SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA:"

Transkrypt

1 SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I A : techniki tkanek miękkich, techniki relaksacji mięśni. Cel modułu: uczestnicy szkolenia poznają techniki diagnostyczno lecznicze tkanek miękkich wprowadzenie do badania i relaksacji mięśni Teoria: -- postać profesora Karel Lewita historia medycyny manualnej i manualnej medycyny mięśniowo szkieletowej koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manaulnej (mmms-psmm); podstawowe pojęcia mmms-psmm; pojęcie bariery, zjawisko uwolnienia patologicznej bariery, strefy HAZ strefa nadmiernej wraŝliwości, punkty spustowe (trigger point) neurofizjologia i neurokinezjologia; dysfunkcje somatyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne metodyka technik zabiegowych; wskazania i przeciwwskazania do zabiegów manualnych Praktyka: wywiad anamneza analiza kinezjologiczna badanie, oglądanie: chodzenie, stanie, postawa, pozycja tyłem, bokiem, przodem, kończyny górne, pozycja głowy, analiza miednicy anatomia palpacyjna tkanek miękkich; techniki badania i leczenia tkanek miękkich: skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięź powierzchowna, mięśnie fałdy mięśniowe, ścięgna, więzadła, powięź głęboka, okostna. badanie i leczenie blizn: blizny aktywne, nieaktywne, znaczenie blizn 1

2 tkanki międzykostne kości śródręcza S reflex techniki powięziowe: powięź grzbietowa, powięź piersiowo lędźwiowa, powięź boczna tułowia, powięź przedniej ściany klatki piersiowej, powięź okolicy obręczy barkowej, powięź okolicy karku,powięź pośladkowa, powięź pachwinowa, powięzie kończyny dolnej i górnej. tkanki miękkie dla czepca ścięgnistego głowy badanie i leczenie tkanki miękkie w obrębie stopy: identyfikacja punktów spustowych, techniki dezaktywacji punktów spustowych tkanki miękkie w okolicy pięty, w okolicy ścięgna Achillesa, tkanki miękkie dla fałdów międzypalcowych, dla tkanek międzykostnych kości śródstopia techniki dla tkanek miękkich Piłeczkowanie według Zdeny Jebavej techniki dla tkanek miękkich terapia głaskaniem według Heleny Hermach stymulacja eksteroceptywna relaksacja poizometryczna mięśni: zasady, badanie i leczenie mięśni: m. czworoboczny część zstępująca, m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. Ŝwacze, m. skroniowy, m. skrzydłowy boczny i przyśrodkowy, m. dwubrzuścowy, m. pochyłe, m. podpotyliczne, m. czworoboczny część środkowa, m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. podłopatkowy, m. piersiowy większy, m. piersiowy mniejszy, m. kruczo ramienny, m. zębaty przedni, m. najszerszy grzbietu, m. obły większy, m. prostownik grzbietu, m. czworoboczny grzbietu, m. prosty brzucha, m. biodrowo lędźwiowy, m. biodrowy, m. gruszkowaty, m. pośladkowy wielki, m. pośladkowy średni, m. napinacz powięzi szerokiej, m. prosty brzucha, m. przywodziciele biodra, m. kulszowo goleniowe, m. brzuchaty łydki, m. prostowniki stopy i palców, m. dwugłowy ramienia, m. trójgłowy ramienia, m. pronatory, m. supinatory, m. długie prostowniki nadgarstka i palców, m. zginacze długie nadgarstka i palców, przepona klatki piersiowej Moduł II B techniki relaksacji mięśni, trakcje manualne, mobilizacje stawowe odcinka szyjnego i piersiowego. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkoleniowego objętego modułem A. Pytania i problemy terapeutyczne. Uczestnicy szkolenia poznają techniki diagnostyczne i relaksacyjne mięśni 2

3 wprowadzenie do badania i leczenia zaburzeń czynności stawów TEORIA: ergonomia pracy terapeuty (pozycje zabiegowe) anamneza wywiad omówienie analiza kinezjologiczna omówienie fazy oddechowe i kierunki spojrzenia w terapii, przyczyny zaburzeń regulacji nerwowej dysfunkcje stawowe spowodowane zaburzeniem regulacji nerwowej odruchowe zaleŝności trzewno mięśniowe i trzewno stawowe relaksacja poizometryczna mięśni ciąg dalszy; trakcje manualne: kręgosłup lędźwiowy: trakcja wdechowo wydechowa w leŝeniu na brzuchu, trakcja fleksyjna w leŝeniu na brzuchu, kręgosłup szyjny: trakcja w leŝeniu przez barki, trakcja w leŝeniu na plecach za głowę, trakcja w siadzie za głowę trakcje w stawie ramiennym, trakcje stawu biodrowego: w leŝeniu na plecach w osi kości udowej, w leŝeniu w osi szyjki kości udowej trakcje stawu kolanowego: w leŝeniu na brzuchu w osi kości udowej, w leŝeniu na plecach w osi goleni, w leŝeniu na boku w osi goleni trakcje stawu łokciowego: w osi przedramienia badanie orientacyjne odcinka szyjnego: badanie aktywnego i pasywnego ruchu, badanie pięter odcinka szyjnego dla C1 C2, C2 C3, dla segmentów od C3 w dół, badanie okostnowych punktów bólowych i palpacja mięśni tej okolicy objawy bólowe, badanie i leczenie C0 C1, dolegliwości, autoterapia, retro fleksja, laterofleksja, rotacja objawy bólowe, badanie i leczenie C1 C2 objawy bólowe, badanie i leczenie segmentów od C2 C3 do C5 C6, autoterapia przejście C/Th, objawy bólowe, badanie, terapia, autoterapia 3

4 odcinek piersiowego: objawy, badanie orientacyjne, badanie i leczenie ruchomości: laterofleksji, ekstensji, fleksji, rotacji, autoterapia przejście piersiowo lędźwiowe kręgosłupa: objawy, badanie i leczenie Moduł III C mobilizacje stawowe Ŝeber, kręgosłupa lędźwiowego, autoterapia, warsztaty kliniczne. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkoleniowego z I i II modułu. Pytania i problemy terapeutyczne. TEORIA: dokumentacja przebiegu procesu leczenia problematyczne sytuacje w pracy z pacjentem testy bezpieczeństwa Ŝebra: objawy, badanie orientacyjne, palpacja, górno Ŝebrowy typ oddychania badanie I Ŝebra, punkt Erba, leczenie badanie i leczenie górnych i dolnych Ŝeber: według Kubisa, według Greemana, autoterapie odcinek lędźwiowy: badanie w pozycji stojącej, w leŝeniu na plecach, w leŝeniu na brzuchu badanie spręŝynowania, ekstensji, fleksji, rotacji techniki leczenia ekstensji, fleksji, rotacji, autoterapie miednica: badanie orientacyjne, palpacyjne, typy miednicy, S reflex (dysfunkcja miednicy),bóle więzadłowe, bolesność kości ogonowej staw krzyŝowo biodrowy : badanie orientacyjne + testy: fenomen wyprzedzania, przesunięcie krzyŝowo biodrowe, test oddalania kolca, test Rosina, test ograniczenia przywiedzenia horyzontalnego badanie i leczenie stawu krzyŝowo biodrowego: według Stoddarda, leczenie górnego i dolnego bieguna stawu łańcuchy przyczynowo skutkowe stawu krzyŝowo - biodrowego autoterapia stawu krzyŝowo biodrowego warsztaty kliniczne 4

5 Moduł IV D mobilizacje stawowe stawów obwodowych, autoterapia, warsztaty kliniczne. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkoleniowego z III modułu. Pytanie i problemy terapeutyczne TEORIA: powtórzenie dotychczasowego materiału stawy obwodowe kończyny dolnej: biodrowy, kolanowy, skokowy, stawy stopy stawy obwodowe kończyny górnej: obręcz barkowa, staw łokciowy, nadgarstek, stawy dłoni staw biodrowy: badanie, testy, leczenie staw kolanowy: badanie, testy leczenie, rzepka, autoterapia badanie i leczenie stawu strzałkowo piszczelowego stopa: badanie i leczenie górnego stawu skokowego: skokowo goleniowy (manipulacja trakcyjna), badanie i leczenie dolnego stawu skokowego: skokowo piętowo łódkowy ( manipulacja trakcyjna) badanie i leczenie stawu Schoparta i Lisfranka badanie i leczenie stawu śródstopno paliczkowego I palca badanie i leczenie stawów stępu i stawów palców badanie i leczenie obręczy barkowej: staw ramienno łopatkowy, staw barkowo obojczykowy, staw mostkowo obojczykowy badanie i leczenie stawu łokciowego badanie i leczenie stawów ręki: staw międzynadgarstkowy, staw promieniowo nadgarstkowy, stawy śródręcza, stawy kciuka, stawy palców, manipulacja trakcyjna za kość główkowatą. warsztaty kliniczne Moduł V E Klinika czynnościowych zaburzeń ruchomości stawowej, warsztaty kliniczne. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkoleniowego z modułu IV. Pytania i problemy terapeutyczne. 5

6 TEORIA: omówienie róŝnych zespołów czynnościowych zaburzeń, dyskusja bóle barku, zespół szyjno głowy: bóle pochodzenia szyjnego, zespół Ŝuchwowo czaszkowy, antefleksyjny ból głowy, migreny zaburzenia równowagi bóle kończyn górnych, zespół szyjno barkowy, zespół zamroŝonego barku bóle promieniujące z odcinka szyjnego i górnego odcinka piersiowego bóle promieniujące z połączeń stawowych górnych Ŝeber, stawu barkowo obojczykowego, stawu mostkowo obojczykowego zespół mięśni pochyłych (zespół górnego otworu klatki piersiowej) zespoły korzeniowe odcinka szyjnego bóle okolicy stawu łokciowego i nadgarstka bóle w obrębie kończyn dolnych bóle krzyŝa, dysfunkcje segmentów kręgosłupa lędźwiowego, zespoły korzeniowe odcinka lędźwiowego bolesność odcinka piersiowego kręgosłupa kręgosłupowo narządowe zaleŝności: zapalenie migdałków podniebiennych (częste anginy), płuca i opłucna, Ŝołądek i dwunastnica, wątroba i pęcherzyk Ŝółciowy, nerki, mięsień lędźwiowy i mięśnie brzucha, ginekologiczne przyczyny bólu krzyŝa ustalenie strategii terapeutycznych dla powyŝszych zespołów na bazie zdobytej wiedzy i próba terapii. Praca w grupach pod kontrolą instruktora i prezentacja leczenia danego zespołu. powtórka technik manualnych od I modułu Moduł VI F powtórzenie i utrwalenie materiału objętego szkoleniem we wszystkich wcześniejszych modułach. Doskonalenie technik manualnych i myślenia w koncepcji przyczynowo skutkowych łańcuchów dysfunkcyjnych. Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Uzyskanie tytułu certyfikowanego Terapeuty Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej 6

Ćwiczenia. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Ćwiczenia. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Ćwiczenia 1. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa 1.1. Stabilny Mostek ćwiczenia izometryczne mięśni tułowia 1.2. Mobilizacja zgięciowo-wyprostna kręgosłupa na dużej piłce

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU STOSOWANA W GENERALI TU S.A. A. Uszkodzenia głowy 1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Opracowanie: mgr Joanna Bek mgr Przemysław Góźdź OPOLE 2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Koszalin 2008 SPIS TREŚCI Wstęp.. Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej...

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii ROZDZIAŁ IV ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 ZDROWIE I DOBROSTAN 1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie The Institute of

Bardziej szczegółowo

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyñski SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyński SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNEJ - SUPLEMENT SPIS TREŚCI OD AUTORA...3 CZĘŚĆ I: IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU...4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY NEUROMOBILIZACJA Metoda Butlera Cechy : - bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tk.nerwowej w stosunku do innych tkanek - jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur uk.nerwowego - stosowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku L.p. Rodzaj badania Dodatkowe informacje Cena DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1. Albuminy 6,00 zł 2. Amylaza w moczu 8,00 zł 3. Amylaza w surowicy 8,00 zł 4. ANCA 60,00 zł 5. Anty HBs 35,00 zł 6. Anty HCV 35,00

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA III ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE Łódź 2007 REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH 1 I. Wstęp... 3 1. Charakterystyka gier zespołowych... 6 1.1 Piłka ręczna... 7 1.2 Piłka koszykowa... 9 1.3 Piłka siatkowa...

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III (program autorski) Autor: mgr Justyna Pasternak POZNAŃ 2010r. Spis treści WSTĘP... 3 I. Charakterystyka wad postawy... 4 1. Wady kręgosłupa:... 4 a) plecy okrągłe....

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie ruchowe w SM.

Usprawnianie ruchowe w SM. Michał Biniecki Usprawnianie ruchowe w SM. Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Broszura powstała dzięki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU I. BADANIA LABORATORYJNE 1. Badanie ogólne moczu 5,00 zł 2. Badanie moczu na cukier i aceton 5,00 zł 3. Badanie moczu na białko 5,00 zł 4. OB. 3,00 zł 5. Morfologia

Bardziej szczegółowo

Treści są objęte prawami autorskimi.

Treści są objęte prawami autorskimi. Badania neurofizjologii klinicznej Autor: Prof. UM dr hab. n. med. Juliusz Huber (neurofizjolog) Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres: tel.:

Bardziej szczegółowo