OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo neurologiczne, pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej terapii OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo stopnia pierwszego o profilu praktycznym Zadania: Prowadzenie ćwiczeń w pracowni umiejętności, prowadzenie zajęć praktycznych, obowiązki opiekuna pracowni, obowiązki opiekuna roku Wymagania: Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych mgr

2 5. Dokumenty potwierdzające specjalizację (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 6. Prawo wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 7. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 8. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 9. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 10. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 11. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 12. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 14. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 15. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo 16. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 17. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r. * niepotrzebne należy usunąć z ogłoszenia

3 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE; SŁOWA KLUCZOWE: Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie na kierunku ratownictwo medyczne, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, Zadania: Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun roku Opiekun pracowni Promocja INoZ w środowisku lokalnym Wymagania: Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.)

4 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Dyplomy ukończenia studiów wyższych ( w tym mgr) 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej: SOR, Pogotowie Ratunkowe, Odział Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Oddział Kardiologii (dotyczy pielęgniarki, ratownika medycznego) 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 9. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 10. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 12. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

5 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna, biologia medyczna. Poddyscyplina: rehabilitacja narządów ruchu DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, terapia manualna, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia stopnia Pierwszego o profilu Praktycznym Zadania: Prowadzenie zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych: symulacyjne, ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia umiejętności praktycznych Organizacja imprez promujących uczelnię i INoZ w środowisku lokalnym. Opiekun pracowni, opiekun roku ćwiczenia Wymagania: Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską

6 i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji ruchowej 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 9. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 11. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 12. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

7 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna, biologia medyczna. Poddyscyplina: rehabilitacja narządów ruchu DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, terapia manualna, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia stopnia Pierwszego o profilu Praktycznym Zadania: Prowadzenie zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych: symulacyjne, ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia umiejętności praktycznych Organizacja imprez promujących uczelnię i INoZ w środowisku lokalnym. Opiekun pracowni, opiekun roku ćwiczenia Wymagania: Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison.

8 Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji ruchowej 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 9. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 11. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 12. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

9 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Załącznik nr 1 INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna, biologia medyczna. Poddyscyplina: rehabilitacja narządów ruchu DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia zajęciowa, terapia manualna, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia stopnia Pierwszego o profilu Praktycznym Zadania: Prowadzenie zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych: symulacyjne, ćwiczenia kliniczne, ćwiczenia umiejętności praktycznych Organizacja imprez promujących uczelnię i INoZ w środowisku lokalnym. Opiekun pracowni, opiekun roku Wymagania: ćwiczenia Kandydat powinien posiadać tytuł magistra fizjoterapii lub magistra rehabilitacji ruchowej, co najmniej 5-letni staż w zawodzie fizjoterapeuty, zdolności organizatorskie oraz specjalizację: trenerską i sportową odnowy biologicznej i fizjoterapii (instruktor: piłki ręcznej, siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, pływania), tytuł terapeuty manualnego, terapeuty Koncepcji Bobath, certyfikowanego terapeuty McKenzie, terapeuty PNF, dodatkowe kwalifikacje z zakresu kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Denisona i Gail Denison.

10 Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji ruchowej 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 9. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 11. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 12. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów fizjoterapia 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

11 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE; SŁOWA KLUCZOWE: Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie na kierunku ratownictwo medyczne, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, Zadania: Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun roku Opiekun pracowni Promocja INoZ w środowisku lokalnym Wymagania: Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.)

12 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Dyplomy ukończenia studiów wyższych ( w tym mgr) 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej: SOR, Pogotowie Ratunkowe, Odział Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Oddział Kardiologii (dotyczy pielęgniarki, ratownika medycznego) 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 9. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 10. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 12. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

13 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE; SŁOWA KLUCZOWE: Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie na kierunku ratownictwo medyczne, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, Zadania: Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun roku Opiekun pracowni Promocja INoZ w środowisku lokalnym Wymagania: Kandydat/ka powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w tym licencjat o kierunku ratownictwo medyczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego, przygotowanie pedagogiczne. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.)

14 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Dyplomy ukończenia studiów wyższych ( w tym mgr) 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 6. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej: SOR, Pogotowie Ratunkowe, Odział Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Oddział Kardiologii (dotyczy pielęgniarki, ratownika medycznego) 7. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 8. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 9. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 10. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 12. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 13. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 14. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

15 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo pediatryczne OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo stopnia pierwszego o profilu praktycznym Zadania: Prowadzenie ćwiczeń w pracowni umiejętności, prowadzenie zajęć praktycznych, obowiązki opiekuna pracowni, obowiązki opiekuna roku Wymagania: Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych mgr 5. Dokumenty potwierdzające specjalizację (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza)

16 6. Prawo wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 7. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 8. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 9. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 10. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 11. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 12. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 14. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 15. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo 16. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 17. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

17 Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu MIASTO: Słupsk STANOWISKO: Instruktor DYSCYPLINA NAUKOWA: Medycyna DATA OGŁOSZENIA: r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: r. LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo chirurgiczne, intensywna opieka medyczna OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony*, na czas określony*, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*, z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo stopnia pierwszego o profilu praktycznym Zadania: Prowadzenie ćwiczeń w pracowni umiejętności, prowadzenie zajęć praktycznych, obowiązki opiekuna pracowni, obowiązki opiekuna roku Wymagania: Kandydat powinien posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki oraz zdolności organizatorskie. Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 2. Kwestionariusz osobowy 3. Życiorys. 4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych mgr

18 5. Dokumenty potwierdzające specjalizację (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 6. Prawo wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 7. Dokumenty potwierdzające dodatkowe, przydatne w medycynie kwalifikacje 8. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy zawodowej (dotyczy pielęgniarki, położnej, lekarza) 9. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 10. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 11. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 12. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z Prawo o szkolnictwie wyższym. 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 2135, 2281.) 14. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 15. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów pielęgniarstwo 16. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do zawodu nauczyciela 17. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć w zamkniętej kopercie: - osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Mgr Grażyna Jażewicz Ul. Arciszewskiego 22 b Słupsku Z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTOR Rozstrzygnięcie konkursu: (data) w dniu 13 września 2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Katedra Administracji i Socjologii, Zakład Administracji MIASTO: SŁUPSK STANOWISKO: Adiunkt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Dla części 1 Przeprowadzenie zajęć przedmiotu Farmakologia na studiach stacjonarnych, rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ Kandydat musi spełniać jedno z niżej wymienionych posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, geriatrii, neurologii,

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia Część 1 Przeprowadzenie 90 godzin zajęć przedmiotu Mikrobiologia i parazytologia w formie: wykładów (30 godzin),

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 2 Przeprowadzenie 72 godzin zajęć przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA.

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne I rok semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI... 2. ETYKA... 3. PSYCHOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega, iż 1 godzina ćwiczeń lub wykładów wynosi 45 minut. Część 1 Przeprowadzenie 27 godzin wykładów na kursie Resuscytacja oddechowo-krążeniowa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl 1 z 11 2015-10-01 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. Uchwała Nr 235 /2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Turystyki i Administracji Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej

Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej Wymagania dotyczące personelu medycznego zostały przygotowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na stanowisko nauczyciela akademickiego ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 1 września 2014 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu

Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu ... jednostka organizacyjna Załącznik Nr 1 do Procedury zatrudniania Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu 1.Wnioskuję o zatrudnienie Pana /i/... na stanowisku...

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1102/2016/2017. Akademii Techniczno-Humanistycznej. z dnia 14 lutego 2017 roku. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 1102/2016/2017. Akademii Techniczno-Humanistycznej. z dnia 14 lutego 2017 roku. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 1102/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Określenie kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej. Uchwała nr 111 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe elementy programu rozwojowego

Szczegółowe elementy programu rozwojowego Regulamin programu rozwojowego dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego. UCHWAŁA NR 36/2010 SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych Załączniki do ustawy z dnia...2006 r. o zawodach medycznych ( poz. ) Załącznik nr 1 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych L.p. Nawa zawodu Kwalifikacje 1. asystentka dentystyczna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2017 r.

Warszawa, dnia 9 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2017 r. Poz. 1724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 32/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 20. grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr 32/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 20. grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr 32/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 20. grudnia 2018 roku W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie Na podstawie art. 149 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 lipca 2009 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Celestynowie. Na podstawie 1 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 7 maja 2018 r. 17 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 7 maja 2018 r. 17 września 2018 r. Załącznik do uchwały Nr 33/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu

Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu ... jednostka organizacyjna Załącznik Nr 1 do procedury zatrudniania Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego wyłonionego w drodze konkursu 1.Wnioskuję o zatrudnienie Pana /i/... na stanowisku...

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne 1 asystentka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 30 maja 2017 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY BŁĘDÓW. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY BŁĘDÓW. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach. Załącznik do zarządzenia Nr 13/10 Wójta Gminy Błędów z dnia 12 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach. 1. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego Załącznik Nr 5 do Statutu AMFN Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na czas określony lub nieokreślony,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Załącznik Nr 4 do Uchwały nr /2018 z dnia.... 2018 r. Rady Wydziału. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1. Nazwa: studia doktoranckie 2. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego Załącznik do uchwały RW nr I/09/2017 z dn. 06.04.2017 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo