Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności"

Transkrypt

1 Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Firma Kelly Services, Inc. i jej spółki zależne ( firma Kelly Services lub firma Kelly ) szanuje prywatność swoich użytkowników i akceptuje ich prawa do danych osobowych gromadzonych przez firmę Kelly oraz zobowiązuje się uzależnić gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od zgody zainteresowanych osób. Firma Kelly Services przestrzega przepisów prawa międzynarodowego i krajowego oraz wdrożyła odpowiednie procedury mające na celu spełnienie wymogów owych regulacji prawnych. Poniższe informacje dotyczą zasad ochrony prywatności obowiązujących w firmie Kelly Services oraz praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i użytkowania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami w celu wyrażenia świadomej zgody na metody gromadzenia, użytkowania i udostępniania Twoich danych osobowych. Jeśli nie podasz nam wystarczających danych osobowych, możemy nie być w stanie zaoferować Ci odpowiednich rozwiązań dotyczących personelu lub wymagań związanych z zatrudnieniem. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych Firma Kelly Services będzie zazwyczaj gromadziła dane osobowe udostępniane bezpośrednio przez Ciebie. Może to odbywać się na różne sposoby: podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bądź w korespondencji elektronicznej. Firma Kelly Services może również gromadzić informacje innymi metodami, na przykład podczas za pośrednictwem witryn internetowych, serwisów społecznościowych lub aplikacji firmy Kelly Services bądź przy użyciu witryn internetowych i aplikacji innych podmiotów, współpracujących z firmą Kelly Services. Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie zawsze ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. W trakcie procesu realizacji usług firma Kelly poprosi Cię o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i/lub umiejętności. Firma Kelly może również poprosić o udostępnienie danych osobowych postrzeganych w niektórych krajach jako informacje wrażliwe, jak na przykład informacje związane z opieką medyczną, numer w krajowym systemie identyfikacji ludności, numer identyfikacji podatkowej, numer karty kredytowej lub konta bankowego, dane biometryczne bądź wyniki testów narkotykowych lub sprawdzania potencjalnych kandydatów. Gromadzenie takich danych wrażliwych jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa pracy i na podstawie zobowiązań wynikających z zawartych umów lub jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów osoby udostępniającej owe informacje. W odpowiednich przypadkach zwrócimy się do Ciebie o udzielenie jednoznacznej zgody przez przystąpieniem do gromadzenia informacji tego typu. Aby wypełnić zobowiązania wynikające ze statutów, przepisów i regulacji dotyczących równych szans zatrudnienia lub wspomóc firmę Kelly Services w wysiłkach związanych z kompilacją danych na potrzeby działań równościowych, możemy Cię ponadto poprosić o udostępnienie informacji dotyczących Twojej płci lub pochodzenia rasowego. Udzielenie takich informacji będzie dobrowolne, poza przypadkami, w których jest wymagane prawnie. Niepodanie takich informacji nie wpłynie w żaden sposób na możliwości zatrudnienia lub realizację projektów. Niektóre witryny firmy Kelly wymagają podania danych osobowych niezbędnych do utworzenia profilu i poświadczeń logowania. Zamiast wpisywania danych osobowych w przypadku niektórych witryn może istnieć możliwość posługiwania się narzędziami uwierzytelniania innych podmiotów, np. serwisu Facebook, Twitter lub Google, do wypełniania określonych pól. Przeprowadzając uwierzytelnianie przy użyciu opcjonalnych mediów społecznościowych, zezwalasz nam na otrzymywanie Twoich danych osobowych i innych informacji dostępnych za pośrednictwem tych narzędzi. Owe informacje mogą zostać uwzględnione w Twoim profilu. Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności dostawcy wybranego narzędzia oraz wszelkimi warunkami korzystania z tego narzędzia. Możemy używać danych osobowych, by umożliwiać Ci udział w strumieniu wiadomości na żywo w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w nadawaniu wiadomości, w witrynach wraz z Twoimi wpisami może być wyświetlana Twoja publiczna nazwa użytkownika, a także komentarze, obrazy, filmy itp. 1

2 Możemy umożliwić Ci dostęp do narzędzi obsługiwanych przez inne podmioty, pozwalających na publikowanie treści w Twoich kontach w mediach społecznościowych. Postępowanie z wszelkimi informacjami udostępnianymi przy użyciu tego narzędzia jest regulowane przez zasady ochrony prywatności odpowiedniego podmiotu, nie zaś przez niniejsze zasady ochrony prywatności. Sposoby użytkowania gromadzonych danych osobowych Ogólnie rzecz biorąc, firma Kelly Services będzie używać Twoich danych osobowych głównie w związku z procesem realizacji usług zamówionych w firmie Kelly i/lub w całym okresie Twojego zatrudnienia. Może to wiązać się między innymi z używaniem Twoich danych osobowych na potrzeby roszczeń ubezpieczeniowych lub dotyczących miejsca pracy bądź listy płac, a także udostępnianiem Twoich danych klientom poszukującym kandydatów na stanowiska zgodne z Twoim profilem. Możemy używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci wiadomości elektroniczne dotyczące naszej firmy lub ofert pracy zgodnych z Twoim profilem. Nadawcą takich bezpośrednich komunikatów będzie wyłącznie firma Kelly Services (lub osoby działające w jej imieniu). Możesz zrezygnować z takiej korespondencji; informacje na ten temat znajdują się w dalszej sekcji Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji. Firma Kelly Services może również gromadzić anonimowe dane demograficzne (np. dotyczące odsetka pracowników będących absolwentami szkół wyższych) w celu doskonalenia wewnętrznych procesów lub sporządzania raportów przeznaczonych dla klientów, firm marketingowych lub wymaganych przez prawo. Gromadząc i zestawiając takie informacje demograficzne, usuwamy z nich wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnych osób (imię i nazwisko, adres itp.), mogące umożliwić powiązanie Twojej osoby z tymi danymi, a także łączymy je z innymi anonimowymi danymi w celu przedstawienia ich w postaci zbioru. Firma Kelly Services będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne w związku ze świadczonymi usługami lub zgodnie z przepisami prawa. Gdy przechowywanie Twoich danych osobowych nie będzie już konieczne, zostaną one usunięte z naszych systemów. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web Wiele witryn internetowych firmy Kelly Services używa tzw. plików cookie, umożliwiających personalizację witryny wyświetlanej przez użytkownika. Plik cookie to inaczej pakiet danych przechowywanych na komputerze użytkownika i powiązanych z informacjami na temat tego użytkownika. Owe informacje pozwalają nam identyfikować te komputery przy ponownym wyświetleniu witryny. Można skonfigurować przeglądarkę, by informowała Cię przed wysłaniem pliku cookie, pozwalając Ci zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Możesz również tak ustawić przeglądarkę, by wyłączyć pliki cookie. W takim przypadku niektóre obszary witryn mogą nie funkcjonować prawidłowo. Firma Kelly Services używa zarówno identyfikatorów sesji, jak i trwałych plików cookie. Plik cookie identyfikatora sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Trwały plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika przez dłuższy czas. Można je usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Aby móc świadczyć lepsze usługi, gromadzimy czasami anonimowe informacje dotyczące odwiedzin naszych witryn internetowych przy użyciu tzw. sygnałów nawigacyjnych sieci Web. Owe sygnały nie uzyskują dostępu do danych osobowych użytkownika, umożliwiają jednak firmie Kelly Services rejestrowanie użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny internetowe. Owe anonimowe informacje są czasami określane mianem danych o sekwencji uruchamianych łączy. Firma Kelly Services lub jej kontrahenci mogą używać tych danych do analizowania trendów i danych statystycznych w celu doskonalenia obsługi klientów. Jeśli nie życzysz sobie, by dane dotyczące Twoich transakcji były używane w taki sposób, postępuj zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami dotyczącymi plików cookie. 2

3 Zezwalamy innym firmom, jak na przykład AddThis, na gromadzenie niektórych anonimowych informacji podczas odwiedzin użytkownika w witrynie. Owe firmy mogą używać danych nieumożliwiających identyfikacji użytkownika podczas odwiedzin w tej lub innych witrynach internetowych w celu wyświetlania reklam dotyczących produktów i usług mogących Cię zainteresować. Do gromadzenia tych informacji firmy używają zazwyczaj pliku cookie lub sygnału nawigacyjnego sieci Web niezależnego dostawcy. Łącza: firma Kelly Services nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności użytkowników lub zawartość witryn internetowych innych firm, do których prowadzą łącza umieszczone w witrynie internetowej firmy Kelly. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z takich witryn oraz obowiązującymi w nich zasadami ochrony prywatności. Podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe Firma Kelly Services zobowiązuje swoich pracowników, przedstawicieli i kontrahentów do postępowania w sposób zapewniający zachowanie pokładanego w nas zaufania. Firma Kelly Services nie sprzedaje ani nie handluje danymi osobowymi z innymi podmiotami. Wszelkie przypadki ujawnienia danych osobowych będą miały miejsce wtedy, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa. Aby świadczyć Ci nasze usługi, możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do firmy Kelly Services, podlegającym tym samym zasadom ochrony prywatności i procedurom bezpieczeństwa. Z uwagi na globalną skalę naszej działalności, dane osobowe mogą być również przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których firma Kelly Services lub jej podmioty stowarzyszone, zależne bądź jej przedstawiciele mają swoje biura, a także przechowywane oraz przetwarzane w owych krajach. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na takie przesyłanie danych. W krajach innych niż Twój kraj zamieszkania mogą obowiązywać inne, nie tak szczegółowe lub rozległe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w szeregu krajów, w których prowadzimy swoją działalność, oraz zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Kelly Services przestrzega lokalnych regulacji dotyczących ochrony prywatności oraz zasad porozumień ramowych Safe Harbor między USA i UE oraz USA i Szwajcarią, opracowanymi przez Departament handlu Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Europejską, regulujących kwestie gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych osobowych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma Kelly Services poświadcza zgodność swoich działań z zasadami ochrony prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania użytkowników, oferowania im możliwości wyboru, przesyłania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu do danych oraz egzekwowania praw. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor oraz wyświetlić certyfikat firmy Kelly Services, odwiedź stronę Gdy kandydat zasubskrybuje nasze usługi, firma Kelly Services może również zakontraktować innego usługodawcę do analizowania dokumentów CV oraz życiorysów przy użyciu internetowego narzędzia wyszukiwania. To narzędzie umożliwia firmie Kelly Services przeszukiwanie wewnętrznych baz danych oraz stowarzyszonych witryn rekrutacyjnych, w których zarejestrowali się kandydaci, oraz analizowanie danych CV oraz innych informacji. Firma Kelly Services będzie przechowywać te informacje jako część Twojej dokumentacji. Dane osobowe naszych kandydatów, firm pośredniczących oraz pracowników tymczasowych będziemy przesyłać klientom firmy Kelly Services poszukującym pracowników, a także naszym usługodawcom lub agentom występującym w naszym imieniu, których zadaniem jest dostarczać Ci propozycji zatrudnienia lub projektów do realizacji. Okazjonalnie będziemy korzystać z usług innych kontrahentów wspierających wysiłki firmy Kelly w następujących dziedzinach: ogłoszenia dotyczące pracy, zarządzanie danymi z życiorysów/cv, zarządzanie platformą informatyczną lub usługi pomocy, usługi w zakresie infrastruktury i aplikacji, marketing, analizy danych, testy 3

4 narkotykowe i sprawdzanie potencjalnych kandydatów, usługi przetwarzania listy płac oraz ubezpieczenia zdrowotne. Świadczenie takich usług w imieniu firmy Kelly Services może wymagać od firmy Kelly umożliwienia owym podmiotom dostępu do danych osobowych. W przypadku korzystania z usług innych podmiotów ich dostęp do danych osobowych podlega odpowiednim regulacjom wynikającym z podpisanych umów, nakazującym usługodawcy zabezpieczenie wszelkich danych osobowych oraz uniemożliwienie ich użycia do jakichkolwiek celów wykraczających poza zakres usług świadczonych na rzecz firmy Kelly Services. Możemy również wysyłać Twoje dane osobowe firmom marketingowym, które następnie skontaktują się z Tobą w celu uzyskania Twojej opinii i informacji na temat poziomu zadowolenia z naszych usług. Udostępnimy im tylko takie dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji zamówionych usług. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w funkcji wyszukiwania propozycji pracy i aplikacji oraz w procesie aplikowania są obsługiwane przez niezależnego kontrahenta. Są przechowywane z zastosowaniem należytych zabezpieczeń przez owego kontrahenta i dostępne wyłącznie dla rekruterów firmy Kelly Services, używających bezpiecznego połączenia i kontaktujących się z Tobą w celu przedstawienia interesujących propozycji pracy. Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. Możemy okresowo używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci drogą elektroniczną informacje o możliwościach awansu lub usługach wynikających z Twojej współpracy z firmą Kelly Services, takimi jak propozycje pracy w naszej bazie danych spełniające wybrane przez Ciebie kryteria. Każde powiadomienie będzie zawierało informacje o możliwości rezygnacji z subskrypcji podobnych wiadomości. Gdy zwrócimy się do Ciebie z prośbą o podanie danych osobowych, zapewnimy Ci również możliwość wybrania komunikacji, jaką chcesz otrzymywać. Baza danych zostanie automatycznie zaktualizowana o Twoje preferencje w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Uwaga: jeśli na skutek współpracy z firmą Kelly Services zasubskrybujesz wiele usług lub zasobów, rezygnacja z komunikatów z jednej usługi może nie skutkować automatycznie rezygnacją z pozostałych komunikatów. Może wystąpić konieczność zrezygnowania z każdej usługi oddzielnie. Dokładność danych i dostęp do nich Firma Kelly dokłada starań, by Twoje dane osobowe umożliwiające identyfikację Twojej osoby były dokładne. Zapewnimy Ci możliwość przeglądania i aktualizowania podanych przez Ciebie danych osobowych. Ponieważ firma Kelly oferuje bogaty pakiet bardzo zróżnicowanych usług za pośrednictwem sieci o zasięgu globalnym, dane osobowe gromadzone przez każdy z oddziałów firmy mogą nie znajdować się w jednej lokalizacji. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik przesyła swój życiorys/cv do oddziałów firmy Kelly zlokalizowanych w różnych krajach. Z uwagi na zróżnicowanie aplikacji używanych do obsługi różnych funkcji i usług udostępnianych przez firmę Kelly Services, wybory i modyfikacje danych osobowych w jednej platformie mogą nie zostać zastosowane w pozostałych platformach. Może więc wystąpić konieczność zaktualizowania danych osobno w każdej platformie (zob. poniższą sekcję Kontakt z nami). Jeśli tak wynika z regulacji statutowych, wniosek o dostęp może wiązać się z niewielką opłatą pokrywającą koszty udostępnienia Ci tych informacji. Bezpieczeństwo Firma Kelly Services podejmuje starania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Regularnie monitorujemy zmiany w standardach branżowych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy stosowane przez nas fizyczne, techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa w celu 4

5 opracowania najskuteczniejszej metody zapobiegania utracie, nadużyciu, zmianom, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych, a także ochrony tych danych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Aktualizacje niniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności Firma Kelly może co jakiś czas aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności, zachęcamy więc do ich częstego przeglądania. W przypadku zmiany zasad ochrony prywatności zamieścimy ich najnowszą wersję na tej stronie, wraz z datą wprowadzenia zmian. Jeśli zmiany w zasadach ochrony prywatności będą duże, możemy Cię o nich poinformować przed ich wejściem w życie przy użyciu innych środków, na przykład wysyłając wiadomość lub zamieszczając powiadomienie w naszej witrynie internetowej. Kontakt z nami Firma Kelly zapewnia kanał umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności oraz obsługę zapytań i skarg użytkowników. Przyjmujemy odpowiedzialność za stosowane przez nas procedury ochrony danych osobowych zarówno za poziomie międzynarodowym, jak i głównej siedziby w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić otwartą komunikację i możliwości rozwiązywania sporów naszym klientom, kandydatom i pracownikom. Firma Kelly przestrzega wszystkich obowiązujących regulacji państwowych i branżowych, między innymi wymagań porozumienia ramowego Safe Harbor opracowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem W razie potrzeby będziemy w pełni współpracować z Federalną Komisją Handlową i/lub lokalnymi organami ds. ochrony danych osobowych. Firma Kelly Services dokłada wszelkich starań, by chronić Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci dostęp do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rozwoju kariery i zarządzania personelem. Nasze zasady ochrony prywatności stanowią odzwierciedlenie naszego dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że firma Kelly nie przestrzega w pełni niniejszych zasad i procedur, skontaktuj się z nami pod adresem Dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie zidentyfikować problem i podjąć działania naprawcze. 5

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Firma Kelly Services, Inc. i jej podmioty zależne (określane dalej zbiorczo mianem firma Kelly Services lub firma Kelly ) szanuje prywatność innych osób. Firma

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Administratorzy danych Administrator danych Western Union Payment Services Ireland Limited Data wejścia w życie: sierpień 2015 r. Niniejsze Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group Polityka Prywatności Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę prywatności, regulującą korzystanie z witryny Constructor Group znajdującej się pod adresem www.dexionpolska.pl, oraz wszystkich lokalizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Firma Regus Group plc i jej spółki zależne ( Grupa Regus ) szanują i pragną chronić prywatność użytkowników.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv RocketCv to platforma umożliwiająca utworzenie osobom ich CV w postaci wizytówki internetowej oraz otrzymywania ogłoszeń rekrutacyjnych od potencjalnych pracodawców. W ramach serwisu przetwarzane są dane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Szanując Twoje prawo do prywatności, firma ALKOR Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, NIP 753 20 29 373, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Klauzula ochrony prywatności

Klauzula ochrony prywatności Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klauzula ochrony prywatności przyjęta do stosowania przez: Zieliński

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Nasze zobowiązanie Rozumiemy istotę zapewnienia poufności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FIRMY INREACH

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FIRMY INREACH OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FIRMY INREACH Ostatnia aktualizacja: September 1, 2016 (v 2016.2) Firma inreach, Inc. ( inreach ) bardzo ceni prywatność użytkowników. To Oświadczenie o ochronie prywatności

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika: Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31-553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Na tej stronie:

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Na tej stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI Dziękujemy za odwiedzenie platformy BaxTalent narzędzia firmy Baxter do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego online. Przed skorzystaniem z BaxTalent zapoznaj się z treścią niniejszej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności W niniejszej polityce prywatności ( Polityka ), my, Qualcomm Incorporated, i nasze spółki zależne (zwane łącznie my, nas lub nasz ) przekazujemy informacje dotyczące sposobu zbierania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych Oświadczenie o ochronie danych dla strony internetowej MyLyconet Wersja pliku: 3.00 (05.2014) Ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla firmy Lyoness oraz właściciela niniejszej strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel. 1.Postanowienia ogólne.

Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel. 1.Postanowienia ogólne. Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel 1.Postanowienia ogólne. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel, którego administratorem jest

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT Dane osobowe Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności magabi.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności As-rolety.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie na temat zasad ochrony prywatności podczas rekrutacji i zatrudniania w firmie Ingram Micro

Oświadczenie na temat zasad ochrony prywatności podczas rekrutacji i zatrudniania w firmie Ingram Micro Oświadczenie na temat zasad ochrony prywatności podczas rekrutacji i zatrudniania w firmie Ingram Micro Jeśli kandydat na pracownika korzysta z zasobów online firmy Ingram Micro dotyczących kariery, gromadzimy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetowy sklep prowadzony pod adresem www.inofem.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Alama24.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia Załącznik nr 6. Polityka ochrony prywatności I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES W SERWISIE ( SERWIS )

POLITYKA COOKIES W SERWISIE  ( SERWIS ) POLITYKA COOKIES W SERWISIE WWW.HALOPOŻYCZKA.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies. (I) - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności SklepikDzieciecy.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności firmy Fieldglass

Polityka prywatności firmy Fieldglass Polityka prywatności firmy Fieldglass Historia zmian Historia zmian dokumentu Wersja Data Podsumowanie zmian Autorzy 1 Luty 2014 r. Dostosowanie polityki prywatności do branżowych standardów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.barbaralech.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej i Klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności sklepu JOLINKA.PL Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Data wejścia w życie: 9 kwietnia 2015 Polityka Prywatności EsteeLauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Firma Johnson Controls, Inc. oraz jej spółki stowarzyszone (łącznie nazywane Johnson Controls) poważnie traktują ochronę danych osobowych oraz dokładają

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności firmy Kam-i Music Media Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych Polityka prywatności dla klientów indywidualnych 1. Administrator zbioru danych osobowych Tikkurila Polska S.A. (zwana dalej Tikkurila) Ul. Ignacego Mościckiego 23 39-200 Dębica Tel: 14 680 56 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ONT.COM.PL W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz innych informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności alestruny.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 2. Prawo wglądu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania

1.Informacje ogólne 2. Prawo wglądu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Poniższy regulamin przedstawia politykę Narodowego Forum Muzyki w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.bilety.nfm.wroclaw.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności rekordlazienki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.eplecaki.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka prywatności

Plus500UK Limited. Polityka prywatności Plus500UK Limited Polityka prywatności Polityka prywatności Oświadczenie dotyczące prywatności Plus500 Ochrona prywatności i zabezpieczanie informacji osobistych i finansowych klientów i osób odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Polityka Prywatności. Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

Załącznik nr 5. Polityka Prywatności. Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia Załącznik nr 5. Polityka Prywatności Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo