Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności"

Transkrypt

1 Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Firma Kelly Services, Inc. i jej spółki zależne ( firma Kelly Services lub firma Kelly ) szanuje prywatność swoich użytkowników i akceptuje ich prawa do danych osobowych gromadzonych przez firmę Kelly oraz zobowiązuje się uzależnić gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od zgody zainteresowanych osób. Firma Kelly Services przestrzega przepisów prawa międzynarodowego i krajowego oraz wdrożyła odpowiednie procedury mające na celu spełnienie wymogów owych regulacji prawnych. Poniższe informacje dotyczą zasad ochrony prywatności obowiązujących w firmie Kelly Services oraz praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i użytkowania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami w celu wyrażenia świadomej zgody na metody gromadzenia, użytkowania i udostępniania Twoich danych osobowych. Jeśli nie podasz nam wystarczających danych osobowych, możemy nie być w stanie zaoferować Ci odpowiednich rozwiązań dotyczących personelu lub wymagań związanych z zatrudnieniem. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych Firma Kelly Services będzie zazwyczaj gromadziła dane osobowe udostępniane bezpośrednio przez Ciebie. Może to odbywać się na różne sposoby: podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bądź w korespondencji elektronicznej. Firma Kelly Services może również gromadzić informacje innymi metodami, na przykład podczas za pośrednictwem witryn internetowych, serwisów społecznościowych lub aplikacji firmy Kelly Services bądź przy użyciu witryn internetowych i aplikacji innych podmiotów, współpracujących z firmą Kelly Services. Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie zawsze ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. W trakcie procesu realizacji usług firma Kelly poprosi Cię o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i/lub umiejętności. Firma Kelly może również poprosić o udostępnienie danych osobowych postrzeganych w niektórych krajach jako informacje wrażliwe, jak na przykład informacje związane z opieką medyczną, numer w krajowym systemie identyfikacji ludności, numer identyfikacji podatkowej, numer karty kredytowej lub konta bankowego, dane biometryczne bądź wyniki testów narkotykowych lub sprawdzania potencjalnych kandydatów. Gromadzenie takich danych wrażliwych jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa pracy i na podstawie zobowiązań wynikających z zawartych umów lub jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów osoby udostępniającej owe informacje. W odpowiednich przypadkach zwrócimy się do Ciebie o udzielenie jednoznacznej zgody przez przystąpieniem do gromadzenia informacji tego typu. Aby wypełnić zobowiązania wynikające ze statutów, przepisów i regulacji dotyczących równych szans zatrudnienia lub wspomóc firmę Kelly Services w wysiłkach związanych z kompilacją danych na potrzeby działań równościowych, możemy Cię ponadto poprosić o udostępnienie informacji dotyczących Twojej płci lub pochodzenia rasowego. Udzielenie takich informacji będzie dobrowolne, poza przypadkami, w których jest wymagane prawnie. Niepodanie takich informacji nie wpłynie w żaden sposób na możliwości zatrudnienia lub realizację projektów. Niektóre witryny firmy Kelly wymagają podania danych osobowych niezbędnych do utworzenia profilu i poświadczeń logowania. Zamiast wpisywania danych osobowych w przypadku niektórych witryn może istnieć możliwość posługiwania się narzędziami uwierzytelniania innych podmiotów, np. serwisu Facebook, Twitter lub Google, do wypełniania określonych pól. Przeprowadzając uwierzytelnianie przy użyciu opcjonalnych mediów społecznościowych, zezwalasz nam na otrzymywanie Twoich danych osobowych i innych informacji dostępnych za pośrednictwem tych narzędzi. Owe informacje mogą zostać uwzględnione w Twoim profilu. Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności dostawcy wybranego narzędzia oraz wszelkimi warunkami korzystania z tego narzędzia. Możemy używać danych osobowych, by umożliwiać Ci udział w strumieniu wiadomości na żywo w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w nadawaniu wiadomości, w witrynach wraz z Twoimi wpisami może być wyświetlana Twoja publiczna nazwa użytkownika, a także komentarze, obrazy, filmy itp. 1

2 Możemy umożliwić Ci dostęp do narzędzi obsługiwanych przez inne podmioty, pozwalających na publikowanie treści w Twoich kontach w mediach społecznościowych. Postępowanie z wszelkimi informacjami udostępnianymi przy użyciu tego narzędzia jest regulowane przez zasady ochrony prywatności odpowiedniego podmiotu, nie zaś przez niniejsze zasady ochrony prywatności. Sposoby użytkowania gromadzonych danych osobowych Ogólnie rzecz biorąc, firma Kelly Services będzie używać Twoich danych osobowych głównie w związku z procesem realizacji usług zamówionych w firmie Kelly i/lub w całym okresie Twojego zatrudnienia. Może to wiązać się między innymi z używaniem Twoich danych osobowych na potrzeby roszczeń ubezpieczeniowych lub dotyczących miejsca pracy bądź listy płac, a także udostępnianiem Twoich danych klientom poszukującym kandydatów na stanowiska zgodne z Twoim profilem. Możemy używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci wiadomości elektroniczne dotyczące naszej firmy lub ofert pracy zgodnych z Twoim profilem. Nadawcą takich bezpośrednich komunikatów będzie wyłącznie firma Kelly Services (lub osoby działające w jej imieniu). Możesz zrezygnować z takiej korespondencji; informacje na ten temat znajdują się w dalszej sekcji Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji. Firma Kelly Services może również gromadzić anonimowe dane demograficzne (np. dotyczące odsetka pracowników będących absolwentami szkół wyższych) w celu doskonalenia wewnętrznych procesów lub sporządzania raportów przeznaczonych dla klientów, firm marketingowych lub wymaganych przez prawo. Gromadząc i zestawiając takie informacje demograficzne, usuwamy z nich wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnych osób (imię i nazwisko, adres itp.), mogące umożliwić powiązanie Twojej osoby z tymi danymi, a także łączymy je z innymi anonimowymi danymi w celu przedstawienia ich w postaci zbioru. Firma Kelly Services będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne w związku ze świadczonymi usługami lub zgodnie z przepisami prawa. Gdy przechowywanie Twoich danych osobowych nie będzie już konieczne, zostaną one usunięte z naszych systemów. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web Wiele witryn internetowych firmy Kelly Services używa tzw. plików cookie, umożliwiających personalizację witryny wyświetlanej przez użytkownika. Plik cookie to inaczej pakiet danych przechowywanych na komputerze użytkownika i powiązanych z informacjami na temat tego użytkownika. Owe informacje pozwalają nam identyfikować te komputery przy ponownym wyświetleniu witryny. Można skonfigurować przeglądarkę, by informowała Cię przed wysłaniem pliku cookie, pozwalając Ci zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Możesz również tak ustawić przeglądarkę, by wyłączyć pliki cookie. W takim przypadku niektóre obszary witryn mogą nie funkcjonować prawidłowo. Firma Kelly Services używa zarówno identyfikatorów sesji, jak i trwałych plików cookie. Plik cookie identyfikatora sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Trwały plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika przez dłuższy czas. Można je usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Aby móc świadczyć lepsze usługi, gromadzimy czasami anonimowe informacje dotyczące odwiedzin naszych witryn internetowych przy użyciu tzw. sygnałów nawigacyjnych sieci Web. Owe sygnały nie uzyskują dostępu do danych osobowych użytkownika, umożliwiają jednak firmie Kelly Services rejestrowanie użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny internetowe. Owe anonimowe informacje są czasami określane mianem danych o sekwencji uruchamianych łączy. Firma Kelly Services lub jej kontrahenci mogą używać tych danych do analizowania trendów i danych statystycznych w celu doskonalenia obsługi klientów. Jeśli nie życzysz sobie, by dane dotyczące Twoich transakcji były używane w taki sposób, postępuj zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami dotyczącymi plików cookie. 2

3 Zezwalamy innym firmom, jak na przykład AddThis, na gromadzenie niektórych anonimowych informacji podczas odwiedzin użytkownika w witrynie. Owe firmy mogą używać danych nieumożliwiających identyfikacji użytkownika podczas odwiedzin w tej lub innych witrynach internetowych w celu wyświetlania reklam dotyczących produktów i usług mogących Cię zainteresować. Do gromadzenia tych informacji firmy używają zazwyczaj pliku cookie lub sygnału nawigacyjnego sieci Web niezależnego dostawcy. Łącza: firma Kelly Services nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności użytkowników lub zawartość witryn internetowych innych firm, do których prowadzą łącza umieszczone w witrynie internetowej firmy Kelly. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z takich witryn oraz obowiązującymi w nich zasadami ochrony prywatności. Podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe Firma Kelly Services zobowiązuje swoich pracowników, przedstawicieli i kontrahentów do postępowania w sposób zapewniający zachowanie pokładanego w nas zaufania. Firma Kelly Services nie sprzedaje ani nie handluje danymi osobowymi z innymi podmiotami. Wszelkie przypadki ujawnienia danych osobowych będą miały miejsce wtedy, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa. Aby świadczyć Ci nasze usługi, możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do firmy Kelly Services, podlegającym tym samym zasadom ochrony prywatności i procedurom bezpieczeństwa. Z uwagi na globalną skalę naszej działalności, dane osobowe mogą być również przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których firma Kelly Services lub jej podmioty stowarzyszone, zależne bądź jej przedstawiciele mają swoje biura, a także przechowywane oraz przetwarzane w owych krajach. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na takie przesyłanie danych. W krajach innych niż Twój kraj zamieszkania mogą obowiązywać inne, nie tak szczegółowe lub rozległe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w szeregu krajów, w których prowadzimy swoją działalność, oraz zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Kelly Services przestrzega lokalnych regulacji dotyczących ochrony prywatności oraz zasad porozumień ramowych Safe Harbor między USA i UE oraz USA i Szwajcarią, opracowanymi przez Departament handlu Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Europejską, regulujących kwestie gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych osobowych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma Kelly Services poświadcza zgodność swoich działań z zasadami ochrony prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania użytkowników, oferowania im możliwości wyboru, przesyłania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu do danych oraz egzekwowania praw. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor oraz wyświetlić certyfikat firmy Kelly Services, odwiedź stronę Gdy kandydat zasubskrybuje nasze usługi, firma Kelly Services może również zakontraktować innego usługodawcę do analizowania dokumentów CV oraz życiorysów przy użyciu internetowego narzędzia wyszukiwania. To narzędzie umożliwia firmie Kelly Services przeszukiwanie wewnętrznych baz danych oraz stowarzyszonych witryn rekrutacyjnych, w których zarejestrowali się kandydaci, oraz analizowanie danych CV oraz innych informacji. Firma Kelly Services będzie przechowywać te informacje jako część Twojej dokumentacji. Dane osobowe naszych kandydatów, firm pośredniczących oraz pracowników tymczasowych będziemy przesyłać klientom firmy Kelly Services poszukującym pracowników, a także naszym usługodawcom lub agentom występującym w naszym imieniu, których zadaniem jest dostarczać Ci propozycji zatrudnienia lub projektów do realizacji. Okazjonalnie będziemy korzystać z usług innych kontrahentów wspierających wysiłki firmy Kelly w następujących dziedzinach: ogłoszenia dotyczące pracy, zarządzanie danymi z życiorysów/cv, zarządzanie platformą informatyczną lub usługi pomocy, usługi w zakresie infrastruktury i aplikacji, marketing, analizy danych, testy 3

4 narkotykowe i sprawdzanie potencjalnych kandydatów, usługi przetwarzania listy płac oraz ubezpieczenia zdrowotne. Świadczenie takich usług w imieniu firmy Kelly Services może wymagać od firmy Kelly umożliwienia owym podmiotom dostępu do danych osobowych. W przypadku korzystania z usług innych podmiotów ich dostęp do danych osobowych podlega odpowiednim regulacjom wynikającym z podpisanych umów, nakazującym usługodawcy zabezpieczenie wszelkich danych osobowych oraz uniemożliwienie ich użycia do jakichkolwiek celów wykraczających poza zakres usług świadczonych na rzecz firmy Kelly Services. Możemy również wysyłać Twoje dane osobowe firmom marketingowym, które następnie skontaktują się z Tobą w celu uzyskania Twojej opinii i informacji na temat poziomu zadowolenia z naszych usług. Udostępnimy im tylko takie dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji zamówionych usług. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w funkcji wyszukiwania propozycji pracy i aplikacji oraz w procesie aplikowania są obsługiwane przez niezależnego kontrahenta. Są przechowywane z zastosowaniem należytych zabezpieczeń przez owego kontrahenta i dostępne wyłącznie dla rekruterów firmy Kelly Services, używających bezpiecznego połączenia i kontaktujących się z Tobą w celu przedstawienia interesujących propozycji pracy. Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. Możemy okresowo używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci drogą elektroniczną informacje o możliwościach awansu lub usługach wynikających z Twojej współpracy z firmą Kelly Services, takimi jak propozycje pracy w naszej bazie danych spełniające wybrane przez Ciebie kryteria. Każde powiadomienie będzie zawierało informacje o możliwości rezygnacji z subskrypcji podobnych wiadomości. Gdy zwrócimy się do Ciebie z prośbą o podanie danych osobowych, zapewnimy Ci również możliwość wybrania komunikacji, jaką chcesz otrzymywać. Baza danych zostanie automatycznie zaktualizowana o Twoje preferencje w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Uwaga: jeśli na skutek współpracy z firmą Kelly Services zasubskrybujesz wiele usług lub zasobów, rezygnacja z komunikatów z jednej usługi może nie skutkować automatycznie rezygnacją z pozostałych komunikatów. Może wystąpić konieczność zrezygnowania z każdej usługi oddzielnie. Dokładność danych i dostęp do nich Firma Kelly dokłada starań, by Twoje dane osobowe umożliwiające identyfikację Twojej osoby były dokładne. Zapewnimy Ci możliwość przeglądania i aktualizowania podanych przez Ciebie danych osobowych. Ponieważ firma Kelly oferuje bogaty pakiet bardzo zróżnicowanych usług za pośrednictwem sieci o zasięgu globalnym, dane osobowe gromadzone przez każdy z oddziałów firmy mogą nie znajdować się w jednej lokalizacji. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik przesyła swój życiorys/cv do oddziałów firmy Kelly zlokalizowanych w różnych krajach. Z uwagi na zróżnicowanie aplikacji używanych do obsługi różnych funkcji i usług udostępnianych przez firmę Kelly Services, wybory i modyfikacje danych osobowych w jednej platformie mogą nie zostać zastosowane w pozostałych platformach. Może więc wystąpić konieczność zaktualizowania danych osobno w każdej platformie (zob. poniższą sekcję Kontakt z nami). Jeśli tak wynika z regulacji statutowych, wniosek o dostęp może wiązać się z niewielką opłatą pokrywającą koszty udostępnienia Ci tych informacji. Bezpieczeństwo Firma Kelly Services podejmuje starania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Regularnie monitorujemy zmiany w standardach branżowych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy stosowane przez nas fizyczne, techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa w celu 4

5 opracowania najskuteczniejszej metody zapobiegania utracie, nadużyciu, zmianom, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych, a także ochrony tych danych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Aktualizacje niniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności Firma Kelly może co jakiś czas aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności, zachęcamy więc do ich częstego przeglądania. W przypadku zmiany zasad ochrony prywatności zamieścimy ich najnowszą wersję na tej stronie, wraz z datą wprowadzenia zmian. Jeśli zmiany w zasadach ochrony prywatności będą duże, możemy Cię o nich poinformować przed ich wejściem w życie przy użyciu innych środków, na przykład wysyłając wiadomość lub zamieszczając powiadomienie w naszej witrynie internetowej. Kontakt z nami Firma Kelly zapewnia kanał umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności oraz obsługę zapytań i skarg użytkowników. Przyjmujemy odpowiedzialność za stosowane przez nas procedury ochrony danych osobowych zarówno za poziomie międzynarodowym, jak i głównej siedziby w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić otwartą komunikację i możliwości rozwiązywania sporów naszym klientom, kandydatom i pracownikom. Firma Kelly przestrzega wszystkich obowiązujących regulacji państwowych i branżowych, między innymi wymagań porozumienia ramowego Safe Harbor opracowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem W razie potrzeby będziemy w pełni współpracować z Federalną Komisją Handlową i/lub lokalnymi organami ds. ochrony danych osobowych. Firma Kelly Services dokłada wszelkich starań, by chronić Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci dostęp do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rozwoju kariery i zarządzania personelem. Nasze zasady ochrony prywatności stanowią odzwierciedlenie naszego dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że firma Kelly nie przestrzega w pełni niniejszych zasad i procedur, skontaktuj się z nami pod adresem Dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie zidentyfikować problem i podjąć działania naprawcze. 5

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie Administratorzy danych Administrator danych Western Union Payment Services Ireland Limited Data wejścia w życie: sierpień 2015 r. Niniejsze Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Firma Regus Group plc i jej spółki zależne ( Grupa Regus ) szanują i pragną chronić prywatność użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Na tej stronie:

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Na tej stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI Dziękujemy za odwiedzenie platformy BaxTalent narzędzia firmy Baxter do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego online. Przed skorzystaniem z BaxTalent zapoznaj się z treścią niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Klauzula ochrony prywatności

Klauzula ochrony prywatności Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klauzula ochrony prywatności przyjęta do stosowania przez: Zieliński

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv RocketCv to platforma umożliwiająca utworzenie osobom ich CV w postaci wizytówki internetowej oraz otrzymywania ogłoszeń rekrutacyjnych od potencjalnych pracodawców. W ramach serwisu przetwarzane są dane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT Dane osobowe Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy,

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Firma Johnson Controls, Inc. oraz jej spółki stowarzyszone (łącznie nazywane Johnson Controls) poważnie traktują ochronę danych osobowych oraz dokładają

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności magabi.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Alama24.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych Polityka prywatności dla klientów indywidualnych 1. Administrator zbioru danych osobowych Tikkurila Polska S.A. (zwana dalej Tikkurila) Ul. Ignacego Mościckiego 23 39-200 Dębica Tel: 14 680 56 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności As-rolety.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka prywatności

Plus500UK Limited. Polityka prywatności Plus500UK Limited Polityka prywatności Polityka prywatności Oświadczenie dotyczące prywatności Plus500 Ochrona prywatności i zabezpieczanie informacji osobistych i finansowych klientów i osób odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności firmy Fieldglass

Polityka prywatności firmy Fieldglass Polityka prywatności firmy Fieldglass Historia zmian Historia zmian dokumentu Wersja Data Podsumowanie zmian Autorzy 1 Luty 2014 r. Dostosowanie polityki prywatności do branżowych standardów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności sklepu JOLINKA.PL Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności SklepikDzieciecy.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności firmy Kam-i Music Media Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności rekordlazienki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI Zasady i warunki ogólne Grupa CNH Industrial docenia Państwa zainteresowanie jej produktami i cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie. Ochrona poufności podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI VI POLAND POLITYKA PRYWATNOŚCI Vi Germany GmbH, z siedzibą na ul. Leopoldstrasse 256, 80807 Monachium, Niemcy (zwanej w dalszej części polityki: "VI", "my", "nasz" lub "nas") gromadzi informacje za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklep/serwis internetowy www.lepiej.net prowadzony jest przez Michalinę Figarską prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie pod adresem: 31-990 Kraków, ul. (NIP: 6781078507,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Królewskie prowadzonego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL Polityka prywatności alergiabeta.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 25.09.2014r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności alestruny.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo