Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave"

Transkrypt

1 PL Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY PROTECTION ASSOCIATION All ON or All OFF SECURITY Sterowanie manualne Sterowanie zdalne (pilotem) Parametry techniczne siłownika Opis sygnalizacji diody LED Gwarancja NC837 1/ , FAKRO

2 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu okna aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp. Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia: Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. Jeżeli okno Electro Z-Wave jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem. Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę. Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej. Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę regulatorami, trzymać zdalne regulatory poza zasięgiem dzieci. Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna. Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej. Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie). Naprawy okna powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta. Przewody elektryczne doprowadzające prąd do źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (2x1mm 2 ). Dopuszczalna długość przewodu dla w/w przekroju to 30 mb. UWAGA!!! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok.25 kg) NC837 2/ , FAKRO

3 2. Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis do instrukcji użytkowania FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave NC Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem. 2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika. 3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu. 4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać pomieszczenie przez pełne otwarcie okna. 5. Przekręcając klamkę o 90 stopni odblokowujemy okno i mamy możliwość ręcznego obrotu skrzydła o 180 stopni. Przy zamykaniu okna należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed zaryglowaniem klamki docisnąć skrzydło okna na tyle mocno, aby nie uszkodzić zaczepu łańcucha. 6. Dzięki odpowiedniej blokadzie (p.6, NC429) istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła. 7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac porządkowych: W celu poprawnego działania detektora deszczu - czyszczenie jego powierzchni; Usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej; Na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna. 8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania. 9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie w zależności od eksploatacji co 3 5 lat. 10. Fabrycznie siłownik jest zaprogramowany na pierwszym kanale i pierwszej parze klawiszy pilota. Pilot ZWP15 komunikuje się z oknem za pomocą fal radiowych. Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanego kanału. W tym celu należy odnieść się do instrukcji pilota ZWP15 (NC811). 11. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować oknem FTP-V Electro Z-Wave. 12. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem zewnętrznym: roletą ARZ Z-Wave lub markizą AMZ Z-Wave. 13. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem wewnętrznym: roletą ARF Z-Wave lub ARP Z- Wave lub żaluzją AJP Z-Wave. 14. W celu podłączenia rolety zewnętrznej ARZ Z-Wave lub markizy zewnętrznej AMZ Z-Wave należy odkręcić górną osłonę trapezową okna. Znajduje się tam również gniazdo do podłączenia czujnika deszczu. 15. W oknie Electro Z-Wave wyprowadzono w ościeżnicy przewody na 12VDC umożliwiające zasilanie akcesoriów wewnętrznych elektrycznych: ARF Z-Wave lub ARP Z-Wave lub AJP Z-Wave. 16. Przykładowe podłączenie elektryczne czterech okien FTP-V Electro Z-Wave w jedną sieć. Takie podłączenie pozwala na obsługę do 12 odbiorników za pomocą jednego sterownika (klawiatura ZWK, klawiatura ZWG, pilot ZWP). Jeden czujnik wiatru ZWD może zamykać wszystkie okna jednocześnie. Okno FTP-V Electro Z-Wave zawiera w standardzie detektor deszczu. 17. W oknach o szerokości 78cm i powyżej zasilacz umieszczony jest wewnątrz ościeżnicy okna wraz z siłownikiem pod aluminiową blendą. 18. W oknach o szerokości mniejszej lub równej 66cm zasilacz znajduje się poza oknem. 19. Okna podłączone w jedną sieć należy zaprogramować według potrzeb. W tym celu należy dostać się do siłownika demontując blendę aluminiową. Wykręcamy od strony zewnętrznej dwa wkręty mocujące NC837 3/ , FAKRO

4 aluminiową blendę. 20. Demontujemy blendę osłaniającą zasilacz oraz siłownik. 21. Na siłowniku znajduje się przycisk programujący. 22. Przykładowe podłączenie systemu trzech okien FTP-V Electro Z-Wave w domu/mieszkaniu. W każdym z trzech pomieszczeń zamontowano okno FTP-V Electro Z-Wave. W jednym z pomieszczeń zamontowano moduł pogodowy ZWMP. Do okien i modułu doprowadzono zasilanie 230VAC. Do modułu pogodowego ZWMP podłączono czujnik wiatru ZWD. Czujniki deszczu są już zainstalowane fabrycznie w każdym oknie FTP-V Electro Z-Wave. W każdym pomieszczeniu zaprogramowano klawiaturę ZWK umożliwiającą sterowanie okna i akcesoriów zamontowanych na tym oknie. Zaletą klawiatury jest to, że jest ona przymocowana do ściany i pozwala na obsługę okien nawet jeśli zgubimy pilota lub wyczerpią się w nim baterie. W każdym pomieszczeniu znajduje się pilot do obsługi okien i akcesoriów w celu podniesienia komfortu użytkownika. Dodatkowo przy drzwiach wyjściowych umieszczono klawiaturę do obsługi jednoczesnej okien. Jest to wygodna funkcja używana szczególnie przy wychodzeniu z domu jeśli chcemy zamknąć wszystkie okna jednocześnie lub przy wchodzeniu do domu jeśli wszystkie okna chcemy otworzyć jednocześnie. Uniwersalny pilot do obsługi sprzętu RTV znajdujący się np. w salonie pozwala również na wygodną obsługę okien i akcesoriów Z-Wave firmy FAKRO NC837 4/ , FAKRO

5 3. Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Okno Electro Z-Wave przeznaczone jest do montażu na połaci dachowej. Wyposażone jest w siłownik, zasilacz, detektor deszczu, pilot zdalnego sterowania ZWP15 a także okablowanie do podłączenia dodatków wewnętrznych i zewnętrznych. Okno Electro Z-Wave dostosowane jest do współpracy z elementami bezprzewodowego systemu sterowania oferowanymi przez Fakro i przez innych producentów oferujących produkty z logo Z-Wave. Na Rysunku 1 jest przedstawiony widok ogólny okna Electro Z-Wave. Zasilacz wraz z podłączonym do niego siłownikiem umieszczone są pod aluminiową blendą (Rysunek 1, p. 4). Zasilacz przeznaczony jest do zasilania trzech urządzeń na 12VDC. Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia dodatku wewnętrznego i zewnętrznego na 12VDC. Przewody elektryczne prowadzone są z zasilacza do miejsca podłączenia dodatku wewnętrznego (Rysunek 1, p. 3) oraz miejsca podłączenia dodatku zewnętrznego (Rysunek 1, p. 1). Siłownik wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji, protokół Z-Wave wykorzystuje częstotliwości fali 868,42 MHz. Do zdalnego sterowania oknem Electro Z- Wave służy pilot ZWP15. Do kontrolera zaprogramowany jest siłownik (pierwszy kanał, pierwsza para klawiszy). W przypadku zmiany konfiguracji sieci Z-Wave należy przeprowadzić programowanie siłownika (przeczytaj rozdział 4,5). Programowanie dodatków podłączonych do okna Electro Z-Wave znajduje się w instrukcji programowania dołączonej do konkretnego urządzenia. Okno Electro Z-Wave wyposażone jest w standardzie w detektor deszczu, który po pojawieniu się opadów wysyła rozkaz zamknij do siłownika, a ten zamyka szczelnie okno. Miejsce podłączenia czujnika deszczu znajduje się pod prawym górnym profilem trapezowym okna (Rysunek 1, p. 2 ) miejsce podłączenia dodatku zewnętrznego (roleta ARZ Z-Wave, markiza AMZ Z-Wave) 2 miejsce podłączenia detektora deszczu 3 miejsce podłączenia dodatku wewnętrznego (żaluzja AJP Z-Wave, rolety ARF Z-Wave, ARP Z-Wave) 4 siłownik + zasilacz 12VDC 4 Rysunek 1: Okno FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave NC837 5/ , FAKRO

6 4. Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Aby urządzenie mogło komunikować się w sieci Z-Wave konieczne jest aby dołączyć je do tej sieci i nadać konkretny numer (Node ID). Urządzenie może być dodane do sieci, tylko jeśli nie jest już częścią innej sieci. Aby móc dodać urządzenie do innej sieci, konieczne jest wcześniejsze usunięcie go z istniejącej sieci lub przywrócone do stanu fabrycznego (przeczytaj rozdział 8), za pomocą dowolnego podstawowego kontrolera. Gotowość dodania do sieci, jest wskazywana przez diodę statusu sieci. Świecąca dioda sygnalizuje, że urządzenie nie należy do żadnej sieci. Aby móc sterować siłownikiem za pomocą pilota musisz: 1. Dodać urządzenie (wykorzystując funkcję INCLUDE ) do wybranej sieci. Standardowa procedura pokazana jest na Rysuneku 2; INCLUDE x1 1 Potem w czasie 1 sek 1. Naciśnij krótko przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o dodawanym do sieci urządzeniu (zewnętrzne diody (1,4) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne dodanie urządzenia do sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (2,3) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 gaśnie) Potem w czasie 10 sek Rysunek 2: Dodawanie siłownika do sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sec 2. Przypisanie siłownika do pary klawiszy kontrolera (wykorzystując funkcję ASSOCIATE ). Standardowa procedura jest przedstawiona na Rysunku 3. Dla niektórych kontrolerów jest możliwe przeprowadzenie obu funkcji (INCLUDE i ASSOCIATE) za jednym razem. ASSOCIATE 1 Potem w czasie 1 sek x1 1. Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, którymi chcesz operować urządzeniem (np. 2). 2. Gotowość przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne przypisanie jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sec Rysunek 3: Przypisanie siłownika do wybranej pary klawiszy kontrolera. Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Include i Associate przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 6/ , FAKRO

7 5. Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE W niektórych przypadkach (zmiana miejsca instalacji, wymiana uszkodzonego urządzenia) konieczne jest usunięcie urządzenia zarówno z pamięci kontrolerów sterujących (usunięcie przypisania do klawiszy - DELETE) jak również z sieci (EXCLUDE) aby zapobiec błędom przy przesyłaniu komend (do urządzeń nie istniejących) i nadmiernemu zużywaniu się baterii kontrolerów przenośnych. Nie usuwaj urządzeń fizycznie z sieci bez wcześniejszego usunięcia ich z pamięci kontrolerów za pomocą funkcji DELETE i EXCLUDE, może to doprowadzić do powstania znacznych opóźnień w działaniu urządzeń w sieci i szybkiego zużywania się baterii kontrolerów przenośnych. Kolejność wykonania funkcji jest również bardzo ważna. Najpierw należy wykonać funkcję DELETE a dopiero na samym końcu funkcję EXCLUDE. 1. Usunięcie przypisania urządzenia do pary klawiszy ( DELETE ). Po przeprowadzeniu funkcji DELETE urządzenie wciąż jest częścią sieci do momentu wykonania funkcji EXCLUDE. DELETE 1 x2 Potem w czasie 1 sek 1.Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij dwa razy In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, z których chcesz urządzenie usunąć (np. 2). 2. Gotowość usunięcia przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie przypisania jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sek Rysunek 4: Usuwanie przypisania siłownika do pary klawiszy. 2. Usunięcie urządzenia ( EXCLUDE ) z sieci Z-Wave. Urządzenie usunięte z sieci nie posiada numeru (Node ID) i może zostać dodane do innej sieci. Na siłowniku ten stan sygnalizowany jest diodą statusu sieci (LED no.2), która świeci światłem ciągłym. Urządzenie nie jest już częścią sieci. EXCLUDE x Naciśnij krótko dwukrotnie przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o usuwanym z sieci urządzeniu (wewnętrzne diody (2,3) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie urządzenia z sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (1,4) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 świeci) Potem w czasie 10 sek Rysunek 5: Usunięcie siłownika z sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sek Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Delete i Exclude przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 7/ , FAKRO

8 6. Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Z-Wave pozwala na zintegrowanie urządzeń różnych producentów, które mogą pracować w różnych grupach, światło, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urządzenia Z-Wave pracują w sieci jako powtarzacze co zwiększa zasięg komunikacji droga radiową. Im więcej urządzeń w sieci tym pewniejsze i bardziej odporne na zakłócenia działanie urządzeń w sieci. 7. Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Rozpocznij procedurę INCLUDE z pomocą kontrolera istniejącej sieci a następnie naciśnij przycisk Programowania na siłowniku, który chcesz dodać do sieci. Uwaga: Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje INCLUDE i ASSOCIATE przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń. 8. Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Czasami może się okazać koniecznym zresetowanie siłownika do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich informacji dotyczących sieci w której pracował. Aby tego dokonać potrzebny jest jakikolwiek podstawowy kontroler (może zainicjować INCLUDE, EXCLUDE). Dla siłownika funkcja RESET jest jednoznaczna z funkcją EXCLUDE. Uwaga: Powrót do ustawień fabrycznych jest sygnalizowany przez siłownik, dioda statusu sieci świeci światłem ciągłym (LED 2 rysunek 1). 9. Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY 9.1. PROTECTION Funkcja używana aby zabezpieczyć siłownik przed przypadkowym uruchomieniem np. przez dzieci. Trzy poziomy zabezpieczenia mogą zostać zdefiniowane przez kontroler, który obsługuje tę funkcje. I. Unprotected (niezabezpieczony) siłownik może być sterowany zarówno ręcznie jak i droga radiową. II. Protection by sequence (zabezpieczenie sekwencją) po naciśnięciu przycisku programowania możliwe jest przez 30 sec sterowanie ręcznie. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie drogą radiową jest możliwe. III. No operation possible (praca niemożliwa) sterowanie siłownikiem lokalnie zablokowane do czasu zmiany statusu zabezpieczenia. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie droga radiową jest możliwe. Uwaga: Informacji jak inicjować i definiować poziomy w funkcji PROTECTION przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń ASSOCIATION Siłownik montowany w oknie Electro Z-Wave może rozsyłać rozkaz Zamknij do innych siłowników w sieci. Aby takie powiązanie mogło funkcjonować konieczne jest wywołanie funkcji "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera. Poniżej standardowa (przykładowa) procedura która jednak może nieznacznie różnić się dla urządzeń różnych producentów : Rozpocznij procedurę "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera następnie naciśnij przycisk programowania na urządzeniu, które ma być sterowane (np. bez czujnika deszczu) następnie naciśnij przycisk programowania na siłowniku, który ma rozsyłać rozkaz zamknięcia. Uwaga: Informacji jak wywołać funkcję "ASSAIN A ROUTE" za pomocą urządzeń innych producentów należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń. Siłownik dodany do sieci jako SECURE (transmisja szyfrowana), może w przypadku deszczu rozsyłać rozkaz zamknij zarówno do innych urządzeń SECURE jak i urządzeń NON-SECURE All ON or All OFF Jest możliwe zdefiniowanie czy siłownik ma respektować rozkazy Zamknij wszystko lub Otwórz wszystko Uwaga: Instrukcji jak zdefiniować respektowanie funkcji Zamknij wszystko i Otwórz wszystko należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń SECURITY Siłownik umożliwia wykorzystanie szyfrowanej transmisji rozkazów. Szyfrowanie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo transmisji pomiędzy urządzeniami w sieci. Uwaga: Aby wykorzystać możliwość szyfrowanej transmisji w sieci potrzebne są inne urządzenia (przede wszystkim kontrolery) posiadające taką możliwość. Siłownik dodany do sieci jako SECURE nie będzie mógł być sterowany przez inny kontroler jeżeli nie będzie on w stanie obsłużyć bezpiecznej transmisji NC837 8/ , FAKRO

9 10. Sterowanie manualne Przycisk Sterowanie manualne umożliwia ręczne sterowanie oknem zaraz po podłączeniu zasilania. Sterowanie manualne działa w trybie sekwencyjnym tzn. start, stop, start w przeciwną stronę, stop itd Pierwsze naciśnięcie przycisku po podłączeniu do zasilania spowoduje otwarcie okna. 2. Drugie naciśnięcie przycisku zatrzymuje otwieranie okna. 3. Trzecie naciśnięcie spowoduje zamknięcie okna. Uwaga: Obserwuj diodę LED Status sieci. Miganie jej informuje o aktywacji funkcji PROTECTION ( zobacz punkt 8.1) i może oznaczać, że ręczne sterowanie siłownikiem nie jest możliwe. 11. Sterowanie zdalne (pilotem) Uwaga!!! Każda komenda wysyłana z pilota do dodatku poprzedzona jest okresem wybudzenia dodatku. Okres ten trwa zazwyczaj ok 0,3s. W praktyce objawia się to opóźnieniem reakcji trwającym do ok 0,5 sekundy. Sterując zdalnie dodatkiem można wykorzystywać 5 komend: Zamknij W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza zamknij na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego zamknięcia dodatku. Otwórz W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza otwórz na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego otwarcia dodatku. Zacznij zamykać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza zamknij i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania do czasu zwolnienia przycisku zamknij Zacznij otwierać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza otwórz po czasie ok 0.5 sek i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania do czasu zwolnienia przycisku otwórz Zatrzymaj zamykanie/otwieranie W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy zwalnianiu klawisza otwórz lub zamknij z wcześniej wywołaną komendą Zacznij zamykać / Zacznij otwierać W praktyce oznacza to, że aby zatrzymać dodatek w dowolnym miejscu należy nacisnąć określony przycisk i przytrzymać do momentu osiągnięcia przez niego pożądanej pozycji, lub uruchomienia dodatku w pożądanym kierunku poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku i następnie jej zatrzymanie poprzez naciśnięcie (dłuższe >0.5sekundy) i następnie zwolnienie tego samego przycisku NC837 9/ , FAKRO

10 12. Parametry techniczne siłownika Parametry techniczne siłownika Wysięg łańcucha Moc wyjściowa Prąd znamionowy Prąd czuwania Ograniczenie prądowe Prędkość wysuwu łańcucha Siła wypychania łańcucha Siła zamykania 240 mm 9 W 0,72 A 0,03 A TAK 7,5 mm/s 200 N 200 N Temperatura pracy (-10 o C) do (65 o C) Kabel zasilający 2 x 0,75 mm 2 (0,4 m) Napięcie zasilania Ciężar 12V DC 0,850 kg 13. Opis sygnalizacji diody LED Sygnalizacja świetlna LED Dioda świeci 2-3 sek. Nr 3 - Status pracy siłownika Wystąpiło przeciążenie (siła >20Kg) sygnalizacja zawsze po zamknięciu się okna Nr 4 Status sieci - Diod świeci ciągle - Urządzenie nie jest częścią żadnej sieci. Dioda gaśnie po przypisaniu urzadzenia do sieci. Dioda miga - Urządzenie jest w funkcji Protection Oba stany ( Protected by sequence i no operation possible ) sygnalizowane w ten sam sposób. Patrz punkt 9.1. * UWAGA!!! Okno FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave wyposażone jest w siłownik fabrycznie zaprogramowany do pilota ZWP NC837 10/ , FAKRO

11 14. Gwarancja Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: Instalacji została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych. Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi. Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych. Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada. W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o. Certyfikat jakości: Urządzenie Model... Numer seryjny... Sprzedawca... Adres... Data zakupu Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie NC837 11/ , FAKRO

12 NC837 12/ , FAKRO

13 NC837 13/ , FAKRO

14 NC837 14/ , FAKRO

15 NC837 15/ , FAKRO

16 FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144A Nowy Sącz Polska tel fax NC837 16/ , FAKRO

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo