Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)"

Transkrypt

1 Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) UWAGA! PROSIMY PAŃSTWA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. Dyrektorów wszystkich wytypowanych przez KO do monitorowania szkół prosimy o wypełnienie "Ankiety nr 1: Realizacja zajęć WF". Jeśli w szkole część zajęć WF realizowana jest w wymienionych w rozporządzeniu formach zajęć do wyboru przez uczniów, prosimy o wypełnienie również "Ankiety nr 2: Alternatywne formy realizacji WF". Dyrektorów szkół, w których wszystkie zajęcia WF są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, prosimy o pozostawienie Ankiety nr 2 niewypełnionej. DOTYCZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: Prosimy o podawanie danych dotyczących wyłącznie klas IV-VI. INFORMACJE O SZKOLE 1. Status 2. Lokalizacja szkoły eś Szkoła publiczna wi do powyżej do Szkoła niepubliczna powyżej do Czy w szkole są oddziały prowadzące szkolenie sportowe? 4. Czy w szkole realizowane były w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowe godziny wychowania fizycznego przyznane przez organ prowadzący? 5. Średnia tygodniowa liczba dodatkowych godzin wychowania fizycznego dla oddziału przyznanych przez organ prowadzący powyżej Liczba oddziałów w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/2013: 7. Liczba uczniów w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/ Liczba dziewcząt w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/ Liczba chłopców w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/ Liczba grup ćwiczeniowych wychowania fizycznego w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/2013 chłopców wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2012/2013: 11. Liczba grup dziewcząt (na dzień klasyfikacji rocznej 2012/2013): 12. Liczba grup chłopców (na dzień klasyfikacji rocznej 2012/2013): 13. Liczba oddziałów w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 14. Liczba uczniów w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 15. Liczba dziewcząt w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 1

2 16. Liczba chłopców w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 17. Liczba grup ćwiczeniowych wychowania fizycznego w szkole wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: chłopców wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 18. Liczba grup dziewcząt (na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014): 19. Liczba grup chłopców (na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014): 20. Liczba oddziałów w szkole w roku szkolnym 2014/2015: 21. Liczba uczniów w szkole w roku szkolnym 2014/2015: 22. Liczba dziewcząt w szkole w roku szkolnym 2014/2015: 23. Liczba chłopców w szkole w roku szkolnym 2014/2015: 24. Liczba grup ćwiczeniowych w szkole w roku szkolnym 2014/2015: chłopców w roku szkolnym 2014/2015: 25. Liczba grup dziewcząt (w roku szkolnym 2014/2015): 26. Liczba grup chłopców (w roku szkolnym 2014/2015): Szkoła może realizować jedną lub dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 27. Czy w organizacji wychowania fizycznego w szkole uwzględniono możliwość realizacji zajęć w wymienionych w rozporządzeniu formach zajęć do wyboru przez uczniów w roku szkolnym 28. Jeśli nie uwzględniono powyższej możliwości, to czy szkoła zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w wymienionych w rozporządzeniu formach zajęć do wyboru przez uczniów? dotyczy - jeśli zaznaczono TAK w poprzednim pytaniu, z powodu braku możliwości kadrowych, z powodu niewystarczającej bazy sportowej, z powodu miejsca zamieszkania uczniów i organizacji dowozów, z innych przyczyn Szkoła wprowadziła tę możliwość od 1 września

3 , w terminie od 1 września 2015, w terminie od 1 września 2016, w terminie późniejszym niż od 1 września 2016 Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do udziału uczniów w zawodach sportowych. Uczeń uczestniczy w szkolnych zawodach sportowych w roli zawodnika. Planuje szkolne rozgrywki sportowe, pełni również rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych. 29. Czy w szkole organizowane były w roku szkolnym 2013/2014 szkolne zawody sportowe? 30. Liczba szkolnych zawodów sportowych zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014: 31. Jakie formy aktywności uwzględniono w ramach szkolnych zawodów sportowych? gry zespołowe gry rekreacyjne formy lekkoatletyczne inne 32. Jeśli szkoła nie organizowała zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014, to czy zamierza je wprowadzić do oferty edukacyjnej? dotyczy - jeśli zaznaczono TAK w poprzednim pytaniu, z powodu braku możliwości kadrowych, z powodu niewystarczającej bazy sportowej, z innych przyczyn Szkoła organizuje zawody sportowe od 1 września 2014, w terminie od 1 września Czy szkoła brała udział w roku szkolnym 2013/2014 w ogólnopolskich międzyszkolnych zawodach sportowych takich jak Igrzyska Szkolne/ Gimnazjada/ Licealiada? 34. Jaki procent uczniów szkoły uczestniczył w ww. zawodach sportowych w roku szkolnym Komentarz: Uwaga! Prosimy o wpisywanie jedynie liczb, bez symbolu %. W jakich sportach rywalizowali uczniowie w ogólnopolskich zawodach sportowych w roku szkolnym 35. Gry zespołowe - liczba sportów: 36. Sporty indywidualne - liczba sportów: 37. Liczba wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie) w szkole: 3

4 Liczba wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego (w formie zajęć klasowolekcyjnych i innych łącznie) w szkole, według formy uzyskania kwalifikacji: 38. Liczba absolwentów AWF: 39. Liczba absolwentów uniwersytetów: 40. Liczba absolwentów innych uczelni publicznych: 41. Liczba absolwentów uczelni niepublicznych: 42. Inny rodzaj uzyskania kwalifikacji - liczba absolwentów: 43. Czy nauczyciele w trakcie realizacji zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzali testy sprawnościowe? 44. Z jakich rodzajów testów nauczyciele korzystali w trakcie realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku MTSF Eurofit Test Coopera Test Chromińskiego ISF Zuchory własne/autorskie inne 45. Liczba nauczycieli nieposiadających kwalifikacji, prowadzących zajęcia wychowania fizycznego (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie) w szkole: 46. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w szkole posiadających dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (w formie zajęć klasowolekcyjnych i innych łącznie): 47. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w szkole posiadających tytuł trenera (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie): 48. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w szkole posiadających tytuł instruktora (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie): 49. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w szkole posiadających tytuł menadżera sportu (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie): 50. Liczba wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w szkole (w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i innych łącznie) w przeliczeniu na etaty: 4

5 Uczniowie zwolnieni z zajęć wf decyzją dyrektora szkoły na podstawie opinii lekarskiej wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 51. na okres roku - liczba dziewcząt: 52. na okres roku - liczba chłopców: 53. na okres półrocza - liczba dziewcząt: 54. na okres półrocza - liczba chłopców: 55. na okres krótszy niż półrocze - liczba dziewcząt: 56. na okres krótszy niż półrocze - liczba chłopców: Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na zajęciach wf przez rodziców w roku szkolnym wg stanu na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014: 57. od 1 lekcji do 10% lekcji - liczba dziewcząt: 58. od 1 lekcji do 10% lekcji - liczba chłopców: 59. od 11% do 25% lekcji - liczba dziewcząt: 60. od 11% do 25% lekcji - liczba chłopców: 61. od 26% do 50% lekcji - liczba dziewcząt: 62. od 26% do 50% lekcji - liczba chłopców: 63. powyżej 50% lekcji - liczba dziewcząt: 64. powyżej 50% lekcji - liczba chłopców: Liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego, którym na dzień klasyfikacji rocznej 2013/2014 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisano "zwolniony/zwolniona": 65. Liczba dziewcząt 66. Liczba chłopców 5

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek. WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela Toruń, wrzesień 2012 r. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoły, JST,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo