Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności"

Transkrypt

1 Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności Firma Kelly Services, Inc. i jej spółki zależne ( firma Kelly Services lub firma Kelly ) szanuje prywatność swoich użytkowników i akceptuje ich prawa do danych osobowych gromadzonych przez firmę Kelly oraz zobowiązuje się uzależnić gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od zgody zainteresowanych osób. Firma Kelly Services przestrzega przepisów prawa międzynarodowego i krajowego oraz wdrożyła odpowiednie procedury mające na celu spełnienie wymogów owych regulacji prawnych. Poniższe informacje dotyczą zasad ochrony prywatności obowiązujących w firmie Kelly Services oraz praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i użytkowania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami w celu wyrażenia świadomej zgody na metody gromadzenia, użytkowania i udostępniania Twoich danych osobowych. Jeśli nie podasz nam wystarczających danych osobowych, możemy nie być w stanie zaoferować Ci odpowiednich rozwiązań dotyczących personelu lub wymagań związanych z zatrudnieniem. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych Firma Kelly Services będzie zazwyczaj gromadziła dane osobowe udostępniane bezpośrednio przez Ciebie. Może to odbywać się na różne sposoby: podczas rozmów osobistych lub telefonicznych bądź w korespondencji elektronicznej. Firma Kelly Services może również gromadzić informacje innymi metodami, na przykład podczas za pośrednictwem witryn internetowych, serwisów społecznościowych lub aplikacji firmy Kelly Services bądź przy użyciu witryn internetowych i aplikacji innych podmiotów, współpracujących z firmą Kelly Services. Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie zawsze ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. W trakcie procesu realizacji usług firma Kelly poprosi Cię o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i/lub umiejętności. Firma Kelly może również poprosić o udostępnienie danych osobowych postrzeganych w niektórych krajach jako informacje wrażliwe, jak na przykład informacje związane z opieką medyczną, numer w krajowym systemie identyfikacji ludności, numer identyfikacji podatkowej, numer karty kredytowej lub konta bankowego, dane biometryczne bądź wyniki testów narkotykowych lub sprawdzania potencjalnych kandydatów. Gromadzenie takich danych wrażliwych jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa pracy i na podstawie zobowiązań wynikających z zawartych umów lub jest niezbędne dla zabezpieczenia interesów osoby udostępniającej owe informacje. W odpowiednich przypadkach zwrócimy się do Ciebie o udzielenie jednoznacznej zgody przez przystąpieniem do gromadzenia informacji tego typu. Aby wypełnić zobowiązania wynikające ze statutów, przepisów i regulacji dotyczących równych szans zatrudnienia lub wspomóc firmę Kelly Services w wysiłkach związanych z kompilacją danych na potrzeby działań równościowych, możemy Cię ponadto poprosić o udostępnienie informacji dotyczących Twojej płci lub pochodzenia rasowego. Udzielenie takich informacji będzie dobrowolne, poza przypadkami, w których jest wymagane prawnie. Niepodanie takich informacji nie wpłynie w żaden sposób na możliwości zatrudnienia lub realizację projektów. Niektóre witryny firmy Kelly wymagają podania danych osobowych niezbędnych do utworzenia profilu i poświadczeń logowania. Zamiast wpisywania danych osobowych w przypadku niektórych witryn może istnieć możliwość posługiwania się narzędziami uwierzytelniania innych podmiotów, np. serwisu Facebook, Twitter lub Google, do wypełniania określonych pól. Przeprowadzając uwierzytelnianie przy użyciu opcjonalnych mediów społecznościowych, zezwalasz nam na otrzymywanie Twoich danych osobowych i innych informacji dostępnych za pośrednictwem tych narzędzi. Owe informacje mogą zostać uwzględnione w Twoim profilu. Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności dostawcy wybranego narzędzia oraz wszelkimi warunkami korzystania z tego narzędzia. Możemy używać danych osobowych, by umożliwiać Ci udział w strumieniu wiadomości na żywo w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w nadawaniu wiadomości, w witrynach wraz z Twoimi wpisami może być wyświetlana Twoja publiczna nazwa użytkownika, a także komentarze, obrazy, filmy itp. 1

2 Możemy umożliwić Ci dostęp do narzędzi obsługiwanych przez inne podmioty, pozwalających na publikowanie treści w Twoich kontach w mediach społecznościowych. Postępowanie z wszelkimi informacjami udostępnianymi przy użyciu tego narzędzia jest regulowane przez zasady ochrony prywatności odpowiedniego podmiotu, nie zaś przez niniejsze zasady ochrony prywatności. Sposoby użytkowania gromadzonych danych osobowych Ogólnie rzecz biorąc, firma Kelly Services będzie używać Twoich danych osobowych głównie w związku z procesem realizacji usług zamówionych w firmie Kelly i/lub w całym okresie Twojego zatrudnienia. Może to wiązać się między innymi z używaniem Twoich danych osobowych na potrzeby roszczeń ubezpieczeniowych lub dotyczących miejsca pracy bądź listy płac, a także udostępnianiem Twoich danych klientom poszukującym kandydatów na stanowiska zgodne z Twoim profilem. Możemy używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci wiadomości elektroniczne dotyczące naszej firmy lub ofert pracy zgodnych z Twoim profilem. Nadawcą takich bezpośrednich komunikatów będzie wyłącznie firma Kelly Services (lub osoby działające w jej imieniu). Możesz zrezygnować z takiej korespondencji; informacje na ten temat znajdują się w dalszej sekcji Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji. Firma Kelly Services może również gromadzić anonimowe dane demograficzne (np. dotyczące odsetka pracowników będących absolwentami szkół wyższych) w celu doskonalenia wewnętrznych procesów lub sporządzania raportów przeznaczonych dla klientów, firm marketingowych lub wymaganych przez prawo. Gromadząc i zestawiając takie informacje demograficzne, usuwamy z nich wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnych osób (imię i nazwisko, adres itp.), mogące umożliwić powiązanie Twojej osoby z tymi danymi, a także łączymy je z innymi anonimowymi danymi w celu przedstawienia ich w postaci zbioru. Firma Kelly Services będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne w związku ze świadczonymi usługami lub zgodnie z przepisami prawa. Gdy przechowywanie Twoich danych osobowych nie będzie już konieczne, zostaną one usunięte z naszych systemów. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web Wiele witryn internetowych firmy Kelly Services używa tzw. plików cookie, umożliwiających personalizację witryny wyświetlanej przez użytkownika. Plik cookie to inaczej pakiet danych przechowywanych na komputerze użytkownika i powiązanych z informacjami na temat tego użytkownika. Owe informacje pozwalają nam identyfikować te komputery przy ponownym wyświetleniu witryny. Można skonfigurować przeglądarkę, by informowała Cię przed wysłaniem pliku cookie, pozwalając Ci zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Możesz również tak ustawić przeglądarkę, by wyłączyć pliki cookie. W takim przypadku niektóre obszary witryn mogą nie funkcjonować prawidłowo. Firma Kelly Services używa zarówno identyfikatorów sesji, jak i trwałych plików cookie. Plik cookie identyfikatora sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Trwały plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika przez dłuższy czas. Można je usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Aby móc świadczyć lepsze usługi, gromadzimy czasami anonimowe informacje dotyczące odwiedzin naszych witryn internetowych przy użyciu tzw. sygnałów nawigacyjnych sieci Web. Owe sygnały nie uzyskują dostępu do danych osobowych użytkownika, umożliwiają jednak firmie Kelly Services rejestrowanie użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny internetowe. Owe anonimowe informacje są czasami określane mianem danych o sekwencji uruchamianych łączy. Firma Kelly Services lub jej kontrahenci mogą używać tych danych do analizowania trendów i danych statystycznych w celu doskonalenia obsługi klientów. Jeśli nie życzysz sobie, by dane dotyczące Twoich transakcji były używane w taki sposób, postępuj zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami dotyczącymi plików cookie. 2

3 Zezwalamy innym firmom, jak na przykład AddThis, na gromadzenie niektórych anonimowych informacji podczas odwiedzin użytkownika w witrynie. Owe firmy mogą używać danych nieumożliwiających identyfikacji użytkownika podczas odwiedzin w tej lub innych witrynach internetowych w celu wyświetlania reklam dotyczących produktów i usług mogących Cię zainteresować. Do gromadzenia tych informacji firmy używają zazwyczaj pliku cookie lub sygnału nawigacyjnego sieci Web niezależnego dostawcy. Łącza: firma Kelly Services nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności użytkowników lub zawartość witryn internetowych innych firm, do których prowadzą łącza umieszczone w witrynie internetowej firmy Kelly. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z takich witryn oraz obowiązującymi w nich zasadami ochrony prywatności. Podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe Firma Kelly Services zobowiązuje swoich pracowników, przedstawicieli i kontrahentów do postępowania w sposób zapewniający zachowanie pokładanego w nas zaufania. Firma Kelly Services nie sprzedaje ani nie handluje danymi osobowymi z innymi podmiotami. Wszelkie przypadki ujawnienia danych osobowych będą miały miejsce wtedy, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa. Aby świadczyć Ci nasze usługi, możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do firmy Kelly Services, podlegającym tym samym zasadom ochrony prywatności i procedurom bezpieczeństwa. Z uwagi na globalną skalę naszej działalności, dane osobowe mogą być również przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których firma Kelly Services lub jej podmioty stowarzyszone, zależne bądź jej przedstawiciele mają swoje biura, a także przechowywane oraz przetwarzane w owych krajach. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na takie przesyłanie danych. W krajach innych niż Twój kraj zamieszkania mogą obowiązywać inne, nie tak szczegółowe lub rozległe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w szeregu krajów, w których prowadzimy swoją działalność, oraz zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Kelly Services przestrzega lokalnych regulacji dotyczących ochrony prywatności oraz zasad porozumień ramowych Safe Harbor między USA i UE oraz USA i Szwajcarią, opracowanymi przez Departament handlu Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Europejską, regulujących kwestie gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych osobowych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma Kelly Services poświadcza zgodność swoich działań z zasadami ochrony prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania użytkowników, oferowania im możliwości wyboru, przesyłania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu do danych oraz egzekwowania praw. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor oraz wyświetlić certyfikat firmy Kelly Services, odwiedź stronę Gdy kandydat zasubskrybuje nasze usługi, firma Kelly Services może również zakontraktować innego usługodawcę do analizowania dokumentów CV oraz życiorysów przy użyciu internetowego narzędzia wyszukiwania. To narzędzie umożliwia firmie Kelly Services przeszukiwanie wewnętrznych baz danych oraz stowarzyszonych witryn rekrutacyjnych, w których zarejestrowali się kandydaci, oraz analizowanie danych CV oraz innych informacji. Firma Kelly Services będzie przechowywać te informacje jako część Twojej dokumentacji. Dane osobowe naszych kandydatów, firm pośredniczących oraz pracowników tymczasowych będziemy przesyłać klientom firmy Kelly Services poszukującym pracowników, a także naszym usługodawcom lub agentom występującym w naszym imieniu, których zadaniem jest dostarczać Ci propozycji zatrudnienia lub projektów do realizacji. Okazjonalnie będziemy korzystać z usług innych kontrahentów wspierających wysiłki firmy Kelly w następujących dziedzinach: ogłoszenia dotyczące pracy, zarządzanie danymi z życiorysów/cv, zarządzanie platformą informatyczną lub usługi pomocy, usługi w zakresie infrastruktury i aplikacji, marketing, analizy danych, testy 3

4 narkotykowe i sprawdzanie potencjalnych kandydatów, usługi przetwarzania listy płac oraz ubezpieczenia zdrowotne. Świadczenie takich usług w imieniu firmy Kelly Services może wymagać od firmy Kelly umożliwienia owym podmiotom dostępu do danych osobowych. W przypadku korzystania z usług innych podmiotów ich dostęp do danych osobowych podlega odpowiednim regulacjom wynikającym z podpisanych umów, nakazującym usługodawcy zabezpieczenie wszelkich danych osobowych oraz uniemożliwienie ich użycia do jakichkolwiek celów wykraczających poza zakres usług świadczonych na rzecz firmy Kelly Services. Możemy również wysyłać Twoje dane osobowe firmom marketingowym, które następnie skontaktują się z Tobą w celu uzyskania Twojej opinii i informacji na temat poziomu zadowolenia z naszych usług. Udostępnimy im tylko takie dane osobowe, które będą niezbędne do realizacji zamówionych usług. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w funkcji wyszukiwania propozycji pracy i aplikacji oraz w procesie aplikowania są obsługiwane przez niezależnego kontrahenta. Są przechowywane z zastosowaniem należytych zabezpieczeń przez owego kontrahenta i dostępne wyłącznie dla rekruterów firmy Kelly Services, używających bezpiecznego połączenia i kontaktujących się z Tobą w celu przedstawienia interesujących propozycji pracy. Wybór: subskrypcja lub rezygnacja z subskrypcji Zakres danych osobowych, które należy podać, będzie ograniczony do informacji niezbędnych do świadczenia wybranych usług. Możemy okresowo używać Twoich danych kontaktowych, aby przesyłać Ci drogą elektroniczną informacje o możliwościach awansu lub usługach wynikających z Twojej współpracy z firmą Kelly Services, takimi jak propozycje pracy w naszej bazie danych spełniające wybrane przez Ciebie kryteria. Każde powiadomienie będzie zawierało informacje o możliwości rezygnacji z subskrypcji podobnych wiadomości. Gdy zwrócimy się do Ciebie z prośbą o podanie danych osobowych, zapewnimy Ci również możliwość wybrania komunikacji, jaką chcesz otrzymywać. Baza danych zostanie automatycznie zaktualizowana o Twoje preferencje w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Uwaga: jeśli na skutek współpracy z firmą Kelly Services zasubskrybujesz wiele usług lub zasobów, rezygnacja z komunikatów z jednej usługi może nie skutkować automatycznie rezygnacją z pozostałych komunikatów. Może wystąpić konieczność zrezygnowania z każdej usługi oddzielnie. Dokładność danych i dostęp do nich Firma Kelly dokłada starań, by Twoje dane osobowe umożliwiające identyfikację Twojej osoby były dokładne. Zapewnimy Ci możliwość przeglądania i aktualizowania podanych przez Ciebie danych osobowych. Ponieważ firma Kelly oferuje bogaty pakiet bardzo zróżnicowanych usług za pośrednictwem sieci o zasięgu globalnym, dane osobowe gromadzone przez każdy z oddziałów firmy mogą nie znajdować się w jednej lokalizacji. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik przesyła swój życiorys/cv do oddziałów firmy Kelly zlokalizowanych w różnych krajach. Z uwagi na zróżnicowanie aplikacji używanych do obsługi różnych funkcji i usług udostępnianych przez firmę Kelly Services, wybory i modyfikacje danych osobowych w jednej platformie mogą nie zostać zastosowane w pozostałych platformach. Może więc wystąpić konieczność zaktualizowania danych osobno w każdej platformie (zob. poniższą sekcję Kontakt z nami). Jeśli tak wynika z regulacji statutowych, wniosek o dostęp może wiązać się z niewielką opłatą pokrywającą koszty udostępnienia Ci tych informacji. Bezpieczeństwo Firma Kelly Services podejmuje starania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Regularnie monitorujemy zmiany w standardach branżowych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy stosowane przez nas fizyczne, techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa w celu 4

5 opracowania najskuteczniejszej metody zapobiegania utracie, nadużyciu, zmianom, zniszczeniu lub ujawnieniu Twoich danych osobowych, a także ochrony tych danych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Aktualizacje niniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności Firma Kelly może co jakiś czas aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności, zachęcamy więc do ich częstego przeglądania. W przypadku zmiany zasad ochrony prywatności zamieścimy ich najnowszą wersję na tej stronie, wraz z datą wprowadzenia zmian. Jeśli zmiany w zasadach ochrony prywatności będą duże, możemy Cię o nich poinformować przed ich wejściem w życie przy użyciu innych środków, na przykład wysyłając wiadomość lub zamieszczając powiadomienie w naszej witrynie internetowej. Kontakt z nami Firma Kelly zapewnia kanał umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności oraz obsługę zapytań i skarg użytkowników. Przyjmujemy odpowiedzialność za stosowane przez nas procedury ochrony danych osobowych zarówno za poziomie międzynarodowym, jak i głównej siedziby w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić otwartą komunikację i możliwości rozwiązywania sporów naszym klientom, kandydatom i pracownikom. Firma Kelly przestrzega wszystkich obowiązujących regulacji państwowych i branżowych, między innymi wymagań porozumienia ramowego Safe Harbor opracowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem W razie potrzeby będziemy w pełni współpracować z Federalną Komisją Handlową i/lub lokalnymi organami ds. ochrony danych osobowych. Firma Kelly Services dokłada wszelkich starań, by chronić Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci dostęp do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rozwoju kariery i zarządzania personelem. Nasze zasady ochrony prywatności stanowią odzwierciedlenie naszego dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że firma Kelly nie przestrzega w pełni niniejszych zasad i procedur, skontaktuj się z nami pod adresem Dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie zidentyfikować problem i podjąć działania naprawcze. 5

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Firma Johnson Controls, Inc. oraz jej spółki stowarzyszone (łącznie nazywane Johnson Controls) poważnie traktują ochronę danych osobowych oraz dokładają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności MasterCard przestrzega zasad prywatności. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Data wejścia w życie: 28.02.2014 Wersja: nr 3 MasterCard przestrzega zasad prywatności. Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych zbieranych

Bardziej szczegółowo

Zasady prywatności. Informacje zbierane przez nas

Zasady prywatności. Informacje zbierane przez nas Zasady prywatności Drukuj Zapisz PDF Aktualizacja: 11 styczeń 2012 r. Disney Club Penguin ( Club Penguin ) jest obsługiwany i oferowany użytkownikom we wszystkich lokalizacjach przez firmę Disney Online

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności W związku z Twoim korzystaniem z naszej strony www.stophipo.pl, my Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-695), przy Al. Słowiańskiej 10B, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony

Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony Polityka Ochrony Prywatności Ogólne Standardy Ochrony SPIS TREŚCI: Art. 1. DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ Art. 2. DANE OSOBOWE Art. 3. KWESTIE TECHNICZNE Art. 4. INFORMACJA HANDLOWA Art. 5. USUNIĘCIE KONTA Art.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie Wstęp: Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.tchibo.pl, korzystających

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal

Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal Page 1 of 10 Zasady zachowania poufności w usługach PayPal Kraj:Australia (in English) Austria (auf Deutsch) Belgium (in English) Belgium (en Français) Belgium (in het Nederlands) Canada (in English) Canada

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe

Polityka prywatności. Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe Polityka prywatności Genworth Financial przykłada wielką wagę do ochrony Państwa prywatności. Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i korzystamy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Preambuła Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.goscinny.eu. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych w firmie Phoenix Contact Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Ochrona danych w firmie Phoenix Contact Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - 1 - Ochrona danych w firmie Phoenix Contact Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Pragniemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Witamy na Platformie oświadczeń Forest Stewardship Council (zwanej dalej Platformą OCP ). Niniejszy dokument określa Warunki korzystania z Platformy OCP.

Bardziej szczegółowo