Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave"

Transkrypt

1 PL Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY PROTECTION ASSOCIATION All ON or All OFF SECURITY Sterowanie manualne Sterowanie zdalne (pilotem) Parametry techniczne siłownika Opis sygnalizacji diody LED Gwarancja NC837 1/ , FAKRO

2 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu okna aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp. Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia: Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. Jeżeli okno Electro Z-Wave jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem. Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę. Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej. Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę regulatorami, trzymać zdalne regulatory poza zasięgiem dzieci. Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna. Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej. Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie). Naprawy okna powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta. Przewody elektryczne doprowadzające prąd do źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (2x1mm 2 ). Dopuszczalna długość przewodu dla w/w przekroju to 30 mb. UWAGA!!! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok.25 kg) NC837 2/ , FAKRO

3 2. Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Opis do instrukcji użytkowania FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave NC Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy prawidłowo wykonać szpalety okna i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem. 2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływem różnicy ciśnień. Jest to możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika. 3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu. 4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należy przewietrzać pomieszczenie przez pełne otwarcie okna. 5. Przekręcając klamkę o 90 stopni odblokowujemy okno i mamy możliwość ręcznego obrotu skrzydła o 180 stopni. Przy zamykaniu okna należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed zaryglowaniem klamki docisnąć skrzydło okna na tyle mocno, aby nie uszkodzić zaczepu łańcucha. 6. Dzięki odpowiedniej blokadzie (p.6, NC429) istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła. 7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanie profilaktycznych prac porządkowych: W celu poprawnego działania detektora deszczu - czyszczenie jego powierzchni; Usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej; Na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyć zagrożenie zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna. 8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania. 9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponowne malowanie w zależności od eksploatacji co 3 5 lat. 10. Fabrycznie siłownik jest zaprogramowany na pierwszym kanale i pierwszej parze klawiszy pilota. Pilot ZWP15 komunikuje się z oknem za pomocą fal radiowych. Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanego kanału. W tym celu należy odnieść się do instrukcji pilota ZWP15 (NC811). 11. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować oknem FTP-V Electro Z-Wave. 12. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem zewnętrznym: roletą ARZ Z-Wave lub markizą AMZ Z-Wave. 13. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem wewnętrznym: roletą ARF Z-Wave lub ARP Z- Wave lub żaluzją AJP Z-Wave. 14. W celu podłączenia rolety zewnętrznej ARZ Z-Wave lub markizy zewnętrznej AMZ Z-Wave należy odkręcić górną osłonę trapezową okna. Znajduje się tam również gniazdo do podłączenia czujnika deszczu. 15. W oknie Electro Z-Wave wyprowadzono w ościeżnicy przewody na 12VDC umożliwiające zasilanie akcesoriów wewnętrznych elektrycznych: ARF Z-Wave lub ARP Z-Wave lub AJP Z-Wave. 16. Przykładowe podłączenie elektryczne czterech okien FTP-V Electro Z-Wave w jedną sieć. Takie podłączenie pozwala na obsługę do 12 odbiorników za pomocą jednego sterownika (klawiatura ZWK, klawiatura ZWG, pilot ZWP). Jeden czujnik wiatru ZWD może zamykać wszystkie okna jednocześnie. Okno FTP-V Electro Z-Wave zawiera w standardzie detektor deszczu. 17. W oknach o szerokości 78cm i powyżej zasilacz umieszczony jest wewnątrz ościeżnicy okna wraz z siłownikiem pod aluminiową blendą. 18. W oknach o szerokości mniejszej lub równej 66cm zasilacz znajduje się poza oknem. 19. Okna podłączone w jedną sieć należy zaprogramować według potrzeb. W tym celu należy dostać się do siłownika demontując blendę aluminiową. Wykręcamy od strony zewnętrznej dwa wkręty mocujące NC837 3/ , FAKRO

4 aluminiową blendę. 20. Demontujemy blendę osłaniającą zasilacz oraz siłownik. 21. Na siłowniku znajduje się przycisk programujący. 22. Przykładowe podłączenie systemu trzech okien FTP-V Electro Z-Wave w domu/mieszkaniu. W każdym z trzech pomieszczeń zamontowano okno FTP-V Electro Z-Wave. W jednym z pomieszczeń zamontowano moduł pogodowy ZWMP. Do okien i modułu doprowadzono zasilanie 230VAC. Do modułu pogodowego ZWMP podłączono czujnik wiatru ZWD. Czujniki deszczu są już zainstalowane fabrycznie w każdym oknie FTP-V Electro Z-Wave. W każdym pomieszczeniu zaprogramowano klawiaturę ZWK umożliwiającą sterowanie okna i akcesoriów zamontowanych na tym oknie. Zaletą klawiatury jest to, że jest ona przymocowana do ściany i pozwala na obsługę okien nawet jeśli zgubimy pilota lub wyczerpią się w nim baterie. W każdym pomieszczeniu znajduje się pilot do obsługi okien i akcesoriów w celu podniesienia komfortu użytkownika. Dodatkowo przy drzwiach wyjściowych umieszczono klawiaturę do obsługi jednoczesnej okien. Jest to wygodna funkcja używana szczególnie przy wychodzeniu z domu jeśli chcemy zamknąć wszystkie okna jednocześnie lub przy wchodzeniu do domu jeśli wszystkie okna chcemy otworzyć jednocześnie. Uniwersalny pilot do obsługi sprzętu RTV znajdujący się np. w salonie pozwala również na wygodną obsługę okien i akcesoriów Z-Wave firmy FAKRO NC837 4/ , FAKRO

5 3. Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave Okno Electro Z-Wave przeznaczone jest do montażu na połaci dachowej. Wyposażone jest w siłownik, zasilacz, detektor deszczu, pilot zdalnego sterowania ZWP15 a także okablowanie do podłączenia dodatków wewnętrznych i zewnętrznych. Okno Electro Z-Wave dostosowane jest do współpracy z elementami bezprzewodowego systemu sterowania oferowanymi przez Fakro i przez innych producentów oferujących produkty z logo Z-Wave. Na Rysunku 1 jest przedstawiony widok ogólny okna Electro Z-Wave. Zasilacz wraz z podłączonym do niego siłownikiem umieszczone są pod aluminiową blendą (Rysunek 1, p. 4). Zasilacz przeznaczony jest do zasilania trzech urządzeń na 12VDC. Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia dodatku wewnętrznego i zewnętrznego na 12VDC. Przewody elektryczne prowadzone są z zasilacza do miejsca podłączenia dodatku wewnętrznego (Rysunek 1, p. 3) oraz miejsca podłączenia dodatku zewnętrznego (Rysunek 1, p. 1). Siłownik wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji, protokół Z-Wave wykorzystuje częstotliwości fali 868,42 MHz. Do zdalnego sterowania oknem Electro Z- Wave służy pilot ZWP15. Do kontrolera zaprogramowany jest siłownik (pierwszy kanał, pierwsza para klawiszy). W przypadku zmiany konfiguracji sieci Z-Wave należy przeprowadzić programowanie siłownika (przeczytaj rozdział 4,5). Programowanie dodatków podłączonych do okna Electro Z-Wave znajduje się w instrukcji programowania dołączonej do konkretnego urządzenia. Okno Electro Z-Wave wyposażone jest w standardzie w detektor deszczu, który po pojawieniu się opadów wysyła rozkaz zamknij do siłownika, a ten zamyka szczelnie okno. Miejsce podłączenia czujnika deszczu znajduje się pod prawym górnym profilem trapezowym okna (Rysunek 1, p. 2 ) miejsce podłączenia dodatku zewnętrznego (roleta ARZ Z-Wave, markiza AMZ Z-Wave) 2 miejsce podłączenia detektora deszczu 3 miejsce podłączenia dodatku wewnętrznego (żaluzja AJP Z-Wave, rolety ARF Z-Wave, ARP Z-Wave) 4 siłownik + zasilacz 12VDC 4 Rysunek 1: Okno FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave NC837 5/ , FAKRO

6 4. Programowanie urządzenia INCLUDE & ASSOCIATE Aby urządzenie mogło komunikować się w sieci Z-Wave konieczne jest aby dołączyć je do tej sieci i nadać konkretny numer (Node ID). Urządzenie może być dodane do sieci, tylko jeśli nie jest już częścią innej sieci. Aby móc dodać urządzenie do innej sieci, konieczne jest wcześniejsze usunięcie go z istniejącej sieci lub przywrócone do stanu fabrycznego (przeczytaj rozdział 8), za pomocą dowolnego podstawowego kontrolera. Gotowość dodania do sieci, jest wskazywana przez diodę statusu sieci. Świecąca dioda sygnalizuje, że urządzenie nie należy do żadnej sieci. Aby móc sterować siłownikiem za pomocą pilota musisz: 1. Dodać urządzenie (wykorzystując funkcję INCLUDE ) do wybranej sieci. Standardowa procedura pokazana jest na Rysuneku 2; INCLUDE x1 1 Potem w czasie 1 sek 1. Naciśnij krótko przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o dodawanym do sieci urządzeniu (zewnętrzne diody (1,4) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne dodanie urządzenia do sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (2,3) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 gaśnie) Potem w czasie 10 sek Rysunek 2: Dodawanie siłownika do sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sec 2. Przypisanie siłownika do pary klawiszy kontrolera (wykorzystując funkcję ASSOCIATE ). Standardowa procedura jest przedstawiona na Rysunku 3. Dla niektórych kontrolerów jest możliwe przeprowadzenie obu funkcji (INCLUDE i ASSOCIATE) za jednym razem. ASSOCIATE 1 Potem w czasie 1 sek x1 1. Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, którymi chcesz operować urządzeniem (np. 2). 2. Gotowość przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne przypisanie jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sec Rysunek 3: Przypisanie siłownika do wybranej pary klawiszy kontrolera. Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Include i Associate przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 6/ , FAKRO

7 5. Programowanie urządzenia DELETE & EXCLUDE W niektórych przypadkach (zmiana miejsca instalacji, wymiana uszkodzonego urządzenia) konieczne jest usunięcie urządzenia zarówno z pamięci kontrolerów sterujących (usunięcie przypisania do klawiszy - DELETE) jak również z sieci (EXCLUDE) aby zapobiec błędom przy przesyłaniu komend (do urządzeń nie istniejących) i nadmiernemu zużywaniu się baterii kontrolerów przenośnych. Nie usuwaj urządzeń fizycznie z sieci bez wcześniejszego usunięcia ich z pamięci kontrolerów za pomocą funkcji DELETE i EXCLUDE, może to doprowadzić do powstania znacznych opóźnień w działaniu urządzeń w sieci i szybkiego zużywania się baterii kontrolerów przenośnych. Kolejność wykonania funkcji jest również bardzo ważna. Najpierw należy wykonać funkcję DELETE a dopiero na samym końcu funkcję EXCLUDE. 1. Usunięcie przypisania urządzenia do pary klawiszy ( DELETE ). Po przeprowadzeniu funkcji DELETE urządzenie wciąż jest częścią sieci do momentu wykonania funkcji EXCLUDE. DELETE 1 x2 Potem w czasie 1 sek 1.Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy: - Krótko naciśnij dwa razy In/Ex a potem - jeden z pary klawiszy, z których chcesz urządzenie usunąć (np. 2). 2. Gotowość usunięcia przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 10 sek.) 3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie przypisania jest sygnalizowanie przez kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 2 sek.) 2 x1 Potem w czasie 10 sek Naciśnij przez 1 sek Rysunek 4: Usuwanie przypisania siłownika do pary klawiszy. 2. Usunięcie urządzenia ( EXCLUDE ) z sieci Z-Wave. Urządzenie usunięte z sieci nie posiada numeru (Node ID) i może zostać dodane do innej sieci. Na siłowniku ten stan sygnalizowany jest diodą statusu sieci (LED no.2), która świeci światłem ciągłym. Urządzenie nie jest już częścią sieci. EXCLUDE x Naciśnij krótko dwukrotnie przycisk In/Ex na kontrolerze. 2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o usuwanym z sieci urządzeniu (wewnętrzne diody (2,3) świecą ok 10 sek.). 3. Naciśnij x1 przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę 4. Poprawne usunięcie urządzenia z sieci jest sygnalizowane: - przez kontroler (dwie diody (1,4) zaświecają się na 2 sek.) - przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 świeci) Potem w czasie 10 sek Rysunek 5: Usunięcie siłownika z sieci Z-Wave. 2 x1 Naciśnij przez 1 sek Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje Delete i Exclude przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń NC837 7/ , FAKRO

8 6. Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave Z-Wave pozwala na zintegrowanie urządzeń różnych producentów, które mogą pracować w różnych grupach, światło, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urządzenia Z-Wave pracują w sieci jako powtarzacze co zwiększa zasięg komunikacji droga radiową. Im więcej urządzeń w sieci tym pewniejsze i bardziej odporne na zakłócenia działanie urządzeń w sieci. 7. Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta Rozpocznij procedurę INCLUDE z pomocą kontrolera istniejącej sieci a następnie naciśnij przycisk Programowania na siłowniku, który chcesz dodać do sieci. Uwaga: Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje INCLUDE i ASSOCIATE przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń. 8. Reset (powrót do ustawień fabrycznych) Czasami może się okazać koniecznym zresetowanie siłownika do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich informacji dotyczących sieci w której pracował. Aby tego dokonać potrzebny jest jakikolwiek podstawowy kontroler (może zainicjować INCLUDE, EXCLUDE). Dla siłownika funkcja RESET jest jednoznaczna z funkcją EXCLUDE. Uwaga: Powrót do ustawień fabrycznych jest sygnalizowany przez siłownik, dioda statusu sieci świeci światłem ciągłym (LED 2 rysunek 1). 9. Funkcje specjalne PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY 9.1. PROTECTION Funkcja używana aby zabezpieczyć siłownik przed przypadkowym uruchomieniem np. przez dzieci. Trzy poziomy zabezpieczenia mogą zostać zdefiniowane przez kontroler, który obsługuje tę funkcje. I. Unprotected (niezabezpieczony) siłownik może być sterowany zarówno ręcznie jak i droga radiową. II. Protection by sequence (zabezpieczenie sekwencją) po naciśnięciu przycisku programowania możliwe jest przez 30 sec sterowanie ręcznie. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie drogą radiową jest możliwe. III. No operation possible (praca niemożliwa) sterowanie siłownikiem lokalnie zablokowane do czasu zmiany statusu zabezpieczenia. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie droga radiową jest możliwe. Uwaga: Informacji jak inicjować i definiować poziomy w funkcji PROTECTION przy pomocy kontrolerów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń ASSOCIATION Siłownik montowany w oknie Electro Z-Wave może rozsyłać rozkaz Zamknij do innych siłowników w sieci. Aby takie powiązanie mogło funkcjonować konieczne jest wywołanie funkcji "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera. Poniżej standardowa (przykładowa) procedura która jednak może nieznacznie różnić się dla urządzeń różnych producentów : Rozpocznij procedurę "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera następnie naciśnij przycisk programowania na urządzeniu, które ma być sterowane (np. bez czujnika deszczu) następnie naciśnij przycisk programowania na siłowniku, który ma rozsyłać rozkaz zamknięcia. Uwaga: Informacji jak wywołać funkcję "ASSAIN A ROUTE" za pomocą urządzeń innych producentów należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń. Siłownik dodany do sieci jako SECURE (transmisja szyfrowana), może w przypadku deszczu rozsyłać rozkaz zamknij zarówno do innych urządzeń SECURE jak i urządzeń NON-SECURE All ON or All OFF Jest możliwe zdefiniowanie czy siłownik ma respektować rozkazy Zamknij wszystko lub Otwórz wszystko Uwaga: Instrukcji jak zdefiniować respektowanie funkcji Zamknij wszystko i Otwórz wszystko należy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń SECURITY Siłownik umożliwia wykorzystanie szyfrowanej transmisji rozkazów. Szyfrowanie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo transmisji pomiędzy urządzeniami w sieci. Uwaga: Aby wykorzystać możliwość szyfrowanej transmisji w sieci potrzebne są inne urządzenia (przede wszystkim kontrolery) posiadające taką możliwość. Siłownik dodany do sieci jako SECURE nie będzie mógł być sterowany przez inny kontroler jeżeli nie będzie on w stanie obsłużyć bezpiecznej transmisji NC837 8/ , FAKRO

9 10. Sterowanie manualne Przycisk Sterowanie manualne umożliwia ręczne sterowanie oknem zaraz po podłączeniu zasilania. Sterowanie manualne działa w trybie sekwencyjnym tzn. start, stop, start w przeciwną stronę, stop itd Pierwsze naciśnięcie przycisku po podłączeniu do zasilania spowoduje otwarcie okna. 2. Drugie naciśnięcie przycisku zatrzymuje otwieranie okna. 3. Trzecie naciśnięcie spowoduje zamknięcie okna. Uwaga: Obserwuj diodę LED Status sieci. Miganie jej informuje o aktywacji funkcji PROTECTION ( zobacz punkt 8.1) i może oznaczać, że ręczne sterowanie siłownikiem nie jest możliwe. 11. Sterowanie zdalne (pilotem) Uwaga!!! Każda komenda wysyłana z pilota do dodatku poprzedzona jest okresem wybudzenia dodatku. Okres ten trwa zazwyczaj ok 0,3s. W praktyce objawia się to opóźnieniem reakcji trwającym do ok 0,5 sekundy. Sterując zdalnie dodatkiem można wykorzystywać 5 komend: Zamknij W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza zamknij na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego zamknięcia dodatku. Otwórz W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu klawisza otwórz na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego otwarcia dodatku. Zacznij zamykać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza zamknij i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania do czasu zwolnienia przycisku zamknij Zacznij otwierać W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej 0.5sek.) przytrzymaniu klawisza otwórz po czasie ok 0.5 sek i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania do czasu zwolnienia przycisku otwórz Zatrzymaj zamykanie/otwieranie W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy zwalnianiu klawisza otwórz lub zamknij z wcześniej wywołaną komendą Zacznij zamykać / Zacznij otwierać W praktyce oznacza to, że aby zatrzymać dodatek w dowolnym miejscu należy nacisnąć określony przycisk i przytrzymać do momentu osiągnięcia przez niego pożądanej pozycji, lub uruchomienia dodatku w pożądanym kierunku poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku i następnie jej zatrzymanie poprzez naciśnięcie (dłuższe >0.5sekundy) i następnie zwolnienie tego samego przycisku NC837 9/ , FAKRO

10 12. Parametry techniczne siłownika Parametry techniczne siłownika Wysięg łańcucha Moc wyjściowa Prąd znamionowy Prąd czuwania Ograniczenie prądowe Prędkość wysuwu łańcucha Siła wypychania łańcucha Siła zamykania 240 mm 9 W 0,72 A 0,03 A TAK 7,5 mm/s 200 N 200 N Temperatura pracy (-10 o C) do (65 o C) Kabel zasilający 2 x 0,75 mm 2 (0,4 m) Napięcie zasilania Ciężar 12V DC 0,850 kg 13. Opis sygnalizacji diody LED Sygnalizacja świetlna LED Dioda świeci 2-3 sek. Nr 3 - Status pracy siłownika Wystąpiło przeciążenie (siła >20Kg) sygnalizacja zawsze po zamknięciu się okna Nr 4 Status sieci - Diod świeci ciągle - Urządzenie nie jest częścią żadnej sieci. Dioda gaśnie po przypisaniu urzadzenia do sieci. Dioda miga - Urządzenie jest w funkcji Protection Oba stany ( Protected by sequence i no operation possible ) sygnalizowane w ten sam sposób. Patrz punkt 9.1. * UWAGA!!! Okno FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave wyposażone jest w siłownik fabrycznie zaprogramowany do pilota ZWP NC837 10/ , FAKRO

11 14. Gwarancja Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: Instalacji została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych. Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi. Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych. Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada. W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o. Certyfikat jakości: Urządzenie Model... Numer seryjny... Sprzedawca... Adres... Data zakupu Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie NC837 11/ , FAKRO

12 NC837 12/ , FAKRO

13 NC837 13/ , FAKRO

14 NC837 14/ , FAKRO

15 NC837 15/ , FAKRO

16 FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144A Nowy Sącz Polska tel fax NC837 16/ , FAKRO

POLSKI. FTU V Z Wave. Okno elektryczne. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL

POLSKI. FTU V Z Wave. Okno elektryczne. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL POLSKI FTP V Z Wave FTU V Z Wave Okno elektryczne Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2014 FAKRO 21.07.14 NC837 PL Zasady bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup produktu FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWS12 ZWS230. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL

POLSKI ZWS12 ZWS230. Instrukcja Użytkowania. www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL POLSKI ZWS12 ZWS230 Siłownik elektryczny Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2015 FAKRO 20.03.15 NC814 PL Zasady bezpieczeństwa Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje

Bardziej szczegółowo

POLSKI. VMZ Z Wave. Markiza elektryczna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AT PL

POLSKI. VMZ Z Wave. Markiza elektryczna. Instrukcja Użytkowania FAKRO NC9AT PL POLSKI Markiza elektryczna Instrukcja Użytkowania www.fakro.com 2014 FAKRO 29.04.14 NC9AT PL Spis treści / Ważne informacje Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP

Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP PL Instrukcja montażu i użytkowania modułu pogodowego ZWMP Spis treści Zasady bezpieczeństwa... pis modułu pogodowego ZWMP... Montaż modułu ZWMP... Programowanie modułu...5. Przypisanie modułu pogodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE FOLDER. www.fakro.pl

STEROWANIE FOLDER. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER elektryczne 2009 2013 I 1 Z-Wave bezprzewodowy kontakt Sterowanie elektryczne Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność konstrukcji oraz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA MOBILUS C-MR (COSMO E) 1 UWAGI WSTĘPNE Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy w transporcie nie wystąpiły na

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej.

Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Sprytnie zrobione! Nowy radiowy system automatyki domu. Centralnie, mobilnie, pewnie. Razem łatwiej. Napędy Napędy rurowe ze zintegrowanym dwukierunkowym odbiornikiem radiowym Seria B01 informacja zwrotna

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM GGL/GGU INTEGRA. GGL/GGU Solar CVP

OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM GGL/GGU INTEGRA. GGL/GGU Solar CVP OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM Okna dachowe z zasilaniem elektrycznym i solarnym stanowią idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o optymalizację klimatu wewnątrz budynku i podniesienie komfortu

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE I SPIS TREŚCI... 1 BUDOWA WIDEODOMOFONU... 2 MONITOR:... 2 CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU... 3 MONITOR...

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE I SPIS TREŚCI... 1 BUDOWA WIDEODOMOFONU... 2 MONITOR:... 2 CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU... 3 MONITOR... UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MODELE PK350/SW720

INSTRUKCJA NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MODELE PK350/SW720 INSTRUKCJA NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MODELE PK350/SW720 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania napędu należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i ostrzeżeniami. Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo