ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia projektantów i przynależność do Izb PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA C. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCYJNA D. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACYJNA 1. Uprawnienia projektantów 2. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI WENTYLACJI 3. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI KLIMATYZACJI 4. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 5. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJI WOD-KAN E. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA 3

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 24/ Poznań INWESTOR: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 24/ Poznań SPORZĄDZIŁ: mgr inż. arch. Justyna Syller os. Orła Białego 111/ Poznań..... mgr inż. arch. Justyna Syller Poznań, WRZESIEŃ 2014r. 4

3 PR O- INVEST PRA C OW NIA PR OJ EKT OWA DAR IUS Z Ś NIAD EK 1. ZAKRES ROBÓT: Przedmiotowy obiekt powstał w 1964r. i wykonany został w technologii tradycyjnej. Bryła budynku składa się z trzech części: A, B oraz C połączonych ze sobą. Rys. 1. Ogólny plan kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. Źródło: opracowanie własne na mapie zaczerpniętej z multimedialnej strony Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania ZGiKM Geopoz, mapa: A istniejący budynek (OPEN), projektowana przebudowa wnętrza B istniejący budynek (Wielkopolski Urząd Wojewódzki), projektowana przebudowa wnętrza w ograniczonym zakresie C projektowana nadbudowa i przebudowa na cele służby zdrowia Budynek A, zbudowany na planie prostokąta, składa się z czterech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. W stanie istniejącym obiekt posiada dwie klatki schodowe. Ściany piwnic oraz przyziemia wykonano z cegły pełnej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wzniesiono z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej grubości 25cm i 38cm (nie ocieplone). Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt g-k na metalowej konstrukcji systemowej. Schody żelbetowe płytowe oparte na ścianach murowanych grubości 25cm. Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Stropy na poszczególnych kondygnacjach różnego typu: z płyt kanałowych wielootworowych, płyt żelbetowych monolitycznych oraz Kleina na dźwigarach stalowych. Stropodach pełen. Dach jednospadowy, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa w większości do wymiany. Budynek ogrzewany z węzła cieplnego zlokalizowanego w sąsiedniej, części B. Instalacja wewnętrzna tradycyjna z grzejnikami żeliwnymi bez zaworów termostatycznych. W budynku brak centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda wytwarzana w termach elektrycznych. 5

4 W 2011r. poddano częściowej przebudowie parter i piwnicę budynku. Przebudowa obejmowała układ pomieszczeń przychodni i poradni, wyburzenie jednej z trzech klatek schodowych a także częściową wymianę instalacji wewnętrznych. Ocieplenie obiektu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Budynek B, wzniesiony na planie prostokąta, składający się z czterech kondygnacji naziemnych, podpiwniczony. Obiekt posiada jedną klatkę schodową. Ściany piwnic oraz przyziemia wykonano z cegły pełnej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wzniesiono z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej grubości 25cm i 38cm (nie ocieplone). Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt g-k na metalowej konstrukcji systemowej. Schody żelbetowe płytowe oparte na ścianach murowanych grubości 25cm. Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Stropy na poszczególnych kondygnacjach różnego typu: z płyt kanałowych wielootworowych, płyt żelbetowych monolitycznych oraz Kleina na dźwigarach stalowych. Stropodach wentylowany. Dach z płyt korytkowych, dwuspadowy, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa w większości wymieniona na nową (PCV). Budynek ogrzewany z węzła cieplnego, jednofunkcyjnego. Instalacja wewnętrzna tradycyjna, zmodernizowana, z grzejnikami płytowymi i z zaworami termostatycznymi. Ocieplenie obiektu oraz wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Budynek C, składający się z jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony. Część C obiektu została przebudowana oraz rozbudowana w 2011r. Od strony północnej dobudowano nową klatkę schodową oraz postawiono szyb dla dźwigu towarowo - osobowego. Zmianie uległa również aranżacja wnętrza budynku (parter oraz piwnica). Ściany w rozbudowanym budynku C w poziomie parteru wykonano z bloczków sylikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany szybu windowego murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Schody żelbetowe. Stropodach z profilowanego styropianu z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Strop z płyt kanałowych sprężonych. Stolarka okienna i drzwiowa budynku A, B oraz parterowej części C wymieniona na nową podczas rozbudowy obiektu w 2011r. Podczas wspomnianej rozbudowy, od strony północnej dobudowano schody zewnętrzne oraz wejście do obiektu, a elewację części budynku C ocieplono płytami styropianu grubości 12cm. Ocieplenie części obiektu oraz wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej przewidziane zostały w projekcie budowlanym z marca 2014r. Nowy podział pomieszczeń do projektu nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kompleksu budynków A, B i C skłania do wykonania następujących prac: Budynek A: piwnica i parter poza tematem opracowania (kondygnacje przebudowane w 2011r.) I piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału szpitala jednego dnia II piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego III piętro przebudowa pomieszczeń na potrzeby działu administracyjno biurowego Budynek B: piwnica, parter, II piętro oraz III piętro poza tematem opracowania (własność Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) 6

5 przebudowa wybranych pomieszczeń I piętra (własność OPEN) na potrzeby pomieszczeń szpitala jednego dnia i bloku operacyjnego Budynek C: przebudowa pomieszczeń parteru: poradni chirurgicznej, poradni onkologicznej, gabinetu lekarskiego, sali zabiegowej, poczekalni oraz węzła sanitarnego na potrzeby pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego (szczegółowy projekt urządzenia pomieszczeń rezonansu należy zlecić specjalistycznej firmie) przebudowa wiatrołapu oraz pochylni przy drzwiach wejściowych od strony ul. Kazimierza Wielkiego prace naprawcze i wykończeniowe w strefie schodów zewnętrznych oraz trenu wokół obiektu budowa pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz do transportu łóżek szpitalnych nadbudowa części C budynku o dodatkowe trzy kondygnacje (I piętro blok operacyjny, II piętro gabinety fizjoterapii, III piętro dział administracji oraz pomieszczenia techniczne) montaż stolarki okiennej w części projektowanej nadbudowy Uwaga: Budynek A, B oraz parterowy łącznik C podlegają pracom termomodernizacyjnym zgodnie z projektem Docieplenia z remontem elewacji budynków (projekt budowlany: marzec 2014r.) 1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: Wkręcenie narzędzia podającego w elementy mieszające bębna betoniarki, w wyniku czego może nastąpić uszkodzenie ciała osoby podającej ( nieumiejętne dozowanie składników, próby ingerencji wewnątrz bębna ) Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas rozładunku materiałów budowlanych przy użyciu żurawia samochodowego ( przebywanie pracownika w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6m ) Upadek pracownika z wysokości ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania ) Porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ) Praca żurawia - przygniecenie lub uderzenie pracownika Prowadzenie prac na wysokościach powyżej 5m wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu, oraz obróbek blacharskich (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu), wykonanie i ocieplanie ścian (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) wykonywanie stropów (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 7

6 wykonywacie prac przy elewacjach i dachach (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 1.2. Przygotowanie placu budowy zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych wyznaczenie dróg komunikacyjnych pieszych i kołowych zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (instalacje itp.) 1.3. Prace przy wykopach o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5m, oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3m wykonanie fundamentów (niebezpieczeństwo przysypania ziemią i przebić wodnych) wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi (odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopów,zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zejść do wykopu, 1.4. Prace przy wykonywaniu podciągów żelbetowych, stropów, ścian, dachu należy przestrzegać zasad BHP przy poszczególnych robotach budowlanych sprawdzać prawidłowość wykonania rusztowań i deskowań usuwać deskowania i podpory po osiągnięciu przez beton projektowanej wytrzymałości według kolejności nie wywołującej szkodliwych naprężeń wznoszonych konstrukcji zasypywać wykopy po ukończeniu etapu budowy z nimi związanego obciążać części wspornikowe stropów po ich zakotwieniu w murze stosować stężenia ścian do momentu wykonania stropów 1.5. Wykonywanie prac z udziałem żurawia wieżowego niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się transportowanego materiału niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem żurawia 1.6. Wykonywanie prac z udziałem materiałów wybuchowych niebezpieczeństwo związane z możliwością eksplozji 1.7. Roboty wykończeniowe Osoby zatrudnione przy montażu i rozbiórce rusztowań muszą być przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu rusztowania. Nie wykonywać montażu w warunkach złej widoczności, opadów atmosferycznych, silnego wiatru i burzy. Należy dokonywać odbioru i okresowych przeglądów rusztowań, przez nadzór techniczny. Rusztowania usytuowane w miejscach przejść i przejazdów powinny posiadać daszki ochronne i siatkę. Przy pracach na rusztowaniach przestrzegać zasad BHP. 8

7 1.8. Stosowanie urządzeń i elektronarzędzi wszelkie urządzenia stosować zgodnie z ich instrukcją obsługi przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń i elektronarzędzi oraz zapoznać z przepisami BHP 2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Przed rozpoczęciem robót należy obowiązkowo przeprowadzić ze wszystkimi pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem: - zasad pracy przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, - zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi, - zasad obsługi urządzeń elektrycznych, - stosowania środków ochrony osobistej. Prowadzenia kontroli odnośnie zgodności metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej. Kontrola posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników. Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników Przy wykonywaniu wykopów i wzmacnianiu fundamentów, oraz wykonywaniu drenaŝu opaskowego, wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz.401, rozdział 10 Roboty ziemne, rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie/ 2.2. Przy wykonywaniu wzmacniania i ocieplania ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie/ 2.3. Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie/ 2.4. Przy wykonywaniu wzmacniania i wymiany konstrukcji i pokrycia dachów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne/ 2.5. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości, rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze/ 2.6. Przy wykonywaniu prac na wysokościach powyŝej 1m nad podłogą lub ziemią wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 9

8 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 9 Roboty na wysokości/ 2.7. Przy wykonywaniu prac montaŝowych konstrukcji stalowych wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 15 Roboty montaŝowe/ 2.8. Przy wykonywaniu prac z uŝyciem Ŝurawia wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne/ 2.9. Przy wykonywaniu prac z uŝyciem materiałów wybuchowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 19 Roboty budowlane wykonywane z uŝyciem materiałów wybuchowych/ Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 18 Roboty rozbiórkowe/ Przy wykonywaniu prac spawalniczych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 16 Roboty spawalnicze/ Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47, poz. 401, rozdział 11 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/ Przy organizacji robót naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r nr 169, poz. 1650/, w szczególności rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne. 3. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Na ścianie pomieszczenia socjalnego lub kontenera, oznaczonego na planie terenu budowy /sporządza kierownik budowy/ należy umieścić wykaz adresów i nr telefonów: - najbliższego punktu lekarskiego - straży pożarnej - posterunku Policji 10

9 3.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umiejscowić stanowisko pierwszej pomocy, obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników 3.3. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umieścić kaski ochronne 3.4. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jak wyżej należy umieścić pasy i linki zabezpieczające pracowników przy pracy na wysokościach 3.5. Teren budowy ogrodzić płotem o wysokości 1.5m i oznakować na planie budowy 3.6. Wykonać barierki z desek krawężnikowych o szer. 15cm, poręcze na wys. 1.1m, oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 3.7 W odpowiednich miejscach rozmieścić tablice ostrzegawcze 3.8. Należy zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 3.9. Należy wykonać zadaszenie ochronne nad stanowiskiem operatora żurawia 3.10.Skarpy wykopów należy ukształtować ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu 3.11.Należy wykonać zabezpieczenia wykopów przed wodami opadowymi 3.12.Należy wykonać zejścia do wykopu co 20m 3.13.Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć ja na planie PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: Niewłaściwa ogólna organizacja pracy Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań Niewłaściwe polecenia przełożonych Brak nadzoru Niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy Nieodpowiednie przejścia i dojścia Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia Niewłaściwe urządzenia zabezpieczające Brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 11

10 Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych Wady materiałowe czynnika materialnego Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 4. Zagospodarowanie terenu budowy Plac budowy zaopatrzony będzie w energię elektryczną oraz ujęcie wody dla celów socjalnych i produkcyjnych. Pracownicy budowlani korzystać będą z pomieszczenia socjalnego wydzielonego w budynku A lub kontenera socjalnego umiejscowionego na działce. Na przedmiotowej działce znajdować się będą toalety typu Toy-Toy Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone będą w odrębnych pojemnikach na śmieci i sukcesywnie wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. 12

11 5. Uwagi końcowe: Instalacje elektryczne wewnętrzne Uziomy W trakcie prac budowlanych od czasu wykonania fundamentów, wykonania i wprowadzenia uziomów, na budowie powinien przebywać inspektor instalacji elektrycznych. Prowadzenie prac instalacyjnych W trakcie prac instalacyjnych na budowie należy zachować ogólne zasady BHP. Rozdzielnica budowlana musi być zasilana poprzez wyłącznik przeciwpożarowy typu A 500mA, 0.2sek. i indywidualne wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach 30mA i 0.1sek. Stosować elektronarzędzia w II klasie izolacji. Zakazuje się używania narzędzi w złym stanie technicznym i o uszkodzonej izolacji. Dla instalacji placu budowy oraz na zakończenie prac instalacyjnych wykonać odpowiednie pomiary sprawdzające. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bioz 13

12 ARCHITEKTURA 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Lokalizacja obiektu Opis stanu istniejącego Etapy inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku Założenia do projektu Opis stanu projektowanego Forma architektoniczna Rozwiązania budowlano konstrukcyjne i wykończeniowe Rozbiórki i demontaże Prace budowlane Wytyczne do prac budowlanych Charakterystyka energetyczna Zagadnienia dot. przystosowania budynku do potrzeb os. niepełnosprawn Warunki ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków A, B i C Analiza OZE Uwagi C. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA D. PROJEKT TECHNOLOGICZNY BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU JEDNEGO DNIA, PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

19 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Do projektu: Nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kompleksu budynków Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o., zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań 21

20 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Projekt nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obejmuje kompleks budynków A, B oraz parterowy łącznik C Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pienkowskiej Sp. z o. o. zlokalizowany przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań, na działkach o numerach ewidencyjnych 36/4, 37, 38. Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa budynku C o dodatkowe trzy kondygnacje, asymetrycznie wysunięte poza obrys istniejącego parterowego łącznika (bud. C). Część C kompleksu budynków podlegała przebudowie i rozbudowie w 2011r. Obecne przedsięwzięcie uwzględnia założenia wcześniejszego opracowania (Projekt budowlany Na rozbudowę Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN wraz z gabinetami lekarskimi; Etap I, autorstwa: mgr inż. arch. Anny Prądzyńskiej, Studio Doro Autorska Pracownia Projektowa Dorota Latanowicz Domecka). 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Kompleks budynków A, B i C jest zlokalizowany w południowo wschodniej części terenu opracowania, na działkach o numerach ewidencyjnych: 37, 38 oraz 36/4. Na działce o nr 36/1 znajduje się trafostacja (obiekt poza zakresem opracowania). Północną oraz wschodnią strefę terenu stanowi zieleń wysoka. W południowej strefie działki, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się pas zieleni niskiej i reprezentacyjnej (trawniki, żywopłot, krzewy średniej wielkości). Miejsce na odpady stałe zlokalizowano w północno - zachodniej części działek. Teren posiada dwa wjazdy: od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (brama wjazdowa) oraz od strony ulicy Mostowej (wjazd na podwórze zabezpieczony szlabanem z kontrolą dostępu). Bezpośredni teren wokół kompleksu stanowią nawierzchnie utwardzone (od strony ulicy Mostowej i Kazimierza Wielkiego chodniki z płyt chodnikowych, od strony wewnętrznego podwórza pas utwardzenia z kostki brukowej wykonany w 2011r. podczas remontu i częściowej rozbudowy budynku C). Teren podwórza z nawierzchnią nieutwardzoną stanowi parking dla samochodów osobowych. Sąsiednie budynki to obiekty średniowysokie w zabudowie śródmiejskiej. Rys. 1. Zdjęcie satelitarne terenu. Źródło: 22

21 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Na terenie opracowania znajdują się trzy obiekty: czterokondygnacyjne budynki A oraz B połączone ze sobą parterowym łącznikiem C. Powierzchnia zabudowy budynku A oraz budynku B pozostaje bez zmian. Budynek C został w 2011r. rozbudowany w kierunku północno zachodnim. Dobudowano pomieszczenia poradni lekarskich, postawiono szyb dla umieszczenia dźwigu szpitalnego (towarowo osobowego), wykonano nowe wejście do budynku C (schody zewnętrzne). Niniejszy projekt zakłada rozbudowę budynku C o dodatkowe trzy kondygnacje oraz wysunięcie planowanej nadbudowy o 3,75m oraz o 8,50m w kierunku wewnętrznego dziedzińca. W sąsiedztwie schodów wejściowych do budynku C jest projektowana pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ewentualnego transportu łóżek szpitalnych. Nawierzchnie utwardzone Istniejące nawierzchnie utwardzone wokół budynku stanowią płyty chodnikowe (od strony ul. Mostowej i ul. Kazimierza Wielkiego) oraz kostka brukowa na terenie wewnętrznego dziedzińca ułożona podczas rozbudowy w 2011r. Projekt docieplenia z remontem elewacji z marca 2014r. zakładał wymianę płyt chodnikowych na nową kostkę brukową, montaż systemowych naświetli przyokiennych w strefie okien piwnicy budynku oraz wykonanie prac naprawczych w strefie terenu wokół budynków. Nawierzchnie utwardzone piesze (chodniki). Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej rozbudowy uwzględnia nawierzchnie utwardzone piesze chodniki z kostki brukowej w sąsiedztwie projektowanej pochylni oraz wokół kompleksu budynków od strony dziedzińca wewnętrznego (uzupełnienie, naprawa istniejących oraz nowe ciągi piesze zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Nawierzchnia chodników z dekoracyjnej kostki mrozoodpornej, antypoślizgowej, o prostokątnym kształcie 10x20cm, wys. min. 6cm np. Plaza System firmy Pozbruk lub równoważna; w kolorze szarym. Nawierzchnie utwardzone piesze stanowią 322,31m 2, 8,03% całości terenu opracowania. Nawierzchnie utwardzone kołowe (drogi). Drogi komunikacji kołowej należy wykonać z uniwersalnej kostki brukowej w kolorze grafitowym (nawierzchnia cicha kostka brukowa bez fazy, mrozoodporna, antypoślizgowa, o prostokątnym kształcie 10x20cm, wys. min. 8cm np. Cegła B/F firmy Pozbruk lub równoważna) lub z z płyt ażurowych o wym. modularnych 40x60cm firmy Pozbruk lub równoważnych. Projektowane nawierzchnie utwardzone - drogi komunikacji kołowej zajmują powierzchnię 796,72m 2, co stanowi 19,86% całości terenu opracowania. Parkingi. Projektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości: 16 o wymiarach 2,3m x 5m oraz dla osób niepełnosprawnych w ilości: 2 o wymiarach 3,6m x 6m stanowią 240,38m 2, 5,99% całości terenu opracowania. Parkingi wykonano z płyt ażurowych modularnych o wym. 40x60cm firmy Pozbruk lub równoważnych. Płyty w kolorze szarym oraz grafitowym (używając płyt w kolorze grafitowym w odpowiedniej konfiguracji należy wykonać oznakowanie miejsc parkingowych: P dla samochodów osobowych lub X tzw. koperta dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych spełnia wymogi zapisów w uzyskanej decyzji lokalizacji celu publicznego : 11 miejsc parkingowych na każde 1000m² powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej (biurowej) w kompleksie budynków ABC występuje 316m² powierzchni użytkowej pełniącą funkcję usługowo-biurową, - zgodnie z przelicznikiem 1000m²/11miejsc przyjęto 4 miejsca parkingowe dla tej funkcji, Minimum 2 miejsca parkingowe na 10 łóżek dla szpitali dla planowanych 8 łóżek szpitalnych przyjęto 2 miejsca parkingowe; minimum 6 miejsc parkingowych na 100 osób dla zgromadzeń dla planowanej sali konferencyjnej przeznaczonej max na 45 osób przyjęto 3 miejsca 23

22 parkingowe; minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny istniejących 7 mieszkań, zapewnione będzie miało 7 miejsc parkingowych; Na działce przewidziano dodatkowe 2 miejsca parkingowe. Uwaga: Struktura wyrobów nawierzchni utwardzonych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego/ piasku należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni - zgodnie z wytycznymi producenta oraz z projektem wykonawczym branży drogowej. Na stykach różnych nawierzchni należy wykonać krawężniki elementy stabilizujące i wzmacniające w kolorach zastosowanej kostki brukowej. Krawężniki trapezowe, krawężniki lekkie 15x30cm w kolorze szarym według produktów firmy Pozbruk lub równoważne. Bilanse mas ziemnych profile oraz odwodnienia należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego branży drogowej. Nawierzchnia schodów zewnętrznych i pochylni. W projekcie termomodernizacji (marzec 2014r.) przyjęto ułożenie nowych płytek na schodach wejściowych oraz podestach w budynku A, B oraz C (płytki ceramiczne, mrozoodporne, antypoślizgowe w V klasie ścieralności - gres w kolorze grafitowym na mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej, fugi o grubości 0.3cm w kolorze grafitowym wykonane jako elastyczne). Pod warstwą kleju wykonać hydroizolację podpłytkową elastyczną. Na pochylni nawierzchnię wykonać z kostki brukowej betonowej gr 6cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm na warstwie odsączającej z pisku zagęszczonego do Is 1,0 gr. do 156cm. Wjazdy na teren kompleksu budynków. Kompleks budynków A, B i C posiada dwie bramy wjazdowe na teren dziedzińca wewnętrznego. Projekt zakłada wymianę bram na nowe, stalowe (malowane proszkowo na kolor grafitowy) przesuwne/ rozwieralne, dzielone na dwa przęsła o wys. 180cm. Brama wjazdowa od strony ul. Mostowej dwudzielna, 2x180cm (przesuwna) wysokość 180cm, zabezpieczona kontrolą dostępu (istniejący szlaban). Brama wyjazdowa - od strony ul. Kazimierza Wielkiego, rozwieralna (automatycznie), dwudzielna o szer. 2x180cm, wysokość 180cm, za bramą wykonać szlaban z interkomem oraz pilotem. Bramy montować na konstrukcji stalowej. Istniejące furtki zdemontować i zamontować furtki stalowe z szer. 100cm na konstrukcji stalowej. Zieleń Zieleń istniejąca. Projekt zagospodarowania terenu zakłada pozostawienie istniejącej zieleni wysokiej (drzewa i krzewy zlokalizowane wokół granicy terenu opracowania) oraz niskiej wzdłuż głównych ulic komunikacji ogólnej (publiczne ciągi piesze otoczone zielenią bez zmian). Zieleń projektowana. Zieleń nowoprojektowana stanowi niewielką część terenu opracowania. Głównie jest to zieleń niska, dekoracyjna w strefie miejsc postojowych dla pojazdów. Projekt zakłada odtworzenie nawierzchni trawiastych oraz zieleni niskiej zniszczonych podczas prowadzenia robót budowlanych. Tereny zielone (istniejące oraz nowoprojektowane) zajmują 1133,08m 2 powierzchni, co stanowi 28,25% całości terenu opracowania. Mała architektura. Kosze na śmieci: stalowe, malowane proszkowo na kolor szary o pojemności min. 40l. z możliwością segregacji Stojaki na rowery: z płaskownika 80x10mm ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. 24

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo