz narzędzi dla zadań nr 2,3,4,7,8,9,10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (Wzór - załącznik nr 3 do SIWZ) 4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania- wg załącznika nr 6 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ Dokumenty podmiotów zagranicznych: 16

17 Wymagany dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o którym mowa w pkt. 7.2 Lp. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu - Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Poz. 231). Inne wymagane dokumenty: Lp. Wymagany dokument 1 Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Z pełnomocnictwa musi wynikać, że wskazana osoba jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w danym przetargu. Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100 % Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 138, I piętro budynek B do dnia do godz. 09:10. Termin związania ofertą: 30 dni Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z dwóch zadań częściowych. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 17

18 Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Limanowa dnia:

Znak sprawy: PCPR /14 Limanowa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na:

Znak sprawy: PCPR /14 Limanowa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Józefa Marka 9 34-600 Limanowa Znak sprawy: PCPR-271-20/14 Limanowa, 2014-07-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych oraz organizację i realizację szkolenia dla pracowników MOPS Biłgoraj w ramach projektu systemowego Czas na zmianę.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl Bodzanów: Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: zadanie nr 1 - prawo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs - podstawy obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych 1 z 5 2015-10-08 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2. BOLKÓW: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ REALIZOWA- NYCH PRZEZ GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOL- KOWIE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZANSĄ NA PRACĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 44699-2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn Kętrzyn: Kurs i szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 56701 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r. Numer ogłoszenia: 211220-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html Linia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-21 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Podatkowa książka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-07-21 08:03 Rzeszów: Szkolenie w zakresie: Monter instalacji gazowych z egzaminem czeladniczym + spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą 311 Numer ogłoszenia: 209426-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 181603-2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: Kursu operatora wózków widłowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pn. Wykształceni Technicy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Sokółka: Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. CKU 2710.1.2013 Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TERAPII ZAJĘCIOWEJ Numer ogłoszenia: 102872-2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opspragapolnoc.waw.pl Warszawa: Usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: obrabiarka sterowana numerycznie CNC; operator koparko ładowarki kl. III, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, Olecko: przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wzbogacającego ofertę kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem Myślimy o przyszłości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl \ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 33

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach -

Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w gminie Chełmiec - współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrolecki.pl Ostrołęka: Przeprowadzenie kursów i/lub szkoleń zawodowych oraz podnoszących

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, Sulęcin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, Sulęcin, woj. lubuskie, tel , faks Sulęcin: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń: Prawo jazdy kat. B dla 21 osób, Prawo jazdy kat C+E dla 2 osób, Prawo jazdy kat B+E dla 1 osoby. dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Świadczenie usług szkoleniowych jako instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łask: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Własnymi siłami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.html Limanowa: Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą Numer ogłoszenia: 229750-2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 212788-2015; data

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-21 18:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania_2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Przeprowadzenie szkoleń-aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla 1 z 6 2014-04-22 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych Kolbuszowa, dnia 15.04.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej ogłasza Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii i reklamy wizualnej w ramach projektu p.n. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim Aktywna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, 2010-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2010 Nazwa zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Instrumenty i narzędzia

Bardziej szczegółowo