Bruksela Co to za program?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksela 13.03.2015. Co to za program?"

Transkrypt

1 Bruksela Co to za program? Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach uczestniczących w programie. Erasmus dla młodych przedsiębiorców, finansowany przez Komisję Europejską, obecnie działa na terenie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Islandii, Czarnogóry, Turcji, Albanii, Serbii i Izraela z pomocą ponad 100 organizacji pośredniczących. Nadzór programu: Nad poprawnością realizacji programu nadzór sprawuje Komisja Europejska (KE), która to ponosi całkowitą odpowiedzialność polityczną i finansową za jego wdrażanie. To właśnie KE ogłasza nabory projektów i jest odpowiedzialna za wybór projektów i ich monitoring. Cele programu: Celem programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest pomoc nowym przedsiębiorcom w zdobyciu odpowiednich umiejętności do zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem, poprzez spędzenie czasu w firmie w innym kraju UE. Poprzez zdobycie takiej możliwości poprawia się ich know-how i zdobywają dostęp do wiedzy i doświadczeń innych przedsiębiorców.

2 Założenia: Celem programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest informowanie uczestników o możliwościach, jakie oferuje Jednolity Rynek, oraz o tym, jak pokonywać rozmaite przeszkody. Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak działa rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, i rozumieć wiążące się z nim korzyści związane ze sprzedażą produktów i usług za granicą. Działania: Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga zapewnić aspirującym europejskim kandydatom na przedsiębiorców umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i pomyślnego prowadzenia firmy na terenie Europy. Organizacje będące pośrednikiem: Potencjalni kandydaci, którzy chcą wziąć udział w programie powinni wybrać jedną organizację pośredniczącą oficjalnie desygnowaną przez Komisję Europejską, który będzie pełniła rolę przewodnika w trakcie procesu poznawania od bliższej strony jej własnego przedsiębiorstwa Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim tym, aby znaleźć organizację z regionu pochodzenia przedsiębiorcy. Jeśli takowej nie ma, należy wybrać organizację najbliżej położoną. Pełna lista organizacji pośredniczących, uczestniczących w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest dostępna na stronie internetowej Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców w sekcji "Twój lokalny punkt kontaktowy" Kto może wziąć udział w programie? W programie mogą wziąć udział: 1) Początkujący Młodzi przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Działalność, którą planuje otworzyć młody przedsiębiorca może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia. 2) Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących. Kim jest przedsiębiorca przyjmujący? Przedsiębiorcą przyjmującym w programie może być przedsiębiorca, który: posiada zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących; prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, jest jego właścicielem LUB osobą zaangażowaną w działalność MŚP na poziomie zarządu; prowadzi działalność od kilku lat; jest chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora. Młody przedsiębiorca musi jednak spełnić takie warunki jak: mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie; wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego Państwa Uczestniczącego; być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;

3 wykazywać gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach programu. Wykonywane zadania: Aktywne uczestnictwo w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców zapewnia przyszłym przedsiębiorcom dostęp do szerokiej gamy korzyści, które pomogą w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej: trwający do pół roku pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, który pozwala na zdobycie wiedzy z pierwszej ręki na temat początków prowadzenia działalności i zagadnień takich jak: marketing/sprzedaż, księgowość, relacje z klientami, finansowanie itp. oraz możliwość udoskonalenia swojego biznes planu; budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu: wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i umiejętności z zakresu zarządzania; możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej; budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości w związku z wzajemnymi konsultacjami, polecaniem się firmom zewnętrznym lub poszukiwaniem partnerów biznesowych za granicą. uzyskanie wglądu w inne wzorce kulturowe i organizacyjne oraz sposoby funkcjonowania firm w innym Państwie Uczestniczącym; uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego Państwa Uczestniczącego; doskonalenie umiejętności językowych. Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w programie czerpie korzyści uzyskując możliwość: pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności; czerpania korzyści z tego, że ktoś świeżym okiem spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której nie ma przedsiębiorca przyjmujący; pełnienia roli trenera i mentora; zdobywania wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w działania międzynarodowe; nawiązywania kontaktu z przedsiębiorcami z innych państw UE i zdobywania okazji do współpracy z nimi; budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych partnerów; doskonalenia umiejętności językowych. Dla większość przedsiębiorców przyjmujących, jest to tak cenne doświadczenie, że decyduje się na przyjmowanie kolejnych początkujących przedsiębiorców! Finansowanie: W ramach projektu możliwe jest pozyskanie środków na pobyt za granicą przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Środki te służą pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu. Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę. Początkujący przedsiębiorca oraz właściwy punkt kontaktowy zawierają umowę, w której określone zostaną szczegóły dotyczące grantu oraz sposobu płatności (np. płatność częściowa

4 na początku pobytu, płatność miesięczna itp.). Wysokość wsparcia finansowego jest obliczana na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu Jak złożyć wniosek? Chętni, którzy planują przystąpić do programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców powinni postępować zgodnie z następującą instrukcją: 1. Przygotować dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców). 2. Zarejestrować się, wypełniając internetowy formularz (link), należałoby przesłać CV oraz biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców). 3. Nawiązać kontakt z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym (dwie opcje): a) zaproponować lokalnemu punktowi kontaktowemu początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego, z którym ma się już kontakt lub b) wyszukać początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego w internetowym katalogu, korzystając z pomocy swojego lokalnego punktu kontaktowego. 4. Ustalić z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym szczegóły dotyczące projektu pracy i nauki (tj. daty, cele i działania wymiany), a następnie poinformować o ustaleniach swój lokalny punkt kontaktowy. 5. Podpisanie Zobowiązania na rzecz jakości. Początkujący przedsiębiorca zawiera również ze swoim lokalnym punktem kontaktowym umowę finansowania. 6. Początek pobytu za granicą: Okres trwania wymiany może wynosić od 1 miesiąca do 6 miesięcy z możliwością dzielenia pobytu na min. jednotygodniowe wizyty (pod warunkiem, że wszystkie odbędą się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy). 7. Wsparcie finansowe dla początkującego przedsiębiorcy jest płatne w ratach, zgodnie z warunkami umowy zawartej z lokalnym punktem kontaktowym. Organizacje pośredniczące z Polski: W Polsce aktualnie funkcjonuje 8 organizacji partnerskich, które znajdują się m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie. Link do listy organizacji: Przykłady dobrych praktyk: Założona w 2009 roku z siedzibą w Polsce Science Venture jest firmą specjalizującą się w technologię maklerską. Właścicielka firmy Joanna Rybka brała udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, aby zdobyć więcej doświadczenia i dobrze sprawdzić się jako przedsiębiorca w innym kraju europejskim, w celu uzyskania innego spojrzenia na funkcjonowanie podobnego przedsiębiorstwa. W 2012 pani Joanna rozpoczęła cztero - miesięczne partnerstwo biznesowe z goszczącym przedsiębiorcą Xavier em Castells em z IUCT - z hiszpańskiej firmy innowacyjnej działającej w dziedzinie badań i rozwoju dla sektora farmaceutyczno - chemicznego i biotechnologicznego. Xavier ma 14-letnie doświadczenie w branży. Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas współpracy międzynarodowej. Joanna mogła poszerzyć swoją działalność zarówno w zakresie personelu i mieć dostęp do nowego rynku w Hiszpanii. Obroty wzrosły o 10%, a platforma

5 współpracy nauki i biznesu zostały opracowane w okresie współpracy. Dwaj przedsiębiorcy opracowali dobrą strategię biznesową przy dobrych relacjach biznesowych. Do dziś, pozostają w kontakcie, aby współpracować przy różnych innych projektach. Dane kontaktowe do najbliższej polskiej organizacji pośredniczącej: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież POZNAŃ Osoba do kontaktu: Krystian Zaremba Tel Mail: Źródło: Opracowanie: Karol Tatała, wolontariusz EVS w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli

przedsiębiorców Trampolina do sukcesu twojej firmy Opracowanie: Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

przedsiębiorców Trampolina do sukcesu twojej firmy Opracowanie: Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 5 lat programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców PL Trampolina do sukcesu twojej firmy Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Opracowanie: Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik dla organizacji biznesu

Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik dla organizacji biznesu 1 Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii poradnik CHANGE Izby gospodarcze promują Inteligentną Energię wśród MŚP W ramach projektu CHANGE

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻOWA I AKADEMICKA W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻOWA I AKADEMICKA W POLSCE Joanna Wójtowicz PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻOWA I AKADEMICKA W POLSCE Od lat analitycy rynkowi zgadzają się, iż kluczowym elementem sukcesu współczesnych gospodarek krajów rozwijających się będą aspekty

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo