Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii czyli w obecnym I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. Nie oznacza to w żadnym razie, że szkoła ma opuścić swą siedzibę. Dementujemy pojawiające się nieprawdziwe informacje o rzekomym przeniesieniu szkoły w inne miejsce. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego jest i pozostanie w Akademii Zamojskiej. Wszystkich uczniów naszej szkoły i rodziców jak również uczniów deklarujących chęć nauki w I Liceum od nowego roku szkolnego zapewniamy, że nasz adres pozostaje niezmieniony Akademicka 8. Rekrutacja 2013 Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2013/2014 nazwa oddziału A matematyczno fizyczna języki obce niemiecki/niemiecki rozszerzenia od klasy II przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji B matematyczno ekonomiczna rosyjski/niemiecki C matematyczno informatyczna francuski /niemiecki D matematyczno architektoniczna rosyjski/ niemiecki E medyczno przyrodnicza rosyjski /niemiecki F biologiczno chemiczna niemiecki/rosyjski G psychologiczno społeczna niemiecki/francuski H humanistyczno prawnicza I lingwistyczno turystyczna J dziennikarsko administracyjna angielski francuski /niemiecki niemiecki/ rosyjski rosyjski /niemiecki j.polski język obcy j.polski

2 Terminy postępowania rekrutacyjnego Czynności Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Możliwość dokonywania ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i 2 fotografie o wymiarach 30x42 mm. Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc. Publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc. Terminy 20 maja czerwca 2013 r. w godz. 8:00 15: czerwca 2013 r. w godz. 8:00 15:00 28 czerwca od godz. 10:00 2 lipca 2013 r. do godz. 12: 00 3 lipca 2013 r. do godz. 13: 00 3 lipca 2013 r. od godz. 13:00 5 lipca 2013 r. do godz. 13:00 8 lipca 2013 r. do godz. 10:00 8 lipca 2013 r. od godz. 8:00 10 lipca 2013 r. do godz. 12:00 10 lipca 2013 r. od godz. 12:00 9. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej. 10 lipca 2013 r sierpnia 2013r.

3 Nazwa oddziału Charakterystyka A matematyczno- - - fizyczna B matematyczno- - - ekonomiczna C matematyczno- - - informatyczna D matematyczno- - - architektoniczna politechnicznych, np. elektronika, telekomunikacja. automatyka, mechatronika, energetyka i innych. na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w zajęciach prowadzonych w laboratoriach Wydziału Fizyki UMCS oraz dodatkowych zajęciach z grafiki komputerowej, programowania systemowego oraz z języka angielskiego (techniczny). takich, jak: zarządzanie, ekonomia, finanse i bankowość, handel zagraniczny,,. na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii. Przedmioty uzupełniające: podstawy zarządzania i marketingu. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych: język angielski w biznesie, edukacja psychologiczna,. technicznych np. informatyka, teleinformatyka,, i innych pokrewnych. na poziomie rozszerzonym z matematyki i informatyki. Nauczanie informatyki wspierane jest poprzez e- - - learning (b- - - learning). Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych: język angielski techniczny, programowanie systemowe, grafika komputerowa,. ścisłych m.in.: architektura, urbanistyka, kartografia, inżynieria środowiskowa, gospodarka przestrzenna. na poziomie rozszerzonym z matematyki fizyki. Przedmioty uzupełniające: rysunek techniczny. Nauczanie przedmiotów rozszerzonych wspierane będzie metodą e- - - learning (b- - - learning). Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych: język angielski techniczny, programowanie systemowe, grafika komputerowa.

4 E medyczno- - - przyrodnicza F biologiczno- - - chemiczna G psychologiczno- - - społeczna H humanistyczno- - - prawnicza medycznych i przyrodniczych m.in. : medycyna, farmacja, analityka, radiologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, ochrona środowiska. na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii. Przedmioty uzupełniające: łacina dla medyków. Uczniowie mogą pogłębiać wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych: edukacja ekologiczna poszerzając wiedzę z biologii, chemii i geografii. takich, jak: biotechnologia, bio, bioinżynieria, technologia energii odnawialnej, inżynieria środowiska oraz kierunkach medycznych. na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii. Przedmioty uzupełniające: łacina dla medyków. Uczniowie mogą pogłębiać swoja wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych: edukacja ekologiczna,. psychologicznych i nauk społecznych np.: psychologia, kognitywistyka, pedagogika, logopedia, praca socjalna, dziennikarstwo, i komunikacja społeczna, socjologia, polityka społeczna, resocjalizacja, public relations. na poziomie rozszerzonym z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: łacina dla medyków. W toku kształcenia planowane są obowiązkowe warsztaty psychologiczne oraz z komunikacji społecznej. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych oraz spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni (socjologia, filozofia, psychologia, pedagogika). humanistycznych, społecznych lub prawniczych, np.: filologia polska, socjologia,, prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja, public relations. na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: łacina dla prawników. Uczniowie na wykładach i spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni mogą poznawać i analizować zagadnienia z dziedzin prawa oraz socjologii, pogłębiać swoja wiedzę z antropologii literatury, itp. oraz zajęciach dodatkowych: edukacja filozoficzna, edukacja psychologiczno- - - pedagogiczna, edukacja prawna.

5 I lingwistyczno- - - turystyczna. J dziennikarsko- - - administracyjna Lingwistyczno- - - turystyczna. Przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych m.in.: filologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka, agrobiznes, agroturystyka, hotelarstwo, gospodarka turystyczna i inne. na poziomie rozszerzonym z języka obcego, geografii, historii. Uczniowie mogą pogłębiać swoja wiedzę biorąc udział w zajęciach dodatkowych : język angielski w biznesie, język angielski przygotowanie do certyfikacji międzynarodowych, języki obce nowożytne, edukacja ekologiczna. W toku kształcenia uczniowie mają możliwość nawiązania współpracy z rówieśnikami z innych krajów oraz uczestniczenia w wyjazdach naukowych i wycieczkach zagranicznych. Mają możliwości udziału w wykładach i prelekcjach wygłaszanych przez pracowników uczelni wyższych. humanistycznych lub prawniczych np.: dziennikarstwo, filologie, orientalizm, administracja, prawo, zarządzanie. na poziomie rozszerzonym z języka obcego, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii. Przedmioty uzupełniające: łacina dla prawników. Uczniowie na wykładach i spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni mogą poznawać i analizować zagadnienia z dziedzin prawa oraz socjologii, pogłębiać swoją wiedzę z literatury. itp. oraz zajęciach dodatkowych: edukacja filozoficzna, edukacja psychologiczno- - - pedagogiczna, edukacja prawna.

6 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: z języka polskiego z matematyki z historii oraz wiedzy o społeczeństwie z przedmiotów przyrodniczych:,,, z języka obcego (poziom podstawowy) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 20 punktów ocena: celujący, 18 punktów ocena: bardzo dobry, 15 punktów ocena: dobry, 8 punktów ocena: dostateczny, 2 punkty ocena: dopuszczający; 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, maksymalnie10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, maksymalnie4punkty z poniżej wskazanych osiągnięć: zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć: działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub udział w projekcie/programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

7 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego Zamość, ul.akademicka 8 tel , Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym Liceum Pierwszy dzwonek zabrzmiał w 1916 roku

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki

Języki obce: Języki obce: Języki obce: Języki obce: język angielski. język angielski język niemiecki KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA KLASA A DZIENNIKARSKO-MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA GRUPA DZIENNIKARSKA GRUPA MEDIALNA język polski język polski język polski język polski Jeśli łatwo nawiązujesz

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo