T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN HISTORII PRASY POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ"

Transkrypt

1 T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2 PL Kraków Władysław Marek KOLASA KEYWORDS bibliography, polish press, press research ABSTRACT The bibliography covers more important publications on the press and the media in general published in Poland either in 2002 or for the year In particular, historical and bibliographic issues have been presented in great detail. Both complete publications and press articles have been included. SŁOWA KLUCZOWE bibliografia, prasa polska, prasoznawstwo ABSTRAKT W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism.

2 160 MATERIAŁY I MISCELLANEA Streszczenie W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2002 oraz nieliczne publikacje pominięte w wydaniach wcześniejszych ( ), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki zwarte, ich pismienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1.Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Te-matyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa, 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9 Ekonomika prasy; 10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD, tj. polskich normach: PN-N (książki) oraz PN-N (artykuły). Skróty czasopism redagowano zgodnie z PN-N Spis treści Wstęp Opracowania ogólne 2. Metodologia. Ośrodki badawcze 3. Bibliografie 3.1. Bibliografie ogólne 3.2. Bibliografie czasopism 3.3. Bibliografie zawartości czasopism 4. Poszczególne tytuły 5. Typy czasopism 6. Prasa wg regionów i miejscowości 7. Tematyka wypowiedzi 8. Ludzie prasy 9. Inne zagadnienia 9.1. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 9.2. Prawo prasowe 9.3. Socjologia i psychologia prasy 9.4. Język prasy 9.5. Fotografia prasowa 9.6. Reklama prasowa 9.7. Agencje prasowe 9.8. Redagowanie. Warsztat 9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy. Drukarnie 10. Recenzje publikacji prasoznawczych Indeks osobowy ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ Digitalizacja - Magdalena Latocha Urszula К

3 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji poświęconych prasie polskiej 1, a także w wyborze aspektom metodologicznym i teoretycznym innych środków masowego komunikowania. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne i bibliograficzne. Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za rok Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat , które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w poprzednich wydaniach bibliografii 3. Uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism i wybrane publikacje w formie elektronicznej. Z powodu mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocznie ponad 2000 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systematyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii narodowej Przewodniku Bibliograficznym" i Bibliografii Zawartości Czasopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 1 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu Nowemu Dziennikowi", czy paryskiej Kulturze"). 2 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w roku 2002 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok Bibliografie (z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono nadto kilka dokumentów elektronicznych, będących równoległymi wersjami zarejestrowanych publikacji. 3 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, z. 1, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2000, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2001, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2002, z. 2, s ; t e g o ż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2003, z. 2, s TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

4 162 MATERIAŁY I MISCELLANEA sporządzono z autopsji opierając się na zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. Pozostałą część (głównie dostępnych przez sieć Internet np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, bazy BAZTECH, katalogu BN w Warszawie, katalogu NUKat i stron wydawców) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów wg PN-N , zaś dla artykułów wg PN-N Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypowiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działowe. Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od zaleceń PN-N Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano zgodnie z PN-N W niektórych przypadkach ze skrótów świadomie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowały, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu w przypadkach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowolnego rocznego indeksu Bibliografii Zawartości Czasopism", Polskiej Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw BN. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich wydaniach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9. Ekonomika prasy (kolportaż, wydawcy, drukarnie); 10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Całość zamyka indeks osobowy. ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

5 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Balcerowicz, Leszek: Pochwała profesjonalizmu // Wprost , nr 3, s Polskie media po 1989 r. 2. Borkowski, Igor: Nowe media - nowe w mediach : Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego X 2001 r. // Stud. Mediozn , nr 1, s Borkowski, Igor: Nowe media - nowe w mediach : sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej // Stud. Mediozn , nr 5, s Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Sprawozdanie z warsztatów Media jako przedmiot edukacji" IIRocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s Dobek-Ostrowska, Bogusława: Political elites and the mass media in the Central European countries // Pol. Polit. Sei. - Vol. 31 (2002), s Dommering, Egbert: Przeciąć więzi między mediami a rządem / rozm. przepr. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita , nr 120, s. A5 Media a władza w Polsce i w Europie 7. Dudek, Adriana: Mechanizm i instrumenty propagandy zagranicznej Polski w latach Wrocław : Atla 2", , [6] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN Opracowania ogólne Szczegółowy opis urzędów krajowych (ministerstwa, departamenty) i zagranicznych (attachaty, biura) oraz stosowanych w nich instrumentach (propaganda bezpośrednia, wydawnictwa, filmy). Nadto analiza wybranych treści propagandowych (zagadnienia niemieckie, wewnętrzne, emigracyjne). 8. Edukacja w świecie kultury popularnej / pod red. Waldemara Kuligowskiego i Piotra Zwierzchowskiego. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, , [1] s. ; 21 cm. - ISBN M.in. szkice o mediach 9. European Network of Trans-Integration Research (ENTIRE) : Dortmund, V 2000, V 2001, V 2002 / P.P. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Filas, Ryszard: Media wobec terroryzmu : Trzecia Konferencja Mediów Publicznych Kraków, września 2002 // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Gieryszewska, Izabela: Media a edukacja : sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej IIEduh. Otwarta , nr 1/2, s Goban-Klas, Tomasz: Mediamorfoza w świetle czterech praw mediów Marshala McLuhana ( ) // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I PAN , z. 1, s Streszcz. ref. TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

6 164 MATERIAŁY I MISCELLANEA 13. Goban-Klas, Tomasz: Perspektywa mediamorfozy jako transformacji systemu mediów // Transformacje / 2002, nr 1/4, s Gunaratne, Shelton A.: Mit wyjątkowości Europy : wynalazki papieru i druku w świetle makroanalizy historycznej : [tł.].-streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Jaeger, Marek: Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, , ). - Lublin : TNKUL, cop , [2] s. : il. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN ; 238). - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN Jung, Milka: Szansa w kryzysie : [skrót ref.] / Milka Jung, Krzysztof Kopczyński // Rzeczpospolita , nr 172, s. A8 Media w procesie transformacji w Europie 17. Kaczocha, Włodzimierz: Demokracja polityczna a globalizacja gospodarki i mediów - zarys problemów // Eduk. Filoz. - Vol. 33 (2002), s Globalizacja a demokracja 18. Kossewska, Elżbieta: Prasa Związku Legionistów Polskich ( ). - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn , nr 2, s Kowalik, Helena: W pułapce mediów //Przegląd , nr 43, s Polskie media po 1989 r. 20. Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej : przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy - Lublin : Wydaw Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. : ii. ; 24 cm. - Mater, z konferencji, Lublin w dn. 2-3 grudnia 1997 r. - ISBN Z treści: s : Bibliologia wobec medioznawstwa / Krzysztof Migoń; s : Główne trendy rozwoju prasy dla ludu w XIX wieku / Grażyna Gzella; s : Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach / Jerzy Jarowiecki; s : Prasa w polskiej myśli katolickiej : początki dyskusji na temat koncepcji dziennika katolickiego / Jerzy Plis; s : Funkcje społeczno-kulturalne prasy polskiej w pierwszych latach odzyskania niepodległości i jej związek z rodzącą się kultura masową / Sylwester Dziki; s : Konspiracyjna prasa polska w wojennej potrzebie : funkcje społeczne / Stanisława Lewandowska; s : Prasa polska w systemie komunikacji społecznej w latach dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas; s : Elektroniczne wydawnictwa periodyczne w Polsce / Anna Kaproń, Bronisław Żurawski 21. Kuczyńska, Teresa: Zależne inaczej // Tyg. Solid , nr 16, s. 7 Media prywatne w Polsce 22. Legutko, Piotr: Mity czwartej władzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy / Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz ; ii. Andrzej Mleczko. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. : il ; 20 cm. - ISBN Publicystyka 23. Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja Szpocińskiego. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, , [1] s. ; 22 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

7 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Media a edukacja w dobie integracji : IV międzynarodowa konferencja, Poznań kwietnia 2002 : program i tezy / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : empi 2 ", , [1] s. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN Media a regionalizm-kulturaw mediach : materiały z konferencji, Olsztyn 6 kwiecień 2002 r. / [oprać, i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : Posłaniec Warmiński", s. : ii. ; 21 cm. - ISBN Media i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań : empi 2 ", s. : ii. ; 24 cm. - Tekst część, równol. pol., ang., część, ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN Mater, z czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media a edukacja 2002" Poznań 27. Micłialkiewicz, Stanisław: Czwarta władza, a co z drugą? // Najwyż. Czas , nr 24, s. VII-VIII Kontrolna funkcja mediów 28. Mielczarek, Tomasz: Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), s Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw Naukowe INPiD UAM, s. ; 24 cm. - ISBN (cz. 1) Z treści: s : Rok 1905 w prasie kaliskiej / Halina Tumolska; s : Portret literacki Jerzego Giedroycia : Kultura" w anegdocie / Iwona Hofman; s : Stan wojenny" w Polsce 1981 r. w świetle paryskiej Kultury" / Marceli Kosman; s : Chrześcijańskie motywacje antysemityzmu na łamach Rycerza Niepokalanej" / Piotr Forecki; s : Media tradycyjne i wirtualne / Jan Załubski 30. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, s. : 1 mapa ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN (cz. 2) Z treści: s : Józef Piłsudski i jego polityka na łamach Kuriera Poznańskiego" w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku / Piotr Dwornicki; s : Polityczny charakter treści antysemickich na łamach Rycerza Niepokalanej" / Piotr Forecki; s : Kwintet solistów : o długoletnich redaktorach i ich pismach / Iwona Hofman 31. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN Z treści: s : Polityczne implikacje współpracy Bolesława Prusa z petersburskim Krajem" ( na przykładzie felietonów publikowanych w roku 1883) / Wiesław Sonczyk; s : Tradycja Konstytucji Trzeciego Maja w poznańskiej Tęczy" (lata ) /Barbara Kochańska; s : Recepcja tzw sprawy Macierewicza w polskiej prasie opiniotwórczej / Artur Lipiński; s : Daniel Passent wobec wezwań epoki / Aneta Lupa-Marcinowska TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

8 166 MATERIAŁY I MISCELLANEA 32. Nalewajk, Anna: Rok kontrastów // Press , nr 1, s Zmiany na polskim rynku prasowym w 2001 r. 33. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hop finger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, , [1] s. ; 25 cm. - Tekst część. tł. z ang., fr, niem., wł. - Indeks. - ISBN Antologia tekstów badaczy i klasyków medioznawstwa 34. Oniszczuk, Zbigniew: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach Katowice : Wydaw UŚ, , [2] s. : il, err. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN ; nr 2057). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. - ISBN Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej : rola mediów / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. : il, mapy ; 24 cm. - Tekst część, w jęz. czes., niem. - Bibliogr. przy art. - ISBN Piasecka, Renata: Instrukcja w sprawie informacji i problematyki krajowej na łamach prasy polskiej // Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 2 (2002), s Dot. okresu PRL 37. Płaneta, Paweł: Chaos w globalnej sieci perswazji. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Internet jako system komunikowania masowego 38. Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw Naukowe INPiD UAM, s. : ii. ; 24 cm. - ISBN (cz. 3) Z treści: s. 7-19: Józef Ignacy Kraszewski. O prasie i dziennikarzach (w świetle Rachunków z 1866 r.) / Bogumiła Kosmanowa; s : Kajetana Kraszewskiego związki z prasą polską II połowy XIX wieku / Zbigniew Chrulski; s : Prasa - społeczeństwo - polityka w Prusowej koncepcji dziennikarstwa / Wiesław Sonczyk; s : Rok 1905 w Kaliszu - wzrost aktywności społeczności lokalnej w odbiciu miejscowej prasy / Halina Tumolska; s : Wzór redaktora - model relacji: Tygodnik Pozechny", Polityka", Twórczość" / Iwona Hoffman; s : Zasada obiektywizmu w pracy dziennikarskiej / Wojciech Adamczyk; s : Dziennikarz czy mediaworker? ewolucja zawodu? / Jan Załubski 39. Publicystyka okresu pozytywizmu : antologia / oprać. Stanisław Fitą ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa : LBL PAN, s. ; 21 cm. - Na okł.: Wiek XIX - eseje, publicystyka, pisma polityczne. - Indeks. - ISBN Wybór najważniejszych tekstów prasowych Regionalizm, lokalizm, media: materiały z konferencji (Bochnia, 8-10 czerwca 2000) / pod red. Edwarda Chudzińskiego ; Małopolski Ośrodek Dokumentacji regionalnej, Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

9 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Regionu, Biuro Programów Regionalen TVP SA. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, , [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN Z treści: s. 7-14: Współczesny regionalizm a media /Anatol Omelaniuk; s : Media lokalne, mniejszościowe i środowiskowe w USA / Tomasz Goban- Klas; s : Prasa regionalistyczna w II Rzeczypospolitej / Edward Chudziński; s : Prasa regionalistyczna w okresie transformacji / Włodzimierz Chorązki; s : Regionalizm w prasie bocheńskiej ( ) / Stanisław Gawor, Stanisław Bukowiec 41. Sokół, Zofia: Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury" : (konferencja naukowa, Warszawa 1-2 czerwca 2000) // Kiel. Stud. Bibliol - T. 6 (2001), s Sprawozdanie 42. Świerczyńska-Głownia, Weronika: Media a władza. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn , nr 2, s Świerczyńska-Głownia, Weronika: Trzecia Konferencja Nadawców Publicznych Media wobec terroryzmu" // Stud. Mediozn , nr 4, s Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej po 1989 roku / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. -Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. : ii. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN ; no 2335). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN Treść: s : Przejście do demokracji a transformacja systemów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej po upadku komunizmu / Bogusława Dobek-Ostrowska; s : Transfor- macja rosyjskich środków masowej informacji (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) / Janusz Adamowski; s : Prasa na Ukrainie w latach / Walenty Baluk; s : Czeskie media po rozpadzie Czechosłowacji / Beata Ociepka; s : Zmiany w sytuacji mediów na Słowacji / Vladimir Holina; s : Zmiany w kształceniu dziennikarzy na Słowacji po 1989 roku / Juraj Vojtek; s : Prasa i media elektroniczne na Węgrzech / Peter Bajomi-Lazar; s : Transformacja czy kolonizacja? Media w nowych landach zjednoczonych Niemiec / Beata Ociepka; s : System medialny Rumunii / Daniela Roventa- Frumusani; s : Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku / Jan Świderski; s : Koncesjonowane stacje radiowe na Dolnym Śląsku w latach dziewięćdziesiątych / Maria Gmerek- Rajchel; s : Kondycja prasy dolnośląskiej 10 lat po zmianach ustrojowych w Polsce / Adam Szynol 45. Witkowska, Anna: Media w globalnym świecie II Alma Mater. - Nr 45 (2002), s III Konferencja Mediów Publicznych Media i terroryzm" w Krakowie 46. Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie : od września 1939 roku do współczesności / pod red. Marka Szczerbińskiego ; Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią, Stowarzyszenie Wspólnota Polska". Oddział w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wlkp. : IKF, s. ; 24 cm. - ISBN Treść: s. 9-21: Prasoznawstwo na kongresach kultury polskiej na obczyźnie / Marek Szczerbiński; s : Bariery i możliwości cywilizacyjne współczesnej emigracji polskiej / Andrzej Chodubski; s : Emigracja polska we Francji na łamach serwisu prasowego Światowego Związku Polaków z Zagranicy TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

10 168 MATERIAŁY I MISCELLANEA w 1942 roku / Roman Nir; s : Prasa polska w Ameryce Łacińskiej / Antoni Herkulan Wróbel; s : Prasa polska i wydawcy w Wielkiej Brytanii podczas wojny i po jej zakończeniu / Krzysztof Rowiński; s : Prasa polska we Francji w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu / Edmund Gogolewski; s : Miesięcznik New Europe" instrumentem propagandowym rządu polskiego na uchodźstwie / Iwona Drag Korga; s : Działalność informacyjna i wydawnicza Ambasady RP w ZSRR w latach / Daniel Boćkowski; s : Polityka władz RP na obczyźnie w latch / Tomasz Wolsza; s : Zagrożenie III wojną światową na łamach niezależnej" prasy emigracyjnej ( ) / Andrzej Zaćmiński; s : Prasa polskich organizacji kombatanckich w Wielkiej Brytanii w latach / Tadeusz Kondracki; s : Biuletyn Związków Ziem Wschodnich RP ( ) / Przemysław Wojtowicz; s : Udział paryskiej Kultury" w eksponowaniu polskiej racji stanu po II wojnie światowej / Kazimierz Łastawski; s : Z dziejów prasy harcerskiej na obczyźnie / Wiesław Kukla; s : Głos Polski" w Argentynie w latach / Krystyna Junosza Woysław; s : Powojenne wydawnictwa polskiego ruchu oporu na Wileńszczyźnie w latach / Józef Szostakowski; s : Rozwój polskojęzycznej prasy na terenie Litwy po 1944 roku /Aleksander Srebrakowski; s : Panorama Polska-Nottingham" / Maria Polkowska, Zuzanna Nawalicka; s : Prasa polska i jej twórcy w zjednoczonych Niemczech / Maria Kalczyńska; s : Prasa i wydawnictwa polskie w Szwecji / Elżbieta Michalik; s : Geneza prasy polonijnej w Grecji w końcu XX wieku / Jacek Konopek; s : Współczesna prasa polskojęzyczna na Ukrainie / Tatiana Gusarska; s : Polska w oczach Polonii australijskiej na łamach Tygodnika Polskiego" w latach / Maria Jolanta Żmichowska; s : Benedykt Heydenkorn - dziennikarz i działacz polityczny / Aleksandra Źiółkowska- Boehm; s : Z dziejów polonijnej prasy w Kanadzie - sylwetka polonijnego publicysty [Janusza Szajny] / Joanna Ochocka; s : Zbiory czasopism polonijnych w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego w Poznaniu / Jarosław Staszewski; s : Działalność Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie / Agata Kalinowska-Bouvy; s : Przeszłość i teraźniejszość prasy polonijnej we Francji / Edward Gogolewski 47. Załubski, Jan: Media bez tajemnic. - Poznań : Forum Naukowe" ; Wrocław : Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, , [1] s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. - ISBN (HE-PP) Podręcznik akademicki. Treść: 1. Prasa i ruch wydawniczy w Poznaniu w latach ; 2. Od Jana Zagierskiego do Wojciecha Bąka : poznańska prasa w latach ; 3. Trudny powrót do wolnej prasy [ ]; 4. Zmiana warty : nowe kierownictwa w poznańskich mediach 1990 roku; 5. Rok mediów Wielkopolski [1996]; 6. Prasa w Poznaniu - dziesięć lat później [1999]; [7]. Wielkopolskie środowisko dziennikarskie lat ; [8]. Absolwenci poznańskich studiów dziennikarskich w lokalnych mediach; [9]; Dziennikarstwo - wolny zawód czy zawód dyletantów; [10]. Środki wyrazu w mediach : polityka i obyczaje; [11]. Politycy i media - źródła konfliktów; [12]. Dziennikarz czy media-worker? : ewolucja zawodu; [13]. Media w Polsce i w Niemczech : próba porównania; [14]. Żegnaj gazeto - witaj Internecie; [15]. Media tradycyjne i wirtualne : prognozy na XXI wiek ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

11 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Zawadzki, Konrad: Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI- XVIII wieku. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, s. : ii. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Indeksy. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN Treść: 1. Gazety ulotne; 2. Gazety seryjne; 3. Teksty źródłowe 49. Zychowicz, Jacek: Media i władza // Dziś , nr 6, s = zob. też poz. 12, 55, 676, 699, 826, 828, 829, 862, 958, 966, 978, 981, 1007, Metodologia. Ośrodki badawcze 50. Chrząstek, Tomasz: O Dziennikach" słów kilka // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), s Pamiętniki jako źródło w badaniach prasoznawczych 51. Ciborska, Elżbieta: Łomża medialna, kreatywna i mobilna // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka" 52. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie / Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski. - Wyd Wrocław : Astrum", , [5] s. : ii. ; 23 cm. - (Kreatywność). - Bibliogr. - ISBN Treść: 1. Obszar komunikowania publicznego; 2. Organizacja komunikowania publicznego; 3. Społeczne kampanie komunikacyjne; 4. Istota komunikowania politycznego; 5. Kampania polityczna i wyborcza jako formy komunikowania politycznego; 6. Uczestnicy kampanii politycznej i wyborczej; 7. Organizacja kampanii wyborczej 53. Glogier, Marek: Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie : (październik czerwiec 2002) : kalendarium. Cz. 6 //Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s Kruszewski, Krzysztof: Nad sufitem / rozm. Beata Goczał // Press , nr 10, s Wywiad w prezesem SMG/KRC 55. McLuhan, Marshall: Wybór tekstów / red. Erie McLuhan, Frank Zingrone ; przekł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop , [1] s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Essential McLuhan" Bibliogr. - ISBN Media w badaniach / red. Monika Polewska. - Poznań : Press, , [2] s. : wykr. ; 31 cm. - ISBN Myśliński, Jerzy: Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN ( ). - Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 1, s Sawiński, Zbigniew: Czy potrzebujemy standardów // Media i Market. Pol , nr 4, s. 25 II Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii 59. Usakowski, Paweł: Badania dla możnych / Paweł Usakowski, Piotr Machul, Tomasz Kamyk // Media i Market. Pol , nr 1, s Oferty firm badawczych = zob. też poz. 12, 444, 570 TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

12 170 MATERIAŁY I MISCELLANEA Bibliografie Bibliografie ogólne 60. Bibliografia Bibliografii Polskich / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Danuta Urbańska Warszawa : BN, , [1] ; 24 cm. - Indeksy - ISSN Bibliografie czasopism poz ; Bibliografie zawartości czasopism poz ; Bibliografie zawartości poszczególnych czasopism poz ; Dziennikarstwo poz. 220; Prasoznawstwo poz Bibliografia Historii Polskiej za rok 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Bibliografii Bieżącej. - Kraków, 2002 Dział: Czasopisma i wydawnictwa ciągłe [historyczne]; Historia prasy i radia 62. Bibliografia Lubelszczyzny : / [oprać, zespół Zdzisław Bieleń i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. - Lublin : WBP, , [1] s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN Działy: Czasopisma; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 63. Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1996 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ; oprać. Marta Pośpiech. - Gdańsk : WBP, s. ; 24 cm Działy: Czasopiśmiennictwo; Historia prasy; Czasopisma 64. Bibliografia Regionalna Wielkopolski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ; [oprać, zespół Działu Biblio- grafii Regionalnej Wielkopolski ; opisy zebr. Anna Bartkowiak i in.] , z , z. 4; 2002, z Poznań : WBP, wol. ; 30 cm. - Indeksy. - ISSN X 2001, z. 1: Czasopisma poz. 5-10, Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 2: Czasopisma poz , Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 3: Czasopisma poz. 3-33, Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 4: Czasopisma poz. 3-69, Czasopiśmiennictwo poz ; 2002, z. 1: Czasopisma poz , Czasopiśmiennictwo poz Bibliografia Śląska 1985 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XIX, [1], 399 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Śląska 1986 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XVIII, 360 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Śląska 1987 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XXIV, 332 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Bielskiego za lata / Książnica Beskidzka. - Bielsko-Biała : KB, 2002 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

13 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego : powiaty : bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoliński, świecki, tucholski, żniński /Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy ; [oprać. Halina Gajdulewicz, Mirosława Kiełkowska, Karolina Łobocka] / Bydgoszcz : WiMBP, Indeksy. - ISBN Czasopisma - poz ; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo - poz Bibliografia Województwa Opolskiego 1998 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Opole : WBP, 2002 Czasopisma poz ; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo poz Bibliografia Województwa Podlaskiego / Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ; red. Halina Słomianko. - Białystok : KP, ISBN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Radomskiego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe ; [oprać. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja] Radom : RTN, 2002 Czasopisma - poz. 2-31; Czasopiśmiennictwo - poz Kolasa, Władysław Marek: Bibliografia publikacji o prasie za rok Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s poz. 74. Kosecka, Jolanta: Bibliografia województwa nowosądeckiego za lata / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. - Nowy Sącz : SBP, , [1] s. ; 23 cm. - ISBN Czasopisma - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Polska Bibliografia Bibliologiczna / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Marzena Przybysz Warszawa : BN, , [1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 288-[384]. - ISSN Czasopiśmiennictwo - poz ; Rozprowadzanie prasy-poz ; Czytelnictwo prasy - poz Wersja internetowa 76. Polska Bibliografia Bibliologiczna / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Teresa Pawlikowa Warszawa : BN, , [1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 255-[344]. - ISSN Czasopiśmiennictwo - poz ; Rozprowadzanie prasy-poz ; Czytelnictwo prasy - poz Wersja internetowa 77. Sąsiadowicz, Maria: Bibliografia miasta Tarnowa. T. 7 (1999/2000) / Dział Informacyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. - Tarnów : MBP, ISSN Czasopisma - poz. 9-36; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo poz Szelong, Małgorzata: Bibliografia książki cieszyńskiej / oprać. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska. - Cieszyn : КС, XI, [1], 148 s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN Czasopisma - poz TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

14 172 MATERIAŁY I MISCELLANEA 79. Tadeusiewicz, Hanna: Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach Streszcz. w jęz. ang. // Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), s Treit, Marta: Bibliografia powiatu nowosądeckiego za 1999 r. / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szuj- 85. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniająskiego. - Nowy Sącz : SBP, , [1] s. ; 23 cm. - ISBN Czasopisma - poz. 2-15; Czasopiśmiennictwo, ruch wydawniczy - poz Treit, Marta: Bibliografia powiatu nowosądeckiego za 2000 r. / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. - Nowy Sącz : SBP, 2002 Czasopisma - poz. 7-28; Czasopiśmiennictwo, ruch wydawniczy - poz Bibliografie czasopism 82. Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. - Edycja 4. - Warszawa : VFP Communications, cm. - Opis wg ulotki reklamowej Dane bibliogr. i adresowe dot. polskiego rynku mediów i reklamy 83. Almanach Plus : aktualizacje styczeń 2002 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. - Warszawa : VFP Communications, s. ; 30 cm. - ISSN Aktualizacje do Almanach mediów i reklamy 2001/2002" 84. Batora, Katarzyna: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : książki i czasopisma - bibliografia / oprać. Katarzyna Batora i Barbara Tyszkiewicz ; pod red. Jadwigi Czachowskiej ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN, , [2] s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN cych Tytuł / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny , nr , nr 6. - Warszawa : BN, cm. - Dwumies. - Wkładka do Przewodnika Bibliograficznego". - Indeksy roczne 1028 poz. - Wersja internetowa [Czasopisma polskie (pierwsze numery nowych tytułów, 1985-)] 86. Federowicz, Grażyna: Bibliografia wydawnictw ciągłych / oprać. Grażyna Federowicz, Urszula Stasiak ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : BN, XII, [1], 649, [1] s. ; 30 cm. - Tyt. równol.: Bibliography of Polish serials 5841 poz. 87. Federowicz, Grażyna: Z prac nad bibliografią wydawnictw ciągłych ( ) //Bibliotekarz , [nr] 9, s Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska w latach : bibliografia. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

15 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Pedagogicznej, , [1] s, [38] s. tabl. : ii. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN ; nr 348). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN Х Treść: Cz. 1. Prasa lwowska w latach [syntetyczny szkic historycznoprasowy]; Cz. 2. Bibliografia prasy lwowskiej w latach [1. Prasa poz., 2. Jednodniówki - 20 poz.; 3. Kalendarze poz.] 89. Michalik, Barbara: Do przekatalogowania z autopsji... / Barbara Michalik, Małgorzata Nowik // Biul. Inform. Bibl. Nar , nr 4, s Zbiory czasopiśmiennicze Biblioteki Ordynacji Krasińskich 90. Miszczuk, Marian: Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej Warszawa : Tomiko", s. : ii. (gł. kolor.) ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN s : Wykaz tytułów poz. 91. Polak, Grzegorz: Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich. [Cz. 1], sierpień 2001-luty Cz. 2, marzeclipiec 2002 // Stud. Dok. Ekum , nr 1, s ; nr 2, s Prasa samorządowa Województwa Świętokrzyskiego w zbiorach WBP : katalog wystawy (luty-sierpień 2002) / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno- Bibliograficzny ; oprać. Beata Piotrowska. - Kielce : WBP, s. ; 21 cm 33 poz. Toż. [dokument elektroniczny], tryb dostępu: 93. Suszko-Sobina, Irena: Baza CKTCZ zasiliła NUKAT // Bibliotekarz , [nr] 12, s Baza Centralny Katalog Tytułów Czasopism" dostępna w ramach NUKat Środowiskowy katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach Wrocławia w latach / Biblioteka Główna i Oddział Informacji Naukowo-Techniczej Politechniki Wrocławskiej. - Wrocław : BG PW; s. ; 24 cm. - Indeksy Czasopisma - ok. 3 tys. poz.; bazy danych - ok. 70 poz. 95. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin).Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / Wiesława Pazura. - Lublin : WBP : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 10. Indeksy. - ISBN (UMCS) 96. Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 2002 roku / Komitet Badań Naukowych ; [oprać, zesp.]. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy danych. T. 3, Wykaz odbiorców. - Warszawa : KBN, t. ; 24 cm. - Indeks rzeczowy Czasopisma - ok. 18 tys. poz. 97. Żbikowska-Migoń, Anna: U początków bibliografii czasopism : Christiana Junckera Schediasma Historicum de Ephemeridibus sive diariis eruditiorum" (1692). - Streszcz. w jęz. niem. // Rocz. Bibl. - R. 46 (2002), s = zob. też poz. 942, 943 TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

16 174 MATERIAŁY I MISCELLANEA 3.3. Bibliografie zawartości czasopism 98. [Acta Mediaevalia] Zawartość poprzednich tomów : T. 1 (1973) - T. 14 (2001) Il Acta Mediaev. - [T.] 15 (2002), s Będkowski, Krzysztof E.: Bibliografia biogramów Kroniki Diecezji Sandomierskiej" // Stud. Sand. - T. 9 (2002), s Bibliografia Zawartości Czasopism / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny , [z. 1] , [z. 12]. - Warszawa : BN, cm. - Mies poz. (z. 1-12) z ok czasopism polskich. Wersja internetowa /www.bn.org.pl [baza: Artykuły z czasopism polskich, 1996-]. Od roku 2002 z bibliografii wykluczone są dzienniki i tygodniki - pozycje te (ok rocznie) dostępne są wyłącznie w formie bazy danych - [baza: Artykuły z gazet i tygodników polskich, 1996-] 101. Derfert-Wolf, Lidia: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" // Bibliotekarz , [nr] 2, s Dostęp - [ ] 102. Dziedzina, Janina: Bibliografia zawartości Rocznika Sądeckiego" za lata // Rocz. Sądec. - T. 30 (2002), s Figiel, Józef: Patrystyka w czasopismach 2001 roku // Vox Patrum. - T. 40/41 (2001), s Flakiewicz, Stanisław: Turysta w Polsce" : bibliografia Huculszczyzny i Karpat Wschodnich od nr 1 (I 1935) do nr 6-8 (VI-VIII 1938). - Streszcz. w jęz. ang. I/Płaj. - T. 25 (2002), s [Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici] Index (Vol. XXI-XXX) // Funct. et Approx. - [T.] 30 (2002), s Gawroński, Andrzej: Dla kogo Bibliografia Zawartości Czasopism"? //Bibliotekarz , [nr] 2, s Gliksman, Adam: Bibliografia zawartości Serwisu Informacyjnego Solidarność Małopolska" : III 1997-IV 2002 / Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność". - Kraków : ZRM NSZZ Solidarność", , [3] s. ; 23 cm. - ISBN Х 108. Golec, Ewa: Bibliografia zawartości Studiów Śląskich" T. 41: T. 60: 2001 / Ewa Golec, Sabina Hoffman // Stud. Śl. - T. 61 (2002), s Hrab, Barbara: Bibliografia zawartości rocznika Studia Gnesnensia" za lata II Stud. Gnes. - T. 16 (2002), s Jaworska, Aneta: Indeks autorów za rok 2002 ; Recenzje drukowane na łamach Akantu" / oprać. Aneta Jaworska, Andrzej Orylski // Akant , nr 13, s Jazdon, Krystyna: Orędownik Naukowy : pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej ; z. 18) ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

17 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Journal for Mental Changes : contents (vol. I-VII) II J. Ment. Chang , nr 1/2, s Karski, Karol: Bibliografia Studiów i Dokumentów Ekumenicznych" // Stud. Dok. Ekum , nr 2, s Kozerska, Ewa: Bibliografia serii Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" : tomy 1-25 // Acta Univ. WratisL, Stud. Fasz. - Nr 25 (2002), dod. s Matuszewski, Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki : bibliografia zawartości tomów XXI-XXXV // Kwart. Hist. Nauki , s Michałowski, Piotr: Spis treści dwumiesięcznika Pogranicza" nr // Pogranicza , nr 6, s Morawska-Nowak, Barbara: Bibliografia zawartości Pamiętników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" T 1-10 ( ) // Pam. Pol. Tow. Tatrzań. - T. 10 (2001), dod. s Nowosad, Mikołaj: Problematyka ukraińska w regionalnej wkładce Gazety Wyborczej" w latach : materiały do bibliografii // Biul. Ukr. - [Nr] 7 (2001), s Pałys, Piotr: Zestawienie problematyki łużyckiej na łamach katowickiej Odry" w latach Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Łuż. - T. 30 (2000), s Papers published in Africana Bulletin" Nr 1-50 // Afr. Bull. - Nr 50 (2002), s Papers published in Miscellanea Geographica II Misc. Geogr. - Vol. 10 (2002), s Papiór, Jan: Bibliografia zawartości czasopism filologicznych i germanistycznych: Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego // Stud. Niemcozn. - T 23 (2002), s Piorkowska-Petrovic, Katarzyna: Alfabetyczny spis publikacji zawartych w biuletynie Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego" // Probl. Porad. Psychol , nr 1, s Polish Botanical Studies Vol ( ) : [spis treści] // Pol. Bot. Stud. - Vol. 15 (2002), s Popowska, Hanna: Bibliograficzna baza prasowa Biblioteki Sejmowej I/Bibliotekarz , [nr] 6, s Dostęp on-line ALEPH [ ] 126. Praszyńska, Anna: [Zeszyty Łużyckie] Bibliografia zawartości numerów XX-XXIX // Zesz. Łuż. - T 30 (2000), s Pustoła-Kozłowska, Ewa: Bibliografia zawartości zeszytów Mazowsza" od 1 do 15 // Mazowsze. - Nr 15 (2002), s [Reports on Mathematical Physics] Cumulative index of volumes // Rep. Math. Phys. - Vol. 50, nr 3 (2002), s Res Facta : treść poprzednich numerów II Res Facta Nova. - Nr 5 (2002), s ТОМ VII (2004), ZESZYT 2(14)

18 176 MATERIAŁY I MISCELLANEA 130. Rocznik Bialskopodlaski : bibliografia zawartości za lata URocz. Bial.-Podl.-T. 10 (2002), dod. s Rymsza-Zalewska, Danuta: Wycinki prasowe // Biul. Inform. Bibl. Nar , nr 1, s Zbiory wycinków prasowych Biblioteki Narodowej 132. [Rzeki] Spis treści tomów poprzednich //Rzeki. -T. 11 (2002), s Selected contributions on Europeanism : (as published in Dialogue and Universalism", ) //Dialog, a. Univers , nr 4/5, s Stachowska, Ewa: Bibliografia Euhemera - Przeglądu Religioznawczego" i Przeglądu Religioznawczego" w latach l/prz. Religiozn , nr 4, s Subject index of Acta Protozoologica" volumes 1-40 / Jerzy Sikora, Hanna Fabczak, Anna Wąsik, Małgorzata Woronowicz-Rymaszewska // Acta Protozool , suppl. 2, s Szafran-Bartoszek, Aurelia: Socjologia religii i religijności w Kulturze i Społeczeństwie" l/pozn. Stud. Teol. - T. 12 (2002), s Sztyk, Romuald: Bibliografia publikacji czasopisma Rejent" i wydawnictw książkowych. - Poznań ; Kluczbork : Wydaw Stowarzyszenia Notariuszy RP, s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN Х 138. Toczek, Katarzyna: Bibliografia pożarnictwa zagranicznego w polskiej prasie pożarniczej za lata I/Muz. Rocz. Poż.-T. 10 (2001), s Twardo, Zofia: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : spis treści i indeksy za lata / Zofia Twardo, Magdalena Pawlak, Katarzyna Zając //Kwart Archit. Urb , z. 1, s Tyszka, Andrzej Tadeusz: Nekrologi Kuriera Warszawskiego" T. 1, / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - Warszawa : [BP m. st. Warszawy], XI, 570 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN Х 141. Wierna, Renata: Patrystyka w Tygodniku Powszechnym" : ( ) /IVox Patrum.-T. 40/41 (2001), s Woch, Barbara: Bibliografia zawartości Roczników Lubaczowskich", t. 1-Х I/Rocz. Lubacz. - T 9/10 (2000), s Wołczuk, Janina: Slavica Wratislaviensia : bibliografia tomów ( ) I/Acta Univ. WratisL, Slav. - Nr 116 (2002), dod. s Wróbel, Adam: Bibliografia zawartości kwartalnika Notatki Płockie" za lata Płock, Rec. Adam Wróbel I I Not. Płoc , [nr] 2, s Żabski, Tadeusz: Literatura i Kultura Popularna : bibliografia zawartości I/ Acta Univ. WratisL, Lit. - Nr 10 (2002), s = zob. też poz. 152, 271, 288, 572 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

19 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Acta Arithmetica" (Warszawa; 1935/ 1936-) 146. Schinzel, Andrzej: Sto tomów Acta Arithmetica" // Rocz. Pol. Tow. Mat, Ser T 38 (2002), s Acta Mediaevalia" (Lublin; 1973-) - zob. poz. 98 Acta Protozoologica" (1963-) - zob. poz. 135 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna" (Wrocław; 1991-) - zob. poz. 145 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" - zob. poz. 114 Africana Bulletin" (Warszawa; 1964-) 147. Panel discussion on African studies in Poland : the role of Africana Bulletin" in promotion of African research : 28 June 2002 / Bogdan Stefański, Michał Dobroczyński, Michał Tymowski, Joanna Mantel-Niećko, Maksymilian Skotnicki, Władysław Żakowski, Jan J[erzy] Milewski, Danuta Widomska // Afr. Buli - Nr 50 (2002), s Polskie pismo afrykanistyczne 148. Stefański, Bogdan: Polish African studies published in Africana Bulletin" // Afr. Bull - Nr 50 (2002), s zob. też poz. 120 Akant" (Bydgoszcz; 1998-) 149. Kościkiewicz, Tomasz: Niepokój narastający II Akant , nr 8, s. 59 Akant" - polem, z: Co zrobić, żeby dać przetrwać Akantowi"? / Zbigniew Kresowaty // Tamże , nr 6 Poszczególne tytuły 150. Nagórska, Ariana: Tak ulepszyć, by rozpieprzyć // Akant , nr 7, s. 21 Polem, z: Co zrobić, żeby dać przetrwać Akantowi"? / Zbigniew Kresowaty // Tamże , nr 6 = zob. też. poz. 110 Albo albo" (Warszawa; 1992-) 151. Dudek, Zenon Waldemar: Z życia Redakcji Albo albo" : dziesięć lat wstecz i co przed nami... //Albo albo , z. 3, s Pismo psychologiczne»almanach Nowotarski" (1996-) 152. Jagła, Marcin: Autorzy i artykuły Almanachu Nowotarskiego" w latach // Alm. Nowotar. - Nr 6 (2002), s Archiwum Energetyki" (1972-) 153. Marecki, Jacek: Trzydziestolecie Archiwum Energetyki" ( ) // Arch. Energ , nr 1/2, s. 3-6 Ateneum Kapłańskie" (Włocławek; 1909-) 154. Ryba, Mieczysław: Wizja narodu polskiego na łamach Ateneum Kapłańskiego" i Kultury" w latach trzydziestych XX w. // Zesz. Społ. KIK. - Nr 10 (2002), s Atest" (Warszawa; 1992-) 155. Kochańska, Małgorzata: Zapytajmy posłów I/ Atest , nr 7, s Dyskusja redakcyjna Auxilium Sociale" (1997-) 156. Kosek-Nita, Bogumiła: Auxilium Sociale -Wsparcie Społeczne" ma już 5 lat / Bogumiła Kosek-Nita, Danuta TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

20 178 MATERIAŁY I MISCELLANEA Raś // Auxil Soc , nr 1, s Bibliografia Zawartości Czasopism" - zob. poz. 106 Biblioteka Kaznodziejska" ) - zob. poz. 414 (Poznań; Biesiada Literacka" ( ) 157. Obrusznik-Partyka, Maria: Literatura i krytyka na łamach Biesiady Literackiej" : ( ) /Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw Piotrkowskie przy Filii AŚ, , [2] s. : ii. ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN Obrusznik-Partyka, Maria: Recepcja literatury niemieckiej na łamach Biesiady Literackiej" w latach II Stud. Słowianozn. - T. 2 (2001), s Biuletyn Informacji Publicznej" 159. Strojek, Agnieszka: Nowy rodzaj czasopisma samorządowego - Biuletyn Informacji Publicznej : [ref.] I/Bibl. Pódl. - Nr 5 (2002), s Pismo elektroniczne - gov.pl Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; ) 160. Biuletyn Informacyjny : przedruk roczników Cz. 2 // Prz. Hist-Wojs , nr spec. 2, s Pismo konspiracyjne AK Biuletyn Rozgłośni Kraj" 161. Żebrowski, Marek: Rozgłośnia spec. znaczenia : (wypisy z propagandy PRL) : [fragm. pracy] // Zesz. Hist. - Z. 142 (2002), s Pismo emigracyjne Biuletyn Rozgłośni Kraj" w Bluszcz" ( ) 162. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Bluszcz" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 1, s = zob. też poz Borussia" (Olsztyn; 1991-) 163. Kosmala, Janina: Budowanie tolerancji : w dziesięciolecie powstania pisma Borussia - Kultura - Historia - Literatura" // Tolerancja. -T. 8/9 (2002), s brulion" (Kraków; 1987-) 164. Kolasa, Władysław Marek: Literatura i kontestacja : (krótka historia brulionu"). - Streszcz. w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. Historicolit. - [Nr] 2 (2002), s Ladorucki, Jacek: Brulion" jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku : (zarys problematyki). - Streszcz. w jęz. niem. II Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), s = zob. też poz. 535 Burda" (wyd. pol.; Warszawa; 1990-) 166. Małecka, Mariola: Zaszyć się i uszyć : historia walizkowej maszyny, wykrojów z Burdy" i pomysłowych Polek //Polityka , nr 23, s ,93 Businessman Magazine" (Warszawa; 1990-) 167. Prewęcka, Karolina: Aktywność w biznesie // Media i Market. Pol , nr 6, s. 12 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad T. XV (2012) Z. 1 (29) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ DOI: 10.2478/v10272-012-0008-8 History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad Kierunki badań

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRASOZNAWCZY

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROCZNIK PRASOZNAWCZY INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK V/2011 Sosnowiec 2011 RADA REDAKCYJNA Marian Gierula (redaktor naczelny) Michał Kaczmarczyk (sekretarz) Aleksander

Bardziej szczegółowo