Media masowe i komunikowanie społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media masowe i komunikowanie społeczne"

Transkrypt

1 Media masowe i komunikowanie społeczne Konwersatorium: 30h Termin zajęć: środa, godzina 12:30, sala nr 14 Prowadzący: mgr Wojciech Walczak Dyżur: jeszcze nie wiadomo :) Program zajęć i aktualności: *Wymagania: ukończony kurs metod i technik badań socjologicznych Komunikowanie społeczne jako fragment rzeczywistości zainteresowało ludzi nauki na początku XX wieku. Ostatecznie dyskurs akademicki rozróżnił komunikowanie publiczne od masowego, przyznając temu drugiemu atrybuty kulturotwórczego mechanizmu. Przybliżenie tematyki komunikowania społecznego i środków masowego przekazu ma służyć próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mass media wpływają na kształt opinii publicznej oraz jaka relacja występuje na płaszczyźnie komunikowanie społeczne wartości społeczne. Program ten w 99% przygotowany został przez mgr Natalię Proń-Nowak. Zmiany wprowadzone przeze mnie dotyczą nagłówka oraz warunków zaliczenia.

2 PROGRAM Zajęcia 1: WPROWADZENIE (część organizacyjna: omówienie programu zajęć i sposobu zaliczenia kursu). Zajęcia 2: OD COMMUNICARE DO KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO (wprowadzenie w ramy definicyjne problemu, nauka o komunikowaniu, badania nad komunikowaniem, problemy terminologiczne) Goban-Klas 2002: 13-33, Dobek-Ostrowska: 10-20, Zajęcia 3: SPOŁECZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA Goban-Klas 2002: Zajęcia 4: MODELE PROCESU KOMUNIKOWANIA (model transmisyjny, rytualny, rozgłosu i recepcji; wzory przepływu informacji) Goban-Klas 2002: 52-77, Kłoskowska 1995: Zajęcia 5: MEDIA A KWESTIA ZMIANY SPOŁECZNEJ (problem władzy i nierówności społecznej, relacja media struktura społeczna) Goban-Klas 2002: , Dobek-Ostrowska 1997: Zajęcia 6: MEDIA A POLITYKA Adamowski 2007: 63-79, Rastawicki 2007: Zajęcia 7: WOLNOŚĆ SŁOWA A ETYKA DZIENNIKARSKA Jaskiernia 2007: , Środa 2007: Zajęcia 8: SIŁA ODBIORNIKA: RADIO (Polska/świat) Gierula 1996: , McLuhan 2002: Zajęcia 9: INTERNET JAKO NOWE MEDIUM (społeczeństwo informacyjne, nowe technologie szansa czy zagrożenie?) Hołdyński 2007: 271:296, Ostrowski 2007: Zajęcia 10: ODBIORCY I PUBLICZNOŚĆ Filas 2007: , Nawrotny 2000: Zajęcia 11: ODDZIAŁYWANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU A WARTOŚCI SPOŁECZNE Goban-Klas 2002: , Reeves i Nass Zajęcia 12: CZY GLOBALNA KULTURA MEDIALNA? Badacze społeczni wobec mediów, działanie i organizacja mediów Goban-Klas 1996: , Werner 2002: , Ślusarczyk 2007: Zajęcia 13 i 14: PROJEKT Zajęcia 15: KOLOKWIUM

3 WARUNKI ZALICZENIA Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Trzecią należy odrobić na dyżurze, a czwarta oznacza konieczność napisania 15-stronicowej recenzji porównawczej trzech grubych książek wskazanych przez prowadzącego i możliwość zaliczenia przedmiotu maksymalnie na 3. Punktacja jest następująca: 1) Za każdą obecność 1 punkt (w sumie max 15 punktów). 2) Za aktywność na zajęciach od 0 do 2 punktów (w sumie max 26 punktów; zajęcia nr 1 oraz 15 nie są oceniane). 3) Za wejściówki od 0 do 2 punktów (w sumie max 24 punkty; wejściówek nie będzie na zajęciach 1, 14 oraz 15). 4) Za kolokwium końcowe (pięć pytań z wejściówek i pięć nowych) od 0 do 10 punktów. 5) Za wykonany projekt 25 punktów (bez prezentacji wyników można zdobyć max 15 pkt.). Warunkiem zaliczenia zajęć jest (a) obecność na zajęciach oraz (b) uzyskanie minimum 61 punktów (to znaczy, że na przykład można dostać 0 punktów z kolokwium lub 0 punktów za projekt, a i tak bez problemu zaliczyć przedmiot, jeśli w inny sposób zbierze się 61 punktów). Szczegóły oceniania poniżej: 0-60 pkt niedostateczny pkt dostateczny pkt dostateczny plus pkt dobry pkt dobry plus pkt bardzo dobry Scenariusz projektu: Prezes (czyli prowadzący) kupił program komputerowy do analizy dzienników telewizyjnych i prasy. Aby przetestować program, prezes zleca czterem niezależnym grupom pracowników (czyli studentom) pracę przez tydzień z tym programem. Pracownicy mają do wyboru, czy chcą analizować dzienniki telewizyjne, czy prasę. Pracownicy mają trzy zadania: (1) zidentyfikować słabe punkty programu na poziomie wprowadzania danych i zaproponować lepsze rozwiązania, (2) zidentyfikować słabe

4 punkty raportów generowanych przez program i zaproponować lepsze rozwiązania, (3) dokonać analizy zgromadzonych danych i przedstawić wyniki. Na bazie krytyki pracy z programem można również zaproponować autorską procedurę badawczą. Każda grupa pracowników powinna przedstawić owoce swojej pracy w ciągu 15-sto minutowej prezentacji, podczas której każdy pracownik opowiada o jakimś fragmencie wykonanej pracy. Po prezentacjach, podczas dyskusji prezes i pracownicy decydują, czy zakupienie pełnej wersji programu ma sens. LITERATURA Adamowski, Janusz i Danuta Waniek (red.) Media masowe w praktyce społecznej. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW. Adamowski, Janusz Media masowe w kampaniach politycznych, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Bauer, Zbigniew i Edward Chudziński (red.) Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: UNIVERSITAS. Dobek-Ostrowska, Bogusława (red) Współczesne systemy komunikowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziki, Sylwester Prasa w rozwoju historycznym, w: Zbigniew Bauer i Edward Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: UNIVERSITAS, s Filas, Ryszard Czytelnictwo prasy oraz odbiór radia i telewizji, w: Gerd Kopper (red.): Media i dziennikarstwo w Polsce Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s Filas, Ryszard Sytuacja na polskim rynku prasowym a możliwość wpływu gazet i czasopism na debatę publiczną, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Gierula, Marian i Marek, Joachimowski Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja), w: Gerd Kopper (red.): Media i dziennikarstwo w Polsce Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s Goban-Klas, Tomasz Audytorium a publiczność. Analiza wzajemnych relacji, w: Studia Socjologiczne nr 2, s Goban-Klas, Tomasz Problematyka publiczności na tle struktury społecznej, w: Studia Socjologiczne nr 2, s

5 Goban-Klas, Tomasz Badanie społeczności odbiorców, w: Zeszyty Prasoznawcze nr 2, s Goban-Klas, Tomasz Rola prasy w przeobrażeniach społeczno-gospodarczych PRL, w: Zeszyty Prasoznawcze nr 2, ss Goban-Klas, Tomasz Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych. Goban-Klas, Tomasz Analiza zawartości przekazów masowych, w: Jacek Wasilewski (red.): Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Goban-Klas, Tomasz Mass media w Polsce : rekonstrukcja sfery publicznej. Kraków-Warszawa: UJ. Goban-Klas, Tomasz Zygzaki polityki medialnej, w: Gerd Kopper (red.): Media i dziennikarstwo w Polsce Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s Goban-Klas, Tomasz Granice wolności mediów, w: Zbigniew Bauer i Edward Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: UNIVERSITAS, s Goban-Klas, Tomasz. 1999a. Komunikowanie i media, w: Zbigniew Bauer i Edward Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: UNIVERSITAS, s Goban-Klas, Tomasz Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków: WN PWN. Goban-Klas, Tomasz i Wanda Lipnik Komunikowanie masowe, w: Encyklopedia Socjologii, t. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, s Godzic, Wiesław Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: UNIVERSITAS. Godzic, Wiesław Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu, w: Zbigniew Bauer i Edward Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: UNIVERSITAS, Hołyński, Marek Nowe technologie a rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Hopfinger, Maryla (red.) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Wrocław: Oficyna Naukowa. Karwat, Mirosław Mit niezależności i obiektywizmu mediów, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW:

6 Kłoskowska, Antonina Modele społeczne i kultura masowa, w: Przegląd Socjologiczny nr 2, s Maślanka, Julian Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. McLuhan, Marshall Radio bęben plemienny, w: Maryla Hopfinger (red.): Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Wrocław: Oficyna Naukowa, s McLuhan, Marshall Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Nawrotny, Sylwester Opinia publiczna, w: Encyklopedia Socjologii, t. 3. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s Morin, Edgar Masowy odbiorca, w: Maryla Hopfinger (red.): Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Wrocław: Oficyna Naukowa, s Orsini-Rosenberg, Stanisław Badania nad prasą jako wytworem społecznym, w: Zeszyty Prasoznawcze nr 4, s Pamuła, Stanisław Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Pisarek, Walery O metodologii badań nad językiem polskiej prasy, w: Zeszyty Prasoznawcze nr 5-6, s Polewska, Monika (red.) Media w badaniach. Poznań: Press. Rastawicki, Rafał Media i politycy współpraca czy konflikt, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Reeves, Byron i Clifford Nass Media i ludzie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Rutkiewicz, Ignacy Agencje prasowe stare i nowe, w: Gerd Kopper (red.): Media i dziennikarstwo w Polsce Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s Schliep, Katharina Prywatyzacja prasy, w: Gerd Kopper (red.): Media i dziennikarstwo w Polsce Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s Silverblatt, Art Media as social institution, w: American Behavioral Scientist vol. 48, nr 1, s Skrzypczak, Józef (red.) Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz SA. Sokołowski, Marek Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg: Wydawnictwo PWSZ.

7 Sonczyk, Wiesław Media w Polsce. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Ślusarczyk, Zenon Spór wokół kulturotwórczej i edukacyjnej misji mediów współczesnych, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Środa, Magdalena Etyka dziennikarska: między wolnością a odpowiedzialnością, w: Janusz Adamowski i Danuta Waniek (red.): Media masowe w kampaniach politycznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW: Thompson, John Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Wrocław: Astrum. Turowski, Jan Dychotomia prywatnej i publicznej sfery życia, w: Studia Socjologiczne nr 3, s Werner, Andrzej Przemiany mediów i zagrożenie kultury, w: Maryla Hopfinger (red.): Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Wrocław: Oficyna Naukowa, s Wielek, Marta Analiza atrakcyjności współczesnej polskiej prasy wyznaniowej, w: Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Maciej Boszczyk Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne

Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne . Procesy decyzyjne (2014/2015) Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne Prowadzący: Dr Łukasz Łotocki CELE ZAJĘĆ: Nabycie umiejętności analizy aspektów psychologicznych i społecznych podejmowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof R. Nowakowski Media a Public Relations

Krzysztof R. Nowakowski Media a Public Relations Komunikaty 97 Jest ekspertem ds. oceny projektów dotyczących zarządzania w sektorze publicznym. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem kadr zarządzających administracji publicznej oraz jednostek ochrony zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metodologii badań politologicznych

Wstęp do metodologii badań politologicznych TOMASZ PAWŁUSZKO Wstęp do metodologii badań politologicznych Skrypt akademicki Częstochowa 2013 Recenzenci: Dr Mateusz Hudzikowski Dr Leszek Sykulski Opracowanie redakcyjne: Klaudia Nowacka Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

MEDIA AKTYWNI. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Piotr Drzewiecki

MEDIA AKTYWNI. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Piotr Drzewiecki Piotr Drzewiecki MEDIA AKTYWNI Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym Otwock Warszawa 2010 2 Jak

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE dr Joanna Pruchnicka Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie Media to jeden z kluczowych pośredników

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH

EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH NEODIDAGMATA 27/28 POZNAŃ 2005 JOANNA ŁAWNICZAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH ABSTRACT. Ławniczak Joanna, Edukacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku

Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku Ogólnopolska konferencja naukowa z serii Problemy Demokracji Akademia Ignatianum 2 czerwca 2015 Nie ulega wątpliwości, że we współczesnych systemach politycznych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo