T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN HISTORII PRASY POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ"

Transkrypt

1 T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2 PL Kraków Władysław Marek KOLASA KEYWORDS bibliography, polish press, press research ABSTRACT The bibliography covers more important publications on the press and the media in general published in Poland either in 2002 or for the year In particular, historical and bibliographic issues have been presented in great detail. Both complete publications and press articles have been included. SŁOWA KLUCZOWE bibliografia, prasa polska, prasoznawstwo ABSTRAKT W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok Szczególnie wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono zarówno druki zwarte, jak i artykuły z czasopism.

2 160 MATERIAŁY I MISCELLANEA Streszczenie W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2002 oraz nieliczne publikacje pominięte w wydaniach wcześniejszych ( ), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki zwarte, ich pismienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1.Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Te-matyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa, 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9 Ekonomika prasy; 10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD, tj. polskich normach: PN-N (książki) oraz PN-N (artykuły). Skróty czasopism redagowano zgodnie z PN-N Spis treści Wstęp Opracowania ogólne 2. Metodologia. Ośrodki badawcze 3. Bibliografie 3.1. Bibliografie ogólne 3.2. Bibliografie czasopism 3.3. Bibliografie zawartości czasopism 4. Poszczególne tytuły 5. Typy czasopism 6. Prasa wg regionów i miejscowości 7. Tematyka wypowiedzi 8. Ludzie prasy 9. Inne zagadnienia 9.1. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 9.2. Prawo prasowe 9.3. Socjologia i psychologia prasy 9.4. Język prasy 9.5. Fotografia prasowa 9.6. Reklama prasowa 9.7. Agencje prasowe 9.8. Redagowanie. Warsztat 9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy. Drukarnie 10. Recenzje publikacji prasoznawczych Indeks osobowy ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ Digitalizacja - Magdalena Latocha Urszula К

3 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji poświęconych prasie polskiej 1, a także w wyborze aspektom metodologicznym i teoretycznym innych środków masowego komunikowania. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne i bibliograficzne. Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za rok Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat , które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w poprzednich wydaniach bibliografii 3. Uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism i wybrane publikacje w formie elektronicznej. Z powodu mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocznie ponad 2000 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systematyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii narodowej Przewodniku Bibliograficznym" i Bibliografii Zawartości Czasopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 1 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu Nowemu Dziennikowi", czy paryskiej Kulturze"). 2 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w roku 2002 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok Bibliografie (z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono nadto kilka dokumentów elektronicznych, będących równoległymi wersjami zarejestrowanych publikacji. 3 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, z. 1, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2000, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2001, z. 2, s ; tegoż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2002, z. 2, s ; t e g o ż: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001, Rocz. Hist. Prasy Pol." 2003, z. 2, s TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

4 162 MATERIAŁY I MISCELLANEA sporządzono z autopsji opierając się na zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. Pozostałą część (głównie dostępnych przez sieć Internet np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, bazy BAZTECH, katalogu BN w Warszawie, katalogu NUKat i stron wydawców) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów wg PN-N , zaś dla artykułów wg PN-N Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypowiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działowe. Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od zaleceń PN-N Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano zgodnie z PN-N W niektórych przypadkach ze skrótów świadomie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowały, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu w przypadkach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowolnego rocznego indeksu Bibliografii Zawartości Czasopism", Polskiej Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw BN. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich wydaniach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9. Ekonomika prasy (kolportaż, wydawcy, drukarnie); 10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Całość zamyka indeks osobowy. ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

5 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Balcerowicz, Leszek: Pochwała profesjonalizmu // Wprost , nr 3, s Polskie media po 1989 r. 2. Borkowski, Igor: Nowe media - nowe w mediach : Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego X 2001 r. // Stud. Mediozn , nr 1, s Borkowski, Igor: Nowe media - nowe w mediach : sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej // Stud. Mediozn , nr 5, s Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Sprawozdanie z warsztatów Media jako przedmiot edukacji" IIRocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s Dobek-Ostrowska, Bogusława: Political elites and the mass media in the Central European countries // Pol. Polit. Sei. - Vol. 31 (2002), s Dommering, Egbert: Przeciąć więzi między mediami a rządem / rozm. przepr. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita , nr 120, s. A5 Media a władza w Polsce i w Europie 7. Dudek, Adriana: Mechanizm i instrumenty propagandy zagranicznej Polski w latach Wrocław : Atla 2", , [6] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN Opracowania ogólne Szczegółowy opis urzędów krajowych (ministerstwa, departamenty) i zagranicznych (attachaty, biura) oraz stosowanych w nich instrumentach (propaganda bezpośrednia, wydawnictwa, filmy). Nadto analiza wybranych treści propagandowych (zagadnienia niemieckie, wewnętrzne, emigracyjne). 8. Edukacja w świecie kultury popularnej / pod red. Waldemara Kuligowskiego i Piotra Zwierzchowskiego. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, , [1] s. ; 21 cm. - ISBN M.in. szkice o mediach 9. European Network of Trans-Integration Research (ENTIRE) : Dortmund, V 2000, V 2001, V 2002 / P.P. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Filas, Ryszard: Media wobec terroryzmu : Trzecia Konferencja Mediów Publicznych Kraków, września 2002 // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Gieryszewska, Izabela: Media a edukacja : sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej IIEduh. Otwarta , nr 1/2, s Goban-Klas, Tomasz: Mediamorfoza w świetle czterech praw mediów Marshala McLuhana ( ) // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I PAN , z. 1, s Streszcz. ref. TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

6 164 MATERIAŁY I MISCELLANEA 13. Goban-Klas, Tomasz: Perspektywa mediamorfozy jako transformacji systemu mediów // Transformacje / 2002, nr 1/4, s Gunaratne, Shelton A.: Mit wyjątkowości Europy : wynalazki papieru i druku w świetle makroanalizy historycznej : [tł.].-streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Jaeger, Marek: Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, , ). - Lublin : TNKUL, cop , [2] s. : il. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN ; 238). - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN Jung, Milka: Szansa w kryzysie : [skrót ref.] / Milka Jung, Krzysztof Kopczyński // Rzeczpospolita , nr 172, s. A8 Media w procesie transformacji w Europie 17. Kaczocha, Włodzimierz: Demokracja polityczna a globalizacja gospodarki i mediów - zarys problemów // Eduk. Filoz. - Vol. 33 (2002), s Globalizacja a demokracja 18. Kossewska, Elżbieta: Prasa Związku Legionistów Polskich ( ). - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn , nr 2, s Kowalik, Helena: W pułapce mediów //Przegląd , nr 43, s Polskie media po 1989 r. 20. Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej : przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy - Lublin : Wydaw Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. : ii. ; 24 cm. - Mater, z konferencji, Lublin w dn. 2-3 grudnia 1997 r. - ISBN Z treści: s : Bibliologia wobec medioznawstwa / Krzysztof Migoń; s : Główne trendy rozwoju prasy dla ludu w XIX wieku / Grażyna Gzella; s : Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach / Jerzy Jarowiecki; s : Prasa w polskiej myśli katolickiej : początki dyskusji na temat koncepcji dziennika katolickiego / Jerzy Plis; s : Funkcje społeczno-kulturalne prasy polskiej w pierwszych latach odzyskania niepodległości i jej związek z rodzącą się kultura masową / Sylwester Dziki; s : Konspiracyjna prasa polska w wojennej potrzebie : funkcje społeczne / Stanisława Lewandowska; s : Prasa polska w systemie komunikacji społecznej w latach dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas; s : Elektroniczne wydawnictwa periodyczne w Polsce / Anna Kaproń, Bronisław Żurawski 21. Kuczyńska, Teresa: Zależne inaczej // Tyg. Solid , nr 16, s. 7 Media prywatne w Polsce 22. Legutko, Piotr: Mity czwartej władzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy / Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz ; ii. Andrzej Mleczko. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. : il ; 20 cm. - ISBN Publicystyka 23. Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja Szpocińskiego. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, , [1] s. ; 22 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

7 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Media a edukacja w dobie integracji : IV międzynarodowa konferencja, Poznań kwietnia 2002 : program i tezy / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : empi 2 ", , [1] s. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN Media a regionalizm-kulturaw mediach : materiały z konferencji, Olsztyn 6 kwiecień 2002 r. / [oprać, i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : Posłaniec Warmiński", s. : ii. ; 21 cm. - ISBN Media i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań : empi 2 ", s. : ii. ; 24 cm. - Tekst część, równol. pol., ang., część, ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN Mater, z czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media a edukacja 2002" Poznań 27. Micłialkiewicz, Stanisław: Czwarta władza, a co z drugą? // Najwyż. Czas , nr 24, s. VII-VIII Kontrolna funkcja mediów 28. Mielczarek, Tomasz: Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), s Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw Naukowe INPiD UAM, s. ; 24 cm. - ISBN (cz. 1) Z treści: s : Rok 1905 w prasie kaliskiej / Halina Tumolska; s : Portret literacki Jerzego Giedroycia : Kultura" w anegdocie / Iwona Hofman; s : Stan wojenny" w Polsce 1981 r. w świetle paryskiej Kultury" / Marceli Kosman; s : Chrześcijańskie motywacje antysemityzmu na łamach Rycerza Niepokalanej" / Piotr Forecki; s : Media tradycyjne i wirtualne / Jan Załubski 30. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, s. : 1 mapa ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN (cz. 2) Z treści: s : Józef Piłsudski i jego polityka na łamach Kuriera Poznańskiego" w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku / Piotr Dwornicki; s : Polityczny charakter treści antysemickich na łamach Rycerza Niepokalanej" / Piotr Forecki; s : Kwintet solistów : o długoletnich redaktorach i ich pismach / Iwona Hofman 31. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN Z treści: s : Polityczne implikacje współpracy Bolesława Prusa z petersburskim Krajem" ( na przykładzie felietonów publikowanych w roku 1883) / Wiesław Sonczyk; s : Tradycja Konstytucji Trzeciego Maja w poznańskiej Tęczy" (lata ) /Barbara Kochańska; s : Recepcja tzw sprawy Macierewicza w polskiej prasie opiniotwórczej / Artur Lipiński; s : Daniel Passent wobec wezwań epoki / Aneta Lupa-Marcinowska TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

8 166 MATERIAŁY I MISCELLANEA 32. Nalewajk, Anna: Rok kontrastów // Press , nr 1, s Zmiany na polskim rynku prasowym w 2001 r. 33. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hop finger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, , [1] s. ; 25 cm. - Tekst część. tł. z ang., fr, niem., wł. - Indeks. - ISBN Antologia tekstów badaczy i klasyków medioznawstwa 34. Oniszczuk, Zbigniew: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach Katowice : Wydaw UŚ, , [2] s. : il, err. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN ; nr 2057). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. - ISBN Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej : rola mediów / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. : il, mapy ; 24 cm. - Tekst część, w jęz. czes., niem. - Bibliogr. przy art. - ISBN Piasecka, Renata: Instrukcja w sprawie informacji i problematyki krajowej na łamach prasy polskiej // Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 2 (2002), s Dot. okresu PRL 37. Płaneta, Paweł: Chaos w globalnej sieci perswazji. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Internet jako system komunikowania masowego 38. Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw Naukowe INPiD UAM, s. : ii. ; 24 cm. - ISBN (cz. 3) Z treści: s. 7-19: Józef Ignacy Kraszewski. O prasie i dziennikarzach (w świetle Rachunków z 1866 r.) / Bogumiła Kosmanowa; s : Kajetana Kraszewskiego związki z prasą polską II połowy XIX wieku / Zbigniew Chrulski; s : Prasa - społeczeństwo - polityka w Prusowej koncepcji dziennikarstwa / Wiesław Sonczyk; s : Rok 1905 w Kaliszu - wzrost aktywności społeczności lokalnej w odbiciu miejscowej prasy / Halina Tumolska; s : Wzór redaktora - model relacji: Tygodnik Pozechny", Polityka", Twórczość" / Iwona Hoffman; s : Zasada obiektywizmu w pracy dziennikarskiej / Wojciech Adamczyk; s : Dziennikarz czy mediaworker? ewolucja zawodu? / Jan Załubski 39. Publicystyka okresu pozytywizmu : antologia / oprać. Stanisław Fitą ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa : LBL PAN, s. ; 21 cm. - Na okł.: Wiek XIX - eseje, publicystyka, pisma polityczne. - Indeks. - ISBN Wybór najważniejszych tekstów prasowych Regionalizm, lokalizm, media: materiały z konferencji (Bochnia, 8-10 czerwca 2000) / pod red. Edwarda Chudzińskiego ; Małopolski Ośrodek Dokumentacji regionalnej, Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

9 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Regionu, Biuro Programów Regionalen TVP SA. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, , [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN Z treści: s. 7-14: Współczesny regionalizm a media /Anatol Omelaniuk; s : Media lokalne, mniejszościowe i środowiskowe w USA / Tomasz Goban- Klas; s : Prasa regionalistyczna w II Rzeczypospolitej / Edward Chudziński; s : Prasa regionalistyczna w okresie transformacji / Włodzimierz Chorązki; s : Regionalizm w prasie bocheńskiej ( ) / Stanisław Gawor, Stanisław Bukowiec 41. Sokół, Zofia: Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury" : (konferencja naukowa, Warszawa 1-2 czerwca 2000) // Kiel. Stud. Bibliol - T. 6 (2001), s Sprawozdanie 42. Świerczyńska-Głownia, Weronika: Media a władza. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn , nr 2, s Świerczyńska-Głownia, Weronika: Trzecia Konferencja Nadawców Publicznych Media wobec terroryzmu" // Stud. Mediozn , nr 4, s Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej po 1989 roku / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. -Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. : ii. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN ; no 2335). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN Treść: s : Przejście do demokracji a transformacja systemów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej po upadku komunizmu / Bogusława Dobek-Ostrowska; s : Transfor- macja rosyjskich środków masowej informacji (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) / Janusz Adamowski; s : Prasa na Ukrainie w latach / Walenty Baluk; s : Czeskie media po rozpadzie Czechosłowacji / Beata Ociepka; s : Zmiany w sytuacji mediów na Słowacji / Vladimir Holina; s : Zmiany w kształceniu dziennikarzy na Słowacji po 1989 roku / Juraj Vojtek; s : Prasa i media elektroniczne na Węgrzech / Peter Bajomi-Lazar; s : Transformacja czy kolonizacja? Media w nowych landach zjednoczonych Niemiec / Beata Ociepka; s : System medialny Rumunii / Daniela Roventa- Frumusani; s : Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku / Jan Świderski; s : Koncesjonowane stacje radiowe na Dolnym Śląsku w latach dziewięćdziesiątych / Maria Gmerek- Rajchel; s : Kondycja prasy dolnośląskiej 10 lat po zmianach ustrojowych w Polsce / Adam Szynol 45. Witkowska, Anna: Media w globalnym świecie II Alma Mater. - Nr 45 (2002), s III Konferencja Mediów Publicznych Media i terroryzm" w Krakowie 46. Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie : od września 1939 roku do współczesności / pod red. Marka Szczerbińskiego ; Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią, Stowarzyszenie Wspólnota Polska". Oddział w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wlkp. : IKF, s. ; 24 cm. - ISBN Treść: s. 9-21: Prasoznawstwo na kongresach kultury polskiej na obczyźnie / Marek Szczerbiński; s : Bariery i możliwości cywilizacyjne współczesnej emigracji polskiej / Andrzej Chodubski; s : Emigracja polska we Francji na łamach serwisu prasowego Światowego Związku Polaków z Zagranicy TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

10 168 MATERIAŁY I MISCELLANEA w 1942 roku / Roman Nir; s : Prasa polska w Ameryce Łacińskiej / Antoni Herkulan Wróbel; s : Prasa polska i wydawcy w Wielkiej Brytanii podczas wojny i po jej zakończeniu / Krzysztof Rowiński; s : Prasa polska we Francji w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu / Edmund Gogolewski; s : Miesięcznik New Europe" instrumentem propagandowym rządu polskiego na uchodźstwie / Iwona Drag Korga; s : Działalność informacyjna i wydawnicza Ambasady RP w ZSRR w latach / Daniel Boćkowski; s : Polityka władz RP na obczyźnie w latch / Tomasz Wolsza; s : Zagrożenie III wojną światową na łamach niezależnej" prasy emigracyjnej ( ) / Andrzej Zaćmiński; s : Prasa polskich organizacji kombatanckich w Wielkiej Brytanii w latach / Tadeusz Kondracki; s : Biuletyn Związków Ziem Wschodnich RP ( ) / Przemysław Wojtowicz; s : Udział paryskiej Kultury" w eksponowaniu polskiej racji stanu po II wojnie światowej / Kazimierz Łastawski; s : Z dziejów prasy harcerskiej na obczyźnie / Wiesław Kukla; s : Głos Polski" w Argentynie w latach / Krystyna Junosza Woysław; s : Powojenne wydawnictwa polskiego ruchu oporu na Wileńszczyźnie w latach / Józef Szostakowski; s : Rozwój polskojęzycznej prasy na terenie Litwy po 1944 roku /Aleksander Srebrakowski; s : Panorama Polska-Nottingham" / Maria Polkowska, Zuzanna Nawalicka; s : Prasa polska i jej twórcy w zjednoczonych Niemczech / Maria Kalczyńska; s : Prasa i wydawnictwa polskie w Szwecji / Elżbieta Michalik; s : Geneza prasy polonijnej w Grecji w końcu XX wieku / Jacek Konopek; s : Współczesna prasa polskojęzyczna na Ukrainie / Tatiana Gusarska; s : Polska w oczach Polonii australijskiej na łamach Tygodnika Polskiego" w latach / Maria Jolanta Żmichowska; s : Benedykt Heydenkorn - dziennikarz i działacz polityczny / Aleksandra Źiółkowska- Boehm; s : Z dziejów polonijnej prasy w Kanadzie - sylwetka polonijnego publicysty [Janusza Szajny] / Joanna Ochocka; s : Zbiory czasopism polonijnych w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego w Poznaniu / Jarosław Staszewski; s : Działalność Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie / Agata Kalinowska-Bouvy; s : Przeszłość i teraźniejszość prasy polonijnej we Francji / Edward Gogolewski 47. Załubski, Jan: Media bez tajemnic. - Poznań : Forum Naukowe" ; Wrocław : Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, , [1] s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. - ISBN (HE-PP) Podręcznik akademicki. Treść: 1. Prasa i ruch wydawniczy w Poznaniu w latach ; 2. Od Jana Zagierskiego do Wojciecha Bąka : poznańska prasa w latach ; 3. Trudny powrót do wolnej prasy [ ]; 4. Zmiana warty : nowe kierownictwa w poznańskich mediach 1990 roku; 5. Rok mediów Wielkopolski [1996]; 6. Prasa w Poznaniu - dziesięć lat później [1999]; [7]. Wielkopolskie środowisko dziennikarskie lat ; [8]. Absolwenci poznańskich studiów dziennikarskich w lokalnych mediach; [9]; Dziennikarstwo - wolny zawód czy zawód dyletantów; [10]. Środki wyrazu w mediach : polityka i obyczaje; [11]. Politycy i media - źródła konfliktów; [12]. Dziennikarz czy media-worker? : ewolucja zawodu; [13]. Media w Polsce i w Niemczech : próba porównania; [14]. Żegnaj gazeto - witaj Internecie; [15]. Media tradycyjne i wirtualne : prognozy na XXI wiek ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

11 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Zawadzki, Konrad: Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI- XVIII wieku. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, s. : ii. ; 24 cm. - Streszcz. ang. Indeksy. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN Treść: 1. Gazety ulotne; 2. Gazety seryjne; 3. Teksty źródłowe 49. Zychowicz, Jacek: Media i władza // Dziś , nr 6, s = zob. też poz. 12, 55, 676, 699, 826, 828, 829, 862, 958, 966, 978, 981, 1007, Metodologia. Ośrodki badawcze 50. Chrząstek, Tomasz: O Dziennikach" słów kilka // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), s Pamiętniki jako źródło w badaniach prasoznawczych 51. Ciborska, Elżbieta: Łomża medialna, kreatywna i mobilna // Zesz. Prasozn , nr 3/4, s Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka" 52. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie / Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski. - Wyd Wrocław : Astrum", , [5] s. : ii. ; 23 cm. - (Kreatywność). - Bibliogr. - ISBN Treść: 1. Obszar komunikowania publicznego; 2. Organizacja komunikowania publicznego; 3. Społeczne kampanie komunikacyjne; 4. Istota komunikowania politycznego; 5. Kampania polityczna i wyborcza jako formy komunikowania politycznego; 6. Uczestnicy kampanii politycznej i wyborczej; 7. Organizacja kampanii wyborczej 53. Glogier, Marek: Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie : (październik czerwiec 2002) : kalendarium. Cz. 6 //Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s Kruszewski, Krzysztof: Nad sufitem / rozm. Beata Goczał // Press , nr 10, s Wywiad w prezesem SMG/KRC 55. McLuhan, Marshall: Wybór tekstów / red. Erie McLuhan, Frank Zingrone ; przekł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop , [1] s. : il. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: Essential McLuhan" Bibliogr. - ISBN Media w badaniach / red. Monika Polewska. - Poznań : Press, , [2] s. : wykr. ; 31 cm. - ISBN Myśliński, Jerzy: Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN ( ). - Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 1, s Sawiński, Zbigniew: Czy potrzebujemy standardów // Media i Market. Pol , nr 4, s. 25 II Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii 59. Usakowski, Paweł: Badania dla możnych / Paweł Usakowski, Piotr Machul, Tomasz Kamyk // Media i Market. Pol , nr 1, s Oferty firm badawczych = zob. też poz. 12, 444, 570 TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

12 170 MATERIAŁY I MISCELLANEA Bibliografie Bibliografie ogólne 60. Bibliografia Bibliografii Polskich / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Danuta Urbańska Warszawa : BN, , [1] ; 24 cm. - Indeksy - ISSN Bibliografie czasopism poz ; Bibliografie zawartości czasopism poz ; Bibliografie zawartości poszczególnych czasopism poz ; Dziennikarstwo poz. 220; Prasoznawstwo poz Bibliografia Historii Polskiej za rok 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Bibliografii Bieżącej. - Kraków, 2002 Dział: Czasopisma i wydawnictwa ciągłe [historyczne]; Historia prasy i radia 62. Bibliografia Lubelszczyzny : / [oprać, zespół Zdzisław Bieleń i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. - Lublin : WBP, , [1] s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN Działy: Czasopisma; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 63. Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1996 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ; oprać. Marta Pośpiech. - Gdańsk : WBP, s. ; 24 cm Działy: Czasopiśmiennictwo; Historia prasy; Czasopisma 64. Bibliografia Regionalna Wielkopolski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ; [oprać, zespół Działu Biblio- grafii Regionalnej Wielkopolski ; opisy zebr. Anna Bartkowiak i in.] , z , z. 4; 2002, z Poznań : WBP, wol. ; 30 cm. - Indeksy. - ISSN X 2001, z. 1: Czasopisma poz. 5-10, Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 2: Czasopisma poz , Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 3: Czasopisma poz. 3-33, Czasopiśmiennictwo poz ; 2001, z. 4: Czasopisma poz. 3-69, Czasopiśmiennictwo poz ; 2002, z. 1: Czasopisma poz , Czasopiśmiennictwo poz Bibliografia Śląska 1985 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XIX, [1], 399 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Śląska 1986 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XVIII, 360 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Śląska 1987 / Biblioteka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Teresy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, XXIV, 332 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Bielskiego za lata / Książnica Beskidzka. - Bielsko-Biała : KB, 2002 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

13 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego : powiaty : bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoliński, świecki, tucholski, żniński /Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy ; [oprać. Halina Gajdulewicz, Mirosława Kiełkowska, Karolina Łobocka] / Bydgoszcz : WiMBP, Indeksy. - ISBN Czasopisma - poz ; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo - poz Bibliografia Województwa Opolskiego 1998 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Opole : WBP, 2002 Czasopisma poz ; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo poz Bibliografia Województwa Podlaskiego / Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ; red. Halina Słomianko. - Białystok : KP, ISBN Czasopisma, kalendarze - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Bibliografia Województwa Radomskiego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe ; [oprać. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja] Radom : RTN, 2002 Czasopisma - poz. 2-31; Czasopiśmiennictwo - poz Kolasa, Władysław Marek: Bibliografia publikacji o prasie za rok Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 2, s poz. 74. Kosecka, Jolanta: Bibliografia województwa nowosądeckiego za lata / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. - Nowy Sącz : SBP, , [1] s. ; 23 cm. - ISBN Czasopisma - poz ; Czasopiśmiennictwo - poz Polska Bibliografia Bibliologiczna / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Marzena Przybysz Warszawa : BN, , [1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 288-[384]. - ISSN Czasopiśmiennictwo - poz ; Rozprowadzanie prasy-poz ; Czytelnictwo prasy - poz Wersja internetowa 76. Polska Bibliografia Bibliologiczna / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; oprać. Teresa Pawlikowa Warszawa : BN, , [1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 255-[344]. - ISSN Czasopiśmiennictwo - poz ; Rozprowadzanie prasy-poz ; Czytelnictwo prasy - poz Wersja internetowa 77. Sąsiadowicz, Maria: Bibliografia miasta Tarnowa. T. 7 (1999/2000) / Dział Informacyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. - Tarnów : MBP, ISSN Czasopisma - poz. 9-36; Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo poz Szelong, Małgorzata: Bibliografia książki cieszyńskiej / oprać. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska. - Cieszyn : КС, XI, [1], 148 s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN Czasopisma - poz TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

14 172 MATERIAŁY I MISCELLANEA 79. Tadeusiewicz, Hanna: Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach Streszcz. w jęz. ang. // Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), s Treit, Marta: Bibliografia powiatu nowosądeckiego za 1999 r. / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szuj- 85. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniająskiego. - Nowy Sącz : SBP, , [1] s. ; 23 cm. - ISBN Czasopisma - poz. 2-15; Czasopiśmiennictwo, ruch wydawniczy - poz Treit, Marta: Bibliografia powiatu nowosądeckiego za 2000 r. / Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. - Nowy Sącz : SBP, 2002 Czasopisma - poz. 7-28; Czasopiśmiennictwo, ruch wydawniczy - poz Bibliografie czasopism 82. Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. - Edycja 4. - Warszawa : VFP Communications, cm. - Opis wg ulotki reklamowej Dane bibliogr. i adresowe dot. polskiego rynku mediów i reklamy 83. Almanach Plus : aktualizacje styczeń 2002 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. - Warszawa : VFP Communications, s. ; 30 cm. - ISSN Aktualizacje do Almanach mediów i reklamy 2001/2002" 84. Batora, Katarzyna: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : książki i czasopisma - bibliografia / oprać. Katarzyna Batora i Barbara Tyszkiewicz ; pod red. Jadwigi Czachowskiej ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN, , [2] s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN cych Tytuł / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny , nr , nr 6. - Warszawa : BN, cm. - Dwumies. - Wkładka do Przewodnika Bibliograficznego". - Indeksy roczne 1028 poz. - Wersja internetowa [Czasopisma polskie (pierwsze numery nowych tytułów, 1985-)] 86. Federowicz, Grażyna: Bibliografia wydawnictw ciągłych / oprać. Grażyna Federowicz, Urszula Stasiak ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : BN, XII, [1], 649, [1] s. ; 30 cm. - Tyt. równol.: Bibliography of Polish serials 5841 poz. 87. Federowicz, Grażyna: Z prac nad bibliografią wydawnictw ciągłych ( ) //Bibliotekarz , [nr] 9, s Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska w latach : bibliografia. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

15 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Pedagogicznej, , [1] s, [38] s. tabl. : ii. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN ; nr 348). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN Х Treść: Cz. 1. Prasa lwowska w latach [syntetyczny szkic historycznoprasowy]; Cz. 2. Bibliografia prasy lwowskiej w latach [1. Prasa poz., 2. Jednodniówki - 20 poz.; 3. Kalendarze poz.] 89. Michalik, Barbara: Do przekatalogowania z autopsji... / Barbara Michalik, Małgorzata Nowik // Biul. Inform. Bibl. Nar , nr 4, s Zbiory czasopiśmiennicze Biblioteki Ordynacji Krasińskich 90. Miszczuk, Marian: Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej Warszawa : Tomiko", s. : ii. (gł. kolor.) ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN s : Wykaz tytułów poz. 91. Polak, Grzegorz: Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich. [Cz. 1], sierpień 2001-luty Cz. 2, marzeclipiec 2002 // Stud. Dok. Ekum , nr 1, s ; nr 2, s Prasa samorządowa Województwa Świętokrzyskiego w zbiorach WBP : katalog wystawy (luty-sierpień 2002) / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno- Bibliograficzny ; oprać. Beata Piotrowska. - Kielce : WBP, s. ; 21 cm 33 poz. Toż. [dokument elektroniczny], tryb dostępu: 93. Suszko-Sobina, Irena: Baza CKTCZ zasiliła NUKAT // Bibliotekarz , [nr] 12, s Baza Centralny Katalog Tytułów Czasopism" dostępna w ramach NUKat Środowiskowy katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach Wrocławia w latach / Biblioteka Główna i Oddział Informacji Naukowo-Techniczej Politechniki Wrocławskiej. - Wrocław : BG PW; s. ; 24 cm. - Indeksy Czasopisma - ok. 3 tys. poz.; bazy danych - ok. 70 poz. 95. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin).Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / Wiesława Pazura. - Lublin : WBP : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 10. Indeksy. - ISBN (UMCS) 96. Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 2002 roku / Komitet Badań Naukowych ; [oprać, zesp.]. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy danych. T. 3, Wykaz odbiorców. - Warszawa : KBN, t. ; 24 cm. - Indeks rzeczowy Czasopisma - ok. 18 tys. poz. 97. Żbikowska-Migoń, Anna: U początków bibliografii czasopism : Christiana Junckera Schediasma Historicum de Ephemeridibus sive diariis eruditiorum" (1692). - Streszcz. w jęz. niem. // Rocz. Bibl. - R. 46 (2002), s = zob. też poz. 942, 943 TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

16 174 MATERIAŁY I MISCELLANEA 3.3. Bibliografie zawartości czasopism 98. [Acta Mediaevalia] Zawartość poprzednich tomów : T. 1 (1973) - T. 14 (2001) Il Acta Mediaev. - [T.] 15 (2002), s Będkowski, Krzysztof E.: Bibliografia biogramów Kroniki Diecezji Sandomierskiej" // Stud. Sand. - T. 9 (2002), s Bibliografia Zawartości Czasopism / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny , [z. 1] , [z. 12]. - Warszawa : BN, cm. - Mies poz. (z. 1-12) z ok czasopism polskich. Wersja internetowa /www.bn.org.pl [baza: Artykuły z czasopism polskich, 1996-]. Od roku 2002 z bibliografii wykluczone są dzienniki i tygodniki - pozycje te (ok rocznie) dostępne są wyłącznie w formie bazy danych - [baza: Artykuły z gazet i tygodników polskich, 1996-] 101. Derfert-Wolf, Lidia: BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" // Bibliotekarz , [nr] 2, s Dostęp - [ ] 102. Dziedzina, Janina: Bibliografia zawartości Rocznika Sądeckiego" za lata // Rocz. Sądec. - T. 30 (2002), s Figiel, Józef: Patrystyka w czasopismach 2001 roku // Vox Patrum. - T. 40/41 (2001), s Flakiewicz, Stanisław: Turysta w Polsce" : bibliografia Huculszczyzny i Karpat Wschodnich od nr 1 (I 1935) do nr 6-8 (VI-VIII 1938). - Streszcz. w jęz. ang. I/Płaj. - T. 25 (2002), s [Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici] Index (Vol. XXI-XXX) // Funct. et Approx. - [T.] 30 (2002), s Gawroński, Andrzej: Dla kogo Bibliografia Zawartości Czasopism"? //Bibliotekarz , [nr] 2, s Gliksman, Adam: Bibliografia zawartości Serwisu Informacyjnego Solidarność Małopolska" : III 1997-IV 2002 / Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność". - Kraków : ZRM NSZZ Solidarność", , [3] s. ; 23 cm. - ISBN Х 108. Golec, Ewa: Bibliografia zawartości Studiów Śląskich" T. 41: T. 60: 2001 / Ewa Golec, Sabina Hoffman // Stud. Śl. - T. 61 (2002), s Hrab, Barbara: Bibliografia zawartości rocznika Studia Gnesnensia" za lata II Stud. Gnes. - T. 16 (2002), s Jaworska, Aneta: Indeks autorów za rok 2002 ; Recenzje drukowane na łamach Akantu" / oprać. Aneta Jaworska, Andrzej Orylski // Akant , nr 13, s Jazdon, Krystyna: Orędownik Naukowy : pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej ; z. 18) ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

17 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Journal for Mental Changes : contents (vol. I-VII) II J. Ment. Chang , nr 1/2, s Karski, Karol: Bibliografia Studiów i Dokumentów Ekumenicznych" // Stud. Dok. Ekum , nr 2, s Kozerska, Ewa: Bibliografia serii Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" : tomy 1-25 // Acta Univ. WratisL, Stud. Fasz. - Nr 25 (2002), dod. s Matuszewski, Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki : bibliografia zawartości tomów XXI-XXXV // Kwart. Hist. Nauki , s Michałowski, Piotr: Spis treści dwumiesięcznika Pogranicza" nr // Pogranicza , nr 6, s Morawska-Nowak, Barbara: Bibliografia zawartości Pamiętników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" T 1-10 ( ) // Pam. Pol. Tow. Tatrzań. - T. 10 (2001), dod. s Nowosad, Mikołaj: Problematyka ukraińska w regionalnej wkładce Gazety Wyborczej" w latach : materiały do bibliografii // Biul. Ukr. - [Nr] 7 (2001), s Pałys, Piotr: Zestawienie problematyki łużyckiej na łamach katowickiej Odry" w latach Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Łuż. - T. 30 (2000), s Papers published in Africana Bulletin" Nr 1-50 // Afr. Bull. - Nr 50 (2002), s Papers published in Miscellanea Geographica II Misc. Geogr. - Vol. 10 (2002), s Papiór, Jan: Bibliografia zawartości czasopism filologicznych i germanistycznych: Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego // Stud. Niemcozn. - T 23 (2002), s Piorkowska-Petrovic, Katarzyna: Alfabetyczny spis publikacji zawartych w biuletynie Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego" // Probl. Porad. Psychol , nr 1, s Polish Botanical Studies Vol ( ) : [spis treści] // Pol. Bot. Stud. - Vol. 15 (2002), s Popowska, Hanna: Bibliograficzna baza prasowa Biblioteki Sejmowej I/Bibliotekarz , [nr] 6, s Dostęp on-line ALEPH [ ] 126. Praszyńska, Anna: [Zeszyty Łużyckie] Bibliografia zawartości numerów XX-XXIX // Zesz. Łuż. - T 30 (2000), s Pustoła-Kozłowska, Ewa: Bibliografia zawartości zeszytów Mazowsza" od 1 do 15 // Mazowsze. - Nr 15 (2002), s [Reports on Mathematical Physics] Cumulative index of volumes // Rep. Math. Phys. - Vol. 50, nr 3 (2002), s Res Facta : treść poprzednich numerów II Res Facta Nova. - Nr 5 (2002), s ТОМ VII (2004), ZESZYT 2(14)

18 176 MATERIAŁY I MISCELLANEA 130. Rocznik Bialskopodlaski : bibliografia zawartości za lata URocz. Bial.-Podl.-T. 10 (2002), dod. s Rymsza-Zalewska, Danuta: Wycinki prasowe // Biul. Inform. Bibl. Nar , nr 1, s Zbiory wycinków prasowych Biblioteki Narodowej 132. [Rzeki] Spis treści tomów poprzednich //Rzeki. -T. 11 (2002), s Selected contributions on Europeanism : (as published in Dialogue and Universalism", ) //Dialog, a. Univers , nr 4/5, s Stachowska, Ewa: Bibliografia Euhemera - Przeglądu Religioznawczego" i Przeglądu Religioznawczego" w latach l/prz. Religiozn , nr 4, s Subject index of Acta Protozoologica" volumes 1-40 / Jerzy Sikora, Hanna Fabczak, Anna Wąsik, Małgorzata Woronowicz-Rymaszewska // Acta Protozool , suppl. 2, s Szafran-Bartoszek, Aurelia: Socjologia religii i religijności w Kulturze i Społeczeństwie" l/pozn. Stud. Teol. - T. 12 (2002), s Sztyk, Romuald: Bibliografia publikacji czasopisma Rejent" i wydawnictw książkowych. - Poznań ; Kluczbork : Wydaw Stowarzyszenia Notariuszy RP, s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN Х 138. Toczek, Katarzyna: Bibliografia pożarnictwa zagranicznego w polskiej prasie pożarniczej za lata I/Muz. Rocz. Poż.-T. 10 (2001), s Twardo, Zofia: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : spis treści i indeksy za lata / Zofia Twardo, Magdalena Pawlak, Katarzyna Zając //Kwart Archit. Urb , z. 1, s Tyszka, Andrzej Tadeusz: Nekrologi Kuriera Warszawskiego" T. 1, / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - Warszawa : [BP m. st. Warszawy], XI, 570 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN Х 141. Wierna, Renata: Patrystyka w Tygodniku Powszechnym" : ( ) /IVox Patrum.-T. 40/41 (2001), s Woch, Barbara: Bibliografia zawartości Roczników Lubaczowskich", t. 1-Х I/Rocz. Lubacz. - T 9/10 (2000), s Wołczuk, Janina: Slavica Wratislaviensia : bibliografia tomów ( ) I/Acta Univ. WratisL, Slav. - Nr 116 (2002), dod. s Wróbel, Adam: Bibliografia zawartości kwartalnika Notatki Płockie" za lata Płock, Rec. Adam Wróbel I I Not. Płoc , [nr] 2, s Żabski, Tadeusz: Literatura i Kultura Popularna : bibliografia zawartości I/ Acta Univ. WratisL, Lit. - Nr 10 (2002), s = zob. też poz. 152, 271, 288, 572 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

19 Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK Acta Arithmetica" (Warszawa; 1935/ 1936-) 146. Schinzel, Andrzej: Sto tomów Acta Arithmetica" // Rocz. Pol. Tow. Mat, Ser T 38 (2002), s Acta Mediaevalia" (Lublin; 1973-) - zob. poz. 98 Acta Protozoologica" (1963-) - zob. poz. 135 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna" (Wrocław; 1991-) - zob. poz. 145 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" - zob. poz. 114 Africana Bulletin" (Warszawa; 1964-) 147. Panel discussion on African studies in Poland : the role of Africana Bulletin" in promotion of African research : 28 June 2002 / Bogdan Stefański, Michał Dobroczyński, Michał Tymowski, Joanna Mantel-Niećko, Maksymilian Skotnicki, Władysław Żakowski, Jan J[erzy] Milewski, Danuta Widomska // Afr. Buli - Nr 50 (2002), s Polskie pismo afrykanistyczne 148. Stefański, Bogdan: Polish African studies published in Africana Bulletin" // Afr. Bull - Nr 50 (2002), s zob. też poz. 120 Akant" (Bydgoszcz; 1998-) 149. Kościkiewicz, Tomasz: Niepokój narastający II Akant , nr 8, s. 59 Akant" - polem, z: Co zrobić, żeby dać przetrwać Akantowi"? / Zbigniew Kresowaty // Tamże , nr 6 Poszczególne tytuły 150. Nagórska, Ariana: Tak ulepszyć, by rozpieprzyć // Akant , nr 7, s. 21 Polem, z: Co zrobić, żeby dać przetrwać Akantowi"? / Zbigniew Kresowaty // Tamże , nr 6 = zob. też. poz. 110 Albo albo" (Warszawa; 1992-) 151. Dudek, Zenon Waldemar: Z życia Redakcji Albo albo" : dziesięć lat wstecz i co przed nami... //Albo albo , z. 3, s Pismo psychologiczne»almanach Nowotarski" (1996-) 152. Jagła, Marcin: Autorzy i artykuły Almanachu Nowotarskiego" w latach // Alm. Nowotar. - Nr 6 (2002), s Archiwum Energetyki" (1972-) 153. Marecki, Jacek: Trzydziestolecie Archiwum Energetyki" ( ) // Arch. Energ , nr 1/2, s. 3-6 Ateneum Kapłańskie" (Włocławek; 1909-) 154. Ryba, Mieczysław: Wizja narodu polskiego na łamach Ateneum Kapłańskiego" i Kultury" w latach trzydziestych XX w. // Zesz. Społ. KIK. - Nr 10 (2002), s Atest" (Warszawa; 1992-) 155. Kochańska, Małgorzata: Zapytajmy posłów I/ Atest , nr 7, s Dyskusja redakcyjna Auxilium Sociale" (1997-) 156. Kosek-Nita, Bogumiła: Auxilium Sociale -Wsparcie Społeczne" ma już 5 lat / Bogumiła Kosek-Nita, Danuta TOM VII (2004), ZESZYT 2(14)

20 178 MATERIAŁY I MISCELLANEA Raś // Auxil Soc , nr 1, s Bibliografia Zawartości Czasopism" - zob. poz. 106 Biblioteka Kaznodziejska" ) - zob. poz. 414 (Poznań; Biesiada Literacka" ( ) 157. Obrusznik-Partyka, Maria: Literatura i krytyka na łamach Biesiady Literackiej" : ( ) /Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw Piotrkowskie przy Filii AŚ, , [2] s. : ii. ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN Obrusznik-Partyka, Maria: Recepcja literatury niemieckiej na łamach Biesiady Literackiej" w latach II Stud. Słowianozn. - T. 2 (2001), s Biuletyn Informacji Publicznej" 159. Strojek, Agnieszka: Nowy rodzaj czasopisma samorządowego - Biuletyn Informacji Publicznej : [ref.] I/Bibl. Pódl. - Nr 5 (2002), s Pismo elektroniczne - gov.pl Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; ) 160. Biuletyn Informacyjny : przedruk roczników Cz. 2 // Prz. Hist-Wojs , nr spec. 2, s Pismo konspiracyjne AK Biuletyn Rozgłośni Kraj" 161. Żebrowski, Marek: Rozgłośnia spec. znaczenia : (wypisy z propagandy PRL) : [fragm. pracy] // Zesz. Hist. - Z. 142 (2002), s Pismo emigracyjne Biuletyn Rozgłośni Kraj" w Bluszcz" ( ) 162. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Bluszcz" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol , z. 1, s = zob. też poz Borussia" (Olsztyn; 1991-) 163. Kosmala, Janina: Budowanie tolerancji : w dziesięciolecie powstania pisma Borussia - Kultura - Historia - Literatura" // Tolerancja. -T. 8/9 (2002), s brulion" (Kraków; 1987-) 164. Kolasa, Władysław Marek: Literatura i kontestacja : (krótka historia brulionu"). - Streszcz. w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. Historicolit. - [Nr] 2 (2002), s Ladorucki, Jacek: Brulion" jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku : (zarys problematyki). - Streszcz. w jęz. niem. II Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), s = zob. też poz. 535 Burda" (wyd. pol.; Warszawa; 1990-) 166. Małecka, Mariola: Zaszyć się i uszyć : historia walizkowej maszyny, wykrojów z Burdy" i pomysłowych Polek //Polityka , nr 23, s ,93 Businessman Magazine" (Warszawa; 1990-) 167. Prewęcka, Karolina: Aktywność w biznesie // Media i Market. Pol , nr 6, s. 12 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży (prasa, telewizja) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2006 2 1.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze

J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze listopad 2004 r. wybór i oprac. Ewa Lewicka KSI KI 1. Edukacja kulturalna w spoªecze«stwie obywatelskim, pod red. Jana ebrowskiego.- Gda«sk,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej 1 Prezentacja Gazety Wyborczej Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej wydanie wydanie białostockie wydanie bydgoskie i toruńskie wydanie częstochowskie wydanie katowickie i bielskie wydanie kieleckie

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

RANKING CYTOWAŃ I INFORMACJI

RANKING CYTOWAŃ I INFORMACJI RANKING CYTOWAŃ I INFORMACJI Okres badania: marzec 0 SPIS TREŚCI Ranking cytowań... Dzienniki ogólnopolskie... Dzienniki regionalne... Tygodniki ogólnopolskie... Ranking cytowań i informacji... 6 Dzienniki

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Media masowe i komunikowanie społeczne

Media masowe i komunikowanie społeczne Media masowe i komunikowanie społeczne Konwersatorium: 30h Termin zajęć: środa, godzina 12:30, sala nr 14 Prowadzący: mgr Wojciech Walczak E-mail: ww@tosh.pl Dyżur: jeszcze nie wiadomo :) Program zajęć

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie dziecka w świat kultury zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wprowadzanie dziecka w świat kultury zestawienie bibliograficzne w wyborze Wprowadzanie dziecka w świat kultury zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wydawnictwa zwarte 1. Aleksander, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

opracowała Joanna Ambroży

opracowała Joanna Ambroży Pedag ogiczna Bib lioteka Wojewód zka w Ka towica ch Filia w By tomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Awans zawodowy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki. Obowiązkowe elementy opisu:

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Oferta dzienników regionalnych Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Pakiet 13 Wschodni Echo Dnia Codzienna Nowiny Lubuska Pomorska Współczesna Głos - Pomorza Kurier Poranny Nowa Trybuna Opolska Bydgoski Nowości

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Objaśnienie skrótów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo