Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019"

Transkrypt

1 Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku Gdańsk, 13 kwietnia 2015

2 Firmy odbierające odpady Dotychczas: dwie (Sita Północ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. O/Gdynia ), Koniec bieżących umów: 2 sektory wrzesień 2015, Przedłużenie świadczenia usług: 4 sektory (2 sektory październik 2015, 2 sektory listopad 2015), Obowiązek nowych firm dostarczenie pojemników (w tym pojemników i worków na szkło od ), umieszczenie w pojemnikach czipów RFID Ogłoszenie przetargu: 13 kwietnia (poniedziałek) Otwarcie ofert: do połowy maja Podpisanie umowy: do końca maja 2015

3 Będą zmiany. Dlaczego? 1) konieczność uzyskania narzuconych przez UE poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (do 2018 muszą wynosić 30% zebranych w gminie komunalnych, do 2020 roku 50%), 2) potrzeba odłożenia w czasie startu systemu, 3) konieczność zapewnienia tzw. brygad awaryjnych, 4) konieczność częstszego mycia pojemników, 5) konieczność dostosowania wielkości pojazdów do konkretnych lokalizacji punktów gromadzenia,

4 GOK stan bieżący i przyszły Lp. Przetarg 2013 r. Przetarg 2015 r. Nowość 1 Termin Start sektorów w jednym terminie tj. od dnia 1 lipca Okres obowiązywania umowy 27 miesięcy 48 miesięcy Start sektorów w 3 etapach: sektor 3 i 5 od X.2015, sektor 1 i 6 od XI.2015, sektor 2 i 4 od XII Kryteria oceny a) cena ofertowa za odbiór i transport wszystkich rodzajów b) cena jednostkowa za odbiór i transport 1Mg mokrych, suchych i zmieszanych a) cena ofertowa za odbiór i transport wszystkich rodzajów b) cena jednostkowa za odbiór i transport 1Mg mokrych, suchych i zmieszanych c) punktacja za dysponowanie pojazdami typu ROTOPRES (odpady MOKRE) d) wymóg min Euro 4 (2005r) dodatkowa punktacja za dysponowanie pojazdami z normą EURO 5 i EURO 6 4 Wymagania sprzętowe 79 pojazdów 101 pojazdów Dysponowanie większą gamą pojazdów: a) MINI śmieciarki do trudnych lokalizacji: max 2,8 wys i, min 2,5Mg ładowności b) pojazdy z urządzeniami HDS do odbioru szkła c) pojazdy do odbioru MOKRYCH typu ROTOPRESS (do kryterium oceny) d) dodatkowe pojazdy do dystrybucji pojemników

5 GOK stan bieżący i przyszły Lp. Przetarg 2013 r. Przetarg 2015 r. Nowość 5 Wymagania sprzętowe Pojazdy z normą EURO 3 Pojazdy z normą > EURO4 (od 2005r) dodatkowe punkty za nowsze pojazdy 6 Rodzaj odbieranych 7 Brygada awaryjna 8 Urządzenia do gromadzenia a) mokre, b) suche, c) zmieszane, d) zielone, e) wielkogabarytowe, f) zużyte opony g) przeterminowane leki brak a) mokre, b) suche, c) zmieszane, d) zielone, e) wielkogabarytowe, f) zużyte opony g) przeterminowane leki 1 na 2 obsługiwane sektory 9 Harmonogramy 1 raz i przy każdej zmianie - co roku i przy każdej zmianie - Gabaryty info do skrzynki tydzień przed wywozem (domy jednorodzinne) Dodatkowo: a) szkło od 1 lipca 2016, b)odpady budowlane od 1 stycznia 2016 (odrębnym przetargiem) c)odbiór leków nie tylko z aptek. Dodatkowe lokalizacje np. BOK CMG, BOM-y, ZOM-y. Dodatkowy pojazd wraz z brygadą do realizacji zgłoszeń awaryjnych. Nowe typy urządzeń do gromadzenia : worki na szkło w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki z komorami wrzutowymi dla zabudowy wielorodzinnej i firm (ograniczenie zanieczyszczenia surowca) Obowiązek dostarczenia rocznych harmonogramów odbioru właścicielom nieruchomości zamieszkałych 1-krotnie w każdym roku obowiązywania umowy 10 Systemy Informatyczne RFID RFID + CRM Obsługa systemu CRM, służącego do realizacji wszystkich zgłoszeń od mieszkańców i pracowników ZDiZ oraz dalsze przekazywanie ich do firm wywozowych. Budowanie historii zgłoszeń dla nieruchomości i możliwość potwierdzania mieszkańcom na ich wykonania

6 GOK stan bieżący i przyszły Lp. Przetarg 2013 r. Przetarg 2015 r. Nowość 11 Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe zamieszkałe i niezamieszkałe + rekreacyjno-wypoczynkowe Obsługa nowego typu nieruchomości: domy letniskowe 12 Urządzenia do gromadzenia Wymóg uzyskiwanie potwierdzeń dostarczenia pojemnika lub kontenera na odpady 13 Urządzenia do gromadzenia optymalizacja ilości urządzeń do gromadzenia tj. wymiana większej liczby pojemników o małej pojemności na mniejszą liczbę pojemników o większej pojemności. 14 Mycie pojemników Wielorodzinna 2 x rok MOKRE 1 x rok SUCHE Wielorodzinna 3 x rok MOKRE 2 x rok SUCHE podwojona ilość mycia pojemników Jednorodzinna - 1 x rok MOKRE i SUCHE Jednorodzinna - 3 x rok MOKRE 2 x rok SUCHE Firmy - 1 x rok MOKRE i SUCHE 15 Koniec umów pojemniki zabierane ostatniego dnia umowy Firmy - 3 x rok MOKRE 2 x rok SUCHE pojemniki zabierane po 30 dniach od ostatniego umownego odbioru System zakładkowy wyposażania nieruchomości w pojemniki. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia własnych urządzeń do gromadzenia w PGO w terminie do 30 dni od dnia ustania umownego obowiązku odbioru a kolejny wykonawca będzie zobowiązany je obsługiwać

7 Rodzaj odpadu Odpady mokre Odpady suche Odpady niesegregowane Odpady zielone Częstotliwość odbioru OBECNIE Jednorodzinne Nieruchomości Zamieszkałe Wielorodzinne, (w obrębie Starego i Głównego Miasta) Wielorodzinne 1 x w tygodniu 4 x w tygodniu 3 x w tygodniu Niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje) nie rzadziej niż 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu nie częściej niż kalendarzowym 1 x w miesiącu kalendarzowym - - Odpady zielone choinki 1 raz w tygodniu - - Odpady wielkogabarytowe, meble, opony 1 x na kwartał 1 x na dwa tygodnie - - Przeterminowane leki nie rzadziej niż 6 x w roku - - PLAN Nieruchomości zamieszkałe Rodzaj odpadu Jednorodzinne i Mieszane Wielorodzinne Wielorodzinne (w obrębie Starego i Głównego Miasta) Nieruchomości niezamieszkałe (Firmy) Odpady mokre 1 x w tygodniu 2 x w tygodniu 3 x w tygodniu Odpady suche Odpady zmieszane 1 x w tygodniu 3 x w tygodniu 6 x w tygodniu, a od do x w tygodniu Szło 1 x na miesiąc 1 x w tygodniu 2 x w tygodniu Odpady zielone Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony 1 x w tygodniu (łącznie z mokrymi) 1 x na kwartał Z mokrymi + w okresie od do (na zgłoszenie kontener) 1 x w tygodniu, Stare i Główne Miasto - 2 x w tygodniu Zgodnie ze złożoną deklaracją Przeterminowane leki 1 x na miesiąc

8 Przetarg kryteria oceny 1. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia 90 pkt 2. Wartość netto za odbiór i transport komunalnych: mokrych ( ), suchych ( A) i zmieszanych ( ) z punktów gromadzenia do RIPOK 10 pkt 3. Dysponowanie pojazdami typu ROTOPRESS 1 pojazd typu ROTOPRESS = 2 pkt., niezależnie od liczby posiadanych pojazdów maksymalna liczba punktów do uzyskania-4 max 4 pkt 4. Dysponowanie pojazdami z emisją gazów spalinowych w normach wyższych niż EURO 4 Pojazd z normą EURO 4 0 pkt., Pojazd z normą EURO 5 i EURO 6 0,5 pkt. max 9,5 pkt

9