Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu"

Transkrypt

1 Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL /10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad

2 Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. ul. Szopienicka Katowice Wykonawca: Rybnik Ul. Kościuszki 32/34C4 tel/fax

3 Spis treści 1 Streszczenie Wstęp Wprowadzenie do tematyki kształcenia ustawicznego na śląskim rynku pracy Kierunki kształcenia technicznego w województwie śląskim Szansa na zatrudnienie Obszary zawodowych szkoleń Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa w Katowicach Wyniki badania słuchaczy CKKG Charakterystyka respondentów Porównanie oferty kształcenia CKKG do oferty innych placówek kształcenia zawodowego dorosłych Źródła informacji na temat kształcenia zawodowego dorosłych Kształcenie w CKKG Nowoczesne metody w nauczaniu Podsumowanie Wyniki badania nauczycieli CKKG Perspektywy rozwoju Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa Nowoczesne metody kształcenia Podsumowanie Wyniki badania pracodawców Placówki kształcenia Dokształcanie pracowników Wybór jednostki szkoleniowej i trybu nauczania Źródła informacji Nowoczesne metody kształcenia Podsumowanie Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 3

4 1 Streszczenie Analizując kształcenie formalne, oferowane przez Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa, można zauważyć, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oceniają je pozytywnie. Wysoko została oceniona przez słuchaczy przydatność w życiu zawodowym i wartość merytoryczna oferowanych kierunków - technik górnictwa podziemnego otrzymał odpowiednio 4,4 pkt. i 4,2 pkt., górnik eksploatacji podziemnej 3,8 pkt. i 3,9 pkt., a technik mechanik 3,8 pkt. Nauczyciele uznali, że CKKG charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia i odpowiada potrzebom lokalnego rynku, z tego względu, że ich placówka została powołana, by zaspokoić potrzeby szkoleniowe jednej grupy zawodowej górników. W tym względzie spełnia ona wszystkie wymagania tej grupy zawodowej i dostosowuje swój program do zmieniających się potrzeb. 55,9% uczniów, którzy znają inne placówki kształcenia zawodowego dorosłych, ocenia ofertę CKKG jako bardziej atrakcyjną. Na korzyść CKKG wpłynęły czynniki takie jak: bogata oferta kształcenia zawodowego oraz kadra i renoma placówki. Renoma ośrodka szkoleniowego jest najistotniejszą cechą, którą kierują się podczas wyboru jednostki kształcenia zawodowego dorosłych pracodawcy (ocena 3,85/5). Tak samo ważna przy dokonywaniu takiego wyboru jest również bliskość ośrodka regionalnego. Analizując możliwość wykorzystania nowoczesnych form kształcenia ustawicznego, można zauważyć sprzeczne opinie dotyczące ich wykorzystania. Większość nauczycieli uważa, że najnowsze metody kształcenia, takie jak: e-learning, Internet czy techniki komputerowe, są interesujące, ale na dzień dzisiejszy z nich nie korzysta. Ich zdaniem w kształceniu zawodowym, które prowadzą, lepiej sprawdzają się metody tradycyjne, choć często korzystają z Internetu czy rzutnika. Wykorzystanie nowych metod wiąże się również z osobami, które się szkoli, w CKKG są to w większości górnicy, przeważnie osoby starsze, które nie mają umiejętności i czasu na to, by posługiwać się zaawansowanymi narzędziami komputerowymi czy internetowymi. Dlatego do tej pory w niewielkim zakresie wykorzystywali nowe technologie i raczej nie planują wprowadzać ich na szerszą skalę. 65,7% ankietowanych słuchaczy wyraża zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w części zajęć prowadzonych w CKKG. 80,7% z nich uważa, iż warto wprowadzić elementy nowoczesnych metod nauczania na kierunku, na którym obecnie się uczą (technik górnictwa podziemnego i technik mechanik). Ponadto 71,4% słuchaczy preferuje przeprowadzanie testów do samodzielnego sprawdzania wiedzy w formie zdalnej, a 69,1% preferuje dostęp do materiałów dydaktycznych w takiej formie. Jednakże większość, tj. 93,0% słuchaczy, jest zadania, że zajęcia praktyczne powinny odbywać się w formie tradycyjnej. Jeśli chodzi o kierunki kształcenia zawodowego w regionie ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców nie potrafi wskazać, jakie kierunki powinny znaleźć się w ofercie kształcenia. Pozostałe osoby wskazywały przede wszystkim takie kierunki, jak: ślusarz (8%), spawacz (7%), górnictwo (7%), pracownik biurowy (5%), pracownik produkcyjny (3%), kierunki zawodowe (3%). Dodatkowo badani wskazywali na takie kierunki, jak: administracja, automatyka, elektronika, farmacja, kierowca, elektryk, ochrona środowiska, produkcja maszyn, techniczne (1%). Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 4

5 2 Wstęp Celem głównym niniejszego badania było dokonanie analiz kształcenia zawodowego dla celów standaryzacji oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa oraz ocena wpływu podejmowanych w projekcie działań na standaryzację oferty edukacyjnej jednostki, w szczególności: analiza ilościowa i jakościowa zawodowego kształcenia formalnego CKKG, determinująca poziom standaryzacji usługi, określenie oczekiwań pracodawców wobec zawodowego kształcenia formalnego, określenie prognozowanego popytu na kierunki kształcenia, analiza zakresu i możliwości wykorzystania nowoczesnych form kształcenia ustawicznego, opracowanie zmian/rozwoju kierunków kształcenia zawodowego osób dorosłych w celu standaryzacji usług CKKG. Dla realizacji tych celów przeprowadzono badania z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: Analiza danych zastanych; Badania ankietowe wśród słuchaczy CKKG. Badanie zrealizowano techniką ankiety audytoryjnej na próbie 150 słuchaczy; Badania ankietowe wśród pracodawców z terenu województwa śląskiego. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI na próbie 100 przedsiębiorców; Wywiady pogłębione z nauczycielami Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa (20 respondentów); Wywiady pogłębione z pracodawcami z regionu (10 respondentów). Czynności badawcze były prowadzone w październiku 2011 roku. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 5

6 3 Wprowadzenie do tematyki kształcenia ustawicznego na śląskim rynku pracy Edukacja dorosłych jest obecnie jednym z kluczowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny społeczeństwa. We współczesnym świecie kompetencje i kwalifikacje muszą być stale doskonalone. Jest to warunek konieczny, by sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami stale zmieniające się technologie. Kształcenie ustawiczne w Polsce wciąż obejmuje niewielki odsetek osób dorosłych. Pod koniec 2010 r. kształceniem takim w województwie śląskim zostało objętych osób, co stanowiło 5,6% ogółu ludności. W Polsce w tym czasie kształciło się ustawicznie osób, co stanowiło 5,3% ogółu ludności. Szczegółowe dane dotyczące odsetka osób w wieku lat, kształcących się ustawicznie w latach , przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 1. Odsetek osób w wieku lata, kształcących się ustawiczne. 6,0 5,5 5,4 5,1 5,1 5,6 5,0 4,5 4,8 4,7 5,1 4,7 4,7 5,3 4,0 4,3 4,2 3,5 3, POLSKA ŚLĄSKIE 3.1 Kierunki kształcenia k technicznego w województwie śląskim Analizując kierunki oferowane przez technika zawodowe w województwie śląskim, można zauważyć, że najczęściej oferowanym przez nie kierunkiem jest technik informatyk (oferuje go 79 szkół), technik ekonomista (oferuje go 71 szkół) oraz technik mechanik (oferują go 62 szkoły). Jeśli chodzi o kierunki związane z górnictwem, tytuł technika górnictwa podziemnego mnożna uzyskać w 29 placówkach, a tytuł górnika eksploatacji podziemnej tylko w 3 szkołach. W 140 technikach uzupełniających w województwie śląskim, najczęściej oferowanym kierunkiem jest technik mechanik (39 szkół) oraz technik handlowiec (29 szkół). Tytuł technika górnictwa podziemnego można uzyskać w 14 szkołach, a tytuł górnika eksploatacji podziemnej oferowany jest Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 6

7 przez jedną szkołę. Zestawienie kierunków oferowanych przez technika oraz technika uzupełniające, gdzie liczba szkół oferujących dany kierunek jest większa niż 9, przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Kierunki kształcenia w technikach i technikach uzupełniających w województwie śląskim. Kierunki kształcenia w technikach Kierunek Liczba szkół Kierunek Liczba szkół Technik informatyk 79 Technik mechatronik 25 Technik ekonomista 71 Technik organizacji usług gastronomicznych 24 Technik mechanik 62 Kucharz 23 Technik elektronik 53 Technik obsługi turystycznej 22 Technik handlowiec 51 Technik pojazdów samochodowych 22 Technik hotelarstwa 39 Technik ochrony środowiska 20 Technik elektryk 38 Technik teleinformatyk 19 Technik logistyk 35 Technik geodeta 14 Technik budownictwa 34 Kelner 12 Technik górnictwa podziemnego 29 Technik organizacji reklamy 12 Technik usług fryzjerskich 27 Technik spedytor 11 Technik architektury krajobrazu 26 Technik technologii odzieży 10 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik telekomunikacji Kierunki kształcenia w technikach uzupełniających Kierunek Liczba szkół Kierunek Liczba szkół Technik mechanik 39 Technik górnictwa podziemnego 14 Technik handlowiec 29 Technik budownictwa 13 Technik pojazdów samochodowych 16 Technik elektryk 13 Technik usług fryzjerskich 16 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 12 Kucharz 14 Technik technologii żywności 10 Źródło danych: 3.2 Szansa na zatrudnienie Wybór kierunku kształcenia powinien być poparty także analizą szansy na podjęcie zatrudnienia. Jednym z możliwych rozwiązań jest analiza wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek średniej miesięcznej liczby ofert w zawodzie, będącej w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie. Jak wynika z Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2011 r., największą szansę na uzyskanie oferty pracy mieli strzałowi, kierownicy w górnictwie oraz urzędnicy do spraw świadczeń społecznych. Pozostałe zawody i specjalności, wraz ze wskaźnikiem uzyskania oferty pracy, przedstawia poniższa tabela. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 7

8 Tabela 2. Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy. Nazwa zawodu i specjalności Wskaźnik szansy uzyskania oferty Strzałowi 7,6666 Kierownicy w górnictwie 4,5 Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych 3,4444 Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych 1,2381 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1,1048 Tancerze 1 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 0,9074 Operatorzy wprowadzania danych 0,8788 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 0,8761 Technicy sieci internetowych 0,7778 Lektorzy języków obcych 0,7222 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 0,6666 Asystenci nauczycieli 0,6444 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 0,6349 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 0,6158 Sprzedawcy uliczni żywności 0,6111 Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych 0,6 Źródło danych: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2011 roku 3.3 Obszary zawodowych szkoleń Analizując obszary zawodowe szkoleń z 36 powiatów województwa śląskiego, prowadzone przez Urzędy Pracy, można zauważyć, że najwięcej osób, tj , zostało skierowanych na szkolenia z usług transportowych (w tym na kursy prawa jazdy). Dużym powodzeniem cieszyły się również kursy z obszarów takich jak: sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami (1 421 osób), informatyka i wykorzystanie komputerów (1 211 osób), rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna (1 047 osób), architektura i budownictwo (937 osób), usługi fryzjerskie, kosmetyczne (843 osób), zarządzanie i administrowanie (784 osób), prace sekretarskie i biurowe (669 osób). W pozostałych obszarach przeszkolonych w 2010 r. zostało mniej niż po 500 osób. Najlepszą efektywność zatrudnieniową uzyskały szkolenia z obszaru zarządzania i administrowania (87,4% podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia). Wysoką efektywność osiągnęły szkolenia z obszaru: szkoleń nauczycieli i nauki o kształceniu (65,2%), opieki zdrowotnej (55,1%), górnictwa i przetwórstwa przemysłowego (w tym: przemysłu spożywczego, lekkiego, chemicznego) (52,4%). Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 8

9 Tabela 3. Obszary szkoleń realizowane przez Urzędy Pracy w 36 powiatach woj. śląskiego. Obszar szkoleń Osoby, które w okresie sprawozdawczym 1 ukończyły szkolenie podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia efektywność razem kobiety razem kobiety razem kobiety zarządzanie i administrowanie ,4% 81,9% szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu ,2% 58,8% opieka zdrowotna ,1% 54,8% górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) ,4% - prawo ,0% 100,0% nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka) technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) ,0% 100,0% ,1% 44,4% ,0% 50,0% prace sekretarskie i biurowe ,9% 36,3% rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna ,1% 33,7% usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy ,1% 26,5% architektura i budownictwo ,6% 33,3% rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo ,7% 0,0% języki obce ,5% 24,5% usługi fryzjerskie, kosmetyczne ,4% 24,2% weterynaria ,0% 25,0% ochrona własności i osób ,4% 20,6% sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami ,2% 23,5% informatyka i wykorzystanie komputerów ,4% 23,0% usługi stolarskie, szklarskie ,2% 100,0% sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne ,0% 21,8% opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) ,9% 20,8% usługi gastronomiczne ,7% 18,2% usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja ,7% 14,7% usługi krawieckie, obuwnicze ,5% 16,1% ochrona środowiska ,0% 0,0% dziennikarstwo i informacja naukowotechniczna ,0% 0,0% Źródło: załącznik 4 do MPiPS 01 za 2010r. 1 Dane z WUP Katowice: zestawienie zbiorcze z 36 powiatów woj. śląskiego za 2010 rok. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 9

10 3.4 Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa w Katowicach Działalność Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa w Katowicach skupia się na umożliwieniu osobom dorosłym uzyskaniu wiedzy, kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych oraz pomocy w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień. Cele te osiągane zostają dzięki działalności 5 szkół, które kształcą w zawodach: opiekun osoby starszej, technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, górnik eksploatacji podziemnej oraz mechanik maszyn i urządzeń. W skład CKKG wchodzą następujące szkoły: Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Analizując zapotrzebowanie na rynku pracy na oferowane w CKKG zawody można zauważyć, iż według stanu na I półrocze 2011 r. w województwie śląskim zawód opiekun osoby starszej był zawodem deficytowym (na 269 zgłoszonych ofert pracy przypadały 32 osoby bezrobotne). Liczba zgłoszonych ofert pracy dla zawodu mechanik maszyn i urządzeń w I półroczu 2011 r. równała się liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast zawody technik mechanik oraz górnik eksploatacji podziemnej były zgodnie ze stanem na I półrocze 2011 r. zawodami nadwyżkowymi. 2 2 Zgodnie z badaniem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2011 r., Wojewódzki Urząd Pracy Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 10

11 4 Wyniki badania słuchaczy CKKG 4.1 Charakterystyka respondentów Wśród ankietowanych znalazło się 95,0% mężczyzn i 5,0% kobiet. Poniżej trzydziestu lat ma 47,9% ankietowanych, 42,9% badanych jest pomiędzy trzydziestym a czterdziestym rokiem życia, a 9,3% ma ponad czterdzieści lat. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby o wykształceniu zawodowym 29,8% i średnim technicznym 28,2%. Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiada 22,9% badanych, wyższe 15,3%, a podstawowe 3,8%. Badane osoby kształciły się na kierunkach: technik górnictwa podziemnego - 74,6% i technik mechanik 25,4%. Zestawienie danych zawiera tabela nr 4. Tabela 4. Zestawienie danych statystycznych o ankietowanych. Kobiety Mężczyźni Brak danych Wiek Poniżej 24 lat 0,0% 18,7% 0,0% Od 25 do 29 lat 0,7% 25,3% 0,0% Od 30 do 34 lat 0,0% 23,3% 1,2% Od 35 do 39 lat 0,7% 14,0% 0,7% Powyżej 40 lat 2,7% 6,0% 0,0% Brak danych 0,7% 0,7% 5,3% Suma 4,8% 88,0% 7,2% Wykształcenie podstawowe 0,7% 22,7% 0,0% zawodowe 0,7% 24,0% 0,0% średnie techniczne 0,7% 24,0% 1,3% średnie ogólnokształcące 1,3% 11,3% 0,7% wyższe 0,0% 0,0% 0,0% Brak danych 1,3% 6,0% 5,3% Suma 4,7% 88,0% 7,3% Kierunek nauki w CKKG Technik górnictwa podziemnego 0,0% 57,3% 1,3% Technik mechanik 2,0% 18,0% 0,0% Brak danych 2,7% 12,7% 6,0% Suma 4,7% 88,0% 7,3% Badane osoby rozpoczęły naukę w CKKG głównie w roku 2010 (41,8%) oraz w roku 2011 (40,4%). Od roku 2009 uczy się 15,7% ankietowanych, a 2,1% od roku Porównanie oferty kształcenia CKKG do oferty innych placówek kształcenia zawodowego dorosłych Słuchaczy zapytano, jakie znają placówki kształcenia zawodowego dorosłych w regionie poza Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa. 76,0% badanych nie zna innej placówki kształcenia zawodowego dorosłych poza CKKG. Większość osób znających inne placówki kształcenia zawodowego dorosłych, ocenia na ich tle propozycję nauki oferowaną przez CKKG jako bardziej atrakcyjną (zdanie to podziela 55,9% badanych). Na korzyść CKKG wpływają czynniki takie jak: bogata oferta kształcenia zawodowego, Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 11

12 kadra i renoma placówki oraz dobrze ułożony plan zajęć. Oferta CKKG jest równie atrakcyjna, co oferta innych placówek dla 41,2% ankietowanych, a jedynie 2,9% ocenia ją, jako mniej atrakcyjną (niezadowoleni za powód wskazywali zmiany planu zajęć). Dane prezentuje rysunek nr 2. Rysunek 2. Atrakcyjność propozycji nauki oferowanej przez CKKG na tle innych placówek. Mniej atrakcyjna 2,9% Bardziej atrakcyjna 55,9% Tak samo atrakcyjna 41,2% 4.3 Źródła informacji na temat kształcenia zawodowego dorosłych Osoby, które znają inne placówki kształcenia zawodowego dorosłych, swoje informacje na temat możliwych miejsc i form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych czerpią głównie z plakatów i ulotek (52,8%) oraz z informacji od rodziny i znajomych (47,2%). Z ogłoszeń w Internecie korzysta 30,6% respondentów, a z ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji 13,9%. Na inne źródła informacji wskazywało 13,9% ankietowanych, którzy wiedzę o placówkach kształcenia zawodowego dorosłych pozyskali zazwyczaj w zakładzie pracy. Informacji na ten temat nie poszukiwało 5,6% pytanych. Dane prezentuje rysunek nr 3. Rysunek 3. Źródło informacji na temat możliwych miejsc i form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych. Plakat/ulotka Informacja od rodziny, znajomych 47,2% 52,8% Ogłoszenie w Internecie 30,6% Ogłoszenie w prasie/radiu/telewizji Inne 13,9% 13,9% Nie poszukiwano takich informacji 5,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% W przyszłości ogół badanych najchętniej pozyskiwałby informacje na temat oferty podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych z ogłoszeń w Internecie (71,3% ankietowanych wskazało tę możliwość). Wśród osób chcących zdobywać informacje za pośrednictwem Internetu 71,0% uważa, że informacje powinny być umieszczane w formie reklamy na popularnych portalach, 41,1% oczekuje informacji przekazywanych za pośrednictwem a, a 4,7% wymienia inne formy komunikacji, takie jak komunikator internetowy czy ulubione strony. 39,3% respondentów informacje takie chciałoby Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 12

13 czerpać z plakatów i ulotek, które powinny znajdować się w miejscu pracy, na przystankach autobusowych oraz w centrach miast. Ogłoszeniami w mediach tradycyjnych (prasie, radiu i telewizji) zainteresowanych jest 38,7% badanych. Informacji od rodziny i znajomych oczekuje 4,7% badanych. Innymi formami przekazu informacji zainteresowanych było 2,0% badanych, którzy chcieliby być informowani o ofercie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za pośrednictwem zakładu pracy. Dane przedstawia rysunek nr 4. Rysunek 4. Pożądane źródła informacji. Ogłoszenie w Internecie 71,3% Plakat/ulotka Ogłoszenie w prasie/radiu/telewizji 39,3% 38,7% Informacja od rodziny, znajomych Inne 4,7% 2,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 4.4 Kształcenie w CKKG Ankietowane osoby poproszono o wyrażenie zdania na temat kierunków kształcenia, dostępnych w CKKG. Oceny przydatności w życiu zawodowym i atrakcyjności kierunku dokonano w pięciostopniowej skali, gdzie 1 kierunek wcale nie jest przydatny/ciekawy, 5 kierunek jest bardzo przydatny/ciekawy. Najwyższe oceny otrzymał kierunek technik górnictwa podziemnego, przydatność kierunku oceniono średnio na 4,4, a ciekawość na 4,2. Wysokie oceny otrzymały także kierunki górnik eksploatacji podziemnej (przydatność 3,8, ciekawość 3,9) oraz technik mechanik (przydatność 3,8, ciekawość 3,8). Kierunek technik elektryk otrzymał średnią 2,5, zarówno dla przydatności, jak i ciekawości. Respondenci najniżej ocenili kierunek opiekun osoby starszej (przydatność 1,7, ciekawość 1,7). Dane prezentuje rysunek nr 5. Rysunek 5. Ocena kierunków kształcenia dostępnych w ofercie CKKG. Technik górnictwa podziemnego 4,4 4,2 Górnik eksploatacji podziemnej Technik mechanik 3,8 3,9 3,8 3,8 Technik elektryk 2,5 2,5 Opiekun osoby starszej 1,7 1, Przydatny Ciekawy Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 13

14 Słuchaczy CKKG zapytano, na co powinien być ukierunkowany proces nauki, aby był on najbardziej użyteczny. Prawie połowa badanych uznała za istotne kształcenie specjalistyczne. W dalszej kolejności wskazywane jest kształcenie ogólnozawodowe w wybranym zawodzie (36,0% odpowiedzi) lub kształcenie ukierunkowane na pozyskanie określonych kompetencji (30,0%). Dodatkowo 1,3% badanych wymieniło inne ukierunkowania, wymieniając zdobycie określonych umiejętności praktycznych. Dane prezentuje rysunek nr 6. Rysunek 6. Ukierunkowanie procesu nauki. Kształcenie specjalistyczne 49,3% Kształcenie ogólnozawodowe w wybranym zawodzie Kształcenie ukierunkowane na pozyskanie określonych kompetencji 30,0% 36,0% Inne 1,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Słuchaczy Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa do podjęcia nauki skłoniły: chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zdobycie wykształcenia średniego i tytułu zawodowego oraz możliwość awansu zawodowego. Istotnymi czynnikami były również bliskość placówki i niskie koszty kształcenia. Słuchacze CKKG uważają, że ta placówka dobrze przygotowuje do zawodu. Zdanie to podziela 91,3% ankietowanych, w tym 43,3% jest zdecydowanie na tak, a 48,0% raczej na tak. Sceptycznie do tej kwestii odnosi się 1,4% badanych, a 7,3% ma problemy z oceną. Dane prezentuje rysunek nr 7. Rysunek 7. Czy Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa dobrze przygotowuje do zawodu? Nie wiem, trudno powiedzieć 7,3% Zdecydowanie tak 43,3% Zdecydowanie nie 0,7% Raczej nie 0,7% Raczej tak 48,0% Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 14

15 Jako największe atuty nauki w Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa respondenci wskazują: profesjonalną kadrę nauczycielską, fakt, iż nauka jest bezpłatna oraz dogodny czas nauki. Respondenci pozytywnie Rysunek 8. Ocena kadry prowadzącej zajęcia. oceniają znajomość tematyki przedmiotu, jaką wykazywała się kadra prowadząca zajęcia. W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 ocenę bardzo dobrą, ocena tego aspektu Znajomość tematyki przedmiotu Sposób przekazania wiedzy Tempo prowadzenia zajęć Otwartość na dyskusje/pytania uczestników Motywacja uczestników do aktywnego działania 4,3 4,2 4,1 4,6 4,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 kształtuje się na poziomie 4,6. Również wysoko w przytoczonej skali oceniona została otwartość kadry na dyskusje oraz pytania uczestników. Ocena sposobu przekazania wiedzy przez kadrę kształtuje się na poziomie 4,3. Słuchacze CKKG proponują w tej kwestii częstsze stosowanie wizualizacji prezentowanych zagadnień. Najniżej ocenione zostały tempo prowadzenia zajęć oraz motywacja uczestników do aktywnego działania (w tym aspekcie respondenci zasugerowali wprowadzenie paneli dyskusyjnych). W odniesieniu do materiałów dydaktycznych wszystkie analizowane aspekty: zarówno jakość merytoryczną, jak i dostępność materiałów słuchacze CKKG oceniają na poziomie dobrym (w skali od niedostateczny do bardzo dobry). Rysunek 9. Ocena materiałów dydaktycznych. Wystarczalność oraz użyteczność 3,9 Atrakcyjność oraz stan 3,9 Zrozumiałość treści 4,0 Aktualność wiedzy 3,9 Możliwość dalszego wykorzystania 3,9 Liczba dostępnych materiałów 3,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Szczegółowe informacje przedstawia rysunek nr 9. Pod kątem warunków realizacji zajęć, Rysunek 10. Ocena warunków realizacji zajęć. słuchacze na równym poziomie oceniają komfort sal oraz stan i jakość toalet/szatni. W skali, w której 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najlepszą, Dojazd do miejsca realizacji zajęć Komfort sal 3,8 4,2 oba aspekty uzyskały średnią ocenę 4,2. Respondenci, którzy nisko ocenili komfort sal, wskazali powody takiej oceny, Stan i jakość toalet/szatni 4,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 a mianowicie: brak klimatyzacji w salach, Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 15

16 słaba jakość akustyczna oraz mała liczba sal. Na nieznacznie niższym poziomie oceniony został dojazd do miejsca realizacji zajęć (powody: mało miejsc parkingowych, mało połączeń autobusowych). 67,0% respondentów, którzy wyrazili swoje stanowisko, uważa, że zajęcia praktyczne są w odpowiedniej proporcji do zajęć teoretycznych. 32,1% słuchaczy CKKG deklaruje, iż zajęć praktycznych jest za mało w stosunku do zajęć teoretycznych (w tym 19,1% uważa, że jest ich zdecydowanie za mało, a 13,0%, że jest ich za mało). Rysunek 11. Ocena proporcji zajęć praktycznych w stosunku do zajęć teoretycznych. W sam raz 67,0% Za dużo 0,9% Zdecydowanie za mało 19,1% Za mało 13,0% 4.5 Nowoczesne metody w nauczaniu W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystuje się w kształceniu nowoczesne metody, takie jak umieszczanie w Internecie na platformach e-learningowych materiałów dydaktycznych, dostęp do kursów przez platformy e-learningowe, realizacja części zajęć w systemie zdalnym. W dalszej części Dwie trzecie badanych słuchaczy CKKG (65,7%) wyraża zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w części zajęć prowadzonych w CKKG (80,7% z nich uważa, iż warto wprowadzić elementy nowoczesnych metod nauczania na kierunku, na którym obecnie się uczą). 22,7% słuchaczy, którzy wyrazili takie stanowisko, deklaruje, iż w systemie zdalnym powinno być realizowanych 50% zajęć. Osoby, które nie popierają takiego stanowiska, jako powód podają preferowany bezpośredni kontakt z wykładowcą, upodobanie do tradycyjnych metodach nauki, fakt, iż przedmioty specjalistyczne wymagają odpowiedniego miejsca ich przeprowadzania wraz z odpowiednimi urządzeniami oraz obecnością instruktora. Rysunek 12. Odsetek osób deklarujących zainteresowanie/niezainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w ramach zajęć w CKKG. Nie 34,3% Tak 65,7% 71,4% respondentów, którzy wyrazili swoje zdanie, preferuje w formie zdalnej przeprowadzanie testów do samodzielnego sprawdzania wiedzy. Nieco mniej słuchaczy CKKG (69,1%) preferuje w formie Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 16

17 zdalnej dostęp do materiałów dydaktycznych. W opinii 93,0% respondentów zajęcia praktyczne powinny odbywać się w formie tradycyjnej. Szczegółowe informacje przedstawia rysunek nr 14. Rysunek 13. Preferowana forma realizacji poszczególnych elementów. Zajęcia teoretyczne 63,1% 36,9% Zajęcia praktyczne 93,0% 7,0% Konsultacje z wykładowcami Testy do samodzielnego sprawdzania wiedzy Dostęp do materiałów dydaktycznych 28,6% 30,9% 56,2% 71,4% 69,1% 43,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Zajęcia tradycyjne Zajęcia zdalne Około połowa (49%) słuchaczy CKKG uważa, iż wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia w formalnym kształceniu zawodowym zwiększyłoby jego efektywność. 38,5% respondentów nie wyraziło konkretnego stanowiska w tej kwestii. Rysunek 14. Czy wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia w formalnym kształceniu zawodowym zwiększyłoby efektywność kształcenia? Trudno ocenić 38,5% Tak 48,7% Nie 12,8% 4.6 Podsumowanie Słuchacze pozytywnie oceniają ofertę nauki proponowaną przez CKKG, w tym oferowane kierunki pod względem przydatności oraz ciekawości. Pozytywnie zostały również ocenione jakość materiałów dydaktycznych oraz kadra nauczycielska jeden z największych atutów CKKG. Istnieje potencjał w wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania na kierunkach organizowanych w CKKG, ponieważ większość respondentów pozytywnie podchodzi do wykorzystania tych metod. Jednak zainteresowanie słuchaczy nowoczesnymi formami kształcenia, takimi jak e-learning, dotyczy w większości form uzupełniających, jak testy do samodzielnego sprawdzania wiedzy i materiały dydaktyczne, natomiast zajęcia zarówno teoretyczne i praktyczne, powinny być, zdaniem większości, organizowane tradycyjnymi metodami. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 17

18 5 Wyniki badania nauczycieli CKKG 5.1 Perspektywy rozwoju Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa Na wstępie badania respondentów zapytano, jak ogólnie oceniają ofertę formalnego kształcenia zawodowego dla dorosłych na terenie województwa śląskiego. Poproszono także, by określili, czy oferta ta jest wystarczająco interesująca i bogata, by spełniała wymagania nie tylko uczących się, ale także rynku pracy. Respondenci mieli także ocenić, czy wskazane formy zapewniają odpowiedni poziom kształcenia. Większość respondentów na tak postawione pytanie nie udzieliła odpowiedzi, motywując ten fakt brakiem większego rozeznania w tej kwestii. Wskazywali oni, że nie orientują się w ogólnej sytuacji szkolnictwa formalnego dla dorosłych w województwie śląskim, gdyż skupiają się na pracy własnego ośrodka. Pozostała część respondentów, znacznie mniejsza, uznała, że poziom kształcenia na terenie województwa jest zadowalający lub bardzo dobry, że jest odpowiednio dopasowany do wymogów runku, o czym świadczy zainteresowanie takimi szkołami, których powstaje coraz więcej. Sprawa różnorodności kierunków kształcenia, o której respondenci wypowiadali się dość rzadko, również została oceniona dość pozytywnie. Jeśli chodzi o ocenę ich macierzystej instytucji w tym względzie, to oceny respondentów były pozytywne. Wskazywali oni, że ich ośrodek szkoleniowy charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia i odpowiada potrzebom lokalnego rynku, z tego względu, że ich placówki zostały powołane, by zaspokoić potrzeby szkoleniowe jednej grupy zawodowej górników. W tym względzie spełnia ona wszystkie wymagania tej grupy zawodowej, dostosowuje swój program do zmieniających się wymogów. W takiej sytuacji trudno jest jednoznacznie ocenić jej atrakcyjność pod względem różnorodności kształcenia w ogólnym aspekcie, ale w tym konkretnym wypadku oceny respondentów były pozytywne. Kolejne pytanie, zadane respondentom, dotyczyło przyszłych działań szkoleniowych CKKG. Badani mieli określić, jakie działania powinny podjąć instytucje szkoleniowe, by posiadać bardziej atrakcyjną ofertę szkoleniową, lepiej dostosowaną do wymogów zmieniającego się rynku pracy. Odpowiedzi respondentów na to pytanie można podzielić na 3 grupy. Pierwsza z grup uznała, że obecna sytuacja jest bardzo dobra i nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian, gdyż oferta szkoleniowa jest dobrze dostosowana do wymogów i zapotrzebowania rynku, a jeśli zachodzi taka potrzeba, jest ona odpowiednio modyfikowana. Druga grupa respondentów, dość liczna, uznała, że dobrym działaniem na przyszłość byłoby otwieranie nowych kierunków kształcenia, choć obecna oferta jest i tak na tyle bogata, że nie ma zbyt wielu chętnych na inne kierunki kształcenia. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 18

19 Niektórzy respondenci wspomnieli także o rozbudowie bazy szkoleniowej i zakupie odpowiednich pomocy naukowych, zaznaczając jednak, że kiedy takie zapotrzebowanie się pojawia, bardzo szybko jest realizowane. Następnie poproszono respondentów, by ocenili, co z oferty ich ośrodka szkoleniowego cieszy się największą popularnością i wyróżnia się na tle innych ośrodków szkoleniowych. Wszyscy respondenci, niemal jednogłośnie, stwierdzili, że ich ośrodki szkoleniowe nie działają na takich zasadach, jak klasyczne szkoły czy studia wyższe, gdzie istnieje szeroki wachlarz kierunków, z którego zainteresowany wybiera sobie ten najbardziej dla niego atrakcyjny. Ze względu na specyfikę kształcenia oraz zawężony krąg odbiorców oferty, respondenci nie byli w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Stwierdzali oni, że ich instytucja prowadzi takie kursy, szkolenia i kierunki kształcenia, jakich wymaga od nich np. kopalnia. Podobnie jest z uczestnikami zajęć są oni na nie kierowani przez kierownictwo kopalni, dlatego ciężko jest tu mówić o popularności kierunków. Respondentów zapytano także, w nawiązaniu do powyższego pytania, o to, na ile ich placówka szkoleniowa jest atrakcyjna na tle innych działających w regionie. Również w tym przypadku respondenci mieli trudności z odpowiedzią na pytanie, ze względu na specyfikę instytucji szkoleniowej. Badani stwierdzali, że ich jednostki szkoleniowe charakteryzują się wysokim poziomem nauczania i bardzo dobrą ofertą, ale jest ona kierowana do wąskiej grupy odbiorców. Są one wybierane nie tyle ze względu na poziom czy atrakcyjność kształcenia, ale ze tego względu, że są jedyną taką jednostką na danym terenie i kształcącą na takich kierunkach. Z tego też może wynikać bardzo duże zainteresowanie ich ofertą. Kolejne pytanie przeprowadzonego badania dotyczyło kadry pedagogicznej jednostek szkoleniowych. Badani mieli ocenić, czy ilość nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach, jest wystarczająca, by realizować w pełni założenia programowe. Wszyscy badani jednogłośnie uznali, że kadra zatrudniona w ich jednostkach jest wystarczająca do realizacji założeń programowych i charakteryzuje się bardzo dobrym i wszechstronnym wykształceniem. Nie ma więc powodu, by zatrudniać nowych nauczycieli lub zwalniać obecnie pracujących. Na pytanie o kadrę w aspekcie otwierania nowych kierunków kształcenia odpowiedziało tylko kilku respondentów. Stwierdzili oni, że obecna kadra instytucji szkoleniowych byłaby w stanie prowadzić zajęcia również na nowych kierunkach, pod warunkiem, że byłyby to kierunki związane z obecnie realizowanymi. Jeśli jednak miałyby one dotyczyć całkiem innych nowych dziedzin, nie wykluczyli oni potrzeby zatrudnienia dodatkowych specjalistów. Respondentów zapytano także o to, czy mają doświadczenie w pracy również w innych placówkach lub szkołach, a jeśli tak, to poproszono, by dokonali oni porównania pomiędzy tymi placówkami. Większość respondentów, która miała doświadczenie w pracy w innych placówkach, uznała, że nie da się porównać pracy np. w szkole i w instytucji szkoleniowej, kształcącej dorosłych w bardzo wąskiej specjalizacji. Niektórzy zwracali uwagę, że praca z dorosłymi jest łatwiejsza, gdyż wykazują oni większe zainteresowanie i posiadają większą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Inni respondenci nie posiadali takiego doświadczenia. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 19

20 Kolejne pytanie dotyczyło kształcenia nauczycieli i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Respondenci mieli określić, czy takie kształcenie jest im potrzebne i czy muszą podnosić swoje kwalifikacje, by móc podołać wymogom programu nauczania, który realizują na zajęciach. Większość badanych stwierdziła, że nie widzi potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy na dany temat. Uznali, że ich wiedza jest wystarczająca dla prowadzenia zajęć. Trzeba jednak zaznaczyć, że równie często stwierdzali oni, że gdyby pojawiła się potrzeba lub możliwość odbycia szkolenia na temat ich interesujący, to chętnie wzięliby w nim udział. Kilku respondentów stwierdziło, że prowadzone przez nich zajęcia wręcz wymagają ciągłego doszkalania się, gdyż związane to jest z wciąż rozwijającymi się technologiami i nowościami pojawiającymi się na rynku. W związku z tematyką szkoleń zapytano respondentów także o to, czy jeśli posiadają jakieś potrzeby szkoleniowe, to zgłaszają je dyrekcji celem realizacji. Wszyscy respondenci ocenili działania dyrekcji bardzo dobrze. Badanych zapytano także o to, z jakich materiałów szkoleniowych korzystają na co dzień w swojej pracy i czy są z nich zadowoleni. Nauczyciele wykorzystują w swej pracy wszelkie dostępne materiały i pomoce dydaktyczne: od tych tradycyjnych (podręczniki, mapy), po te najnowocześniejsze (komputer, Internet, rzutniki, slajdy). Wszyscy respondenci ocenili wykorzystywane materiały dydaktyczne dobrze lub bardzo dobrze. Część z badanych podkreślała, że niektóre z wykorzystywanych pomocy są już nieaktualne lub nie do końca dostosowane do wymogów programowych, jednak praca własna nauczycieli oraz przygotowanie materiałów we własnym zakresie daje zadowalające efekty pracy. 5.2 Nowoczesne metody kształcenia W kolejnej części badania, kontynuując temat pomocy dydaktycznych, zapytano respondentów, jak oceniają najnowsze metody kształcenia, takie jak: e-learning, Internet czy techniki komputerowe. Czy są one potrzebne w ich pracy nauczyciela i czy do tej pory wykorzystywali je podczas swoich zajęć. Większość respondentów stwierdziła, że owszem, takie metody są interesujące i pewnie w przyszłości będą szeroko wykorzystywane, ale na dzień dzisiejszy nie korzystają z nich powszechnie. Uważają, że w kształceniu zawodowym, które prowadzą, lepiej sprawdzają się metody tradycyjne, choć często korzystają z Internetu czy rzutnika. Zaznaczają także, że wykorzystanie nowych metod wiąże się również z osobami, które się szkoli. W ich przypadku są to górnicy, przeważnie osoby starsze, które nie mają umiejętności i czasu na to, by posługiwać się zaawansowanymi narzędziami komputerowymi czy internetowymi. Dlatego do tej pory w niewielkim zakresie wykorzystywali nowe technologie i raczej nie planują wprowadzać ich na szerszą skalę. Pojawiło się także kilka głosów przyjaźnie nastawionych do nowych form nauczania, jednak był to głos mniejszości. Nie było za to opinii w pełni pozytywnych i optymistycznych w tym względzie, ani takich, które kategorycznie wykluczałyby takie zastosowanie w kształceniu zawodowym. Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Strona 20

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Numer identyfikacyjny REGON 21028216 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 02.03.12 Strona 1 z 14 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O:

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) WPIS * KOREKTĘ DANYCH AKTUALIZACJĘ DANYCH KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI (*) Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Płońsk Wojewódzki Urząd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 130433310 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport za 2012 rok Kielce,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wy łącznie charakter pomocniczy Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dziennikach Ustaw DzU042362365 Dz U 102411620 Dz U 12 1535

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2013 Wstęp Podział

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyoskiego 44-46, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy Siedlce 24 marca 2011 roku Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań Autor:

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781 Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r Poz 781 OBWIESZCZENIE Ministra pracy i polityki społecznej 1) z dnia 17 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo