Sporządzanie dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządzanie dokumentów"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Kwalifikacja A.65.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

2 EGZAMIN ZAWODOWY Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIK KSIĘGARSTWA SPRZEDAWCA EGZAMIN ZAWODOWY Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIK HANDLOWIEC Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK TECHNIK LOGISTYK Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK TECHNIK LOGISTYK Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TECHNIK LOGISTYK Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik handlowiec i sprzedawca przygotowane zgodnie z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Podręczniki REFORMA 2012 REFORMA 2012 REFORMA 2012 REFORMA 2012 REFORMA 2012 REFORMA 2012 REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Rozliczanie wynagrodzeń Rozliczanie podatków i innych danin publicznych Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Kwalifikacja A.31.1 Kwalifikacja A.31.2 Kwalifikacja A.32.1 Kwalifikacja A.32.2 Kwalifikacja A.65.1 Kwalifikacja A.65.2 Kwalifikacja A.65.3 Kwalifikacja A.31.1 Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych Kwalifikacja A.31.2 Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych Kwalifikacja A.32.1 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych Kwalifikacja A.32.2 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Kwalifikacja A.65.1 Rozliczanie wynagrodzeń Kwalifikacja A.65.2 Rozliczanie podatków i innych danin publicznych Kwalifikacja A.65.3 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Repetytoria i testy egzaminacyjne + TESTY + TESTY NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy KWALIFIKACJA A.35 KWALIFIKACJA A.36 Kwalifikacja A.22 Kwalifikacja A.30 Kwalifikacja A.31 Kwalifikacja A.32 Kwalifikacja A.65 Kwalifikacja A.35 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.36 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik ekonomista. Technik rachunkowości Kwalifikacja A.22 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec Kwalifikacja A.30 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk Kwalifikacja A.31 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk Kwalifikacja A.32 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk Kwalifikacja A.65 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik rachunkowości Publikacje do praktycznej nauki zawodu PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia sprzedaży Kwalifikacja A.18 Kwalifkacja A.18 Pracownia sprzedaży. Technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości firmy handlowej Kwalifikacja A.22 Kwalifkacja A.22 Pracownia rachunkowości firmy handlowej. Technik handlowiec NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Te i inne publikacje do nauki zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik administracji, technik handlowiec, sprzedawca (kwalifikacje A.35, A.36, A.30, A.31, A.32, A.68, A.18, A.22), można obejrzeć i kupić pod adresem sklep.wsip.pl

3 Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy Państwu fragmenty nowego podręcznika, spełniającego wszystkie wymagania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Jest to publikacja gwarantująca skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, napisana językiem zrozumiałym dla ucznia i wzbogacona o atrakcyjny materiał ilustracyjny. Prawdziwa nowość, warta Państwa uwagi. 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło reformę szkolnictwa zawodowego, która wprowadziła nową klasyfikację zawodów oraz ich podział na kwalifikacje. Dla wszystkich wyodrębnionych zawodów przygotowano nowe podstawy programowe. Zmieniła się także formuła egzaminu zawodowego wprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie, kończący naukę w zasadniczej szkole zawodowej i technikum oraz słuchacze szkół policealnych, po zdaniu egzaminów pisemnego i praktycznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z naszym podręcznikiem, prezentujemy wykaz zawartych w nim treści oraz fragmenty wybranych rozdziałów. Wierzymy, że przygotowana przez nas oferta umożliwi Państwu efektywną pracę oraz pomoże w skutecznym przygotowaniu uczniów i słuchaczy do egzaminu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej. Branża ekonomiczna Zapraszamy do korzystania z naszego podręcznika. Z nami warto się uczyć! Artur Dzigański Szef Zespołu Szkolnictwa Zawodowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

4 Kształcimy zawodowo! WSiP skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Publikacje: zgodne z nową podstawą programową z aprobatą MEN opracowane w podziale na kwalifikacje napisane przez specjalistów i nauczycieli praktyków z dużą liczbą ćwiczeń, przykładów praktycznych, tabel i schematów z wyróżnieniem najważniejszych treści, rysunkami i ilustracjami ułatwiającymi zapamiętywanie

5 REFORMA 2012 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Kwalifikacja A.65.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

6 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: Typ szkoły: szkoła policealna. Zawód: technik rachunkowości. Kwalifikacja: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Część kwalifikacji: 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydanie I (2015) Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Barbara Jaworska (redaktor koordynator) Julia Konkołowicz-Pniewska (redaktor merytoryczny) Agnieszka Wiąckowska (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. ang.), Magdalena Wessel-Zasadzka (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. niem.) Konsultacje: Wioletta Bień Redakcja językowa: Anna Rossa Redakcja techniczna: Anna Popiel Projekt okładki: Małgorzata Wójcicka Fotografia na okładce: (pity) Bartosz Zakrzewski/Shutterstock.com Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Publikacja, którą nabyłeś/nabyłaś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał/przestrzegała praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

7 SPIS TREŚCI 5 Wstęp Ubezpieczenia społeczne i ich rozliczanie Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Wybrane tytuły do ubezpieczeń społecznych Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne i jego rozliczanie Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki na FP, FGŚP, FEP i ich rozliczanie Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zasady wyrejestrowania z ubezpieczeń Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego Zmiana danych płatnika i ubezpieczonego Dokumentacja rozliczeniowa Raporty imienne Deklaracja rozliczeniowa Informacja dla osoby ubezpieczonej Dokumentacja zasiłkowa Dokumentacja zasiłku chorobowego Dokumentacja zasiłku opiekuńczego Dokumentacja świadczenia rehabilitacyjnego Dokumentacja zasiłku wyrównawczego Dokumentacja zasiłku macierzyńskiego Dokumentacja wypłat zasiłków przez uprawnionych pracodawców Dokumenty ewidencji zasiłkowej Naliczanie zasiłków Sprawdź swoje wiadomości i umiejętności Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim Literatura

8

9 WSTĘP 7 WSTĘP Podręcznik Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS zawiera treści nauczania z zakresu kwalifikacji A.65.3, wyodrębnionej dla zawodu technik rachunkowości. Jest przeznaczony dla uczniów szkół policealnych. Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów dostosowanych do efektów kształcenia właściwych dla zawodu technik rachunkowości, w których przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady ich rozliczania, zasady zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowania z ubezpieczeń, zasady sporządzania dokumentacji rozliczeniowej z ZUS oraz dokumentowanie prawa do zasiłków. Po każdym podrozdziale zostały zamieszczone zadania teoretyczne i praktyczne, przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Zadania pomogą uczniom usystematyzować wiedzę i sprawdzić umiejętności praktyczne ukształtowane w trakcie procesu dydaktycznego. Po całym materiale nauczania zamieszczono test obejmujący 40 zadań oraz zadanie praktyczne, które ma strukturę zadania egzaminacyjnego. Treści teoretyczne podręcznika są poparte praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów, dlatego mogą być pomocne również osobom już zatrudnionym na stanowiskach kadrowo-płacowych, ekonomicznych i administracyjnych. Podręcznik ma za zadanie przekazanie informacji, dzięki którym zostaną osiągnięte wymagane efekty kształcenia z kwalifikacji A.65.3 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W poniższej tabeli kolejnym częściom podręcznika przypisano efekty, które dzięki nim będą realizowane. WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Numer rozdziału Numer tematu Temat 1 Ubezpieczenia społeczne i ich rozliczanie Realizowane efekty kształcenia/kwalifikacje 1 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym A.65.1(7)1 5 2 Wybrane tytuły do ubezpieczeń społecznych A.65.1(7)1 5 3 Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych A.65.1(7)1 5 4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne A.65.1(7)1 5 2 Ubezpieczenie zdrowotne i jego rozliczanie 1 Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu A.65.1(11)1 5, 2 Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne A.65.1(11)1 5,

10 8 WSTĘP Numer rozdziału Numer tematu Temat 3 Składki na FP, FGŚP, FEP i ich rozliczanie Realizowane efekty kształcenia/kwalifikacje 1 Fundusz Pracy A.65.3(5)1 4 2 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych A.65.3(5)1 4 3 Fundusz Emerytur Pomostowych A.65.3(5)1 4 4 Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego 1 Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych A.65.3(1)1 2 Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego A.65.3(1)2, 3 5 Zasady wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych A.65.3(1)4 2 Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego A.65.3(1)4 3 Zmiana danych płatnika i ubezpieczonego A.65.3(1)5 8, 10, 11 6 Dokumentacja rozliczeniowa 1 Raporty imienne A.65.3(3)1 3, 5 2 Deklaracja rozliczeniowa A.65.3(3)4 3 Informacja dla osoby ubezpieczonej A.65.3(3)1 3, 5 7 Dokumentacja zasiłkowa 1 Dokumentacja zasiłku chorobowego A.65.3(4)1 5 2 Dokumentacja zasiłku opiekuńczego A.65.3(4)1 5 3 Dokumentacja świadczenia rehabilitacyjnego A.65.3(4)1 5 4 Dokumentacja zasiłku wyrównawczego A.65.3(4)1 5 5 Dokumentacja zasiłku macierzyńskiego A.65.3(4)1 5 8 Dokumentacja wypłat zasiłków przez uprawnionych pracodawców 1 Dokumenty ewidencji zasiłkowej A.65.3(4)1 5 2 Naliczanie zasiłków A.65.3(4)1 5

11 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ICH ROZLICZANIE 9 1 Ubezpieczenia społeczne i ich rozliczanie ZAGADNIENIA Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Wybrane tytuły do ubezpieczeń społecznych Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Ubezpieczenia społeczne stanowią instrument polityki socjalnej państwa. Ich celem jest ochrona osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub choroby oraz ich rodzin. Genezą ubezpieczeń społecznych są kasy brackie, które powstały w XVI wieku na terenach śląskich. Stanowiły one formę samopomocy. Początkowo było tak, że górnicy i robotnicy składali do kasy brackiej (specjalnej skrzyni zamykanej na klucz) niewielką część swojej wypłaty. Zgromadzone środki miały wspomagać ubogich górników i robotników, którzy z powodu choroby nie mogli wykonywać pracy. W XIX wieku zaczęły powstawać przy kopalniach kasy lub spółki brackie tworzone ze składek pracowniczych oraz dotacji pracodawców. Członkowie kas korzystali z bezpłatnego leczenia, zasiłków chorobowych oraz rent inwalidzkich. Po ich śmierci rodziny otrzymywały zapomogę. Ze zgromadzonych środków budowane były także przychodnie lekarskie oraz szpitale. Na początku XX wieku ubezpieczenia społeczne stały się domeną państwa w większości krajów europejskich oraz Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze przepisy o ubezpieczeniach społecznych powstały w 1919 r., a spójny system ubezpieczeń społecznych w latach międzywojennych. Obecnie polski system ubezpieczeń społecznych obejmuje: ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby i macierzyństwa); ubezpieczenie wypadkowe (z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz z późn. zm.) regulują, jakiego rodzaju składkom ubezpieczony podlega na zasadzie obowiązku lub dobrowolności oraz którym nie podlega. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zawarto w tabeli 1.1. Symbole wymienione w tabeli oznaczają: O ubezpieczenie obowiązkowe; D ubezpieczenie dobrowolne; N na podstawie przepisów nie podlega określonemu ubezpieczeniu.

12 10 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ Z ZUS Tabela 1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Tytuł ubezpieczenia Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym Pracownik O O O O Od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania stosunku pracy Osoba wykonująca pracę nakładczą O O D N Od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy nakładczej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Członek spółdzielni rolnej O O O O Od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług na zasadzie umów zlecenia O O D O Od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Osoba prowadząca działalność gospodarczą O O D O Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu zawieszania działania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej Osoba współpracująca O O D O Od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia zakończenia współpracy Osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie zawieszenia D D N N Od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, przy czym nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek: do dnia odwołania wskazanego we wniosku przez ubezpieczonego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia do dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom

13 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ICH ROZLICZANIE 11 Poseł lub senator pobierający uposażenie O O N O Od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa Poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w RP D D N N Od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, przy czym nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek: do dnia odwołania wskazanego we wniosku przez ubezpieczonego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia do dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom Stypendysta sportowy: jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu, z wyłączeniem uczniów i studentów O O N O Od dnia spełnienia warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi do dnia zaprzestania spełniania tych warunków Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierający stypendium O O N O Od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu Osoba wykonująca odpłatnie pracę, na podstawie skierowania, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania O O D O Od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania pracy Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne, stypendium w czasie stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu O O N N Od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego, stypendium do dnia utraty do nich prawa Osoba bezrobotna pobierająca stypendium O O N O

14 12 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ Z ZUS Tabela 1.1. cd. Tytuł ubezpieczenia Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym Osoba pobierająca stypendium w czasie stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, skierowana przez inny podmiot niż PUP, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu Osoba pobierająca stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w czasie odbywania studiów podyplomowych, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu Osoba duchowna oraz alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci, junioryści od dnia ukończenia 25. roku życia Żołnierz niezawodowy pełniący służbę czynną wojskową (z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką) Osoba odbywająca służbę zastępczą, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu O O N O Od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego O O N O O O D O Od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu O O N N Od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby O O O O Funkcjonariusz Służby Celnej O O N O Od dnia nawiązania stosunku służbowego do dnia zwolnienia ze służby Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, bez ustalonego prawa do renty lub emerytury, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego O O N N Od dnia spełnienia warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi do dnia zaprzestania spełniania tych warunków O O N N

15 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ICH ROZLICZANIE 13 Osoba pobierająca: świadczenie socjalne w okresie urlopu zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego wynagrodzenie w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy Osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia Osoba rezygnująca z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, rodzeństwem Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne lub od 1 stycznia 2013 r. specjalny zasiłek opiekuńczy Osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym O O N N Od dnia nabycia prawa do świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa O O N N Od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa O O N N Przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87, ust. 1b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz z późn. zm.) O O N N D D N N Od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, przy czym nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek: do dnia odwołania wskazanego we wniosku przez ubezpieczonego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia do dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom Źródło: opracowanie na podstawie: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poradnik, ZUS, według stanu prawnego na 22 maja 2014 r.

16 14 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ Z ZUS PRZYKŁAD Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 1 grudnia 2014 r. W dniu 5 grudnia 2014 r. zgłosiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) obowiązek podlegania wyłącznie składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). W styczniu 2015 r. ubezpieczony postanowił zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w zakresie ubezpieczenia chorobowego. W tym celu 5 stycznia 2015 r. dokonał wyrejestrowania obowiązku podlegania wyłącznie składkom na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ponownego zarejestrowania do ubezpieczeń społecznych obowiązkowych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) i dobrowolnych (chorobowego), które miałyby obowiązywać zgodnie ze złożonym wnioskiem od 1 stycznia 2015 r. Ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń obowiązkowych nastąpi od 1 stycznia 2015 r., natomiast zarejestrowanie do ubezpieczenia dobrowolnego (chorobowego) będzie obowiązywało od 5 stycznia 2015 r., tj. od daty złożenia wniosku. SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ 1. Na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zdefiniuj pojęcia: ubezpieczony, osoba współpracująca, ubezpieczenia społeczne. 2. Podaj przykładowe tytuły ubezpieczenia, które nakładają obowiązek podlegania składkom na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych. 3. Wymień przykładowe tytuły ubezpieczenia, które nakładają obowiązek podlegania tylko składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 4. Wymień przykładowe tytuły ubezpieczenia, które nie podlegają określonym składkom na ubezpieczenia społeczne. ZADANIA I ĆWICZENIA ZADANIE 1 Na podstawie poniższej tabeli ustal: obowiązek podlegania określonym rodzajom składek na ubezpieczenia społeczne, okres podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zapisz swoje ustalenia w zeszycie według podanego wzoru. Tytuł ubezpieczenia Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od 15 grudnia 2014 r. do 15 września 2015 r. Zlecający podpisał z własnym pracownikiem 10 grudnia 2014 r. umowę zlecenia na wykonanie prac porządkowych. Umowa będzie trwała do 31 grudnia 2014 r. Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym

17 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ICH ROZLICZANIE 15 Tytuł ubezpieczenia Zlecający podpisał 10 grudnia 2014 r. umowę zlecenia na wykonanie prac porządkowych. Umowa będzie trwała do 31 grudnia 2014 r. Zleceniobiorca podlega innym tytułom, z których opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 2 lutego 2015 r. We wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. dokonała zgłoszenia do wszystkich ubezpieczeń społecznych Powyższa osoba w dniu 20 lutego 2015 r. dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pełnoletniego syna, który pomaga przy prowadzeniu działalności gospodarczej i pozostaje w tym samym gospodarstwie domowym Zawodnik klubu sportowego otrzymuje od 1 marca 2015 r. stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia sportowe; nie posiada innych tytułów ubezpieczeń społecznych Pracownik utracił pracę w dniu 30 marca 2015 r.; 1 kwietnia 2015 r. zarejestrował się w PUP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym 1.2. Wybrane tytuły do ubezpieczeń społecznych Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dotyczące pracowników oraz osób wykonujących określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych zostały przedstawione w podręczniku poświęconym kwalifikacji A.65.1 Rozliczanie wynagrodzeń. W tej części podręcznika, dotyczącej kwalifikacji A.65.3 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zostaną omówione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Za osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych uważa się: osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; twórców i artystów;

18 16 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ Z ZUS osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej, partnerskiej; osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty. Działalność gospodarcza na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą we wniosku CEIDG wskazuje datę rozpoczęcia działalności. Osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku. Ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie od dowolnie wybranej przez siebie daty. Przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidują możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy pod warunkiem, że ubezpieczony nie zatrudnia pracowników. Okres zawieszenia działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia zgłoszenia zawieszenia do dnia poprzedzającego wznowienie działalności. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu przedsiębiorca nie podlega i nie może przystąpić do tych ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności. Od daty wznowienia działalności przedsiębiorca podlega takim zasadom ubezpieczeń, jakie obowiązywały go przed dniem zawieszenia, tj. ponownie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Twórcy i artyści Twórcą jest osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. Artystą jest osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; w dziedzinie produkcji audiowizualnej artystami są: reżyserzy, scenarzyści, operatorzy obrazu i dźwięku, montażyści i kaskaderzy. Tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi powstaje wówczas, gdy twórcy i artyści wykonują działalność twórczą lub artystyczną oraz uzyskują z tego tytułu przychody. Nie dotyczy to sytuacji, w której twórcy i artyści wykonują działalność twórczą w ramach umowy o pracę. Podlegają wówczas ubezpieczeniom ze stosunku pracy. Praca twórcy lub artysty wiąże się z nieregularnością jej wykonywania. Jeżeli twórca przenosi prawa do swoich dzieł, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, to znaczy, że w dłuższych okresach nie podlega ubezpieczeniom społecznym. W celu rozwiązania problemu przyszłych uprawnień do emerytury lub renty, twórca lub artysta może wystąpić z wnioskiem o uznanie działalności za twórczą lub artystyczną do Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym 1 Art. 6 ust. 1 ustawy o sus Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są: 1)pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Poradnik Zasady podlegania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689. Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598 Dz.U.2014.1146 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tj. z dnia 10 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 205, poz.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 j.t. Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2138,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/106 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650, 1717, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146, 1161. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2015.121 z dnia 2015.01.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 czerwca 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 Dz.U.2014 r. poz. 1831, Dz.U.2015 r. poz. 689, poz. 978, poz. 1037, poz. 1066, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1506, poz. 1649, poz. 1830, poz. 2281, Dz.U.2016 poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/133 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) Tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1442) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 827,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U.2009.205.1585 2009-12-22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.205.1585 2009-12-22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609 art. 1 zm. przen. Dz.U.2009.161.1278 art. 6 2010-06-01 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/102 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS prenumerata 2015 Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 listopada 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) Za opłacenie prenumeraty Serwisu prawno-pracowniczego na 2015 rok prezenty do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585)

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Dz.U.98.137.887 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1 z 42 2012-09-11 11:43

1 z 42 2012-09-11 11:43 1 z 42 2012-09-11 11:43 Dziennik Ustaw rok 2009 nr 205 poz. 1585 wersja obowiązująca od 2012-07-21 do 2012-12-31 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Dz.U.2009.205.1585 zm. do 2011.171.1016 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.09.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 Dz.U.2009.157.1241

Bardziej szczegółowo

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tj. z dnia 10 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 205, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Dz.U.2009.205.1585 ze zm. do Dz.U.2011.232.1378 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.09.205.1585 2009.12.22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010.01.01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609 art. 1 zm. przen. Dz.U.2009.161.1278 art. 6 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

wersje oczekujące: Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od do

wersje oczekujące: Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od do wersje oczekujące: 2012-06-01 Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od 2011-02-20 do 2012-05-31 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.)

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.) USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/97 Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 Ubezpieczenia społeczne obejmują: USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2012-06-01 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tekst jednolity z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/83. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Sejmu s. 1/83. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Kancelaria Sejmu s. 1/83 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/97 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Elżbieta Szustak UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WARSZAWA 2010 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo