ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia projektantów i przynależność do Izb PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA C. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCYJNA D. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACYJNA 1. Uprawnienia projektantów 2. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI WENTYLACJI 3. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI KLIMATYZACJI 4. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 5. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI WOD-KAN E. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA 3

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 24/ Poznań INWESTOR: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 24/ Poznań SPORZĄDZIŁ: mgr inż. arch. Justyna Syller os. Orła Białego 111/ Poznań..... mgr inż. arch. Justyna Syller Poznań, WRZESIEŃ 2014r. 4

3 PR O- INVEST PRA C OW NIA PR OJ EKT OWA DAR IUS Z Ś NIAD EK 1. ZAKRES ROBÓT: Przedmiotowy obiekt powstał w 1964r. i wykonany został w technologii tradycyjnej. Bryła budynku składa się z trzech części: A, B oraz C połączonych ze sobą. Rys. 1. Ogólny plan kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. Źródło: opracowanie własne na mapie zaczerpniętej z multimedialnej strony Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania ZGiKM Geopoz, mapa: A istniejący budynek (OPEN), projektowana przebudowa wnętrza B istniejący budynek (Wielkopolski Urząd Wojewódzki), projektowana przebudowa wnętrza w ograniczonym zakresie C projektowana nadbudowa i przebudowa na cele służby zdrowia Budynek A, zbudowany na planie prostokąta, składa się z czterech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. W stanie istniejącym obiekt posiada dwie klatki schodowe. Ściany piwnic oraz przyziemia wykonano z cegły pełnej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wzniesiono z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej grubości 25cm i 38cm (nie ocieplone). Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt g-k na metalowej konstrukcji systemowej. Schody żelbetowe płytowe oparte na ścianach murowanych grubości 25cm. Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Stropy na poszczególnych kondygnacjach różnego typu: z płyt kanałowych wielootworowych, płyt żelbetowych monolitycznych oraz Kleina na dźwigarach stalowych. Stropodach pełen. Dach jednospadowy, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa w większości do wymiany. Budynek ogrzewany z węzła cieplnego zlokalizowanego w sąsiedniej, części B. Instalacja wewnętrzna tradycyjna z grzejnikami żeliwnymi bez zaworów termostatycznych. W budynku brak centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda wytwarzana w termach elektrycznych. 5

4 W 2011r. poddano częściowej przebudowie parter i piwnicę budynku. Przebudowa obejmowała układ pomieszczeń przychodni i poradni, wyburzenie jednej z trzech klatek schodowych a także częściową wymianę instalacji wewnętrznych. Ocieplenie obiektu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Budynek B, wzniesiony na planie prostokąta, składający się z czterech kondygnacji naziemnych, podpiwniczony. Obiekt posiada jedną klatkę schodową. Ściany piwnic oraz przyziemia wykonano z cegły pełnej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wzniesiono z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej grubości 25cm i 38cm (nie ocieplone). Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt g-k na metalowej konstrukcji systemowej. Schody żelbetowe płytowe oparte na ścianach murowanych grubości 25cm. Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Stropy na poszczególnych kondygnacjach różnego typu: z płyt kanałowych wielootworowych, płyt żelbetowych monolitycznych oraz Kleina na dźwigarach stalowych. Stropodach wentylowany. Dach z płyt korytkowych, dwuspadowy, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa w większości wymieniona na nową (PCV). Budynek ogrzewany z węzła cieplnego, jednofunkcyjnego. Instalacja wewnętrzna tradycyjna, zmodernizowana, z grzejnikami płytowymi i z zaworami termostatycznymi. Ocieplenie obiektu oraz wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Budynek C, składający się z jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony. Część C obiektu została przebudowana oraz rozbudowana w 2011r. Od strony północnej dobudowano nową klatkę schodową oraz postawiono szyb dla dźwigu towarowo - osobowego. Zmianie uległa również aranżacja wnętrza budynku (parter oraz piwnica). Ściany w rozbudowanym budynku C w poziomie parteru wykonano z bloczków sylikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany szybu windowego murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Schody żelbetowe. Stropodach z profilowanego styropianu z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Strop z płyt kanałowych sprężonych. Stolarka okienna i drzwiowa budynku A, B oraz parterowej części C wymieniona na nową podczas rozbudowy obiektu w 2011r. Podczas wspomnianej rozbudowy, od strony północnej dobudowano schody zewnętrzne oraz wejście do obiektu, a elewację części budynku C ocieplono płytami styropianu grubości 12cm. Ocieplenie części obiektu oraz wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Nowy podział pomieszczeń do projektu nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kompleksu budynków A, B i C skłania do wykonania następujących prac: Budynek A: piwnica i parter poza tematem opracowania (kondygnacje przebudowane w 2011r.) I piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału szpitala jednego dnia II piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego III piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby działu administracyjno biurowego Budynek B: piwnica, parter, II piętro oraz III piętro poza tematem opracowania (własność Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) 6

5 przebudowa wybranych pomieszczeń I piętra (własność OPEN) na potrzeby pomieszczeń szpitala jednego dnia i bloku operacyjnego Budynek C: przebudowa pomieszczeń parteru: poradni chirurgicznej, poradni onkologicznej, gabinetu lekarskiego, sali zabiegowej, poczekalni oraz węzła sanitarnego na potrzeby pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego (szczegółowy projekt urządzenia pomieszczeń rezonansu należy zlecić specjalistycznej firmie) przebudowa wiatrołapu oraz pochylni przy drzwiach wejściowych od strony ul. Kazimierza Wielkiego prace naprawcze i wykończeniowe w strefie schodów zewnętrznych oraz trenu wokół obiektu budowa pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz do transportu łóżek szpitalnych nadbudowa części C budynku o dodatkowe trzy kondygnacje (I piętro blok operacyjny, II piętro gabinety fizjoterapii, III piętro dział administracji oraz pomieszczenia techniczne) montaż stolarki okiennej w części projektowanej nadbudowy Uwaga: Budynek A, B oraz parterowy łącznik C podlegają pracom termomodernizacyjnym zgodnie z projektem Docieplenia z remontem elewacji budynków (projekt budowlany: marzec 2014r.) 1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: Wkręcenie narzędzia podającego w elementy mieszające bębna betoniarki, w wyniku czego może nastąpić uszkodzenie ciała osoby podającej ( nieumiejętne dozowanie składników, próby ingerencji wewnątrz bębna ) Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas rozładunku materiałów budowlanych przy użyciu żurawia samochodowego ( przebywanie pracownika w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6m ) Upadek pracownika z wysokości ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania ) Porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ) Praca żurawia - przygniecenie lub uderzenie pracownika Prowadzenie prac na wysokościach powyżej 5m wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu, oraz obróbek blacharskich (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu), wykonanie i ocieplanie ścian (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) wykonywanie stropów (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 7

6 wykonywacie prac przy elewacjach i dachach (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 1.2. Przygotowanie placu budowy zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych wyznaczenie dróg komunikacyjnych pieszych i kołowych zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (instalacje itp.) 1.3. Prace przy wykopach o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5m, oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3m wykonanie fundamentów (niebezpieczeństwo przysypania ziemią i przebić wodnych) wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi (odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopów,zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zejść do wykopu, 1.4. Prace przy wykonywaniu podciągów żelbetowych, stropów, ścian, dachu należy przestrzegać zasad BHP przy poszczególnych robotach budowlanych sprawdzać prawidłowość wykonania rusztowań i deskowań usuwać deskowania i podpory po osiągnięciu przez beton projektowanej wytrzymałości według kolejności nie wywołującej szkodliwych naprężeń wznoszonych konstrukcji zasypywać wykopy po ukończeniu etapu budowy z nimi związanego obciążać części wspornikowe stropów po ich zakotwieniu w murze stosować stężenia ścian do momentu wykonania stropów 1.5. Wykonywanie prac z udziałem żurawia wieżowego niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się transportowanego materiału niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem żurawia 1.6. Wykonywanie prac z udziałem materiałów wybuchowych niebezpieczeństwo związane z możliwością eksplozji 1.7. Roboty wykończeniowe Osoby zatrudnione przy montażu i rozbiórce rusztowań muszą być przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu rusztowania. Nie wykonywać montażu w warunkach złej widoczności, opadów atmosferycznych, silnego wiatru i burzy. Należy dokonywać odbioru i okresowych przeglądów rusztowań, przez nadzór techniczny. Rusztowania usytuowane w miejscach przejść i przejazdów powinny posiadać daszki ochronne i siatkę. Przy pracach na rusztowaniach przestrzegać zasad BHP. 8

7 1.8. Stosowanie urządzeń i elektronarzędzi wszelkie urządzenia stosować zgodnie z ich instrukcją obsługi przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń i elektronarzędzi oraz zapoznać z przepisami BHP 2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Przed rozpoczęciem robót należy obowiązkowo przeprowadzić ze wszystkimi pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem: - zasad pracy przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, - zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi, - zasad obsługi urządzeń elektrycznych, - stosowania środków ochrony osobistej. Prowadzenia kontroli odnośnie zgodności metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej. Kontrola posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników. Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników Przy wykonywaniu wykopów i wzmacnianiu fundamentów, oraz wykonywaniu drenaŝu opaskowego, wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz.401, rozdział 10 Roboty ziemne, rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie/ 2.2. Przy wykonywaniu wzmacniania i ocieplania ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie/ 2.3. Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie/ 2.4. Przy wykonywaniu wzmacniania i wymiany konstrukcji i pokrycia dachów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne/ 2.5. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze/ 2.6. Przy wykonywaniu prac na wysokościach powyŝej 1m nad podłogą lub ziemią wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 9

8 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości/ 2.7. Przy wykonywaniu prac montaŝowych konstrukcji stalowych wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 15 Roboty montaŝowe/ 2.8. Przy wykonywaniu prac z uŝyciem Ŝurawia wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne/ 2.9. Przy wykonywaniu prac z uŝyciem materiałów wybuchowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 19 Roboty budowlane wykonywane z uŝyciem materiałów wybuchowych/ Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 18 Roboty rozbiórkowe/ Przy wykonywaniu prac spawalniczych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 16 Roboty spawalnicze/ Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 11 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/ Przy organizacji robót naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r nr 169, poz. 1650/, w szczególności rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne. 3. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Na ścianie pomieszczenia socjalnego lub kontenera, oznaczonego na planie terenu budowy /sporządza kierownik budowy/ należy umieścić wykaz adresów i nr telefonów: - najbliższego punktu lekarskiego - straży pożarnej - posterunku Policji 10

9 3.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umiejscowić stanowisko pierwszej pomocy, obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników 3.3. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umieścić kaski ochronne 3.4. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umieścić pasy i linki zabezpieczające pracowników przy pracy na wysokościach 3.5. Teren budowy ogrodzić płotem o wysokości 1.5m i oznakować na planie budowy 3.6. Wykonać barierki z desek krawężnikowych o szer. 15cm, poręcze na wys. 1.1m, oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 3.7 W odpowiednich miejscach rozmieścić tablice ostrzegawcze 3.8. Należy zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 3.9. Należy wykonać zadaszenie ochronne nad stanowiskiem operatora żurawia 3.10.Skarpy wykopów należy ukształtować ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu 3.11.Należy wykonać zabezpieczenia wykopów przed wodami opadowymi 3.12.Należy wykonać zejścia do wykopu co 20m 3.13.Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ja na planie PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: Niewłaściwa ogólna organizacja pracy Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań Niewłaściwe polecenia przełożonych Brak nadzoru Niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy Nieodpowiednie przejścia i dojścia Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia Niewłaściwe urządzenia zabezpieczające Brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 11

10 Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych Wady materiałowe czynnika materialnego Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 4. Zagospodarowanie terenu budowy Plac budowy zaopatrzony będzie w energię elektryczną oraz ujęcie wody dla celów socjalnych i produkcyjnych. Pracownicy budowlani korzystać będą z pomieszczenia socjalnego wydzielonego w budynku A lub kontenera socjalnego umiejscowionego na działce. Na przedmiotowej działce znajdować się będą toalety typu Toy-Toy Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone będą w odrębnych pojemnikach na śmieci i sukcesywnie wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. 12

11 5. Uwagi końcowe: Instalacje elektryczne wewnętrzne Uziomy W trakcie prac budowlanych od czasu wykonania fundamentów, wykonania i wprowadzenia uziomów, na budowie powinien przebywać inspektor instalacji elektrycznych. Prowadzenie prac instalacyjnych W trakcie prac instalacyjnych na budowie należy zachować ogólne zasady BHP. Rozdzielnica budowlana musi być zasilana poprzez wyłącznik przeciwpożarowy typu A 500mA, 0.2sek. i indywidualne wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach 30mA i 0.1sek. Stosować elektronarzędzia w II klasie izolacji. Zakazuje się używania narzędzi w złym stanie technicznym i o uszkodzonej izolacji. Dla instalacji placu budowy oraz na zakończenie prac instalacyjnych wykonać odpowiednie pomiary sprawdzające. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bioz 13

12 ARCHITEKTURA 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Lokalizacja obiektu Opis stanu istniejącego Etapy inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku Założenia do projektu Opis stanu projektowanego Forma architektoniczna Rozwiązania budowlano konstrukcyjne i wykończeniowe Rozbiórki i demontaże Prace budowlane Wytyczne do prac budowlanych Charakterystyka energetyczna Zagadnienia dot. przystosowania budynku do potrzeb os. niepełnosprawn Warunki ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków A, B i C Analiza OZE Uwagi C. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA D. PROJEKT TECHNOLOGICZNY BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU JEDNEGO DNIA, PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

19 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Do projektu: Nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o., zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań 21

20 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Projekt nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obejmuje kompleks budynków A, B oraz parterowy łącznik C Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. zlokalizowany przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań, na działkach o numerach ewidencyjnych 36/4, 37, 38. Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa budynku C o dodatkowe trzy kondygnacje, asymetrycznie wysunięte poza obrys istniejącego parterowego łącznika (bud. C). Część C kompleksu budynków podlegała przebudowie i rozbudowie w 2011r. Obecne przedsięwzięcie uwzględnia założenia wcześniejszego opracowania (Projekt budowlany Na rozbudowę Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN wraz z gabinetami lekarskimi; Etap I, autorstwa: mgr inż. arch. Anny Prądzyńskiej, Studio Doro Autorska Pracownia Projektowa Dorota Latanowicz Domecka). 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Kompleks budynków A, B i C jest zlokalizowany w południowo wschodniej części terenu opracowania, na działkach o numerach ewidencyjnych: 37, 38 oraz 36/4. Na działce o nr 36/1 znajduje się trafostacja (obiekt poza zakresem opracowania). Północną oraz wschodnią strefę terenu stanowi zieleń wysoka. W południowej strefie działki, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się pas zieleni niskiej i reprezentacyjnej (trawniki, żywopłot, krzewy średniej wielkości). Miejsce na odpady stałe zlokalizowano w północno - zachodniej części działek. Teren posiada dwa wjazdy: od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (brama wjazdowa) oraz od strony ulicy Mostowej (wjazd na podwórze zabezpieczony szlabanem z kontrolą dostępu). Bezpośredni teren wokół kompleksu stanowią nawierzchnie utwardzone (od strony ulicy Mostowej i Kazimierza Wielkiego chodniki z płyt chodnikowych, od strony wewnętrznego podwórza pas utwardzenia z kostki brukowej wykonany w 2011r. podczas remontu i częściowej rozbudowy budynku C). Teren podwórza z nawierzchnią nieutwardzoną stanowi parking dla samochodów osobowych. Sąsiednie budynki to obiekty średniowysokie w zabudowie śródmiejskiej. Rys. 1. Zdjęcie satelitarne terenu. Źródło: 22

21 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Na terenie opracowania znajdują się trzy obiekty: czterokondygnacyjne budynki A oraz B połączone ze sobą parterowym łącznikiem C. Powierzchnia zabudowy budynku A oraz budynku B pozostaje bez zmian. Budynek C został w 2011r. rozbudowany w kierunku północno zachodnim. Dobudowano pomieszczenia poradni lekarskich, postawiono szyb dla umieszczenia dźwigu szpitalnego (towarowo osobowego), wykonano nowe wejście do budynku C (schody zewnętrzne). Niniejszy projekt zakłada rozbudowę budynku C o dodatkowe trzy kondygnacje oraz wysunięcie planowanej nadbudowy o 3,75m oraz o 8,50m w kierunku wewnętrznego dziedzińca. W sąsiedztwie schodów wejściowych do budynku C jest projektowana pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ewentualnego transportu łóżek szpitalnych. Nawierzchnie utwardzone Istniejące nawierzchnie utwardzone wokół budynku stanowią płyty chodnikowe (od strony ul. Mostowej i ul. Kazimierza Wielkiego) oraz kostka brukowa na terenie wewnętrznego dziedzińca ułożona podczas rozbudowy w 2011r. Projekt docieplenia z remontem elewacji z marca 2014r. zakładał wymianę płyt chodnikowych na nową kostkę brukową, montaż systemowych naświetli przyokiennych w strefie okien piwnicy budynku oraz wykonanie prac naprawczych w strefie terenu wokół budynków. Nawierzchnie utwardzone piesze (chodniki). Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej rozbudowy uwzględnia nawierzchnie utwardzone piesze chodniki z kostki brukowej w sąsiedztwie projektowanej pochylni oraz wokół kompleksu budynków od strony dziedzińca wewnętrznego (uzupełnienie, naprawa istniejących oraz nowe ciągi piesze zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Nawierzchnia chodników z dekoracyjnej kostki mrozoodpornej, antypoślizgowej, o prostokątnym kształcie 10x20cm, wys. min. 6cm np. Plaza System firmy Pozbruk lub równoważna; w kolorze szarym. Nawierzchnie utwardzone piesze stanowią 322,31m 2, 8,03% całości terenu opracowania. Nawierzchnie utwardzone kołowe (drogi). Drogi komunikacji kołowej należy wykonać z uniwersalnej kostki brukowej w kolorze grafitowym (nawierzchnia cicha kostka brukowa bez fazy, mrozoodporna, antypoślizgowa, o prostokątnym kształcie 10x20cm, wys. min. 8cm np. Cegła B/F firmy Pozbruk lub równoważna) lub z z płyt ażurowych o wym. modularnych 40x60cm firmy Pozbruk lub równoważnych. Projektowane nawierzchnie utwardzone - drogi komunikacji kołowej zajmują powierzchnię 796,72m 2, co stanowi 19,86% całości terenu opracowania. Parkingi. Projektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości: 16 o wymiarach 2,3m x 5m oraz dla osób niepełnosprawnych w ilości: 2 o wymiarach 3,6m x 6m stanowią 240,38m 2, 5,99% całości terenu opracowania. Parkingi wykonano z płyt ażurowych modularnych o wym. 40x60cm firmy Pozbruk lub równoważnych. Płyty w kolorze szarym oraz grafitowym (używając płyt w kolorze grafitowym w odpowiedniej konfiguracji należy wykonać oznakowanie miejsc parkingowych: P dla samochodów osobowych lub X tzw. koperta dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych spełnia wymogi zapisów w uzyskanej decyzji lokalizacji celu publicznego : 11 miejsc parkingowych na każde 1000m² powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej (biurowej) w kompleksie budynków ABC występuje 316m² powierzchni użytkowej pełniącą funkcję usługowo-biurową, - zgodnie z przelicznikiem 1000m²/11miejsc przyjęto 4 miejsca parkingowe dla tej funkcji, Minimum 2 miejsca parkingowe na 10 łóżek dla szpitali dla planowanych 8 łóżek szpitalnych przyjęto 2 miejsca parkingowe; minimum 6 miejsc parkingowych na 100 osób dla zgromadzeń dla planowanej sali konferencyjnej przeznaczonej max na 45 osób przyjęto 3 miejsca 23

22 parkingowe; minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny istniejących 7 mieszkań, zapewnione będzie miało 7 miejsc parkingowych; Na działce przewidziano dodatkowe 2 miejsca parkingowe. Uwaga: Struktura wyrobów nawierzchni utwardzonych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego/ piasku należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni - zgodnie z wytycznymi producenta oraz z projektem wykonawczym branży drogowej. Na stykach różnych nawierzchni należy wykonać krawężniki elementy stabilizujące i wzmacniające w kolorach zastosowanej kostki brukowej. Krawężniki trapezowe, krawężniki lekkie 15x30cm w kolorze szarym według produktów firmy Pozbruk lub równoważne. Bilanse mas ziemnych profile oraz odwodnienia należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego branży drogowej. Nawierzchnia schodów zewnętrznych i pochylni. W projekcie termomodernizacji (marzec 2014r.) przyjęto ułożenie nowych płytek na schodach wejściowych oraz podestach w budynku A, B oraz C (płytki ceramiczne, mrozoodporne, antypoślizgowe w V klasie ścieralności - gres w kolorze grafitowym na mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej, fugi o grubości 0.3cm w kolorze grafitowym wykonane jako elastyczne). Pod warstwą kleju wykonać hydroizolację podpłytkową elastyczną. Na pochylni nawierzchnię wykonać z kostki brukowej betonowej gr 6cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm na warstwie odsączającej z pisku zagęszczonego do Is 1,0 gr. do 156cm. Wjazdy na teren kompleksu budynków. Kompleks budynków A, B i C posiada dwie bramy wjazdowe na teren dziedzińca wewnętrznego. Projekt zakłada wymianę bram na nowe, stalowe (malowane proszkowo na kolor grafitowy) przesuwne/ rozwieralne, dzielone na dwa przęsła o wys. 180cm. Brama wjazdowa od strony ul. Mostowej dwudzielna, 2x180cm (przesuwna) wysokość 180cm, zabezpieczona kontrolą dostępu (istniejący szlaban). Brama wyjazdowa - od strony ul. Kazimierza Wielkiego, rozwieralna (automatycznie), dwudzielna o szer. 2x180cm, wysokość 180cm, za bramą wykonać szlaban z interkomem oraz pilotem. Bramy montować na konstrukcji stalowej. Istniejące furtki zdemontować i zamontować furtki stalowe z szer. 100cm na konstrukcji stalowej. Zieleń Zieleń istniejąca. Projekt zagospodarowania terenu zakłada pozostawienie istniejącej zieleni wysokiej (drzewa i krzewy zlokalizowane wokół granicy terenu opracowania) oraz niskiej wzdłuż głównych ulic komunikacji ogólnej (publiczne ciągi piesze otoczone zielenią bez zmian). Zieleń projektowana. Zieleń nowoprojektowana stanowi niewielką część terenu opracowania. Głównie jest to zieleń niska, dekoracyjna w strefie miejsc postojowych dla pojazdów. Projekt zakłada odtworzenie nawierzchni trawiastych oraz zieleni niskiej zniszczonych podczas prowadzenia robót budowlanych. Tereny zielone (istniejące oraz nowoprojektowane) zajmują 1133,08m 2 powierzchni, co stanowi 28,25% całości terenu opracowania. Mała architektura. Kosze na śmieci: stalowe, malowane proszkowo na kolor szary o pojemności min. 40l. z możliwością segregacji Stojaki na rowery: z płaskownika 80x10mm ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. 24

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora: Gmina Skoroszyce - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali l : 500 dz. nr 228/42 - wytyczne inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Spis zawartości : 1. Wstęp 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom Inwestor: URZĄD MIEJSKI W PIEKARACH ŚL. Wydział Inwestycji i Remontów ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTUŁOWA PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO STOSZÓW, GMINA ŁAGIEWNIKI NUMERY

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5.

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje Temat opracowania: Projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ Powierzchnia działki: 4237 m 2 Powierzchnia budynku: 690 m 2 www.asset-nieruchomosci.pl 1 Nieruchomość komercyjna położona jest w Jelczu Laskowicach na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ Jędrzej Myszka tel 609 511 959 77-100 Bytów ul Ceynowy 12 biuro: 83-400 Kościerzyna

Bardziej szczegółowo