Nasza Szkoła oferuje :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza Szkoła oferuje :"

Transkrypt

1 Drogi Gimnazjalisto! Drodzy Rodzice! Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w roku szkolnym 2015/2016: Nasza Szkoła oferuje : dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych ( także na zajęciach dodatkowych) wszyscy nasi uczniowie przystępują do tych egzaminów, osiągają wyniki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej (wyniki do sprawdzenia na str. internetowej OKE Jaworzno udział w projektach edukacyjnych współfinansowanych przez UE udział w projekcie edukacji medialnej KinoSzkoła Dzień Integracji klas I koła zainteresowań, ciekawe kursy zawodowe praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w powiecie zajęcia sportowe: siatkówka, aerobik, lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka bezpłatne konsultacje maturalne naukę różnych języków obcych lekcje z tablicami interaktywnymi dobrze wyposażone pracownie zawodowe pomoc pedagogiczno-psychologiczną udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie zajęcia na boiskach Orlika i w parku linowym udział w wielu przedmiotowych konkursach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich udział w akcji Październik miesiącem matematyki cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi wykłady pracowników wyższych uczelni Katowic i Krakowa warsztaty w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego udział w akcji Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym teatr szkolny wyjazdy do teatrów Krakowa i Bielska- Białej coroczne Święto Szkoły warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradztwa zawodowego warsztaty ekologiczne ciekawe kursy zawodowe wycieczki krajowe i zagraniczne, wycieczki w góry ciekawe zajęcia i wycieczki organizowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Żywcu

2 dobry dojazd do szkoły (dogodne połączenie kolejowe i autobusowe, przystanki blisko szkoły) dzień bez pytania 13 dnia każdego miesiąca sklepik ze zdrową i smaczną żywnością w okresie jesienno - zimowym codziennie darmowy ciepły posiłek miłą atmosferę i bezpieczeństwo NASZ ATUT: SZKOŁA NIE JEST DUŻA, DLATEGO U NAS NIKT NIE JEST ANONIMOWY, WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ, POMAGAJĄ SOBIE I SĄ BEZPIECZNI!!! W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: * Liceum Ogólnokształcące: * Technikum kształcące w zawodach; - technik ekonomista - technik informatyk - technik hotelarstwa - technik żywienia i usług gastronomicznych * Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie: - kucharz * Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych * Szkoła policealna - technik dietetyk - technik BHP

3 W Liceum Ogólnokształcącym proponujemy klasy o następujących rozszerzeniach : KLASA MATEMATYCZNO_- FIZYCZNA z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki, informatyki lub języka angielskiego lub geografii; zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo; dodatkowo: wyjazdowe zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego; dodatkowe zajęcia z matematyki- rozwiązywanie zadań z poziomu uniwersyteckiego. Punktowane zajęcia edukacyjne: język polski, język angielski, matematyka, fizyka lub informatyka. Ukończenie tej klasy daje możliwość studiowania na następujących kierunkach : architektura, budownictwo, geodezja, automatyka, robotyka, elektronika, informatyka, fizyka, fizyka medyczna, matematyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, logistyka, górnictwo, geofizyka i wielu innych. KLASA HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego lub języka niemieckiego ; zajęcia uzupełniające: przyroda; dodatkowo: do wyboru: łacina i kultura antyczna, edukacja filmowa, teatralna, cykliczne warsztaty interpretacji różnych tekstów kultury prowadzone przez pracowników śląskich i krakowskich wyższych uczelni, projekt KinoSzkoła oraz warsztaty psychologiczne. Punktowane zajęcia edukacyjne: język polski, język angielski, historia, wos. Ukończenie tej klasy daje możliwość studiowania na następujących kierunkach : prawo, psychologia, socjologia, dziennikarstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo, teatrologia, historia, pedagogika, filologie obce, filologia polska, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, etnografia, produkcja filmowa, zarządzanie kulturą, opieka społeczna, praca socjalna i wielu innych. KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii oraz do wyboru fizyki lub matematyki lub geografii lub j. angielskiego; zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo, dodatkowo: wyjazdowe zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego, projekty badawcze z biologii, warsztaty ekologiczne w terenie. Punktowane zajęcia edukacyjne: język polski, język angielski, biologia, chemia lub geografia lub wos Specjalność: ratownictwo medyczne Ukończenie tej klasy daje możliwość studiowania na następujących kierunkach : medycyna, biotechnologia, stomatologia, farmacja, neurobiologia, psychologia,, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, turystyka, opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i starszymi, ochrona środowiska, biologia, chemia, analityka medyczna, leśnictwo, weterynaria, zootechnika i wielu innych. Można także podjąć naukę w szkołach policyjnych, wojskowych i pożarniczych

4 W Technikum proponujemy następujące zawody: TECHNIK HOTELARSTWA Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. I kwalifikacja: Planowanie i realizacja usług w recepcji, II kwalifikacja: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Absolwent; - uzyska tytuł: technik hotelarstwa Ma możliwość podjęcia pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, może również prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich. TECHNIK EKONOMISTA Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. I kwalifikacja: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, II kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości. - uzyska tytuł: technik ekonomista, - może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości- po potwierdzeniu kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, - ma możliwość podjęcia pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, na stanowiskach w obszarze prac ekonomicznych, biurowych, księgowych oraz związanych z zarządzaniem TECHNIK INFORMATYK Nadzoruje pracę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. I kwalifikacja: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych. II kwalifikacja: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. III kwalifikacja: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. - uzyska tytuł: technik informatyk - może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk po potwierdzeniu kwalifikacji uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz montaż i eksploatacja sieci rozległych, - ma możliwość podjęcia pracy w firmie komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych.

5 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH To zawód, który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. I kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów. II kwalifikacja; organizacja żywienia i usług gastronomicznych. - uzyska tytuł: technik żywienia i usług gastronomicznych - ma możliwość podjęcia pracy zakładach gastronomicznych, obiektach hotelarskich, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością oraz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych. Uwzględniając zawody, w których kształci technikum, Szkoła proponuje przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: - matematyka, biologia, geografia, informatyka, język obcy. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ Kształcenie w zawodzie kucharz ma na celu przygotowanie absolwenta do opanowania następujących działań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzanie potraw i napojów. Uczniowie mają możliwość odbywania kształcenia zawodowego w zakładach gastronomicznych jako pracownicy młodociani w ramach OHP lub w szkolnej pracowni żywienia. Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów. Absolwent; - uzyska tytuł: kucharz - może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po uzyskaniu kwalifikacji organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego, - ma możliwość podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych, obiektach zbiorowego żywienia, może również prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. CUKIERNIK: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; 2) sporządzania półproduktów cukierniczych; 3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; 4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

6 SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK DIETETYK: - kwalifikacja: świadczenie usług w zakresie dietetyki Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dietetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych; 2) organizowania i nadzorowania wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli; 3) oceniania stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych; 4) udzielania porad dietetycznych i prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia; 5) prowadzenia dokumentacji żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego - uzyska tytuł: DIETETYK - ma możliwość podjęcia pracy w szpitalach, sanatoriach, zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach, żłobkach, zakładach gastronomicznych, obiektach hotelarskich, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością oraz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług żywieniowych TECHNIK BHP: - kwalifikacja : zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; 2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; 3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; 4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. - ma możliwość podjęcia pracy w firmach liczących powyżej 5 osób - prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz tel./fax: 046 837 49 49 e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl www.zsp4.lowicz.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016

OFERTA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2015/2016 OFERTA KLAS PIERWSZYCH na W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa Kuli w Rzeszowie planuje utworzyć 10 klas pierwszych. W każdej klasie będą przedmioty nauczane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do naszego Liceum od zawsze nr 1 1A humanistyczno - prawna Jest to klasa o zakorzenionej tradycji w naszym liceum. Rozszerzony program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI. 32-540 Trzebinia zsech@poczta.onet.pl tel. 32 612-11-85.

INFORMATOR 2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI. 32-540 Trzebinia zsech@poczta.onet.pl tel. 32 612-11-85. INFORMATOR 2015 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI ul. Krakowska 12 www.zsech.edu.pl 32-540 Trzebinia zsech@poczta.onet.pl tel. 32 612-11-85 Witaj, gimnazjalisto! 2 OFEROWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo