Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave"

Transkrypt

1 PL Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY PROTECTION ASSOCIATION All ON or All OFF SECURITY Sterowanie manualne Sterowanie zdalne (pilotem) Parametry techniczne siłownika Opis sygnalizacji diody LED Gwarancja NC837 1/ , FAKRO

2 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu okna aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp. Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia: Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. Jeżeli okno Electro Z-Wave jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem. Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę. Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej. Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę regulatorami, trzymać zdalne regulatory poza zasięgiem dzieci. Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna. Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej. Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie). Naprawy okna powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta. Przewody elektryczne doprowadzające prąd do źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (2x1mm 2 ). Dopuszczalna długość przewodu dla w/w przekroju to 30 mb. UWAGA!!! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok.25 kg) NC837 2/ , FAKRO

3 2. Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis do instrukcji użytkowania FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave NC Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem. 2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika. 3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu. 4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać pomieszczenie przez pełne otwarcie okna. 5. Przekręcając klamkę o 90 stopni odblokowujemy okno i mamy możliwość ręcznego obrotu skrzydła o 180 stopni. Przy zamykaniu okna należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed zaryglowaniem klamki docisnąć skrzydło okna na tyle mocno, aby nie uszkodzić zaczepu łańcucha. 6. Dzięki odpowiedniej blokadzie (p.6, NC429) istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła. 7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac porządkowych: W celu poprawnego działania detektora deszczu - czyszczenie jego powierzchni; Usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej; Na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna. 8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania. 9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie w zależności od eksploatacji co 3 5 lat. 10. Fabrycznie siłownik jest zaprogramowany na pierwszym kanale i pierwszej parze klawiszy pilota. Pilot ZWP15 komunikuje się z oknem za pomocą fal radiowych. Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanego kanału. W tym celu należy odnieść się do instrukcji pilota ZWP15 (NC811). 11. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować oknem FTP-V Electro Z-Wave. 12. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem zewnętrznym: roletą ARZ Z-Wave lub markizą AMZ Z-Wave. 13. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem wewnętrznym: roletą ARF Z-Wave lub ARP Z- Wave lub żaluzją AJP Z-Wave. 14. W celu podłączenia rolety zewnętrznej ARZ Z-Wave lub markizy zewnętrznej AMZ Z-Wave należy odkręcić górną osłonę trapezową okna. Znajduje się tam również gniazdo do podłączenia czujnika deszczu. 15. W oknie Electro Z-Wave wyprowadzono w ościeżnicy przewody na 12VDC umożliwiające zasilanie akcesoriów wewnętrznych elektrycznych: ARF Z-Wave lub ARP Z-Wave lub AJP Z-Wave. 16. Przykładowe podłączenie elektryczne czterech okien FTP-V Electro Z-Wave w jedną sieć. Takie podłączenie pozwala na obsługę do 12 odbiorników za pomocą jednego sterownika (klawiatura ZWK, klawiatura ZWG, pilot ZWP). Jeden czujnik wiatru ZWD może zamykać wszystkie okna jednocześnie. Okno FTP-V Electro Z-Wave zawiera w standardzie detektor deszczu. 17. W oknach o szerokości 78cm i powyżej zasilacz umieszczony jest wewnątrz ościeżnicy okna wraz z siłownikiem pod aluminiową blendą. 18. W oknach o szerokości mniejszej lub równej 66cm zasilacz znajduje się poza oknem. 19. Okna podłączone w jedną sieć należy zaprogramować według potrzeb. W tym celu należy dostać się do siłownika demontując blendę aluminiową. Wykręcamy od strony zewnętrznej dwa wkręty mocujące NC837 3/ , FAKRO

4 aluminiową blendę. 20. Demontujemy blendę osłaniającą zasilacz oraz siłownik. 21. Na siłowniku znajduje się przycisk programujący. 22. Przykładowe podłączenie systemu trzech okien FTP-V Electro Z-Wave w domu/mieszkaniu. W każdym z trzech pomieszczeń zamontowano okno FTP-V Electro Z-Wave. W jednym z pomieszczeń zamontowano moduł pogodowy ZWMP. Do okien i modułu doprowadzono zasilanie 230VAC. Do modułu pogodowego ZWMP podłączono czujnik wiatru ZWD. Czujniki deszczu są już zainstalowane fabrycznie w każdym oknie FTP-V Electro Z-Wave. W każdym pomieszczeniu zaprogramowano klawiaturę ZWK umożliwiającą sterowanie okna i akcesoriów zamontowanych na tym oknie. Zaletą klawiatury jest to, że jest ona przymocowana do ściany i pozwala na obsługę okien nawet jeśli zgubimy pilota lub wyczerpią się w nim baterie. W każdym pomieszczeniu znajduje się pilot do obsługi okien i akcesoriów w celu podniesienia komfortu użytkownika. Dodatkowo przy drzwiach wyjściowych umieszczono klawiaturę do obsługi jednoczesnej okien. Jest to wygodna funkcja używana szczególnie przy wychodzeniu z domu jeśli chcemy zamknąć wszystkie okna jednocześnie lub przy wchodzeniu do domu jeśli wszystkie okna chcemy otworzyć jednocześnie. Uniwersalny pilot do obsługi sprzętu RTV znajdujący się np. w salonie pozwala również na wygodną obsługę okien i akcesoriów Z-Wave firmy FAKRO NC837 4/ , FAKRO

5 3. Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Okno Electro Z-Wave przeznaczone jest do montażu na połaci dachowej. Wyposażone jest w siłownik, zasilacz, detektor deszczu, pilot zdalnego sterowania ZWP15 a także okablowanie do podłączenia dodatków wewnętrznych i zewnętrznych. Okno Electro Z-Wave dostosowane jest do współpracy z elementami bezprzewodowego systemu sterowania oferowanymi przez Fakro i przez innych producentów oferujących produkty z logo Z-Wave. Na Rysunku 1 jest przedstawiony widok ogólny okna Electro Z-Wave. Zasilacz wraz z podłączonym do niego siłownikiem umieszczone są pod aluminiową blendą (Rysunek 1, p. 4). Zasilacz przeznaczony jest do zasilania trzech urządzeń na 12VDC. Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia dodatku wewnętrznego i zewnętrznego na 12VDC. Przewody elektryczne prowadzone są z zasilacza do miejsca podłączenia dodatku wewnętrznego (Rysunek 1, p. 3) oraz miejsca podłączenia dodatku zewnętrznego (Rysunek 1, p. 1). Siłownik wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji, protokół Z-Wave wykorzystuje częstotliwości fali 868,42 MHz. Do zdalnego sterowania oknem Electro Z- Wave służy pilot ZWP15. Do kontrolera zaprogramowany jest siłownik (pierwszy kanał, pierwsza para klawiszy). W przypadku zmiany konfiguracji sieci Z-Wave należy przeprowadzić programowanie siłownika (przeczytaj rozdział 4,5). Programowanie dodatków podłączonych do okna Electro Z-Wave znajduje się w instrukcji programowania dołączonej do konkretnego urządzenia. Okno Electro Z-Wave wyposażone jest w standardzie w detektor deszczu, który po pojawieniu się opadów wysyła rozkaz zamknij do siłownika, a ten zamyka szczelnie okno. Miejsce podłączenia czujnika deszczu znajduje się pod prawym górnym profilem trapezowym okna (Rysunek 1, p. 2 ) miejsce podłączenia dodatku zewnętrznego (roleta ARZ Z-Wave, markiza AMZ Z-Wave) 2 miejsce podłączenia detektora deszczu 3 miejsce podłączenia dodatku wewnętrznego (żaluzja AJP Z-Wave, rolety ARF Z-Wave, ARP Z-Wave) 4 siłownik + zasilacz 12VDC 4 Rysunek 1: Okno FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave NC837 5/ , FAKRO

6 4. Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Aby urządzenie mogło komunikować się w sieci Z-Wave konieczne jest aby dołączyć je do tej sieci i nadać konkretny numer (Node ID). Urządzenie może być dodane do sieci, tylko jeśli nie jest już częścią innej sieci. Aby móc dodać urządzenie do innej sieci, konieczne jest wcześniejsze usunięcie go z istniejącej sieci lub przywrócone do stanu fabrycznego (przeczytaj rozdział 8), za pomocą dowolnego podstawowego kontrolera. Gotowość dodania do sieci, jest wskazywana przez diodę statusu sieci. Świecąca dioda sygnalizuje, że urządzenie nie należy do żadnej sieci. Aby móc sterować siłownikiem za pomocą pilota musisz: 1. Dodać urządzenie (wykorzystując funkcję INCLUDE ) do wybranej sieci. Standardowa procedura pokazana jest na Rysuneku 2; INCLUDE x1 1 Potem w czasie 1 sek 1. Naciśnij krótko przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o dodawanym do sieci urządzeniu (zewnętrzne diody (1,4) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne dodanie urządzenia do sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (2,3) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 gaśnie) Potem w czasie 10 sek Rysunek 2: Dodawanie siłownika do sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sec 2. Przypisanie siłownika do pary klawiszy kontrolera (wykorzystując funkcję ASSOCIATE ). Standardowa procedura jest przedstawiona na Rysunku 3. Dla niektórych kontrolerów jest możliwe przeprowadzenie obu funkcji (INCLUDE i ASSOCIATE) za jednym razem. ASSOCIATE 1 Potem w czasie 1 sek x1 1. Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, którymi chcesz operować urządzeniem (np. 2). 2. Gotowość przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne przypisanie jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sec Rysunek 3: Przypisanie siłownika do wybranej pary klawiszy kontrolera. Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Include i Associate przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 6/ , FAKRO

7 5. Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE W niektórych przypadkach (zmiana miejsca instalacji, wymiana uszkodzonego urządzenia) konieczne jest usunięcie urządzenia zarówno z pamięci kontrolerów sterujących (usunięcie przypisania do klawiszy - DELETE) jak również z sieci (EXCLUDE) aby zapobiec błędom przy przesyłaniu komend (do urządzeń nie istniejących) i nadmiernemu zużywaniu się baterii kontrolerów przenośnych. Nie usuwaj urządzeń fizycznie z sieci bez wcześniejszego usunięcia ich z pamięci kontrolerów za pomocą funkcji DELETE i EXCLUDE, może to doprowadzić do powstania znacznych opóźnień w działaniu urządzeń w sieci i szybkiego zużywania się baterii kontrolerów przenośnych. Kolejność wykonania funkcji jest również bardzo ważna. Najpierw należy wykonać funkcję DELETE a dopiero na samym końcu funkcję EXCLUDE. 1. Usunięcie przypisania urządzenia do pary klawiszy ( DELETE ). Po przeprowadzeniu funkcji DELETE urządzenie wciąż jest częścią sieci do momentu wykonania funkcji EXCLUDE. DELETE 1 x2 Potem w czasie 1 sek 1.Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij dwa razy In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, z których chcesz urządzenie usunąć (np. 2). 2. Gotowość usunięcia przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie przypisania jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sek Rysunek 4: Usuwanie przypisania siłownika do pary klawiszy. 2. Usunięcie urządzenia ( EXCLUDE ) z sieci Z-Wave. Urządzenie usunięte z sieci nie posiada numeru (Node ID) i może zostać dodane do innej sieci. Na siłowniku ten stan sygnalizowany jest diodą statusu sieci (LED no.2), która świeci światłem ciągłym. Urządzenie nie jest już częścią sieci. EXCLUDE x Naciśnij krótko dwukrotnie przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o usuwanym z sieci urządzeniu (wewnętrzne diody (2,3) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie urządzenia z sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (1,4) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 świeci) Potem w czasie 10 sek Rysunek 5: Usunięcie siłownika z sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sek Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Delete i Exclude przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 7/ , FAKRO

8 6. Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Z-Wave pozwala na zintegrowanie urządzeń różnych producentów, które mogą pracować w różnych grupach, światło, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urządzenia Z-Wave pracują w sieci jako powtarzacze co zwiększa zasięg komunikacji droga radiową. Im więcej urządzeń w sieci tym pewniejsze i bardziej odporne na zakłócenia działanie urządzeń w sieci. 7. Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Rozpocznij procedurę INCLUDE z pomocą kontrolera istniejącej sieci a następnie naciśnij przycisk Programowania na siłowniku, który chcesz dodać do sieci. Uwaga: Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje INCLUDE i ASSOCIATE przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń. 8. Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Czasami może się okazać koniecznym zresetowanie siłownika do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich informacji dotyczących sieci w której pracował. Aby tego dokonać potrzebny jest jakikolwiek podstawowy kontroler (może zainicjować INCLUDE, EXCLUDE). Dla siłownika funkcja RESET jest jednoznaczna z funkcją EXCLUDE. Uwaga: Powrót do ustawień fabrycznych jest sygnalizowany przez siłownik, dioda statusu sieci świeci światłem ciągłym (LED 2 rysunek 1). 9. Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY 9.1. PROTECTION Funkcja używana aby zabezpieczyć siłownik przed przypadkowym uruchomieniem np. przez dzieci. Trzy poziomy zabezpieczenia mogą zostać zdefiniowane przez kontroler, który obsługuje tę funkcje. I. Unprotected (niezabezpieczony) siłownik może być sterowany zarówno ręcznie jak i droga radiową. II. Protection by sequence (zabezpieczenie sekwencją) po naciśnięciu przycisku programowania możliwe jest przez 30 sec sterowanie ręcznie. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie drogą radiową jest możliwe. III. No operation possible (praca niemożliwa) sterowanie siłownikiem lokalnie zablokowane do czasu zmiany statusu zabezpieczenia. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie droga radiową jest możliwe. Uwaga: Informacji jak inicjować i definiować poziomy w funkcji PROTECTION przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń ASSOCIATION Siłownik montowany w oknie Electro Z-Wave może rozsyłać rozkaz Zamknij do innych siłowników w sieci. Aby takie powiązanie mogło funkcjonować konieczne jest wywołanie funkcji "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera. Poniżej standardowa (przykładowa) procedura która jednak może nieznacznie różnić się dla urządzeń różnych producentów : Rozpocznij procedurę "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera następnie naciśnij przycisk programowania na urządzeniu, które ma być sterowane (np. bez czujnika deszczu) następnie naciśnij przycisk programowania na siłowniku, który ma rozsyłać rozkaz zamknięcia. Uwaga: Informacji jak wywołać funkcję "ASSAIN A ROUTE" za pomocą urządzeń innych producentów należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń. Siłownik dodany do sieci jako SECURE (transmisja szyfrowana), może w przypadku deszczu rozsyłać rozkaz zamknij zarówno do innych urządzeń SECURE jak i urządzeń NON-SECURE All ON or All OFF Jest możliwe zdefiniowanie czy siłownik ma respektować rozkazy Zamknij wszystko lub Otwórz wszystko Uwaga: Instrukcji jak zdefiniować respektowanie funkcji Zamknij wszystko i Otwórz wszystko należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń SECURITY Siłownik umożliwia wykorzystanie szyfrowanej transmisji rozkazów. Szyfrowanie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo transmisji pomiędzy urządzeniami w sieci. Uwaga: Aby wykorzystać możliwość szyfrowanej transmisji w sieci potrzebne są inne urządzenia (przede wszystkim kontrolery) posiadające taką możliwość. Siłownik dodany do sieci jako SECURE nie będzie mógł być sterowany przez inny kontroler jeżeli nie będzie on w stanie obsłużyć bezpiecznej transmisji NC837 8/ , FAKRO

9 10. Sterowanie manualne Przycisk Sterowanie manualne umożliwia ręczne sterowanie oknem zaraz po podłączeniu zasilania. Sterowanie manualne działa w trybie sekwencyjnym tzn. start, stop, start w przeciwną stronę, stop itd Pierwsze naciśnięcie przycisku po podłączeniu do zasilania spowoduje otwarcie okna. 2. Drugie naciśnięcie przycisku zatrzymuje otwieranie okna. 3. Trzecie naciśnięcie spowoduje zamknięcie okna. Uwaga: Obserwuj diodę LED Status sieci. Miganie jej informuje o aktywacji funkcji PROTECTION ( zobacz punkt 8.1) i może oznaczać, że ręczne sterowanie siłownikiem nie jest możliwe. 11. Sterowanie zdalne (pilotem) Uwaga!!! Każda komenda wysyłana z pilota do dodatku poprzedzona jest okresem wybudzenia dodatku. Okres ten trwa zazwyczaj ok 0,3s. W praktyce objawia się to opóźnieniem reakcji trwającym do ok 0,5 sekundy. Sterując zdalnie dodatkiem można wykorzystywać 5 komend: Zamknij W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza zamknij na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego zamknięcia dodatku. Otwórz W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza otwórz na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego otwarcia dodatku. Zacznij zamykać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza zamknij i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania do czasu zwolnienia przycisku zamknij Zacznij otwierać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza otwórz po czasie ok 0.5 sek i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania do czasu zwolnienia przycisku otwórz Zatrzymaj zamykanie/otwieranie W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy zwalnianiu klawisza otwórz lub zamknij z wcześniej wywołaną komendą Zacznij zamykać / Zacznij otwierać W praktyce oznacza to, że aby zatrzymać dodatek w dowolnym miejscu należy nacisnąć określony przycisk i przytrzymać do momentu osiągnięcia przez niego pożądanej pozycji, lub uruchomienia dodatku w pożądanym kierunku poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku i następnie jej zatrzymanie poprzez naciśnięcie (dłuższe >0.5sekundy) i następnie zwolnienie tego samego przycisku NC837 9/ , FAKRO

10 12. Parametry techniczne siłownika Parametry techniczne siłownika Wysięg łańcucha Moc wyjściowa Prąd znamionowy Prąd czuwania Ograniczenie prądowe Prędkość wysuwu łańcucha Siła wypychania łańcucha Siła zamykania 240 mm 9 W 0,72 A 0,03 A TAK 7,5 mm/s 200 N 200 N Temperatura pracy (-10 o C) do (65 o C) Kabel zasilający 2 x 0,75 mm 2 (0,4 m) Napięcie zasilania Ciężar 12V DC 0,850 kg 13. Opis sygnalizacji diody LED Sygnalizacja świetlna LED Dioda świeci 2-3 sek. Nr 3 - Status pracy siłownika Wystąpiło przeciążenie (siła >20Kg) sygnalizacja zawsze po zamknięciu się okna Nr 4 Status sieci - Diod świeci ciągle - Urządzenie nie jest częścią żadnej sieci. Dioda gaśnie po przypisaniu urzadzenia do sieci. Dioda miga - Urządzenie jest w funkcji Protection Oba stany ( Protected by sequence i no operation possible ) sygnalizowane w ten sam sposób. Patrz punkt 9.1. * UWAGA!!! Okno FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave wyposażone jest w siłownik fabrycznie zaprogramowany do pilota ZWP NC837 10/ , FAKRO

11 14. Gwarancja Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: Instalacji została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych. Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi. Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych. Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada. W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o. Certyfikat jakości: Urządzenie Model... Numer seryjny... Sprzedawca... Adres... Data zakupu Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie NC837 11/ , FAKRO

12 NC837 12/ , FAKRO

13 NC837 13/ , FAKRO

14 NC837 14/ , FAKRO

15 NC837 15/ , FAKRO

16 FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144A Nowy Sącz Polska tel fax NC837 16/ , FAKRO

POLSKI. FTU V Z Wave. Okno elektryczne. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL

POLSKI. FTU V Z Wave. Okno elektryczne. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL POLSKI FTP V Z Wave FTU V Z Wave Okno elektryczne Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL Zasady bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup produktu FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania żaluzji AJP Z-Wave

Instrukcja użytkowania żaluzji AJP Z-Wave PL Instrukcja użytkowania żaluzji AJP Z-Wave Spis treści 1. Opis...2 2. Szybki start...3 3. Programowanie urządzenia...4 4. Sterowanie manualne...5 5. Opis sygnalizacji diody LED...5 6. Gwarancja...6 11.09.21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave PL Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave Spis treści 1. Opis...2 2. Szybki start...4 3. Programowanie urządzenia...5 4. Sterowanie manualne...6 5. Parametry techniczne...6 6. Opis sygnalizacji diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania. Roleta ARZ Z-Wave. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania 1 /8

Instrukcja uŝytkowania. Roleta ARZ Z-Wave. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania 1 /8 Instrukcja uŝytkowania PL Roleta ARZ Z-Wave Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŝytkowania www.fakro.com 1 /8 Spis treści WaŜne informacje...3 Opis rolety...4 Programowanie urządzenia /

Bardziej szczegółowo

POLSKI. AMZ/C Z Wave. Markiza elektryczna Instrukcja Użytkowania FAKRO NC859 PL

POLSKI. AMZ/C Z Wave. Markiza elektryczna Instrukcja Użytkowania FAKRO NC859 PL POLSKI Markiza elektryczna Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2014 FAKRO 29.12.14 NC859 PL Ważne informacje Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że spełni Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWG1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWS12 ZWS230. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL

POLSKI ZWS12 ZWS230. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL POLSKI ZWS12 ZWS230 Siłownik elektryczny Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL Zasady bezpieczeństwa Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP PL Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...1 2 Opis modułu pogodowego ZWMP...3 3 Montaż modułu ZWMP...4 4 Programowanie modułu...4 4.1 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. VMZ Z Wave. Markiza elektryczna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AT PL

POLSKI. VMZ Z Wave. Markiza elektryczna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AT PL POLSKI Markiza elektryczna Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2014 FAKRO 29.04.14 NC9AT PL Spis treści / Ważne informacje Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP PL Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP Spis treści Zasady bezpieczeństwa... pis modułu pogodowego ZWMP... Montaż modułu ZWMP... Programowanie modułu...5. Przypisanie modułu pogodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

VMZ Solar. Markiza solarna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AS PL

VMZ Solar. Markiza solarna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AS PL POLSKI Markiza solarna Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 0 FAKRO 0.0. NC9AS PL Spis treści / Ważne informacje Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że spełni Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca ST-01R Radiowy sterownik do rolet OPIS OGÓLNY Podtynkowy sterownik z odbiornikiem radiowym przeznaczony do sterowania rolet z silnikami 230VAC. Za pomocą jednego sterownika ST- 01R można sterować jedną

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE FOLDER. www.fakro.pl

STEROWANIE FOLDER. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER elektryczne 2009 2013 I 1 Z-Wave bezprzewodowy kontakt Sterowanie elektryczne Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność konstrukcji oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H+ PILOT H+R HEAT SYSTEM KONTROLER GRZAŁKI PIONOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRZAŁKA H PILOT HR BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) 1 UWAGI WSTĘPNE Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy w transporcie nie wystąpiły na

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Wall Send

Instrukcja i-r Wall Send Instrukcja i-r Wall Send Spis treści: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str. 3 Opis wyświetlacza i przycisków... str. 4 Informacje ogólne... str. 5 Podłączenie.... str. 6 Funkcje... str. 7 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje!

Instrukcja obsługi i-r Light Sensor. Proszę zachować instrukcje! Instrukcja obsługi i-r Light Sensor Proszę zachować instrukcje! Spis treści Spis treści: Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Informacje ogólne... 3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem... 3 Montaż... 3 Opis

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R

INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWEJ TF 41R / TF 44R 1 DANE TECHNICZNE: TF 44 / TF 44 R Napięcie zasilania 230 V Napięcie wyjściowe 230 V Maksymalne natężenie prądu 5,2 A (1,3 A x 4 ) Maksymalna moc 1200 W (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FTP-V, FTU-V TYP OKNA FTP-V FTU-V 1 okno z danym pakietem w ograniczonych rozmiarach - na zapytanie Typ nawiewnika automatyczny V40P Wydajność nawiewnika do 49m 3 /h Elegant U3, U5, P5, R1, P2, G2, G4

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris IB W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo