Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki"

Transkrypt

1 Reprezentacja obrazów dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

2 Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików graficznych - przegląd 2

3 Informacja jako obraz cyfrowy Zastosowania informacji przenoszonej w formie obrazu cyfrowego: kamery cyfrowe na użytek domowy, fotografia cyfrowa, obrazy satelitarne wykorzystywane w meteorologii, kartografii czy urbanistyce, systemy obrazowania medycznego i biologicznego itd. Potrzebne są efektywne metody gromadzenia, indeksowania, przeglądania i wymiany tej informacji. 3

4 Jak przy pomocy bitów przekazywać informacje o obrazach? Sposoby kodowania informacji o obrazach: grafika rastrowa grafika wektorowa 4

5 Grafika rastrowa Obrazy tworzone są z położonych blisko siebie punktów pikseli o różnorodnym kolorze, które w efekcie stwarzają pozorny obraz ciągły. Piksel - najmniejszy punkt ekranu lub obrazu. Słowo powstałe jako zlepek angielskich picture oraz element. 5

6 Mapa bitowa Sposób zapamiętania obrazu rastrowego to bitmapadwuwymiarowa tablica pikseli. Bitmapę charakteryzują następujące właściwości: wysokość i szerokość bitmapy liczona jako liczba pikseli w pionie i w poziomie (rozdzielczość) Przykładowo rozdzielczość ekranu 800x640 oznacza, że można na nim wyświetlić maksymalnie 800 pikseli w jego szerokości i 640 w wysokości. np. 800x640 liczba bitów wykorzystywana do reprezentacji koloru danego piksela (głębia koloru) Większa głębia koloru oznacza szerszy zakres kolorów. 6

7 Rozdzielczość obrazu Gdy zmierzymy (na przykład zwykłą linijką) szerokość i wysokość użytkowego obszaru na ekranie i podzielimy takie wymiary przez rozdzielczość to otrzymamy wymiary piksela ekranowego. DPI, PPI, LPI Ilość pikseli (kropek, punktów, lini) na jednostkę długości (cal) dots/points/lines per inch. Określa ile punktów będzie miał obraz w swojej szerokości. Określenie stosowane głównie w przypadku urządzeń typu skaner, drukarka, ploter. 7

8 Głębia koloru obrazu Głębia n-bitowa daje możliwość reprezentowania 2n różnych barw. Im większa głębia tym dokładniejszy obraz, ale także tym więcej miejsca na dysku zajmie plik. Obrazy w modelu kolorów RGB często składają się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty-jeden bajt (8 bitów) na każdy kolor (czerwony, zielony i niebieski), czyli jest to głębia 24-bitowa. Liczba kolorów możliwych do wyświetlenia Głębia koloru 1-bitowa 21 2 (np. biały i czarny) 8-bitowa bitowa bitowa

9 Głębia obrazu a jego jakość głębia 8-bitowa (256 kolorów) głębia 4-bitowa (16 kolorów) głębia 1-bitowa (2 kolory) Przy jednakowej wielkości (rozdzielczości), obrazy o mniejszej głębi zawierają mniej informacji i ogląda się je z pewnym dyskomfortem. 9

10 Rozmiar pliku grafiki rastrowej Im dany obrazek ma wyższą rozdzielczość, tym większy jest jego rozmiar Na wielkość obrazka wpływ ma również ilość możliwych do zapamiętania kolorów. Im więcej kolorów tym większy rozmiar pliku 10

11 Grafika wektorowa zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych obraz opisany jest za pomocą tzw. obiektów, które zbudowane są z podstawowych elementów nazywanych prymitywami, czyli prostych figur geometrycznych takich jak odcinki, krzywe, okręgi, wielokąty każdy element obrazu jest opisany za pomocą pewnej liczby cech (położenie, barwa itp.), których wartości można zmieniać podczas edycji obraz przedstawiany na urządzeniu (monitor, drukarka) jest kreślony element po elemencie 11

12 Obraz rastrowy vs. wektorowy Zdjęcie Rysunek utworzony z 6254 obiektów 12

13 Skalowanie obrazu operacja zmiany rozmiaru Grafika rastrowa jest zależna od rozdzielczości wolne skalowanie; wiąże się z utratą jakości obrazu powiększanie: Grafika wektorowa nie zależy od rozdzielczości szybkie, bezpieczne skalowanie, bez straty jakości powiększanie: 13

14 Skalowanie obrazu rastrowego Raster ma stałą liczbę pikseli (rozdzielczość), przy powiększeniu mapy bitowej występuje efekt powiększenia piksela nie jest możliwe wielokrotne powiększenie bez utraty jakości gdyż w obrazie oryginalnym brak wystarczającej ilości detali, które pozwalałyby na zbliżenie tego rzędu. 14

15 Skalowanie obrazu wektorowego Odcinek jest zapamiętywany jako zbiór dwóch punktów (początkowy i końcowy) o określonych współrzędnych, dzięki temu obliczane są punkty pośrednie. Powiększenie/pomniejszenie odcinka w tym przypadku polega na obliczeniu nowych współrzędnych dla obu punków, a następnie na nowo, na obliczeniu punktów pośrednich i wyświetleniu ich na ekranie. (Elipsa jest zapamiętywana w postaci dwóch ognisk elipsy i dwóch średnic) 15

16 Skalowanie obrazu Grafika rastrowa -powiększanie Uwidocznione pojedyncze piksele Grafika wektorowa -powiększanie Bez strat 16

17 Skalowanie obrazu Grafika rastrowa -pomniejszanie Tracimy bardzo wiele szczegółów oryginalnego rysunku Grafika wektorowa -pomniejszanie Bez strat 17

18 Skalowanie obrazu Grafika rastrowa Grafika wektorowa 18

19 Grafika rastrowa zastosowania zapisywanie zdjęć i realistycznych obrazów (każdy punkt może mieć inną barwę i nasycenie) tworzenie obrazów o skomplikowanych kolorach, przejściach tonalnych, cieniach, gradacjach barw itp. składanie ilustracji obróbka zdjęć, np. retuszowanie zniszczonych tworzenie grafiki ekranowej dla aplikacji multimedialnych przygotowywanie statycznych efektów specjalnych w filmie kreowanie prostych animacji GIF 19

20 Grafika wektorowa zastosowania prezentacja tekstu zapis wektorowy jest odpowiedni dla gotowych dokumentów (również tekstów) nie przeznaczonych do dalszej edycji, a do rozpowszechniania w formie elektronicznej w zamkniętej postaci. wizytówki, emblematy, znaki firmowe, reklama fonty, komputerowe opisy czcionek prezentacja danych i modelowanie tworzenie wykresów 2D i 3D funkcji matematycznych, fizycznych i ekonomicznych; histogramów i wykresów kołowych; wykresów harmonogramowania zadań; wykresów wielkości zapasów i produkcji itd. kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo symulacja i animacja dla wizualizacji naukowej i rozrywki 20

21 Konwersja formatu zapisu obrazu Operacja przetworzenia obrazu wektorowego na jego odpowiednik rastrowy jest wykonywana przed jakimkolwiek obrazowaniem grafiki wektorowej na monitorze, czy drukarce. Istnieją jednakże urządzenia takie jak plotery, np. ploter tnący, dla których opis wektorowy jest naturalnym sposobem działania. Przed opublikowaniem w sieci grafiki wektorowe również często przekształca się w ich odpowiedniki rastrowe. Jest to podyktowane koniecznością zachowania możliwości wyświetlenia obiektów graficznych w różnych systemach. Wyjątkiem są tutaj np. prezentacje Flash i Shockwave, które dzięki istnieniu wtyczek (plug-ins) do przeglądarek są "rozumiane" przez większość komputerów. 21

22 Konwersja formatu zapisu obrazu Digitalizacja - przekształcenie obrazka wektorowego w rastrowy (łatwa operacja): Nałóż siatkę kwadratów na rysunek Zamaluj każdy kwadrat dominującym kolorem Wektoryzacja - przekształcenie obrazka rastrowego w wektorowy (trudna operacja): W układzie barwnych pikseli rozpoznaj przebiegające linie, okręgi, litery i inne znaki, obszary jednobarwne i ich brzegi Zapamiętaj ich parametry 22

23 Formaty plików graficznych Wszelkie obrazy graficzne w postaci cyfrowej mają pewne przyporządkowane formaty plików. Formaty plików graficznych różnią się między sobą pod następującymi względami: sposób reprezentacji danych obrazka (piksele lub wektory), techniki kompresji, obsługiwane funkcje programów graficznych. 23

24 Kompresja danych Polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru, nie zmieniając przenoszonych informacji. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów. /wikipedia.org/ Dane reprezentowane są w zwartej postaci w celu redukcji kosztów ich przechowywania i przesyłania. 24

25 Skąd możliwość kompresji? Redundancja (nadmiarowość) Różne sposoby reprezentacji Informacje w danych powtarzają się np. rastrowa i wektorowa reprezentacja grafiki.. Ograniczenia percepcji wzrokowej słuchowej 25

26 Co kompresujemy? Mowa (np. w telefonii komórkowej, internetowej, VoIP) Muzyka (np. utwory w formacie MP3) Dane video (np. filmy na DVD, w formacie DivX) Teksty (np. udostępniane w archiwach takich jak Project Gutenberg) Pliki wykonywalne (np. wersje instalacyjne oprogramowania) Bazy danych 26

27 Zalety stosowania kompresji Przesyłanie większej ilości danych w tym samym czasie (np. satelity telekomunikacyjne) Przesyłanie danych w krótszym czasie Praca większej liczby użytkowników na łączu o tej samej przepustowości (np. Internet) Zmniejszenie rozmiarów przechowywanych danych (rozmiary i koszty dysków twardych) Wygoda operowania plikami o mniejszych rozmiarach 27

28 Wady stosowania kompresji Konieczność wykonania dekompresji przed użyciem danych Czasami wymagana jest duża moc obliczeniowa, aby kompresja/dekompresja mogła być wykonywana w czasie rzeczywistym 28

29 Uniwersalne i dedykowane metody kompresji współczynnik kompresji to wyrażony w procentach stosunek rozmiaru danych (np. pliku) po kompresji do rozmiaru danych przed kompresją, np. 10% metody uniwersalne - możliwość stosowania jednego algorytmu do różnych typów danych z reguły gorszy współczynnik kompresji metody dedykowane stworzone do konkretnego zastosowania lepszy współczynnik kompresji potrzeba stworzenia wielu algorytmów dla konkretnych danych koszty opracowania algorytmu mogą przekraczać zyski z jego stosowania 29

30 Bezstratne i stratne metody kompresji metody bezstratne - z postaci skompresowanej można odzyskać identyczną postać pierwotną metody stratne - z postaci skompresowanej nie można odzyskać identycznej postaci pierwotnej, jednak główne właściwości zostają zachowane 30

31 Bezstratne i stratne metody kompresji Kompresja bezstratna jest odwracalna - pozwala odtworzyć oryginalną zawartość danych Szerokie spektrum zastosowań Gorszy współczynnik kompresji Kompresja stratna jest nieodwracalna - nie odzyskamy danych w oryginalnej postaci Lepszy współczynnik kompresji Ograniczone spektrum zastosowań 31

32 Przed kompresją (800kB) 32

33 Po kompresji stratnej (64kB) 33

34 Metody bezstratne zastosowania Teksty Bazy danych Obrazy medyczne (!) Programy komputerowe Archiwizacja danych 34

35 Metody stratne zastosowania Obrazy Utwory muzyczne Mowa Dane wideo 35

36 Popularne formaty plików graficznych - przegląd

37 Formaty grafiki rastrowej Używające kompresji stratnej: JPEG (Joint Photographic Experts Group) JPEG 2000 TIFF (Tagged Image File Format) - udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej jak i bezstratnej) DjVu (Deja Vu) - format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej 37

38 JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group Format) format stworzonym do przechowywania obrazów, które wymagają "pełnego koloru", ale nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali - a więc zdjęć pejzaży, portretów i innych "naturalnych" obiektów algorytm kompresji algorytmem stratnym możliwość kontroli stopnia kompresji w jej trakcie umożliwia dobranie stopnia do danego obrazka, w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszy plik, ale o zadowalającej jakości używany przez JPEG jest 38

39 Przykłady kompresji JPEG 20:1 50:1 39

40 Przykłady kompresji JPEG 100:1 200:1 40

41 JPEG wady i zalety Zalety: bardzo dobre współczynniki kompresji możliwość dobierania współczynnika kompresji bardzo duża popularność Wady: lepszy współczynnik kompresji oznacza pogorszenie jakości obrazu istnieją lepsze algorytmy 41

42 JPEG 2000 następca powszechnie stosowanego JPEG format ten zapewnia lepszą jakość obrazu i zapewnia kompresję wysokiego stopnia umożliwia zapisanie i odczytanie wszystkich ważnych składowych obrazu, redukując zniekształcenia lepiej niż format JPEG w odróżnieniu od JPEG, obraz może być również skompresowany bezstratnie, co czyni nowy standard konkurencyjnym dla formatu PNG algorytm JPEG 2000 jest wykorzystywany między innymi do kompresowania obrazu w kinach cyfrowych 42

43 Przykłady kompresji JPEG :1 50:1 43

44 Przykłady kompresji JPEG :1 200:1 44

45 JPEG 2000 wady i zalety Zalety: bardzo dobre współczynniki kompresji przy zadawalającej jakości obrazu Wady: duża złożoność obliczeniowa, w związku z tym nie przewiduje się zastąpienia nim standardu JPEG stosunkowo wolne działanie 45

46 TIFF TIFF (Tagged Image File Format) format ten pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w skali szarości oraz wielu głębiach bitowych koloru format z kompresją bezstratną, ale udostępniający także wiele rodzajów kompresji stratnej TIFF oparty jest na koncepcji znaczników (tagów). Znaczniki dostarczają informacji na temat obrazu; jeden z nich jest wskaźnikiem do całego obrazka, inne dotyczą typu kompresji, rozmiaru, kolejności bitów, oraz autora, daty i oprogramowania źródłowego TIFF jest standardem szeroko używanym jednak zawiera wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem. 46

47 Porównanie formatów TIFF i JPEG Obraz TIF Obraz JPEG 918 KB 59,0 KB 47

48 Formaty grafiki rastrowej Używające kompresji bezstratnej GIF (Graphics Interchange Format) PNG (Portable Network Graphics) TIFF 48

49 GIF GIF (Graphics Interchange Format) format pliku graficznego z kompresją bezstratną GIF-y są często używane na stronach www, Wada: brak jest możliwości zapisu plików graficznych w formacie True Color. Zachowany w tym formacie obraz może być czarno-biały, w odcieniach szarości lub kolorowy (maksymalnie 256 barw na blok obrazu) Pliki w tym formacie mogą zawierać kilka obrazów, umożliwia to tworzenie dzięki nim animacji Może przechowywać informację o kanale alfa (przezroczystość) 49

50 Zalety i wady formatu GIF Zalety: umożliwia zapis w jednym pliku wielu obrazów GIF w celu późniejszego ich prezentacji w postaci animacji możliwość ustawienia dla każdego piksela przezroczystości (jedynie dwie wariancje - albo jest, albo nie jest przezroczysty) popularny Wady: nie obsługuje trybów o 24-bitowych kolorze 50

51 PNG PNG (Portable Network Graphics) format graficzny wykorzystujący kompresję bezstratną jest formatem pozbawionym ograniczeń narzucanych przez właściciela praw patentowych - stworzony przez internautów może być używany bez opłat jest wieloplatformowym formatem bitmapowym istnieje w nim możliwość zdefiniowania stopnia przeźroczystości - tzw. kanału alpha zapewnia lepszy stopień kompresji niż GIF (10-30%) nie może jednak służyć do tworzenia animacji, ponieważ nie pozwala na przechowywanie wielu obrazków w 51 pojedynczym pliku

52 Zalety i wady formatu PNG Zalety: umiejętność zapisu grafiki truecolor (aż do 48 bitów na piksel) oraz grafiki grayscale (aż do 16 bitów na piksel), uwzględnianie współczynnika przezroczystości (alpha channel) na każdy piksel, efektywna, bezstratna kompresja (o ok proc. bardziej wydajna niż stosowana w GIF-ie), Wady: efekt ziarnistości przy dużej kompresji 52

53 Porównanie formatów GIF, JPEG, PNG 53

54 Porównanie formatów GIF, JPEG, PNG Oryginalny obraz zawierał 25 kolorów 54

55 Porównanie formatów GIF, JPEG, PNG 55

56 Porównanie formatów GIF, JPEG, PNG 56

57 Formaty grafiki rastrowej Bez kompresji: BMP XCF (experimental Computing Facility) - mapa bitowa programu GIMP; może przechowywać wiele warstw XPM format zapisu plików przy pomocy znaków ASCII GIMP (GNU Image Manipulation Program) darmowy program do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. 57

58 BMP Obraz jest przechowywany jako bitmapa. Piksele są zapisywane bez żadnej kompresji z tego powodu rozmiary plików są bardzo duże Jeden z popularniejszych formatów przechowywania obrazu w pamięci komputera, format ten wylansowała firma Microsoft jako podstawowy format zapisu danych plików graficznych Zachowując pliki w tym formacie, można wybrać głębię pikseli - od 1 do 24 bitów. 58

59 Porównanie formatów BMP i JPEG Obraz bitowy Obraz JPEG 1,37 MB 36,0 KB 59

60 Formaty grafiki wektorowej SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji CDR (Corel Draw) - format opatentowany przez firmę Corel Corporation SWF (Adobe Flash) - format grafiki wektorowej popularny w internecie; umożliwia tworzenia animacji EPS (Encapsulated PostScript) format PostScript z ograniczeniami 60

61 Plik bez formatu Można przenosić między aplikacjami i platformami komputerowymi. Składa się ze strumienia bajtów opisujących informacje o kolorach. Każdy piksel jest opisany binarnie. Obrazek można zachować w formacie z przeplotem i bez przeplotu. W pierwszym przypadku wartości kolorów (na przykład czerwony, zielony i niebieski) są zapisywane sekwencyjnie. Wybór zależy od wymagań aplikacji docelowej, w której plik ma być otwierany. 61

62 Literatura: A. Przelaskowski, "Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów", Wydawnictwo BTC, W-wa, A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 2007 Władysław Skarbek, Multimedia, algorytmy i standardy kompresji 62

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf.

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Jednostki ilości danych Bit podstawowa jednostka w operacjach, wskazująca na obecność (1) albo brak (0) sygnału Bajt 23 bitów =

Bardziej szczegółowo

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map)

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map) Piksel - punkt, którego parametrami są współrzędne ekranu, kolor i jaskrawość. Jest najmniejszym elementem obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Bardziej szczegółowo

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej 2010 rok Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie informacje zebrał mgr inż. Rafał Traczyk SPIS TREŚCI 1. CO TO JEST

Bardziej szczegółowo

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia.

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia. Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Grafika komputerowa Wybrane pojęcia. Grafika komputerowa, to dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera obrazów, rysunków, planów,

Bardziej szczegółowo

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny

monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny 1 własności oka ludzkiego decydujące o możliwości wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych 1 Władysław Marek Kolasa 1. Wprowadzenie Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych Format dokumentu w potocznym rozumieniu zazwyczaj kojarzy się z rozszerzeniem pliku, który wskazuje na aplikację potrzebną

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Białek. Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia.

Krzysztof Białek. Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia. 1 Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia. 2 4 2 Drzewo projektu Pasek narzędzi rysunkowych Obszar rysunku Wiersz poleceń

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowa użytkowe Oprogramowa użytkowe (aplikacyjne, aplikacja) określa sposoby, w jaki zostają użyte zasoby systemowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika Oprogramowa

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zasobów cyfrowych

Tworzenie zasobów cyfrowych Tworzenie zasobów cyfrowych Wykład 8, Digitalizacja. Cz. 1, Organizacja pracy, prezentacja danych, standardy Etapy tworzenia PC Przygotowanie materiałów do dygitalizacji Digitalizacja Obróbka plików Porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 Grafika Power Point Edytor tekstu 1 Grafika komputerowa Wprowadzenie zastosowania - rysunki - schematy - interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D,

Bardziej szczegółowo

Bogusław Jackowski GRAFIKA DYSKRETNA CZYLI PARĘ MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYDATNYCH WIADOMOŚCI O MAPACH BITOWYCH

Bogusław Jackowski GRAFIKA DYSKRETNA CZYLI PARĘ MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYDATNYCH WIADOMOŚCI O MAPACH BITOWYCH Bogusław Jackowski GRAFIKA DYSKRETNA CZYLI PARĘ MNIEJ LUB BARDZIEJ PRZYDATNYCH WIADOMOŚCI O MAPACH BITOWYCH 2 BACHOTEX 98 1. Wstęp Słowo dyskretny pochodzi od łacińskiego słowa discretio rozdzielenie,

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE NAZWA PROGRAMU DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE PROGRAMY DO EDYCJI I OBRÓBKI ZDJĘĆ WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero PhotoSnap

Instrukcja Nero PhotoSnap Instrukcja Nero PhotoSnap Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Lucjan Dobrowolski 2014 PRz, WCh, ZICh Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Edycja treści tekstowych zawierających złożone formatowanie. Metody umieszczania równań matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu

Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu Michał Michalski Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu Wstęp Pracownie progresji wiekowej, odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów wykonują rocznie około

Bardziej szczegółowo

Internet 2010, raport strategiczny IAB Polska

Internet 2010, raport strategiczny IAB Polska Jesień 2014 Internet 2010, raport strategiczny IAB Polska Zakres wiedzy IT dla użytkownika IT Wiedza w zakresie tego, czego dotyczy IT. Nie programowanie, a umiejętność rozmowy z programistą/informatykiem.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo